Tag Archives: Liefde

Liefde heeft geen reden nodig


”Liefde heeft geen reden nodig.
Je houdt van iemand omdat je van hem of haar houdt.”
Paulo Coelho


Advertisements

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Iets liefs dat ons verlaat


”Als iets liefs ons verlaat, blijft toch de liefde.”

Robert Hamerling

 

 

Der österreichische Dichter und Schriftsteller...

Der österreichische Dichter und Schriftsteller Robert Hamerling (1830-1889) (Photo credit: Wikipedia)

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Nederlandse teksten - Dutch writings

Reflectie voor 13 Juli: Drie belangrijke dingen in liefde en vriendschap


”In de liefde en in vriendschappen zijn drie dingen belangrijk: Respect, Begrip en Vergeving.”

Sonia Pereira

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings

Niets nodig hebbende liefde


”Liefde heeft niets nodig en is nergens bang voor.”

Eckhart Tolle

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings

Haat, liefde en een olievlek

Als Haat gaat als een olievlek,
waarom de Liefde dan niet?

Claudia de Breij in haar voorstelling Teerling  (Ingestuurd door:  Marlies Sweere, Didam NL)

English: Claudia de Breij at the Dutch Film Fe...

Claudia de Breij tijdens het Dutch Film Festival 2008 (Photo credit: Wikipedia)

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten

Liefde is poëzie // Poëzie is liefde

Today, adding to die seisoen draai vir my and Bereid om toegevingen te maak vir jouself en vir ‘n ander a twenty something globetrotter, polyglot, shopaholic and YouTube-addic bring his poetic words.

Het vreemde ding liefde omkneld elke mens en kan wel eens voor hoofdbrens zorgen. / Die vreemde ding liefde omkneld elke mens en kan wel eens vir hoofdbrens verseker. ‘N dubbelsinnigheid van woorde, mistige bestaan van verstaan, gedempte verdriet oor verliese. Laat ons steeds in die klein van die groot erken en liefhet.

Belgenius

Jouw aanwezigheid is als een gedicht

Dat ik opnieuw en opnieuw en opnieuw

En opnieuw

Lezen wil

Een meerlagig liefhebben

Een ambiguïteit van woorden

Een nevelig bestaan van begrijpen

Een gedempt verdriet over verliezen

Een eigenaardig aanschouwen

Een pluraliteit aan betekenisgeven

Een gelukkig ben ik gelukkig

En gelukkig ben ik

View original post

1 Comment

Filed under Afrikaanse tekste, Gedichten - Poëzie, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Voelen en Welzijn

Bereid om toegevingen te maak vir jouself en vir ‘n ander

Onvolmaakte mense wil dikwels nie erken dat hulle eenvoudig nie absolute gesag het nie. Graag kyk ons na ander om ons heen en draai ons onsself aan hulle. Ook wil ons dikwels met ‘n vooroordeel na ander kyk en oordeel stel oor ander. Maar laat ons eers kyk na onsself en probeer onsself goed op te bou.

Ook poog ons bes soveel moontlik insig te verwerf om aan onsself te werk maar ook om ander te help.

In Spreuke 19:11 sê die Bybel:

“Die insig van ’n mens vertraag beslis sy toorn, en dit is mooi van hom om die oortreding oor te sien.”

English: Sal Shorea robusta at Jayanti in Buxa...

Deur weer en wind, sukkel teen veel weerstand moet die mens groei deur liefdevolle volhouding, en sterk gewortel raak as ‘n stewige boom – Sal Shorea robusta at Jayanti in Buxa Tiger Reserve in Jalpaiguri district of West Bengal, India. (Photo credit: Wikipedia)

Wanneer jy nie tevrede is oor jou self moet jy nagaan waar daar iets verkeerd is gegaan met jouself. Wanneer iemand jou ontstel, moet jy probeer verstaan waarom hy of sy so opgetree het. Het daardie persoon jou doelbewus probeer seermaak? Het hy of sy dit dalk impulsief of uit onkunde gedoen? As jy toegewings maak vir ander se foute, weerspieël jy God se barmhartigheid, en dit kan help om jou toorn te vertraag.

Die apostel Paulus beskryf verskeie aspekte van liefde in 1 Korintiërs 13:4-7:

“Die liefde is lankmoedig en goedhartig. Die liefde is nie jaloers nie, dit praat nie groot nie, raak nie opgeblase nie, gedra hom nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, raak nie ergerlik nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit is nie bly oor onregverdigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit verdra alles, glo alles, hoop alles, verduur alles.”

Die liefde kan ferm wees en ter wille van regverdigheid doen wat reg is. Sy verbly hom wanneer iemand anders ’n posisie van groter verantwoordelikheid ontvang. Dit misgun selfs nie vyande die goeie dinge wat hulle ontvang nie. Dit is vrygewig. Iemand wat liefde het, sal nie ’n ander verneder om homself beter te laat lyk nie. Hy of sy sal eerder God verheerlik en ander opreg aanmoedig en opbou (1 Tessalonisense 1:2, 3). Hy of sy sal nie spog oor wat hy gaan doen nie (Spreuke 27:1). Hy of sy sal besef dat alles wat hy doen, te danke is aan die krag wat van Jehovah af kom.—Psalm 34:2.

Nuwe Wêreld-vertaling 1 Tessalonisense 1:2, 3
Ons dank God altyd wanneer ons van julle almal melding maak in ons gebede,+ want ons dink onophoudelik aan julle getroue werk+ en julle liefdevolle arbeid en julle volharding weens julle hoop+ op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader.

Nuwe Wêreld-vertaling Spreuke 27:1
27 Moet jou nie op die dag van môre beroem nie,+ want jy weet nie wat ’n dag sal oplewer nie.+

Nuwe Wêreld-vertaling Psalm 34:2
In Jehovah sal my siel roem;+ Die sagmoediges sal hoor en sal bly wees.+

Die liefde in ons, vir onsself en vir die ander sal daar nie moet zijn nie om ons self te bevredig. Laat ons “soek nie sy eie belang nie”. Dit pas die beginsel toe:

“Laat elkeen aanhou om, nie sy eie voordeel nie, maar dié van die ander persoon te soek” (1 Korintiërs 10:24).

Hierdie opregte besorgdheid oor ander is een van die sterkste dryfvere agter liefde, en dit is ook een van die doeltreffendste en voordeligste dryfvere weens die resultate wat dit voortbring. Iemand wat liefde het, dring nie daarop aan dat alles op sy manier gedoen word nie (1 Korintiërs 9:22, 23). Die liefde dring ook nie op sy “regte” aan nie; dit is meer besorg oor die geestelike welsyn van die ander persoon.—Romeine 14:13, 15.

Nuwe Wêreld-vertaling Romeine 14:15
15 Want as jou broer weens voedsel bedroef gemaak word, wandel jy nie meer in ooreenstemming met die liefde nie.+ Moenie deur jou voedsel dié een vir wie Christus gesterf het, te gronde rig nie.+

Iemand wat liefde het, neem nie maklik aanstoot aan wat ander sê of doen nie. Hy is nie bang dat sy persoonlike “waardigheid” dalk geskend sal word nie. Die liefde sal nie bose beweegredes aan iemand anders toeskryf nie, maar sal geneig wees om toegewings te maak en ander die voordeel van die twyfel te gee.—Romeine 14:1, 5.

Nuwe Wêreld-vertaling Romeine 14:1
14 Verwelkom die persoon wat swakhede+ in sy geloof het, maar nie om beslissings oor innerlike+ twyfelvrae te neem nie.

Die liefde is bly saam met die waarheid selfs as dit vorige opvattings omverwerp. Dit bly by God se Woord van waarheid. Dit kies altyd kant vir wat reg is en skep geen behae in verkeerde dinge, in leuens of in enige vorm van ongeregtigheid nie, ongeag wie die slagoffer is, al is dit ’n vyand. As iets verkeerd of misleidend is, is die liefde nie bang om dit ter wille van die waarheid en van ander bloot te lê nie (Galasiërs 2:11-14). Dit sal ook eerder onreg ly as om nog ’n onreg te pleeg in ’n poging om die saak reg te stel.—Romeine 12:17, 20.

Nuwe Wêreld-vertaling Romeine 12:17
17 Moet niemand kwaad vir kwaad+ vergeld nie. Verskaf goeie dinge voor die oë van alle mense.

Iemand wat liefde het, sal nie gou wees om ander te vertel van die een wat hom veronreg het nie. As die oortreding nie te ernstig is nie, sal hy dit oor die hoof sien. Anders sal hy, indien dit van toepassing is, die riglyne volg wat Jesus in Matteus 18:15-17 aanbeveel het. As die ander persoon in so ’n geval om vergifnis vra nadat die oortreding privaat aan hom uitgewys is en hy die skade herstel, sal iemand wat liefde het, hom opreg vergewe.—Spreuke 17:9.

Nuwe Wêreld-vertaling Matteus 18:15-17
15 “En as jou broer ’n sonde begaan, gaan lê sy fout tussen jou en hom alleen bloot.+ As hy na jou luister, het jy jou broer gewen.+ 16 Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee saam met jou, sodat elke saak uit die mond van twee of drie getuies bevestig kan word.+ 17 As hy na hulle nie luister nie, praat met die gemeente. As hy selfs na die gemeente nie luister nie, laat hom vir jou net soos ’n man van die nasies+ en soos ’n belastinggaarder wees.+

Nuwe Wêreld-vertaling Spreuke 17:9
Wie die oortreding bedek, soek liefde,+ en hy wat oor ’n saak bly praat, skei dié wat vertroulik met mekaar omgaan.+

Maar steeds moet ons onsself goed ondersoek en nagaan of dit wat ons doen ook goed is. Die liefde is egter nie liggelowig nie, en dit toets alles teen die Bybel as meetsnoer (1 Johannes 4:1). Die liefde wek vertroue in getroue Christenbroers; ’n Christen sal hulle nie met agterdog bejeën of wantrou tensy daar onweerlegbare bewyse is dat hulle verkeerd is nie.—2 Korintiërs 2:3.

Nuwe Wêreld-vertaling 2 Korintiers 2:3
En daarom het ek juis dit geskryf, sodat ek, wanneer ek kom, nie bedroef sal word+ weens diegene oor wie ek my behoort te verbly nie;+ want ek het vertroue+ in julle almal dat die vreugde wat ek het, dié van julle almal is.

Empatie moet ons beweeg om toegewings vir die tekortkominge van ander te maak en hulle vryelik uit die hart te vergewe. — Ef. 4:32; Kol. 3:13.

Nuwe Wêreld-vertaling Efesiërs 4:32
32 Maar word goedhartig+ teenoor mekaar, vol tere medelye,+ en vergewe mekaar vryelik net soos God julle ook deur Christus vryelik vergewe het.+

Nuwe Wêreld-vertaling Kolossense 3:13
13 Hou aan om mekaar te verdra en mekaar vryelik te vergewe+ as iemand rede tot klagte+ teen ’n ander het. Net soos Jehovah julle vryelik vergewe het,+ so moet julle ook doen.

Laat ons daarom na onsself kyk met vertroue en die Bybel as riglyn neem.

+

Vorige artikel: die seisoen draai vir my

+++

Verwante leesstof

 1. Eens in n leeftyd liefde
 2. Boek van die maand in September: Onbeteuelde liefde deur Susan Pienaar
 3. Liefde is poëzie // Poëzie is liefde
 4. Die Sin van Iets Beteken
 5. Herhaling
 6. Je bent aan het v a l l
 7. Veinzende Vrienden
 8. 234 – liefde alleen blijft
 9. Lewe na jou
 10. Wat sou wees
 11. Hoekom Vanloos op die Stofpad?
 12. Wie is VanloosOpDieStofpad.
 13. ikmisjelief
 14. Tussen liefde en haat
 15. Die Sin van Iets Beteken
 16. Susan Pienaar beantwoord ‘n paar vrae
 17. Aan en uit [3] Is het nog aan?
 18. Plan
 19. Voetstappen zonder Kaart
 20. Die Sonsopkoms
 21. Stilte
 22. Twee jaar samen ♡
 23. Net sommer so Ietsie
 24. Mid-Dag
 25. Keep on fighting
 26. Date night – bad mom & dad
 27. Queen of heartbreak

+++

1 Comment

Filed under Afrikaanse tekste, Levensstijl, Religieuze aangelegenheden

Voornaamste formule van het positivisme

“De apart geplaatste formule van het positivisme:
liefde als een principe,
de orde als een stichting,
en de vooruitgang als een doel.”
Auguste Comte

In het Engels / English version: Sacred formula of positivism

Auguste Comte

Auguste Comte (Photo credit: Wikipedia)

+++

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten

Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld

Christenen hun gedrag vandaag

Vandaag kunnen wij nog steeds verscheidene mensen vinden die beweren Christen te zijn. Als wij dan nagaan wat zij werkelijk geloven en hoe zij Jezus Christus navolgen kunnen wij ons eerder afvragen waarom zij zich eigenlijk christen noemen.

Als wij naar de gedragingen van de mensen kijken die beweren christen te zijn kan men zich ook dikwijls de vraag stellen wat zij dan wel onder dat christen-zijn verstaan en welk het verschil dan wel mag zijn tussen hen en niet gelovigen. Wat onderscheidt hen van diegenen die niet in Christus geloven en niet in een god geloven?

Het Christen zijn, houdt dat niet in een volgeling van Christus te zijn. Hoort daarbij ook niet het opvolgen van zijn leerstellingen en zijn opgaven?

Een ware Christen volgt de leerstellingen van Jezus Christus en houdt zich daar aan om die liefde van Christus ook met anderen te willen delen.

Liefde en goed nieuws delen met anderen

Het is een troost te weten dat de bijbel goed nieuws verkondigt, het nieuws namelijk dat Gods koninkrijk een eind zal maken aan ziekte, honger, misdaad, oorlog en alle vormen van onderdrukking.

 Hij doet oorlogen ophouden tot het uiteinde* der aarde.De boog verbreekt hij en hij slaat de speer werkelijk aan stukken;+ De wagens* verbrandt hij in het vuur.+ (Psalm 46:9)

12 Want hij zal de arme die om hulp schreeuwt, bevrijden,+ Ook de ellendige en al wie geen helper heeft.+ (Psalm 72:12).

Is dat geen nieuws dat iedereen moet horen?

Zij die in Jezus Christus geloven en hem liefhebben willen ook deelgenoot zijn van zijn lichaam en samen met anderen die liefde delen en het goede nieuws verkondigen, zoals Jezus het zijn leerlingen gevraagd heeft om te doen.

  19 Gaat daarom en maakt discipelen*+ van mensen uit alle natiën,+ hen dopende+ in* de naam van de Vader+ en van de Zoon+ en van de heilige geest,+ 20 en leert+ hun onderhouden+ alles wat ik U geboden heb.+ En ziet! ik ben met U+ alle dagen tot het besluit* van het samenstel van dingen.”*+ (Mattheüs 28:19 20).

Ook zei hij tot hen dat hun prediking zich tot „de verst verwijderde streek der aarde” zou uitstrekken (Handelingen van de apostelen 1:8).

14 En dit goede nieuws+ van het koninkrijk+ zal op de gehele bewoonde aarde* worden gepredikt* tot een getuigenis* voor alle natiën,+ en dan zal het einde*+ komen. (Mattheüs 24:14)

Opdracht gegeven door Jezus Christus

An outdoor sermon (The Preaching of St. John t...

Oude meesters konden zich indenken hoe Johannes de doper, Jezus en de apostelen mensen trachtten te bereiken door het prediken. Zo bracht Pieter Breugel de Oudere een voorstelling van de predikende Johannes de doper, geplaatst in zijn omgeving, in 1565, het jaar voor de beeldenstorm (Foto credit: Wikipedia)

De opdracht die Jezus aan zijn leerlingen heeft gegeven geldt ook voor de discipelen van vandaag. Zij heeft betrekking op het bekend maken van het goede nieuws van Gods koninkrijk en van redding door geloof in Jezus Christus. Het wordt in de bijbel aangeduid als „het goede nieuws van het koninkrijk” (Mattheus 4:23), „het goede nieuws van God” (Romeinen 15:16), „het goede nieuws over Jezus Christus” (Markus 1:1), „het goede nieuws van de onverdiende goedheid van God” (Handelingen van de apostelen 20:24), „het goede nieuws van vrede” (Efeziërs 6:15) en het „eeuwig goed nieuws” (Opbenbaring van Johannes 14:6).

Jezus achtte het getrouw vasthouden aan het goede nieuws en het blijven verkondigen ervan belangrijker dan iemands huidige leven, en ook Paulus erkende dat de getrouwe bekendmaking ervan van levensbelang was (Markus 8:35; 1 Korinthiërs 9:16; 2 Titus 1:8). Iemand zou zijn dierbaarste bezittingen kunnen verliezen, ja, zelfs vervolging kunnen ondergaan, maar daar staat tegenover dat hij nu reeds honderdvoudig zou ontvangen,

„huizen en broers en zusters en moeders en kinderen en velden, . . . en in het komende samenstel van dingen eeuwig leven”. — Mr 10:29, 30.

Toetssteen ter beoordeling

Het goede nieuws is de toetssteen op grond waarvan de mensheid wordt geoordeeld:
Het goede nieuws aanvaarden en gehoorzamen, leidt tot redding; verwerping en ongehoorzaamheid hebben vernietiging tot gevolg (1 Petrus 4:5, 6, 17; 2 Thessalonicenzen 1:6-8). Vooral met het oog op dit feit moet de beweegreden waarmee iemand het goede nieuws predikt, zuiver zijn, en hij moet de prediking van harte verrichten, uit liefde voor degenen die luisteren.
De apostelen hadden zo veel waardering voor de belangrijkheid van het levengevende goede nieuws en werden dermate door Gods geest en door liefde aangevuurd dat zij degenen die naar hun prediking luisterden, niet alleen het goede nieuws meedeelden maar ook hun „eigen ziel” (1 Thessalonicenzen 2:8).
God had bepaald dat de verkondigers van het goede nieuws het recht hadden om materiële ondersteuning te aanvaarden van degenen aan wie zij het goede nieuws bekendmaakten (1 Korinthiërs 9:11-14). Maar Paulus en zijn naaste medewerkers achtten het voorrecht dat zij hadden om het goede nieuws te verkondigen zo dierbaar dat zij het angstvallig vermeden daaruit financieel gewin te behalen of zelfs maar de schijn daartoe te wekken. In 1 Korinthiërs 9:15-18 en 1 Thessalonicenzen 2:6, 9 beschrijft de apostel Paulus hoe hij in dit opzicht handelde.

Afgedwongen respect

Jesus is considered by scholars such as Weber ...

Jezus wordt als een charismatisch religieuze leider aanschouwt (Foto credit: Wikipedia)

Tijdens zijn bediening dwong Jezus respect af van zijn leerlingen en omstanders door steeds op een gepaste liefdevolle manier te antwoorden.

Jezus was „zachtaardig en ootmoedig van hart” (Mattheus 11:29). Hij was ook een man van de daad. Nooit onttrok hij zich aan zijn verantwoordelijkheden (Markus 6:34; Johannes 2:14-17). Vriendelijk gaf hij zijn discipelen goede raad, herhaaldelijk zelfs als dat nodig was (Mattheus 20:21-28; Markus 9:33-37; Lukas 22:24-27).

Jezus’ voorbeeld leert ons hoe om te gaan met anderen en hoe onze prediking uit te voeren.

Onderwijzers zijn

Als volgelingen van Christus weten we dat we onderwijzers moeten zijn (Mattheüs 28:19, 20). We weten dat de tijd waarin we leven het dringend noodzakelijk maakt dat we zo goed mogelijk onderwijs geven. En we weten dat ons onderwijs voor degenen die we onderwijzen zelfs het verschil kan uitmaken tussen leven en dood! (1 Timotheüs 4:16)

Ons Voorbeeld van een onderwijzer is niemand minder dan Jezus Christus, die tot zijn volgelingen zei:

„Ik heb u het voorbeeld gegeven” (Johannes 13:15).

Brainerd preaching in the open-air to Native A...

Brainerd in openlucht predikend voor Native Americans. (Foto credit: Wikipedia)

Hij doelde op zijn voorbeeld in het tonen van nederigheid, maar het model dat Jezus ons verschafte, omvat beslist het belangrijkste werk dat hij als mens op aarde verrichtte — mensen het goede nieuws van Gods koninkrijk onderwijzen (Lukas 4:43). Als u nu één woord moest kiezen om Jezus’ bediening te beschrijven, zou u waarschijnlijk het woord „liefde” nemen, nietwaar? (Kolossenzen 1:15; 1 Johannes 4:8) Jezus’ liefde voor zijn hemelse Vader, Jehovah, was het belangrijkste (Johannes 14:31). Maar als onderwijzer gaf Jezus op nog twee manieren van liefde blijk. Hij hield van de waarheden die hij onderwees, en hij hield van de mensen die hij onderwees.

Goddelijke wijsheid stond voorop bij Jezus, waarbij hij deze steeds toeschreef aan zijn hemelse Vader in wie hij meer waardering vond.

52 En Jezus bleef toenemen in wijsheid+ en in fysieke groei en in gunst bij God en de mensen.+ (Lukas 2:52).

Jezus in zijn onderricht gebruikte steeds Gods Woord, de Schrift waaruit hij kennelijk heel liefdevol uit citeerde en bij elk antwoord dat hij gaf een zorgvuldig gebruik van Gods Woord maakte.

De liefde die Jezus voor de door hem onderwezen waarheden had, was altijd duidelijk merkbaar. Per slot van rekening zou hij gemakkelijk zijn eigen ideeën hebben kunnen ontwikkelen. Hij bezat een enorme schat aan kennis en wijsheid (Kolossenzen 2:3). Niettemin herinnerde hij zijn toehoorders er steeds weer aan dat alles wat hij onderwees niet van hemzelf was, maar van zijn hemelse Vader (Johannes 7:16; 8:28; 12:49; 14:10). Hij hield zo veel van goddelijke waarheden dat hij ze niet door zijn eigen gedachten wilde vervangen.

Onderwijs in allerlei plaatsen

Jezus leidde zijn discipelen zowel door woord als door voorbeeld op. Hij onderwees niet alleen in het openbaar, maar ook in particuliere huizen door het goede nieuws rechtstreeks bij de mensen te brengen (Mattheus 9:10, 28; Lukas 7:36; 8:1; 19:1-6). Uit de verslagen van de evangelieschrijvers blijkt dat Jezus’ discipelen in veel gevallen aanwezig waren wanneer hij aan diverse soorten van mensen getuigenis gaf, want deze gesprekken zijn opgetekend. Volgens het boek Handelingen volgden zijn discipelen dat voorbeeld en bezochten zij de mensen van huis tot huis om de Koninkrijksboodschap bekend te maken. (Handelingen van de apostelen 5:42; 20:20)

Jezus legde aan zijn discipelen uit wat een ware dienaar van God was, door te zeggen:

„De koningen der natiën heersen over hen, en zij die autoriteit over hen hebben, worden Weldoeners genoemd. Gij dient evenwel niet zo te zijn. Maar wie onder u de grootste is, moet als de jongste worden, en degene die als de voornaamste optreedt, als degene die dient. Want wie is groter, degene die aan tafel aanligt of degene die bedient? Is het niet degene die aan tafel aanligt?”

Vervolgens zei hij, daarbij zijn eigen loopbaan en gedrag ten voorbeeld stellend:

„Ik ben echter in uw midden als degene die bedient” (Lukas 22:25-27).

Bij die gelegenheid demonstreerde hij deze beginselen — de eigenschap nederigheid inbegrepen — op krachtige wijze door de voeten van de discipelen te wassen. — Johannes 13:5.

Geen religieuze titels nodig

Verder wees Jezus zijn discipelen erop dat ware dienaren van God geen vleiende religieuze titels aannemen, en die ook niet aan anderen verlenen:

„Gij moet u geen Rabbi laten noemen, want één is uw leraar, terwijl gij allen broeders zijt. Noemt bovendien niemand op aarde uw vader, want één is uw Vader, de Hemelse. Laat u ook geen ’leiders’ noemen, want één is uw Leider, de Christus. De grootste onder u moet echter uw dienaar zijn. Al wie zich verhoogt, zal vernederd worden, en al wie zich vernedert, zal verhoogd worden.” — Mattheus 23:8-12.

St. peter preaching 20.JPG

De heilige Petrus ging uit om het goede nieuws te verkondigen (Photo credit: Wikipedia)

De gezalfde volgelingen van de Heer Jezus Christus zijn net als Paulus ’dienaren van het goede nieuws’ (Kolosenzen 1:23); zij zijn ook „dienaren van een nieuw verbond”, daar zij in deze verbondsverhouding tot Jehovah God staan, waarbij Christus de Middelaar is (2 Korintiërs 3:6; Hebreeuwen 9:14, 15). Aldus zijn zij dienaren van God en van Christus (2 Korintihiërs 6:4; 11:23). Hun bekwaamheid komt van God door bemiddeling van Jezus Christus, niet van de een of andere mens of organisatie. Zij hoeven als bewijs voor hun bediening niet een of ander document of certificaat te overleggen, zoals een aanbevelingsbrief of een schriftelijke machtiging. Als hun ’aanbevelingsbrief’ kunnen zij wijzen op de personen die zij hebben onderwezen en opgeleid om, net als zij zelf, dienaren van Christus te zijn. Hierover zegt de apostel Paulus:

„Hebben wij misschien, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u of van u nodig? Gijzelf zijt onze brief, geschreven op ons hart en gekend en gelezen door alle mensen. Want het is duidelijk dat gij een brief van Christus zijt, geschreven door ons als bedienaren, niet met inkt geschreven, maar met geest van een levende God, niet op stenen tafelen, maar op vleselijke tafelen, op harten” (2 Korinthiërs 3:1-3).

Hier beschrijft de apostel de liefde en de verbondenheid, de warme genegenheid en de zorg van de christelijke bedienaar voor degenen die hij dient, want zij zijn ’op het hart [van de bedienaar] geschreven’.

Gegeven gaven

Na zijn hemelvaart gaf Christus de christelijke gemeente dan ook „gaven in mensen”. Daartoe behoorden apostelen, profeten, evangeliepredikers, herders en leraren, en zij werden gegeven

„met het oog op het terechtbrengen van de heiligen, voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van de Christus” (Efeziërs 4:7-12).

Hun bekwaamheid als dienaren komt van God. — 2 Korinthiërs 3:4-6.

Om te prediken, te verkondigen of te getuigen moeten wij dus niet bepaald een theologische hogeschool of universiteit gevolgd hebben. De kennis van de Heilige Schrift is veel voornamer dan de kennis van allerlei theologische studies of filosofen. De eerste verkondigers na Jezus’ dood waren ook niet allemaal geletterden. Vele gewone mensen hebben naast de apostelen er voor gezorgd dat het geloof verder kon uitbreiden. Ook nu moet de verdere uitbreiding verwezenlijkt worden door de gewone gelovigen van de geloofsgemeenschap.

Wij moeten er op rekenen dat het God is die ons zal uitrusten met de nodige gaven voor het predikingswerk of voor het Gods werk dat ons toe komt.

Getuigenis afleggen

Jezus was gekomen om getuigenis af te leggen en verzocht zijn volgelingen wederzijds ook getuigenis af te leggen. Zij die zich Christen noemen horen ware volgelingen van Jezus te zijn en horen dan ook zijn leerstellingen en zijn opdrachten op te volgen. Jezus werd de grootste getuige die God ooit voor Zijn naam heeft gehad. Jezus nam de betekenis van de naam die hij van God had gekregen serieus.

Bijbelgeleerden zijn het er in het algemeen over eens dat de naam Jezus is afgeleid van de Hebreeuwse naam Jeshua en een verkorte vorm van Gods naam bevat. De naam betekent:

„Jehovah is redding.”

In harmonie met de betekenis van zijn naam hielp Jezus „de verloren schapen van het huis van Israël” om berouw te hebben van hun zonden zodat ze weer Jehovah’s goedkeuring konden krijgen (Mattheus 10:6; 15:24; Lukas 19:10). Daarom gaf Jezus ijverig getuigenis over Gods Koninkrijk. De evangelieschrijver Markus zei:

„Jezus [ging] naar Galilea en predikte het goede nieuws van God en zei: ’De bestemde tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Hebt berouw en stelt geloof in het goede nieuws’” (Markus 1:14, 15).

Jezus stelde ook moedig de Joodse religieuze leiders aan de kaak, wat ertoe bijdroeg dat ze hem aan een paal lieten terechtstellen (Markus 11:17, 18; 15:1-15).

Durf te spreken

Wij hoeven niet dadelijk een terechtstelling vrezen, maar nochtans zien wij dat te veel christenen mensen vrezen en het niet durven om openlijk over hun geloof te praten en het Koninkrijk van God te verkondigen. Ook zijn de meesten bang om Gods naam uit te spreken; Het valt zelfs op dat er zeer veel mensen zijn die zich Christen noemen maar zelfs Gods naam niet eens kennen.

Diegenen die zich Christen noemen horen niet verlegen te zijn om te spreken over God en gebod. Als zij werkelijk een levend geloof hebben, een echt geloof en een op de bijbelse waarheid gebaseerd geloof, moet hun hart doordrongen zijn door de liefde voor God zodat zij de volledige drang voelen om dat waarin zij ten volle geloven te delen met allen die willen luisteren.

Dit is voortreffelijk en aangenaam+ in de ogen van onze Redder, God,+ wiens wil het is dat alle soorten van mensen+ worden gered+ en tot een nauwkeurige kennis+ van de waarheid komen.+  (1 Timotheüs 2:3, 4.)

Weerstand verdragend en doorzetten

Wij moeten ons vredelievend richten tot allen en hopen dat er voldoende zullen zijn die willen luisteren. Maar steeds horen wij hen zachtaardig toe te spreken en open staan voor naar hen te luisteren en te begeleiden in hun zoektocht naar waarheid.

Natuurlijk kan het afmattend zijn om dag in dag uit tegenstand of spot te verduren. Het kan vermoeiend zijn alsmaar weerstand te bieden aan de aantrekkelijke dingen van de wereld, misschien tot teleurstelling van familieleden die ons aanmoedigen ’iets te worden’. Maar net als Jezus kijken we naar Jehovah op voor steun terwijl we vastbesloten het Koninkrijk de eerste plaats in ons leven toekennen. — Mattheüs 6:33; Romeinen 15:13; 1 Korinthiërs 2:4.

Ons leven moet als een voorbeeld aan anderen aangeboden worden, waarbij wij naast de goede werken steeds getuigenis afleggen.De apostel Paulus schreef:

„Laten wij . . ., zolang de tijd voor ons er nog gunstig voor is, het goede doen jegens allen, maar vooral jegens hen die aan ons verwant zijn in het geloof” (Galaten 6:10).

In crisissituaties of als iemand behoeftig is, aarzelen we niet ’het goede te doen’ voor onze buren of onze broeders en zusters. steeds houden wij de houding van Jezus in ons achterhoofd terwijl wij ons concentreren op onze hoofdtaak: getuigenis afleggen van de waarheid.

+

Vindt ook om te lezen:

 1. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 2. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 3. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 4. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 5. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 6. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 7. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 8. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 9. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 10. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 11. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 12. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 13. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 14. Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken
 15. Positie en macht
 16. Al of niet verenigen
 17. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 18. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 19. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 20. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 21. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 22. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 23. De ecclesia als lichaam van Christus
 24. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 25. Slaaf voor mens en God
 26. Christus’ ethische leerstelling
 27. Intenties van de ecclesia
 28. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 29. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 30. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 31. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 33. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 34. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 35. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 36. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 37. Verkondigen
 38. Ademen om les te geven
 39. Volgens eerste eeuw patronen
 40. Werking van de hoop
 41. Missionaire hermeneutiek 3/5
 42. Missionaire hermeneutiek 4/5
 43. Missionaire hermeneutiek 5/5
 44. Een Manifest voor Gelovigen
 45. Manifest Gelovigen nemen het woord
 46. Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord
 47. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 48. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 49. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 50. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 51. Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word
 52. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 53. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 54. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 55. Op weg naar 2014-2015
 56. Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten
 57. Vakantietijd contacttijd
 58. Door verkondiging ook geruster
 59. Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen
 60. Oorlog in kerkenland
 61. Aankondigingsweek in Nederland
 62. Nieuw tijdperk van Geloofsverkondiging voor Katholieke kerk
 63. Stichter van een beweging
 64. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #1 Abraham de aartsvader
 65. Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad
 66. Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie
 67. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 68. Er is geen ware en constante zachtheid zonder nederigheid
 69. Kleed jezelf met compassie, zachtheid, vriendelijkheid, nederigheid, en geduld
 70. Wordt nederig als Christus
 71. Vriendelijkheid
 72. Nederig opstellen
 73. Nederigheid
 74. Laat mij niet uit de hoogte doen
 75. Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend
 76. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 77. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 78. Dagelijks helpen in het geloof

+++

Verder verwant:

Geloof aan mijn voordeur

6 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Zachte waarden? Hard(t) nodig!

Zachte waarden? Hard(t) nodig!

Is het mogelijk dat wij in tijden van zorg voor de toekomst de verkeerde kant opkijken?

Vaak lijkt de samenleving op een pretpark totdat je je oor te luisteren legt op de binnenkant en peilt naar wat mensen bezighoudt, beroert. Als mensen me vragen of ik ‘even tijd heb om te luisteren’, komen er vaak tranen. Geen mens of hij zit met een pakje. Meer dan we durven toegeven, is er verborgen leed.

Wie heeft tijd om te luisteren?
Weinig mensen. Iedereen holt zijn agenda achterna. Koppels hebben geen tijd voor elkaar, ouders niet voor hun kinderen. Steeds meer relaties lopen uit op een scheiding, steeds minder mensen wagen zich aan een duurzame relatie en steeds meer kinderen groeien op in een stressvolle, conflictueuze of onveilige leefomgeving.

Uit de cijfers van de Gezondheidsenquête in België blijkt dat 42% van de jonge vrouwen tussen 15 en 25 een psychisch probleem signaleert. Ze zijn onzeker en angstig, maar ze zijn wel de moeders van morgen.

Gaat de liefde door een crisis?Mocht dat zo zijn, is het levende weefsel, dat onze samenleving is, in gevaar. Als wij beweren dat de liefde de vervulling is van het leven is het van groot belang dat hardop te benoemen en resoluut voor haar te kiezen. Bond zonder Naam wil daar werk van maken. In al onze projecten en initiatieven staat de mens centraal en gaat onze zorg uit naar diegenen die we dreigen te vergeten. Hierbij gebruiken we niet teveel woorden. We houden van daadkracht. Iets concreet doen voor mensen – dat is het motto.Tenslotte nog dit. Wie beweert dat de economie de motor is van de samenleving en dat meer welvaart meer geluk garandeert, vergist zich schromelijk. Niet het geld – want dat is buitenkant – maar de liefde is de diepere drijfveer die ons helpt om het vol te houden en door te gaan.Zo blijkt de zachtste waarde de sterkste motor te zijn om deze harde wereld draaiende te houden.

– Bond Zonder Naam voor U

+

Engelse versie / English version: Soft values? Needed heart- and- soul!

++

Aanvullende lectuur:

 1. Losgeslagen communicatie in een Vaderschap in herziening
 2. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 3. Vaderschap complex en uniek verschijnsel 2/2
 4. Christus’ ethische leerstelling
 5. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 6. Liefhebben omdat God ons eerst lief had
 7. Twijfelende aan de werkelijkheid, echtheid en de effectiviteit van Gods liefde
 8. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 9. Angst uitsluitende liefdeEcht geluk, liefde en perfectie
 10. Liefde die werkelijkheid is geworden
 11. Verspreidt liefde overal waar naar je toe gaat
 12. Liefde voor Jezus Christus
 13. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 14. Wanneeer wij liefhebben is er geen nood aan wetten
 15. De grootste van deze is Liefde
 16. Bewaak goed in jezelf die schat, vriendelijkheid
 17. Dit is ware liefde
 18. Liefde door geloof zonder te zien
 19. Mensen behandelen op betere wijze dan zij doen
 20. Liefde maakt een persoon tot twee en twee in een
 21. Als we elkaar liefhebben, blijft God in ons
 22. De Geest van God brengt liefde bij; geeft hoop, en vrijheid
 23. God laat mijn meedogende genegenheid tolerant zijn en vriendelijk
 24. Niet zien naar elkaar
 25. Liegen omtrent liefdeszaken doodzonde
 26. Geen echo van behandeling tegenover mij
 27. Geketend zijn door de liefde voor een ander
 28. Opstijgend als een arend
 29. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 30. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 31. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste

1 Comment

Filed under Bond Zonder Naam, Levensstijl