Tag Archives: Christendom

Godsdienstwetenschapper: “Religie is geen keuze, geloof is een keuze”

Toen godsdienstwetenschapper en publicist Reza Aslan aankwam in de Verenigde Staten bekeerde hij zich met zijn moeder tot het christendom. Na zijn studietijd is hij toch weer moslim geworden. Hierover vertelde Aslan in de Volkskrant.

Aslan:

“Ik zie religie als een taal en in het leven moet je een taal vinden waarbij je je het meest op je gemak voelt en waarmee je kunt communiceren. Jezus is de zoon van God, hij staat symbool voor alles wat perfect is binnen het christendom. De figuur Jezus is een soort supermens, die het je makkelijker maakt om je in zijn vader, in God, te herkennen en om in te zien dat je eigenlijk helemaal niet zoveel van hem verschilt.”

Maar hoe meer Aslan leerde over religie, hoe meer hij besefte dat die metafoor voor hem niet werkt.

“Binnen de islamitische leer van het soefisme, waarvan ik een aanhanger ben, staat het idee van eenheid centraal. Dat is natuurlijk ook een metafoor, maar het is een metafoor waarin ik mijzelf herken. Als je religie ziet als een taal, dan het is totale onzin om te zeggen dat Frans bijvoorbeeld beter is dan Duits. Het is ook niet zo dat islam meer waar is dan het christendom, of dat het christendom meer waar is dan het jodendom. Mijn vrouw is bijvoorbeeld christen en daarin heeft zij haar taal gevonden.

Religie is geen keuze, geloof is een keuze, de twee zijn absoluut niet hetzelfde.

Geloof, zoals ik het in het boek omschrijf is mysterieus, individualistisch, niet in woorden te vatten en nauw verbonden met het bestaan van de mens. Religie daarentegen is een instituut vol regels en normen dat is gemaakt door mensen om een verklaring te geven voor de aangeboren geloofsbelevenis.”

Lees het volledige interview met Aslan in de Volkskrant.

Advertisements

1 Comment

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

De haat van IS voor Christenen

Meermaals hebben Christenen zich al afgevraagd  waarom bepaalde islamitische groepen zich zo tegen het Christendom keren.  Meestal zijn ze zich er niet bewust van dat er een verschillende zienswijze is op dat Christendom en/of de Christenheid.

Men mag niet over het hoofd zien dat Joden en Islamieten slechts in één Ware God geloven, de God van Abraham. Bij de meerderheid van de Christenen ligt dat helemaal anders. Ook al beweren zij slechts in één God te geloven houden zij zich meestal aan een Drie-eenheid welke niet strookt met de Heilige Geschriften. Het is die Drievuldigheid alsook de levenswijze en aanbidding van beelden die meerdere islamieten de ogen uit steekt. Erg genoeg zien de meeste moslims niet dat er ook meerdere Christenen zijn die werkelijk monotheïstisch zijn en enkel in de enige Ware God van Israël geloven en Jezus niet tot hun god maken.

De aan de drie-eenheid houdende Theoloog Alain Verheij kroop door vertaalde IS-teksten heen om te zien waarom de jihadi‘s christenen nou zo haten. Zijn conclusie:

 de Grote Vijand heet ‘onduidelijkheid’,

schrijft hij in Reporters Online.

“IS gooit de hele westerse wereld op een grote christelijke, atheïstische en liberale hoop,”

moet Verheij toegeven. Het grote probleem bij Daesh of ISIS is dat zij de onbetamelijk levende decadente westerse wereld zien. Zoals men vroeger vanuit het westen kruisvaarders had die naar het oosten trokken trekken nu van uit het oosten  “kruisvaarders” voor het “Ware Geloof” naar het Westen.

Wij kunnen er niet aan onderuit te moeten toegeven dat er heel wat decadentie in onze huidige maatschappij is. Onderzoeken naar hoe de mensen heden om gaan met de tien geboden van God laten duidelijk merken dat de aanbidding van de Enige Ware God niet zo van belang is. De grote meerderheid van de Westerlingen gelooft praktisch niet meer in één God en redenen om naar de geboden van die Ene Ware God te leven.

Maar niet enkel onze levenswijze doet de “soldaten van God” gruwelen. Voor vele moslims is het begrip “zoonschap” niet op dezelfde wijze gekend, al wijzen hun geschriften wel degelijk op een zelfde inzicht. Zij zien zich wel als kinderen van Abraham, maar om Jezus of een ander mens als een kind van God te zien gaat voor hen niet op.
Alain Verheij kijkt in zijn artikel ook naar dat element waarom de Bijbel voor IS onacceptabel is.

“Jezus de zoon van God noemen is voor Dabiq blasfemie. Hem als een loser aan het kruis laten sterven is helemaal van God los. Daarom moet het kruis als symbool voor Gods veranderlijkheid en lijdelijkheid gebroken worden.”

Alain Verheij vergeet hierbij dat God niet veranderlijk is, maar uit zijn theologie aanziet hij natuurlijk Jezus als een geïncarneerde godheid.
Verheij vervolgt:

“De trigger voor de IS-haat die onder christendom, decadentie en postmodernisme ligt is dit: onduidelijkheid. Het idee dat waarheid relatief is, dat normen en waarden verschuiven, dat God beweeglijk is. Dat idee is onverenigbaar met de schreeuwende behoefte van een hart in nood aan een duidelijk, sterk verhaal. Een sterke, eenvoudige God, een afgebakend volk van God en een overzichtelijk plan van God.”

Vele Christenen scheren alles onder één kam, zoals ook meerdere moslims doen. zoals vele Christenen en Westerse atheïsten denken dat alle moslims medeplichtig zijn aan oorlogen in het Midden-Oosten zijn er ook vele niet-christenen die vinden dat die christenen zoals andere religieuze mensen oorzaak zijn van al het kwaad en leed en alle oorlogen.

Het is verkeerd te stellen dat religie de oorzaak is van zo veel geweld alsook dat alle christenen medeplichtig aan nazi-sympathie of aan de KKK. Het gaat ook niet op om alle blanke Amerikanen supremacisten te noemen.

ChristiansKKKVoor mensen is het makkelijk om de schuld op een ander groep van mensen te schuiven.
Sommige mensen geven iedereen de schuld waarvan zij denken dat ze niet op hen lijken, of op een groep die ze niet leuk vinden.

Your NZ dat zich inzet voor het bespreken van sociale kwesties en politiek in Nieuw-Zeeland vraagt haar lezers dan ook  of alle moslims verantwoordelijk zijn voor terroristische acties van ISIS en schrijft

Alle 1,6 miljard moslims? Waarom niet alle 3,75 miljard mannen? Of alle 7,5 miljard mensen? {Can you separate Muslims from ISIS?}

+

Voorgaande artikelen

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Vluchten naar een hoopvolle toekomst

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Islamofobie is contraproduktief

Een moment van Bezinning, even maar

Moeten Christenen over zich heen laten walsen

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

Het failliet van de war on terror

In tijden van gemeenschappelijk verdriet

Relevantie van de de Tien Geboden bij Britten anno 2017

++

Aanvullende lectuur

 1. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 2. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 3. 15 jaar cel geëist voor leider Sharia4Belgium
 4. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 5. Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld
 6. Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht
 7. De verdwijnende heerlijkheid

+++

Verder gerelateerd

 1. Alles leidt naar decadentie, naar barbarij, naar de ondergang van de beschaving
 2. Hoe komen die jihadisten eigenlijk aan hun geld?
 3. Jihadisten roepen satan aan
 4. Basis voor Russen bij Koerden in Syrië

+++

Further reading
 1. Hello America and atheists
 2. Only six of ten commandments of God still important to British Christians
 3. A Spirit of Fear
 4. Portrayal of Women with Immigrant Background in Quality Media
 5. ISIS fighters given houses and jobs as part of “hug a jihadi” campaign
 6. Jihadi cups come to Europe
 7. Security chief says UK is home to 35,000 Islamic jihadis
 8. “Jesus Camp” and “Jihadis Next Door”
 9. How a Journalist Uncovered the True Identity of Jihadi John
 10. French Jewish Anger Grows Over Savage Antisemitic Murder of Pensioner at Hands of Muslim in Paris Suburb
 11. Pepe Escobar: And the winners in the post-Daesh era are… (updated)
 12. Modern Day Horrors: Kurds Disarm Assyrians and Yazidis, Abandoning them to Daesh Onslaught
 13. The Daesh: it’s not because they’re Muslims, it’s because they’re tossers. #WeStandTogether #LondonBridge #wearenotafraid #thingsthatgetbritainreeling
 14. Details Unsealed: 2016 Feds Thwarted ISIS Inspired Plot Against Targets in New York City…
 15. Can you separate Muslims from ISIS?

+++

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Hoogdag voor vele protestanten

Herinneringsdeuren met tekst van de 95 stellingen

Vandaag, 31 oktober is voor vele protestanten een hoogdag. Zij gedenken dan een belangrijk keerpunt in het Christendom dat toen op gang werd gezet door Maarten Luther toen hij zijn 95 stellingen ophing aan de deur van de Slotkerk of Allerheiligenkerk te Wittenberg. In wezen was er all eerder wat beweging gekomen in het strak omlijnde denken van de Rooms Katholieken. De Engelse kerkhervormer John Wycliffe en de Boheemse filosoof Johannes Hus waren daarbij enkele spilfiguren die wij niet over het hoofd mogen zien.

Voor velen is de reformatie 500 jaar geleden begonnen met die aanklacht van Luther. Velen vinden ook dat er dan een bevrijding van de ketterij van Rome tot stand kwam. Nochtans kunnen wij duidelijk zien dat vele ketterse en heidense elementen die in voorgaande eeuwen werden verwijderd heden al terug binnen geslopen zijn. Zo kan men tegenwoordig in vele protestantse kerken terug beelden vinden van figuren welke goddelijke krachten worden toegewezen.

De grootste hervorming om terug te gaan naar de eerste eeuwse leerstellingen van de volgelingen van Jeshua is echter nooit door gebroken. Wel kunnen wij zien dat steeds echte volgelingen van Jeshua ernstige pogingen hebben gedaan om het ware geloof in Jezus Christus, zoals Jeshua meer bekend raakte, te bewaren. Oorspronkelijk werden zij als volgelingen van Jeshua aanschouwd als een Joodse sekte, “De Weg“, maar toen zij verder omschreven werden als “Christenen” ontstonden daarnaast andere benamingen die telkens sloegen op denominaties die het licht zagen, en waarbij het kleine gemeenschappen waren die het geloof verder trachtten uit te bouwen. Ze ware christenen die zich hielden aan de leer van Christus en aan de God van Christus, bleven steeds in de minderheid en werden ofwel als verwaarloosbare denominaties in het Christendom aanschouwd of erger nog als sekte. Zo kan men vandaag meerdere groepen in de Christenheid vinden die de liefde van en voor Christus bewaard hebben en nog steeds die Ene Ware God aanbidden.

Door de tijden heen zijn er ook dragers van het geloof geweest die vinden dat het dragen van een naam zeer belangrijk is. Zo zijn er gelovigen die er bewust voor gekozen hebben om de naam van God in hun kerknaam te dragen. Zo kennen de meeste mensen wel de Getuigen van Jehovah. Vele mensen vergeten echter dat er buiten die groep met die naam nog heel wat gelovigen getuigen voor Jehovah. Maar zij dragen verschillende namen al worden zij dikwijls over één en dezelfde kam geschoren als de Getuigen van Jehovah.

Zo wel in het Christendom met de Christenheid zo ook in het Jodendom zijn er die God zodanig lief hebben dat zij niet alleen Hem willen dienen, maar zich ook willen ten dienste geven aan God Zijn gezonden profeet die zich als Lam van God heeft aangeboden en verlossing voor de mensheid heeft gebracht. Die man van vlees en bloed is de persoon die ook door de meeste protestanten tot hun god gemaakt is geworden, in plaats te aanvaarden dat hij de zoon van God is die nu ook de bemiddelaar tussen God en mens is.

Boekdrukkunst in de 15e eeuw

Luther schaamde zich niet voor die blijde Boodschap welke de gezonden van God kwam brengen.  De hervormer was zich bewust van dat Evangelie van Christus, dat het een kracht Gods is tot zaligheid voor iedereen gelijk die gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek. Met de Woorden van God in de volkstaal te brengen verbrak Luther de ketens die de Rooms Katholieke Kerk over het Woord van God, de Bijbel had gebracht. Eindelijk konden mensen komen te lezen en zien hoe die Kerk hen bedroog met allerlei leerstellingen die helemaal niet Schriftuurlijk zijn. De leugens werden ontmanteld door de boekdrukkunst en de verdere verspreiding van Gods Woord. Eén groot nadeel was en is nog steeds dat veel mensen zo door de Kerkelijke doctrines beïnvloed waren en zijn, dat zij het zeer moeilijk hadden en hebben om zich daar van los te maken.

Maar diegenen die zich enkel willen houden aan dat onfeilbare Woord van God en inzien wie die lang verwachte Messias is, willen die naam van die gezondene van God ook verder uitdragen, zoals de Joodse leermeester Saul, beter gekend als apostel Paulus. eerst ging hij in het verweer tegen die volgelingen van Jeshua, maar na een teken uit de hemel en zijn plotse tijdelijke blindheid, werden zijn ogen geopend en wist hij hoe belangrijk die uitdraging van de naam van Jeshua ook was.

Nu dat wij dichter tegen de eindtijd komen is het van nog groter belang dat mensen bewust worden van de rol van Jeshua en hoe men zich moet aansluiten bij de volgelingen van deze rebbe. Omdat de naam van hem meer gekend moet geraken en omdat Joodse broeders en zusters helemaal niet geassocieerd willen worden met Christenen die drie goden aanbidden, vormen Jeshuaisten het alternatief. Als naamdragers en vaandeldragers voor Jeshua, de Kristos of Christus, willen zij de belangrijke taak verder opnemen om te getuigen voor God en Christus en de wereld het Goede Nieuws verkondigen van het komende Koninkrijk van God.

$

Lees meer over de belangrijkheid van de naam: Jeshuaisten dragers van de naam van Christus

en lees verder ook:

++

Aanvullende lezing

 1. Eerste eeuw ecclesia
 2. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 3. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #10 De Inquisitie
 4. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 5. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 6. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij
 7. De kerk moet blijvend hervormd worden
 8. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 9. Stichter van een beweging
 10. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 11. De marketing van God een op maat gemaakt bedrijfsadvies
 12. Opvallende verschuivingen in kerkversiering
 13. Huis van het Protestantisme, in Brussel
 14. Wereld van een Bijbels analfabetisme is ontstaan
 15. Zoeken naar eenheid ook voor Hersteld Hervormde Kerk

+++

Verdere berichten om te lezen

 1. Studiedag als Catars – 25 November 2017 – Gent
 2. Wat weten we over de wezerrenaissance?
 3. Luther…
 4. Luther – zijn leven, zijn werk (recensie)
 5. Nieuwe biografie bij 500 jaar Luther
 6. De 95 stellingen van Luther
 7. 500 jaar reformatie – reden tot droefheid
 8. 31-10-1517 – 31-10-2017: 500 jaar reformatie: God heeft Zijn Woord bewaart
 9. Vijfhonderd jaar Luther(-isme ) in het Catharijneconvent in Utrecht
 10. 500 jaar na de Reformatie: dit bracht Maarten Luther teweeg
 11. 500 jaar Luther
 12. Lutherstad Wittenberg
 13. Panorama Wittenberg 1517
 14. Maarten Luther: Populist van de 16e eeuw
 15. Luther, geloof versus geloof
 16. Luther, held of scheurmaker
 17. Kwakgeschiedenis: Luther
 18. Expositie over Luther in de Santa Maria dell’Anima in Rome
 19. Vijfhonderd jaar reformatie
 20. Robbert Veen: Menno Simons, de radicale reformator
 21. De essentie van reformatie
 22. Rome en reformatie
 23. Vast gegrond op het fundament van 5x Sola!
 24. Erasmus : Nederlandse priester, theoloog, filosoof, schrijver en humanist.
 25. Hervorming 500
 26. 500 jaar Protestantisme
 27. Klaas Touwen: Luther over kerk en staat
 28. 2017 langs Jena weer naar huis.
 29. Gereformeerde hermeneutiek voorbij de Reformatie?
 30. Reformatie volgens Zondag 11
 31. Reformatie en oecumene, toen en nu
 32. Nuuskommentaar: Reformasie 500 jaar later
 33. Die Hervorming. ’n Beknopte geskiedenis
 34. Hervormd
 35. 31 Oktober en die Hervorming
 36. Gedachten bij de Reformatie
 37. Reformatie herdenken(1): ellende, verlossing en dankbaarheid…
 38. Staat de kerk wel echt achter (de) Reformatie?
 39. Wat ik leerde van Luther
 40. MoM | Individu en proces
 41. Europese heksenvervolging
 42. Erfgoedzorg voor protestants-evangelische kerken
 43. Geloofsgesprek: iedereen zijn eigen god
 44. Feesten bij verschillende religies
 45. Rinus Houtman aan het woord
 46. Dominee bij Defensie
 47. Boek: Stoner – John Williams
 48. Die Hervorming: Van Wittenberg tot Wall Street
 49. De renaissance versus nu: wat te doen tegen ketters? (essay)
 50. Christendom is meer dan paasei
 51. Bergoglio weer een stapje dichter bij het afschaffen van het H. Misoffer
 52. vernieuwing als die van ‘1517’ ……. ‘again in the air’ ?
 53. Solus Christus
 54. Glo: in God, en in wat God doen. Sola fide.
 55. Wilken Veen: Sola fide, hoe bijbels is dat?
 56. De vraag van Judas Thaddeus
 57. Tien teksten (deel 3)</a
 58. “Luther handelde tegen de Heilige Geest”, vindt kardinaal Müller
 59. Kerkelijke samenwerking anno 2017: Als in een wazige (achteruitkijk)spiegel
 60. Lezing CSFR over Reformatie en secularisatie
 61. Lucas Cranach: Schilder van de Reformatie
 62. Zijn Beelden een Gevaar of de Redding voor het Geloof?
 63. Refo-column
 64. Reformatie – Verbeelding voor onderweg
 65. Landschap van mijn dromen>
 66. Afsluiting 500 jaar reformatie in Nicolaasbasiliek
 67. Reactie: Verder dan de Reformatie en vrijzinnigheid
 68. Opperherder zend ons herders (geen kerkleiders!)…
 69. Theologiseren in jouw klein hoekje
 70. Avond over Reformatie 31 oktober
 71. Reformatiemuziek in Ede
 72. Trouw : Wat te doen met de ‘Jodenzeug’ op Luthers kerk?
 73. De Naam

+++

1 Comment

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden

Do those who want to follow Christ to be Jews

In these times when there are so many arguing about religion and about what faith would be the right faith or what would be the right way to worship God it is not bad to consider what the people at the time of the Jewish master teacher, Jeshua, thought.

Most of the time those seeing and hearing rebbe Jeshua belonged to the Jewish faith like the master himself. Though few belonged to Jeshua’s religious group because some considered the Essenes as a sect and several also came to see Jeshua his followers also as a sect. Being a child of Joseph and Miriam (Mary/Maria) from the tribe of David, Jeshua and his siblings where brought up in the very religious traditions of the Essenes, to which Miriam belonged. As such Jeshua received a strict thorough education in Torah knowledge and was very well aware what was written in all the different scrolls.

An other person very well educated in Jewish theology was Saul. As a devout worshipper of the God of Israel and connected to the synagogue and the priests in Jerusalem, he was convinced those teachings of that man where blasphemous and had to be stopped. He as a big fighter for Jehovah God went against those followers, until the day he was struck by lightening, feeling Jesus close to him and being blinded by the Power of God because he had become a satan or adversary of God, more than Peter who Jesus also had called a satan.

At first the majority of followers of Jeshua where Jews, but having many Romans around and travellers of other religions or not at all believing in a god or in God, some of them became attracted by the words of the rebbe and his talmidim. Several got in the ban of the doctrines of that man his group and wondered if they could join them. But having come at a certain age they did not like so much to undergo a circumcision. At the other hand lots of the Jews in the group where very concerned about the goyim entering their group and having them to allow in their synagogues. We can image the many discussions going on about the Jewish rules either to be followed by those who came into the group or having them to be free of those mitzvot. Doctor Luke tells about all the internal discussions and arguments in his book the Acts of the apostles.

In 330 CE “church father” Epiphanius of Salamis provided a detailed description of the new faith in Jeshua which started to spread over many regions, by the Netzerim in Panarion 29:

“We shall especially consider the heretics who call themselves Nazarenes; however they are simply complete Jews.
They use not only the New Testament but the Old Testament as well, as the Jews do…
They have no different ideas, but confess everything exactly as the Law proclaims it and in the Jewish fashion – except for their belief in Messiah, if you please! For they acknowledge both the resurrection of the dead and the divine creation of all things, and declare that God is one, and that his son is Yeshua the Messiah.

They are trained to a nicety in Hebrew; for they, like the Jews, read the whole law-Torah , then the Prophets. They differ from the Jews because they believe in Meshiach and from the Christians in that they are to this day bound to the Jews rites, such as circumcision, the Shabbat, and other ceremonies . Otherwise, this sect of the Nazarenes thrives most vigorously in the state of Berea, Coele-Syria, in Decapolis, around Pella, and in Bashan. After they departed from Jerusalem, they made their start from here, as all the disciples dwelt in Pella, having been warned by Meshiach to depart Yerushalayim and emigrate because of imminent danger”

Up to today the matter still bothers many, first of all because several are seriously concerned now about those who call themselves Christian but do not adhere to Jeshua his writings and even worship an other god than Jeshua, namely Jesus and his co-gods (god the father and god the holy spirit). For Jews wanting to accept Jeshua or Jesus as the Messiah this is a serious problem, because they would never want to be confused with polytheist Christians. Most of the Jews, even today, do not want to give up their Jewishness, certainly because they consider themsleves still to be part of the Chosen People of God, Israel Gods People. Thàt they do not want to give up. It would be stupid to give that up or to loose our identity with Gods People.

When we look at the history of Christianity we can see that, before the time it was transposed to Christendom and the dogmatic teachings of the trinity, already soon there came a major controversy in early Christianity concerning the role of Jewish law and traditions. As most of the first converts were Jews, some felt that the Mosaic Law and covenantal signs, such as circumcision, were still important. While others where convinced that their rebbe brought the message of God that from now on their religion had to be open to both Jews and Gentiles. Some contended that converts first had to become Jews in order to become Christians. Others considered the outward signs of Judaism to be unnecessary for Christian life.

It is known that at the beginning most of them, like Saul or Paul, how he further became known, that “Much in every way“ was the advantage of the Jew and the value of circumcision. (Romans 3:1). Several thought by allowing goyim to enter their community and not having them to subject to the same rules they where overthrowing the Law by that notion of faith? But for Paul that was by no means so. On the contrary, he felt that they upheld the Law” (Romans 3:31).

Everybody had to know that all those who just relied on works of the law were under a curse (Galatians 3:10), because we all should know that no one is justified before God by the law (Galatians 3:11).

The convert Paul went even so far to say that circumcision even did not count for anything, but that Jeshua had taken care of a new path and had opened the gates of a new creation which is everything. (Galatians 6:15). For him it had become clear that no human being will be justified in God’s sight by works of the law, since through the law comes knowledge of sin (Romans 3:20). But that does not mean that the Law would be sin. By no means (Romans 7:7).

All that want to become a follower of Jeshua, Paul argumented had to recognise that the Law is and shall stay holy, and that the mitzvah or commandment is holy and just and good for all of us (Romans 7:12). Though he also said that to the Israelites belongs the sonship, the glory, the covenants, the giving of the Law, the Temple, and the promises. To them belong the patriarchs and of their race, according to the flesh (Romans 9:4). Jewishness can not be taken away by man, because it is entitled by God, engraved in the hearts of those who descent from the tribes chosen by God and protected by God.

Today there are lots of people who think that God has rejected His own people but Paul already warned for such false thinking and said that the Elohim has not rejected His people (Romans 11:1) and told even that

“All Israel will be saved” (Romans 11:26).

As such Jews still can bear that precious hope. When they accept Jeshua as the Messiah they do not have to give up their Jewishness, but they also shall have to accept that the goyim or those who where at first atheist, heathen or people from an other faith, that they now too can come to God by the way of Jeshua, and can call the Elohim Hashem Jehovah also their Father or Abba.

Those Jews at the time of the first followers of Jeshua came to accept the non-Jews and did not impose their laws unto them – which was not always an easy thing to do for them. In our time, we too have to be open for the non-Jews who come to accept the Nazarene rebbe Jeshua as their Saviour. But we too have to accept that those goyim become part of the Body of Christ without having to undergo all the obligations a Jew has to undergo.

Nobody may come to think the Law would have become opposed to the promises of God. Certainly not! (Galatians 3:21).

Although Paul preached justification on the basis of faith in Christ, he was himself a Pharisee and addressed the role of Jewish traditions and the status of Israel in the new covenant.

In “Paul’s Contradictions: Can They Be Resolved?” Princeton Professor John Gager looks at how Paul seems to be at war with himself on the subject of Israel. Is there a way out of his contradictions?
Yes, the author argues, but only if we first get past misconceptions about Paul that date to the earliest stages of Christianity — even to Paul’s own times.

Though when reading the book by John Gager, one must know that Paul is not the father of Christian anti-Judaism, like the great German historian Adolf Harnack wants Christians to believe. He writes:

“It was Paul who delivered the Christian religion from Judaism … It was he who confidently regarded the Gospel as a new force abolishing the religion of the law.”

Since the time of the early church fathers until recent decades, all interpreters of Paul have read him from the perspective of the triumph of Christianity, after the decisive break between Christianity and Judaism. The reigning Christian view of Judaism during this entire period has been that the Jews have been superseded as the chosen people of God by the Christians (or Christianity), that the Jews are no longer the bearers of God’s promise of salvation and that their only hope for salvation lies in becoming Christian. In this hermeneutic, it follows that Paul, too, with his canonical status, must have held to this dominant Christian view of Judaism. And this is exactly how Paul has been read throughout Christian history. Not just 80 or 90 or even 99 percent of the time, but 100 percent of the time, without exception — that is, until recently, when a few maverick scholars began not only to question that image but to reject it altogether. {Paul: Jewish Law and Early Christianity}

Biblical scholar Ben Witherington III counters the contradiction in “Laying Down the Law: A response to John Gager.” He questions Gager’s idea that Paul preached the gospel of Jesus Christ for Christians alone by asking whether his message was intended for both Jews and Christians.

Today we can see that there is a growing amount of Jews who are proud to be Jew but also want to be proud to be a follower of the Jew Jeshua, whom they often consider to be one of their own, a child of Israel. In Christendom we find that the majority are trinitarians, but may not forget that there are loads of non-trintiarian denominations as well. There are certain groups which have a similar name but differ from their belief in the trinity or in One True God. As such we can find the Nazarenes, of which some are tinritarians and others still believe the same doctrines as their first counterparts. The Nazarene Friends up to a few years ago where very active non-trinitarian Christians, but by becoming older and dying lots of ecclesiae saw their numbers reduce.

The most well known non-trinitarian groups may be the Bible Students and Jehovah’s Wtinesses, with all their teardowns or torn groups. Lots of those groups not so much respecting by God given days to celebrate or to remember certain events. Though it must be said several bible student groups and Jehovah’s Witness knowing very well that according to Jeshua and his heavenly Father, according to the Scriptures all people of God shall have to remember 14-15 Nisan or Passover (Pesach).

Some Christians also have come to the conclusion that perhaps not so many laws are abandoned as so many Christians do believe. They came to understand that Jeshua was a Jew and held to the Jewish traditions. Certain Jewish elements they now also want to see incorporated in their way of life, as a sign of being under that Jewish master teacher.
Christians who do not want to be looked at, as the same lot of trinitarian Christians, or who want to feel and show more a Jewish connection can as Messianic Christians show their love for Jeshua and his teachings by calling themselves also a Jeshuaist.

Jeshuaist do not expect converts to the faith in Jeshua to be or to become a Jew or to follow all the Jewish laws, though they want them to recognise the Jewish position of Jeshua and the Judaic followers of Jeshua, which means that certain ways of worship, songs and prayers and making church or having meetings shall be as in the first century or in the tradition of the early Christians, forming a brotherhood with acceptance of differences, but considering all as one part united under Christ and not a human organisation which would control and regulate everything.

For Jews who accept Jeshua as their Messiah and for those who prefer to see a Messianic Judaism the Jeshuaists offer a solution. With the title or name Jeshua-ist one can give honour to Jeshua and show the connection with the Jewish rebbe as well can one avoid the confusion with trinitarian Messianics or trinitarian Christians, making it clear to be a Messianic non-trinitarian Jew.

 

+

You may be interested in reading:

 1. Our life depending on faith
 2. As there is a lot of division in Christendom there is too in Judaism
 3. The Sabbatean Prophets
 4. Converso Involvement in the Sabbatai Zevi Movement
 5. Sabbatai Zevi (Jewish Convert To Islam)
 6. Forgotten History-The Jews from Geleen 1940-1944.
 7. Jewish and Christian traditions of elders
 8. Today’s thought “Ability to circumcise your heart” (May 13)
 9. Jeshuaists or Followers of Jeshua
 10. Who is a Jeshua-ist
 11. Who is or can be a Jeshuaist
 12. Why to become a Jeshuaist
 13. Availability of Jeshuaists on Facebook

++

Read the above mentioned articles from the Biblical Archaeology Society and more in the FREE eBook Paul: Jewish Law and Early Christianity. Featuring articles taken from Bible Review and Biblical Archaeology Review, this eBook considers the relevant writings of Paul and brings to light some of the difficult theological issues for Jews and Christians that persist to this day.

Paul: Jewish Law and Early Christianity

 

Download the Free eBook

+++

Further reading

 1. Religions and Mainliners
 2. Israel must honor God or the Rule of Law is meaningless
 3. The Real Wall Problem: When Will Diaspora Jews Fight For Palestinians?
 4. “Qualitavely Jews are not a minority”
 5. Nazarene Jews Through Out History
 6. Who is Israel? And What Role, If Any, Does She Play in God’s Kingdom?
 7. The Temple Connection
 8. Where is the Church that Christ built?
 9. The Church & The Old Testament Law
 10. Christians Above the Law?
 11. Why The Bible Is Divine: Christology
 12. Jewish Halakha and the Rabbinic Authority in the Messianic World
 13. The Not Left, Not Right, but UP Movement
 14. From Rome to Corinth, and Back Again: Reclaiming What Was Taken from Us
 15. Eleven Steps to Live a Messianic Nazarene Jewish life
 16. The straight line connecting Donald Trump’s new tallit to “Christians for Islam,” and a best practices suggestion
 17. Something great is happening in Israel
 18. A sort of “sing along” songs with Messianic Jews in Israel
 19. Is It A “Sign”?
 20. Christ is risen! Kristus är uppstånden! Baruch HaBa Beshem Adonai!
 21. Books on examples of Jewish evangelism in Israel
 22. The great tree of Moreh
 23. Rabbinical court rules against Jewish marriage rites for Messianic Jews
 24. Sabbath as a Bride
 25. Shalom in Psalms
  End Times Series: Pastor Jimmy Evans
 26. Kiss the Son…
 27. On an Irish Cliff

+++

9 Comments

Filed under Announcement, History, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs, Spiritual affairs

Spiritual Freedom and the Losing Legacy of Traditional Christianity

Being used as a textbook in a Christian college in Georgia, Real Christianity became the object of controversy. The teacher, upon the class having serious questions about a certain subject in the book that few agreed with, assigned each student to write a paper about the subject without telling anyone else his or her findings. When the papers were turned in (as part of the grade), every student had changed their opinion based on their own research and agreed that the author was correct. This has happened many times. so we can wonder if the writer of “Real Christianity” and the writer of the blog we are re-blogging are real partakers of that real Christianity and not part of Christendom and the mainstream trinitarians, who worship an other God than Jesus Christ.

English: Expansion of christianity (public dom...

Expansion of christianity (public domain map) (Photo credit: Wikipedia)

All over the capitalist world we see how people further wander far away from the God of the Bible. Lots of people have made contemporary gods, like money, sports and entertainment idols. The traditional churches, with their false doctrines and their greed to power and hope to keep people in their community by making them afraid by the false teachings of hellfire, loose their grip, because lots of people can see how they have contradicting teachings to the biblical teachings and how their clergy themselves do not live up to what they demand from their flock.

From a look at other postings of today’s guest-writer we can see that probably he would not be pleased with our reposting his article, because at other pages we can clearly see that RJ Dawson is a strong believer in the trinity, who strangely believes that Roman Catholics would not believe that Jesus is God. This can well be that he, like us, may find lots of Catholics who really believe that Jesus is not God, but the son of God, contradictory to their main church who keeps to the Trinity-doctrine. {Is God Three People? Jesus Is YHWH (4)}

Our guestwriter opens his article with

Having squandered its influence within society, traditional Christianity no longer has much effect on the culture.

Looking at our contemporary world, in most capitalist countries we can see that religions is not any more the thriving and guiding element in society. Ethics and moral is not given in any more by the religious feeling of people. Lots of people also have lost their hope in the church which seem to have lied and betrayed them.

We would never have thought there was a great strength and power of Real Christianity, because the majority of the past times people always have let themselves being influenced by the pagan rites and heathen tradition and came under influence of the dogmatic Church. In the main church – the one of the trinitarian dogma – the church had to turn or twist themselves in all kinds of curvature to accomplish their human doctrines. To keep enough people in their building they also often adapted to the popularity of the day, making that in the end people came to see how the church could change her rules is removed and virtually relegated to the sidelines. The Truth has been systematically retracted and replaced with false notions borne by dead religionists without a clue. This process continued to replicate itself for years, having made the reality of that which the Lord Jesus brought forth in the beginning the object of ridicule and thus rejection.

Those who claim that Jesus is God made of God a liar, because as omniscient and omnipotent suddenly that man says even not to know when he would be coming back. God also says He is a Spirit man can not see Him and live, whilst many saw Jesus, who showed his wounds after his resurrection out of the dead to proof he is no spirit. seeing more like these contradictions in Scripture when Jesus would be God, people lost faith in what the church is teaching them, instead of looking what the Bible really says and what those churches of Real Christianity teach.

We can only hope by time more sincere Bible researchers and Bible students shall come to show the world that Christ is the Way to God and not God himself, and that we should follow him and not the many man-made churches who prefer their own human doctrines (like the trinity).

We can only hope God’s Power shall hover over the world and guide people to the Truth,preparing them to be spiritual ready to grow in Christ, able to enter the small gate of the Kingdom of God.

*

We can find lots of people

 • Neglecting the commandment of God, holding to the tradition of men.

To remember

 • traditional religionists gain full control
 • remove everything to do with real life
 • Christians have been conditioned by pretenders to expect next to nothing from the Lord.
 • fake communities not possess ability to gain benefits = they are not real = Unreal Christianity <=> not connected to the Lord.
 • fake places have no Pentecost events = not Spirit-filled + don’t want to be.

+++

Further reading

 1. A Christian asking an atheist asking a Christian about tragedy
 2. Why are Sacred writings of every religion other than Christianity considered mythology while Christian writings are considered history?
 3. Can You Trust God?
 4. Bible Contradiction? Where does God dwell?
 5. suffering with hope and courage, not bitterness and despair
 6. Rejecting the truth (When It Hits Too Close To Home)

+++

Related articles

Real Christianity

         Having squandered its influence within society, traditional Christianity no longer has much effect on the culture.

.

         This is what happens when the great strength and power of Real Christianity is removed and virtually relegated to the sidelines. The Truth has been systematically retracted and replaced with false notions borne by dead religionists without a clue. The process then continues to replicate itself, having made the reality of that which the Lord Jesus brought forth in the beginning the object of ridicule and thus rejection.

         And He said to them, “Rightly did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written: ‘THIS PEOPLE HONORS ME WITH THEIR LIPS, BUT THEIR HEART IS FAR AWAY FROM ME. BUT IN VAIN DO THEY WORSHIP ME, TEACHING AS DOCTRINES THE PRECEPTS OF MEN.’ Neglecting the commandment of God, you hold to the tradition of men.” He was also saying to…

View original post 1,005 more words

1 Comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

For ever changed by spiritual experience

Often people do not think much about God until something happens in their life. In life we have to face different circumstances and have to undergo different circumstances. Often whenever something serious happens and we have to face a life threatening experience, than we’re confronted with the Highest Being. Once we have had a spiritual experience, we are forever changed. We may try to forget, ignore, or run away from it, but our contact with the Divine realm will never again allow us to completely immerse ourselves in mundane life, whether to indulge in empty diversions or to try to improve the world through purely secular means.

In the time before the offering of Jeshua as a Lamb of God people had to bring offers to the altar, and everything whatever touched the Altar became sanctified when it where really things that were worthy of being brought upon the Altar in the first place. Today too we can say that everything or every one which or who comes before God or to the Altar of God must be worthy to come before God.

Easter postcard circa early 20th century

Easter postcard circa early 20th century (Photo credit: Wikipedia)

Normally every Jew, Christian and Muslim should be clean, not taking part to pagan festivals or pagan rites. Though in Christendom we find a majority not bothering about God’s Laws. They seem not to bother if what they do would be against the Will of God. For many Christians Spring has started yesterday and soon they shall celebrate Easter, the feast for the pagan god Eostre, the god of fertility which they shall honour by the rites of offering eggs and honouring the fertile bunnies. Those eggs and Easter bunnies have nothing to do with Jesus his resurrection. Their resurrected god is also not the Elohim Who cannot die, God being an Eternal Spirit. Also the Easter fires have nothing to do with the sacrificial offering of Christ, nor his standing up from the dead.

A Cute Little Bunny With Some Eggs

A Cute Little Bunny With Some Eggs (Photo credit: Wikipedia)

By taking part to such pagan rites, their hands are defiled and should they know that they may not come clear to the altar of God. In the weeks going up to that most important day of the year they should have had moments of reflection, having been conscious about the necessity to please God and not to please the world. Schools, workplaces, clubs, may all want to have the pagan symbols of the Spring time and may love the festival decorations, but real lovers of God should abstain from them. They should have cleansed their soul, and should have meditated on the Word of God and His mitzvah.

From Land to Land - Going to shul (synagogue).

From Land to Land – Going to shul (synagogue). (Photo credit: Wikipedia)

Every person who calls himself Christian, should be a follower of rabbi Jeshua, the Kristos or Christ, who worshipped not himself but his heavenly Father, the only One true God. Like he went up to God His Altar really offering himself for the sins of all, he came up to the mountain out of the walls of the city Jerusalem, to be slaughtered as a Lamb. Though we probably shall never be able to be as pure as him, we should try to do our utmost best to become like Christ, pure and clean. But spiritually, each of us should fall into that accepted category, for every child of God possesses intrinsic holiness; the true desire of every Jew and every Christian should be to do what the Most High God commands.

+

Preceding articles

Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan

Reciting the Aleinu as a warning against temptation of idolatry

More on Grace and Spiritual Fruit – Abide in Me, and I in you

Broken, coming before God

Easter: Origins in a pagan Christ

++

Additional reading

 1. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 2. High Holidays not only for Israel
 3. 14-15 Nisan and Easter
 4. Death of Christ on the day of preparation
 5. Seven days of Passover
 6. Altered to fit a Trinity or Ishtar the fertility goddess
 7. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 8. Risen With Him
 9. Creation of the earth out of something
 10. Ember and light the ransomed of Jehovah
 11. Because men choose to go their own way

+++

Further reading

 1. Behind the Scene
 2. Spiritual experience
 3. A Mammoth & Moving Spiritual Experience
 4. Is your spirituality speaking the unspeakable, scruting the inscrutable & effing the ineffable?
 5. Understanding Trauma
 6. Absence of light
 7. Friday: The Language of the Heart
 8. Thank-You Lou Riley: An Unexpected, Powerful Spiritual Experience
 9. Different Ways of Approaching the Problem of Evil

+++

2 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs, Spiritual affairs

Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst

Zonder levensbeschouwelijke tolerantie kan een open samenleving niet functioneren,
dan is vrijheid onbestaande en diversiteit onmogelijk.

Eerst waren er Groot-Brittannië en daarna de Verenigde staten van America waar een mooiprater en/of bullebak handig gebruik wist te maken van de angst voor immigranten. Nu loeren in Nederland en Frankrijk het zelfde fenomeen om de hoek.

Wat in Nederland op valt is dat daar wel politiekers toch nog een andere troef willen uitspelen. Men kan het zelfs prachtig vinden dat politici zich inspannen om de christelijke traditie en geloof te herwaarderen. Men kan ook zeggen dat daar ook grote behoefte aan is, zowel in religieus als in cultureel opzicht.

Maar niet vanwege het goedkoop binnenharken van christelijke stemmers. En niet om te worden gebruiken als stok om de Islam mee te slaan.

schrijft de belijdend rooms-katholiek en academisch theoloog kan Frank Bosman niets anders concluderen dat de Westerse beschaving is gestoeld op twee millennia christelijke cultuur. Maar dezer dagen kijkt hij op hoe politici hem willen strikken om hun agenda van anti moslim gevoelen of zelfs moslimhaat door te voeren

Ik wens als christen niet misbruikt te worden om mijn moslimzusters en –broeders af te weren. Ik wens in hen het gelaat van de Christus te zien, die mij wenend aanklaagt omdat ik niet genoeg gedaan heb ‘voor de minsten van mijn broeders en zusters’ (Matteüs 25)

bevestigd Bosman die zich gisteren misbruikt voelde in het programma De Tafel van Tijs.

Ik voelde me misbruikt als christen. Of eigenlijk als christelijke stemmer. Voor de zoveelste keer misbruikt door politieke bewegingen die vlak voor de verkiezingen ‘mijn’ christendom willen gebruiken als hefboom om vreemdelingen, asielzoekers of moslims te kunnen wegzetten als tweederangs burgers. Ik pas daar beleefd maar zeer nadrukkelijk voor. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

In tegenstelling tot België waar de politici niet liever zouden hebben dat het geloof volledig uit het burgerleven verbannen zou worden en waar wij nu al moeten toezien hoe in rijks- of openbare scholen geen geloofssymbolen meer mogen gedragen worden door de leerlingen noch in de ruimten mogen vertoond worden. Daartegenover staat haaks de Katholieke scholen waarvan men zou denken dat zij enkel toezien op Katholiek gelovigen, waar dan wel de klederdracht volgens het geloof mag zijn en waar bij er zelfs scholen zijn die een bidruimte voor de moslims hebben ingericht. Nochtans zouden publieke scholen een voorbeeld van verdraagzaamheid moeten zijn en alle geloven naast elkaar zich zichtbaar moeten laten uiten.

De burgermeester van Mechelen, Bart Somers, vanuit zijn ervaringen in Mechelen schrijft dat zich religieus verbonden voelen niet fout is zolang dit ook gebeurt in een juiste verhouding met de huidige samenleving. Hij schrijft ook dat wanneer mensen zich afsluiten in hun religieuze gemeenschap en zich afsnijden van anderen, ze vastgepind worden op één allesbepalende identiteit …

dan krijg je eendimensionale, verschraalde mensen. {“Samen leven, een hoopvolle strategie tegen IS” , Bart Somers}

Een citaat van Bart Somers is ook de essentie van het boek “Het huis van de moskee”:

Door in onze medeburgers alleen nog maar de moslim te zien vergeten wij dat het mensen zijn zoals jij en ik. {“Het huis van de moskee”}

Het is juist door mensen zodanig te labellen en met de vinger te wijzen dat zij zich gaan afzonderen of getto’s gaan vormen, welke de integratie tegen gaat en maakt dat er makkelijker een onnavolgbare negatieve ontwikkeling kan plaats grijpen.

