Author Archives: Vragensteller - Inquirer

About Vragensteller - Inquirer

A Flemish person daring to ask questions about our life. + Een Vlaming die zich vragen durft stellen over dit leven.

Naast Joodse Jeshua volgers ook Geen plaats voor de islam in Nederland

Onderzoek van Hoogleraar Ruud Koopmans bracht aan het licht dat  2/3 van alle Nederlanders van mening was dat de islam niet bij Nederland hoorde.  Stel je voor dat 2/3 van alle Nederlanders islamofoob en/of racist zou zijn.

Koopmans vond nog veel meer en durfde dat ook hardop te zeggen:

“Onder leden van Nederlandse moslims bestaan bijvoorbeeld enorme negatieve opvattingen over homoseksuelen, joden, of moslims die van het geloof afstappen.”

“Moslims moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun afwerende houding van ’dat is ons pakkie-an niet’ laten varen. Mensen zijn namelijk niet gek, die zien ook dat moslims wél massaal de straat op gaan om Erdogan te steunen of om tegen Israël te protesteren.”

“Er bestaat een sterke neiging om de oorzaken in de boze buitenwereld te zoeken in plaats van in de eigen gemeenschap. Moslims geven Geert Wilders de schuld, of westers kolonialisme, of Israël, of islamofobie.”

“‘Geweld heeft niets met de islam te maken’ is een drogreden waar je niet meer mee aan kan komen als terroristen zelf verklaren dat ze handelen vanuit het geloof.”

“Wereldwijd staan er 50 miljoen moslims klaar om geweld te gebruiken”

“Dat het de schuld van anderen is, zit bij veel moslims heel diep.” {Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars}

Veelal wordt er verward gekeken naar mensen met een anders geloof dan de doorsnee Nederlander, waarbij zij ook geen verschil tussen de verschillende vormen in die moslimcultuur zien.

TwitterDr. Gert Jan Mulder gaat in een schrijven van 21 maart in op de aantijgingen van extreemlinkse twitteraars, die er twee weken terug in slaagden hem van Twitter te verdrijven. Hij hecht zich eraan te benadrukken dat haat nooit een motief is geweest om zich kritisch uit te laten over islam, of over individuele moslims en schrijft

Ik heb niets met geloof in het algemeen en al helemaal niets met islam en alles dat daarmee samenhangt. {Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars}

Hij vind:

 • dat de toevloed van moslims naar Nederland geen toegevoegde waarde heeft gehad voor de Nederlandse maatschappij;
 • dat multiculturalisme heeft gefaald;
 • dat islam geen godsdienst is maar een politieke ideologie met als doel de rest van de wereld te onderwerpen (door jihad); {Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars}

Hierbij lijkt hem te ontgaan dat zulk een politieke ideologie een bijverschijnsel is dat wij ook bij de Rooms Katholieke Kerk hebben kunnen waarnemen. Die Kerk heeft zich jaren bezondigd aan prediking met geweld op Europees, Afrikaans en Amerikaans grondgebied. Meerdere kruistochten werden georganiseerd in naam van die godsdienst. Die rooftochten, verkrachitngen en moorden hadden niets te maken met dat geloof in Christus, maar wel alles met macht, zoals wij nu ook met Daesh, ISIS, Bokoharam en konsoorten kunnen zien.

Pim Fortuyn op 4 mei 2002 (Foto: Roy Beusker)Volgens Gert Jan Mulder zou de cultuur die islam en moslims vertegenwoordigen en zo veel vernieuwing en uitzonderlijke kunst in de wereld heeft gebracht achterlijk zijn en verwijst hij naar lectuur van de van Israel naar Nederland geïmmigreerde David Pinto en naar de lectuur aan wie Pinto de duimen moest leggen, de bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam die aanvankelijk met onder andere de Communistische Partij van Nederland sympathiseer, Pim Fortuyn.

Mr. Mulder ziet het allemaal donker in en ziet niet in dat er de komende 1400 jaar verandering zou komen, wat hij daarmee moge bedoelen? Voor hem staat het vast

Hierbij ziet hij meerdere samenwerkingsverbanden tussen Israëliërs en Palestijnen zowel als tussen Joden en Islamieten over het hoofd. Wie weet kent hij helemaal zulke initiatieven niet als Wahat al-Salam – Neve Shalom (uitgesproken “waaḥat’ as-salaam/nevei shalom”) wat Arabisch en Hebreeuws is voor Oasis van Vrede (Oasis of Peace) een opzettelijke bijeengebrachte gemeenschap, in 1970 gesticht door broeder Bruno Hussar en verder uitgewerkt door de jaren heen bij de Joodse en Palestijnse Arabische burgers van Israël. Het dorp ligt halverwege tussen Jeruzalem en Tel Aviv-Jaffa. De school die door die gemeenschap is gesticht wordt nu gretig bezocht door kinderen van Palestijnse  origine, Islamieten en Joden. Men is niet gelieerd aan enige politieke partij en mensen voelen zich vrij en buiten het touwgetrek van de Israëlische regering staande. Hierdoor is het samenwerkingsverband zeer aantrekkelijk en staan er meer dan 300 families op een wachtlijst om toegelaten te worden tot het dorp.

Ook bepaalde tradities blijkt de heer Mulder niet te onderscheiden van het ware geloof. Zo te zien trekt hij alles onder één lijn. Hij haalt dan ook de menselijke tradities aan die zelfs zeer plaatselijk gebonden mogen zijn, zoals

 • dat FGM (diverse vormen van vrouwen verminking, onder andere door tenminste clitoris verwijdering) eenvoudig afschuwelijk is;
 • dat de meeste mensen de reikwijdte hiervan niet begrijpen en niet willen zien (zelfs in Egypte met ruim 40 miljoen vrouwen zijn ruim 90% van alle vrouwen besneden); {Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars}

Voor hem botsen vrijheid van meningsuiting en islam alhoewel dat in de vroegere eeuwen veel islamitische landen open stonden voor Joden en anders denkenden. Wel kan men zeggen dat hij terecht aanhaalt dat er in de islam een gevaar schuilt dat het

Maar daarop zou ik kunnen zeggen dat hij zoals vele anderen misschien eens wat meer met ware gelovigen moet praten en zich niet moet fixeren op fundamentalistische groeperingen, alsook dat hij zijn taalgebruik naar anders denkenden of gelovigen wat zou kunnen bij schaven of beschaafd houden. Waarom zulke lelijke woorden gebruiken naar medemensen?

Wat hij doet zou het zelfde zijn als moesten wij ons gaan fixeren op de fundamentalistische christenen, die dokters doden welke abortus plegen, of die huizen in brand steken van anders gelovigen of mensen waar zij het niet mee eens zijn, of in Afrika onder dwang mensen tot het christendom brengen.

Mr. Mulder begrijpt niet hoe simpele zielen zich verliezen in hem als racist te betitelen omdat dit alles volgens hem namelijk niets met racisme te maken heeft. Schrijft hij als verontschuldiging?

Ik maak wel degelijk onderscheid, discrimineer maar niet zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde reden bestaat. {Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars}

Velen mogen verschrikt opkijken als zij te horen krijgen hoeveel moskeeën er in Nederland en België wel mogen zijn. Hierbij denken ze dan ook dat de islam onze contreien aan het veroveren is. Maar moeten zij dan niet de vraag stellen hoe dat zou kunnen komen. Waaraan ligt het dat mensen van hier zich gaan aansluiten bij een godsdienstgroep die niet hier maar in het Midden-Oosten haar oorsprong vond? Hetzelfde kan gezegd worden betreft de verhoogde aanhang in de jaren 70-80 van vorige eeuw voor het boeddhisme. dat won toentertijd ook enorm aan gegadigden die over gingen to meditatievormen en het prevelen van gebeden in het Sanskriet.

In beide gevallen zien wij duidelijk een zoektocht naar het hogere en het buitengewone. Bij de overgang naar de islam kan men stellen dat mensen naar een godheid zoeken en naar verlichting die hun godsdienst niet heeft kunnen brengen. Hierbij mag men wel betreuren dat vele van die verlaters van hun christelijk geloof niet de moeite hebben genomen om eens bij ware christenen te gaan kijken. Maar hier kenden zij allen maar de ‘Getuigen van Jehovah’ die hen afschrikken omdat de goegemeente daar zo tegen is en deze als des duivels worden beschouwd. Van die christenen die naar de islam zijn overgestapt heeft 100% vast en zeker niet nar ware christenen, zoals de  ‘Christadelphians’ of ‘Broeders in Christus’ gezocht. Voorzekers heeft ook niemand daarvan gekeken wat de ‘Kerk van God’ hen te bieden zou kunnen hebben, of de Nazarener vrienden.

Mr. Mulder zou zich best eens afvragen waarom zo veel autochtonen zich willen bekeren en dan daarbij nog zo ver zouden willen gaan om zich heel anders te gaan kleden dan hier in deze streek de gewoonte is, terwijl in de islam zulke volledige versluiering van de vrouw niet eens verplicht is. eveneens vergeet de heer mulder hoe hier in de jaren 50-60 van de vorige eeuw de Katholieke vrouwen ook gesluierd of met een hoedje op de straat op moesten en links in de kerk gescheiden van de mannen moesten zitten. Of was dat voor zijn tijd en weet hij daar niets van omdat hij weinig van dat Katholieke geloof af weet?

Hij geeft toe dat hij niets met religies heeft maar zegt ook

nog minder met totalitaire ideologieën die alle waarden die wij in het “vrije westen” in eeuwen hebben bevochten niet respecteren en met voeten en hun jihad willen treden en vernietigen. Als u die ideologie aanhangt nodig ik u graag uit om weg te gaan. Ga fijn in een islamitisch land wonen.

Waaruit eens te meer dat hij geen onderscheid kan maken tussen de ware religie en de menselijke dogmatische groeperingen, zoals die in elke geloofsgroepering zich voordoen. Nederland is daar zelfs een pracht voorbeeld van van zulke fundamentalistische christelijke verenigingen en zeer conservatieve personen die eveneens weinig vrijheden aan hun volgelingen toelaten (zelfs geen televisie kijken of krant lezen op zondag).

 

Wij kunnen slechts hopen dat mensen als mr. Mulder gaan inzien dat er een groot verschil is tussen godsdiensten onderling en hoe mensen hun geloof willen dragen maar daarbij ook valselijk misleid kunnen worden door mensen die heel wat andere prioriteiten hebben dan dat (ware) geloof.

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geschiedenis, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Hoe staat het met de mens zijn geweten

Waar staat de mens van vandaag?

Hoe kijkt de mens vandaag naar zijn omgeving?

Eindelijk zijn er jongeren opgestaan om de ouderen eens wakker te schudden. Lange tijd leek het alsof de jongeren vandaag enkel geïnteresseerd waren in hun vele gadgets en gefocust waren op het zich profileren op sociale media.

De ouderen, die in mei 1968 op de bres hadden gestaan, zagen met lede ogen aan hoe onze maatschappij gewetenloos was ontwikkeld naar een wereld waarbij eenieder op zichzelf focust. Men kon zich afvragen waar het geweten van de mens naartoe was gegaan. Want weinigen lijken of leken last te hebben van een geweten of van wat er allemaal mank loopt in dezer dagen.

Filosofiestudent Boris van Meurs, in De Klos, vindt dat het schone geweten een gevaar is,

omdat het zelf besmet is met de kwaal die het slechts bij anderen waarneemt: de overmoed, hubris. {Tegen het Schone Geweten}

Hij schrijft

Het schone geweten is een geweten dat zichzelf onbevlekt waant, dat zijn principes kent en in het vertrouwen berust deze te verwezenlijken. {Tegen het Schone Geweten}

Maakt dat in zijn ogen dat het geweten dus onbevlekt is 

in die zin dat het vertoonde gedrag geen spatten maakt op het vel waarop de morele principes in sierlijk schrift neergeschreven zijn

of waar men kan stellen dat

het gedrag in harmonie is met de principes?

Doorheen de eeuwen heen hebben heel wat mensen pogingen gedaan om de menselijke geest te ontrafelen en te zoeken naar bepaalde waarheden?  Graag wensten velen ook normen en waarden te definiëren. Die normen en waarden vast te stellen en ze over te dragen in gemeenschappen. Godsdienstgroepen en/of geestelijken namen daarbij een belangrijke plaats in, daar zij hun aandacht toespitsten op voor hen belangrijke normen en waarden.

Mensen zochten naar oplossingen om hun gemeenschappen leefbaar te maken. Ook zochten zij om hun eigendommen te vrijwaren maar ook om zichzelf te verrijken. Daarbij kon men wel de vraag stellen in welke mate dit mocht gebeuren ten koste van de ander. Was men daar bereid om zijn geheugen aan te spreken? Wenste men wel na te denken of het wel gepast was dat dier te gaan doden? Was men bereid om zich vragente stellen over de houding tegenover anderen?

Men kan stellen dat het schone geweten orde en transparantie wil maar is dat wel zo? Voorzeker heeft het geweten bij velen de zin om controle te hebben over het handelen, en vaak gaat de hersenpan ook nog zoeken naar mogelijkheden om controle te hebben over anderen. Hierdoor zijn we beland bij het discours over twee essentiële aspecten

 • a) het morele handelen, wat het praktisch-maken van de abstracte morele wet is en
 • b) deze morele wet zelf.

van Meurs stelt

Het onderscheid tussen deze aspecten is wezenlijk, omdat het illustreert dat het schone geweten enerzijds een individuele taak behelst, maar een taak die tegelijkertijd gerechtvaardigd wordt door en rechtvaardiging moet afleggen aan een universele morele wet. Het is het individu dat het schone geweten heeft, omdat hij zijn handelen smeedt naar de plichten en taken van een wet die groter is dan hijzelf. {Tegen het Schone Geweten}

Maar wie of wat kan er die “Wet” opstellen?

De wet kan van God komen, in de Redelijkheid stoelen, op common sense leunen of simpelweg in de onderbuik huizen: belangrijk is dat het individu tegelijkertijd in haar universaliteit als haar vanzelfsprekendheid gelooft. Het schone geweten staat twijfel toe over het hoe van de verwezenlijking van de morele wet, maar niet over haar bestaansrecht. {Tegen het Schone Geweten}

Kan de wet van de ene mens in evenredigheid even gerechtigd staan of evenwaardig zijn indien die wetten door mensen opgesteld oh zo verschillend kunnen zijn? Welke principes wil die mens opnemen om zijn of haar wetten te stellen? En in welke zin zouden zijn of haar wetten meer gerechtvaardigd zijn dan de wetten van de ander?

Grote vraag is

Welke wetten wil men hanteren?

Alsook

Vanuit welke principes wil men die wetten gaan opstellen of kiezen voor welke wetten?

Vreemd genoeg geeft van Meurs de indruk dat

principes niet wankelbaar zijn. {Tegen het Schone Geweten}

Maar is niet elk geweten zeer wankelbaar? Vertoond de maatschappij niet telkenmale hoe fragiel het geweten wel is?

Is het niet zo dat vele generaties zichzelf morele wetten hebben voorgeschreven, die wel zeer verschillend kunnen zijn? Hoe kijkt men bijvoorbeeld niet tegenaan de relaties tussen mensen onderling? In één generatie kon het misschien totaal okay zijn om meerdere vrouwen te hebben of om met dezelfde sekse diepe liefdesverhoudingen aan te gaan. In een andere generatie kon elke verhouding die buiten het beeld van man-vrouw als echtgenoot-echtgenote ging als taboe beschouwd worden. bij één volk kon iets heel normaal zijn terwijl een andere bevolking dat totaal onverantwoord of immoreel vond (vind).

Klaarblijkelijk wordt in vele gemeenschappen de geest van het morele geweten bepaald hoe de meerderheid er tegenaan ziet en bereid is om de ander hiervoor schouderklopjes te geven.

Men herkent de aanwezigheid van de geest van het schone geweten daar waar al te veel schouderklopjes worden uitgedeeld – aan zichzelf, aan anderen -, als er wordt weggelachen, als er gespot en gehoond wordt, zonder zichzelf te bespotten en honen, het is te herkennen aan een gebrek aan guitigheid, een overdaad aan plechtigheid en serieuze fronzen. {Tegen het Schone Geweten}

schrijft de filosoof.

Opvallend in deze wereld van “overcorrectie” of is het “super correctie” of “over correctheid” is dat men nu zich zodanig wil inspannen om al het mogelijk verkeerd opgevatte uit te sluiten. Dit maakt bijvoorbeeld dat men in musea bordjes met ellenlange beschrijvingen gaat aanplakken omdat korte makkelijke woordjes als “onjuist” of “racistisch” zouden aanzien worden (Kijk bijvoorbeeld naar het Afrika museum in Tervuren). In welke mate wil men daar soms niet het gewone denken of het geweten in een verdomhoekje sturen, met de bedenking dat elke mens wel verkeerd denkt of zelf niet kan differentiëren?

In onze huidige wereld van populisme valt het wel op dat er groeperingen zijn die maar al te graag veralgemenen of karikaturale uitvergrotingen willen naar voor brengen. In de wil om zó “zuiver” te zijn gaan velen niet meer nuchter denken en gaan ze over in overdreven eenrichtingsverkeer waarbij het logisch denken bijna wordt uitgesloten.
Ook zijn er mensen die van het ene uiterste in het andere vervallen, zoals van het overmatig vlees eten over gaan tot enkel groenten eten, maar dan elke vleeseter vies aankijken alsof zij moordenaars zijn, dat terwijl zij nooit eens denken aan mogelijk leed dat zij ook aan de planten zouden kunnen aandoen. Als vegetariër ben ik wel bewust van dat leed aan dat deel van de schepping, maar ben ik ook bewust van de voorzien die er is gemaakt om ons te voeden. Maar daarbij moet ik zoals elke vegetariër zou moeten doen er bewust van zijn dat wij voorzichtig moeten omspringen met alles wat er voor ons te eten valt en mogen wij niet toelaten dat er verspilling zou zijn of onnodig gekortwiekt zou worden.

Van Meurs is ook een vegetariër en zegt over die vegetariërs die zo hevig tekeer gaan tegen vleeseters

Begrijp mij niet verkeerd, ik ben een dierenvriend en vegetariër, maar om jezelf zo buiten de geschiedenis te plaatsen, om vanaf deze morele hoogte het woord van je eigen gelijk te doen donderden over aarde vind ik getuigen van een enorme naïviteit en blindheid voor de historie en contingentie van de eigen moraal. {Tegen het Schone Geweten}

Maar hij waarschuwt ook hen die lelijk kijken naar veganisten of vegetariërs die zoals zo velen ook gebruik maken van vliegtuigen om ergens in een ver exotisch land van de zon te gaan genieten of alles in het werk stellen om ergens ver van het leven te gaan genieten.

Het is een flauw trekje van het platte denken om de inconsistentie van vegetariërs en veganisten te willen aanwijzen (maar je eet wel vis? maar je vliegt wel? maar je gebruikt wel plastic?), toch is deze herinnering aan de ambiguïteit onderliggend aan het schone geweten van grote waarde als een tegengif voor diens universele streven. {Tegen het Schone Geweten}

Waar is dat schone geweten? Wat willen wij wel toelaten op de wereld waar wij willen leven?

Want wie het geweten schoon wil hebben, moet zich onttrekken aan het empirische, opgaan in het universele – maar de vraag is of zo’n haat voor het doorleefde leven niet werkelijk berust op zelfhaat, levensangst, vrees voor het vlees. Een ethiek van het leven kan nooit onbevlekt zijn. {Tegen het Schone Geweten}

Waar wil men met welke ethiek naartoe gaan? en wie wil ofmag bepalen wat ethisch verantwoord is en wat wel of niet mag of mag aanzien worden als moreel aanvaardbaar?

We beleven rumoerige dagen waarin veel van het gereedschap dat ons hielp de wereld te begrijpen plots bot blijkt te zijn. Niet langer voldoen onze concepten, en misschien ook onze ethiek niet, om recht te doen aan de vragen die afgelopen jaar voor ons Europeanen opwierp. {Voorbij tolerantie}

Velen lijken vandaag moeilijkheden te hebben met de normen en waarden, of laten duidelijk merken dat zij er lak aan hebben. Is dat een gevolg van de ontkerstening? Is het een teken aan de wand hoe de mens verder van de Schepper is afgedwaald? Voor velen is Allah een boeman geworden en behoort God tot de oorzaak van al de moeilijkheden die hier op aarde zijn. Zulke ‘gelovigen’ vergeten echter dat het juist onttrekken aan die godheid de oorzaak is van het ‘wild gaan’ van de mens.

Dat de mens gaan worstelen is met milieuvraagstukken of vluchtelingenvraagstukken heeft alles te maken met de verhouding van hem met de schepping. De mens van vandaag heeft zich overmatig op zichzelf gericht waarbij onderlinge solidariteit een vreemde gedachte is geworden of bij sommigen zelfs een vloekwoord. Voor anderen zijn de internationale betrekkingen wel belangrijk geworden maar dan weer ten koste van het menselijke en van respect naar het milieu.

Mijn hoofd mag wel tollen van de vragen die er in opkomen, maar ik geloof dat bij velen juist het probleem ontstaat doordat zij zich te weinig vragen stellen. De jonge filosoof denkt ook dat hert zo ver is gekomen dat wij gezamenlijk voor de moeilijke taak staan om een nieuwe vraaghorizon te ontdekken,

vanuit én voorbij aan het denken zoals dat ons bekend is. {Voorbij tolerantie}

Als men over het geweten spreekt kan men de houding van het wezen naar een ander wezen niet uitsluiten. Tolerantie is een onafscheidelijk element voor het gewetensvolle.

Derrida linkt het begrip van tolerantie aan het christelijke denken, waardoor het niet zo’n neutraal begrip blijkt te zijn als dat het zich voor doet. In het moderne denken, bijvoorbeeld bij Spinoza, vinden we een verdediging van tolerantie vaak juist als onderdeel van een geseculariseerde redelijkheid. Het begrip zou juist voorbij zijn aan het christelijke. Derrida ontkent dit, doordat hij het begrip linkt aan liefdadigheid, in de christelijke zin. Tolerantie is dan een analogie voor het geven van de rijken aan de armen, oftewel een symptoom van een vrij sterke paternalistische relatie. Het probleem is daardoor dat tolerantie een éénzijdige en daardoor ook voorwaardelijke relatie is. De meerderheid bepaalt wie ze tolereert en onder welke voorwaarden. Wie getolereerd wordt, heeft daardoor het gevoel niet gelijkwaardig aan de tolererende partij te zijn. De vraag is daarom voor Derrida of tolerantie niet eigenlijk verhulde discriminatie is, die in werkelijkheid gelijkwaardigheid tegenwerkt. {Voorbij tolerantie}

Wat beweegt de mens en hoe wil de mens staan tegenover de beweegredenen van de ander? In deze wereld die zo doorspekt is met haatgedachten en onverdraagzaamheid moeten diegenen die hun geweten zuiver willen houden op staan en laten zien waar er weer normen en warden kunnen gevonden worden die waard zijn om te leven. Vandaag vinden wij hij wat mensen die geen plaats willen voorzien voor hen die anders denken of zelfs anders spreken. Onverdraagzaamheid is zoals in vorige eeuwen ook wel meer dan eens gebeurde, ook nu weer enorm toegenomen. De ander is de ‘ongeliefde’ of ‘ongewenste’ geworden. Voor de ander willen velen geen plaats vrij houden.

Tegenover tolerantie plaats Derrida daarom zijn concept van onvoorwaardelijke gastvrijheid.

“Pure en onvoorwaardelijke gastvrijheid, gastvrijheid zelf, opent of is bij voorbaat open voor iemand die noch verwacht, noch uitgenodigd is, voor wie er dan ook aankomt als een absoluut onbekende bezoeker, als een nieuwe aankomst, niet identificeerbaar en onvoorzienbaar, kortom, een volledige ander.” (eigen vertaling uit Borradori, 2003, p. 17)

Gastvrijheid als onvoorwaardelijke openheid is voor Derrida het werkelijke ethische ideaal. In Derridas ethiek gaat het namelijk om de relatie met de Ander, die zichzelf volledig als Ander mag behouden. Dat wil zeggen, we zoeken geen gemeenschappelijke grond, maar respecteren elkaar juist daar waar we verschillen. Tolerantie zet stiekem de wet van de heersende meerderheid vooruit en ziet de acceptatie van iedere afwijking van deze wet als een liefdadigheid. {Voorbij tolerantie}

Maar hoe ver wil men gaan “in de liefde”?

Het is een liefde die overwint, een liefde waarin de ander gekend en omarmd wordt. Het is de liefde van de verliefde, die de afstand tot de ander ondragelijk vindt, die de ander de zijne wil maken. Het is het verlangen dat op zoek is naar consumptie van het andere, samensmelting in een roes van genot en nattigheid. Ze ligt hierin dichtbij de lust, die ook streeft naar de vernietiging van het andere als andere opdat het ’t zelfde genot kan worden. Misschien is het daarom niet verbazend dat de pop industrie met zo’n gemak haar dubbele boodschap van liefde en consumptieve erotiek uitstoot. {Het offer van de liefde}

Wil de huidige Europeaan ruimte maken voor onvoorwaardelijk gastvrijheid en zich inzetten om zodanig te gaan leven en eten dat er een natuurlijk evenwicht kan behouden worden in de natuur? Wil men zo ver gaan dat men het consumptiegedrag wil gaan aanpassen om meer evenwicht te krijgen? wil men over gaan naar een liefde die dus respectvol wil en kan zijn waarbij ook de ander anders te laten-zijn hoort? Hoe ver willen wij gaan om onze onze autonomiteit op te geven of ons aan te passen aan nieuwe toestanden? In hoeverre willen wij bepaalde toestanden laten evolueren en in welke mate willen wij reageren op heersende toestanden?

De gele hesjes brengen voor het ogenblik al weken een enorm spoor van vernieling, verontreiniging, destructie, en zorgen er zelfs voor dat de gemeenschap maar ook veel private burgers moeten opdraaien voor de kosten van de vernietiging die zij hebben aangebracht. Meermaals zagen wij ook plunderingen tijdens die betogingen, dat ons doet afvragen waar hun werkelijke beweegreden is en in welke mate zij de politieke verdrukking zien waarover zij spreken. Waar is het geweten van diegenen die tijdens de betoging huizen in brand steken waar mensen in wonen en waar men dan de angst kan zien van vrouw en kinderen die om hulp roepen terwijl de vlammen om hen heen likken?

Men kan gerust tegen de gang van zaken zijn. Men kan gerust tegen regeringen zijn en zijn grieven te kennen geven, maar daarbij mag men zijn boekje niet te buiten gaan en moet men kunnen zien dat het niet om een zuiver egoïsme en hebberigheid gat. Dat is wel wat wij meer en meer de indruk van krijgen.  Wel durven wij toegeven dat tussen die gemeende betogers ook hooligans zullen tussen zitten. Wellustelingen die niets liever doen dan ‘keet schoppen’. Zij kunnen zeker en vast geen toonbeeld zijn van het “geweten van deze maatschappij”. Maar het wordt wel tijd dat deze maatschappij duidelijk har ware gezicht zal gaan tonen en naar de buitenwereld duidelijk zal laten gaan zien hoe het met haar geweten gesteld is.

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Ecologische aangelegenheden, Economische aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Share Your Smile

Peace has to grow in ourself first and then when we have that inner peace we may try to spread it by letting the smile coming on our face, letting our peaceful vibrations fill the air.

janbeek

Mother Theresa said, “Peace begins with a smile.”

I believe it.

Do you?

Shortly after we

Moved to Montana,

I joined the

Madison Valley

Writers’ Group.

Smiles helped me

Make friends.

Shared writing

Helped us

Get to know

One another better.

.

Here is a poem

I wrote back then.

It’s still pertinent

(maybe even more so)

Today… don’t

You agree?

.

A Smile

.

“If you see someone without a smile,” the old saying goes,

“Give ’em one of yours.” It’ll chase away their woes.

It won’t hurt you a bit and it don’t take no time.

Might even be returned, and won’t cost you a dime.

.

If you see someone without a smile, maybe they just need

The kind of cheer you got – to bring ’em up to speed.

You might throw in a handshake, or a “Howdy, how ya be?”

Might be their first friendly…

View original post 70 more words

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs

Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?

Waarom moest Jezus of God naar de hel terwijl mensen die slechte dingen hebben gedaan rechtstreeks naar de hemel mogen?

Grote Vraag - Big Question - Wat nu? What now?

De grote vraag – Big Question – Wat is er hierna? Wat is er na dit leven?

Als wij na onze dood ofwel eerst naar het vagevuur gaan en dan naar de hemel, waarom en voor wie moet Jezus dan terug komen om de doden en levenden te oordelen?

Indien wij gered zijn en onze ziel naar de hemel gaat waarom prediken er nog zovelen over verdoemenis in de hel?

Waarom als wij zogezegd gered zijn door het bloed van Christus zijn er nog kerken die hun leden bang maken met hellevuur en eeuwige foltering, terwijl zij zeggen dat wij geen werken meer moeten doen omdat wij gered zijn?

Hebt u zich al eens afgevraagd of God wel kan sterven en dan in een hel zou terecht komen?

Volgens de Bijbel heeft Dé God geen geboorte, geen begin van leven mits Hij altijd al bestaan heeft. De Godheid heeft ook geen einde aan Zijn leven. Er staat in de Bijbel vermeld dat geen mens Hem kan zien en leven, maar ook dat geen enkel mens Hem iets kan aandoen. Nochtans weten wij dat Jezus door zeer veel mensen is gezien, die dan toch niet dood vielen, en dat hij zelfs enkele tot leven bracht, terwijl hij zelf toch dood ging aan een houten paal, opgehangen door de Romeinen en begraven door enkele toegewijden.

God, volgens de Bijbel, kan overal tegelijkertijd zijn. Hij is noch gebonden door plaats, noch door tijd. Aldus kan men zeggen dat God in de hemel kan zijn, maar ook op aarde alsook in de hel.  Maar indien de hel een folterplaats voor zondigen zou zijn kan men zich ook wel afvragen wat God daar zou horen te doen. Als men weet dat Jezus zonder zonden zou zijn kan men het ook stellen dat het zeer vreemd is dat Jezus naar de hel zou moeten gaan, terwijl hij vrij van zonden is.

Wat zijn eigenlijk dat vagevuur en die hel?

Heb jij al ergens over een vagevuur gelezen in de Bijbel?

Voorgeborchte of het verblijf van de zielen die na het sterven niet toegelaten worden tot de hemelse glorie van Christus en ook niet naar de hel of het vagevuur gezonden worden. – Domenico Beccafumi. De nederdaling van Christus in de Limbus. 1530-1535.

Nergens in de Bijbel wordt er over een vagevuur gesproken. Nergens wordt er gezegd dat mensen na hun dood nog eens voor een tweede maal zouden gestraft worden voor hun gedane fouten. Ook wordt er nergens over een voorgeborgte of voorgeborchte, gesproken waar kleine kinderen indien zij nog niet gedoopt waren, of zielen die na het sterven niet toegelaten zouden worden tot de hemelse glorie van Christus en ook niet naar de hel of het vagevuur zouden gezonden worden, naar toe zouden moeten gaan. Volgens de Heilige Schrift is de straf voor de zonde eenvoudigweg de dood. Daar eindigt het leven en daarmee is het eindpunt bereikt van ons als zondig wezen. De dood zelf is de straf die ons is opgelegd.

Kan u een rechtvaardige Vader of rechter voorstellen die nogmaals straft als een straf voor een bepaald feit al verricht is geworden?

De Elohim Hashem Jehovah wordt volgens het Boek der boeken, de Bijbel, voorgesteld als een rechtvaardige Vader en Herder. Kan u zich een liefdevolle vader voorstellen die continue zijn kinderen blijft straffen voor dezelfde fouten? Wat zou u er van denken als die Liefdevolle Vader telkenmale een straf volbracht is voor eenzelfde feit opnieuw een straf zou geven en dan nog eens en nog eens, om zo het kind tot in het oneindige te laten lijden?

Als rechtvaardige Vader is het wel zo dat Hij gemaakte fouten niet ongestraft kan laten.

“Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, {9 } bezoekende de ongerechtigheid der vaderen {10 } aan de kinderen, {11 } en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid. {12 } (Ex 34:7 STV)

“Dat niemand zijn broeder vertrede, {12 } noch bedriege {13 } in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.” (1Th 4:6 STV)

“Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, {56 } en het bloed des testaments {57 } onrein geacht heeft, {58 } waardoor hij geheiligd was, {59 } en den Geest der genade {60 } smaadheid heeft aangedaan?” (Heb 10:29 STV)

“Komt dan, en laat ons samen {58 } rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, {59 } zij zullen wit {60 } worden als sneeuw, al waren zij rood {61 } als karmozijn, {62 } zij zullen worden als witte wol.” (Jes 1:18 STV)

“Want de bezoldiging der zonde {62 } is de dood, {63 } maar de genadegift Gods {64 } is het eeuwige leven, {65 } door Jezus Christus, onzen Heere.” (Ro 6:23 STV)

Als de dood door God als de ultieme straf wordt aanzien, waarom zou er dan nog eens een straf in een vagevuur of in een hellevuur moeten volgen?

Wat is de hel?

Heb jij gemerkt dat er in de bijbel over de hel of Gehenna, Hades, Sjeool, Sheool of Tartarus wordt gesproken, welke allemaal hetzelfde zouden zijn?

Heb jij daar al bij stil gestaan wat dat eeuwig of steeds brandende vuur zou zijn?

In de vroegere tijden braken wel eens ziekten uit die zeer besmettelijk waren. Om de besmetting inte perken werden de lijken zo vlug mogelijk verbrand, zodat zij geen nieuwe slachtoffers meer konden maken. Omdat het zo belangrijk was die besmettelijke ziekten onder controle te houden werd er buiten de stadsmuren steeds een vuur aan gehouden om zo vlug mogelijk daar de lijken te verbranden zodat er niets meer dan stof zou van overblijven, welk dan ook niemand meer zou kunnen besmetten. Dat steeds brandend vuur werd “hel” genoemd zoals ook de graven “sheol” of “sheool” werden genoemd. Dat vuur buiten de bewoonde wereld werd namelijk als het “graf” bedoeld, of de “eeuwige rustplaats” voor de overledene.

Ook vandaag moeten wij nog steeds de lezing in de Bijbel opvatten als toenertijd. Maar zoals toen waren er mensen die filosofeerden en hoopten dat er na dit leven nog iets zou zijn of dat de mens over ging tot een andere gedaante. Telkenmale als men stierf zou men terug tot leven komen in een gedaante, afhangende van het voorgaande leven. Had men goede dingen verricht zou men verbeteren, had men slechte daden verricht zou men naar een lagere stand terug keren. Zulke incarnaties zijn tegen de leer van God, maar zijn ook bij meerdere geloofsgroepen binnen geslopen. Wij horen ons hier echter van zulke gedachten  te ontdoen.

Is Jezus een incarnatie van een God-mens?

Door al die Griekse filosofische gedachten rond een steeds terugkerende mens of een “reïncernatie” is ook de gedachte opgekomen van een “god-mens reïncarnatie”. Door woordverdraaiingen kwamen valse leraren er toe mensen te overtuigen dat het woord ook een mens maar tegelijkertijd God kon zijn. Aldus kwam het geloof er in dat

Het Woord is vlees geworden

zou inhouden dat God zelf vlees zou geworden zijn, en dat het niet ging om het Woord van God, namelijk de uitspraken van God, die vlees zouden zijn geworden (wat de intentie van de evangelieschrijver was).  Volgens meerder mensen die zich ‘geloofsgeleerden” of “godsgeleerden” (“theologen”) noemden moest zulk een schrijven wel inhouden dat het over God ging die zich zogenaamd bekleedde met vlees zoals bij een materialisatie of een reïncarnatie. Hun interpretatie betekent dat God zogezegd werd wat de mens was — vlees en bloed — opdat Hij een van ons mensen zou zijn. Sommigen beweren zelfs dat dat één van de noozaken was om ons te verlossen. Vreemd is dat zij dan niet afvragen waarom God dan zo vele eeuwen wachtte om naar de aarde te komen en te doen alsof Hij verleid werd (want God kan niet verleid of misleid worden) en om te doen dat de mens Hem iets kon aandoen en Hem zelfs ter dood zou kunnen brengen (want God kan niet sterven en de mens kan Hem niets doen).

Hoe wij Johannes’ geschriften ook doorzoeken, wij kunnen nergens vinden dat hij zegt dat het Woord een God-Mens, een combinatie van God en mens werd.

Van waar komt dat God-mens zijn?

Ook al bestonden er al zeer veel mythen over goddelijke wezens en god mensen bij de heidense volkeren is de uitdrukking God-Mens speciaal geworden bij de trinitariërs die het zich heel eigen maakten en van “de zoon van God” “god de zoon ” maakten, alsof dat juist het zelfde zou zijn. Velen zien zelfs niet meer het verschil tussen die twee en zijn er van overtuigd dat Jezus zowel zoon van God is als God zelf is. Voor hen is Jezus een deel god van een Driegodheid, naar de gelijkenis van de vele drie-godheden in polytheïstische groepen. Maar daarbij valt op dat bij die meergoden aanbidders hun subgoden dikwijls meer gelijkheden vertonen met de hoofdgod dan Jezus met zijn goddelijke Vader. Om dit te vergoeilijken gaan sommigen zo ver om het een kat-en-muis spelletje te noemen waarbij zij wel naar strikvragen kijken maar niet de essentie van Jezus antwoorden ter harte nemen. zij durven dan zelfs te schrijven

Blijkbaar zit er iets in Jezus’ antwoord verstopt dat zó explosief is dat men daar het liefst een eind bij uit de buurt blijft. {God, de enige God, is in Zijn Zoon Jezus onze naaste geworden}

en dan draaien zij rond de pot die zij wel weten, namelijk dat

God alleen God is en dat er geen andere God dan Hij is (12:32) {God, de enige God, is in Zijn Zoon Jezus onze naaste geworden}

en beseffen zij wel

Juist de Joden wisten als geen ander dat deze Enige zijn eer niet deelt met een ander (Jesaja 42:8, 48:11). Dat had God duidelijk gemaakt na de ellende van de ballingschap als straf voor een volk dat andere goden (!) achterna liep. {God, de enige God, is in Zijn Zoon Jezus onze naaste geworden}

Nergens heeft Jezus zich gelijk gesteld aan God, integendeel heeft hij zelfs gezegd dat hij niets kan doen zonder God, die veel groter is dan hem.

“Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, {15 } tenzij Hij den Vader dat ziet doen; {16 } want zo wat Die doet, {17 } hetzelve doet ook {18 } de Zoon desgelijks.” (Joh 5:19 STV)

“Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder {57 } tot u. Indien gij {58 } Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. {59 } (Joh 14:28 STV)

Wat wij als het Onfeilbare Woord van God beschouwen (de Bijbel) heeft het zelfs regelmatig over „de Zoon des mensen”, hetgeen wel zeer afwijkt van God-Mens. Alsook wordt daarin vermeld dat God zelf, Die geen leugens vertelt, verklaart dat God Zijn welbeminde zoon is.

“21  En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd; 22 En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, {24 } in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! 23 En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, {25 } zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, den zoon van Heli, {26 } (Lu 3:21-23 STV)

In Johannes’ geschriften wordt de uitdrukking „Zoon des mensen” zestien maal op het Woord van toepassing gebracht. Dit duidt erop dat die mensenzoon en niet “god de zoon” door een menselijke geboorte op aarde „vlees geworden” is. Zijn vleeswording betekende niets minder dan dat Jezus als mens van vlees en bloed zichtbaar werd voor iedereen. God kan door geen enkel mens gezien worden, maar Jezus werd door velen gezien. Hij was ook tastbaar en bevestigde dat hij geen geest was zoals zijn hemelse Vader wel een geest is, die dan ook geen vlees, beenderen en bloed heeft.

“Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; {36 } tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.” (Lu 24:39 STV)

“God is een Geest, en {22 } die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” (Joh 4:24 STV)

“Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht {31 } niet kunnen zien; {32 } want Mij zal geen mens zien, en leven. {33 } (Ex 33:20 STV)

Een materialisatie of incarnatie van God of van een hemelse zoon Gods kan moeilijk als een rechtvaardige oplossing aanzien worden. Hierbij moet men dan trouwens de vraag stellen waarom God zolang gewacht heeft en indien wij mensen dan nu zouden verlost zijn, waarom hij ons dan nog zo lang laat lijden en zovelen nog steeds in het ongewisse laat?

de god Apis

De Egyptische godheid die haar eigen dodenpriesters kreeg en later als Apisstier van Memphis meer karaktertrekken toebedeeld kreeg en de aardse belichaming van de god Ptah werd.

Men moet weten dat bij zeer veel heidense groepen reïncarnatie tot het normale gebeuren mag behoren. Niet alleen zijn in zulke groepen dieren gewijd aan bepaalde goden, maar sommige dieren worden daar ook beschouwd als de incarnatie van een bepaalde god of godin. De Apisstier bijvoorbeeld werd als de incarnatie van de god Osiris beschouwd en ook als een emanatie van de schepper god Ptah of Peteh, de vergoddelijking van de primordiale wereld in de Enneadische kosmogonie, dat letterlijk Ta-tenen werd genoemd met de betekenis van verrezen land, of als Tanen, met de betekenis van ondergelopen land.

Zondeval en Losgeld

God kon zo met een vingerknip de mens laten verdwijnen en opnieuw een ander menselijk wezen geschapen hebben. Maar dat zou niets aan het gestelde vraagstuk oplossen. De mens had gerebelleerd tegen God en Zijn rechtschapenheid en recht op heerschappij in vraag gesteld. Met de zondeval in de Tuin van Eden heeft de mens de dood als straf voor die rebellie tegen God over zich gekregen.

Als wij sterven hebben wij met onze dood betaald voor de schuld van onze weerstand en ongehoorzaamheid aan God. Er is dan verder helemaal geen reden om nogmaals een andere straf te krijgen of om nogmaals een aflossing te voorzien voor onze schulden. Want Jezus Christus als mensenzoon is er in geslaagd om onze schuld af te lossen doordat hij als mens er in geslaagd is om volledig Gods Wil te doen en zich aan te bieden als een Offerlam ten behoeve van het Losgeld voor alle mensen hun schulden.

Mits God aanvaard heeft dat Jezus zijn eigen wil ter zijde heeft geschoven en zijn plengoffer aanvaard heeft zijn wij nu begenadigd met de vrijspraak, indien wij dat Offer ook willen erkennen en bereid zijn om te geloven dat Jezus de Weg naar God is, de Gezondene, de Heiland en Onze Verlosser.

Wij moeten beseffen dat wij misschien niet onderuit kunnen om te gaan sterven, maar doordat Jezus een volmaakt offer aan god heeft aangeboden ligt er voor ons een Genadegave klaar welke ons toch nog iets na de dood kan opleveren. Maar als wij sterven zullen wij of in een graf gelegd worden of gecremeerd worden. Bij beiden zal ons lichaam tot stof en as vergaan, zoals in de bijbel staat opgetekend. Daarbij zal ons denken ook vergaan, terwijl voor de nabestaanden enkel de herinneringen en onze vroegere geschriften zullen achterblijven. Verder zal er voor ons geen mogelijkheid meer zijn om met hen te communiceren of zo. Alles zal gedaan zijn. Indien wij nog iets hadden moeten doen, dan moest dat voor dat stervenspunt gebeurd zijn.

“Ziet, alle zielen {7 } zijn Mijne; {8 } gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven. {9 } (Eze 18:4 STV)

“Want de levenden {22 } weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; {23 } zij hebben ook geen loon {24 } meer, maar hun gedachtenis is vergeten. {25 } (Pre 9:5 STV)

“Alles, {40 } wat uw hand vindt {41 } om te doen, doe dat {42 } met uw macht; want er is geen werk, {43 } noch verzinning, {44 } noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.” (Pre 9:10 STV)

“Want het graf {50 } zal U niet loven, de dood {51 } zal U niet prijzen; die in den kuil nederdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen. {52 } (Jes 38:18 STV)

“19 Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart {36 } hun beiden; gelijk die sterft, {37 } alzo sterft deze, {38 } en zij allen {39 } hebben enerlei adem, {40 } en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; {41 } want allen zijn zij ijdelheid. {42 }20 Zij gaan allen naar een plaats; {43 } zij zijn allen uit het stof, {44 } en zij keren allen weder tot het stof.” (Pre 3:19-20 STV)

“In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, {38 } totdat gij tot {39 } de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.” (Ge 3:19 STV)

Ook voor Jezus, die mens van vlees en bloed, stond er niets anders op dan na zijn dood in het graf gelegd geworden. Maar daar zal het grote verschil, zijn opstanding een bewijs moeten zijn voor ons mensen, dat er ook voor ons zo iets moois te verwachten valt. Indien Jezus God zou zijn dan hadden wij nu als mensen nog steeds geen bewijs dat een mens uit de dood zou kunnen opstaan. Dan waren wij nu nog steeds in het ongewisse. Nu echter hebben wij een verzekerde hoop!

+

Voorgaand

Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden

Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven?

Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen

Uitlopen om uit lichaam te wonen

++

Aansluitend

 1. Zonde en rekenschap
 2. Wat gebeurt er als wij sterven
 3. Dood
 4. Vindt er een transfer plaats na de dood?
 5. Lichaam en ziel één
 6. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 7. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God
 8. Al of niet onsterfelijkheid
 9. Onsterfelijkheid – Immortaliteit
 10. Eeuwenlange verkondiging van de hel als martelplaats
 11. Hemel
 12. Hemel en Hel
 13. Hellevuur
 14. Kinderen niet naar het voorgeborgte
 15. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 16. Graf
 17. Is er meer in dit leven dan dit?
 18. Wat is de bedoeling van dit leven
 19. Beperktheid van de mens tot in zijn dood
 20. De Bijbel haar relevatie over God
 21. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 22. Bekommerende God
 23. Plan van de goddelijke maker
 24. Bestemming van de aarde
 25. Bestemming getrouwen en rechtvaardigen
 26. Bestraffing vermijden
 27. Redding mogelijk voor allen
 28. Bevrijding
 29. Christelijke hoop op eeuwig leven
 30. Reddingsplan
 31. Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden
 32. Hoop
 33. Hoop op een man
 34. De onschuldige
 35. Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte
 36. Doctrine van de Drievuldigheid
 37. Jezus de Weg naar God
 38. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 39. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 40. Für den Willen dessen, der größer ist als Jesus
 41. Lam van God #1 Sprekers voor God
 42. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 43. Christus Jezus: de zoon van God
 44. Hoop voor de toekomst
 45. Hoop eerste christenen
 46. Hoop op leven
 47. Hij die komt
 48. Jezus moest sterven
 49. Zoon van God – de weg naar God
 50. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 51. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 52. Vertrouwen in Jezus Christus
 53. Jezus drie dagen in de hel
 54. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 55. Geloof in Jezus Christus
 56. Geloof in slechts één God
 57. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 58. God is positief
 59. God komt ons ten goede
 60. Gods hoop en onze hoop
 61. Er zijn geen teleurstellingen voor degenen wier testamenten zijn begraven in de wil van God
 62. Keuze van levende zielen tot de dood
 63. Gods redding
 64. Gods beloften
 65. Christus wederkomst
 66. Sterfelijk en spiritueel lichaam
 67. Heerlijk einde
 68. Waarheid van mens of van God
 69. Verzoening
 70. Zoenoffer
 71. Verzoend met God
 72. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 73. Koninkrijk van God
 74. Koninkrijk Gods
 75. Laatste dagen omroepers
 76. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 77. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd

+++

Gerelateerd

 1. Als anderen niet langer meedoen en/of niet meer in God geloven: hoe houden we het dan vol om kerk te zijn?
 2. Christen-populisme helpt niet. Christelijke spelregels voor geloofwaardig optreden
 3. Zondeval
 4. Dag 4 – De zondeval
 5. Perspectief na de zondeval
 6. De hel van veraf en dichtbij
 7. God, de enige God, is in Zijn Zoon Jezus onze naaste geworden
 8. God wil in en met ons winnen
 9. ‘En toen kwam Jezus’ – Heb. 1, 1-4
 10. ‘God in ons midden’ – 3. ‘TomTom+’
 11. Verduistering
 12. Verzoening?
 13. Spreken over Gods oordeel begint bij de gekruisigde Jezus
 14. In Search of Immortality, Book Review
 15. Reincarnation 1
 16. Reincarnation 2
 17. Reincarnation – 5 Incredible Stories Told By Young Children Around the World
 18. Reincarnation for the Curious Christian, Part 1
 19. Why Children and Childhood? – The answer from a Spirit
 20. Re-Merging With Source God
 21. Buddhism, Christianity, and Islam 101: Religion on the Rebound, Religion on the Run…

1 Comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Vragen van lezers

A Million Ways To Live: Al Muhyi (The One Who Gives Life)

When we start our life we do not have any specific dreams or aspirations; When we start seeing all those attracting things around us we want to get up from our four pats to stand up on two limbs and to come to conquer the world around us. We start having lots of dreams and lots of aspirations, but when we get older we encounter also lots of defeats and disillusions.

Somehow deep in our heart we may feel a certain call, a cry that there could be an Al Khaleeq (The Creator), but most people do not want to know about some One Who is Greater than they and has their life in His Hands. But without this Divine Creator man shall have to find that life is empty and time is restricted, coming to see that in this life we shall never get to that high point of total fulfilment.

When finding Allah the Exalted, or the God above all gods, we shall be able to grow and find peace in our heart, how much other people may try to destroy the good name of Allah and want to bring fear over the world, blaspheming Allah and besmearing the Muslim community.

*

To remember

dreams sketched in your duas  (= your very essence of worship) > visuals you created in your mind > voice out to Allah = like statues made of clay.

+

Preceding article

Reflections on Existence and Teaching

Engagement in an actual two-way conversation with your deities

Get up & Move on

Getting out of the dark corners of this world

Why “Selfishness” Doesn’t Properly Mean Being Shortsighted and Harmful to Others

++

Additional reading

 1. It is Today
 2. A time for everything
 3. A tongue to speak slowly and well-considered
 4. To whom do we want to be enslaved
 5. Old Man of Prayer
 6. Death

+++

Further reading

 1. Looking For Grace: Al Lateef (The Subtle One)
 2. No Ordinary Shephard:Al Waasi (The All Encompassing)

+++

New Muslim Muses


The dreams that you have sketched in your duas, the visuals that you have created in your mind about how that “moment” would look like, the imaginary rehearsal sessions in your washroom where you prepare for the “feeling” lest you dont feel silly- we all have these dreams. Getting that degree or that job, that dream marriage, that dream family, driving your dream car or unpacking at your dream home; all of us have so many things we want, wish for, ask for.
The wishes and duas we voice out to Allah are like the statues made of clay. In our limited capacities, thats the closest we can be to the reality we want to have. So we need Al Muhyi to give life to those statue like dreams, by making them real in flesh and blood. So ask Al Muhyi to give life to your duas by manifesting them…

View original post 153 more words

2 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters

What makes you following Christ and Facebook Groups

When we look at the world around us we do find an incredible amount of people who are flying each other in the hairs about controversial versions about their religion and faith.

After the Nazarene master teacher had experienced all of his trials on earth, his impalement and resurrection, we find one of his close friends writing words from above – a final message from Jesus his Father’s side in Heaven to those who are to follow him. Somehow we come to see that the curses in Eden on the earth and mankind are reversed by the end of Revelation and that the dreams and visions in the book of Daniel are confirmed and expanded upon.

 • Many of the signs and symbols in Revelation are in fact used in the rest of Scripture so you will find them de-mystified! This means that the message of the book becomes accessible and valuable to you as the Lord Jesus intended his servants to find it. {Revelation Steps}
Who Would Jesus Bomb?

Who Would Jesus Bomb? (Photo credit: Wikipedia)

In recent times we have heard a lot about religious groups fighting against each other. All the news about bombings or terror acts, are not exactly a sign for us that there would be soon a condition of real peace. On several Facebook platforms one can find people calling each-other names and using a language which may belong to small frustrated kids and uneducated poor of mind adolescents, though seemingly it would be adults using such ordinary and awful words. Often those speaking at those many platforms or Groups do a lot of damage to the religious group they think they are defending. By their attitude they do so much damage to those groups because can come to believe that those Muslims and Christians are really such hate mongers.

It makes many wonder who might be those who follow the prophet Jesus and those who follow the prophet Muhammad. There are even guys who say the other have no right to claim Jesus, one part saying because he is a Christian and belongs to the Christians only, the other part saying he is a Muslim and belongs to the Muslims. Both groups seemingly to forget that the Nazarene Jesus his real name is Jeshua and was a devout Jew (belonging to the Essenes like his mother Miriam/Mary/Miryam/Maria) and not a Christian.

When those claiming that man from God use such abominable language one may wonder how they can call that man, who was s preacher of peace, as their example and their name bearer?

The Nazarene preacher also asked his followers to unite and to have peaceful fellowship, companionship, and a sense of belonging. One would think those claiming to be Christians to become part of a family, which works together, and looks after all members’ needs: spiritually, materially, and socially (1 Cor 12). When looking at what goes on on many Facebook Groups we do get the opposite impression. Instead of finding people who show their love for each-other and want to help each-other in building up their faith, we can find quarrelling (even nearly fighting) people who do not seem interested in forming a Christian family where it is a place of fun, friendship, and (as with all families) falling-out-and-making-up-again! It more often looks like one enters a battlefield.

Looking at those Groups we only can wonder what makes some of those people calling themselves Christian or Muslim. We also wonder what their real intention might be at such forums; If they think to converse others with the way they are speaking they are totally on the wrong site of the road, and do have no idea about preaching and trying to win people for their camp.

Hearing them speak it also seems to turn more around their own ego and we can not get the impression they ever would like to convince the other what the first and foremost benefit of following Jesus might be, because they concentrate most on blowing fire and showing their hate for the other. Perhaps they think it shall be of a personal benefit for them by threatening other thinkers and other believers!

Clearly lots of those on several Facebook Groups their life is not about surrender to a God-focused life, with all the sense of purpose that brings (1 Cor 10:31). But for outsiders and we should let insiders also know that, this allows Christians to recognise and, in a sense, embrace the futility of life (Ecc 2:11) but also how people behave, how they act and speak, should give others an impression how much they want to be a child of God and in how far they do succeed to become really under that Most High God His Wings.

Let us remember

Peace and forgiveness. Life can be troubling, and Jesus offers us safe harbour, forgiveness of sins, and certainty in an uncertain world (Psa 103:12, Isa 43:25, Col 1:13-14). {Weighing the costs and benefits of discipleship}

And let us know exactly where the boundaries of human decency are and how a person of God, be it a Jew, Christian or Muslim must stand and how to behave.

As human beings created in the image of God we should show to be a worthy image of That Most High Elohim. In case Christ would have still been in his grave he would probably would have turned around many times.

We should be aware how important it is to show others in which way we want to be under Christ and want to be under God. As human beings living in a mixed world, an amalgam of people of all sorts of races and ideas, we should know that there have to be certain rules and regulations to provide a sense of security and a way for living together in peace.
When Peter asked Jesus how many times he should forgive, offering a generous 7 times, Jesus’ response would have taken him aback I expect (490 times – Matt 18:22). Clearly, this wasn’t a quota of forgiveness – Jesus’ point is that our capacity to forgive should be without limit, just like God’s (Isa 43:25-26, 1 John 1:9). And to forgive so much there has to be a place for an open mind too, and today there are too many who show they are only willing to have a very limited mind with only place for their thought and no other visions.

When looking at several Christian Facebook Groups we can only question where where does all the teaching of that master teacher Jesus Christ leaves those so called Christians in living out their Christianity?

Are boundaries useful at all in terms of our fellowship, worship, and services? There is certainly some guidance in the Bible to suggest that boundaries can be useful in some of these areas – but where we choose to set them may be more a product of our cultural context than absolute ‘right’ or ‘wrong’. {Boundaryless God}

English: Copied from http://en.wikipedia.org/w...

Worldreligion (Photo credit: Wikipedia)

+

Please read also:

+

Preceding

Daring to speak in multicultural environment

Several Christians fail to recognise the Chosen ones of God and are not taking on a Christian attitude

++

Additional reading

 1. Are you looking for answers and Are you looking for God
 2. Notification and news feed for Facebook users

+++

Further reading

 1. Gods & religion
 2. Good Without God, or Elite Background
 3. Islamic State Answers Pope Francis: Ours Is a Religious War and We Hate You
 4. 10,000 church members leave the Church of Denmark in 3 months amid atheist
 5. ISIS wing claims responsibility for Minnesota mall attack in U.S.
 6. Assholes are Overrated
 7. Chechnya’s Jewish community is angry at Israel… but doesn’t seem to exist
 8. The Storms of Life
 9. no one can answer, but the Lord
 10. The Olympic Trials of Life…By Faith And Not By Sight by Ciera Rankin
 11. In All Things, Give Thanks
 12. After the Storm
 13. He Lifts Me
 14. Gladness in trials
 15. The list of wars
 16. Revelation: The Sixth Trumpet.
 17. Is a Religious War in Europe Imminent?
 18. Iraq: Suicide Bomber Strikes At Crowd at Prophet Mohammad’s Grandson Event (Arbaeen) — Islamic State Suspected
 19. Contention 62 (Eleventh Contentions)
 20. Honor Authority…
 21. The Whole Truth (Almost)
 22. Can we not be civil and simply disagree?
 23. Bias, and Disagreeing with Something
 24. How to respectfully talk about deep disagreements
 25. What, we agree? Compatible issues in a disagreeable world
 26. The more ignorant a person is the more his disagreement increases
 27. Reflections on ‘Why I am not an Atheist’
 28. How Should I View Others Who Serve the Lord Differently Than I Do? – CCC Discover

+++

 

7 Comments

Filed under Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Religious affairs, World affairs

Preventing conflicts and war

Continuation of: Scattering of peoples who delight in wars

With Rabbi David Krishef we continue to look at how we should avoid conflicts and war. In our daily life we encounter many times where we are questioned or when we are questioning others and want to find out how others want to relate to others.

The rabbi notices

In business, competitors sometime refer customers to each other when they know the other company can fulfill a particular need better than they can. Competition is good when we play fairly by the rules and when it challenges each of us to become better. {Psalm 30 – “You have lifted me up” (30:1)}

Though in this world not everybody wants to play with the fair rules or with the same rules as us. Some also consider the other as a competitor or sometimes even as an adversary. Some people prefer to exclude others because they feel threatened by them. As such some might find that their faith comes in danger by what others are telling. This can be clearly seen in the present day where several Christians take aversion against non-trinitarian Christians, Jews and Muslims, because those are against the worship of Jeshua or Jesus Christ and deny his god-ship, whilst those trinitarian Christians do know God says Jesus His is only begotten son, but do not accept it that way. For them Jesus is their god and all who deny his godship they consider a jeopardy bringing their faith at risk. Several of those trinitarian Christians also see lots of their members loosing faith and going to the Muslim faith. For them that smells to peril certainly because the world today is also confronted with fundamental Islamist fighters. Many people do not see the nuances in the many religious groups and think all of the other religion must be of the same sort as those fundamentalists, a danger for society.

Many of them consider themselves at the moment still part of the stronger nation and fear that those who leave Christendom shall weaken them.

The rabbi remarks

No one dares to attack the strong nation, because the weaker nation would face virtually certain defeat. We hope the strongest nation uses its leadership and power for kind and loving purposes. Otherwise, when the powerful begin exercising power for their own enrichment, those around them join together to take down the tyrant.{Psalm 29 – “May Adonai grant strength to God’s people; may Adonai bless God’s people with peace.” (29:11)}

At the moment we can see that in the capitalist countries, politicians take every effort to gain popularity and to enlarge their power, no matter what for in-ethical matters they do have to do. Most of them striving to power in the Western countries are on the look out for their own enrichment and some of them do want to help the weapon lobbies also to full their pockets richly.

The wealth many are aiming for, at the moment, is not a healthy wealth.

Wealth and influence can be of tremendous benefit, but at the end of our life we ought to rather be remembered for our kindness and for the good things that we’ve done and not just for the possessions we leave behind. {Psalm 33 – “Horses are a false hope for deliverance.” (33:17)}

Lovers of God should be very careful not to be taken by the treadmill, not letting themselves being carried away by those who want to blacken other religious groups than their own. Those who really love God should examine if they are following God’s Word and should examine their own way of life and way of worship. In case they call themselves Christian they should check if they worship the same God as the God of Jesus, the God of Israel.

Further they should examine if they take on the right attitude and do what Jesus also would do.

We all should see to have strength and peace in balance. Even when they are

two concepts … rooted in the classic military theory of preventing war (or winning war) through projecting power. {Psalm 29}

we should be willing to mount a horse prepared by the Most High Elohim. Allah, the God of peace wants His ‘nationals’ or His ‘children’ to be lovers of peace and lovers of each other, respecting all creatures of God.

In old Westerns, the hero swoops in and rescues the damsel in distress, throws her across a horse, and rides off into the sunset. {Psalm 33}

reminds us Rabbi David Krishef, who looks at the psalmist who speaks of a symbolic horse as the possession of a warrior, representing wealth, power and mobility. {Psalm 33}

Our wealth should be in being a possession of God, being under Allah’s wings. Even when we notice that evil doers may have it better than us, we should know it might be so  … at the moment.

Reward and punishment do not always work out perfectly. Sometimes, good people do not prosper and evil people do not suffer. {Psalm 28 “Pay them according to their deeds.” (28:4)}

writes the rabbi, reminding his readers that

However, most of the time, in the long run, goodness is recognized. {Psalm 28}

Ichthys and Psalm23

Ichthys and Psalm23 (Photo credit: Wikipedia)

Lovers of God should stimulate others to do good by themselves being good examples. In the knowledge that people are attracted to good people, we should not mind to join those who want to do good, from whatever religion they might be. Joining good doers they may become stronger and those seeing others motivated to be kind to the evil doers and to help them, shall become more interested to learn about their reasons why they want to help those who are also bad to them.

Helping each other shall enable the people in the surroundings to have better and deeper friendships.

Good people will tend to be happier and more satisfied with their lives. Truly good people do not do good things because of recognition or reward. Goodness is not a tool to be used as a means to get something. Good deeds are an end unto themselves. {Psalm 28}

And it is the deep-rooted goodness that shall be the stronger sword, and form the better combatant of peace, when no weapons of man are taken, but the ‘sword of God‘ and the ‘sword of love‘, using the strength of God His set-apart Word. By not taking hold of it, showing patience and trust in Allah, leaving all the judging up to Him and His only begotten son, the mediator between God and man, we should not worry and hope for a better future, in the knowledge that the Saviour, the Messiah and King shall come to rule in the Land of Hope where there shall be no war any more.

+

Preceding articles

Scattering of peoples who delight in wars

When Tragedy Strikes…

A Prayer for 9-11

Detachment by Family problems

Youngster all over the world with the same dream

A Positive Disposition

++

Additional reading

 1. Necessity of a revelation of creation 1 Works of God and works of man
 2. Good and bad things in this world
 3. Power in the life of certain
 4. Patience is the ability to count down before blasting off
 5. The Field is the World #1 Church Union
 6. Germinating small seeds, pebble-stones, small and mega churches and faith
 7. To whom do we want to be enslaved
 8. Displeasure of יהוה , Jehovah the God of gods, and His wrath against all the gentiles their divisions
 9. Bible, sword of the Spirit to come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man
 10. A Jewish Woman and a Test of Faith
 11. Compromise and accomodation
 12. Developing new energy
 13. Ability
 14. Ability (part 5) Thought about the abilities to be under God’s Spirit
 15. Growth in character
 16. Your struggles develop your strengths
 17. Count your blessings
 18. The giving and protecting God
 19. This was my reward
 20. Belief of the things that God has promised
 21. Be happy that the thorn bush has roses
 22. Guard well within yourself that treasure, kindness
 23. Kindness
 24. Spread love everywhere you go

+++

Further related

 1. Geestelijke vorming tot heiligheid #2
 2. Geduld is het vermogen om af te tellen voor explosieven te laten ontsteken

+++

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Leap

I do hope the author of the nice blog Reflections on Existence does not mind having my mind having gone wild by the dramatic photo on her site, bringing up a lot of thoughts in my whirling head. Often having to go over the edge, seeing many people not knowing where to jump over the stones lying on their path to somewhere in the future, I wondered.

Many may

skip and plummet into the void

Chasing the edge of an

Expanding universe.

Our lives are not agonizingly static,  stationary bike

Tires ceaselessly, maddeningly, spinning

Going nowhere. {When Words Fail}

Many roads in this world may be full of pitfalls and weeds growing everywhere. It looks like many do not want to go in the woods any more because it looking to dark for them and to much overgrown.

People have become afraid of taking risks or to show their inner being, letting know others what they really think or how they really feel. Lots of people do think they have to go with the mainstream and have to be popular, following the popularism of the present society where some politicians try to bring fear over the population, to enlarge their power and to exclude others to enjoy some of the welfare they might have.

Instead of trying to build up their own strongly funded future, many do hope others can do such building for them. Though those do not create the good pastures and many of those politicians have planted harmful weeds in the fields, infecting the wild and domestic horses. As such them jumping over the wild waters will not always bring them in the safe fields or bring them to good grassland.

Let us hope more people will have their eyes opened, not blinded by the low hanging sun of misleading politicians. That they take the risk jumping over the wild streams, daring to hang over the now and then, the between here and there containing all the risk
man could ever bear but has to do it for his own security and better life.

It is in the silent breaths between the lines we craft,

The mysterious space where words fail,

That our deepest truths are told, {When Words Fail}

that we may recover our deepest self and become pure again by a brighter light than the human being ever can present, making the grass grow and giving oxygen to the world, us being free again to run wild and to enjoy the life Allah has in mind for us, where all overs of God can be together in peaceful surroundings, giving each-other energy and hope to continue spreading the Good News of a coming Kingdom that shall be better than any human kingdom or republic.

Let us therefore look for words that may bring our heart to life, stirring our depths, carrying on the whisper of our clean breath. {read: Bread}

 

+++

Save

Save

2 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Seeds and weeds for being the greatest nation

Today the world seems to be struggling with seeds sown after a horrible experience which brought millions of people to end their life earlier than it should have been.

Nearly hundreds years ago everybody had said “never again”, but less than 30 years loomed the ghost ship already from the waves. soon the European battlefield was again full of blood and tears. this time one tiny man had shouted loud and had made many grand gestures getting the crowd to believe this time it would be different and he would made their nation, their own country, the greatest again and forever the greatest.

The Jews where blamed for all the poverty and misery in the country. They where considered also to be the murderers of Jesus Christ and if Europe was not going to be careful they would conquer Europe.

World War I era US poster by James Montgomery ...

World War I era US poster by James Montgomery Flagg, 1918, lithograph, color; 56 x 36 cm. Columbia (female allegorical personification of the United States of America) broadcasts seeds in a plowed field. Text:”Sow the Seeds of Victory! Plant and raise your own vegetables”…”Every garden a munition plant”. Urging civilians to raise their own food to free up resources for the war effort. (Photo credit: Wikipedia)

Today there is an other Izegrim who is telling his compatriots they should be aware for a people that supposedly would have conquered Europe already and soon would be conquering the United States of America. The bully, neatly his head being covered with his blonder peruche, wants others to believe he is the clairvoyant who knows what is best for the nation and who is the only one who can make the nation great again. Lots of people have put their hope in him. Worse is that many who voted for him say they are Christians. Though clearly they show not a Christian attitude by liking the use of weapons, killing others and spreading the hate against Jews and Muslims. Those last ones seem to be the cause of all trouble today. They are consider a very dangerous breed of people, worshipping a strange and dangerous god. Those christians mostly worship a false three-headed god, though they claim to be worshipping the Only True God. And there is what the problem of today is…..

In the contemporary world the seed of the adversary of God is sown and germinating. Thought that seed starts seeing that the seed of God, the people who want to worship the Only One True God is starting to shine more. Jews, true Christians (non-trinitarian) and true Muslims are those who follow the teachings of the Holy Scriptures, the Words of Allah, the Most Almighty Elohim Hashem Jehovah. The false Muslims and false Christians see a danger or threat in those lovers of God and try to do everything to bring them in a bad light.

First there are the ones who take Jesus as their god but do not follow the teachings of peace of that master teacher. Rabbi Jeshua was always an ear and a good heart to those who where different than others or who had difficulties. He always was there to come to help them and to be there to defend them who had no voice or did not belong to the main community.

The photo depicts the Sowing the Seeds icon fr...

The photo depicts the Sowing the Seeds icon from the Greek Catholic Cathedral of Hajdúdorog, Hungary. It was painted on the end of the 18th century by unknown painter (most probably by Mihály Mankovics). The painting decorates the pulpit of the cathedral. (Photo credit: Wikipedia)

In our Holy Scriptures we are told that this master teacher told many parables and many of them concerned our faith and our behaviour towards people around us and towards God. We also consider him as the sent one from Allah was not going to keep his mouth shut, but would open it with illustrations so that people would be able to come to see.

“هذا كله كلم به يسوع الجموع بامثال.وبدون مثل لم يكن يكلمهم” (متى 13:34)
“All this Jesus spoke to the crowds in (sayings or stories) parables; and without a parable, he didn’t speak to them,” (Matthew 13:34)

In our Holy Scriptures we are told that this sent one from the Most High Allah, the son of man, is the sower of the fine seed.

“فاجاب وقال لهم.الزارع الزرع الجيد هو ابن الانسان.” (متى 13:37)

“He answered them Hm.alazara, “He who sows the good seed is the Son of Man,” (Matthew 13:37)

Fine seed is naturally very delicate and may (perhaps) be easily damaged. That is the problem with some seeds Jesus could sow on this earth. They might have found Jesus, though not knowing their master or sower very well, they thought they knew him enough to say that they are his. We see lots of people who say they are Christian, which should mean being a follower of Christ Jesus. But what we can see is that they have that son of man made into their god and where even not afraid to make graven images of him, though Allah is very clear that we never should make any graven image of a god nor of Him.

“لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مّما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض.” (خروج 20:4)

“”You shall not make for yourselves a graven image or any likeness of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters under the earth:” (Exodus 20:4 )

The One having to be the Only One God should be Allah, the Elohim Hashem Jehovah Who is One and Who is not a man of flesh and blood but an eternal Spirit.

“اسمع يا اسرائيل.الرب الهنا رب واحد.” (تثنية 6:4)

“Hear, Asiraial (Israel): Jehovah is Allah our Lord God; Jehovah is just (the only) one:” (Deuteronomy 6:4)

“انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات.” (اشعياء 42:8)

“”I am Magdi Jehovah, that is my name. I will not give him (the Magdi or glory) to time or to another, nor my praise Zbhristi (Haem or glorification) to sculptures or engraved images.” (Isaiah 42:8)

“لا تنطق باسم الرب الهك باطلا لان الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.” (خروج 20:7)

“Do not pronounce the name of Jehovah your Allah in vain; for Jehovah will not acquit of His name in vain (or will not hold him guiltless who takes His name in vain)” (Exodus 20:7)

that is what we can see what happened in this world. Many have taken the Holy Name of Allah and changed it from Jehovah into Jesus and made sculptures, paintings and several objects with drawings of him and his heavenly Father, though this is an abomination in the eyes of that Father of rabbi Jeshua, who is the only One God Spirit.

الله روح.والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا.” (يوحنا 4:24)

“Allah is spirit, and you should worship Him in spirit and truth.”” (John 4:24)

Instead of worshipping Allah in truth many fake their devotion for god by worshipping not at all or having more interest in (or worship of) money and material possession. That love of possession brings also certain people to use the title of God to bring fear over man and to oppress those around them. Often they use Allah His Words in the wrong way, distorting or twisting them so that they can justify their wrong acts, like attacking other believers and non-believers, humiliating women, selling people, etc.

Brooklyn Museum - The Enemy Sowing Tares - Eli...

Brooklyn Museum – The Enemy Sowing Tares – Elihu Vedder – overall (Photo credit: Wikipedia)

Most Christians do not worship Jehovah, the Only One True God of gods, with spirit, but prefer to keep to human dogmas and therefore many became blind for the biblical truth, like we also can see in the Ummah, where several so called believers do not come to read the Holy Scriptures any more but follow just some verses, taken out of context by their teachers, which they follow without comparing their sayings with what is written in the Scriptures. Because so many Muslims and Christians not knowing their Holy Scriptures any more they can be mislead and be driven away from the truth and worse also from God.

Perhaps both Christians and Muslims should come to read Muslim scriptures where is written

And, likewise, their belief in beings or powers that are supposed to have a share in God’s divinity makes [even] the slaying of their children seem goodly to many of those who ascribe divinity to aught beside God, thus bringing them to ruin and confusing them in their faith. Yet, unless God had so willed, they would not be doing all this: stand, therefore, aloof from them and all their false imagery!(6:137)

There and then will every human being clearly apprehend what he has done in the past; and all will be brought back unto God, their true Lord Supreme, and all their false imagery will have forsaken them.(10:30)

It is they who have squandered their own selves-for [on the Day of Resurrection] all their false imagery will have forsaken them:(11:21)

Is Then, He who has every living being in His almighty care, [dealing with each] according to what it deserves -[is, then, He like anything else that exists]? And yet, they ascribe to other beings a share in God’s divinity! Say: “Give them any name [you please]: but do you [really think that you could] inform Him of anything on earth that He does not know-or [do you] but play with words?, Nay, goodly seems their false imagery to those who are bent on denying the truth, and so they are turned away from the [right] path: and he whom God lets go astray can never find any guide.(13:33)

And [this retribution will befall all evildoers because] they devise that false imagery of theirs – and all their false imagery is within God’s knowledge. [And never can the blasphemers prevail against the truth – not] even if their false imagery were so (well devised and so powerful] that mountains could be moved thereby.(14:46)

As it is, they ascribe – out of what We provide for them as sustenance – a share unto things of which they know nothing. By God, you shall most certainly be called to account for all your false imagery!(16:56)

And on that Day will they [who had thus been sinning, belatedly] proffer their surrender to God; and all their false imagery will have forsaken them.(16:87)

when he said unto his father and his people, “What are these images to which you are so intensely devoted?”(21:52)

But, then, did those [beings] whom they had chosen to worship as deities beside God, hoping that they would bring them nearer [to Him], help them [in the end]? Nay, they forsook them: for that [alleged divinity] was but an outcome of their self-delusion and all their false imagery.(46:28)

Instead of becoming liberated in Christ they have become slaves of a new religion not afraid to set them up against other religions. In this can be seen the reason why so many can not see what are real Christians or what are real Muslims. True Christians and true Muslims should be bringers of peace. Again they better look at Muslim writings which say

And when Abraham said: “O Lord, make this a city of peace, and give those of its citizens who believe in God and the Last Day fruits for food,” He answered: “To those will I also give a little who believe not, for a time, then drag them to Hell, a dreadful destination!”(2:126)

Except those who take refuge with a people allied to you, or those who, weary of fighting you or their people, come over to you. If God had so willed He would surely have given them power over you, and they would have fought you. If they keep aloof and do not fight, and offer peace, God has left you no reason to fight them.(4:90)

You will also find persons who, while wishing to live in peace with you as well as with their own people, turn to civil war the moment they are called to it. If they do not keep away from you, nor offer you peace nor restrain their hands, seize them and kill them wherever they are. We have given you a clear sanction against them.(4:91)

O believers, when you go out on a journey in the way of God, be discreet and do not say to anyone who greets you in peace: “You are not a believer.” You desire the gain of earthly life, but there are prizes in plenty with God. You were also like him (an unbeliever) in the past, but God has been gracious to you. So be careful and discreet, for God is aware of what you do.(4:94)

Their confidential counsels are seldom for the good, save of those who talk of charity or goodness or peace among men. Whosoever does so for the pleasure of God, We shall give him an ample reward.(4:114)

 

The seeds of Jesus do not have to worry. Because when they truly believe their master teacher they can be sure Allah will guide and protect them.

Through which God will lead those who follow His pleasure to the path of peace, and guide them out of darkness into light by His will, and to the path that is straight.(5:16)

But man has to give something in the place. They should believe. They should believe in God and today they also should believe in the the sent one from God, Ishi (Jeshua or Jesus Christ) and would not mix their faith with that of pagans, or taking part in to pagan feasts like Halloween, Yule, Christmas and Easter e.g. and may not deny the position of each character God placed on this earth.

They alone have peace who believe and do not intermix belief with denial, and are guided on the right path.”(6:82)

For them is an abode of peace with their Lord. He will be their defender as reward for what they did.(6:127)

“الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة.” (يوحنا 5:24)

Verily, verily, I say unto you, he that hears my word and believes Him who sent me, has everlasting life, and shall not come into judgement, but has passed from death to life. (John 5:24)

Lots of Christians do not believe the One Who sent Jesus and said that man standing in the river Jordan was His only begotten son.

“21  ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا.واذ كان يصلّي انفتحت السماء 22 ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء قائلا انت ابني الحبيب بك سررت 23 ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي” (لوقا 3:21-23)

“21  Now it happened, when all the people were baptized, Jesus also had been baptized, and was praying. The sky opened up, 22 and the Holy Spirit in a bodily form as a dove descended on him; and a voice came out from heaven, saying

“You are my beloved Son. In you I am well pleased.”

23 Jesus himself, when he began to teach, was about thirty years old, it was thought he being the son of Joseph, bin Hali,” (Luke 3:21-23)

Those Christians who made Jesus into their god also do not believe Allah’s Own Word, who tells mankind about the moment when it was begotten time to have that one promised in the Royal Garden to come to earth.

“ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس” (غلاطية 4:4)

“But when the fulness of the time had come, Allah sent out his son, born to a woman, born under the law,” (Galatians 4:4)

He knew very well the Law and the Word of God, but the seed of the contemporary world has so much weed between it it nearly becomes suffocated in the field.

Some days after that preaching man told about the weeds, Allah once more declared who this rabbi was.

“وفيما هو يتكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت.له اسمعوا.” (متى 17:5)

While he was speaking, a bright cloud and voice from the cloud overshadowed them, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.  Hear him (or listen to him).” (Matthew 17: 5)

Today we have come into an age where we find again people of little faith and people of no faith and being a twisted generation, catching fear because they do not know the Word nor the people of God and how they should unite with all people of God, transferring from here to there (Matthew 17:20; 21:21; Mark 9:31; Luke 9:44).

the weed Atriplex patula

We today must be aware how the adversary is working hard to bring division between man. The adversaries of God sow seeds of weed to make sure many plants will die because the weeds not giving place for them. Please let us therefore listen to the wise words of the sent one from Allah, who explains his story about the seeds and weeds.

“37 فاجاب وقال لهم.الزارع الزرع الجيد هو ابن الانسان. 38 والحقل هو العالم.والزرع الجيد هو بنو الملكوت.والزوان هو بنو الشرير. 39 والعدو الذي زرعه هو ابليس.والحصاد هو انقضاء العالم.والحصادون هم الملائكة. 40 فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. 41 يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاثم. 42 ويطرحونهم في اتون النار.هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. 43 حينئذ يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم.من له اذنان للسمع فليسمع 44 ¶ ايضا يشبه ملكوت السموات كنزا مخفى في حقل وجده انسان فاخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. 45 ايضا يشبه ملكوت السموات انسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة. 46 فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. 47 ايضا يشبه ملكوت السموات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع. 48 فلما امتلأت اصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد الى اوعية.واما الاردياء فطرحوها خارجا. 49 هكذا يكون في انقضاء العالم.يخرج الملائكة ويفرزون الاشرار من بين الابرار. 50 ويطرحونهم في اتون النار.هناك يكون البكاء وصرير الاسنان 51 قال لهم يسوع أفهمتم هذا كله.فقالوا نعم يا سيد. 52 فقال لهم.من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء.” (متى 13:37-52 Arabic)

the weed Urtica dioica, often called common nettle, stinging nettle many of which have many hollow stinging hairs called trichomes on the leaves and stems, which act like hypodermic needles, injecting histamine and other chemicals that produce a stinging sensation when contacted by humans and other animals

“37 He answered them, “He who sows the good seed is the Son of Man, 38 the field is the world; and the good seed, these are the children of the Kingdom; and the darnel weeds are the children of the evil one. 39 The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. 40 As therefore the darnel weeds are gathered up and burned with fire; so will it be at the end of this age. 41 The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his Kingdom all things that cause stumbling, and those who do iniquity, 42 and will cast them into the furnace of fire. There will be weeping and the gnashing of teeth. 43 Then the righteous will shine forth like the sun in the Kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear. 44  “Again, the Kingdom of Heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found, and hid. In his joy, he goes and sells all that he has, and buys that field. 45 “Again, the Kingdom of Heaven is like a man who is a merchant seeking fine pearls, 46 who having found one pearl of great price, he went and sold all that he had, and bought it. 47 “Again, the Kingdom of Heaven is like a dragnet, that was cast into the sea, and gathered some fish of every kind, 48 which, when it was filled, they drew up on the beach. They sat down, and gathered the good into containers, but the bad they threw away. 49 So will it be in the end of the world. The angels will come forth, and separate the wicked from among the righteous, 50 and will cast them into the furnace of fire. There will be the weeping and the gnashing of teeth.” 51 Jesus said to them, “Have you understood all these things?” They answered him, “Yes, Lord.” 52 He said to them, “Therefore, every scribe who has been made a disciple in the Kingdom of Heaven is like a man who is a householder, who brings out of his treasure new and old things.”” (Matthew 13:37-52 WEB)

Those who really love should do their utmost best to come to know that Divine Maker of all things and should try to please Him more than to please man around them. they should be very careful for those people who promise they alone are the one who is able to make their nation great again. they should look at the fruits of such people and check if they are living themselves according to what they are preaching.

We should make ourselves stronger in the faith by regularly reading the Whole Word of God and not to take just a few verses from scripture out of context.

As lovers of God we should also show that we are really willing to be His children, living under His Fatherhood, enjoying the diversity in His family, people from different cultures with different skin-colour, different tongue, with different attitudes, ways of dressing and talking, but all united under His Holy Name.

+

Preceding

Seeds to be planted soon

Seeds of promiseSeeds, weeds and kingdoms

Unbelief, faith and mustard seed

Seeds from the world creating division and separation from God

++

Additional reading

 1. Belonging to or being judged by
 2. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 3. Evangelisation, local preaching opposite overseas evangelism
 4. Looking for a biblically sound church
 5. Luther on Being a Theologian: Oratio, Meditatio and Tentatio
 6. Back from gone #3 Giving worries to God and believing in His promises
 7. 2014 Religion
 8. Silence, devotion, Salafists, quietists, weaponry, bombings, books, writers and terrorists
 9. Not liking your Christians
 10. Not bounded by labels but liberated in Christ
 11. A Living Faith #10: Our manner of Life #2
 12. Relying on the Love of God
 13. Unconditional love

+++

Further related articles

 1. Hitler and the Original Conspiracy Theory
 2. Know Your Enemy
 3. Nationalists’ approaches to Jews, Israel and Zionism: Complex relationships
 4. A former skinhead explains why it’s a mistake for the US to stop targeting right-wing extremists
 5. FBI Opens Hate Crime Investigation Into Dozens Of JCC Bomb Threats
 6. Netanyahu’s silence on Trump and anti-Semitism
 7. French scholar prosecuted for “incitement to racial hatred” for noting the culturally inherited anti-Semitism of French Muslims
 8. France’s Jihad against the truth | Yves Mamou
 9. Israeli Police Prepare for the Coming of the ‘Messiah’
 10. What’s Holding the Arab World Back?
 11. Use of the word Pharisee
 12. This Man
 13. A Christian’s Job Interview
 14. God Knew Me When
 15. The ungodly
 16. Is Trump the Antichrist?
 17. What is Dignity?
 18. Courage is Believing
 19. The Well-Balanced Christian
 20. Walls that Divide, Pt. 1
 21. Walls that Divide, Pt. 2
 22. Our Resolutions or God’s Promises?
 23. In the dust of the Rabbi- Day 66
 24. Mission Trips
 25. Saving Faith is Present Tense and Active – Part 5: He Who Stands Firm to the End Will Be Saved
 26. Got Weeds?
 27. Parable of the Weeds (sermon)
 28. The grass is always greener….
 29. June 21, 2016: 5th Tuesday after Pentecost

+++

10 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Headlines - News, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Religious affairs, World affairs

United Congregational Church plans to sell its brick Georgian-Revival style church to the Bridgeport Islamic Cultural Center

In Europe we find that many Christian Churches which have not enough members any more to fill their churches and to cover their costs for keeping those churches open have to close them down and sell them. Many Christian churches in Holland are sold to private owners to give them different apartments or shops, or are finding a new use as community centre, library or theatre.

Perhaps in the States the churches are also facing a similar problem. One of the oldest and historic Christian Churches in Bridgeport, CT, The United Congregational Church said Monday it plans to sell its brick Georgian-Revival style church, built in the 1920s, to the Bridgeport Islamic Cultural Center for $1 million.

The two groups will also form a partnership to provide community programs including soup kitchen and a homeless shelter from the site of the current church.

In recent years, more Muslim communities across the U.S. have begun to engage in the types of fundraisers and social-service projects that Christian congregations and Jewish synagogues often host or organize, said David Grafton, professor of Islamic studies and Christian-Muslim relations at Hartford Seminary in Hartford, Conn.

“As the national landscape has become much more suspicious of Muslims, and as Islamophobia has become more common, Muslim communities have consciously engaged in the process to normalize—or become part of the religious landscape of organizing into voluntary associations that form the bedrock of American civil and religious life,”

he said.

The lineage of the United Congregational Church dates back to colonial days. It was first established in 1695 and called the Ecclesiastical Society of Stratfield. It later merged in 1916 with another congregation to form the United Congregational Church.
Rev. Sara Smith said the Bridgeport church had 3,000 members when the main structure was built, but the numbers have now dwindled to 300. She said it made financial sense for the congregation to look for a new home.

UnitedCongregationalChurchBridgeport.jpg

877 Park Avenue in Bridgeport, Connecticut – United Congregational Church: a historic large brick Georgian Revival structure designed by architects Allen & Collens and built in 1925-26 for a congregation with nearly 300 years of history

The United Congregational Church will be renting space in another part of Bridgeport till they find a new space to buy, Rev. Smith said.

“We are not dying, we are just moving,”

she said.

It has been a challenge for Muslim organizations to find real estate for mosques or other religious uses since the Sept. 11, 2001, attacks, and that challenge has become more difficult in recent years, said Reza Mansoor, president of the Islamic Association of Greater Hartford.

“The Muslim community has had to reach out to places of worship to buy their properties in Connecticut towns and cities like East Hartford, Avon and New London,”

Dr. Mansoor said.

Ahmed Ebrahim, the leader of the Bridgeport Islamic Cultural Center, said his organization bought the church because it had the space needed for prayers and was zoned for religious use. About 1,000 families in the greater Bridgeport region are expected to use the mosque.

“It’s a perfect fit for our needs,”

Dr. Ebrahim said.

The main sanctuary will be used as a prayer space, Dr. Ebrahim said. The congregation from the United Congregational Church will help prepare the space by removing a cross from the altar and modifying the stained-glass windows in the church.

Ellen Carter from Fairfield, Conn., says her family has been a member of the church for 11 generations.

“It’s sad”

we are moving locations, Ms. Carter said.

“On the other hand, it’s necessary, and we are happy it’s again going to be used as a house of worship.”

The closing of the sale is scheduled for May 1. The church was designed by Allen & Collens, the architectural firm that also designed the Cloisters Museum in Manhattan and the Central Presbyterian Church in Manhattan. {Source: The Wall Street Journal}

+++

Leave a comment

Filed under Economical affairs, Headlines - News, History