Author Archives: Bijbelvorsers

About Bijbelvorsers

Flemish Bible researcher, belonging to the Belgian Biblestudents. - Vlaams Bijbelvorser, behorende tot de Belgische Bijbelstudenten.

2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan

Over enkele uren begint 10 Nisan en weldra mogen wij deelgenoten zijn van het belangrijkste herinneringsmoment van het jaar, 14 – 22 Nisan.

Op maandag 10 Nisan sprak Jezus in de tempel over zijn naderende dood. Hij had een goed idee van wat er hem te wachten stond. Begrijpelijk was hij hier toch ook om bezorgd. Indien hij alwetend zou geweest zijn zoals God alwetend is zou hij zich geen zorgen hebben gebaard. Ook indien hij eeuwig zou geweest zijn, zoals zijn hemelse Vader eeuwig is en aldus onsterfelijk is, moest hij zich ook geen zorgen maken. Maar nu als een gewone mens van vlees en bloed moest hij wel tegen iets aankijken waarvan hij niet wist wat daarna zou komen. Hij moest geloof hechten aan wat zijn hemelse Vader in petto had voor hem na zijn dood.

Over de uitwerking die zijn dood ging hebben op Gods naam, zei hij:

‘Vader, verhoog uw naam.’

Dan klinkt er een machtige stem uit de hemel:

‘Ik heb hem verhoogd en zal hem opnieuw verhogen’ (Johannes 12:27, 28).

Zoals Abraham geloof hechte aan God en zoals Mozes wist dat Jehovah betrouwbaar was en geloof stelde in Zijn belofte dat de eerstgeboren zoons van Egypte gedood zouden worden, moest Jezus nu geloven dat hij de eerstgeborene kon zijn van een nieuwe generatie die een nog grotere bevrijding kon krijgen dan zij die uit de slavernij van de Egyptenaren verlost werden.

Jezus die dagelijks in de tempel kwam om te onderwijzen (Luk. 19:47; 20:1) had met zijn ijver en wonderbaarlijke handelingen heel wat na-ijver veroorzaakt. Maar nu wist hij dat zijn openbare bediening tot een einde ging komen. Slechts enkele jaren kon hij zich richten tot de mensen om hen duidelijk te maken dat hij de Weg naar God is, de beloofde Messias, de gezondene van God die kwam verklaren wat God werkelijk van de mens wil.

Nu was de tijd gekomen om zich voor die mens te gegeven om hen van elke soort van wetteloosheid te bevrijden en zich een volk te reinigen dat uitsluitend zijn eigendom zou zijn, ijverig voor voortreffelijke werken. (Tit. 2:14). Nu was de tijd gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt moest worden. (Johannes 12:23).

Wat Jezus te wachten staat, kan niet vermeden worden.

„Niettemin”,

zegt hij,

„ben ik juist hierom tot dit uur gekomen.”

Ook al is er die angst voor het onbekende, het gebeuren na de dood, vertoont Jezus de rust in de zekerheid dat God het beste met hem voor heeft. Hij is bereid om zich ten volle aan God te geven. Voor Jezus is het duidelijk dat niet zijn wil maar de Wil van God moet geschieden. Hiertoe is hij bereid om tot aan zijn offerandelijk dood zijn daden door Gods wil te laten leiden (Johannes 12:27).

Wat een voorbeeld heeft hij ons gegeven — een voorbeeld van volledige onderwerping aan Gods wil!

Dat onderwerpen aan Gods Wil is één van de moeilijke zaken die de  mensen vandaag nog parten spelen. Nog steeds rebelleren mensen tegen God en willen velen niet leven volgens de Wil van God. Nog steeds vinden de meeste mensen het belangrijker om hun omgeving of de wereld te behagen in plaats van God. Voor hen zijn de wereldse feesten zoals Kerstmis en Pasen belangrijker dan de feesten die God heeft opgedragen aan de mensheid.

Na Jezus zijn offerdood en de aanlevering van inzicht door Gods Heilige Geest begrepen de apostelen de rol van Jezus en hoe hij de Christus,

ons Pascha, is (…) geslacht” (1 Kor. 5:7).

Ook toen zij op 14 Nisan samen met Jezus aan tafel zaten (of lagen) begrepen zij niet goed waar hij het allemaal over had. Vreemd leek het hun ook dat hij vroeg zijn lichaam en bloed te delen, er van te eten en er van te drinken.

Over enkele dagen wordt die gebeurtenis uitvoerig herdacht en besproken in vele gemeenschappen over de gehele wereld. Al de ware gelovigen die opkijken naar het zoenoffer van Jezus Christus zullen dan die belangrijke dagen ter herinnering gedenken en diep in hun hart dragen.

Hopelijk zal u ook één van de gelovigen zijn op zulk een herinneringsmaaltijd.

Mogen wij u er verwachten?

+

Voorgaande

Neem afstand van heidense vastenperiodes

Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken

++

Vindt ook

 1. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 2. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 3. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 4. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 5. Jezus laatste avondmaal
 6. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 7. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 8. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 9. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 10. Rond het Paasmaal
 11. Een Feestmaal en doodsherinnering
 12. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 13. De zeven Feesten van God
 14. Een Konijn dat Paaseiren legt

+++

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Let us being filled each day by the Word of God

Coming closer to the end of the year we can see how this year brought us closer to the return of Christ. We can see many signs which should alert the world. In that world we do have to make the right choice and take the Scriptures at heart.

We have to realise the need to

“approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God” (Philippians 1:10,11).

Each day we shall be confronted with the world and shall have to show to others where we want to stand in this world. Every day again we can look up to God and be pleased that we do have His Word to fill us each day.

Each day we also see how much challenge there is in these “last days.” We also notice how there is an increasing “times of difficulty”. That does not make it easy for many to remain faithful. When we help each other to bear the difficulties of this day and help each other to continue to feed our selves with the spiritual food, we shall be able to grow together in strength.
Helping each other to understand the ways of this world versus the Way of God we can try to build ourselves up to receive “the crown of righteousness” by having loved his Jesus his first appearing and him giving his body for us. Also by reading Jesus his words and following his path, we by taking him and following him as the Way to God and the Way to life, can fill our hearts and minds with an awareness of God and the wondrous Saviour He has provided for us.

Let us make sure we are feeling “filled” a little more – each and every day – and there is no “famine” amongst us.

+

Preceding articles:

Dedicated daily reading of God’s word to create a vibrant faith within us

A masterly copied and reproduced Word to feed the minds

++

Additional reading

 1. Are you being swept along by the world
 2. To mean, to think, outing your opinion, conviction, belief – Menen, mening, overtuiging, opinie, geloof
 3. Actions to be a reflection of openness of heart
 4. Looking for wisdom not departing from God’s Word
 5. We may not be ignorant to get wisdom

+++

2 Comments

Filed under Lifestyle, Reflection Texts, Religious affairs

Tribes Redux

All over Europe we are feeling the pressure of certain people who think the country belongs to them only, even when their ancestors immigrated to that country which was then willing to receive them and to give them a place to build up a better life. But now their grand- or over-grandchildren do not want to give others such a chance to make something better out of their life.

The far-right (or today also called the Alt-right) becoming stronger in West-Europe and now also spreading like a virus over the United States of America and Canada, should make those who feel more for a democratic system more worried and anxious to take action, for bringing a halt to this fungus which can make our whole nation rotten and a dangerous swamp to live in.

Good that William Hill does not keep his writings private any more.
He likes to start each posting with a quote by someone past or present that speaks to the topic he want to address.Today he starts of with a quote from the young Kenian journalist at Africanews, Euronews and co-host for Ebru News “Aiming at the 4th°. First. Fast. Factual. Final & Future word” who thinks

The world is a sitcom waiting to be written. Start young.

Robert Kodingo who has a news room with French, English African and Nigerian speakers and sends praise from Nigeria (on Periscope TV). Robert Kodingo his quote

“We hate each other by race, color, tribe, wealth, gender etc because everyone wants to feel special and different than the other. I do not however have a solution on how people can stop having an ego that makes them specially superior than the other.”

should make us to see how ego has conquered the capitalist world.

William Hill or Bill his thoughts are sometimes serious and personal, sometimes just humorous, sometimes intentionally provocative (to make the reader assess their own thoughts on the subject and to elicit a comment). He also could see what is going on in Europe.

He also is not blind to notice that loss of old national sovereignty with subservience to Brussels’ bureaucracy might have been a good reason for many to go for a Brexit. {Immigration} He writes

but the largest reason is the huge influx of Middle Eastern and North African immigrants flooding into Europe, financially taxing, particularly the western, northern industrial nations. That, and the fear that embedded among them are terrorists bent on destroying western civilization. {Immigration}

But he suspects there’s a more truthful reason.

“It is interesting…the rhetoric [and] the gathering strength of right wing politics….Everywhere in the West ‘immigration’ [is spoken] in terms of the end of …’culture’, displaying signs of feeling threatened by these ‘others,’ who are portrayed as an invasive force.” ( Himani Bannerji.) {Immigration}

.

In Europe our states or countries are free to be part of the European Union or to stay out or like Great-Britain has shown, to leave.For a long time our guest-writer Bill espoused his belief that free, open and unencumbered travel and residency should be a right of all peoples, that globally – that right enjoyed by citizens within the United States and the European Union, respectively – should apply to everyone, world-wide. {The Great Wall of Donald}From his writings we may learn that many American Christians seem to be sitting with a very very old idea

if you worked hard enough you could become a rich, influential person. For centuries the only ones who needed to be educated to succeed were the clergy. {Education in America}

From the same article we learn at our surprise that not many Christians from the U.S.A. are holding postgraduate degrees:

Hindus – 48%

Jews – 35%

Buddhists– 26%

Catholics – 10% {Ed. note: we do not know Bill only looks at Roman Catholics, like often many Americans do or at all Catholics}

Protestants – 9%

(Not mentioned were those without a confessed religion. I wonder what percentage they are?)

If you wonder (as I did at first) why Christians are so far behind other religious, I think the answer is cultural.

Buddists and Hindus both share a similiar belief that the soul’s future condition is dependent on the knowledge acquired by the mind in this lifetime, that knowledge becomes understanding of life, and that is the ultimate goal of life. (It would seem that, contrary to Christian teachings that all understanding will be granted to the soul upon death,  Buddists and Hindus believe understaning is not a gift in the next life, rather something to be strove for in this life.)

The Jews for most of their history – at least in Europe – were not allowed to own land (which was the riches of the day) and they had to be ready to leave on a moment’s notice to escape local progoms against them.  Hence an education was portable and enabled them to find work without being tied to one place.  {Education in America}

 

No wonder than perhaps we can find so many who are carried away so easily by words from some one who knows his rhetoric well. For politicians it is proffered that their folks do not think too much for themselves. Therefore certain countries are trying to give the idea to their inhabitants they are ‘somewhat’ or that they can get a ‘degree’ but that degree does not say much or has not much value opposite the degrees of renowned universities. The Donald Trump University promised to give some money back to those who complained they are ripped off.

It is known that

Males of most species of animals are prone to violence, yet where it is the male that is the primary care-giver and has the greater role in raising the young, it is the females that compete violently with each other. {News that doesn’t sell newspapers}

We could see many republican women who could skin Hilary Clinton alive. But for certain women the other and coloured women may also be a competitor on their market for men. and when they have to see that certain of those women of an other race can climb higher than them it makes it very painful.

Certain politicians playing in on the weak part of their audience made a handy use of the fear the media is creating by lots of people.  As such by the fear mongering in several nations of Europe and different states in the United States, those who found an easy way to point at a target or culprit, proclaiming nationalism, anti-immigrant and religious intolerance.

*

To remember

 • significant up-tick in the level and number (almost a daily occurrence) of violent confrontations racially + ethnically,
 • US, a nation of immigrants + freedom of religion + who for the last sixty years promoted internationalism by multiple treaties of cooperation in multiple areas

For Bill there is a good tombstone epitaph over the grave of humanity after we destroy ourselves.


“Mine mine mine.
That was the curse and power of human beings — that what they saw and loved they had to have.
They could share it with other people but only if they conceived of those people as being somehow their own.
What we own is ours.
What you own should also be ours.
In fact, you own nothing, if we want it.
Because you are nothing.
We are the real people, you are only posing as people in order to try to deprive us of what God means us to have.”
 ― Orson Scott Card

+

Preceding articles

Autumn is in the land

Enough with the Clothes Shaming of Muslim Women

American Christians have to think twice before going to vote

++

Additional reading

 1. Leaving the Old World to find better pastures
 2. Migrants to the West #1
 3. Capitalism and economic policy and Christian survey
 4. The New gulf of migration and seed for far right parties
 5. Our political systems and juggling with human laws
 6. Objective views and not closing eyes for certain sayings

+++

Further reading

 1. Puritans and Pilgrims
 2. “We Are Not Our Grandparents:” Yeah, That’s Pretty Clear
 3. To be an ‘Aryan’
 4. Standing Rock
 5. Ancestors
 6. Ancestral Reverence
 7. The Past
 8. Gifts from our ancestors
 9. Echos of ancestors
 10. Origins
 11. 7 Things Our Ancestors Stockpiled To Survive Winter
 12. Friendship Comes in Small Gestures
 13. Don’t judge from the cover
 14. Let’s clarify! Migration, Immigration, Emigration: the importance of proper definitions.
 15. A Migrant By Any Other Name is an Expat
 16. 260 White Crosses
 17. Jo Cox: victim of ‘Leave’ hate crime.
 18. Immigration to the UK from the European Union hit a record high in the run-up to the Brexit vote
 19. A record number of migrants have arrived in Italy this year by boat
 20. 1,400 migrants rescued in Mediterranean
 21. Italy’s Minister Of Interior (Freemason): Surrender Your Homes To Migrants Or Face Jail
 22. Calais: the State in total hesitation
 23. France and Them: Expats, Migrants, Refugees
 24. Swiss immigration quotas: where do we stand?
 25. VQR 2016 Prize for Photography – Jason Florio ‘Out of the Sea’
 26. Austria News | Asylum-Seekers
 27. Bulgaria News | Asylum-Seekers
 28. A flirting coach is giving refugees dating lessons ‘to help them integrate’
 29. These migrants must be sent back to Africa and Asia. Migrant crisis: Bulgaria orders migrant deportations after riots at camp on Turkey border | World | News | Daily Express
 30. My Issue With “Stopping the Boat People”
 31. Fate of thousands of missing migrant children in Europe still unclear
 32. Merkel says EU and Turkey must stick to migration deal
 33. Child asylum seekers subjected to controversial age tests
 34. A Word To The Criminal Migrant
 35. Recycling means risk of increased crime in Denmark
 36. Erdogan threatens to allow 3m refugees cross into Europe
 37. Erdogan Warns Turkey Could Open Gates for Migrants if Pushed by EU — After EU Stops Talks With Turkey on EU membership
 38. Encounters With Racism, Anti-Semitism, and Bigotry in Germany And Beyond
 39. Video: Racist Attacks!
 40. Punk: Beyoncé Unleashes Formation
 41. The Future President
 42. America once turned its back on Anne Frank, just as Donald Trump rejects Muslim refugees today
 43. Article of the day: American ethnic politics in comparative perspective
 44. Blame Trump on the Rich, Part 4: The KKK and the two Neighborhoods Adjacent 
 45. “But why can’t we have white pride?”
 46. For White Voters, It Was Education, Stupid
 47. Republicans Can’t Be Christians — Sorry!
 48. Bridges – Stepping Forward with Lilka and Andy
 49. Cartoon of the day
 50. Reader letter: Alt-right story ‘refreshing, important’
 51. “Doctor Calls Michelle Obama ‘Monkey Face,’ But Says She’s Not Racist”
 52. Adichie’s “danger of a single story” and the Rise of Post-Truth Trumplandia
 53. 12-2-16
 54. The US once gave amnesty to almost 3 million undocumented migrants. Here’s the economic argument for doing it again
 55. Ladies and Gentlemen. The President of the United States.
 56. He’s Making a List
 57. Monochromacy
 58. Let’s All Get Vulnerable
 59. Sermon Notes – gRace Part 2: Good Fences Make Bad Neighbours
 60. Anti-Semitism in Hungary and Its Spiritual Twin Poland
 61. Honor Diversity
 62. District temporarily pulls classic novels after complaint
 63. Top 10 reasons why it’s hard to talk to some white people about race.
 64. (12/01/2016) No Less GOD’s Creation
 65. Envie de partager ce texte

+++

Quotes and Thoughts

“We hate each other by race, color, tribe, wealth, gender etc because everyone wants to feel special and different than the other. I do not however have a solution on how people can stop having an ego that makes them specially superior than the other.”

― Robert Kodingo

Some nations in Europe, and lately the United States, have been voting for leaders or policies that proclaim  nationalism, anti-immigrant and religious intolerance. There has been a significant up-tick in the level and number – now almost a daily occurrence – of violent confrontations racially and ethnically, without any indication of possible abeyance.

Things I find loathsome and abhorrent. Especially here, in the US, a nation of immigrants and freedom of religion and who for the last sixty years has promoted internationalism by multiple treaties of cooperation in multiple areas. The incoming Trump administration is still in the formative stages and there…

View original post 490 more words

4 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Economical affairs, Headlines - News, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Why are you afraid?

2001 September 9 was the day the world changed totally, for the Western world. A shock-wave of fear started to go from one nation to the other from the West to the East, bringing horrible terrorist attacks in America, Spain, France, Belgium but also further in the East where Islam and Hinduism are practised more.

In our regions lots of people are caught by the trap of fear and by the persuasion by politicians and terrorists alike.

Those who misuse the name of Allah/God want not only to hit those who do not believe in God. They also want to frighten those who believe in God and want to bring them away form their faith-group giving in to those who show the strongest.

We always should know that we should not fear man, but more fear God and should listen to His commandments.

When taken by fear for what goes on around us let us always remind ourselves what Jeshua thought and find peace in our hearts by giving ourselves to the Only One True God.

*

We got to hear a lot of spectacular things that happened in the past, which went beyond man’s power. Today still the majority of people do not believe in those miraculous things that happened in the past. but they also are blind for the miraculous things that still happen every day in this time space.

Strangely enough often people only go looking for God, or start blaming God, when things go wrong. During those bad times that we’re looking for Him we are given the opportunity to get to know god better and to grow in faith.

We all should remember that god is willing to come to those who search Him.

“You will seek Me and find Me when you search for Me with all your heart.” (Jeremiah 29:13)

Today’s guest-writer who at the age of 36 was diagnosed with a terminal disease called Amyotrophic Lateral Sclerosis, or “Lou Gehrig’s Disease” (after the famous New York Yankee’s player that died from it), did not let his illness get him down on his knees forgetting how even he also could help many people. Not being pushed back by his health crisis impacting his emotional as well as his financial life.

He became fully aware how our emotional and spiritual life and our relationships etc.,

“Every part of our lives” are connected to one another like parts of an engine and one part breaking effects the performance of the whole engine.

Regardless of the part of the body first affected by the disease, muscle weakness and atrophy spread to other parts of the body as the disease progresses, knowing that he would be limited in his walk and handling, his trial has taught his family that the only way to experience genuine and consistent hope, peace and joy in the midst of a trial is to view our life and situation through God’s eyes.

He writes

For me, learning this was a long and difficult, but rewarding process; an ongoing process that will continue to the day I go to be with God. {About Bill}

Several people may undergo lots of physical problems, being sick and time after time to recover from this health issue. At such moments it is important to continue your way and to come out of your battle feeling spiritually stronger than you were before your battle with

that which did not kill me.” {Trials Can Make Us Stronger}

As someone who has relied on caregivers for even longer than Nietzsche had to (ALS, not Syphilis), our guest-writer empathize with the helpless, the suffering and their caregivers. But feels great sympathy for those that do not place their hope and strength in Christ, regardless of the state of their health. He writes

I feel sympathy because, like Nietzsche, the “strength” and “hope” that they derive from physical/temporal pleasures do not provide genuine and lasting joy or peace. As King Solomon concluded, it’s “all vanity.” {Trials Can Make Us Stronger}

On one of his articles Dawn Marie answers:

“If Christ is our hope, the pleasures we enjoy on earth will be so much more enjoyable …”

I thanked God yesterday for: bringing us to a new home where we are within walking distance of a Ice Cream Store, the new grass growing outside that’s beginning to cover up the mud, my new hospice patient who is the biggest Army football fan I’ve ever met, and the strength to console our son who is suffering through a broken, discinigrating marriage. How is it that a God so big can love someone as small as me so much to bring me His hope in ALL which touches me.

In these days were the west seems to be tested a lot, those trials may force us off of the proverbial fence.

Tested faith is enduring and overcoming faith; it’s faith that can empathize with and encourage others who find themselves in the midst of a raging storm – those who are feeling as if Jesus is asleep in the boat.

+

Preceding articles:

Where were you when the world stopped turning?

Nailed to our chairs, never to forget

The Nine Eleven Scar

Taste of Dust

A Prayer for 9-11

When will it stop

Next: Life Goes On

++

Additional articles:

 1. Stronger than anything that wants to destroy
 2. Economic crisis danger for the rise of political extremism
 3. A world with or without religion
 4. Being Charlie 8
 5. For more than Three thousand people fifteen years ago this world came to an end
 6. Wrong choices made to get rid of Assad
 7. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 8. 2015 Human rights
 9. 2015 the year of ISIS

+++

Save

Save

Unshakable Hope

“And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being covered with the waves; but Jesus Himself was asleep. And they came to Him and woke Him, saying, “Save us, Lord; we are perishing!” He said to them, “Why are you afraid, you men of little faith?” (Matt 8:24-:26) 

I suppose that even the most faith-filled Christian would experience some level of fear if they found themselves in a situation like the above. But I know that a doctor delivering news of a life-threatening diagnosis, a loss of a job and insensitive debt-collectors calling day-after-day, can instill that same kind of “Save us, Lord; we are perishing” fear.

Unfortunately, we don’t really know if we have genuine faith until that faith is tested. I believe this is the reason that Jesus allowed His disciples, and us, to go through so many of these nail-biting…

View original post 462 more words

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs

Leaders in disguise

Aiming for leadership

Many people love to have the power over others and would do everything to get the leadership.

This world has developed plenty of so called helpers who would bring the best to the nation. Many promised lots of things to the people who fell in their trap, but afterwards were silenced and disillusioned, only had to live with many sorrows and lots of pain.

Donald Trump thinks he knows where Bernie Sanders’ campaign went wrongThe world has seen many who said they would deliver their people from all the misery. They wanted their followers to believe they were the saviour or messiah. In this way the world also got to see several imposter Jesuses that feed into the world’s selfish desires — Guru Jesus, Braveheart Jesus, Dr. Phil Jesus, Free-Range Jesus. The problem is, they don’t have the power to save us or transform us into new creations. But also the other imposters, the bullies or bugaboos, who tickle the ears of their listeners and get lots of misguided followers who all seem to believe the lies which seem to be true because it would be strange in case such crazy stories would not be true. How bigger the lies how more acceptable, it seems. As such the world could find a.o. Victor Lustig, who sold the Eiffel Tower, the false princess Mary Carleton, Perkin Warbeck, a pretender to the throne of England and many others. America stayed not without them and saw a.o. James Reavis, who claimed he owned Arizona.

No knowledge of Basic Guide for life

Most people — most Christians, even — don’t have a basic working knowledge of the Holy Scriptures, be it the Torah, Tanakh, Hebrew or Christian/Messianic Bible Kethuvim Bet or the Quran. Because of that, so many can tell lies about what is written in those scriptures and many do believe those lies. In such way there are many who can use that unknown element to have others believe that they are right. As such there are people who try to terrorise others with lies about a religion which in its fundamentals should bring salam or peace.

In this world of deceit, the ones with the biggest mouth, are able to get enough followers to irritate the rest of the world. We see that with religious groups like Daesh and Boko Haram, but also with certain politicians, like Donald Trump.

The Boxing ring

Trump just slammed Hillary, Bernie and Elizabeth Warren in three rapid-fire tweetsFor certain politicians it is a sport to blacken others and to spit on others. Many people area afraid if they do not walk with a bully they would be bullied as well and therefore go with him and do if they like him. They are afraid to show their dis-likeness in some case or do think they do have to show that they agree with everything he says, though they do not.

In this world we have lots of people who love to be a master in having the highest quality of being deceitful or having as much falseness as it can be without others noticing it.

Those who say they know the Scriptures should be careful who they want to support or who they want to follow. They should come to see the disguised misleader. They should warn others not to take in the wolf or the Trojan horse before it is to late.

Being Christian

Christians should demand from their leaders to have integrity and to show compassion with others. Christians (believing people in Christ) should take themselves the clothing of Christ and do everything to take on the right attitude, the attitude of Jesus Christ, who loved his enemies and all those who were not mainstream.

In this diversified world it might not be easy always to accept all people around you. There may be many who act in a way you not like. Many people may be around you of whom you disapprove.

As a Christian you should always keep an open mind and treat the others as if they are your brother and sister who you want to give all your love. Yes you should also love the ones who you do not like. What would be the difference between you, as a Christian, and the unbeliever who has an open mind and is generous to those around him or her?

As a Christian you should others to show the way to the Agapè love and to Christ his world, where peace shall reign for ever. When you know the stories of Scripture you should learn from them and they should not only help you know what you believe and why you believe it, but should also help others to come to believe.

You should help others to see who might be a justified leader in the time being and who may bring the nation some things good. But you also should show others the dangers of those who could bring badness to the nation by excluding some people or by wishing to expand their own power or being part of more serious and dangerous institutions who look for their own economical gain (like the weapon industry).

Always deliberate the good and the bad and try to go for the least bad one or the safest one for all, and therefore not always the most profitable for yourself.

Make an honest choice for the community, safeguarding all who have to find a good place to live in.

+

Preceding articles

Children of Men

Hillary Clinton Says Religious Beliefs About Abortion Have to be Changed

Mountains of information, disinformation and breaking away

American Christians have to think twice before going to vote

Max Lucado: I Had a Dream That Hillary Clinton and Donald Trump Reached a Truce

Not making yourselves abominable

Not following the tradition of man

++

Additional reading

 1. 150 Years after the 13th Amendment
 2. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 3. Vatican against Opponents of immigration
 4. Peppered Speeches at Republican National Convention
 5. Bumpy road to success
 6. Bridge builder Obama
 7. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 8. 2015 In the Picture
 9. Summary for the year 2015 # 2 Strewn with corpses and refugees
 10. Wrong choices made to get rid of Assad
 11. Trump brand of migrant demonization #1
 12. Trump brand of migrant demonization #2
 13. Cowardly governors give ISIS a propaganda victory: Refusing refugees is a moral outrage & a strategic blunder
 14. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo

+++

Further reading

 1. candid, candidate
 2. Punch
 3. The Worst Form of Government, Except for All the Rest: A Tender, Truncated Tirade
 4. Mass Media’s Deception Causing Division
 5. Quote [41] – The Dulling Social Expectation Of Poor Political Culture
 6. Wolf-watching
 7. The Perfect Veep
 8. 50 years of denial: How the American news media enabled the racism of Donald Trump and the Republican Party
 9. Rob Reiner: Trump “Believes He Is Above Everybody,” American Public Wants to Know What He’s Involved With
 10. Imagine Waking Up November 9th to President Trump
 11. Donald Trump vs. America: The GOP presidential nominee explicitly asks Russia to violate our national security
 12. Donald Trump encourages Russia to hack Hillary Clinton 1
 13. Donald Trump Encourages Russia to Hack Hillary Clinton 2
 14. Donald Trump Stunningly Cheers Russian Hackers: ‘I Hope You Find Hillary Clinton’s Missing Emails’
 15. To Russia with love: Trump wants an unlikely ally to end Hillary’s campaign
 16. For Trump and Brexit voters, echoes of the same frustrations
 17. Tim Kaine Was Not The Governor of New Jersey
 18. Trumpence
 19. Trump & Gnats
 20. Exclusive Account of Donald Trump’s Audition for The Voice
 21. Why This Gay Republican Isn’t Fazed By GOP’s Anti-Queer Platform
 22. Top 3: Why you should be glad Trump is to rally in Westfield, Ind.
 23. I Literally Can’t Even Today
 24. Trump meets with VP candidates as search for running mate nears end
 25. Obama on Trump Winning: ‘Anything’s Possible’
 26. July 13 – Candidate Clinton’s Visit
 27. Eight years after hope and change, voters are angry, anxious
 28. Democrat Enslavement
 29. Trump plays favorites with RNC delegate seating arrangement
 30. Dems’ division, emails roil party on Day 1 of convention
 31. Clinton’s traditional convention plans disrupted by DNC email scandal
 32. After day of discord, Dems open their convention
 33. Sanders talks unity, but will his followers listen?
 34. After turmoil, Sanders, Mrs. Obama, Warren thrill Democratic convention
 35. Sarah Silverman: Bernie-or-bust Dems ‘being ridiculous’
 36. Hillary Clinton Just Threw Donald Trump Into The Briar Patch
 37. Clinton Campaign: Trump “Recklessly Inviting” Hackers To Attack U.S. “Is A Bridge Too Far”
 38. Bill O’Reilly: Slaves that built White House were ‘well-fed’
 39. The Many Faces of Ted Cruz
 40. Think about the deceit and lies Satan uses to separate us from God’s love
 41. July 22, 2016 Question of the Day
 42. Deception
 43. Watch Out That the Light in You Is Not Darkness
 44. “A bit of detachment”
 45. Isaac Davis: “15 Common Sense Reasons to Free Yourself from Politics”

5 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Headlines - News, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters

Largest timber-framed building part of discussion about God’s actions

A developer in Kentucky claims his organization has the world’s largest timber-framed building. Probably he does not know about the Dutch man who also build some years ago a replica of Noah’s Ark.

Example of Claim

A debate went on demanding if a science museum has to bring a religious theme park where a creationist ideas are presented between the scientific proofs of happenings like the world flood. A number of secularists have also accused AiG of lying about the size of the Ark the museum is building south of Cincinnati, stating that it is not the largest wooden structure.

In April 2016 a battle over a Kentucky tax incentive for a religious theme park featuring Noah’s Ark has ended in a win for the big boat.

A state tourism board the week of the 25th of April approved a sales tax rebate incentive worth about $18 million for the 510-foot-long Ark Encounter attraction, tourism spokesman Garry Gupton said.

Kentucky officials in 2014 withdrew the project from the incentive program, which rebates a portion of sales tax collected by a tourist attraction. State officials at the time said the incentive would be funding

“religious indoctrination.”

and that is also what you can hear on the video at the Bible scholars site.

Answers in Genesis, the Christian group behind the ark, won a federal court ruling in January that said it could get the tax incentive, despite the park’s religious theme. Republican Gov. Matt Bevin, who took office in December, declined to appeal the ruling.

Answers in Genesis, has been constructing a gargantuan replica of Noah’s Ark with the goal of opening it as a Christian theme park.  The Ark is made of wood, but it’s what is called a “timber frame” structure. According to TimberFrame.org,

Timber framing is a distinctive style of building construction where heavy timbers are used to frame the structure instead of more slender dimensional lumber (for example, 2”x6”). . . . One of the most defining elements of timber frame is its unique joints. Heavy timber is joined together via mortise and tenon then secured with wooden pegs.”

The Ark is a true timber-frame construction, using heavy timbers, mortise and tenon joints, and so on.

Ark Bents

The research conducted by the leading timber frame mill in America, Colorado Timberframe, has according to them shown that the Ark is the largest timber-frame construction—not the largest wooden structure. The front page of the mill’s website declares that they “teamed up with Ark Encounter to create a life-size recreation of Noah’s Ark” and that this project will be the “world’s largest timber-frame structure.”

Ark Interior

Architecture firm Troyer Group made for a Christian fundamentalist organisation Answers in Genesis a theme park around Genesis and the flood. Answers in Genesis raised over $24.5 million of the project’s entire $86 million construction cost.

Our Christadelphian community invites you to come and visit this so called world’s largest timber-frame structure and its 132 exceptional exhibit bays inside the Ark. You can learn more about the Ark Encounter, opening July 7 in Williamstown, Kentucky, and obtain your tickets online at ArkEncounter.com or join us.

Seeing the Ark’s grand size and walking through it would be incredible, especially for our young people! Also their library is very extensive, Bro. Michael Kaufman has found their material on Apologetics to Very powerful.

Here is a brief survey to fill out if you are interesting in attending:

https://www.surveymonkey.com/r/TMZJLS8

+

Please do find to read

Noahs Ark

Life Sized Replica of Noah’s Ark being built in Kentucky

++

Additional reading:

 1. Necessity of a revelation of creation 6 Getting understanding by Word of God 4
 2. Creation of the earth and man #1 Planet for living beings in a pre-Adamic world
 3. Disobedient man and God’s promises
 4. What date was the Flood?

+++

3 Comments

Filed under Announcement, Religious affairs

Vrede en de Dialoog

Filosofiestudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen Boris van Meurs (1994) heeft het op zijn blog “De Klos” (met een knipoog dat wij de klos zijn?) kijkt niet alleen naar de gevaren van de virtuele realiteit, maar laat ook zijn blik vallen op de gevaren die de makers van de speeltuin van het leven aan het creëren zijn.

Vandaag zien wij dat iets ‘wat zo zou kunnen zijn’, ook door mensen weleens graag beleefd wordt in een spel, maar dat zij de relatie tussen spel en realiteit of de werkelijkheidszin wel eens totaal uit het oog verliezen.

De vraag is bijvoorbeeld of je een virtuele werkelijkheid kunt betreden en ‘met een half oog’ door die wereld kunt dwalen. Ik denk dat virtuele werkelijkheid hierin van cinema tot nu toe verschilt. {De gevaarlijke speeltuin van Virtual Reality}

De schrijver van “De Klos” komt in zijn studie filosofie krachtige ideeën tegen, dat hij het zonde vind wanneer deze enkel binnen een academische context blijven rondzingen. Hij is juist te denken dat het zonde is om dit enkel voor zichzelf te houden. Wij zouden zelfs meer durven zeggen dat het dan zou getuigen van een soort egoïsme, dat wij vandaag de dag veel te veel merken. Te weinig mensen willen het geleerde met anderen delen. Zijn blog wil een poging zijn om filosofie te vertalen naar problemen van alledag, maar bovenal wil het ook een pleidooi zijn voor de reflectie, een betoog voor de actieve geest. {Doelstelling} Iets dat wij met dit platform ook willen doen.

In deze wereld zijn er heel wat mensen die de controle over zichzelf verloren zijn. Anderen hebben de voeling met hetgeen er werkelijk gebeurd dan weer verloren. Meer en meer willen velen hun eigen wereldje scheppen en de ware wereld rondom hen uitsluiten of er het verkeerde beeld van eigen maken.

Onwetendheid is dikwijls oorzaak van het kwaad. Onvoldoende kennis van andere culturen en mensen maakt dat angst soms over de geest kan komen en een negatieve houding tegenover de ander kan aan genomen worden.

Zij die meer kennis hebben verworven, de academici, dragen een grote verantwoordelijkheid in onze maatschappij. Aan hen is het ook om de media berichten bij te sturen en mensen verder in te lichten, over waarheden maar nog meer over onwaarheden. Leugens moeten ontkracht worden door hen die beter weten.

Er zijn voldoende figuren die angst en verdeeldheid wensen te zaaien in Europa. De meeste politici zijn de voeling met hun kiezers verloren, waardoor de onvrede erg is toegenomen maar ook het kwaad kan kiemen.

Hopelijk gaan de academici dit maal eerder optreden dan in de jaren dertig van vorige eeuw. Het is hoog tijd om de juiste energie door Europa te laten waaien.

+

Aanvullende lectuur:

 1. Diegene die maakt zoals wij zijn
 2. Waarom doen we niets aan de oorzaak?
 3. Vredesweek 2012 en Responsibility to Protect (R2P)
 4. Occupy Movement Verzwegen in de media
 5. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 6. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 7. Overdracht van mening te vrijwaren

+++

Verder boeiend leesvoer

 1. Eigen Volk Eerst
 2. Zegje op zaterdag: Nederland koopt meer
 3. Altijd, gewoonweg altijd
 4. Elkaar mens laten zijn
 5. Volwassen ik
 6. Démocratie à venir
 7. Xenofobie – dar evoluce
 8. Kdo informuje o izraelské antiimigrační rasové politice je antisemita
 9. Newspeak demokratury – xenofobie
 10. Co říkají statistiky o mezirasových sexuálních deliktech v USA

+++

De Klos

Dit is een oproep aan alle academici in Nederland: stop het wortel schieten van de haat, zwengel het denken weer aan, sla de brug naar de maatschappij. Europa kraakt onder zijn eigen angsten en helt over, richting de zwarte diepten van xenofobie en fascisme.  We staan aan de voet van een Europese crisis en een lange nacht van de leugen als wij gezamenlijk dit onheil niet weten af te weren. Kan het licht van het denken hier geen heil bieden?

                Haat werkt via ontkenning: de ontkenning van menselijkheid, gelijkwaardigheid, nabijheid. Daarentegen werkt het denken via de dialoog en de uitwisseling van gedachten, bevindingen, experimenten. Haat sluit af en verwerpt, denken opent en benadert. Deze openheid en toenadering is bij uitstek wat de universiteit te bieden heeft aan de maatschappij. De openheid van de vraag die niet bij voorbaat beantwoord is toont het denken als proces en als dialoog. Een…

View original post 89 more words

3 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Voelen en Welzijn

4.1 million Syrians having fled their homeland

In December already more than 1 million refugees entered Europe. Some 4.1 million Syrians have now fled their homeland, according to the United Nations, victims of more than four years of civil war in their homeland. This is the latest war to redistribute people from ravaged countries.

After the two world wars the United Nations responded with the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol which clarified the rights of refugees and the obligations of the 148 members that became party to one or both of these instruments.These obligations have greatly burdened these countries in the current Syrian refugee crisis.

According to the United Nations, those countries in Europe absorbing refugees include:

 • Turkey, which shares a border with Syria, has taken in almost half.
 • Lebanon has taken in over a million, increasing its population by 25 percent.
 • Jordan has taken in 629,000, with about 20 percent living in camps.
 • Iraq has taken in 249,000 despite attacks by ISIS, which has captured portions of the country.
 • Egypt has taken in 132,000. Billionaire Naguib Swiris has offered to buy an island from Greece or
  Italy as a new home for these refugees.

Besides the refugees entering these countries, Europe has received nearly 250,000 asylum requests, many of which will not be processed for several years.  The sheer number of migrants seeking refuge to Europe is so overwhelming and stretching the capacities of these countries that British lawmaker Nigel Farage of the Independence Party has labeled it a problem of  “biblical proportions.”

English: Israeli and Syrian flags

Israeli and Syrian flags (Photo credit: Wikipedia)

Around half of Syria’s prewar population of 20 million has been forced from their homes.  A European Parliament resolution in March 2015 condemning attacks on Christians and other minorities said more than 700,000 of 1.1 million Syrian Christians were among those who fled the country. In Iraq, the pre-2003-war Christian population may have been as high as 1.4 million. Estimates today put it at fewer than 350,000.

In the past these situations were already foretold. The Book of books spoke about signs we should come to see. Today many of the signs spoken of should be clear for those who believe in the Only One true God.

The refugee crisis has followed years of unending battles among nations and within nations. Enemies change but the result is the same. Fear and uncertainty are now the norm. Governments in Europe and the U.S. ponder how commitments made long ago can be kept. They see no clear way out of the dilemma, and in many cases, put off inevitable crises with temporary fixes.

 

Read more about in “Today in Prophecy – Syrian Migrant Crisis

+++

1 Comment

Filed under Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Religious affairs, World affairs

A book of life and a man born more than two thousand years ago

We may live at a time when the climax of human history is approaching fast though many do not see it how certain things where foretold already long ago and are becoming a reality we can not escape today.

Today not many “thirsts” for the living Christ. That ‘living water’ is there for all of us but many do feel hungry and thirsty and do not see the precious meal which is set in front of them. The Lamb which has been slaughtered some two thousands years ago may be put in the cupboard by many to rot in oblivion.

Are you some one who understand the kind of symbolic language when there is spoken of the one who thirsts and ‘out of his heart will flow rivers of living water” (John 7:38)?

On December 24 Christadelphians read about

“a great multitude that no one could number from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the lamb clothed in white robes … crying out with a loud voice, ‘Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb’” (7:9-10). “The lamb in the midst of the throne will be their shepherd and he will guide them to springs of living water and God will wipe away every tear from their eyes” (verse 17).

*Description: Bilbao-Loiu airport, Biscay, Spa...

Bilbao-Loiu airport, Biscay, Spain. Olentzaro, Christmas tree, Santa Claus and elf. Photographer: Javier Mediavilla Ezquibela Date: January 6, 2005. (Photo credit: Wikipedia)

As many say they celebrate the birth of the saviour they took a Christmas tree in the house and have their mouthful of Santa Claus who brings gifts to many families. But about the most precious gift mankind received not much is talked. In our readings in the book of Revelation we are lead to a description of the ultimate climax of human history – we read of visions, largely, but not entirely, in symbol, picturing God’s judgements. For Christadelphians this “Time of the year” is a time for looking at the opening of “the book of life” (3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27). The seventh and only other reference to “the book of life” in the New Testament is in Philippians (4:3).

We may wonder who is written down in the “Book of life“. I think many would love to see their name in it. Jesus name was in it already long before Abraham was born. God had promised him already in the garden of Eden. And he was present some ages later to do not his own will but the Will of God. In which way are we wiling to do the will of God? Do we prefer to keep to those human traditions, which keep celebrating those pagan feasts?

Though the redeemed ones are, first of all, an exclusively Jewish band, we must not be afraid, Jesus died for all people and as such we also have the opportunity to become one of a’ great multitude out of all nations’. but not everybody shall be there in the end to enjoy the entrance of the small gate. There shall only be a selection drawn out of such environment to comprise the true Israel of God (Galatians 6:16; Ephesians 2:11-13) that we should consider how we shall be able to be a part of it. It will be possible when we know the Way, Jesus Christ, and when we are willing to follow his teachings. Today we do find lots of people who say they are Christian, but they do not follow the teachings of the master teacher rabbi Jeshua. They prefer to keep to human doctrines, like the trinity dogma and others. This often makes it difficult for people to come to see the truth, because their ears are full of puss created by false teachings and for them it seems so difficult for taking the words of the Bible just for what they are saying. It looks too simple, too easy to be the truth. But the easy thing is the easiest way to come there at the real truth. When believing those words like they are written in the Holy Scriptures, those Bible readers shall find that everything becomes clear and then they shall be pleased to pay their respects to the Lamb, because of the victory they have obtained. In the last book of the Bible they are represented as celebrating the Feast of Tabernacles or Sukkoth, and as praising the Lamb for the salvation they have received. In answer to a question put by John, their character and nature are described. (Revelation 7: 9-17)

In the readings of today  we are warned about a mighty and ruthless destroyer as in Isaiah 28:2 (Revelation 9:6-13) the apostle John speaks of the serious nature of the affliction, and to its concentration on one of the tripartite divisions of the Roman Empire. It also can be related to the first plague on Egypt (Exodus 7:17) but it warns us for the days to come.

The apostle looked first at the Western Empire but then turns to the Eastern Empire which shall be very important in the Last Days. when we do know that nearly all prophesies foretold in the bible became a reality, why should not the prophesies  concerning the Last Days not be fulfilled?

The falling star, the bottomless pit, the smoking furnace, the army of locusts, and the king who leads them to battle, symbolise the up-rise of Mahomet and the Saracens in 622, and their attacks against the eastern Roman, or Byzantine Empire, but it also counts as a warning for what has happened in the past shall come back over mankind and in the land of Euphrates and Tigris (Iraq and Iran) shall start a war which shall be the beginning of a time when religions will come up against each other. Does that not sound familiar?

+

Preceding article

Solstice, Saturnalia and Christmas-stress

++

Additional reading

 1. Who is on the Lord’s side
 2. Actions to be a reflection of openness of heart
 3. Looking for wisdom not departing from God’s Word
 4. Getting to know the Truth
 5. Christianity is a love affair
 6. The importance of Reading the Scriptures
 7. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #6 Words to feed and communicate
 8. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 4
 9. Ember and light the ransomed of Jehovah
 10. Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians
 11. Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites
 12. God’s Special Gift
 13. Creation gift of God
 14. Apple of Gods eye
 15. A New Jerusalem
 16. Armageddon, har and megiddo, an action or a place
 17. Times of the Gentiles
 18. OT prophesies and the NT fulfillment of them
 19. National Natural Disaster and Bible Prophecy

+++

5 Comments

Filed under Religious affairs, World affairs

Kerst met een glimlach

Welk geloof wij ook maar mogen hebben in de donkere dagen hopen wij allemaal wat warmte bij elkaar te vinden.

Velen uiten hun beste voornemens bij de jaarwisseling, nadat zij elkaar met geschenken tevreden hebben willen stellen.

Heel de entourage heeft zich toegelegd op het bijeensprokkelen van pakjes en hoopt met Kerstmis een lichtpuntje te vinden in donkere dagen. Maar het licht zou geheel het jaar door in eenieders hart moeten branden.
Elkeen zou niet slechts een klein selectief groepje vrede en vriendschap willen brengen, maar zou het menselijk hart moeten laten spreken heel het jaar door.

*

Ter harte te nemen

vooruitzicht van eind december => blij <= vanaf november in kerststemming => hysterisch kerstliedjes zingen + hele huis omtoveren in een winters sprookjesbos.

kerstobsessie <=  kerstverlichting in de winkelstraten >=>n gebombardeerd met goedkoopste lastminute deals, coole gadgets + andere prullaria voor onder de kerstboom = Kopen, kopen +nog eens kopen = ultieme kerstgevoel?

Soms vergeten we waar Kerstmis echt om draait

stressen ons decembermaand door op zoek naar leukste cadeaus, perfecte menu + mooiste lichtjes voor in de boom => ploffen op 24 december uitgeput op de bank neer

Kerst = voor schrijfster samenzijn met familie

‘Kerstgedachte: overpeinzing in vrede en welwillendheid. De instelling beste te doen voor mensen= waarom maar twee dagen per jaar aardig tegen elkaar zijn?

+

Voorgaande: Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken

 

Door de ogen van...

Lichtjes in de boom, warme chocolademelk bij de open haard en cadeautjes voor allen. Met Kerstmis genieten we volop. Immers, ‘It’s the most wonderful time of the year.’ Toch… Is Kerst nog wel echt Kerst?

View original post 510 more words

Leave a comment

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn