Tag Archives: Respect

The Social Media Kindness Project

 

Talin Orfali Ghazarian

The Social Media Kindness Project
by: Talin Orfali Ghazarian

Social media has become a big part in today’s society and some people use it for goodness, positive and inspiration, but others not so much. Some people tend to use social media in a negative and toxic way to spread hate, bullying, rudeness, and sending terrible comments to anyone. As previous generations have taught “If you have nothing nice to say or do, do not say or do anything at all”. That is the golden rule.

So, with that I have come up with the social media kindness project. You have no idea what someone is going through in their lives. It is always a good idea to be kind and use social media in empowering and positive ways. This is going to take a village to do. Social media needs a big makeover and we need to start somewhere.

I…

View original post 760 more words

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

La colonne vertébrale de la bienveillance

L’attitude de compréhension et d’indulgence qui permet de bien vivre ensemble sont très important dans notre vie.

2020 a été une année au cours de laquelle la population du monde entier a eu beaucoup de maux de tête. Ce fut une année où plus de gens se sont retrouvés enfermés et ont eu suffisamment de temps pour réfléchir sur eux-mêmes.

En cette année de crise et d’incertitudes, la bienveillance est plus que jamais une clé du bien-être et de l’épanouissement au travail. Mais cette valeur ressemble parfois aussi à un concept tarte à la crème tellement de clichés lui sont associés.

Comment passer de la théorie à la pratique ? La psychologue Christèle Albaret, auteure de Et si on osait la bienveillance au travail ? (Diateino), nous apporte son éclairage et des pistes très concrètes.

La façon dont on va dialoguer, prendre des décisions, avancer me semble encore plus importante cette année quand on travaille à distance, elle doit être accentuée car les mauvaises interprétations sont plus importantes quand on n’est pas face à face. La cultiver, c’est aussi nourrir le besoin de vous sentir bien quand vous allez au boulot, sans boule au ventre.

>

La bienveillance n’est pas une solution miracle face aux difficultés, mais un ingrédient essentiel pour les traverser ensemble

 

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Français - French texts, Health affairs, Lifestyle

Constant schuldig verzuim in 2020 als het om ongelijkheid draait

In 2020 kon er nog geen kantelmoment komen waarop wij bij aanvang van de 21ste eeuw hadden op gehoopt.

Decennia lang moesten wij blijven zien hoe maar weinig aandacht voor ongelijkheid kon opgebracht worden. Als hippies streefden wij naar een wereld vol liefde, gelijkheid en een wederzijds respect. Van al onze dromen in de jaren zestig van vorig eeuw is er bij velen niets meer of niet veel meer van over gebleven. Sommigen blijven nog steeds hun hoop verder koesteren en door gaan met hun activeringswerk. Zo maakt deze website een onderdeel van Marcus Ampe zijn betrachtingen om mensen dichter bij elkaar te brengen en bewuster te maken van dingen die al of niet goed gaan en hoe wij naar een betere wereld kunnen blijven evolueren.

Wat wel op viel in de heropbouw jaren, na WO II, was dat er een enorme competitiviteitsdrang werd aangemoedigd. Wij moesten ondervinden hoe wij tegenover anderen in competitie moesten gaan. Dikwijls was het niet goed genoeg wat wij deden. Het moest ook alsmaar beter zijn. Bij velen van ons was er de wens of de drang om als de beste naar voor te komen. Alles leek ook vergeleken te worden met wat er vroeger was en met wat een ander wel kon. Niet enkel in de school was er een druk om het beter te doen, maar ook in de clubs na schooltijd. Elke turnclub deed wel mee aan agglomeratie, provinciale, nationale zelfs internationale meetings en competities. In zekere zin was dat wel leuk, want wij konden zo met mensen van verschillende landen kennis maken in wat voor ons een gezonde competitiegeest leek te zijn.

Ik moet toegeven dat de druk van bepaalde ouders enkelen wel intens deed dromen van kampioen te worden. Zelfs in onze vrijetijdsbesteding, tot in de Scoutbeweging werd er op toegezien dat wij allerlei vaardigheden aankonden en onze brevetten haalden maar ook tactisch konden handelen alsook strategische allianties konden smeden.

Nooit leek het dat men zich echt moest inspannen om bij deze of gene groep bij te horen. Daarentegen ziet men nu allerlei jongeren volop inspanningen leveren om anderen toch te laten zien dat zij er bij horen (of willen bij horen). In tegenstelling to nu waren wij echter meestal bezig in team verband te denken. Het leek nooit echt alsof wij voor onszelf bezig waren roem te proberen te bereiken. Onze inzet was steeds in het algemeen voor de groep, de school- of sportvereniging. Het eigen ik leek steeds op de tweede plaats te komen na het groepsverband. Nu lijkt het echter allemaal te gaan om dat eigen “Ik” bij velen.

Bij onze houding van samen iets te verwezenlijken, vormden vele gedachtewisselingen een belangrijk element in ons samenzijn. Vooral dat samen zijn en samen dingen kunnen doen alsook weldegelijk iets kunnen verwezenlijken was zeer belangrijk. Wel moet ik toegeven dat vele van ons  (zoals ik) zeer utopische ideeën hadden, die spijtig genoeg door velen opzij zijn geschoven om beter bij de grote hoop te kunnen passen.

Een hele tijd werd het stil, maar dan leek het even dat sinds in 2011 er terug wat verandering kon komen in de goede richting. Een golf van verontwaardiging spoelde toen over de wereld. En in 2014 doken begrippen als kapitaal, vermogen en zelfs een rechtmatige belasting ervan geregeld op in het publieke debat … omdat er gesprekken op gang kwamen dat zowel wie van werk leefde als wie van kapitaalinkomsten leefde een faire bijdrage moest leveren aan de belastingen en de publieke goederen. Dat bleken toen terug meerdere mensen heel verantwoord te vinden. Toch bleek dat van korte duur. Onze oproepen toen om iedereen een basisloon van 1500€ te geven werd honend weg gelachen. Nu zag men onze eis vorig jaar in meerdere politieke partijen weer terug aangehaald, maar zodra zij aan de macht kwamen werd dat maar al gauw weer op zij geschoven.

Niet enkel in ons land verhoogde dit jaar de ongelijkheid met een veelvoud van procenten. De Verenigde Staten van Amerika mag kwestie verhoging van ongelijkheid de kroon spannen. De 45ste president van die vroegere Verenigde Staten heeft er alles aan gedaan om zo veel mogelijk verdeeldheid te scheppen en om de ongelijkheid enorm te doen toe nemen. Betreft rassendiscriminatie zitten we weer zo een 70 jaar terug in het verleden. De komende president zal heel wat werk hebben om het trompettengeschal van de huidige president te kunnen doen temperen.

Bepaalde politiekers in meerdere landen wensten met hun vinger naar een zondebok te wijzen of sloegen er in populistisch in te spelen op een stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen die men al enkele jaren zag aangroeien.
De twaalfde editie van de “Democracy Index”constateerde dat voor de 2019 index de gemiddelde globale score al gedaald was van 5,48 in 2018 naar 5,44 en met het coronajaar verliep het nog slechter. Dit is de slechtste gemiddelde mondiale score sinds The Economist Intelligence Unit voor het eerst de Democracy Index produceerde in 2006. Gedreven door sterke terugval in Latijns-Amerika en Sub-Sahara Afrika, zijn vier van de vijf categorieën waaruit de globale gemiddelde score bestaat verslechterd. Hoewel de scores van bepaalde landen een aantal dramatische neergangen hadden, hebben andere de algemene trend tegengegaan en mochten er verrassend genoeg toch enkele indrukwekkende verbeteringen geregistreerd worden.

Duidelijk is onze maatschappij er niet in geslaagd om een sterke generatie te vormen die oog en oor heeft voor haar omgeving en er toe bereid wil zijn om daarvoor haar hand in het vuur te steken, zoals wij dat in onze jongerenjaren dat wel wilden doen.

Ludwig van El geeft de indruk dat de schuld bij die Babyboomers zou liggen. De voorgaande generatie van diegenen die nu aan het roer staan zouden zich volgens hem op de borst moeten kloppen:

 om hoe sociaal ze waren, {Niet klagen over egoïsme}

en horen nu volgens hem hun eigen verantwoordelijkheid maar te nemen.

De groep van de middelbare leeftijd en twintigers vond dat ze door hun regering in hun vrijheden werden beknot. Bepaalde religieuze groepen riepen uit dat de godsdienstvrijheid ook werd geschonden door dat zij hun erediensten noet in levende lijve konden houden. continu bleven er in meerdere landen bepaalde groepen de Islam en het Jodendom zwartmaken of de schuld in de schoenen steken van óf de verarming van de staat óf van de mogelijke verrijking van die volksgroep (de Joden)  tegenover de ‘verstoken’ gemeenschap.Betreft die geloofsgroepen viel op dat bepaalde groepen helemaal geen benul van de maatregelen hadden doordat ze gewoonweg niet naar de Belgische televisie of radia luisteren. Zo trof men in bepaalde Joodse gemeenschappen overtredingen aan van het scholingsverbod, waarbij die rabbijnen dan opriepen op het recht van vrije godsdienstbeleving en eredienst. Maar opvallend viel zulk een commentaar ook op te merken bij de evangelische gemeenschappen zowel in België als in Nederland. Ergerlijk riepen meerdere protestantse gemeenschappen in Nederland hun gelovigen op om toch samen te komen in hun kerkgebouwen om het vergaderen niet na te laten.

De roep om vrijheid van eredienst werd dan vermengd met heel wat negatieve commentaren dat men hier zo maar moskeeën kon blijven voort bouwen en zogezegd andere godsdiensten daar voorkeuren gaf terwijl de katholieke kerken hun deuren moesten sluiten.

Wat wel op viel in 2020 was dat de toestroom van immigranten wel sterk verminderd was maar dat de opeengepakte asielzoekers er niet voor terugdeinsden om hun kampen in brand te steken om zo de aandacht van de wereld op te roepen en hun erbarmelijke situatie aan het licht te laten komen.

De berichtgeving werd volgens meerdere groepen gestuurd door mensen die de democratie geen goed hart toe dragen en ons allemaal willen controleren. Er zijn er zelfs die zo ver willen gaan, mensen bang te maken dat er zogezegd chips in het corona vaccins zouden zitten. Hoe gek kan men het niet bedenken? Hoe zou men zulk een kleine chip kunnen maken dat deze in zulk een vloeistof niet zou opvallen en die dunne naald niet zou verstoppen?!

2020 was een jaar waar wij een verhoging zagen van zeggingskracht van uiterst rechtse groepen.
Extreemnationalisme en extreemrechts staan zeker in Europa, in Hongarije, Frankrijk en tal van landen, opnieuw op uit de macabere ruïnes waarin ze dit continent achterlieten in Wereldoorlog II, na het op de meest onmenselijke wijze te hebben gegeseld. Meestal gaat dit extremisme samen met vreemdelingenhaat, een onzalig verbond. Politiek, samenleving en media zijn vrij alert voor dit fenomeen maar bepaalde politiekers schrikken er niet voor terug om die sociale media zo goed mogelijk te gebruiken. Het Vlaams Belang heeft er daarom ook heel wat geld ingestoken.

Zoals extreemnationalisten geen plaats zien voor ‘andere’ mensen, zo zien religieus gedreven extremisten geen plaats voor ‘andere’ overtuigingen. Sinds enkele jaren werden voornamelijk Moslims en Joden geviseerd, maar niet-trinitarische Christenen kregen het de laatste jaren ook moeilijker te verduren. Bij meerdere Christen Joden of Jeshuaisten gaf dit aanleiding om België te verlaten. Alleen het eigen gelijk telt, ‘hun’ godsdienst, en alleen hun interpretatie ervan, moet het leven van iedereen regelen. Zij willen niet aanvaarden dat er plaats en erkenning moet komen voor en van democratie en persoonlijke vrijheden, waaronder trouwens de vrijheid van religie. Religieuze intolerantie en fundamentalisme, en politiek misbruikte religie vormen een oud zeer, de wereld rond. Wat zich afspeelt in o.a. Syrië, Irak, Pakistan, India, Nigeria en elders confronteert de wereld met een etterende wonde waarvan ze te makkelijk de blik afwendt: gewelddadig fundamentalisme blijft de menselijke samenleving bedreigen.

