Tag Archives: Christendom

Omarm secularisatie. Beschouw kerken als culturele instellingen. In ruil voor subsidie kunnen ze hun politiek-maatschappelijke claim op de samenleving inruilen

Het Christendom mag misschien minder aanhangers krijgen, maar mag niet verward worden met de christenheid waarbij de ware volgers van Jezus Christus nog altijd stand houden en zoals beschreven in de Bijbel, naar het einde der tijden meer aanwinst zal maken.

Grotendeels zijn het die kerkgemeenschappen uit de Trinitarische richting die alom meer leden verliezen omdat hun bedrieglijke leerstellingen ontkracht worden en omdat zij met hun heidense feesten (o.a. Kerstmis, Pasen) niets extra bieden dan zij die ook gewoon die heidense feesten onderhouden, maar niet in God geloven.

Als wij als secularisatie de verwereldlijking of de activiteit mogen zien waarbij iets (kunst of onderwijs of maatschappij of moraal enz.) zodanig wordt veranderd dat het niet langer onder de controle of invloed van religie staat, kan men dat alleen maar toejuichen. Veel te veel eeuwen lang hebben kerkelijke instanties hun macht misbruikt om mensen te onderdrukken en hen geld te ontfutselen.

De Kerk of het Lichaam van Christus, dat onderdeel vormt van de volgelingen van de ware Christus, dus niet van een valse drievoudige godheid, maar waar de mensenzoon en zoon van God, Jezus Christus de hoeksteen vormt, heeft helemaal geen wereldse macht nodig. Waar zij wel een deel onder lijdt, is dat zij als onderdeel van het maatschappelijk gebeuren en vasthangende aan wereldse zaken, zoals noodzaak van financiële voorzieningen, soms met handen en voeten gebonden is aan die geldelijke verplichtingen (huurgeld bijvoorbeeld voor gebouwen, bureaus enz.)

Ook al willen kerken zich tot de kern van het geloof dat ze verkondigen terugkeren, hoeven ze spijtig genoeg toch nog bezig te houden met hun levensbehoud of inkomen om de kosten van hun werking te kunnen vergoeden.
Maar in het verleden heeft zulk een afhankelijkheid van gelden getoond hoe hierdoor kerken konden afwijken en in een val trappen. Men kan zo voor meerdere kerken niet naast zien betreft belangenbehartiging, fondsenwerving, beïnvloeding van de politiek en publiciteit.

Door dat de Grote Kerken of ‘mainchurches’ met staatsbescherming konden floreren bleven de kleine kerken altijd ‘vechten’ voor hun overlevingskansen. Toch zijn die dikwijls door de Trinitarische Kerken aangevallen niet-trinitarische kerken blijven door werken en blijven bestaan.

Indien er kerkbelasting zou geheven worden zou het voor hen veel eerlijker en makkelijker zijn om hun werking te verzekeren. Want dan zou men zien dat de grote Katholieke Kerk en Belgische of Nederlandse Protestantse Kerk niet met het grote voor de kerk voorziene belastinggeld zou gaan lopen omdat dan de mensen zelf zouden kunnen kiezen aan wie hun ‘levensvisie’ geld zou mogen toekomen, een kerk, humanistisch verbond, milieu of mensenrechtenorganisatie, enz..

Vreemd dat de auteur van het onderstaand artikel schrijft

“Nederland kent alleen religieuze minderheidsgroepen”

terwijl de gelovigen in België toch de indruk hebben dat de Gereformeerde en Calvinistische Kerk naast de Rooms Katholieke Kerk toch nog sterk in de schoenen staan, gevolgd door de Pinkstergemeenten, wat toch geen minderheidskerken zijn. Zelfs de Evangelische Gemeente heeft een grote aanhang in Nederland.

Vast staat dat hoe meer traditionele kerken worden weggespeeld door nieuwe demografische en sociologische ontwikkelingen andere groepen meer bewegingsvrijheid, maar ook meer gekendheid zullen krijgen en dat is juist wat die grote kerken afschrikt. Zij zouden niet willen dat hun nu al erg tanende populariteit nog eens zou gaan verminderen en in hun geldelijke middelen zou gaan snijden.

+

Vindt ook te lezen

 1. Tijd rijp voor een debat over een kerkbelasting
 2. Hongaarse ondermijning van Europese vrijheden
 3. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 4. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 5. Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen

George Knight

De conservatief-christelijke zender Family7 heeft het (na 4’24’’) over secularisatie in de Nederlandse katholieke kerk. Met vergrijzing zou dat leiden tot financiële problemen.Bij de video heb ik onderstaande reactie geplaatst:

Het is onduidelijk wat de gesprekspartners onder secularisatie verstaan. Is dat het afnemen van de greep van de georganiseerde religie op de maatschappij? Is dat de scheiding tussen kerk en maatschappelijk leven? Is dat wat anderen ontkerkelijking noemen? Is dat het inboeten aan betekenis van godsdienst ten gunste van rationeel denken en hedendaagse motieven?

Jan-Henry Seppenwoolde van de katholieke Stichting in de Rechte Straat noemt secularisatie tragisch omdat volgens hem ‘de christenheid kleiner wordt’. Het is in Nederlandse context een opvallende uitspraak van een katholiek, omdat vanaf het begin van de 19de eeuw de katholieken in een overwegend protestant Nederland voorstanders waren van secularisatie omdat het de godsdienst uit de overheidssfeer trok en de katholieken daarom konden emanciperen dankzij de…

View original post 598 more words

Leave a comment

Filed under Economische aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

This is Church Unity?

At the beginning of the Christian church there was already the difference in the different Jewish families. Many had difficulties to come to read between the lines and come to grab the intention of certain words. Today there are still lots of people and church groups who have difficulties in interpreting the Scriptures. Today there are still the literalists as well as Pharisaic groups.

But the worst matter in Christendom today is still the schism of the 4th century when the majority wanted to go by the Greco-Roman traditions and the will of Constantine I. From the moment those leaders and false teachers agreed to make up creeds that were not in line with biblical teaching, making Jesus into their god, all problems started and made certain people and churches go for power and taking care with their false human doctrines that they could keep people under control.

Jesus never claimed to be God nor wanted to create a new religion. As a Jew he worshipped the God of Israel, the God of Abraham, and wanted all his followers to do the same.
Jesus did not want a restricting church. He came to liberate the people of all chains and especially of the curse of death.

Jesus wanted that people would come to know his God, the God of the Hebrews Who is One (and not two or three) and wanted a church true to his word and his way of life in accordance with the Will of God, in line with God’s Word.

We must grow towards this word of God as brothers and sisters in Christ, following the teachings of Christ and not particularly following the teachings of people, even if they call themselves theologians, bishops or popes.

+

Preceding

Many looking for the church of the world instead of the Church of God

Christian denominations as pots in the desert

Having to learn and benefit from other Christian denominations

++

Additional reading

 1. Gates to different belief systems in this world
 2. Religion and believers #1 Lots of groups and forms of belief to be taken interest in
 3. Religion and believers #7 Independent and organised form of existence of a religion

+++

Related

 1. About the different denominations
 2. Christian denominations (sects)
 3. Are denominational differences a blot on the church?
 4. Denominations Losing Internal Influence
 5. Why are there so many splits in the Presbyterian Church? Here’s an Explanation
 6. Do Denominations Divide Us?
 7. Which Church Would Jesus Choose?

The #Heb10 Church

If you watched the series, The Chosen, then you’re familiar with the character of the Pharisee, Shmuel. This Pharisee did everything he could to create division within the synagogue and the Sanhedrin itself!

In the Sanhedrin, there were two schools of thought – the school of Hillel, which was the liberal wing of Judaism, and the school of Shammai, which was the more conservative side of Judaism.

Both schools observed the Law of Torah, but had differing interpretations. This is how the Oral Law came into being – this oral tradition became law based on which school had control of the Sanhedrin at the time. The rabbis would write their interpretation of a specific law, which would be added to the Talmud – taking 613 laws and creating thousands of laws that were required to be followed.

Growing up in this tradition, I’ve seen this firsthand.

Where did the prohibition…

View original post 1,054 more words

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, World affairs

Should church members question preachers about the doctrine that is not in the Holy Bible?

In our previous article, we looked at one of the great possibilities of diversity in Christendom and Christianity, many ‘theologians‘ interpreting the bible and introducing human doctrines into their religious groups or churches.

In every church, we can find preachers telling the flock to do this or that and to believe this or that. In all those churches their clergy claims that they are showing the only One God, though many preach about a Triune or three-headed god, in contradiction to the Biblical teaching that there is Only One True God Who is a Singular Spirit Being no man can see.

When we hear the question

Should church members question preachers about the doctrine that is not in the Holy Bible?

we would say that each individual in a church or in a community of believers always should investigate what is really said in their community and always should compare the teachings of their leaders with what they can find in the Book of books, the Holy Scriptures or the Bible. To the above mentioned question, we would add

Who or what do you want to believe most, the Word of the Bible or the sayings of the priest, pastor or preacher of your church?

It is not cultural Christianity that “often suffocated authentic faith and facilitated superficial religion“, but it were those who went with the schism of 313 and the Nicene Creed, preferring to go for a triune god instead of keeping to the God of the Bible. First it was the Roman Catholic Church who ‘suffocated’ the real followers of Christ and even went after them to burn them at the stake. Later the protestants, instead of going back to the Biblical teachings continued in the tradition of the Catholic Church instructing their members the human doctrines instead of Biblical doctrines. They created rules and regulations which are not at all in the Bible. Some of them teach about dispensationalism, by which the seven dispensations and very names of the dispensations are also manufactured. Several protestant churches bring forth a system that contradicts the Scripture.

The System says the age of the Law lasted until the Day of Pentecost. The Bible says the Law and the prophets were until John – not Calvary. Luke 16:16 The law and the prophets were until John: since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. {The Scriptures Versus the System}

Many churches also created a hierarchy and gave a special position to their leaders which is not described nor encouraged to have, according to the Scriptures. Some even go so far to place themselves in the place of the Jews, calling themselves the Chosen People of God, then forgetting that the Jews for ever will be the People of God.

Lots of churches do not spend much attention to what is really written in the bible. They seem to forget that divine illumination shall come to those who read the Bible and are willing to listen to God’s Voice. Though this requires are right attitude and our faith in those Sacred Writings. If we believe the Bible is the Word of God, and that the Bible is the ultimate authority over our lives then our eyes shall be opened and we shall come to see and understand what others are telling is according to the bible or not.

We always should trust God more than human beings and should refer to their sayings with the material we can find in the Holy Scriptures.

Theologians may do a lot to have you to believe that you would not be able to understand what is written in the Bible. Those implying that those without a PhD aren’t qualified to speak or write publicly about religion, are misleading the people and are wanting people to believe that God is partial and only wants to give insight to those who are learned. Those people who have gone to a theological college are closing ranks.

“It looks like clericalism… This kind of elitism may be more subtle than language of schisms and wounds and splits, but it has its own unpleasant implications.” {Who is qualified to write theology?}

However, one should know that God does not exclude anyone. Anyone can come to God, and Jehovah God is ready to nurture and provide insight to anyone who is open to receive His Wisdom.

The traditional goal of Christian theology might have been to develop a better understanding of God so that we could think and speak rightly about God within the context of a life governed by our faith in Christ and our discipleship to him in community with other Christians, but already for centuries the study of theology has concentrated more on the many writings of human beings who were priests, bishops or theologians, but only a few hours a week are given to the Word of God.

Under Christendom, politicians mouthed pieties they didn’t believe, and persons attended church for business contacts and socialising. Whilst in those churches those present did not hear so many words from Scripture, but got to hear lots of words written and said by human beings.

Lots of those speaking in church count more on those writers from the past instead of going by the anointed ones from God. They rely on the knowledge of their predecessors without questioning their words or comparing them with what is really in the Bible.

A bible student, Shawna N. writes

Some are so set on their interpretation that to suggest any new insight or different perspective will get you shot down pretty quick usually with scriptures that remind you that only God is God and we are not.

That we are but mere serveants who should not make ourselves out to be more than that. That we should not add or take away from the scriptures, that we should repent etc.etc.etc. and I think it has caused many to retreat and to isolate.

Many believe they have the Bible figured out. That their interpretation of the scriptures is the right interpretation and any challenge of it is to add to it or take away from it or that perhaps you are thinking you are higher than God.

The attitude and saying of certain preachers made people think about their church. This way lots of people left their church for what it is. Many do not attend church anymore, not because they cannot find one that worships the God of the Bible but because they cannot find a church of the Bible.

Shawna N. writes

I believe that it is crucial in studying Gods word to meditate on the scriptures. To slow way down and to meditate on every word in every scripture and to pray for God to help us to understand it .To know that our ways are not His ways our thoughts are not His thoughts .

Many of us grew up being taught that Jesus is going tocome crashing through the sky one day and thatbChristians will just vanish one day though the bible says that we are to Live by Faith Not by Site we are to expect a physical rapture and as long as we do and as long as we expect Jesus to show up in the physical to save the day the day will not be saved Is He not already with us and in us are we not His hands and feet?

Michael Hickenbotham, member of the Church of Jesus Christ for over 65 years the above first mentioned question a good question. He writes

I believe we all, even the most devoted disciples, lean to our own understanding most of the time. The phrase is found in Proverbs 3:5:

5 Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. Proverbs 3

Notice that the verse starts with “Trust in the Lord with all thine heart”. If we always do that first, the second part of the verse will take care of itself. Trust or faith in the Lord needs to the primary guiding principle in all the important decisions in our lives.

In order for us not to lean to our own understanding, we need to be influenced by and follow the inspiration of Lord through the Holy Spirit all the time. For most of us, that seems to be more a goal than a commandment.

Not relying on the arm of flesh (Jer. 17:5; 2 Cor. 5:7; 2 Nephi 4:34; D&C 1:19) is another way of saying the same thing.

Benson’s Commentary indicates that we should

“Wholly and securely rely upon God’s wisdom, power, and goodness, and upon his providence and promises, for direction and help in all thine affairs and dangers. Lean not to thine own understanding

— Think

And that thinking is what a lot of people prefer not to do. They expect others to think for them and to take action for them. In many churches we can find lots of passive members, just sitting quiet, following the Sunday service, never reacting to what is said in church by that one who is standing in front or on the pulpit.

