Tag Archives: God

Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer

*

++

Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer: “Czego chcesz od nas Panie”
Agata Galik – harfa/harp
Henryk Wojnarowski – dyrygent/conductor
Chór Filharmonii Narodowej w Warszawie
Warsaw Philharmonic Choir
koncert zarejestrowano 1 kwietnia 2016 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej
recorded at Warsaw Philharmonic Concert Hall, April 01, 2016
Realizacja Telewizja Polska S.A.

*

Wat wilt u van ons, Heer, voor uw gulle gaven?
Wat zijn de voordelen die u niet hebt gemeten?
De kerk zal je niet omarmen, overal waar je vol bent,
En in de afgrond en in de zee, op aarde, in de lucht.

Ik wil ook geen goud, want het is allemaal van jou,
Wat er in deze wereld verandert.
Heer met dankbaar hart, we bekennen
Omdat we geen knapper slachtoffer hebben.

Je bent de Heer van de hele wereld, je hebt de hemel gebouwd
En hij borduurde prachtig met gouden sterren;
Je hebt de opgegraven grond gesticht
En je bedekte haar naaktheid met verschillende kruiden.

Op uw bevel staat de zee in de oevers
En de beoogde grenzen springen bang over;
Rivieren van ontelbare wateren zijn grootmoedig.
Witte dag en donkere nacht kennen hun tijden.

Je zult veel bloemen zien De lente baart,
Je bent in een bloemenkrans. De zomer is hier.
Herfstwijn en verschillende appels,
Dan staat de luie Winter op.

Bij uw gratie zal de nachtdauw op zachte kruiden vallen,
En de die-hard graanregen komt tot leven;
Naar je handen kijkt elk dier naar zijn voedsel,
En u voedt iedereen met uw vrijgevigheid.

Wees voor altijd geprezen, onsterfelijke Heer!
Je genade, je goedheid zal nooit ophouden.
Verberg ons terwijl u zich verwaardigt in dit lage land;
Laat mij er een onder uw vleugels zijn!

[Jan Kochanowski, XXV lied uit de tweede boeken, gepubliceerd in 1562. Een meesterwerk van Poolse poëzie.]

Jan Kochanowski, (geboren 1530, Sycyna, Polen – stierf op 22 augustus 1584, Lublin), humanistische dichter die de cultuur van het Renaissance-Polen domineerde.

Kochanowski, geboren in de adel van het land, studeerde aan de Jagiellonische Universiteit in Krakau en later, tussen 1552 en 1559, aan de Universiteit van Padua in Italië. Bij zijn terugkeer naar Polen in 1559, diende hij als secretaris aan het koninklijk hof in Krakau. Hij trouwde omstreeks 1575 en trok zich terug in zijn familiebezit in Czarnolas, in centraal Polen.

Engelse versie / English version: Józef Świder, Jan Kochanowski – What do you want from us, Lord

1 Comment

Filed under Audio, Beelden van de wereld (Foto's & Video's), Bezinningsteksten, Gebeden, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Video, Voelen en Welzijn

Nature: God’s Great Blessing

All to often too many people are looking for God in far away places, whilst His wonders can be seen around us. Man may have been banned from Gan Eden, not living in a Royal Garden any more, but the Divine Creator still lets mankind feel and see what could be part of his living world.
Sources, streams, rivers, flowers and trees bear witness to His Glory.

Footsteps

This weekend, as you are reading this, I am camping with my church family. I have been looking forward to this for weeks because this is my first vacation from my job since September.

Some people hate the outdoors, but even though I grew up in the suburbs, I have always had a deep connection with nature. The outdoors has been my quiet space to think and get out of my normal activities;It is the place I go to relax and it is also one of the few places I feel closest to God.

God created everything around us, including ourselves and the people around us. He made a beautiful garden for the first people to enjoy and live in. While they did not last in the garden God created, the beauty in nature has never gone away. Nowadays, some people have to search hard and long for a place…

View original post 206 more words

1 Comment

Filed under Lifestyle, Nature, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters, World affairs

God setteth up Kings

Un Believers, Sceptics, Atheists, Hedonists, Human Beings . . Read on.

*Ed. Comment: The choice of capital letters in this text is not ours but from the writer Curtis H. Brittle. We reduced already some of this ‘shouting words’, but it takes too much time to change all.
Contact us for more information on the material of this article, online or below, or simply join us at our local Christadelphian Meeting Places.


The following passage is for those who otherwise believe that there is HOPE for this world based on FACTS, not SCIENCE, or EVOLUTION, or CHANCE. This is Historical Evidence, and should not be taken lightly . . that is if you really want to live.

This person is Real, Historical Fact, and This version is true!

Daniel Chapter Two:

Then was THE SECRET revealed unto DANIEL in a night vision.
Then DANIEL blessed the GOD Of HEAVEN.

20 DANIEL answered and said,

Blessed be the name of GOD for ever and ever:
for WISDOM and MIGHT are HIS:
21 And
HE changeth the times and the seasons:
HE removeth kings, and setteth up kings:
HE giveth wisdom unto the wise, and
— knowledge to them that know understanding:
22 HE revealeth the deep and secret things:
HE knoweth what is in the darkness, and the
— light dwelleth with HIM.
23 I thank thee, and praise thee, O thou GOD of my fathers,

WHO hast given me wisdom and might, and hast
MADE KNOWN unto me now what we desired of THEE:
for thou hast now made known unto us
THE KINGS MATTER.

In the Hebrew, this message is even more specific, but HERE, the PATTERN IS PLAIN, and for those who are not BLIND, may see the miracle here.

SO, is this ALL THERE IS ? OBVIOUSLY NOT for this message is from this GREAT MAN DANIEL . . FOR US, and perhaps for the GENERATIONS TO FOLLOW . .

IF YOU are interested in a future that is REAL, it is HERE and it is free for ALL to see. AND YES There is a warning.

FEW THERE WILL BE WHO FIND IT or

FEW SHALL UNDERSTAND.

BE ONE OF THOSE WHO DESIRE TO UNDERSTAND . .

~ ~ ~ SHALOM and may ELOHIM BLESS YOU ALL . .

JOHN 3:
17 For GOD sent not HIS Son into the world to condemn the world; but that the world through Him
MIGHT BE SAVED .
JOHN 5:
34 But I receive not testimony from man: but these things I say, that YE MIGHT BE SAVED.
ROMANS 10:
1 Brethren, my heart’s desire and prayer to GOD for Israel is, that THEY MIGHT BE SAVED.
I THESSALONIANS 2:
16 Forbidding us to speak to the Gentiles that
THEY MIGHT BE SAVED,
to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.
II THESSALONIANS 2:
10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that THEY MIGHT BE SAVED.

 

*

CHRISTADELPHIANS WORLDWIDE ARSK/chb.

Belgian Christadelhians

Brothers in Christ


www.elpisisrael9496.wordpress.com,
www.christadelphia.org, www.christadelphianresources.com,
www.ElpisIsrael.org, www.defendingbibletruth.com, www.biblediscoverychannel.com
www.biblemagazine.com, www.genusa.com, www.adelphosweb.com, www.ThisIsYourBible.com, www.knowyourbible.ca, www.antipas.org, www.one-gospel.org, www.whattheworldiscomingto.org, www.exploringthebible.net, www.dailyreadings.org.uk, www.ukchristadelphians.org.uk, www.christadelphian.org.uk
[*Curtis H. Brittle, 248-762-7748, ElpisIsrael@msn.com, ]
Para mis amigos en Espannol porfavor www.labiblia.com
FREE Phone BIBLE Q&A 800 232-0225, [rev. 16March2018 ©]

 

Curtis H. Brittle

Leave a comment

Filed under Knowledge & Wisdom, Religious affairs, World affairs

The Wind Coming Down from the Mountains

 

     

Ancient Skies

100_5360As the winter storm roared through the trees, thunder rumbled rolling

through the valley, having been sent down the side of the mountain,

and I realized our spirits are so fragile, we often sense

the loneliness of the wind, with snowflakes swirling,

and yet inside our cocoons, we acknowledge the safety

and that God was never angry, even though

He probably does live in the wind

coming down

from the mountains.

     

Poetry and Image © Copyright 2019, ancient skies

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Nature, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?

Waarom moest Jezus of God naar de hel terwijl mensen die slechte dingen hebben gedaan rechtstreeks naar de hemel mogen?

Grote Vraag - Big Question - Wat nu? What now?

De grote vraag – Big Question – Wat is er hierna? Wat is er na dit leven?

Als wij na onze dood ofwel eerst naar het vagevuur gaan en dan naar de hemel, waarom en voor wie moet Jezus dan terug komen om de doden en levenden te oordelen?

Indien wij gered zijn en onze ziel naar de hemel gaat waarom prediken er nog zovelen over verdoemenis in de hel?

Waarom als wij zogezegd gered zijn door het bloed van Christus zijn er nog kerken die hun leden bang maken met hellevuur en eeuwige foltering, terwijl zij zeggen dat wij geen werken meer moeten doen omdat wij gered zijn?

Hebt u zich al eens afgevraagd of God wel kan sterven en dan in een hel zou terecht komen?

Volgens de Bijbel heeft Dé God geen geboorte, geen begin van leven mits Hij altijd al bestaan heeft. De Godheid heeft ook geen einde aan Zijn leven. Er staat in de Bijbel vermeld dat geen mens Hem kan zien en leven, maar ook dat geen enkel mens Hem iets kan aandoen. Nochtans weten wij dat Jezus door zeer veel mensen is gezien, die dan toch niet dood vielen, en dat hij zelfs enkele tot leven bracht, terwijl hij zelf toch dood ging aan een houten paal, opgehangen door de Romeinen en begraven door enkele toegewijden.

God, volgens de Bijbel, kan overal tegelijkertijd zijn. Hij is noch gebonden door plaats, noch door tijd. Aldus kan men zeggen dat God in de hemel kan zijn, maar ook op aarde alsook in de hel.  Maar indien de hel een folterplaats voor zondigen zou zijn kan men zich ook wel afvragen wat God daar zou horen te doen. Als men weet dat Jezus zonder zonden zou zijn kan men het ook stellen dat het zeer vreemd is dat Jezus naar de hel zou moeten gaan, terwijl hij vrij van zonden is.

Wat zijn eigenlijk dat vagevuur en die hel?

Heb jij al ergens over een vagevuur gelezen in de Bijbel?

Voorgeborchte of het verblijf van de zielen die na het sterven niet toegelaten worden tot de hemelse glorie van Christus en ook niet naar de hel of het vagevuur gezonden worden. – Domenico Beccafumi. De nederdaling van Christus in de Limbus. 1530-1535.

Nergens in de Bijbel wordt er over een vagevuur gesproken. Nergens wordt er gezegd dat mensen na hun dood nog eens voor een tweede maal zouden gestraft worden voor hun gedane fouten. Ook wordt er nergens over een voorgeborgte of voorgeborchte, gesproken waar kleine kinderen indien zij nog niet gedoopt waren, of zielen die na het sterven niet toegelaten zouden worden tot de hemelse glorie van Christus en ook niet naar de hel of het vagevuur zouden gezonden worden, naar toe zouden moeten gaan. Volgens de Heilige Schrift is de straf voor de zonde eenvoudigweg de dood. Daar eindigt het leven en daarmee is het eindpunt bereikt van ons als zondig wezen. De dood zelf is de straf die ons is opgelegd.

Kan u een rechtvaardige Vader of rechter voorstellen die nogmaals straft als een straf voor een bepaald feit al verricht is geworden?

De Elohim Hashem Jehovah wordt volgens het Boek der boeken, de Bijbel, voorgesteld als een rechtvaardige Vader en Herder. Kan u zich een liefdevolle vader voorstellen die continue zijn kinderen blijft straffen voor dezelfde fouten? Wat zou u er van denken als die Liefdevolle Vader telkenmale een straf volbracht is voor eenzelfde feit opnieuw een straf zou geven en dan nog eens en nog eens, om zo het kind tot in het oneindige te laten lijden?

Als rechtvaardige Vader is het wel zo dat Hij gemaakte fouten niet ongestraft kan laten.

“Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, {9 } bezoekende de ongerechtigheid der vaderen {10 } aan de kinderen, {11 } en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid. {12 } (Ex 34:7 STV)

“Dat niemand zijn broeder vertrede, {12 } noch bedriege {13 } in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.” (1Th 4:6 STV)

“Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, {56 } en het bloed des testaments {57 } onrein geacht heeft, {58 } waardoor hij geheiligd was, {59 } en den Geest der genade {60 } smaadheid heeft aangedaan?” (Heb 10:29 STV)

“Komt dan, en laat ons samen {58 } rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, {59 } zij zullen wit {60 } worden als sneeuw, al waren zij rood {61 } als karmozijn, {62 } zij zullen worden als witte wol.” (Jes 1:18 STV)

“Want de bezoldiging der zonde {62 } is de dood, {63 } maar de genadegift Gods {64 } is het eeuwige leven, {65 } door Jezus Christus, onzen Heere.” (Ro 6:23 STV)

Als de dood door God als de ultieme straf wordt aanzien, waarom zou er dan nog eens een straf in een vagevuur of in een hellevuur moeten volgen?

Wat is de hel?

Heb jij gemerkt dat er in de bijbel over de hel of Gehenna, Hades, Sjeool, Sheool of Tartarus wordt gesproken, welke allemaal hetzelfde zouden zijn?

Heb jij daar al bij stil gestaan wat dat eeuwig of steeds brandende vuur zou zijn?

In de vroegere tijden braken wel eens ziekten uit die zeer besmettelijk waren. Om de besmetting inte perken werden de lijken zo vlug mogelijk verbrand, zodat zij geen nieuwe slachtoffers meer konden maken. Omdat het zo belangrijk was die besmettelijke ziekten onder controle te houden werd er buiten de stadsmuren steeds een vuur aan gehouden om zo vlug mogelijk daar de lijken te verbranden zodat er niets meer dan stof zou van overblijven, welk dan ook niemand meer zou kunnen besmetten. Dat steeds brandend vuur werd “hel” genoemd zoals ook de graven “sheol” of “sheool” werden genoemd. Dat vuur buiten de bewoonde wereld werd namelijk als het “graf” bedoeld, of de “eeuwige rustplaats” voor de overledene.

Ook vandaag moeten wij nog steeds de lezing in de Bijbel opvatten als toenertijd. Maar zoals toen waren er mensen die filosofeerden en hoopten dat er na dit leven nog iets zou zijn of dat de mens over ging tot een andere gedaante. Telkenmale als men stierf zou men terug tot leven komen in een gedaante, afhangende van het voorgaande leven. Had men goede dingen verricht zou men verbeteren, had men slechte daden verricht zou men naar een lagere stand terug keren. Zulke incarnaties zijn tegen de leer van God, maar zijn ook bij meerdere geloofsgroepen binnen geslopen. Wij horen ons hier echter van zulke gedachten  te ontdoen.

Is Jezus een incarnatie van een God-mens?

Door al die Griekse filosofische gedachten rond een steeds terugkerende mens of een “reïncernatie” is ook de gedachte opgekomen van een “god-mens reïncarnatie”. Door woordverdraaiingen kwamen valse leraren er toe mensen te overtuigen dat het woord ook een mens maar tegelijkertijd God kon zijn. Aldus kwam het geloof er in dat

Het Woord is vlees geworden

zou inhouden dat God zelf vlees zou geworden zijn, en dat het niet ging om het Woord van God, namelijk de uitspraken van God, die vlees zouden zijn geworden (wat de intentie van de evangelieschrijver was).  Volgens meerder mensen die zich ‘geloofsgeleerden” of “godsgeleerden” (“theologen”) noemden moest zulk een schrijven wel inhouden dat het over God ging die zich zogenaamd bekleedde met vlees zoals bij een materialisatie of een reïncarnatie. Hun interpretatie betekent dat God zogezegd werd wat de mens was — vlees en bloed — opdat Hij een van ons mensen zou zijn. Sommigen beweren zelfs dat dat één van de noozaken was om ons te verlossen. Vreemd is dat zij dan niet afvragen waarom God dan zo vele eeuwen wachtte om naar de aarde te komen en te doen alsof Hij verleid werd (want God kan niet verleid of misleid worden) en om te doen dat de mens Hem iets kon aandoen en Hem zelfs ter dood zou kunnen brengen (want God kan niet sterven en de mens kan Hem niets doen).

Hoe wij Johannes’ geschriften ook doorzoeken, wij kunnen nergens vinden dat hij zegt dat het Woord een God-Mens, een combinatie van God en mens werd.

Van waar komt dat God-mens zijn?

Ook al bestonden er al zeer veel mythen over goddelijke wezens en god mensen bij de heidense volkeren is de uitdrukking God-Mens speciaal geworden bij de trinitariërs die het zich heel eigen maakten en van “de zoon van God” “god de zoon ” maakten, alsof dat juist het zelfde zou zijn. Velen zien zelfs niet meer het verschil tussen die twee en zijn er van overtuigd dat Jezus zowel zoon van God is als God zelf is. Voor hen is Jezus een deel god van een Driegodheid, naar de gelijkenis van de vele drie-godheden in polytheïstische groepen. Maar daarbij valt op dat bij die meergoden aanbidders hun subgoden dikwijls meer gelijkheden vertonen met de hoofdgod dan Jezus met zijn goddelijke Vader. Om dit te vergoeilijken gaan sommigen zo ver om het een kat-en-muis spelletje te noemen waarbij zij wel naar strikvragen kijken maar niet de essentie van Jezus antwoorden ter harte nemen. zij durven dan zelfs te schrijven

Blijkbaar zit er iets in Jezus’ antwoord verstopt dat zó explosief is dat men daar het liefst een eind bij uit de buurt blijft. {God, de enige God, is in Zijn Zoon Jezus onze naaste geworden}

en dan draaien zij rond de pot die zij wel weten, namelijk dat

God alleen God is en dat er geen andere God dan Hij is (12:32) {God, de enige God, is in Zijn Zoon Jezus onze naaste geworden}

en beseffen zij wel

Juist de Joden wisten als geen ander dat deze Enige zijn eer niet deelt met een ander (Jesaja 42:8, 48:11). Dat had God duidelijk gemaakt na de ellende van de ballingschap als straf voor een volk dat andere goden (!) achterna liep. {God, de enige God, is in Zijn Zoon Jezus onze naaste geworden}

Nergens heeft Jezus zich gelijk gesteld aan God, integendeel heeft hij zelfs gezegd dat hij niets kan doen zonder God, die veel groter is dan hem.

“Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, {15 } tenzij Hij den Vader dat ziet doen; {16 } want zo wat Die doet, {17 } hetzelve doet ook {18 } de Zoon desgelijks.” (Joh 5:19 STV)

“Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder {57 } tot u. Indien gij {58 } Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. {59 } (Joh 14:28 STV)

Wat wij als het Onfeilbare Woord van God beschouwen (de Bijbel) heeft het zelfs regelmatig over „de Zoon des mensen”, hetgeen wel zeer afwijkt van God-Mens. Alsook wordt daarin vermeld dat God zelf, Die geen leugens vertelt, verklaart dat God Zijn welbeminde zoon is.

“21  En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd; 22 En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, {24 } in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! 23 En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, {25 } zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, den zoon van Heli, {26 } (Lu 3:21-23 STV)

In Johannes’ geschriften wordt de uitdrukking „Zoon des mensen” zestien maal op het Woord van toepassing gebracht. Dit duidt erop dat die mensenzoon en niet “god de zoon” door een menselijke geboorte op aarde „vlees geworden” is. Zijn vleeswording betekende niets minder dan dat Jezus als mens van vlees en bloed zichtbaar werd voor iedereen. God kan door geen enkel mens gezien worden, maar Jezus werd door velen gezien. Hij was ook tastbaar en bevestigde dat hij geen geest was zoals zijn hemelse Vader wel een geest is, die dan ook geen vlees, beenderen en bloed heeft.

“Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; {36 } tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.” (Lu 24:39 STV)

“God is een Geest, en {22 } die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” (Joh 4:24 STV)

“Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht {31 } niet kunnen zien; {32 } want Mij zal geen mens zien, en leven. {33 } (Ex 33:20 STV)

Een materialisatie of incarnatie van God of van een hemelse zoon Gods kan moeilijk als een rechtvaardige oplossing aanzien worden. Hierbij moet men dan trouwens de vraag stellen waarom God zolang gewacht heeft en indien wij mensen dan nu zouden verlost zijn, waarom hij ons dan nog zo lang laat lijden en zovelen nog steeds in het ongewisse laat?

de god Apis

De Egyptische godheid die haar eigen dodenpriesters kreeg en later als Apisstier van Memphis meer karaktertrekken toebedeeld kreeg en de aardse belichaming van de god Ptah werd.

Men moet weten dat bij zeer veel heidense groepen reïncarnatie tot het normale gebeuren mag behoren. Niet alleen zijn in zulke groepen dieren gewijd aan bepaalde goden, maar sommige dieren worden daar ook beschouwd als de incarnatie van een bepaalde god of godin. De Apisstier bijvoorbeeld werd als de incarnatie van de god Osiris beschouwd en ook als een emanatie van de schepper god Ptah of Peteh, de vergoddelijking van de primordiale wereld in de Enneadische kosmogonie, dat letterlijk Ta-tenen werd genoemd met de betekenis van verrezen land, of als Tanen, met de betekenis van ondergelopen land.

Zondeval en Losgeld

God kon zo met een vingerknip de mens laten verdwijnen en opnieuw een ander menselijk wezen geschapen hebben. Maar dat zou niets aan het gestelde vraagstuk oplossen. De mens had gerebelleerd tegen God en Zijn rechtschapenheid en recht op heerschappij in vraag gesteld. Met de zondeval in de Tuin van Eden heeft de mens de dood als straf voor die rebellie tegen God over zich gekregen.

Als wij sterven hebben wij met onze dood betaald voor de schuld van onze weerstand en ongehoorzaamheid aan God. Er is dan verder helemaal geen reden om nogmaals een andere straf te krijgen of om nogmaals een aflossing te voorzien voor onze schulden. Want Jezus Christus als mensenzoon is er in geslaagd om onze schuld af te lossen doordat hij als mens er in geslaagd is om volledig Gods Wil te doen en zich aan te bieden als een Offerlam ten behoeve van het Losgeld voor alle mensen hun schulden.

Mits God aanvaard heeft dat Jezus zijn eigen wil ter zijde heeft geschoven en zijn plengoffer aanvaard heeft zijn wij nu begenadigd met de vrijspraak, indien wij dat Offer ook willen erkennen en bereid zijn om te geloven dat Jezus de Weg naar God is, de Gezondene, de Heiland en Onze Verlosser.

Wij moeten beseffen dat wij misschien niet onderuit kunnen om te gaan sterven, maar doordat Jezus een volmaakt offer aan god heeft aangeboden ligt er voor ons een Genadegave klaar welke ons toch nog iets na de dood kan opleveren. Maar als wij sterven zullen wij of in een graf gelegd worden of gecremeerd worden. Bij beiden zal ons lichaam tot stof en as vergaan, zoals in de bijbel staat opgetekend. Daarbij zal ons denken ook vergaan, terwijl voor de nabestaanden enkel de herinneringen en onze vroegere geschriften zullen achterblijven. Verder zal er voor ons geen mogelijkheid meer zijn om met hen te communiceren of zo. Alles zal gedaan zijn. Indien wij nog iets hadden moeten doen, dan moest dat voor dat stervenspunt gebeurd zijn.

“Ziet, alle zielen {7 } zijn Mijne; {8 } gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven. {9 } (Eze 18:4 STV)

“Want de levenden {22 } weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; {23 } zij hebben ook geen loon {24 } meer, maar hun gedachtenis is vergeten. {25 } (Pre 9:5 STV)

“Alles, {40 } wat uw hand vindt {41 } om te doen, doe dat {42 } met uw macht; want er is geen werk, {43 } noch verzinning, {44 } noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.” (Pre 9:10 STV)

“Want het graf {50 } zal U niet loven, de dood {51 } zal U niet prijzen; die in den kuil nederdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen. {52 } (Jes 38:18 STV)

“19 Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart {36 } hun beiden; gelijk die sterft, {37 } alzo sterft deze, {38 } en zij allen {39 } hebben enerlei adem, {40 } en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; {41 } want allen zijn zij ijdelheid. {42 }20 Zij gaan allen naar een plaats; {43 } zij zijn allen uit het stof, {44 } en zij keren allen weder tot het stof.” (Pre 3:19-20 STV)

“In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, {38 } totdat gij tot {39 } de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.” (Ge 3:19 STV)

Ook voor Jezus, die mens van vlees en bloed, stond er niets anders op dan na zijn dood in het graf gelegd geworden. Maar daar zal het grote verschil, zijn opstanding een bewijs moeten zijn voor ons mensen, dat er ook voor ons zo iets moois te verwachten valt. Indien Jezus God zou zijn dan hadden wij nu als mensen nog steeds geen bewijs dat een mens uit de dood zou kunnen opstaan. Dan waren wij nu nog steeds in het ongewisse. Nu echter hebben wij een verzekerde hoop!

+

Voorgaand

Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden

Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven?

Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen

Uitlopen om uit lichaam te wonen

++

Aansluitend

 1. Zonde en rekenschap
 2. Wat gebeurt er als wij sterven
 3. Dood
 4. Vindt er een transfer plaats na de dood?
 5. Lichaam en ziel één
 6. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 7. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God
 8. Al of niet onsterfelijkheid
 9. Onsterfelijkheid – Immortaliteit
 10. Eeuwenlange verkondiging van de hel als martelplaats
 11. Hemel
 12. Hemel en Hel
 13. Hellevuur
 14. Kinderen niet naar het voorgeborgte
 15. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 16. Graf
 17. Is er meer in dit leven dan dit?
 18. Wat is de bedoeling van dit leven
 19. Beperktheid van de mens tot in zijn dood
 20. De Bijbel haar relevatie over God
 21. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 22. Bekommerende God
 23. Plan van de goddelijke maker
 24. Bestemming van de aarde
 25. Bestemming getrouwen en rechtvaardigen
 26. Bestraffing vermijden
 27. Redding mogelijk voor allen
 28. Bevrijding
 29. Christelijke hoop op eeuwig leven
 30. Reddingsplan
 31. Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden
 32. Hoop
 33. Hoop op een man
 34. De onschuldige
 35. Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte
 36. Doctrine van de Drievuldigheid
 37. Jezus de Weg naar God
 38. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 39. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 40. Für den Willen dessen, der größer ist als Jesus
 41. Lam van God #1 Sprekers voor God
 42. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 43. Christus Jezus: de zoon van God
 44. Hoop voor de toekomst
 45. Hoop eerste christenen
 46. Hoop op leven
 47. Hij die komt
 48. Jezus moest sterven
 49. Zoon van God – de weg naar God
 50. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 51. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 52. Vertrouwen in Jezus Christus
 53. Jezus drie dagen in de hel
 54. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 55. Geloof in Jezus Christus
 56. Geloof in slechts één God
 57. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 58. God is positief
 59. God komt ons ten goede
 60. Gods hoop en onze hoop
 61. Er zijn geen teleurstellingen voor degenen wier testamenten zijn begraven in de wil van God
 62. Keuze van levende zielen tot de dood
 63. Gods redding
 64. Gods beloften
 65. Christus wederkomst
 66. Sterfelijk en spiritueel lichaam
 67. Heerlijk einde
 68. Waarheid van mens of van God
 69. Verzoening
 70. Zoenoffer
 71. Verzoend met God
 72. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 73. Koninkrijk van God
 74. Koninkrijk Gods
 75. Laatste dagen omroepers
 76. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 77. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd

+++

Gerelateerd

 1. Als anderen niet langer meedoen en/of niet meer in God geloven: hoe houden we het dan vol om kerk te zijn?
 2. Christen-populisme helpt niet. Christelijke spelregels voor geloofwaardig optreden
 3. Zondeval
 4. Dag 4 – De zondeval
 5. Perspectief na de zondeval
 6. De hel van veraf en dichtbij
 7. God, de enige God, is in Zijn Zoon Jezus onze naaste geworden
 8. God wil in en met ons winnen
 9. ‘En toen kwam Jezus’ – Heb. 1, 1-4
 10. ‘God in ons midden’ – 3. ‘TomTom+’
 11. Verduistering
 12. Verzoening?
 13. Spreken over Gods oordeel begint bij de gekruisigde Jezus
 14. In Search of Immortality, Book Review
 15. Reincarnation 1
 16. Reincarnation 2
 17. Reincarnation – 5 Incredible Stories Told By Young Children Around the World
 18. Reincarnation for the Curious Christian, Part 1
 19. Why Children and Childhood? – The answer from a Spirit
 20. Re-Merging With Source God
 21. Buddhism, Christianity, and Islam 101: Religion on the Rebound, Religion on the Run…

1 Comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Vragen van lezers

Master of Offense – July 25

A DEVOTED LIFE

“Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful; it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all thing, endures all things. Love never ends…” 1 Corinthians 13:4-8

taken___liam_neeson_by_antsupoju1-d4z8mwd“I don’t know who you are. I don’t know what you want. If you have emotional expectations, I can tell you I have limited means to fulfill them. But what I do have are a very particular set of skills, skills I have acquired over a life time. Skills that make me a nightmare for people like you. If you walk away, that’ll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don’t, I will be your friend, I…

View original post 584 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Prayers, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

O God, How Long? ~ Psalm 74

In this godless world there are also people who think they think they can ask their god or gods for things to happen. There are also people who call themselves ‘Christian‘ and wonder why God does not answer their prayers, though they do not see they have not taken them the right God of gods but pray to a man made god, a god son, and to people they call saints. Though the Elohim Hashem Jehovah is very clear that we should only have and worship the One True God of Israel, the God of Abraham, Jesus and his disciples, Who is an eternal Spirit God and not a fleshy god.

If you feel as though God is not watching or that He does not care you are perhaps better to search your heart, to see if you are really worshipping the right god, and not for example Jesus or any other human being or idols.

Today we can find lots of people who make a mockery of the God of Israel, also not willing to see the Biblical Truth. They most often see the false teachings of human ‘spiritual’ leaders or theologians, be it from Islamic or Christian groups, who destroy everything on their path, leaving nothing but pain and misery in their wake.

More people should follow Asaph his example, coming to look up at the real Only One True God, Jehovah the Elohim Hashem Divine Creator, and to cry out to that God of the universe, the Maker of heaven and earth, summer and winter. We all should know that it is That eternal God Who is prepared to be our rock and refuge, to defend Himself and those who really love Him and worship Him alone, that no matter what the enemy would love to do. They shall always come to know that This One True God is always the Most Mightiest god of all.

– Note: a pity the guest-writer of today, who calls herself a Born-again believer in Christ, wife, mother, teacher, artist, poet, blogger, pianist, singer, telling us she has praised God with her music ever since 1980, makes a strange twist at the end of the article, writing

“Then boldly make your requests known to Him, praising His name and trusting Him for the answer in His time.”

as if she thinks Jesus is God, and as such is forgetting that Jesus is the son of God and the Way to God.
But all the rest of the article, when you keep that only One God Who is One, in your mind is a worthy collection of words to remind people of that greatness of the Most High and how in the ancient times people looked up at Him.

*

To remember

 • Asaph felt lonely + alone > God silent => remembered days of old + God redeemed Israel from out of the hand of the enemy in Egypt, + brought them to Canaan, +gave them land for an inheritance, + established His name in their midst.
 • enemy had attempted to wipe out religion of Israelites by destroying their places of worship > temple + synagogue destroyed by the enemy
 • we can trust Jehovah God to know when enough is enough <=  God = never early, never late; always right on time, not limited by our calendar or clock.
 • God’s purposes are ever so much bigger than anything we can imagine.
 • Asaph did not ask God to defend His people, but His own holy and righteous name => to be preserved holy and blameless in the eyes of the enemy.
 • Asaph wanted deliverance, not for his own sake, or for the sake of his countrymen =  for the testimony of the God of mercy and grace.
 • not forget that God = still in control in affairs of men.
 • elements of Asaph’s prayer in psalm 74 should be present in all of our prayers
 • our guest writer compares Psalm 74 to the Model Prayer as recorded in Matthew 6:9-13.
 • When you pray > do not be afraid to let God know how you feel <= He already knows anyway
 • When you pray > Praise Him for who He is + for His will to be done, + for provision + forgiveness, deliverance

++

Additional reading

 1. Are you looking for answers and Are you looking for God
 2. The truth is very plain to see and God can be clearly seen
 3. God of gods
 4. God is One
 5. Attributes to God
 6. God should be your hope
 7. The Almighty Lord God of gods King above all gods
 8. God Helper and Deliverer
 9. Gods promises
 10. Belief of the things that God has promised
 11. God’s never-ending stream of much-needed mercies
 12. Gods salvation
 13. Believing in the send one and understanding that one does not live by bread alone
 14. Today’s thought “They did as Jehovah God commanded Moses” (April 17)
 15. Today’s thought “nonsense surrounding the many gods” (July 28)
 16. Have you also been deceived
 17. Walking alone?
 18. Does God hear prayer?
 19. Work with joy and pray with love
 20. Give your worries to God
 21. Praying For What We Want or Don’t Want
 22. Genuine prayer
 23. Does God answer prayer?
 24. People who know how to pray to move God to take hold of our affairs in a mighty way
 25. Gods measure not our measure
 26. God showing how far He is willing to go to save His children
 27. Extra verses to remember by The Name to be proclaimed
 28. Listening and Praying to the Father
 29. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #6 Words to feed and communicate
 30. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #2 Purity
 31. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #7 Prayer #5 Listening Ear
 32. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #10 Prayer #8 Condition
 33. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #16 Benefits of praying
 34. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #18 Fulfilment
 35. God Feeds The Birds
 36. Displeasures and Actions of the Almighty God
 37. Prayer, important aspect in our life
 38. Worship and worshipping
 39. Praise and give thanks to God the Most Highest
 40. Praise the God with His Name
 41. Gods non answer
 42. Faithful to the leastening ear
 43. Wishing to do the will of God
 44. Observing the commandments and becoming doers of the Word
 45. Golden rule for understanding in spiritual matters obedience
 46. Happy who’s delight is only in the law of Jehovah
 47. Rest thy delight on Jehovah
 48. 7000 to 20000 words spoken each day
 49. Biblical Prayer at Tabernacle Site Shilo
 50. Own Private Words to bring into a good relationship
 51. Old Man of Prayer
 52. Sometimes we face trials
 53. Being sure of their deliverance
 54. Prayer for the day

The Abundant Heart

sunset-over-lake God rules the day and the night, and He can be trusted with the details of my life too.

Does it seem as though this world could not get any more debauched than it is already? Do you feel as though God is not watching? that He does not care? I can assure you that He is, and He does. But perhaps He is waiting for His people to cry out to Him in humble prayer.

Asaph felt the same way. The enemy was having a heyday, making a mockery of the God of Israel and destroying everything in their path, leaving nothing but pain and misery in their wake. Asaph did the one thing he could do—he cried out to the God of the universe, the Maker of heaven and earth, summer and winter, to defend Himself in the presence of the enemy.

from Psalm 74
Maschil of Asaph

View original post 1,587 more words

4 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, World affairs

A Reminder of Hope and Light on a January Morning

Reflections by Doc Arnett

In the dry heart of winter,
the cold splinters around us,
shards of light cut through
night’s thinning darkness.

A teasing sun rises to the south
of what we believe is east,
bringing an illusion of heat
to leafless limbs and bare branches.

On other days,
a gray heaviness hovers around us,
hazy shadows shift slowly
in frozen passings.

Even through this mist of clouds,
a touch of Light still moves within,
easing clenched fist into outstretched hand,
whispering hope into a land of doubt:

“You live yet
and God still works within you.”

H. Arnett
1/8/18

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Nature, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

I Am Not Alone

“I Am Not Alone”
By: Kari Jobe

When I walk through deep waters
I know that You will be with me
When I’m standing in the fire
I will not be overcome
Through the valley of the shadow
I will not fear
I am not alone
I am not alone
You will go before me
You will never leave me
In the midst of deep sorrow
I see Your light is breaking through
The dark of night will not overtake me
I am pressing into You
Lord, You fight my every battle
And I will not fear
You amaze me
Redeem me
You call me as Your ownYou’re my strength
You’re my defender
You’re my refuge in the storm
Through these trials
You’ve always been faithful
You bring healing to my soul

6 Comments

Filed under Being and Feeling, Poetry - Poems, Religious affairs, Video

Yehovah commands us to place Him first!

Today the world has made itself many gods and many people play themselves for god.

If God is too close, the people retreat in fear (Ex. 20:16) If God is too far, they resort to idol worship (Ex. 32:1).

Today living in a world where most have forgotten about the Creator or do not want to know about the Most High Elohim, it our the believers in Him who have to witness for Him and should make sure that the set-apart Name of the Omniscient Omnipotent Hashem shall resound all over the world.

+++

Glory to ‎Yehovah (יְהֹוָה)

“And Elohim spoke all these Words, saying, “I am Yehovah your Elohim, who brought you out of the land of Mitsrayim, out of the house of slavery. “You have no other mighty ones against My face. “You do not make for yourself a carved image, or any likeness of that which is in the heavens above, or which is in the earth beneath, or which is in the waters under the earth, you do not bow down to them nor serve them. For I, Yehovah your Elohim am a jealous Ěl, visiting the crookedness of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate Me,” but showing loving-commitment to thousands, to those who love Me and guard My commands.”


‭‭Shemoth (Exodus)‬ ‭20:1-6‬ ‭TS2009‬‬

View original post

2 Comments

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs