Category Archives: Afrikaanse tekste

Gebed vreemd vir ons op sy laagtepunt en op sy hoogtepunt

Gebed is soms vreemd vir ons,
iets wat ons altyd van seker is nie.
Op sy laagtepunt voel dit of ons in die ruimte in skreeu sonder om te weet of iemand ons hoor.
Op sy hoogtepunt word gebed liefde
soos wat die teenwoordigheid van God vir ons ‘n werklikheid word.
Dan word ons bewus van Sy vrygewigheid, genade, liefde teenwoordigheid met ons
en Sy vreugde om in gesprek met ons te wees.
~ Diakonos
Bybelstudie – Bergrede – Matteus 6:5-15

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Re-Blogs and Great Blogs

Vir ‘n hegte verhouding met Jehovah God

Ek is lief vir Jehovah, want hy hoor my stem, my smekinge om hulp. – Ps. 116:1.

Een manier hoe jy kan wys dat jy dankbaar is vir Jehovah se liefde, is deur met hom in gebed te praat. Jou liefde vir God sal sterker word as jy vir hom vertel wat jou bekommer en vir hom dankie sê vir alles wat hy vir jou doen. En die verhouding tussen jou en Jehovah sal sterker word wanneer jy sien hoe hy jou gebede beantwoord. Jy sal daarvan oortuig wees dat hy jou verstaan.

Maar om nader aan Jehovah te kom, moet jy verstaan hoe hy dink. En jy moet weet wat hy van jou verwag. Die enigste manier hoe jy hierdie dinge sal leer, is deur sy Woord, die Bybel, te studeer. Leer om dit te waardeer.

Die waarheid omtrent Jehovah en wat hy vir jou wil hê, kan net in die Bybel gevind word. Jy wys dat jy waardering het vir die Bybel deur dit elke dag te lees, voor te berei vir jou Bybelstudie en toe te pas wat jy leer.

97 Hoe lief is ek tog vir u wet!Die hele dag lank dink ek daaroor na.*+

….

99 Ek het meer insig as al my onderrigters+ omdat ek oor u herinneringe nadink.*

(Ps. 119:97, 99)

17 Maak hulle heilig* deur middel van die waarheid.+ U woord is die waarheid.+(Joh. 17:17).

Het jy ’n skedule vir persoonlike Bybellees? Maak jy seker dat jy daardie skedule volg en elke dag jou Bybel lees?

w20.03 5 ¶8-9

 

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste

Die verbetering van die een wat Hom liefhet

Ons het gesien dat ‘n bron van lig en wysheid vir almal brand, maar dit moet opgemerk word.

Elkeen van ons moet in hierdie moeilike wêreld grootword en weerbaar word.

Jehovah dissiplineer dié wat hy liefhet. – Heb. 12:6.

As deel van ons opleiding dissiplineer ons liefdevolle Vader ons wanneer dit nodig is. Hy doen dit op baie maniere. Byvoorbeeld, ons lees dalk iets in die Bybel of hoor iets by die vergaderinge wat ons laat besef dat ons ons denke of dade moet verander. Of dalk gee die ouermanne vir ons die hulp wat ons nodig het. Maar dit maak nie saak hoe Jehovah ons dissiplineer nie, hy doen dit altyd uit liefde.

11 “Want ek is met jou,” sê Jehovah, “om jou te red.

Ek sal al die nasies vernietig waarheen ek jou verstrooi het,+

maar ek sal jou nie vernietig nie.+

Ek sal jou in die regte mate dissiplineer,*

en ek sal jou beslis nie ongestraf laat bly nie.”+

(Jer. 30:11).

Jehovah ondersteun ons wanneer ons deur moeilike tye gaan. Net soos ’n liefdevolle pa sy kinders ondersteun wanneer hulle deur moeilike tye gaan, ondersteun ons hemelse Vader ons gedurende moeilike tye. Hy gee ons sy heilige gees om ons te beskerm teen enigiets wat ons verhouding met hom kan beskadig.

13 As julle wat goddeloos is, dan weet hoe om goeie dinge vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel heilige gees gee vir dié wat hom vra!”+ (Luk. 11:13).

Jehovah help ons ook wanneer ons mismoedig is. Hy gee ons byvoorbeeld ’n wonderlike hoop. Hierdie hoop vir die toekoms help ons om deur moeilike tye te kom. Dink hieraan: Dit maak nie saak watter slegte dinge met ons gebeur nie, ons liefdevolle Vader sal enige gevolge daarvan wegvat asof dit nooit gebeur het nie. Enige probleme wat ons nou het, is net tydelik, maar die seëninge wat Jehovah gee, is vir ewig.

16 Daarom gee ons nie moed op nie, maar selfs al is die mens wat ons uiterlik is, besig om weg te teer, word die mens wat ons innerlik is, beslis van dag tot dag nuut gemaak. 17 Want die moeilike tye duur net ’n kort rukkie en is lig, maar dit lei vir ons tot ’n beloning* wat met niks vergelyk kan word nie* en wat vir ewig sal duur.+ 18 Ons hou nie ons oë op die dinge wat gesien word nie, maar op die dinge wat nie gesien word nie.+ Want die dinge wat gesien word, is tydelik, maar die dinge wat nie gesien word nie, is ewig. 2 Kor. 4:16-18.

w20.02 5 ¶14-15

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Bezinningsteksten, Religieuze aangelegenheden

ek is bang ek vergeet

heart prints

22 Maart 2018

Ek neem so baie in en my oë sien prentjies om elke hoek en draai. Vandag plunge ek na ‘n diep plek en ek dink sommer aan alles wat vir my belangrik is.

Ek is bang ek vergeet hierdie ervaring.

Ek moet my hande en my hart oopvou. Alles wat ek sien en beleef moet deur my spoel.

Een van die dae is ek terug in my gewone roetine, maar ek sal nie dieselfde wees nie.   Hierdie ervaring word deel van my en verander die buitelyne van my wese.

Ek gaan nie dieselfde wees nie maar tóg presies soos gister. Dit is die lewe.

A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions.

20180321_165944

The time had come to open her heart to joy, to love, to the unknown, to sadness, to what was, to hope, to what will…

View original post 149 more words

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Being and Feeling, Positieve gedachten, Positive thoughts

Alive To God – Daily Thought – Ogen, hart en ziel op God gericht

Our eyes and heart should be on the Most High divine Creator.
Onze ogen, hart en ziel horen op de Allerhoogste Goddelijke Schepper gericht te zijn.

Alive to GodENGLISH

2 Kings 3:18

‘But this is only a simple thing for the LORD, for He will make you victorious… ’

 • We should never limit the Lord to what we think He can do.
 • What may seem impossible to us can be a simple and easy thing for the Lord to do.
 • His desire is that we would walk in victory and not in defeat.
 • Look at you problems and see them for the Lord’s perspective.

Prayer: Lord, You are great and You do miracles so great. There is no one else like you, so I will trust You with my challenges and difficulties and I will believe that they are easy things for You to solve. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Konings 3:18

‘Ja, dit is nog te gering in die oë van die HERE : Hy sal ook die Moabiete in julle hande gee.’

 • Ons moet nooit die Here beperk…

View original post 264 more words

Leave a comment

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Afrikaanse tekste, Bezinningsteksten, Gebeden, Prayers, Quotations from Holy Scriptures, Reflection Texts, Religieuze aangelegenheden, Religious affairs

Die Kerk (3): Die kentekens van die kerk – prof. WJ Snyman

In hierdie wêreld kan ons heel wat verskillend kerkgemeenskappe vind, waarvan daar ook kerke is wat die ander gemeenskappe in teenstelling tot Jesus se gees, swart maak of selfs tot die verdoemenis skryf.

‘N groot deel vergeete dat die “wat wandel van die gelowiges” is wat mee die waarde van die kerkgemeenskap bepaal. Dit kom daar op aan om volgens die leer van Christus gemeenskap te vorm. En dit is deur baie baie vergeet. Baie kerke is passiewe gemeenskappe geword waar baie min aandag word geskenk aan die Woord van God, wat uiteindelik die Grootste Bron van verdieping moet wees.

*

Ter herinnering

merktekens om die ware kerk te ken = merktekens van die Christene

> Die ware Christen is diegene wat hom kan raak van die wêreld en homself volledig onder die hoedeschap van Christus weet te plaas

Daar is by die natuurlike mens nog spore van die eertydse heerlike beeld van God te bespeur. Al die “mooi” en “goeie” dinge in die menslike samelewing wat dit hier op aarde nog leefbaar maak, kom egter nie waarlik uit die “goeie gewete” van die mens voort nie. Die goeie God bewaar nog die wêreld daarvan om gewetenloos te word, deur die uitbarsting van die helse nagdonker op aarde in toom te hou. Dit word egter vinnig donkerder namate die einde van die wêreld nader. “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word . . .” (Openb. 22). Ja, daar kom ‘n tyd dat hierdie wêreld gesien sal word in die gestalte van die groot hoer wat op die baie waters sit en dan roep die hemel God se kinders toe: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie . . .” (Openb. 18:4). {My gewete voor God}

kerk sigbaar in die (georganiseerde) aksie van die gelowiges

Die ware kerk is

 1. waar die evangelie suiwer gepredik word
 2. Waar die sakramente suiwer bedien word.
 3. Waar die kerklike tug bedien word

> As daar slegs één ware kerk as die liggaam van Christus kan deur gaan moet ons besef dat hierdie gebou moet wees op die Apostoliese fondament (vgl. Kol. 2: 7: “gewortel en opgebou”). Maar gelowiges kan nooit sê dat hulle die enigste ware kerk ter plaatse is nie, om die eenvoudige rede dat die kerk nog strydend is, en die volmaakte nog nie gekom het nie.

Daarom is daar plek vir meer kerke op ‘n plek in verskillende kerkverband, in die verhouding: suiwerder – minder suiwer.

Die amp van die gelowige is om hom te voeg by die suiwerste, en dit nog meer te suiwer. Waar hierdie amp van die gelowige onderdruk word, is die kerk op valse spoor. {Verskillende aspekte van die Kerk}

A kerk in Tilburg

Een kerk in Tilburg (Photo credit: Wikipedia)

+

Voorgaande

Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman

Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

++

Aanvullende lectuur

 1. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
 2. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
 3. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 4. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

+++

PRO REGNO

DIE KENTEKENS VAN DIE KERK

deur prof. WJ Snyman

(Sien die inleiding (nommer 1) en die res van die reeks hier.)

Die kentekens van die kerk.

Die eienskappe sê wat die ware kerk is, die kenmerke waar die ware kerk is.

Hier moet onderskeid gemaak word tussen die dinge waaraan die kerk gemerk en die dinge waaraan hy geken kan word.

Na die “merktekens om die ware kerk te ken” handel die Ned. Geloofsbelydenis (Art. 29) ook oor die “merktekens van die Christene”. Dit is die wandel van die gelowiges. Die bestaan van die kerk word gemerk in die kragte en invloede wat daar uitgaan van die gelowiges op elke gebied. Hierdie kragte en invloede moet ook georganiseer word om elke lewensgebied vir Christus te verower. So word die kerk sigbaar in die (georganiseerde) aksie van die gelowiges. Die kerk laat hom merk as strydende kerk. Daar is egter…

View original post 807 more words

2 Comments

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman

Wanneer ons na die eienskappe van ‘n ekklesia, kerk, denominasie, geloof of kerkgemeenskap kyk, moet ons hoofsaaklik hul gebondenheid met Christus Jesus en sy hemelse Vader sien, waarby hulle die Woord van God en die vredesboodschap hoog in die vaandel gedra word.

*

Ter herinnering

eienskappe van die kerk

 1. Volk van God
 2. liggaam van Christus
 3. gemeente van geroepe heiliges
 4. bruid van Christus
 5. tempel van God
 6. uitverkore geslag
 7. heilige volk
 8. gemeenskap van verlostes in Christus

heiligheid van die kerk mag nie beperk word tot instellings, of tot ‘n sekere stand

Die kerk is algemeen

= wêreldomvattend

Die kerk is Christelik

die verband tussen Christus en sy kerk is nie die los verband van ideaal en navolgers van die ideaal nie.

Christus = die Hoof + “die wederopstanding van die vlees, en ‘n ewige lewe”.

om te verkondig die deugde van Hom wat hulle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig (1 Petr. 2:9).

Die kerk is een

‘n heilige, algemene, Christelike kerk

innerlike eenheid van die kerk

> Die eenheid van die kerk moet gesien word as ‘n gemeenskap wat in eenheid van gedagtes te saam verbind voel onder Christus Jesus en bereid is om die leer van jesus ook in eenheid na te volg en oor te dra aan ander deur gesamelijk homself as broers en susters in Christus vredeliewend op te tree en die boodskap van die Goeie Nuus uit te dra

in die woord “kerk” = “vergadering” (kahal). In “kerk” sit dus opgeslote die gedagte van “byeenbrenging”, en wel in “een liggaam”.

+

Voorgaande

Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

++

Aanvullende lectuur

  1. Geloven of niet geloven
  2. Bedenkingen: Gods eigen Volk
  3. Graven in woorden, theorieën en artefacten
  4. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
  5. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
  6. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
  7. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
  8. Wat levert het mij op?
  9. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
  10. Vijf olifanten in een porceleinkast
  11. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties

 

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Conflict en theologie
 2. Kerken
 3. Verandering in de traditionele kerk
 4. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 5. Die Kerk (3): Die kentekens van die kerk – prof. WJ Snyman
 6. Die Kerk (4) – Verskillende aspekte van die Kerk – prof WJ Snyman
 7. Die Kerk (7) – Kerk in universele sin
 8. Die Kerk (13) – Die Kerk en die Kerke
 9. Religekkies: de eeuwige identiteitscrisis
 10. Zet Jezus niet in voor culturele doeleinden
 11. Christen-populisme helpt niet. Christelijke spelregels voor geloofwaardig optreden
 12. Populistische politiek van de ChristenUnie
 13. Praat Nederlands met me
 14. Die Kerk (14) – Die Kerk en sy ekumeniese roeping volgens die Nuwe Testament
 15. Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Gedachten bij het deputatenrapport GKv
 16. Lifelog #3 Geloof je genoeg?

+++

PRO REGNO

vermaak_church

DIE KERK (2): DIE EIENSKAPPE VAN DIE KERK

deur prof. WJ Snyman

Sien die inleiding en nommer 1 in die reeks hier.

2. Die eienskappe van die kerk.

“Volk van God” sê vir ons eers wat die kerk wesenlik is. So noem die apostel die kerk dan ook telkens “gemeente” (kerk) van God (Hand. 20:38; 1 Kor. 10:32; 11:16, 22 ens.) en versier dit met die heerlikste eienskappe:

gemeente van heiliges (1 Kor. 14:4), heiliges (Ef. 1:1), in Christus Jesus (Fil. 1:1), geroepe heiliges (Rom. 1:7, 1 Kor. 1:7), heilige en gelowige broeders (Kol. 1:2), geliefdes van God (Rom. 1:7), liggaam van Christus (Ef. 1:23, 4:16, Kol. 1:18, 24), bruid van Christus (Ef. 5:25-32, 2 Kor. 11:2 vg. Openb. 21:2), tempel van God (1 Kor. 3:9, Ef. 2:20, 21). Dit is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry (1 Petr. 2:9), en…

View original post 1,139 more words

4 Comments

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman

Op ons Broeder site loop ‘n reeks oor die ekklesia of ekklesia, die bijeengeroepenen om te vergader, waarby ons ook moet kyk na die “edah” of vergadering en die “qahal” of die ter vergadering opgeroep.

Watter woord men wil gebruik om as gemeenskap saam te kom om hom as lede van die Liggaam van Christus te tonenen doen daar eintlik nie so baie ver. Wat die belangrikste is, is dat mens in die gees van die eerste volgelinge van Jesus Christus volledig in die leer van die Nazareense leermeester bly en in vrede met mekaar gebind deur die Woord van God één gemeenskap van eenheid vorm.

Jesus-Christus-Kirche in Meinerzhagen

Jesus-Christus-Kirche in Meinerzhagen (Photo credit: Wikipedia)

*

Ter herinnering

Die Kerk is die Verbondsgemeenskap van God. In die Ou Testament was dit die volk Israel, die teken van God se teenwoordigheid in Israel was die tempel in Jerusalem.

vergadering van gelowiges = ‘n “heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo” als “eiendom van die Here” > geroepe heiliges

*

Die Kerk is nou verteenwoordig in alle nasies, en is die locus van God se teenwoordigheid – sy tempel – op aarde.

+

Vindt om te lezen

 1. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
 2. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
 3. Vervolg: Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman

++

Aanvullend

 1. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 2. Congregatie
 3. Een gemeente van volkeren
 4. Bezieling gemeente

+++

PRO REGNO

vermaak_church

DIE KERK (1): DIE WOORD ‘KERK’

deur prof. WJ Snyman

Inleiding (deur S. Le Cornu)

Ek beplan om in die opkomende weke artikels te plaas van prof. Willie Snyman aangaande die kerk, DV.  Dit is seker nie nuwe nuus dat ons land al minder kerklik word nie.  Daar heers groot verwarring, en al meer mense word kerklos.  Mense is teleurgestel in ‘die kerk’, vir goeie maar ongelukkig ook vir slegte redes.  Allerlei alternatiewe vorme van ‘kerke’ word opgesoek. Daar is ook ‘n jonger geslag wat begin pleit vir ‘churchless christianity’ (sien bv. Kevin die Young se artikel oor hierdie tendens: Stop the Revolution. Join the Plodders).

Hopelik kan hierdie artikels mense help om opnuut te besin oor wat kerk is volgens die Skrif en waar ek my moet voeg by ‘n plaaslike kerk.

Prof. WJ (Willie) Snyman, was dosent in Nuwe Testament aan die Teologiese Skool, Potchefstroom (1946 –…

View original post 1,171 more words

3 Comments

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

Die Goeie Reg van ons Uitgangspunt

Pro Regno skryf

Die teëstander sal aan ons sê dat ons uitgaan van ‘n beginsel, nl. dat die Bybel die Woord van God is en ‘dat die Heilige Gees daarvan in die harte van die gelowiges getuienis gee; maar, sal die teëstander daarvan toevoeg: julle moet ons éérs die deugdelikheid van die beginsel bewys wat julle as uitgangspunt gekies het.

Ons antwoord is: Nee.

Elke wetenskap gaan uit van beginsels waaragter ‘n mens nie kan teruggryp nie, wat nie bewys kan word nie. Sonder sulke beginsels, as punte van begin, is geen wetenskap moontlik nie. Waarom moet dan net vir die Godskennis ‘n uitsondering gemaak word?

As die teëstander ons bevooroordeeld noem vanweë ons uitgangspunt, dan sê ons dat dit net so bevooroordeeld is om die Bybel aan te sien as ‘n boek wat gelykstaan met ander boeke, terwyl dit tog self sê dat dit die Woord van God is. Dit is hier nie ‘n saak van wetenskap en geloof nie, maar van geloof en ongeloof wat teenoor mekaar staan.

Die outoriteit van die Skrif rus dan ook, soos alle beginsels, in sigself en is vir geen bewys vatbaar nie. Die Skrif moet geglo word om sigself.

Dit is nie onwetenskaplik nie,

“Die band van die siel aan die Skrif as die Woord van God lê agter die bewussyn en onder die bewyse; dit is mistiek van aard net soos die geloof aan die principia (beginsels) in die verskillende wetenskappe” (Bavinck, Dogmatiek, deel 1, bl.634).

As iemand die lig sien, soek hy daarvoor geen bewys nie. Hy sal u sê: Ek weet dat daar lig is, want ek sien dit. Hoe weet ‘n lammetjie, al van die eerste dag af, dat sy ma sy ma is? Wel, omdat dit sy ma is!

So ook weet die gelowige dat die Bybel die Woord van God is, want hy hoor daarin die stem van God.

Die verskillende wetenskappe het wel, volgens hul verskillende aard, verskillende soorte beginpunte en verskillende metodes waarvolgens gewerk word, maar in die grond van die saak is dit, soos prof. Bavinck sê: die geloof aan die grondbeginsels is altyd mistiek van aard.

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

requiem vir die sewende vrou

Sommer omdat iemand vandag weer gekarring het aan my vrede.

heart prints

(sestien jaar later)

dit is die ding met ‘n egskeiding
dit bly jou agtervolg
en as daar kinders is
word hulle strooipoppe in die wind
en as die regsaksies verby is
en jy stadig aan jou stilte wil teug
dan kom die laaste bepaling
en die woede wat jou weer wil verslind

image

30 April 2016

ek wou my eers vererg
(nee, moenie laat ek nou vir myself staan en lieg nie)
ek hét my vererg
en diep geplunge na ‘n plek waarvan ek al vergeet het
anger, resentment, rooi-warm koors
nie eers die beautiful bont krabbels wat my buurvrou vir my gestuur het
kon my uitlig nie
en ek het met skaamte onthou
dat ek net nou die dag
vanaf my hoog-heilige troon vir iemand gesê het
nee man, moenie jou so ontstel nie
maar dis eers toe my eie nerwe afskuur
dat die onthou vlak kom sit
toe my kind…

View original post 339 more words

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Re-Blogs and Great Blogs, Voelen en Welzijn

Liefde is poëzie // Poëzie is liefde

Today, adding to die seisoen draai vir my and Bereid om toegevingen te maak vir jouself en vir ‘n ander a twenty something globetrotter, polyglot, shopaholic and YouTube-addic bring his poetic words.

Het vreemde ding liefde omkneld elke mens en kan wel eens voor hoofdbrens zorgen. / Die vreemde ding liefde omkneld elke mens en kan wel eens vir hoofdbrens verseker. ‘N dubbelsinnigheid van woorde, mistige bestaan van verstaan, gedempte verdriet oor verliese. Laat ons steeds in die klein van die groot erken en liefhet.

Belgenius

Jouw aanwezigheid is als een gedicht

Dat ik opnieuw en opnieuw en opnieuw

En opnieuw

Lezen wil

Een meerlagig liefhebben

Een ambiguïteit van woorden

Een nevelig bestaan van begrijpen

Een gedempt verdriet over verliezen

Een eigenaardig aanschouwen

Een pluraliteit aan betekenisgeven

Een gelukkig ben ik gelukkig

En gelukkig ben ik

View original post

1 Comment

Filed under Afrikaanse tekste, Gedichten - Poëzie, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Voelen en Welzijn

Die Sin van Iets Beteken

Een haak om iets aan op te hangen

Een haak om iets aan op te hangen (Photo credit: Wikipedia)

Steeds moet ons pas nie deur onsself neergetrokken te word nie, maar om ons gedagtes te oredenen en in goeie bane te lei. Om na die val en opstaan weer sterk te staan in die branding.

Onthou jy is nie alleen nie.  Baie ander loop met hul swart brakke in hul sakke!

Elke beweging  bring spoed aan die trae depressiewe gemoed.

+++

Save

Therapy for Woman / Terapie vir Vroue

1Ek is 4 weke te vroeg gebore.  My ma was in die hospitaal die hele Desember in ‘n snikhete Vrystaat agv haar oorerflike toestand van Hipertensie.  Na ‘n moedellose soutlose dieet, bring my boere oom vir haar geelperskes affie plaas, vir bietjie afleiding. Sy vergryp haar toe so dat sy met vreeslike maagkrampe en ongemak die nag in is.  Met haar besoek aan die WC is ek amper die toilet af!  Dit was toe nie die perskes nie, dit was EK!  Vier pond, klein en lelik….

Vandag is ek ver van 4 pond!  Konstant besig om te oorleef tussen al die ander skepsels van ons wonderlike aarde. Met jare se ervaring as terapeut maar verál as  vrou deel ek graag die sin van die ding, DEPRESSIE.  Daardie swart hond wat jou in die oggende gevangene wil hou en aan jou klou sodat jou komberse ‘n  kokon word verskans teen die…

View original post 319 more words

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Re-Blogs and Great Blogs, Voelen en Welzijn

Bereid om toegevingen te maak vir jouself en vir ‘n ander

Onvolmaakte mense wil dikwels nie erken dat hulle eenvoudig nie absolute gesag het nie. Graag kyk ons na ander om ons heen en draai ons onsself aan hulle. Ook wil ons dikwels met ‘n vooroordeel na ander kyk en oordeel stel oor ander. Maar laat ons eers kyk na onsself en probeer onsself goed op te bou.

Ook poog ons bes soveel moontlik insig te verwerf om aan onsself te werk maar ook om ander te help.

In Spreuke 19:11 sê die Bybel:

“Die insig van ’n mens vertraag beslis sy toorn, en dit is mooi van hom om die oortreding oor te sien.”

English: Sal Shorea robusta at Jayanti in Buxa...

Deur weer en wind, sukkel teen veel weerstand moet die mens groei deur liefdevolle volhouding, en sterk gewortel raak as ‘n stewige boom – Sal Shorea robusta at Jayanti in Buxa Tiger Reserve in Jalpaiguri district of West Bengal, India. (Photo credit: Wikipedia)

Wanneer jy nie tevrede is oor jou self moet jy nagaan waar daar iets verkeerd is gegaan met jouself. Wanneer iemand jou ontstel, moet jy probeer verstaan waarom hy of sy so opgetree het. Het daardie persoon jou doelbewus probeer seermaak? Het hy of sy dit dalk impulsief of uit onkunde gedoen? As jy toegewings maak vir ander se foute, weerspieël jy God se barmhartigheid, en dit kan help om jou toorn te vertraag.

Die apostel Paulus beskryf verskeie aspekte van liefde in 1 Korintiërs 13:4-7:

“Die liefde is lankmoedig en goedhartig. Die liefde is nie jaloers nie, dit praat nie groot nie, raak nie opgeblase nie, gedra hom nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, raak nie ergerlik nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit is nie bly oor onregverdigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit verdra alles, glo alles, hoop alles, verduur alles.”

Die liefde kan ferm wees en ter wille van regverdigheid doen wat reg is. Sy verbly hom wanneer iemand anders ’n posisie van groter verantwoordelikheid ontvang. Dit misgun selfs nie vyande die goeie dinge wat hulle ontvang nie. Dit is vrygewig. Iemand wat liefde het, sal nie ’n ander verneder om homself beter te laat lyk nie. Hy of sy sal eerder God verheerlik en ander opreg aanmoedig en opbou (1 Tessalonisense 1:2, 3). Hy of sy sal nie spog oor wat hy gaan doen nie (Spreuke 27:1). Hy of sy sal besef dat alles wat hy doen, te danke is aan die krag wat van Jehovah af kom.—Psalm 34:2.

Nuwe Wêreld-vertaling 1 Tessalonisense 1:2, 3
Ons dank God altyd wanneer ons van julle almal melding maak in ons gebede,+ want ons dink onophoudelik aan julle getroue werk+ en julle liefdevolle arbeid en julle volharding weens julle hoop+ op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader.

Nuwe Wêreld-vertaling Spreuke 27:1
27 Moet jou nie op die dag van môre beroem nie,+ want jy weet nie wat ’n dag sal oplewer nie.+

Nuwe Wêreld-vertaling Psalm 34:2
In Jehovah sal my siel roem;+ Die sagmoediges sal hoor en sal bly wees.+

Die liefde in ons, vir onsself en vir die ander sal daar nie moet zijn nie om ons self te bevredig. Laat ons “soek nie sy eie belang nie”. Dit pas die beginsel toe:

“Laat elkeen aanhou om, nie sy eie voordeel nie, maar dié van die ander persoon te soek” (1 Korintiërs 10:24).

Hierdie opregte besorgdheid oor ander is een van die sterkste dryfvere agter liefde, en dit is ook een van die doeltreffendste en voordeligste dryfvere weens die resultate wat dit voortbring. Iemand wat liefde het, dring nie daarop aan dat alles op sy manier gedoen word nie (1 Korintiërs 9:22, 23). Die liefde dring ook nie op sy “regte” aan nie; dit is meer besorg oor die geestelike welsyn van die ander persoon.—Romeine 14:13, 15.

Nuwe Wêreld-vertaling Romeine 14:15
15 Want as jou broer weens voedsel bedroef gemaak word, wandel jy nie meer in ooreenstemming met die liefde nie.+ Moenie deur jou voedsel dié een vir wie Christus gesterf het, te gronde rig nie.+

Iemand wat liefde het, neem nie maklik aanstoot aan wat ander sê of doen nie. Hy is nie bang dat sy persoonlike “waardigheid” dalk geskend sal word nie. Die liefde sal nie bose beweegredes aan iemand anders toeskryf nie, maar sal geneig wees om toegewings te maak en ander die voordeel van die twyfel te gee.—Romeine 14:1, 5.

Nuwe Wêreld-vertaling Romeine 14:1
14 Verwelkom die persoon wat swakhede+ in sy geloof het, maar nie om beslissings oor innerlike+ twyfelvrae te neem nie.

Die liefde is bly saam met die waarheid selfs as dit vorige opvattings omverwerp. Dit bly by God se Woord van waarheid. Dit kies altyd kant vir wat reg is en skep geen behae in verkeerde dinge, in leuens of in enige vorm van ongeregtigheid nie, ongeag wie die slagoffer is, al is dit ’n vyand. As iets verkeerd of misleidend is, is die liefde nie bang om dit ter wille van die waarheid en van ander bloot te lê nie (Galasiërs 2:11-14). Dit sal ook eerder onreg ly as om nog ’n onreg te pleeg in ’n poging om die saak reg te stel.—Romeine 12:17, 20.

Nuwe Wêreld-vertaling Romeine 12:17
17 Moet niemand kwaad vir kwaad+ vergeld nie. Verskaf goeie dinge voor die oë van alle mense.

Iemand wat liefde het, sal nie gou wees om ander te vertel van die een wat hom veronreg het nie. As die oortreding nie te ernstig is nie, sal hy dit oor die hoof sien. Anders sal hy, indien dit van toepassing is, die riglyne volg wat Jesus in Matteus 18:15-17 aanbeveel het. As die ander persoon in so ’n geval om vergifnis vra nadat die oortreding privaat aan hom uitgewys is en hy die skade herstel, sal iemand wat liefde het, hom opreg vergewe.—Spreuke 17:9.

Nuwe Wêreld-vertaling Matteus 18:15-17
15 “En as jou broer ’n sonde begaan, gaan lê sy fout tussen jou en hom alleen bloot.+ As hy na jou luister, het jy jou broer gewen.+ 16 Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee saam met jou, sodat elke saak uit die mond van twee of drie getuies bevestig kan word.+ 17 As hy na hulle nie luister nie, praat met die gemeente. As hy selfs na die gemeente nie luister nie, laat hom vir jou net soos ’n man van die nasies+ en soos ’n belastinggaarder wees.+

Nuwe Wêreld-vertaling Spreuke 17:9
Wie die oortreding bedek, soek liefde,+ en hy wat oor ’n saak bly praat, skei dié wat vertroulik met mekaar omgaan.+

Maar steeds moet ons onsself goed ondersoek en nagaan of dit wat ons doen ook goed is. Die liefde is egter nie liggelowig nie, en dit toets alles teen die Bybel as meetsnoer (1 Johannes 4:1). Die liefde wek vertroue in getroue Christenbroers; ’n Christen sal hulle nie met agterdog bejeën of wantrou tensy daar onweerlegbare bewyse is dat hulle verkeerd is nie.—2 Korintiërs 2:3.

Nuwe Wêreld-vertaling 2 Korintiers 2:3
En daarom het ek juis dit geskryf, sodat ek, wanneer ek kom, nie bedroef sal word+ weens diegene oor wie ek my behoort te verbly nie;+ want ek het vertroue+ in julle almal dat die vreugde wat ek het, dié van julle almal is.

Empatie moet ons beweeg om toegewings vir die tekortkominge van ander te maak en hulle vryelik uit die hart te vergewe. — Ef. 4:32; Kol. 3:13.

Nuwe Wêreld-vertaling Efesiërs 4:32
32 Maar word goedhartig+ teenoor mekaar, vol tere medelye,+ en vergewe mekaar vryelik net soos God julle ook deur Christus vryelik vergewe het.+

Nuwe Wêreld-vertaling Kolossense 3:13
13 Hou aan om mekaar te verdra en mekaar vryelik te vergewe+ as iemand rede tot klagte+ teen ’n ander het. Net soos Jehovah julle vryelik vergewe het,+ so moet julle ook doen.

Laat ons daarom na onsself kyk met vertroue en die Bybel as riglyn neem.

+

Vorige artikel: die seisoen draai vir my

+++

Verwante leesstof

 1. Eens in n leeftyd liefde
 2. Boek van die maand in September: Onbeteuelde liefde deur Susan Pienaar
 3. Liefde is poëzie // Poëzie is liefde
 4. Die Sin van Iets Beteken
 5. Herhaling
 6. Je bent aan het v a l l
 7. Veinzende Vrienden
 8. 234 – liefde alleen blijft
 9. Lewe na jou
 10. Wat sou wees
 11. Hoekom Vanloos op die Stofpad?
 12. Wie is VanloosOpDieStofpad.
 13. ikmisjelief
 14. Tussen liefde en haat
 15. Die Sin van Iets Beteken
 16. Susan Pienaar beantwoord ‘n paar vrae
 17. Aan en uit [3] Is het nog aan?
 18. Plan
 19. Voetstappen zonder Kaart
 20. Die Sonsopkoms
 21. Stilte
 22. Twee jaar samen ♡
 23. Net sommer so Ietsie
 24. Mid-Dag
 25. Keep on fighting
 26. Date night – bad mom & dad
 27. Queen of heartbreak

+++

1 Comment

Filed under Afrikaanse tekste, Levensstijl, Religieuze aangelegenheden

die seisoen draai vir my

 

image

12 Augustus 2010

Ek voel elke dag ligter, daar is bande en strikke wat loskom en ek is dankbaar daarvoor. Dit is goed dat elke area in my lewe apart aangespreek word so dat ek nie iets mis nie. Ek doen baie introspeksie en het vir die eerste keer in jare tyd.
Mindspace.
Ek is nie spyt oor die besluite en keuses wat ek gemaak het nie, maar in retrospek sien ek die consequences. Ek gaan dit agter my sit.
Vryheid.
Om te weet ek het die beste gedoen wat ek in daardie oomblik gedink het, maar ek is nou vry daarvan.
Verwyte het nie meer plek nie, guilt nog minder.
Ek is losgemaak.
Nou span ek my lewe volgens God se plan en ek glo met my hele hart dat ek in purpose sal staan.
Ek begin oor.
Nuut.
God’s way en ek sien uit daarna.
Om nie meer hard te werk om co~dependent en disfunctional verhoudings in stand te hou nie. Dit is nie meer my selfopgelegde taak om die wiele aan die kar te hou nie.
Geen wonder ek het uitgebrand gevoel op elke terrein van my lewe nie.
As God my toegerus het vir die taak kan ek verantwoordelikheid aanvaar, maar buite my circle of influence kan ek net bid.
Dit is genoeg! Dit is bevrydend.
Ek glo ook nie meer die leuens oor my nie, alles wat oor my gespreek was nie.
Ek het probeer kompenseer deur al hoe meer toegewings te maak, my loon was kritiek en blaam.
God ken my hart, Hy ken my wil, Hy het my vergewe.
Hy seën my, ek het niks meer nodig nie.
Dit het my ‘n hele leeftyd geneem om hier te kom, maar dit is nie te laat nie.

Repentance is a decision that results in a change of mind, which in turn leads to a change of purpose and action.

image

I love people who have been
through adversity and heartache and obstacles
as impossible as the sun itself.
They usually make it out with hearts as warm as gold.
Cores made of fire.
Lives soaked with full intention.
Hope like another morning.
They know how to start again ~
how to walk through walls
with palms wide open
And know how to begin at the edge, and the end.
Those to me are the best people.
(Victoria Erickson)

Processed with Rookie Cam

I’ve never been rich,
but always wealthy,
giving and receiving
with my heart.
(C’Mor)

4 Comments

Filed under Afrikaanse tekste, Being and Feeling

stukkies onthou

heart prints

image31 Augustus 2016
Dít het ek oor die lewe geleer…dit gaan aan…

22 Junie 2010
Draai
Be still and know that I am God
Hy weét
Preparation meets opportunity so sê Charlotte
Die fyn lyn om nie weer in te gryp nie
Om nie te survive nie
Nie te panic nie
Wag op Hom
Hy is my kans, my Redder
Hy sál my lei

Iewers in Junie 2010
Waar is ek op hierdie oomblik?
Wat voel ek?
Wat dink ek?

Ek kan nie sê dat ek deurmekaar is nie,
want daar is stilte in my kop.
Nothingness…

image

10 Augustus 2010
ek het gesukkel om ou bokse
doelbewus
weer oop te maak
en na gisteraand se teaching
besef ek dat ek die
gemors kan kill
wegry asgate toe
ek sal vra vir confirmation
maar hier waar
ek nou is
voel dit reg
God is groot
en kragtig
aan die werk
hier

View original post 154 more words

2 Comments

Filed under Afrikaanse tekste, Gedichten - Poëzie, Geestelijke aangelegenheden, Kennis en Wijsheid, Poetry - Poems

Augustus maand voor het beantwoorde gebed

Gisteren, 15 augustus vierden velen Maria, de moeder van Jezus maar ook hun eigen moeder. Terwijl in mei de wereldse Moederdag gevierd wordt vieren vele christenen Moederdag op 15 augustus. 15 augustus is dan ook in Vlaanderen en Zuid Europa een typische familiedag, waarbij de maker van de familie (de moeder) in de bloemetjes wordt gezet, an waarbij al de kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen elkaar eens na lange tijd kunnen weer zien en bijpraten.

Parliament building in Bloemfontein, South Afr...

Parliament building in Bloemfontein, South Africa, with monument to Christiaan de Wet. (Photo credit: Wikipedia)

Voor velen is 15 augustus ook de aanvang van de ‘grote vakantie’ of een periode van vrijheid, ontlasting van het dagelijkse gesleur van werk. Maar Tommy Lessing die geboren en getogen is onder die zonnige blauwe lucht van het prachtige Zuid-Afrika en thans woonachtig is te Bloemfontein met zijn vrouw Mariè kijkt dezer dagen op onze gebondenheid met tijd maar ook naar God Zijn tijd.

Hij beseft dat de wereld rondom ons haar morele kompas heeft verloren. Waar wij zien hoe veel mensen gevangenen zijn geworden van die wereld en vast hangen aan de bepalingen van de klok stelt ook hij vast hoe de mens vandaag haar vastgestelde tijden heeft waarvolgens zij leven. Hij beschrijft hoe velen van ons hun leven bepaald wordt door hun drukke kalender en tijdschemas waarvolgens zij hun leven inrichten.

Hij schrijft

Ons lewens is soms so fyn beplan dat die tandeborsel nie moet val nie, anders is ons laat.

Zo erg is het gesteld met de mensheid dat alles voor hem bepaalt wordt door zijn druk werkschema, waarin voor God veelal geen plaats is.

Om die reden vraagt hij zich af of wij wel weten hoe het met God zijn tijd zit, alsook beseft hij dat mensen gemakkelijk zeggen dat zij zullen geloven als dit of dat gebeurt. In het verleden maar ook in het heden gaat de tijd vooruit en gebeuren er dingen die ons kunnen verwonderen. Wanneer de mensen echter wonderen voor hun ogen zien gebeuren, dan zoeken ze andere verklaringen daarvoor. {Ongeloof}

Weet jij dat God ook ‘n kalender heeft? vraagt hij zich af en wijst er op dat God niets doet voordat die vastgestelde tijd daarvoor aangebroken is. als wij zijn Woord onderzoeken kunnen wij zien hoe de vastgestelde tijd van God werkt.

Het eerste wat we zien, is dat God niet iets zal doen voor het afgesproken tijdstip niet gearriveerd is.

(Hab 2: 3) De openbaring geldt voor een bepaalde [bestemde] tijd; het zal snel komen want het komt zeker. Je moet gewoon geduldig blijven wachten als het niet snel komt, want het komt zeker, het zal niet uitblijven.

Wij mogen eer op aan dat ook in ons eigen leven er bepaalde tijden zijn wanneer dingen gebeuren maar dat niemand van ons zal kunnen ontsnappen aan de tijden die door God bepaalt zijn.

We moeten daarom wijsheid hebben om onderscheid te maken, want er is

Pred 3: 3-8

(3) een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen,

(4) een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te kermen, en een tijd om van vreugde rond te springen,

(5) en een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen,

(6) en een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien,

(7) een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken,

(8) een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.

Vandaag zien wij de moeilijkheden van de wereld en zouden ons daarbij de vraag moeten stellen hoe dit alles past in God Zijn tijdsgebeuren. Wanneer wij nu vrij hebben, tijd genoeg hebben om eens voor ons zelf uit te trekken kunnen wij best ook eens wat meer tijd uitnemen voor die Schepper van hemel en aarde. Nu wij effie niet alles moeten laten bepalen door die wekker die vroeg in de ochtend af gaat, zouden wij toch ook eens  tijd mogen laten om in gesprek te gaan met Diegene die ons nauw aan het hart zou moeten liggen daar Hij het is die ons al deze tijd geeft.

Hij laat on geboren worden, laat ons opgroeien en leven in makkelijke en moeilijke tijden. Hij is het die er ons laat door komen en voor ons een lichtpad legt dat wij al of niet kunnen zien doordat wij al of niet bereid zijn ons hart open te stellen naar Hem.

Ook kunnen wij de vraag stellen

moeten niet plant wanneer het tijd is om planten uit te trekken, moeten we niet dansen wanneer het tijd is om te wenen, en o wee, we niet spreken wanneer het tijd is om te zwijgen. We zullen laten zien zijn als we zullen proberen vaststellen welke tijd het is, en onze eigen tijdschema dienovereenkomstig configureren.

Zelfs Jezus is geboren op het afgesproken tijdstip:

Gal 4: 4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw

Na het vieren van de verrijzenis van Jezus is er een tijd van aanloop naar de Dag des Oordeels (10 Tisjri – Jom Kipoer, Grote Verzoendag) in september / oktober (Tishri of Tisjri op de Joodse kalender).

Het heet de teshuvah, wat betekent om terug te keren naar God. Het is een periode van zelfonderzoek, belijdenis van zonde, repareren waar je andere verkeerd gedaan hebt en van vrijspraak en vergeving.

De maand augustus valt goed binnen de laatste periode, en wordt daarom beschouwd als de maand van beantwoorde gebed.

Tommy Lessing wil hier duidelijk stellen dat we niet hoeven te wachten voor een bepaalde tijd voordat we bidden of naar de Heer zoeken. We moeten echter begrijpen dat God wel tijden heeft vastgesteld – seizoenen waarin dingen gebeuren.

De bekende evangelist Perry Stone zegt dat het erop lijkt dat de grootste geestelijke aanvallen in de periode tussen Pasen en Pinksteren plaatsvindt. De grootste geestelijke doorbraken vinden weer plaats tijdens de maand augustus.

Nu dat wij in het midden van die maand augustus zijn kunnen wij daar eens aan denken en geeft de vakantie tijd ons eer gelegenheid om voor onszelf uit te trekken, meer tijd aan het gezin te besteden maar ook meer tijd aan God te besteden. Laten wij die daarom goed gebruiken.

Je zal verstelt staan hoe God met jou kan zijn en je verzoeken beantwoord.

Is jy dalk in ‘n tyd waar jy dringend antwoord op gebed benodig? Nou is die tyd om terug te draai na God. Vandag is reg in die middel van Sy vasgestelde tyd. Draai terug na Hom, bely jou sonde, maak reg waar jy verkeerd gedoen het – en ervaar die antwoorde op jou gebede.

+

Vindt hieromtrent:

God se vasgestelde tye

Die grootste respek wat ons aan God kan bewys, is om sy beloftes te glo en daarop te reageer > Ongeloof

Met Wie Identifiseer Jy?

Voorgaande: Gun je zelf een dagje lummelen

+++

Aanvullende teksten

 1. Moederdag 2016
 2. Project – Top secret Moederdag 
 3. Moederdag schuift in Uruguay een weekje op
 4. Mama-mijmeringen
 5. 8 mei – Moederdag
 6. Moederdag 1
 7. Moederdag 2
 8. Moederdag 3
 9. Moederdag
 10. Mijn mama is geen prinses. Hoera.
 11. Column 624
 12. Vakantietijd en kronkels
 13. Vakantiehoofd aan
 14. Iets met vakantie, me-time en vooral niks doen…
 15. Tips om niet te verbranden & als je al verbrand bent.
 16. Zo voorkom je die vakantiekilo’s: 6 Praktische, realistische tips
 17. Holiday
 18. Toch op vakantie
 19. Airbnb, c’est quoi ça?!
 20. De eerste dagen op Kreta
 21. Op de helft.. 
 22. Vakantie
 23. Vakantie nummer één
 24. week 3 – weekend
 25. week 5
 26. week 6
 27. Gluten vrij en Lactosevrij in Doesburg
 28. Over ons
 29. Tenerife: shoppen + food
 30. Het is hier fantasssstisch
 31. Parijs!
 32. Olkhon Island
 33. Random Fact: August
 34. Debod, a Ptolemaic temple in Madrid

+++

1 Comment

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Is ons ooit Dankbaar genoeg

Ook al mag het in ons leven soms oh zo moeilijk gaan en worden wij lastig gevallen door een ziekte die ons tracht klein te krijgen, moeten wij toch proberen sterk te staan in de branding, de ziekte trachten te overwinnen en dankbaar te zijn voor al die mooie kleine dingen om ons heen.

1 Thessalonians 5:18 DSV  (18)  Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

Christelike vervulling schrijft

Deze passage leert ons dat we God onder alle omstandigheden kunnen danken – zelfs in moeilijke tijden.

“Dankbaarheid is een keuze die we maken om te midden van moeilijke omstandigheden God in dankbaarheid te aanbidden.”

De Heer (Jezus ed.) wil met ons op stap gaan zodat hij ons kan leren hoe Goddelijke vreugde te hebben. Een van de dingen die hij moest doen was om God voor alles te bedanken. Ook voor de slechte, al maakt het geen zin.

Al lopen gelovigen ook onder de aanval van het kwaad door, kunnen we nog in elke situatie altijd dankbaar zijn voor Gods alomtegenwoordigheid onder moeilijke tijden in de wetenschap dat Hij alles voor ons ten goede laten meewerken. We kunnen Hem danken dat Hij ons de kracht en wijsheid zal geven om met de situatie om te gaan.

Dit is nodig om dankbaar te zijn om Gods wil voor ons leven te accepteren.

“Dit is wat God van ons verwacht, het is zijn Wil dat wij dankbaar zijn.”

Wees dankbaar voor alles wat je in je leven hebt – het is Gods wil voor jou! Vier Gods goedheid voor jou!
De Heer (Jezus ed.) is in onze plaats gestorven en heeft de martelingen van de hel doorstaan, waar Hij gegeseld, bespot, verworpen, verloochenen en gekruisigd werd. Het was geen eenvoudige redding! Daarom behoort het tweede natuur bij ons te zijn om met ons hele leven voor Hem dank te willen zeggen, om ons alles voor Hem te geven en in dienst van zijn Koninkrijk te staan. Toch zijn we dan als zondige mensen zo geneigd als we dankbaarheid tegenover de Heer betonen, dat vaak maar halfslachtig te doen zonder echt een diepe dankbaarheid voor Zijn genade te ervaren.

Zelfs als we de Heer in lofprijzing in de kerk loven, moet het waarlijk uit het hart komen. Dankbaarheid omvat echter niet alleen lofprijzing met je hart en mond, maar dat we het dagelijks praktisch moeten uitleven.

Een geest van dankbaarheid roept ons op om liefde, zorg, mededogen en hoop tegenover elkaar waar te maken. Dit dat we dan geven, is het echte dankofferen uit dankbaarheid en niet omdat we ons verplicht voelen.

Wij helpen armen, voorzien in hun behoeften en betuigen aldus onze dankbaarheid jegens God. Dankbaarheid ontgrendelt genade. De Bijbel, zegt God maakt ons nu deel van zijn koninkrijk, een koninkrijk dat voor altijd zal zijn.

Daarover moeten we overlopen van dankbaarheid. We moeten God dus dienen, met eerbied en al het respect dat hij verdient en beseffen hoe klein we echt in vergelijking zijn met Hem (Hebr. 12:28). Hoe leven we onze dankbaarheid uit? Halfslachtig of volledig?

+

Ook al mag dit in ons lewe soms oh so moeilik gaan en word ons geteister deur ‘n siekte wat ons probeer klein te kry, moet ons tog probeer sterk te staan in die branding, die siekte poog te oorkom en dankbaar te wees vir al die mooi klein dinge om ons heen.

*

Daaroor moet ons oorloop van dankbaarheid. Ons moet God dus dien met eerbied en al die respek wat Hy verdien en besef hoe klein ons regtig in vergelyking met Hom is (Heb. 12:28). Hoe leef ons ons dankbaarheid uit? Halfhartig of ten volle?

3 Comments

Filed under Afrikaanse tekste, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden