Tag Archives: Donald Trump

Preventable: The Inside Story of How Leadership Failures, Politics, and Selfishness Doomed the U.S. Coronavirus Response Book Review

Donald Trump is the guilty one that America was and is still so much caught in the Corona crisis. In case he would not have minimalised this “Chinese” disease and would have given the right advice to the American citizens, a lot of deaths, suffering and sorrow could have been avoided.

Writergurlny

Hindsight is always 2020. The question we have to ask ourselves, is when the same issue comes up, is the past repeated or do we truly learn from our errors?

Andy Slavitt has spent many years within the world of healthcare. His new book, Preventable: The Inside Story of How Leadership Failures, Politics, and Selfishness Doomed the U.S. Coronavirus Response, was published in June. It documents the time he spent in the last Presidential administration and the missteps that led to more than half a million Americans dead from Covid-19. Speaking to government officials, politicians on all sides of the spectrum, and medical professionals, he talks about in detail what went wrong and what could have been done to save lives.

As I got further into the narrative, I was getting angry. The United States is one of the wealthiest nations in the world. While there was no…

View original post 60 more words

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Headlines - News, Health affairs, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs

Anti-Semitism in the United States

Although in many ways the U.S. Jewish population is flourishing, concerns about anti-Semitism have risen among American Jews. In the recent Pew Research Center’s survey of U.S. Jews, conducted from Nov. 19, 2019, to June 3, 2020, three-quarters say there is more anti-Semitism in the United States than there was five years ago, and just over half (53%) say that “as a Jewish person in the United States” they feel less safe than they did five years ago.

Probably this has a lot to with the way Donald Trump created a poisoned atmosphere.

Politically, U.S. Jews on the whole tilt strongly liberal and tend to support the Democratic Party, but the last few years in that party were many extreme right people who wanted a white Christian nation. When the new survey was fielded, from late fall 2019 through late spring 2020, 71% a lot of Jews said  they were still Democrats or leaned Democratic. Among Jews of no religion, roughly three-quarters were Democrats or leaned that way. But those who saw how their president went in against God’s Commandments could not support that party that had betrayed all democratic values.
Orthodox Jews have been trending in the opposite direction, becoming as solidly Republican as non-Orthodox Jews are solidly Democratic. In the run-up to the 2020 presidential election, 75% of Orthodox Jews said they were Republicans or leaned Republican, compared with 57% in 2013. And 86% of Orthodox Jews rated then-President Donald Trump’s handling of policy toward Israel as “excellent” or “good,” while a majority of all U.S. Jews described it as “only fair” or “poor.”

Jews who wear distinctively religious attire, such as a kippa or head covering, are particularly likely to say they feel less safe. But the impact on behaviour seems to be limited: Even among those who feel less safe, just one-in-ten – or 5% of all U.S. Jews – report that they have stayed away from a Jewish event or observance as a result.

+

Preceding

Seeds from the world creating division and separation from God

The Rise of Anti-Seminism

Growing anti-Semitism possible sign of certain times

Quiz questions, views, left- and right-wing anti-Semitism

Historian Deborah Lipstadt Assesses the New Anti-Semitism

Trump’s rhetoric is infusing a culture of Anti-Semitism

Month of freedom and liberty with Independence Day or Deceived day

Judaism and Jewishness in 2020 America

++

Additional reading

 1. In Every Generation: The Return of Anti-Semitism – Pesah Day 1, 5779
 2. The fight against anti-Semitism is also a fight for a democratic, value-based Europe
 3. 2019 was #4 a Year of much deceit in Belgium and the rest of Europe
 4. ….a powerful way to put the universe on notice….
 5. A Secret of our Enemy :Inter-Ethnic Fault Lines Among the Jews (Full Article)
 6. A vibrant and inclusive movement within the American Jewish community

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Cultural affairs, Lifestyle, Religious affairs

Het Klimaatrapport en belangrijke taak voor Christenen

Fantasie – Bedenksels of niet

Jaren worden wij ermee rond de oren geslagen dat de klimaatopwarming een bedenksel zou zijn van enkele wetenschappers en gelovigen die de regeringen zouden willen ondermijnen. Wetenschappers, maar ook regeringsleiders waren dan ook benieuwd naar de laatste onderzoeken en naar een nieuw rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Voorheen werden al vijf evaluatierapporten gepubliceerd: in 1990, 1995, 2001, 2007 en 2013/2014.

Dit jaar konden België en West-Duitsland voor het eerst er niet meer naast zien dat er iets lelijk mis gaat met ons klimaat. Maar in Californië, Griekenland en Turkije heeft men de laatste weken de alarmbel ook goed duidelijk horen rinkelen. Erg genoeg zijn de hevige bosbranden op die plaats niet enkel het gevolg van de opwarming van de aarde, maar gaat het er ook nog er toe bijdragen om het te verslechteren.

Uit het rapport is duidelijk op te maken wie de ware schuldige is. Men hoeft er niet ver voor te zoeken. Het is namelijk de mens zelf die schuldig is.

Zichtbare verandering

De laatste jaren heeft men kunnen zien hoe de snelheid waarmee het klimaat verandert met rasse schreden is toegenomen. Het is niet eerder voorgekomen in tenminste tweeduizend jaar en mogelijk nog veel langer. Voor ons mag nu wel een wetenschappelijk rapport liggen, maar er moet ernstig naar gekeken worden en er moet beseft worden dat er sommige aspecten van klimaatverandering dreigen onomkeerbaar te worden voor een periode van eeuwen of zelfs duizenden jaren, zoals het stijgen van de zeespiegel.

Men moet beseffen dat het niet vijf voor twaalf is maar vijf na twaalf. Zonder drastische maatregelen moet de wereld zich opmaken voor fors grotere weersextremen.

Een paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 landen hebben jarenlang onderzoek gedaan en hun resultaten vergeleken vooraleer zij ze opstelden in een overzichtelijk rapport. Dat onderzoeksrapport moet nu als basis dienen voor klimaatbeleid van regeringen wereldwijd, en komt vlak voor de mondiale politieke klimaattop van komend najaar in Glasgow.

Sinds het vorige reguliere IPCC-rapport in 2013, is de kennis over het klimaat flink toegenomen. Duidelijk is volgens de klimaatwetenschappers dat de opwarming van de aarde al tot grote veranderingen heeft geleid: in de atmosfeer, op land en in de oceanen.

De laatste jaren zag men al tekenen aan de wand dat er met onze natuur iets verkeerds aan de hand was. Ze bleek te vergalopperen. Het is namelijk duidelijker geworden dat klimaatverandering leidt tot meer extreem weer. Verdere opwarming leidt tot nog grotere veranderingen in het klimaat: intensere en frequentere hittegolven, meer hittegolven in de oceanen, meer en vaker zware regen, vaker droogte, meer zware tropische cyclonen, steeds minder ijs op de noordpool en afname van de permafrost.

Gesloten ogen

Maar al te graag sloten vele beleidsmaker de ogen voor wat er in de natuur aan de gang was. Ofwel ontkenden zij het ten zeerste ofwel staken ze de schuld op anderen ver weg. Sommige van die ontkenners, zoals Donald Trump wisten een grote massa voor zich te winnen zodat zij zich geen zorgen hoefden te maken voor de enorme vervuiling die zij veroorzaakten. Terwijl het Het neoliberalisme en kapitalistische gulzigheid de liefhebbers er van deden kronkelen van plezier en al spottend niets ontzagen, konden anderen slechts met lede ogen aanschouwen hoe de natuur rondom hen verder verwoest werd.

Vooruitgang of levens achteruitgang

Woonomstandigheden in Londen ca 1870 Gravure van Gustave Doré

De technische revolutie mag dan wel een zegen genoemd worden, maar ze heeft ook een vloek over deze aardbol gebracht.
Eind de jaren 80 van vorige eeuw zag men in bepaalde landen wel een verschuiving in de goede richting. Zo zag men de smoke te London sterk verminderen. Toch bleef men in de meeste plaatsen zien dat de elite  het vuil van de fabrieken accepteerde als de onontkoombare prijs voor hun succes. Die industriële revolutie bracht niet enkel de uitbuiting van van de arbeidende massa ze bracht ook de uitbuiting van de aardse goederen.

Voor decennia gingen mensen grondstoffen gebruiken alsof zij onuitputtelijk zijn. Dit is echter zonder de waard gerekend. Men kwam al spoedig tot het besef dat bepaalde stoffen alsmaar moeilijker op een bepaalde plek te vinden waren, of dat men er heel wat harder voor moest werken om een zelfde hoeveelheid bijeen te krijgen. Ook betreft de gewassen kwam men tot scha en schande te zien dat deze ook niet meer zo goed groeiden. Door allerlei insecticiden had de mens heel wat gronden vergiftigd. Dat had op haar beurt ook een invloed op het welzijn van de dieeren, die dan ook danig verminderden, ook doordat de mens meer en meer grondgebied innam en er voor zorgde dat er minder leefgebied voor dieren over bleef.

Evaluatierapport

Het op 9 augustus 2021 gepubliceerde rapport van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) brengt het eerste deel van zijn zesde evaluatierapport (Assessment Report 6) “Klimaatverandering 2021 – De wetenschappelijke basis“. In 2023 zal men de geboekte vooruitgang in de realisatie van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs evalueren in het kader van een wereldwijd bilan van deze Overeenkomst, waaronder de doelstelling om de opwarming van de aarde ruim onder de 2°C te houden en tegelijk de inspanningen voort te zetten om de opwarming tot 1,5°C te beperken.

Mits het zo duidelijk is hoe de mens wel degelijk een invloed op het klimaatsysteem bezorgd horen de beleidsmaker de verantwoordelijkheid te nemen om iedereen hiervan bewust te maken en om als regering te werken naar een oplossing om toch nog een halt toe te roepen tegen de bezorgde situatie. Atmosfeer, oceanen, cryosfeer, biosfeer, die alle een impact hebben op de extreme weersomstandigheden, zullen aangepakt moeten worden met een grote nood, dit omdat de omvang van de recente veranderingen in het klimaatsysteem als geheel en de huidige toestand van vele aspecten ervan ongekend zijn in de afgelopen eeuwen tot millennia en nu onze maatschappij al heel wat zullen doen gaan kosten aan remediëring van de gevolgen.

In de scenario’s met stijgende CO₂-uitstoot zal de snelheid van toename van CO₂ in de atmosfeer verhogen omdat de koolstofputten in de oceanen en op aarde (die momenteel een deel van de CO₂ uit de atmosfeer absorberen) minder effectief worden.

Veranderingen in verschillende klimaatfactoren die effecten veroorzaken, zouden bij een opwarming van 2°C wijder verbreid zijn dan bij een opwarming van 1,5°C en bij een sterkere opwarming zelfs nog wijder verbreid of uitgesprokener.

Hoe de klimaatverandering beperken?

 • Om de opwarming van de aarde op een bepaald niveau te beperken, moeten we minstens de netto CO₂-uitstoot tot nul herleiden.
 • Ook de uitstoot van andere broeikasgassen moet sterk worden teruggedrongen. Met name een sterke, snelle en volgehouden vermindering van de uitstoot van methaan (CH₄) zou de opwarming compenseren die gepaard gaat met een vermindering van de aërosolproducerende luchtverontreinigende stoffen, en zou de luchtkwaliteit verbeteren.
  Hiertoe moeten wij de vleesproductie verminderen zodat het afval van de dieren verminderd en gronden minder vervuilt worden.
 • Een drastische vermindering van de uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen zal op korte termijn (enkele jaren) aanzienlijke gevolgen hebben voor de samenstelling van de atmosfeer en de luchtkwaliteit. Pas na ongeveer 20 jaar zullen we wetenschappelijk kunnen bewijzen dat het effect van deze verlaagde uitstoot op de oppervlaktetemperaturen wereldwijd niet toe te schrijven is aan de natuurlijke variabiliteit, en na langere perioden voor vele andere factoren die het klimaatsysteem beïnvloeden.
 • Sommige verschijnselen met een waarschijnlijkheid maar die tot veel grotere regionale of mondiale verstoringen kunnen leiden, kunnen niet worden uitgesloten en moeten bij de risicobeoordeling in rekening worden gebracht.

Mensen met verantwoordelijkheidszin

Elk zinnig mens zou moeten inzien dat wij eigenlijk zo niet verder kunnen. Vliegtuigreizen aan 20 à 30 € zouden moeten verboden worden. Kerosine zou zoals elke fossiele brandstof getaxeerd moeten worden en zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Algemeen zou men wereldwijd meer moeten gebruik maken van natuurlijke energiemiddelen, zoals zonne-, wind- en waterenergie. Daarnaast zouden de mensen veel bewuster moeten omspringen met hun voedsel, dat ook water e.a. in haar productieproces verbruikt. Vooral de vleessector zal drastisch moeten verminderd worden, daar deze een enorm verslindende industrie is, waarbij mensen dikwijls er niet aan denken dat daarbij ook heel wat water verloren gaat.

Onze wereld heeft hoognodig een wake-upcall nodig. Iedereen moet in zijn kleine omgeving er al voor zorgen dat er zo weinig mogelijk verspild en zo min mogelijk vervuild wordt.

Gelovigen, of zij die zich Christen noemen zouden zich nog meer bewust moeten zijn vna hun taak in heel dat beschermingsgebeuren. De Scheper heeft de aarde namelijk in de handen van de mens gegeven, niet om die wereld te laten vernietigen, maar om er juist mee om te springen. God verlangt van Zijn schepselen dat zij de aarde in goede vorm zouden houden en deze zouden bewerken naar goed vermogen.

Joden en Christenen in het bijzonder moeten die Bijbelse opdracht gegeven in Genesis naar best vermogen vervullen. Verder moeten zij anderen motiveren om uit liefde en respect voor de ander, alsook uit liefde voor de dieren en planten, zorg te dragen voor die gehele natuur.

Laten zij die in de Schepper van hemel en aarde geloven dan ook het voortouw nemen om voordat het te laat is eindelijk het heft in eigen handen te nemen en op te komen voor “moeder natuur” die stilzwijgend lijkt te zijn voor velen, maar toch al enkel jaren zeer luid schreeuwt.

+

Voorgaande

Uit de Oude doos: In het Nieuws – Honger en bevolkingsgroei

Vierseizoensmaand

2020 Hittegolf

Overstromingen in Limburg, Duitsland en België door extreem zware buien

Toename van de kosten van extreem weer mogelijk onderschat

Geen tijd meer voor uitstelgedrag

Top van het geweten voor het klimaat in Parijs

Niet wachten tot 2050

Stemronde in coronatijd voor Nederlanders

++

Aanvullend

 1. Mogelijkheid tot wereldwijde voedselcrisis
 2. Niet aangevreten oogst en bulkvoorziening
 3. Hoe lang nog eer men het smelten van het ijs als gevaarlijk teken zal erkennen?
 4. Waterramp voor Wallonië, Vlaams-Brabant en Limburg
 5. De Europese Unie – de Milieu-uitdagingen en uw stem
 6. Copenhagen roert menig hart
 7. Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld
 8. Kapitalisme vernietiger van de kwaliteit van leven
 9. Tekenen voor de mensheid
 10. Een lelijke kwaal
 11. Aversie tegen verspillingsmaatschappij en leven ver weg van de natuur
 12. Bestaan ​​van een krachtig “levensbewustzijn” bij alle individuen
 13. Veranderen
 14. Grondslag voor een leefbare gemeenschap
 15. Belofte van een betere wereld
 16. Beloofd land en socialistisch utopisme
 17. Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02)

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Ecologische aangelegenheden, Levensstijl, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Vaccinations and anti-vaxers

Ex-president Donald Trump was against vaccinations and even did want Americans to believe the “Chinese disease would soon be over”. This ego tripper managed lots of Americans not to believe in the dangers of the Coronavirus.

By his misleading words he got many Republicans, evangelicals, but also poor blacks, and Hispanics to believe it are foreign forces and socialists or, worse, communists, trying to undermine the American society. Today many are suspicious of the government which would have become in power by a fraud election. Conservative evangelicals are among the quickest to share all those absurd stories about a.o. coronavirus-related conspiracy reaching to the highest levels of government. In many countries we can see that it is the Religious Right which is a hothouse of anti-vax activism and health fads.

Fools will readily believe a case without closely seeking out and attending to the criticisms of it (Proverbs 18:17). They routinely judge before hearing. They also attend to and spread rumours, inaccurate reports, and unreliable tales, while failing diligently to pursue the truth of a matter. The wise, by contrast, examine things carefully before moving to judgment or passing on a report. {Wisdom and Folly in Christian Responses to Coronavirus}

a lot of youngsters only go be the headings on their Social Media. Titles on You Tube or on Facebook, without going to read the article, let withstand to think about it and to examine what is said in it.

They do not follow up closely on viewpoints that they have advanced, seeking criticism and cross-examination to ascertain their truth or falsity. And when anything is proven wrong, they do not return to correct it. {Wisdom and Folly in Christian Responses to Coronavirus}

You would think, in the U.S.A., after the new president tried to get some order again, the American citizens would get back to their senses. The number of new Covid-19 cases per day has increased dramatically in the United States in the past month. New, dangerous variants have spread widely. At first Trump could convince people not to wear masks, but luckily now they show up in many parts of the country. Artists, often looked at as being “left”, went to get their vaccination as soon as they could. CEO’s also did not wait to long before getting vaccinated. But for the lowest-income groups, we can see it is more difficult to get people over the line. In the U.S.A. only 1.1 percent of the population of poor countries has received a single shot. Some people have surrendered to a sense of doom because they formed unreasonable expectations that the Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson vaccines would miraculously obliterate the virus.

You would expect after the 2020 lockdowns, the 2.4 million Americans hospitalised and the 610,000 killed, more Americans would hurry to get the vaccinations over and done with. But the unmistakable fact is that they’ve made great progress in recent months to smother the virus and steer national life back toward normal. Where 5,463 people died from Covid-19 on one day at the beginning of the year, the daily death count is now bouncing in the low hundreds. One good thing may be that already an undetermined number of people have acquired some immunity from Covid-19 by exposure to it.

Today in America, severe Covid-19 infections and death are almost entirely in unvaccinated people. And the vaccines are still remarkably effective — of the 163 million fully vaccinated in the United States, only 1,141 have died from the virus.

It is known that the older you are, the greater the chance of getting seriously ill or dying from CoViD, and the younger you are, the less likely you are to have serious symptoms. This makes a lot of youngsters not worrying or not afraid of getting infected. For them there are many reasons not to receive an injection. Though lots of those reasons are based on absurd messages on Social Media. Social Media is doing a lot of damage and undermining national safety. One would expect them to see now, that because of the success of the vaccination in the older population, that the infection rate from the Delta variant has sent the number of infections soaring, the number of deaths, at least right now, is surprisingly low.

Young and old should come to recognise this virus is not an ordinary virus, like we have seen previously several viruses coming over the lands. It is not a virus that shall allow us to cry victory soon. No matter who might be president or in power, all shall have to start with acknowledging that it’s not within our power to eliminate Covid-19 from our shores the way we have polio, or to vaccinate every American against the virus. If we’re willing to agree on an end goal of dramatically reducing the severe illness and deaths from the virus, however, we might begin to see what winning is about.

According to Anthony Fauci the vaccines are even effective against the new variants that people fret so much about.

“A higher percentage of Americans have taken a Covid-19 vaccine in the past seven months than took a flu vaccine during the catastrophic 2017-18 flu season (37 percent of adults). Only 54 percent of the American population had taken the Salk polio vaccine six years after its introduction. Viewed from these angles, Americans in 2021 have not been particularly “vaccine hesitant.”

he says. But when we see news coverage and some documentaries about the handling of CoViD in the United States we got another view, with a lot of people between the age of 20-40 coming up with a lot of reasonable and sometime idiotic fantasies why they do not want to be vaccinated.

All over the world people should become convinced that it is a matter of not only protecting yourself, but out of love for the other, protecting those around you. The more people we vaccinate, the safer we all are today and how sooner we can go back to a normal life. We need everybody to be able to go to work, to have all the shops, pubs and event centres open again. Trying to get everything working properly again, we should safeguard ourselves by taking enough precautions that the illness can not spread. The less opportunity dangerous variants will have to emerge and spread tomorrow the better our life shall be and the better our economy shall be able to recover from those two years ‘disaster’.

So many in France and Germany shout about their freedom being taken, but do they ever think about what freedom really might be? Freedom is also respecting the freedom of others!

The age factor helps to explain why the rate of vaccination has stalled and is unlikely to accelerate, especially among the 19-to-49 crowd, many of whom feel immortal. We also hear that several of that age group in Europe went only to get their vaccination to be able to travel or to go to music festivals.

Some people also point to the fact that lots of people die in car accidents or find their death by having cancer. They say the older generation reacted to strongly on a disease which perhaps should be regarded like any other flu variant or a disease that comes over our countries once in a while to bring a clean brush against overpopulation.

+

Also interesting to read

 1. Remembering what happened in the previous influenza pandemic
 2. According to Pew Most White Evangelicals Don’t Think COVID-19 is a Medical Crisis
 3. Undermining security and democracy via the Internet
 4. No time yet to relax the CoViD-19 restriction measures
 5. Lockdown greetings for a newer year
 6. Not created to be on our own
 7. CoViD-19 Curation
 8. A new start when the lockdown comes to an end
 9. NY Gov. Andrew Cuomo his state of the state address
 10. G7 and Building Back Better
 11. Good time to sort out your friends and contacts
 12. In Coronatime thinking about death
 13. A living Word giving confidence
 14. Do not be daunted by the enormity of the world’s grief

+++

Related

 1. Wisdom and Folly in Christian Responses to Coronavirus
 2. Employee shortage, COVID-19 surge leave ICU nurses exhausted
 3. Japan’s pandemic entering ‘new phase’ as Tokyo COVID-19 cases hit record high
 4. As delta variant spreads, New York City ramps up vaccination efforts among students
 5. Clubs NSW calls for COVID-19 vaccinated individuals to be allowed back into venues
 6. NYC, Big Employers Taking Hard Line Against Vaccine Holdouts
 7. Be aware of othersAugust 1, 2021
 8. Waking Up
 9. Anti Vaxers
 10. Hospital CEO tells anti-vaxers to ‘shut up’
 11. Public hearing underway as thousands want a say in the proposed ban on religious exemption for childhood vaccines
 12. How To Talk To Anti-maskers And Not Lose Your Mind
 13. Mick Jagger and Dave Grohl mock anti-vaxxers in new song
 14. Jaco: Welcome to the death lottery; wanna play?
 15. Re- emerging
 16. 07/12/2021 Summer Doldrums
 17. “Freedumb Must Reign!”
 18. 28 & 1/3 Grams
 19. It Sails Through the Air
 20. Covid returns again – Why are you still not vaccinated?
 21. I’m mad as hell, and not sorry
 22. Give Them The Stick, Not The Carrot
 23. Jaco: Make the anti-vaxers pay
 24. Those who not get to the vaccine
 25. Anti-vaxers had their fun
 26. Wild deer found to have coronavirus antibodies in four-state study

4 Comments

Filed under Headlines - News, Health affairs, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Welfare matters

Death to the GOP! Or not.

Most Americans consider everything that smells social as socialist and/or communist and something to avoid or the Left being inherently self-destructive, wherever they might get this from. Probably they think so because of them blinded by several dictatorial states which preached they were so-called communist, though went totally against the spirit of the communist flag.

Some of them look at those left countries in the same way as they think the Grand Old Party (GOP) would be the same as the present Republican party, which during the 20th and 21st centuries became a more selfish directed party, to be associated with laissez-faire capitalism, low taxes, and conservative social policies.

What we still can see today is the selfish attitude of those Americans who only want to think of themselves first and who do not want to contribute or pay for others, nor for the general wellbeing of the whole state. It is still strongly committed to protectionism and is very supportive of free trade no matter at what cost, not interested in which damage pollution may cause for example.

In Europe, we mainly see those white Americans, who would prefer not having coloured people around them, though they call themselves evangelical Christians, they do not worship the God of Christ nor witness the peace Jesus Christ wanted all his followers to spread all over the world.

In the U.S.A. we also see that in many other capitalist countries there is a time of overcorrection, trying to do away with history. To remove the bust of the Confederate cavalry commander in the American Civil War (1861–65), Nathan Bedford Forrest from the Tennessee State Capitol is making it possible that this most controversial figures from the Civil War era will after some years be forgotten, instead of being spoken about, what he did wrong. It allows also that this figure, who joined the Ku Klux Klan in 1867 (two years after its founding) and was elected its first Grand Wizard,  in certain groups shall be honoured sacredly or in private as their mistaken hero.

Look Away...


Governor Lee’s recent vote to remove the bust of Nathan Bedford Forrest from the Tennessee State Capitol is yet more proof of the old adage that there is a not a dime’s worth of difference between the Democratic and Republican Parties. I for one contend that this is true in part because the two parties are representative of the split personality of Old New England.

Both parties and other mutually supporting institutions certainly did appear to circle the wagons against Trump from 2016 on, and this is noteworthy considering how the GOP has been considered over the course of my lifetime the Conservative party and also considering how passionately so many Conservatives support Trump.

In fact the parties, Establishment, or Deep State do not hate that New York City Yankee just because he is flamboyant, brash, arrogant or just plain rude. They hate him because they first and foremost hate…

View original post 374 more words

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs

Trump-era spike in Israeli settlement growth has only begun

Donald Trump was the man who loved to have a say in everything and thought he was the best man to have the world in control.

Ex-President Donald Trump, who abandoned decades-long U.S. opposition to the settlements and proposed a Mideast plan that would have allowed Israel to keep them all — even those deep inside the West Bank, thought himself higher than God and wanted to be the man who made Jerusalem capital of Israel.

Although the Trump plan has been scrapped, the lasting legacy of construction will make it even harder to create a viable Palestinian state. President Joe Biden’s administration supports the two-state solution but has given no indication on how it plans to promote it.

> Please read more about it in:

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Political affairs, World affairs

Evangelicals & Seduction

Following the previous posting, we continue to look at how Stephen Best looks at the American Evangelicals & Seduction, which may for us Europeans something very weird and incomprehensible wondering if those Americans are not better at using their own mind to make up their own ideas.

How is it possible that the majority of white US evangelicals were seduced into Trump’s dangerous political schemes?

When they heard so many bad things that he had done in the past and could see how he had treated women, plus how he had created all sorts of ‘untrustable businesses, showing clearly he would not be the best one to run properly a business or to become a respectful leader.
We wonder how their followers could come to trust his lies, and could wipe away his malicious and criminal behaviour.

How is it possible that those who call themselves Christian could go for a man who clearly showed no respect to others and carried a lot of racism in his heart. They now share the responsibility in encouraging racism, division, and sedition within the USA, and instead of making America great again they choose for someone who could break America and creat division as never before.

*

To remember

 • American evangelicals their complicity in Trumpism > testimony + leadership = unreliable + negligent going forward.
 • interweaving of God + country = evangelical’s Patriotism > Christian Nationalism.  Christian Nationalism.
 • concept of ‘Manifest Destiny’ (John Louis O’Sullivan) = mission to expand its influence across all of North America => America’s wars with Mexico + the Indians+ expansion into Alaska.
 • Manifest Destiny > mission of promoting + defending democracy throughout the world > bias American ideology and politics. – growing ideology => Christian Nationalism
 • American vision >  fascination with the ‘New Jerusalem’ <=  early Puritans left for America with the sense of being an oppressed people.
 • Puritans aimed to build the Kingdom of God or their version of a Christian society = blending of religion + politics.
 • Christian nationalism = political ideology about American identity  => idealizes + advocates fusion of Christianity with American civic life
 • Christian Nationalism = collection of cultural myths, traditions, religion, + historical interpretations.
 • Evangelicals in a struggle with liberalism / socialism that threatens their way of life –  feel mocked +  dishonored, unheard + marginalized.
 • perceived risk: immigrants, LGBQT , law enforcement weakening, abortions persisting, support for Israel declining, + Evangelicalism diminishing, => Evangelicals feel their backs are up against the wall.
 • alliance of American Evangelicalism + Donald Trump =>  restoring  USA > conservative Christian society.
 • patriotism, Christian Nationalism, traditionalism, evangelicalism, denominationalism, + spiritualism =/= sustainable foundations in life =/= biblical foundations.
 • Christian foundations = spiritual realities  understood through Scripture, taught with faith + wisdom, received with sincerity, + realized through inward working of Holy Spirit in life of a Christian.  => secure + define new life while not depending on Christian governments, economies, religion, or social norms.
 • need to re-examine our foundations

Stephen Best

By Stephen Best

How is it possible that the majority of white US evangelicals were seduced into Trump’s dangerous political schemes? How is it possible for so many of their leaders to have encouraged their followers to trust his lies, and enable his malicious and criminal behaviour? How is it possible that they now share the responsibility in encouraging racism, division, and sedition within the USA?

For at least 60 years, evangelicals throughout the world have appreciated the contribution and leadership that the US has brought to the global work of God. Yet today, because of their complicity in Trumpism, that testimony and leadership is for the most part unreliable, if not negligent going forward.

If we are honest most Christians outside the USA have found the US brand of Evangelicalism a bit different to begin with. And that’s mostly due to it’s interweaving of God and country.

The blending…

View original post 1,916 more words

4 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Evangelicals: For The Love Of Trump

For many Christians in Europe, it is unbelievable how it was possible that Donald Trump got such a liking and followers in the Christian camp.
We are curious how they would now look at that wolf in sheepskin.

The pictures we keep receiving from America let us wonder how it comes that so many Americans who claim to be Christian can still be so racist and are not able to bring forward brotherly love for those who have another opinion and other religion than theirs.

As the writing of this leader of some church networks and charities may insinuate lots of Europeans may have lost their belief in the Land of Freedom and of the Christian spirit racing through the United States of America, once having been a great nation, but now with and after Trump, having lost all credibility.

*

To remember

 • not US citizens = bewildered by overwhelming support US Evangelicals > President Donald Trump.
 • sensationalism + rising division within US =/= subsided = Evangelical’s persistent fixation with Trump => growing tension .
 • Am. Evangelicals + Donald Trump = strange bedfellows > Donald Trump = extension of God or = guardian of American Christian Culture =  deeply flawed confidence.
 • Furthermore for them to continue to encourage that notion and put their faith in him, even after Trump losing an authenticated, legal, and fair election is unimaginable but nonetheless foreseeable.
 • Trump regularly warned rally attendees that “Christianity is under siege.” +  suggested > forces “chipping away at Christianity,” + accused Democrats of waging a war on Christmas.
 • US Evangelicals modeled a faith in God that came alongside governments + institutions regardless of party in leadership.
 • showed admirable confidence in public system + prayerfully supported their leaders. > changed = terms Evangelical + Republican = synonymous.
 • declining Christian population within US + subsequent weakening Christian culture  => understated fear amongst white Evangelicals.
 • Trump guaranteed Evangelicals pushback against insurgence of immigration, abortion, and socialism.
 • world viewed Trump = bigot, racist, bully, slanderer, liar, autocrat, narcissist, + swindler, wild Maverick,
 • believing in Trump, Evangelicals > flagrant discrimination, deception, subversion, injustice, intimidation, preferentialism, + irresponsibility on multiple levels.
 • Evangelicals mostly ignored Trump’s dreadful behaviour > US Evangelicals flirting with Christian Nationalism => testimony now joined to Donald Trump’s secular agenda.
 • patriotism + spiritual faith entangled + left unchecked = state religion that coerces religious values through laws = anti-bible.
 • God’s Kingdom =/= need democracy or autocracy to increase + =/= need capitalism, socialism, or communism to survive.  =/= left / right / liberal / conservative / green.
 • Kingdom = richness + flavour of Christ in us > moving forward because of passionate commitment of God, regardless of where we live and what type of government we have.

Through association with Trump, white Evangelicals have been complicit in stoking the fear and sedition that we now see within the USA.  They have enabled him and left him unchecked.  Very few Evangelical leaders have publicly spoken with the courage of the likes of Senator Mitt Romney, Beth Moore and John Piper.

+

Find also to read:

Stephen Best

By Stephen Best

I possibly, like others who are not US citizens, am bewildered by the overwhelming support that US Evangelicals have shown President Donald Trump.  Prior to the 2020 presidential election, eighty-two percent of white American evangelicals were prepared to further Trump’s reign.[1]  (See [2])

As a father and grandfather to US citizens, and as a concerned ally for our southerly neighbors, I am both surprised and troubled that the sensationalism and rising division within the US has not subsided. This growing tension is partly due to the Evangelical’s persistent fixation with Trump. In other words Evangelical Christians are partly at fault for the existing turmoil.

Evangelicals and Donald Trump are strange bedfellows. To see Donald Trump as an extension of God or as the guardian of American Christian Culture is a deeply flawed confidence. Furthermore for them to continue to encourage that notion and put their…

View original post 1,906 more words

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Headlines - News, History, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Facts: Why they matter and how to check them

In the age that the majority of the younger generation does not want to spend time to read serious in-depth articles and only has an eye for eye-catching titles or just some short notices on social media and likes to do cherry-picking of short reviews of sayings without fact checking, our world needs to keep offering more details and research journalism as well profound scientific research.

As it has been always, mankind has to keep doing self-introspection as well as investigating all the information which comes unto him or her.

Living in the golden age of misinformation it is up to reasonable figures to put things right and to dare to speak up when it is going in the wrong direction.

In the United States of America too many allowed too often some people claiming that there were “alternative facts” and “fake news”. By not reacting against the false accusations the 45th President of the United States of America continually could spread certain ungrounded ideas and succeed his brainwashing. It was then only a little step to fulfil his “State Terrorism” and bring people to storm the symbol of democracy, the Capitol. The dignity and fate of American democracy will now largely depend on how politicians will deal in the next few days with that president’s call to go to the Capitol and claim their rights.

We can wonder how many noticed and were willing to react on the way Donald Trump showed no respect at all for ethics and human values, and how he disintegrated every rule of public and political decorum and conventional wisdom.
What happened on January 6th was the result of too many people having been silent and letting it happen.

The U.S.A. should now receive its Wake-up call and come to see what a similar act happened as in 1938. D. Trump managed to get his followers to break many glasses and to enter the house where Trump wants to be the boss or having all power. Here in Europe we only can hope more people in the States shall come to see that D. Trump is of the same calibre as the one who instigated the Kristallnacht or the Night of Broken Glass, also called the November Pogrom(s) in Germany. It is a fact that the four years of Trump and his call to the people is just a prelude to worse things to come if we allow it to continue.

It is high time enough people will stand up and shall come to open the eyes of the many blinded people and making them receptive to facts they were previously ignorant but also many blindly dismissing them as “fake news.”

*

To remember

 • Many people = living in an alternative reality > everything that agrees with them = true, + anything that disagrees with them = biased, fake news or “just an opinion.”
 • fact checking = to boil down to, “from a source I like => true, +  if from a source I don’t like => false,” ==> extremely faulty & dangerous dichotomy.
 • all prone to cognitive traps & biases
 • Scepticism = skill to be practiced + requires training
 • fact = objective statement of reality > inherently apolitical
 • opinion = subjective perception of reality based on individual views, beliefs & preferences.
 • flawed thinking = pervades science denialism
 • veracity of a politician’s statements & reported actions matter > People are impacted by things politicians do & say
 • search & look for a broad range of sources
 • Many view fact checking as an exercise to find sources that agree with them, but = opposite of how it should work.
 • fact check = look for primary + well-respected secondary quality of source + verifiable information + agreement among sources
 • objective ways to evaluate whether or not a source is biased
 • look at evidence presented > verify & compare

+

Preceding

Shall the American again being put to the test

Yup

The Weight of History

He Becomes a Fool Through His Endless Desire

Francis Fukuyama and ‘The End of History?’

The one that exploded the great American story that lay beneath it

The Trump clan declares itself a Kennedy-like dynasty

So-called own sacred values under threat

U.S.A. Investment in a demagogue

Dear Mr. President

++

Additional reading

 1. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo
 2. The clean sweeper of the whole caboodle
 3. At the closing hours of 2016 #1 Looking down at terror
 4. In denial, Donald Trump continues to insist that nothing serious is at hand and everything is in control
 5. A president daring to use the Bible for underlining his hate speech
 6. Trump going over the top bringing a blasphemous act
 7. The Hero of the greatest …. failures
 8. Hollowness of democracy
 9. A new decade, To open the eyes to get a right view
 10. 2020 in view #1 The 45th president of the U.S.A.
 11. 2020 in view #2 The 45th president of the U.S.A. not willing to go
 12. Stress-test for democracy #1 Storming of the Capitol in Washington
 13. Stress-test for democracy #2 A coup d’etat with bloodshed
 14. The death knell of an Empire
 15. 💬 Misquotation Pandemic and Disinformation Polemic: 🧠 Mind Pollution by Viral Falsity 

+++

Related articles

 1. It Was Hate
 2. Donald Trump’s Impeachment
 3. Big Tech pauses political issues after the Capitol uprising
 4. The 147 Republicans That Still Objected To The Election Results After The Capitol Attack
 5. Systemic Failure: Trump Was Right About the Deep State
 6. High school teachers, students learn from Capitol breach
 7. What is Malignant Narcissism?
 8. ‘Ruling Class’ Trump-Doubters Still Don’t Get It. And They’ll Pay A Price
 9. Ep 69: Coup The New Year
 10. Capitol, Legacy of Trumpism and China
 11. Ep 70: Crisis at the Capitol, Crisis in the Church
 12. So you want to impeach president Trump …. again
 13. How big tech companies reacted to the Capitol storm.
 14. Trying to make sense of it all
 15. Jake Angeli Brings to Light the Hatred of Whites Pervasive in America
 16. Don’t mistake an assumption for a fact
 17. Facts aren’t political (or religious)
 18. The fallacy fallacy: Reject the argument not the conclusion

The Logic of Science

We seem to be living in the golden age of misinformation, and while cognitive biases and motivated reasoning have always existed, they seem to have reached epidemic levels in recent years, with attacks on the very nature of facts coming from the highest offices in the land (the phrases “alternative facts” and “fake news” come to mind). Many people seem to be living in an alternative reality where everything that agrees with them is true, and anything that disagrees with them is biased, fake news or “just an opinion.” Indeed, I have frequently encountered an open disdain for facts and those who check them. For many people, fact checking seems to boil down to, “if it came from a source I like, then it is true, and if it came from a source I don’t like, then it is false,” but that is an extremely faulty and dangerous dichotomy. So…

View original post 3,616 more words

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Headlines - News, History, Juridical matters, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

De ellendigste tendens van 2020

December 2019 bracht een eerste tijding van een soort virus dat in een marktplaats zou opgetreden zijn. Volgens China dat dit nieuws liefst niet kenbaar had gemaakt was dat vreemde nog ongekende virus dat in december 2019 in de stad Wuhan was uitgebroken, het coronavirus, van mens op mens overdraagbaar. De dokter die voor dat nieuwe dodelijke virus had gewaarschuwd was eerder wegens zijn slechte nieuwsvoering opgesloten in de gevangenis. Maar door de snelle verspreiding van het virus dat ook na het Chinese nieuwjaar buiten China werd gebracht, kon men de feiten niet meer stil houden. In Wuhan waar  zo’n elf miljoen mensen wonen werd de hoogste besmettingsgraad waargenomen in China en moesten de mensen zelfs 76 dagen lang in een harde lockdown, waarbij mensen helemaal niet naar buiten mochten. (Dus heel wat anders dan hier, waar meerderen steen en been kloegen.)

De nieuwsuitzending doorheen het jaar brachten ons allerlei corona weetjes. Uren radio en tévé geweld gingen aan dat coronavirus verloren. Soms leek het wel of er niets anders in de wereld gebeurde. Natuurlijk mocht Donald Trump op het palmares niet ontbreken. Met zijn bagatellisering van de “Chinese ziekte” en andere absurde uitlatingen mocht hij ook wel ons televisiescherm bijna dagelijks bezoedelen. Hierbij deed hij ons wel meermaals de ‘zure’ lach op anders ernstige gezichten brengen.

Naar het jaar 2020 dichter bij haar einde kwam doken wel wat meer positieve berichten op om die onverwachte pandemie klein te krijgen. Overall in de wereld waren dokters en verplegend personeel druk in de weer geweest om mensen er bovenop te helpen. Toch kwamen over geheel de wereld heel wat mensen te overlijden. 19.581 Belgen en 11.529 Nederlanders verloren het leven, wat niets lijkt te zijn tegenover de 346 000 doden die de Verenigde Staten moest optekenen, waarvan er honderd duizenden konden vermeden worden indien de president de nodige maatregelen had getroffen. In Nederland was de bevolking in 2019 nog gegroeid met 132.000 mensen, tot 17,4 miljoen inwoners, aldus het CBS. De sterkste groei sinds 1975, maar nu leek een uitdunningsslag begonnen te zijn.

Heel wat mensen in de rijkere landen vonden dat hun vrijheden werden beperkt en dat ze het oh zo moeilijk hadden dat ze het niet meer aan konden. Wat zij zeker niet zagen of niet in hun geest op riepen was datgene wat heel wat minder in het nieuws kwam maar daarom niet minder ernstig was.

De ellendigste tendens van 2020, waarvoor ook 2021 geen vaccin belooft, is namelijk die van vluchtelingenkampen en -stromen, en harde politieke dijken en dammen.2020 bracht geen einde aan de vluchtelingencrisis waarmee Europa al enkele jaren zit mee te kampen. Ook al mocht de pers er minder over gesproken hebben mochten wij dit afgelopen jaar  een recordaantal van bijna tachtig miljoen medemen-sen op de vlucht aantreffen. Ruim de helft van hen is ontheemd in eigen land, dertig miljoen hebben een erkende vluchtelingenstatus, ruim vier miljoen zijn in afwachting van hun asielaanvraag. Veruit de grootste massa’s vluchtelingen worden – geheel conform een populair politiek devies – ‘opgevangen in de regio’. In Turkije (uit Syrië), Colombia (uit Venezuela), Pakistan (uit Afghanistan) en Uganda (uit Zuid-Sudan, Congo en Somalië). Op een strookje als Libanon wonen naar schatting 1,5 miljoen vluchtelingen naast 4,5 miljoen Libanezen – en dan gebeurt juist dáár een ramp van nucleaire omvang, waarna de regering aftrad.

Erg genoeg waren er asielzoekers die ten einde raad hun tenten in brand staken, in de hoop beter onderdak te krijgen. Dit bracht hen echter in nog grotere ellende, onder de blote hemel in nachten die alsmaar kouder en natter werden. De komst van het coronavirus maakte de toestand nog nijpender, daar de gewone bevolking rond de kampen die mensen als een mogelijkedreiging begonnen te zien en hen afhield om verder hulp te bieden. De Verenigde Naties bleef vragen om extra noodhulp ter waarde van 500 mil-joen euro voor huisvesting, voedsel en gezondheidszorg. De extra belasting aftrek die door de Belgische regering werd beloofd voor giften aan goede doelen zal hopelijk toch ook iets extra hebben mogen bijdragen. De cijfers zijn hiervan nog niet gekend. Wel is geweten dat veel donoren toch nog aarzelden, want bij vorige acties bleek dikwijls het geld en goederen niet toe te komen waar het hoorde aan te komen. Omtrent Syrië was men ook bang dat het geld en de goederen in handen zou vallen van jihadistische strijdgroeperingen. Die bleven nog lange tijd doorvechten, omdat Idlib de laatste provincie was die nog niet in handen van Assad was en nog een goed toevluchtsoord leek.

De corona-epidemie beheerste zodanig het nieuws in 2020, en zeker in april, toen het virus zich wereldwijd uitbreidde en dagelijks duizenden levens eiste. Nieuws dat anders de voorpagina’s zou hebben bepaald, werd helemaal naar de marge geduwd. Waar dat sinds 2014 een burgeroorlog heerst, die aan meer dan 112.000 mensen het leven heeft gekost, kwam nog uitzonderlijk één Vlaamse reporter ons toch nog wat schrijnend nieuws brengen.

Over Jemen, bijvoorbeeld, wordt weinig meer vernomen. In het land, in het zuidwesten van het Arabische schiereiland, woedt de strijd vooral tussen de rege-ring en de Houthi-rebellen maar voort. Door bemoeienis van Saudi-Arabië, dat de soennitische regering steunt, en Iran, dat de Houthi’s steunt, bleef het conflict daar maar meer mensen verarmen en kampen met voedsel tekort maar ook met een tekort aan medische zorgen. Na vijf jaar oorlog is de helft van alle ziekenhuizen en klinieken verwoest. Er is gebrek aan voedsel, medicijnen en kleren. Miljoenen mensen dreigen te verhongeren.

Ook al mocht het positief lijken dat ISIS of Daesh zware tegenslagen had opgelopen in het Midden Oosten, konden zij ondertussen in Afrika nieuwe uitvalsbases oprichten. Dit deden zij door samenwerking met terroristengroeperingen als Al-Shabaab en Boko Haram. Aanslagen in Nigeria, Mozambique, Congo, Kenia en Somalië, kwamen eigenlijk onvoldoende aan bod in de Westerse media. Algerije en Ethiopië kwamen iets meer in de kijker doordat zuid Europa weer een toename van vluchtelingen te verwerken kreeg uit die streken.

Volgens de cijfers van de UNHCR zijn zestig miljoen vluchtelingen langdurig op de vlucht. De kans dat vluchtelingen naar hun land van herkomst terugkeren, neemt al jaren af. In de jaren negentig keerden nog anderhalf miljoen mensen terug, de laatste tien jaar is dat gedaald tot 385.000. Meer dan zestig miljoen vluchtelingen verblijven in landen of gebieden waar voedselschaarste en ondervoeding heersen, en waar de gevolgen van klimaat- en natuurrampen zich laten gelden. Een aanzienlijk deel van de tachtig miljoen vluchtelingen is nog kind: naar schatting zijn dat er tussen de 30 en 34 miljoen.

2 Comments

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden