Category Archives: Pictures of the World

the winter chill

writings & wildflowers

the winter chill in the air

means it’s quiet overhead

but the silence

of the trees

doesn’t mean they’re dead

just asleep, hibernating like a bear

View original post

Advertisements

Leave a comment

Filed under Nature, Pictures of the World, Poetry - Poems

Photo Monday – Cold

Deux souriceaux

Someone told me it wasn’t that cold out so I skipped the snow pants when I went out to Prospect Park to catch the last of the day’s light. Mistake #1.

_MG_3471

Someone (the same someone) told me it wasn’t windy so I figured zipping my jacket all the way up would suffice. I skipped the scarf. Mistake #2.

_MG_3473

(See the the white powdery stuff in the air? That’s blowing snow. Snow that the wind picks up from the ground and blows around on this totally not windy day.)

It wasn’t as cold as the day I went in the woods but I felt it so much more without the protection of the trees. I checked on the ducks and geese. They weren’t even huddling that much. Huh. I still bet they wished they’d gone further South for the Winter…

_MG_3488

The park was pretty empty except for a few families staying…

View original post 89 more words

Leave a comment

Filed under Nature, Pictures of the World, Re-Blogs and Great Blogs

This is the time of the opening of the rose.

+

Preceding article

(Poem) Endless Time

+++

Purplerays

20292872_1500488153304714_7312540870693507062_n

There comes a holy and transparent time
when every touch of beauty opens the heart to tears.
This is the time the beloved of heaven is brought tenderly on earth.
This is the time of the opening of the rose.

~ Rumi

Text & image source: Earthschool Harmony https://web.facebook.com/SpiritualQuotesandSoulfood/

View original post

Leave a comment

Filed under Nature, Pictures of the World, Poetry - Poems, Positive thoughts, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Welfare matters

Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden

2016 leek wel een zeer gewelddadig jaar waarin de trend van 2015 werd voortgezet met nog meer terrorisme, misdaden tegen de menselijkheid en verhoogde angsten.

Men zag mensen de keel overgesneden worden alsof het niets was en politici die het goede voorbeeld zouden moeten geven tegen elkaar tekeergaan en mensen tegen elkaar opjutten. Er werd weer gesproken over een mogelijke Koude Oorlog terwijl andere oorlogen dagelijks onze huiskamer binnen drongen via een tegenwoordig groot scherm. De kleine kijkkast is totaal verdwenen en vervangen door grote platte schermen die het beeld haarscherp in de huiskamer vertonen alsof men er ter plekke alles mee kan volgen.

Al in zeer oude tijden is het de mensheid medegedeeld dat er een tijd zou komen dat men over oorlogen en oorlogsdreigingen zou horen en over mensen die anderen zouden gaan misleiden. Het geweld is dagelijkse kost geworden en vele mensen zijn er zelfs al een beetje ongevoelig voor geworden. Men moet al iets zeer ergs tonen vooraleer de mensen emotioneel gepakt worden.

Opwarming van de Aarde map.pngTemperature Anomaly 1880-now NL.svg2016 was weer eens een jaar waar orkanen en overstromingen veel leed bezorgden, maar wat opvalt is dat de intensiteit toegenomen is. Ook dreigt er verder water vele volkeren weg te drijven uit hun heimat doordat de waterspiegel stijgt wegens de opwarming van de aarde, die nochtans nog steeds door vele (‘blinde’) politici ontkend wordt. En daar waar mensen hebben getracht hulp te bieden zorgden corrupte bewindsvoerders dat de hulpgoederen eerder bij hun familie en vrienden terecht kwam in plaats van bij de hulpbehoevenden. Zo bleven ook velen achter met hun hongersnood en moesten zij natheid of droogtes trotseren.

Catástrofe

Catástrofe (Photo credit: Wikipedia)

2016 bracht nog meer daklozen in de wereld, niet enkel door aardbevingen maar ook door dat zij op de vlucht moesten gaan voor al het geweld hen toegebracht door machtswellustelingen die alles maar gebruikten om hun doel te behalen, en er zich niet voor schaamden om weerloze mensen leed toe te brengen. Eerder overeen gekomen internationale verdragen werden in de wind geslagen.

Zoals het in oude boeken is beschreven ging de liefde verkillen en de wetteloosheid toenemen, waarbij de mens niet verlegen zou zijn om te liegen en te bedriegen en zich volledig in te zetten voor zichzelf zonder maar om te zien naar de ander.

De mensheid moet echter beseffen dat wij nu nog maar de weeën te zien krijgen of voelen, van wat er op de wereld zal afkomen.

Er komt een tijd dat vele mensen hun ogen zullen geopend worden maar zullen moeten beseffen dat het dan te laat is.

Bent U er klaar voor?

***

***

Ook al mogen wij veel slechts zien, is er hoop; Hoop voor nu en hoop voor de toekomst. Wij zullen er niet aan onderuit kunnen dat er een heel slechte tijd zal komen. Volgens de Heilige Schrift zullen wij ons aan een Derde wereldoorlog mogen verwachten. Die zal al de voorgaande overstijgen van wreedheid en ellende. Maar er staat ook beschreven dat er mensen zullen zijn die voorbereid zullen zijn. Zij die de tekenen waarnemen en de profetieën van de gezondenen van God voor waar en ernstig nemen.

Laat het nooit te laat zijn om u voor te bereiden op die bewuste eindtijden. Zorg er voor dat u de lessen van de parabels of gelijkenissen van Jezus Christus niet als te verwaarlozen fabeltjes ter zijde hebt gelegd, maar dat u de lessen er van begrepen hebt en uw voorzorgen hebt genomen.

Ook al willen velen er niet van weten dat Jeruzalem de hoofdstad van het Heerlijke Koninkrijk zal zijn, zal alles zo wel verlopen en zal iedereen Gods Volk moeten erkennen. en allen zullen moeten opkijken naar de wedergekeerde Verlosser, de Messias Jezus Christus die in naam van God zal regeren hier op aarde. Hij zal onze koning zijn.

Ook jij kan nu nog kiezen, maar wacht niet te lang.

+

Voorgaande

Islamofobie is contraproduktief

Een moment van Bezinning, even maar

In tijden van gemeenschappelijk verdriet

++

Aanvullende artikelen

 1. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 2. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 3. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 4. Is er een komende Eindtijd
 5. Eindtijd
 6. Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde
 7. God Kijkt toe
 8. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 9. Kijken naar verleden, heden of toekomst
 10. De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden
 11. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2
 12. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1
 13. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 14. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 15. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 16. Messiaanse tijd
 17. Laatste dagen omroepers
 18. Doemdagscenarios
 19. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging
 20. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 21. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 22. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 23. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 24. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 25. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 26. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 27. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 28. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 29. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 30. Tekenen der Laatste Dagen
 31. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
 32. Oorlog in kerkenland
 33. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven
 34. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 35. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 36. Geroepenen ontkomen
 37. Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus
 38. Blijf waakzaam nu einde nabij komt

 

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Oma vertelt…
 2. Wat met die vluchtelingen?
 3. Hommeles
 4. Dus leef
 5. Ontmoeting
 6. FKAG v Australië
 7. Neither Heaven Nor Earth, Upstream Color, A Heavy Heart, [REC] en meer
 8. Gezocht: nieuwe woorden voor een boze wereld
 9. Dodenherdenking. (Opinie)
 10. Zorgen maken
 11. Zoals in de dagen van Noach
 12. Het einde van Gods geduld
 13. De wederkomst van Jezus Christus op aard
 14. Video: eindtijd

+++

Save

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Activisme & Vredeswerk, Ecologische aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Gezondheid, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Pictures of the World, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Wings

Adding some photographers on the list to look out for is Rich Proctor who not only knows how to capture some elements of nature but also know how to bring our minds to other worlds by his words. The main purpose of his blog is to document his journey out of a dissatisfying existence of under-achievement and unused potential, into an extra-ordinary life of remarkable achievement and fulfilment. This way he hopes to  inspire a few people along the way.

+

Preceding article:

A 2016 suggestion for some interesting photographic sites

+++

Further looks

 1. Bald Eagle #23
 2. Bald Eagle #44
 3. The Eagle
 4. Eagle Rescued From Storm Drain Has Died
 5. This Way and That
 6. A Southern Bald Eagle
 7. Day 455: Mongolian Eagle Hunter
 8. Limb with a View
 9. Pure Magnificence
 10. Minnesota DNR eagle cam up and running for the new season!
 11. Difference between Bald Eagle and Golden Eagle
 12. Second egg arrives at the AEF Northeast Florida eaglecam nest!
 13. New Nest, New Camera and New Name for the Alcoa Davenport Eaglecam

Rich Proctor Photography

wings

Wings to soar
Wings to fly
Wings on which I rise
Over earth, into the eternal sky

Wings of force
Wings of skill
Wings on which I glide
Over earth, until I make the kill.

Wings so wide
Wings so strong
Wings on which I reign
Over earth, my entire life-long.
~ Rich ~

View original post

1 Comment

Filed under Nature, Pictures of the World, Re-Blogs and Great Blogs

A 2016 suggestion for some interesting photographic sites

In 2016 Wildlife Photographer of the Year and Looking at Flowers through a Macro Lens we spoke about great photographers of the wild, people should come to know, like Leanne Cole, Dan Frugalberg, Pete Hillman, Gideon Knight, Cindy KnokeTim Laman, Rabirius,  and Purple Rays (Jonathan Udo Ndah). They all bring a different touch on the way we can look at nature. Rabirius even dares to bring his own graphic mastering to change the real view, giving it an other dimension.

dsc04221-1

Nature’s souls go to wild spaces – Cindy Noke

Those photographers show how while other’s thrive in the social whirl, a nature’s soul will find depth of meaning {Nature’s Soul~} or may explore the relationship between nature and civilisation (like for example A Book Of Animals by Rabirius).

Even when we do have to find a small window of existence, those people have the magic touch on their fingers to show us the beauty of god’s universe. In such beautiful area the Divine Creator has given to mankind, in Bragg Creek, Alberta near both the prairies and the mountains lives also a photographer we would like to introduce to you.
Christopher Martin has an artistic background, having grown up painting and sketching.  Following university, he studied Chinese painting in Taiwan. His interested in the photographic medium came around 2000 and that has been his primary artistic direction for the past 10+ years which is not bad for us who can enjoy his third eye with which he allows himself to play with reality, to share it as he sees it or to create a version of it through long exposure, wide angles or motion blurs.  The freedom he has to photograph in so many different ways feeds his creativity and helps to drive his enthusiasm to create art.

His photography has been recognized in contests run by National Geographic, Urban Photographer of the Year, Photo District News, Photolife Magazine, Travel Photographer of the Year, World Photography Organization, Photofocus, Photography Masters Cup and others.  If you are interested in seeing a summary of some of these awards, please visit this page.

It is the city man, Arte Wolfe who inspires him. That son of commercial artists who graduated from the University of Washington with Bachelor’s degrees in fine arts and art education in 1975, has made in the short time of his photography career a remarkable testament to the durability and demand for his images, his expertise, and his passionate advocacy for the environment and indigenous culture, working on every continent, in hundreds of locations, and on a dazzling array of projects, making it possible for us to travel with him in our dreams. No wonder some of the world’s top magazines such as National Geographic, Smithsonian, Audubon, GEO, and Terre Sauvage wanted to offer their readers the magical view of this artist.

Enter Gallery

Pine Peak Toned Gelatin-Silver Print, 14×11″ Image, 20×16″ Mat – Don Hong-Oai

An other source of inspiration for christopher Martin came from the Vietnam University College of Art and studied with Long Chin-San in Taiwan before he fled by boat and came as a refugee to the United States where he resides completely within a Chinese community. Mr. Don Hong-Oai Bio got recognised at the Ansel Adams Gallery, Yosemite National Park, California in 1994 and got awards from the International Federation of Photographic Art, Switzerland and from the Chinatown Photographic Society.

Paul Nicklen, a globally acclaimed, Canadian-born photographer and marine biologist,and also a  ildlife Photographer of the Year Competition winner, was the other influencer for Martin. That Canadian photographer has been documenting both the beauty and the plight of our planet’s polar regions and our world’s oceans for over twenty years. In Europe his work is known by us mostly from the National Geographic Magazine. But he is also the is the recipient of more than thirty international awards, including the Natural Resources Defense Council’s BioGems Visionary Award for his material of several years showing the world how we need to be careful about the use of fossils, not to destroy the arctic. Born and raised on Baffin Island, Nunavut, grown up in one of the only non-Inuit families in a tiny native settlement amid the ice fields of Northern Canada, he is the right man to show how not only the Inuit are endangered but an entire animal-world. for us clearly also a photographer to follow and to see how he as  a founder and contributing photographer to SeaLegacy, can work out his plans on dedicating his efforts to shining a light into the issues, species, and ecosystems he so deeply cares about.
His photography book Polar Obsession captures up-close documentation of the lives of leopard seals, whales, walruses, polar bears, bearded seals, and narwhals, and gives a vivid portrait of two extraordinary, endangered ecosystems.

Llyn Ogwen

Transmogrify–Is That A Word? / Talacre Beach – Llyn Ogwen by Mike Hardisty

Based in the beautiful countryside of North Wales Mike Hardisty is an other artist who catches our eye in 2016, the year he has been trialling some new photography software ACDSee Ultimate and PhotoMatix {Llangelynin–A Very Small Church}. For him landscape photography forms a very important part of my life and capturing the ever changing scenery gives me a sense of discovery. For him, photography in the mountains or on the coast, experiencing changing light and weather conditions, is a continuous learning process and gives him the freedom to think and live.

For those who are stuck in a city and think there can not be a place for some green and colours they also should hear Chicago’s motto which is

Urbs Horto, or City in a Garden.

Given the amount of sprawl and environmental damage that’s occurred since its founding, the blog we like to introduce would find it hard to argue that Chicago is still a city in a garden. However, they can still have a garden in the city.

Jason gardens in Evanston, Illinois (zone 5), about one mile from the border with Chicago.

dsc_0993

A view of the Blue Ridge Mountains

Jason Bertkay lives with his spouse, Judy, and has two grown sons. Judy, is in charge of photographs, while Jason is in charge of plants. They also motor down the Skyline Drive in Virginia’s Blue Ridge Mountains,a.o..

texan-crescentspot-butterfly-

The Texan Crescentspot photo by “bybio” the Back yard biology

We also can find a team of a mother, retired biology professor – former biology major, nurse daughter and blogger who can offer us some nice pictures. Even though the landscape looks (and feels) arid, southern Arizona seems to be a mecca for butterflies, perhaps because of the diversity of vegetation and flowers there, and they are able to have us enjoy those and many other animals and flowers in their region.

Chaffinch (Fringilla coelebs)

An Old Friend Returns – male Chaffinch – Pete Hillman

An other photographer who let us look often at his front and rear gardens is Pete Hillman, whom we mentioned already in earlier posts. Photography is his main hobby, but he does know to use a good eye and can give us close-ups of things most people even do not notice when walking around.  He knows the way of recording the beauty and wonders he discovers within nature. Most of the species found on his site were observed in the county of Staffordshire, England, where he lives, whilst others are from around various locations in the UK.

.

brp-foggy-autumn-01-copy

Foggy Autumn Road by Rebecca Gillum whose gypsy soul keeps her searching

alum-cave-hoar-frost-01-copy

Winter comes early to the mountains. Rime ice covered trees in Smoky Mountain National Park. – Rebecca Gillum

From the road we also get lovely pictures from Rebecca Gillum. She knows the limitations of life and is content but is able to catch that moment in time and to present it for eternity. {So I Like Best of All Autumn} In her life she want to be willing
to be dazzled — to cast aside the weight of facts, and like Mary Oliver maybe even
to float a little above this difficult world. {To Be Dazzled}

We hope you too may be dazzled finding such nice photographs. Whilst the animals may have a well-defined hunting ground that the photographers are familiar with, they shall need patience to catch it, enabling to place that magic they saw in a moment for us to discover on a two dimensional plate.

A marmot seen on top of Mount Dana, Yosemite, ...

A marmot seen on top of Mount Dana, Yosemite, CA, USA. The road in the background is Tioga Pass Road. (Edited version of original: sharpened and curve adjustment by jjron). (Photo credit: Wikipedia)

+

Please do find to read

Get the lenses out to getting closer again

Looking at Flowers through a Macro Lens

Birds, Birds Everywhere

2016 Wildlife Photographer of the Year

8 Reasons We’re Looking Forward to Springtime Photography

++

Find the interesting sites

 1. Cindy Knoke + on Pinterest
 2. Rabirius whom you also can follow on Pinterest
 3. Don Hong-Oai Bio
 4. Christopher Martin
 5. Art Wolfe
 6. Paul Nicklen
 7. Say It With A Camera – Mike Hardisty
 8. Garden in a city
 9. Rebecca Gillum
 10. Back yard biology

+++

Further reading

 1. In My Own Words Weekly Photo Challenge- Tiny
 2. Photography Journal Blog Weekly Photo Challenge- Tiny
 3. Weekly Photo Challenge – Small on Tiny – Celina2609’s Blog
 4. Our Own Little Walk of Fame – Aggie’s Amygdala
 5. Say Tiny! – Blog of Hammad Rais
 6. thephotoseye Tiny Thrills
 7. Another Tiny View – Rebecca Wiseman Portfolio
 8. Miss Jerz-tucky Weekly Photo Challenge- Tiny
 9. Words Like Honey Weekly Photo Challenge- Tiny
 10. deetravelssite.wordpress.com Tiny
 11. This is Another Story Color Transformation
 12. From Egg to Sheer Beauty – Micks Blog
 13. Doug Couvillion’s Photo Blog Weekly Photo Challenge- Transmogrify
 14. Sea Play Photography Weekly Challenge- Transmogrify
 15. XingfuMama My little pumpkins don’t do scary
 16. Crafting Photolog Weekly Photo Challenge- Transmogrify
 17. Mataro Photographs Halloween Transmogrification
 18. Nature & Travel Photos WPC – Transmogrify
 19. Let the Images Speak Transmogrify
 20. The Land Slide Photography Time
 21. Mr. Finch
 22. Photographs from the Edge- Review
 23. On the Hunt
 24. Take Away
 25. A Twist of Moss
 26. DX vs. FX cameras for wildlife photography
 27. Breaking It Down
 28. Of Fairytales
 29. butterflies in the desert?
 30. An Alien World #2
 31. Land of Lilliput
 32. Common Greenshield Lichen
 33. Pawpaw Sphinx
 34. This Way and That
 35. Charming smile
 36. Birds of the Texas Gulf Coast – Common Nighthawk
 37. Great Horned Owl
 38. Friday’s Frenzied Flights
 39. “I’ve Got To Tell Everybody About This!”
 40. Limb with a View
 41. Caribou in Newfoundland
 42. Even More Jelly ear
 43. Golden Tanager (Tangara arthus)
 44. A photographer’s eagle eye
 45. Into the Sunset
 46. A Dazzle of Zebra, a Journey of Giraffe and a Crash of Rhino
 47. Best Camera Trap Captures – October 2016
 48. Camdeboo – The Green Valley In The Great Thirstland
 49. Up Close!
 50. Pure Magnificence
 51. Octoberfest 2016
 52. Wild November Sky
 53. Along the Rio Grande
 54. Fotografare animali selvatici con TriggerSmart
 55. One Left For The squirrels
 56. A Highland Cow
 57. Wings
 58. Beautiful Bracken
 59. Birds at the British Wildlife Centre
 60. Supermoon
 61. Supermoon #2
 62. Drones and Machine Learning Combine to identify, protect endangered sea cows
 63. Male Kestrel
 64. Riverside
 65. First Snow of the Season
 66. Muddy Ibis
 67. Hiding Place
 68. Tiny
 69. Crazy Legs
 70. Weekly Photo Challenge: Tiny
 71. Photographer Tim Plowden gets up close and personal with forest creatures
 72. In the presence of greatness
 73. Magpie
 74. About Mites And Ticks
 75. About Grasses, Sedges And Rushes
 76. Swallow
 77. Tiny friends
 78. Junco Junkie
 79. Dark Eye with a Catchlight
 80. This Beautiful Bird
 81. Bulrush

+++

Save

6 Comments

Filed under Nature, Pictures of the World

2016 Wildlife Photographer of the Year

By the English daily newspapers we may find The Guardian which has an eye for the way human beings fit in the universe and how we can look at what is around us. They have in the week several themes looking at a certain aspect around building up the human being and about man’s relation with his environment.

For them it is necessary that man does something seriously to avoid climate change bringing us down. Without a balanced, comparative assessment of strategies to align energy use and industry with inescapable climate action, we won’t be able to choose the best possible future. Man also has to come to see how nature is an essential part making it possible for us to live nicely.

Stretching to a full harvest

Stretching to a Full Harvest by Dan Frugalberg, talking about God Who tests us beyond our expectation but never beyond our strength.

Materialism in all its ghastly guises is pulling man down. To get them to better senses we need to show man the beauty of what is already there provided by the Divine Creator. We are pleased that there are also several bloggers on the net who appreciate what is around them and who do not want to keep it just for themselves but want to share it on their blogs which are available in a lot of countries. We can recommend a.o. Cindy Knoke, Dan Frugalberg, Pete Hillman and Purple Rays (Jonathan Udo Ndah) who present regularly an insight on what nature has to offer to mankind. On the net several dreamers with some creativity in writing, who love nature and who are feeling very close to it, can be found. One such person who enjoys life and want to share his arts with each other brings the blog Magic nature poem. He recognises that we are are surrounded by energetic creatures and writes

Humans, animals, plants, earth, universe within planets, suns, stars, moons, everything.
We are all parts of something  very big.
Everyone is a part of a very big energy.
We all seem to be seperate
But that is not true.
We are all connected by our energies.
A network consisting of our individual energies.
We fulfill the universe. {Energy #4}

20150522_183625

Flower ball by Magic nature poem

While the world goes around and around we have to find our position in it, making sure that we are not pulled down by the ravishing electronic speed and pushing commercial consumer society, where people live in a world, which lives faster and faster. In that world we have to stand strong on our feet, with our mind focussing on the right things. In that hectic life we do have to find moments to enjoy nature, to watch colours changing, flowers growing, animals jumping or flying around.

It is for people who want to reach their dreams, their plans that such writers and photographers may bring something enlightening. On this site we can not bring many photographs because our funds our very limited (not to say non-existent) but we would love to recommend to enjoy watching the above mentioned sites and the links we regularly offer you (our readers).

Each year the media looks at the magnitude of photo’s made and newspapers and press agencies present their photographer of the year.

Friday opened the Wildlife Photographer of the Year 52 exhibition at the Natural History Museum in London before touring internationally.

American photographer Tim Laman was named winner of the prestigious annual competition for his image Entwined Lives, showing a critically endangered Bornean orangutan in the Indonesian rainforest. The award is given for a story told in just six images, which are judged on their story-telling power as a whole as well as their individual quality.

Here you can view the winning images selected by the international jury. Wildlife Photographer of the Year champions ethical photography. Images are chosen for their artistic composition, technical innovation and truthful interpretation of the natural world > Gallery 2016

Adult and young awards

Browse the award-winning images from across the competition

Adult awards

Tim LamanTim Laman, USA
Website: www.timlaman.com

Tim is a field biologist and wildlife photojournalist with a reputation for returning from the wild with shots of nearly impossible subjects. His pioneering research in the rainforest canopy led to a PhD from Harvard University and the first of many articles for National Geographic magazine. His work has garnered numerous awards, including many in Wildlife Photographer of the Year.

 

 • Paradise performance
 • Night eyes
 • Sunrise performance
 • Banner advertising
 • Spellbinder
 • Heart-stopping show
 • The pole dancer
 • The sensitive mover
 • Entwined lives
 • When mother knows best
 • Road to destruction
 • Pursued by fire
 • Motherless

>Young awards

Gideon Knight

Gideon Knight, UK

Gideon’s interest in nature began in his garden and soon spread to his local park and further afield. From the first moment he paid attention to nature, the natural world has never failed to amaze him. He hopes to have a future in conservation as a wildlife photographer to help raise awareness through photography.

+

Find also to read:

 1. Nature photography – Landscape photographers
 2. Underwater photographers –Underwater photography
 3. 2016 wildlife photographer of the year – winners in pictures
 4. Conventional thinking will not solve the climate crisis
 5. Satellite Eye on Earth: September 2016 – in pictures
 6. Environment section of The Guardian

+++

Further related

 1. How to Be a Professional Outdoor & Nature Photographer
 2. Conservation Photography
 3. Wildlife Photographer
 4. Wildlife Photographer – extraordinary things that happen behind the lens
 5. Rakesh Sahai – Well known Indian wildlife photographer passes away
 6. Photographing Wild Alaska and Japan’s Winter Wildlife, with Robert O’Toole
 7. Nature Photographer of the Day – John Shaw
 8. New on 500px : Wildlife Photographer by Philippe-De-Bruyne by Philippe-De-Bruyne
 9. Longtime National Geographic photographer Steve Winter explains the umbrella effect of predator preservation
 10. Joe Riis
 11. It is My Enthusiasm for Wildlife that Drew Me to Photography: Anuroop Krishnan
 12. She Married Her Stalker – Wildlife and Photography
 13. Picture Parade One Hundred and Thirty-two
 14. Picture Parade One Hundred and Thirty-Three
 15. dil aj kal camera…
 16. First Day in the Water – Wildlife Photography
 17. Infographic: How to photograph Lions
 18. Art Of Wildlife Photography with Tom Mangelsen
 19. Nature Photography Color Workflow Revealed with Christopher Dodds
 20. Night Photography – Tips for Perfecting Your Night Shots
 21. Advanced Photography: Landscapes | Landscape 101
 22. What are you looking at?
 23. Living in harmony
 24. Misleading names
 25. Tsavo Man-Eaters strike again
 26. The decline of the Red Colobus Monkey
 27. Yellowstone & Grand Tetons: A Different Perspective
 28. Vervet monkeys deserve a chance
 29. How big is the illegal wildlife trade?
 30. Charges: mock or real?
 31. Giants of the plains
 32. Highly revered, highly endangered
 33. Majestic Soarer
 34. Giddy up, Saddle Bill
 35. Pocket-sized Antelope
 36. Rock Jumper
 37. Tea and Gaur
 38. Wild Radish
 39. Meet the Slugs – Stinging Rose Caterpillar
 40. Amidst The Autumn Oak Leaves
 41. Red Bellied Marmot
 42. Common Scorpionfly
 43. Trust your future
 44. Cream Autumn Berries
 45. Moose on the Loose: Waterton Lakes National Park, Canada
 46. Yosemite National Park: Phenomenal Splendor
 47. Mangiare … a Venezia!

+++

5 Comments

Filed under Cultural affairs, Ecological affairs, Headlines - News, Nature, Pictures of the World

Ghosts of the mountains endangered big cat

In many countries certain animals are still being considered a threat for the population or for their food.  Lots of people consider wild animals as a menace instead of looking for a way to live in harmony with them.

Central Asia knows their “ghosts of the mountains” which are killed by farmers in retaliation for attacks on livestock and 20% are trapped by snares set for other creatures. Another 20% are killed for the illegal fur trade, though pelts from snow leopards killed for other reasons are often sold on.

Snow leopard

Poachers aren’t the main problem for the snow leopard – Munkhtogtokh Ochirjav, WWF Mongolia

Figure of 220-450 annual deaths could be even higher, as killings by poachers or farmers often go undetected in the remote mountains of central Asia

As few as 4,000 snow leopards are thought to remain in the mountains of central Asia.
As few as 4,000 snow leopards are thought to remain in the mountains of central Asia. Photograph: Klaus Honal/Getty Images/age fotostock RM

Map of Central AsiaHundreds of snow leopards are being killed every year across the mountains of central Asia, threatening the already endangered big cat, according to a new report.

Numbers have fallen by a fifth in the last 16 years, making it that there are only an estimated 4,080-6,590 snow leopards in the wild, listed as endangered by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) because their population is suspected to have declined by 20% over the past 16 years in the 12 mountainous Asian countries they inhabit.

Rishi Sharma, leader of wildlife charity WWF’s snow leopard programme and co-author of the global wildlife trade monitoring network non-governmental organisation Traffic says

“It’s a completely new insight, and provides a very important point for discussion on how to ensure snow leopards are protected.”

She warns

“More than half the killing is not for illegal trade as such, so as long as we don’t address these issues affecting local communities, it will continue.”

But between 220 and 450 are killed each year, found the report from , the wildlife trade monitoring network, published on Friday ahead of a meeting on the crisis at the UN in New York. The number could be much higher, the NGO warned, as killings in remote mountain areas often go undetected.

WWF works to reduce human-leopard conflict, increase anti-poaching efforts, and protect the fragile snow leopard habitat.

The snow leopards have evolved to live in some of the harshest conditions on Earth. They scale the great, steep slopes of mountains in Central Asia,including the Himalayan Mountains, with ease, blending into the landscape. But these majestic, endangered cats face many threats including habitat loss from climate change, reduced prey, poaching, and retaliatory killings.

a snow leopard on a mountain

Seized snow leopard pelts

Pelts are sold by both hunters and herders – Tessa McGregor

Skins being the main Snow Leopard product type in trade (78%), the primary motive for
buyers appears to be for display, with some observations of skins hanging on walls in homes and
restaurants, as well as stuffed taxidermy specimens.
Priced in the thousands of US dollars, skins have been described as a “symbol of wealth and power.” However, there probably exists very little in the way of a definable consumer segment deliberately seeking out such items. They are most likely
purchased opportunistically – “impulse buys” – and most consumers probably only buy one in their lifetime. Once in a home, the illegal possession has very low probability of detection, and moreover law enforcement authorities may be reluctant to investigate in such situations. The purchase itself also has a low probability of detection, as indicated by the sharp decline in observed numbers of Snow Leopard skins being offered for sale. While growing personal wealth in Asia has been highlighted as a primary driver of illegal wildlife trade, poverty is also recognized as a driver, and the Snow Leopard trade may be more driven by rural people in Snow Leopard habitat attempting to make money and make up for livestock losses to predators than by wealthy people placing orders for luxury household decorations. Unlike the demand-driven Tiger trade (Annex 2), to which it otherwise bears many similarities, the market for Snow Leopards may be more a function of supply, and actions should focus on the communities living near Snow Leopards to reduce incentives to poach and sell. This notion is reflected in the aphorism behind the title of this report: an ounce of prevention equals a pound of cure. Preventing livestock losses, offsetting the costs of losses and improving community support for Snow Leopard conservation are the most important approaches to tackling the problem of Snow Leopard trafficking.
Snow leopards their thick grey and yellow-tinged fur, with solid spots on their head, neck and lower limbs and rosettes over the rest of the body attracts many women, who love to wear that warm skin. for the design they should know there are other alternatives with modern synthetic yarn. The natural breathing warmth, we do agree can not yet be brought by the synthetic material, but here in the West such deep warmth is not necessary because it doe snot get so cold.

Argali (Ovis ammon), the largest living wild sheep, native to the highlands of Central Asia. Argali is a Mongolian word for “ram.” There are eight subspecies of argali. {Encyclopaedia Britannica}

These beautiful wild cats are known as the “ghost of the mountains” because of their solitary and elusive nature. Since it is so rare to see two snow leopards together, there actually is no term for a group of snow leopards. They are capable of killing prey up to three times their own weight and eat blue sheep, Argali wild sheep, ibex, marmots, pikas, deer and other small mammals. The animals which snow leopards typically hunt — such as the Argali sheep — are also hunted by local communities.

Lots of people do forget that it is often by their own actions that wild animals come closer to the human habitat or come to find food by people. In Central Asia like in other parts of the world wild animals their natural prey becomes harder to find because man over-hunting. Snow leopards are often forced to kill livestock for survival, in many cases leading to retaliatory killings of snow leopards by local farmers or herders.

Machhapuchhare, a peak in the Great Himalaya Range, north-central Nepal.

Machhapuchhare, a peak in the Great Himalaya Range, north-central Nepal.

Hunting, habitat loss, retaliatory killings, poaching and climate change are the biggest threats that snow leopards face. Snow leopard habitat range continues to decline from human settlement and increased use of grazing space. An other factor where humans are the cause of the disturbance in nature is pollution and climate change. Climate change poses perhaps the greatest long-term threat to snow leopards. Impacts from climate change could result in a loss of up to 30% of the snow leopard habitat in the Himalayas alone.

It is not because we are living far away from their habitat we can not do anything to help those endangered species.

People all over the world could let their voice been heard. They could ask governments in the 12 countries across the leopard’s range to  increase the funds available to compensate herders whose animals are killed and to educate them, showing good ways of keeping nature in balance. all over the world people could help to build up funds to protect the animals and to help the population to receive extra materials to strengthen the pens, or corrals, where they keep their animals at night.

Focusing on herders – the bedrock of the local economy – also makes sense in regions where it is hard for rangers to protect leopards.

“These are very remote areas, so getting information on what’s going on and enforcement is very difficult,”

says Sharma.

“That’s why we need to focus more on community-based models, not just enforcement.”

snow leopard blends into landscape

David_lawson_wwf_uk

Snow leopards play a key role as both top predator and as an indicator of the health of their high-altitude habitat. If snow leopards thrive, so will countless other species.

WWF’s work focuses on reducing human-leopard conflict and rural development, education for sustainable development, stopping mining in fragile snow leopard habitat, and the control of illegal wildlife trade. WWF also works with local communities to curb retaliatory kills by providing innovative solutions to mitigate human-snow leopard conflict.

***

Adopt a Snow LeopardAdopt a Snow Leopard

You can support WWF (WWF Europe) which works with local people and supports research and habitat conservation projects to protect these beautiful cats throughout their range.

Make a symbolic snow leopard adoption to help save some of the world’s most endangered animals from extinction and support WWF’s conservation efforts. In Belgium you may deduct your contribution from your income and for the adoption of an animal you can give once whatever you like or contribute a certain amount monthly.

 +

Save Europe’s nature

 
	© WWF

The EU Nature Directives protect over 26,000 nature areas and 1,000 species. They are under scrutiny since October 2013, when European Commission announced the fitness check. Here’s what is at stake

***

+

Please do find to read:

 1. An Ounce of Prevention: Snow Leopard Crime Revisited – by Kristin Nowell, Juan Li, Mikhail Paltsyn and Rishi Kumar Sharma, Traffic Report
 2. Where do snow leopards live? And nine other snow leopard facts
 3. Hundreds of snow leopards being killed every year, report warns
 4. Hundreds of endangered wild snow leopards are killed each year

+++

Further reading

 1. Yara
 2. Tajikistan 2016
 3. Ghost of the Mountain
 4. Dailies: Snow Leopard
 5. Daily Cuteness by
 6. The Snow Leopards of Zhaxilawu Temple
 7. Snow leopards and sustainability
 8. Ramble 123: 5 reasons why snow leopards are my spirit animals
 9. Born in China (2017): New Trailer For Snow Leopard, Panda & Monkey Documentary From Disneynature
 10. Tracking the mystery of snow leopard populations
 11. Hundreds of snow leopards being killed every year, report warns
 12. The Cry of the Icemark by Stuart Hill
 13. Cambridge’s postgraduate pioneers
 14. It’s Saturday!
 15. Get wild in the city: The Saint Louis Zoo
 16. Weirdos at Korkeasaari – Helsinki Zoo
 17. Central Park Zoo
 18. Telos is in Trouble: Lucy the T-rex and the Snow Leopards
 19. Save Endangered Snow Leopards and Their Habitat
 20. Help me save snow leopards!
 21. Wild Animals 
 22. Get Wild for Wildlife!
 23. tiger cubs
 24. Amur Leopards
 25. Bobcat Invasion
 26. I am not wearing camoflague
 27. Interesting facts about lions.
 28. Destination #2 : Refuge Pageau
 29. Wild Animal Training: A Glance at Circuses and Hediger’s Viewpoint
 30. Animals Don’t Belong At The Circus
 31. National Animal Safety and Protection Month
 32. Surfin’ Safari
 33. “TripAdvisor.com ends bookings to animal attractions”
 34. Take Care of the Animals!
 35. Lions, Tigers & Bears…Oh my!!! I ❤️ you all Ueno!!🇯🇵✌🏽️🐼🐯🦁
 36. Bald Eagle Rescued After Getting Trapped In Car’s Grill — CBS San Francisco
 37. This Real-Life Revenant Was Attacked By A Bear Twice In One Morning
 38. Grandview Aquarium, China
 39. Keep The Fox Hunting Ban
 40. Report Animal Cruelty

+++

Save

Save

Save

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Ecological affairs, Nature, Pictures of the World

Nailed to our chairs, never to forget

When the World Stood Still ..

15 years ago we heard incredible news of a “severe accident”. The news went out that a terrible accident happened in New York which was sent out on television live. We could not believe what happened so rushed to the television to see what was going on.

At 8:46 a.m. local time a Boeing 767 aircraft, which had departed Logan Airport at 7:59 a.m. en route to Los Angeles flew into the North Tower of the World Trade Centre in New York City. The images went viral all over the world. And while we were watching we saw again a plan flying in the other tower. This unmistakably gave us the idea this could not just be co-incidence but had to be something very well prepared.

The pictures we came to see at at 9:03 a.m. will be crafted in our heads for years. when we heard that 34 minutes later a plane crashed into the Pentagon in Arlington County, Virginia we thought a war had commenced in the United States of America. this time it was a plane that had departed from Washington Dulles International Airport at 8:20 a.m. en route to Los Angeles with a crew of six and 58 ‘passengers’.

Alarming enough, whilst we saw those two New York giant symbols burning, flashes of ‘fighting passengers’ on an other plane reached our European living rooms. Some very brave men and women attempted to subdue the hijackers of the Newark International Airport – San Francisco flight and avoided an other disaster crashing the Boeing 757 into a field in Stonycreek Township near Shanksville, Pennsylvania, at 10:03 a.m..

The Federal Aviation Administration (FAA) had already grounded all civilian aircraft within the continental U.S. at At 9:42 a.m., and civilian aircraft already in flight were told to land.immediately. International flights where requested not to enter the American airspace. Those who had left already for the States were redirected to airports in Canada or Mexico, and were banned from landing on United States territory for three days.

Panic started to grow and a lot of diverse messages were spread across the net, bringing a lot of confusing and having wondering millions of people what was going on. the pilots must have had everything under control, but than they were not just American civilians who liked to get their passengers safe to their destination. This time destination was really hell.
It was beyond what came to see the world. This was not normal any more. Unbelievable also how the two towers collapsed.

English: New York, NY, September 28, 2001 -- D...

New York, NY, September 28, 2001 — Debris on surrounding roofs at the site of the World Trade Center. Photo by Andrea Booher/ FEMA News Photo Français : Débris sur les toits entourant le site du World Trade Center. 28 Septembre 2001. (Photo credit: Wikipedia)

For sure nobody in the planes could survive, but then we saw the battle for survival, people jumping out of windows stories high, no chance to survive such fall. Since the Japanese surprise attack on Pearl Harbor on December 7, 1941 this was to become the most deadliest foreign attack on American soil. This time having victims from more than 90 countries in one day in one nation resulting in the deaths of 2,996 people and more than 6,000 wounded, leaving thousands of families deranged with irreparable emotional pain. It took until March 20, 2015 to have the 1,640th victim being identified, still leaving 1,113 victims unidentified.

You may wonder if we may forget this. I do find not. We always should remember.

But that does not mean we should remember only that horror that took place on that day in September 2001. We should also remember the countless stories of the incredible brave people who came to help those in need. Many firefighters lost their lives (343) not been able to have rescued more souls. Also 72 law enforcement officers, 55 military personnel, and the 19 terrorists died in the attacks.

In Arlington County, Virginia, 125 Pentagon workers lost their lives when Flight 77 crashed into the western side of the building. Of these, 70 were civilians and 55 were military personnel, many of them who worked for the United States Army or the United States Navy. The Army lost 47 civilian employees, six civilian contractors, and 22 soldiers, while the Navy lost six civilian employees, three civilian contractors, and 33 sailors. Seven Defense Intelligence Agency (DIA) civilian employees were also among the dead in the attack, as well as an Office of the Secretary of Defense (OSD) contractor.
Lieutenant General Timothy Maude, an Army Deputy Chief of Staff, was the highest-ranking military official killed at the Pentagon. {Free Encyclopedia Wikipedia}

This we should remember, that it is possible that terrorists are capable to work for years at a destroying program. That such vicious people can be patiently enough to take their time and to infiltrate many systems.

But we should be careful not to let ourselves to be carried away becoming of the same flesh as those terrorists. We must all such candidates show that we are made of a much stronger soul and that we let ourselves not being carried away by undermining ideas letting ourselves to become  infected by the hatred that drives a terrorist, by the racism that drove the Nazis and seems to drive many today again.

We must give clear signals to the outer-world, to the people around us, to politicians, to terrorists, that we want to strive for a peaceful world where many religious and non-relgious people can live together with their different cultures not asphyxiating them but enlightening them. Today we should stand strong and show aspirant terrorist and racists that those senseless hatreds are not what we want and which we must blot out forever. Being aware what man can do to himself we must strive to remember what it is to suffer, to remember what terrorism and genocide really look like.

***

***

Find also to read

 1. Bloggers For Peace
 2. US poverty worse than previous recessions
 3. Louise Weiss building and towers after Ziggurat Babel
 4. Stronger than anything that wants to destroy
 5. Economic crisis danger for the rise of political extremism
 6. Being Charlie 8
 7. Wrong choices made to get rid of Assad
 8. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 9. 2015 the year of ISIS
 10. 2015 Human rights
 11. 2015 Film
 12. A world with or without religion
 13. When will it stop

+++

Further reading

 1. My Twin Towers Memories
 2. World Trade Center–South Tower
 3. The Twin Towers Before & After September 11th Attacks: Looking Back
 4. On the Eve of 9/11
 5. WTC 2001
 6. 9/11
 7. 9/11 by Anastasia Nicole Elisabeth
 8. 9/11 by Big T Books
 9. 9/11 by Bob Mitchell
 10. 9/11 by J Blattblog
 11. 9/11 Was  Fifteen Years Ago #9/11 #NewYork #USA #NayabChohan #TemplateNews #DistantEchoes #NayabChohanLive
 12. 9/11 -On the 15th Anniversary
 13. On 9/11 anniversary, sculptor Schmalz seeks to depict the love that can save even a terrorist
 14. 9/11 Remembered . . . 
 15. Why would anyone fly a plane into a building?
 16. My September 11 Story
 17. Watch: September 11, 2001 Live News Coverage as It Happened
 18. Watch: 9/11 World Trade Center Attacks [Videos]
 19. 9/11 – 15 Year Anniversary
 20. We remember 15 years ago …
 21. Why You’d Never Get Lost in NYC – 9/11
 22. 9/11: perspective of a retired firefighter
 23. 9/11 Pentagon Victims: Who Died at the Pentagon on September 11?
 24. Israel Did 9/11
 25. FBI Agent John O’Neill Warned of Al Qaeda Threat Long Before He Was Killed on 9/11
 26. Senator Markey Leads Resolution Honoring Flight Attendants And Pilots On 9/11 Anniversary
 27. Flags to be lowered and moment of silence to remember Sept. 11
 28. Nation Just Goes Ahead And Decides ‘Freedom Prevails Over Hate’ Is Lesson Of 9/11
 29. 15 Years Later: Remembering 9/11
 30. Never Forget
 31. Where I was on 9/11
 32. #NeverForget My 9/11 Story
 33. Remember
 34. I Remember 9/11.
 35. Fifteen
 36. “Fifteen Years”
 37. 15 Years
 38. 15 years ago…
 39. 9/11 15 years On
 40. 15th Anniversary of 9/11
 41. Fifteen 9/11’s
 42. 15 Years Later, Obama Extends 9/11 ‘National Emergency’ To Justify A Perpetual War On Terror
 43. First Responders From 9/11, San Bernardino Attacks Come Together
 44. Remembering 9/11 on the 15th Anniversary
 45. My Experiences During 9/11
 46. My Family And 9/11
 47. Never Forget 9/11
 48. History
 49. Taste of Dust
 50. Waste Places
 51. When the World Stood Still ..
 52. “Everyone had all these questions:” Local first responders recall where they were on 9/11
 53. 9/11 Quotes From Survivors, Bush and Family Members of Victims
 54. 9/11 Jumpers: Remembering the Victims of September 11th
 55. Photos: 9/11 Newspaper Headlines
 56. Blind man tells how his guide dog saved him from World Trade Center during 9/11 attacks
 57. Remembering 9/11
 58. Remembering 9/11, Obama Set To Slap America In The Face Again
 59. The Kindness of Strangers in a World of Pain
 60. Modern Courage
 61. Fifteen Years Later
 62. September 11th: 15 years later
 63. September 11 15th Anniversary: 30 Pictures We’ll Never Forget
 64. September 11: Bible Verses of Peace on 9/11 15th Anniversary
 65. Ep 335 The Annual 9/11 Remembrance
 66. I Will Never Forget
 67. September 11, 2001 – We Will Never Forget
 68. Never Forget: New York, NY 2001 & Bengahzi, Libya 2012
 69. Dallas Memorial Stair Climb Remembers 9/11
 70. Bucks County Remembers 9/11 Victims
 71. Black and White Sunday: Infrared & Rememberance
 72. Someone Had My Back…
 73. In Those Moments
 74. Remembering 9/11 by Sojourners heart song
 75. 9/11 is the day I lost my grandmother
 76. Seeing It All With Ingeborg Lariby
 77. On this day… (by Anne Marie)
 78. New York Fire Fighter Blocks Out ‘Christian’ Hate Preacher Outside World Trade Centre #9/11 #NewYork #USA #NayabChohan #TemplateNews #DistantEchoes #NayabChohanLive
 79. Why They Remember Witnessing 9/11
 80. Robert Milnes Recalls 9/11
 81. Remembering 9/11/01 From Our Y108 Studios
 82. 9/11 Memorial Service, National Cathedral, 2001
 83. A 9/11 tribute album: Ave Maria Mass & Suite For The Americas
 84. Haunting and beautiful: Jewish prayer for the dead of 9/11
 85. Praise Poems: Jesus walked through flames for us.
 86. I am Grateful That God Is…
 87. Sunday Matinée
 88. 9/11 Anniversary: Look Back At Ellen DeGeneres’ Opening Of the 2001 Emmys
 89. Nostalgia: On the 15th Anniversary of 9/11
 90. 9/11 fifteen years later: Who were the terrorists that planned the attack?
 91. 9/11 videos that question the official narrative…
 92. Unison – Day 9
 93. A Helluva Town
 94. Every. Vote. Matters. – How to vote from abroad
 95. What the Canadian Saw on 9/11/01
 96. Happy (?) September 11: How Does it Look From India
 97. Charlie, Will, Bob…and Jamie
 98. Saint Mychal Judge
 99. Saint of 9/11: Remembering Fr. Mychal Judge as a Gay Priest
 100. From the ruins and ashes, much was raised.
 101. And so just what did we learn from 9/11? In some ways not much…
 102. Guardian “Facebook fact-check ” on 9/11 – every bit as poor as you would expect
 103. Obama Faces Humiliation After House Unanimously Passes Bill Allowing Sept 11 Lawsuits Against Saudi Arabia, by Tyler Durden
 104. Why After 15 Years Isn’t 9/11 a Federal Holiday?
 105. 9/11 ~ United We Stand, Divided We Fall
 106. September & After
 107. After September 11th, the U.S. loses its mind
 108. In Memoriam – 11/9/2016
 109. 15 Years (on Michael’s monologue)
 110. 15 Years Ago by Michael Gurley
 111. Parents of 9/11 victim turn pain into purpose: “We have sought to pay tribute to our son”
 112. Memories and thoughts of 9/11
 113. As You Were
 114. Cherry Hill Residents Look Back And Remember September 11, 2001
 115. Finishing the Climb: Local First Responders Memorialize 9/11’s Fallen
 116. Iconic 9/11 flag, missing for years, returns to New York City
 117. 15 Years after a struggle of 13 years
 118. Subway car pulled from World Trade Center goes on display
 119. Mood.
 120. Flags placed on Statehouse lawn honoring those who died on 9/11
 121. September 11 Again
 122. why we’re covering 9/11 fifteen years on
 123. September 11
 124. 9/11 Unhappy Anniversary
 125. Remember always – 11 September 2001
 126. 9/11 Fifteen Years After…
 127. 9/11 Fifteen years on
 128. USA: 9/11 – 15 Years On
 129. September, 11th, 2001 – We Will Never Forget
 130. Never Forget
 131. 9/11 Fifthteenth Anniversary
 132. Where Were We on 9/11/01?
 133. 9/11… We Remember
 134. That day, fifteen years ago.
 135. 9/11 by Histories by sorts
 136. Artwork of the Day: Twin Towers Liberty

+++

8 Comments

Filed under Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Pictures of the World

A Jew and Muslim walking together side by side down USA city streets

Not only racial discrimination seems to be increasing in many parts of the so called civilised commercial world. In many places of the Northern half-round religious discrimination is also in the lift.

It is good to notice not too many people accept such anti-social behaviour coming to their regions. this might be seen by some candid camera actions some people tried out in several cities.

Though last year a Flemish non-muslim who tried to walk on the streets in Flemish cities in niqab had to stop her experiment because of the heavy negative or insulting reactions she could not bear any more. On her video we could see many intolerable actions from certain people on the street. Also in England the experiment was done to know what it is like wearing the niqab in public. But in some experiments wearing the Muslim attributes in a way gave more protection having the woman being harassed less.

Karim Metwaly Smiling.jpg

American YouTube personality, actor, singer, director, vlogger and prankster of Egyptian descent Karim Metwaly

In the United States of America, Karim Metwaly, also known by his YouTube username AreWeFamousNow teamed up with Alaaldeen Shehadeh and Moe Zahrieh for some videos that has garnered together over 2 million views since being posted.

Lots of people may think Arabs, Muslims and Jewish people are hating each other. they are not supposed to hate each other and when they are real believers in the One True God that should know that all people, no matter where they live, which sort of peoples they belong to, whatever skin colour they may have, whatever religion they may adhere or have no faith in a god or gods, they all are created in the image of God and should be respected as creations allowed to live here by this Most High Divine Creator.

Believers in the One True God also should know it is a wrong attitude to divide people in labels and to threat the differently. People need to stop with the “We vs Us” mentality. One of the comments of a video of the group was

Why do humans feel the need to categorize and differentiate themselves smh (white, black, tall, short, gay, straight, muslims, christians, israel, palestine) . We are all humans for godsake. We have noses , eyes , mouths , and all of us need food , sleep and water. we have hands and legs , we see the same moon for fk sake. all of you are the same species not lions or baboons . i rlly wish there would be a war between animals vs humans or aliens vs humans. then we will realise how similar we are and then all of us are on the same side {yusuf zulfi}

I’ve watched several of their video’s and some of them where really confronting but like the YouTube stars were pleasantly surprised by the positive feedback, certainly with the video of the man tearing off the scarf of the Muslim girl, it showed that also in the States there are enough wary citizens who do not like asocial behaviour and who want different sorts of people have their own freedom (what to wear, how to and when to pray).

Concerning what Muslim women want to wear it is not bad to listen to Noble Peace Prize winner Tawakkol Karman from Yemen when she was asked about her hijab by journalists and how it is not proportionate with her level of intellect and education, she replied:

“Man in the early times was almost naked, and as his intellect evolved he started wearing clothes. What I am today and what I’m wearing represents the highest level of thought and civilisation that man has achieved, and is not regressive. It’s the removal of clothes again that is regressive back to ancient times.

Lovely also it was to find reactions from Jews living in Israel who also want love between Jews, Palestinians and others, who say they have no problem with anyone and do hope that one day there will be peace.

Naturally we also should question the reaction of certain Americans who called the police because they saw a Jewish and Arab walking together on the street. On some video’s we can see the neighbourhood watch and/or the police showing up, and in even one video they ask to go away and to stop with the experiment.

Gabriel Rd reacted

People called the police because you were walking down the street in broad daylight? ….just walking down the street? ….And the police actually showed up and checked you out? OMFG what the hell kinda country do you live in? What ever happened to all we hear about American being the land of the free?

In the video where they present a married couple you can see they were met with many stares and unpleasant comments.

“This is wrong on so many levels,”

someone said.

“It’s the wrong picture, you’re making Islam look bad.”

Another person in the Queens neighborhood screamed a profanity and gestured at them rudely. In the Jewish neighborhood, someone called Zahrieh a gay slur, “a stupid Muslim,” and a “terrorist,” while someone else threw a water bottle at the couple.

Yet, in addition to the varied harassment, as in some other experiments, the couples also received some positive feedback.

“I think Jews and Arabs can be friends, I think everybody can be friends,”

two Jewish boys said.

On more than one video we also heard people them understanding we all came from the same source and in a way we all being cousins.

“We’re cousins for a long time,”

a Muslim man said. Others in both neighbourhoods called the sight of the couples “inspiring” and “highly liberating.

Some people do think Arabs/Muslims and Jews hated each other always. They do forget that more than once it were Arabs protecting Jews are taking them in by for example the dangerous actions of the crusaders. In North Africa you had a very huge Jewish community in the Islamic Morocco.

Muslims from Middle East and Africa were also welcoming refugees escaping from European terrorism in 1943.

Abraham Gutman and Dania Darwish, Jewish and Muslim classmates at Hunter College in New York, came up with the hashtag #JewsAndArabsRefuseToBeEnemies.

“With tempers only rising both on the ground and in social media platforms, we thought it would be productive to remind people that they are allowed to refuse to join hateful discourse,”

Mr. Gutman wrote in 2014, during the war in Gaza.

The organization Seeds of Peace, a summer camp for Israeli and Palestinian teens which tries to inspire and cultivate new generations of leaders to transform conflict, is also looking to expand its reach. The camp has more than 5,000 graduates, now moving into leadership roles in their professional fields. Seeds of Peace aims to empower their graduates to make change in various sectors, from women’s rights to technological innovation, in hopes of sustaining peace over time.

°°°


A Muslim woman was racially abused while waiting in a queue at a shop in south London.
Ahlam Saed, 25, filmed the moment she was shouted and sworn at simply because she wore a niqab.
Ahlam Saed says she filmed the abuse because she wanted to show the kinds of treatment some Muslims are subjected to in the UK.

+

+

+

°°°

Please also see the video’s on

Jack The Lad: Jewish and Muslim man walk through the streets of America |

°°°

+

***

+

Preceding articles:

What is Racism??

A last note concerning civil rights

Mass Media’s Deception Causing Division

A charter for a truly free world and why we need it

Daring to speak in multicultural environment

People of different cultures, beliefs and political convictions fraternal together

The Scensual World – Mission & Vision

Entry 2. Unite our voices

Peace and Islam

++

Additional reading

 1. Religion, fundamentalism and murder
 2. Christian fundamentalism as dangerous as Muslim fundamentalism
 3. Exceptionalism and Restricting Laws
 4. Vatican against Opponents of immigration
 5. 150 Years after the 13th Amendment

+++

Read also

 1. This World was designed to Break You Down | Jack The Lad
 2. The World’s Greatest Problem | Jack The Lad
 3. Tawakkol Karman Amazing Response To Journalist When Asked About The Hijab | Jack The Lad
 4. Dear West: A Poetic Response To Terrorism | Jack The Lad
 5. Spot The Terrorist: Orlando Hero | Jack The Lad
 6. This is not my Islam
 7. Islamophobia in the U.S.: A Threat to Justice Everywhere
 8. Muslim woman wearing face veil racially abused and called ‘Batman’ in shop
 9. ‘Are you ISIS?’ Ahlam Saed Muslim woman wearing veil victim of racist tirade
 10. History of the Arabs

+++

Further related
 1. Racism Is not . . .
 2. Some preliminary observations on the San Bernardino, California, shootings
 3. FBI Confirms ‘The Purge’ Is a Thing, Suggests Black People Stop ‘Freaking Out’
 4. First Amendment Violated Again, Christian Goes to Jail, Muslims Get Money
 5. Don’t let it define you….
 6. Power of words
 7. To the Pastors, Ministers, Preachers, Bishops and Priests Who RESIDE Over The So-Called Black Churches…(Part 1)
 8. Possible role of religious and racist discrimination in Omar Mateen’s mass shootings in Orlando Florida
 9. EEOC Defends “Mark of The Beast” Ruling – Religious Beliefs Don’t Have To Make Sense To Be Protected
 10. Religious intolerance may harm India’s economy – business leaders
 11. Attack on Hindus
 12. Employer’s Religious Beliefs vs. Employee Discriminatory Termination. Who Wins?
 13. Modern Day “Stockholm Syndrome”
 14. Diversity, Academic Freedom, and Racism
 15. World Religion Day: Celebrating Differences and Embracing Similarities
 16. Fox, “The Unfree Exercise of Religion”
 17. Bielefeldt et al, “Freedom of Religion or Belief”
 18. Weekend News & Commentary — February 6–7, 2016
 19. “Religious Freedom” Or LGBT Discrimination
 20. Gov. Deal Makes About-Face, Denounces Republican Bill #HB757
 21. Georgia Governor Vetoes Controversial “Religious Liberty” Bill
 22. Coalition of 400 companies fight Georgia’s proposed ‘religious liberty’ bill
 23. “As per government policy – No Muslim candidate was invited …”
 24. Fourth Circuit to Review “Mark of the Beast” Religious Discrimination Case
 25. Missouri Senate Dems Filibuster anti-LGBT Bill
 26. Employers are Prohibited from Imposing Religious Beliefs on Employees
 27. Trump stokes fear of “the different”
 28. It’s OK to Pray for Paris But We Suspend a Football Coach for Praying After a Game
 29. Free Speech Apocalypse Unveils Discrimination at Indiana University
 30. Read to Know: #IStandWithAhmed
 31. Brooklyn Woman Claims Religious Discrimination After Being Booted From Gym Over Attire
 32. Parents threaten to sue Washington association for alleged religious discrimination
 33. Politics, religion and football . . . Are there Any safe water cooler topics?
 34. it’s frustrating
 35. Religious Prejudice – Aug. 4th
 36. What is the True identity of the so-called Black Man and Woman???

4 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Pictures of the World, Religious affairs, Social affairs, Video