Dezer dagen zien wij mensen anderen verachten en een onverdraagzame houding aan nemen waarbij zij anderen in mee willen betrekken. Hierdoor worden velen uitgedaagd door mensen die onze democratische rechtstaat verachten, door zij die ons provoceren door bommen en terreur en door populisten.

Bart Somers

In het boek “Samen leven, een hoopvolle strategie tegen IS” dat Bart Somers opgedragen heeft aan zijn oom die met 15 jaar “in uniform” in Duitsland is gestorven, kan men lezen dat zonder levensbeschouwelijke tolerantie een open samenleving niet kan functioneren, dat vrijheid onbestaande is en diversiteit onmogelijk. Hij stelt ook dat

Door in onze medeburgers alleen nog maar de moslim te zien vergeten wij dat het mensen zijn zoals jij en ik. {Bart Somers bij verscheidene gelegenheden}

En toch dienen wij met engagement weerwerk te verrichten door meer in te zetten op vrijheid en tolerantie, mensenrechten en democratie …Een strijd om de ziel van onze samenleving.

Kader Abdolah (pseudonym of Hossein Sadjadi Gh...

Kader Abdolah (pseudoniem van Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani), in Iran geboren Nederlandse schrijver en zijn dochter Bahar Abdolah, die co-auteur is van een van zijn boeken (Foto credit: Wikipedia)

Kader Abdolah in zijn boek “Het huis der moskee” waarin hij de geschiedenis van Iran verteld vanuit het spanningsveld tussen religie en maatschappij, beschrijft hoe in het vroegere Perzië de islam het fundament was van een ganse cultuur en haar samenleving later verwesterd werd in de richting van een modern Teheran en Iran. In latere jaren werd de Iraanse maatschappij andermaal fundamenteel gewijzigd met dramatisch geweld, uitgaande van nieuwe religieuze en radicale leiders.

Relevant in dat boek is de idee dat de burger, de man in de straat, uiteindelijk goed en verdraagzaam wil zijn doch dat zijn verlangen naar evenwicht zwaar verstoord wordt door hogere krachten, gesteund op macht en economische belangen, waarbij radicale religie ook als voorwendsel werd aangewend voor autoriteit en machtsmisbruik.

In Nederland en Frankrijk ziet men nu ook hoe bepaalde politici roet in het eten willen gooien.

tafelvantijs

Frank Bosman bij de talkshow De tafel van Tijs (EO, NPO2)

Frank Bosman word altijd zo wantrouwig als politici – meestal vlak voor verkiezingstijd – opzichtig gaan flirten met de christenen in dit land.

Het politiek-electorale motief ligt er duimendik bovenop: hiér met die christelijke stemmen! Nee, dank u beleefd. Ik ben geen stemvee, dat één keer in de vier jaar een aai over de bol kan krijgen om vervolgens achtergelaten te worden als de eerste de beste straatschooier. Maar ik vind het nog veel erger dat ‘mijn’ christendom (als ik even zo onbescheiden mag zijn) wordt ‘geroofd’ om te fungeren als hefboom tegen mijn Islamitische zusters en broeders in dit land. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Nederlanders moeten zich meer bewust worden van de christelijke wortels van ons land, vindt lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie.{Hengelen naar christelijke stemmen en gediscrimineerde éénverdieners}

Thierry Baudet (2).JPG

Thierry Henri Philippe (Thierry) Baudet Nederlands politicus, historicus, publicist en jurist

Op de vraag wat ‘we’ moeten doen tegen de ‘uitverkoop’ van onze normen en waarden, antwoordde Thierry Baudet:

‘Een ontmoedigingsbeleid voeren. Immigratie uit moslimlanden stoppen, geen moskeeën meer bouwen en geen islamitische scholen meer stichten.’ {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Juist door niet open te staan voor andere godsdiensten en niet toe te laten dat er openbare gebedshuizen komen, zorgt men er voor dat die religieuze groepering in de clandestiniteit verder gaat en erger nog meer kan radicaliseren zonder enige uitwendige controle.

Baudet ziet liefst het ‘eigen volk eerst’ met een sterk nationaal gevoelen dat niet slachtoffer is geworden van de volgens hem huidige ziekte ‘Oikofobie‘ waarbij er een verregaande vorm van cultuurrelativisme heerst. Oikofobie is volgens hem de ziekelijke afkeer van het eigene, het eigen nest. Met name bedoelt hij de instinctieve neiging om de eigen cultuur, de eigen gebruiken, de nationale identiteit en geschiedenis af te vallen of te ridiculiseren. De oikofobie manifesteert zich op ten minste drie manieren: via het multiculturalisme en het opengrenzenbeleid, via het modernisme in de kunst (waarbij niet langer het esthetische maar het conceptuele en bevreemdende het grootste belang heeft) en via de Europese integratie. Een gelijkaardig discours is terug te vinden bij onder anderen Guillaume Faye, Jean Raspail, Pascal Bruckner, Sid Lukkassen en Wim van Rooy. Het lijkt er op dat er velen van zijn slag angst hebben dat hun eigen identiteit verdrongen zou worden door hen die een andere religie aanhouden dan het christendom.

Baudet is niet de enige politicus die probeert de christelijke kiezer te paaien door met het christendom te flirten. Geert Wilders spreekt als sinds jaar en dag over de ‘joods-christelijke traditie’ die verdedigd moet worden tegen buitenlandse indringers, lees: moslims. Het vreemde is dat Wilders niet goed in staat is tot uitdrukking te brengen wat hij nu precies bedoelt met deze term. En dat is ook verdraaid moeilijk, omdat de ‘joods-christelijke traditie’ in verschillende tijdperken verschillende betekenissen had. De term werd echter altijd ingezet om ‘ons’ af te zetten tegen ‘hen’, of het nu ging om fascisten, communisten, of – nu – moslims (Wallet 2012). {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Volgens Bosman is

Baudets sympathie voor het christendom is vooral die van een intellectuele buitenstaander, zo bleek in De Tafel van Tijs:

‘De kern van het christendom is vrije gewetensvorming.’

Of in het RD:

‘Het christendom heeft de waarheid over de mens ontdekt. Het christendom is de belangrijkste morele ontwikkeling in de wereldgeschiedenis. God offert Zijn Zoon voor onze zonden. Wij hebben de moord op Jezus op ons geweten, omdat we niet in staat waren voorbij onze eigen kaders te denken. Als je dat tot je door laat dringen, word je gedwongen de ander als gelijke te zien.’

Hoog-theologische taal wordt direct gevolgd door een stevige relativering.

‘Tegelijk zeg ik: het is voor mij niet letterlijk waar wat er in de Bijbel staat. Maar dat vind ik niet zo relevant.’

Baudet noemt zich niet voor niets een ‘seculiere cultuurchristen’. En dat merk je aan alles. En dat is geen compliment. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Een groot probleem met vele zogenaamde Christenen is dat zij meer waard vinden dan anders gelovigen. In Nederland is er zelfs onder de christenen dikwijls ruzie of een neerkijken naar anders denkende christenen en niet trinitarische christenen krijgen het daar helemaal te verduren. (Ook al beweren sommigen dat Nederlanders erg tolerant zijn.)

Geert Wilders in 2014

Geert Wilders, partijleider van de Partij voor de Vrijheid (PVV) + fractieleider in de Tweede Kamer

Bosman herkent dat zelfs de oudste Nederlandse politieke partij die in het parlement vertegenwoordigd is, de SGP met Kees van der Staaij als fractieleider, zich zoals Baudet en Wilders ook schuldig maakt aan dat superieursgevoelen. Die partij mag zich dan wel zogenaamd stellen op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, maar toont toch niet die vredelievendheid en openheid die van een Christen zou mogen verwacht worden.

Zelfs de SGP maakt zich er op een bepaalde manier schuldig aan, namelijk in haar voortdurend gehamer op haar idee dat verschillende godsdiensten niet gelijkwaardig zijn of zo beschouwd moeten worden. Baudet, Wilders en de SGP zeggen hetzelfde: het christendom is superieur aan de Islam. Zo bepleitte de SGP laatst voor het afschaffen van de gebedsoproep vanaf de minaretten (RTLnieuws.nl, 14-10-16 ). Reden: de overheid moet de islamisering van de publieke ruimte niet in de hand werken. Dat dit rechtstreeks ingaat tegen de grondwet, doet voor de SGP niet zo ter zake. En dat is vreemd, want de partij staat (stond?) bekend  als een sterke staatsrechtelijke partij. Niettemin krijgt de SGP, samen met onder andere de PVV en de VVD, een ‘rode kaart’ van een groep hoogleraren, precies vanwege het uithollen van de rechtstaat (Trouw, 14-02-17 ). {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Bosman snapt dit geflirt van SGP, Forum voor Democratie en PVV wel, maar vindt het tegelijkertijd onbegrijpelijk. En wel om drie redenen.

In de eerste plaats is dit gekift tegen de Islam juist contraproductief als je het belang van de christenen in Nederland voor ogen hebt. Dat klinkt paradoxaal, maar dat is het niet. De religieuze vrijheid die jij (als christen) aan een andersgelovige (in casu: een moslim) geeft, is precies dezelfde ruimte die jij als christen voor je eigen traditie kan ‘opeisen’ op het publieke forum (in juridische, maar vooral in morele zin). De vrijheid van de ander, is mijn vrijheid, en omgekeerd. Baudet, Wilders en Kees van der Staaij (politiek leider SGP) begrijpen dit principe niet, of het gaat ze uiteindelijk niet om de verdediging van het christendom, maar om de vernietiging van de Islam in Nederland.

Ten tweede zou elke politieke verdediger van de christelijke normen en waarden in Nederland moeten reflecteren op wat dan wel precies de kern is van de christelijke traditie. Wilders komt überhaupt niet uit zijn woorden als het om dit onderwerp gaat. En Baudet komt ook niet verder dan enig gestamel over ‘vrijheid van geweten’ en ‘kinderen weten niet meer wat Pasen betekent’. Die laatste constatering is overigens waar, maar vormt niet het hart van de christelijke traditie.

Uiteindelijk is de kern van het christendom de liefde, de liefde tot God, je naasten en jezelf (Matteüs 22-35-40). En deze drie horen bij elkaar, zijn consequenties van elkaar. De rest is, om met de beroemde rabbijn Hillel te spreken, uitleg daarvan. Wie niet in staat is het gelaat van de Christus te herkennen in zijn Islamitische zuster of broeder heeft dit gebod niet begrepen.

Ten derde. De heren Wilders en Baudet denken, althans dat is mijn stellige indruk, bij het woord ‘christendom’ niet aan een geleefd geloof zoals dat door miljarden mensen wereldwijd wordt beleden en gevierd, maar eerder aan een set regels en noties zoals ‘tolerantie’ of ‘vrijheid’.  Nu zal ik de eerste zijn om te beamen dat noties als tolerantie en vrijheid kernbegrippen uit het Nieuwe Testament zijn, maar ik vind de religie-opvatting van dit soort politici toch uiteindelijk instrumenteel.

Het gaat hen niet om de religieuze waarheidsclaim die in elke religie zit, maar om de praktisch-ethische uitvloeiselen ervan, een ‘ethisch christendom’, dat tegelijkertijd al zijn tanden heeft laten trekken door een Verlichtingstandarts. ‘Kom je wel eens in de kerk?’ vroeg Van den Brink aan Baudet in De Tafel. ‘Soms,’ was zijn antwoord, maar nooit voor een viering, altijd min of meer ‘per ongeluk’. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Wij zullen verder moeten uitkijken naar onze noorderburen war vorige maand het Amsterdamse debatcentrum De Balie de nationale krantenkoppen wits te halen met een debat over moslims, Islam en vluchtelingen. Daar maakten Vlaamse schrijver Wim Rooij en de Nederlandse rechtsfilosoof Paul Cliteur van hun hart geen moordkuil.

 Getriggerd door vragen uit de zaal spraken de heren zich in meer of mindere sterke bewoordingen uit voor het discrimineren van moslims, het breken van internationale verdragen (om dat mogelijk te maken), het inperken van religieuze vrijheid (voor moslims) en zelfs het uitzetten van ‘beroepsmoslims’.  (Beluister ook het interview voor Dit is de dag). {Populistische uitspraken horen in publieke debat}

Gelukkig kwam er een ware hausse aan kritiek, op Cliteur en Rooij, maar ook op het debatcentrum dat een podium geboden zou hebben aan abjecte, racistische opinies.

Nu staat er ons enkel nog uit te kijken naar de denkelijk boeiende debatten die nu nog de verkiezingen zullen voorafgaan waarbij men niet naast het geloof en de uiting van geloof zal kunnen kijken. Zullen België en Nederland bereid zijn om te gaan voor een multiculturele samenleving waarin men bereid is respect te tonen voor mensen met een ander geloof?

+

Voorgaande

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Het failliet van de war on terror

++

Aanverwante lectuur

 1. Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften
 2. Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen
 3. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 4. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1
 5. Politici die trachten het geloof in de privesfeer te duwen of uit de maatschappij te bannen
 6. Met christenen flirtende politici
 7. Kerk in Actie presenteert diaconale stemwijzer
 8. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 9. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 10. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 11. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 12. Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen
 13. Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie
 14. Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld

+++

Vindt verder ook om te lezen

 1. Nederlanders zijn eigenlijk heel tolerant, ook tegen nieuwkomers
 2. Populistische uitspraken horen in publieke debat
 3. Willen vrijzinnigen via de islam eigenlijk christenen of joden treffen? – Paul Quirynen
 4. Hengelen naar christelijke stemmen en gediscrimineerde éénverdieners
 5. Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek
 6. Het afbladderende geloof in de representatieve democratie #volkskrant
 7. Migranten en Europa
 8. Sociolinguisten tonen aan: het gebruik van “like” zegt veel
 9. #Islam gaat terecht niet mee in het #reli-polderen volgens #StefanGärtner @volkskrant @tilburguniversity
 10. Haten meeste christenen moslims?
 11. Zwemles Zwitserse moslimmeisjes verplicht
 12. Terug naar de natiestaat
 13. De “Linkse NPO”
 14. Groot liegen en dat volhouden
 15. Rucphen: het dorp van Geert Wilders
 16. Als Wilders premier wordt…
 17. Geert Wilders, Minister President (Dutch)
 18. Stemmen
 19. Kies!
 20. Laat je stem gelden!
 21. 60% of Dutch Police Officers want to vote for Wilders. I’d trust them. The duo Wilders-Baudet may restore the Netherlands.
 22. A new low in the Low Countries
 23. Geert Wilders interview skynews
 24. It’s time the international media sharpened up its act on Geert Wilders
 25. Wilders Makes Pitch To Mainstream Parties
 26. Dutch MP vows to ‘de-Islamize’ nation, calls mosques ‘Nazi temples’
 27. Euroland: Will the Netherlands Be the Next Domino To Fall?

+++

2 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Ideas about Religiosity

From the Old French religiosete (late 14th century)  and directly from Late Latin religiositas “religiousness,” from religiosus we got religiosity. In 1795 it came only 0.02% as used word. In 1947 it reached 0.1% and got a peak in 1944-45 from 0.17-021%to decline again until 1959 when it reached a deeper point again of 0.12%. From then onwards it got more used, with a frequency of 0.3% in 1978 and climbing to 0.44 in 1996. In2005 it got a boost and was used 0.62%. After a little dip it got again to 0.74% in 2008.

You can wonder if the word became more popular because the time was so bad that people sought more answers and where looking for meaning in their life, but in a time when more people were religious in a way which seemed exaggerated and insincere.

In the 2010 the word became again more popular to denote the way people were either going to be or not be religious. Having to face times where more people are not so much interested in the existence of a supernatural ruling power, a divine Creator and a controller of the universe, the act of those people became also more in the picture and part of debate. This also because many impeach that religion is the base of the many problems we do face today. Lots of people accuse the religious people of creating a situation of hatred between people. The non-religious people inculpate the believers of the different religious or faith groups this world counts, and that are many.

religions in Europe, map en. See File:Europe r...

religions in Europe, map en. See File:Europe religion map.png for details. (Photo credit: Wikipedia)

When we talk about religion we look at one or an other of the various systems of faith and worship based on such belief. As such we are often confronted with the great religions of the world, being Christendom and Christianity, Islam and Buddhism. the persons belonging to one or another religion we do expect to be bounded to the organisations of that religion and to have a religious life according to the rules of that religion.

When we talk about the religiosity today we think of the manner a person has an awakened sense of the elements we encounter in life. This may be concerning a higher unseen controlling power or powers, with the emotion and morality connected therewith. {Chambers 20th Century dictionary, 1972-1977, p.128,1141} In the 1977 reprint of the Chambers dictionary is still looked at religiosity as some bigotry or blind or excessive zeal, especially in religious matters.

Appropriate to or in accordance with the principles of a religion a person might be religious. In Christianity of or relating to a way of life dedicated to religion by the vows of poverty, chastity, and obedience, and defined by a monastic rule. {Collins English Dictionary}

When we talk about the religiosity of some one we think about his religious life or how he is spiritual, holy, sacred, divine, theological, righteous, sectarian, sanctified, doctrinal, devotional, scriptural, devout, believing, godly, committedpractising, faithful, pious, God-fearing, reverent, pure, churchgoing, conscientious, exactrigid, rigorous, meticulous, scrupulous, fastidious, unerring, unswerving, punctilious. {Collins English Dictionary}

The religious person is some one who is taken by religiosity and beliefs in and worships something or someone, mostly a superhuman controlling power or powers, esp. a personal god or God or gods. The person who is religious wants to come to a religious act or have some religious activity, spending time to religiosity or giving time for his belief or practice, forming part of his or her thought about or worship of a divine being.

he has strong religious convictions

both men were deeply religious, intelligent, and moralistic. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

Today when we talk about religiosity and a religious person, not many are going to think straight ahead of

belonging or relating to a monastic order or other group of people who are united by their practice of religion: religious houses were built on ancient pagan sites. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

but are going to think more about the way people are treated or regarded with a devotion and scrupulousness appropriate to worship

I have a religious aversion to reading manuals. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

The religiosity may take on all sorts of forms, going from the simple worshipthe activity of worshipping, to veneration, cultism, also going into the extreme, becoming excessive or irrational devotion to some activity; “made a fetish of cleanliness” or to become a devotion to the doctrine or a cult or to the practices of a cult.

Religiosity mostly has to do with devotion or love, passion, affection, intensity, attachment, zeal, fondness, fervour, adoration, ardour, earnestness, dedication, commitment, loyalty, allegiance, fidelity, adherence, constancy, and faithfulness. It can be seen in the way people act or worship and bring prayers, religious observance, church service, prayer meeting, matins, vespers, divine office.

In its broadest sense today religiosity can be seen as a comprehensive sociological term used to refer to the numerous aspects of religious activity, dedication, and belief (or religious doctrine)

The Gallup Religiosity Index, 2015. (dark color indicates religious, light nonreligious)

Some like to divide religiosity in six dimensions, others from four to twelve components, based on the understanding that there are at least three components to religious behaviour: knowing (cognition in the mind), feeling (affect to the spirit), and doing (behaviour of the body). Though sociologists have differed over the exact number of components of religiosity.

What can be found in lots of studies is when written by atheists the believer is looked at as a stupid person who believes in things unseen. For the reason such a person accepting what is written in the Bible lots of such researchers do find that they can not be very intellectual because many strong believers do not want to accept certain scientific findings. We can assure you that there are also very intelligent people, scientists, medics, lawyers etc. who are very religious.

Also is known that many do not want to show their religiosity in public and today many are even afraid to show their religiosity to others at all, or dare not to bring up religious matters in public but also not between their own friends or in the family.

For the reason to bring religiosity more in the open the Message Board or Internet Forum Christadelphian has been created in August 2016 on the American Yuku servers of Crowdgather, Inc.. By creating such forum the public has the opportunity to bring up questions and members are allowed to edit or delete their own posts. The posts, when there are more, will be contained in threads, where they appear as blocks one after another. The first post starting the thread; this may be called the TS (thread starter) or OP (original post). Posts that follow in the thread are meant to continue discussion about that post, or respond to other replies. The Christadelphian makers of the board are aware that it is not uncommon for discussions to be derailed, but they do want to give it a chance.

Christadelphian Forum (started August 2016)

At the place Christadelpian where many people may exchange ideas easily hopefully many will bring forth some good subjects also. To start off the following opening articles can be found

 1. Welcome to Christadelphian
 2. Places of interest to get more knowledge about God
 3. Places of interest to get more knowledge about God
 4. Christadelphian a Christian
 5. A god, The God and gods
 6. How do you look at religion
 7. What or which god are you looking at and going for and who or what do you want to worship
 8. Christianity and Religiosity in Europe

 

+

Preceding articles

Searching for fulfillment and meaning through own efforts, facing unsatisfaction and depression

Laboring in the Vineyard or Sitting on the Hillside with Jonah?

 

++

Also related

 1. A world with or without religion
 2. Being Religious and Spiritual 1 Immateriality and Spiritual experience
 3. Being Religious and Spiritual 2 Religiosity and spiritual life
 4. Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences
 5. Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual
 6. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 7. Looking for True Spirituality 1 Intro
 8. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up
 9. Philosophy hand in hand with spirituality
 10. Science, belief, denial and visibility 2
 11. Points to remember of philosophy versus spirituality and religion
 12. Science, belief, denial and visibility 2
 13. Worship and worshipping
 14. a Place to discuss religious matters and Christadelphianism
 15. Religious matters
 16. Religious people and painful absence of spring of living water
 17. Christianity and Religiosity in Europe
 18. New Christadelphian forum
 19. Finding God amid all the religious externals
 20. Problems attracting and maintaining worshippers
 21. Heaven and hell still high on the believers list showing a religion gender gap
 22. Structuur -structure
 23. A visible organisation on earth

+++

Further reading

 1. Religion
 2. Religion and ceremonies
 3. Ethics and Morals – the Ten Commandments
 4. Politics is a funny game.
 5. For the little gods’ sake…
 6. Consciousness continues to amaze and elude
 7. Weather or not.
 8. Success
 9. Religious matters
 10. What comes next?
 11. Young immigrants to Canada passionate about spirituality: Todd
 12. the primitive as reaction, pt. 2
 13. Science doesn’t know it all. Neither does Religion.
 14. Cara Wall Scheffler: What anthropology can tell us about the origins of religious behaviour
 15. Religious experience: William James + criticisms from Russell
 16. Religious experience: Otto and the numinous
 17. Religious experience: Ayer
 18. Experiencing God
 19. Belief in moralistic gods makes people generous—towards coreligionists
 20. On Certainty
 21. Stop Saying “I Feel Like …” to Spiritualize Your Desires
 22. Go Ahead and Ask God for Something Really Small
 23. How I Hear God’s Voice

+++

5 Comments

Filed under Being and Feeling, History, Lifestyle, Religious affairs, Spiritual affairs

For those Christians who say they are the Victim

You Are Not A Victim

Nova Scotia, Canada

Nova Scotia, Canada (Photo credit: Wikipedia)

Paul Van Buren, a preacher born in Nova Scotia, Canada who lived in so many places since then considers himself to be called by God at the age of 19 but knows that calling was knit into him before his birth.

Being a father of 11 children and husband to a most wonderful lady, he is the pastor of a Holy Spirit directed church in LaSalle, Quebec where  he is having the time of his life. On his Pastor’s Blog he writes that it frustrates him when Christians play the part of victim.

He writes:

Victimized Christians do not know who they are in Jesus and it is a shame that they are wasting the precious days they have been given in this world.

Probably he thinks of the many gifts we are given: first of all life itself and secondly many gifts when we grow up and try to make something of our life.

Having lots of messages circulating on the media, with lots of horrible pictures of terrorist acts lost of people are getting so afraid that our Western World would become Islamised and that we Christians should have to convert to Islam or being killed. Strange is that not more people question how it comes that so many left Christianity or Christendom and became Muslim and do not wonder how it comes that so many Christian churches are getting more and more empty.

Clearly we should question Christians how they live their faith. Is not many their faith as dead? What are they doing to bring others into the faith?

How are they helping those who have doubts and wonder if those Muslims are not right?

Let us have a look on what Paul Van Buren writes:

Paul first reminds Timothy that he has been raised and trained in a life of faith. It was demonstrated to him in his mother and grandmother. Paul encourages Timothy by stating that he is confident that this same faith resides in Timothy. Then:

Because of this, I’m reminding you to revive God’s gift that is in you through the laying on of my hands. (v. 6)

I like this. Because of this faith Timothy I am reminding you to operate in it. Live by the Spirit. Do what you have been equipped to do. The Spirit provides the equipping but we are responsible to operate in it. Then Paul writes what we all must grasp:

God didn’t give us a spirit that is timid but one that is powerful, loving, and self-controlled. (v. 7)

This is not personality. Personality type does not play in your calling and equipping. Look at many of the servant’s of the past who tried to get out of their calling with excuses, like Moses and Jonah. It has everything to do with the spirit he has given to us and it is one of boldness. He has equipped us with his power, his love and the power to be self-controlled. This is good stuff that we simply have to act on, in faith that it is so.

Too many Christians seem not to feel that power which they have received, or what has happened more likely when getting older and more trapped by this materialistic world they have lost he fire of their faith and the flames are only burning very weakly or not at all.
Several people are also born in a Christian family and lots of them were even baptised before they could properly think or understand what God and faith really meant. This also makes that many of those name Christians never ever did feel that Spirit in them. They only got the name or the label ‘Christian’ on them and want to consider themselves Christians because they want to belong to the general group of the West.

Now the West comes under threat again from Muslims going to the west, like they had already done before and had conquered Spain, now Europeans are having fear those Muslims will conquer the whole of Europe. But when they would have a strong faith, why should they than be so full of fear?

For sure it is because most of those Europeans do not have any faith in God or do have no idea at all what their faith-groups stands for or if that faith-group follows really the Holy Books or not. The same for the many Muslims here, lots of them born in that faith-group and not knowing enough their own holy books, they do not react strong enough against those who defile their holy books and the teachings of Muhammad. They should have reacted much more against those criminals who defile the Name of God in name of the Muslims, blackening their ummah and making it more difficult to have a peaceful life here in the West.

Today we are living again in a similar time when Noah was alive. Everywhere around us we can see how people live against nature and against God’s Wishes. In a certain way it would be no wonder if God would shaken the world once more to awaken them. But it is not God Who brings terror and horror over people. It are the people themselves who bring cruelty over themselves.

We better should think again of those times, what happened after the water came down and Noah got promises from God. We also should remember how people at the time of Moses very fast had forgotten how God ahd liberated them and how fast they went worshipping other gods again.

Pastor Paul writes:

When Moses was about to die he addressed the nation and told them to possess the land because Yahweh had told them to possess it. He encouraged them:

Be strong! Be fearless! Don’t be afraid and don’t be scared by your enemies, because the Lord your God is the one who marches with you. He won’t let you down, and he won’t abandon you. (Deuteronomy 31:6) 

Two things right there are the source of our boldness. First, our God is always with us, going before us, always preparing the way. He abides in us. Psalm 139 states we can never escape him, even more now that he lives in us. This is for our encouragement.

The second thing the pastor wants to highlight is that we may count on God:

He won’t let you down. That is a big one all on it’s own and can only be understood in the context of a loving, intimate relationship.

Though in his text we have the impression he , like so many Christians got two Biblical characters mixed up. He namely continues than with looking at Jesus, who is the sent one from God, and not God Himself.

As Christians, being followers of Christ, we should believe the words of this Nazarene teacher and see how his heavenly Father protected him and gave him special gifts. In the knowledge that this man also did not tell lies, because he did not sin, we may assume that also his promises will come true.

Jesus promised that he would be with us until the end of this age. He said his desire was for us to be one with him in the same way that he is one with Father. The Way, the Truth and the Life is in you. The one who declared that all authority in heaven and on earth has been given to him, is intimate with you. The one who stated that he is the Resurrection walks with you every day.

With that knowledge we should have our minds at rest. It should be a comforting thought that at the end times those who love God shall find peace after the big battle or the Big Tribulation, which nobody can escape. Yes the big trouble shall come over us all. But Jesus has told about the signs and it is up to us to recognise them and to prepare ourselves for that time of the Last Days.

It is not that we ourselves shall have to go into the battle and have to be conquerors.

Paul wrote that we are more than conquerors, we are overcomers. We are not victims. We are not powerless. We are not timid, because our God has given us the authority to forgive. Thank about that for a moment. The power does not rest in the hands of the offender but in the hands of the offended. Without your forgiveness, the offender will have to give account for their actions. With your forgiveness that offence is wiped away. By offering forgiveness you are also set free from the cage of victim. That is power and that is what has been given to you with the responsibility to love your enemies.

We cannot and must not live with a victim mentality. Jesus has made us greater, more powerful than people can grasp. Now walk in the boldness you have been given and dare to love where others have failed.

+

Preceding: Fear for rebel groups and men

+++

12 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Religious affairs

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

In een vorig bericht wezen wij er al op dat het niet kon uit blijven dat de kerkgemeenschap haar leden zou oproepen tot het tonen van meer barmhartigheid.

De kerk moest wel eens nader gaan kijken naar de huidige omstandigheden waar vele mensen zich vragen stellen bij de vele vluchtelingen.

Spanische Treppe in Rom

Spaanse Trappen in Rome (Foto credit: Wikipedia)

Op 8 december 2015 ging voor de Katholieken het ‘Jaar van de barmhartigheid’ van start. Daarbij roept de kerkelijke vader op om na te denken over hoe we in ons leven en in ons werk de barmhartigheid kunnen uitdragen en beleven. De kerkgemeenschap wil hierbij focussen op de geestelijke werken van barmhartigheid, die misschien minder gekend zijn dan de lichamelijke werken van barmhartigheid. Ook zij kunnen een hulp zijn om te groeien in ons geloof opdat wij in ons leven meer en meer op Jezus zouden gelijken.

De Kerk die ons helpt groeien en, met de hulp van het licht en de kracht van het Woord van God, ons de weg van de verlossing wijst en ons beschermt tegen het kwaad, moet een gemeenschap zijn die wordt gevormd door leden die als broeders en zusters door het leven willen gaan. Hierbij moeten die kerkleden zich ook open stellen als broeder en zuster tot anderen in hun omgeving.

Het wezenlijke in onze gemeenschap is volgens het Evangelie de barmhartigheid.

God heeft zijn Zoon gezonden. Deze gezondene van God heeft zich als mens volledig onderworpen aan zijn hemelse Vader, die hij eerde als de Enige Ware God en de mensheid Hem leerde kennen. In volledige overgave tot de God van Abraham, die ook onze God hoort te zijn, bood hij zich aan als zoenoffer om ons te verlossen, dat wil zeggen om ons zijn barmhartigheid te schenken. Jezus zegt het klaar en duidelijk wanneer hij zijn onderricht voor de leerlingen samenvat:

“Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is” (Lukas 6,36).

Bestaat er een christen die niet barmhartig is? Neen. Een christen moet noodzakelijkerwijze barmhartig zijn, want dat is de kern van het Evangelie. En, trouw aan dit onderricht, kan de Kerk niet anders dan hetzelfde voor haar kinderen herhalen:

“Weest barmhartig”, zoals de Vader is en zoals Jezus geweest is.

Paus Franciscus I riep op 10 september 2014 al de gelovigen op om barmhartigheid te tonen. Hij riep de gelovigen op om zich te gedragen zoals Jezus en zei over de kerk dat ze geen theoretische lessen geeft over de liefde, over de barmhartigheid.

Ze verspreidt in de wereld niet, een filosofie, een weg van wijsheid…

zei hij. Vervolgend

Zeker, het christendom is dat ook en het is dat alles ook, maar als een gevolg, indirect. De moeder Kerk onderricht zoals Jezus, met het voorbeeld en woorden dienen om de betekenis van haar gebaren toe te lichten.

De moeder Kerk leert ons te eten te geven en te drinken aan wie honger en dorst heeft, te kleden wie naakt is. Hoe doet ze dat? Ze doet dat door middel van het voorbeeld van vele heilige mannen en vrouwen die dit op voorbeeldige wijze gedaan hebben; ze doet het ook door het voorbeeld van ontelbare vaders en moeders die aan hun kinderen leren dat wat wij over hebben, toekomt aan wie het noodzakelijke ontbeert. Het is belangrijk dit te weten. In de meest eenvoudige christelijke gezinnen is de regel van de gastvrijheid altijd heilig geweest: nooit ontbreekt er een schotel en een bed voor wie het nodig heeft. Eens verteld een moeder mij – in mijn vorige bisdom – dat ze haar kinderen – ze had er drie – wilde leren dat men wie honger heeft, moet helpen en te eten geven. Op een dag tijdens het middagmaal – vader was buitenshuis aan het werk – was zij met de drie kleine kinderen van ongeveer 7, 5 4 jaar aan tafel toen er aan de deur werd geklopt. Een heer vroeg te eten. De moeder zei: “Heb even geduld”. Ze is terug binnengegaan en heeft aan de kinderen gezegd: “Er is een meneer die te eten vraagt, wat doen we?” “We geven het hem mama, we geven het hem!” Ieder van hen had op het bord een biefstuk met frieten. “Heel goed, – zegt de mama – laten we de helft nemen van wat elk van jullie heeft, we geven hem de helft van de biefstuk van elk van jullie”. “Ah, neen, mamma dat is niet goed!” “Jij moet van het jouwe geven”. Zo heeft deze moeder haar kinderen geleerd te eten te geven van wat men zelf heeft. Een mooi voorbeeld dat mij erg geholpen heeft. “Ik heb geen overschot…” “Geef van wat je hebt!” Zo leert het de moeder Kerk. En jullie, de vele moeders die hier aanwezig zijn, jullie weten wat aan jullie kinderen te leren om, van de eigen dingen die ze hebben, te delen met wie in nood verkeert.

Vandaag zien wij veel mensen die enkel hun eigen op de eerste plaats zetten. Zij zijn het meest begaan met hun eigen ‘ik’. De ander wordt als een indringer aanschouwd. Velen willen enkel op zichzelf vertrouwen en anderen wantrouwen. Dit creëert sowieso al een barrière die het christelijk geloof in de weg staat. Als anderen dan ook nog eens hun aandacht opeisen doordat zij ziek of verzwakt zijn worden zij nog meer als een last aanschouwd.

Nochtans

De moeder Kerk leert nabij te blijven bij wie ziek is. Vele heilige mannen en vrouwen hebben Jezus op deze wijze gediend! En vele eenvoudige mannen en vrouwen brengen, elke dag dit werk van barmhartigheid in praktijk in een ziekenhuiskamer, of in een rusthuis, of thuis door wie ziek is bij te staan.

De moeder Kerk leert wie in de gevangenis is, nabij te zijn. “Maar Vader, neen, dat is gevaarlijk, dat is slecht volk”. Maar elk van ons is bekwaam… Weet wel: elk van ons is in staat te doen wat die man of vrouw die in de gevangenis zit, heeft gedaan. Allen hebben we de mogelijkheid tot zonde en om hetzelfde te doen, je in de loop van je leven te vergissen. Hij is niet slechter dan jij of ik! Barmhartigheid overstijgt elke muur, elke hindernis, en brengt je ertoe altijd op zoek te gaan naar het gelaat de mens, van de persoon. Het is de barmhartigheid die hart en leven verandert, die een persoon kan doen herleven en in staat stelt op een nieuwe wijze in de samenleving mee te doen.

Die samenleving is constant onder verandering en staat momenteel misschien meer onder druk dan al de voorgaande jaren na de afloop van de gruwel van beide wereld oorlogen. Indien wij echter niet opletten komen wij terug in een jaren dertig toestand van vorige eeuw. Het komt er op aan dat wij meer mensen bewust maken van onze taak als medeburger in een groter geheel waarbij wij een vrijheid wensen voor meerdere mensen uit verschillende culturen.

Als mensen op televisie gruwelbeelden zien komen nu en dan wel gevoelens los voor die gestorvenen. Maar waar blijft de aandacht voor de levenden die zo nabij zijn en voor dezen die zulk een gruwelen trachten te ontvluchten?

De paus herinnert er ons aan

De moeder Kerk leert nabij te blijven bij wie verlaten en alleen sterft. Dat heeft de zalige Teresa van Calcutta in de straten van Calcutta gedaan; dat hebben vele christenen gedaan die niet bang zijn om de hand vast te houden van wie op het punt staat deze wereld te verlaten. En ook in dit geval geeft barmhartigheid vrede zowel aan wie gaat als aan wie achterblijft. Zij doet ons ervaren dat God groter is dan de dood en dat voor wie in hem blijft ook het laatste afscheid een “tot weerziens” is… Dat had de zalige Teresa heel goed begrepen! Men zei haar:” Moeder dit is tijdverlies!” Zij bracht de stervenden die ze op straat vond en aan wier lichaam de straatratten reeds knaagden, naar huis zodat ze gereinigd, rustig, geliefd, in vrede konden sterven. Zij zei aan al dezen “Tot weerziens”. Vele mannen en vrouwen hebben gedaan wat zij deed. En zij worden daar door hen opgewacht [wijst naar de hemel] aan de deur, om voor hen de deur van de hemel te openen.

Mensen goed, in vrede, helpen sterven.

Geliefde broers en zussen, zo is de Kerk moeder, door haar kinderen de werken van barmhartigheid te leren.

zegt de Paus en vermeldt ook van wie die kerk dat geleerd heeft.

Van Jezus heeft zij deze weg geleerd, zij heeft geleerd dat dit het wezenlijke van de verlossing is. Het volstaat niet lief te hebben wie ons liefheeft. Jezus zegt dat ook de heidenen dat doen. Het volstaat niet goed te doen aan wie ons goed doet. Om de wereld ten goede te veranderen, komt het erop aan goed te doen aan wie het ons niet kan teruggeven, zoals de Vader met ons gedaan heeft door ons Jezus te geven. Hoeveel hebben wij betaald voor onze bevrijding? Niets, geheel gratis! Het goede doen zonder iets terug te verwachten. Zo heeft de Vader met ons gedaan en wij moeten hetzelfde doen. Doe het goede en ga verder!

Hoe goed is het te leven in de Kerk, in onze moeder Kerk die ons alles leert wat Jezus onderwezen heeft. Laten we de Heer danken die ons de genade geeft de Kerk als moeder te hebben, zij die ons de weg van de barmhartigheid leert, de weg van het leven. Laten we de Heer danken.

Na het Jaar van de diaconie – 2002-03 waarbij men wees op de zending om te dienen, nodigt de Katholieke kerk nu haar leden uit om niet enkel in het kerkgebouw te dienen maar om nog verder te dienen in de gemeenschap van ongelovigen en anders gelovigen.

Sprekend over het speciale jubileum jaar van barmhartigheid dat hij gelanceerd heeft op 8 december, wil paus Francis ons alsnog herinneren dat katholieken ontworpen zijn om over de hele wereld te leven en niet uitsluitend in Rome te leven. Hij herinnerde tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie op het Sint Pieters Plein woensdag de Italianen dat

“De [Heilige] Deur Jezus zelf duidt , die zei: ‘Ik ben de deur: als men door me gaat, zal hij [of zij] worden gered’ ‘”

 

“Door de Heilige Deur gaand is het teken van ons geloof in de Heer Jezus, die niet is gekomen om ons te richten, maar om ons te redden,”

zei de paus.

Roskilde kathedraal 11

Kerkdeuren die geopend moeten worden – Roskilde kathedraal (Photo credit: Wikipedia)

Begin vorig week, werden naar schatting 10.000 ‘heilige deuren’ in katholieke kerken over de hele wereld geopend.

De opening van deze ‘heilige deuren’ betekent dat iedereen – met inbegrip van vluchtelingen in Irak, ondergrondse katholieken in China, en de gevangenen in de paus geboorteland Argentinië – kan het jubileum verwennerij geassocieerd worden met het passeren van de Heilige Deur tot een ontvangen zou leiden dat bij het “Grote Jubileum” van het jaar 2000 alleen pelgrims die naar Rome konden reizen zouden kunnen genieten.

De verkoop van aflaten, houtsnede door Jörg Breu de Oudere uit Augsburg, circa 1530.

In het katholieke jargon zouden deze aflaten, beschouwd als “volle aflaten,” tijdelijke straf voor zonden verwijderen, zolang de ontvanger  ook naar de biecht gaat, communie ontvangt, en bidt voor de paus.

Zulke verzinsels, alsof God omkoopbaar zou kunnen zijn en alsof men zou afhangen van de vrijkoping van zonden van het geld dat men kan investeren in een kerk, worden nu toch een beetje getemperd doordat de paus niet zozeer om financiële bijdragen vraagt maar om daad kracht. Hij roept zijn gelovigen op om daadwerkelijk een helpende hand toe te steken naar de vluchtelingen. (Mij benieuwen hoeveel katholieken hier op ingaan en werkelijk de handen uit de mauwen steken.)

Diegenen die zich Christen noemen moeten leren om hun mond meer te openen en te durven opkomen voor de zwakkeren die niet kunnen spreken of waar niemand naar wil luisteren. Voor gelovigen is het nog belangrijker om te tonen waar zij staan. Zij die beweren Christen te zijn moeten dan ook waardig tonen dat zij Christus Jezus volgen. Zij moeten anderen nog duidelijker maken wat het verschil is tussen hen en goede burgers die medelevend zijn en anderen graag helpen.

Anderen moeten komen inzien waarom Christenen op een bepaalde wijze denken en handelen. Ook moeten wij durven laten zien wat ons inspireert en wat ons verder kan drijven dan anderen.

Laten wij van dat dienen in 2016 dan ook een mooi punt maken.

+

Voorgaand: Jaarthema voor Gereformeerde kerk in Nederland ”Vreemdelingschap en hoop”

 

++

Aanvullend

 1. Beschamende Westerse stilte over vervolging van Christenen
 2. Paus waarschuwt dat de mens en milieu met elkaar verbonden zijn
 3. Paustoespraak voor de Raad voor de nieuwe evangelisatie
 4. Vredeboodschap op extra beveiligde Sint-Pietersplein
 5. De kerk moet blijvend hervormd worden
 6. Grondslag voor de af te leggen weg
 7. Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst
 8. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 9. Kies niet onjuist te zijn, omwille van verschillend te wezen
 10. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit
 11. Laat mij anderen van harte dienen
 12. Dienaar in de gegeven genade
 13. Leden in het lichaam van Christus
 14. Een kaars in het leven

+++

Verder verwante teksten

 1. Omgekeerde wereld
 2. Tijd voor Verandering
 3. Het goede voorbeeld geven
 4. Door een toename van de aandacht maken wij ons denken scherpzinnig (2)
 5. Helpen! Hoe doe je dat?
 6. Hoognodige
 7. Wij.
 8. Kippen fokken en bijbelles
 9. SAP Nederland doneert 15.000 euro aan vluchtelingen
 10. Rode Neuzen Dag
 11. Who’s to blame?
 12. Kos vir die siel
 13. Weg mit dem Dreck!
 14. Etwas ist faul im Staate…
 15. Kleiner Mensch, Groß Geliebt
 16. Dienender König – königlicher Diener // Servant King

+++

6 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn