”Let Your Guilt Be Washed”

Too many people are being squeezed into a corner and others succeed in humiliating their fellow human beings and making them feel bad.

We have to be very careful not to become a victim by putting ourselves in a weak position. We must always consider our own “I” high and worthy enough to respect each being around us respectfully and to give the love that we may receive from the Supreme, so that we don’t have to feel guilty of our and others wellbeing.

When something bad happens we should always check what caused it and if we were part of the causer(s). As long as we did nothing wrong against the Law of our Maker we should not feel guilty, but that excludes us not of having to try to mend it and to bring back the good to it.

*

To remember

 • did something bad => feel terribl = feel like you’re a bad person => deal with this
 • sometimes there are things we just need to do for ourselves without feeling bad about it.
 • need not to be guilty of your wellbeing.
 • Misery =  not solution = choice we have with every aspect of our life > to be a part of problem –  or –  part of solution.
 • Physical nourishment needed
 • enjoying bounty of life > If you cannot be grateful for that = Something seriously wrong = serious psychological ailment.

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

”Let Your Guilt Be Washed”

Too many people are being squeezed into a corner and others succeed in humiliating their fellow human beings and making them feel bad.

We have to be very careful not to become a victim by putting ourselves in a weak position. We must always consider our own “I” high and worthy enough to respect each being around us respectfully and to give the love that we may receive from the Supreme, so that we don’t have to feel guilty of our and others wellbeing.

BeBloggerofficial

Buddha

”With integrity, you have nothing to fear, since you have nothing to hide. With integrity, you will do the right thing so you will have no guilt.”

Zig Ziglar
You did something bad. And now you feel terrible. But the feeling won’t go away. It gnaws at you. Even worse, it makes you feel like you’re a bad person.

Nobody tells us how to deal with this, we all feel a wide range of emotions from time to time, but some feelings just don’t deserve to stick around — guilt being one of them. Unless you’ve done something terrible, you shouldn’t feel bad for your actions, and there are certain things you should never feel guilty doing, especially when they don’t hurt anyone. It’s easy to get caught up in pleasing others, but sometimes there are things we just need to do for ourselves without feeling bad about it.

A lot…

View original post 589 more words

Leave a comment

Filed under Uncategorized

”For The Moment Of Happiness”

To remember

smile because it happened

 • you need to be happy
 • striving for more ~~makes us great < never wise to make happiness dependent on it
 • unrealistic expectations = set us up for failure
 • addiction to toxic people + activities brings us down

lessons to be happier

1. Don’t start with profundities.  > start with basics

2. Do let the sun go down on anger. > notion of anger catharsis = poppycock.

3. Fake it till you feel it. Feelings follow actions.

4. Realize anything worth doing = worth doing badly. Challenge & novelty = key elements of happiness.

5. Don’t treat blues with a “treat.”

6. Buy some happiness. basic psychological needs include feeling loved, secure, and good at what we do.

7. Don’t insist on the best. 2 types of decision makers. Satisficers + Maximizers => Satisficers happier than maximizers.

8. Exercise to boost energy. Exercise = most dependable mood-boosters.

9. Stop nagging. replace nagging with persuasive tools

BeBloggerofficial

IMG_6614“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” 
― Dr Seuss

What do you need to be happy? All too often, we list the things we want: a bigger house, a cooler car, a trip around the world, money for retirement, a new friend or lover.

While striving for more is one of the things that makes us great, it’s never wise to make your happiness dependent on it. All too often, it’s hard to bring the things we want into our lives.

But one thing you do have the power to do is let go of things you don’t want or need. Whether out of habit or because of peer pressure or family pressure, we often cling to poisonous thoughts, feelings, and individuals.

Our unrealistic expectations set us up for failure, and our addiction to toxic people and activities brings us down. And then we wonder why it’s…

View original post 820 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs

Waar ging ik fout?

Oké, het leven is moeilijk

Ingewikkeld, complex, ruw

Het hoort zo te zijn

Hoe kunnen we zien

Waar we de weg kwijt zijn geraakt

Tenzij we kunnen uitdokteren waar we verkeerd gingen?

Hier is het pad van het leven te vinden; wees sterk!

Deborah A. Bowman (Where Did I Go Wrong?)

Schaduwrijk pad in zonlicht

+

Oorspronkelijke tekst

Where Did I Go Wrong?

 

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Where Did I Go Wrong?

+

Dutch translation / Nederlandse vertaling

Waar ging ik fout?

BowmanAuthor and Writer/Editor

photo of a pathway in a forest Shadowed path in sunlight

Okay, life is tough

Complicated, complex, rough

It’s supposed to be

How can we see

Where we lost our way

Unless we find out where we went wrong?

Here’s to finding life’s path; be strong!

Deborah A. Bowman

View original post

2 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs

Moeilijkheid om te vergeven

Reacties op in ons  tijdschrift verschenen artikelen en veel gestelde vragen via het internet

Vraag:

In Lukas 23:34 zegt Jezus: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Betekent dit dat wij het aan God kunnen overlaten mensen te vergeven waarvoor wij dat zelf te moeilijk vinden?

In Mattheüs 18 vinden we Jezus’ eigen leer hierover. Hij geeft daar (vs 23-35) een gelijkenis over twee slaven. De eerste is zijn heer een enorm bedrag schuldig (ca.€150 miljoen), dat hij hem dus nooit zou kunnen terugbetalen. Wanneer zijn heer dan beslist dat hij daarom met zijn gehele gezin verkocht moet worden, om op die manier de schuld te voldoen, smeekt hij zijn heer om genade. Die scheldt hem daarop die gehele schuld kwijt. Dan treft die slaaf een mede-slaaf die hem 100 schellingen schuldig is (ca.€250). Hij eist dat bedrag op, en wanneer hij hem niet onmiddellijk kan betalen, laat hij hem gijzelen (in de gevangenis zetten) totdat hij heeft betaald. Wanneer de heer daarvan hoort, laat hij de eerste slaaf alsnog boeten voor zijn onbetaalde schuld.

Jezus’ les is dan:

“Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.” (vs 35).

Dat zou duidelijk moeten zijn! Wij hebben een enorme schuld bij God, die wij nooit zouden kunnen afbetalen. Die kan alleen afbetaald worden met ons leven. God is echter bereid ons die schuld volledig kwijt te schelden, en ons daarmee dat leven te schenken. Maar dan moeten wij, op onze beurt, wel bereid zijn onze medemensen hun schulden kwijt te schelden. Daarom heeft Jezus ons geleerd te bidden:

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.” (Matth. 6:12).

Dat laatste is de onontkoombare voorwaarde voor het eerste. Wanneer wij daar niet toe bereid zijn, geldt voor ons, net als voor die eerste slaaf, dat onze Heer (God) zijn kwijtschelding weer intrekt, en ons alsnog verantwoordelijk houdt voor onze eigen schuld. Want zo iemand heeft kennelijk niet begrepen hoe oneindig groot de kwijtschelding is die hij zelf heeft ontvangen, en schiet daarmee, net als die slaaf, tekort in dankbaarheid. En voor een goed begrip: het is ook dan nog heel goed mogelijk dat God die ander wel degelijk vergeeft; de enige die in die situatie geen vergiffenis ontvangt zijn wijzelf.

En wat bedoelt Jezus dan met zijn uitspraak op het kruis? Zij die ervoor verantwoordelijk waren dat hij daar hing, hadden daarmee grote schuld op zich geladen. Maar Jezus stierf daar voor de schuld van anderen, dus in principe ook voor die van hen. Hij gaf zijn leven in plaats van het hunne. We kunnen dus onmogelijk zeggen dat Jezus daar aan zijn Vader vraagt:

‘vergeeft U het ze maar, want Ik doe het niet!’

Integendeel: hij doet daar alles wat hij kan, tot aan het uiterste. En hij vraagt zijn Vader dat offer te accepteren, en van zijn kant die mensen ook te vergeven. Want alleen God kan beslissen of die mensen voor hun zonde moeten sterven, of dat hij ze hun schulden kwijtscheldt en ze laat leven. Jezus geeft ons daarmee een voorbeeld, dat wij moeten navolgen (zie ook Stefanus). En wie dat moeilijk vindt, moet God bidden hem daarbij te helpen, niet om dat van hem over te nemen. Want anders loopt het met hem, net als met die slaaf, slecht af.

+

Vervolg van

Is het nodig dat wij onze zonden belijden aan God, nadat Jezus voor onze zonden gestorven is?

Vindt ook

Genoegdoening

++

Aanverwant

 1. De Falende mens #2 Vrije keuze
 2. De toorn van God
 3. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 4. Zonde en rekenschap
 5. Een man die anderen niet kan vergeven
 6. Status Quo
 7. Vergeving altijd mogelijk
 8. Vergeven
 9. Geestelijke vorming tot heiligheid #3

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Vragen van lezers

Suppose it’s all a lot bigger than anyone thinks


Suppose it’s all a lot bigger than anyone thinks or can even imagine.

Okay, I’m telling you now …
IT IS.

~ Milton Jones

1 Comment

Filed under Positive thoughts, Quotations or Citations, Religious affairs

Zelfs wanneer de wereld tegen jou is hebt geen vrees

Wij kunnen dikwijls het gevoel hebben dat de wereld tegen ons is, ook al hoeft dat niet altijd zo te zijn. Maar als wij God liefhebben kunnen wij er op aan dat er ook wel mensen tegen ons zullen zijn of al het mogelijke zullen doen om ons van God af te wenden.

Hoe vaak gebeurt het niet dat we het gevoel hebben dat de wereld tegen ons is.


In deze posting kunnen we pictogrammen vinden om uit te drukken wat er in het hart en / of de geest van een persoon kan zijn. Die gedachte stemt misschien niet altijd overeen met wat God van ons verwacht. Maar zo’n slechte manier voelen, betekent niet dat we hetzelfde moeten doen als we voelen in onze innerlijke strijd.

In het artikel “When the 🌎World is 🤺Against You 😓” kan u de verwoording vinden van een anonieme liefhebber van Jezus Christus en een amateur poëet voor God, welke met pictogrammen zijn of haar tekst versterkt.

Deze schrijft:

Wanneer de wereld 🤺 tegen je is, pak je zwaard 🏹🔪
☝️G-D IS ALTIJD BIJ ONS, kracht🏋️♂️💪 van Hem is onze beloning🏆🥇

Ik ben geen goed iemand, en ik 😠vloek veel
Maar ☝️G-D kent mijn hart 💛 – Ik heb Hem lief met alles wat ik heb 🤗

Wanneer de wereld 🌍 tegen 🚫 mij is of tegen degenen die ik liefheb 💕
gebruik ik alles wat ik heb om ze een rechtvaardige duw te geven  ⛰🏔

Ik bid 🙏 voor mijn vijanden👥🕴👤 zelfs als ik ze graag wil 👊🥊 slaan
Maar ik hoop en 🏇🏄‍♀️⛷streef er naar een betere edelsteen te worden💍

Ik wil geen 🙍♀️ haatvol persoon zijn,
🛐 Heer, help me ⚠️ tegen het vallen in overtreding  🔥

Vader ☝️G-D Ik vertrouw op u … 👂hoor mijn 🙏 smeken, en wees bij mij

 

Vrees niet want Ik ben bij jou – Jesaja 41:10

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

When the 🌎World is 🤺Against You 😓

How often does it not happen we feel like the world being against us.

In this posting we may find pictograms for expressing what may be inside a persons heart and/or mind. Those thought may not always in line with what God expect from us.But feeling such bad way that does not mean we should act the same as we feel in our inner battle.

Knowing God is with us, we can conquer those bad feelings and try with our good heart to show brotherly love even to our enemies, in the hope to weaken their heart and showing the other ways of life, giving them an opportunity to come to see the light and the way to God.

*

To remember

God is our reward🏆🥇

God knows our heart

When 🌍 = against us or those that we 💕 > use all we have 👩‍⚖👩⚖to give them a righteous shove ⛰🏔

pray🙏 for enemies

trust in God

Anonymous Lover of Jesus Christ

When the world 🌎 is against🤺 you, pick up your sword 🏹🔪
☝️G-D IS ALWAYS WITH US, strength🏋️‍♂️💪 from Him is our reward🏆🥇

I’m not a good 😒person, and I 😠curse a lot
But ☝️G-D knows my heart 💛 – I love Him with all I’ve got 🤗

When the world 🌍 is against 🚫 me or those that I love💕
I use all I have 👩‍⚖⚖to give them a righteous shove ⛰🏔

I pray🙏 for my enemies👥🕴👤 even if I’d like to punch👊🥊 them
But, I hope and 🏇🏄‍♀️⛷strive to be a better gem💍

I don’t want to be a 🙍‍♀️hateful person,
🛐Lord, help me deter⚠️ from transgression 🔥

Father ☝️G-D I trust in you… 👂hear my 🙏plea, and be with me👱‍♀️

20190611_195355.jpg

Anonymous 💙

View original post

1 Comment

by | 2019/06/12 · 10:53 am

Christian denominations as pots in the desert

Perhaps think of different Christian denominations as pots,
pans and improvised plastic containers,
desperately flung out

into the desert
to try and catch any drops of rain.
~ Milton Jones 

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Quotations or Citations, Religious affairs, World affairs