Michael Kern, B.A. Applied Linguistics & Biblical Languages, Moody Bible Institute replies affirmative to the question if we should question preachers about the doctrine that is not in the Holy Bible

Absolutely! The pastor’s first and foremost responsibility is to lead his congregation. If he is leading them down the wrong path, then he is failing at his job. Those in positions of great authority are held greatly accountable for their leadership.

I will say this, though: he may be teaching something that is biblical, even if you don’t see it. Some Scriptures are very difficult to interpret, and we have multitudes of different doctrines and denominations to prove it.

Before you challenge your pastor, take the time to research the subject yourself. You may find that he knew what he was talking about. If you find that the subject doesn’t align with Scripture in any way that you can see, then there is a likely chance that he is leading you astray.

If that’s the case, I would advise approaching your pastor one-on-one and asking him how he came to the doctrine in question. Maybe his explanation will make sense, maybe it won’t. Have a discussion with him and try to reach a consensus on the issue regarding what he has been teaching.

If he absolutely refuses to listen to biblical proof that he is wrong, and can provide no satisfactory answer for his teachings, then you move on to the last resort: bring your findings to the elders of the church, and ask them to speak with him. If all else fails, disciplinary action may need to be taken.

Sheryl Powell replies

If they are lovers of truth and they come across scripture that contradict what they have heard something is wrong. Now they may have it wrong and need to be adjusted with proper scriptures. If that is not the case and the ideology of the Pastor is wrong, perhaps it is time to seek love elsewhere.

The Catholic Sister Julie Distel her idea is that

church members of any denomination should free to question, in my opinion. I would suggest questioning in the proper environment – perhaps an appointment – not challenging the preacher during a service!

Now be mindful that some Christian groups, particularly the Catholic Church, has always honored tradition as a valid and rich source for our faith. Many condemn this and will quote Scripture about “no source but the Bible.” That is their belief and God bless them. We believe differently – and God bless us too.

+

Preceding

If the Bible tells us not to lean upon our own understanding, are preachers, and Bible professors, leaning upon the theirs’?

When looking for God or wanting to relate to the Most High Divine God

Rhetoric and Biblical Truth

7 Ways To Become A Better Christian

++

Additional reading

 1. Looking to the East and the West for Truth
 2. Concern needed for the one who has no questions
 3. Self-development, self-control, meditation, beliefs and spirituality
 4. Have you also been deceived
 5. Why is it that Christians don’t understand Muslims and Muslims do not understand Christians?
 6. Challenging claim 1 Whose word
 7. Divine revelation mediated by Moshe and other selected people
 8. Vital importance of reading and following the Kitvei Hakodesh
 9. Reading to grow and to become wise concerning the most important thing in life 1 Times of reading
 10. One of the most important Truths
 11. Bible Inspired Word of God
 12. Everything from the Bible is useful for humans
 13. Importance to read the Bible regularly and gain understanding
 14. Bible exceptional Book of books where nothing can be taken away or added
 15. Old and newer King James Versions and other translations #1 Pre King James Bible
 16. Deep sense of consciousness of the brokenness of our system
 17. Face to Face
 18. Preparing for the Kingdom
 19. Good or bad preacher
 20. Looking for a primary cause and a goal that can not offer philosophers existing beliefs
 21. An unbridgeable gap
 22. Trinitarians making their proof for existence of God look ridiculous #2
 23. Constantine a brutal sociopath getting the believers in a God man on his side and creating a Christian church
 24. Mental Enslavement and Sins Syndrome (MESS)
 25. Redemption #8 Righteousness by Faith
 26. Different wineskins
 27. Not many coming out with their community name
 28. A strange thing might happen when you come under Christ
 29. When seeing a biblically sound church
 30. As a small church needing encouragement
 31. Invest in Faith working together arm in arm

+++

Related

 1. On Religion
 2. Celebrating Christendom’s Demise?
 3. The Scriptures Versus the System
 4. Who is qualified to write theology?
 5. Theology as Discipleship
 6. The Shifting Paradigms of the Gospel
 7. Father, Holy Spirit, & Son: When the Trinity is Out of Order
 8. three times a day
 9. what’s in the Bible?
 10. The Struggle to Believe the Bible
 11. Fitting The Right Pieces
 12. Five Reformation Principles
 13. In the Midst of Every Plague, God is Still A Mighty Fortress
 14. They Dreamed a Dream
 15. It is Easier to Change the Local Church than the Bible
 16. The Polarizing Effect Of Truth
 17. What I Love About the Bible Despite My Misgivings About It.
 18. To Show God’s Truthfulness
 19. The Christian’s Struggle to Be Good

1 Comment

Filed under Questions asked, Religious affairs

If the Bible tells us not to lean upon our own understanding, are preachers, and Bible professors, leaning upon the theirs’?

In our world, there are lots of people who consider themselves the only appropriate people to talk about the Bible, because they have studied at the university of theology and/or philosophy. The clergy with their priests and pastors in a variety of denominations all try to convince those coming into their church, that their church is the only true one.

Though we can find lots of denominations in Christendom, of which there are many where the clergy are not exactly behaving like Christ Jesus instructed. In Why there are so many denominations in Christendom we tried to give a short answer to a question many times posed. What is striking about many denominations in Christianity (or better: in Christendom) is that often not much attention is paid to the biblical texts. It is as if the Bible is only a small faits divers within religion.

The absence or minimisation of biblical content means that by paying more attention to human doctrines, more conflicts have also arisen, leading to splits in groups and thus to the emergence of multiple denominations.

So the question may be asked, why is it that the clergy of these denominations do not resort to the Book of Books, which can indeed give them the best information and teachings?

At the question:

If the Bible tells us not to lean upon our own understanding, are preachers, and Bible professors, leaning upon the theirs’?

We think that is the whole problem in Christendom, people leaning upon their own understanding, following more the philosophical and theoretical theologian writings of human beings instead of going by what is written black on white in the Holy Scriptures.

Profile photo for D. Paul Walker D. Paul Walker, An Elder with many years in the faith, writes

Many reject the teaching of the Bible based on their own faulty belief such as that something is impossible when the Bible says there is nothing impossible for God.

According to Theodore Tsistinas

the understanding of the bible is plain to those who read it with the purpose of not challenging it. That’s why the language has been changed from time to time because people wanted their own opinion to be expressed. The entire bible is the history of the people of God from the Jews to the Christians. There is one god spoken of in the bible. Its people and their personal interpretation that has challenge the understanding spoken very clearly in scripture. But then stupid is what stupid does and the mass of humanity would rather listen to the opinions of men rather that the wisdom of God.

Michael Ballai writes

There’s a certain amount of, hopefully, Biblical understanding that a student of the Bible can readily bring to a given text of scripture or how the Bible explains an appropriate worldview. I know stuff after more than three decades that are bedrock to the Bible and I have no intention of putting my personal two cents in on what God says.I revisit passages regularly and seek to consider them afresh each time because I know there is more in there than I have seen previously. People who are lazy simply deprive themselves of the depth of treasure.God is perfectly ok with how an individual preacher chooses to explain something in their own style as long as it doesn’t get in the way of the message.A preacher is called to cut it straight. It lines up with God’s understanding. The reason we do it is to tell it according to the way God sees it. And that is how God wants to sanctify us in getting us to line up our understanding with Him.

Scott Bissell sees one of the difficulties in what we think is a major issue in many churches, namely when they quote half a verse, or as we would add, take just part of a verse and use it out of context. In case people would check more what is taught at their church with was is written in the Bible, more people would grow closer to a unity of Bible-reading people.We may not forget that the attitude to the Bible is of paramount importance.Robert Hoge reacts to this by writing

Scripture is subject to endless interpretation, some of which is purely tendentious. I recently got a comment from someone who was gushing over the Bible as the greatest collection of symbolism in the world, or something to that effect. My own principle when reading and teaching the Bible comes out of a book I read long ago but no longer own:“When the literal meaning makes sense, seek no other meaning.”Not only does this save a lot of effort, it also ensures that we don’t add or take away anything. Rev. 22:18–19 says,“18 I warn every one who hears the words of the prophecy of this book: if any one adds to them, God will add to him the plagues described in this book,19 and if any one takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book.”For all I’m concerned, these last words of the Bible apply to the whole of the Bible, not just to its last book, Revelation.

That warning may make it very difficult to teachers of the Word of God, preachers and/or pastors, having them to be very careful what they say and how they say it. They always should control if their teaching is in accordance with the teaching of the Bible.For those who read the Scriptures, there is the danger that they got into the trap of their church to which they belong and that they cannot do away of their own indoctrinations or doctrines of their own church. They are so used to think in the same way as their church teaches that it has become very difficult to read the words like they are written in the Bible. For example when there is written in the bible about Jesus “the son of God“, many read “god the son“, which is something totally different from what there is written and from what God said on several occasions when He declared Jesus to be His only begotten beloved son.According Michael Abernathy

most people approach the Scripture with a certain bias. Before they even open their Bible, they have creeds and denominational positions that they force upon a text. On the other hand, most of the preachers I know spend a great deal of time searching the Scripture and praying for God’s enlightenment. Yes, they use their minds to help them understand what God has written. But anyone who says they don’t do that is either lying or deluded.

Profile photo for Matthew HeadyMatthew Heady likes to extend the above question and asks

Does not everyone, including the questioner “lean” on others? Why restrict the question to just preachers and professors?What the biblical teaching refers to is not facts and conclusions which are known to or drawn from the minds of humans. The biblical teaching refers to how a person is actually informed about the Triune God of the Bible.

Here in his answer already gives a big sign of how he himself fell for the human doctrinal teaching, because in the Bible there is no such information on a Trinity, though there is a clear teaching we may have no other gods than the Divine Creator God, Who is a Singular eternal (= having no birth + no death) all-knowing Spirit Being Who is the Almighty God above all gods.Heady continues

There is nothing a sinful human being with a corrupt (and limited) understanding and reason of all things may do. There is not any thought, word, or action, that will allow a person to recognize the Triune God, they may only realize that a god is, but not the Triune God.

People when willing to give their full attention to the Words of the Bible, shall come to see clear and understand that there is no such thing to worship as a three-headed god. There may be many gods in the world but people should only keep to that Only One True God God of gods of the Bible, Jehovah, Who is the God of Israel.

It is this knowledge of God, revealed in His Word, the Holy Scriptures, that is what a person must “lean” on. Not the thought and practices of humans. They will get us nowhere. Our minds come into play after we are gifted by faith in Christ and are then able to properly understand and explain to others Biblical teaching and practices.

writes Matthew Heady.

+

Continues with: Should church members question preachers about the doctrine that is not in the Holy Bible?

Preceding

Confrontation by people telling lies to force others to avoid the targetted groups

Daring to speak in multicultural environment

Many opportunities given by God

Christian denominations as pots in the desert

Having to learn and benefit from other Christian denominations

Preaching as Public Speaking

Maybe it is About Me

Hitler and Christianity: Some Trends in Interpretation

++MAKE SURE OF ALL THINGS

Additional reading

 1. A world with or without religion
 2. Science, belief, denial and visibility 2
 3. People Seeking for God 2 Human interpretations
 4. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 5. Approachers of ideas around gods, philosophers and theologians
 6. Digging in words, theories and artefacts
 7. Catholicism, Anabaptism and Crisis of Christianity
 8. Protestant denominations of the Low Countries and Abraham Kuyper
 9. Counterfeit Gospels
 10. Ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Galatians 3:26
 11. Religious people and painful absence of spring of living water
 12. Denominationalism exists because?
 13. Why the church keeps losing it’s grounds.
 14. Why there are so many denominations in Christendom
 15. Tri-union gods and Pagan, Christian, Muslim and Jewish views on the Creator God
 16. Reading to grow and to become wise concerning the most important thing in life 1 Times of reading
 17. Literalist and non-literalist views
 18. From Bibles and other religious writings and those who witness for Jehovah
 19. Exceptionalism and Restricting Laws
 20. 2013 Lifestyle, religiously and spiritualy
 21. Pastoral discipline and dissent from papal teaching
 22. Not true or True Catholicism and True Islam
 23. Good or bad preacher
 24. Many churches
 25. Religion and believers #7 Independent and organised form of existence of a religion
 26. Looking for a biblically sound church
 27. In all circumstances preaching Christ
 28. You Are The Truth
 29. The Most Appropriate teacher and Scoffers in our contemporary age
 30. From those preaching the Gospel and Baptism in Jesus name
 31. A Book to trust #1 Background book for debate
 32. Challenging claim 1 Whose word
 33. Divine revelation mediated by Moshe and other selected people
 34. Vital importance of reading and following the Kitvei Hakodesh
 35. Reading to grow and to become wise concerning the most important thing in life 1 Times of reading
 36. One of the most important Truths
 37. Bible Inspired Word of God
 38. Everything from the Bible is useful for humans
 39. Importance to read the Bible regularly and gain understanding
 40. Bible exceptional Book of books where nothing can be taken away or added
 41. Bible in the first place #1/3
 42. Where to learn the truth
 43. Lovers of God, seekers and lovers of truth
 44. Engaging the culture without losing the gospel
 45. By the closing down of the Association for Biblestudy
 46. Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God
 47. Different wineskins
 48. Manifests for believers #5 Christian Union
 49. The Bible: is it contradictory?
 50. Those willing to tarnish
 51. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 52. Those who call the Christadelphians a cult
 53. Christadelphians or Messianic Christians or Messianic Jews
 54. Jeshuaists, Carrying the name of Christ
 55. About Three-in-Ten U.S. Adults Are Now Religiously Unaffiliated
 56. When there is secrecy involved

+++

WILL RESEARCH SHIPWRECK YOUR FAITH

Related

 1. What is faith and is it the only thing required
 2. What Do We Mean by the Word Christian?
 3. Variations of Christianity
 4. Religious Population Is Growing
 5. The Problem with Christianity
 6. One Body
 7. TRUTH – I believe that God’s greatest disappointment in the Christian Church is our lack of solid unity
 8. Catechesis 101 | Church: Did Jesus intend one Church or many denominations?
 9. Which Church Would Jesus Choose?
 10. A Call for Unity
 11. Unity
 12. This is Church Unity?
 13. Simple Difference
 14. About the different denominations
 15. Division Among Christians
 16. From One Religion To Another
 17. Christian denominations (sects)
 18. Denominations 2 We are divided on the question of authority
 19. Denominations 3 It seems there are some Catholics who feel free to discard the teachings of their Church when they conflict with their lifestyle.
 20. Denominations Part 3.
 21. Denominations part 4
 22. Denomination’s 5..Jehovah’s Witnesses.
 23. The Difference in Denominations
 24. Are Different Denominations Okay?
 25. Do Denominations Divide Us?
 26. Are denominational differences a blot on the church?
 27. Does Denominationalism Blind You to the Truth?
 28. Denominational ABC’s: Advantages, Burdens and Controls (Part One)
 29. Putting Denominational Disagreements in Perspective for the World and the Church
 30. Denominational Dialogue
 31. Denominations Losing Internal Influence
 32. Bethel, the BGC, and the Decline of Denominational Financial Support for Christian Higher Education
 33. We’re All Heretics Now
 34. Roger Olson on Denominations and Christian Unity
 35. Faith/Belief
 36. Is religious faith madness?
 37. Declining Denominational Support for Evangelical Colleges?
 38. Charlottesville and storms
 39. thoughts on the death of the Church
 40. By What Authority? – A Non-Denominational Response
 41. Rethinking Scripture
 42. Please don’t call me a Christian
 43. Why My Family Is Changing Churches (and Denominations)
 44. Are Pastors Lying to You?
 45. There are many Trinities!
 46. Christianity vs. Catholicism
 47. Baptists, Catholics, and the Protestants
 48. Are you a “hypenated-Christian”?
 49. Embrace diversity by embracing tribalism. It’s okay to be different
 50. Being Religious Is Not The Way
 51. Deceived
 52. Can Christians now remain in the Methodist Church?
 53. Why are there so many splits in the Presbyterian Church? Here’s an Explanation
 54. Self Deception Part III – Wolves Among Us
 55. On the Intersection of Differences and Unity in the Body of Christ
 56. Throwing Away The Wrong Thing
 57. Christianize Christianity (6)
 58. Isolation of the Church
 59. My church History (Part 2)
 60. Is There Life After Leaving Church?
 61. If I Were Starting A Denomination From Scratch
 62. Nuanced beliefs
 63. Many Christians Are Known for What They Are Against…Unfortunately
 64. The Holy Struggle
 65. Brand Ambassador or Christ’s Ambassador?
 66. Can I attend an InterVarsity Christian Fellowship instead of a church while at college?
 67. What Does It Mean To Be Non-Denominational?
 68. Am I angry at Christianity?
 69. Letter to a Friend (2o3)
 70. How to Avoid Being a Lazy, Arrogant Christian
 71. After I was lost in sin, I was lost in church…
 72. Experiencing More of the Church
 73. I Am Not A Denomination – Episode #101
 74. Can you find your religious practices in the Bible?
 75. How Many Gods?
 76. Swiss Cheese Theology
 77. Unity (Ephesians 4:1-10)
 78. On belongingSo whose right?
 79. Warning! Get Out of Her – My People!
 80. The American Gospel

4 Comments

Filed under Questions asked, Religious affairs, Vragen van lezers

Christenen die andere christenen vervloeken

Vreemd genoeg kreeg ik enkele berichten onder mijn ogen die mij toch verontrust maakten en waarbij ik mij afvroeg hoe zo iets kon voorvallen.

Het moet gezegd zijnde dat ik wel al enkele keren zulke geruchten had gehoord, maar dat ik ze altijd terzijde had geschoven als haatpraat en fake news om anderen zwart te maken. Maar als ik het blog van een Nederlandse  schrijfster tegen kwam, die theologie aan de Universiteit Utrecht had gestudeerd, gevolgd door Wereldreligies en Interreligieuze Dialoog aan de KU Leuven, en Journalistiek aan de KU Leuven, kon in niet anders dan toch een gevoelen te hebben dat ik hier even dit moest aanhalen.

Mevrouw Kelly Keasberry, die in Antwerpen woont en voor het Vlaams katholiek opinieweekblad Tertio werkt, heeft het in enkele artikelen over een ontwikkeling die de wereld raakt, namelijk de opkomst van een harteloos christendom. Onze gemeenschap is het al eeuwen gewoon om vervloekt te worden, maar nu blijkt volgens haar artikelen, en ook dingen die ik in de Nederlandse kranten kon lezen, dat er ook vloeken worden uitgesproken door mensen die zich Christen noemen, wat zou moeten inhouden dat zij Jezus Christus zouden volgen. Maar aan de houding van die mensen te zien kan dat helemaal niet zo zijn.

Zij schrijft:

Niet alleen onder rechtse politici, maar ook in kerken grijpt het harteloze christendom om zich heen. De wereld lijkt te wemelen van de zelfverklaarde “Bijbelgetrouwe” christenen die hun hand er niet voor omdraaien anderen te demoniseren. De vijand, dat zijn de linkse politici, de liberalen, homo’s, vrouwelijke predikanten, de elite, andersgelovigen of -denkenden, atheïsten, evolutionisten. De Franse filosoof Jean-Paul Sartre zei het al: “L’enfer, c’est les autres“. De hel, dat zijn de anderen. {Harteloos christendom}

Wij weten wel van Katholieke kerken en websites waar nog altijd wordt verteld dat wij Jezus zouden vermoord hebben en waar de gelovigen worden opgeroepen om ons te mijden. Van vele van hen die zich “Bijbelgetrouwe Christenen” noemen, valt niet enkel op dat zij heel weinig van die Bijbel kennen, die zich trouwens meestal beperkt tot het Nieuwe testament. Aan de andere kant zijn er bij die zogenaamd Bijbelgetrouwen ook heerschappen die allerlei voorspellingen maken en andere christenen tot de verdoemenis spreken.

Ook weten wij van enorm veel schandalen in de Katholieke, maar ook in sommige protestantse kerken, die een smet leggen op het blazoen van Jezus Christus (de Nazarener Jeshua ben Josef). In het begin van deze eeuw was trouwens dat schandalen circus en de bescherming door de kerkelijke en  burgerlijke overheid van die klerikale zedenschenders een grote reden voor vele Christenen om van het geloof in Christus of in God af te stappen. Atheïsten en agnosten konden toen hun rangen goed zien aangroeien.

Historicus Jan De Zutter word aangehaald en zegt

“Voor het godsbeeld dat er werd ingeramd op de scholen en in de kerken, mogen katholieken wel enige verantwoordelijkheid nemen. Je kweekt de atheïsten die je verdient. Het helpt ook niet als vandaag massagraven met inheemse kinderen ontdekt worden in Canada, nadat de afgelopen jaren duidelijk werd dat priesters, paters en nonnen tienduizenden kinderen seksueel misbruikt hebben. Ik neem het handjevol integere katholieken dat ik ken, niets kwalijk. Maar het is uiteraard wel een feit, dat ertoe bijdraagt dat veel mensen – geheel en al terecht – gillend weglopen en atheïst worden.”  {Harteloos christendom}

Wat ook opvalt, is dat tijdens de Coronacrisis de situatie nog verergerd is doordat men de tegenstelling kreeg van de antivaxers en zij die vonden dat men niet bijeen kon komen zonder voldoende beschermingsmaatregelen en zonder gevaccineerd te zijn.

De voorbije maanden sprak de blogschrijfster enkele gedesillusioneerde ex-leden van een megakerk in het Nederlandse Utrecht, die door hun leiders onder druk waren gezet om de coronamaatregelen te negeren en een stem uit te brengen op de extreemrechtse partij Forum voor Democratie.

Voor hun verhaal, bedenkingen of gedachten was geen enkele aandacht, laat staan respect. Toen deze mensen gedesillusioneerd de kerk verlieten, verloren ze nagenoeg al hun vrienden en geliefden. Er zat niets anders op dan hun verlies in stilte te dragen. Als ik me een harteloos christendom moet voorstellen, is dat een schoolvoorbeeld. {Harteloos christendom}

Gebedsgenezer en evangelist Jan Zijlstra, van de Levensstroom in Leiderdorp, in actie.

Gebedsgenezer en evangelist Jan Zijlstra, van de Levensstroom in Leiderdorp, in actie. © Hollandse Hoogte / Jean-Pierre Jans

Ook over de Nederlandse evangelist Jan Zijlstra, die met zijn stichting Wings of Healing bekend is geraakt, is er al heel wat inkt gevloeid in christelijke middens. Uit allerlei hoeken is deze Nederlandse evangelist die tot de Pinksterbeweging behoorde en aan gebedsgenezing deed op zeer onchristelijke manieren aangevallen geweest. Een zekere Jean-Jozef die zich “Sleuteldrager in de Naam des Heren” noemt, bekende trots dat hij een vervloeking over Zijlstra had uitgesproken en dat:

“Het resultaat is bekend”.

Daarmee refereert hij aan donderdag 9 september 2021, toen de gebedsgenezer Jan Zijlstra op 82-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van het coronavirus. De evangelist, die met zijn gebedsgenezingsdiensten volle zalen trok, was zowel omstreden als geliefd en na zijn overlijden gonsde het op sociale media van positieve maar ook negatieve berichten met al of niet aanvaardbare taal voor gelovigen. Er reageerden wel honderden gelovigen bedroefd en ontroerd op het overlijden van hun  ‘broeder’ Jan Zijlstra.

,,Een van Nederlands grootste geloofshelden is nu thuis”,

zei collega-evangelist David de Vos bij het heengaan.

Jean–Jozef heeft niet enkel een vloek over Zijlstra uitgesproken, hij gaat er prat op ook hetzelfde met die andere voorganger uit de pinksterbeweging, en populaire gebedsgenezer, televisie-evangelist Benny Hinn gedaan te hebben.

Omdat deze

“ook een predikant van de vader der leugen, zijnde satan”.

zou zijn.

De bedoeling is blijkbaar dat de Amerikaanse televisiedominee Benny Hinn een soortgelijk lot tegemoet gaat. Want Jan Zijlstra en Benny Hinn hebben iets gemeen: charisma, een enorm bereik, zowel fans als vijanden en de “wonderen en tekenen” waarmee hun openbare optredens worden geassocieerd.  {Zegent en vervloekt niet}

Opvallend bij dat zootje die andere ‘Christelijke’ predikers uitmaken, zwart maken of zelfs verwensen, is dat het altijd gat om figuren die veel aandacht krijgen terwijl zij (naar hun zin) minder aandacht krijgen.

Wie zich niet in zijn eigen kerk opsluit maar publiek zichtbaar wordt, is een tikkeltje gevaarlijk. Zo iemand krijgt publiciteit en publieke aandacht, heeft een groot bereik en is in staat om mensen te beïnvloeden en dingen gedaan te krijgen. En ja, dat wekt reacties. Soms positief, soms minder – haat, afkeer, wantrouwen, afgunst en jaloezie loeren altijd om de hoek van wie het maaiveld ontstijgt. Dat Jean-Jozef publieke predikers vervloekt, is omdat hij meent als “sleuteldrager” God aan zijn zijde te hebben.   {Zegent en vervloekt niet}

Schrijft Keasberry, hierbij opmerkend

Het mag dan menselijk zijn te denken dat je in je recht staat door tegenstanders te vervloeken, Bijbels is het niet. In de Romeinenbrief spreekt de apostel Paulus zich heel duidelijk uit tegen vervloeken:

“Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. (..) Vergeldt niemand kwaad met kwaad, hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet mijn geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: ‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.’”

Romeinen 12, 14-21   {Zegent en vervloekt niet}

Hoe men het draait of keert, een liefhebber van God, wat een christen zou moeten zijn, getuigt van Gods liefde. Ook bij een liefhebber van Christus, wat een christen ook zou moeten zijn, moet er de ahavah of liefde van Christus zijn en moet die persoon ook de liefdesboodschap van Christus Jezus uitdragen.

Wat we ook doen, altijd maant de Eeuwige ons om in de liefde te blijven wandelen. Dat wandelen in de liefde is de hoofdlijn die de Bijbel doortrekt, en die prachtig uiteen wordt gezet in Het hooglied van de liefde (1 Kor. 13). Wandelen in de liefde is de grootste en soms ook meest enerverende opdracht die de mens op aarde is meegegeven. Je zou het een “liefdevolle onwankelbaarheid” kunnen noemen, die zelfs geldt als de ander onze vijand wordt. Sterker nog: juist dan wordt ons vermogen tot liefhebben op de proef gesteld.   {Zegent en vervloekt niet}

In het Lucasevangelie spreekt Jezus deze woorden:

“Maar tot u, die Mij hoort, zeg Ik:  hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.”

Lucas 6, 27-28   {Zegent en vervloekt niet}

Verder wijst de blogster er op dat er geen enkele tekst in de Bijbel gelovigen op roept tot het actief vervloeken van anderen.

In plaats daarvan zijn wij als navolgers van Christus voor de taak geplaatst in Zijn voetsporen te wandelen en in alles wat wij doen en zeggen, de naastenliefde vorm te geven en uit te dragen. Er is geen andere weg, want God is Liefde, en wie in de Liefde blijft, blijft in Hem.   {Zegent en vervloekt niet}

Op stap op de weg naar God?

+

Voorgaande

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

Liefde geneest mensen

Wat betreft het “Getal van de duivel”

Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem

Over de ‘normaliteit’ van antisemitisme in Europa

De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

Één zijn met Jezus zoals Jezus één is met God

++

Aansluitend

 1. Waarom vele van onze broeders zich stil houden voor de buitenwereld
 2. Wanneer angst leidt
 3. Europees spilland en antisemitisme
 4. Wat betreft het “Getal van de duivel”
 5. Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk
 6. Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters
 7. Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde

+++

Gerelateerd

 1. Met elkaar de crisis door – hoe doe je dat?
 2. Don Carson over de terugkeer van gevallen christelijke voorgangers
 3. Wie van de drie? Een christelijke stem op CDA, ChristenUnie of SGP
 4. Een stemadvies voor christenen
 5. Verstikking en vergeving
 6. De manier waarop
 7. 144.000 Evangelisten en Bijbelgetrouwe christenen
 8. Waarom een ontsnappen van Bijbelgetrouwe christenen
 9. Kan een gelovige zondigen?
 10. Geloof en belijd
 11. Is mens ten diepste God?
 12. Geraakt door het scherm
 13. Zaaien en oogsten in geloof
 14. Fijn he. “De Heer beschermt ons”. En daar moeten, oh “naastenliefde”, anderen maar de dupe van worden “.
 15. Druppels liefde: Maak ons meer christen
 16. De Vrede van God

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Hitler and Christianity: Some Trends in Interpretation

 

Ryan Buesnel

A question was recently put to me by a reader who was curious to hear my thoughts on whether Hitler should be considered a “Christian” or an “atheist.” What had spurred this on was this reader’s consideration of the somewhat ambiguous topic of “Positive Christianity” — the allegedly Aryanized form of Christian doctrine that was to have served as National Socialism’s official form of religion.

Issues surrounding Hitler’s views on the person of Jesus Christ and the institution of the church are frequently obscured by prior ideological or religious commitments. On the one hand are those who have sought to restore the integrity of Christianity in light of accusations that it played an important historic role in the justification for anti-Semitism. This process of reconstruction required identifying occasions where Nazi ideology was opposed to the normative framework of Christian ethics. The suggestion was that the outcomes of Nazi policy were…

View original post 934 more words

5 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, History, Re-Blogs and Great Blogs

Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin

Regelmatig bereiken ons vragen en reacties naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van den beginne, maar de Zoon van God, 2000 jaar geleden verwekt uit de heilige Geest in Maria. Deze keer daarom wat stof tot nadenken over deze kwestie die het Christendom al meer dan 1600 jaar verdeeld doet zijn.

De woorden in Jesaja 9 worden vaak aangevoerd als ‘bewijs’ dat het beloofde kind God Zelf is:

“en men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jes. 9:5, NBG’51).

Maar de woorden even daarvoor:

“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven”

kunnen toch moeilijk betrekking hebben op Jehovah, de Allerhoogste God.
Want zoals een zoon moet worden onderscheiden van een vader, moet dit Kind worden onderscheiden van God de Vader. Het zou toch onredelijk zijn van u te vragen dat u gelooft dat Jehovah (of Jahweh), de HERE, de machtige Schepper en God van Israël, de belofte deed dat Hij als Zoon (van Zichzelf?) zou verschijnen?

Neen, er wordt de zoon uit de dynastie van David bedoeld, die door geloof en gehoorzaamheid recht heeft op de troon
(Jes. 9:6; Ezech. 21:27; Luc. 1:32). Deze zoon wordt elders in Jesaja de knecht of dienaar van Jehovah genoemd (Jes. 53:11). God en zijn knecht worden duidelijk onderscheiden. Dat onderscheid maakt Jezus zelf ook (Joh. 17:3). Jesaja noemt hem

‘Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst (Jes. 9:5 NBV).

Jezus vertegenwoordigt zijn God en mag in die zin ‘God’ of ‘Goddelijke Held’ worden genoemd. Uiteraard niet in absolute zin, anders zou Jesaja in meerdere Goden hebben geloofd – wat volledig indruist tegen zijn boodschap (zie ook Jes. 45:5). De dienstknecht van God is gehoorzaam geweest tot de dood aan het kruishout, en dat bewijst dat hij niet God was maar mens
(zie ook de prediking van Petrus en Paulus, Hand. 2:22,23,32; 17:31).

Jezus zal als een ‘vader’ zijn voor zijn volk. Hij heeft volmacht gekregen om zijn volk te leiden. Zoals God de Herder is van zijn volk, heeft Jezus macht ontvangen om herder te zijn van allen die in Hem geloven. Het kwam vaker voor dat een koning ‘vader’ was voor Gods volk (Jes. 22:21). Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer (Mal. 1:6). Uiteindelijk is er maar één God, één Vader (Jehovah).

“Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen?” (Mal. 2:10).

Jezus is Gods zoon en zo schilderen alle nieuwtestamentische schrijvers hem! Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Jezus
zich nooit ‘God’ heeft genoemd!

+

Aanvullende lectuur

 1. Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend
 2. God versus goden
 3. Rond God de Allerhoogste
 4. Eigenheden aan God toegeschreven
 5. God is Één
 6. God de Vader (1)
 7. God de Vader (2)
 8. God Helper en Bevrijder
 9. God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen
 10. Geloven in God
 11. Geloof in slechts één God
 12. God boven alle goden
 13. Jehovah wiens Naam Heilig is
 14. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 15. Afstraling van Gods heerlijkheid
 16. De verkeerde held
 17. Lang Aangekondigde
 18. Gezondene van God
 19. Rond Jezus
 20. Hij die komt – de Mensenzoon
 21. Voorbestaan Jezus
 22. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 23. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 24. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 25. Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd
 26. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 27. Jezus Christus in het vlees gekomen
 28. Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God
 29. Jezus is Niet God
 30. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 31. Zoon van God
 32. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 33. Jezus zoon van God
 34. Christus Jezus – de zoon van God
 35. Christus Jezus: de zoon van God
 36. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 37. Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God
 38. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 39. De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren
 40. Verkondiger Jezus ook de redder
 41. De Verlosser of Terugkoper
 42. De Verlosser 1 Senior en junior
 43. Jezus moest sterven
 44. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 45. Zoenoffer
 46. Lam van God -Voorspeld
 47. Onschuldig Lam
 48. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 49. Opstanding van Jezus Christus
 50. Terugkeer van Jezus
 51. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 52. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 53. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 54. Christus Koning
 55. Geloof in Jezus Christus
 56. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 57. Overdenking: De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt
 58. Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus
 59. Geloof voor God aanvaardbaar
 60. Geloof volgens eerste eeuw patronen
 61. Geloofspunten van de Christadelphians
 62. Een Credo of geloofsartikelen van de Broeders in Christus
 63. Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God
 64. Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David
 65. Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons
 66. Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt
 67. Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon
 68. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 69. Hellenistische invloeden

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Vragen van lezers

Stel dat het waar zou zijn dat Jezus geboren is

Shalom,

Stel dat het waar zou zijn dat Jezus geboren is

Stel dat het waar zou zijn dat Jezus in Bethlehem

geboren is

Stel dat het waar zou zijn dat….

Stel dat het waar zou zijn dat Jezus 2000 jaar geleden
geboren zou zijn

Stel dat dat waar zou zijn dat Jezus bestaat

Stel dat het waar zou zijn dat Jezus echt bestaat

Een mens van vlees en bloed….

Stel dat het woord van God mens werd

Stel dat Jezus dit woord is….

Dan was Hij niet van eeuwigheid tot eeuwigheid

God

Dan was Hij niet God uit God

Maar wat zou dat?

Hij zou toch Gods Zoon zijn

zoals Adam zoon van God was.

Maar in dat geval anders gedefinieerd dan gewoonlijk wordt gedaan.

Hij zou de Zoon zijn die God vanaf het begin beloofd had

De tweede Adam!

De beloofde Zoon

Uit het geslacht van Adam en Eva

Degene die om en voor onze zonden stierf aan het kruishout.

En uit doden is opgewekt

Stel dat dit de bevrijdende boodschap van God zou zijn

Goed, dan zou Hij niet de eeuwige God zijn

Dan zou Hij een ander dan God zijn

Een ander dan JHWH, de God van Israël

Maar dan zou Hij precies dezelfde zijn die vanaf Genesis beloofd is

Dan vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats.

Dan is Hij mens

de nakomeling die de slang zou vermorzelen.

Stel dat dit waar zou zijn

Dan zullen een heleboel teksten geherinterpreteerd moeten worden.

Dan zouden wij een ander christendom hebben.

Zonder in strijd te zijn met de Bijbel!

Martin Rozestraten

 

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings

Één zijn met Jezus zoals Jezus één is met God

Velen die zich Christen noemen en beweren dat Jezus God is halen aan dat Jezus zegt dat hij één is met God en daarmee wel God moet zijn. Zij vergeten echter dat Jezus zijn leerlingen en zijn volgers verzoekt om ook één te zijn met hem zoals hij één is met zijn Vader.
Jezus gaat zelfs zo ver om aan zijn hemelse Vader te vragen dat zijn volgelingen ook één zouden zijn zoals Jehovah God in Jezus is. Hij gaat zelfs nog verder, om te vragen dat zijn volgelingen zelfs zo zouden worden zoals zij (Jezus en God) zich verhouden. Jezus verzoekt God hen ook in hen te zijn, opdat de wereld gelooft dat Jehovah Jezus heeft gezonden.

“ opdat zij allen een mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.” (Joh 17:21 WV78)

Jezus is er van overtuigd dat zijn hemelse Vader de mensen aan hem heeft gegeven. Aan die mensen die God aan Jezus heeft gegeven laat de hemelse Vader, Jehovah God, Jezus kennen en in aanschouw nemen. Zij zijn het die tot geloof kunnen komen in die mensenzoon die God naar de wereld heeft gezonden en wiens zoenoffer Hij aanvaard heeft, om verlossing aan die gelovigen te geven.

“ Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt.” (Joh 17:2 WV78)

“ Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden.” (Joh 17:6 WV78)

“ Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad voor de grondvesting van de wereld.” (Joh 17:24 WV78)

Ware Christenen zijn zij die geloven dat Jezus de eniggeboren zoon van God is die uit liefde geschonken is aan ons. Zij vereren hem niet als God, maar nemen aan dat deze mensenzoon zijn loskoopoffer als zoon van God aan de Allerhoogste aanbood om ons vrij te kopen.

“ Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Joh 3:16 WV78)

“ en een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.’” (Mt 3:17 WV78)

“ zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.’” (Mt 20:28 WV78)

“ die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen: op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af.” (1Ti 2:6 WV78)

Door Jezus Christus ten volle te willen erkennen, kan de vrede van God over u komen. Jehovah roept iedereen op om via Zijn zoon naar Hem toe te komen. Jezus is de weg tot leven, het licht en de vrede maar ook de weg naar God.

“ Jezus zei haar: ‘Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,” (Joh 11:25 WV78)

“ Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” (Joh 14:6 WV78)

“ Want door Hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn; zoals sommige van uw eigen dichters hebben gezegd: Want wij zijn van zijn geslacht.” (Hnd 17:28 WV78)

Vandaag zijn  er nog massa’s mensen die God en Zijn zoon niet geloven wanneer zij over elkaar praten. Ondanks dat God verklaarde dat Jezus zijn welbeminde zoon is, verkiezen de grote meerderheid van de zich christen noemenden, Jezus als hun God te nemen in plaats van de God van Christus Jezus te willen aanvaarden.

Echt geloof in God en echt geloof in Jezus bestaat er in eerst en vooral de woorden van God en de woorden van Jezus als waarheidsgetrouw te aanvaarden. Er kunnen heel wat mensen wel geloven in één of andere god, maar het komt er op aan in Dé Enige Ware God te geloven. De onzichtbare Alleswetende en Alleskunnende Geest Die hemel en aarde geschapen heeft, maar toch door geen enkel mens kan gezien worden.

Laten wij er ons bewust van zijn dat wij slechts één God mogen aanbidden, en dat is de God van Jezus, die de God van Israël is en slechts één is.

+

Lees ook

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. Onze hemelse Vader
 3. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 4. Geloof in slechts één God
 5. De Enige Ware God
 6. Gezondene van God (Christadelphians)
 7. Gezondene van God (Broeders in christus)
 8. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 9. Hij die komt – de Mensenzoon
 10. Zoon van God
 11. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 12. Zoon van God – de weg naar God
 13. Zoenoffer

++

Aanverwant

 1. Aanwijzingen voor redding te vinden
 2. Christus in de Tora: In de boekrol staat van mij geschreven
 3. Verkondiger Jezus ook de redder
 4. Bijbelteksten bij de op het hart geschreven teksten en toepassing van het nieuwe verbond
 5. Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken
 6. De verbonden – samenvatting
 7. De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant
 8. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 9. Niemand leeft voor zichzelf
 10. Geen plaats voor Jezus volgende Joden in Nederlandse Kerk noch in Israël
 11. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 12. Een huis bouwen voor God
 13. Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God
 14. Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt
 15. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 16. Overdenking: Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen…

+++

Gerelateerd

 1. Atheïst of toch gelovig?
 2. Ik Geloof Er Niks Van
 3. Midden in de winternacht …
 4. Christenwappies in de Oudheid
 5. Christenen en moslims: getuigen van hoop
 6. Begrip tussen de religies
 7. Ketters
 8. Eenzaam samen met God
 9. De Vrede van God
 10. Verkrij rustigheid
 11. Julle moet geloof in God hê.
 12. Waarom glo jy nie?
 13. Wat is echt geloof in God?
 14. Het heilige ogenblik
 15. De externe projectie (2)

2 Comments

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Jurgen Mettepenningen mag dan door sommigen een idioot gevonden worden, hij heeft wel gelijk.

Uit de oude doos: een reactie op een opinie-stuk van Jürgen Mettepenningen op redactie.be.

malakhahavah

Vandaag verscheen op de redactie.be een opinie-stuk van Jürgen Mettepenningen. Terwijl ik het stuk vrij goed kon smaken wil ik het niet zozeer hebben over zijn opinie-stuk, maar wel over de reacties die het op facebook teweeg bracht, vooral natuurlijk door de man met de pet die steeds hoog van de toren blaast, zolang het maar veilig van achter zijn PC is.

Eerst en vooral wil ik ten stelligste ontkennen dat Mettepenningen een idioot zou zijn, of dom zou zijn. Mettepenningen is theoloog verbonden aan de KU Leuven en tevens bisschoppelijk afgevaardigde Onderwijs in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Geloof maakt iemand niet noodzakelijk dom, en zeker niet op dit niveau van de wetenschap. Zoals Polkinghorne ook al stelde (een fysicus en Anglicaans priester): wetenschap en geloof kunnen hand in hand gaan. De faculteit theologie aan de KU Leuven is misschien een kleine, maar het zit boordevol mensen op zoek naar zingeving…

View original post 906 more words

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden