Tag Archives: 2020

Hou ontbossing van je bord!

Bossen wereldwijd hebben onze hulp nodig. Ze zijn essentieel voor ons bestaan. Ze voorzien de lucht van zuurstof, zuiveren het water dat we drinken en zijn de thuis van miljoenen planten, dieren en inheemse volkeren. Meer zelfs, gezonde bossen beschermen ons tegen ziektes en absorberen CO2 uit de atmosfeer. Maar bossen en andere ecosystemen staan onze zware druk en wij zijn mee verantwoordelijk.

Zonder het te weten eten Europeanen veel producten die komen van ontboste of omgevormde gebieden in de rest van de wereld, gaande van de soja in ons veevoer tot de cacao voor onze chocolade. Momenteel is het onmogelijk om precies te weten waar alle ingrediënten die gebruikt worden bij het maken van producten op de Europese markt vandaan komen, zoals het veevoer bij rundvlees. En omdat de vraag zo hoog is, wordt er steeds meer landbouwgrond gecreëerd ten koste van natuurlijke ecosystemen. Dit betekent dat wij Europeanen ongewild bossen opeten!

In 2020 namen bijna 1,2 miljoen mensen, waaronder meer dan 87 000 Belgen, deel aan de openbare raadpleging van de EU over ontbossing via de #Together4Forests-campagne om sterke, ambitieuze wetgeving te eisen om de voetafdruk van de EU op bossen en andere ecosystemen aan te pakken. Het was de grootste deelname ooit aan een milieuonderwerp in de geschiedenis van de EU.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de Europese Commissie op 17 november 2021 dit langverwachte wetsvoorstel publiceerde! Een overwinning voor de campagne! Nu komt het erop aan dat lidstaten voor een sterke versie van deze wet stemmen zodat bossen en andere waardevolle ecosystemen effectief de bescherming krijgen die ze verdienen.
Daarom blijft WWF de komende maanden campagne voeren.

*

Checklist voor een sterke wet

 • Grondstoffen en producten die op de EU-markt worden gebracht, voldoen aan milieuduurzaamheidscriteria die zijn vastgelegd in de EU-wetgeving, aanvullend op de wetten van de landen van oorsprong.
 • De wetgeving beperkt zich niet tot de ontbossing en aantasting van natuurlijke bossen. Ze houdt rekening met de conversie en aantasting van alle natuurlijke ecosystemen.
 • De wetgeving bestrijkt alle grondstoffen en producten die verband kunnen houden met de conversie van natuurlijke ecosystemen. Ze baseert zich daarbij op objectieve en wetenschappelijke criteria.
 • De wetgeving houdt rekening met schendingen van de mensenrechten.
 • De wetgeving voert verplichtingen in met betrekking tot de zorgvuldigheidsvereisten, de traceerbaarheid van de grondstoffen en de transparantie van de toeleveringsketens voor bedrijven en de financiële sector.
 • De wetgeving geeft duidelijke definities van de gebruikte termen en concepten.
 • De wetgeving garandeert een geharmoniseerde toepassing en een strenge handhaving in de lidstaten, met effectieve, proportionele en afschrikkende sancties.
 • De wetgeving steunt op aanvullende maatregelen in de strijd tegen de vernietiging en aantasting van natuurlijke ecosystemen.

Leave a comment

Filed under Ecologische aangelegenheden, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Wereld aangelegenheden

The Fall of Kabul: The Return of the Taliban

To remember:

 • Mohammed Omar Afghan mullah (cleric) and mujahid commander who led the Taliban and founded the Islamic Emirate of Afghanistan in 1996.
 • Kandahar, Afghanistan’s second largest city after Kabul, located in the south of the country on the Arghandab River, at an elevation of 1,010 m (3,310 ft).
 • 2001 destruction of two giant Buddhas in Bamiyan by the all male group Taliban = lack of respect by the Taliban for historical &  cultural heritage of Afghanistan.
 • February 2020, Trump administration + Taliban signed historic deal in Doha, Qatar > 14-month timetable for America & NATO allies to withdraw all of its forces from Afghanistan. > Taliban agreed not to allow al-Qaeda or any extremist group to operate in the areas they control.
 • Since 2001 the war forced 2.7 million Afghans to flee their homes mostly to Iran, Pakistan and Europe.
 • United States of America Defense Department states > war- fighting costs over the years in Afghanistan total $815.7 billion; from food for troops to fuel; to Humvees, weapons and ammunition; from tanks to amoured vehicles to aircraft carriers to airstrikes.
 • Taliban = not strong in area of human rights or women’s right. impose strict limitations on women’s bodies & their human rights + women treated as possession of men
 • women are not allowed to dance in public, => bachas (boys), as young as 12, usually orphans or from very poor families, can be made to dance in women’s clothing + they are often sexually abused = bachabaze = playing with boys
 • Organization of Islamic Cooperation (OIC) = second largest inter-governmental organization after the United Nations, + collective voice of Muslim world to ensure & safeguard their interest on economic socio and political areas

waykam

“Victory has a thousand fathers, but defeat is an orphan.”- John F. Kennedy.

We have all seen the stunning and alarming images on our television; hundreds of Afghans both men and women running alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the Hamid Karzai International airport in Kabul, Afghanistan. The script was not supposed to end like this. The Taliban have moved with fighting speed to control Afghanistan. The United States of American trained Afghan security forces hardly resisted the Taliban. This military maneuvering by the Taliban has led many to wonder whether or not the United States and her allies miscalculated the capacity and capabilities of the Taliban. Many will view the surrender of Kabul as well as the other provinces in Afghanistan with some suspicion especially since the former president Ashraf Ghani fled before Kabul fell to the Taliban. A significant…

View original post 1,888 more words

7 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Educational affairs, Headlines - News, History, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters, World affairs

Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem

Er waren Afghanen die zeiden dat zij wilden dat de Amerikaanse troepen zich terugtrokken, maar met een beter plan, en dat zij niet verwachtten dat het land zo snel zou vallen. Velen die diensten hadden geleverd voor de Amerikanen, Duitsers, Fransen, Nederlanders en Belgen hadden er op vertrouwd dat hun werk naar waarde werd geschat en dat hun werkgevers hen wel zouden beschermen. Dit was echter zonder de waard gerekend. Nu het ongelofelijke gebeurde, dat de Taliban zo snel kon oprukken en het land zo vlug kon veroveren, had vermoedelijk niemand verwacht.

Talibanstrijders houden de wacht langs de kant van de weg bij het Zanbaq-plein in Kaboel op 16 augustus 2021, na een verbluffend snel einde van de 20-jarige oorlog in Afghanistan, toen duizenden mensen het vliegveld van de stad overspoelden in een poging om te vluchten voor de gevreesde hardlinie van de islamitische heerschappij van de groep. Foto: AFP / Wakil Kohsar

Westerlingen veilig in Europa

Het is vreemd om te horen hoe bepaalde Westerlingen die hier in de Europese Unie in alle veiligheid zitten, de mensen proberen bang te maken voor naar hier komende Afghanen. Zo konden wij de voorgaande dagen enkel parlementariërs en vroegere generaals waarschuwen dat wij niet zo maar Afghaanse families op vliegtuigen naar hier laten komen omdat daar het gevaar in schuilde dat sommige van hun kinderen zich tegen onze maatschappij zouden keren en het Islamisme aan onze maatschappij zouden willen opdringen.

Er was zelfs een Belgische parlementariër die, ook al was hij zelf niet van Belgische origine, beweerde dat wij niet zo maar alle vluchtelingen in België konden binnen laten en dat wij hoognodig de al in België residerende Afghanen terug naar hun land moesten sturen.

Elk jaar zijn er wel een “Vredesweek”, “Mensenrechtenweek”, “Dag van Gelijkheid”, “Dag van de Vrouw”, “Dag van de Verbondenheid”, “Dag van de liefde”, enz., maar als puntje bij paaltje komt is er van al die mooie verkondigingen en beloftes op die dagen niet veel te merken na die dagen. Politici beloven ook heel veel, maar verwezenlijken weinig van de beloften die ze maken. ook zijn er weinigen die hun handen in het vuur willen steken om anderen te verdedigen. En vandaag komt het er zeker op aan om voor een bepaalde groep mensen op te komen en deze niet enkel te verdedigen maar ook om ze in veiligheid te brengen.

Penibele toestand in Afghanistan

In zeer korte tijd wisten de Talibanstrijders vanuit drie hoeken van het land verder meerdere streken van Afghanistan onder hun macht en controle te krijgen.

De Taliban hebben het standbeeld opgeblazen van een sjiitische militieleider die tijdens de Afghaanse burgeroorlog in de jaren negentig tegen hen heeft gevochten, zo blijkt uit foto’s die woensdag circuleerden, waardoor nog meer twijfel ontstaat over hun beweringen dat zij gematigder zijn geworden.

Elke actie van de opstandelingen tijdens hun plotselinge machtsovername wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Ze houden vol dat ze veranderd zijn en niet meer dezelfde draconische beperkingen zullen opleggen als toen ze het laatst over Afghanistan heersten, waarbij ze de rechten van vrouwen vrijwel volledig afschaften, openbare executies uitvoerden en televisie en muziek verboden.

Ze hebben ook beloofd geen wraak te zullen nemen op degenen die zich tegen hen hebben verzet.

Maar veel Afghanen blijven zeer sceptisch, en duizenden haasten zich naar de luchthaven en de grens om het land te ontvluchten. Vele anderen houden zich angstvallig schuil in hun huizen, nadat gevangenissen en wapenmagazijnen werden leeggehaald tijdens het offensief van de opstandelingen in het land. Ook zijn er meerdere berichten dat er al Talibanstrijders van huis tot huis zouden gaan om vroegere medewerkers van de geallieerden buiten te sleuren en te straffen. Op televisie waren er al zulke beelden te zien van een man die letterlijk uit zijn huis werd getrokken en bijna gevierendeeld werd onder zijn pijn geroep.

Onder de Nieuwe wapperende Vlag

De opstandelingen hebben hun eigen vlag – een wit vaandel met islamitische opschriften – gehesen in de gebieden die zij hebben veroverd.

File:Statue of Mazari in Bamyan.JPG

Het standbeeld van Baba Mazari in de provincie Bamyan, Afghanistan. Abdul Ali Mazari was de politieke leider van het Hazaravolk en het hoofd van de politieke partij Hizbe Wahdat.

Terwijl de Afghanen en de internationale gemeenschap afwachten of de Taliban hun beloften gestand zullen doen, circuleren op de sociale media foto’s van het vernielde standbeeld. Op de foto staat Abdul Ali Mazari afgebeeld. Hij was de politieke leider van de Hezb-e Wahdat-partij tijdens en na de Sovjet-Afghaanse oorlog, die in 1996 door de Taliban werd gedood, toen de islamitische militanten de macht grepen van rivaliserende krijgsheren. Mazari was een voorvechter van de etnische Hazara-minderheid in Afghanistan, sjiieten die werden vervolgd onder het vroegere bewind van de soennitische Taliban.

Het standbeeld stond in de centrale provincie Bamyan, waar de Taliban in 2001, kort voor de door de VS geleide invasie die hen uit de macht verdreef, berucht werden door het opblazen van twee enorme, 1500 jaar oude Boeddhabeelden die in een berg waren uitgehouwen. De Taliban beweerden dat de boeddha’s in strijd waren met het verbod van de Islam op afgoderij.

Een andere belofte van de Taliban die nauwlettend wordt gevolgd, is hun belofte om te voorkomen dat Afghanistan opnieuw wordt gebruikt als basis voor het plannen van terroristische aanslagen. Dat was vastgelegd in een vredesakkoord van 2020 met de regering-Trump, dat de weg vrijmaakte voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen, waarvan de laatste aan het eind van de maand zouden moeten vertrekken.

De laatste keer dat de Taliban aan de macht waren, boden zij onderdak aan Osama bin Laden en Al Qaida, terwijl zij de aanslagen van 11 september 2001 planden. Amerikaanse functionarissen vrezen dat Al Qaida en andere groepen zich opnieuw in Afghanistan zouden kunnen vestigen nu de Taliban weer aan de macht zijn.

Abdul Ghani Baradar

Moellah Abdul Ghani Baradar Akhund van de Pathaanse stam Popalzai

De Taliban hebben toegezegd een “inclusieve, islamitische regering” te vormen en hebben gesprekken gevoerd met voormalig president Hamid Karzai (van 2002 tot 2014),van de machtige Pathaanse Popalzaiclan, en Abdullah Abdullah, een hoge ambtenaar van Pashtunse en Tadzjiekse afkomst in de afgezette regering. Mohammad Yusof Saha, een woordvoerder van Karzai, zei dat de voorbereidende vergaderingen met Taliban-functionarissen de uiteindelijke onderhandelingen met Mullah Abdul Ghani Baradar, een van de oprichters van de Taliban in Afghanistan en de hoogste politieke leider van de Taliban, zouden vergemakkelijken.

Op foto’s die woensdag online circuleerden, was te zien hoe Karzai en Abdullah een ontmoeting hadden met Anas Haqqani, een hooggeplaatste leider van een machtige Taliban-factie. De VS hebben het Haqqani-netwerk in 2012 tot terroristische groepering bestempeld. De betrokkenheid van Haqqani bij een toekomstige regering kan internationale sancties tot gevolg hebben.

Reden om het land te ontvluchten

Als men na gaat wat er de afgelopen 20 jaar in Afghanistan gebeurd is kan men het niet verwonderlijk noemen dat er nu nog een grotere vluchtelingenstroom is opgetreden dan de vorige jaren.

Door de onzekerheid hebben duizenden Afghanen de afgelopen dagen geprobeerd het land te ontvluchten, en de VS en hun bondgenoten hebben geworsteld met het in goede banen leiden van een chaotische terugtrekking uit het land. De Taliban hebben dinsdag de civiele kant van de internationale luchthaven van Kaboel ingenomen en met geweld geprobeerd de mensenmassa’s in bedwang te houden. Zelfs een reporter van CNN botste op een lijn van Taliban strijders die een zeer agressieve houding tegenover de volgens Islamitische normen en in het zwart geklede vrouw namen, die voorzichtig achteruit stapte. (Men kan zich enkel afvragen wat deze Westerse vroouw daar nog deed en waarom zij nog niet teruggeroepen is naar Amerika, want haar leven kan daar duidelijk in gevaar zijn – wat werd aangetoond door de lichaamstaal van die Talibanstrijders.)

Voor het Westen is het makkelijk zeggen dat de mensen thuis moeten wachten op een oproep van de ambassade vooraleer naar de lcuhthaven te trekken. Hoe gaan zij dan op weg naar de luchthaven de controle posten van de Taliban kunnen passeren? Honderden mensen stonden woensdag vroeg buiten de luchthaven. De Taliban eisten documenten te zien voordat ze de zeldzame passagier binnenlieten. Veel van de mensen buiten leken geen paspoorten te hebben, en telkens als de poort ook maar een centimeter openging, probeerden tientallen mensen door te dringen. De Taliban losten af en toe waarschuwingsschoten om hen uiteen te drijven.

Welk gevaar vormen Afghaanse vluchtelingen voor het Westen

Al meerdere jaren proberen bepaalde politieke partijen hun landgenoten bang te maken voor een veroverende Islam. Hierbij vergeten ze dt het iedereen vrij is om een godsdienstige groepering al of niet te volgen. Als men zulk een angst heeft dat de Islam het christendom zou gaan vervangen, hoort men zich eerder af te vragen wat er verkeerd gaat in dat christendom dat mensen er een afkeer van krijgen.

Duidelijk is wel dat uiterst rechtse groeperingen totaal een vals beels schetsen van de Islam en dat zij alle moslims of Mohameddanen over de zelfde kam scheren. Zij doen er ook alles aan om “de Moslims” als gevaarlijke wezens af te tekenen. Zij willen iedereen doen geloven dat “de Moslims” een gevaar vormen voor de gemeenschap en de Westerse cultuur. Maar bestaat er wel iets zoals “Dé Moslims”? In de Moslimgemeenschap zijn er ook zeer veel strekkingen zoals men in het christendom ook zeer uiteenlopende strekkingen heeft en men daar ook niet kan veralgemenen om te zeggen “Dé Christenen”, ook al merken wij dat dit ook wel regelmatig gebeurd, vooral op de commerciële televisiezenders. Maar ook de stataszenders hebben het makkelijk over  “de christenen” terwijl zij in België dan feitelijk de Rooms Katholieken bedoelen, terwijl er in Nederland dan wel meer naar de “Nederlands Protestanse Kerk” of de “Gereformeerden” wordt gewezen.

Om dezer dagen geschoolde mensen te horen beweren dat men toch niet de Afhanen naar hier mag halen omdat zij dan een gevaar zouden gaan betekenen in de toekomst als hun kinderen groot zouden zijn en het Islamitisch geloof zouden gaan verkondigen, is waanzin.  Ten eerste kan het veel gevaarlijker zijn voor het Westen om nu al diegenen die de Westerse mogendheden geholpen hebben daar in Afghanistan in de steek te laten. Dat zal eerder een vijandig gevoelen tegenover de Westerse landen oproepen en een kiemend zaad vormen om wraak tegen die landen te nemen. En men kan er dan zeker van zijn dat die wraak niet zoet zal zijn.

Islamitisch en Christelijke fundamentalisme

De verstandigen zouden de mensen moeten doen inzien dat niet alle moslims even fanatiek zijn als die fundamentalisten. Islam, zo wel als het christendom heeft niets te maken met fundamentalisme, al kan men het even goed vinden in beide godsdienstgroepen.

Allah wil helemaal niet dat mensen elkaar uitmoorden. Wel is het zo dat Allah Al-Aliyy graag zou hebben dat meer mensen dichter tot Hem zouden komen en Hem herkennen als de Enige Ware God. Maar daartoe laat Hij iedereen vrij om zijn of haar eigen keuze te bepalen. God onderzoekt en kent het hart, dus heeft het helemaal geen zin om mensen onder dwang te ‘bekeren‘ en als Moslim of Christen – zij het Katholiek of Protestant– door het leven te laten gaan.

In de vorige eeuwen konden wij in het Westen ook meerdere fundamentalistische Christenen waarnemen. Ook zij gingen verschrikkelijk tekeer en lieten achter hen een enorm bloedbad. Vandaag zijn de fundamentalistische christenen wel minder gewelddadig, maar toch zien wij, vooral in Israël dat zij er nog steeds toe bijdragen dat er dodelijk geweld wordt gepleegd.

Als men meerdere debatten volgt valt het op dat er nu (zoals enkele jaren geleden) weer mensen zijn die de anderen bang willen maken dat de moslims de bedoeling zouden hebben om Europa, en eigenlijk de hele westerse wereld, te gaan onderwerpen. {multicultureel realistisch, moslims in nederland!} Vreemd genoeg zijn daarbij christenen die dan zeggen dat in Israël wanhopig onze westerse zaak verdedigt wordt zodat we niet overlopen worden. Maar zij zien over het hoofd dat zeer vele Zionisten eigenlijk land van anderen afnemen alsof het hun eigen grondbezit is. Verder zijn vele van die Zionisten ofwel zeer conservatieve Ultra Orthodoxe Joden, waarbij dikwijls de fout wordt gemaakt dat het allemaal Haredi zouden zijn, of helemaal geen gelovige Joden. Verder zijn er ook een heel groot deel Evangelische Christenen die met man en macht de Joodse gelovigen van hun geloof in dé Enige Ware God doen willen afzweren om hen ook hun valse Driekoppige godheid of Drievbuldigheid te gaan laten aanbidden. Hun aanwezigheid vormt trouwens nog meer olie op het vuur in het al woelige Midden-Oosten.

Iedereen moet beseffen dat elke vorm van fundamentalisme of uiterst orthodoxe theologische richting onverantwoord of zelfs onaanvaardbaar is, wanuit welke richting die stroming ook moge komen.

Maar men mag niet denken dat zulk een enge zienswijze enkel bij Moslims zou bestaan. Overdreven orthodoxie, een vaak anti-intellectuele tendens in de interpretatie van de kerkelijke leer kan men ook in bepaalde Christen gemeenschappen vinden.

Verlangen of terugkeer naar de wortels van een ideologie of geloof. Als zodanig is een fundamentalistische beweging een reactionaire beweging. Het doet opgang in verschillende stromingen van de Islam, evenals overigens in het Christendom en Jodendom. In de Verenigde Staten is het aan het einde van de negentiende eeuw opgekomen als reactie op Darwin’s evolutietheorie. {Cultureel Woordenboek.nl over Internationale politiek en fundamentalisme}

Beter bang voor de echte fundamentalisten

Men moet niet zo zeer bang zijn voor die Afghanen die naar onze streken zouden wegvluchten van de Taliban. Men moet eerder bang zijn voor die mensen die anderen hun gedachtengoed met alle macht wilen opdringen. Gevaarlijk wordt het zelfs wanneer bepaalde beperkingen voor de mensen in wetten worden gegoten waar niemand kan ontsnappen en waarbij zware straffen worden opgelegd. De verplichting die men volgens de wet heeft ten aanzien van wat men doet of nalaat gaat mee bepalen of er sprake kan zijn van fundamentalisme. Aansprakelijkheid kan vrijwillig zijn aangegaan (bijv. bij een contract) of door de wet zijn opgelegd en dan moet niemand voor zulk een akkoord gaan bang zijn. Aansprakelijkheid door de wet wordt wel gezien als het wezenlijke verschil tussen enerzijds klassieke en anderzijds sociaal-economische rechten. De klassieke rechten zijn meestal omgezet in wettelijke regels die de overheid bij niet-naleving aansprakelijk maken. Zo kan compensatie worden gevraagd in gevallen van marteling, een handeling waarmee het slachtoffer ernstige psychische of lichamelijkepijn wordt toegebracht, maar ook bij onwettige gevangenschap of hechtenis, of vorm van detentie waarbij de vrijheidsberoving door een overheid of een andere hogere (of sterkere) mach, en kan opheffing van censuur via de rechter worden afgedwongen. Sociaal-economische rechten zijn meestal als idealen geformuleerd, zoals de rechten op werk of huisvesting, waarvoor de overheid niet wettelijk aansprakelijk is. Maar ook aan sociaal-economische rechten wordt steeds vaker juridische aansprakelijkheid verbonden. Een rechter kan bijvoorbeeld boetes opleggen als vrouwen of leden van minderheden gediscrimineerd worden bij toegang tot bepaalde banen.

In Afghanistan en enkele andere Islamitische staten kan men zien dat de machtshebbers alles in het werk stellen om hun macht zichtbaar en voelbaar aan iedereen op te dringen. Voor die fundamentalisten is er geen sprake van andere ideologieën dan de hunne, en iedereen hoort zich naar hen te schikken.

Niet voor de vluchtelingen maar voor hen die deze mensen doet vluchten moet men eerder uitkijken en bang voor zijn. Het zijn diegenen die er een strenge eenzijdige interpretatie van een godsdienst op nahouden, die zich kenmerkt door religieuze onverdraagzaamheid.

De anti-semiet en evangelische prediker William Franklin (Billy) Graham jr., die een aantal ‘kruistochten’ organiseerde in de 20ste eeuw, waarvan er één leidde tot een groei van het evangelische christendom in Australië.

Velen vergeeten dat oorspronkelijk ‘fundamentisme’ de benaming was  voor een conservatieve beweging in het Amerikaans protestantisme in de 19e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog ontplooide de beweging zich vooral als een anticommunistische, evangelistische stroming vertegenwoordigd door predikanten als Billy Graham. Fundamentalisme was ook te vinden bij de Zuid-Afrikaanse Nederlands-hervormde kerk, of bij de Nederduitse Gereformeerde Kerk (afgekort NG Kerk of NGK) de oudste van de zogenaamde Drie Zusterkerken in Zuid-Afrika, die apartheid verdedigde als de wil van God.

Veel te vell mensen vergeten dat fundamentalisme heden ten dag voorkomt in alle godsdiensten.
Maar hier in het Westen lijken de mensen enkel oog te hebben op de fundamentalistische aanhangers van de islam die `islamisten` worden genoemd.

Men mag niet vergeten dat fundamentalistische opvattingen vaak strijdig zijn met de mensenrechten, zoals in de ideeën over de ondergeschikte positie van de vrouw, de verkettering en vervolging van degenen die geen of een andere godsdienst zijn toegedaan en de weigering om het gezag van internationale verdragen te erkennen. duidelijk kunnen wij deze kenmerken warnemen bij bepaalde Islamietische groepen zoals de Taliban, Boko Haram, Al Qaida of Daesh en andere.

Wat ook verkeerd gaat is dat heel wat mensen die fundamentalistische islam gelijk stellen met terrorisme en zelfmoordaanslagen, wat niet zo hoeft te zijn, maar toegegeven wel dikwijls gebeurd. Sommige fundamentalisten nemen inderdaad hun toevlucht tot geweld, maar er zijn veel fundamentalisten die langs vreedzame weg hun overtuiging uitdragen en veel islamitische terroristen gebruiken een fundamentalistische opvatting van de islam als een excuus voor het nastreven van politieke doeleinden, zoals het terugdringen van Amerikaanse invloeden in het Midden-Oosten.

Diegenen die nu Afghanistan in een zeer korte tijd hebben weten te veroveren zijn fundamentalisten waarbij de politieke en economische macht voorop liggen en die een geloof opdringen aan anderen om hun machtspositie te verzekeren en om met een angstpsychose anderen tot hen te binden.

Het is voor zulke gevaarlijke dwinglanden dat de wereld eerder bang hoort te zijn dan voor diegenen die Allah aanbidden in alle eerlijkheid en vroomheid.

+

Voorgaande

Uit de oude doos: Soennitische en Shiitische Moslims

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

De haat van IS voor Christenen

Het failliet van de war on terror

Duizenden op de vlucht voor Taliban

Een leven terug onder taliban

Vluchten naar een hoopvolle toekomst

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Islamofobie is contraproduktief

Een leven terug onder taliban

++

Aanvullende lectuur

 1. Uit de Oude Doos: Israël versus Hamas
 2. Hersenspoeling en voortdurende intimidatie
 3. Bekeerlingen en omgang
 4. Christen vervolgingen in het Midden-Oosten
 5. Wanneer de jongere oor kreeg voor Arabische klanken
 6. Gevolgen van beperkingen van vrijheid in Turkijë
 7. Angst en verlossing van het kwaad
 8. De Vredesweek vraagt Internationale Gemeenschap Verantwoordelijkheid te nemen
 9. Witte, grijze en zwarte tinten voor de Lage Landen en Europa
 10. Veroverende geloofsgroep
 11. Te late hulp voor Syrië uit Westen voedingsbodem voor Vechters voor een Islamitische Staat
 12. Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen
 13. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 14. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 15. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1
 16. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2
 17. Veroverende geloofsgroep
 18. Uitdrijving bevolking provincie Idlib
 19. Politici die trachten het geloof in de privesfeer te duwen of uit de maatschappij te bannen
 20. Noodzaak om ons sterk te maken tegen twee bastions
 21. islamitische militanten
 22. Uit het archief: Macht, Olie en Religie
 23. Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen
 24. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 25. Is een fundamentalistische kijk op de bijbel, de enige mogelijke kijk?
 26. Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme
 27. Jihad gedoe
 28. Geloven in God

+++

Gerelateerd

 1. Beschavingen… ’t is overal iets
 2. Democratie brengen
 3. Multicultireel, realistisch – Moslims in Nederland
 4. peterzijnblog
 5. Stop de islamisering en stem dadelijk PVV, de enige partij die NEE zegt tegen de islam in Nederland!
 6. Syrische rebellen, Afghanistan aan de Middellandse Zee?
 7. De islam, een anti-westerse veroveringsideologie wordt in Nederland al jaren geknuffeld
 8. Met de Resolutie van Straatsburg in 1975,werd Europa verraden en verkocht aan de islam
 9. De knikkers van Qadir
 10. In Ander Nieuws: week 24/25
 11. Afghanistan, een overdenking
 12. De val van Afghanistan
 13. Oud-ambassadeur waarschuwt: ‘Val van Afghanistan toont aan dat Israël enkel op zichzelf moet vertrouwen’
 14. Na 20 jaar,Afghanistan is opnieuw in handen van de Taliban islamofascisten
 15. Hamas feliciteert de Taliban voor zijn ‘overwinning op de Verenigde Staten’
 16. Iran, Oman, Qatar en Hamas omarmen gewelddadige machtsovername van Afghanistan door Taliban
 17. Bijleveld verantwoordt zich voor sturen militairen naar Afghanistan
 18. Afghanistan: De val van Kaboel is een wake-up call voor Israël
 19. Amerikaanse militaire delegatie bezoekt Turkije om de luchthaven van Kabul te bespreken
 20. Afghanistan: de VS druipen af, komt Turkije in de plaats?
 21. Val van Kaboel is grootste vernedering voor Amerika en het Westen in decennia
 22. Chaos op luchthaven Kabul, duizenden Afghanen proberen te vertrekken
 23. Talibanleiders gebruikten Twitter en WhatsApp om Kaboel te veroveren
 24. Taliban bedankt Afghanen voor achtergelaten wapens
 25. Onthoofdingen en executies: De bodem van het Ghazistadion in Kaboel was ooit doordrenkt met bloed
 26. Handleiding van de Taliban voor een perfecte steniging in Afghanistan [in beeld]
 27. Afghanistan, het spel van de schaduwen
 28. Zomaar een moment uit het leven van een bureaucraat
 29. Arabia
 30. Jeruzalem: leven te midden van religieuze fanatici
 31. ‘Het gaat niet om wat je gelooft, maar hóé je dat doet’

6 Comments

Filed under Geschiedenis, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Anti-Semitism in the United States

Although in many ways the U.S. Jewish population is flourishing, concerns about anti-Semitism have risen among American Jews. In the recent Pew Research Center’s survey of U.S. Jews, conducted from Nov. 19, 2019, to June 3, 2020, three-quarters say there is more anti-Semitism in the United States than there was five years ago, and just over half (53%) say that “as a Jewish person in the United States” they feel less safe than they did five years ago.

Probably this has a lot to with the way Donald Trump created a poisoned atmosphere.

Politically, U.S. Jews on the whole tilt strongly liberal and tend to support the Democratic Party, but the last few years in that party were many extreme right people who wanted a white Christian nation. When the new survey was fielded, from late fall 2019 through late spring 2020, 71% a lot of Jews said  they were still Democrats or leaned Democratic. Among Jews of no religion, roughly three-quarters were Democrats or leaned that way. But those who saw how their president went in against God’s Commandments could not support that party that had betrayed all democratic values.
Orthodox Jews have been trending in the opposite direction, becoming as solidly Republican as non-Orthodox Jews are solidly Democratic. In the run-up to the 2020 presidential election, 75% of Orthodox Jews said they were Republicans or leaned Republican, compared with 57% in 2013. And 86% of Orthodox Jews rated then-President Donald Trump’s handling of policy toward Israel as “excellent” or “good,” while a majority of all U.S. Jews described it as “only fair” or “poor.”

Jews who wear distinctively religious attire, such as a kippa or head covering, are particularly likely to say they feel less safe. But the impact on behaviour seems to be limited: Even among those who feel less safe, just one-in-ten – or 5% of all U.S. Jews – report that they have stayed away from a Jewish event or observance as a result.

+

Preceding

Seeds from the world creating division and separation from God

The Rise of Anti-Seminism

Growing anti-Semitism possible sign of certain times

Quiz questions, views, left- and right-wing anti-Semitism

Historian Deborah Lipstadt Assesses the New Anti-Semitism

Trump’s rhetoric is infusing a culture of Anti-Semitism

Month of freedom and liberty with Independence Day or Deceived day

Judaism and Jewishness in 2020 America

++

Additional reading

 1. In Every Generation: The Return of Anti-Semitism – Pesah Day 1, 5779
 2. The fight against anti-Semitism is also a fight for a democratic, value-based Europe
 3. 2019 was #4 a Year of much deceit in Belgium and the rest of Europe
 4. ….a powerful way to put the universe on notice….
 5. A Secret of our Enemy :Inter-Ethnic Fault Lines Among the Jews (Full Article)
 6. A vibrant and inclusive movement within the American Jewish community

5 Comments

Filed under Being and Feeling, Cultural affairs, Lifestyle, Religious affairs

Judaism and Jewishness in 2020 America

A new Pew Research Center survey finds that many Jewish Americans participate, at least occasionally, both in some traditional religious practices – like going to a synagogue or fasting on Yom Kippur – and in some Jewish cultural activities, like making potato latkes, watching Israeli movies or reading Jewish news online.  The same could perhaps be said for European Jews.

Among young Jewish adults, however, two sharply divergent expressions of Jewishness appear to be gaining ground – one involving religion deeply enmeshed in every aspect of life, and the other involving little or no religion at all.

For Europeans it might be strange that overall, about a quarter of U.S. Jewish adults (27%) do not identify with the Jewish religion. Like all over the world we can find the strong feeling of ethnicity, more than religiosity.  The 27% U.S. Jewish adults who consider themselves to be Jewish ethnically, culturally or by family background, even when they have a Jewish parent or were raised Jewish,  answer a question about their current religion by describing themselves as atheist, agnostic or “nothing in particular” rather than as Jewish. Among Jewish adults under 30, four-in-ten describe themselves this way.

The two branches of Judaism that long predominated in the U.S. have less of a hold on young Jews than on their elders.
In 2013 the Conservative movement was the second largest of the three main religious denominations within American Judaism, claiming 18 percent of American Jews. In some years in the 1950s, the movement was adding 100 new affiliate congregations annually.
In the 21st century, the movement’s long-term viability has continued to be drawn into question. The percentage of Jewish households that identified as Conservative dropped by 10 points — from 43 to 33 percent — between 1990 and 2000, according to surveys of the American Jewish population conducted in those years. By the end of the century, the movement was in serious decline, in such a way that some were fretting openly that Conservative Judaism was on the road to oblivion. About fifteen years ago Rabbi David Wolpe suggested that Conservative Judaism be rebranded as Covenantal Judaism. That name we hear also here and there in our regions, where some Jews and Jeshuaists consider themselves Covenantal Jews.
Today roughly four-in-ten Jewish adults under 30 identify with either Reform (29%) or Conservative Judaism (8%), compared with seven-in-ten Jews ages 65 and older.
Among Jews ages 18 to 29, 17% self-identify as Orthodox, compared with just 3% of Jews 65 and older. And fully one-in-ten U.S. Jewish adults under the age of 30 are Haredim (often known in English as “ultra-Orthodox.”), (11%), compared with 1% of Jews 65 and older. Approximately 1.2 million Haredim live in Israel, jealously guarding their traditions.

Strangely enough, or perhaps not, we can find several Jews who are somewhere “in-between”, themselves found to be not a believer, but who have not given up upon Jewish religious practice. some of them have even adopted more religious practices than they were ever raised with.
In the States, like in Canada and West Europe we find lots of Jews who adopted a religious Jewish lifestyle for themselves, in a similar way we have seen Christians also creating their own religious system and spiritual lifestyle.

In fora we can see that the participants who no longer believe were raised in various Orthodox communities around the world, ranging from Modern Orthodox to Yeshivish to Hassidic; and most spent their childhoods and years of their adulthoods studying in houses of Torah learning. Some were rabbis themselves, educators who dedicated years of their lives to spreading love of Torah and traditional Judaism among the Jewish people. {Why can’t I be secular?}

Remarkable is to notice that in the U.S.A. the youngest U.S. Jews count among their ranks both a relatively large share of traditionally observant, Orthodox Jews and an even larger group of people who see themselves as Jewish for cultural, ethnic or family reasons but do not identify with Judaism – as a religion – at all.  For non-Jews the difference is mostly not made, which gives a totally wrong view of Jews, them thinking all those things those civilian non-believing Jews do against Torah would be in line or acceptable to all Jews.

In the U.S., the same as in Europe, we can see that the youngsters, though not so interested to know if the food is kosher or not, still like a lot of traditional foods. As such, they like cooking traditional Jewish foods, visiting Jewish historical sites and listening to Jewish or Israeli music. Yet the survey finds that most people in the latter group (Jews of no religion) feel they have not much or nothing at all in common with the former group (Orthodox Jews). For many youngsters the Jewish traditions and lifestyle may feel outdated. Others may become unsettled because they find people in their forties searching for ways to live more in line with their ancestors, going back to the synagogue and praying again in the house. Some want to delve into the deeper meaning of Jewishness and Judaism.

It is a fact that Jews and Jeshuaists are a minority. For the U.S.A. in absolute numbers, the 2020 Jewish population estimate is approximately 7.5 million, including 5.8 million adults and 1.8 million children (rounded to the closest 100,000). The 2013 estimate was 6.7 million, including 5.3 million adults and 1.3 million children. The precision of these population estimates should not be exaggerated; they are derived from a sample of the U.S. public that is very large compared with most surveys (more than 68,000 interviews) but are still subject to sampling error and other practical difficulties that produce uncertainty. Furthermore, the size of the Jewish population greatly depends on one’s definition of who counts as Jewish.

Most U.S. Jews identify as Democrats, but most Orthodox are Republicans

++

Find also to read

Judaism and Jeshuaism a religion of the future

Jewish Americans in 2020

+++

Related

 1. American Conservative Judaism
 2. Covenantal Judaism: Ki Tavo 5780
 3. On Rosh Hashanah, a sermon to the unwelcome
 4. Converting to Judaism sparks political uproar in Israel
 5. Opening Israel to non-Orthodox Converts Should Have Happened Long Ago
 6. A Journey of Discovery
 7. Messianic Jews Say ‘Fake Rabbi’ Was Wrong Way to Reach the Ultra-Orthodox
 8. Reform Jews Should Recite Qorbanot in Prayer
 9. Parshat Eikev
 10. Why can’t I be secular?
 11. The Jewish teddy bear
 12. What I’m Watching
 13. Oh, come on, or: Srsly?

3 Comments

Filed under Being and Feeling, History, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs

Can China Become A Super-Power

 

1 Comment

Filed under History, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, World affairs

Vaccinations and anti-vaxers

Ex-president Donald Trump was against vaccinations and even did want Americans to believe the “Chinese disease would soon be over”. This ego tripper managed lots of Americans not to believe in the dangers of the Coronavirus.

By his misleading words he got many Republicans, evangelicals, but also poor blacks, and Hispanics to believe it are foreign forces and socialists or, worse, communists, trying to undermine the American society. Today many are suspicious of the government which would have become in power by a fraud election. Conservative evangelicals are among the quickest to share all those absurd stories about a.o. coronavirus-related conspiracy reaching to the highest levels of government. In many countries we can see that it is the Religious Right which is a hothouse of anti-vax activism and health fads.

Fools will readily believe a case without closely seeking out and attending to the criticisms of it (Proverbs 18:17). They routinely judge before hearing. They also attend to and spread rumours, inaccurate reports, and unreliable tales, while failing diligently to pursue the truth of a matter. The wise, by contrast, examine things carefully before moving to judgment or passing on a report. {Wisdom and Folly in Christian Responses to Coronavirus}

a lot of youngsters only go be the headings on their Social Media. Titles on You Tube or on Facebook, without going to read the article, let withstand to think about it and to examine what is said in it.

They do not follow up closely on viewpoints that they have advanced, seeking criticism and cross-examination to ascertain their truth or falsity. And when anything is proven wrong, they do not return to correct it. {Wisdom and Folly in Christian Responses to Coronavirus}

You would think, in the U.S.A., after the new president tried to get some order again, the American citizens would get back to their senses. The number of new Covid-19 cases per day has increased dramatically in the United States in the past month. New, dangerous variants have spread widely. At first Trump could convince people not to wear masks, but luckily now they show up in many parts of the country. Artists, often looked at as being “left”, went to get their vaccination as soon as they could. CEO’s also did not wait to long before getting vaccinated. But for the lowest-income groups, we can see it is more difficult to get people over the line. In the U.S.A. only 1.1 percent of the population of poor countries has received a single shot. Some people have surrendered to a sense of doom because they formed unreasonable expectations that the Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson vaccines would miraculously obliterate the virus.

You would expect after the 2020 lockdowns, the 2.4 million Americans hospitalised and the 610,000 killed, more Americans would hurry to get the vaccinations over and done with. But the unmistakable fact is that they’ve made great progress in recent months to smother the virus and steer national life back toward normal. Where 5,463 people died from Covid-19 on one day at the beginning of the year, the daily death count is now bouncing in the low hundreds. One good thing may be that already an undetermined number of people have acquired some immunity from Covid-19 by exposure to it.

Today in America, severe Covid-19 infections and death are almost entirely in unvaccinated people. And the vaccines are still remarkably effective — of the 163 million fully vaccinated in the United States, only 1,141 have died from the virus.

It is known that the older you are, the greater the chance of getting seriously ill or dying from CoViD, and the younger you are, the less likely you are to have serious symptoms. This makes a lot of youngsters not worrying or not afraid of getting infected. For them there are many reasons not to receive an injection. Though lots of those reasons are based on absurd messages on Social Media. Social Media is doing a lot of damage and undermining national safety. One would expect them to see now, that because of the success of the vaccination in the older population, that the infection rate from the Delta variant has sent the number of infections soaring, the number of deaths, at least right now, is surprisingly low.

Young and old should come to recognise this virus is not an ordinary virus, like we have seen previously several viruses coming over the lands. It is not a virus that shall allow us to cry victory soon. No matter who might be president or in power, all shall have to start with acknowledging that it’s not within our power to eliminate Covid-19 from our shores the way we have polio, or to vaccinate every American against the virus. If we’re willing to agree on an end goal of dramatically reducing the severe illness and deaths from the virus, however, we might begin to see what winning is about.

According to Anthony Fauci the vaccines are even effective against the new variants that people fret so much about.

“A higher percentage of Americans have taken a Covid-19 vaccine in the past seven months than took a flu vaccine during the catastrophic 2017-18 flu season (37 percent of adults). Only 54 percent of the American population had taken the Salk polio vaccine six years after its introduction. Viewed from these angles, Americans in 2021 have not been particularly “vaccine hesitant.”

he says. But when we see news coverage and some documentaries about the handling of CoViD in the United States we got another view, with a lot of people between the age of 20-40 coming up with a lot of reasonable and sometime idiotic fantasies why they do not want to be vaccinated.

All over the world people should become convinced that it is a matter of not only protecting yourself, but out of love for the other, protecting those around you. The more people we vaccinate, the safer we all are today and how sooner we can go back to a normal life. We need everybody to be able to go to work, to have all the shops, pubs and event centres open again. Trying to get everything working properly again, we should safeguard ourselves by taking enough precautions that the illness can not spread. The less opportunity dangerous variants will have to emerge and spread tomorrow the better our life shall be and the better our economy shall be able to recover from those two years ‘disaster’.

So many in France and Germany shout about their freedom being taken, but do they ever think about what freedom really might be? Freedom is also respecting the freedom of others!

The age factor helps to explain why the rate of vaccination has stalled and is unlikely to accelerate, especially among the 19-to-49 crowd, many of whom feel immortal. We also hear that several of that age group in Europe went only to get their vaccination to be able to travel or to go to music festivals.

Some people also point to the fact that lots of people die in car accidents or find their death by having cancer. They say the older generation reacted to strongly on a disease which perhaps should be regarded like any other flu variant or a disease that comes over our countries once in a while to bring a clean brush against overpopulation.

+

Also interesting to read

 1. Remembering what happened in the previous influenza pandemic
 2. According to Pew Most White Evangelicals Don’t Think COVID-19 is a Medical Crisis
 3. Undermining security and democracy via the Internet
 4. No time yet to relax the CoViD-19 restriction measures
 5. Lockdown greetings for a newer year
 6. Not created to be on our own
 7. CoViD-19 Curation
 8. A new start when the lockdown comes to an end
 9. NY Gov. Andrew Cuomo his state of the state address
 10. G7 and Building Back Better
 11. Good time to sort out your friends and contacts
 12. In Coronatime thinking about death
 13. A living Word giving confidence
 14. Do not be daunted by the enormity of the world’s grief

+++

Related

 1. Wisdom and Folly in Christian Responses to Coronavirus
 2. Employee shortage, COVID-19 surge leave ICU nurses exhausted
 3. Japan’s pandemic entering ‘new phase’ as Tokyo COVID-19 cases hit record high
 4. As delta variant spreads, New York City ramps up vaccination efforts among students
 5. Clubs NSW calls for COVID-19 vaccinated individuals to be allowed back into venues
 6. NYC, Big Employers Taking Hard Line Against Vaccine Holdouts
 7. Be aware of othersAugust 1, 2021
 8. Waking Up
 9. Anti Vaxers
 10. Hospital CEO tells anti-vaxers to ‘shut up’
 11. Public hearing underway as thousands want a say in the proposed ban on religious exemption for childhood vaccines
 12. How To Talk To Anti-maskers And Not Lose Your Mind
 13. Mick Jagger and Dave Grohl mock anti-vaxxers in new song
 14. Jaco: Welcome to the death lottery; wanna play?
 15. Re- emerging
 16. 07/12/2021 Summer Doldrums
 17. “Freedumb Must Reign!”
 18. 28 & 1/3 Grams
 19. It Sails Through the Air
 20. Covid returns again – Why are you still not vaccinated?
 21. I’m mad as hell, and not sorry
 22. Give Them The Stick, Not The Carrot
 23. Jaco: Make the anti-vaxers pay
 24. Those who not get to the vaccine
 25. Anti-vaxers had their fun
 26. Wild deer found to have coronavirus antibodies in four-state study

9 Comments

Filed under Headlines - News, Health affairs, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Welfare matters

Europe Floods: Death Toll Over 110 as Rescues Continue

Probably we are looking at more than 150 victims of the heavy rain and flooding which took parts of Germany, Belgium and the South of the Netherlands. Authorities said late Thursday that about 1,300 people in Germany were still listed missing, but cautioned that the high figure could be due to duplication of data and difficulties reaching people because of disrupted roads and phone connections.

In Belgium, Pepinster, Theux, Chaudfontaine, Spa, Liège a.o. got enough water to forget draughts for months. Most of the drowned were found around Liege, where the rains hit hardest. Skies were largely overcast in eastern Belgium, with hopes rising that the worst of the calamity was over.

Please find this report about the flash floods this week which followed days of heavy rainfall, sweeping away cars and causing houses to collapse across the region.

“Some parts of Western Europe … received up to two months of rainfall in the space of two days. What made it worse is that the soils were already saturated by previous rainfall,”

said Clare Nullis, spokesperson for the World Meteorological Organization.

Those who keep saying Climate chance is an invention of revolutionaries and lefties, should have a better look of how our weather becomes unpredictable.

Extreme weather events are hitting Europe more frequently as climate change warms the continent, experts agree.

2020 was Europe’s hottest year since records began over 300 years ago, according to analysis of global weather stations by Berkeley Earth, and eight of the 10 hottest ever years have been in the past decade.

The continent’s average temperature is now roughly 2C warmer than it was at the start of the 20th century – an increase that has come with a growth in extreme weather.

For example, warmer air holds more water which, in turn, can lead to extreme downpours.

Please find to read and watch another video > Europe Floods: Death Toll Over 110 as Rescues Continue by Frank Jordans

4 Comments

Filed under Ecological affairs, Headlines - News, Nature, Pictures of the World, Video, World affairs

Necessity of free press for Hong Kong

We are convinced there always has to be free independent press. We find that freedom of expression, speech, press, is essential for a community.

Since more than a year that freedom of thought has been brought in danger by silencing critical writers. With regret we have seen the many difficulties which inhabitants of Hong Kong, officially the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China (HKSAR) have to face.

The highly developed territory and ranks fourth on the UN Human Development Index, its pictures show us a city that has the largest number of skyscrapers of any city in the world. Ranked 4th in the Global Financial Centres Index, one would think everything must go incredibly well in that city. But that is without regard to the overlooking and dominating power of the parliamentary communist apparatus.

What never should have happened, was presented by the agreement of the United Kingdom and China, Hong Kong being transferred to China on 1 July 1997, after 156 years of British rule. This instead of making Hong Kong an independent sovereign country.

Political debates after the transfer of sovereignty have centred around the region’s democratic development and the central government‘s adherence to the “one country, two systems” principle. After reversal of the last colonial era Legislative Council democratic reforms following the handover, the regional government unsuccessfully attempted to enact national security legislation pursuant to Article 23 of the Basic Law. {Wikipedia}

Before the British government handed over Hong Kong in 1997, China agreed to allow the region considerable political autonomy for fifty years under a framework known as “one country, two systems.” But probably they use another calendar than ours with very short years!  Soon they started to limit the inhabitants their movements and way of thinking.

From the central force in Beijing, everything was done to reduce the movements and influence of the Hongkongers. Beijing has cracked down on Hong Kong’s freedoms, stoking mass protests in the city and drawing international criticism.

In the wake of the pro-democracy Umbrella Movement as a non-profit outlet funded by Hongkongers, the newspaper Hong Kong Free Press was launched in 2015. Hong Kong Free Press is a non-profit, English-language news source seeking to unite critical voices on local and national affairs. Free of charge and completely independent, HKFP arrives amid rising concerns over declining press freedom in Hong Kong and during an important time in the city’s constitutional development.

In 2020, we got to hear how Beijing passed a controversial national security law and came to see how dozens of pro-democracy activists and lawmakers were arrested. We could also see the inappropriate violence coming from the government, and violence provoking actions of the police force, dimming hopes that Hong Kong will ever become a full-fledged democracy.

On 15 October 2015 a video shot by a TVB film crew appeared to show seven police officers haul off a handcuffed protester from a freshly cleared Lung Wo Road to a dark corner in nearby Tamar Park, Admiralty. As the officers circled the protester, some allegedly took turns kicking and punching him while others stood over him, keeping watch. Despite an effort by the station to downplay the footage and remove it from subsequent broadcasts, the video quickly took Hong Kong by storm, stirring public outrage and catapulting the victim of the apparent attack, Civic Party activist Ken Tsang, to the status of an instant icon. The Occupy protests were violently crushed without mercy, and up to today we regularly get new shots of press people and protesters being arrested by the police. From some people apprehended by the police a few months ago, nothing is heard any more.

No wonder the public lost their trust in the local police after the many secret missions of the forces and the many police interrogations, certainly after the 2015 blockage of the Hong Kong Free Press website in China. Any websites or apps that undermine Party rule, or have the potential to, are typically blocked. This consists largely of western news media, social networks, and sites built on user-generated content. Other content deemed vulgar, pornographic, paranormal, obscene, or violent is also blocked. Some western websites, apps, and services are blocked in order to prevent competition with domestic, homegrown alternatives.

blocked in china hong kong free press
(Find which sites are blocked in China by the Chinese Communist Party’s technological and legislative efforts to regulate the internet: >  censorship watchdog websites greatfirewallofchina.org and blockedinchina.net.)

The easiest way to access censored websites in China is to use a VPN (Short for virtual private network) But because VPNs being not so cheap subscription services that encrypt internet traffic and route it through an intermediary server outside of China, this allows only a limited audience to use it to bypass the Great Firewall and freely access the web.

In 2020 Hong Kong Free Press has been shortlisted by the UK-based Index on Censorship for their annual Freedom of Expression Awards.

index censorship hong kong free press

Hong Kong pro-democracy tabloid Apple Daily continued its operations and printed 500,000 copies of Friday’s paper after its headquarters were raided by the police on Thursday 17 June 2021, and five senior executives were arrested on suspicion of violating the national security law.

Apple Daily raid June 17, 2021

Dozens of Hong Kong police enter Apple Daily’s headquarters in Tseung Kwan O on June 17, 2021. Photo: Apple Daily.

It was the second time in 10 months that the newspaper, founded by Jimmy Lai, had been raided. Police said the warrant used on Thursday was issued under the security legislation, and gave them power to search for and seize journalistic material.

Lai, 73, who was arrested during the first raid last August, is serving 20 months in prison for protest-related offences and also faces charges under the Beijing-imposed security law, which provides for penalties of up to life imprisonment.

According to local media, those arrested included Next Digital CEO Cheung Kim-hung and Chief Operating Officer Royston Chow, Apple Daily’s Editor-in-Chief Ryan Law, Associate Publisher Chan Pui-man and Cheung Chi-wai, who manages the newspaper’s online news platform. All were arrested in the early hours at their homes.

Police said their operation was not targeting the press, adding the force “had no choice” but to enforce the law inside a media company.

 

Please find to read:

 1. Hong Kong justice chiefs accused of ‘shameless double standards’ for dropping charge against reporter from state-owned media outlet
 2. Two senior execs at Hong Kong’s Apple Daily formally charged with national security ‘conspiracy’
 3. ‘Very heartbreaking’: Hong Kong media reel as security law targets democracy paper’s reporting
 4. Hong Kong police raid Apple Daily office, editor-in-chief among 5 arrested under national security law over articles
 5. Hong Kong’s Apple Daily may halt publication this Sat, pending Fri board meeting
 6. ‘#Hong Kong is very beautiful’ hashtag trends online after Watsons Water bottles taken off shelves
 7. Taiwan pulls trade office staff over Hong Kong ultimatum
 8. Embattled democracy coalition cancels Hong Kong’s annual July 1 march; will discuss disbanding

+++

Related

 1. Two Hong Kong newspaper executives charged under security law: police
 2. HK democracy supporters snap up Apple Daily copies
 3. Apple Daily: Hong Kong police raid sparks rush on newspapers
 4. Hong Kong’s RTHK fires popular pro-democracy radio host Tsang Chi-ho
 5. Post-Work Life in Hong Kong
 6. Blockchain could boost fintech in HK, but city is lagging
 7. Hong Kong newspaper chiefs on trial for security charge
 8. Pro-democratic executive of Hong Kong Media appears before court
 9. This is the worst of times
 10. Hong Kong court denies bail to Apple Daily’s editor, publisher
 11. Sunday Morning: News From Zurich, London, Copenhagen & Hong Kong
 12. Hong Kong seeks integration with mainland China, says Carrie Lam
 13. Hong Kong’s Apple Daily paper to shut within days
 14. John Ross: from Trotskyism to power-worship
 15. Hong Kong’s Apple Daily may halt publication this Sat, pending Fri board meeting
 16. Hong Kong pro-democracy paper Apple Daily says to decide on closure on Friday
 17. UN rights chief eyes visit to China’s Xinjiang ‘this year’
 18. Hong Kong’s Biggest Pro-Democracy Newspaper Likely to Shut Down This Week After National Security Law Raid
 19. Hong Kong’s last pro-democracy newspaper may be forced to suspend operations after government crackdown

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Headlines - News, History, Juridical matters, Political affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

A dangerous turning point – Earth facing the collapse of everything

Despite so much evidence to the contrary, “experts” deny there is any threat to the world’s ecology.
Study Disputes That Earth is in a ‘Climate Emergency’

Brietbart 07-Feb-21 by Delingpole

“There is no “climate emergency”, according to a study for the Global Warming Policy Foundation by independent scientist Dr Indur Goklany.
Dr Goklany concludes:

“While climate may have changed for the warmer:  Most extreme weather phenomena have not become extreme, more deadly, or more destructive.  Empirical evidence directly contradicts claims that increased carbon dioxide has reduced human wellbeing. In fact, human wellbeing has never been higher.

Whatever detrimental effects warming and higher carbon dioxide may have had on terrestrial species and ecosystems, they have been swamped by the contribution of fossil fuels to increased biological activity. This has halted, and turned around, reductions in habitat loss”.

The report would make hugely depressing reading for all environmental activists — even the Pope – if it was
infallibly accurate – which it is not!
Dr Goklany says there is little to scare us:

Yes, there will be more hot days, but fewer cold days. Oh? Where?

In the Arctic and the Antarctic of course – silly!

*There will be less tornados – #in Great Britain?
* There will be less floods, less frequent and smaller!
# Perhaps Goklany slept through last year, but there were half a dozen cyclones causing death by floods, drowning, landslides and inundation from January to December 2020 throughout the Southern Hemisphere!
*There will be less droughts and less wildfires.

# When does this begin? So far so bad in California and many parts of Australia. In October 1917 intense, deadly fires killed 41 people in Spain and Portugal, and in 2020 fires affected Sweden and Northern France as well as Italy and Spain where wildfires are not indigenous!

In 2020 for months, Siberia has been experiencing extreme heat due to a combination of persistent sunny weather and human-caused climate change. In addition to producing Arctic temperatures that cracked 100 degrees in June, the heat has fueled an enormous outbreak of wildfires, including fires on Siberia’s tundra……

Breitbart News Desk February 16, 2021:

The deep freeze that knocked out power in Texas spread across the country this week. The agency that manages power in fourteen states from Texas through Oklahoma and all the way up to North Dakota declared a state of emergency and ordered utilities to initiate rolling blackouts to cut electrical demand and stabilize the grid.
Meanwhile, a lot of fracking for oil has been brought to a halt by the freeze. Twenty percent of the U.S. oil production has gone offline, and some of the biggest refineries have been shuttered. The big problem is that the Texas oil kits are not set up for arctic weather. Up in North Dakota the extraction process is winterized, but that’s not the case farther south. Even something as simple as picking up oil in a truck to move to a refinery can become impossible when your roads are iced over, there are no snow ploughs or road salt, and no one has snow tires.
Crude oil production is down by more than four million barrels a day, twice what was reported a day earlier. Prior to the cold crisis, the U.S. was producing around 11 million barrels a day.
The Permian Basin, America’s largest oil field, has been hard hit. Production in the area that straddles western Texas and
New Mexico is down between 65 percent and 80 percent.

The melting Arctic has been watched closely by countries like China and Russia who are looking to take advantage of the increasingly available shipping lanes. But scientists have lamented the latest milestone, and are sounding the alarm about further environmental degradation due to increased shipping activity.

It is a very dangerous turning point

says Associate Professor Nengye Liu, an expert in international polar law at Macquarie University.

In Revelation 6:8-9 we can see that “Global Warming” is the result of the 4th Vial of God’s Wrath

   8 And the fourth angel poured out his vial upon the sun; and power was given unto him to scorch men with fire. 9  And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over these plagues: and they repented not to give him glory.

+

‘Too late’:

David Attenborough warns Earth faces ‘total collapse’

Nick Whigham ·Assistant News Editor | Yahoo News| 24.2.20-21

The world’s most famous naturalist has issued a dire proclamation about the state of the planet, warning Earth is facing “the collapse of everything” if we continue on our current path.

94-year-old Sir David Attenborough warned overnight that climate change is the biggest security threat modern humans have ever faced while addressing the United Nations Security Council (UNSC) session on climate, saying it was “already too late” to stem the diabolical impacts of global warming.

   “There is no going back, no matter what we do now, it’s too late to avoid climate change and the poorest, the most vulnerable, those with the least security, are now certain to suffer,”

he said.

“And if the natural world can no longer support the most basic of our needs, then much of the rest of civilisation will quickly break down.”

Arthur Wright, Kallangur, Brisbane

+++

Related

 1. Global Climate Change. Overstated or Understated?
 2. Earth Is In Serious Trouble If We Don’t Make Major Changes. Period.
 3. Stop the depletion of the earth
 4. Earth had its coolest February since 2014
 5. Climate Change Responsibility
 6. The Triple Crisis: Coronavirus is increasingly linked to global warming and remaking the economy, call it a socialist trifecta
 7. Sea-level rise caused by climate change> LTE Under Consideration: Re: March 1 Article, “Was climate change to blame?”
 8. Scientists stunned to discover plants beneath mile-deep Greenland ice
 9. New Permian Methane Leakage Study Confirms What We Already Knew
 10. Routine Gas Flaring Is Wasteful, Polluting and Undermeasured
 11. Rare Lizard’s Habitat May Open Up
 12. “Arctic air freezes Permian shale fields”… Fake news?
 13. Texas Oil Giant ExxonMobil Sells Some North Sea Drilling, Exploration Sites Amid Muted Oil Prices
 14. Clean Fuel Opens Door for Sustainability
 15. The two gravest threats to humanity
 16. 60,000 Belgians take government to court over alleged climate inaction

6 Comments

Filed under Ecological affairs, World affairs