Tag Archives: 2° Adam

Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing

Jaren nadat de Allerhoogste Zijn Volk verlost had van de slavernij in Egypte moest Hij toezien hoe vele ogenblikken zij Zijn wonderen voor hen had verricht en hen steeds bijstond.

Meermaals zag God hoe de Joden van het rechte pad afdwaalden en hoe Hij hen meermaals moest waarschuwen dat zij (de Joden) zich moesten richten naar Hem en zich ook zouden moeten bekeren. Mits het niet altijd effect had moesten zij de gevolgen dragen  er moesten zij onder ogen zien hoe de Babyloniërs Jeruzalem in 586 v.G.T. de Tempel verwoestten en dezen de Joden in ballingschap stuurden.

Het was een tijd van verlangen en verdriet naar hun geboorteland en kapitaal. Het was 50 jaar later toen de Perzische koning Cyrus de Joden toestond om naar Jeruzalem terug te keren en de Tempel te herbouwen. De vreugde van de Israëlieten was echter van korte duur, omdat Alexander de Grote al snel de controle over Jeruzalem nam in 332 voor onze huidige tijdrekening.

De Romeinen namen toen opnieuw de controle over Jeruzalem over. Te midden van de droefheid en het verlangen naar het oude Jeruzalem – temidden van deze moedeloosheid en verlangen om weer vrijgelaten te worden – met de eerste kreet van een baby, werd Jesaja’s profetieën (bv. Jes 66:10-12) voor de eerste keer vervuld. Gedurende de volgende 2000 jaar hebben de naties van de wereld geleerd zich in Jeruzalem te verheugen. Sommige Joden die om haar rouwden, begrepen de boodschap van vreugde en werden gelukkig met haar: de Verlosser van de wereld, de Messias die zou komen, werd geboren.
Ongeveer 33 jaar later werd hij – het Onschuldige Lam, de gezondene van God die leefde onder de mensen – aan een boom genageld. Door zijn offerdaad bood hij aan zijn hemelse Vader een Zoenoffer aan waardoor het mogelijk werd gemaakt ‘voor iedereen die de Naam van de Heer aanroept’ om gered te worden door het losgeld dat door Jezus was betaald met dit zoenoffer.
Jezus ‘beroemde woorden in Johannes 7: 38-39 herinneren je aan Jesaja’s profetie:

“Met degene die in mij gelooft, zoals de Schrift zegt, zullen stromen van levend water van binnenuit stromen.”

Zij die in Jezus Christus geloven mogen zich verheugen in de hoop en mogen dankbaar zijn dat Jezus zulk een zwaar offer heeft gebracht, dat hij het met zijn leven moest bekopen.

Zoals de lammeren geslacht werden om vrijheid te brengen voor de Joden werd zo een kleine twee duizend jaar ook een lam naar de slachtbank gedragen, dit maal om vrijheid te brengen voor Joden en niet-Joden. Door zijn offergave werd Jezus als tweede Adam, de eerstgeborene van het Nieuwe Verbond, of werd hij de medeschepper van de Nieuwe Wereld, mits die enkel door hem mogelijk is geworden.

Vooraleer hij aan de paal werd gehangen kwam hij nog bijeen om de uittocht uit Egypte te herdenken, maar ook om aan zijn getrouwen het Goede Nieuws te verkondigen van een Nieuw Verbond dat zou ondertekend worden, weliswaar met zijn bloed, maar waarbij elk menselijk wezen kans op vrijheid van de dood werd gegeven.

Het is die bijeenkomst waar Jezus zijn dood en de bezegeling van dat Nieuwe Verbond aankondigde, dat wij volgende week gaan herinneren. Wees voorbereid en zorg er voor dat ook jij samen met anderen in gemeenschap getuigenis aflegt van je geloof in die bijzondere gebeurtenis.

Op 14 Nisan, vrijdag 19 april in 2019, verwachten wij dan ook dat over geheel de aarde vele mensen zullen samen stromen om dat Laatste Avondmaal van Jezus en zijn getrouwen in herinnering te nemen.

++

Vindt ook om te lezen

 1. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 2. Geen Wegvluchter
 3. 13 Adar opening naar 14 Nisan
 4. Prinsesjes en carnavalstoestanden #6 Van Adar I en II naar Nisan
 5. 1 -15 Nisan
 6. Shabbat HaChodesh Parshat Tazria, Parshat Metzora en tzara’at
 7. Zalving als teken van verhoging
 8. 2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan
 9. De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis
 10. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 11. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 12. Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden
 13. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 14. Jezus laatste avondmaal
 15. Het Herinneringsmaal
 16. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 17. Niet onwillig naar de dood gesleept
 18. Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag
 19. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 20. Rond het Paasmaal
 21. Pasen 2006
 22. 2009 – Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 23. Het meest speciale weekend van 2018
 24. Een Groots Geschenk om te herinneren
 25. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 26. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 27. Het Grote kinderweekend
 28. De zeven Feesten van God
 29. Neem afstand van heidense vastenperiodes
 30. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 31. Een Konijn dat Paaseiren legt
 32. Zeven Feesten van God de belangrijkste feesten van de hele Bijbel

+++

Aanverwante lectuur

 1. De eerstgeborenen zijn voor Jahweh
 2. Welke reden wordt aangehaald voor het offeren van de eerstgeborenen?
 3. ‘n Goede Week?
 4. Het ABC van de Goede Week
 5. De laatste week van Jezus’ leven – Het Pascha is over 2 dagen
 6. Witte Donderdag
 7. Voetwassing op Witte Donderdag
 8. De laatste 24 uur van Jezus’ leven – Het laatste avondmaal
 9. Pesach
 10. Pesach was vóór Pasen
 11. Milaan 1 – Dramatisch
 12. De dood van de messias (2)

1 Comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Wereld aangelegenheden

A voice cries out: context

In many countries a new year heaving started in September or October, with the advent, they take time to think about the Nazarene man who was given by his heavenly Father. God can not be tempted nor die, but his son who had a beginning, more than 2000 years ago, was born, was tempted more than once, was tortured to death and was taken out of the dead by his heavenly Father, the Only One Divine God.
The gospel of Marcus let us see the importance for mankind of that figure born in Bethlehem, without his willingness to do not his will, but the will of his heavenly Father, we could not have salvation and the Grace of God coming in this way, he took care of.

We may not overlook the beginning of Mark’s Gospel where we can discover, not the manger scene, but the meaning of a gospel as proclamation, and the importance of the titles “Christ” and “Son of God.”
As the writer of the article says:

“Mark reminds us that gospel originally meant “good news.” “

Too often Christians forget to look at the older books, the Old Testament. By doing that they also miss out very important knowledge and do not come to see clear who Jesus really is and what he really did.

As a Jew Jeshua (Jesus Christ) did not want to bring a new religion. and his disciples did not begin with a “new book”. Though the evangelist John might have looked at it as starting a new Book. At least he wanted to start a “new Chapter”. He looked at the world of Christ as a new world or Renewed world, given by God, made possible by Christ Jesus his ransom.
John started his book as Moses did, by the Voice of God. God speaking made everything in existing. Now the world could hear God’s Voice again. In the Garden of Eden God had already spoken and given His promise that a solution for Adam’s sin would come. As such that speaking from God, in the beginning of the world was also the Word of God which came unto mankind some 2 millennia ago,

Jesus was the fulfilment of that Word from God. As such the evangelist in his gospel (John 1:1) begins with an unmodified “theos” without the article, writing:

“In [the] beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god.” (NWT)

Denoting Jesus was a special person, like Moses and Pharaoh, who are also called gods (=high placed person). Jeshua, though a simple workman’s son, was so important because he was the only human person who managed to keep the commandments of God and to do only the will of the Most High Elohim. He, as son of man and son of God, knew very well how we human beings felt but also how we should all come closer again to the Creator of heaven and earth, the God of Abraham. Jesus clearly showed the world who is God was and why we also should come to honour only this One and Only True God. He also showed the world his God was a God of Love, prepared to give the world a “New Start” a fresh “New Beginning”. With Christ Jesus the world was given a 2° Adam. This second only begotten son by God brought us a “New Message”, the one that salvation was at hand. He showed us to the Way to the Kingdom of God. We either can keep our ears and eyes closed, or hear the message and see what we can do, to become partakers of that Kingdom of God. It only demands of us making the right choices.
Advent is the time to think about those matters, matters of importance, priority and matters of eternal life.

+

Please do read also:

 1. Only one God
 2. God is one
 3. God of gods
 4. Plain necessary food of the gospel
 5. God’s promises
 6. Jesus begotten Son of God #8 Found Divinely Created not Incarnated
 7. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 8. The Beginning of the life of Jesus Christ
 9. Jesus Messiah
 10. Who was Jesus?
 11. In the death of Christ, the son of God, is glorification
 12. Kingdom of God what would it be like
+++
 • The Revelation Of Jesus Christ: “out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices:” (mydelightandmycounsellors.wordpress.com)
  John, after seeing a throne surrounded by a green rainbow, with God’s glory shining forth as a jasper and sardine stone, now sees the presence of God manifest by lightnings, thunderings and voices.   This scene is very similar to the display of God’s greatness that was seen by the Israelites in Old Testament times…
 • The Messiah (mylordmyfriend.com)
  The Hebrew word means “anointed” a rescuer, sent from God to save His people.

  The Greek word for ‘anointed’ is ‘christos’, from which we get Christ.

  People only need saving when they are in peril, and many times in the history of the Old testament, God people were constantly under attach and oppression. between the New and Old testaments, God’s people were under occupation of foreign powers. Their cries for a Messiah to come, became more and more often.
  +

  Jesus was recognized by many as the Messiah. Jesus tried to play down those expectations and was reluctant to apply the term to Himself. This was because He was not the figure they wanted Him to be. Jesus had no intention of being connected with violence and insurrection. Jesus preaching was a revolutionary message, and He was setting up a New Kingdom, but it was not the way the people were expecting.

  It was through Christ Jesus crucifixion and resurrection, that His followers understood that He was the Messiah.

 • What Is The Gospel? (dailytwocents.com)
  The meaning of the word “Gospel” simply means Good News. A good news for a very bad situation and predicament.

  +

  It is often confused with the entire Bible. No, the Bible contains the good news, it is not the good news.

  It is sometimes mixed up with the commandments of God. No, the Gospel is Good News. It’s not a good command.

  It is often associated with the gospel records of Matthew, Mark, Luke and John. Nope. Not everything written by these four writers is the Gospel. They contain the Gospel, but not everything they wrote about is the Gospel.

 • Christ in You, the Hope of Glory (theeyesoffaith.wordpress.com)
  Throughout the Word of God, the Bible refers to Jesus Christ with several different comparative names or descriptive titles to help us know and understand Him better.

  The Bible tells us that He is the Messiah, the Christ, the Redeemer, and the Savior.

  Jesus is the Messiah because He is the anointed and consecrated prince whom God promised through Daniel’s prophecy that He would send.

  He is the Christ because He is the anointed fulfillment of Daniel’s prophecy in the New Testament.

  Jesus is the Redeemer because He is the kinsman who purchases back the lost possessions in the Old Testament and He is the fulfillment of the kinsman in the New Testament.

 • Reading the Old Testament with Martin Luther (cwoznicki.com)
  Why should we read the Old Testament? It seems pretty obvious to us today, but  in 16th century Germany there was a tendency to look down upon the value of the Old Testament. (No doubt Luther’s Law/Grace dichotomy had something to do with this…) Nevertheless Luther advocates for a figural sort of reading of the Old Testament, in other wrods he asks us to read the Old Testament in light of the New

friarmusings

jbaptistmafaMark 1:1-8   1The beginning of the gospel of Jesus Christ (the Son of God). 2 As it is written in Isaiah the prophet: “Behold, I am sending my messenger ahead of you; he will prepare your way. 3 A voice of one crying out in the desert: ‘Prepare the way of the Lord, make straight his paths.’” 4 John (the) Baptist appeared in the desert proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 5 People of the whole Judean countryside and all the inhabitants of Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. 6 John was clothed in camel’s hair, with a leather belt around his waist. He fed on locusts and wild honey. 7 And this is what he proclaimed: “One mightier than I is coming after me. I am not worthy to…

View original post 1,128 more words

11 Comments

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Not following the tradition of man

Looking for having success we can follow different paths. To come to the most positive way to get somewhere we best look into the very Old book of books, the bible where we can find a lot of advice, better than that of man of today.

English: the first of the Epistles to the Colo...

The first of the Epistles to the Colossians (Photo credit: Wikipedia)

“Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, following the tradition of men according to the rudiments of the world, and not in accordance with Christ.” (Colossians 2:8 KJ21)

The apostle Paul tells the Colossians,

“See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition …” (Letter to the Colossians 2:8);

telling them that

“they are of no value in stopping the indulgence of the flesh” (Colossians 2:23).

What is of value?

It is by

“holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God” (Colossians 2:19).

And how does this happen?

By reading the word of God; it provides essential spiritual nourishment that we need every day. But it is not so much a case of trying to stop ourselves doing things that our human nature inclines us toward thinking and doing, but rather trying to occupy our thoughts to a greater degree with spiritual things. The result will be that we will be less and less inclined to indulge in fleshly thoughts and activities, but will grow “with a growth that is from God” as we appreciate his word to an ever greater degree.

Reading the Word of God we can come to get to know the Works of God, His Plan, how He has chosen Himself a people and how we too can become partakers of the promise God made in the Garden of Eden. There a positive message was given to those who had broken the relationship with God. The Creator saw the faults of the 1° Adam and took care that there would come a 2° Adam to save all people. But it would be up to the people themselves to accept or to ignore the Good News of the Saviour.

The promised one was the son of God, the Nazarene Jeshua (Jesus Christ). Under his blessing a person can come “in the light of Christ” and can get a positive mind. To come to more knowledge and mature in faith and spirit the person has to open his mind  in such a way that Christ can come in him or her. The one who got to know Christ wants to build a relationship with him and with his followers.

Central to our relationship with God is “Christ in you” (Colossians 1:27). “Him we proclaim”, writes Paul, “that we may present everyone mature in Christ” (Colossians 1:28).

How is your maturity developing? Absorbing the true sense of the divine word is a foundation for this. May we all increase day by day in the “knowledge of God” and become “mature in Christ” so his way of thinking becomes more and more our way of thinking.

Such a right way of thinking shall also create a right way of living and having us taking on the right attitude for living and for having good relationships with others and to become successful in our life. We also can see that like at the beginning of the world the 1° Adam rejected the right of God to be the Master in the world, we do find lots of people who take such an adversary attitude against the Creator as well. They mostly bring lots of negative elements against those who believe in the Creator. They also shall try to do everything to get those believers a negative feeling.

From Scriptures we learn that we should not envy others, but we also come to see how the world develops and which position human beings are going to take in it and how we are set to chose. We also have to make up our choice to whom we want to belong.

Note in the dramatic account of Paul’s experience of shipwreck on the way to Rome in Acts 27 that Paul says

“the God I worship”

and then significantly adds,

“to whom I belong.”

Do we view our God in that way?

Those who are baptised commit their lives into the service of God and of Jesus Christ His son. In the same way, the people of Israel under Moses entered into a covenant with God. Moses told them,

“For thou art a holy people unto Jehovah thy God: Jehovah thy God hath chosen thee to be a people for his own possession, above all peoples that are upon the face of the earth.” (Deuteronomy 7:6 ASV)

Sadly, most of the people in the generations that followed failed to have the sense of belonging to God possessed by those entering the promised land. If we make no commitment to belong to God, then we belong to the world – a world which is facing an awesome shipwreck!

Isaiah has a vision of our days; it describes a time when the kingdoms of men come to an end and “the lofty pride of man shall be humbled” (Isaiah 2:11). It is a message against “every high tower” (Isaiah 2:15) and never have buildings been built higher than today. Later Isaiah sees in vision:

We should be conscious that there shall come a day thta we shall not have to face the day of man but the day of the Adonai, divine Creator Who shall bind up the wounds of His people and shall heal the bruise caused by the blow they received from other man. at that day those who did not want to know of the Name of the Most High shall have to hear that Holy Name of the Adonai, the Most High Lord the elohim Hashem Jehovah. At that day those who did not want to know of Him shall hear and see from afar, his anger burning, in thick rising smoke. they than should know it is too late to avoid His lips full to the brim with fury, His tongue a consuming fire. His breath shall race over them like a tornado or like a racing torrent that rises up to the neck, to sift the nations with the sieve of destruction, and put a bridle in the peoples’ mouths to lead them astray. Shall you be ready and shall your song be like one that is sung on a night when a holy feast is kept, and will your heart be happy, as if walking to the sound of the flute, to the mountain of Jehovah, the Adonai, to the rock of Isra’el?

“24 the oxen likewise and the young asses that till the ground shall eat savory provender, which hath been winnowed with the shovel and with the fork. 25 And there shall be upon every lofty mountain, and upon every high hill, brooks [and] streams of waters, in the day of the great slaughter, when the towers fall. 26 Moreover the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold, as the light of seven days, in the day that Jehovah bindeth up the hurt of his people, and healeth the stroke of their wound.
27  Behold, the name of Jehovah cometh from far, burning with his anger, and in thick rising smoke: his lips are full of indignation, and his tongue is as a devouring fire; 28 and his breath is as an overflowing stream, that reacheth even unto the neck, to sift the nations with the sieve of destruction: and a bridle that causeth to err [shall be] in the jaws of the peoples. 29 Ye shall have a song as in the night when a holy feast is kept; and gladness of heart, as when one goeth with a pipe to come unto the mountain of Jehovah, to the Rock of Israel.” (Isaiah 30:24-29 ASV)

Those who do not know God’s word will indeed be terrified. But those who know God’s word, although their faith will be tested – as “man is humbled and each one is brought low” (Isaiah 2:9) – they will then rejoice in the total wonder of those days. Will you be there? You make the answer now!

Therefore it is important that you make the right choice and take the positive route. Not getting afraid of man around you, making you shy and withdrawn, or getting you down even to become depressed, but standing strong not getting intimidated by man, but believing and trusting in the Hand which is much more Powerful than any human person, remembering:

“The lofty looks of man shall be brought low, and the haughtiness of men shall be bowed down, and Jehovah alone shall be exalted in that day.” (Isaiah 2:11 ASV)

+

Additional reading:

 1. What is life?
 2. Greatest single cause of atheism
 3. Do not be afraid. Good news because a Saviour has been born
 4. Fear not tomorrow. God is already there
 5. When discouraged facing opposition
 6. Our relationship with God, Jesus and eachother
 7. Relationship with God (articles)
 8. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 9. God’s wisdom for the believer brings peace
 10. True riches
 11. Observing the commandments and becoming doers of the Word
 12. Whom Shall I Fear (God of Angel Armies) by Chris Tomlin (video)
 13. 8 fears caused by the fear of Man
 14. Fearing the right person
 15. Anxiety is the gap between the now and the later
 16. God become master of our passions
 17. Power in the life of certain
 18. Being sure of their deliverance

+++

 • Colossians 2 (zachscripturestudy.com)
  Paul warns the Colossians in Colosse about men who will come to them and attempt to confuse them with ‘doctrine of men’
 • Colossians Chapter 2 (pofw.wordpress.com)
  That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;
 • Does Paul Condemn Philosophy? (pastorbrianchilton.wordpress.com)
  Some Christians have criticized the use of philosophy due to Paul’s statement against philosophy in Colossians 2:8. Yet, Christianity teaches is knowledgeable, is based on truth, defines the nature and meaning of life, holds great logic, teaches aesthetics, ethics, metaphysics, and epistemology. Paul himself gives lessons in most of the previously mentioned systems. So, does Paul refute himself? Or is there a problem with the way many interpret Colossians 2:8? So, the question must be asked: does Paul really criticize the use of philosophy? In this article, Paul’s statement in Colossians 2:8 will be exegetically examined and in its proper context and the article will answer whether Paul really condemns philosophy after all.
  +
  Paul uses a form of philosophical apologetics to demonstrate that empty arguments and bad philosophy does not represent the truth. If one places his or her faith in any system that leads one away from the truth, that person will slowly erode into a system of erroneous trust and hedonistic living. That is not to say that one may not have elements of truth, but holding elements of truth does not necessitate that one holds full truth. A little bit of error can lead down a pathway of huge problems.
 • Practise it! (genesisone.wordpress.com)
  We are called and expected to live accordingly, empowered by the Holy Spirit, the Spirit of Life. He looks to guide us closer to God, into the meaning and freedom of our true relationship with Him and upwards to our God-given potential and purpose.
 • Colossians 2:8-10 How easy can we be deceived? (ashesofdiversity.wordpress.com)
  If we call ourselves Christians, are we not followers of Christ, and what does that mean? Do we spend time knowing God’s word so we can discern what is a deceit or what is truth?
  +
  How about using fear as a reason to not do things right. How about following your heart? Keeping yourself so busy you do not have time to study. How about liking certain philosophies even if they are secular, but we spend a lot of time trying to make it work with Christianity because it is more modern.
 • Colossians 2:2-15 (olgatodd.wordpress.com) > Colossians 2:2-15
  See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ.
  +

  When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us; he has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross.

 • Moving Through Time: Timeline of Religion (pcr.wpengine.com)
  Since the beginning of time, mankind has formed beliefs of the unexplainable and unknowable. Over thousands of years, these beliefs became traditional, customary, and institutionalized within regional societies. People continue to express an interest in spiritual matters from all corners around the world. Everybody has pondered the meaning of life, what happens after we die, what existed before us, and whether any other life exists in the universe. Mankind may never know concrete answers regarding the spiritual. In fact, humans may destroy the planet before we can discover the remaining life in unexplored regions. Nevertheless, we continue to seek spiritual enlightenment and a connection with our Creator.
Enhanced by Zemanta

20 Comments

Filed under Religious affairs, Spiritual affairs

Getting out of the dark corners of this world

Because of certain unpleasant things that happened to individuals who belonged by their family tradition to a church, they left that church as soon as they left the parents house.

After some experiences they tried to keep quiet for years the last few years their wounds were opened again. Perhaps matters can gain momentum. The development presented by the pontiff of the Catholic Church  may ease some pain many had to endure for many years.

 

Gods Own County

Gods Own County (Photo credit: tricky (rick harrison))

The events which sometimes took them by surprise, and for some became a chain for many years,brought them in the darkness. But not always bad experiences had to bring people in the dark corners of this world. Many experiences in our childhood or in our adulthood may have disappointed us and given a bad picture of the world we are living in.

 

Maybe some of the readers coming along here are facing some darkness in their life or are currently going through a desert period with God. The might feeling abandoned by people but worse, by the One Who they thought would resolve all their problems, or the One which they heard talking about from early childhood onwards.

We shall not be saying that you can not have happiness without That One Who has been spoken off in your childhood or about Whom you heard so many talking. To those who believe in god or gods we shall also not say they shall have only happiness and shall have no pain. Be sure, also a believer in God shall have his or her share of unhappiness, fear, frustration and pain. It is not because you would believe in the God of gods that you shall have no suffering.

Some (or perhaps many)  may feel abandoned by “Him”. Even His most beloved only begotten son cried at one moment

“Father why have you abandoned me?”.

Nonetheless, this son of Him had all the time been faithful to his Father and had only done His Will. So why and how could this man of 33 been calling on his Dad when he was put on a wooden stake, to find his death?

Did this son think his Father had broken His promises to him and to His people? When you look at the history of that Nazarene man you might find that he could do many unbelievable things, just because his Father was with him. the son also recognised that and told others he could do nothing without that Father in heaven who was much mightier than he.

Joh 14:27-31 NHEBYSE  Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, neither let it be afraid.  (28)  You heard how I told you, ‘I go away, and I come to you.’ If you loved me, you would have rejoiced, because I am going to the Father; for the Father is greater than I.  (29)  Now I have told you before it happens so that, when it happens, you may believe.  (30)  I will no more speak much with you, for the prince of the world comes, and he has nothing in me.  (31)  But that the world may know that I love the Father, and as the Father commanded me, even so I do. Arise, let us go from here.

Giotto's depiction of Jesus before Caiaphas in...

Giotto’s depiction of Jesus before Caiaphas in the morning based on Luke 22 (Photo credit: Wikipedia)

Lots of Christians as soon as they started to be pointed out what was written in their Scriptures came to see how much their church institution had ‘lied’ to them or told them many things which they could not find in the Book of books. They became so disillusioned by their church and its teaching they left it, without wondering if there were no alternatives. Many laughed at that man who had to be at the same time God, but hearing them say things that contradicted their own saying.  The idea of God in human form made Daniel 7:9–13 crucially important. In this famous vision scene, the Ancient of Days (God) sees “a human one” (“son of man”) coming to him with the clouds. It is to this figure that God may give everlasting dominion, but that does not mean that God gives Himself into the being of that man. Worldly fathers also can try to do everything they can to give to their son. Many shall even hope that their son will become like them. But they all know that their son shall never become the same person as they are. Though many in Christendom would like to believe that. They want to see that the unity between father and son means that father and son become one and the same person. They misunderstood the oneness like Caiaphas hears the passage Jesus quotes from Daniel, when the high priest demands to know who he is. Many claim Caiaphas’ reaction tells us immediately that he knew Jesus was claiming to be the God of Israel in human form — the second power. But that is not the case. It is not because many people may accuse somebody to be saying that he is god, like Pharaoh, or even Moses or some angels, that he or they are really the God of gods. That Caiaphas tears his clothes and charges Jesus with blasphemy also does not proof that Jesus is The God (Matthew 26:63–68).

God can not die, but from historical writings and also from the Bible itself we do know that Jesus died. The Nazarene Jew found an end to his life at the age of 33. Christians are even remembering his death these coming days. Did many forgot the words of this man saying it was not him doing those miracles? Jesus answered them that it was not him but his Father Who worked until now. And it was that calling onto the heavenly Father that people got bothered and angry. That calling onto the Elohim was it that made the Jews their blood boil. Therefore they sought the more to kill this troublesome Jewish rabbi, who got more followers than they. People got glued to his lips and that the Pharisees did not like. Because Jeshua (Jesus Christ) not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, they thought he was making himself equal with God. In the Bible it does not say that he was God, but that the people were weary with him claiming equality. Jesus answered very clearly he was not doing the things out of himself. He told them that he was just a son of God and that he as son could do nothing by himself, but what he saw the Father doing. For whatever things The Father does, these also does the son likewise.  Clearly all the time Jesus speaks about two different persons. First there is the Father Who loves the Son. Several people could hear that Father saying that from heaven, when they were standing at the River Jordan, by the baptism of Jeshua.

Mat 3:16-17 RHB (1.5)  And Jesus, when He was baptized, went up immediately out of the water: and lo, the Heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon Him:  (17)  And lo, a voice from Heaven, saying, This is My beloved Son, in whom I AM well pleased.

The few years Jesus walked from one place to the other preaching the Good News of the Gospel of the coming Kingdom of God, he made the name of his Father known and asked people not to praise him but his Father, the Only True God, Whose holy Name should be known by the whole world as Jehovah.

Jesus let the people also know that what he did was nothing compared with what his Father did. In the past the People of God had already seen incredible things and had felt how the Hand of the Maker of the universe guided them away from slavery, through the dessert, giving them daily manna? But the wonders would not end because Jehovah, the Only One God was going to do greater works than these Jesus could do, so that all people may marvel. Jesus knew he was going to die. He was prepared to give his body for the sins of many. But he believed also that he could trust his Father,like many other prophets had trusted Him. For as the Father raises the dead, and vivifies them; even so the son vivifies whom he will, could he add and create hope for all those who would come to believe in what and whom he, Jeshua rally was. We should come to understanding that Jeshua was that long awaited Messiah. He is the Christ.  The son honoured his Father in heaven, who had sent him. He taught others to come to his heavenly Father and to come into the footsteps of the send one. Many did not want to hear his words, and later many twisted his words. He always spoke about the love we should get for others, because all were created in the image of his Father, Who should also be our heavenly Father, and to Whom we also should pray “Our Father“. Instead of sitting in the dark corners and not believing that there can be hope for everybody, we would do better to listen to that Nazarene man his words. Not only because he himself told us that those who would hear his words, and would believe on Him that sent him, would have everlasting life, and shall not come into condemnation; but has passed from death to life.

When we look at what is happening in the world we should see signs of which the send one from God, Jesus Christ, the Messiah has spoken. We then should see that the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the son of God: and they that hear shall live.
Even when we had a bad life, we can look up at the son who on 14 Nisan remembered how his Father brought His people out of slavery. He there in the upper-room also installed the New Covenant as sign of a restored relationship of God with his son Jeshua (Jesus Christ) and with us, as children of God. Many took offence in the time Jesus was living that he said that for as the Father has life in Himself that he himself also had received the power from God to have life in himself;  and that God would have given him authority to execute judgement also, because he is the “Son of Man“.  These coming days we shall remember what that “son of Adam“, “son of Abraham” and “son of God” has done and why he can take in the place of the first Adam, to become the second Adam.

Joh 5:17-26 NHEBYSE  But Jesus answered them, “My Father is still working, so I am working, too.”  (18)  For this cause therefore the Jewish leaders sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but also called God his own Father, making himself equal with God.  (19)  Jesus therefore answered them, “Truly, truly, I tell you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father doing. For whatever things he does, these the Son also does likewise.  (20)  For the Father has affection for the Son, and shows him all things that he himself does. He will show him greater works than these, that you may marvel.  (21)  For as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life to whom he desires.  (22)  For the Father judges no one, but he has given all judgment to the Son,  (23)  that all may honor the Son, even as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him.  (24)  “Truly, truly, I tell you, he who hears my word, and believes him who sent me, has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life.  (25)  Truly, truly, I tell you, the hour comes, and now is, when the dead will hear the Son of God’s voice; and those who hear will live.  (26)  For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.

English: Bytča (Nagybiccse) - mosaic in the ca...

Bytča (Nagybiccse) – mosaic in the catholic church Slovenčina (Photo credit: Wikipedia)

Those who do not belief in a God are also blessed by the Grace of God. They also are allowed to live here on this earth. All people, but first of all those who believe in God, should respect all others who live on this world. In respect for the Creator His creation, they should respect everything what God allows to be in the universe. But those who are in the dark corners we should show the light which can come over them. Because God has taken care that light can come over all those who want. All who want to hear and believe can be partakers of the blessings, which came onto this earth by that son of God. He made an end to death and therefore we should not fear any more for the death. It shall not be able to do much, and we know that all shall have to die one day, so we better make the best of our life, as long as we live, because from Scriptures we know we can not take anything into our death and shall be nothing with the treasures gathered in this life.

It is Now we have to make it. It is Now we have to create a nice place to live. It is Now that we have to work for Peace.

For those who feel left alone or left in a dark corner, please come with us and join us on the road to better pastures. Do you think God left you, come to see otherwise. Do you think the god of your previous life is not a good one, try to find the Right God, and let us help you to find Him. Is He refusing to talk to you?  Do you get depressed every time you read the Bible?  Are other Christians getting on your nerves?  Are you burned out by church?   Use this and some of our other sites to come to see it is not so. You might even come to see that why cussing Him out and hating Him doesn’t mean you’re a spiritual failure.  Learn how you can tell that He absolutely will not leave you here forever.

+

Additional reading:

 1. Darkness, light, burning fire, Truth and people in it
 2. Accommodation of the Void
 3. Blackness, nothingness, something, void
 4. Wondering
 5. Heroes and saints
 6. Two states of existence before God
 7. When we love we do not need laws
 8. Let us move on
 9. Disappointed expectations
 10. Thirst for happiness and meaning
 11. Happiness an inner state
 12. Happiness is like manna
 13. Wishing to do the will of God
 14. God’s promises
 15. God’s promises to us in suffering
 16. Only one God
 17. God of gods
 18. Attributes to God
 19. Challenging claim 1 Whose word
 20. Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy
 21. Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy
 22. God the son
 23. Jesus was not God, Reasons that
 24. The trinity – the truth
 25. Is God comprised of three persons, or is He just one person?
 26. How did the Trinity Doctrine Develop
 27. History of the acceptance of a three-in-one God
 28. The History of the Development of the Trinity Doctrine
 29. Trinity in the Bible
 30. Altered to fit a Trinity
 31. The Trinity: paganism or Christianity?
 32. Trinity And Pagan Influence
 33. Questions for those who believe in the Trinity
 34. How do trinitarians equate divine nature
 35. The Word being a quality or aspect of God Himself
 36. The Great Trinity debate
 37. Newton not believing in the Holy Trinity
 38. Trinitarian philosophy
 39. About a man who changed history of humankind
 40. For the Will of Him who is greater than Jesus
 41. Word – John 1:1
 42. The Word being a quality or aspect of God Himself
 43. Servant of his Father
 44. One mediator
 45. The true vine
 46. On the Nature of Christ
 47. Jesus Christ being dispatched as the Figurehead of a Religion
 48. The Christ, the anointed of God
 49. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 50. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 51. Jesus begotten Son of God #8 Found Divinely Created not Incarnated: The Anointed begotten Son of God
 52. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 53. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 54. Jesus begotten Son of God #15 Son of God Originating in Mary
 55. Jesus begotten Son of God #16 Prophet to be heard
 56. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 57. Rabboni, Knowing —
 58. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 59. Being one in Jesus, Jesus in us and God in Jesus
 60. If the Father is the “only true God” (John 17:3) , does that mean that Jesus is a false god?
 61. Self inflicted misery #5 A prophet without a hedge around him
 62. Our relationship with God, Jesus and each other
 63. He sent his one and only Son into the world that we might live through him.
 64. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 65. In the death of Christ, the son of God, is glorification
 66. Patriarch Abraham, Muslims, Christians and the son of God
 67. Blinkered minds
 68. Old language to confirm the promises
 69. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #4 Words in Scripture
 70. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #5 To meditate and Transform
 71. Prophets making excuses
 72. Written to recognise the Promised One
 73. No prophecy of the scripture is of any private interpretation

+++

 

 • Who is Forsaken? (stlukeumc.wordpress.com)
  World War II was one of the most destructive times in all of human history, in terms of both human lives and property. And many historians believe that one of the most destructive battles of that terrible war was the battle for Stalingrad, between the forces of Nazi Germany and the Soviet Union, which took place between July 17, 1942 and February 2, 1943.
  +
  the fourth word that Jesus spoke from the Cross. The word is: Forsaken. And I believe it is the hardest word of all.
  +
  No, my father, there is no God, for if there is, where in the world is he? And may I be so bold as to say that there are times in life when each one of us finds ourselves, if only for a moment, at that place in life. That place of aloneness and isolation. That place of hopelessness. That place where we are totally cut off from everything we have known and there is seemingly no way out.   When we wonder why we have been abandoned by God and everyone else?
 • Burnt (shughar.wordpress.com)
  I fear that I will perish in this, my lost pride

  I’m filled with hate for myself

  If this is fate, I curse mine

  If this is love, then I’m confused

  I’m nothing more than a broken vessel

  One that can never be patched

  Like spilled water that can never be gathered

 • The One Who Would Die, that Others Will Live (justifiedandsinner.com)
  When during our time of confession and absolution earlier, I mentioned that God daily and richly forgives our sins and grants us new life, those are not just mere words.  They are what we believe, what we count upon each day.

  But we realize as well, and take great joy in the knowledge that this has been God’s plan from the beginning, that Jesus, the one, would die that all the children of God would never fear the power of sin, that is, that death would somehow be the end.

 • Jesus, A Forever Friend! (carolynpriesterjones.org)
  It does seem that running in the same circles draws us together.  As we share the same experiences or know the same people, it seems easier to view the world together.  But once the events, times and places change, some friendships seem to fall away.
 • Love Wins, Week 5: Rocks (revjillhoward.wordpress.com)
  How and when have you encountered God in your life?  Or are you not sure if you have at all?  Anne Lamott, in her book, Traveling Mercies, shares her story of how she came to faith through a series of intense life experiences.  After years of dependency on drugs and alcohol to escape the difficulties of life, she found herself in the depths of her own hell, drunk, on drugs, and alone on one particular night.  Shaky, scared, sick, and finally sobering up, she crawled into bed and after a while, felt a presence in the room with her, hunkered down in the corner.  She explains that the feeling was so real that she actually turned on a light for a moment to make sure that no one was there.  But after awhile, in the dark again, she knew beyond a doubt that the presence was Jesus.  And she was appalled.  Why?  Because she couldn’t imagine what her friends would think if she became a Christian, or how she would handle it herself based on the Christians that she knew.  She simply could not allow for that to happen.  She screamed out in the darkness to the wall, “I would rather die!”  But yet she felt Jesus there on his haunches in the corner, watching with patience and love.
 • Maybe Tonight (The Pedophile) by Nicole Eva Fraser (secondwindpub.wordpress.com)
  In daylight my room was a haven. Safe behind the closed door, I could read, write letters to my pen pals, and commune with the tall lilac bush just outside the second-floor window by my bed. But in the dark of night, my room was a chamber of panic.

  It is no exaggeration that in all my conscious memories of childhood, I never fell asleep without terror. I knew I wasn’t safe from people in my family or from the evil presence lurking in our house that would one night snuff me out. I would lie in bed, my mind and body throbbing with spiraling panic, seemingly for hours—then the next thing I knew, I’d be opening my eyes to another morning.
  +
  I didn’t expect comfort from my mother, and she didn’t provide any, nor did she mention the incident that night or the next day. I figured she had forgotten about it. And I told no one else what had happened to me; it was too terrifying, and somehow my fault, and I was afraid my friends wouldn’t want to be my friends if they knew.
  +
  I felt like the world was going dark, like I was going to vomit, like I was sinking into the darkness and never coming back. “No,” I said, “I don’t want to,” but I didn’t cry because I knew that wouldn’t change her mind.

 • The Fire Changes EVERYTHING! [Part one] (nnyphishnet.net)
  It really was ‘one of those days’ that left me feeling stunned, numb, burned beyond recognition, invisible, and abandoned.  Like a building had collapsed on me, and there I was- seemingly left for dead [at least somebody was] or just left to go it alone…
 • Before the Council – April 6, 2014 – Matthew 26: 47 – 58 (prissiesissie.wordpress.com)
  Since Caiaphas didn’t have enough testimony for a conviction, he turned to Jesus looking for a confession, but Jesus was silent. Jesus had done nothing wrong. He had nothing to confess and the Sanhedrin couldn’t find enough witnesses to claim He had. They couldn’t even find enough false witnesses to agree on what He had done.

  Jesus could have defended Himself and His ministry, but He chose to remain silent. He had resigned Himself to their plot. He knew His death was inevitable and He could say nothing to dissuade them from their plans. He simply refused to participate in the drama. The Sanhedrin were relying on “plots and schemes and false accusations” but Jesus had placed His trust in God. He would have the courage to be endure the plan that was unfolding.

 • Easter without Hindsight Wk2: The High Priest Caiaphas’ worst fears….? (bloodofinnocents.wordpress.com)
  Caiaphas’ probably felt his worst fears were confirmed when Jeshua arrived in Jerusalem on Sunday, the first working day of the week that Passover started. Hebrew tradition said that messiah would arrive in Jerusalem through the Golden Gate riding on a donkey. As Jeshua did precisely that, thousands of Passover pilgrims, camped on hillsides around the city, flocked around him. Cheering him on they covered the road to the gate with cloaks and palm branches. Jeshua knew exactly how the Hebrews would interpret his arrival.
  +
  Jeshua was not particularly attacking the traders. The modern church often interpret these verses as an attack on commerce but that isn’t Jeshua’s point. Monopoly suppliers protected by an institution often line their pockets unfairly but that was a minor issue. Jeshua’s real target was the institution itself.
 • Palm Sunday 2014 , April 13, 2014 in the World (liveloveandpray.wordpress.com)
  My God, my God, why have you abandoned me?
  Indeed, many dogs surround me,
  a pack of evildoers closes in upon me;
  They have pierced my hands and my feet;
  I can count all my bones.
  +
  The centurion and the men with him who were keeping watch over Jesus
  feared greatly when they saw the earthquake
  and all that was happening, and they said,
  “Truly, this was the Son of God!”
Enhanced by Zemanta

42 Comments

Filed under Announcement, Being and Feeling, Religious affairs, Spiritual affairs