Tag Archives: Passover

2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan

Over enkele uren begint 10 Nisan en weldra mogen wij deelgenoten zijn van het belangrijkste herinneringsmoment van het jaar, 14 – 22 Nisan.

Op maandag 10 Nisan sprak Jezus in de tempel over zijn naderende dood. Hij had een goed idee van wat er hem te wachten stond. Begrijpelijk was hij hier toch ook om bezorgd. Indien hij alwetend zou geweest zijn zoals God alwetend is zou hij zich geen zorgen hebben gebaard. Ook indien hij eeuwig zou geweest zijn, zoals zijn hemelse Vader eeuwig is en aldus onsterfelijk is, moest hij zich ook geen zorgen maken. Maar nu als een gewone mens van vlees en bloed moest hij wel tegen iets aankijken waarvan hij niet wist wat daarna zou komen. Hij moest geloof hechten aan wat zijn hemelse Vader in petto had voor hem na zijn dood.

Over de uitwerking die zijn dood ging hebben op Gods naam, zei hij:

‘Vader, verhoog uw naam.’

Dan klinkt er een machtige stem uit de hemel:

‘Ik heb hem verhoogd en zal hem opnieuw verhogen’ (Johannes 12:27, 28).

Zoals Abraham geloof hechte aan God en zoals Mozes wist dat Jehovah betrouwbaar was en geloof stelde in Zijn belofte dat de eerstgeboren zoons van Egypte gedood zouden worden, moest Jezus nu geloven dat hij de eerstgeborene kon zijn van een nieuwe generatie die een nog grotere bevrijding kon krijgen dan zij die uit de slavernij van de Egyptenaren verlost werden.

Jezus die dagelijks in de tempel kwam om te onderwijzen (Luk. 19:47; 20:1) had met zijn ijver en wonderbaarlijke handelingen heel wat na-ijver veroorzaakt. Maar nu wist hij dat zijn openbare bediening tot een einde ging komen. Slechts enkele jaren kon hij zich richten tot de mensen om hen duidelijk te maken dat hij de Weg naar God is, de beloofde Messias, de gezondene van God die kwam verklaren wat God werkelijk van de mens wil.

Nu was de tijd gekomen om zich voor die mens te gegeven om hen van elke soort van wetteloosheid te bevrijden en zich een volk te reinigen dat uitsluitend zijn eigendom zou zijn, ijverig voor voortreffelijke werken. (Tit. 2:14). Nu was de tijd gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt moest worden. (Johannes 12:23).

Wat Jezus te wachten staat, kan niet vermeden worden.

„Niettemin”,

zegt hij,

„ben ik juist hierom tot dit uur gekomen.”

Ook al is er die angst voor het onbekende, het gebeuren na de dood, vertoont Jezus de rust in de zekerheid dat God het beste met hem voor heeft. Hij is bereid om zich ten volle aan God te geven. Voor Jezus is het duidelijk dat niet zijn wil maar de Wil van God moet geschieden. Hiertoe is hij bereid om tot aan zijn offerandelijk dood zijn daden door Gods wil te laten leiden (Johannes 12:27).

Wat een voorbeeld heeft hij ons gegeven — een voorbeeld van volledige onderwerping aan Gods wil!

Dat onderwerpen aan Gods Wil is één van de moeilijke zaken die de  mensen vandaag nog parten spelen. Nog steeds rebelleren mensen tegen God en willen velen niet leven volgens de Wil van God. Nog steeds vinden de meeste mensen het belangrijker om hun omgeving of de wereld te behagen in plaats van God. Voor hen zijn de wereldse feesten zoals Kerstmis en Pasen belangrijker dan de feesten die God heeft opgedragen aan de mensheid.

Na Jezus zijn offerdood en de aanlevering van inzicht door Gods Heilige Geest begrepen de apostelen de rol van Jezus en hoe hij de Christus,

ons Pascha, is (…) geslacht” (1 Kor. 5:7).

Ook toen zij op 14 Nisan samen met Jezus aan tafel zaten (of lagen) begrepen zij niet goed waar hij het allemaal over had. Vreemd leek het hun ook dat hij vroeg zijn lichaam en bloed te delen, er van te eten en er van te drinken.

Over enkele dagen wordt die gebeurtenis uitvoerig herdacht en besproken in vele gemeenschappen over de gehele wereld. Al de ware gelovigen die opkijken naar het zoenoffer van Jezus Christus zullen dan die belangrijke dagen ter herinnering gedenken en diep in hun hart dragen.

Hopelijk zal u ook één van de gelovigen zijn op zulk een herinneringsmaaltijd.

Mogen wij u er verwachten?

+

Voorgaande

Neem afstand van heidense vastenperiodes

Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken

++

Vindt ook

 1. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 2. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 3. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 4. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 5. Jezus laatste avondmaal
 6. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 7. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 8. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 9. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 10. Rond het Paasmaal
 11. Een Feestmaal en doodsherinnering
 12. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 13. De zeven Feesten van God
 14. Een Konijn dat Paaseiren legt

+++

Advertisements

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Stuck in Mitzrayim looking at an exodus out of slavery

Today’s guest-speaker looking at Psalm 37 knows that there are times in our lives when we are called to speak up and let our voices be heard, but also times to be silent.

The psalms of David may sound great in our ears and get us carried away in service showing our love for God with exuberance. There may be deep darkness in our world, but we lightening candles hear that music that has the power to awaken the light.

“I will praise Thee, O Lord, among the people; I will sing unto Thee among the nations.” (Psalms 57:9 KJ21)

Today’s rabbi writes

Music has the power to bring people together, singing in harmony, but the music of much of the Middle East these days is not an inviting melody.

Thomas Fuller

17th century British scholar, preacher Thomas Fuller

An old proverb of uncertain origin goes, it’s always darkest before the dawn. A version of this first appeared in print in 1640 in a travelogue by the English theologian and historian Thomas Fuller entitled, A Pisgah-Sight Of Palestine And The Confines Thereof.

How sad that he wrote this when traveling through Israel; and that more than 370 years later, the dark clouds still loom over much of the region. {Psalm 57}

Therefore in these darker days of the time coming closer to the end times, we should shed the light and show others which great event and which hope we are remembering the coming days.

Now we have come to a time to thank God and to sing for Him. A time to show our thankfulness that he liberated His chosen people and was willing to provide a marvellous future, a Kingdom to come, with a Holy Land where there shall be no slavery any more to whatsoever and where there shall be peace.

Today’s guest-speaker knows

A Seder table setting

A Seder table setting (Photo credit: Wikipedia)

that there are Jews who do not have a Seder or celebrate Passover by putting away the bread and cereal and other leavened grain products for eight days in favor of matza. No matter what you do for Passover, I encourage you to take the holiday experience, especially the Seder, seriously. {Divre Harav/Words from the Rabbi – April, 2015}

It is a period we may not let pass unnoticed. The Divine Creator demanded it to be a special time until the eternity.

The critical element of the Passover Experience is not the elaborate food eaten for dinner at the Seder, but rather the thought that goes into preparing food without leavening and the symbolism behind it. One common take on hametz, leavening, is that it symbolizes the ego. The opposite of hametz, matza, symbolizes humility. Passover can be seen as an exercise in reducing the ego and developing a humble attitude towards caring for others.

The critical element of the Seder is not the brisket or the matza ball soup, but rather the retelling of the story of the Exodus, with the focus on how that story moves us to see and address oppression in the world around us. {Divre Harav/Words from the Rabbi – April, 2015}

Now has the time come to stand still by those old stories of men and women who had to work hard and did not see any way out of slavery. Time to wonder how are relation with God is and if there are no sins hindering or to impede a good relationship. Today there are still many forms of slavery going on. But we should know that the Elohim promised a Messiah and that always all promises of god become a reality.

We should trust the Most High and study the Torah, letting us inspire and build up our personality.

Perhaps at the proper candle-lighting time, before candle-lighting doing the 4 questions and 4 children and singing songs, you too may tell the story of Pesah in a very abbreviated way.

In keeping with the mishnah’s instructions to tell the story from degradation to redemption, we basically tell the story by reading the key passages of the Hagaddah from Deuteronomy 26:5-8, reciting the plagues, the teaching of Rabban Gamliel and the beginning of Hallel. {Divre Harav/Words from the Rabbi – April, 2015}

It is a moment to be humble and to share the many goods we have with others. Time to put ourselves aside, to think about God’s people and to give praise to the Most High.

When we do feel lonely and blocked in this material world, where we see so many slave to material goods and to money delivering jobs, we can think of the capital Mitzrayim.

The Hebrew word for Egypt is Mitzrayim, a word that connotes narrow places  (probably taking its name from the fact that the fertile part of Egypt is a narrow strip of land on either side of the Nile).  In a metaphorical sense, when we are stuck in Mitzrayim, we are living our lives in a constricted place. We are stuck inside a narrow box.  Pesah is the time to look at the narrow box in which we are living, look at those behaviors which keep us stuck in a rut, and free ourselves. {Stuck in a Rut? Pesah Tells You to Get Unstuck!}

+

Preceding articles

Seven lights or basic emotions

How to Live Beyond the Ordinary

Psalm 37 Humble inheriting the earth

Thoughts on Passover

+++

Related articles

 1. Shabbat HaChodesh: Parshiyot Vayakhel & Pekudei 5777–Shabbat Torah Study–Happy New Year!
 2. Shabbat HaHodesh: Say His Name
 3. Gut Chodesh
 4. Seven Things to Do to Make Your First Passover Seder a Success via CoffeeShop Rabbi
 5. Maggid
 6. Heschel for Passover (or Any Time)
 7. Fill In The Blanks Haggadah
 8. Passover is a week away!
 9. Ladino Songs for the Seder 2016
 10. Who Are We? – Pesah 5776
 11. Your Passover Relevance is Killing My Seder
 12. The Pesach (Passover) Binder
 13. Are There Sins Separating Me From God?
 14. Our Life, a Journey to God
 15. Moses for President

+++

1 Comment

Filed under Lifestyle, Religious affairs

Broken, coming before God

Coming closer to Passover, the most important period of the year, we should look at ourselves and check if we are prepared enough to come before the Elohim.

Fallible we are, we should recognise our faults of the previous months. In a way, we should feel broken by our weaknesses which allowed the badness to come in and over us.

You also may ask why we should not remain broken. When broken it could be said that we can mend and come in a state where we can achieve the highest heights.

We have to know that we as ordinary being are just nothing But when coming before God, as a nobody, humble and willing to be under Him, it is possible to receive everything.

Like the Most High Elohim is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving-kindness [chesed / covenant loyalty] and truth and keeps loving-kindness [chesed] for thousands, who forgives iniquity, transgression and sin (Exodus 34:6–7), we too should work on ourselves every day over and over again.

Always trying to become more like Christ bit by bit we shall start to change. The more we become conformed and transformed into the image and likeness of God, in whose image we have been created, the more we will demonstrate these wonderful qualities of His chesed love, mercy, grace, patience, long-suffering, goodness, and truth.

That way we will become less judgemental and more merciful; we will criticize less and intercede more.

Coming into covenant with God is not about just following the rules; it is about having a deep, abiding, intimate relationship with a loving God.

Because you are not made only to receive. You must also face the real world and challenge its chutzpah over and over. To do that, you need supreme wholeness, as though you were Adam in the Garden before his fall.

And if you should say,

“But it is impossible! It is beyond the capacity of a created being to be both something and nothing at once.”

You are right. It is impossible. That is precisely the advantage of the human being. That is why God created you:

To join heaven and earth, Nothingness and Being. To be part of His Plan. To make the impossible a reality.

+

Preceding articles:

Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan

Reciting the Aleinu as a warning against temptation of idolatry

More on Grace and Spiritual Fruit – Abide in Me, and I in you

 

++

Additional articles

 1. Are Christians prepared to Rejoice in the Lord
 2. Seeing or not seeing and willingness to find God
 3. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 4. Looking for True Spirituality 6 Spirituality and Prayer
 5. Counterfeit Gospels
 6. Joining for a new year in the assurance to be bought with a price
 7. People Seeking for God 3 Laws and directions
 8. People Seeking for God 5 Bread of life
 9. Faith coming by hearing and sent preacher gift from God
 10. When having found faith through the study of the Bible we do need to do works of faith
 11. Mental Enslavement and Sins Syndrome (MESS)
 12. Preparing for 14 Nisan
 13. Remember the day
 14. Pesach and a lot of brokenness in the world
 15. Cleanliness and worrying or not about purity
 16. Good and bad things in this world
 17. A Passover for unity in God’s community
 18. Glory of God appearing in our character
 19. Character transformed by the influence of our fellowships
 20. Self-preservation is the highest law of nature
 21. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 22. Christ entered our world to transform our lives
 23. Rebirth and belonging to a church
 24. Of the many books Only the Bible can transform
 25. Character transformed by the influence of our fellowships

+++

Further reading

 1. Covenant with God/ Perjanjian dengan Allah
 2. Gospel Teachings: Faith in Action, Covenant with God
 3. more than thoughts and prayers
 4. A story of love, lost
 5. Greediness
 6. You have two choices
 7. The List . . .

+++

3 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs

Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan

Over a a few weeks for lovers of God, the most important days of the year shall have us to bring to remember how God provided salvation from slavery of man but also of slavery of death. Though both where installed by a covenant of bloodshed, one of the firstborns of the old world, the other by the firstborn of the new world, the second Adam.

This image was selected as a picture of the we...

This image was selected as a picture of the week on the Czech Wikipedia for th week, 2007. (Photo credit: Wikipedia)

Being the most set apart or holy days of the year, we should take care that our house does not get defiled by the wrong objects. In our living quarters non Jews and not real Christians should notice the typically absent are specifically “other” objects such as wicker baskets of chocolate Easter eggs and/or painted eggs and chocolate bunnies, or bacon and its smell.

Prohibited, and hence placed out of sight or otherwise rendered out-of-commission in particular times and places, are in some Jewish homes: bread and flour on Pasch/Pasach or Passover. (According to the Kitnot)

Coming closer to those special days and holy week, we can prepare ourselves for that grand memorial time. The coming days we can try to cleanse our body and soul (i.e. our full being).

We should make sure that every thing around us shall be able to embody, create, and express kedushah [holiness] by their actual presence, by a hidden presence of which one is consciously or subliminally aware, and also by the whole range of interactions to which such objects are subject or suggest and provoke. We should know that we do have to participate in the fulfilment of mitzvot, the commandments,  which should be engraved deep in our hearts.

+

Preceding article

Christianity like Judaism God’s call to human responsibility

The Evolution Of Passover–Past To Present

Easter: Origins in a pagan Christ

It takes guts to leave the ruts

Reciting the Aleinu as a warning against temptation of idolatry

Commemorating the escape from slavery

The Last Supper was a Passover meal

A Single Seder, and Around the World

Thoughts on Passover

++

Additional reading

 1. First month of the year and predictions
 2. Seven Bible Feasts of JHWH
 3. Holidays, holy days and traditions
 4. Remember the day
 5. Shabbat Pesach service reading 1/2
 6. Shabbat Pesach service reading 2/2
 7. Easter holiday, fun and rejoicing
 8. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #2 Testimony
 9. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 10. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 11. A Passover for unity in God’s community
 12. Pesach and a lot of brokenness in the world
 13. On the first day for matzah
 14. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 15. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 16. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 17. A Great Gift commemorated
 18. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 19. A Messiah to die
 20. An unblemished and spotless lamb foreknown
 21. The Song of The Lamb #5 Revelation 5
 22. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 23. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 24. Exodus 9: Liar Liar
 25. Geert Wilders wants mandatory blackface at Dutch festival
 26. Like grasshoppers
 27. White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons

+++

Further reading

 1. Equinox, Easter and the arrival of Spring in Austria
 2. Easter Eve
 3. Easter: Holiday of the devil
 4. Wordless Wednesday – Egg-straordinary Eggs
 5. Painted easter eggs
 6. Celebrating Easter in Romania
 7. Stampin Friends Easter Hop
 8. 7 Mind Blowing Facts About Easter You Probably Didn’t Know!
 9. The “Bunny Song”
 10. A holiday
 11. I got nuttin!
 12. Annual Passover Gathering
 13. 19 March 2017 Bible Reading
 14. Lenten Meditation: Never as Planned
 15. Why The Seder?
 16. Passover Stuffed Cabbage
 17. Mar 19 God’s Plan
 18. Passover is coming and the strangers in our midst need help (Part 1 of 2)
 19. Am I Ready To Hear What God Says?
 20. The Way Ahead
 21. Shabbat Ki Tisa 5777 Parashat Parah–This Is Not Bull
 22. Matzo Project 5777 Will Fulfill Your Passover Unleavened Fantasies
 23. To bean or not to bean, that is the question!
 24. For Real, How Rare Is a Red Heifer?
 25. Matzah, Matzo, Matzoh
 26. It’s time to start thinking about Pesach!
 27. Autonomy, Individualism & Sincerity, #inspired for the whole year!
 28. Jennifer Abadi’s Turkish Style Harósi 

+++

 

Save

8 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs

The Last Supper was a Passover meal

English: Passover Seder Table, Jewish holidays...

Passover Seder Table, Jewish holidays עברית: שולחן הסדר, Original Image Name:סדר פסח, Location:חיפה (Photo credit: Wikipedia)

Too often Christians do forget rabbi Jeshua wanted to conclude the study time of his disciples as a seudat sium or concluding meal after the intensive 3 years of going around discussing the Holy Scrolls.

Intentionally this preparation meal was to show the offering of a new unblemished lamb and offering the world symbols for a new world of which Jeshua is the first new born, the 2nd Adam or the first of the New Creation.

By his demand to break the bread in remembrance of him the world was given a new sign for the doorpost, bringing liberation to all people who are willing to accept Jeshua as the sent one from God.

The apostles bring us a good report of what happened on the day Jesus asked to prepare everything to celebrate Passover. At the gathering taking in remembrance why we have to celebrate Passover those present thought Judas was going to buy something for the group for Passover.

The importance in this “Last Passover” narrative, like nelson says,

  is Yeshua saying of the cup after supper

“This cup is the new-quality covenant in my blood, the one being poured out in behalf of you.”

Now; Messiah is our Passover:

1Corinthians 5:7 “YOU-purge-out the old leaven, in-order-that YOU-might-be (a) new lump, according-as YOU-are unleavened-breads.

For even our passover was-sacrificed, Messiah. v8 So-that let-us-be-keeping-the-feast not with old leaven neither with leaven of-malice and of-evil, BUT with unleavened-breads of-sincerity and of-truth.” Hallelujah!

+

Please do find additional reading for this most important weekend of the year:

 1. Most important weekend of the year 2016
 2. 1 -15 Nisan
 3. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 4. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 5. 14-15 Nisan and Easter
 6. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 7. Getting out of the dark corners of this world
 8. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 9. Around the feast of Unleavened Bread
 10. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 11. Day of remembrance coming near
 12. A new exodus and offering of a Lamb
 13. Observance of a day to Remember
 14. Jesus memorial
 15. Holidays, holy days and traditions
 16. Seven Bible Feasts of JHWH
 17. High Holidays not only for Israel

 18. White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons
 19. First month of the year and predictions
 20. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 21. Death of Christ on the day of preparation
 22. A Great Gift commemorated
 23. Shabbat Pesach service reading 1/2
 24. Passover and Liberation Theology
 25. Seven days of Passover
 26. Kingdom Visions of Rainbowed angel, Lamb in Mount Zion
 27. Kingdom Visions of God’s judgements and Marriage of the Lamb
 28. The Song of The Lamb #2 Sevens
 29. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 30. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 31. Easter holiday, fun and rejoicing
 32. Like grasshoppers
 33. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 34. Who Would You Rather Listen To?
 35. Focus on outward appearances
 36. After darkness a moment of life renewal
 37. Deliverance and establishment of a theocracy

+++

7 Comments

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

The Best Bedtime Stories

English: Moses and Aaron before Pharaoh: An Al...

Moses and Aaron before Pharaoh: An Allegory of the Dinteville Family, oil on wood painting by the Master of the Dinteville Family, mid 16th century, Metropolitan Museum of Art (Photo credit: Wikipedia)

 

In preparation for the most high day of the year, celebrating two big liberations we can prepare our children with stories which relate to modern times, our slavery, our often forgetting God’s Paths, giving us also opportunities to take away the annoying time of waiting, but also remembering why waiting is sometimes worthwhile and in this case our waiting shall be sanctified.

 

Pharaoh, like we, had to know it were not Moses and Aaron who had managed to turn the water in Egypt to blood, bring millions of frogs into the cities and fields, create an infestation of lice, and destroy the spring crops with balls of flaming hail. It was the Work of the Most High Elohim Hashem Jehovah. By strength of hand Jehovah the 10 plagues came over Egypt. The sanctify of the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and of animal is God’s. And when they had to go forth in the month Abib it was Jehovah the God of the People of Israel Who was to bring them into the land of the Canaanite, and the Hittite, and the Amorite, and the Hivite, and the Jebusite, which He swore to their fathers to give them, a land flowing with milk and honey, that they shall keep this service in this month. and we still can look forward into what is coming into reality, God’s Land made for His people. A blessed hope.

++

 

Find also:

 

 1. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
 2. The radiance of God’s glory and the counsellor
 3. Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words
 4. Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God
 5. Many Books, yet One
 6. Eternal Word that tells everything
 7. Bible in the first place #1/3
 8. Why think that (5) … the Bible is the word of God
 9. Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy
 10. Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy
 11. Creator and Blogger God 11 Old and New Blog 1 Aimed at one man
 12. Miracles of revelation and of providence 1 Golden Thread and Revelation
 13. Isaiah’s Book of the Messenger of Glad Tidings
 14. Date Setting
 15. Exodus 9: Liar Liar
 16. Commemorating the escape from slavery
 17. 1 -15 Nisan
 18. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 19. High Holidays not only for Israel
 20. About a man who changed history of humankind
 21. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 22. A new exodus and offering of a Lamb
 23. Ransom for all
 24. Thoughts on Passover
 25. Shabbat Pesach service reading 1/2
 26. Shabbat Pesach service reading 2/2
 27. This Passover maybe we can liberate ourselves
 28. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 29. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 30. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 31. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 32. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 33. The Evolution Of Passover–Past To Present
 34. Passover and Liberation Theology
 35. Deliverance and establishment of a theocracy
 36. The redemption of man by Christ Jesus
 37. The day Jesus died
 38. Impaled until death overtook him
 39. Jesus is risen
 40. Christ has indeed been raised from the dead
 41. Risen With Him
 42. To whom do we want to be enslaved

 

+++

 

 

 • God Called Moses The Exodus Story Continues (Part 4 of 5) (vineandbranchworldministries.com) + God Called Moses to Go and Rescuse His People From Slavery (part 3)  + God Called Moses to Go and Rescuse His People From Slavery (part 2)  + God Called Moses to Go and Rescuse His People From Slavery (part 1)
 • Exodus 10 – The Eighth and Ninth Plagues
 • The Exodus Story God Calls Moses to Go Down to Egypt
 • Exodus 5:4-5 – But the king of Egypt said, “Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? (church4u2.wordpress.com)
  There has always been a pattern of God calling his people out of their normal rhythms to take time to worship Him. Even in this famous story of when Moses confronted the Pharaoh of Egypt, the main thing that God wanted was for his people to cease from their labor, come aside and worship Him. This pattern offends those who see work as a way toward power. Work is a good thing, but the Sabbath is a weekly reminder that God wants to deliver us from our false identities of power and bring us back to Himself.
 • The Sixth Plague: Boils (rough) (ninapaley.com)
  And they took ashes of the furnace, and stood before Pharaoh; and Moses sprinkled it up toward heaven; and it became a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast.
 • Fast from Complaining (robertsmusings.com)
  In the 17th chapter of Exodus, the people quarrel with Moses and test the LORD, complaining that Moses has led them out of Egypt and into the desert to die of thirst. Modern advertising takes advantage of human thirst for things that might provide salvation. Rarely will an ad show the benefits of a particular product over its competitors. Instead advertisements portray a lifestyle we might seek imply that if we buy their product, we will have the lifestyle we seek.
 • 23.5 Moses 23, Day 5 (thenotesaregood.com)
  For God to bring them across the Jordan river into the Promised Land, they would have to travel this country.  And, like Sihon, Og king of Bashan marched out to meet them.
 • To Soar In The Spirit You Have To Be Hard Core (theinscribedheart.com)
  The carnal man represents the man who was born from a carnal birth and was shaped by worldly orientation through being subject to the influences of a deceived and wicked world. The carnal man will be merciful to carnal living and would rather comprise with the enemies of the soul rather than destroy them. He is double minded, trying to serve the flesh and live spiritual at the same time.
 • Choose Positivity (matheusyuhlung.wordpress.com)
  The world is full of negativity. I’m sure you’ve experienced your share as well. Amidst the lies that exaggerates fear, it is very much essential to trust on the God whose name is Jehovah El Elohim; which means The LORD God of Gods, the LORD, mighty, powerful, strong One over all.
 • Those People Will Turn Your Children Away From Me: (dailydevotionswithdawn.wordpress.com)
  We are to purge the things in our life that would cause us to turn from God. Jesus even said that if our hand offended us, to cut it off. (I think he was speaking figuratively?)

  If we obey God, and stay close to Him, we are blessed:

 • Reflective Moment ‘Establishing Testimony’ (mylordmyfriend.com)
  Jethro had heard the story how God had bought them out of slavery. He had heard the story of redemption. He heard the story of the wonderful and victorious power of The Lord. Moses told Jethro all the Lord had done to Pharaoh and Pharaoh’s people to make Pharaoh, let them go. Moses told his father-in-law about all the hardships and troubles that had come on them along the way, but the Lord had delivered them.

  A wonderful story, to get into, but this is only a reflective moment. When our family and in-laws here what, Our Lord, Our Redeemer and Our Friend, has done and is doing for us, are they wanting to come around.

  Moses life and calling, was a testimony to His God, and people wanted to here. Our lives and our callings, should also be a testimony for what Our Lord, Our redeemer and our Friend is doing in our lives.

 • Resources of help (helpfulinspirationalblog.wordpress.com)
  Moses made excuses because he felt inadequate for the job God asked him to do. It was natural for him to feel that way. He was inadequate all by himself. But God wasn’t asking Moses to work alone. He offered other resources to help (God himself, Aaron, and the ability to do miracles). God often calls us to do tasks that seem too difficult, but he doesn’t ask us to do them alone. God offers us his resources, just as he did to Moses. We should not hide behind our inadequacies, as Moses did, but look beyond ourselves to the great resources available. Then we can allow God to use our unique contributions.

 

Laya Crust

Bo sigart by Laya Crust

Parshat Bo: Exodus, chapter 10 -13

Haftarah: Jeremiah  46: 13 -28

The Best Bedtime Stories

Story time is one of the best times of the day.  We are transported to magical places. We meet extraordinary people and see things we would never come across on a typical day. Stories make time enchanting when reality is boring. You need to get someone to brush teeth? Tell a story. The wait in the doctor’s office is hours long? Tell a story. The car ride isn’t ending? Tell a story.

Our family’s favourite source of stories was Tanach (the Jewish Bible). Between the angels, the giants, the talking snakes and the trickery, what could be more exciting?

Take this week’s Torah reading. Our heroes are Moses and Aaron, two poor brothers, who were on a quest to free a nation of slaves. The downtrodden  slaves were in the grasp of…

View original post 300 more words

4 Comments

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter

End of Winter, new beginning

When Winter let us see its last breath 1st Nisan brings a New Year.
At the appearance of the first “new moon” of Spring, that is, when the waxing crescent of the moon is first sighted we come to celebrate the Biblical New Years Day.

After the dark months we look forward to a time of more light. We are also confronted with what happened many thousand years ago. There was an event in history which was going to influence the coarse of history up to today. In Egypt a people felt restricted and threatened by how they where treated. Nisan brings the start of their big journey. It is the start of the month of the Exodus from Egypt and the beginning of Jewish national history. It is also the first month used for counting the festivals (mo’edim) of the Hebrew Calendar and for reckoning the years of reign of the Kings of Israel.

Head of the months

English: Israel's Escape from Egypt, illustrat...

Israel’s Escape from Egypt, illustration from a Bible card published 1907 by the Providence Lithograph Company (Photo credit: Wikipedia)

Rosh Chodashim (ראשׁ חֳדָשִׁים), “the head of the months,” and its observance is considered the very first commandment given to Israel before the great Exodus from Egypt took place. For the world now got days they should remember for ever.

“This month shall be unto you the beginning of months: it shall be the first month of the year to you.” (Exodus 12:2 ASV)

“3 And Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand Jehovah brought you out from this place: there shall no leavened bread be eaten. 4 This day ye go forth in the month Abib.” (Exodus 13:3-4 ASV)

“The feast of unleavened bread shalt thou keep: seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, at the time appointed in the month Abib (for in it thou camest out from Egypt); and none shall appear before me empty:” (Exodus 23:15 ASV)

“The feast of unleavened bread shalt thou keep. Seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, at the time appointed in the month Abib; for in the month Abib thou camest out from Egypt.” (Exodus 34:18 ASV)

“Observe the month of Abib, and keep the passover unto Jehovah thy God; for in the month of Abib Jehovah thy God brought thee forth out of Egypt by night.” (Deuteronomy 16:1 ASV)

Commemorating miracles the Creator performed

Creation in itself is already something special about many people may have many theories. Still people are not sure how everything came into existence. They still continue to have many debates about how the world came into existence. By wondering and concentrating on the theories of man they do not see the first miracle nor the other miracles God did in this universe which still hides a lot for our small eyes.

The Ramban (Nachmanides) wrote:

“By counting every month from Nisan, we constantly commemorate the miracle that God performed when He took us out of slavery.”

Month for the Redeemed

Since the redemption from Egypt took place during the month of Nisan you also could call it

“the month of the redemption.” [Chodesh HaGeulah (חדֶשׁ הַגְּאֻלָּה)]

The Babylonian Talmud (Tractate Rosh Hashanah 11a) states:

“In Nisan our forefathers were redeemed from Egypt and in Nisan we will be redeemed.”

Not only for Jews it is an important month; Also for Christians it should be the most important month of the year. It should be a period where we remember how the Divine Creator has chosen Him a people, Israel, the Jews. But also because it is the month of the New Creation. The God of gods not only in that month took care that His own people got liberated from the slavery in Egypt. Many years later God also took care that all people got liberated from a bigger and worse slavery, namely the slavery of sin. Therefore not only for the Jews, also for Christians and Muslims, but also for those who do not (yet) believe in the True God, Nisan is also Chodesh ha-Yeshuah (חדֶשׁ הַיְשׁוּעָה), the “month of the salvation,” both in terms of the physical deliverance from Egypt, but more profoundly in terms of the spiritual salvation given at Zion/Moriah through the Messiah.  The Month of Jeshua has brought a change for the whole world, Jews and gentiles or to believers and non-believers or non-religious.

When you take Nisan to come from nissim (נִסִּים, “miracles”) or from the word nitzan (נִצָּן, “bud”) we got presented the greatest miracles in humankind.

Coming into new life

When the flowers are come on the earth; the time of cutting the vines is come, and the voice of the dove is sounding in our land, when the fruit-trees put out their green fruit and the vines with their young fruit give a good smell, we should get up and go into the world bringing the Good News of Salvation. (Song of Solomon 2:12-13) We should be thankful that the Creator not only redeemed His own people but also gave a solution for the sin of us all.

The 1st of Nisan is counted as the new year for the purpose of counting the reign of kings of Israel (in Exodus 12:2, the word lakhem (לָכֶם), “to you,” can be rearranged to form the word melekh (מֶלֶךְ), “a king.”). For instance, if a king ascended the throne just a week before the new moon of Nisan, that week would be reckoned as a year in the chronicles of Israel’s kings.

Last king and High-priest assigned to the throne

On the 14th of Nisan, about 1985 years ago a new and the last king for God was put next to the throne of God. A Jewish man from the lineage of king David was chosen to become the major High Priest in the Temple of God and to be the mediator between God and man, sitting at the right hand of God.

“55 But he, being full of the Holy Spirit, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, 56 and said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing on the right hand of God.” (Acts 7:55-56 ASV)

Jesus from Nazareth was the man God called “his only begotten beloved son“. He was the chosen one, the one God had already spoken of in the Garden of Eden. As such God His Word, His promise made in the Garden of Eden, had become flesh in 4BCE. When this son of man who was also called son of David and son of God, became 12 years of age he went already in the temple to talk about his heavenly Father. When he was thirty he got baptised by John the Baptist, after which God declared in front of many at the river Jordan, that the man standing there in the water was ‘his beloved son“.

“16 And Jesus when he was baptized, went up straightway from the water: and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him; 17 and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.” (Matthew 3:16-17 ASV)

For those who would have doubted God repeated His saying:

“33 And it came to pass, as they were parting from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah: not knowing what he said. 34 And while he said these things, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud. 35 And a voice came out of the cloud, saying, This is my Son, my chosen: hear ye him. 36 And when the voice came, Jesus was found alone. And they held their peace, and told no man in those days any of the things which they had seen.” (Luke 9:33-36 ASV)

After the man had died God provided a Comforter, Who gave Jesus his disciples the courage to go out in the world and to tell about the miracles that man had done and of what importance that man was and did works in the name of his Father, the Holy Righteous One God, the Elohim Hashem Jehovah.

Day of breaking the bread

Deutsch: Brot- und Backwaren

Bread to be broken as a symbol (Photo credit: Wikipedia)

On the 14th of Nisan they had seen that man taking bread and wine, presenting them as if it was his own body, saying it was given to them and the world for their sins, and the action of that coming together and “Breaking of the Bread” they had to repeat until he would come back.

According to Jewish tradition the month of Nisan is also assigned to the royal tribe of Judah (יְהוּדָה), in whose merit both the Holy Temple was built and from whom the Messiah Jeshua (Jesus Christ) would descend. When we look at the name Judah (יְהוּדָה) we can see that it includes the Name YHVH or YHWH (יהוה) {Jehovha} with the insertion of the letter Dalet (ד), suggesting that Judah would be the “door” or “gate” into the presence of God. This Only One God had kept His promise made in the Garden of Eden. His Word had become flesh. (John 1:1) The man of flesh, blood and bones had only done the Will of his Father (and not his own will) and was killed for it and for being an nuisance for the leaders at that time.  They could not bear it that this man dared to say he was doing all this miracles in the name of his heavenly Father. If he would told the people he was doing it himself they would perhaps not have bothered so much, but now he called to God for what he did. That was considered blasphemy and therefore he had to be killed.

A preparation for salvation by the full ransom

After Jesus had let his disciples prepare for 15 Nisan, the Passover he on the 14th of Nisan enjoyed his last supper on the 14th of Nisan and asked his disciples to remember that day. All followers of Christ therefore should remember that special day when Jesus installed the New Covenant. The same day he was taken prisoner and impaled to find his death. He was put in a grave and according to the Holy Scriptures was three day under the dead, being in sheol or gehenna (the hell) or what we commonly call the grave. {Those who call the hell a place of torture should wonder why Jesus had to be in it for three days.}

Door Knob

The Door to find and to open

Jeshua or Jesus Christ was from the tribe of Judah and had spoken many times of his Father and about his role in this world-system.  He also knew we all have to live in this world, but warned us not to be of this world and to look at him to get to know his Father and to see the light leading up to the gate of the Kingdom of God. Many times Jesus described himself as ha-sha’ar (הַשַּׁעַר) “the gate”(John 10:9). The arrangement of the tribes placed Judah directly in front of the door into the Mishkan (Numery 2:3).

Celebrations and the Day after

English: "Christ risen from His tomb"...

“Christ risen from His tomb”, fresco ; cathedral of Spoleto, Italy; (Photo credit: Wikipedia)

These days when so many have celebrations being it for Passover or being it called Easter, they should see the first New Year which marks the month of the redemption of the Jewish people see the redemption Jeshua brought when he was sacrificed upon the wooden stake at Moriah to redeem us from our sins. The second marks the month of Israels’ corporate salvation that will be fulfilled in the End of Days.  Oddly enough for most Christians, “New Years Day” should be really celebrated in the spring, certainly not in “January.

After three days in the grave, something incredible happened. It goes beyond any human conception. Though we should grasp a clear understanding of the event. Because of the Passover celebration the loved ones of Christ had no time to properly prepare the body for burial with spices and ointments according to Jewish customs. No work could be done on the Holy Sabbath of Sabbaths, so that task had to wait until the day after.

When in the morning, Mary Magdalene and several other women went to the tomb with the spices they had prepared and arrived at the sealed tomb, guarded by Roman soldiers, so that nobody could do something with the body of that rebel Jesus, they found the tomb had been opened and nobody around the tomb. When they went in, they did not find Jesus’ body, and they wondered what had happened.

Suddenly, two angels in dazzling white clothes were there. The women were terrified, but the angels said to them,

“Why do you look for the living among the dead? He is not here; He has risen! Remember how He told you that He would be turned over to sinful men, be crucified, and rise again on the third day!”

The women ran back to tell Jesus’ apostles what they had seen. Peter and one other apostle went to the tomb to see for themselves. They looked in and saw the linen cloths that Jesus’ body had been wrapped in but nothing else. Then they went home, amazed and confused.

Not stolen, not mislaid

The Risen Christ

The Risen Christ, the one who showed his wounds to proof he was not a ghost or spirit (Photo credit: Wikipedia)

You can imagine how terrified they must have been. Who had stolen the body of their most beloved rabbi (master teacher)?

When Peter and the other apostle went home, Mary Magdalene stayed outside the tomb crying. Suddenly she saw Jesus standing there, but she did not recognize him at first. Jesus said to her:

“Woman, why are you crying? Who are you looking for?”

Mary thought He must be the gardener and said:

“Sir, if you have taken him away, tell me where, and I will take him!”

Can you imagine what would have gone through this lady when Jesus said, “Mary!” and she then recognized him and exclaimed, “Master!”?

All the disciples like Mary Magdalene knew Jesus was the son of God, who had done everything for his Father and who had spoken of the possibility of people going to the reign of his Father, him being there. But Jesus affirmed her that he was not yet by his Father in heaven. It is not by dying that something would go up into heaven or hell. Like every human being, plant or animal, Jesus died and we will die. Normally once death, all thinking and handling will be finished. We shall not be able to do anything any more. Mary Magdalene was aware of the dead not being able to do anything, but now she got to see Jesus. Also others, later, got to see Jesus. To them he also proofed he was not a ghost or a spirit, like his Father is a Spirit. He was a man of flesh and blood who showed his wounds to proof that it was him they were seeing know, after he had died. Incomprehensible!

Not yet in heaven, Still to ascend

Jesus said:

“Don’t hold on to me, because I have not yet returned to the Father. But go to my disciples and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'”

Then Mary Magdalene went and said to the disciples

“I have seen the lord!”

and she told them everything that had happened.

Many could not believe what had happened. Several got to see Christ Jesus, and saw that he was really risen. They could see and believe.
We can not see that Jesus is rise. For us it is more difficult to believe, because there are no witnesses alive any more. We have to go on the books, the stories told. Most of all we have to go on our faith were we believe what has been told in the Old Books of the Old Testament, where the promises of God are told to all who want to know. In those books are also the signs given to recognise the promised Messiah. Putting everything together, we should have no doubt who the Messiah is and what God has done with him and for us.

Tool to get out of the slavery of sin and its curse, the death

Having the month where God helped His chosen people to get out of slavery by man, we also have the month where God gave mankind a tool to get out of the slavery of sin and its curse, the death. As such this is the Month of Hope and the Month of Salvation.

Instead of being wondering which presents or gifts we should buy for Easter, we should use Easter time to remember the Exodus form Egypt , the Last Supper, Jesus installing the New Covenant, Jesus being impaled for the sins of the world, and Jesus taken out of the dead by his heavenly Father. A resurrection bringing us hope, because in it, we can see what shall be able to happen to us in the future, after Jesus has returned.

All more the reason to look out for the return of Christ and to put our hopes in that man who was the beloved son of God. We should trust in him and his Father and follow his teachings, being thankful for the restored relationship between God and man.

Dominion of sin and Death has been conquered

In Christ Jesus, Jeshua, death has been conquered. He paid the ransom by giving his body to his Father. If Jesus is God, because God can not die and is an eternal Spirit. Than Jesus could not be taken out of the dead and his body raised to be the body showing wounds. Without dying there could be no he resurrection. And if there is no resurrection, then we have no hope.

Christ Resurrected 47

Christ Resurrected (Photo credit: Waiting For The Word)

If Jesus wasn’t raised, if the tomb was not empty or when Jesus his body would have been stolen out of the grave, than there would be nothing to hold on to accept Jesus was risen. Several people saw Jesus after he had died. They were convinced they had really seen him.  Many were willing to die for what had happened, because they were convinced “death now could be reversed”. Now they could believe sin shall not have dominion over them nor us who believe, because from that day onwards we have come under grace. (Romans 6:14)
In case Jesus’ death didn’t pay our penalty for sin, then we “are still in our sins.” And when Jesus was not taken out of death by his Father, meaning that there did not took place a resurrection, then all those who have died before us … no matter what they did …shall have had nothing in their hope.

Isaiah promised that the dead would live (Isaiah 26:19) and Job knew that there would come a moment that he should not hide any more in Sheol. Abraham Isaac and Jesus believed in a God of the dead but also in the God of the living.

“31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, 32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not [the God] of the dead, but of the living.” (Matthew 22:31-32 ASV)

The one man who did all the time the will of his Father told the people about the hope they could have when he would be gone. If he would not be taken out of the dead, what reason would there be to believe what he said?

“39 And this is the will of him that sent me, that of all that which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up at the last day. 40 For this is the will of my Father, that every one that beholdeth the Son, and believeth on him, should have eternal life; and I will raise him up at the last day.” (John 6:39-40 ASV)

“22 For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. 23 But each in his own order: Christ the firstfruits; then they that are Christ’s, at his coming.” (1 Corinthians 15:22-23 ASV)

We should know that a great quality is been given to the life of man that cannot be matched by any other soul.

“And in none other is there salvation: for neither is there any other name under heaven, that is given among men, wherein we must be saved.” (Acts 4:12 ASV)

“3 For I delivered unto you first of all that which also I received: that Christ died for our sins according to the scriptures; 4 and that he was buried; and that he hath been raised on the third day according to the scriptures; 5 and that he appeared to Cephas; then to the twelve; 6 then he appeared to above five hundred brethren at once, of whom the greater part remain until now, but some are fallen asleep; 7 then he appeared to James; then to all the apostles; 8 and last of all, as to the [child] untimely born, he appeared to me also.” (1 Corinthians 15:3-8 ASV)

“20  But now hath Christ been raised from the dead, the firstfruits of them that are asleep. 21 For since by man [came] death, by man [came] also the resurrection of the dead.” (1 Corinthians 15:20-21 ASV)

By Jesus Christ assurance given

Through Jesus Christ we now have the assurance that we may fall asleep (die), but there shall come a moment, after he returned, that we shall be taken out of the graves and shall come to see what it means to receive the gift of God which is eternal life.

“For the wages of sin is death; but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” (Romans 6:23 ASV)

“It was necessary therefore that the copies of the things in the heavens should be cleansed with these; but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.” (Hebrews 9:23 ASV)

“And without faith it is impossible to be well-pleasing [unto him]; for he that cometh to God must believe that he is, and [that] he is a rewarder of them that seek after him.” (Hebrews 11:6 ASV)

In the resurrection of Christ Jesus our faith in him is of incredible value. Let us therefore recognise who that man was and is and follow his teachings and worship his Father, the Only One True God, Who gives life.

+

Please find also to read:

 1. God’s promises
 2. Belief of the things that God has promised
 3. Israel God’s people
 4. Tu B’Shvat, the holiday of the trees
 5. Passover and Liberation Theology
 6. Commemorating the escape from slavery
 7. Being sure of their deliverance
 8. Deliverance and establishement of a theocracy
 9. Do not be afraid. Good news because a Saviour has been born
 10. Bringing Good News into the world
 11. God’s salvation
 12. Waiting for God’s Salvation
 13. Ember and light the ransomed of Jehovah
 14. Jesus Messiah
 15. Jesus Christ, Jeshua, Messiah, Jahushua
 16. Seeing Jesus
 17. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 18. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 19. Jesus begotten Son of God #5 Apsotle, High Priest and King
 20. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 21. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 22. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 23. Day of remembrance coming near
 24. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 25. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 26. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 27. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 28. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 29. 14-15 Nisan and Easter
 30. Around the feast of Unleavened Bread
 31. Shabbat Pesach service reading 1/2
 32. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 33. A Jewish Theocracy
 34. Observance of a day to Remember
 35. Around the feast of Unleavened Bread
 36. Observance of a day to Remember
 37. Pesach and solidarity 
 38. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 39. Seven days of Passover
 40. On the first day for matzah
 41. Servant for the truth of God
 42. The Anointed One and the first day of No Fermentation
 43. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 44. Wishing to do the will of God
 45. For the Will of Him who is greater than Jesus
 46. Self inflicted misery #3 A man given to suffer for us
 47. The Seed Of The Woman Bruised
 48. The redemption of man by Christ Jesus
 49. Imprisonment and execution of Jesus Christ
 50. Death of Christ on the day of preparation
 51. A Messiah to die
 52. Swedish theologian finds historical proof Jesus did not die on a cross
 53. Impaled until death overtook him
 54. Why 20 Nations Are Defending the Crucifix in Europe
 55. Jesus three days in hell
 56. Christ having glory
 57. Salvation, trust and action in Jesus #3 as a Christian
 58. Your Sins Are Forgiven
 59. A Great Gift commemorated
 60. High Holidays not only for Israel
 61. Festival of Freedom and persecutions
 62. After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ
 63. Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation
 64. Jesus is risen
 65. Risen With Him
 66. Easter: Origins in a pagan Christ
 67. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 68. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 69. Altered to fit a Trinity or Ishtar the fertility goddess
 70. Who Celebrates Easter as Religious Holiday

++

Other interesting articles:

 1. Welcome to Easter 2014
 2. Walk with Jesus: Matthew 27 He who overcame
 3. Gethsemane
 4. Yeshua thanks his father through prayer
 5. Pesach
 6. Good Friday or Passover?
 7. What’s Good about Good Friday?
 8. When Was Jesus Crucified?
 9. Jesus Died
 10. “Christ Is Our Passover Lamb” / The Message of the High Sabbath beginning the eve of March 25, 2013
 11. Ransom for allom
 12. Holy Trifecta: Good Friday, Passover, Resurrection Sunday
 13. Thoughts About Easter
 14. It Did Not End In the Grave
 15. Tree of Jesus Life, the Risen Christ, (a)
 16. On Easter and The Resurrection of Jesus
 17. Easter Questions and Answers
 18. What Happened on Easter?
 19. The Truth About Easter
 20. The Easter Story of the Resurrection
 21. Jesus is alive, the tomb is empty.
 22. The Empty Tomb
 23. He is Risen! What Christians Believe About Easter, and Why
 24. The Significance of the Resurrection – Jesus Arose Where He Died
 25. The Glory of Easter Part 1 + The Glory of Easter Part 2
 26. “The Resurrection”
 27. The Resurrection of Jesus X 4
 28. Even Resurrection Pauses For Sabbath Rest
 29. The Power of His Resurrection
 30. The Resurrection of Jesus Christ
 31. The Resurrection is Believable
 32. He is not here, He is risen, just as He said
 33. When Nothing Meant All
 34. Pass Over Now
 35. Does Christianity Have Pagan Roots? (Part 1) How Did “Easter” Originate? | god from the machine
 36. Does Christianity Have Pagan Roots? (Part 2) The Pagan Myth Myth… No, I’m Not Stuttering

+++

 • Today is the beginning of the biblical new year (biblethingsinbibleways.wordpress.com)
  Happy New Year!!!! Biblically speaking of course.
  Even though January 1st is celebrated as the beginning of the year over the world, as Christians, we need to consider that the Biblical New Year is far more important to us, than a day that was picked by the Romans.
  +
  The month of Abib/Aviv does not coincide with a month in the standard western calendar in any way. This means that the 1st day of the Biblical Year could fall on any day in the season of March/April. The biblical calendar is not one which is set in paper, but which is set in the heavens. When our Creator made the Sun, Moon & Stars, He proclaimed “let them be for signs and for seasons, and for days and years”.
 • Understanding Passover (wqad.com)
  Passover, also called Pesach, is the Jewish festival celebrating the exodus of the Israelites from Egyptian slavery in 1200s B.C.The word Passover comes from the idea that God passed over the houses of the Israelites, who had marked their doorposts to signify that they were children of God.
 • Feasts of Passover and Unleavened Bread (Deut 16:1-16:8) (efinne1540.wordpress.com)
  Abib is often called Nisan and usually refers to our April. Here the Passover is to be celebrated at ‘the place that Yahweh will choose as a dwelling for his name.’ It will not be in the towns that Yahweh is giving to them. The 7 day unleavened bread feast is called the ‘bread of affliction.’ No leftover meat may be eaten the next day. Sunset was the time of the meal because you left Egypt at sunset. There was to be a solemn assembly on the 7th day with no work done.
 • Chag Pesach Kasher v’Sameach : חַג כָשֵׁר וְשָׂמֵחַ (jewsdownunder.wordpress.com)
  The journey initiated during Pesach, that of a nation of slaves racing towards freedom, reaches its climax with the festival of Shavuot, without a rendezvous with God at Mt. Sinai. Here the Jews’ new-found freedom finds its purpose.The agricultural significance of Pesach is that it marks the start of the early harvest period in the land of Israel. The harvesting of the barley grain was marked by a special offering of the Omer commencing on the second day of Pesachand continuing for forty-nine days, concluding at Shavuot.
 • Rosh Chodesh Nisan (glehrer.wordpress.com)
  We learned that Dayenu in hebrew means “enough” and when we sing the song Dayenu at the end of our seder it is because we are thanking God for our freedom, shabbat, the torah, and the miracles he performed to get us out of Egypt when we were slaves. The story taught us about getting ready for the seder, and just when you think you’ve done enough to prepare for Pesach, there is usually at least one more thing you can do to make your seder even more special.
 • Nisan: The Month of Redemption; Adar: a leap year, i.e., to add an extra month, Such a year that has 13 (lunar) months is called a “pregnant year” (שנה מעוברת), indicating a state of being from which a new reality, specifically, the next month – the mont (guapotg.wordpress.com)
  In the Torah, the month of Nisan is referred to as “the month of spring.” From the verse, “Guard the month of spring and make Pesach for HaShem your G-d,” the sages learn of the mitzvah to make a leap year, i.e., to add an extra month (a second month of Adar) when necessary, to ensure that the holiday of Pesach always falls in the season of spring.
 • Passover Guide for the Perplexed, 2014 (algemeiner.com)
  The Passover legacy constitutes the foundation of Judaism, and is therefore included in most Jewish blessings (“in memory of the Exodus”). Passover symbolizes the rejuvenation of nature and mankind, spiritually and physically, individually and collectively/nationally.  Passover stipulates that human rejuvenation – just like the rejuvenation of nature – must be driven by memory/history/roots.
 • The Evolution Of Passover – Past To Present (jewishengagement.wordpress.com)
  The first Passover’s preparation and celebration is described in Exodus 12:1-28. In a nutshell, the Israelites were commanded to take an unblemished lamb, watch over it and then slaughter it on the 14th day of Nisan marking the doorposts and lintels of their homes with its blood. They were instructed to roast it over a fire in its entirety and eat it with unleavened bread and bitter herbs. They were to eat hurriedly with their clothes on, sandals on their feet and staff in their hands within the confines of their homes.
 • Being Filled (mymorningmeditations.com)
  We celebrated Easter this year with our community of Christian and Jewish interfaith families. Our minister started off by pointing out that Easter is not in the Bible, and that our holiday traditions make reference to ancient goddesses, and the fertility rites of spring. She then gathered the children together and talked to them about the Buddhist metaphor of a cup of tea representing the comforting memories of life after the tea bag (or body) is gone. She’s not your typical minister.Next, our rabbi gave an adult sermon about the themes of intimacy, transcendence and unity in the story of the resurrection of Jesus. Somehow, the idea of life beyond death, of renewal and regeneration, seemed completely universal to me as he spoke. As a Jew, I do not feel I need to believe in a messiah or a personal savior in order to celebrate these Easter messages. Our rabbi spent his career at Georgetown, knows his gospels, and has been called a “closet Catholic” by Catholic friends. And yet, he’s an erudite, dedicated and deeply spiritual Jew. He’s not your typical rabbi.
 • The April 15th Blood Moon Eclipse Coincides with The Exact Date & Hours of The Crucifixion (banoosh.com)
  When it mentions here that darkness covers the land, is that a reference to a Solar Eclipse that occurred at the exact hour of the Crucifixion?
Enhanced by Zemanta

25 Comments

Filed under History, Religious affairs, World affairs

Easter: Origins in a pagan Christ

For many of the faithful, god-fearing Christians around the world, the resurrection of the Christ is central to that faith they hold so dear. Every year around March-April dramas are re-enacted commemorating the Passion, Death and Resurrection of Jesus put on by devotees as a form of renewal. Like everything else that goes with religious matters, most Xians are blissfully ignorant about the true origins of this, the central theme of their faith. Coloured eggs are given to friends and the bunny is the animal associated with Easter but little thought is spared for the study of the roots of these traditions and the relationship Xianity shares with the “pagan” world it forever disrespects.

 

Horus

Horus (Photo credit: waywuwei)

The truth of Easter’s origins is not helped by the decontextualised way many Eurocentric researchers analyse history. Most people who write about Easter trace the name to a Mother Goddess whose name in various European traditions was Astarte, Ishtar, Ashtoreth, Cybele, Demeter, Ceres, Aphrodite, Venus, and Freya. The name Easter derives from the Anglo-Saxon goddess of spring Eostre or Ostara. While these many rivers all contributed to the Easter celebrations, we should stop ignoring the African river from which they flowed.

Easter is an ancient spring solstice festival – the same spring solstice festival that gave us Carnival and Phagwa – involving the death and resurrection of the husband of the Great Earth Mother Goddess. This resurrection, far from being a miraculous historical event that occurred two thousand odd years ago, is a symbolic spiritual renewal that has its origins in the dim mists of the earliest human societies in Africa.

The Xian commemoration of Easter stems from this spiritual observance, only to be perverted into a myth of an historical death and resurrection of the biblical Jesus who then appoints a successor in the form of Peter. This myth was cleverly constructed for one purpose and one purpose only, the usurping and maintaining of political power. This point was well explored by Elaine Pagels and need not be dealt with here [see also the essay “Orthodox” Christianity and the birth of European Nationalism]

Xianity’s Easter, the resurrection of Christ Jesus is just a retelling of the Dramas of the Egyptian Yusir/Osiris and the Babylonian Bel, which in turn was a retelling of the symbolic death of the Great Mother of the primordial clan so that the community may survive. It is also bound up with the Nile Valley African’s concept of creation and their observations of the sun’s movements through various star constellations.

 

A statue of Isis nursing her son, housed in th...

A statue of Isis nursing her son, housed in the Louvre (Photo credit: Wikipedia)

According to the Egyptian account of creation only the primordial waters existed at first. Then Ra, the sun, came out of an egg (a flower, in some versions) that appeared on the surface of the water. Ra brought forth four children, the gods Shu and Geb and the goddesses Tefnut and Nut. Shu and Tefnut became the atmosphere. They stood on Geb, who became the earth, and raised up Nut, who became the sky. Ra ruled over all. Geb and Nut later had two sons, Set and Yusir/Osiris, and two daughters, Isis and Nephthys. Osiris succeeded Ra as king of the earth, helped by Isis, his sister-wife. Set, however, hated his brother, killed him and cut him up into 14 pieces. Isis finds and reassembles Yusir then embalmed her husband’s body with the help of the deity Anubis, who thus became the god of embalming. The powerful charms of Isis resurrected Osiris, who then ascended to sit at the side of the divine father Amen-Ra and who became king of the netherworld. Heru/Horus, who was the son of Osiris and Isis, later defeated Set in a great battle and became king of the earth.”

The parallels with the later Xian version are obvious. Indeed, in that short version of the story one can pick out the biblical concepts of the creation out of water, the warring twins, the Mother-Son consort, the death and resurrection of the saviour. Jesus was called the Christ, the Messiah; temporal kingly titles that came from “Karast” and “Messu”, the Egyptian titles for Yusir, Heru and Thoth. Among the ancient pre-Christian cultures, eggs symbolised creation, fertility, renewed life and resurrection. In ancient Egypt/Kemet and Persia during the spring festivals coloured eggs were eaten as part of the elaborate rituals in much the same way that they are being eaten today.

There are many traditions that involve the recreative power of the egg mostly related to the movement of the sun and stars across the heavens:

“As the sun climbed toward mid-day it was called Ra, great and strong. When the sun set in the west it was known as Atum the old man, or Horus on the horizon. As a solar-disk he was known as Aten. The sun was also said to be an egg laid daily by Geb, the ‘Great Cackler’ when he took the form of a goose.”

“Then there is the myth sometimes called the Birth and Flight of Horus. This tale, found in the Coffin Texts, is a combination of two stories. The first is the birth of Horus, and the second is a very old and fragmented myth that the sun burst out of an egg laid by a goose floating on the primordial waters before creation. The Birth and Flight of Horus begins just after Osiris’s death.”

Herodotus informs us that there was an annual festival in ancient Kemet/Egypt to commemorate the descent of King Rhampsinitus into the Underworld and his return to earth. Part of this ritual, apparently connected to the Yusirian Drama, was the enveloping of a priest in a shroud by two other priests, disguised as wolves. These two wolflike characters – portraying the divine guides of the dead – conducted the shrouded one to a temple of Auset/Isis outside the city where they left him. They would later return and lead the shrouded priest, who enacted the role of King Rhampsinitus, back into the city. On his return, the shrouded priest brought with him a napkin, supposedly given to him by Auset. Parts of this ceremony became the narrative in the Gospel of John where we read of visitors to Jesus’ tomb beholding a napkin and a shroud and two angels.

Then there is the Babylonian Drama of Bel; an ancient cuneiform tablet, now in the British Museum, produced about two thousand years before the Xian era, seems to have been used by Babylonian priests, one of whom acted as an announcer at the drama. John Jackson in his book “Man, God and Civilization”, mentions the works of Scottish scholar Arthur Findlay in which he relates the drama:

“The service would be started by the singing of a psalm similar to the Psalms of David in the Old Testament. Following one or more psalms, a priest would recite the appropriate prayer for the occasion. Then the announcer, holding a copy of the program, would arise and read out in a clear, loud voice

Scene I – “Bel is taken prisoner”

An actor representing Bel, the Babylonian Christ, was seen on the stage. Other actors dressed as soldiers would arrest the saviour-god. As the prisoner was led away by the squad of soldiers, the announcer again rose up and called out:

“Scene II – Bel is tried in the Hall of Justice”

At this point the scene of a trial is enacted. A judge was present, and witnesses testified for and against the prisoner, who was found innocent but sentenced to death anyway as in the similar case of Jesus in the Gospels. After the sentencing of the victim, the next scene was called out:

“Scene III – Bel is smitten”

This scene showed the jeering and baiting of the prisoner after the sentence of death had been passed. The next moment would be:

“Scene IV – Bel is led away to the mount”

The actor impersonating the victim was led away by guards to the sacred grove atop the hill. Then the announcing priest read:

“Scene V – With Bel are taken two malefactors, one of whom is released”

Actors representing the two criminals were seen on the stage and, after a trial, one was found guilty, the other innocent. The guilty victim was condemned to death and the innocent one released.

Although the death scene of saviour Bel was a part of the Babylonian Mysteries, this was not shown in the amphitheatre. This fact is explained by Arthur Findlay as follows:

The program does not contain a scene of the god’s death. This may be because it took place on a hill where he was hung on one of the trees in the sacred grove, or crucified, or slain on an altar, and so could not be enacted on the stage. By now, the theatre is empty and everyone has climbed to the top of the hill to witness the death scene. As the actor, taking the place of Bel, and the one representing the malefactor, are not actually killed, it may be that the death the saviour-god actually suffered was not enacted. This is unlikely and it is more probable that the tablet which has been found referred only to the performance in the amphitheatre, which accounts for the death scene not being included thereon. They were heavy and would not be brought away from the theatre. After the scene, when the two malefactors appeared and one was sent after Bel to be sacrificed, the people would know that, for the time being, the performance in the theatre was over. For that reason, and because the death scene was not taking place in the theatre, it is not engraved on the tablet.

After the death scene, the audience would return to the theatre and the announcer would declare:

“Scene VI – After Bel has gone to the mount, the city breaks into tumult”

in this scene the disorderly mob was shown rioting and screaming to exemplify the tumult that took place in the city. The next scene was then announced

“Scene VII – Bel’s clothes are carried away”

In this scene Bel’s body had returned from the mount and was seen on the stage by the multitude. His clothes were removed and his corpse was prepared for burial. The priest then announced the next act.

“Scene VIII – Bel goes down into the mount and disappears from life”

the stage being near the side of a hill, a tomb was dug and the body of Bel was placed therein. The announcement of the subsequent scene would be:

“Scene IX – A weeping woman seeks him at the gate of burial.”

The weeping woman, perhaps the mother, wife, or lover of the dead saviour, added a dramatic touch to this ancient mystery play. Then followed the climax, when the announcer read:

“Scene X – Bel is brought back to life”

The moving story of what happened in the last act of the Babylonian Passion Play and its effect on later religions has been vividly reconstructed by Arthur Findlay:

We can imagine the enthusiasm and excitement this announcement would cause. The people and there is thunderous noise and shouting. Then comes a hush and they reseat themselves awaiting in eager expectancy the denouement of this great drama. During the silence, the stone which has been pushed up against the tomb is seen to move and slowly it is pushed aside. Out of it comes Bel in his burial clothes. As he emerges from the tomb, the audience rises and shouts in its frenzy till all are hoarse. The great drama has reached its climax. Their god has re-appeared to them, death has been conquered, and he has secured for all life in the hereafter. As the actor could not re-appear as a spirit as did Bel after his sacrifice, the re-appearance had to be a physical one, just as the Christian drama depicts Jesus having left the tomb as a human being……This great religious service has never been forgotten. It was copied by the Greeks and is still performed in memory of Christ. It has been preserved for us throughout the Christian era in the four Gospels. The Christian dramatist made such changes in the details as were required so that people should believe that it was an historical event which happened in Jerusalem and that the actors were those who believed to have been disciples of Jesus.

This and the other dramas along the Nile Valley, bear testimony to the irrefutable fact that these mythical dramas and Passion Plays are of a much greater antiquity than Christianity. The Xian resurrected Jesus is only the resurrected Karast of the ancient Nile Valley. He was also the resurrected saviour of Persia, India, ancient America and a host of other cultures all well documented by John Jackson, Kersey Greaves, Rev CH Vail, Arthur Findlay and Godfrey Higgins.

The congregation in an Oriental Orthodox churc...

The congregation in an Oriental Orthodox church in India collects palm fronds for the Palm Sunday procession (the men of the congregation on the left of the sanctuary in the photo; the women of the congregation are collecting their fronds on the right of the sanctuary, outside the photo. (Photo credit: Wikipedia)

We can now make sense of certain extra-religious Easter customs. The Easter Egg hunt, which is restricted to children, recalls part of the historian Plutarch’s narrative wherein he relates that it was children who told AST/Isis where to locate Yusir’s body. Thus, it is children who have the honour of searching for Yusir. The prize of the hunt, the Golden Egg is merely the great solar “Egg”, while the other prize, the silver egg is the full moon. Still another Easter tradition, eating hot cross buns evokes the celestial Mount Calvary upon which the “crossification” of the “sun” of god the very moment that its upward journey from the southern half of the celestial equator to the northern half separates it into two. Further, Palm Sunday, which commemorates Jesus’ entry into Jerusalem, his way strewn with palm leaves, in preparation of the Passover, can be interpreted in three ways:

 

 1. We can identify Jesus with the Kemetic/Egyptian Ra-Yiu, who as the Golden Ass, is a zootype of the sun
 2. It evokes the pre-Mosaic veneration of Ra-Yiu by the ancestors of the Israelites
 3. It symbolises Jesus’ power over Satan, who, in his original form as the evil Set, was depicted as an Ass. Remember that the name Satan itself comes from the Egyptian “Set-An”.

 

English: Palm Sunday in Sanok

Palm Sunday in Sanok (Photo credit: Wikipedia)

Note also that in ancient Kemet/Egypt, the palm branch was viewed as a time symbol and its bifurcated leaves represented the equinox with its equal separation of day and night. The Palm Sunday procession then, symbolises Jesus the sun, Ra-Yiu, “passing over” the celestial equator on his ecliptic ascent at the equinox.

Further, because of the “wobble” created by the rotation of the earth around its axis, this event cannot take place at the exact time every year. This is why, with regard to the celebration of Easter the time varies from as early as March 22nd or as late as April 25th. In general, although not the strict rule, Easter is held on the Sunday after Pasach (Passover) which is usually the first Sunday after the first full moon of spring. It is actually the intentional Xian mis-keeping of Pasach for anti-Jewish purposes. Because Pasach is kept in accordance with a lunar-solar calendar rather than with a strictly solar calendar, Pasach will always occur on the full moon of the first Jewish month, which begins with the closest new moon to the vernal equinox (no earlier than March 10).

The Easter bunny or hare is another signpost to the celestial myths of pre-Christian Kemet. All over Africa the hare is a lunar animal because it never appears to close its eyes, making it a type of full moon. It’s also a zootype of Yusir/Osiris: as an animal that leaps up, it is identified with Yusir as he rises from the dead.

We have just glimpsed at the great antiquity and esoteric symbolism behind an event most of us simply took for granted. As always, it is not the intention to dismiss the bible and Xianity with simplistic views. It is about throwing light on a subject that for far too long has been simplified. In a subsequent essay we will examine the crucifixion from a slightly different perspective.

 

 • The Catholic Encyclopedia
 • The Encyclopedia Biblica
 • Tertullianus Against Marcion – Tertullian
 • History of Christianity
 • World’s Crucified Saviors – Rev C H Vail
 • Afrikan Origins of the Major World Religions – Prof. Yosef ben-Jochannan
 • African Origins of the Major “Western” Religions – Prof. Yosef ben-Jochannan
 • Holy Blood Holy Grail – Henry Lincoln, Michael Baigent
 • Messianic Legacy – Henry Lincoln, Michael Baigent
 • Echoes of the Old Darkland – Charles S. Finch MD
 • History of the First Council of Nice
 • Introduction to African Civilisations – John Jackson
 • Pagan Origins of the Christ Myth – John Jackson
 • Man, God and Civilisations – John Jackson
 • African Presence in Early Europe – edited by Dr. Ivan Van Sertima
 • Black Athena Vol. I – Martin Bernal
 • Ancient Egypt the Light of the World [2Vols.] – Gerald Massey
 • Gerald Massey’s Lectures – Gerald Massey
 • Dead Sea Scrolls Deception – Henry Lincoln
 • Who Is This King of Glory? A Critical Study of the Christus/Messiah Tradition — Alvin Boyd Kuhn
 • The Dictionary of Bible and Religion – editor William Gentz
 • Decline and Fall of the Roman Empire Vol. I – Edward Gibbon
 • Forgery in Christianity – Joseph Wheless
 • The Women’s Encyclopedia of Myth and Secrets – Barbara G. Walker
 • The Dark Side of Christian History – Helen Ellerbie
 • Women, Food and Sex in History –Soledad de Montalvo [4 vols.]
 • The Passover Plot – Hugh Schonfield
 • James; the Brother of Jesus – Robert Eisenman
 • The Gnostic Gospels – Elaine Pagels
 • Personal interviews with the late elder Clemey George
 • The Secret Relationship between Blacks and Jews – edited by the Nation of Islam
 • African presence in Early Asia – Runoku Rashidi
 • The World’s 16 Crucified Saviours – Kersey Greaves

By Corey Gilkes
From RaceandHistory.com

 

+

 

Please do find to read:

 

 1. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 2. High Holidays not only for Israel
 3. 14-15 Nisan and Easter
 4. Death of Christ on the day of preparation
 5. Seven days of Passover
 6. Altered to fit a Trinity or Ishtar the fertility goddess
 7. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 8. Risen With Him
 9. Creation of the earth out of something
 10. Tu B’Shvat, the holiday of the trees
 11. Ember and light the ransomed of Jehovah
 12. Because men choose to go their own way
 13. Taking care of mother earth

+++

 

 • The History and Origins of Easter (personalcreations.com)
  Easter, which celebrates the resurrection from the dead of Jesus Christ, is a holiday actually based on an ancient Pagan ritual. Unlike most holidays, Easter does not fall on the same set date each year. Instead, Christians in the West celebrate Easter on the first Sunday after the full moon of the vernal equinox on March 21. Therefore, Easter is celebrated each year between March 22 and April 25. The exact origins of Easter are unknown, but some sources believe that the word “Easter” is taken from the Teutonic goddess of fertility and spring – Eostre. Easter has also been traced to the Latin words Hebdomada Alba – meaning white week – referencing Easter week in which white clothing is worn by people who get baptized.
 • Does Christianity Have Pagan Roots? (Part 2) The Pagan Myth Myth… No, I’m Not Stuttering (godfromthemachineblog.wordpress.com)
  Superman at times would use his super breath and blow really hard and it produced powerful wind.  And at the end of the first Superman movie, the 1978 version with Christopher Reeve, when Lois Lane dies, Superman flies around the earth so fast in the opposite direction of the earth’s spin that he changes the direction of the earth’s rotation and literally rewinds time so he is able to rescue Lois Lane before she dies*.  Then, in the early 1990’s, DC Comics ran the storyline “The Death of Superman” where Superman was killed in a battle with Doomsday, but Superman returned after a long hiatus.
 • Ultimate Resource of Egyptian Gods (costumesupercenter.com)
  The major deities controlled the most important aspects of life and the lesser deities were in charge of specific duties, i.e, protecting the crops. As it was in ancient times, some groups still worship the gods and goddesses, one such being Isis, goddess of women and magic.
 • Does Christianity Have Pagan Roots? (Part 1) How Did “Easter” Originate? (godfromthemachineblog.wordpress.com)
  In one such blog article I read at this time last year, the author performed the most death-defying acrobatics I’ve ever read to attempt to show how Christianity is just a bootlegged copy of pagan religions.  The comments below the article praised the author’s brilliance.  One comment that stayed with me was a woman who unabashedly wrote: “There you go making sense again!”  Sadly, the article wasn’t just death-defying but logic- and history-defying too.
 • The Truth About Easter (politicsandthebible.wordpress.com)
  Easter is one of the biggest holidays in the Christian religion, along with Christmas and Good Friday.  However it is also has many myths and misconceptions surrounding it.  Some are honest mistakes and others are straight out lies.
  +
  If you remember the controversy surrounding The Da Vinci Code, part of the premise of the story was that much of the Christian faith was removed or added over time.  So much editing had occurred that there was very little evidence pointing to it except for a small circle of true believers who knew better and the hierarchy in the Vatican who didn’t want people to know the truth.  One date when much of this editing occurred is 325 AD, during the Council of Nicaea, which is when most skeptics believe the Bible was compiled and most of the major tenets of Christianity were added.  The problem with this is that the resurrection was very much a part of the religious creed for the 1st century Church.  Cornelius Tacitus, one of the best Roman historians of the 1st century, mentions in the 15th book of his Annals a “mischievous superstition” was held by “a class hated for abominations, called Christians.”  What could have this superstition been?  Jesus proclaiming to be God?  Well the emperors and several characters in Greco-Roman myths already did that, so nothing there that’s too outrageous.  That he did miracles?  The ancient world was full of miracle workers and performers of various wonders.  Jesus shouldn’t have even made it on the radar if that was the reason.  Could it be his resurrection?  That seems to be the only one that fits.  Tacitus was known for being skeptical of resurrection tales and the fact that people in a new religion with a deity that had died and rose again would have caught his attention particularly since Nero used them as a scapegoat.  Josephus, a contemporary Jewish historian, also mentions the resurrection as well.  “On the third day he appeared to them restored to life…”  Some have argued that this text has been tampered with, but it should be noted the Arabic version of the text also includes it but is over all less biased in tone.  Therefore we can be assured that Josephus did faithfully record the Christian belief of Christ’s resurrection.  Whether he believed it or not is up for debate.  And finally we have I Corinthian 15:1-11.  Often described as the first creed to be used by the Church, it adamantly recounts the death and resurrection of Christ.  Considering this epistle would have been written in the 40s or 50s AD, it is quite clear that the early Church believed in the resurrection since the beginning.
 • Did Christians really ‘steal’ Easter? (religion.blogs.cnn.com)
  Just because words in different languages sound the same doesn’t mean they are related. In Swedish, the word “kiss” means urine.

  But the biggest issue for Christians is the claim that Jesus’ resurrection – the faith’s central tenet – might have pagan roots.

  Even apart from whether or not Jesus actually rose from the dead, many Christians claim that the very idea is unique.

  There are other biblical examples of people being raised from the dead – think of Jesus raising Lazarus. But those people went on to die again. Only Jesus was raised from the dead to live forever.

 • Jesus vs Horus Myth…The True Facts (faithgracetorah.net)
  Everyday there are thousands, possibly hundreds of thousands if not millions of people trying to disprove the Bible and mystify the story of Jesus to where they will try to connect him to some other god of another culture such as the Egyptians. Other times, people don’t even try to connect him to another god, but rather they form pseudo comparisons with people such as Ceasar. But are these stories, myths, and comparisons true or is it just some pseudo scholarship gone viral?! Today I’d like to tackle one of these myths in particular: the Jesus – Horus connection.
 • Easter Tradition: Egg Hunt (historytalks.wordpress.com)
  The egg was a symbol of the rebirth of the earth in Pagan celebrations of spring and was adopted by early Christians as an Easter symbol of the resurrection of Jesus. The egg symbol was likened to the tomb from which Christ arose. Traditionally the game is associated with Easter and Easter eggs (Easter egg hunt), but it has also been popular with spring time birthday parties.

  At least since the 17th century the idea of the Easter Bunny to bring the Easter eggs has been known.

  The novelty of the introduction of Easter egg hunts into England is evidenced by A. E. Housman’s inaugural lecture as Professor of Latin at University College, London in 1892, in which he said, “In Germany at Easter time they hide coloured eggs about the house and garden that the children may amuse themselves in discovering them.”

 • Happy Easter (zodiaclivetarotreading.com)
  The term ‘Easter‘ is not of Christian origin. It is another form of Astarte, one of the titles of the Chaldean goddess and also it links to the pagan goddess Eostre (a.k.a. Eastre). She was the Great Mother Goddess of the Saxon people in Europe. Similarly, the “dawn goddess of fertility was known as Ostare, Eostre and Ausos. Similar Goddesses were known by other names in other cultures and were celebrated in the springtime. Some were:

  • Aphrodite, the Greek Goddess
  • Hathor from ancient Egypt;
  • Ostara a Norse GoddessEnhanced by Zemanta

18 Comments

Filed under History, Religious affairs

A Single Seder, and Around the World

Every year we do come a little bit closer to the end-times, the moment when the Elohim thinks it is right to bring world-peace forever and have the Messiah rule on earth from Jerusalem. As long as we are not yet there, we all can try to come closer together and share the common love in the image of the Maker.

+

In this story:

A chance to experience the Passover rituals

Passover story and the various and sundry customs of the holiday.

Passover story works perfectly with this ultimate hope and dream = most particular of our narratives, recalling the moment when God took us from slavery to freedom.

The Haggadah text reminds us:
on the night of Passover each person is obligated to see him or herself as if he or she had actually been a slave and personally redeemed by God.

It is the most universalistic of our stories. > doesn’t every person yearn to be free?  Isn’t freedom the most fundamental human right?  And doesn’t each person – regardless of faith, color, country, gender – deserve to be free, treated with dignity and respect, and seen as a creature created in the image of God?

Enhanced by Zemanta

The Human Side of the Coin

Last night I had the privilege of conducting a ‘learning’ seder at St. Timothy’s School, a 182 year old local prep-boarding school for girls.  We’ve been doing this pre-Passover seder for many years now.  It gives the girls, many of whom are not Jewish, a chance to experience the Passover rituals.  Each table has a seder plate, complete with bitter herbs, haroset, a roasted bone (OK, they use a chicken wing bone!), an egg, and matzah.  We go through the ’30 minute Haggadah’ in about 20 minutes, and then the school serves the girls a fairly traditional Passover dinner, to included brisket and matzah stuffing.  The school does a fabulous job of promoting religious pluralism, and there is a genuine respect for different faith traditions and perspectives.

This was clearly evident just from the table I was sitting at.  I shared my meal with a Christian girl from Nebraska, a…

View original post 292 more words

5 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

This Passover maybe we can liberate ourselves

This Passover maybe we can liberate ourselves
from holding onto what happened
We don’t have to subscribe
To Be Here Now but we can try
letting go of all that happened
that gets in the way
of how pink Egypt is how much
we loved one another before
life intervened. This Passover
We will pass over injustice
not because it’s ok
but because we want to try a holiday experiment
maybe just this year, we want
to liberate ourselves
by saying these words: Forgive Forgive Forgive

Esther Cohen
Esther Cohen is a poet, cultural activist, novelist and book doctor. She lives in New York.

English: Passover plate with symbolic foods: m...

Passover plate with symbolic foods: maror, egg, haroset, karpas, zro’ah, dish of salt water (Photo credit: Wikipedia)

Enhanced by Zemanta

4 Comments

Filed under Poetry - Poems, Religious affairs, Spiritual affairs