History of dreaming, and connection with spirit #3

Kone, Krusos, Kronos

Heavenly Path

“Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.”

― C.G. Jung.

First let me say, there’s all sort of dreams, provoked by so many reasons, from you being worry about something, that its bothering you, to unfulfilled wish desires, or you just had too much to eat for diner, and have a nightmare, but one thing I will tell you, the dreams you have are a reflection of who you are, and of course your Spiritual side, or the lack of it, will show up, in your dreams.

You would not have Joseph’s kind of dreams, if you are not a Spiritual person, first, because if you are not interested in such thing, as a Spiritual life, it’s like asking a vicious, and evil person, to have good thoughts, and be merciful, it doesn’t…

View original post 572 more words

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Religious affairs

Dream interpretation an it’s problems #2

Kone, Krusos, Kronos

Dreams Are Magical

The first problem with dreams it’s not how to interpret them, that comes later, the first one it’s to remember them!

It’s well known, that as we age we forget everything specially our short memory, I am at that stage, where I can spend many minutes going crazy looking for something I just put down, somewhere, and cannot figure where?

Despite being methodical, as I age it seems to go with the territory, my dear mother when I was young used to go crazy trying to figure out where she left this or that, in my naivety as a child couldn’t figure out how mother could forget so easily such things?

Well, now I know!

Hardly a day go through, when something so simple as putting something away, can disappear, like if by magic!

Mother wherever you may be, please forgive me! It seems I am even worst than you…

View original post 282 more words

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts

On Dreaming, a search for knowledge of the self #1

Kone, Krusos, Kronos

Snorkeling

“God sleeps in the rock, dreams in the plant, stirs in the animal, and awakens in man”

Ibn Arabi

I wouldn’t even know where to start, this business about dreaming it’s so extensive, let me just say for many years as far back as when I was a child maybe no more than five, or six years of age I was intrigued and interested on dreams, in my natal chart I have a very close conjunction Venus with Mars in Pisces, on the fourth  house, making a trine with Uranus in Cancer on the eight house.

Antique Planisphere Celeste Zodiac Map

Another thing that fascinated me at the time was snorkeling, and diving on the Ocean, did quite a lot of it until of course other prosaic but normal occupations took me away from it, like trying to make a living by working, now I realize that dreaming and diving were connected, you dive to…

View original post 427 more words

Leave a comment

Filed under Knowledge & Wisdom, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Rust vinden onder het juk van Jezus

Binnenkort meer dan 2000 jaar na zijn leringen en daden, blijven nog altijd vele mensen blind voor wie Jezus eigenlijk was, wat hij gedaan heeft, wat zijn taak was en is, en wat er vervolgens nog staat te gebeuren.

Het is na enkele jaren van zijn bestaan al zo ver gekomen dat men grote leugens over hem verspreide en mensen ertoe bracht om hem als hun god te gaan aanbidden, in plaats van die God van de Nazareense man als hun God aan te nemen. Het was Die God die Jezus autoriseerde om in Zijn Naam te handelen en te spreken. Bij zijn doop had God duidelijk verklaard dat die man of mensenzoon, daar in de rivier de Jordaan, Zijn eniggeboren, geliefde of welbeminde zoon was. Maar ook al heeft die Almachtige Enige Ware God dat daar nog beweerd, willen de meerderheid die beweren Christus te volgen dat niet aannemen. Zij blijven tegen wil en danken vasthouden aan hun drievoudige god, in plaats van de God van Jezus Christus en zijn apostelen, de God der Heerscharen, te aanvaarden.

Ondertussen komen wij dichter bij de tijd die door de profeten ook aangekondigd is geworden. Daarom is het zo belangrijk dat wij de mensen duidelijk laten weten wat Jezus gedaan heeft voor de mensheid en wat hij binnenkort nog zal doen.

De wereld gaat moeten beseffen dat men best als leerling van Jezus door het leven kan gaan en zijn lering best opvolgt. Hij is het die ons dichter bij God, zijn hemelse Vader kan brengen, en die ons kan verlossen van de lasten die het leven met zich mee brengt.

Ook al zijn er velen die zich Christen noemen, willen zij toch niet de lering van Christus in zich laten ontkiemen. Iedereen die zich Christen noemt heeft dan ook de taak om de opdracht van Jezus na te volgen en anderen naar hem en zijn Vader te leiden.

Beseffen wie Jezus is, moet je geschonken worden. Wanneer je met eigen inzichten naar de gebeurtenissen kijkt, merk je niet op dat hij de Messias is. Maar van wie het inzicht gescherpt is door de profetieën van de wet en de profeten tot aan Johannes de Doper toe, die zal het gewaar worden. Aan hem of haar zal geopenbaard worden, dat Jezus werkelijk de bode is in wie God zelf naar zijn volk toekomt, (Mal. 3:1). Jezus is de Zoon, aan wie de Vader heeft toevertrouwd het Koninkrijk van de hemel te openen.

Laat dus Jezus Christus, de zoon van God, zijn onderwijs in uw leven ontkiemen, zodat het vrucht zal dragen, niet tweevoudig, en niet dertigvoudig. maar zestigvoudig tot honderdvoudig en meer.

 

++

Aanvullende lectuur

 1. Wie is God?
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. Wie is Christus?
 4. Rond Jezus
 5. Christus Jezus: de zoon van God
 6. Christus Koning
 7. Afstraling van Gods heerlijkheid
 8. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 9. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 10. Drie-eenheid of niet
 11. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 12. Geloof in slechts één God
 13. Jehovah wiens Naam Heilig is
 14. God de Vader
 15. God Helper en Bevrijder
 16. God is Één
 17. Eigenheden aan God toegeschreven
 18. Jehovah sterkte en toevluchtsoord
 19. God is Positief
 20. God komt ons ten goede
 21. Aankondigingen betreft een verlosser
 22. De Verlosser of Terugkoper
 23. Hij die komt – de Mensenzoon
 24. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 25. Jezus zoon van David, zoon van Abraham en zoon van God
 26. Jezus is Niet God
 27. Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God
 28. Zoon van God
 29. Zoon van David
 30. Hosanna Zoon van David
 31. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 32. Jezus Christus in het vlees gekomen
 33. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 34. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 35. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 36. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 37. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 38. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 39. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 40. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 41. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 42. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 43. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 44. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 45. Gezondene van God
 46. Geloof in Jezus Christus
 47. Zoenoffer
 48. Onschuldig Lam
 49. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 50. Loskoper
 51. Jezus moest sterven
 52. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 53. Een stille week
 54. Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen
 55. Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem
 56. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte
 57. Het pad en de roep van Christus
 58. Christus toebehorenden
 59. Één met Christus
 60. Christen genoemd
 61. Jeshua Hamashiach
 62. Kijk op Jeshua
 63. Zij die geloof hebben gevonden in Jeshua
 64. Volgers van Jeshua
 65. Nazareners
 66. Getuigen voor God of voor Christus
 67. Christenen
 68. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven

Veldbeemd

Het is een geliefde en zeer bekende tekst: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven,’ (Mat. 11:28). Zo’n tekst die je vroeger ingelijst op een tegeltje zag en die je vandaag als bemoedigingkaartje stuurt naar iemand die het moeilijk heeft. Wie in de bijbel de daarop volgende verzen leest, komt tot de verrassende ontdekking dat het ‘rust geven’ nauw verbonden is met het opnemen van het juk van Jezus en het hem als leerling volgen.

[Artikel in Gereformeerd Kerkblad d.d. 30 juli 2021]

Er zijn allerlei dingen waardoor je onder lasten gebukt kunt gaan en vermoeid kunt raken. Je kunt depressief of ernstig ziek zijn, te maken hebben met rouw na overlijden of door opgebroken relaties. Je kunt zorgen hebben over jezelf, over anderen, of over hoe het met de kerk en met de samenleving zal gaan. Toch is…

View original post 666 more words

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

Vivamos Videre, the more we live, the more we are a witness to life

Kone, Krusos, Kronos

Castle od San Angelo Rome

“Listen to the Exhortation of the Dawn! Look to this Day! For it is Life, the very Life of Life. In its brief course lie all the Verities and Realities of your Existence. The Bliss of Growth, The Glory of Action, The Splendor of Beauty; For Yesterday is but a Dream, And To-morrow is only a Vision; But To-day well lived makes Every Yesterday a Dream of Happiness, And every Tomorrow a Vision of Hope. Look well therefore to this Day! Such is the Salutation of the Dawn!”

Kalidasa

The more we grow old, the more things we experience in life, some of them a great surprise, and a thing that makes us ponder at life itself.

It’s meaning, and our lot in it.

And we talk, and feel according as to what we consider it was good, or bad, but we did gain anything on it?

I mean even…

View original post 350 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs, Welfare matters

Discovering our narrative, a process we call Life

In the midst of the journey of our life we may find ouself in a dark forest, for the straight path was lost, and still there in that jungle, we may find so many tracks to follow that after so many years we still are not yet sure which path or which direction to take.

Step by step in our lives, we have to explore the world and experience things that may or may not appeal to us, bother us, or seem reprehensible to us. Even if we would like to turn back the clock, we are not allowed to do so and have to keep moving forward.

It looks like we are always in a learning process, but by reading “backwards” in our memory we will be able to gain a fuller understanding of what happened earlier and if we get to know the tricks of the trade, we shall be able to have some idea of what may happen next.

Kone, Krusos, Kronos

ON THINGS WE DISCOVER AS WE AGE

Old Man Contemplating


Life receives too many adjectives, but life it’s a verb, that it unfolds as we live, uncertainty a first, in childhood, and at our youth undecided, and shy, as we mature during our third decade we choose this, or that, hoping it will work out to reveal what we think we are, on the beginning of the fourth decade we tune, and correct course if in need of, asserting, and throwing out, what we believe of no use, friends, relationships, jobs, locations, and whatnot.

Geting Rid From Old Things

By the course when we arrive to the last years, we can see with clarity, the result from our work, and we can correct, and straighten certain things out, not all of them, since in life you cannot go back, only try again for new routes, different tactics to our general strategy, now hard to change into something else…

View original post 317 more words

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Welfare matters

Rubriek temperatuur anomalie – juli 2022

Raymond FANTASTische Horstman

De maand juli is voorbij en de benodigde data is beschikbaar. Het is dus weer tijd voor een update van de rubriek. Eerst een korte samenvatting van het weer en klimaat van de afgelopen maand en periode van 3 jaar waarneming.

Het is moeilijk te geloven met al die berichten over vaak extreme hitte, droogte en bosbranden maar de temperatuur anomalie, dat wil zeggen de temperatuurafwijking van de maand juli ten opzichte van de basisperiode is nog steeds aan de lage kant. Er is de afgelopen drie jaar dat ik deze rubriek bijhoudt sprake van een dalende trend. En dit niet alleen globaal maar ook voor alle regio’s. Om dit duidelijk te maken heb ik op grond van de beschikbare data een nieuwe tabel toegevoegd. Die ziet er als volgt uit;

Deze tabel geeft de trend aan van de temperatuurontwikkeling over de afgelopen 36 maanden. De trend is weergegeven in…

View original post 993 more words

Leave a comment

Filed under Ecologische aangelegenheden, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Wereld aangelegenheden

Extra rubriek – hittegolf

Raymond FANTASTische Horstman

Zoals ik in het vorige bericht heb belooft een extra rubriek over de hittegolf. Overigens officieel heeft er geen hittegolf plaatsgevonden. Een hittegolf is een periode van minimaal 5 aaneengesloten dagen dat de temperatuur 25°C is of hoger. Dat is niet gehaald. Niet landelijk en vermoedelijk ook nergens in de regio’s. Verder dienen er in deze periode minimaal 3 dagen zijn dat de temperatuur 30°C of hoger is. Dat werd in het oosten en het zuiden wel gehaald maar niet landelijk. Landelijk wil zeggen dat het gemeten is in de Bilt. Het waren er maar twee dagen. Eentje te weinig. Maar in België, Noord Frankrijk en Zuid Engeland werden records verbroken. Het was daar nog nooit zo heet sinds het begin van de temperatuurmetingen. En die gaan in West Europa toch al minstens 100 jaar terug in de tijd of zelfs meer. Het was dus heel heet. Maar wat ons…

View original post 1,955 more words

Leave a comment

Filed under Ecologische aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Fragments of myself by Cindy Georgakas

MasticadoresUsa // Editora: Gabriela Marie Milton

Grace Madeline Unsplash

fragmentsof myself

by Cindy Georgakas, Monthly Contributor
site: https://uniquelyfitblog.com/

I collectfragmentsof myself
and place them in my heart,
Reclaiming lost parts.

Waiting, longing, hoping
for a shadow of myself
To come to life.

The past evades me,
the present scares me,
The future’s faith washes over me.

I bathe in the salt water,
an embryo forming into a new sense of self.

I return again and again and again in many formless forms,
And float off in free abandonment.

Copyright ©CindyGeorgakas
All Rights Reserved

Gabriela Marie Milton
#1 Amazon Bestseller Author
Books:
Woman: Splendor and Sorrow :I Love Poems and Poetic Prose
Passions: Love Poems and Other Writings
site: https://shortprose.blog/

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs, Welfare matters

Dancing Through Life by Cindy Georgakas

MasticadoresUsa // Editora: Gabriela Marie Milton

Photo by Oswaldo Ibáñez on Unsplash

Dancing Through Life

by Cindy Georgakas, Monthly Contributor
site: www.uniquelyfit.net

Words dance on and off the page as I awake.

Every word flows like a ballerina doing perfect priorates in cadence with the music.

In my dream I wrestle with the beast of sleep and my unconscious, practicing sequences and sentences that collide into a rainbow mirage of reflection.

When tensions are high and I’m at the edge of my rhythmic step or poetic prose, I throw my body right to the edge of my threshold, dancing like dervishes, who turn as on a dime, graceful and creative as I rhythmically break through the next barrier.

And so it is with life as we dance through our day and face whatever obstacle is thrown at us, getting our toes stepped on more than once.

We must learn to go with the flow and practice…

View original post 111 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs