Tag Archives: Abraham

100 Pasajes Bíblicos Populares #7 Dios llama a Abraham

 

 

Génesis 12

1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.

 

*

 

 

 

Leave a comment

Filed under Citas de la Biblia, Español

12 Verses: Where Is the Promised Land? and 4 Other Questions

In Genesis 12, God promised Abram:

I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. (2–3)

God also promised Abraham a particular piece of real estate. It would be from this land God would make good on his words in Genesis 12, to multiply Abraham’s offspring “as the stars of heaven” and bless all nations of the earth (Gen 26:4).

Here are 12 Bible passages that will help you explore the location of the promised land, when it was first promised in the Bible, to whom it was given and for how long, what piece of property was promised, and who ultimately owns the land.

Where in the Bible is the land first promised to Abraham?

Genesis 12:7
Then the Lord appeared to Abram and said, “To your offspring I will give this land.”

To whom did God confirm his land covenant, in addition to Abraham?

Genesis 26:2–3
And the Lord appeared to [Abraham] and said . . . “Sojourn in this land, and I will be with you and will bless you, for to you and to your offspring* I will give all these lands, and I will establish the oath that I swore to Abraham your father.”

Genesis 28:12–13
And [Jacob] dreamed . . . And behold, the Lord . . . said, “I am the Lord, the God of Abraham your father and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and to your offspring.”

Genesis 35:9, 11–12
God appeared to Jacob again . . . and God said to him, . . . “The land that I gave to Abraham and Isaac I will give to you, and I will give the land to your offspring.”

Genesis 48:3–4
Jacob said to Joseph, “God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me, and said to me, ‘Behold, I will make you fruitful and multiply you, and I will make of you a company of peoples and will give this land to your offspring after you for an everlasting possession.’”

Genesis 50:24
Joseph said to his brothers, “I am about to die, but God will visit you and bring you up out of this land to the land that he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob.”

Where is the promised land?

Genesis 15:18
On that day the Lord made a covenant with Abram, saying, “To your offspring I give this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites and the Jebusites.”

Exodus 23:31 (see also Numbers 34:1–12)
And I will set your border from the Red Sea to the Sea of the Philistines, and from the wilderness to the Euphrates, for I will give the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you.

How long did God give the land to Abraham and his descendants?

Genesis 13:15
All the land that you see I will give to you and to your offspring forever.

1 Chronicles 16:14–18
Remember his covenant forever, the word that he commanded, for a thousand generations, the covenant that he made with Abraham, his sworn promise to Isaac, which he confirmed to Jacob as a statute, to Israel as an everlasting covenant, saying, “To you I will give the land of Canaan, as your portion for an inheritance.”

Genesis 17:8
I will give to you and to your offspring after you the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God.

Who owns the land, ultimately?

Leviticus 25:1–2, 23
The Lord spoke to Moses on Mount Sinai, saying, “Speak to the people of Israel and say to them . . . The land shall not be sold in perpetuity, for the land is mine.”

***

*Emphasis is the author’s throughout.

2 Comments

Filed under Quotations from Holy Scriptures, Religious affairs

Wie was Melchisedek?

Reacties op in ons papieren blad verschenen artikelen:

Wie was Melchisedek?
Hebr. 7 zegt dat hij geen vader of moeder had,
en geen oorsprong of levenseinde.
Was hij een engel? Of Jezus zelf?

We ontmoeten Melchisedek zelf in Genesis 14:

En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abram uit … Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd. (Gen. 14:18-20)

Deze Melchisedek verschijnt hier heel plotseling in het verhaal, en verdwijnt weer even plotseling daaruit. We lezen niet wie hij feitelijk was, of van wie hij afstamde. We lezen alleen dat hij ‘koning van Salem’ was, en ‘priester van God’, dat hij Abram zegende, en dat Abram hem tienden gaf van de buit. Dat is dus niet veel informatie, maar het stelt ons toch niet echt voor problemen. Kennelijk leefde er in Kanaän een plaatselijke koning die tevens priester was van de ware God. Hij zegent Abram, en Abram erkent in hem zijn meerdere want dat is waar die zegening en dat geven van die ‘tienden’ op neer komt. Daarna komen we alleen zijn naam nog tegen: eerst in Ps. 110:4, en de brief aan de Hebreeën geeft daar commentaar op. Dat zijn de beide andere keren dat hij in de Bijbel genoemd wordt. In Hebr. 5 lezen we:

Ergens anders [nl. in Ps. 110:4] zegt (God):

‘Jij [de Messias] zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ … En Hijwerd … een bron van eeuwige redding, omdat God Hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was. (Hebr. 5:6,10)

In hoofdstuk 7 legt hij dat verder uit:

Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet … en zegende hem, waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’, en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God – hij is priester voor altijd. (Hebr. 7:1-3)

Het is duidelijk dat hier de moeilijkheden liggen. Zijn naam, zegt de schrijver, is een samenstelling van melek (koning) en zadok (gerechtigheid). Verder is hij koning van Salem, dat verwant is aan shalom (vrede). Bedenk daarbij dat het Hebreeuws geen klinkers kent, en dat de weergave van een Hebreeuwse klank door een ‘s’ of een ‘z’ een keuze van de vertalers is (dus is er bijv. geen wezenlijk verschil tussen sedek en zadok). Daarmee is hij volgens de schrijver een (symbolisch!) beeld van de Messias (Christus), die de werkelijke koning der gerechtigheid is (bijv. Jes. 11:4-5 en 32:1), en koning des vredes (bijv. Jes. 9:5). Let dus op dat hij niet betoogt dat deze Melchisedek de Messias is, maar dat hij er een beeld van is! Vervolgens licht hij bepaalde aspecten van die verzen in Gen. 14 eruit en betoogt dat die zijn lezers (Hebreeën, dat is: Joodse christenen!) iets vertellen over de eigenschappen van dat Messiasschap.

De problemen ontstaan nu uit het feit dat zijn argument niet alleen berust op wat ons van Melchisedek wordt verteld, maar voor een deel juist op wat ons niet wordt verteld. Het gaat hem er dus niet zozeer om wie of wat de werkelijke Melchisedek was, maar om de manier waarop hij ons in Genesis wordt gepresenteerd. Zijn argument is dan dat het priesterschap van Melchisedek een beeld is van dat van Christus, en daaruit leidt hij af dat het priesterschap van de Messias groter is dan het Levitische priesterschap dat zijn lezers kenden, en dat zijzelf als de hoogste vorm van priesterschap zagen. Dat Levitische priesterschap, betoogt de schrijver, moest voortdurend van vader op zoon worden doorgegeven, omdat zij op een gegeven moment nu eenmaal dood gingen (Hebr. 7:23). Maar het priesterschap van de Messias is volgens Ps. 110 eeuwig (zie Hebr.5:6). En dat wordt dan geïllustreerd door het feit dat ons van Melchisedek geen afstamming en geen geboorte of dood wordt medegedeeld (Hebr. 7:3). Natuurlijk is hij in werkelijkheid gewoon geboren, uit menselijke ouders, en ook weer een keer gestorven. Maar door deze manier van presenteren is hij, betoogt de schrijver, een beeld van de Messias die zijn priesterschap van niemand heeft geërfd (vs 16) en die in werkelijkheid tot in eeuwigheid priester blijft (vs 24). Tenslotte noemt hij het feit dat Abram onderdanigheid betoont aan Melchisedek, en dat Abrams nakomeling Levi (als afstammeling altijd minder dan zijn stamvader) daarmee dus eveneens ondergeschikt is aan deze Melchisedek. En dat geldt dan dus ook voor Levi’s priesterschap ten opzichte van het priesterschap ‘zoals dat van Melchisedek’, dus (uiteindelijk) voor het priesterschap van de Messias zelf.

++

Aansluitende lectuur

 1. De nacht is ver gevorderd 8 Studie 2 Schrik of troost 4 De wereld rond Israël

+++

heb2 priest

Gerelateerd

 1. Melchisedek
 2. Jesus Breaks Through

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religious affairs, Vragen van lezers

No religion mentioned in the Torah for non-Jews

It is not because there is no religion mentioned in the Torah for goyim or non-Jews that they should not have a religion or should not have to come to the Elohim. It is also not so that when people call themselves Christian and would go regularly to mass or to a church service that they are serving God or being recognised as His children.

In Christendom we can find lots of people who have an other god than the one of Abraham, though the divine Creator is very clear Who He is and what He wants from His people. Also Abraham did very well know Who the Most High God was.

Looking at the many churches in Christendom we can see that several churches altered the Torah and that the main church is breaking one of the laws in the Torah itself. Several people who come to study the Bible become angry when they see how their churches fooled them. It is a pity that they than abandon the faith in God. Some of them are then trying to find their way in Judaism. A few do not lose their faith in Christ and find their way in Christianity, becoming a member of one of the several non-trinitarian groups or churches.

It is wrong to think that those in the main churches

only have what the church has given them, altered scriptures and mistranslations. {I Hope They Get It}

Every human being is able to hear the Word of God. Wherever he lives there is some way to hear God’s Word. Those living in the industrialised countries have no excuse at all. For them there are enough means to get in touch with the Word of God. They have the printed material, like Bible books, other books and brochures, but also electronic devices where they can find several applications presenting the Word of God.

Questioning what we really believe is the only way to ever know what we really believe and why. {I Hope They Get It}

and that is what each individual has to do: searching himself what is the truth of God.

It is totally wrong to think that there would not be churches telling the biblical Truth. Luckily we can find many churches all over the world which proclaim God’s Word. It is not because the main

church says a lot of things that don’t line up with His word. {I Hope They Get It}

that we should say

No, the New Testament is not His word. There is no place in it where it says that He is speaking. {I Hope They Get It}

In the Greek writings or Brit Chadashah we are told about the one who is sent by God and authorised to speak in His name. As such the Messianic writings are a continuation of the Hebrew writings, bringing hope for those who are not of the Judaic faith. Because also for the non-Jews the way to the restored relationship with God is opened. This thanks to the ransom offering of Jeshua, the sent one from God.

The writer may have become very frustrated by his old church, which makes it a pity he now concluded that the work delivered by Jesus and his apostles would not be from God. Pity also that he thinks

All through the Torah and the Prophets, it tells us that G-d is speaking and to whom He is speaking. No Christian writing can make this claim. {I Hope They Get It}

He seems to forget that the Torah and Prophets are part of the Christian writings too.

There is no need for a middleman. That is one of the lies of the church. {I Hope They Get It}

writes Mr. Bouker who with ‘Convert Corner’ is

attempting to provide more than just proof that the Christian religion is nothing more than smoke and mirrors. {About Convert Corner}

He is a former Christian

who is currently going through an Orthodox conversion to Judaism.  {About Convert Corner}

and spent years believing what he was told to believe by preachers and teachers instead of going to research the Bible for himself. Clinging to church doctrines no wonder he feels that he

had very little knowledge of the G-d of Israel. {About Convert Corner}

He seems to forget that the God of Israel wants a good relationship with all His creatures and by means of sending His only begotten beloved son made it possible that all can be saved from the curse of sin. But naturally each person has to decide himself or herself what way to go. The sent one from God, Jeshua, (Jesus Christ) shows the way to God. By him non-Jews also can come into the restored relationship with God. For goyim or gentiles there is also a way to have a religion which can be accepted by the God of Abraham.

1 Comment

Filed under Knowledge & Wisdom, Religious affairs

Men who believed and had faith in a Higher Power they could not see

In the ancient past there were men who did know where to go. They could have followed their own path, but they choose to follow the directions given to them by a much higher Power than any human being.

faith_cropped

Today there are many people who believe their patriarch Abraham got there where he had to be by the Power of the One Who directed him and Who he was prepared to follow. By his act of faith Abraham received a blessing which may come over to his progeny. The Jews believe they are the rightful descendants of the patriarch Abraham. Muslims also take Abraham as their most important patriarch and ‘father’. In him they all see a man of faith,like there have been many people of faith who went before us and showed us what we too should belief and do.

In the ancient books we come to see that faith led Abel to offer God a better sacrifice than Cain’s sacrifice. Scripture also tells us about Enoch who was taken by God because He had found in him a man of faith and because He was pleased with him. We also should see that no one can please God without faith. Whoever goes to God must believe that God exists and that He rewards those who seek him. (Hebrews 11:6)

It was also faith that led Noah to listen when God warned him about the things in the future that he could not see. This man came to build an ark in a place were there was no big water and found people laughing at him. No matter how they ridiculed him he obeyed God and built a ship to save his family. Through faith Noah condemned the world and received God’s approval that comes through faith. (Hebrews 11:7)

Can you imagine someone would tell you in your old age that you can still get children or would ask you to some place you do not know?  Again in the Old Testament we come to know about a man with faith which led him to obey when God called him to go to a place that he would receive as an inheritance. Abraham left his own country without knowing where he was going. (Hebrews 11:8) It led him to live as a foreigner in the country that the Elohim Hashem Jehovah had promised him. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who received the same promise from God the Most High Abraham trusted God and was waiting for the city that God had designed and built, the city with permanent foundations. (Hebrews 11:9)

All those pepole showed they had strong belief in that Unseen Power. they were convinced that they could fully trust that Voice that reached them from the unknown. For them That Voice was much more important than any human voice. they were convinced there was a better substance for them when the would follow that Incredible Voice, than what man could offer them. They had the feeling that what would come over them or would given to them when they would follow that Voice was much more important than what the world could or would give them. They did not first demand evidence. They had not to see a thing or set of things helpful in forming a conclusion or judgment. The means by which an allegation could have been proven, such as oral testimony, documents, or physical objects, were not necessary for them. By faith they followed what was deep in their heart.

We can see that it was faith that enabled Abraham to become a father, even though he was old and Sarah had never been able to have children. Abraham trusted that God would keep his promise. We should remember that Abraham was as good as dead. Yet, from this man came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the grains of sand on the seashore. (Hebrews 11:11)

Looking at those men we should know that they didn’t receive the things that God had promised them, but they saw these things coming in the distant future and rejoiced. They acknowledged that they were living as strangers with no permanent home on earth.

We too today, should consider ourselves as tenants in this world; Sojourners, travelling in this time space.  We reside temporarily on this earth where mankind tries to make something of it, but has proven not to succeed in it. Therefore we should trust God and look forward to the coming times and the coming Kingdom of God.

Through faith Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets conquered kingdoms, did what God approved, and received what God had promised. They shut the mouths of lions, put out raging fires, and escaped death. They found strength when they were weak. They were powerful in battle and defeated other armies.(Hebrews 11:32-33)

All these people, mentioned above, were known for their faith, but none of them received what God had promised. God planned to give us something very special so that we would gain eternal life with them. It is in those promises which are made we should have faith.

As faith convinces us that God created the world through his word, we also believe that He guided His people all the time and that He does not abandon any one who is willing to belief in Him. We should put our hope and trust in the Unseen and put our hope on Him and on His son who paved the way to the entrance of the great Kingdom. Without faith we shall never be able to reach the right goal or to run and finish the race.

*

Please do read the faith-chapter of the apostate Paul, his letter to the Hebrews: Hebrews 11

We're not called to success, we're called to faith. We please God when we step out in faith in Jesus.

+

Preceding

How to Live Beyond the Ordinary

How to set your mind

9 Adar and bickering or loving followers of the Torah preparing for Pesach

Knowing The Truth and Loving The Truth

++

Additional reading

 1. Faith
 2. Issue 116 of Faith alive
 3. Assimilation of the mind to the divine ideas, principles, and affections exhibited in the Scriptures
 4. Honest-hearted people are losing faith in humanity and humanity losing faith in God
 5. People Seeking for God 3 Laws and directions
 6. Fear of God reason to return to Holy Scriptures
 7. Hope by faith and free gift

+++

Related
 1. Pistis ( πίστις)
 2. By faith Enoch
 3. What to do to Grow in the Spirit
 4. Be a God Pleaser
 5. Oh Mighty God! by Penny Chavers
 6. It is impossible to please God without faith. (today’s verse) 
 7. A List Of Ten Things That God Is Pleased About
 8. Please God, and not people
 9. The Seen And The Unseen
 10. When You Want to Step out but You’re Afraid to Fail
 11. Personal Victories
 12. Leadership Insight…
 13. Holding on to God
 14. Hey God…Meditation Monday
 15. Inside the Mind: The Human Soul
 16. Today is One PartDivine Providence
 17. Lessons from Hopelessness

15 Comments

Filed under Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Religious affairs

Kel Hammond on Faith, grace and works

Kel Hammond

Faith, grace and works.

As I understand it, it is by faith that we enter into grace (Rom.5:2). That is, we are now in Christ, having put on Christ by faith and baptism (Gal.3:26-27), and thereby enveloped in grace … having been saved by grace through faith, and not by our works (Eph.2:8-9).

Baptism in the first place represents death of the old man. It declares this principle (Rom.6:3-4, Col.2:12). It means that we bring no virtue to God – only a conscience influenced by the gospel message (1.Pet.3:21). We are thereby saved by faith through grace, which is God’s free gift to us (Eph.2:8-9). Having now ALSO risen with Christ, we are to walk by faith, which keeps us in grace – that is, we must now stay true to the things received by the preaching of the gospel, firm to the end (1.Cor.15:1-2).

We have been created anew in Christ, and by faith we are to walk in newness of life (Rom.6:4, Col.2:12), having been born again / created in Christ Jesus for good works (Eph.2:10). These works that come AFTER baptism into Christ demonstrate that our faith is alive, and therefore James says

“For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also” James.2:26.

In this context, James has already presented two examples from Abraham’s life to show what he means. One is drawn from early on and the other from much later. Early on, Abraham believed God and it was counted to him for righteousness (Gen.15:6). Later one, Abraham was faithfully obedient when he offered up Isaac (Gen.22:16-18), and his “works” demonstrated that his faith was alive and had grown.

By this we “see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works, and the Scripture was fulfilled that says,

“Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness”” James.2:22-23 ESV.

Now ponder James 2:24 in this context –

“You see then that a man is justified by works, and not by faith only”

Martin Luther, the ‘great’ reformer, was not happy with James’ epistle and tried to remove it from the cannon of Scripture. He called it ‘an epistle of straw’. Luther, because of his misunderstanding of how God saves in Christ (i.e. his belief in penal-substitution), was not able to understand James.

Peter also speaks of the need for spiritual growth in the following words –

“But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.

For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

For he who lacks these things is shortsighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure, for if you do these things you will never stumble;..” 2.Pet.1:5-10

We will let the apostle John have the last word, where he later writes –

“Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as He is righteous” 1.Jn.3:7

 

+

Preceding articles

 1. The works we have to do according to James
 2. Comments to James remarks, about Faith and works
 3. Luther’s misunderstanding
 4. January 27, 417, Pope Innocent I condemning Pelagius about Faith and Works
 5. Our life depending on faith
 6. Romans 4 and the Sacraments
 7. Is Justification a process?
 8. Justification – salvation is by grace through faith – JI Packer
 9. Faith itself not the cause of justification – Louis Berkhof
 10. Letter to the Romans, chapter 3
 11. Letter to the Romans, chapter 4
 12. Additional comments to the 3rd Letter to the Romans
 13. Additional comments to the Letter to the Romans 4
 14. Which is worse–works without faith, or faith without works?
 15. James 2:14-23 — Justified Dynamic Faith & works
 16. James 2:24 – You see then that a man is justified by works, and not by faith only.
 17. James 2:25. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way?
 18. Paul giving notice of the works we have to do

++

Additional reading

 1. Risen With Him
 2. The way of salvation
 3. A “seed” for the blessing of all mankind would come through the family of Abraham
 4. God works faith
 5. Faith is the belief that god will do what is right
 6. Christ’s ethical teaching
 7.  Being Justified by faith
 8. Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook.
 9. Faith Requires a Basis
 10. Walking in love by faith, not by sight
 11. Faith Alone Does Not Save . . . No Matter How Many Times Protestants Say It Does
 12. Thought for those who think it is not necessary to do any works any more
 13. When having found faith through the study of the Bible we do need to do works of faith
 14. A Living Faith #1 Substance of things hoped for
 15. A Living Faith #2 State of your faith
 16. A Living Faith #3 Faith put into action
 17. A Living Faith #4 Effort
 18. A Living Faith #5 Perseverance
 19. A Living Faith #6 Sacrifice
 20. Faith and works
 21. Sharing your faith
 22. Bearing fruit
 23. Observing the commandments and becoming doers of the Word
 24. The first on the list of the concerns of the saint
 25. Be holy
 26. 1 Corinthians 15 Hope in action
 27. Chief means by which men are built up
 28. Not to play at Christianity
 29. Outflow of foundational relationship based on acceptance of Jesus
 30. Faith, storms and actions to be taken
 31. Establish your hearts blameless in holiness
 32. A race not to swift, nor a battle to the strong

+++

 

7 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs

Sukkoth, Gog, Magog, Armageddon, a covenant and Jerusalem

Moadim L’Simcha (Appointed Times for Joy) and Shabbat Shalom dear readers!

The joyous holiday of Sukkoth (Sukkot or Feast or Tabernacles or Feast of Booths), one of the three Pilgrim Festivals of the Hebrew Bible, is observed on the Jewish calendar dates of 15-21 Tishrei and is immediately followed by the holiday of Shemini Atzeret and Simchat Torah. The final day of Sukkot is known as Hoshana Rabba (“Great Hosanna”) (In 2016 coming Monday and Tuesday) and with the eighth day should for Christians also be important, being it a day of Solemn Assembly, commemorating the completion of the annual cycle of readings from the Torah (the first five books of the Bible) and being called Simḥat Torah (“Rejoicing of the Law”). .

The seventh day of the festival of Sukkot, considered to be the final day of the New Year’s Divine “judgment” in which the year’s fate is determined; in addition to the Four Kinds taken on the preceding days of Sukkot, an additional willow is taken on this day; it is customary to stay up all night on the eve of Hoshanah Rabbah and study Torah.

During the week long festival of Sukkot (Tabernacles), the regular Parasha (Torah portion) for Shabbat is suspended, and a special Parasha pertaining to the holiday is read in synagogues around the world.

Readings for Shabbat Chol Hamoed Sukkot
Exodus 33:12–34:26; Ezekiel 38:18–39:16; Revelation 21:1–22:21

For lovers of God the Jewish reading for today is one which should concern all, being aware of the importance of the covenant made by the Most High.

“Behold, I make a covenant: before all your people I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation: and all the people among whom you are shall see the work of the Lord: for it is an awesome thing that I will do with you.”  (Exodus 34:10)

In this special Sukkot reading, Moses asks that God’s presence would go with Israel, and God agrees. The marvellous thing about God the Divine Creator is that He loves His creation so much, that when people ask Him to be with them and to go with them, God will do that. He is there for all who want Him nearby.
Encouraged by this positive response, Moses also asks to see God’s glory.  Once again, God graciously complies with his request and invites Moses to ascend Mount Sinai with two newly hewn stone tablets so that He can re-carve the Ten Commandments. Those mitzvah or commandments were given to be a guide for mankind, so that they could build up a good relationship with their Most High Maker.
It was there on that mountain that God revealed His glory to Moses in such a fearsome spectacle of power that God had to protect Moses from being destroyed by it.
“There is a place near Me where you can stand on a rock.  When My glory passes by, I will put you in an opening in the rock.  I will cover you with My hand until I have passed by. Then I will remove My hand.  You will see My back.  But My face must not be seen.”  (Exodus 33:21–23)
It’s clear that Moses, having experienced the power of the presence of God, understands that His presence is more than sufficient against any threat Israel might encounter inside or outside of the Promised Land.
This is a great prospect for God’s nation. We also know now that God promised Abraham that his seed and sons by faith, would come to live in the Holy Land. In the end all Jews, the children of Abraham, will find their Holy Nation there and find Jerusalem to be the capital of the nation of God’s people. They would be sent in exile and have to endure lots of problems throughout history, but there shall come a time when they shall be all united under God’s Kingdom. God will gather His People to their own land and the whole world shall come to know it.
The world shall have to come to hear that Israel shall be restored and that also others came to know the Law of God and shall be willing to live according the covenant also brought to them by the sent one from God, rabbi Jeshua, the son of man and son of God, who gave his life as a ransom payment for all sinners, so that all people could come back to God to be His children. He provided a new covenant, one of reconciliation.
But we should take heed, God has given a warning that terrible times shall come  over the world. The Restoration of Israel shall be challenged.
“This is what will happen in that day: When Gog attacks the land of Israel, My hot anger will be aroused.”  (Ezekiel 38:18)
In the Haftarah (prophetic portion) for this Shabbat Chol Hamoed (intermediate day of the festival) of Sukkot, the Hebrew prophet Ezekiel describes an end-time scenario in which formidable armies from the north, under the leadership of Gog, will challenge the restoration of Israel.
Gog (left) and Magog, wooden effigies in the Guildhall, London

Gog (left) and Magog, wooden effigies in the Guildhall, London – Courtesy of the British Tourist Authority

Gog is a chief prince living in the land of Magog (Ezekiel 38:2).  Many scholars believe Magog refers to Russia.  The invading land of Gomer is often believed to be Germany.

Several lands in the coalition army are easily identifiable: Iran (Persia), Northern Sudan (ancient Ethiopia or Cush), Libya (Put), and Turkey (Togarmah).
Last year at this time, Russia made significant moves into the Middle East, reportedly to fight against ISIS.  Last week, however, it negotiated its first “permanent” air base in the region at Khmeimim, Syria and its naval base in Tartus, Syria will soon become “permanent” as well.
Russia also recently installed its S-300 surface-to-air missile defence system in Syria and completed the transfer of the system to Iran last month.
In effect, Russia has become a major military broker in the region.  It is right now on the doorstep of Israel, and it plans to stay.
The nations mentioned in Ezekiel 38 will unite and come upon Israel “like a cloud that covers the land” for the purpose of looting the wealth that she has amassed in what was a desolate land only seventy years ago.
Yet, God will not abandon His People.  He will utterly destroy the coalition forces of Gog so that all nations will come to know the holiness of the Lord (Ezekiel 38:18–23).
The forces that come against Israel will be so large in their day of defeat that Gog’s weaponry will provide fuel for Israel for seven years (Ezekiel 39:9).
“They will not need to gather wood from the fields or cut it from the forests, because they will use the weapons for fuel.  And they will plunder those who plundered them and loot those who looted them, declares the Sovereign LORD.”  (Ezekiel 39:10)
Moreover, so many soldiers will die in this battle that it will take seven months for Israel to bury them all and cleanse their land (Ezekiel 39:12).

A man carries a Torah scroll that is protected by a silver Torah tik (case) during Sukkot at the Western Wall.

The Jews read about this end-time battle during Sukkot, because according to Rabbinic tradition, this war will be waged during the month of Tishri, the month in which the holiday of Sukkot (Feast of Tabernacles) falls.

Interestingly enough, the war that is described in Ezekiel is similar to the war described in the 14th chapter of Zechariah, the Haftarah reading on the first day of Sukkot.  And in Zechariah we learn that the Gentiles who survive the war against Israel will be required to keep Sukkot annually by coming up to the Holy City of Jerusalem to worship the Lord.
“Then the survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King, the Lord Almighty, and to celebrate the Feast of Tabernacles [Sukkot].  If any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain.”  (Zechariah 14:1617)
This should give us food to think about the matter of feasts and holidays we do have to partake.

Sukkot at the Western (Wailing) Wall.

 

 

Psalm 27 presents a clear connection between Sukkot and God’s protection of Israel and those who trust in Him:
“For in the day of trouble He will conceal me in His tabernacle [sukkah]; In the secret place of His tent He will hide me; He will lift me up on a rock.”  (Psalm 27:5)
The word translated here as tabernacle is the Hebrew word sukkah (סכה)When evil threatens God’s people, He will hide them in His sukkah, inaccessible from the enemy on the rock of His presence.
Now that is a promise we can trust in during these last days!

 

The Battle of Armageddon

“When the thousand years are over, Satan will be released from his prison, and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth — Gog and Magog — to gather them for battle.”  (Revelation 20:78)
Gog and Magog are also mentioned in the Brit Chadashah (New Testament) in connection with Armageddon and the final battle between the forces of good and evil.
This war with Gog and Magog is not the same war described in Ezekiel 38 but a final end-time battle after the thousand-year reign of Jeshua HaMashiach (Jesus the Messiah).
The Son of David, Jeshua, will come again — this time as our conquering Messiah to defeat the invading forces forever.  All who have believed in their Saviour, Jeshua, will inherit eternity in God’s Kingdom of which the New Jerusalem shall be the capital of a revived Garden of Eden complete with trees of life and pure living water that will be good to eat and drink forever.

Ancient ruins atop Har Meggido in Israel

Armageddon is mentioned only once in the Brit Chadashah (New Testament) in chapter 16 of the Book of Revelation.
“They are spirits of demons performing miraculous signs, and they go out to the kings of the whole world, to gather them for the battle on the great day of God Almighty….  Then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon.”  (Revelation 16:14, 16)
The word Armageddon is derived from Har Magedon (meaning mountain of Megiddo) and is mentioned many times in the Tanakh (Old Testament).
Megiddo is derived from the Hebrew word gadad, meaning to penetrate, muster troops together, perhaps even invade.
In this end-time invasion, we once again see Israel’s enemies mounting a war against Jerusalem.  This time, however, we see the spiritual forces behind the rebellion against God:
“They had as king over them the angel of the Abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, and in Greek, Apollyon.”  (Revelation 9:11)
The words Abaddon and Apollyon mean Destroyer.
And this time, God pours out on the Destroyer and all rebels the full extent of His judgment, including everlasting torment for Satan, the beast and the false prophet.
“They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God’s people, the city He loves.  But fire came down from heaven and devoured them.  And Satan, who deceived them, was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown.  They will be tormented day and night forever and ever.” (Revelation 20:910)
With an Outstretched Arm
As we read how God will hurl His fury against Gog with pestilence and with blood, floods, giant hailstones, fire and brimstone, it’s easy to see from this Haftarah portion that God is furious with those who come against the Land of Israel(Ezekiel 38:22).
In fact, there are several parallels between God’s deliverance of Israel from Egypt long ago and His future deliverance of Israel from Gog in the end times.  In both, we see that God saves and rescues Israel with a strong hand and with an outstretched arm.
The phrase with a strong hand and an outstretched arm (בְּיָ֣ד חֲ֭זָקָה וּבִזְר֣וֹעַ נְטוּיָ֑ה) has special meaning in Jewish tradition.  It represents God using His power on behalf of His people.  The “arm of the Lord” also represents His salvation, which in Hebrew is Jeshua.
“You brought your people Israel out of Egypt with signs and wonders, by a mighty hand and an outstretched arm and with great terror.”  (Jeremiah 32:21, see also Deuteronomy 4:34; 26:8; Exodus 6:6)
As Russia expands its influence in the region and neighboring nations plot to annihilate Israel, there is certainly evidence that Ezekiel 38 is on the horizon.  Yet, this Sukkot Parasha reveals that God’s Divine Sheltering Presence over Israel has not ended but will continue past the end of this age.
God is not finished with the Jewish People and Israel.  This is plainly evident when we consider how Bible Prophecy concerning Israel is being fulfilled during these end times before our very eyes.
The Brit Chadashah (New Covenant) also tells us that God’s plan to reach out to the nations through Israel did not end with the death and resurrection of Messiah, but continues to this day and will in the world to come:
“For if their casting Yeshua [Jesus] aside means reconciliation for the world, what will their accepting Him mean?  It will be life from the dead!”  (Romans 11:15)
The Book of Romans promises that when the Jewish People come to know Jeshua, it will be like life from the dead for the world.
Before this can happen, however, they must first hear the Good News of Jeshua!
“How can they call on Him unless they believe in Him?  How can they believe in Him unless they hear about Him?  How can they hear about Him unless someone preaches to them?”  (Romans 10:14)
It is up to the followers of Jeshua to follow up the task given by this master, rabbi Jeshua. Therefore Christians, being aware that the times are coming closer, should make work of it, spreading the Good News of the coming Kingdom of God.
+
With thanks to the Messianic Bible
++

Additional reading

 1. Ninth of Av
 2. Festival of Freedom and persecutions
 3. Jerusalem God’s City for ever
 4. Glory of only One God Who gives His Word
 5. Vayikra after its opening word וַיִּקְרָא, which means and He called
 6. Holy land Christian exodus
 7. How do we know the coming of Jesus is very near?
 8. Armageddon, har and megiddo, an action or a place
 9. Ember and light the ransomed of Jehovah
 10. Ransom for all
 11. Jerusalem and a son’s kingdom
 12. Bringing into safety from Irak and Iran
 13. 2015 the year of ISIS
 14. This Week’s Developments in Weekly World Watch 15-21 July
 15. The promise a guarantee of something and the heir that is going to have
 16. Chemical warsite and Pushing king of the South

+++

Further reading

 1. Understanding the Battle of Gog and Magog
 2. Trend Update: Burden of Damascus/Russian Embassy Takes Fire, October 2016
 3. Zork Nemesis – The Forbidden Lands
 4. War is upon us!
 5. Russia, Iran, and The War with Israel
 6. The Coming War
 7. Ezekiel blog: My version of the end of the world, part I
 8. Ezekiel blog: My version of the end of the world Part II
 9. Who are the real Gog and Magog in prophecy?
 10. Less of Me
 11. “My Relationship with Jesus Christ”
 12. Trend Update: Ezekiel 38-39/Magog (Russia)/Golan Heights, Passover 2016
 13. Alliance Formation

+++

Save

Save

17 Comments

Filed under Religious affairs, World affairs

De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

Omtrent geloof en werken is er doorheen de geschiedenis van de kerk veel discussie geweest.  Ook wij durven dit onderwerp ter berde brengen en in de voorgaande berichten kan u lezen hoe het geloof zonder werken dood is en waarom wij wel degelijk werken moeten doen om de toegang tot het Koninkrijk van God niet te missen.

Want vergis u niet. In tegenstelling tot wat vele dominees u willen diets maken is er voor diegene die christen wil worden wel degelijk nog heel wat te doen. Zij die tot geloof zullen willen komen moeten er ook moeite voor doen (vraagt werk) en zullen dan ook spijt moeten betuigen van hun vroeger geleden fouten (weer een actie die ondernomen moet worden) . Door lezing en studie van de bijbel (een werk) zal men tot geloof kunnen komen en moeten besluiten of men gedoopt wil worden en dan witgewassen worden van voorgaande zonde (vraagt een te ondernemen actie).

Na de doop zal het echter niet gedaan zijn want dan moet men werkelijk het voorgaande leven op zij durven zetten en bewijzen dat men een vernieuwd leven wil instappen (= werk) als herboren of wedergeboren christen. Dan zal men verder moeten gaan schaven aan zijn karakter en er toe werken om te komen gelijk Christus te worden, wat veel werk zal vergen.

Wij mogen ook niet vergeten dat Jezus zijn volgelingen heeft opgeroepen om uit te gaan in de wereld om de Boodschap van het Goede Nieuws te verkondigen en groepen te maken die meermaals te samen zouden komen om het Woord van God te bestuderen en God te loven.

Naast het opzij zetten van het voorgaande leven zullen wij moeten trachten één te worden in het Lichaam van Christus (vraagt werk) en proberen apart-geplaatst te worden of ‘heilig‘ te worden, dat eveneens veel werk zal vragen. Jezus vraagt ons ook om niet van de wereld te zijn. Dat houdt in dat wij zullen afstand moeten durven nemen van de wereldse en heidense gebruiken en ons houden aan de door God opgegeven regels, gebruiken en feesten.

In het geloof gekomen moeten onze daden of de werken die wij doen getuigen van onze geloofskeuze. Indien wij ons leven verder in zondige toestand doorzetten en niet vechten tegen de vele verleidingen zullen wij de kans mislopen om het Koninkrijk Gods binnen te treden.

 


“3 Want dit is [de] wil van God, uw heiliging: dat gij u onthoudt van de hoererij; 4 dat een ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 (niet in wellustige begeerte, zoals de volken, die God niet kennen), 6 en dat men de rechten van zijn broeder niet vertrede, noch hem bedriege in die 1 zaak, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en betuigd hebben. {1. Lett. ‘de’. De bedoeling is, dat men de rechten van zijn broeder niet vertreedt, noch hem bedriegt, door met zijn vrouw overspel te bedrijven.}
7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 8 Daarom, wie [dit] veracht, veracht niet een mens, maar God, die u ook zijn Heilige Geest gegeven heeft.

9  Wat nu de broederliefde betreft, hierover is het niet nodig u te schrijven; want zelf zijt gij door God onderwezen om elkaar lief te hebben; 10 gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders, die in heel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, daarin nog toe te nemen 11 en u te beijveren om rustig te zijn en uw eigen zaken te doen en met uw eigen handen te werken, zoals wij u bevolen hebben, 12 opdat gij welvoeglijk wandelt tegenover hen die buiten zijn en van niemand [iets] nodig hebt. 2 {2. Of ‘niets nodig hebt’.}” (1 Thessalonicen 4:3-12 VoorhNT4)

“2  Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, 3 want gij weet dat de beproeving van uw geloof volharding werkt. 4 Maar laat de volharding een volmaakt werk hebben, opdat gij volmaakt en volkomen zijt en het u aan niets ontbreekt.

5 En als aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij [die] vragen aan God, die aan allen geeft, mild en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar laat hij vragen in geloof, zonder te twijfelen. Want wie twijfelt, is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. 7 Want zo iemand moet niet menen dat hij iets ontvangen zal van de Heer; 8 [hij is] een wankelmoedig man, onbestendig in al zijn wegen. 9 Maar laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, 10 en de rijke in zijn geringheid, omdat hij als een bloem van het gras zal vergaan.” (Jakobus 1:2-10 VoorhNT4)

“12 Welgelukzalig de man die verzoeking verdraagt; want beproefd bevonden, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

13  Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden door het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar een ieder wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. 15 Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde voleindigd is, brengt zij de dood voort.” (Jakobus 1:12-15 VoorhNT4)

“19  Weet [dit], mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn.
20 Want de toorn van een man volbrengt Gods gerechtigheid niet. 21 Daarom, legt af alle onreinheid en overmaat van boosheid en ontvangt met zachtmoedigheid het ingeplante woord, dat uw zielen behouden kan.

22 En weest daders van het woord en niet alleen hoorders, anders misleidt gij uzelf. 23 Want als iemand een hoorder van het woord is en niet een dader, dan is hij gelijk aan een man die zijn natuurlijk gezicht in een spiegel beschouwt; 24 want hij heeft zich beschouwd, is weggegaan en is onmiddellijk vergeten, hoe hij er uitzag. 25 Maar wie inziet in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig hoorder, maar als een dader van het werk, zal welgelukzalig zijn in zijn doen.

26 Als iemand meent godsdienstig te zijn en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. 27 Reine en onbesmette godsdienst voor God en de Vader is: wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbevlekt van de wereld te bewaren.” (Jakobus 1:19-27 VoorhNT4)

“1  Mijn broeders, hebt het geloof van onze Heer Jezus Christus, [de Heer] der heerlijkheid, niet met aanzien des persoons. 2 Want als er in uw synagoge een man binnenkomt met een gouden ring, in prachtige kleding, en er komt ook een arme binnen in vuile kleding, 3 en gij ziet op naar hem die de prachtige kleding draagt en zegt: Zit gij hier op een goede plaats, en tot de arme zegt gij: Sta gij daar, of: Zit hier onder [bij] mijn voetbank, 4 hebt gij dan niet bij uzelf onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden met boze overleggingen?” (Jakobus 2:1-4 VoorhNT4)

“8  Als gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’, 2 dan doet gij wèl. {2. #Le 19:18.} 9 Maar als gij de persoon aanziet, doet gij zonde en wordt door de wet overtuigd als overtreders.
10 Want wie de hele wet houdt, maar op één [punt] struikelt, is schuldig geworden aan alle. 11 Want [Hij] die gezegd heeft: ‘Gij zult geen overspel plegen’, heeft ook gezegd: ‘Gij zult niet doden.’ 1 Als gij nu geen overspel pleegt, maar wel doodt, dan zijt gij een overtreder van de wet geworden. {1. #Ex 20:13,14.}

12 Spreekt zó en doet zó als zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. 13 Want zonder barmhartigheid zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid betoond heeft. De barmhartigheid roemt tegen 2 het oordeel. {2. Of ‘triomfeert over’.}

14  Wat baat het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken?
Kan het geloof hem redden?

15 Als nu een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zegt tot hen: Gaat heen in vrede, warmt u en verzadigt u, maar gij geeft hun niet, wat zij voor het lichaam nodig hebben, wat baat het?
17 Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf genomen, dood.

18 Maar iemand zal zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij uw geloof zonder werken en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken.

19 Gij gelooft dat God één is; gij doet wèl; dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. 20 Maar wilt gij weten, nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood 3 is? {3. V.l. ‘ledig’.}

21 Is Abraham, onze vader, niet op grond van werken gerechtvaardigd, toen hij Izaäk, zijn zoon, op het altaar geofferd had?
22 Gij ziet, dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat het geloof uit de werken volmaakt werd.

23 En de Schrift werd vervuld, die zegt: ‘En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend’, 4 en hij werd een vriend van God genoemd. {4. #Ge 15:6.}

24 Gij ziet dat een mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt en niet op grond van geloof alleen.

25 En is niet evenzo Rachab, de hoer, op grond van werken gerechtvaardigd, toen zij de boden opgenomen en langs een andere weg uitgelaten had? 26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.” (Jakobus 2:8-26 VoorhNT4)

“13  Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij zijn werken tonen uit een goede wandel in zachtmoedigheid van de wijsheid. 14 Maar als gij bittere naijver en twistzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. 15 Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, zinnelijk, duivels. 16 Want waar naijver en twistzucht is, daar is verwarring en allerlei kwaad. 17 Maar de wijsheid die van boven is, is in de eerste plaats rein, vervolgens vreedzaam, inschikkelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd. 18 Maar de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede maken.” (Jakobus 3:13-18 VoorhNT4)

“1  Vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet hiervan: van uw hartstochten, die in uw leden strijd voeren?

2 Gij begeert, en hebt niet; gij moordt en gij benijdt, en kunt niet verkrijgen; gij vecht en strijdt. Gij hebt niet, omdat gij niet bidt. 3 Gij bidt en ontvangt niet, omdat gij [in] verkeerde [gezindheid] bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 4 Overspeligen, weet gij niet, dat vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, betoont zich een vijand van God. 5 Of meent gij dat de Schrift tevergeefs spreekt? Begeert de Geest, die in ons woont, met naijver? 6 Maar hij geeft grotere genade. Daarom zegt hij: ‘God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’ 1 {1. #Spr 3:34.} 7 Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat de duivel en hij zal van u vluchten. 8 Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt de handen, zondaars, en zuivert de harten, gij die wankelmoedig zijt. 2 {2. Eig. ‘dubbelhartigen’.} 9 Beseft uw ellende, treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren en uw blijdschap in verslagenheid. 10 Vernedert u voor [de] Heer, en Hij zal u verhogen. 11 ¶ Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet. En als gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader van de wet, maar een rechter. 12 Eén is de Wetgever en Rechter, Hij, die behouden en verderven kan. Maar wie zijt gij, dat gij de naaste oordeelt?” (Jakobus 4:1-12 VoorhNT4)

“7 Hebt dan geduld, broeders, tot de komst van de Heer. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft er geduld mee, totdat deze de vroege en late regen ontvangt. 8 Hebt ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Heer is nabij.

9 Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat gij niet geoordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur. 10 Broeders, neemt tot een voorbeeld van lijden en geduld de profeten, die in de naam van [de] Heer gesproken hebben.” (Jakobus 5:7-10 VoorhNT4)

“12  Maar vóór alles, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch enige andere eed. Maar uw ja zij ja, en uw neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt. 13 Lijdt iemand onder u? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij lofzingen.

14 Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven 1 met olie in de naam van [de] Heer. {1. Of ‘nadat zij hem gezalfd hebben’.} 15 En het gebed van het geloof zal de zieke behouden, en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, het zal hem vergeven worden. 16 Belijdt dan elkaar de misdaden 2 en bidt voor elkaar, opdat gij genezen wordt. Het krachtig gebed 3 van een rechtvaardige vermag veel. {2. V.l. ‘zonden’. 3. Of ‘een vurige smeking’.}” (Jakobus 5:12-16 VoorhNT4)

“19 Mijn broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem terug, 20 weet dan, dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, een ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal.” (Jakobus 5:19-20 VoorhNT4)

 

*

 

+

Engelse versie / English version: You may find the bible quotes in Paul giving notice of the works we have to do + The works we have to do according to James the brother of Christ

Voorgaande

Discussie over geloof grond en het uitgangspunt voor elke andere discussie

Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof

Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

Wie zichzelf kent, is mild voor een ander

EU Bestuurders veranderden Brussel in een walmende puinhoop!

++

Aanvullende teksten

 1. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 2. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 3. Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis
 4. Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst
 5. Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof
 6. Missionaire hermeneutiek 4/5
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 8. God werkt het geloof
 9. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 10. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 11. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 12. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 13. Doop en Geloof
 14. Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen
 15. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 16. Verzoening en de gekochte race
 17. Nooit te laat om te beginnen met te gaan naar het juiste einde
 18. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 19. Fragiliteit en actie #11 Horen
 20. Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.
 21. Liefde door geloof zonder te zien
 22. Geloof is dat God hetgene zal doen wat juist is.
 23. Geloof is een pijpleiding
 24. Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus
 25. Geloof zoals aardappelen
 26. Geloof waar je uit leeft
 27. Geloof dat stenen verplaatst
 28. Ernstig strijdend voor het geloof
 29. Esoterisch geloven
 30. Wegen die tot God leiden
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 32. Gehoorzamen aan God
 33. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 34. Leven van Christus leerstellingen
 35. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 36. De Leidsman van geloof
 37. Liefde voor Jezus Christus
 38. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 39. Niet spelen met Christelijk geloof
 40. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 41. Vrees hebben voor de juiste persoon
 42. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 43. Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham
 44. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 45. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 46. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 47. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 48. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 49. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 50. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof
 51. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste
 52. Geloof en denken bij elkaar horend
 53. Geleerd en Gelovig
 54. Spirualiteit geeft smaak aan leven
 55. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 56. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 57. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 58. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 59. Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof
 60. Heb vertrouwen in je geloof … twijfel aan je twijfels
 61. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 62. Religie in Nederland in kaart gebracht
 63. Steeds meer Amerikanen niet-gelovig
 64. Britten: gelovig maar weinig praktiserend
 65. Meerderheid Duitse ondernemers gelooft in God
 66. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 67. Christendom blijft van invloed
 68. Zeker zijnde van Bevrijding
 69. Opwekking begint in het gezin
 70. Ademen om les te geven
 71. Geloof delen
 72. Ernstig strijdend voor het geloof
 73. Het geloof delen
 74. Woorden in de Wereld
 75. Woede en vertrouwen
 76. Geloven om te begrijpen
 77. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 78. Laat de hoop in Uw Koninkrijk bevestigd worden
 79. Een alles oplossend geloof
 80. Ter verdediging van Twijfel
 81. Belemmeringen voor uw doel
 82. Trouw wanneer het meest nodig is
 83. Eerst denken dan praten
 84. Vuur in zich hebben om anderen warm te maken
 85. Al of niet verenigen
 86. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 87. Laat mij geloofszaadjes zaaien
 88. Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd
 89. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 90. Virussen van onze maatschappij
 91. Indien u nu zou sterven

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Geloof
 2. Ek glo nie
 3. Die Skild van Geloof
 4. ‘n Gebore Christen
 5. Ken die stem van jou gees
 6. Sleutels tot Groot Geloof (1): Die Basis Van Ons Geloof
 7. Wijsheid op woensdag: religiegoïsme
 8. Een fit lichaam en een fitte geest
 9. Twee duiwels wat ons lewenvreugde steel
 10. Die Gordel van Waarheid
 11. Droogte van die gees
 12. Hoe om te vat met die Vingers van Geloof (1) – Vra sonder twyfel
 13. Hoe om te vat met die vingers van geloof (2)
 14. Wijsheid op woensdag: ik doe het niet
 15. Soms maakt een mens onwillekeurig domme fouten.
 16. De zuilen zijn nooit weggeweest
 17. Hoe de chocoladepaashaas zorgt voor onze eigen wedergeboorte
 18. Gedenk julle voorgangers reeks: nommer 1-4

+++

23 Comments

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

The works we have to do according to James

 

“2  You must consider it the purest joy, my brothers, when you are involved in various trials, 3 for you surely know that what is genuine in your faith produces the patient mind that endures; 4 but you must let your endurance come to its perfect product, so that you may be fully developed and perfectly equipped, without any defects.
5 But if any one of you is deficient in wisdom, let him ask God who generously gives to everyone and never reproaches one with its lack, and it will be given to him. 6 But he must ask in faith, without a doubt, for the man who doubts is like a wave of the sea that is whirled and swayed by the wind. 7 Such a man, indeed, 8 a person with two minds, unreliable in every step he takes, (1:7A) must not expect to get anything from the Lord.

9 Let the poor brother of lowly station rejoice in his exalted station as a Christian, 10 and the rich brother rejoice in his being on a level with the poor, because the rich will fade away like the flower of the grass.” (James 1:2-10 Williams)

“12 Blessed is the person who endures trial, for when he stands the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him.

13  No one must say, when he is tempted to do evil, “I have a temptation from God to do evil,” for God cannot be tempted to do evil, and He never tempts anyone to do so. 14 But anyone is tempted to do evil when he is allured by his own evil desire and enticed by a bait. 15 Then evil desire conceives and gives birth to sin, and when sin is completed, it brings forth death.” (James 1:12-15 Williams)

“19  You must understand this, my dearly loved brothers. Everyone must be quick to hear, slow to speak, slow to get angry; 20 for a man’s anger does not produce the uprightness that God requires.
21 So strip yourselves of everything impure and all the evils prevailing around you, and in humble spirit welcome the message which when rooted in your hearts is able to save your souls.

22 Keep on obeying this message; do not merely listen to it, and so deceive yourselves. 23 Because if anyone merely listens to the message without obeying it, he is like a man who looks in a mirror at his own face, 24 for he looks and then goes off and at once forgets how he looked. 25 But the man who looks at the flawless law that makes men free, and keeps on looking, proving himself to be, not a forgetful hearer but an actual doer of what it requires, will be blessed in what he does.

26 If anyone thinks he is religious, and does not bridle his tongue, but deceives himself, his religious worship is worthless. 27 A religious worship that is pure and stainless in the sight of God the Father is this: To look after orphans and widows in their trouble, and to keep one’s own self unstained by the world.” (James 1:19-27 Williams)

“1  My brothers, stop trying to maintain your faith in our Lord Jesus Christ, the glorious presence of God on earth, along with acts of partiality to certain ones. 2 For if a man with a gold ring, dressed in fine clothes, comes to your meeting, and at the same time a poor man clad in dirty clothes, 3 and you pay special attention to the man who wears the fine clothes, and say to him, “Sit here in this fine place,” and say to the poor man, “Stand up, or sit there on the floor at my feet,” 4 do you not make improper distinctions among yourselves and prove to be critics with evil motives?” (James 2:1-4 Williams)

“8  But if you really observe the law of the King in accordance with the Scripture, “You must love your neighbor as you do yourself,” you are doing right; 9 but if you show partiality, you are committing sin, because you are convicted by the law as lawbreakers.
10 For whoever obeys the whole law, except to slip in a single instance, is guilty of breaking it all.

11 For He who said, “You must not commit adultery,” also said, “You must not commit murder.” Now if you do not commit adultery but you do commit murder, you are just the same as a lawbreaker.

12 You must continue talking and acting like people who are to be judged by the law that treats them as free. 13 For merciless judgment will be the portion of the merciless man; yet mercy will triumph over judgment.

14  My brothers, what good is there in a man’s saying that he has faith, if he has no good deeds to prove it? Such faith cannot save him, can it?

15 If some brother or sister is thinly clad and has no food for the day, 16 and one of you says to him, “Blessings on you, keep warm, eat until you have a plenty,” without giving him the things that are needed for the body, what good does it do?

17 So faith by itself, if it has no deeds to back it up, is dead. 18 But someone may say, “You have faith, and I have good deeds. Show me your faith without any good deeds, but I will show you mine by my good deeds.”

19 Do you believe in one God? Very well; the demons, too, believe that, and shudder. 20 But, O senseless man, are you willing to learn that faith without good deeds is worthless?

21 Was not our forefather Abraham shown to be upright by his good deeds, namely, by offering Isaac his son upon the altar?

22 You see that faith co-operated with his good deeds, and by his good deeds faith was made complete; 23 and so the Scripture was fulfilled which says, “Abraham put his faith in God, and it was credited to him for uprightness, and he was called God’s friend.”

24 You see that a man is shown to be upright by his good deeds, and not merely by his faith.

25 Was not even Rahab the prostitute shown to be upright by her good deeds, namely, by entertaining the scouts and sending them off by a different road? 26 Just as the body without the spirit is dead, so faith without good deeds is dead.” (James 2:8-26 Williams)

“13  Who among you is wise and intelligent? Let him show by his noble living that his good deeds are done in humility, which wisdom prompts. 14 But if you cherish bitter jealousy and rivalry in your hearts, stop being proud of it and stop being false to the standard of truth. 15 This is not the kind of wisdom that comes down from above; no, it is earthly, human, demoniacal. 16 For wherever jealousy and rivalry exist, there will be confusion and all sorts of evil practices. 17 The wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of compassion and good deeds, free from doubts and insincerity. 18 The harvest of uprightness is grown from the seed of peace by those who are peacemakers.” (James 3:13-18 Williams)

“1  What causes wars and quarrels among you? Is it not your different desires which are ever at war within your bodies?
You desire things and cannot have them, and so you commit murder. 2 You covet things, but cannot acquire them, and so you quarrel and fight. You do not have them, because you do not ask for them. 3 You ask and fail to get them, because you ask with evil, selfish motives, to spend them on your pleasures.

4 You faithless wives! Do you not know that the friendship of the world means enmity with God? So whoever wants to be a friend to the world puts himself down as an enemy to God. 5 Or, do you think that the Scripture means nothing when it says, “He jealously yearns for the Spirit that He causes to dwell in your hearts”? 6 But He gives a greater spiritual blessing. He says, “God opposes haughty people but blesses humble people.”

7 So then, submit to God. Resist the devil and he will fly from you.

8 Draw near to God and He will draw near to you. Get your hands clean, you sinners. Get your hearts purified, you double-minded. 9 Be miserable, mourn, and weep aloud. Let your laughter be turned to grief and your joy to gloom. 10 Humble yourselves before the Lord, and He will lift you high.

11  Stop talking against one another, brothers. Whoever is in the habit of talking against a brother or of criticizing his brother is criticizing and condemning the law. But if you are in the habit of criticizing the law, you are not a practicer but a critic of the law.
12 There is but one Lawgiver and Judge, the One who has the power to save and to destroy; then who are you that you presume to judge your brother?” (James 4:1-12 Williams)

“7 So be patient, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer keeps on waiting and waiting for the precious crop from his land; how he keeps up his patience over it until he gets the early and the late rains.
8 You must be patient, too; you must put iron into your hearts, because the coming of the Lord is close it hand. 9 Stop muttering against one another, brothers, so as to keep from being judged yourselves.
Look! The Judge is standing at the very door. 10 As an example of ill-treatment and patience, brothers, take the prophets, who spoke in the name of the Lord.” (James 5:7-10 Williams)

“12  Above all, my brothers, stop swearing, either by heaven or by the earth, or by anything else. Let your “Yes” mean Yes, and your “No,” No, so as to keep from falling under condemnation.

13 Is any one of you suffering ill-treatment? He should keep on praying. Is anyone in a happy mood? He should keep on singing praise to God.

14 Is anyone sick among you? He should call in the elders of the church, and they should pray over him, and anoint him with oil in the name of the Lord, 15 and the prayer that is offered in faith will save the sick man; the Lord will raise him to health, and if he has committed sins, he will be forgiven.

16 So practice confessing your sins to one another, and praying for one another, that you may be cured. An upright man’s prayer, when it keeps at work, is very powerful.” (James 5:12-16 Williams)

“19 My brothers, if any one of you has wandered away from the truth, and someone brings him back, 20 you may be sure that whoever brings a sinner back from his evil ways will save the man’s soul from death, and cover up a multitude of sins.” (James 5:19-20 Williams)

*

 

Part of Dutch version / Gedeelte van de Nederlandstalige versie: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

Preceding articles

 1. Leading people astray!
 2. Restitution
 3. Comments to James remarks, about Faith and works
 4. Luther’s misunderstanding
 5. January 27, 417, Pope Innocent I condemning Pelagius about Faith and Works
 6. Our life depending on faith
 7. Romans 4 and the Sacraments
 8. Is Justification a process?
 9. Justification – salvation is by grace through faith – JI Packer
 10. Faith itself not the cause of justification – Louis Berkhof
 11. Letter to the Romans, chapter 3
 12. Letter to the Romans, chapter 4
 13. Additional comments to the 3rd Letter to the Romans
 14. Additional comments to the Letter to the Romans 4
 15. Which is worse–works without faith, or faith without works?
 16. James 2:14-23 — Justified Dynamic Faith & works
 17. James 2:24 – You see then that a man is justified by works, and not by faith only.
 18. James 2:25. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way?
 19. Paul giving notice of the works we have to do

++

Read also other articles as:

 1. A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it
 2. Our relationship with God, Jesus and eachother
 3. The way of salvation
 4. A “seed” for the blessing of all mankind would come through the family of Abraham
 5. God works faith
 6. Faith is the belief that god will do what is right
 7. Christ’s ethical teaching
 8.  Being Justified by faith
 9. Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook.
 10. Faith Requires a Basis
 11. Walking in love by faith, not by sight
 12. Faith Alone Does Not Save . . . No Matter How Many Times Protestants Say It Does
 13. A Living Faith #1 Substance of things hoped for
 14. A Living Faith #2 State of your faith
 15. A Living Faith #3 Faith put into action
 16. A Living Faith #4 Effort
 17. A Living Faith #5 Perseverance
 18. A Living Faith #6 Sacrifice
 19. Faith and works
 20. Sharing your faith
 21. Bearing fruit
 22. Observing the commandments and becoming doers of the Word
 23. The first on the list of the concerns of the saint
 24. Be holy
 25. 1 Corinthians 15 Hope in action
 26. Chief means by which men are built up
 27. Not to play at Christianity
 28. To be established in the present truth
 29. She who sows thistles will reap prickles
 30. Love for each other attracting others
 31. Share your faith
 32. Outflow of foundational relationship based on acceptance of Jesus
 33. Faith, storms and actions to be taken
 34. The longer you wait

+++

26 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Quotations from Holy Scriptures, Religious affairs

James 2:14-23 — Justified Dynamic Faith & works

Faith without works is dead

 • 2:14: if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? – James begins to now introduce the issue of faith-works. The word ‘faith’ appears here in this passage some 11 times, while the word ‘works or working’ appears 13 times. While we must have faith the true outworking of that will be in our works. {Dead Faith – James 2:14-18}
 • Christ considered human soul to be a tree of faith > A tree will only bear the fruit that it has been created to bear. Apple trees will not product lemons, and an unhealthy tree will not produce any fruit of quality, if at all => a healthy tree of faith will bear fruit of good works => quality + appearance of fruit either confirm or deny reality of faith (See Matt 7:15 – 20; John 15:1 – 8; and Romans 7:4.) {Dead Faith – James 2:14-18}
 • James connected two ideas of faith + works together = One cannot be without the other.
 • faith to exist without the support of works = no
 • Jesus said works would be required for those that have a living faith => faith without works= dead faith
 • => If person professes that he is a new person in Christ => he must live a new life dictated by doing works for Christ. {Dead Faith – James 2:14-18}
 • ‘swift to hear, slow to speak, slow to wrath’ (1:19) = a do-er of the Word by looking after poor of the world + bridling tongue (1:21 – 27), not showing favouritism (2:8) = all tied up in aspect of the law of faith-works.
 • To have true faith, one must show true works.
 • two examples of faith combining with works = teaching on dynamic faith
 • Abraham = father of all who believe >had to have faith before he could be justified by his works => justified twice. 1 by his faith, 2 by works
 • Abram’s faith = counted to him as righteousness. (Paul in Romans 4) his faith needed to be established before his works could be accounted for.
 • in order to follow God’s command of offering his son to the Lord = required great faith because of details of the first promise that Abraham had received concerning his numerous descendents.
 • Abraham’s confidence in God so strong = prepared Isaac by tying him to the altar + raising knife to kill him = reality of Abraham’s faith => faith combined with his actions, + therefore his faith in God was made perfect => Abraham’s faith complete + whole.
 • Abraham’s faith partnered with his works, + by his works his faith was made complete.
 • Scripture (=not Abraham’s justification) fulfilled = completed > made whole, accomplished, achieved, + consummated.
 • Abraham believed God, + = accounted to him for righteousness => Abraham only had to believe God at that particular time > After he had declared a faith in God, + his ‘faith tree’ been planted, the fruit of works > to blossom
 • Abraham’s true faith resulted in obedience to things that Father had required of him => combination of faith + works = resulted in his justification
 • => Works alone will not justify a man (Rom 3:28, Gal 3:11; 5:14)
 • => Faith alone will not justify a man
 • Faith ~~~ mere act of mind to believe > Genuine living faith = act of combining beliefs with actions

By faith Abraham was justified before God and his righteousness declared

By works, Abraham was justified before man, and his righteousness demonstrated


14 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs