Wat te vinden

Welcome to this club of Bloggers for Peace and Understanding

Van harte welkom bij deze club van Schrijvers die een vredesboodschap willen plaatsen en de mooie dingen van het leven willen laten zien.
De Bloggers voor Vrede en Begrip hopen u een waaier van goede berichten en oprichtende gedachten te brengen.

Beste Nederlandstalige bezoeker, van harte welkom op deze bladzijden.

Op deze site zal u voor de meerderheid wel Engelstalige artikelen vinden, maar hopelijk zullen de weinige Nederlandse artikelen u kunnen aanspreken en u er toe brengen om terug te keren naar onze andere paginas.

The flag of the Belgian Province of Flemish-Br...

De vlag van de Belgische Provincie Vlaams-Brabant, waar de leeuwen ook nog klauwen hebben om zich te weren maar ook om stevig te staan in de wereld waar er misschien nog veel mag daveren (Photo credit: Wikipedia)

Gehuisvest in Vlaams Brabant wil deze site er toe bijdragen om positieve gedachten de wereld rond te sturen. Doordat op de andere sites van de stichter en andere schrijvers de Nederlandse artikelen veel te weinig aandacht krijgen voor al het werk dat er moet ingestoken worden, zal men hier meer Engelstalige dan Nederlandse artikelen kunnen vinden. Moesten de Nederlandse artikelen hogere kijkcijfers halen dan zouden wij er ook meer willen plaatsen, maar spijtig genoeg treffen wij niet zo veel Belgische en Nederlandse bezoekers, of uit andere gebieden waar ook Nederlands wordt gesproken. Toch willen wij hier ook enkele Nederlandse teksten voorstellen en indien wij Nederlandstalige blogs vinden die de moeite waard zij om te bezoeken of aan anderen voor te stellen zullen wij deze ook graag aan u presenteren. En indien u interessante Nederlandstalige blogs kent mag u ons hiervan ook op de hoogte brengen. Of nog beter, indien u in één of meerdere talen uw steentje wil bijdragen tot onze positieve nieuwsvoering bent u welkom om zich kandidaat auteur, of artistiek medewerker, voor te stellen.

In ons leven zullen wij allemaal wel eens minder aangename dingen mee maken en kan het wel eens gebeuren dat wij overmand raken door verdriet of door bepaalde moeilijkheden het niet meer zien zitten. Maar als wij goed rond om ons heen zien, zullen wij kunnen merken dat er zeer mooie zaken zijn in deze wereld. Naast de wondermooie natuur, waar wij voor moeten zorgen en die hoog nodig beschermt moet worden, zijn er ook creaties van de mens die de moeite waard zijn om onze ogen en harten te strelen. Ook die menselijke scheppingen kunnen bijdragen tot de levensvreugde die wij nodig hebben om onze weg te banen door dit leven.

From Guestwriters” wil een selectie aanbieden van boeiende werken, gedichten, verhalen, foto’s en de wereld bekijken van uit een positief oogpunt. Ook al zijn er zaken die gebeuren die tegen de borst kunnen stoten of die wij helemaal niet graag zouden hebben, zullen wij niet te bang zijn om deze aan te kaarten en andere mogelijkheden voor te leggen.

Oorlog en geweld zijn van alle tijden en komen al genoeg dagelijks onze leefwereld beïnvloeden. In de dagelijkse pers zijn er hopen slechte berichten. In tegenstelling tot deze willen wij positief nieuws de wereld insturen. Hiervoor durven wij ook bij anderen en op andere plaatsen te zien, zonder te denken dat het gras ergens anders groener zou zijn dan hier in eigen streek. Wij geloven er namelijk in dat eenieder in zijn eigen omgeving zijn eigen ‘luxe wereldje’ kan creëren. Iedereen van ons heeft in zich voldoende kracht en eigenschappen om zijn eigen omgeving aangenaam en heerlijk om te vertoeven te maken. Soms zijn wij er ons niet van bewust welk goeds er nog allemaal in ons zit en wat voor goeds er nog kan uit komen. Creatieve elementen willen wij hier ook aan het woord laten.

Indien u zich geroepen vindt om gedichten of proza te schrijven, mag u ons dat aanbieden en willen wij dat hier aan onze lezers voorleggen en zo een “Readers Digest” of selectie van geschriften van meerdere auteurs voorstellen. Elk individu heeft wel iets goed te bieden. Overal kunnen er wel sprankels gevonden worden die de moeite waard zijn om te delen. Wij hopen naar de toekomst toe, hier een selectie van auteurs, woord en beeldkunstenaars voor te stellen, die de moeite waard zijn om meer aandacht te krijgen. Elke bezoeker kan hier positief toe bijdragen door ons ook zulke boeiende mensen te leren kennen en/of door zelfs zijn eigen ervaringen te delen zodat er anderen er van kunnen leren of mee genieten van de mooiheid van het aangebodene.

In plaats van zwaarmoedig tegenover de wereld aan te kijken, willen wij hier een positieve bril opzetten. Indien er dingen zijn waar wij toch voor moeten waarschuwen, zoals luchtvervuiling, slechte leefomstandigheden of zaken die de leefwereld van anderen kunnen schaden, willen wij hier op de aandacht vestigen maar ook oplossingen aan bieden om tot een betere leefwereld voor iedereen te komen. Wij geloven er in dat eenieder zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de wereld rondom hem en dat elk individu meer mogelijkheden in zich heeft dan velen denken, om de leefomgeving voor hem zelf of haarzelf aangenaam te maken, maar ook om voor een betere toekomst voor de nakomelingen te zorgen.

Graag willen wij ons steentje bijdragen en u en andere mensen er toe aan zetten om de belangrijke waarden van het leven te ontdekken en tot besef te komen dat de sociale omgang het belangrijkste is om het levensgeluk te bepalen. De manier waarop wij omgaan met onszelf en met anderen net als met onze omgeving is alles bepalend en ligt in onze eigen handen. Een positieve benadering van het leven kan alleen maar positieve dingen voortbrengen. En als wij met meerdere het zachte, het goede en het positieve de wereld insturen zal zulk een positieve energie haar effect op anderen hebben.

Wij hopen dat meerderen hier positieve energie zullen mogen vinden en dat wij een bron van gedichten en verhalen zullen kunnen aanbieden plus de dagdagelijkse gebeurtenissen op een rijtje kunnen zetten met een positieve benadering.

Wij zijn er van overtuigd dat wij samen aan een betere wereld kunnen werken en durven u hier voor uit nodigen om met ons mee op stap te gaan door de wereld rondom ons, maar ook ver af, waar er zo veel mooie dingen kunnen zijn die wij anders nooit onder ogen zouden krijgen. Alsook is er vandaag de dag zo veel leesvoer op de markt, maar moeten wij ook zo veel tijd steken in de broodwinning dat het wel fijn is om een selectie van boeiende lectuur te kunnen vinden. Wij hopen u hier zulks aan te bieden, een selectie uit de vele artikelen en blogs die er op het net te vinden zijn.

De voorgestelde Blogs hoeven niet altijd in lijn te zijn met ons denken, maar dat houdt ons niet tegen om er toch graag de aandacht op te trekken omdat wij geloven dat de voorgestelde artikelen wel iets van waarde te bieden hebben. Die toegevoegde waarde willen wij in deze verzameling een gezicht geven. Iedereen heeft een andere smaak en kan een andere geloofsovertuiging hebben, maar als wij elkaar beter leren kennen kunnen wij elkaar niet alleen beter begrijpen, maar ook makkelijker elkaar onder ogen zien en beter samen leven. Voor die betere samenleving willen wij samen ‘strijden‘. Wij moeten er echter voor ijveren, want indien wij niets doen zal er ook niets veranderen of zullen zij die er op uit zijn hun macht te vergroten dat ook kunnen doen ten koste van de anderen. Samen kunnen wij sterker zijn en elkaar ondersteunen. Als wij hiertoe kunnen bijdragen om dat samenhorigheidsgevoel te creëren zijn wij al een deel in onze doelstellingen geslaagd.

Laten wij hopen dat de hier voorgestelde teksten een lichtpuntje mogen zijn in deze soms donkere wereld en tijden, maar ook een veiligheidshaven en verankering in deze wereld die nog zeer mooie geheime plekjes heeft waar het heerlijk toeven is en waar wij met zijn allen nog heerlijk van kunnen genieten als wij ook bereid zijn om deze plaatsen en onze dromen met elkaar te delen.

Veel leesplezier.

peace not war

Laat ons samen voor een betere samenleving streven en de boodschap van vrede verspreiden. Ook u kan een Blogger voor Vrede worden. Vindt meer gegevens door op deze prent te klikken.

6 responses to “Wat te vinden

  1. Pingback: Openingswoord voor Nederlandstaligen | From guestwriters

  2. Pingback: Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein – Some View on the World

  3. Pingback: Blog uitgestorven beestje of toch nog behorend tot nieuwe media | Marcus Ampe's Space

  4. Pingback: Vele jaren om mensen via nieuwsfeiten bewust te maken over de belangrijkheid van de erkenning van Jezus als koning van het Komende Koninkrijk – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  5. Pingback: Verontrustend lage kijkcijfers na één jaar op het net – Some View on the World

  6. Pingback: Naar het einde van het jaar 2022 gaand | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.