Author Archives: Immanuel Verbondskind

About Immanuel Verbondskind

Being a creature of the Most High Maker, wanting to know His Word better and to see clear in the many religious groups this world has. + Een schepsel van de Allerhoogste Maker, die Zijn Woord beter wil leren kennen en duidelijk wenst te zien in de Goddelijke Boodschap en in de vele religieuze groeperingen van deze wereld.

Trump-era spike in Israeli settlement growth has only begun

Donald Trump was the man who loved to have a say in everything and thought he was the best man to have the world in control.

Ex-President Donald Trump, who abandoned decades-long U.S. opposition to the settlements and proposed a Mideast plan that would have allowed Israel to keep them all — even those deep inside the West Bank, thought himself higher than God and wanted to be the man who made Jerusalem capital of Israel.

Although the Trump plan has been scrapped, the lasting legacy of construction will make it even harder to create a viable Palestinian state. President Joe Biden’s administration supports the two-state solution but has given no indication on how it plans to promote it.

> Please read more about it in:

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Political affairs, World affairs

Joodse emigratie niet volgens de tijd van Nederlandse christenen

Nederland mocht het afgelopen jaar een kleine 25.000 Joden zien vertrekken naar Israël. Dat is natuurlijk wel een flink aantal, maar afgezet tegen de miljoenen Joodse mensen die nog buiten Israël verblijven, is het geen opzienbarend groot aantal. Toch willen de Nederlandse christenen dat alle Joden maar zo snel mogelijk naar Israël zullen verhuizen.

Het zal voor velen niet naar hun zin zijn om te horen dat lang niet alle Joden die gaan emigreren, als bestemming Israël kiezen. En er zijn ook Joodse mensen die Israël verlaten om ergens anders een nieuw thuis op te bouwen.

Niet alle Joden zien het als noodzaak om hun huidige ‘thuisland’ te ruilen voor het “thuisland Israël”. Het Zionisme is niet bij iedereen ingebakken in het bloed. Voor ouders met jonge kinderen is er ook het onaanvaardbare dat zij hun kinderen daar in het leger zouden moeten laten gaan (wegens de verplichte legerdienst die nu ook door de gelovigen moet volbracht worden). Wapendracht is totaal tegen de Wil van God en onverzoenbaar met ons geloof.

Wij merken wel dat er, vooral bij Nederlandse en Amerikaanse evangelische gelovigen de gedachte heerst dat alle Joden zullen moeten vergaderd zijn of bijeen moeten gekomen zijn vooraleer de Messias zou terugkeren. Men kan hierbij de vraag stellen

Uit welke tekst in de Bijbel valt op te maken dat alle Joodse mensen al thuis in Israël moeten zijn als de heer Jezus, de Messias, terugkeert naar deze aarde?

Het is wel gekend dat Jehovah God Zijn volk thuis zal brengen, in hun eigen land, en niet Jezus. Ook staat daar nergens een datum op geplakt. Zelfs betreft de dag van terugkeer van Jezus, wist zelfs hij zelf niets af, omdat zulke zaken alleen God gegeven zijn.

Wij denken in jaren en aantallen, God is het die dagen en jaren bepaalt, zelfs voor de terugkomst van Zijn eigen geliefde zoon.

Het is aan de Heer Jehovah om Zijn hand weer op te steken om het overblijfsel van Zijn volk terug te krijgen, en om een ​​banier voor de natiën op te richten, om de verdrevenen van Israël te verzamelen en de verstrooiden van Juda vanuit de vier hoeken van de wereld te verzamelen. Iedereen zal mogen te weten komen dat er een snelweg zal zijn voor het overblijfsel van God,  Zijn volk, dat zal blijven, vanuit vele windstreken, zoals er voor Israël was op de dag dat Israël uit het land Egypte kwam.

Jesaja 11:11-16 lijkt daar op te wijzen:

“11 Geschieden zal het te dien dage:

doorgaan zal mijn Heer met het opheffen van zijn hand om te verwerven het overblijfsel van zijn gemeente,- dat overblijft uit Asjoer en Egypte, uit Patros en Koesj, uit Elam, Sjinar en Chamat, en van de eilanden in de zee. 12 Opheffen zal hij een vaandel onder de volken en verzamelen Israëls verstotenen; Juda’s verstrooiden zal hij bijeenhalen van de vier vleugels van de aarde. 13 Wijken zal de naijver van Efraïm en wie Juda benauwen worden weggemaaid; Efraïm zal Juda niet meer benijden en Juda Efraïm niet benauwen. 14 Over de schouder van de Filistijnen zullen ze zeewaarts vliegen, samen zullen ze de zonen van het oosten buitmaken,- terwijl zij naar Edom en Moab hun hand uitstrekken en de zonen van Amon hen gehoorzamen. 15 Eens deed de ENE de tong van Egyptes zee in de ban, terwijl hij nu met zijn hand wenkt tegen de Rivier met de gloed van zijn geestesadem; uiteenslaan zal hij hem tot zeven beken en op schoenen zal men daardoorheen zijn weg gaan. 16 Wezen zal er een straatweg voor het overblijfsel van zijn gemeente dat zal overblijven uit Asjoer,- zoals er een was voor Israël op de dag dat hij opklom uit het land van Egypte.” (Jes 11:11-16 NB)

Het kan gerust zijn dat wij nog meer tekenen zullen gaan zien, dan diegene die wij nu al waar kunnen nemen. Er wordt namelijk ook over een banier gesproken die zal opgeheven worden onder de goyim of heidenvolken, zodat de verdrevenen van Israël en die vanuit Juda overal verspreid zijn, zullen worden teruggebracht van de vier hoeken van de aarde.
Laten we ons dus maar geen zorgen maken, de Elohim Hashem Jehovah zorgt er Zelf wel voor dat Zijn volk, op Zijn tijd, thuis zal komen.

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Antisemitische misdaden in 1919 met 13 procent gestegen in Duitsland

Uit een jaarverslag dat dinsdag door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en Holger Münch, de voorzitter van de Duitse federale recherchedienst (BKA), officieel wordt voorgesteld, blijkt volgens de zondagskrant Welt am Sonntag dat Antisemitische misdaden vorig jaar met 13 procent gestegen zijn in Duitsland.

In het jaarverslag over politiek geïnspireerde misdrijven staat onder andere dat er in 2019 zo’n 2.000 misdaden werden gepleegd jegens joden en joodse instellingen. Het jaar voordien waren er dat nog 1.799.

Meer algemeen stegen de politiek geïnspireerde misdaden in totaal met 14 procent naar ruim 41.000, tegenover 36.062 in 2018.

In ongeveer 22.000 gevallen werden de strafbare feiten toegeschreven aan daders uit rechtse hoek, terwijl in zo’n 10.000 van de gevallen sprake is van een linkse overtreder.

Vooral in de deelstaten Brandenburg en Thüringen was de toename met respectievelijk 52,5 en 40 procent opmerkelijk te noemen.

Leave a comment

Filed under Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Broken daily routines

How many of us take our daily routines for granted, not looking at everything we encounter and inspecting what we allow entering into our lives?

Today lots of people are facing a world they do not seem to cope with, them presenting more time for themselves, which for some might not be so easy to tackle. Being confronted with oneself is for many not the most pleasant thing. In the ‘previous world’ (some jokingly say BC = ‘Before Corona’), the world when there was no coronavirus, most people had their daily duties away from home, and now they seem stuck at home, many feeling prisoned in their own surroundings. Instead of just feeling free, having more time for themselves and their family.

Others who had already felt in isolation, because they belonged to people who had made their choice to be part of God’s World instead of being part of Man’s world, now seem to have become more isolated. Luckily this time in history they are not accused to be the cause of this disaster coming over man. In the past that has been different. In previous centuries it happened more than once that we, as the People of God, were targetted, as the ones bringing disasters on others. More than once it seemed the more we tried to do good, the more the enemy was and is coming against us.

This Passover we could not come together and as such many of us could have felt even more isolated than at other times. Though we can be pleased to hear most of our brethren and sisters took time again to thank the heavenly Father for His provision and continued their quest of looking for leaven in all their dwellings and in their minds.

We took at heart that the Father is telling the Bride to get rid of the leaven in our lives. If we are to be a bride without spot or wrinkle, then we should start learning how to identify the spots and wrinkles in our lives, for the purpose of getting rid of them.

In the days of our fathers in Egypt, through the plagues, the social system was so disrupted that they certainly experienced it. In this time of age many people do not see how disrupted our society is. Lots of people have become the slaves of this world and slaves of money and gadgets. They are blinded by the things of the world and have lost track of God.

We live widely in the four winds of the earth and the majority of people living in the industrialised world is not bounded by borders and every year take the time on several occasions to go abroad, some even very far away from home, to find pleasure and relaxation. Many even forgetting you can have that at home too. That is why we see so many in distress because they feel bound by lockdown, whilst now they should feel free from the worldly chains.

Until now, we could still choose to celebrate Pesach in the nations or in the land of Israel, but today we are tied to our local territory. The Elohim had asked to go into our inner chambers, and to close our doors after us; to hide for a little while until the wrath passes.  (Isaiah 26:20) This year as our forefathers did at several times in history, (the last time in Nazi-time) we could feel how it must have been, hiding, just being with a few, not able to feel that unity of a people chosen by God.

As in previous times this year we strongly could feel how The Adonai gives perfect peace to those whose faith is firm. Once more we could feel the importance to always trust the Elohim Hashem Jehovah because He is forever our mighty Rock (Isaiah 26:3-4) this year, more than in other years we could fully set our minds on our Divine Creator. Now more than in other times we can feel how it is Him Who keeps us completely whole, steady on our feet, because we keep at it and don’t quit. Enough reason to call others also to believe in The One we do believe and to say

Depend on God and keep at it because in the LORD GOD you have a sure thing. (Isaiah 26:4-5)

Let us in this time of disease not be afraid of that disease to go out in the world, to help those in need. Let us be there for the elderly and sick, and help them by their shopping and by providing for the needs they might have.

Jehovah knew that there would come a time when we must remain in our place and He has provided that we can worship Him in Spirit and in Truth through the Spirit of Holiness that was poured out at the time. Let us also show others why they best come to our Bore, and come to see how Jesus is the way to our God, Who is the God above all gods.

Let us others know that they can trust God and should come to believe in the one He has sent. Jeshua out of the tribe of Judah has given himself as a ransom for mankind and taken over the Scepter and is confirmed as the Firstfruits. We have to let others know that because of Jeshua’s death and resurrection, those who have received faith have, become children of Israel according to the promise. We should show others how the time has come to accept that through his awesome work of redemption, the old has passed and the new has come  (Luke 5).

Let us then letting down doctrines that do not bring us as spiritual firstborns to our goal by those who are not spiritual firstborns. They are of no use to us, because the firstborn learns straight from his / her father and not from the other children in the household. We are banns and should listen to ‘our Man’ instead of people who do not know our Man (Jeremiah 31:9) The firstborn who chose Jehovah over the natural firstborn. Draw the line of the birthright according to the written Word.

Let us make God His Name known but also the name of His son who is the one who carries the Scepter. He is the one who teaches the teaching of the written Word by the outpoured Spirit of Holiness to those named after his name (Jeshuaists).

Even in lockdown we can continue to preach, having enough possibilities by internet and modern technology.

+++

Additional reading

 1. First time since Nazi-time no public gathering
 2. Importance of Tikkun olam

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Health affairs, History, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Hosting a Virtual Seder During a Pandemic

Dear readers,

Hopefully, you are all in good health.

On April 02 there are 5,552 people registered in Belgium that are infected with the novel coronavirus who are receiving treatment in Belgian hospitals.
That there are only 1,143 deaths of the CoViD-19 virus at the moment is thanks to the exceptional precautions that the government has taken and which a large part of the population adheres to.

The coming week brings us, what in normal circumstances would be the busiest time for gatherings, in our effort to remember how God has liberated us, and to make sure that the younger generation would come aware how we always should remember how God Helps and Guides His People.

14 Nisan is normally the Day of The Memorial Meal.
This year that shall be different from all other years.

In Lockdown times, best not to meet too many people and to keep social distance, nowhere in Belgium, France, Italy, Spain, Portugal shall there be an open public Memorial Meal or Pesach Seder.

While you might not be able to physically gather around the seder table this Passover, do not forget that you can come together online.

Check out our 10 tips for creating a meaningful and fun seder experience for your family and friends, near and far.

 1. Use the same Haggadah. 

  You could make and can use a Haggadah you could send out by e-mail beforehand and/or screen-share it with your guests, or encourage everyone to print their own copy.

 2. Designate an e-Moses.

  It can be very helpful to pick someone to lead the virtual seder. Make sure this person has experience successfully using Zoom, FaceTime, Google Hangouts, Skype, etc..

  He can play Moshe and let us remember how Moshe ditched his desert aesthetic and returned to the Egyptian palace to deliver God’s message, with the help of his brother and hype man, Aaron.

  Telling the exodus story he may not forget to bring forth how Moshe spoke about God commands and how God clapped back at the Egyptians. Children perhaps can have drawings made of the pathway formed between the walls of water and the Israelites who made it to the other side without harm.

 3. Make a “seating and speaking chart.”

  This year there can best not swapped places. Best is to have everybody all night using the same place at the table, and if possible having enough distance between each household member.

  But this year we should also account for the virtual seated next speaker. Figure out ahead of time who is going to read what. Throughout the seder, text the person you’d be sitting next to.  Be careful when all speakers are on there shall be too much echo and everything could become too chaotic. Therefore, let everybody stay muted and follow an order of speaking plus having put up an arm or (funny) sign requesting to speak.

 4. Maintain that there are no excuses for why people can’t attend.A danger of such critical times as these, is that people come a bit lazy or like to avoid their religious obligations.
  Unless, you know, they don’t have internet and/or a device to connect to it. Anyone can be part of your Passover experience.
 5. Have a practice run.The organiser best has several contacts beforehand with those who would take care of the surprises.Also, send instructions for accessing your virtual platform of choice ahead of time so nobody holds up the seder by not knowing their Wi-Fi or other password.For those who do not have their computer enough secured and therefore had best their camera taped, they have to be encouraged to take the stickers or tape off their cameras.
 6. Eat and drink with measure spread over the long time of gatheringAs usual at a seder have the different courses interrupted by animated talks, readings from Scripture and prayers.
 7. Work with what you have.

  With all the panic shopping, it can be intimidating to venture out to get everything you need. That’s OK. Get what you can and improvise the rest.
  Our people have survived greater quandaries with a little ingenuity and determination.If you can’t get matzah, cut some cardboard into squares or large circles (you can even put dots on them with a marker for texture, but do not consume—this is purely decorative). Swap out sriracha for horseradish. Use literally anything green. Squish trail mix into a charoset-like paste.Use a regular plate as a stand-in for a seder plate. It’s the thought that counts.
 8. Bring a little Purim to Passover.

  Never forget to make the long evening pleasant enough or entertaining enough to the children. Remember this night should be a night of remembering and giving it further to the next generation.Nobody would be against making some good fun and nobody would object to have people being dressed up as Moses, Aaron, Miriam, etc.Got kids? Great, they can be the frogs. Or the lice. It depends how stressed they’re making you.
  Got teens? Do the whole seder using Snapchat filters, then do a TikTok dance break in the middle of the seder for added social media cred. But only if, like, you know the choreo.
 9. A night different from all other nightsAlso do not forget that 14 Nisan is ‘super special’.Laugh a little hysterically and cry only a tad when you get to the Four Questions and someone has to ask, “Why is this night different from all other nights?”
 10. A Liberation to celebrate

  Do your best, have fun and remember that though we are in isolation to protect ourselves, friends, families and fellow human beings everywhere, we are still free to be Jewish or Jeshuaist and celebrate our heritage and salvation by the Highest and Strongest!

Let us not forget to show our love to God by remembering what He has done and still does, and let us show our love to others by taking enough precautions to keep everybody safe and in good health. Even when we might be very isolated in our own cosy home, let us feel the union with brothers and sisters all over the world, and let our prayers be with them all.

Please pray:

I will seek to make this world a better place, for all people, today and tomorrow. To this, in their memory, I pledge myself. Ani ma’amin. Am Yisrael chai.

A Jewish community eating the symbolic Passover food during the Seder evening, the evening before the Passover festival (picture-alliance / dpa / Robert Fishman)

As you come to the end of the seder, remember that this uncertainty, while it already feels like 40 years of wandering in the desert, is temporary. The Israelites made it eventually. So will we.

Next year, in person!

For 2020:

Keep safe and well, having a lovely Passover seder.

+

Preceding

CoViD-19 warnings

Anxiety Management During Pandemic Days~

Hope on the Horizon: Pandemic Anxiety Management II~

Pandemic Anxiety Busters~

Mel Brooks saying “go home” to Max Brooks

Christian Response to the Covid-19 Pandemic

7 Ways To Boost Your Immune System in Lockdown

Love in the Time of Corona

Recrafting our World

++

Reminders

 1. The unseen enemy
 2. Under-reporting the total number of coronavirus cases
 3. Coronavirus on March 11 declared a global pandemic on March 31 affecting more than 177 countries
 4. No idea yet for 14 Nisan or April the 8th in 2020 Corona crisis time
 5. Only a few days left before 14 Nisan
 6. First time since Nazi time no public gathering
 7. Voor het eerst in jaren weer een Pesach in isolatie
 8. Even in Corona time You are called on to have the seder
 9. A meal as a mitzvah so that every generation would remember
 10. A night different from all other nights and days to remember
 11. Let’s Think About Redemption Differently
 12. At the Shabbat HaChodesh: readings about blood, liberation and purification
 13. Zeman Chereisenu – the time of our freedom
 14. Ki Tisa – Torah Portion
 15. Egypt, Moshe and Those who never felt they belonged there
 16. In Every Generation: The Return of Anti-Semitism – Pesah Day 1, 5779
 17. The Most special weekend of the year 2018
 18. Call to help others
 19. How should we worship God? #7 The Breaking of Bread
 20. How should we worship God? #8 Love one another

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Being and Feeling, Educational affairs, Headlines - News, Health affairs, Lifestyle, Positive thoughts, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Perhaps Anti-Semitism for lots of people isn’t always easy to see

When looking at the recent heathen festival “Carnaval” it looks like for the majority of Belgians antisemitism isn’t always easy to see. Last year there were already anti-Jewish groups in the carnival parade and this year they multiplied like the Coronavirus, where not many spoke about.

Already for a few years now, we can see that in Belgium Anti-Semitism moved quietly through each of the lives of many Belgians — in a tweet, or a joke, or a conspiracy theory — seemingly not having just impact on those it directly touches. It impacts us all.

Strangely enough, it seems that a lot of Belgians do not seem to see or can not recognize anti-Semitic words, phrases, ideas, and caricatures for what they really are — hatred, bigotry, discrimination. I was not present at the carnival parade in Aalst, but what I could see on the Flemish television was something one could expect many years before World War II, but not after that horrible period. On one of the cars hung a pamphlet whit something which shocked me Só Much, that I did not write it down, for being able to repeat it here or to fill in a complaint against the hate message and the anti-Semitic words written on that car!

The call for Jews having to go to Israel and to hide behind the Wall can not be called Jewish-friendly. “Muur” (Wall) may be “Mier” (Ant) in the dialect from Aalst, but to present Jews as ants can only be called “a bit inappropriate”.

The major of Aalst and many people from Aals, saying one has to be able to laugh with and at people and circumstances, may call for questioning how far one may go with mockery with situations and with persons or religious groups.
Certainly, in these times of a horrific rise in anti-Semitism, politicians should point to the fact of such matters to their citizens and should try to bring them to their sense. Though, the major of Aalst always when he was given the word, seemed to put more oil on the fire by just to dismiss it as something that is not understood by many outside Aalst.

Together, we can identify and expose the hate that’s hiding between the lines. Those with any good feeling of ethics and decency should call for a reaction of  “Unia”, the centre “For equality, against discrimination”.

What is going on in this country should ring a bell for the democratic parties and should bring the European Union sound the alarm, calling the national government to take action.

+

Preceding

The danger of having less than 25 000 Jews in Belgium

++

Find also

 1. Haat tegen verarming en tegen Israël nieuwe manier om Joden te haten
 2. Niet te negeren gebeurtenissen rond Joden in België
 3. Prinsesjes en carnavalstoestanden #1 Aalst Carnaval 2019

+++

Relating

 1. The fight against anti-Semitism is also a fight for a democratic, value-based Europe
 2. Luca Jahier, EESC President on the present intolerance
 3. 2019 was #4 a Year of much deceit in Belgium and the rest of Europe
 4. Auschwitz survivors providing a warning of rising anti-Semitism and exclusion of free thinking

4 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Juridical matters, Lifestyle, Political affairs, Social affairs

The Trump clan declares itself a Kennedy-like dynasty

Trump’s campaign manager, Brad Parscale, has said that the Trumps are set to become a Kennedy-like dynasty.

Ivanka Trump blows a kiss to the crowd as she leaves the stage with her husband Jared Kushner and her brother Donald...

Say what?

Parscale elaborated at California’s Republican Party convention last August.

“I think you see that from Don Jr. I think you see that from Ivanka. You see it from Jared. You see it from all,” he said.

That would be Trump’s Jewish daughter, Ivanka Trump, and her Jewish husband, Jared Kushner.

+

Would it possible to have a Jewish president in the near future?: Please read: Possibility for a Jew to replace Donald Trump

5 Comments

Filed under Headlines - News, Political affairs, Quotations or Citations

Breendonk het kamp van de waanzin

Op 9 september 2004, juist 60 jaar na de bevrijding van het kamp van Breendonk werd in Histories (Canvas) de reportage Breendonk, het kamp van de waanzin, uitgezonden waarin het gaat over leven maar belangrijker en meer over “overleven”.

Het kamp werd voorgedaan als een vakantiekolonie, maar dat was het allerminst.

Met de hand moesten de gevangenen 300 000 kubieke meter grond afgraven, waarbij even een rustpauze nemen niet bij behoorde. Voor elke 30 gedetineerden was er één bewaker waardoor dit kamp het meest gecontroleerde bleek te zijn, waarbij moeilijk aan de ogen van de bewakers kon ontsnapt worden. Nergens waren de fysieke en psychologische terreur zo geïndividualiseerd.

°°°

Onmiddellijk na de bezetting van België werden er her en der groepjes gevormd die het gezag van de Duitsers wensten te ondermijnen maar ook ervoor wensten te zorgen dat de nodige mensen beschermd konden worden, waarbij vooral de aandacht uit ging naar hier in nood zijnde vechters tegen de Duitse bezetter. Men kan niet negeren dat er vanaf het begin heel wat individueel verzet was, bijvoorbeeld van ambtenaren in overheidsdienst die weigerden mee te werken of de samenwerking met de bezetter saboteerden.

De collaborerende partijen in de gemeentebesturen waren voor sommigen een doorn in het oog. Zo verzamelden de stichters van de door Marcel De Mol, de koster van Tisselt, opgerichtte Zwarte Hand reeds in de zomer van 1940 inlichtingen omtrent Duitsgezinden in hun gemeenten. Na contact te hebben gehad met verzetsleden uit Brussel, begonnen ook zij ook pamfletten te maken die waren gericht tegen het gemeentebestuur dat bestond uit leden van het Vlaamsch Nationaal Verbond. Hun pamfletten kregen ze via de Brusselse Maria Moens. Ook kwamen er bepaalde vormen van weerstand, elk met een specifiek karakter en doel, die reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog hun nut bewezen hadden: inlichtingen garing, clandestiene of sluik pers, hulp aan ondergedoken geallieerde soldaten en piloten met ontsnappingslijnen…

Naargelang de krijgskansen slechter werden en de verzetslieden actiever werden verslechterde de toestand in Breendonk nog meer. Men kan niet spreken van een professioneel georganiseerd orgaan. In vele gemeenten waren het eerder individuele en erg amateuristische sabotage-acties, tot na de invoering van de verplichte tewerkstelling, welk hen meer deed samenspannen en beter deed organiseren ook omdat het risico van de acties groter werd.  Doordat het gewapend verzet voor de bezetter en de collaboratie echt hinderlijk begon te worden verhoogde de wrevel van de Duitsgezinden en de bezetter.
Ook al mochten collaborerenden van verscheiden geestelijken horen dat zulk een samengaan met de Duitsers verkeerd was, gaf de Katholieke Kerk toch nog onvoldoende duidelijkheid wat aanschouwd moest worden als Vaderlandse plicht of burgerschap. Wat mocht namelijk het als juist aanschouwde gedrag zijn, wanneer er Vlamingen waren die er rotsvast van overtuigd waren dat zij het beste voor hadden met hun “land” (Vlaanderen).
In een herderlijke brief van 7 oktober 1940 schreven de bisschoppen het volgende:
‘Zonder twijfel is het noodzakelijk de bezettende autoriteit als een feitelijke macht te erkennenen er aan te gehoorzamen binnen de limieten van de internationale conventies, maar het Belgisch vaderland blijft bestaan, en al haar kinderen moeten haar trouw zijn en bijstand verlenen. Zorg er voor dat uw gedrag dus in alle omstandigheden correct en waardig is, zodat u zich in geweten niet hoeft te berouwen of te schamen!’
De Kerk trachtte zich dus zo goed mogelijk aan de nieuwe situatie aan te passen en heeft zich niet gewaagd een duidelijk standpunt in te nemen tegen de mensonwaardige toestanden waarvan zij duidelijk van op de hoogte moeten geweest zijn. De bezetter werd zoveel mogelijk ontzien, maar het VNV kon van in het begin niet op enige toegeeflijkheid rekenen. Voor Rex lagen de zaken enigszins anders. Tenslotte werd Rex door de kerkleiders als een katholieke ‘dissidentie’ beschouwd, die zij vóór de oorlog het liefst naar de katholieke schaapsstal hadden teruggeleid.
Toen op op 6 oktober 1942 de tewerkstelling in Duitsland werd ingevoerd heeft het episcopaat onmiddellijk de intrekking of op zijn minst de versoepeling van deze verordening gevraagd en zelfs de tussenkomst van het Vaticaan proberen te bekomen. Het antwoord was dat de Heilige Stoel geen invloed had bij de regering van het Derde Rijk. Begin 1943 leidde dit tot een open conflict tussen het Belgisch episcopaat en het MilitairBestuur.
Erg genoeg toen Vlaamse SS-ers het in Breendonk overnamen van de Duitsers overtrof hun wreedheid deze van de Duitsers.

De ontsnappingslijnen werden geleidelijk aan ook meer gebruikt om naast geallieerde piloten ook gewone burgers naar Engeland over te brengen en voor hulpverlening aan joden en onderduikers.

Yvonne Nèvejean directrice NWK tijdens WOII

Hertz Jospa (Rezina Bessarabia) en Hava Groisman alias Yvonne Jospa, stichters van het Joods Defensiecomité – le Comité de Défense des Juifs (CDJ)

Van de 66.651 joodse inwoners in België werden er 32.652 gedeporteerd. 34.000 wisten op de een of andere manier aan de Duitse handen te ontsnappen, in veel gevallen door welgezinde medeburgers. Zo konden daarvan een 25.000 in België onderduiken. Yvonne Nèvejean, directrice van het Oeuvre de l’Enfance of het Nationaal werk voor Kinderwelzijn, werd  benaderd door het Comité de Défence des Juifs en Belgique, het Joods Defensiecomité (CDJ) de belangrijkste Joodse ondergrondse organisatie van België (opgericht in 1942 door Hertz Jospa zijn vrouw Hava Groisman alias Yvonne Jospa), en gevraagd om Joodse kinderen te redden die gescheiden waren van hun ouders.

Nèvejean en haar medewerkers slaagden er zo in om 4.000 kinderen te redden door hen onder te brengen bij katholieke gezinnen en instellingen. Andere organisaties zoals het Rode Kruis, de Kerk en Winterhulp speelden ook een rol in de hulpverlening aan ondergedoken joodse families.

Youra Livchitz (avant 1943).jpg

De in Kiev geboren Yura Livchitz, met zijn oorlogsnaam Georges, woonde in Brussel met zijn moeder Rachel Livchitz en oudere broer, waar zij het linkse intellectuele milieu frequenteren dat wordt bezocht door Hertz Jospa en zijn vrouw Yvonne. Samen met zijn jeugdvriend Robert Leclercq organiseeert hij het Cercle du Libre Examen (Librex).In de Librex-kring ontmoette hij enkele vrienden en met Richard Altenhoff en Jean Burgers, die in 1942 de Groep G oprichtten broeden zij plannen uit om België van haar bezetters te bevrijden. Om de kost te verdienen, is Youra een vertegenwoordiger voor het Belgische farmaceutische bedrijf Pharmacobel.

Het Joods Verdedigingscomité en het Mobiel Korps van het of saboteerden de deportaties. Zo konden Yura Livschitz, jongere broer van Alexandre Livchitz, en Robert Maistriau op 19 april 1943, gewapend met een pistool en een lamp te Boortmeerbeek-Wespelaar het XXe konvooi doen stoppen. Ongeveer één op zeven van de 1.631 personen van dit konvooi wisten te ontsnappen. Livschitz en zijn broer werden aangehouden, opgesloten te Breendonk en terechtgesteld op de Nationale Schietbaan te Brussel.

Sommige verzetsgroepen werden gesticht op basis van een duidelijke politieke ideologie, andere ageerden uit zuivere vaderlandsliefde. Het Molotov-Ribbentroppact of niet-aanvalsverdrag tussen de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland leidde tot een grote controverse binnen de gehele communistische wereldbeweging en daarmee ook de KPB. In de beginfase van de Tweede Wereldoorlog hield de KPB zich op grond van het beleid van Moskou gedeisd. Maar toen door de Nazi’s het niet-aanvalspact tussen de Sovjetunie en nazi-Duitsland werd verbroken trad de communistische partij, de enige die een sociale revolutie nastreefde, in haar geheel in het verzet. Samen met andere groepen en gelijksgezinden richtte ze het Onafhankelijkheidsfront op, een pluralistische beweging. De nazi’s in België hadden deze ommekeer voorbereid en brachten onmiddellijk de KPB een zware slag toe met Operation Sonnenwende (Operatie Sonnenwende).  Vooral de parketten en gerechtelijke politie van Antwerpen en Luik hadden de Duitsers informatie verstrekt, naast wat die laatsten zelf in beslag hadden genomen. Spilfiguur was de Haupt-V-Mann van de Sipo-SD in België en Noord-Frankrijk Emiel Van Thielen alias Max Günther.
Over het hele land drongen de Duitsers op 22 en 23 juni binnen bij mandatarissen, militanten en sympathisanten van de KPB, die overigens buiten de wet werd gesteld. De arrestanten werden afgevoerd naar het Fort van Hoei en de Auffanglager Breendonk (of het Opvangkamp Breendonk). In aanwezigheid van Günther werden de communistische leiders gefolterd in de gruwelbunker van Breendonk.

Auffanglager Breendonk in Fort Breendonk – gang naar de martelkamer of hel

Martelkamer in Auffanglager Breendonk (Opvangkamp Breendonk)

Vele arrestanten zaten op het treinkonvooi dat op 22 september 256 politieke gevangenen naar Neuengamme deporteerde (107 uit Breendonk en 149 uit Hoei). Ook het naast het of opgerichte partizanenleger was een communistisch initiatief.

Het Belgisch Legioen (later het Geheim Leger) was een initiatief van koningsgezinde Belgische officieren die de orde wilden herstellen in een staat geleid door een sterke vorst, Leopold III. Toen dit niet mogelijk bleek, streed deze groep als een gehergroepeerd Belgisch leger tegen de bezetter.

De Nationale Koninklijke Beweging was gewonnen voor het toekennen van dictatoriale machten aan de koning. Ook de Belgische Nationale Beweging had ultraconservatieve bedoelingen. Neutrale vaderlandslievende groepen als de Witte Brigade en de Groep G wilden niet de Belgische staatsstructuur veranderen, maar wél het land bevrijden

In onderstaande video kan u een reconstructie vinden hoe het er aan toe ging in het “Kamp van de Waanzin” in het Fort van Breendonk

Waarschuwing bij deze video!

Een interessante en kritische beschouwing over deze uitzending is terug te vinden op https://wo2forum.nl/viewtopic.php?f=3…  waar o.a. wordt bekriticeerd:
… de kennis van zowel de tv-makers als van de gevangenen over de interne structuur was zeer matig tot slecht. Men bleef spreken over ,,SS’ers” terwijl de officieren duidelijk Sicherheitsdienst waren, met ondersteuning van regulier Wehrmacht-wachtpersoneel. Dat de WH hier bewaking uitoefende is wel opmerkelijk. Zoals je al opmerkte werd op dit punt amper aandacht gericht. Eén zin van een gevangene en dat was het. Ik ga hierover door in de voorlaatste alinea, maar in ,,de processen van Mechelen”, zoals vermeld in de uitzending, werd slechts één persoon ter dood veroordeeld (en gebracht) die met de SS te maken had, en dat was dan nog iemand van de Germaanse-SS. {Thomas op WO2 forum}
+
De commentaar gemaakt bij de opnames van het proces waren typisch voor de geest van die tijd. De huidige commentaar (“het belgisch gerecht doet zijn werk”) was een flater van jewelste: zelfs het kleinste kind weet de repressie- en epicuratiemachine de meest onbetrouwbare rechtspraak opleverde uit de hele belgische geschiedenis. Typisch is het geval van Ernest Claes. Lange tijd zonder reden of grond opgepakt en in de cel geworpen. Toen hij voor de rechter werd voorgeleid deed deze laatste zijn ,,strafdossier” open en er zat alleen een blanco pagina in. {Thomas op WO2 forum}

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Beelden van de wereld (Foto's & Video's), Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Video, Wereld aangelegenheden

the Soup will not be eaten as hot as it is served

“Are they really bringing people to workplaces to give them a better life?”

It was known or said that even if Jews were converted to the Christian faith, they remained “different” because of their bloodline. It was also known that many were jealous for the lifestyle and family feeling which could  be found in the Klal Yisrael or Jewish communities. Many goyim found the Jews separated themselves from the society, but they did not often see it were goyim who themselves gave enough reason not to mix too much with them.

Samuel Morgenstern was one of those shopkeepers who was one of the most loyal buyers of Hitler’s paintings in Vienna, by which Hitler could receive enough money not to be a tramp. Naturally there were also rumours Hitler could not stand Jews because he got a disease from regularly going to some ‘Jewish harlots’.

Portrait of Karl Lueger (ca. 1900), mayor of Vienna. He used anti-Semitism as a political strategy. Collection: Austrian National Library / painter: Alois Delug. Source: Wikimedia Commons. Rights: Public Domain

Hitler, Adolf: Mein Kampf

Mein Kampf, (German: “My Struggle”) political manifesto written by Adolf Hitler. It was his only complete book and became the bible of National Socialism (Nazism) in Germany’s Third Reich. It was published in two volumes in 1925 and 1927, and an abridged edition appeared in 1930. By 1939 it had sold 5,200,000 copies and had been translated into 11 languages.

It perhaps were not just rumours that the politician, co-founder and leader of the Austrian Christian Social Party, and mayor of Vienna Karl Lueger (1844-1910), used anti-Semitism as a political strategy, and that he was also praised as “the greatest German mayor of all time” by Adolf Hitler (In Mein Kampf) who did not mind following his ideas.

The prejudices about the role of the Jews in the Great War were incorrect, but as with many rumours, it spread like a virus. Many Germans did not want to believe how more than one hundred thousand German and Austrian Jews had fought for their homeland, one of them being Otto Frank, the German-born merchant best known as the father of Anne Frank, who witnessed the Battle of the Somme in 1916.

In the 1920ies our family members could already hear how our brethren were compared with germs. It was as if our people had been infecting generations for ages. That Hitler never thought his people were not strong enough to live according to the wishes of their god or according to the mitzvot of the Only One True God, the Elohim Hashem Jehovah. Lots of our friends could not believe that those who said they were “Christian” and as such would, or should, be following the Nazarene Jewish rabbi who preached brotherly love, could do such atrocious things, as others told about them. Perhaps it was to set up Jehudiem against Christians, so that the goyim had all the reason to tell

religion is the cause of war.

The words spread that Hitler said that you cannot fight a disease without destroying the person who caused it, and as such according to him, the influence of the Jews would never disappear without removing the perpetrator, the Jude, from the midst of the Arian race.

Radical ideas paved the way for the mass murder of the Jews in the 1940s, but not many of the Bnei Yisroel or Chosen People of God wanted to believe the rumours at first.

In many families, like ours, it was the saying

“the Soup will not be eaten as hot as it is served”.

They heard about plans which would be taken, but they seemed so unbelievable that they could not be true or would have been exaggerated, as by a circling fire. Others were not so much at ease, and warned

“to be aware of a silent dog and still water”.

Should we look askance at him? Now we can easily say they had much better looked at him out of the tail of their eyes. By not believing the many rumours, lots were woken up with a start, when it was too late.

For a long time, many wondered if it was within the odds, whilst others said

“He is not likely to go.”

Others wanted to be a friend to all, forgetting that then they would be a friend to none. Many debates about what went on in Germany and Austria could bring lots of talks after the children were sent to bed. For sure that what was to be spoken about was not for children’s ears.

It was, and is still, known that there was and is, an existing prejudice that Jews associate with financial power and monetary gain. Many are also convinced Jews are “foefelaars“, who make their pile on the poor white people. Lots of Jews may be looked at as a ramay / nokhel, a fiddler or cheater whilst there was no oysnarn at all.

White movement propaganda poster from the Russian Civil War era (1919), a caricature of Leon Trotsky, who was viewed as a symbol of Jewish Bolshevism.

In many countries people also looked at the Jehudi as the originators or conspirators and spreaders of communism. The vast majority of the communist leaders at that time were Jewish. However, it is only a small part of the Jews that were communists, and what a lot of people did not see is that several Jews were promoting or aiming for social equality, this being considered by many liberals and capitalists a danger for the economy and consumption gain. During the war with the Soviet Union, from 1941 on, it will be the idea of the ‘Jewish communism’ (sometimes also called Marxian-communism or meant to be Jewish Bolshevism, also Judeo–Bolshevism) with terrible consequences. The population and the prisoners of war being brutally treated by the Germans.

When Hitler got into power rumours got stronger, but still many did not want to believe what went around. Others were smart enough to be at the safe site by sending their beloved far away from Germany and Austria. Some thought they would be safe in Holland, but how they were mistaken. Having gone to Holland luckily several managed to cross the channel and find a safe haven in the United Kingdom, but the others got taken and deported.

At the Schalkland, in the “Klein-Brabant” region, less than 25 kilometres from the centre of Brussels and 19 kilometres from Antwerp, to the south of the Dendermonde highway (Mechelen – Dendermonde) was build the “Willebroeck Fort” as a fortified defence to protect the port and city of Antwerp, which by Royal Order dated 12 January 1907 rechristened the fort “Breendonck Fort”. On september 20th 1940 Sturmbannführer Philip Schmitt brought his first victims to Breendonk. The Fort officially became the Auffanglager Breendonk, a transit camp; a major centre for the Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst (SIPO/SD), the german political police.

Words spread that in Breendonk the kaze-the mats were to be removed from the earth in which they were covered. Three or four men had to push a railway carriage that was loaded with the earth. It was not the best marterial the prisoners had to use. Of these vehicles, the wheels were worn out, having to be pushed on worn-out rails, so that a person would have more than it is possible. Was it a rumour or was it true that the SS guards, with their weapons beated on the upper arms, the backs of the heads of the unfortunate ones until the latter were exhausted, but also fell dead?

Former working site at the camp of Breendonk. The regime set up here by the Nazis hardly differed from that of an official concentration camp. The undernourishment and the forced labour wore down the body and mind. The ever-present physical cruelty sometimes caused the death of prisoners. Initially, the camp was only guarded by a few German SS and a detachment of the Wehrmacht. In September 1941, the Wachtgruppe of the SD arrived as back up. This time, these were no longer German SS but mainly Flemings.

Some of the prisoners were to be buried up to the neck, after they were first on a ferocious manner, beaten. The S, S. jailers were there, then settled for the pitiful earth at the face of them. The game lasted sometimes for 1 or 2 hours, and when the victims were about to die, they did not stop to punch and to death. During the singing of the song of Breendonk, the text of which these words were placed on the grave:

” Wir werden nie mehr Breendonk vergessen, das Paradies-tier Juden…’.”

Sturmbannführer (majoor) Schmitt had created and placed a pulley on the ceiling in a folterbunker (torture bunker or blockhouse) of the camp, to make, that the victim’s hands at the back tied up would be drawn to the ceiling.

After that, it was a pizzle of the shot, he was then beaten with a bullepees (bullenpees: baton between a whip and a stick made from dried penis of a bull). When the hoist was released, the unfortunate person fell on two angular boards. Kachelpoken or stove pokers were glowed for immediate use,… because the Jews were not worth the bullet. They had to be sent to death during work and by torture.

When the words rang true for most of the Jews still living in the region, it was too late to find a safe place for their children and for themselves.

After the camps in Belgium or Holland as “Musselmen” (completely emaciated) thousands were deported to Germany to find an end to their unbearable suffering, either of starvation, giving up, or in the gas chambers.

The remaining Jews in Belgium were unable to follow the course of events that their fellow believers underwent elsewhere. Their own concerns were too overwhelming for this and contact with neighbouring countries was too incomplete. The seeping job tidings were considered exaggerated …

Commissioned by the notorious member of Heinrich Himmler’s SS, the Nazi paramilitary corps, Adolf Eichmann, the Sicherheits polizei in Berlin, wrote the following urgent letter, in which the word “Secret” is not missing (22 June 1942):

“From mid-July and early August this year, special trains of 1,000 people each day are planned, first of all about 40,000 Jews from the occupied French territory,
Send 40,000 Jews from the Netherlands and 10,000 Jews from Belgium to employment in the Auschwitz camp.
“The circle of persons to be included extends primarily to Jews who are skilled in work, insofar as they do not live in mixed marriages and do not have the nationality of the British Empire, of the U.S.A., of Mexico, from the enemy states, from Central and South America, as well as from the neutral and related states.

“I may request willing access and assume that there are no objections to these measures on the part of the foreign office either.
Commissioned get. Eichman “

On 12 July 1942 the last restriction on freedom before the local raids started was put visible on billboards. From the onward Jews were no longer allowed to visit cinemas, theatres, sports grounds or public institutions. In the trams they were only allowed to stand on the front platform of the trailer.

Such regulations still did not unbalance many of the Jewish diluted community. According to many the German measures only wanted to deprive the Jews of public pleasures … (Few will then have immediately known that the first nocturnal masses in Paris on Friday July 17, 1942 raffle had taken place.)

Wimpel Organisation Todt.svg

Pennant for Organisation Todt

Bundesarchiv Bild 146-2007-0074, IG-Farbenwerke Auschwitz.jpg

Woman with Ostarbeiter OT badge at Auschwitz

The second Jewish labour team was also confidently leaving the civil and military engineering organisation “Organization Todt” to Charleville-Mèzières (18 July), until on July 22 the second deception beared its bitter fruit.(It was the day that the memorial of the destruction of the Temple took place in Jerusalem in the evening – Tischa be’af – -). Jews were arrested without any excuse! When that day the trains from Brussels and Antwerp stopped at Mechelen as usual, Feldgendarmen were on the platform. All the Jews, both men and women, were taken out. The same happened at the Antwerp and Brussels North terminus stations. (The Brussels-North-South connection did not yet exist.) Their freedom had ended. Some went to Breendonk. Most were sent to the 18th century Dossin barracks, where between 1942 and 1944, 25,484 Jews, 352 Roma and Sinti were deported. Just over 5% returned from Auschwitz-Birkenau.

Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, B. 2800 Mechelen, where in the old barracks, visitors will find a memorial, which commemorates countless people who stayed there in despair and fear and who died later in unspeakable circumstances.

From the onward the Jews throughout Belgium were being seized by panic. Being an ode alone was therefore sufficient here to be arrested … The Jewish Council was powerless … followed by a reaction of partial sobering among the Jewish population. They forged new flight plans that were kept secret even from close acquaintances.
The panic mood was tempered after a few days. When  people received mail from the internees in Mechelen it all looked not as bad as the rumours went around.

They are not nearly as bad there … Fruits are missing … They may receive packages …

Faces from those who lost their life after being brought to the Dosin Kazerne in Mechelen

These days we remember all those who lost their life in a struggle to survive in a hatefull world.

Let us not forget how politicians can use disinformation and propaganda to mislead many and to create unwanted scapegoats.
We also may not let ourselves be fooled this time that it would not be as bad today with what was happening in the 1930ies. There are people who say

That can never repeat again

but after the Great War all people agreed also that such a horror should never take place again. Only a few years later the world found itself again in such time or terror.

This time let us be more careful, notice the signs of people bringing others on the wrong path, and react wisely to those who want us to believe we are ridiculous seeing ghosts or bad things in what are just jokes or carnavalesc activities.

 

+

Preceding

Remembrance and freedom in the Netherlands – Dodenherdenking and Bevrijdingsdag

Niet te negeren gebeurtenissen rond Joden in België

The danger of having less than 25 000 Jews in Belgium

++

Additional reading

 1. The Great War changed everything
 2. Reformed Churches Muzzled but Protest at Barmen
 3. 2019 was #4 a Year of much deceit in Belgium and the rest of Europe
 4. Signs of the times – “An object of scorn and ridicule”

13 Comments

Filed under Being and Feeling, Crimes & Atrocities, History, Lifestyle, Pictures of the World, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Shabbat shalom

The Most Almighty  Elohim asked us not to repeat endlessly words or prayer actions. He has given several examples of how we can pray and worship Him. For sure, He does not like it that we would pray to more than one person or god. He requires the full attention and honour, Him being the Bore, the Giver of life and Sustainer of everything. He appreciates it more when we are willing to come to Him with our own words and out of free will, loving to accept Him as the Only One True God.

++

Additional reading

 1. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God
 2. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #2 Purity
 3. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #3 Callers upon God
 4. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #13 Prayer #11 Name to be set apart
 5. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #14 Prayer #12 The other name
 6. Eight days of sprinkling lights

Matters of Interpretation

Image of synagogue at sundownRabbi Shimon said “When you pray, let not your prayer become routine, but let it be a sincere supplication for God’s mercy, as it says: ‘For He is gracious and merciful, endlessly patient, overflowing in love, and eager to forgive.’ And never condemn yourself as totally wicked.”From “Chapters of the Fathers” in Gates of Prayer, Chaim Stern, ed. (New York: Central Conference of American Rabbis, 1975), 20.

View original post

1 Comment

Filed under Lifestyle, Prayers, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs