Tag Archives: 1960s

A History Of The Culture Wars

Jared Stacy

Culture War Christianity has long since ossified into the de facto expression of faith for many white American evangelicals. In Part One of this series (which you can find here) we introduced the American Culture Wars. As a whole, this series examines the historical & theological shape of Culture War Christianity in comparison to Jesus’ Kingdom through the lenses of these two camps, conscientious objectors and vocal advocates. We concluded last week with a descriptor: Culture War Christianity tends to make enemies, not love them.

This week, our second part examines the historical orgins of the Culture Wars. If you’re pressed for time, I present a TL;DR that takes 2 minutes, and you can return to read the article at your leisure…

TL;DR (Too Long; Didn’t Read Summary)

The key to understanding modern Culture War Christianity is the history of American race relations and Christianity. This article locates the birth…

View original post 4,720 more words

6 Comments

Filed under Cultural affairs, History, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, World affairs

Uit de Oude doos: In het Nieuws – Honger en bevolkingsgroei

2007-2008 In het Nieuws – Belangrijke en interessante nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel:

Honger en bevolkingsgroei

Slechts weinigen lijken te beseffen dat de wereld afstevent op de grootste ramp ooit. Niet het broeikaseffect, maar een onbeheersbare overbevolking. Milieuvervuiling, klimaatbeïnvloeding, dat zijn hooguit de gevolgen.

Het verloop van de bevolkingsgroei volgens Thomas Malthus en volgens Pierre-François Verhulst

In de jaren ’60 telde de wereld 3,25 miljard inwoners, en het sleutelwoord was ‘bevolkingsexplosie’. Daar hoor je nu niemand meer over.

We zitten nu op 6,4 miljard en nog steeds is er groei. Toch pleiten wereldleiders weer voor grote gezinnen: dat is

‘goed voor de economie’.

Verwachte vergrijzing in Nederland in 2025. Percentage bejaarden in de totale bevolking (Bron: CBS) Van licht naar donker groen: 18 – 20% 20 – 22% 22 – 24% 24% of meer.

En we moeten de vergrijzing betalen. We zijn humaan bezig in Afrika de sterftecijfers omlaag te brengen, maar niemand praat over geboortecijfers. Terwijl ze daar op gezinsniveau maar één manier hebben om hun persoonlijke vergrijzing te ‘betalen’:

zo veel mogelijk kinderen, in de hoop dat er genoeg in leven blijven om later voor hun ouders te zorgen.

Toen vroegen we ons af hoe we iedereen gingen voeden. Dankzij pesticiden en steeds verdere optimalisering van de landbouw is dat nog steeds gelukt. Althans bij ons. Voor de meesten hier is hongersnood een ver-van-mijn-bed show. Maar of het nu wel of niet door ons komt, het klimaat is bezig te verschuiven. Droge gebieden worden droger en natte natter. En in beide gevallen leidt dat tot minder opbrengst. Die zorgvuldig opgebouwde balans raakt steeds verder verstoord.

Plantenziekten en insectensoorten worden resistent voor pesticiden; ook daar komen we terug bij ‘af’. Daar komt nu nog een factor bij. Een klein berichtje in de krant:

het brood wordt duurder, want de Amerikanen gaan minder graan exporteren.

Ze hebben het nu zelf nodig om biobrandstoffen te maken voor hun auto’s. Ter bestrijding van het broeikaseffect!

Uitwijken naar visserij is ook al geen optie meer. Die ‘fabrieksschepen’ zijn nu zo effectief dat ze een spoor van absolute leegte achterlaten. Vissoorten worden inmiddels serieus met totale uitroeiing bedreigd, en halfslachtige vangstquota (die belanghebbende partijen weer ontduiken) moeten de ergste schade nog wat indammen.

Even wat cijfers.

Millennia lang woonde het gros van de wereldbevolking in het Midden-Oosten en omgeving, plus India en China. Daar zijn schattingen voor mogelijk. Eeuwenlang was de bevolkingsgroei uiterst laag, met een verdubbelingtijd van ca. eens per 1000 jaar.
In de bloeitijd van het Romeinse rijk steeg dat naar eens per 500 jaar, en bij het begin van onze jaartelling telde onze wereld zo’n 200 miljoen mensen. Met de val van dat rijk viel de groei terug op nul, om in de middeleeuwen weer lang-zaam toe te nemen, telkens onderbroken door sterke krimp tijdens zwa-re pestepidemieën. Bij het begin van de industriële revolutie stond de wereldbevolking op 700 miljoen. Toen begon er echter een nieuwe groei-spurt. In 1970 bereikte deze een top die neerkwam op een verdubbelingstijd van eens per 35 jaar!

‘Dankzij’ AIDS en andere moderne tegenhangers van de middeleeuwse plagen, is dat nu gedaald tot een verdubbelingstijd van ‘maar’ 45-50 jaar. Dat is nog steeds tienmaal zo snel als die tijdens de grootste bloei van het Romeinse rijk! De verklaring is simpel. In een sterk agrarische wereld is de bevolking voor haar voeding afhankelijk van het land dat zij bewoont. Dat stelt een bovengrens aan de omvang en de groei. Maar in het Romeinse rijk werden land en bevolking ‘losgekoppeld’. Graan werd elders verbouwd en met immense schepen aangevoerd naar het thuisland. De arbeidskracht die thuis vrij viel werd aangewend voor andere doelen, en de bevolking kon onbelemmerd groeien, want hun voeding was verzekerd. Met de val van het rijk kwam daar een eind aan, en werd de koppeling tussen land-oppervlak en bevolkingsomvang hersteld.

De industriële revolutie bracht een nieuwe ontkoppeling, en van zulke omvang dat het nu volledig uit de hand loopt. En geen politicus die je daarover hoort, want groei moet, vanwege die economie. Maar nu al wagen horden vluchtelingen zich in gammele bootjes aan de oversteek van Lybië naar het Italiaanse eilandje Pantelleria, of van Marokko en Mauretanië naar de Canarische eilanden. Velen betalen dat met hun leven, maar ze blijven komen. Want ‘thuis’ overleven ze in elk geval niet. De plaatselijke autoriteiten kunnen het niet meer aan, en de EU weet geen structurele oplossing. En het wordt alleen maar erger. Want het gaat niet om rijkdom, maar om puur overleven.

Bevolkingsdichtheid

Wanneer de wereldbevolking stijgt naar de verwachte 10 miljard in ca. 2035-2040, kunnen we wereldwijde voedseltekorten verwachten. Dan zullen ‘vluchtelingen’ niet meer in wrakke bootjes komen, maar met hun wapens, om desnoods kwaadschiks te nemen wat ze goedschiks niet krijgen. De wereld staat daarmee voor problemen, die ze zelf heeft veroorzaakt, maar niet kan oplossen. Die ze niet eens wil zien, want dat is maar ‘doemdenken’.

We hebben tot nu toe al onze problemen altijd weer opgelost toch?

Onze conclusie is dat de wederkomst van onze heer met de dag urgenter wordt.

 

++

Vindt verder te lezen

 1. Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf
 2. Mogelijkheid tot wereldwijde voedselcrisis
 3. Hongerwapen
 4. Olieland Nigeria balanceert tussen klimaat en economie
 5. Mura-stam ten strijde om regenwoud te verdedigen.
 6. Wat is de Green Deal?
 7. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 8. Want het is geen leeg woord
 9. Rapture ~ Vervoering

+++

Gerelateerd

 1. Hoe Jemen de ellendigste plek ter wereld werd
 2. Hongersnood Zuid-Soedan: ‘God heeft ons verlaten’
 3. Post 1 – Eten in tijden van corona
 4. Lente en ketjap marinade
 5. Een doorwaadbare plaats: 1. Stoken
 6. COVID-19-driven famine | The pandemic might see millions of children go hungry
 7. Middle East confronts outbreak against backdrop of conflicts

1 Comment

Filed under Ecologische aangelegenheden, Economische aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Voeding, Wereld aangelegenheden

Looking at an Utopism which has not ended

Marcus Ampe wrote a few days ago on WordPressUtopism has not ended” giving more clarification on his way of thinking and about his “Utopian Dreams“. In  a series of articles on his WordPress blog he continues to look at reasons why we should not give up hope for a better world and how some Christians and certain people are too much afraid for matters of social protection.

The Thousand-Year View from N.S. Palmer wants to apply time-tested ideas to the problems of our modern era and also took a look at Mr. Ampe‘s writing. N.S. Palmer preaches that we shouldn’t worry about things we can’t control, but it’s easier to say than to do. On that point we seem to differ. We cannot escape being in this system and having to live in this world at a certain time. But how we live and what we are willing to accept to happen plays an important role in our life. When people, living in this world, believe it could be very well possible to make it a better place for many, to some that might be an unreachable goal, to others it should be something to work at.

Trying to get a perfect society is something which we all should be doing. Though we agree only partly with Mr. Palmer who says

No society ever has been or ever will be perfect. {Utopia’s Biggest Problem}

him forgetting that one day Jesus Christ shall return and install the Kingdom of God here on earth. The Nazarene rabbi his government will be the most perfect governing body and shall give all its inhabitants the most perfect system to live in.

Mr Palmer further finds that

utopians waste their time and cause great harm by rejecting possible goals and pursuing an impossible goal. {Utopia’s Biggest Problem}

It is true that the goal set by utopians might be very unreachable, hence their name “utopists”, or followers of utopian dreams, thinking of utopia (1500-1600) being the imaginary perfect country in the book Utopia (1516) by the English humanist and statesman, chancellor of England (1529–32) Sir Thomas More, from Greek ou not, no + topos place”.

Because their goal can never be achieved, nothing will ever be enough. They think we should keep doing the same things, just do them harder. Spend more money. Take away more freedom. Police more speech. {Utopia’s Biggest Problem}

Such an imagined community or society that possesses highly desirable or nearly perfect qualities for its citizens may be presented in several authors their stories. A utopia focuses on equality in such categories as economics, government and justice (a non-exhaustive list), and does not focus on “spending more money” like Mr. Palmer seems to give the impression. Neither do utopians want to take away the freedom of people. Just the opposite they want to secure that there is freedom on all sorts of levels: freedom of life, freedom of thought, freedom of expression, a.o. but most importantly also freedom of choice under the condition not to limit others. That utopians want to have more control on those freedoms and perhaps would want to see more control of having all people receiving the same liberties and same equalities, may demand a controlling apparatus or police, but does not have to mean we have to go to become a police-state or a state of repression. That is the wrong vision a lot of people who are against socialism, utopianism and communism want to send into the world.

There are many debates about what constitutes a utopia. Many who are against any social feeling, what they call part of the “left” consider utopians and their world or societies they want to build, “utopias” benign or dangerous. Concerning utopia fitting or not, or being essential to a Christian world lots of contradictory ideas go round. Many ask

Is the idea of utopianism essential to Christianity or heretical? What is the relationship between utopia and ideology?

One of the leading scholars in the field of utopian studies, Lyman Tower Sargent argues that utopia’s nature is inherently contradictory because societies are not homogeneous and have desires which conflict and therefore cannot simultaneously be satisfied. Sargent notes that some thinkers see a trajectory from utopia to totalitarianism, with violence an inevitable part of the mix, and we have the impression Mr. Palmer might do so also.

According to Sargent:

There are socialist, capitalist, monarchical, democratic, anarchist, ecological, feminist, patriarchal, egalitarian, hierarchical, racist, left-wing, right-wing, reformist, free love, nuclear family, extended family, gay, lesbian and many more utopias [ Naturism, Nude Christians, …] Utopianism, some argue, is essential for the improvement of the human condition. But if used wrongly, it becomes dangerous. Utopia has an inherent contradictory nature here.

And that describes very well the difficulty of that utopian world for which Mr. Ampe puts his hand in the fire. He as several other Christians believes in the purity man can come to reach, in which innocence is in the heart of that person, enabling people to walk freely in nature naked, without others having bad ideas. In such a free world naturism would for example never be a problem, because all people would abstain from wrong thinking and wrong acts. In an utopian world there is no place for sexual offensive acts to the public sense of decency. There being no place for obscenity by people keeping themselves to pure thought the same as the first people in the Garden of Eden had. It was only after they had done wrong and came to know good and evil that they became afraid of the other and wanted to protect themselves by covering their body. Such covering in an ideal world would not be necessary, the same as it was not a matter to cover oneself in the 1970ies and hippies could share their places freely with others without having to fear something to go wrong. Nakedness was no problem at that time, whilst now we see again a lot of shyness and fear of nudity among many young people as well as some elderly people.

We do agree many of the boom children tried to create a perfect society in the 196070ies but failed terribly. Though we are not ashamed that we tried to stimulate others to step on the wagon with us (dreamers). Many of our generation might have betrayed their ideas, but Mr. Ampe like several others, as a follower of the Nazarene Jeshua (Jesus Christ) believes the teachings of that rebbe are still worth going for.

Utopians just ask people to take the responsibility for others and to respect everybody and everybody around them. They would never stimulate capitalism, like N.S. Palmer gives the impression.

 

At the moment we can grow unto more tolerance by learning to agree to disagree, as well by not being afraid to dare to engage in thoughtful political discussions. Though at the moment we still face the difficulty that not everyone involved is really interested in finding out the truth. An other problem these days is also that lots of people do not realise that disagreement does not imply evil. On that fact Mr. Palmer seems to agree and writes:

Calm, rational debate helps them see the underlying assumptions, strengths, and weaknesses of each person’s viewpoint. That helps everyone understand the issues better. It also helps them understand each other better. Screaming, hysteria, and emotional theatrics do not. {Dialogue Is Not Harmful}

We believe the Bible offers a way to live together peaceful and gives us a nice picture in the Book of Isaiah, what that world can and shall be. We might be utopians or dreamers for many, but Mr. Ampe with his brethren and sisters in Christ do believe those prophesies are going to become true, and as such shall their utopian dream once become a reality, though it still may take some time.

Mr. Ampe also believes we can be united and should try to convince those who hate certain people, to have them to accept them as co-living citizens with the same rights as them. It is for mutual benefit and the common good that people must be rational enough to set aside their differences and come closer to each other with full respect for each other and for other cultures.

Big problem today to come to such an utopian world is the egocentric and egoistic attitude of the present population.

We believe the Bible gives enough directions to come to a better world already now in our lifetime, even before the return of Christ. We do not have to wait until the wars to expect or the Big Battle or Armageddon, before we shall come to think about that better world. Already today, in our lifetime, we can show others fundamental truths of life.

Some might think utopians want all to become “puppets” handled by someone in charge of everything. But that is a wrong thought about the world envisioned by us. We are against any dictatorial system. It is a world whereby people freely agree to follow certain ethics and moral laws. We also do not say everybody has to do the same thing in the same manner. In our ‘utopian world’, there is enough freedom to act freely. Already now we can try to come to agreements to live a certain way, and this without any force or violence.

++

Find also to read:

 1. Misleading world, stress, technique, superficiality, past, future and positivism
 2. Subcutaneous power for humanity 2 1950-2010 Post war generations
 3. Are people willing to take the responsibility for others
 4. Baby Boomers reaching retirement age, Demographic trends and New blood from abroad
 5. Lower and middle-class youth becoming tiny cogs in a larger whole that they cannot control
 6. Intellectual servility a curse of mankind
 7. the Bible – God’s guide for life #3 Fast food or staple diet
 8. the Bible – God’s guide for life #4 Not to get the best from our diet– or from ourselves
 9. Determine the drive
 10. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #3 Rejoicing in the insistence
 11. The Scensual World – Mission & Vision
 12. Are Christianity and Capitalism Compatible?
 13. Francis Fukuyama and ‘The End of History?’
 14. The Upbringing of Ideas and the Extrapolation of Capitalism
 15. Utopism has not ended
 16. A famous individual by the name of Jesus of Nazareth

+++

Further related

 1. Utopia! 
  Utopia basically means paradise. And, in these times of social, political and ecological upheaval, to dream of a utopian world in which these problems cease to exist is completely natural.
 2. Utopia – Thomas More ****
 3. Broaden the Narratives: Mistaken Orders<
 4. Humanities Retribution
 5. Anarchy, State and Utopia
 6. Leon Trotzky
 7. Globalism: a Letter
 8. Money-Free World
 9. Alternative Earth
 10. The Citizen’s Convention on Climate: utopia or step towards change?
 11. Utopia….State of bliss!
 12. Technology, Utopia, and Horizon Zero Dawn
 13. Are We There, Yet?
 14. History Bends Toward Chaos
 15. “How will i get a cappuccino in your political utopia?”
 16. Why Common Sense Is So Uncommon
 17. Nothing Learned
 18. We Can Have Unity Without Unanimity
 19. How to Get a Healthy Society
 20. Rebecca Solnit on Hope
 21. The Blank Slate of Outer Space
 22. The Climate Crisis and the Need for Utopian Thinking
 23. And The Greatest Of These…Is Love
 24. An Ode Of Utopia

2 Comments

Filed under Being and Feeling, History, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Bij het overlijden van Liesbeth List

Woensdag is Liesbeth List op 78-jarige leeftijd overleden. Veel collega’s uit het vak en andere bekenden deelden hun condoleances en herinneringen aan de zangeres.

Op 18 augustus 2017 gaf Liesbeth List aan te stoppen met optreden, als gevolg van een vorm van dementie veroorzaakt door hersenletsel. De dementie eiste toen al zijn tol. Haar dochter dat Elisah wilde dat haar moeder werd opgenomen in een verzorgingstehuis in Soest. Vredig mocht zij daar overlijden in haar slaap.

Het licht is gedoofd. Liesbeth List, de dochter van de vuurtorenwachter is niet meer. De Grande Dame van het Nederlandse chanson had het leven lief en wij hadden haar lief. Daarom: een ode aan deze bijzondere chansonnière.

Velen van de boom-children kregen in hun na-oorlogse jaren opwekkende ondersteunende gedachten in de toen ook niet altijd makkelijke jaren waarin hun generatie botste met de Grote Oorlog en tweede vooroorlogse generatie.

Voor velen openden de jaren 60 en 70 van vorige eeuw een heel andere wereld dan waarin hun voorgaande familieleden waren opgegroeid. Het was een tijd van ‘vechten voor eigen en vrije rechten’.

Naast de verscheidene protestzangers waren er Liesbeth List met Ramses Shaffy en andere luisterliedjes zangers die ons op de been hielden wanneer wij verdrietig door de conflictsituaties hier en daar toch een lichtpuntje wensten te zien.

Zo vaak door moeilijke momenten konden mensen zich laten trekken uit die somtijds uitzichtloze put. Zij was een gedreven inspiratiebron voor vele Nederlandse, Belgisch maar ook Franse artiesten die haar boodschap van het leven lief te hebben graag mee wilden delen en verkondigen met hun liederen.

**

Heb het leven lief – Liesbeth List  – Titel van dit lied is het Levensmotto van Liesbeth List L.Florence/H. Kooreneef/P.Obispo – Pilotes – Templar Music

Vervolg: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

4 Comments

Filed under Culturele aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Positieve gedachten, Video, Voelen en Welzijn

Dr. Miller looking at Jews in France

About the Author Dr. Yvette Alt Miller
Yvette Alt Miller earned her B.A. at Harvard University. She completed a Postgraduate Diploma in Jewish Studies at Oxford University, and has a Ph.D. In International Relations from the London School of Economics. She lives with her family in Chicago, and has lectured internationally on Jewish topics. Her book Angels at the table: a Practical Guide to Celebrating Shabbat takes readers through the rituals of Shabbat and more, explaining the full beautiful spectrum of Jewish traditions with warmth and humor. It has been praised as “life-changing”, a modern classic, and used in classes and discussion groups around the world.

Jews and France: 11 Interesting Facts

As France headed to the polls, Dr. Miller presented some fascinating points about Jews and France through the ages on Aish.com

As France went to the polls in the first round of its presidential election, France’s 500,000-strong Jewish community was in the spotlight: two front-runners, Marine Le Pen and Jean Luc Melenchon, having been accused of making high-profile anti-Semitic comments.

Long before France’s unpredictable election, Jews have been making history in France. Here are 11 interesting facts about Jews and France through the ages.

Greatest Jewish Scholar

Rashi

Rashi, acronym of Rabbi Shlomo Yitzḥaqi (born 1040, Troyes, Champagne—died July 13, 1105, Troyes), renowned medieval French commentator on the Bible and the Talmud (the authoritative Jewish compendium of law, lore, and commentary).

A modern translation of Rashi’s commentary on the Chumash, published by Artscroll

Rashi, as the great Medieval Rabbi Shlomo Yitzhaki is known, is the most widely consulted Jewish rabbi of all time. His commentaries on the Bible and Talmud are considered crucial to understanding these Jewish texts. Rashi’s explanations help us understand the Torah and at times, a knowledge of French can help us understand Rashi.

Monument in memory of Rashi in Troyes, France

That’s because this greatest of Jewish scholars had humble beginnings. Rashi lived in the northern French town of Troyes from 1040 to 1105. Out of a total population of 10,000, Troyes was also home to about 100 Jewish families. Jews travelled from far and wide to consult Rashi. Many of these visiting Jews lodged with nearby Christian families.

Troyes centre ville1.JPG

Troyes centre ville – capital of the department of Aube in north-central France

In some respects, Rashi was very French. He earned his living as a vintner (wine maker), and incorporated some French words in his commentaries. A typical example comes in Rashi’s discussion of the Torah’s description of the beautiful golden Ark that our ancestors were commanded to build, which stood in the Temple in Jerusalem. Its gold ornaments were joined together, or soulderix (soldered in Old French), Rashi explained (Rashi on Ex. 24:18).

Rashi’s sons-in-law and grandsons – who continued to live in northern France – became rabbis of nearly his towering stature, penning additional commentaries on the Torah and leading European Jewry. Their scholarship continues to define Jewish life to this day.

Talmud on Trial

In the year 1239, Paris was witness to a very strange trial; the Talmud was accused of insulting Christianity.

The Talmud was defended by the Chief Rabbi of Paris, Rabbi Yechiel ben Joseph, though there were restrictions on what Rabbi Yechiel could say. Leading the charge against the Talmud was Nicholas Donin, a Jewish convert to Christianity who seemingly harbored an intense hatred of his fellow Jews or, possibly, a desire to impress his new Christian co-religionists. He was encouraged to make fun of the Talmud, quoting its text out of context and distorting its meaning. Presiding over the trial was none other than the Queen Mother of France, Blanche of Castille, and several Archbishops.
After hearing the “evidence”, the Talmud was found guilty and condemned as “dangerous to Christianity”. Volumes of the Talmud were confiscated. In 1242, 24 cartloads of hand-written tractates of the Talmud, representing countless thousands of hours of work, were brought to a public square in central Paris and burned.

Medieval Crusades

In 1095, Pope Urban II called for a holy Crusade to conquer Jerusalem and wrest it from Muslim rule. (The temptation to launch a crusade might have been closer to home. Historians note that the harvest of 1095 was particularly bad in northern Europe; calling for a crusade was a way to distract the population and encourage them to plunder wealth in other lands.)

100,000 men signed up for the Crusade. (The term “crusade” refers to the French word for the crosses they sewed on their clothes.) Soon, their attention turned from conquering Jerusalem to attacking Jewish communities along their path. In three waves, spanning a hundred years, over ten thousand Jews were murdered in Europe and Israel. Frenzied demonization of and violence against Jews became a hallmark of the Crusader period.

France’s Jews were periodically expelled during this intense period of Jew-hatred, as well. In 1182, and again regularly in the 13th Century, Jews were forced to leave French cities, only to be let in again a few years later. In 1306, a more organized expulsion was decreed by France’s King Philip. Short of money after war with Flanders, King Philip decided to force French Jews to flee, and compound their property.

The decree was handed down on July 21, 1306, which was Tisha B’Av, the Jewish day of mourning on which we mourn the destruction of both the First and Second Temples in Jerusalem, as well as other calamitous events in Jewish history. The following day, July 22, 1306, 100,000 Jews were arrested. France’s Jews were ordered to leave the country within one month or face death. French Jews were allowed to leave only 12 sous (cents) apiece. Their property was confiscated, auctioned off, and all proceeds reverted to the French crown.

(King Philip’s decree was reversed by his son King Louis, but Jews continued to be banned from France and were ordered to leave in 1322 and 1394 again, before returning slowly over the subsequent years.)

French Chocolate’s Jewish Origins

Following the expulsion of Jews from Spain in 1492, and the introduction of the Inquisition into Portugal in 1536, some Jews fled to the French town of Bayonne, near the Spanish-French border. There, they used their contacts with Jewish traders in the New World to import materials and know-how to process cocoa, a New World product which was just starting to take Europe by storm.

Dark Chocolate with Espelette pepper.

Bayonne Jews adapted cocoa recipes to European tastes, creating sweet versions of chocolate and using additives like milk, butter and nuts. Jews built the Bayonne area into a chocolate center, but their very success undid them: once local Christians learned how to make chocolates too, they petitioned local authorities to ban Jews from the chocolate industry.


Jews were only permitted to resume making chocolate in 1767 when a court annulled the decree. In 2013, the town of Bayonne formally recognized the contribution of Jews to the region’s famed chocolates. “Since we are the inheritors of the Jews’ savoir faire”, explained Jean-Michel Barate, head of Bayonne’s Chocolate Academy, “it was our duty to thank them….” and to right the historical wrong of overlooking the fact that it was Jewish refugees who created sweet chocolate confections as we know them today.

Equality

Avignon, Palais des Papes depuis Tour Philippe le Bel by JM Rosier (cropped).jpg

Palais des Papes – Avignon in south-eastern France in the department of Vaucluse on the left bank of the Rhône river

Although Jews were banned from France for many years after the 14th Century, by the 1700s about 40,000 Jews lived in France, particularly in Bordeaux and Avignon, which never formally expelled their Jewish inhabitants.

These 40,000 Jews became the first Jews in European history to gain full and equal rights with the French Revolution. The decision wasn’t easy: France’s new rulers deliberated for over two years about whether they should extend their new regime’s ideal of “Liberty, Equality, Fraternity” to Jews. When they did, in 1791, it was seemingly with some regret: “The Jews” explained a leading revolutionary, “conscious of the error of their ways, have felt the need for a fatherland; we have offered them ours.”

Napoleon’s “Sanhedrin”

The Emperor Napoleon styled himself “defender” of the Jews, noting that he had (unsuccessfully) tried to conquer the Land of Israel for France. Back home, even though Jews were nominally recognized as citizens, Napoleon harbored much of the intense anti-Jewish prejudice that was typical in France at the time.
Seeking to assure himself that Jews were indeed “Frenchmen”, Napoleon decided to invite Jews from throughout France to participate in what Napoleon called, with much pomp, a “National Assembly of Notables”. Napoleon deliberately scheduled the Assembly for a Saturday; the “notables” he invited turned up despite the assembly’s scheduling on Shabbat, and voted yes or no to a series of questions Napoleon had devised to ascertain whether Jews could indeed be French. The “notables” were asked whether Jews could engage in manual labor, whether they could marry Christian women, whether Jews would help defend France, etc.

Cover page to siddur used at the Grand Sanhedrin of Napoleon, 1807.

Not satisfied with his Assembly, Napoleon sent word to the governors of France to elect Jewish representatives to a new group, which Napoleon grandly named the Sanhedrin, the ancient Jewish court that governed Jewish conduct for hundreds of years. Like the Sanhedrin of old, this new “Sanhedrin” contained 71 members, was governed by a leader (picked by Napoleon) whom he gave the traditional Hebrew title Nasi, or “prince”, and was meant to issue new decrees for the Jewish people.
Napoleon’s “Sanhedrin” met in Paris with great pomp, and the puppets making up this group did indeed go along with many of Napoleon’s requested declarations. They declared that Jews serving in the French army were free of Jewish mitzvot, or commandments, and (echoing long-held prejudice against Jews, who’d long been forced into the money-lending business by European rulers) declared money-lending illegal for Jews. Even the stooges on Napoleon’s “Sanhedrin” drew the line at some of the Emperor’s requests, refusing to countenance mixed marriages, for instance.

Despite the assurances of this “Sanhedrin”, Napoleon went on to issue a host of infamous Jewish decrees, restricting Jewish rights to live in certain parts of France, suspending repayment of debts to Jews for ten years, and limiting Jews’ rights to go into some areas of business.

Official Names

Another legacy of Napoleon’s rule was an official list of approved names that could be given to babies born in France. Most of these were Christian saints’ names, though a number of Jewish names were included on the list, as well.

The list was abolished in 1993, though even in recent years French authorities have banned some names. In 2016, for instance, a French judge ruled against two parents who wanted to name their newborn Mohamed Merah, after the terrorist who murdered a rabbi and three children outside of a Jewish school in the French city of Toulouse in 2012.

The Dreyfus Affair

Jews were ostensibly equal French citizens, but the dramatic 1894 trial of Captain Alfred Dreyfus exposed deep anti-Jewish hatred in France. After being arrested on manufactured charges of spying for Germany (Dreyfus was later exonerated; the real culprit had fled to England and some of Dreyfus’ fellow soldiers forged evidence against him), Dreyfus was publicly humiliated and sent to prison, while a mob of French men and women shouted “Death to Jews!”

Throughout Dreyfus’ trial, French Catholic authorities continued to stir up Jew-hatred. The intense bitterness made many in France conclude there was little future for Jews in France. Emile Zola, the non-Jewish great French author, wrote in 1896 “For some years I have been following with increasing surprise and disgust the campaign which some people are trying to carry on in France against the Jews. This seems to me monstrous….” Two years later, Zola wrote his famous open letter, beginning with J’accuse, or “I accuse”, directed against French President France Felix Faure, complaining about irregularities in Dreyfus’ trial. Zola was prosecuted and found guilty of libel and fled to England for a year to avoid imprisonment.
Another observer came to a similar conclusion during Dreyfus’ trial, realizing that Jews faced an uncertain future in France. Theodore Herzl was a young reporter for the Viennese newspaper the Neue Freie Presse, and he covered Dreyfus’ trial in Paris. He later wrote that the chants of “Death to Jews” shook him to the core, and helped him realize that only a Jewish state could provide security and safety for the world’s Jews. In 1897, Herzl organized a Zionist Congress in Zurich, where he called for the reestablishment of a Jewish country.

France and the Holocaust

With World War II looming, France became a destination for desperate Jewish refugees fleeing Germany and Eastern Europe. From a Jewish population of about 80,000 in 1900, by 1939 France’s Jewish population had swelled to 300,000 as Jews fled to France for safety.

Tragically, that safety proved illusory. After Germany invaded France, it divided the country into a northern, “occupied” zone, and a southern “free” zone which was allied with Nazi Germany. Both areas of France willingly participated in the deportation of Jews from France; in the nominally independent southern part of France, it was French policemen and authorities who helped implement Hitler’s so-called “final solution to the Jewish ‘problem’”. Over 70,000 French Jews were sent to concentration camps; only about 2,500 survived.

After the War, France’s devastated Jewish community was revived by an influx of Jews from former French colonies in North Africa. In the 1950s and 1960s nearly a quarter of a million Sephardi Jews moved to France from Algeria, Morocco and Tunisia.

Resurgent Anti-Semitism

In recent years, tragically, the call “Death to Jews!” has once more rung out in the streets of Paris and elsewhere in France.

A string of horrific attacks has targeted Jews throughout France. In 2006, Ilan Halimi, a young Jewish man living in Paris, was lured into a trap by local Muslim hoodlums; he was tortured for a month in a public housing project in Paris before being murdered; it later emerged that his ordeal was an open secret in the neighborhood, but no one intervened. His mother later had Ilan buried in Israel, fearful, she explained, that if he was buried in France his grave would be desecrated by anti-Semites.

In 2012, in the central French city of Toulouse, a terrorist shot three children and a rabbi at point-blank range in front of a Jewish school. In 2014, a mob rampaging through the streets of Sarcelles, a Paris suburb, chanted “Death to Jews!”, burned Jewish-owned businesses, and surrounded a synagogue, baying for the murder of those Jews inside. For hours, scores of Jewish families cowered inside, fearing for their lives, until police finally managed to disperse the mob late that night. In 2015, terrorists murdered four hostages in a kosher synagogue in Paris. In 2017, two Jewish brothers were forced off the road in a heavily Muslim neighborhood near Paris and attacked by passers by; one of the brothers’ thumb was sawn off in the attack.

In fact, the number of anti-Jewish hate crimes is going up. In 2014, there were 423 reported hate crimes against Jews in France. In 2015, there were 851 reported anti-Jewish hate crimes.

In the face of rising hatred, more and more Jews are fleeing France. One 2016 poll found that fully 43% of French Jews are considering moving to the Jewish state. In 2014, a record-breaking 6,658 Jews moved to Israel from France. (By way of comparison, only 1,923 French Jews had moved to Israel in 2010, when the number of anti-Semitic crimes was lower.) In 2015, 7,469 French Jews moved to Israel.

France in Israel

Beach promenade of Netanya (Hebrew: נְתַנְיָה‎, lit., “gift of God”; Arabic: نتانيا‎‎) a city in the Northern Central District of Israel, and the capital of the surrounding Sharon plain.

As more French Jews move to the Jewish state, parts of Israel are gaining a distinctly French accent. In 2015, the Times of Israel noted that the Israeli seaside city of Netanya calls itself the “Israeli Riviera” and that in recent years, it has indeed come to resemble the famed French Riviera: “walking along its main pedestrian boulevard, one would be hard-pressed to tell it apart from its twin city of Nice” in France. French restaurants, French style – and French Jews – have given parts of Israel a very French feel.

One recent immigrant from France explained that the rising anti-Semitism in France sparked her family’s desire to move to Israel: “Here we get the feeling that we can protect ourselves. There we have the impression that we are on our own and if, God forbid, something happens we will have to manage.”

+

Preceding articles

Kindertransport

Apocalyptic Extremism: No Longer a Laughing Matter

Seeds from the world creating division and separation from God

What to do in the Face of Global Anti-semitism

The Rise of Anti-Seminism

If you’re going to be a hater, make sure you’ve done your homework.

++

Additional reading

 1. Religious Practices around the world
 2. January 27 – 70 years ago Not an end yet to genocide
 3. World remembers Auschwitz survivors
 4. Migrants to the West #6
 5. Protest against Tzahal concert in Antwerp
 6. 2014 European elections
 7. French Muslims under attack
 8. Objective views and not closing eyes for certain sayings
 9. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 10. How importance on religion is placed
 11. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 12. Declaration of war against Islam and Christianity
 13. 25 Orthodox rabbis issued a statement on Christianity
 14. The American clouds of Anti-Semitism
 15. Donald Trump after declining numbers of people victimised for their religion managed to increase the numbers again
 16. Incidents of hate have become commonplace in the U.S.A. anno 2017
 17. Today’s thought by the French elections and right-wing populism in the world

+++

Further reading

 1. Judaism Fast Facts
 2. History of the Jews in France
 3. France Virtual Jewish History Tour
 4. Jewish Attempts at Rejudaizing Converts
 5. The French Jews have landed – les juifs français sur Londres
 6. U.S. Immigration Policy and the Jewish Refugee Crisis of the 1930s
 7. Incarceration and Detention
 8. Villains, victims, untold stories of refugees and officials
 9. That proud History of welcoming refugees
 10. Jewish Refugees and Liberation
 11. Timeline of deportations of French Jews to death camps
 12. Drancy internment camp
 13. Criticism of the Talmud
 14. Alliance Israélite Universelle (political organization)
 15. Adolphe Feder at the Ghetto Fighters’ House Museum
 16. death camp showers in ww2
 17. Eisenhower’s Rhine Meadows Death Camps
 18. Was Soviet Jewish Identity Strengthened by Russian Anti-Semitism During the Second World War?
 19. Netanyahu: Allies could have saved 4 million Jews if they’d bombed death camps in 1942 (Lol…..)
 20. Himmler diaries found in Russia reveal daily Nazi horrors – BBC News
 21. Public Service Announcement
 22. Remembering Elie Wiesel
 23. Denial. . . . . . A Film
 24. The Tony Hall case revisited
 25. Never Again!!!
 26. Feast of Saint Edith Stein (9 August 2016)
 27. Surviving The Holocaust
 28. The Deep History of US, Britain’s Never-Ending Cold War On Russia by Finian Cunningham
 29. Bernie Sanders Talks Out of Both Sides of His Mouth, Tries to Justify Signing onto UN Letter
 30. Will We Live Out Our Heritage as People of Faith or Will We Succumb to fear?
 31. At home in London, French Jews dread vote on exiting the EU
 32. ‘French Jews experiencing worst situation since 1945’
 33. Natan Sharansky (French Zionist Jew) to French Jews mulling aliya: Do it!
 34. Natan Sharansky (Jew) : There is no future for Jews in France
 35. In Manuel Valls, French Jews get a presidential candidate they can trust
 36. In Manuel Valls, French Jews get a presidential candidate they can trust (Not good!!!!)
 37. Another 5,000 Jews quit France for Israel
 38. French Jews will have to give up Israeli citizenship, says Le Pen
 39. French Israelis fume at Le Pen’s plan to ban dual citizenship
 40. French Jews ‘will have to give up dual Israeli citizenship’ if Marine Le Pen wins presidential election
 41. French Jews imagine life under Marine Le Pen
 42. French Jews put off by Le Pen now worry about another presidential candidate
 43. French Jews worried over Le Pen’s success in presidential vote’s 1st round
 44. French Jews ‘relieved’ Macron won but worried over Le Pen’s electoral gains
 45. See you at the Demonstration: Protesters Remember the Refugees, Forget the Jews
 46. Looks like a Holocost to me
 47. Israel’s abuse of the Ethiopian Jews is a vital piece of the puzzle of Talmudism
 48. Israel’s New Cultural War of Aggression
 49. How Information Is Controlled by Washington, Israel, and Trolls, Leading to Our Destruction
 50. Jews Are Still the Biggest Target of Religious Hate Crimes
 51. A New Kind of ‘Safety’ School: Coping With Campus Anti-Semitism
 52. What is the Federal Government Doing to Oppose Anti-Semitic Hate Crime?
 53. SPLC Grudgingly Admits Many Recent Hate Incidents Targeted Jews
 54. Politicians React to Vile and Vulgar Palestinian Hatred
 55. Who Is Behind Anti-Semitic Attacks in the U.S.?
 56. Denying Islamophobia is Islamophobia

+++

13 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, History, Political affairs, Religious affairs

Sensitive trees for insensitive man

even, dense and old stand of beech trees (Fagu...

even, dense and old stand of beech trees (Fagus sylvatica) prepared to be regenerated (watch the young trees underneath the old ones) in the Brussels part of the Sonian Forest (Forêt de Soignes – Zoniënwoud) in Belgium (Photo credit: Wikipedia)

For years already, I claim we should treat plants and animals as subjects but also as living beings created by the Divine Creator, who has given them for our use but not mis-use or maltreatment. I always claimed they too have feelings and ways of communicating. In the 1970ies I followed many scientists who tried to proof and did proof how plants also have feelings and communicate with each other.

Though at regular times people seem to be reminded of it. Because too often man forgets that he is not alone having feelings and able to communicate with others of their own sort properly.

It is long known to biologists that trees in the forest are social beings. They can count, learn and remember; nurse sick neighbours; warn each other of danger by sending electrical signals across a fungal network known as the “Wood Wide Web”; and, for reasons unknown, keep the ancient stumps of long-felled companions alive for centuries by feeding them a sugar solution through their roots.

The German Peter Wohlleben studied forestry and spent over twenty years as a civil servant in the forestry commission. For him trees are his life and for that reason he also gave up his job by the state forestry because he wanted to put his ideas of ecology into practice. He now runs an environmentally friendly municipal piece of woodland in the village of Huemmel, holds lectures and seminars and has written books on subjects pertaining to woodlands and nature protection so those interested can accompany him through the forests of his homeland and the whole world.

The Hidden Life of Trees describes how trees are like human families. We as human beings only think of ourselves being able to make a nice family, though many make a mess of it, and when watching Danish television series I even wonder if there are normal Danish people walking around in the North, who can have a normal family life. In the series we come to see they all seem to be unfaithful.
In nature we see better build ups. Tree parents living together with their children, communicating with them, and supporting them as they grow, sharing nutrients with those who are sick or struggling, and even warning each other of impending dangers. With their newfound understanding of the delightfully complex life of trees, readers will never be able to look at a walk.
English: The deep dark forest One of the track...

The deep dark forest One of the tracks through Pantmaenog Forest. There are prehistoric tumuli marked on the map here but they are difficult to find among the dense conifers. The trees here were planted after Bellstone quarry closed in 1908 and some of the old quarry workings are also concealed by the forest: human beings making their mark on the landscape in a variety of ways. (Photo credit: Wikipedia)

Since it first topped best-seller lists last year, Mr. Wohlleben has been spending more time on the media trail and less on the forest variety, making the case for a popular reimagination of trees, which, he says, contemporary society tends to look at as “organic robots” designed to produce oxygen and wood.

Though duly impressed with Mr. Wohlleben’s ability to capture the public’s attention, some German biologists question his use of words, like “talk” rather than the more standard “communicate,” to describe what goes on between trees in the forest. But no matter how you want to call that communication we should come to understand that it is really communicating, no matter if you want to call it talking or something else.
It is also different with human beings who think they communicate and are on social media, thinking they have so many friends, but in reality do not have many friends nor comrades and do not really have any real communication going on between all those people. We did not mind to run around in that what God had created us and did not have to hide anything for others, always able to keep faithful to the one we loved and where we choose for. But to day they want to shine and glitter in fashion clothes but are fast to take those cloths of in the hidden to do things we would have found inappropriate when there was not a strong connection with each other. But to day they seem to change of girl like they change of underpants, and often there is not much conversation going on and lots of time it is just a one night stand with no further communication at all. They have become worse than animals. (Are am I looking at it too pessimistic?)
Whilst I do believe those trees have much more communication going on than their human counterparts who are not afraid to kill more and more of those air-cleaners, not seeing that they are polluting more and more their own environment, making it poorer and poorer. Even those Germans who are reputed to have a special relationship with the forest are a kind of a cliché and it can well be that those Germans do not love their forest more than Swedes or Norwegians or Finns.
When I lived and worked in Germany, for relaxation I went into the woods around Köln and went swimming in open air. Then I could encounter many like minded nature lovers who wanted to be one with it and, like me searched for ways to respect it and to make properly use of feeding us in a clean and appropriate way. No chemicals, no additives, all pure whole grain and pure natural food.

Young musicians living in a shared community in Amsterdam.

Though when I look at how enthusiast we where in the 196070ies and had so many dreams, being called ‘flower power‘ people, many not understanding our idea of sharing and love and making a collective community, kibbutz or commune, many of them have gone far away from their idealism and the last few months we see many things we fought for, being undone in a very short time.

Though might we see somewhere some light shining in the dark, perhaps getting back some younger ones again being interested in nature and how we should behave in it? Can it be that there are again seeds planted for people willing to reconsider our human behaviour in the big universe?
For sure it is high time that people are going to understand the need of forests and green spaces around our busy roads and living estates. Yesterday it was again on the news that in the Kempen 122 ha of woods has to be offered for sand-winning, as if it is nothing. Man also thinks it is alright to artificially space out trees, but forget that shall not give the same intensification as wooded areas. The plantation forests that make up most of West Europe’s woods ensure that trees get more sunlight and grow faster. But, naturalists say, creating too much space between trees can disconnect them from their networks, stymieing some of their inborn resilience mechanisms.

Intrigued, Mr. Wohlleben began investigating alternate approaches to forestry. Visiting a handful of private forests in Switzerland and Germany, he was impressed.

“They had really thick, old trees,”

he said.

“They treated their forest much more lovingly, and the wood they produced was more valuable. In one forest, they said, when they wanted to buy a car, they cut two trees. For us, at the time, two trees would buy you a pizza.”

But where are all those very thick trees gone, I wonder. In Belgium some years ago you could find also many places where you could enjoy the view of masterly or kingly majestic trees. The last two years , in the region where I live now (Leefdaal, Flemish Brabant), we have seen hundreds of trees being cut and not replaced.

English: Deep in the forest something stirred ...

Deep in the forest something stirred Go Ape, a series of aerial walkways, swings and zip slides in the forestry land north of Aberfoyle. Note – human beings included for a sense of scale. (Photo credit: Wikipedia)

Mr Wohlleben had also difficulties with the ministry of forestry but it turned out that Mr. Wohlleben had won over the forest’s municipal owners. 10 years ago, the municipality took a chance. It ended its contract with the state forestry administration, and hired Mr. Wohlleben directly. He brought in horses, eliminated insecticides and began experimenting with letting the woods grow wilder. Within two years, the forest went from loss to profit, in part by eliminating expensive machinery and chemicals.

We should enjoy those trees going to grow in all sorts of shapes, creating all sorts of designs in the air. When we look at ourselves, we should see that we also do not have a life going in straight lines. We also not all grow up straight. Why should trees have to grow up in those particular straight lines indicated by people in the office. The same as the right 25 cm cucumbers, the bananas with the drawn out moon shape, the tomatoes and apples which may not be too big or flat… everything should be according to the book and numbers indicated,  … but life is not according the book of man … but should be according the Book of life …. with not everything exactly the same, and not always according to the books of man….
When is man going to see we should come back to being close to nature and to be part of nature again? And when is he going to understand we do need much more green around us … to have a colourful life full of health and joy?
++

Please also find to read:

 1. World Agenda for Sustainability
 2. Welfare state and Poverty in Flanders #1 Up to 21st century
 3. 2nd Half 20th Century Generations pressure to achieve

+++

 

3 Comments

Filed under Ecological affairs, History, Lifestyle, Nature, Welfare matters, World affairs

Parenting in changing times

When Pew Research Center started the Fact Tank data blog back in 2013, their goal was to present data that would help people better understand the news of the day. But in looking at their top blog posts of 2015, they realized that the pieces they published often made news, too. From Millennials in the workforce to religion in America, their most popular posts told important stories about trends shaping our world.
In a changing time parents of young kids are more likely than parents of teenagers to think they are doing well. Last century most parents where together, but recently we do find much more single parent families trying to cope.

Pew researchers note that the percentage of children living in a two-parent household, including cohabitating couples and same-sex couples, is at the lowest point in more than half a century.

Black and white image of 2 children at wedding

Black and white image of 2 children at wedding (Photo credit: Wikipedia)

Married and partnered parents say they feel more support in raising their children, and married parents are more likely to feel satisfied with their involvement in their children’s education.

The organization also finds that parents’ income affects their experiences in ways that aren’t necessarily surprising, but are nonetheless striking.

On December 30, 2015 wrote the article

It’s no longer a ‘Leave It to Beaver’ world for American families – but it wasn’t back then, either

Photo credit: H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Getty Images
Photo credit: H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Getty Images

It’s less common today for American children to have a family like the ones portrayed on television in the 1950s and ’60s. One of the biggest reasons is a dramatic rise in kids living with a single parent.

How the American family has changedIn 2014, just 14% of children younger than 18 lived with a stay-at-home mother and a working father who were in their first marriage. This marks a dramatic decline from the height of the postwar baby boom, when these kinds of households were more common.

But even then, what some people hold up as the quintessential “traditional” family type was far from universal: In 1960, just half of children were living in this type of arrangement. By 1980, the share had dropped to 26%. It continued to decline until the 1990s, and has since remained fairly stable, according to a new Pew Research Center analysis of Census Bureau data.

Photo taken by me as an example of a stay at h...

(Photo credit: Wikipedia)

One of the biggest changes has been the increase in kids living with single parents – up to 26% from 9% in 1960. An additional 7% of children today are living with two parents who are not married. This, in turn, relates to increases in divorce, as well as higher shares of births occurring outside of marriage; in 1960, 5% of births occurred to unmarried women, a share that has since increased eightfold to 40%. 

As more mothers enter the workforce, the share of stay-at-home moms has also declined. In the late 1960s, about half of mothers with children younger than 18 stayed at home full-time, compared with only three-in-ten today. (About 7% of fathers who live with their kids are stay-at-home dads.)

Asian children most likely to live with stay-at-home mom, working dad

Asian children are the most likely to be living with a stay-at-home mom and working dad in their first marriage. Almost one-fourth (24%) are, due in large part to the high rates of marital stability among Asians; fully 71% of Asian children are living with parents in their first marriage.

Hispanic children are also fairly likely to be living in this type of situation, due in part to the high share of moms who stay at home. Fully 18% of Hispanic children are living in a home with a working dad and a stay-at-home mom in their first marriage. The same is true of 15% of white children.

Black children are far less likely to be living in this type of family than others – only 4% are. This is largely due to the fact that less than a third of black children are living with two married parents at all, regardless of their work situation. Instead, the majority (54%) of black children are living with single parents.

Family arrangements are linked to economic outcomes, which in turn are associated with the environment in which kids are raised, according to a Pew Research Center report. Kids living in cohabiting families or single-parent families are two to three times more likely than kids in married-parent families to be living in poverty. And those kids living with two full-time working parents are better off financially than those living with a working dad and a stay-at-home mom.

At the same time, kids from less well-off families are less likely to be living in a neighborhood that their parents deem an excellent or good place to raise children than are kids from more affluent families. The parents of less affluent children are also far more likely to worry about the physical safety of their children than more affluent parents – 47% of parents with family income below $30,000 worry that their child could get shot at some point, versus 22% of parents with family income of $75,000 or more, for instance.

Topics: Household and Family Structure, Marriage and Divorce, Population Trends, Race and Ethnicity, Work and Employment

3 Comments

Filed under History, Lifestyle, Social affairs, Welfare matters

Continued nostalgic Christmas memories

In Christmas in the 1950s we looked a first time at the way we and experienced the Winter holidays and enjoyed watching the movies.

When  had started sixth grade in Gretna, Louisiana to spend the next three years at the same “Grammar School” his life was common to those of his school mates.

Cover of one of the books of the Robert L. May...

Cover of one of the books of the Robert L. May story by Maxton Publishers, Inc. (Photo credit: Wikipedia)

Like in our country he had also real Christmas holidays, and had real Christmas programs at school. When we do hear our grand children and see what is done at schools for the Christmas holiday we do not see such nice activities like we had in school. Though, Today there are more people stressing that this is the Season of the Year, and several Christians are shouting that Christmas should be the Reason of the Season. But when they want to celebrate the birth of Christ, not much seems to remind people to that birth of the Jewish rabbi who is our saviour. On the streets and in the shops the so called Christmas songs do not really mention Jesus Christ but go on about reindeer, Santa(s), jingle bells and present, though not that special present or precious gift you could call Jesus Christ. The winter-related songs celebrate the climatic season, with all its snow, dressing up for the cold, sleighing, etc. and with the years all the pagan elements came more and more to the forefront, new mythical characters created, defined, and popularised by these songs; “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” and “Frosty the Snowman” both introduced by Gene Autry a year apart (1949 and 1950 respectively).

In the previous century we gathered and special presentations were offered to sing carols.

remembers

We would sing Christmas carols, which included biblical songs. The school would give the children song sheets that showed the words to those biblical songs. Teachers were free to talk to their classes about their church lives. {120714 – Christmas Of Simpler Times}

Today lots of teachers are not allowed to speak about their religious life. They are not allowed to talk about Jesus Christ being the saviour. church live and talks about God are in many schools not authorised any more.

The kids have also nothing to share about church life, because most of them never go to church or just have some periods of church activity to prepare them for the first and/or second communion. they are not really interested in anything to do with church or with religion. The talk of the day is the new smartphone or any other new electronic gadget, plus laughing with one or the other posting on Facebook. Television lost grace in the hand of our grandchildren. The present generation does not watch so much television as we did or do, but have their eyes focused on the computer screen, watching al sorts of postings or games.

Most of my friends watched the same television programs. {120714 – Christmas Of Simpler Times}

writes

We didn’t have cable tv or dish types, so our selection was limited to traditional network programming. The programs were family oriented and were not restricted to “church and state” limitations.The Cleaver family went to church and Sunday School. Andy, Barney, Aunt Bea, Opie, and Gomer were shown in their church, even when Gomer might fall asleep and snore during the “Reverend’s” sermons.
The Christmas programs that were produced and shown by ABC, NBC, and CBS did not hide the fact that “Jesus was the reason for the season.” Television hosts did not omit “Jesus” from their discussions when they were talking about Christmas. Jesus was truly “God with us” during those programs. {120714 – Christmas Of Simpler Times}

Jesus nor God are the subject of this season. It is time that those who call themselves Christian and find that this should be a time to think about Christ Jesus, perhaps should do better to have others thinking about that special man who was sent by God for a specific reason.

In Belgium we listened, behind frosted windows, to songs like the one of Frank Sinatra who sung about the songs for you and me, but were told that this was all about that heathen character the Americans loved so much, because their country had become slave of consumption. Today we in Europe are not better off. Most people are slave of money and consumption. As in the previous article told, they even get so much stress that we have already time spend in the media about that ‘Christmas stress‘.

Of the time when every one falls in love there is not so much to see. In some American writings we hear that it is now fashionable to have a divorce around Christmas. Many have new years dreams of having some extramarital adventures with some delicious unknown and some even think it can be good fun to have some extra sex with somebody of their own gender. Those same gender relations are also promoted extra in this time of year. This week for example we had on television some gays who prepared meals for each other and talked every episode about the ‘Christmas kitsch’.

Merry Christmas (Bing Crosby album)

Merry Christmas (Bing Crosby album) (Photo credit: Wikipedia)

In the 1950ies and 1960ies from the States we got Andy Williams and Bing Crosby who be the must haves and must hears at the Winter holiday season. You may wonder what glow it is when snow would appear these days. But even the snow has given it up and Winter does not want to let see her face. Bing Crosby reminded people about what happened in Bethlehem and asked people to remember it not just in this particular season but the whole year through.

Judi Harbin remarked

Just as we cannot benefit from a wrapped gift under the Christmas tree until we open it, so gratitude can be seen as our way of opening the gift of God’s love intended by all the small and big positive events of our lives

**

One of the Biggest Christmas hits in several families for years

“White christmas” by Bing Crosby (1942) Original

Later he made a more fluent, faster version, which I like more

*

*

O Little Town Of Bethlehem – Bing Crosby

*

*

Bing Crosby “The Secret Of Christmas”

“The Secret Of Christmas” was written by Jimmy Van Heusen and Sammy Cahn for Bing Crosby, and was first performed by Bing in the 1959 film, ‘Say One For Me’. Bing recorded “The Secret Of Christmas” with an arrangement by Frank DeVol for a single that year released by Columbia Records. Bing recorded the song again in 1964 for the album 12 Songs Of Christmas with Fred Waring and His Orchestra.

*

**

It may well be that after World War II our families had to overcome the shocks of the Great War and the last atrocity which showed the cruelty of man and made it so much more important to focus on the better soul of mankind. Perhaps it was truly a much simpler time of Christmas in our nation’s not too distant history.

+

Preceding articles

Solstice, Saturnalia and Christmas-stress

Christmas in the 1950s

The Proper Place of Excess

Looking for the consummation of presents

One can buy a lot in the supermarket, but not hope

++

Additional reading

 1. Creator and Blogger God 11 Old and New Blog 1 Aimed at one man
 2. Objects around the birth and death of Jesus
 3. Our love for Jesus – A Christian Science perspective
 4. Isaiah 55-56, Revelation 11
 5. God’s wrath and sanctification

+++

Further reading and listening

 1. Celebrating 365 Days of Legends, Folklore & Spirituality for December 17 – 23 – Saturnalia
 2. Countdown to Christmas 17: Saturnalia
 3. War On Christmas Memes: Saturnalia
 4. Christmas: it’s all about money, not messiahs.
 5. Why Did He Come?
 6. What Really Happened?
 7. He Loves You So
 8. 10 Tips for Maintaining a Healthy, Happy, Glow Over Christmas and Into the New Year
 9. Cancer survivor supports others battling the disease with massive Christmas light display
 10. Giving money for Christmas: When and how to do it right
 11. Carols by Candlelight
 12. “Hush, now listen…”
 13. Hymn, ‘Mary, Did You Know?’
 14. Carol, ‘I Saw Three Ships Come Sailing on Christmas Day’
 15. Joy to the World, Not Just Another Christmas Carol
 16. Christmas Carol Day 17
 17. Jubilation
 18. Manifestation
 19. “For hate is strong and mocks the song”–A Civil war Christmas carol
 20. Celebrating Christmas as a Family
 21. Holiday Decoration: Celebrate Christmas in Style
 22. Dec 18: My somewhere peaceful is Christmas magic
 23. New trending GIF tagged 80s christmas vhs 1987…

+++

8 Comments

Filed under Audio, History, Lifestyle, Religious affairs, Video

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Al veel te lang hebben bepaalde groepen zich stil gehouden. Aan één kant de politici aan de ander kant de geloofsgroepen die zich volgeling van de profeet Mohammed noemen. Die Mohammedanen hebben stilzwijgend toegezien hoe bepaalde groepen in het Midden Oosten en in Afrika hun godsdienst in een kwaad daglicht stelden.

Adam Benjamin schrijft de Nederlandse regering hierover aan op in een Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland.

Hij kaart terecht het stilzwijgen van de regering aan omtrent vroegere aanslagen in de eigen contreien tegen Moslims en vraagt zich af waar  minister Ascher was om keiharde actie tegen discriminatie en uitsluiting op de arbeidsmarkt aan te kondigen?

Eveneens stelt hij vragen bij discriminatie en racial profiling bij de politie waar minister der Steur stil bleef of waar minister Hennis het leger en de marechaussee niet aanpakte.

Ook mogen wij de Nederlandse, Belgische en Franse regering niet vergeten die het nalieten om zich te roeren met de ongelijkheden die plaatsvonden in het Midden Oosten.

Waar was minister Koenders om keiharde actie tegen het racistische apartheidsregime in Israël aan te kondigen?

Alsook kan men vragen stellen bij de houding van onze regeringen bij een niet op gang gerakende afbouw van actieve oorlogsvoering.

Waar was minister Blok om keiharde actie tegen ghettovorming en afzondering aan te kondigen?

stelt Adam Benjamin. Tevens ons herinnerend dat zulk een gettovorming zich in meerdere Nederlandse, Belgische en Franse steden zich heeft voorgedaan doordat die mensen van vreemde origine geweigerd werden door de autochtone bevolking. Zelfs de kinderen van de allochtonen bleven aanschouwd worden als vreemdelingen, namelijk als Marokanen of Turken. Juist door die ontwijking van die mensen kon radicalisering in die groepen zich voordoen. Want zij konden zich nergens thuis voelen en nu was ar e een organisatie gekomen die hen wilde erkennen voor wat zij waren en zich bereid stelde om hen op te nemen als gelijke broeders en zusters.

Terecht mag dan ook de vraag gesteld worden waar Hans de Boer was om keiharde actie tegen de uitsluiting van Nederlanders uit minderheidsgroeperingen aan te kondigen?

U was allen stil. Niet slechts een minuut. Meer dan een week inmiddels.

Na de aanslagen in Parijs (ik sla die van Beiroet een dag eerder gemakshalve even over) is er behoorlijk wat discussie ontstaan. Roomblanke Nederlanders riepen op facebook op om moslims te vermoorden en twitter liep over van Wilders citerende bezorgdeburgers, die hun Korankennis uit Fitna gebruiken om te bewijzen dat iedere moslim een terrorist is. Discussie was niet altijd voldoende een uitlaatklep, getuige de vele foto’s op Facebook en Instagram van doodsverwensingen aan het adres van moslims die op lokale muren waren gekalkt door minder kunstzinnige landgenoten. Andere vormen van vernieling naar aanleiding van de aanslagen waren bekladding of verbranding van diverse moskeeën. {Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland}

Natuurlijk konden na de aanslagen van Parijs in januari en nu midden november de ministers, staatssecretarissen, directeuren en managers, zich niet meer stil houden alhoewel zij toch nog steeds onvoldoende krachtdadig optraden tegen diegenen die onze maatschappij trachten te destabiliseren door alle Moslims over één kam te scheren

The citizen masters (maire) of Amsterdam (Job ...

Burgemeesters van Amsterdam (Job Cohen links) en Rotterdam (Ahmed Aboutaleb rechts). (Foto credit: Wikipedia)

Toegegeven, premier Rutte liet in enkele interviews wel horen dat het oorlog is, dat deze aanslag een aanslag op onze democratie en onze wijze van leven was, maar dat werd al snel overschreeuwd door Ahmed Aboutaleb die om in gesprek te kunnen blijven met Leefbaar Rotterdam steeds rechtsere taal begint uit te slaan. Veel verder dan veroordelen van het gebeurde en betuigen van medeleven en organiseren van minuten stilte bent u allen niet gekomen. Dat is triest! Ons land, onze samenleving, geleid door personen die zwijgen als Wilders op Twitter zijn gelijk opeist, om sluiting van de grenzen roept en en passent vluchtelingen, moslims en terroristen over dezelfde kam scheert. {Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland}

Men zou verwacht hebben dat na de radicaal islamitische aanslagen in Parijs de Europese Unie de strijd tegen het terrorisme werkelijk zou opvoeren, zoals ze beloofd hadden. Maar al snel na de storm kwam weer de stilte en werd nogmaals de soep niet zo gegeten als ze heet was.

De strengere controles aan Europese grenzen om terroristen te onderscheppen bleken met de recente aanvallen precies een maat voor niets geweest te zijn. Er werd de schijn gegeven radicalisering van moslims te willen tegen te houden en te kunnen verminderen. Wel zag men dat men meer angst begon in te boezemen voor diegenen die wensten terug te keren van het Syrisch oorlogsgeweld.

Aan de wantoestanden van de vluchtelingen en aan het stopzetten van de reden om te gaan vluchten werd omzeggens niets gedaan. Het wapentransport, de mensenhandel (illegalen) en drugs en waardegoederen konden lekker gezellig bepaalde groepen veel geld opbrengen terwijl dezen niets inzaten met de penibele omstandigheden waarin bepaalde mensen geraakten of zelfs het leven gaven.

De EU buitengrenzen zo lek als een mandje gaf duidelijk te kennen dat er hier met visnetten werd gevist met enorme grote gaten en dat de mafiabazen niet te veel zorgen moesten maken hun goed renderend zaakje te moeten verliezen. Al de wapenfabrieken in Europa konden er ook op rekenen dat zij verder hun goederen konden leveren aan partijen die tegenover elkaar stonden. “Zo lang zij elkaar daar maar uitmoorden” moeten ze hier maar denken, kan het geen kwaad.

Alsmaar liet men een grote groep anderen bang maken voor een ‘Groot Gevaar’ dat op Europa zou afkomen. Vroeger kon men het Communistische gevaar voorschotelen, daarna het Gele Gevaar, maar nu had men nog iets beters gevonden in het Moslim Gevaar. Ook al is een heel part van de bevolking helemaal niet meer gelovig wil men ze met die angst voor een overheersend geloof toch nog bang maken.

Dat jihad eigenlijk iets sacraal is en niet bepaald een grijpbaar geweld omvat maar gaat over spirituele inspanningen voor de Allerhoogste, Allah, de Elohim Hashem Jehovah, worden zoals men de mensen bang maakte in de jaren 60 van vorige eeuw voor die Jehovah wordt nu die Allah Zijn volk als gevaar aanzien.

De slechte co-notatie die er gekomen is, is een gevolg van fundamentalistische groeperingen die zich eerst tegen Joden verzetten maar dan algemeen te keer gingen tegen diegenen die zij ongelovig beschouwen. Die fundamentalisten hebben het zelfs zo ver gedreven dat zij de wereld willen doen geloven dat zij als verkozenen van Allah, het recht en de plicht hebben om een Islamitische Staat te vormen.

De heimatlozen van hier kunnen in het aanbod van een eigen staat wel iets zien en zijn zo een makkelijke prooi voor ‘het goede doel’.

Een Rotterdammer in Calabrië schrijft:

Jonge gelovigen, en zeker jong bekeerde gelovigen of hen die het geloof van hun ouders herontdekken, lopen vrij eenvoudig het risico om te radicaliseren. Mijn oude geschiedenisleraar zei het al: bekeerlingen zijn altijd vurig. De priesteropleidingen van de katholieke kerk kennen het fenomeen en weten hoe ze ermee om moeten gaan omdat ze de religieuze manier van denken door en door kennen. Hulp aan radicaliserende gelovigen moet dan ook in de eerste plaats uit de geloofsgemeenschap komen. {Islamofobie is contraproduktief}

Zij die steeds verwijten krijgen dat zij niet deugen en dat zij moeten oprotten, worden als wilde beesten in een hoek geduwd en dan staat men verwonderd te kijken als deze agressief uit die hoek komen. Velen van hen worden in het geboorteland van hun ouders als vreemdelingen aanzien, maar hier ook. Hier zijn zij geboren en zouden hun eigen land moeten kunnen vinden. Maar dat wordt hen niet gegund. En nu is er die groep die alsmaar groter en sterker lijkt te worden die hen een land van melk en honing wil aanbieden waar mensen volgens de juiste waarden en normen zouden leven.

Van de politici krijgen die jongeren die op zoek zijn naar hun eigenheid en erkenning nauwelijks iets te horen, zodat bij hen het beeld kan ontstaan dat heel de natie tegen hen is.

Net als die juf op de basisschool die hem ingeprent heeft dat het toch niets met hem wordt. Net als die mentor op de middelbare school die hem heeft ingeprent dat zijn soort niet deugt. Net als Wilders die zegt dat voor hem een uitkering of de misdaad de enige vooruitzichten zijn. Alom aanwezige koude uitsluiting. Men moet Mohammed niet. {Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland}

Ondertussen blijvend media maar al te graag de Moslims in een slecht dag licht stellen en focussen zich ook op die jongeren die als een last voor onze samenleving onze voorsteden onveilig zouden maken. De negatieve spiraal raast maar door.

Dagelijks horen we het NOS journaal melden wat (zelfbenoemde) moslims nu weer hebben uitgevreten. Horen we RTL nieuws vragen hoe te voorkomen is dat terroristen in de vluchtelingenstroom Europa binnenkomen. Dagelijks horen we nieuwe generalisaties over moslims, terroristen, moordenaars en vluchtelingen. En u allen, u bent stil. Martin Luther King zei ooit:
’uiteindelijk zullen wij niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.’
En uw stilte is oorverdovend. {Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland}

Zal men pas iets gaan doen als het kalf half verdronken is?

Adam Benjamin besluit

Wanneer gaat u nu eens iets doen? Of gaan we gewoon door met oorlogshandelingen, privacy inperkingen, ondersteuning van fascistische apartheid in het Midden Oosten en wegkijken bij discriminatie en onrecht? Er is werk aan de winkel! Deze periode zal waarschijnlijk als de 3e wereldoorlog in de geschiedenisboeken verschijnen. Het is van u afhankelijk hoe lang deze periode gaat duren!

Hopelijk vindt u het niet erg dat ik deze brief niet met mijn eigen naam onderteken. Ik wil mijn mailbox en mijn gemoedsrust de bedreigingen en scheldkannonades besparen. Vrijheid van meningsuiting is in Nederland gedevalueerd tot een grondrecht dat alleen aan de witte man is voorbehouden en helaas blijkt fatsoen tegelijk met Pim Fortuin vermoord te zijn… {Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland}

+

Voorgaand

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Echte vooruitgang laat niemand achter

Dit kan gewoon echt niet meer

Fatsoensnormen Online

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

++

Lees ook

 1. Motie over Godsdienstvrijheid
 2. Noodzaak om geweld tegen moslims ook in kaart te brengen
 3. Pakistaanse schoolhandboeken voeden op tot Discriminatie
 4. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import

+++

Verder aanvullend om te lezen

 1. Brussel ‘belooft’ de buitengrenzen beter te controleren… En ze willen ‘registreren’ (alweer datzelfde woord).
 2. Islamofobie is contraproduktief
 3. Valt de radicalisering van Israël nog te stoppen?
 4. Presentatie “Extremisme in het Midden Oosten”
 5. Islam eng of niet?
 6. Leugens (FB column voorjaar 2015)
 7. VS en EU graven eigen graf
 8. Irak en ISIS: houdt Obama stand?
 9. Er komen weer banen bij en ik weet waar !

+++

22 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

72 Synod Fathers on the topic “The vocation and mission of the family in the Church and the contemporary world”

World Youth Day is a popular Catholic faith th...

World Youth Day is a popular Catholic faith themed international youth event initiated by Pope John Paul II but those very enthusiast youngsters do not always come out very happy families and often meet lots of friends from new assembled families (Photo credit: Wikipedia)

72 Synod Fathers got together at the Vatican to look after family life, debating at the Synod on Marriage and Family from October the 4th until the 25th.

The Vatican spokesman Fr. Federico Lombardi said this synod wants to give more space to the various language-specific groups (circuli minores) and under the new proceedings, there will be a commission of ten Synod Fathers nominated by the Pope, who will follow the work of the assembly.

Pope Francis I in his brief speech underlined that this Synod is to develop in continuity with last year’s Extraordinary Synod. He said that

“three documents from the last Synod are to be considered official: the opening speech, the concluding speech and the final relatio synodi.”

The clergy has a year time to go locally in debate and to come to some conclusions which should be further discussed in Rome. Additions were made to this concluding document between the 2014 assembly and the start of this October gathering, with contributions received by the Synod secretariat, which then turned it into the Instrumentum laboris – the Ordinary Synod’s working document – “with the Pope’s participation”.

Catholics and those interested in the Catholic Faith should know that

Catholic doctrine on marriage has not been touched, no one called it into question in this assembly or in the Extraordinary assembly. It has been preserved in its integrity”.

the Vatican spokesman Fr. Federico Lombardi said, adding,

“We must not let ourselves be conditioned or limit ourselves seeing the question of communion for remarried divorcees as the only problem”. Instead, “the Instrumentum laboris requires a broader outlook.”

When the cardinals a few years ago choose a cardinal coming from a free-thinking religious society known to question Vatican directives and church teachings, they probably had not expected the new elected pope would become so popular and so forthcoming to the general public; Question is now how much does this pope wants to be open to the changed society where some governments even to introduce a third sex, taking into account those who have a dual sex or have changed their sex and want to have normal relationships as well. As the first Jesuit pontiff, Pope Francis I is also working in response to a 1990 call by Pope John Paul II in his Ex corde Ecclesiae (From the Heart of the Church), for closer ties between the church and Catholic colleges.

Those who hoped that Ex corde would usher in rapid change have also been disappointed. Many advocates maintain that the bishops have never fully enforced its guidelines. Catholic colleges still remain highly autonomous and do more or less what they want. When I talk to American Catholics outside academe, most draw a blank when Ex corde is mentioned. When Pope Benedict XVI addressed Catholic educators during his visit to the United States in April 2008, he made no direct reference to the Apostolic Constitution. {Catholic Colleges 20 Years After ‘Ex Corde’}

“Catholic identity” and “faith and reason” since that call have been circulating, bolstered by Pope John Paul II’s 1998 encyclical Fides et Ratio (Faith and Reason), which was widely discussed on Catholic campuses worldwide. But the Catholic Church did not seem to come to reason and had even more difficulties to address other gender feelings than in the 1960ies. The clergy came to exclude more and more people. Also having difficult family issues made even more Catholics shunned by their church. The exclusion of many parishioners made the churches run faster empty. Feeling the water at their mouth, nearly drowning some Catholic church fathers are aware that there must come an end to exclusionary language and a strong emphasis on embracing reality as it is.

“We should not be afraid of new and complex situations.”

says Basilian Father Thomas Rosica, the Vatican’s English speaking language spokesperson,who was speaking at the briefing of the Synod’s second day in the Vatican press office, with its director, Father Federico Lombardi, Italian Archbishop Claudio Celli, and Canadian Cardinal Paul-Andre Durocher.

Fr. Rosica Speaks on Synod Delegates, Fathers Discussing the Need to Embrace People Where They Are

The importance of changing language used to address certain difficult situations, Fr. Rosica said, was highlighted.

“The language must be renewed,”

he said, noting how this is especially appropriate and linked to the Extraordinary Jubilee Year of Mercy which Pope Francis has declared, December 8, 2014 – November 20, 2015.

“The Jubilee of Mercy requires a language of mercy,”

he stated. Father Rosica underscored how language ought to always be inclusive, rather than exclusive, particularly for homosexuals.

“In particular, when speaking about homosexuals or gay persons,”

he said,

“we recognize them for who they are: They are our sons, our daughters, and brothers, sisters, neighbours and colleagues.”

Not only the Catholic Church is struggling with that subject of feelings people can have for people of the same sex. When you look at the net in Christian circles the gay matter may be a seriously discussed parcours where some so called Christians may use a terrible language or send horrible messages to those who are having other preferences than the mainstream people in our society.

Healthy seriously sane people are sensible enough to approach this matter with much caution and are aware that it is much more complicated than it looks at first sight. Most religious organisations from whatever denomination do know that it is not easy at all to convince people of the value of God’s Word.  They all know also how difficult it is nowadays to build up an ecclesia or church and to have that church grow. It might well be that it looks like we are living in a marvellous world, people over here are confronted with loads of problems and often need social, psychological and communal help. There is a huge need today for pastoral work. Also the Catholic Church knows that a better approach is needed for couples living together, to welcome and help them move forward toward a fulfilling married life, one which says:

“Look, God loves you as and where you are, but God doesn’t want you to stay there. He wants you to go further.”

A common suggestion of the delegates, Father Thomas Rosica noted, was not only for greater preparation before entering into marriage, but to continue into its early stages to help couples adapt to their lives as spouses.

Moreover, the synod fathers and delegates spoke about the role and treatment of the elderly, especially for their importance in transmitting the faith and values with in families.

There are Americans who think that dissident Catholic pressure groups — aided by the liberal media — are feverishly working to dismantle vital Church teaching on marriage and family at this Synod on the Family in Rome. The American TFP was joining forces with over 20 more pro-family groups around the world to collect as many signatures as possible before this Synod started. They want others to believe that

they are bombarding the Holy Father and the Synod Fathers right now with messages of revolt against traditional moral values as they lamor for “change, change, change” inside the Church. {Filial Petition to Pope Francis}

+

Find also:

 1. Two synods and life in the church community
 2. A synod not leading to doctrinal changes because it is about pastoral attention
 3. Different assessment criteria and a new language to be found for communicating the faith
 4. People of 2013
 5. Liberation, salvation and the Latin American voice entering the Vatican
 6. Slum pope joins Catholic jamboree on famous beach of Copacabana
 7. Marriage covenant
 8. Marriage vows
 9. Same-sex marriage or Gay marriage
 10. A philosophical error which rejects the body as part of the human person
 11. Helping against or causing more homophobia
 12. A so called man of God say Christ was wrong about marriage
 13. Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis
 14. Westboro Baptist Church and Catholic Truth against Nelson Mandela
 15. Tony Campolo Calls for Full Inclusion of LGBT Into the Church
 16. Mixed marriages
 17. Child marriage
 18. Bible Guidelines for a happy marriage
 19. That We May One is a book for married couples about awesome marriages
 20. Manifests for believers #1 Sex abuse setting fire to the powder
 21. Manifests for believers #2 Changing celibacy requirement
 22. Child sexual abuse
 23. What’s church for, anyway?
 24. Liberal and evangelical Christians

 +++

Further reading

+++

13 Comments

Filed under Headlines - News, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs