Category Archives: Afrikaanse tekste

Gebed vreemd vir ons op sy laagtepunt en op sy hoogtepunt

Gebed is soms vreemd vir ons,
iets wat ons altyd van seker is nie.
Op sy laagtepunt voel dit of ons in die ruimte in skreeu sonder om te weet of iemand ons hoor.
Op sy hoogtepunt word gebed liefde
soos wat die teenwoordigheid van God vir ons ‘n werklikheid word.
Dan word ons bewus van Sy vrygewigheid, genade, liefde teenwoordigheid met ons
en Sy vreugde om in gesprek met ons te wees.
~ Diakonos
Bybelstudie – Bergrede – Matteus 6:5-15

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Re-Blogs and Great Blogs

Vir ‘n hegte verhouding met Jehovah God

Ek is lief vir Jehovah, want hy hoor my stem, my smekinge om hulp. – Ps. 116:1.

Een manier hoe jy kan wys dat jy dankbaar is vir Jehovah se liefde, is deur met hom in gebed te praat. Jou liefde vir God sal sterker word as jy vir hom vertel wat jou bekommer en vir hom dankie sê vir alles wat hy vir jou doen. En die verhouding tussen jou en Jehovah sal sterker word wanneer jy sien hoe hy jou gebede beantwoord. Jy sal daarvan oortuig wees dat hy jou verstaan.

Maar om nader aan Jehovah te kom, moet jy verstaan hoe hy dink. En jy moet weet wat hy van jou verwag. Die enigste manier hoe jy hierdie dinge sal leer, is deur sy Woord, die Bybel, te studeer. Leer om dit te waardeer.

Die waarheid omtrent Jehovah en wat hy vir jou wil hê, kan net in die Bybel gevind word. Jy wys dat jy waardering het vir die Bybel deur dit elke dag te lees, voor te berei vir jou Bybelstudie en toe te pas wat jy leer.

97 Hoe lief is ek tog vir u wet!Die hele dag lank dink ek daaroor na.*+

….

99 Ek het meer insig as al my onderrigters+ omdat ek oor u herinneringe nadink.*

(Ps. 119:97, 99)

17 Maak hulle heilig* deur middel van die waarheid.+ U woord is die waarheid.+(Joh. 17:17).

Het jy ’n skedule vir persoonlike Bybellees? Maak jy seker dat jy daardie skedule volg en elke dag jou Bybel lees?

w20.03 5 ¶8-9

 

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste

Die verbetering van die een wat Hom liefhet

Ons het gesien dat ‘n bron van lig en wysheid vir almal brand, maar dit moet opgemerk word.

Elkeen van ons moet in hierdie moeilike wêreld grootword en weerbaar word.

Jehovah dissiplineer dié wat hy liefhet. – Heb. 12:6.

As deel van ons opleiding dissiplineer ons liefdevolle Vader ons wanneer dit nodig is. Hy doen dit op baie maniere. Byvoorbeeld, ons lees dalk iets in die Bybel of hoor iets by die vergaderinge wat ons laat besef dat ons ons denke of dade moet verander. Of dalk gee die ouermanne vir ons die hulp wat ons nodig het. Maar dit maak nie saak hoe Jehovah ons dissiplineer nie, hy doen dit altyd uit liefde.

11 “Want ek is met jou,” sê Jehovah, “om jou te red.

Ek sal al die nasies vernietig waarheen ek jou verstrooi het,+

maar ek sal jou nie vernietig nie.+

Ek sal jou in die regte mate dissiplineer,*

en ek sal jou beslis nie ongestraf laat bly nie.”+

(Jer. 30:11).

Jehovah ondersteun ons wanneer ons deur moeilike tye gaan. Net soos ’n liefdevolle pa sy kinders ondersteun wanneer hulle deur moeilike tye gaan, ondersteun ons hemelse Vader ons gedurende moeilike tye. Hy gee ons sy heilige gees om ons te beskerm teen enigiets wat ons verhouding met hom kan beskadig.

13 As julle wat goddeloos is, dan weet hoe om goeie dinge vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel heilige gees gee vir dié wat hom vra!”+ (Luk. 11:13).

Jehovah help ons ook wanneer ons mismoedig is. Hy gee ons byvoorbeeld ’n wonderlike hoop. Hierdie hoop vir die toekoms help ons om deur moeilike tye te kom. Dink hieraan: Dit maak nie saak watter slegte dinge met ons gebeur nie, ons liefdevolle Vader sal enige gevolge daarvan wegvat asof dit nooit gebeur het nie. Enige probleme wat ons nou het, is net tydelik, maar die seëninge wat Jehovah gee, is vir ewig.

16 Daarom gee ons nie moed op nie, maar selfs al is die mens wat ons uiterlik is, besig om weg te teer, word die mens wat ons innerlik is, beslis van dag tot dag nuut gemaak. 17 Want die moeilike tye duur net ’n kort rukkie en is lig, maar dit lei vir ons tot ’n beloning* wat met niks vergelyk kan word nie* en wat vir ewig sal duur.+ 18 Ons hou nie ons oë op die dinge wat gesien word nie, maar op die dinge wat nie gesien word nie.+ Want die dinge wat gesien word, is tydelik, maar die dinge wat nie gesien word nie, is ewig. 2 Kor. 4:16-18.

w20.02 5 ¶14-15

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Bezinningsteksten, Religieuze aangelegenheden

ek is bang ek vergeet

heart prints

22 Maart 2018

Ek neem so baie in en my oë sien prentjies om elke hoek en draai. Vandag plunge ek na ‘n diep plek en ek dink sommer aan alles wat vir my belangrik is.

Ek is bang ek vergeet hierdie ervaring.

Ek moet my hande en my hart oopvou. Alles wat ek sien en beleef moet deur my spoel.

Een van die dae is ek terug in my gewone roetine, maar ek sal nie dieselfde wees nie.   Hierdie ervaring word deel van my en verander die buitelyne van my wese.

Ek gaan nie dieselfde wees nie maar tóg presies soos gister. Dit is die lewe.

A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions.

20180321_165944

The time had come to open her heart to joy, to love, to the unknown, to sadness, to what was, to hope, to what will…

View original post 149 more words

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Being and Feeling, Positieve gedachten, Positive thoughts

Alive To God – Daily Thought – Ogen, hart en ziel op God gericht

Our eyes and heart should be on the Most High divine Creator.
Onze ogen, hart en ziel horen op de Allerhoogste Goddelijke Schepper gericht te zijn.

Alive to GodENGLISH

2 Kings 3:18

‘But this is only a simple thing for the LORD, for He will make you victorious… ’

 • We should never limit the Lord to what we think He can do.
 • What may seem impossible to us can be a simple and easy thing for the Lord to do.
 • His desire is that we would walk in victory and not in defeat.
 • Look at you problems and see them for the Lord’s perspective.

Prayer: Lord, You are great and You do miracles so great. There is no one else like you, so I will trust You with my challenges and difficulties and I will believe that they are easy things for You to solve. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Konings 3:18

‘Ja, dit is nog te gering in die oë van die HERE : Hy sal ook die Moabiete in julle hande gee.’

 • Ons moet nooit die Here beperk…

View original post 264 more words

Leave a comment

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Afrikaanse tekste, Bezinningsteksten, Gebeden, Prayers, Quotations from Holy Scriptures, Reflection Texts, Religieuze aangelegenheden, Religious affairs

Die Kerk (3): Die kentekens van die kerk – prof. WJ Snyman

In hierdie wêreld kan ons heel wat verskillend kerkgemeenskappe vind, waarvan daar ook kerke is wat die ander gemeenskappe in teenstelling tot Jesus se gees, swart maak of selfs tot die verdoemenis skryf.

‘N groot deel vergeete dat die “wat wandel van die gelowiges” is wat mee die waarde van die kerkgemeenskap bepaal. Dit kom daar op aan om volgens die leer van Christus gemeenskap te vorm. En dit is deur baie baie vergeet. Baie kerke is passiewe gemeenskappe geword waar baie min aandag word geskenk aan die Woord van God, wat uiteindelik die Grootste Bron van verdieping moet wees.

*

Ter herinnering

merktekens om die ware kerk te ken = merktekens van die Christene

> Die ware Christen is diegene wat hom kan raak van die wêreld en homself volledig onder die hoedeschap van Christus weet te plaas

Daar is by die natuurlike mens nog spore van die eertydse heerlike beeld van God te bespeur. Al die “mooi” en “goeie” dinge in die menslike samelewing wat dit hier op aarde nog leefbaar maak, kom egter nie waarlik uit die “goeie gewete” van die mens voort nie. Die goeie God bewaar nog die wêreld daarvan om gewetenloos te word, deur die uitbarsting van die helse nagdonker op aarde in toom te hou. Dit word egter vinnig donkerder namate die einde van die wêreld nader. “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word . . .” (Openb. 22). Ja, daar kom ‘n tyd dat hierdie wêreld gesien sal word in die gestalte van die groot hoer wat op die baie waters sit en dan roep die hemel God se kinders toe: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie . . .” (Openb. 18:4). {My gewete voor God}

kerk sigbaar in die (georganiseerde) aksie van die gelowiges

Die ware kerk is

 1. waar die evangelie suiwer gepredik word
 2. Waar die sakramente suiwer bedien word.
 3. Waar die kerklike tug bedien word

> As daar slegs één ware kerk as die liggaam van Christus kan deur gaan moet ons besef dat hierdie gebou moet wees op die Apostoliese fondament (vgl. Kol. 2: 7: “gewortel en opgebou”). Maar gelowiges kan nooit sê dat hulle die enigste ware kerk ter plaatse is nie, om die eenvoudige rede dat die kerk nog strydend is, en die volmaakte nog nie gekom het nie.

Daarom is daar plek vir meer kerke op ‘n plek in verskillende kerkverband, in die verhouding: suiwerder – minder suiwer.

Die amp van die gelowige is om hom te voeg by die suiwerste, en dit nog meer te suiwer. Waar hierdie amp van die gelowige onderdruk word, is die kerk op valse spoor. {Verskillende aspekte van die Kerk}

A kerk in Tilburg

Een kerk in Tilburg (Photo credit: Wikipedia)

+

Voorgaande

Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman

Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

++

Aanvullende lectuur

 1. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
 2. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
 3. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 4. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

+++

Pro Regno

DIE KENTEKENS VAN DIE KERK

deur prof. WJ Snyman

(Sien die inleiding (nommer 1) en die res van die reeks hier.)

Die kentekens van die kerk.

Die eienskappe sê wat die ware kerk is, die kenmerke waar die ware kerk is.

Hier moet onderskeid gemaak word tussen die dinge waaraan die kerk gemerk en die dinge waaraan hy geken kan word.

Na die “merktekens om die ware kerk te ken” handel die Ned. Geloofsbelydenis (Art. 29) ook oor die “merktekens van die Christene”. Dit is die wandel van die gelowiges. Die bestaan van die kerk word gemerk in die kragte en invloede wat daar uitgaan van die gelowiges op elke gebied. Hierdie kragte en invloede moet ook georganiseer word om elke lewensgebied vir Christus te verower. So word die kerk sigbaar in die (georganiseerde) aksie van die gelowiges. Die kerk laat hom merk as strydende kerk. Daar is egter…

View original post 807 more words

2 Comments

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman

Wanneer ons na die eienskappe van ‘n ekklesia, kerk, denominasie, geloof of kerkgemeenskap kyk, moet ons hoofsaaklik hul gebondenheid met Christus Jesus en sy hemelse Vader sien, waarby hulle die Woord van God en die vredesboodschap hoog in die vaandel gedra word.

*

Ter herinnering

eienskappe van die kerk

 1. Volk van God
 2. liggaam van Christus
 3. gemeente van geroepe heiliges
 4. bruid van Christus
 5. tempel van God
 6. uitverkore geslag
 7. heilige volk
 8. gemeenskap van verlostes in Christus

heiligheid van die kerk mag nie beperk word tot instellings, of tot ‘n sekere stand

Die kerk is algemeen

= wêreldomvattend

Die kerk is Christelik

die verband tussen Christus en sy kerk is nie die los verband van ideaal en navolgers van die ideaal nie.

Christus = die Hoof + “die wederopstanding van die vlees, en ‘n ewige lewe”.

om te verkondig die deugde van Hom wat hulle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig (1 Petr. 2:9).

Die kerk is een

‘n heilige, algemene, Christelike kerk

innerlike eenheid van die kerk

> Die eenheid van die kerk moet gesien word as ‘n gemeenskap wat in eenheid van gedagtes te saam verbind voel onder Christus Jesus en bereid is om die leer van jesus ook in eenheid na te volg en oor te dra aan ander deur gesamelijk homself as broers en susters in Christus vredeliewend op te tree en die boodskap van die Goeie Nuus uit te dra

in die woord “kerk” = “vergadering” (kahal). In “kerk” sit dus opgeslote die gedagte van “byeenbrenging”, en wel in “een liggaam”.

+

Voorgaande

Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

++

Aanvullende lectuur

  1. Geloven of niet geloven
  2. Bedenkingen: Gods eigen Volk
  3. Graven in woorden, theorieën en artefacten
  4. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
  5. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
  6. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
  7. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
  8. Wat levert het mij op?
  9. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
  10. Vijf olifanten in een porceleinkast
  11. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties

 

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Conflict en theologie
 2. Kerken
 3. Verandering in de traditionele kerk
 4. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 5. Die Kerk (3): Die kentekens van die kerk – prof. WJ Snyman
 6. Die Kerk (4) – Verskillende aspekte van die Kerk – prof WJ Snyman
 7. Die Kerk (7) – Kerk in universele sin
 8. Die Kerk (13) – Die Kerk en die Kerke
 9. Religekkies: de eeuwige identiteitscrisis
 10. Zet Jezus niet in voor culturele doeleinden
 11. Christen-populisme helpt niet. Christelijke spelregels voor geloofwaardig optreden
 12. Populistische politiek van de ChristenUnie
 13. Praat Nederlands met me
 14. Die Kerk (14) – Die Kerk en sy ekumeniese roeping volgens die Nuwe Testament
 15. Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Gedachten bij het deputatenrapport GKv
 16. Lifelog #3 Geloof je genoeg?

+++

Pro Regno

vermaak_church

DIE KERK (2): DIE EIENSKAPPE VAN DIE KERK

deur prof. WJ Snyman

Sien die inleiding en nommer 1 in die reeks hier.

2. Die eienskappe van die kerk.

“Volk van God” sê vir ons eers wat die kerk wesenlik is. So noem die apostel die kerk dan ook telkens “gemeente” (kerk) van God (Hand. 20:38; 1 Kor. 10:32; 11:16, 22 ens.) en versier dit met die heerlikste eienskappe:

gemeente van heiliges (1 Kor. 14:4), heiliges (Ef. 1:1), in Christus Jesus (Fil. 1:1), geroepe heiliges (Rom. 1:7, 1 Kor. 1:7), heilige en gelowige broeders (Kol. 1:2), geliefdes van God (Rom. 1:7), liggaam van Christus (Ef. 1:23, 4:16, Kol. 1:18, 24), bruid van Christus (Ef. 5:25-32, 2 Kor. 11:2 vg. Openb. 21:2), tempel van God (1 Kor. 3:9, Ef. 2:20, 21). Dit is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry (1 Petr. 2:9), en…

View original post 1,139 more words

3 Comments

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman

Op ons Broeder site loop ‘n reeks oor die ekklesia of ekklesia, die bijeengeroepenen om te vergader, waarby ons ook moet kyk na die “edah” of vergadering en die “qahal” of die ter vergadering opgeroep.

Watter woord men wil gebruik om as gemeenskap saam te kom om hom as lede van die Liggaam van Christus te tonenen doen daar eintlik nie so baie ver. Wat die belangrikste is, is dat mens in die gees van die eerste volgelinge van Jesus Christus volledig in die leer van die Nazareense leermeester bly en in vrede met mekaar gebind deur die Woord van God één gemeenskap van eenheid vorm.

Jesus-Christus-Kirche in Meinerzhagen

Jesus-Christus-Kirche in Meinerzhagen (Photo credit: Wikipedia)

*

Ter herinnering

Die Kerk is die Verbondsgemeenskap van God. In die Ou Testament was dit die volk Israel, die teken van God se teenwoordigheid in Israel was die tempel in Jerusalem.

vergadering van gelowiges = ‘n “heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo” als “eiendom van die Here” > geroepe heiliges

*

Die Kerk is nou verteenwoordig in alle nasies, en is die locus van God se teenwoordigheid – sy tempel – op aarde.

+

Vindt om te lezen

 1. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
 2. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
 3. Vervolg: Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman

++

Aanvullend

 1. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 2. Congregatie
 3. Een gemeente van volkeren
 4. Bezieling gemeente

+++

Pro Regno

vermaak_church

DIE KERK (1): DIE WOORD ‘KERK’

deur prof. WJ Snyman

Inleiding (deur S. Le Cornu)

Ek beplan om in die opkomende weke artikels te plaas van prof. Willie Snyman aangaande die kerk, DV.  Dit is seker nie nuwe nuus dat ons land al minder kerklik word nie.  Daar heers groot verwarring, en al meer mense word kerklos.  Mense is teleurgestel in ‘die kerk’, vir goeie maar ongelukkig ook vir slegte redes.  Allerlei alternatiewe vorme van ‘kerke’ word opgesoek. Daar is ook ‘n jonger geslag wat begin pleit vir ‘churchless christianity’ (sien bv. Kevin die Young se artikel oor hierdie tendens: Stop the Revolution. Join the Plodders).

Hopelik kan hierdie artikels mense help om opnuut te besin oor wat kerk is volgens die Skrif en waar ek my moet voeg by ‘n plaaslike kerk.

Prof. WJ (Willie) Snyman, was dosent in Nuwe Testament aan die Teologiese Skool, Potchefstroom (1946 –…

View original post 1,171 more words

3 Comments

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

Die Goeie Reg van ons Uitgangspunt

Pro Regno skryf

Die teëstander sal aan ons sê dat ons uitgaan van ‘n beginsel, nl. dat die Bybel die Woord van God is en ‘dat die Heilige Gees daarvan in die harte van die gelowiges getuienis gee; maar, sal die teëstander daarvan toevoeg: julle moet ons éérs die deugdelikheid van die beginsel bewys wat julle as uitgangspunt gekies het.

Ons antwoord is: Nee.

Elke wetenskap gaan uit van beginsels waaragter ‘n mens nie kan teruggryp nie, wat nie bewys kan word nie. Sonder sulke beginsels, as punte van begin, is geen wetenskap moontlik nie. Waarom moet dan net vir die Godskennis ‘n uitsondering gemaak word?

As die teëstander ons bevooroordeeld noem vanweë ons uitgangspunt, dan sê ons dat dit net so bevooroordeeld is om die Bybel aan te sien as ‘n boek wat gelykstaan met ander boeke, terwyl dit tog self sê dat dit die Woord van God is. Dit is hier nie ‘n saak van wetenskap en geloof nie, maar van geloof en ongeloof wat teenoor mekaar staan.

Die outoriteit van die Skrif rus dan ook, soos alle beginsels, in sigself en is vir geen bewys vatbaar nie. Die Skrif moet geglo word om sigself.

Dit is nie onwetenskaplik nie,

“Die band van die siel aan die Skrif as die Woord van God lê agter die bewussyn en onder die bewyse; dit is mistiek van aard net soos die geloof aan die principia (beginsels) in die verskillende wetenskappe” (Bavinck, Dogmatiek, deel 1, bl.634).

As iemand die lig sien, soek hy daarvoor geen bewys nie. Hy sal u sê: Ek weet dat daar lig is, want ek sien dit. Hoe weet ‘n lammetjie, al van die eerste dag af, dat sy ma sy ma is? Wel, omdat dit sy ma is!

So ook weet die gelowige dat die Bybel die Woord van God is, want hy hoor daarin die stem van God.

Die verskillende wetenskappe het wel, volgens hul verskillende aard, verskillende soorte beginpunte en verskillende metodes waarvolgens gewerk word, maar in die grond van die saak is dit, soos prof. Bavinck sê: die geloof aan die grondbeginsels is altyd mistiek van aard.

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

requiem vir die sewende vrou

Sommer omdat iemand vandag weer gekarring het aan my vrede.

heart prints

(sestien jaar later)

dit is die ding met ‘n egskeiding
dit bly jou agtervolg
en as daar kinders is
word hulle strooipoppe in die wind
en as die regsaksies verby is
en jy stadig aan jou stilte wil teug
dan kom die laaste bepaling
en die woede wat jou weer wil verslind

image

30 April 2016

ek wou my eers vererg
(nee, moenie laat ek nou vir myself staan en lieg nie)
ek hét my vererg
en diep geplunge na ‘n plek waarvan ek al vergeet het
anger, resentment, rooi-warm koors
nie eers die beautiful bont krabbels wat my buurvrou vir my gestuur het
kon my uitlig nie
en ek het met skaamte onthou
dat ek net nou die dag
vanaf my hoog-heilige troon vir iemand gesê het
nee man, moenie jou so ontstel nie
maar dis eers toe my eie nerwe afskuur
dat die onthou vlak kom sit
toe my kind…

View original post 339 more words

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Re-Blogs and Great Blogs, Voelen en Welzijn