Author Archives: Bijbelvorsers

About Bijbelvorsers

Flemish Bible researcher, belonging to the Belgian Biblestudents. - Vlaams Bijbelvorser, behorende tot de Belgische Bijbelstudenten.

The self and the other in times of insecurity

In these times of insecurity, we can see that lots of people are not sure about themselves and get lost.

Insecurity, primarily due to social and economic instability, but also exacerbated by a weakening of the perception of ethical principles makes man feeling very bad these days.

The perception of ethical principles that underpin the law and personal moral attitudes, which always give strength to the rules that govern society, have so much weakened or moral and ethical values have been placed in the cupboard and are way forgotten.

People should know even when churches may be closed, it are those institutions which can bring some light in the darkness. Modern thought has developed a reductive view of conscience, according to which there are no objective references in determining what has value and what is true; rather, each individual provides his own measure through his own intuitions and experiences, each possesses his own truth and his own morals. When each individual has and keeps to his or her own morals we shall come to see chaos.

People have forgotten that the Creator has provided a Guide for life. Whatever the situation may be, man should be able to find answers to his questions and find solutions for the crisis encountered. All those who feel depressed, feeling down by the present Corona situation, should know that when everybody would keep to the regulations prescribed by the government everybody would soon find it much easier to cope because it would not take such a long time as it has taken now.

Because there are so many people who do not know the Scriptures or have forgotten or abandoned the Gospel announcement, they no longer identify themselves in a community of brothers and sisters where agape love is the most important rule.

Many environments, even in traditionally Christian societies, are reluctant to open themselves to the word of faith and have placed the “Self” or “I” in the first place, giving not much place for protecting the other. today we can see a lot of people who pu their self interest at the beginning of their activity line. They are not concerned what their presence might do on a shopping street or in a shopping mall. One can wonder why they were not able to go online to buy the goods they so urgently do need to have.

Whilst a lot of worry circles around, many do not seem to worry about the effect of their presence on the streets or in the shops. Is it out of ignorance or out of selfishness that they are not concerned about taking more precaution measures to avoid spreading the coronavirus?

When one could place the “self” more aside and give more thought to the “other”, especcially to all those working in the health sector, for sure all the measures the goverment asks to follow would be so much easier to follow and would not feel as a limitation or restriction of our liberty.

So many people are complaining that they would be not able to celebrate Christmas. Why and how does it come they would not be able to have some sacred time together with their own household members? How does it come they can not make it cosy and pleasant for their own little bulb?

If they want to go to church, why can they not enjoy the virtual church service their church may be offering? Or is their church insisting, contrary to the governmental advice, to come together in the church building?

Each sensible person should know it is his or her duty to do everything to protect the other. Under duty of gratitude towards recognisance, each should muster the brotherly love to work for the good or welfare of the other and as such keep to the safety measurements.

+

Read also:

 1. Tinderbox for domestic violence
 2. No time yet to relax the CoViD-19 restriction measures
 3. Just to remember for the coming Winter holiday period
 4. Challenges of the Post-Pandemic period
 5. What ethical principles do we need in the Covid-19 pandemic?
 6. Turning Your Home into a Sacred Space

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Reflection Texts, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters

Het treffen van tijd en toeval

Maak je nergens zorgen over,+ maar maak bij alles je verzoeken aan God bekend+ door te bidden, te smeken en te danken.
Dan zal de vrede+ van God, die alle begrip te boven gaat, je hart+ en je verstand* beschermen door Christus Jezus.
Fil. 4:6, 7

11 Ik heb nog iets gezien onder de zon: de snellen winnen niet altijd de wedstrijd of de sterken de oorlog,+
de wijzen hebben niet altijd het voedsel of de slimme mensen de rijkdom,+
en personen met kennis hebben niet altijd succes.+
Want tijd en toeval* treffen hen allemaal.

Pred. 9:11

Het zou verkeerd te zijn om te denken dat als men in God gelooft alles van een leien dakje zou verlopen. Ook een gelovige in God zal zoals iedereen verschillende omstandigheden tegen komen waarbij geluk en ongeluk elkaar lijken af te wisselen.

Doorheen ons leven hier op aarde komen wij regelmatig onvoorziene gebeurtenissen tegen die ons als het ware beproeven. Sommige van die ervaringen stellen ons echt op de proef en doen ons zelfs met momenten twijfelen aan vele dingen, aan ons zelf, aan anderen maar ook wel eens aan God.

Soms valt het ons ook zwaar te zien dat bepaald louche figuren het heel wat beter hebben dan mensen die eerlijk zijn en getuigen van goedheid. Het is dan alsof hun goedheid niet beloond wordt.

Wij weten niet echt hoe de volgende dag of de toekomst er zal uitzien. (Jakobus 4:13-14) Sommigen mogen dan wel een idee voorop stellen, maar echt zeker kunnen zij toch niet zijn. Soms kunnen wij denken dat er bepaalde mensen invloed mogen hebben op wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. (Prediker 9:12) Wat ons dan wel mag opvallen is dat eigenlijk niemand zeggenschap heeft over zijn of haar sterfdag. (Prediker 8:8)

Waarom zouden wij als gelovigen ons zorgen maken over die toekomst? De bijbel geeft ons raad voor het heden en geeft ook genoeg waarschuwingen om het toekomstig gebeuren te herkennen. En een gewaarschuwd persoon is er twee waard.

Wij moeten beseffen dat er een Hogere Macht is die Zich om Zijn kinderen bekommert. Ook al mogen er zovelen tegen ons zijn, zij zullen nooit zo sterk kunnen zijn dat Gods Plan met ons zal teniet gedaan worden. Indien wij blijven vertrouwen op God is er geen reden om bang te zijn.

Wanneer wij getroffen worden door moeilijkere tijden moeten wij er zorg voor dragen dat wij niet worden mee gesleurd door de sombere gedachten. In zulke negatieve tijden komt het er op te blijven geloven in Hem Die veel sterker is dan welke mens maar ook.

Besef dat elk ogenblik van de dag, een goed ogenblik is om Die Allerhoogste aan te spreken. Vooral als wij het moeilijk hebben is Hij de aangewezen persoon om rustig met te praten. Dat praten kan op eender welke wijze gebeuren, intiem of meer uitgesproken. Bidden is communiceren met God en is een belangrijk gegeven in onze relatie met God. Elke goede relatie houdt een regelmatig goed gesprek in.

Laat niets je tegen houden om verzoeken aan God te richten. Hij is de meest geschikte persoon om de beste oplossingen voor jou te weten te vinden. durf daarom de nodige tijd uit te trekken om rustig met Hem in gesprek te gaan.

Ook al mag het lijken dat de sterken de strijd zullen winnen, zal op het einde der tijden blijken wie er het meest gezond uit de boot zal mogen stappen om de smalle poort naar het Koninkrijk van God binnen te gaan. Bereid je er op voor om bij die gelukkigen te zijn, en neem dan die slechte momenten van de dag als iets voorbijgaand er bij, met het vooruitzicht om later een heerlijk oneindig leven te hebben.

+

Gelijkaardig artikel: Wanneer dingen anders lopen dan verwacht

English version about the same subject / Engelstalige versie over hetzelfde onderwerp: When things run differently than expected

Voorgaand

Reflectie bij het maken van zorgen

Geen enkele storm kan eeuwig duren

Geluk is aanvaarden van noodzakelijke ongelukken

++

Aanvullende artikelen

 1. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven
 2. Beproevingen en geloof
 3. Herinner jezelf dat moeilijkheden en vertragingen vrijwel onmogelijk te voorspellen zijn
 4. Wees blij dat de doornstruik rozen draagt
 5. Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking
 6. Uw strijd ontwikkelt uw sterke punten
 7. Wapens van onze oorlogsvoering
 8. Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden
 9. We horen vrolijk te zijn in het midden van onze beproevingen
 10. Bereid zijn toegang te krijgen tot vreugde in het aangezicht van tegenspoed
 11. Wees niet bang van die proeven die God op u wenst af te sturen
 12. Praat een beetje met de Pottenbakker
 13. Roependen en vertrouwenden worden niet beschaamd
 14. Een kleine moeite is als een kiezelsteen
 15. Belemmeringen voor uw doel
 16. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 17. Mogelijkheid tot leven
 18. Het is niet proberen maar vertrouwen
 19. Heb vertrouwen in je geloof … twijfel aan je twijfels
 20. Geloof dat stenen verplaatst
 21. Geluk is als manna
 22. Vind uw diepste geluk bij Jehovah
 23. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 24. Hoe is jouw film van je leven?
+++

Gerelateerd

 1. Het gaat heel goed in de wereld
 2. Samen met mezelf
 3. Dwangbeest
 4. Over manische depressiviteit: algemeen
 5. Over manische depressiviteit: symptomen in het algemeen
 6. Fliekvlooi Floris se fliekresensie: ‘Skemerson’
 7. Luister: ‘Skemerson’ se Pietie en Elize: ‘Dis nie maklik om plek van vrede te vind’
 8. Depressie
 9. Maar, hoe dan?
 10. onwaardig (1)
 11. WoW: teloorschijn komen
 12. Brieven Aan Koning Therapeut 13
 13. Waarom ik?!
 14. Supermornings
 15. Een paniekaanval tijdens een wortelkanaalbehandeling
 16. Wanneer alles in een keer op je afkomt
 17. Ergens, is verdwalen toch goed!
 18. Kom je dichterbij jouw dromen door de dingen die je doet?
 19. Sommige momenten herinneren je steeds over jouw ‘existence’

2 Comments

Filed under Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Soms heb ik het gevoel dat ik daadwerkelijk op de verkeerde planeet ben.

 

 

Soms heb ik het gevoel dat ik daadwerkelijk op de verkeerde planeet ben.
Het is geweldig als ik in mijn tuin ben,
maar zodra ik uit de poort ga denk ik:
‘Wat doe ik hier in godsnaam?’

~ George Harrison

Heel vaak leven veel mensen in hun eigen cocon. Anderen zijn op weg terwijl ze hun eigen wereld creëren, hun voorkeur gevend aan een andere wereld dan diegen die ze aanschouwen.

Hoevelen zijn bereid om de wereld in te gaan en zich af te vragen wat ze daar doen en zich af te vragen of ze er niet iets beter zouden kunnen van maken van die wereld die volgens hun draait zoals het niet hoort?

+

Originele Engelse versie / Original English version:  Sometimes I feel like I’m actually on the wrong planet.

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Beelden van de wereld (Foto's & Video's), Bezinningsteksten, Ecologische aangelegenheden, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Sometimes I feel like I’m actually on the wrong planet.

Very often lots of people live in their own cocoon. Others are on their way as they create their own world, giving preference to another world than the ones they view.

How many are willing to go out into the world wondering what they are doing there and questioning if they would not better do something to that world which is turning around like it should not be.

+

Dutch translation / Nederlandse vertaling: Soms heb ik het gevoel dat ik daadwerkelijk op de verkeerde planeet ben.

Purplerays

Sometimes I feel like I’m actually on the wrong planet.
It’s great when I’m in my garden, but the minute I go
out the gate I think, ‘What the hell am I doing here?’

~ George Harrison

Text & image source: Marianne Gillis https://www.facebook.com/marianne.gillis.773

View original post

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Ecological affairs, Lifestyle, Nature, Pictures of the World, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Religious affairs, World affairs

”Let Your Guilt Be Washed”

Too many people are being squeezed into a corner and others succeed in humiliating their fellow human beings and making them feel bad.

We have to be very careful not to become a victim by putting ourselves in a weak position. We must always consider our own “I” high and worthy enough to respect each being around us respectfully and to give the love that we may receive from the Supreme, so that we don’t have to feel guilty of our and others wellbeing.

When something bad happens we should always check what caused it and if we were part of the causer(s). As long as we did nothing wrong against the Law of our Maker we should not feel guilty, but that excludes us not of having to try to mend it and to bring back the good to it.

*

To remember

 • did something bad => feel terribl = feel like you’re a bad person => deal with this
 • sometimes there are things we just need to do for ourselves without feeling bad about it.
 • need not to be guilty of your wellbeing.
 • Misery =  not solution = choice we have with every aspect of our life > to be a part of problem –  or –  part of solution.
 • Physical nourishment needed
 • enjoying bounty of life > If you cannot be grateful for that = Something seriously wrong = serious psychological ailment.

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

”Let Your Guilt Be Washed”

Too many people are being squeezed into a corner and others succeed in humiliating their fellow human beings and making them feel bad.

We have to be very careful not to become a victim by putting ourselves in a weak position. We must always consider our own “I” high and worthy enough to respect each being around us respectfully and to give the love that we may receive from the Supreme, so that we don’t have to feel guilty of our and others wellbeing.

BeBloggerofficial

Buddha

”With integrity, you have nothing to fear, since you have nothing to hide. With integrity, you will do the right thing so you will have no guilt.”

Zig Ziglar
You did something bad. And now you feel terrible. But the feeling won’t go away. It gnaws at you. Even worse, it makes you feel like you’re a bad person.

Nobody tells us how to deal with this, we all feel a wide range of emotions from time to time, but some feelings just don’t deserve to stick around — guilt being one of them. Unless you’ve done something terrible, you shouldn’t feel bad for your actions, and there are certain things you should never feel guilty doing, especially when they don’t hurt anyone. It’s easy to get caught up in pleasing others, but sometimes there are things we just need to do for ourselves without feeling bad about it.

A lot…

View original post 589 more words

Leave a comment

Filed under Uncategorized

You Are Called To Stand Up, Even If You Are Standing Alone

There are several religious people who say Christians may not be involved in politics or even may not go to bring out their vote.

In Belgium voting is compulsory, and not going to the ballot station is a criminal offence, as such each Belgian is expected to have his say and foreign residents in Belgium, are welcome also to give their voice so that there can be worked at a democratic country, where everybody can have his say.

This month and especially on the 26th of May each resident of Belgium and those living in the European Union, should think about what they want to do and what position they want to take in this world.

Everybody should know that there are animals and plants plus enough people who have no voice and that it is important that people come up for them.

*

To remember

What are you waiting for? ….  That ache inside you in sign enough.

 • We lean into “be still” + ignore call “to do”.
 • heartbeat of Love = action. Love = action. >Love cannot exist without action.
 • in the doing = change the world.

God already gave you mandates:

 • care for the poor and the orphaned and widow;
 • fight against injustice;
 • proclaim the gospel;
 • worship;
 • love others the way you want to be loved;
 • relentlessly throw all of who you are at the feet of Jesus.
 • Don’t make exceptions for yourself.
 • Don’t make excuses.

speak it out loud.

Speak up even if it means you are the only one left standing.

 

You want to change the world? = Go home + love you family. Be bold. Love the broken. Call out evil every single time.

Fight for the children who cannot fight for themselves.

Love risks everything to see truth + justice thrive.

+

Read also

A Voice to give in May 2019

+++

Related

Vote

She Writes It Plain

If God has called you to it. Do it.

View original post 825 more words

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Ecological affairs, Headlines - News, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Restoring the Foundations

Sometimes our lives can seem to be falling down around us. It might feel like we are living with broken walls and burnt out lives. Even as Christians, our foundations can be shaken with personal issues, like an unexpected diagnosis, a financial problem or challenges with our family or work.

When we press into God, the story of Nehemiah shows us that He is our source for bringing things back into line. Nehemiah was downcast because of the destruction of Jerusalem. When he began to fast and pray, God gave him boldness to seek the king’s blessing.

In the 20th year of Artaxerxes, king of Persia, (445/444 BC), Nehemiah was cup-bearer to the king. By having a proper focus on God and trusting in Him, learning that the remnant of Jews in Judah were in distress and that the walls of Jerusalem were broken down, he asked the king for permission to return and rebuild the city. Artaxerxes sent him to Judah as governor of the province with a mission to organise the rebuild.

When we focus on the source of our restoration and step out boldly to clear away the rubble, God can begin to rebuild what is broken.

 • Dove ministries and Belgian Biblescholars

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Reflection Texts, Religious affairs

You Have Nothing To Prove — Orlando Espinosa

Each person has enough reason to be here on earth and has only to believe in himself

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Positive thoughts, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

Summer holiday time to knock and ask, and time to share

In the daily Bible readings our chapter in Matthew today unfolds to reveal powerful personal lessons – principles we must live by, though in the chapters of the first book of Samuel we also see that it was not always easy for the preferred one of God, David! He also was victim of human jealousy [v.8-12].

In these summer-months we do have time to examine ourselves and the situation we are living in at the moment. We can check if we kept to Jesus his sayings or if when we had certain needs or wanted to receive knowledge if we did ask like Jesus advices us. Often when we are at work we do not have time enough for God’s Word. It might not always be easy to have us every day to pick up the Bible and to read in it and to take time enough to let our thoughts wonder over the Biblical text. Now when the Summer holiday comes to us we have no excuse. Now we should have enough opportunity to read in the Bible but also to talk to others bout different things, including the Word of God.

Summer time often gives us opportunities to come at other places, where nobody might know us, where we do not have to fear talking about our faith and to show others how we love God.

We can ask God to help us to get insight ourself but also to give us strength and opportunities to give others insight in His infallible Word. We might be assured when we dare to ask Jehovah God will provide, when our heart is in the right place with Him.

“·Ask [Keep asking], and ·God will give [L it will be given; C the passive verb implies God as subject] to you. ·Search [Seek; Keep seeking], and you will find. ·Knock [Keep knocking], and the door will open for you. ·Yes, [L For; Because] everyone who asks will receive. Everyone who ·searches [seeks] will find. And everyone who knocks will have the door opened.

“If your children ask for bread, which of you would give them a stone? 10 Or [L which of you] if your ·children ask [or son asks] for a fish, would you give them a snake? {Matthew 7:7-10 Expanded Bible (EXB)}

When we long to have knowledge in the Holy Scriptures God is not going to withhold it. He is not going to detain us and leave us without Biblical knowledge if we really want to have such knowledge. Though in such circumstance God wants us to open our mind and when we encounter matters which we have learned at school or in the past in our religious environment, but which are based on human doctrines, God wants us to choose for the Biblical doctrines and to put those human and false teachings aside. We have to show to God that we are willing to learn what He wants to say to us and what the Bible puts openly in front of us, words black on white and no misty myths of the world.

For many it may not be easy to put away all such false human teachings, but that is what God requires, not to be of the world but to belong to the world of God.

Knowledge will be given to you when you are prepared to seek honestly and with the will to learn Godly Truth. When you open your mind, ask God to help you, He will provide and you will find. Knock, and it will be opened to you.

Keep Pursuing What You Need From God. He Will Give You Good Things

“Be asking, and it will be given to you; be seeking, and you will find; be knocking, and it will be opened to you. For everyone asking receives; and the one seeking finds; and to the one knocking, it will be opened. Or what person is there from-among you whom his son will ask-for bread— he will not give him a stone[a], will he? 10 Or indeed he will ask-for a fish— he will not give him a snake[b], will he?

 1. Matthew 7:9That is, something useless.
 2. Matthew 7:10That is, something harmful. {Matthew 7:7-10Disciples’ Literal New Testament (DLNT)}

For everyone, also you, who asks receives, and the one who seeks finds. So you only have to be prepared to be willing to find and to ask God to help you find it. But you too should help others to find it. So what you have uncovered may not only be your secret. Even when we will realize our failure to see the Biblical truth because we wanted to hold fast so much to denominational teachings, noticing it so late in our life, we better accept it that it is better late in life than never, to come to the Biblical truth.

Out of compassion and love for the other, we should try to let others know the Word of God and show them what is really written in it. One of the tasks given by Jesus was to go out and preach. When we do understand what the Nazarene man Jesus has really done, we should tell others of this incredible act of self-renunciation. We should tell others about his self-sacrifice and how he is not the God we should worship but the Way to God, the Only One True God of gods Whom is the Only One to be worshipped and praised above all.

Jesus expects everyone who hears these words of him to do them!

24 Therefore everyone who hears these words of Mine and is doing them will be-like a wise[a] man who built his house upon the bed-rock.

 1. Matthew 7:24Or, prudent, sensible. {Matthew 7:24Disciples’ Literal New Testament (DLNT)}

Let us be wise in the Lord and show the world how we want to be partakers of the Body of Christ and follow the same God as Jesus had. In the knowledge that the gate is narrow and the way is hard that leads to life, we should be aware that though salvation is given to all the world also shall have to see that those who find that entrance to the Kingdom of God shall be just a few. We should know and let others know that wide is the gate and broad and easy to travel is the path that leads the way to destruction and eternal loss.

13 “Enter through the narrow gate. [L Because] The gate is wide and the road is ·wide [broad; spacious; or easy] that leads to ·hell [L destruction; ruin], and many people enter through that gate. 14 But the gate is small and the road is ·narrow [or difficult; hard] that leads to true life. ·Only a few people [And there are few who] find that road. {Matthew 7:13-14Expanded Bible (EXB)}

For those few we have to invest our free time and do what Jesus expects from us, making sure that we are not a foolish person in his eyes, because he shall watch us and in the end days shall judge over us. Let us listen to Jesus his words:

Matthew 7:25-29Disciples’ Literal New Testament (DLNT)

25 And the rain came down, and the rivers[a] came, and the winds blew— and they fell against that house. And it did not fall, for it had been founded upon the bed-rock. 26 And everyone hearing these words of Mine and not doing them will be like a foolish man who built his house upon the sand. 27 And the rain came down, and the rivers came, and the winds blew— and they struck-against that house. And it fell, and the falling[b] of it was great”.

The Works of The King: Divine Power In Action28 And it came about that when Jesus finished these words, the crowds were astounded[c] at His teaching. 29 For He was teaching them as One having authority, and not as their scribes.

 1. Matthew 7:25 That is, rivers of flood waters.
 2. Matthew 7:27 Or, collapse, downfall.
 3. Matthew 7:28 Or, overwhelmed, amazed, astonished.

{Matthew 7:25-29Disciples’ Literal New Testament (DLNT)}

When having found Jesus his words and having gone deeper into them, finding the Words of his heavenly Father, we should build our own life on them and create the foundation for ways for others also to come closer to God.

There are many ways – travel in our world has never been more readily possible, but whether nearby or further afield, we must, as we read two days ago in Matthew 5,

16 In the same way let your light shine ·before others [for people to see], so that they will see ·the good things you do [L your good deeds/works] and will ·praise [glorify; give honor to] your Father in heaven. {Matthew 5:16 Expanded Bible (EXB)}

Take some time this holiday to have some work done for Jesus and his God that they and the world may see your good works and glorify your Father in the heavens.

Let us also make sure that we tell others what is in the Word of God and have us honestly trying to have our faith in God shine as a strong light before others, so that on that day when Jesus returns we do not have to be ashamed and do not have to say like many who will say to him

… Lord, did we not prophesy (preach) in your name…?”

Having Jesus to look at them and responding that they have to depart from him because he does not want to know of them.

22 On ·the last day [judgment day; L that day] many people will say to me, ‘Lord, Lord, ·we spoke for you [L Did we not prophesy in your name…?], and ·through you we forced out demons [L cast out demons in your name…?] and did many ·miracles [L mighty works in your name…?].’ {Matthew 7:22 Expanded Bible (EXB)}

We do not have to show extra-ordinary things to others, not doing miracles. We only have to honestly tell them what we believe and show them what the Bible says.

These days when we might have more free time, let us make sure that we take some free time for God and to show our love for God to others.In the knowledge that “many are called, but few are chosen” let us belong to those “few” that will hear the words we read today in Isaiah 62,

Isaiah 62:11-12 Expanded Bible (EXB)

11 The Lord ·is speaking [announces]
    to ·all the faraway lands [L the end of the earth]:
“·Tell the people of Jerusalem [L Say to the daughter of Zion; Zech. 9:9],
    ‘Look, your Savior is coming.
He is bringing ·your reward to you [L his reward with him];
    ·he is bringing his payment [his recompense/reward is] with him.’”
12 ·His people [L They] will be called the Holy People,
    the ·Saved People [Redeemed] of the Lord,
and Jerusalem will be called ·the City God Wants [L Sought After],
    the City ·God Has Not Rejected [or Not Abandoned; Deserted]. {Isaiah 62:11-12 Expanded Bible (EXB)}

If you knew how much God loves you, you would be happy to receive and share His love with others and would be pleased to have others also coming to know Him and His great Love.

+

Preceding articles

Summer holiday

May we have doubts

Facing our existence every day

What Are You Seeking?

High time to go out telling the world about Jesus

7 Ways To Become A Better Christian

What Should I Preach ?

Daring to speak in multicultural environment

Crisis man needed in this world

Refusing to Be Silent

Go Ye!

To proclaim the day of vengeance

Proclaiming: a task given to Christians

Go! Proclaim! Testify!

Scriptures and Thoughts about: Proclaim

++

Additional reading

 1. The first on the list of the concerns of the saint
 2. God let my compassionate affection be tolerant and kind
 3. Do You Expect God’s Answer
 4. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #17 Sorts of prayers
 5. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #18 Fulfilment
 6. Jehovah steep rock and fortress, source of insight
 7. We should use the Bible every day
 8. Bible in the first place #2/3
 9. Loving the Word
 10. Necessity of a revelation of creation 8 By no means unintelligible or mysterious to people
 11. Necessity of a revelation of creation 11 Believing and obeying the gospel of the Kingdom of God
 12. Atonement And Fellowship 6/8
 13. Not about personal salvation but about a bigger Plan
 14. Fragments from the Book of Job #3: chapters 21-26
 15. Be not afraid of going slowly; be afraid only of standing still
 16. Obtain favour from Yahweh
 17. The road to success is dotted with many tempting parking places
 18. Blogging in the world for Jesus and his Father
 19. Sharing thoughts and philosophical writings
 20. Going deep into cultures to reach lost people
 21. Engaging the culture without losing the gospel
 22. How do I know if I’m called to ministry?
 23. Priest, scribes and others with authority
 24. Learn how to go out into the world and proclaim the Good News of the coming Kingdom
 25. Oratory Style
 26. What Should I Preach ?
 27. When not seeing or not finding a biblically sound church

+++

Further reading

 1. Here for a cause, anointed with a message the world needs to hear
 2. Motives behind Criticism are often more Important to deal With then the Criticism itself.
 3. Special Sundays!~Matthew 7:7~
 4. Which Story Do You Want To Live?
 5. Share Jesus
 6. Are you judging people by what they look like?
 7. Do to others…
 8. There is a wolf nipping at your soul
 9. “Don’t bargain with God. Be direct. Ask for what you need.” ~Jesus
 10. Matthew 9 – Stepping forth in courage
 11. Matthew 11 – Praise and trust
 12. Matthew 14 – Prayer, Faith & Action
 13. By His Grace
 14. The Journey of Love and Commitment 
 15. Strengthen Yourself In Your God
 16. “Following Jesus” (Matthew 4:18-22 sermon)
 17. “What We Have Seen … We Proclaim”
 18. “Reaching, Teaching, Caring: Following the Footsteps of Jesus” (Matthew 4:23 sermon)
 19. A Day in the Park
 20. The Goodness of God
 21. Count Your Blessings
 22. The call to serve
 23. See you next time
 24. Christianity is a Learned Experience
 25. Biblical Application
 26. Biblical Revelation Knowledge On Spiritual Warfare
 27. The Gospel of The Kingdom
 28. Do We Really Know God?
 29. Bible Study: Insights on the Sermon on the Mount: The Contrasts
 30. Awaken
 31. 8. Doors and Destinations
 32. Meditation – Choices
 33. The Path of Love
 34. Life’s Narrow and Wide Gates
 35. Love, Entering the Narrow Gate.
 36. The Narrow Way
 37. Religious Theology – The wide gate!
 38. Shifting Sand
 39. Exodus 10, Job 28, Luke 13, 1 Corinthians 14
 40. How to choose between the wide and the narrow
 41. The Narrow Gate
 42. against the stream
 43. Taking responsibility – the narrow gate that leads to life
 44. How to choose between the wide and the narrow:part 3
 45. Difficult is the Way that Leads to Life
 46. Those Who Find It Are Few.
 47. Guard My Feet Lord ~
 48. Two Gates
 49. The Narrow Gate
 50. The Protestant – Catholic divide – The Narrow and the Wide Gates
 51. The Crumb That Turns Stale With Time
 52. Only dead fish swim with the stream
 53. The narrow gate and the postmillennial hope
 54. The Grand Reception
 55. Lord, will only few people be saved?

+++

 

16 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Religious affairs, Spiritual affairs, Welfare matters