Voor de liberalen in dit land moet de economie in de eerste plaats komen. Bij vele maatregelen die tijdens de regering Wilmés genomen werden zag men duidelijk hoe de halfslachtige en soms tegenstrijdige maatregelen genomen werden om zo veel mogelijk de economie te doen draaien. De melkkoe mocht zeker niet geslcacht worden, maar of de gezondheid van velen daarvoor in gevaar moest gebracht worden is een andere vraag.

Het krotzinnig uitgangspunt om de welvaart van de staat voorop te zetten heeft ons land een absurd hoge tweede golf doen mee maken, die wel degelijk vermeden kon worden als de politici op tijd duidelijke maatregelen hadden genomen en het publiek voldoende zouden hebben voorgelicht. In 2020 kon men dan ook nogmaals zien hoe liberalen de materialisten hun mauwen veegden en hen nog wensten te verwennen. Zo konden zij vanwege hun economische focus de wereld de verkeerde richting uitsturen.

Terwijl ik dit artikel aan het schrijven ben stormt het hier. Al meerdere dagen is het hier ook donker en guur weer.  En eigenlijk is dat het eindbeeld voor 2020. Het was een zwart jaar, waar heel wat slachtoffers konden vermeden worden indien men niet het geldgewin voorop gezet had. Ook kon er heel wat kwaad vermeden zijn indien meerdere politiekers eindelijk eens hun mond durfden open te doen en niet zo laf waren om zoveel mogelijk partijbelangen en de rijkere klasse te willen plezieren. Zij die dan toch hun mond durfden open te doen hadden wel andere redenen dan het beschermen van de gehele gemeenschap. Liefst jutte zij de bevolking op om tegen de standaard regeringspartijen op te komen. In de VS gingen het zelfs zo ver dat er bijna een burgeroorlog nabij kwam om een president die niet wenste af te treden op de troon te houden.

Het grote gevaar van al die verwrongen toestanden die wij in de zogenaamd geciviliseerde en rijke landen zagen, is dat wij daar een ander onderhuids virus zagen opkomen dat als een parasiet de democratie zou kunnen gaan aantasten als wij niet tijdig optreden.

Geldgewin is de grote drijfveer geworden in onze landen en de consument is grotendeels gewonnen voor dat eigen zelfgenoegzame materialisme, dat de ander hem niet veel interesseert, zo lang zijn eilandje maar onaangeroerd blijft. Veel jongeren zijn heden helemaal niet meer geïnteresseerd in nastrevenswaardige idealen zoals gelijkheid, emancipatie en sociale rechtvaardigheid. Voor hen staat de eigen portomonee voorop en komt het er op aan in de eigen kring zo veel mogelijk van alle rijkdom te genieten, ook al zou dat ten koste gaan van uitbuiting van kindarbeiders en slaven in andere landen maar ook voor de ongelijkehid die in eigen land zou kunnen optreden. Velen zeggen dat zij die arm zijn in Vlaanderen dat te wijten hebben aan hun  eigen schuld. Alle mensen moeten volgens hen zelf opkomen om zo veel mogelijk winst te maken en te genieten van die dingen waar ze kunnen beslag op leggen. Of dat nu voor nog meer ongelijkheid zorgt is dan de schuld van die ander en van hen die zich laten onderdrukken. Maar daarbij zien zij niet dat zij elf slaaf zijn geworden van hen die nog meer geld hebben dan hen en hun rijkdom nog meer kunnen verhogen door hen uit te melken en hen bang te maken dat ze hun job zouden gaan verliezen als zij niet ingeven en toegeven aan hun baas en onderdanig werken voor die maatschappij die de meeste tijd van de dag hun opeist.

+

Voorgaande

Naar het einde van 2020

Extremisme is terug van nooit weggeweest

2020 en het onfatsoen van het grote geld

Niet klagen over egoïsme

Armoede is Seksistisch. Elk jaar een Holocaust van stervende kinderen.

Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar

Mens of Consumens: Wat is tegenwoordig nog sociaal?

Uit de Oude doos: Een steeds kleiner wordende wereld

++

Aanverwante lectuur

 1. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 2. Motie over Godsdienstvrijheid
 3. Religiestress en corona maatregelen
 4. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 5. Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie
 6. Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden
 7. Noodzaak om geweld tegen moslims ook in kaart te brengen
 8. Een schandvlek op de Europese Unie
 9. Uiting tegen armoede en sociale uitsluiting
 10. Geïnstitutionaliseerde discriminatie
 11. Geen teken van vooruitgang
 12. Goede mensen en verborgen christenen
 13. Lappendeken als uithangbord
 14. Witte, grijze en zwarte tinten voor de Lage Landen en Europa
 15. Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden
 16. GeenStijl-columnist Ebru Umar reageert op Geert Wilders die alle 475 moskeeën in Nederland wilsluiten
 17. Moeten kerken zich beperken tot online diensten?
 18. Coronasluitingen tegen gaan voor zogezegde godsdienstvrijheid

+++

Gerelateerde lectuur

 1. De Gewenning
 2. We moeten ons leven flink veranderen
 3. De antiracismegroep roept op om de politie te ontmaskeren en de raciale ongelijkheid eindigde in de NHS
 4. Hoeveel (on)gelijkheid kunnen wij aan?
 5. Wat was er echt belangrijk in mijn academisch leven?
 6. Is solidaire zijn met zwarte mannen een bodemloze put?
 7. Racisme als hedendaags trauma geldt ook voor moslims @trouw #racisme-dient-als-psychotherapie-benaderd-te-worden
 8. ‘Onvrijheid is het werkelijke probleem’ @trouw #waardenbewustzijn
 9. Systemische discriminatie? Nee, bij ons niet… denk ik…
 10. Alex’ view – Leefbare samenleving
 11. Recensie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom in NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie
 12. Wat was er eerder, de democratische recessie of de wederopleving van het populisme?
 13. Artikel “De democratie wordt bedreigd, mede door eigen tekortkomingen”, Het Goede Leven, 27 april 2020
 14. Verloren land: Dit is een historische trend, die de banaliteit van het kwaad verandert in het kwaad van de banaliteit.
 15. De zaak Organon “dat afbraak van werknemersrechten en het uitkeren van zo veel mogelijk middelen aan de kapitaalbezitters economisch gezien het beste beleid zou zijn”
 16. Waarom rechtse en linkse populistische partijen blijvertjes zijn @fd #populis1dimensionaal #politiek spectrum
 17. Wat als de minister niet doet wat het parlement – Eerste Kamer – wil? @fd #populisme #staatsrecht
 18. Eenzijdig optreden van een president alléén voor eigen achterban schendt alle normen van het algemeen belang @volkskrant #onrecht #discriminatie #staatshoofdbovendepartijen #dualisme
 19. Politiek influencer Rutte schiet te kort in de strijd tegen racisme
 20. Etnisch profileren door de overheid
 21. Over racisme werd eindelijk inhoudelijk gesproken’ @parool #racismedebat
 22. Politie voert app in tegen etnisch profileren maar effectiviteit is nu al twijfelachtig
 23. Discriminatie en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in het kader van aanvullende pensioenplannen
 24. Memento mori en stop de lockdown
 25. Interview ‘De liberale democratie is bezig zijn eigen graf te graven’
 26. Bespreking enkele resultaten NWO-project ‘Nederlandse kerk-staatverhoudingen in beweging’ in Nederlands Juristenblad
 27. Met lokale worteling van gesubsidieerde kunst neem je het populisme wind uit de zeilen
 28. Grondrechten op de helling’ door de ogen van een advocaat betrokken bij Wildersproces (dl2) #vrijheidvmeningsuiting #grenzenvrijheidsbeleving @tweedekamer
 29. Goed verslag: ‘Ongewenst? Ja, maar niet in strijd met de wet’ @fd #onderzoekscommissieTK #salafisme @tweedekamer
 30. Kernprobleem van orthodox-salafistische islam in ons land is niet de godsdienstvrijheid, maar strijdigheid met de basiswaarden van onze Grondwet @trouw #staatsrecht #interpretatie-art-6/23Gw
 31. Vrijheid’ heeft niemand begrepen en liberalen al helemaal niet @volkskrant
 32. Is China to blame for the COVID-19 pandemic?
 33. Failed nation U.S.A.
 34. New publication on the conceptualization of everyday racism in health research

7 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Economische aangelegenheden, Educatieve aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Niet klagen over egoïsme

Maar al te graag schuift men de mensen geboren in de jaren 1940 en 1950 de schuld in hun schoenen van de huidige verwende koopzuchtige en aan hebbedingen verslaafde jongeren. Wij vragen ons wel dikwijls af wat wij verkeerd mogen gedaan hebben om zulk een zelfzuchtige gemeenschap gekweekt te hebben, terwijl velen van ons juist zo begaan waren met het beschermen van een gezamenlijk goed en het onderling delen van de dingen waarbij wij toch steeds het volle respect naar alles en iedereen vertoonden.

+

Voorgaande

Dirk Van Duppen over de samenleving op een kruispunt

Naar het einde van 2020

Extremisme is terug van nooit weggeweest

2020 en het onfatsoen van het grote geld

Ludwig van El

“De huidige generatie is te egoïstisch, denkt alleen maar aan zichzelf.”
En wiens schuld is dat? Ze zijn opgegroeid in een wereld waarin het de gewoonte was, om maar geld van de ene groep af te pikken om aan een andere groep te geven. Dus deze generatie heeft alleen maar krijgen gekend, en niet geven.
En zo,teelt men egoïsten.
Dus: de vorige generatie die zich op de borst klopt om hoe sociaal ze waren, neem je eigen verantwoordelijkheid maar.
En besef je eindelijk eens, dat de staat voor je karretje spannen, nooit goed uitpakt.
Het is veel wenselijker om sociale voorzieningen door de samenleving (stam van het woord sociaal) te laten regelen, aant dat levert een samenhangende bevolking op, die wèl bereid is tot geven en nemen.

View original post

1 Comment

Filed under Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Learn to say “Thank you”!

When your partner does something for you or gives you something as a show of their love, you need to show respect by expressing some gratitude; just say “thank you”.

Ingratitude is a sign of disrespect implying that you feel entitled to whatever you have been offered, hence no need to show gratitude. When you say “thank you” for whatever your partner does for you or gives you, you are simply appreciating their love and communicating your own love, respect, and admiration for their show of love. As a sign of respect, you must learn to say thank you, even for the little things!

Josiah B. Andor, PhD (Director, Paraklet Love and Life Consultancy).

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle

Gezonde liefde altijd een element van discipline en onderscheidingsvermogen bevattend


Gezonde liefde moet altijd een element van discipline en onderscheidingsvermogen bevatten;
een zekere afstand en respect voor de grenzen van een ander;
een beoordeling van andermans vermogen om je liefde te beheersen.
Liefde moet op de juiste manier worden getemperd en geregisseerd.
Vraag een ouder die in naam van de liefde
een kind heeft verwend;
of iemand die een echtgenoot met liefde verstikt
en hen geen persoonlijke ruimte toestaat.

Oefening voor de dag:
help iemand op zijn voorwaarden
niet met de jouwe.
Pas jezelf toe op hun specifieke behoeften,
zelfs als het moeite kost.

Engelse versie / English version: Healthy love always including an element of discipline and discernment

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Healthy love always including an element of discipline and discernment


Healthy love must always include an element of discipline and discernment;
a degree of distance and respect for another’s boundaries;
an assessment of another’s capacity to contain your love.
Love must be tempered and directed properly.

Ask a parent who, in the name of love,
has spoiled a child;
or someone who suffocates a spouse with love
and doesn’t allow them any personal space.Exercise for the day:
Help someone on their terms not on yours.
Apply yourself to their specific needs even if it takes effort.

dutch text / Nederlandse tekst: Gezonde liefde altijd een element van discipline en onderscheidingsvermogen bevattend

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Lifestyle, Reflection Texts, Social affairs, Welfare matters

It’s Time real lovers of God to Stand and Speak Out!

On one article we reblogged over here (and as such did not write it ourselves) and in which there were used popular words by youngsters, somebody felt offended. It looks like she could not feel any empathy with the generation we and the author of the original article were talking about and brought herself calling us stupid people, though missing the whole point of that article and the discussion around it.

Extended Coloured family from South Africa showing some spectrum of human skin colouration

In our world we see still too many people who want to differentiate between skin colour and race. They continue to demand that there would be called or named the differences between people who live at the same place, instead of accepting everybody who lives there for what he is and for how he looks like. They insist that people who live already for many generations in a certain country or area would still have a referral to that long ago place of origin as if that place of origin of so many generations ago brought a blemish on that person. It looks like many do want that lots of people keep running around with the stain of their past and long death ancestors.

Today we see again a movement going on to put on all people labels, like Moroco, Turkish,  Arabic, Berber, Afro-American, etc.. Though those people may already live here for the 3rd, 4th or even 5th generation. As we spoke about the trend the Dutch Press requesting not to use the word ‘blank’ (fair) but now to use ‘wit’ (white) opposite ‘zwart’ (black) instead of ‘kleurling (coloured). Whilst certain newspapers still shall continue words as ‘blank’ and ‘kleurling’ (coloured) not looking at the different skin colour as something negative. Clearly the colour of the skin has become again a point of discussion and we are back to the way of return and pre-Martin Luther King-times, or the time of racial segregation with Apartheid.

Darya safai-1480075466.jpg

Iranian-Belgian human rights activist Darya Safai playtoy of the rightwing political parties trying to limit the freedom of expression and freedom of religion

Several politicians are doing their best to come back to such a time and many migrants are helping them without them having a proper knowledge of what is happening. As such we may find the Iranian dentist Darya Safai who is used as a plaything by the Flemish Nationalists and/or right-wing political parties. The Iranian-Belgian human rights activist grew up in the Islamic Republic of Iran after the revolution of 1979. We can clearly see how she got traumatised with her experiences in Iran. There she experienced at first hand how it was to live as an oppressed woman in a religious dictatorship. But now she thinks this would also be so in Belgium or the countries around us. She insist that parents would have no say on the religious education they want to give at home and want to prohibit any person in our country to wear religious symbols or to have traditional attire.  She finds the schools must prohibit any religious dress-code. By doing so she wants the freedom of religion, the freedom of expression and the freedom of clothing restricted. By doing so see also endangers our democratic freedom.

After she was temporarily released on bail, she decided to flee Iran together with husband via Turkey to Belgium.  Instead of seeing that we want to be a free country where everybody should be able to live next to each other she now wants to create an other Iran where she shall be on the side of the dictators or decision makers. Though she says she wants to fight against discrimination she tries to bring in discriminating  measures, having children nor their parents the right to choose their own religion and how they want to be religious.

In December 2016, Darya Safai was awarded the title ‘Women Of Peace’ by the Belgian Secretary of State for Equal Opportunities at the Belgian Senate, for her fight for women’s rights, though at that time it was already clear she had a more unpleasant agenda.

Last week when  a state school was ordered to let 11 young girls (age 12) to wear their hijab to school inspite their ban on all religious symbols Safai went into heavy reaction again helping to have a growing stir in the debate

because when a judge rules that specific people can ignore a rule that counts for everyone, it will cause more division.

It is true that now other Muslim, Sikh, Jewish parents can go to court and achieve the same override for their kid. On the other hand by Safai her actions to forbid head-covering we now have Sikh kids in Sint-Truiden (Haspengouw Hesbaye), who cannot go any more to a state- or to a Catholic school because they are not allowed in with their head covering. For them and for those who want to wear a head-covering the only solution is to go to a private school. Safai forgets that this would cost the parents a lot more and that such private schools of a certain religion endangers our society more, because than there is no control by the school directorate and then the way to indoctrination is totally free and would be unnoticed. We also could see what happened already in one of the Antwerp Jewish schools a few weeks ago. We must be very careful with an overprotection and giving the opportunity to have youngsters drifting away.

Safai seems to think the same rules count over here as in her birthplace. She argues that the choice to wear a headscarf is not made by girls themselves. By this she underestimate the strong will of many Belgian girls. She says

“It’s not a free choice, when I see six-year-old girls wearing headscarves, I really wonder how they could decide that for themselves-it’s imposed on you and you live with them.”

For Safai the girls their head-covering is indeed a symbol of oppression.

“Men do not wear headscarves, that’s the best proof,”

Orthodox Christian pilgrim

said Safai, to which Vanhecke replied

“With Jews, only the men wear a yarmulke, and that is not seen as a symbol of oppression,”

Safai also forgets or probably does not know that in West Europe all kids from the 1940ies to 1960ies have had to cover their head as girls and we as boys had to cover (like the girls also) our limbs. No bare arms or are knees where to be seen and women at to sit on the left side of the church.  It is all still clear in our head also, how our parents and when we went swimming in the sea we had to cover most of our body. (Later, as hippies we went against those restrictions and ran even naked in nature.) And now a few years later what had to happen then suddenly should not be allowed any more. She also does it as if the head-covering is only a Muslim matter, forgetting that still today many religious Christian groups prescribe head-covering for their members.

Roman Catholic nuns

Roman Catholic nuns – Roman Catholic nuns singing in choir. – Smith2006

Throughout the centuries of Church history, women have worn head coverings during the meetings of the church – that is, when “praying or prophesying” take place. In Europe the wearing of fabric head coverings in worship was also universally the practice of Christian women until the twentieth century and in several Reformed churches, Baptists, Christadelphian, Brethren and various Mennonites it is still the custom for young and old. In the South of Europe we may find lots of nuns of the Roman Catholic churches with a covering of their heads, whilst many women in the South (like Spain and Italy) still often have the head covering by means of a headscarf. In Eastern Orthodox churches, all women still cover their heads. With the old believers this may only be a headscarf, with the other Eastern Orthodox it may also be a veil.

Vanhecke, with good reason, thinks girls are also oppressed if they are not allowed to wear the headscarf.

“A religion obliges the headscarf, a society forbids it, that is the same principle.”

“You interfere in a fundamental right of parents to make choices for their children,”

says Vanhecke.

That what Safai tries to avoid she helps to create. One should avoid that we get such private religious schools as only possibility for religious people to give their kids an education. When we would have such specific Jewish, Hindu and/or Islam schools we make it much easier to have them a specific religious education or indoctrination and creating a generation which would be less adapted in our culture than those who grow up together with all sorts of kids from different nationalities and different religions. Instead of integrating them in a multicultural society Safai shall help to create a divided society with lots of racism.

So needless to say this situation actually causes the very religious division that the ban on head-covering tries to avoid.

Mieke Vanhecke (CD & V), ex-top woman of Catholic education, pleaded in Terzake for the right to wear a headscarf at school. Darya Safai (N-VA) continues to see it as a symbol of oppression. Vanhecke argues that not only Muslims are victims of the headscarf debate.

“A ban on headgear not only affects Muslims,”

says Vanhecke.

“In Sint-Truiden there were never any problems, the Sikh boys came to school with a turban, because of the ban they no longer have access to our school.”

Safia is convinced that children and young women can not make up their own mind what to wear. For her children nor women who wear the hijab impossibly can do that of their own will and impossibly can be happy clothing themself that way. Many like her she see misogyny and are convinced that they must be under dictation of a male dictator or male bully. Often we hear voices like

Her husband must have forced her’

‘Poor girl, she may not dress like she wants’

Safia like many right wing people can only think of suppression, seeing men’s orders and their power over women. Others love to shout

Unveil yourself’,

‘Hide not yourself”

‘Let us see your beauty’

Why should they have such a need to see the beauty of that woman? Why can they not respect that woman like she wants to dress herself?

Those people thinking women or girls who like to wear a head scarf of hijab are pushed by their family, do forget that there are enough strong women in Belgium who can make up their mind themselves. They do not need their fathers or their male partner to dictate what they should wear but even less should they have others to dictate what they should wear or may not wear. That last bit is what Darya Safai and many Nationalists and Neo-Nazis love to do.

Lots of those who call themselves Christian but oppose the freedom of other lovers of God, do forget that by doing so they go in against the Law of God. Their strong actions against Muslims and Jews also clearly show that they do not bear Jesus his teachings of love in their heart. Lots of them also do not understand that wearing a covering on the head may represent an ordainment from God and a submitting to the Most High. There are enough places in Scriptures which talk about such covering and reasons why and when to do it.

Those who are an atheist or do not believe in the One True God should not try to put their law above the Laws of God nor should they urge all others to live like them and to dress like them.

Many also do forget the use of a head-covering can just mean those women liberated themselves from the world and its attitudes. For many believers in the One True God it can mean just empowerment, liberation and freedom. Too many underestimate the European female and think they would be like the women in the Middle East used as slaves by the male figures around them. But we can see strong women who have made up their own mind and by their own choice and by their own intentions they dare to show their faith to others and are not afraid to be mocked at or to be looked at as of ‘not of this world’. They do not want to be of this world but of the world of God. For them that is more important than being a slave of this world where every body assumes he or she is free when they can have sex with as many as they can or drink as much as they want to do all the funniest things one can think of.

Mrs. Safai does as if those girls, when they would wear a head dress, never would be able to integrate in our society or would never be able to get work. When they would not get work because they wear a head covering, does that not tell more about the party who does not want to give her work? And does that not show how certain people do not want others to integrate in our community?

By the way, lots of right wing people do as if those Muslim girls who want to cover their head are foreigners, but a lot are girls and ladies who were before ‘white Belgian citizens’ and even belonging to Catholic families.

That many people are so much afraid that there would be so many converts to Mohammedanism tells also a lot about the weakness of most members of that faith. Lots of Roman Catholics and Protestants even not knowing the Name of God and never having read the Bible. If they would be standing strong in the faith we see no reason why they and others should be so afraid. The other way, Christians should come out and proclaim their faith to those who are no Christian. They should show people that Jesus is the way and show that Jesus his teaching is one of love and of comprehension and compassion. But most Belgians, Dutch and French people just show the opposite, showing their hate against immigrants and people who are different than they or who think differently than they.

Lots of people seem to have forgotten how we and our parents had to cover our body a few decades ago. Lots of them also forget that just because their western values don’t fit with a woman covering her hair and beauty, it still could be a personal choice for that person covering herself. Many do forget that their Western values are way out from our Christian Western values and norms.

Today so many oppose people who have an other opinion. We also see the right wing people wanting so much that every body would dance to their will.

Dr. Martin Luther King, Jr. once said,

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.”

These days we are going backwards because several people want to push their will unto others. They want an exclusive white state for themselves with only believers in that what they believe and in that what they call Christian values, but are not at all Christian values.

In Belgium we can find  more and more Muslim children in community education, especially with regard to other educational networks we may find a larger influx of students from other cultures in general in the state schools. When these children want to show their own faith in the form of clothing, they often do so out of their own convictions, but because these young people are not yet adults, they often take over the prevailing morality of their immediate environment and of society. If we compare this with the Flemish youths of indigenous origin, we notice a big difference, but according to us that is easy to explain. After all, with many Flemish young people there is a great ignorance of the church, while the Muslim children are more often socialized in their ideology.
The total banning of religious signs would thus be a violation of religious freedom. We should resist such a thing.
That a lot of inhabitants of Belgium, Holland and France do not want to stand open for other cultures we should try to avoid in the next generations by introducing the various cultures from the early years in childhood.

Dyab Abou Jahjah in 2008.

The Belgian-Lebanese Arab political activist and writer Dyab Abou Jahjah, claims that

‘hatred in Flanders is mainstream’

and

‘racism determines the agenda’.

When you follow certain reactions and talks it gives the impression not enough people want to react against that dangerous trend.

Christian people should let others know that all people have the same value because we are created by the same One True God. We all are being allowed to live on this globe and are given talents which can be used to help others. All people in a community have to complement each other.
Each person should know that racism devalues people. Non believers should come to see that Christ has broken down racial doors and overcomes divisive thinking by creating for himself a new nation through his death and resurrection. Every Christian should help to build a loving world by showing his love for others, be them of no believe or any other believe than Christianity.
When the politicians are not doing their job properly to build a multicultural peaceful state, the Christians needs to lead the way.
When you are a Christian do not wait until it is too late!

Let your voice be heard and speak up for the weaker ones in our society and for those who humiliated and shut out.

+

Preceding articles

What is important?

Enough with the Clothes Shaming of Muslim Women

Anti-Semitic pressure driving Jews out of Europe

The Mountain: Radical Love

++

Additional reading

 1. Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging
 2. Parenthood made more difficult
 3. Uncertainty, shame and no time for vacillation
 4. Migrants to the West #2
 5. On French beach French police forces woman to undress in public
 6. Pew Research: How People in Muslim Countries Believe Women Should Dress
 7. Allowing dress code according liberty of religion
 8. Coverings Worn by Muslim Women
 9. The Dress Code for Women in the Quran
 10. Meditating Muslimah on “hijab to be a religious obligation”
 11. French showing to the whole world their fear and weakness
 12. Christians, secularism, morals and values
 13. Trusting present youngsters who are not necessary evil
 14. Overprotection and making youngsters drifting away
 15. Today’s thought “And he counted it to him for righteousness” (January 12)
 16. Listening to the lessons of the Bible and looking for ways to please God

+++

Related

 1. Hijab 1
 2. Hijab 2
 3. The Meaning of Hijab
 4. I Tried Wearing a Hijab (sort of)
 5. The hijab of ignorance
 6. Cultural Bias
 7. An Imagined Offence
 8. The Irony of Hijabs!!
 9. Transition: My Hijab Story
 10. Hijab: Oppression or Freedom?
 11. Hijab in Islam and other religions
 12. Hijab | Zanzibar, Tanzania
 13. Women unite for World Hijab Day, which is Today
 14. Happy World Hijab Day 2018!
 15. Pearls and swines – loose priorities – the hijab-saga in perspective
 16. Hidden Pearl Hijab Review
 17. Hijab ‘Attack’ Condemned By Canada’s Prime Minister Was A Hoax
 18. My Hijab Story
 19. The Secret Hijabi
 20. What My Hijab Means To Me
 21. Perspective: Hijab is Oppression or Freedom?Newspeak and the politics of fear

19 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Cultural affairs, Educational affairs, Fashion - Trends, Headlines - News, History, Juridical matters, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Dear Mr. President – A Response to the “Shithole Countries” Comment

From people in a certain position we would expect coming out their mouths some respectful and words of a certain standard. Incredible that we in Europe could hear already so many words and phrases a president unworthy, though coming out of the mouth (and mind) of the one who has to lead one of the most powerful countries in the world.

He dares to give the outside world the impression he is standing for the American upbringing and culture, but luckily there are others who want and dare to counter this ‘bogeyman’ plus trying to educate in the proper way the next generation, so that we still can have hope for the future.

7th Grade Global Studies teacher at Jefferson Junior High School in Naperville, Illinois , Chris Heffernan, National Geographic Education Contributor Worldgeochat gives a very nice welcome reaction on the way of speaking of his schoolkids president. He does find that Donald Trump does not represent them anymore than warlords represent all Sudanese or corrupt politicians represent all Haitians.

This isn’t a Democrat/Republican thing, this is all about human decency.

It’s the 12-13 year olds in his classroom that give him hope for the future, but it are also those who do need the right ‘spiritual’ food to be able to communicate with each other in their upcoming world.

We need to believe that they will do better than the “grown-ups” we have now!

worldgeochat

Dear Mr. President,

I have so many thoughts right now, but I’ll try to keep this simple for you.

My school has students from 38 nations. It is hard enough for them to adjust to life in a new country as an adolescent without someone calling their homeland a “shithole country.” As a geography teacher, I’ve spent the better part of two decades trying to get students to see that ALL countries have problems, and ALL countries have cultures to be proud of. I’ve had hundred of students watch the TED Talk by Chimamanda Adichie, “The Danger of a Single Story.” You should consider watching it, it would serve you well.

What 12-13 year olds understand, but you clearly don’t, is that we cannot, and should not judge an entire group of people by the actions of some. You have done this repeatedly with respect to Muslims, Mexicans, and anti-Nazi…

View original post 252 more words

9 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Educational affairs, Headlines - News, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs

To the Freeworlders

With pleasure we want to let you know that we have been busy with building a place where people want to share with each other. For more than 27 years Marcus Ampe tried to bring the idea of sharing into our capitalist society. In 1995 he got a computer and started writing on the internet under different pen names, to spout his ideas and to ventilate his criticism on our squandering society. In the 1990ies, with some political activists it was tried to get some ideas in the Belgian political and economical system (further presented by Roland Duchâtelet his political movementVivant logo Vivant), like a standard income for every adult citizen and to bring more awareness about ecological matters. Logo Groen.svgOn that part he continued in the lines of the “Kabouters” (the Gnomes), the political green-party of the 1960ies of which he was an active member in the late 1960ies early 1970ies, and which promoted already the idea of sharing goods with each other to lessen the waste of consumption goods [long before Agalevfounded in 1979 and transformed into Groen (Green) in 2003].

A famous and controversial 1971 election poster, reading “Disarming”, giving a good impression for what the movements of which Marcus Ampe was involved with stood for and why their actions in the conservative Roman Catholic country got them and Marcus Ampe so much in trouble.

Because of his ideas of people having to share with each other and helping each other to build a peaceful multicultural society in an ecological respected environment, Mr. Ampe, as a flower-power person or hippie, was many times attacked and considered to be a communist, though he always claimed to promote the ways of Christ and considering his expressing disagreement with the principles and particular outcomes of capitalism plus considering himself more as utopist or by some called Utopian socialist. Because of his non-violence attitude, e.g. on animal rights, some considered him as pacifist,  a “politically homeless“, as progressive liberal (charismatic) Christian having contacts and friends with leftwing socialists, orthodox Marxists, anti-Stalinist Trotskyists, left communists, liberal pacifists and some anarchists, to be a weak and to naive stargazer to avoid. Mr. Ampe was clearly very much influenced by one of his favourite thinkers, Charles Fourier, and reformers as Robert Owen, going for utopian socialism, even when he got so much adverse wind of socialists, drawing from early communist and socialist ideas.

Today he is still convinced that our current systems of monetary, social, ideological and border divisions are not working and endangering our species. Having come aware that too many of his ideals are perhaps not for this world he still keeps to many of his old ideals and hopes once there may come a new generation again prepared to oppose our war-machine and consumer society. He is still looking at mankind as people allowed (by the Most High Power) to live on this planet as attenders who have to come to show their mutual respect for each other and our planetary home.

For him it must not be that every single one of us, rich or poor, born into life-long slavery and bondage from which there would be no escape under the current system. There is still to do a lot of work to have more people come to see that we can liberate ourselves. Most of us may know that the system we are born into does not serve humanity, but very few of us know what to do to change it or are even willing to look for some change which brings more peace in the hearts of the people.

We can no longer sit idly, watching the destruction of our people, our communities, our countries, and our human potential, by greedy corporations supported by governments with no remorse for their actions, or accountability to the people they are supposed to serve. It should not be allowed that certain people earn 300% more than those who do the dirty job.

Along all sites there are certain groups and movements trying to bring fear and restriction of liberty, freedom of speech and freedom of religion. If we are not careful a lot fro what so many fought in the previous centuries will be lost again soon.

We can no longer sit silently, hoping that someone will do something to stop the assault on our liberties and future prosperity. It has fallen on the shoulders of the common people, to unite and create a new way … a new system … a future filled with abundance and prosperity for ourselves, our children and our grandchildren. The individualist centralist ego has to be silenced.

We should go for creating a totally new system free from economic slavery … where we turn competition into collaboration …  a new social structure where we all benefit from our collective efforts and individual talents …  a new world where people are put before profits, and the resources & materials are used to enrich all our lives.

Every single one of us is born in the image of the Divine Creator with valuable and unique gifts and talents and should be happy that he or she can have such talents.  Tat what we received for nothing we also should share with others and should use it for those who do not have such talents. When each individual uses his own talents to improve the lives of everyone around them, these gifts would not be wasted in mundane week-long positions of servitude making profits for those wealthier than ourselves.

Everything you see around you are things which came into being by people who used their hands and brains, and should all be articles created by people for people. Therefore it can not be that there are many who have so little.

The people are the gifts, the people are the power, the genius, the brilliance, and the vision that has created everything we see around us. Without the workers no factory can produce. So why should the society receive most of the gains, the bricks do not need the money.

We are told all the problems facing us are inevitable, that war, hunger and poverty are symptoms of the human condition and we need governments to protect us from ourselves. As many of us now realize, this is simply a lie to disempower us! All the decay, hunger, fear, and lack surrounding us are the direct results of the parasites profiteering off of us, which includes the governments we are told are there to serve us, but just do not come to protect and help the citizens of their country.

Mr. Ampe says.

In the meantime all over the world we could find like-minded figures willing to promote the sharing of knowledge and materials.

In 2014 Robert Chatwin (robito) founded Wake Up World Education (WUWE) trying to collaborate with the world’s biggest global movements for change to help bring solutions into everyone’s life.  WUWE is contributing to this global movement for positive change by switching people on (or waking people up) to this solutions-focused reality so they feel energised, inspired and excited about the world we live in. They take Solutions Education into schools, workplaces, homes and communities, as well as providing a Free online course and offering the world’s biggest solutions to meet-up via their Weekly Circle.

The author of F-Day: The Second Dawn Of Man, a fictional account of humanity’s evolution into a society beyond money, and several video’s on YouTube, created a few years ago a Free World Charter, a social reform initiative that proposes 10 founding principles on which to grow an alternative moneyless society that is fair and sustainable, which Marcus Ampe also endorsed.

Colin Turner his work also includes the Freeworlder Free Sharing Network and HonorPay, a moneyless public awards system for expressing appreciation and gratitude. Many of the underlying concepts of his charter were originally inspired by Jacque Fresco’s Venus Project and Peter Joseph’s Zeitgeist film series – visionaries who, no doubt, would attribute their inspiration to many other historical influences too.

Freewolder Founder Colin Turner states:

“Imagine the power of billions of acts of unconditional free-sharing and the positive effect that could have both on our society and the environment. Imagine how much more peaceful and abundant our world could be without the limitations and injustices of trade.”

Freeworlder: the world’s first truly free sharing network! No exchange. No credits. No barter. Just everyone sharing their excess items and skills!

Can you imagine the power of free, unconditional sharing, mulitplied by millions and billions of people? What kind of world would that be?

Can you imagine the problems we could solve if we didn’t need to trade in order to survive?

Can you imagine if the only thing that governed people’s behaviour was not the money they had nor the laws they obeyed, but rather the knowledge, respect and appreciation they had for each other and their environment?

This is why we built Freeworlder.com – to facilitate online what we all do every day – except to bring that trust outside our immediate circles, friends and family and around the world.

We are changing the world in baby steps. Today, we can share our small excess items, skills and knowledge easily. Soon we will build enough trust and confidence in the idea of unconditional sharing, that we can begin to truly re-organise our society for the mutual benefit of all.

“The Freeworlder Network” will go online this coming May. (We’ll let you know when the site is ready)

Welcome to the world’s first free-sharing network!

Please join. Please support. Please share.

***

++

***

Freeworlder Features

+

Find also to read

 1. The Free World
 2. Freeworlder – Free Sharing Network
 3. The Free World Charter – A New Story
 4. Our World Is Free
 5. Ubuntu contrubitonism
 6. Pulling The Gum Out Of The Rug
 7. Free The Economy
 8. Universal Basic Serfdom – Freeworlder.com
 9. The Free World Charter: Let’s make everything free
 10. The Freeworlder Wall – see who’s here!
 11. Life In The Open Economy – Freeworlder.com
 12. The Flower of Life
 13. Access to a New Dream
 14. The mindful approach to animal connection
 15. Socialentrepreneurialism project. Collaborators wanted
 16. WUWE, can be contacted by email or signed up here to get involved and stay informed.
 17. Blogging In The Free World
 18. A Call to Calm, A Call to Reset

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Ecological affairs, Economical affairs, Headlines - News, History, Lifestyle, Social affairs, Video, Welfare matters, World affairs