Na 17 jaar vernieuwde Bijbeluitgave

17 jaar na de publicatie van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 werd vorige woensdag een herwerkte versie ‘gedoopt’ in de Grote- of St Jacobskerk in Den Haag.

Kunsthistorische Bijbeluitgave NBV21

Er is ook een luxe cultuurhistorische uitgave van gemaakt die alle Bijbelboeken die door joden, protestanten, katholieken én lutheranen als gezaghebbend worden beschouwd voor legt, terwijl het het literaire karakter van het Oude en Nieuwe Testament benadrukt, doordat de tekst, anders dan in de meeste Bijbeluitgaven, in één brede kolom is opgemaakt.

Deze editie bevat een verklarende woordenlijst en diverse inleidingen die de lezer helpen om de weg te vinden in de historische achtergronden van de Bijbel. De inleidingen zijn geschreven door de belangrijkste oudhistorici en Bijbelwetenschappers van Nederland en Vlaanderen.

Matthijs de Jong, de hoofdvertaler van het NBG stelde trots deze herwerking voor en zei

“Met die inbreng van de lezers hebben we nu een verbeterde, vernieuwde en aangescherpte versie klaar van diezelfde vertaling, de NBV21 noemen we die.”

Vanaf 2016 hebben de vertalers zich over heel de Bijbel gebogen en zowat 12.000 wijzigingen aangebracht in de vertaling.

“Soms gaat het over een punt of een komma, soms over het Nederlands op zich, soms over een nieuw inzicht in de teksten. Maar over de hele lijn is het vooral de consistentie van de vertaling waar lezers het meest over vallen. Dus geen onnodige variaties in de vertaling, gelijke situaties of zinnen zijn nu ook identiek vertaald.”

geeft de jong aan.

Deze versie is om en bij de 2.000 bladzijden dik en mag dus een lijvig boek zijn waarbij wel een behoorlijk klein lettertype is gebruikt daar het anders veel te dik zou geweest zijn. Maar dit maal is er ook naast deen standaardeditie, eentje met grotere letters om gemakkelijk voor te lezen. Eveneens is er een gemakkelijk meeneembare versie, eentje voor huwelijken, een kunsteditie en ook een specifiek literaire uitgave.

Volgers de makers en uitgeverij leeft de Bijbel nog altijd en wachten nog altijd veel lezers op een Bijbelvertaling die hun kan boeien in hun eigen taal. Volgens de makers is het ook een boek dat in de huidige cultuur zijn plaats heeft en in de huidige maatschappij een spiegel voorhoudt en troost biedt.

Ook al leven we in West-Europa  in seculiere tijden en konden we zien dat in de loop der jaren, zelfs in het zogenaamd conservatief christelijk Nederland, de Bijbel een mindere rol is gaan spelen in de opvoeding,is er toch noch steeds een nieuwsgierigheid naar dat ‘Boek der boeken‘.

“Weet dat nog altijd veel kinderen en jongeren uit gelovige gezinnen en in het godsdienstonderwijs in contact komen met de Bijbel.”,

zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het NBG, die het werkproces looft:

“Net als in 2004 is het een samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse vertalers en dat liep zeer goed en vlot.”

“Mooi is dat de NBV21 helemaal interconfessioneel is, dus van waarde voor alle christenen: in Vlaanderen vooral katholieken, bij ons vooral protestanten, maar ook evangelischen of leden van de Pinkstergemeenschap. Het boek kan ook van waarde zijn voor de joodse gemeenschap. Wie in God en Jezus gelooft, is gebaat met de nieuwe vertaling. Wie niet gelooft ook trouwens.”

+

Vindt ook:

Nieuwe Bijbelvertaling 2021

+

Voorgaande

Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie

Niet Hebreeuws machtigen die toch de Tenach willen lezen

++

Aanvullend

 1. Boek der boeken en groot meesterwerk
 2. Ongelezen bestseller
 3. Voorzien om te lezen
 4. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 5. Effectief Bijbellezen: Woordgebruik – Boek Genesis
 6. Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen
 7. Het Boek in onze Handen: Bijbels in de omgangstaal
 8. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 9. Nieuwe Bijbelvertaling: Bijbel in Gewone Taal
 10. Bijbellezen bij nat weer
 11. Een kerk naar smaak en taal
 12. Verspreiding van Gods woord steeds meer op digitale wijze
 13. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 14. De wereld telt 459 volledige & 2049 gedeeltelijke bijbelvertalingen
 15. Wanneer een Kerk gelooft dat de hele Schrift van God komt
 16. Psalmen en gezangen in het Gronings
 17. Concordantie Statenvertaling – concordance to the Old Dutch Staten Translation
 18. Herziene Statenvertaling beschikbaar voor het publiek
 19. Continuïteit van eeuwenoude kerkelijke teksten
 20. Strong-coderingen en Nederlandse Bijbelvertalingen
 21. Grootletteruitgave van de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
 22. Joodse bijbelvertaling
 23. Dasberg Vertaling naast Orthodox Joodse Bijbelvertaling en andere Joodse vertalingen bij Jeshua-isten
 24. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 25. Belangrijkheid van Gods Naam
 26. Hebt u een Engelse Bijbelvertaling?
 27. Geloof door het horen
 28. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers

1 Comment

Filed under Culturele aangelegenheden, Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Publicaties + Uitgaven, Publications, Religieuze aangelegenheden

Grief and Gratitude

 

A Day Dreamer's Diary

How do you describe a grief for a person you haven’t met in 10 years or weren’t best friends with, but it just sits heavy and hurt in the middle of your chest for more than a week now but you do know they meant the world for their family.
You remember  their gentleness, their distinct humor, their goodness, their simplicity and a tear rolls down , just like the rain drops on this window glass.
I remember the teenage girl with twinkling eyes and contagious laughter, I haven’t met the wife and mother she became in last decade. Our well being was communicated to each other through our families which are neighbours and friendly.
We were always keen to receive news of the other and wished only goodness.
Her sudden passing  has  shook me deep, out of the autopilot mode my life tend to switches despite my continuous efforts…

View original post 119 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs

New Northern Ireland Protocol

Both the EU and Britain agreed that keeping the Northern Ireland/Ireland border open was essential to preserving the 1998 peace deal that ended three decades of sectarian violence, but argued over how to do this after Brexit.

The special arrangement, set out in a protocol, left British-ruled Northern Ireland inside the EU single market for goods, meaning it follows the rules of the bloc in this area, in particular for animal products such as meat and dairy.

As a consequence, paperwork and checks are required for certain goods entering Northern Ireland from mainland Britain, to prevent it becoming a backdoor for British goods such as sausages getting into the EU without checks.

The Northern Irish Assembly can vote after four years on whether to retain the protocol. If a simple majority votes against, it would cease to apply after a further two years.

Pro-British unionists say the protocol undermines peace by dividing them from the rest of the UK with an effective border in the Irish Sea. The discontent helped fuel the worst violence in the region for years in March and April, though there has been little such turmoil since.

At the continent, consumers in the European Union can only hope that this time the leaders of European law will stand their ground and do everything in their power to preserve and fulfil the agreements they have previously obtained.

+

Please find also to read: Going the extra mile with proposal over Northern Ireland protocol standoff

EUROPE DIPLOMATIC

Brussels 13.10.2021 The UK Brexit Minister Lord Frost has proposed plans for an entirely new protocol to replace the existing Northern Ireland Protocol. In a speech to diplomats in Portugal on Tuesday, October 12, he described his new legal text as “a better way forward”.

The protocol is the special Brexit deal agreed for Northern Ireland to prevent a hard border on the island of Ireland. Unionists argue it undermines Northern Ireland’s constitutional position in the UK and creates a trade barrier.

View original post 150 more words

Leave a comment

Filed under Headlines - News, Juridical matters, Political affairs

Hitler and Appeasement: Ideology or Opportunism?

In the Past and the Present

How much interaction was there between Nazi foreign policy and appeasement? Did Adolph Hitler pursue ideological goals with such determination that nothing could deflect him from a programme of conflict? This article compares the ‘intentionalist’ perspective with the ‘structuralist’ view to ascertain the role played by ideology in Nazi foreign policy. How far did Hitler have a clear plan and how much of Nazi foreign policy was opportunistic?

A Clear Plan
The intentionalist perspective argues that Hitler had a clear and radical ideology, as well as a master plan, both of which he put forward in his book Mein Kampf in 1925-7 and more explicitly in its unpublished follow-up of 1928. In his writings, Hitler expressed two important themes. One was a need for Germans to acquire Lebensraum (living space) in Eastern Europe via the conquest of lands occupied by ‘subhuman’ Slavs, something which was to be achieved mainly through…

View original post 1,070 more words

1 Comment

Filed under History, Re-Blogs and Great Blogs

The German Christian Rally at Berlin’s Sportspalast, 28 February 1934: Reich Bishop Ludwig Müller, Dr. Christian Kinder Respond to the Kirchenkampf

Ryan Buesnel

From: Ryan Buesnel, The German Christian Rally at Berlin’s Sportspalast, 28 February 1934: Reich Bishop Ludwig Müller, Dr. Christian Kinder Respond to the Kirchenkampf, Journal of Church and State, , csaa103, https://doi.org/10.1093/jcs/csaa103

On February 28, 1934, about twenty thousand members of the various German Christian movements and their supporters gathered at Berlin’s Sportpalast to hear speeches given by theologians and clergy who supported Hitler and the Nazi movement. The purpose of the gathering was threefold. Firstly, the meeting functioned as a propagandistic exercise in virtue-signaling. As a movement that went to considerable lengths to publicly demonstrate its endorsement of the Third Reich, German Christian gatherings such as this one were marked by their outward displays of Nazi ideology, ritual, and imagery. Secondly, this rally served an educational purpose. In the speeches given by movement leaders, German Christian pastors and laypeople had their support of the Nazis legitimized on theological…

View original post 7,634 more words

2 Comments

Filed under History, Re-Blogs and Great Blogs

Hitler and Christianity: Some Trends in Interpretation

 

Ryan Buesnel

A question was recently put to me by a reader who was curious to hear my thoughts on whether Hitler should be considered a “Christian” or an “atheist.” What had spurred this on was this reader’s consideration of the somewhat ambiguous topic of “Positive Christianity” — the allegedly Aryanized form of Christian doctrine that was to have served as National Socialism’s official form of religion.

Issues surrounding Hitler’s views on the person of Jesus Christ and the institution of the church are frequently obscured by prior ideological or religious commitments. On the one hand are those who have sought to restore the integrity of Christianity in light of accusations that it played an important historic role in the justification for anti-Semitism. This process of reconstruction required identifying occasions where Nazi ideology was opposed to the normative framework of Christian ethics. The suggestion was that the outcomes of Nazi policy were…

View original post 934 more words

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, History, Re-Blogs and Great Blogs

Vreugde is het geschenk van de liefde

Vreugde is het geschenk van de liefde.
Verdriet is de prijs van liefde.
Woede beschermt dat wat geliefd is.
En wanneer we denken dat we onze grens bereikt hebben,
is verwondering de daad die ons terugbrengt naar de liefde.
~Valarie Kaur, in See No Stranger

Engels origineel / English original:Joy is the gift of love

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Meditatieve teksten of Overdenkingen, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Joy is the gift of love

Dutch translation / Nederlandse vertaling: Vreugde is het geschenk van de liefde

ARHtistic License

Joy is the gift of love. Grief is the price of love. Anger protects that which is loved. And when we think we have reached our limit, wonder is the act that returns us to love.

~Valarie Kaur, in See No Stranger

View original post

1 Comment

Filed under Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts

De veranderingen die lichaamsbeweging mee brengt

Lichaamsbeweging verandert niet alleen je lijf.
Het verandert ook je geest,
je houding en je stemming.

Leave a comment

Filed under Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten

Seasons and You

 

Smiles here & Smiles there

You got the warmth and care in you of Summer for people you love from your heart.

You got the blossoming nature in you of Spring for people who are confused and who can use your help.

You got the nature of the Rainy in you because you know you cry and don’t feel bad and ashamed about it. This is you and you have embraced it. But also when someone sheds tears for you, you feel them. You understand them.

You got the nature of Autumn in you because you know things falls apart, bonds fall apart but eventually with proper wait, right things grow and right people come to admire us. You’re growing and you’re always admired.

You got the nature of Winter in you because you like cozy and cute things like books, stationary stuff, etc. Something which gives you a sense of soothing. Hold these on…

View original post 104 more words

Leave a comment

Filed under Nature, Pictures of the World, Re-Blogs and Great Blogs