Tag Archives: Respect

Christian Tan probeert Johan Derksen en ideeën over vertrutting in christelijk frame te duwen. Dat loopt vast in behoudzucht

Johannes Gerrit (Johan) Derksen voormalig Nederlands profvoetballer die met zijn cafépraat heel wat Nederlanders weet te bekoren.

Wat er in de Talpa show (Vandaag Inside )vertoond werd toen Johan Derksen zomaar botweg vertelde hoe hij een bewusteloze vrouw verkrachte en heel de zaal met de interviewers bulderend aan het lachen gingen toont eerder aan hoe erg het gesteld is met een groot deel van de Nederlandse bevolking, dat zij zulk een gebeuren om te lachen vinden.

Het was gewoon beneden alle fatsoensnormen. Of men nu christelijk, moslim, atheïst of agnost is, het is ontoelaatbaar dat men zulk een vernedering van een mens (zij het vrouw of man) als een toelaatbaar of niet strafbaar feit gaat aanschouwen. Nog erger is het als men het als een lach baar feit en kleine banaliteit gaat afwimpelen alsof het een normaal iets zou zijn dat twintigers zouden moeten kunnen doen, zoals Derksen zich later niet verontschuldigde, maar slachtoffers van zulke zedendelicten nog eens een slag in hun gezicht gaf.

Men kan enkel hopen dat het gerecht nu in gang schiet om die zaak ernstig te onderzoeken en dat die mediageile figuur er dan zal toe aangezet worden om zich én beter te gedragen én zijn tong wel eens twee keer meer rond te draaien vooraleer hij iets op de buis verkondigt.

Dat vele landen in West Europa zich niet meer houden aan God en gebod is niets nieuws, maar dat hoeft niet in te houden dat die landen zich niet aan ethische normen en warden zouden gaan houden en dat alles zo, maar zou mogen.

George Knight

Schermafbeelding van deel artikel van Christian Tan, ‘Johan Derksen en de cancelcultuur in Nederland: wat zegt de Bijbel hierover?‘, 2 mei 2022 op Revive.nl.

Terwijl de Europese veiligheid op het spel staat door de invasie van de Russische Federatie in Oekraïne houdt een groot deel van Nederland zich bezig met trivialiteiten. Zoals de uitspraken van voetbalcommentator en televisiepresentator Johan Derksen over een kaars waarmee hij lang geleden een vrouw zou hebben onteerd. Later zwakte hij dat verhaal af.

De reactie op Derksen die controversiële uitspraken gebruikt om de kijkcijfers van zijn programma op de commerciële omroep Talpa op te pimpen was duidelijk. Derksen was deze keer volgens velen over een grens gegaan. Sponsors liepen weg en het programma Vandaag Inside komt na een zomerpauze wellicht terug op de buis.

Commercie staat bij Talpa voorop. Het gaat uitsluitend om geld verdienen. Nieuwe sponsors kunnen zich straks weer…

View original post 649 more words

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Juridische aangelegenheden, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden

The Social Media Kindness Project

 

Talin Orfali Ghazarian

The Social Media Kindness Project
by: Talin Orfali Ghazarian

Social media has become a big part in today’s society and some people use it for goodness, positive and inspiration, but others not so much. Some people tend to use social media in a negative and toxic way to spread hate, bullying, rudeness, and sending terrible comments to anyone. As previous generations have taught “If you have nothing nice to say or do, do not say or do anything at all”. That is the golden rule.

So, with that I have come up with the social media kindness project. You have no idea what someone is going through in their lives. It is always a good idea to be kind and use social media in empowering and positive ways. This is going to take a village to do. Social media needs a big makeover and we need to start somewhere.

I…

View original post 760 more words

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

La colonne vertébrale de la bienveillance

L’attitude de compréhension et d’indulgence qui permet de bien vivre ensemble sont très important dans notre vie.

2020 a été une année au cours de laquelle la population du monde entier a eu beaucoup de maux de tête. Ce fut une année où plus de gens se sont retrouvés enfermés et ont eu suffisamment de temps pour réfléchir sur eux-mêmes.

En cette année de crise et d’incertitudes, la bienveillance est plus que jamais une clé du bien-être et de l’épanouissement au travail. Mais cette valeur ressemble parfois aussi à un concept tarte à la crème tellement de clichés lui sont associés.

Comment passer de la théorie à la pratique ? La psychologue Christèle Albaret, auteure de Et si on osait la bienveillance au travail ? (Diateino), nous apporte son éclairage et des pistes très concrètes.

La façon dont on va dialoguer, prendre des décisions, avancer me semble encore plus importante cette année quand on travaille à distance, elle doit être accentuée car les mauvaises interprétations sont plus importantes quand on n’est pas face à face. La cultiver, c’est aussi nourrir le besoin de vous sentir bien quand vous allez au boulot, sans boule au ventre.

>

La bienveillance n’est pas une solution miracle face aux difficultés, mais un ingrédient essentiel pour les traverser ensemble

 

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Français - French texts, Health affairs, Lifestyle

Constant schuldig verzuim in 2020 als het om ongelijkheid draait

In 2020 kon er nog geen kantelmoment komen waarop wij bij aanvang van de 21ste eeuw hadden op gehoopt.

Decennia lang moesten wij blijven zien hoe maar weinig aandacht voor ongelijkheid kon opgebracht worden. Als hippies streefden wij naar een wereld vol liefde, gelijkheid en een wederzijds respect. Van al onze dromen in de jaren zestig van vorig eeuw is er bij velen niets meer of niet veel meer van over gebleven. Sommigen blijven nog steeds hun hoop verder koesteren en door gaan met hun activeringswerk. Zo maakt deze website een onderdeel van Marcus Ampe zijn betrachtingen om mensen dichter bij elkaar te brengen en bewuster te maken van dingen die al of niet goed gaan en hoe wij naar een betere wereld kunnen blijven evolueren.

Wat wel op viel in de heropbouw jaren, na WO II, was dat er een enorme competitiviteitsdrang werd aangemoedigd. Wij moesten ondervinden hoe wij tegenover anderen in competitie moesten gaan. Dikwijls was het niet goed genoeg wat wij deden. Het moest ook alsmaar beter zijn. Bij velen van ons was er de wens of de drang om als de beste naar voor te komen. Alles leek ook vergeleken te worden met wat er vroeger was en met wat een ander wel kon. Niet enkel in de school was er een druk om het beter te doen, maar ook in de clubs na schooltijd. Elke turnclub deed wel mee aan agglomeratie, provinciale, nationale zelfs internationale meetings en competities. In zekere zin was dat wel leuk, want wij konden zo met mensen van verschillende landen kennis maken in wat voor ons een gezonde competitiegeest leek te zijn.

Ik moet toegeven dat de druk van bepaalde ouders enkelen wel intens deed dromen van kampioen te worden. Zelfs in onze vrijetijdsbesteding, tot in de Scoutbeweging werd er op toegezien dat wij allerlei vaardigheden aankonden en onze brevetten haalden maar ook tactisch konden handelen alsook strategische allianties konden smeden.

Nooit leek het dat men zich echt moest inspannen om bij deze of gene groep bij te horen. Daarentegen ziet men nu allerlei jongeren volop inspanningen leveren om anderen toch te laten zien dat zij er bij horen (of willen bij horen). In tegenstelling to nu waren wij echter meestal bezig in team verband te denken. Het leek nooit echt alsof wij voor onszelf bezig waren roem te proberen te bereiken. Onze inzet was steeds in het algemeen voor de groep, de school- of sportvereniging. Het eigen ik leek steeds op de tweede plaats te komen na het groepsverband. Nu lijkt het echter allemaal te gaan om dat eigen “Ik” bij velen.

Bij onze houding van samen iets te verwezenlijken, vormden vele gedachtewisselingen een belangrijk element in ons samenzijn. Vooral dat samen zijn en samen dingen kunnen doen alsook weldegelijk iets kunnen verwezenlijken was zeer belangrijk. Wel moet ik toegeven dat vele van ons  (zoals ik) zeer utopische ideeën hadden, die spijtig genoeg door velen opzij zijn geschoven om beter bij de grote hoop te kunnen passen.

Een hele tijd werd het stil, maar dan leek het even dat sinds in 2011 er terug wat verandering kon komen in de goede richting. Een golf van verontwaardiging spoelde toen over de wereld. En in 2014 doken begrippen als kapitaal, vermogen en zelfs een rechtmatige belasting ervan geregeld op in het publieke debat … omdat er gesprekken op gang kwamen dat zowel wie van werk leefde als wie van kapitaalinkomsten leefde een faire bijdrage moest leveren aan de belastingen en de publieke goederen. Dat bleken toen terug meerdere mensen heel verantwoord te vinden. Toch bleek dat van korte duur. Onze oproepen toen om iedereen een basisloon van 1500€ te geven werd honend weg gelachen. Nu zag men onze eis vorig jaar in meerdere politieke partijen weer terug aangehaald, maar zodra zij aan de macht kwamen werd dat maar al gauw weer op zij geschoven.

Niet enkel in ons land verhoogde dit jaar de ongelijkheid met een veelvoud van procenten. De Verenigde Staten van Amerika mag kwestie verhoging van ongelijkheid de kroon spannen. De 45ste president van die vroegere Verenigde Staten heeft er alles aan gedaan om zo veel mogelijk verdeeldheid te scheppen en om de ongelijkheid enorm te doen toe nemen. Betreft rassendiscriminatie zitten we weer zo een 70 jaar terug in het verleden. De komende president zal heel wat werk hebben om het trompettengeschal van de huidige president te kunnen doen temperen.

Bepaalde politiekers in meerdere landen wensten met hun vinger naar een zondebok te wijzen of sloegen er in populistisch in te spelen op een stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen die men al enkele jaren zag aangroeien.
De twaalfde editie van de “Democracy Index”constateerde dat voor de 2019 index de gemiddelde globale score al gedaald was van 5,48 in 2018 naar 5,44 en met het coronajaar verliep het nog slechter. Dit is de slechtste gemiddelde mondiale score sinds The Economist Intelligence Unit voor het eerst de Democracy Index produceerde in 2006. Gedreven door sterke terugval in Latijns-Amerika en Sub-Sahara Afrika, zijn vier van de vijf categorieën waaruit de globale gemiddelde score bestaat verslechterd. Hoewel de scores van bepaalde landen een aantal dramatische neergangen hadden, hebben andere de algemene trend tegengegaan en mochten er verrassend genoeg toch enkele indrukwekkende verbeteringen geregistreerd worden.

Duidelijk is onze maatschappij er niet in geslaagd om een sterke generatie te vormen die oog en oor heeft voor haar omgeving en er toe bereid wil zijn om daarvoor haar hand in het vuur te steken, zoals wij dat in onze jongerenjaren dat wel wilden doen.

Ludwig van El geeft de indruk dat de schuld bij die Babyboomers zou liggen. De voorgaande generatie van diegenen die nu aan het roer staan zouden zich volgens hem op de borst moeten kloppen:

 om hoe sociaal ze waren, {Niet klagen over egoïsme}

en horen nu volgens hem hun eigen verantwoordelijkheid maar te nemen.

De groep van de middelbare leeftijd en twintigers vond dat ze door hun regering in hun vrijheden werden beknot. Bepaalde religieuze groepen riepen uit dat de godsdienstvrijheid ook werd geschonden door dat zij hun erediensten noet in levende lijve konden houden. continu bleven er in meerdere landen bepaalde groepen de Islam en het Jodendom zwartmaken of de schuld in de schoenen steken van óf de verarming van de staat óf van de mogelijke verrijking van die volksgroep (de Joden)  tegenover de ‘verstoken’ gemeenschap.Betreft die geloofsgroepen viel op dat bepaalde groepen helemaal geen benul van de maatregelen hadden doordat ze gewoonweg niet naar de Belgische televisie of radia luisteren. Zo trof men in bepaalde Joodse gemeenschappen overtredingen aan van het scholingsverbod, waarbij die rabbijnen dan opriepen op het recht van vrije godsdienstbeleving en eredienst. Maar opvallend viel zulk een commentaar ook op te merken bij de evangelische gemeenschappen zowel in België als in Nederland. Ergerlijk riepen meerdere protestantse gemeenschappen in Nederland hun gelovigen op om toch samen te komen in hun kerkgebouwen om het vergaderen niet na te laten.

De roep om vrijheid van eredienst werd dan vermengd met heel wat negatieve commentaren dat men hier zo maar moskeeën kon blijven voort bouwen en zogezegd andere godsdiensten daar voorkeuren gaf terwijl de katholieke kerken hun deuren moesten sluiten.

Wat wel op viel in 2020 was dat de toestroom van immigranten wel sterk verminderd was maar dat de opeengepakte asielzoekers er niet voor terugdeinsden om hun kampen in brand te steken om zo de aandacht van de wereld op te roepen en hun erbarmelijke situatie aan het licht te laten komen.

De berichtgeving werd volgens meerdere groepen gestuurd door mensen die de democratie geen goed hart toe dragen en ons allemaal willen controleren. Er zijn er zelfs die zo ver willen gaan, mensen bang te maken dat er zogezegd chips in het corona vaccins zouden zitten. Hoe gek kan men het niet bedenken? Hoe zou men zulk een kleine chip kunnen maken dat deze in zulk een vloeistof niet zou opvallen en die dunne naald niet zou verstoppen?!

2020 was een jaar waar wij een verhoging zagen van zeggingskracht van uiterst rechtse groepen.
Extreemnationalisme en extreemrechts staan zeker in Europa, in Hongarije, Frankrijk en tal van landen, opnieuw op uit de macabere ruïnes waarin ze dit continent achterlieten in Wereldoorlog II, na het op de meest onmenselijke wijze te hebben gegeseld. Meestal gaat dit extremisme samen met vreemdelingenhaat, een onzalig verbond. Politiek, samenleving en media zijn vrij alert voor dit fenomeen maar bepaalde politiekers schrikken er niet voor terug om die sociale media zo goed mogelijk te gebruiken. Het Vlaams Belang heeft er daarom ook heel wat geld ingestoken.

Zoals extreemnationalisten geen plaats zien voor ‘andere’ mensen, zo zien religieus gedreven extremisten geen plaats voor ‘andere’ overtuigingen. Sinds enkele jaren werden voornamelijk Moslims en Joden geviseerd, maar niet-trinitarische Christenen kregen het de laatste jaren ook moeilijker te verduren. Bij meerdere Christen Joden of Jeshuaisten gaf dit aanleiding om België te verlaten. Alleen het eigen gelijk telt, ‘hun’ godsdienst, en alleen hun interpretatie ervan, moet het leven van iedereen regelen. Zij willen niet aanvaarden dat er plaats en erkenning moet komen voor en van democratie en persoonlijke vrijheden, waaronder trouwens de vrijheid van religie. Religieuze intolerantie en fundamentalisme, en politiek misbruikte religie vormen een oud zeer, de wereld rond. Wat zich afspeelt in o.a. Syrië, Irak, Pakistan, India, Nigeria en elders confronteert de wereld met een etterende wonde waarvan ze te makkelijk de blik afwendt: gewelddadig fundamentalisme blijft de menselijke samenleving bedreigen.

Voor de liberalen in dit land moet de economie in de eerste plaats komen. Bij vele maatregelen die tijdens de regering Wilmés genomen werden zag men duidelijk hoe de halfslachtige en soms tegenstrijdige maatregelen genomen werden om zo veel mogelijk de economie te doen draaien. De melkkoe mocht zeker niet geslcacht worden, maar of de gezondheid van velen daarvoor in gevaar moest gebracht worden is een andere vraag.

Het krotzinnig uitgangspunt om de welvaart van de staat voorop te zetten heeft ons land een absurd hoge tweede golf doen mee maken, die wel degelijk vermeden kon worden als de politici op tijd duidelijke maatregelen hadden genomen en het publiek voldoende zouden hebben voorgelicht. In 2020 kon men dan ook nogmaals zien hoe liberalen de materialisten hun mauwen veegden en hen nog wensten te verwennen. Zo konden zij vanwege hun economische focus de wereld de verkeerde richting uitsturen.

Terwijl ik dit artikel aan het schrijven ben stormt het hier. Al meerdere dagen is het hier ook donker en guur weer.  En eigenlijk is dat het eindbeeld voor 2020. Het was een zwart jaar, waar heel wat slachtoffers konden vermeden worden indien men niet het geldgewin voorop gezet had. Ook kon er heel wat kwaad vermeden zijn indien meerdere politiekers eindelijk eens hun mond durfden open te doen en niet zo laf waren om zoveel mogelijk partijbelangen en de rijkere klasse te willen plezieren. Zij die dan toch hun mond durfden open te doen hadden wel andere redenen dan het beschermen van de gehele gemeenschap. Liefst jutte zij de bevolking op om tegen de standaard regeringspartijen op te komen. In de VS gingen het zelfs zo ver dat er bijna een burgeroorlog nabij kwam om een president die niet wenste af te treden op de troon te houden.

Het grote gevaar van al die verwrongen toestanden die wij in de zogenaamd geciviliseerde en rijke landen zagen, is dat wij daar een ander onderhuids virus zagen opkomen dat als een parasiet de democratie zou kunnen gaan aantasten als wij niet tijdig optreden.

Geldgewin is de grote drijfveer geworden in onze landen en de consument is grotendeels gewonnen voor dat eigen zelfgenoegzame materialisme, dat de ander hem niet veel interesseert, zo lang zijn eilandje maar onaangeroerd blijft. Veel jongeren zijn heden helemaal niet meer geïnteresseerd in nastrevenswaardige idealen zoals gelijkheid, emancipatie en sociale rechtvaardigheid. Voor hen staat de eigen portomonee voorop en komt het er op aan in de eigen kring zo veel mogelijk van alle rijkdom te genieten, ook al zou dat ten koste gaan van uitbuiting van kindarbeiders en slaven in andere landen maar ook voor de ongelijkehid die in eigen land zou kunnen optreden. Velen zeggen dat zij die arm zijn in Vlaanderen dat te wijten hebben aan hun  eigen schuld. Alle mensen moeten volgens hen zelf opkomen om zo veel mogelijk winst te maken en te genieten van die dingen waar ze kunnen beslag op leggen. Of dat nu voor nog meer ongelijkheid zorgt is dan de schuld van die ander en van hen die zich laten onderdrukken. Maar daarbij zien zij niet dat zij elf slaaf zijn geworden van hen die nog meer geld hebben dan hen en hun rijkdom nog meer kunnen verhogen door hen uit te melken en hen bang te maken dat ze hun job zouden gaan verliezen als zij niet ingeven en toegeven aan hun baas en onderdanig werken voor die maatschappij die de meeste tijd van de dag hun opeist.

+

Voorgaande

Naar het einde van 2020

Extremisme is terug van nooit weggeweest

2020 en het onfatsoen van het grote geld

Niet klagen over egoïsme

Armoede is Seksistisch. Elk jaar een Holocaust van stervende kinderen.

Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar

Mens of Consumens: Wat is tegenwoordig nog sociaal?

Uit de Oude doos: Een steeds kleiner wordende wereld

++

Aanverwante lectuur

 1. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 2. Motie over Godsdienstvrijheid
 3. Religiestress en corona maatregelen
 4. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 5. Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie
 6. Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden
 7. Noodzaak om geweld tegen moslims ook in kaart te brengen
 8. Een schandvlek op de Europese Unie
 9. Uiting tegen armoede en sociale uitsluiting
 10. Geïnstitutionaliseerde discriminatie
 11. Geen teken van vooruitgang
 12. Goede mensen en verborgen christenen
 13. Lappendeken als uithangbord
 14. Witte, grijze en zwarte tinten voor de Lage Landen en Europa
 15. Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden
 16. GeenStijl-columnist Ebru Umar reageert op Geert Wilders die alle 475 moskeeën in Nederland wilsluiten
 17. Moeten kerken zich beperken tot online diensten?
 18. Coronasluitingen tegen gaan voor zogezegde godsdienstvrijheid

+++

Gerelateerde lectuur

 1. De Gewenning
 2. We moeten ons leven flink veranderen
 3. De antiracismegroep roept op om de politie te ontmaskeren en de raciale ongelijkheid eindigde in de NHS
 4. Hoeveel (on)gelijkheid kunnen wij aan?
 5. Wat was er echt belangrijk in mijn academisch leven?
 6. Is solidaire zijn met zwarte mannen een bodemloze put?
 7. Racisme als hedendaags trauma geldt ook voor moslims @trouw #racisme-dient-als-psychotherapie-benaderd-te-worden
 8. ‘Onvrijheid is het werkelijke probleem’ @trouw #waardenbewustzijn
 9. Systemische discriminatie? Nee, bij ons niet… denk ik…
 10. Alex’ view – Leefbare samenleving
 11. Recensie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom in NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie
 12. Wat was er eerder, de democratische recessie of de wederopleving van het populisme?
 13. Artikel “De democratie wordt bedreigd, mede door eigen tekortkomingen”, Het Goede Leven, 27 april 2020
 14. Verloren land: Dit is een historische trend, die de banaliteit van het kwaad verandert in het kwaad van de banaliteit.
 15. De zaak Organon “dat afbraak van werknemersrechten en het uitkeren van zo veel mogelijk middelen aan de kapitaalbezitters economisch gezien het beste beleid zou zijn”
 16. Waarom rechtse en linkse populistische partijen blijvertjes zijn @fd #populis1dimensionaal #politiek spectrum
 17. Wat als de minister niet doet wat het parlement – Eerste Kamer – wil? @fd #populisme #staatsrecht
 18. Eenzijdig optreden van een president alléén voor eigen achterban schendt alle normen van het algemeen belang @volkskrant #onrecht #discriminatie #staatshoofdbovendepartijen #dualisme
 19. Politiek influencer Rutte schiet te kort in de strijd tegen racisme
 20. Etnisch profileren door de overheid
 21. Over racisme werd eindelijk inhoudelijk gesproken’ @parool #racismedebat
 22. Politie voert app in tegen etnisch profileren maar effectiviteit is nu al twijfelachtig
 23. Discriminatie en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in het kader van aanvullende pensioenplannen
 24. Memento mori en stop de lockdown
 25. Interview ‘De liberale democratie is bezig zijn eigen graf te graven’
 26. Bespreking enkele resultaten NWO-project ‘Nederlandse kerk-staatverhoudingen in beweging’ in Nederlands Juristenblad
 27. Met lokale worteling van gesubsidieerde kunst neem je het populisme wind uit de zeilen
 28. Grondrechten op de helling’ door de ogen van een advocaat betrokken bij Wildersproces (dl2) #vrijheidvmeningsuiting #grenzenvrijheidsbeleving @tweedekamer
 29. Goed verslag: ‘Ongewenst? Ja, maar niet in strijd met de wet’ @fd #onderzoekscommissieTK #salafisme @tweedekamer
 30. Kernprobleem van orthodox-salafistische islam in ons land is niet de godsdienstvrijheid, maar strijdigheid met de basiswaarden van onze Grondwet @trouw #staatsrecht #interpretatie-art-6/23Gw
 31. Vrijheid’ heeft niemand begrepen en liberalen al helemaal niet @volkskrant
 32. Is China to blame for the COVID-19 pandemic?
 33. Failed nation U.S.A.
 34. New publication on the conceptualization of everyday racism in health research

7 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Economische aangelegenheden, Educatieve aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Niet klagen over egoïsme

Maar al te graag schuift men de mensen geboren in de jaren 1940 en 1950 de schuld in hun schoenen van de huidige verwende koopzuchtige en aan hebbedingen verslaafde jongeren. Wij vragen ons wel dikwijls af wat wij verkeerd mogen gedaan hebben om zulk een zelfzuchtige gemeenschap gekweekt te hebben, terwijl velen van ons juist zo begaan waren met het beschermen van een gezamenlijk goed en het onderling delen van de dingen waarbij wij toch steeds het volle respect naar alles en iedereen vertoonden.

+

Voorgaande

Dirk Van Duppen over de samenleving op een kruispunt

Naar het einde van 2020

Extremisme is terug van nooit weggeweest

2020 en het onfatsoen van het grote geld

Ludwig van El

“De huidige generatie is te egoïstisch, denkt alleen maar aan zichzelf.”
En wiens schuld is dat? Ze zijn opgegroeid in een wereld waarin het de gewoonte was, om maar geld van de ene groep af te pikken om aan een andere groep te geven. Dus deze generatie heeft alleen maar krijgen gekend, en niet geven.
En zo,teelt men egoïsten.
Dus: de vorige generatie die zich op de borst klopt om hoe sociaal ze waren, neem je eigen verantwoordelijkheid maar.
En besef je eindelijk eens, dat de staat voor je karretje spannen, nooit goed uitpakt.
Het is veel wenselijker om sociale voorzieningen door de samenleving (stam van het woord sociaal) te laten regelen, aant dat levert een samenhangende bevolking op, die wèl bereid is tot geven en nemen.

View original post

1 Comment

Filed under Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Learn to say “Thank you”!

When your partner does something for you or gives you something as a show of their love, you need to show respect by expressing some gratitude; just say “thank you”.

Ingratitude is a sign of disrespect implying that you feel entitled to whatever you have been offered, hence no need to show gratitude. When you say “thank you” for whatever your partner does for you or gives you, you are simply appreciating their love and communicating your own love, respect, and admiration for their show of love. As a sign of respect, you must learn to say thank you, even for the little things!

Josiah B. Andor, PhD (Director, Paraklet Love and Life Consultancy).

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle

Gezonde liefde altijd een element van discipline en onderscheidingsvermogen bevattend


Gezonde liefde moet altijd een element van discipline en onderscheidingsvermogen bevatten;
een zekere afstand en respect voor de grenzen van een ander;
een beoordeling van andermans vermogen om je liefde te beheersen.
Liefde moet op de juiste manier worden getemperd en geregisseerd.
Vraag een ouder die in naam van de liefde
een kind heeft verwend;
of iemand die een echtgenoot met liefde verstikt
en hen geen persoonlijke ruimte toestaat.

Oefening voor de dag:
help iemand op zijn voorwaarden
niet met de jouwe.
Pas jezelf toe op hun specifieke behoeften,
zelfs als het moeite kost.

Engelse versie / English version: Healthy love always including an element of discipline and discernment

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Healthy love always including an element of discipline and discernment


Healthy love must always include an element of discipline and discernment;
a degree of distance and respect for another’s boundaries;
an assessment of another’s capacity to contain your love.
Love must be tempered and directed properly.

Ask a parent who, in the name of love,
has spoiled a child;
or someone who suffocates a spouse with love
and doesn’t allow them any personal space.Exercise for the day:
Help someone on their terms not on yours.
Apply yourself to their specific needs even if it takes effort.

dutch text / Nederlandse tekst: Gezonde liefde altijd een element van discipline en onderscheidingsvermogen bevattend

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Lifestyle, Reflection Texts, Social affairs, Welfare matters

It’s Time real lovers of God to Stand and Speak Out!

On one article we reblogged over here (and as such did not write it ourselves) and in which there were used popular words by youngsters, somebody felt offended. It looks like she could not feel any empathy with the generation we and the author of the original article were talking about and brought herself calling us stupid people, though missing the whole point of that article and the discussion around it.

Extended Coloured family from South Africa showing some spectrum of human skin colouration

In our world we see still too many people who want to differentiate between skin colour and race. They continue to demand that there would be called or named the differences between people who live at the same place, instead of accepting everybody who lives there for what he is and for how he looks like. They insist that people who live already for many generations in a certain country or area would still have a referral to that long ago place of origin as if that place of origin of so many generations ago brought a blemish on that person. It looks like many do want that lots of people keep running around with the stain of their past and long death ancestors.

Today we see again a movement going on to put on all people labels, like Moroco, Turkish,  Arabic, Berber, Afro-American, etc.. Though those people may already live here for the 3rd, 4th or even 5th generation. As we spoke about the trend the Dutch Press requesting not to use the word ‘blank’ (fair) but now to use ‘wit’ (white) opposite ‘zwart’ (black) instead of ‘kleurling (coloured). Whilst certain newspapers still shall continue words as ‘blank’ and ‘kleurling’ (coloured) not looking at the different skin colour as something negative. Clearly the colour of the skin has become again a point of discussion and we are back to the way of return and pre-Martin Luther King-times, or the time of racial segregation with Apartheid.

Darya safai-1480075466.jpg

Iranian-Belgian human rights activist Darya Safai playtoy of the rightwing political parties trying to limit the freedom of expression and freedom of religion

Several politicians are doing their best to come back to such a time and many migrants are helping them without them having a proper knowledge of what is happening. As such we may find the Iranian dentist Darya Safai who is used as a plaything by the Flemish Nationalists and/or right-wing political parties. The Iranian-Belgian human rights activist grew up in the Islamic Republic of Iran after the revolution of 1979. We can clearly see how she got traumatised with her experiences in Iran. There she experienced at first hand how it was to live as an oppressed woman in a religious dictatorship. But now she thinks this would also be so in Belgium or the countries around us. She insist that parents would have no say on the religious education they want to give at home and want to prohibit any person in our country to wear religious symbols or to have traditional attire.  She finds the schools must prohibit any religious dress-code. By doing so she wants the freedom of religion, the freedom of expression and the freedom of clothing restricted. By doing so see also endangers our democratic freedom.

After she was temporarily released on bail, she decided to flee Iran together with husband via Turkey to Belgium.  Instead of seeing that we want to be a free country where everybody should be able to live next to each other she now wants to create an other Iran where she shall be on the side of the dictators or decision makers. Though she says she wants to fight against discrimination she tries to bring in discriminating  measures, having children nor their parents the right to choose their own religion and how they want to be religious.

In December 2016, Darya Safai was awarded the title ‘Women Of Peace’ by the Belgian Secretary of State for Equal Opportunities at the Belgian Senate, for her fight for women’s rights, though at that time it was already clear she had a more unpleasant agenda.

Last week when  a state school was ordered to let 11 young girls (age 12) to wear their hijab to school inspite their ban on all religious symbols Safai went into heavy reaction again helping to have a growing stir in the debate

because when a judge rules that specific people can ignore a rule that counts for everyone, it will cause more division.

It is true that now other Muslim, Sikh, Jewish parents can go to court and achieve the same override for their kid. On the other hand by Safai her actions to forbid head-covering we now have Sikh kids in Sint-Truiden (Haspengouw Hesbaye), who cannot go any more to a state- or to a Catholic school because they are not allowed in with their head covering. For them and for those who want to wear a head-covering the only solution is to go to a private school. Safai forgets that this would cost the parents a lot more and that such private schools of a certain religion endangers our society more, because than there is no control by the school directorate and then the way to indoctrination is totally free and would be unnoticed. We also could see what happened already in one of the Antwerp Jewish schools a few weeks ago. We must be very careful with an overprotection and giving the opportunity to have youngsters drifting away.

Safai seems to think the same rules count over here as in her birthplace. She argues that the choice to wear a headscarf is not made by girls themselves. By this she underestimate the strong will of many Belgian girls. She says

“It’s not a free choice, when I see six-year-old girls wearing headscarves, I really wonder how they could decide that for themselves-it’s imposed on you and you live with them.”

For Safai the girls their head-covering is indeed a symbol of oppression.

“Men do not wear headscarves, that’s the best proof,”

Orthodox Christian pilgrim

said Safai, to which Vanhecke replied

“With Jews, only the men wear a yarmulke, and that is not seen as a symbol of oppression,”

Safai also forgets or probably does not know that in West Europe all kids from the 1940ies to 1960ies have had to cover their head as girls and we as boys had to cover (like the girls also) our limbs. No bare arms or are knees where to be seen and women at to sit on the left side of the church.  It is all still clear in our head also, how our parents and when we went swimming in the sea we had to cover most of our body. (Later, as hippies we went against those restrictions and ran even naked in nature.) And now a few years later what had to happen then suddenly should not be allowed any more. She also does it as if the head-covering is only a Muslim matter, forgetting that still today many religious Christian groups prescribe head-covering for their members.

Roman Catholic nuns

Roman Catholic nuns – Roman Catholic nuns singing in choir. – Smith2006

Throughout the centuries of Church history, women have worn head coverings during the meetings of the church – that is, when “praying or prophesying” take place. In Europe the wearing of fabric head coverings in worship was also universally the practice of Christian women until the twentieth century and in several Reformed churches, Baptists, Christadelphian, Brethren and various Mennonites it is still the custom for young and old. In the South of Europe we may find lots of nuns of the Roman Catholic churches with a covering of their heads, whilst many women in the South (like Spain and Italy) still often have the head covering by means of a headscarf. In Eastern Orthodox churches, all women still cover their heads. With the old believers this may only be a headscarf, with the other Eastern Orthodox it may also be a veil.

Vanhecke, with good reason, thinks girls are also oppressed if they are not allowed to wear the headscarf.

“A religion obliges the headscarf, a society forbids it, that is the same principle.”

“You interfere in a fundamental right of parents to make choices for their children,”

says Vanhecke.

That what Safai tries to avoid she helps to create. One should avoid that we get such private religious schools as only possibility for religious people to give their kids an education. When we would have such specific Jewish, Hindu and/or Islam schools we make it much easier to have them a specific religious education or indoctrination and creating a generation which would be less adapted in our culture than those who grow up together with all sorts of kids from different nationalities and different religions. Instead of integrating them in a multicultural society Safai shall help to create a divided society with lots of racism.

So needless to say this situation actually causes the very religious division that the ban on head-covering tries to avoid.

Mieke Vanhecke (CD & V), ex-top woman of Catholic education, pleaded in Terzake for the right to wear a headscarf at school. Darya Safai (N-VA) continues to see it as a symbol of oppression. Vanhecke argues that not only Muslims are victims of the headscarf debate.

“A ban on headgear not only affects Muslims,”

says Vanhecke.

“In Sint-Truiden there were never any problems, the Sikh boys came to school with a turban, because of the ban they no longer have access to our school.”

Safia is convinced that children and young women can not make up their own mind what to wear. For her children nor women who wear the hijab impossibly can do that of their own will and impossibly can be happy clothing themself that way. Many like her she see misogyny and are convinced that they must be under dictation of a male dictator or male bully. Often we hear voices like

Her husband must have forced her’

‘Poor girl, she may not dress like she wants’

Safia like many right wing people can only think of suppression, seeing men’s orders and their power over women. Others love to shout

Unveil yourself’,

‘Hide not yourself”

‘Let us see your beauty’

Why should they have such a need to see the beauty of that woman? Why can they not respect that woman like she wants to dress herself?

Those people thinking women or girls who like to wear a head scarf of hijab are pushed by their family, do forget that there are enough strong women in Belgium who can make up their mind themselves. They do not need their fathers or their male partner to dictate what they should wear but even less should they have others to dictate what they should wear or may not wear. That last bit is what Darya Safai and many Nationalists and Neo-Nazis love to do.

Lots of those who call themselves Christian but oppose the freedom of other lovers of God, do forget that by doing so they go in against the Law of God. Their strong actions against Muslims and Jews also clearly show that they do not bear Jesus his teachings of love in their heart. Lots of them also do not understand that wearing a covering on the head may represent an ordainment from God and a submitting to the Most High. There are enough places in Scriptures which talk about such covering and reasons why and when to do it.

Those who are an atheist or do not believe in the One True God should not try to put their law above the Laws of God nor should they urge all others to live like them and to dress like them.

Many also do forget the use of a head-covering can just mean those women liberated themselves from the world and its attitudes. For many believers in the One True God it can mean just empowerment, liberation and freedom. Too many underestimate the European female and think they would be like the women in the Middle East used as slaves by the male figures around them. But we can see strong women who have made up their own mind and by their own choice and by their own intentions they dare to show their faith to others and are not afraid to be mocked at or to be looked at as of ‘not of this world’. They do not want to be of this world but of the world of God. For them that is more important than being a slave of this world where every body assumes he or she is free when they can have sex with as many as they can or drink as much as they want to do all the funniest things one can think of.

Mrs. Safai does as if those girls, when they would wear a head dress, never would be able to integrate in our society or would never be able to get work. When they would not get work because they wear a head covering, does that not tell more about the party who does not want to give her work? And does that not show how certain people do not want others to integrate in our community?

By the way, lots of right wing people do as if those Muslim girls who want to cover their head are foreigners, but a lot are girls and ladies who were before ‘white Belgian citizens’ and even belonging to Catholic families.

That many people are so much afraid that there would be so many converts to Mohammedanism tells also a lot about the weakness of most members of that faith. Lots of Roman Catholics and Protestants even not knowing the Name of God and never having read the Bible. If they would be standing strong in the faith we see no reason why they and others should be so afraid. The other way, Christians should come out and proclaim their faith to those who are no Christian. They should show people that Jesus is the way and show that Jesus his teaching is one of love and of comprehension and compassion. But most Belgians, Dutch and French people just show the opposite, showing their hate against immigrants and people who are different than they or who think differently than they.

Lots of people seem to have forgotten how we and our parents had to cover our body a few decades ago. Lots of them also forget that just because their western values don’t fit with a woman covering her hair and beauty, it still could be a personal choice for that person covering herself. Many do forget that their Western values are way out from our Christian Western values and norms.

Today so many oppose people who have an other opinion. We also see the right wing people wanting so much that every body would dance to their will.

Dr. Martin Luther King, Jr. once said,

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.”

These days we are going backwards because several people want to push their will unto others. They want an exclusive white state for themselves with only believers in that what they believe and in that what they call Christian values, but are not at all Christian values.

In Belgium we can find  more and more Muslim children in community education, especially with regard to other educational networks we may find a larger influx of students from other cultures in general in the state schools. When these children want to show their own faith in the form of clothing, they often do so out of their own convictions, but because these young people are not yet adults, they often take over the prevailing morality of their immediate environment and of society. If we compare this with the Flemish youths of indigenous origin, we notice a big difference, but according to us that is easy to explain. After all, with many Flemish young people there is a great ignorance of the church, while the Muslim children are more often socialized in their ideology.
The total banning of religious signs would thus be a violation of religious freedom. We should resist such a thing.
That a lot of inhabitants of Belgium, Holland and France do not want to stand open for other cultures we should try to avoid in the next generations by introducing the various cultures from the early years in childhood.

Dyab Abou Jahjah in 2008.

The Belgian-Lebanese Arab political activist and writer Dyab Abou Jahjah, claims that

‘hatred in Flanders is mainstream’

and

‘racism determines the agenda’.

When you follow certain reactions and talks it gives the impression not enough people want to react against that dangerous trend.

Christian people should let others know that all people have the same value because we are created by the same One True God. We all are being allowed to live on this globe and are given talents which can be used to help others. All people in a community have to complement each other.
Each person should know that racism devalues people. Non believers should come to see that Christ has broken down racial doors and overcomes divisive thinking by creating for himself a new nation through his death and resurrection. Every Christian should help to build a loving world by showing his love for others, be them of no believe or any other believe than Christianity.
When the politicians are not doing their job properly to build a multicultural peaceful state, the Christians needs to lead the way.
When you are a Christian do not wait until it is too late!

Let your voice be heard and speak up for the weaker ones in our society and for those who humiliated and shut out.

+

Preceding articles

What is important?

Enough with the Clothes Shaming of Muslim Women

Anti-Semitic pressure driving Jews out of Europe

The Mountain: Radical Love

++

Additional reading

 1. Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging
 2. Parenthood made more difficult
 3. Uncertainty, shame and no time for vacillation
 4. Migrants to the West #2
 5. On French beach French police forces woman to undress in public
 6. Pew Research: How People in Muslim Countries Believe Women Should Dress
 7. Allowing dress code according liberty of religion
 8. Coverings Worn by Muslim Women
 9. The Dress Code for Women in the Quran
 10. Meditating Muslimah on “hijab to be a religious obligation”
 11. French showing to the whole world their fear and weakness
 12. Christians, secularism, morals and values
 13. Trusting present youngsters who are not necessary evil
 14. Overprotection and making youngsters drifting away
 15. Today’s thought “And he counted it to him for righteousness” (January 12)
 16. Listening to the lessons of the Bible and looking for ways to please God

+++

Related

 1. Hijab 1
 2. Hijab 2
 3. The Meaning of Hijab
 4. I Tried Wearing a Hijab (sort of)
 5. The hijab of ignorance
 6. Cultural Bias
 7. An Imagined Offence
 8. The Irony of Hijabs!!
 9. Transition: My Hijab Story
 10. Hijab: Oppression or Freedom?
 11. Hijab in Islam and other religions
 12. Hijab | Zanzibar, Tanzania
 13. Women unite for World Hijab Day, which is Today
 14. Happy World Hijab Day 2018!
 15. Pearls and swines – loose priorities – the hijab-saga in perspective
 16. Hidden Pearl Hijab Review
 17. Hijab ‘Attack’ Condemned By Canada’s Prime Minister Was A Hoax
 18. My Hijab Story
 19. The Secret Hijabi
 20. What My Hijab Means To Me
 21. Perspective: Hijab is Oppression or Freedom?Newspeak and the politics of fear

19 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Cultural affairs, Educational affairs, Fashion - Trends, Headlines - News, History, Juridical matters, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Dear Mr. President – A Response to the “Shithole Countries” Comment

From people in a certain position we would expect coming out their mouths some respectful and words of a certain standard. Incredible that we in Europe could hear already so many words and phrases a president unworthy, though coming out of the mouth (and mind) of the one who has to lead one of the most powerful countries in the world.

He dares to give the outside world the impression he is standing for the American upbringing and culture, but luckily there are others who want and dare to counter this ‘bogeyman’ plus trying to educate in the proper way the next generation, so that we still can have hope for the future.

7th Grade Global Studies teacher at Jefferson Junior High School in Naperville, Illinois , Chris Heffernan, National Geographic Education Contributor Worldgeochat gives a very nice welcome reaction on the way of speaking of his schoolkids president. He does find that Donald Trump does not represent them anymore than warlords represent all Sudanese or corrupt politicians represent all Haitians.

This isn’t a Democrat/Republican thing, this is all about human decency.

It’s the 12-13 year olds in his classroom that give him hope for the future, but it are also those who do need the right ‘spiritual’ food to be able to communicate with each other in their upcoming world.

We need to believe that they will do better than the “grown-ups” we have now!

worldgeochat

Dear Mr. President,

I have so many thoughts right now, but I’ll try to keep this simple for you.

My school has students from 38 nations. It is hard enough for them to adjust to life in a new country as an adolescent without someone calling their homeland a “shithole country.” As a geography teacher, I’ve spent the better part of two decades trying to get students to see that ALL countries have problems, and ALL countries have cultures to be proud of. I’ve had hundred of students watch the TED Talk by Chimamanda Adichie, “The Danger of a Single Story.” You should consider watching it, it would serve you well.

What 12-13 year olds understand, but you clearly don’t, is that we cannot, and should not judge an entire group of people by the actions of some. You have done this repeatedly with respect to Muslims, Mexicans, and anti-Nazi…

View original post 252 more words

9 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Educational affairs, Headlines - News, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs

To the Freeworlders

With pleasure we want to let you know that we have been busy with building a place where people want to share with each other. For more than 27 years Marcus Ampe tried to bring the idea of sharing into our capitalist society. In 1995 he got a computer and started writing on the internet under different pen names, to spout his ideas and to ventilate his criticism on our squandering society. In the 1990ies, with some political activists it was tried to get some ideas in the Belgian political and economical system (further presented by Roland Duchâtelet his political movementVivant logo Vivant), like a standard income for every adult citizen and to bring more awareness about ecological matters. Logo Groen.svgOn that part he continued in the lines of the “Kabouters” (the Gnomes), the political green-party of the 1960ies of which he was an active member in the late 1960ies early 1970ies, and which promoted already the idea of sharing goods with each other to lessen the waste of consumption goods [long before Agalevfounded in 1979 and transformed into Groen (Green) in 2003].

A famous and controversial 1971 election poster, reading “Disarming”, giving a good impression for what the movements of which Marcus Ampe was involved with stood for and why their actions in the conservative Roman Catholic country got them and Marcus Ampe so much in trouble.

Because of his ideas of people having to share with each other and helping each other to build a peaceful multicultural society in an ecological respected environment, Mr. Ampe, as a flower-power person or hippie, was many times attacked and considered to be a communist, though he always claimed to promote the ways of Christ and considering his expressing disagreement with the principles and particular outcomes of capitalism plus considering himself more as utopist or by some called Utopian socialist. Because of his non-violence attitude, e.g. on animal rights, some considered him as pacifist,  a “politically homeless“, as progressive liberal (charismatic) Christian having contacts and friends with leftwing socialists, orthodox Marxists, anti-Stalinist Trotskyists, left communists, liberal pacifists and some anarchists, to be a weak and to naive stargazer to avoid. Mr. Ampe was clearly very much influenced by one of his favourite thinkers, Charles Fourier, and reformers as Robert Owen, going for utopian socialism, even when he got so much adverse wind of socialists, drawing from early communist and socialist ideas.

Today he is still convinced that our current systems of monetary, social, ideological and border divisions are not working and endangering our species. Having come aware that too many of his ideals are perhaps not for this world he still keeps to many of his old ideals and hopes once there may come a new generation again prepared to oppose our war-machine and consumer society. He is still looking at mankind as people allowed (by the Most High Power) to live on this planet as attenders who have to come to show their mutual respect for each other and our planetary home.

For him it must not be that every single one of us, rich or poor, born into life-long slavery and bondage from which there would be no escape under the current system. There is still to do a lot of work to have more people come to see that we can liberate ourselves. Most of us may know that the system we are born into does not serve humanity, but very few of us know what to do to change it or are even willing to look for some change which brings more peace in the hearts of the people.

We can no longer sit idly, watching the destruction of our people, our communities, our countries, and our human potential, by greedy corporations supported by governments with no remorse for their actions, or accountability to the people they are supposed to serve. It should not be allowed that certain people earn 300% more than those who do the dirty job.

Along all sites there are certain groups and movements trying to bring fear and restriction of liberty, freedom of speech and freedom of religion. If we are not careful a lot fro what so many fought in the previous centuries will be lost again soon.

We can no longer sit silently, hoping that someone will do something to stop the assault on our liberties and future prosperity. It has fallen on the shoulders of the common people, to unite and create a new way … a new system … a future filled with abundance and prosperity for ourselves, our children and our grandchildren. The individualist centralist ego has to be silenced.

We should go for creating a totally new system free from economic slavery … where we turn competition into collaboration …  a new social structure where we all benefit from our collective efforts and individual talents …  a new world where people are put before profits, and the resources & materials are used to enrich all our lives.

Every single one of us is born in the image of the Divine Creator with valuable and unique gifts and talents and should be happy that he or she can have such talents.  Tat what we received for nothing we also should share with others and should use it for those who do not have such talents. When each individual uses his own talents to improve the lives of everyone around them, these gifts would not be wasted in mundane week-long positions of servitude making profits for those wealthier than ourselves.

Everything you see around you are things which came into being by people who used their hands and brains, and should all be articles created by people for people. Therefore it can not be that there are many who have so little.

The people are the gifts, the people are the power, the genius, the brilliance, and the vision that has created everything we see around us. Without the workers no factory can produce. So why should the society receive most of the gains, the bricks do not need the money.

We are told all the problems facing us are inevitable, that war, hunger and poverty are symptoms of the human condition and we need governments to protect us from ourselves. As many of us now realize, this is simply a lie to disempower us! All the decay, hunger, fear, and lack surrounding us are the direct results of the parasites profiteering off of us, which includes the governments we are told are there to serve us, but just do not come to protect and help the citizens of their country.

Mr. Ampe says.

In the meantime all over the world we could find like-minded figures willing to promote the sharing of knowledge and materials.

In 2014 Robert Chatwin (robito) founded Wake Up World Education (WUWE) trying to collaborate with the world’s biggest global movements for change to help bring solutions into everyone’s life.  WUWE is contributing to this global movement for positive change by switching people on (or waking people up) to this solutions-focused reality so they feel energised, inspired and excited about the world we live in. They take Solutions Education into schools, workplaces, homes and communities, as well as providing a Free online course and offering the world’s biggest solutions to meet-up via their Weekly Circle.

The author of F-Day: The Second Dawn Of Man, a fictional account of humanity’s evolution into a society beyond money, and several video’s on YouTube, created a few years ago a Free World Charter, a social reform initiative that proposes 10 founding principles on which to grow an alternative moneyless society that is fair and sustainable, which Marcus Ampe also endorsed.

Colin Turner his work also includes the Freeworlder Free Sharing Network and HonorPay, a moneyless public awards system for expressing appreciation and gratitude. Many of the underlying concepts of his charter were originally inspired by Jacque Fresco’s Venus Project and Peter Joseph’s Zeitgeist film series – visionaries who, no doubt, would attribute their inspiration to many other historical influences too.

Freewolder Founder Colin Turner states:

“Imagine the power of billions of acts of unconditional free-sharing and the positive effect that could have both on our society and the environment. Imagine how much more peaceful and abundant our world could be without the limitations and injustices of trade.”

Freeworlder: the world’s first truly free sharing network! No exchange. No credits. No barter. Just everyone sharing their excess items and skills!

Can you imagine the power of free, unconditional sharing, mulitplied by millions and billions of people? What kind of world would that be?

Can you imagine the problems we could solve if we didn’t need to trade in order to survive?

Can you imagine if the only thing that governed people’s behaviour was not the money they had nor the laws they obeyed, but rather the knowledge, respect and appreciation they had for each other and their environment?

This is why we built Freeworlder.com – to facilitate online what we all do every day – except to bring that trust outside our immediate circles, friends and family and around the world.

We are changing the world in baby steps. Today, we can share our small excess items, skills and knowledge easily. Soon we will build enough trust and confidence in the idea of unconditional sharing, that we can begin to truly re-organise our society for the mutual benefit of all.

“The Freeworlder Network” will go online this coming May. (We’ll let you know when the site is ready)

Welcome to the world’s first free-sharing network!

Please join. Please support. Please share.

***

++

***

Freeworlder Features

+

Find also to read

 1. The Free World
 2. Freeworlder – Free Sharing Network
 3. The Free World Charter – A New Story
 4. Our World Is Free
 5. Ubuntu contrubitonism
 6. Pulling The Gum Out Of The Rug
 7. Free The Economy
 8. Universal Basic Serfdom – Freeworlder.com
 9. The Free World Charter: Let’s make everything free
 10. The Freeworlder Wall – see who’s here!
 11. Life In The Open Economy – Freeworlder.com
 12. The Flower of Life
 13. Access to a New Dream
 14. The mindful approach to animal connection
 15. Socialentrepreneurialism project. Collaborators wanted
 16. WUWE, can be contacted by email or signed up here to get involved and stay informed.
 17. Blogging In The Free World
 18. A Call to Calm, A Call to Reset

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Ecological affairs, Economical affairs, Headlines - News, History, Lifestyle, Social affairs, Video, Welfare matters, World affairs

Koffers van trots inpakken en wegwezen


‘Elke vrouw die haar waarde eindelijk heeft gevonden,
heeft haar koffertjes van trotsheid opgepakt
en een vlucht naar vrijheid genomen,
die in de vallei van de verandering landde.’
– Shannon L. Alder

English version / Engelse versie > Picking up suitcases of pride

 

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Reflectie voor 13 Juli: Drie belangrijke dingen in liefde en vriendschap


”In de liefde en in vriendschappen zijn drie dingen belangrijk: Respect, Begrip en Vergeving.”

Sonia Pereira

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings

100 Direct Instructions!

Colors of my life

100 direct instructions by Allah in the Quran for mankind with references:
1. Do not be rude in speech (3:159)

2. Restrain Anger (3:134)

3. Be good to others (4:36)

4. Do not be arrogant (7:13)

5. Forgive others for their mistakes (7:199)

6. Speak to people mildly (20:44)

7. Lower your voice (31:19)

8. Do not ridicule others (49:11)

9. Be dutiful to parents(17:23)

10. Do not say a word of disrespect to parents (17:23)

11. Do not enter parents’ private room without asking permission (24:58)

12. Write down the debt (2:282)

13. Do not follow anyone blindly (2:170)

14. Grant more time to repay if the debtor is in hard time (2:280)

15. Don’t consume interest (2:275)

16. Do not engage in bribery (2:188)

17. Do not break the promise (2:177)

18. Keep the trust (2:283)

19. Do not mix the truth with falsehood (2:42)

20. Judge with…

View original post 664 more words

1 Comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters

Respect en luisteren


”Er is geen betere manier om respect te tonen dan naar iemand te luisteren.”

Amy Cuddly

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings

Artists role in Time of great danger

Artists are the voice of or for society. They are the ones who look at things, analyse the situations and try to warn the people around them.

At 1:00pm on Tuesday, May 9, 2017 at Radio City Music Hall  the New York City’s School of Visual Arts had activist and icon Gloria Steinem spokeeaking urgently on the state of the union at the College’s 41st annual commencement exercises.

On Tuesday, beginning around noon, a sea of buoyant figures in swirling red gowns descended on Rockefeller Center in New York City. Slowly disappearing into Radio City Music Hall, the some 1,170 students were gathering for commencement and graduation from the School of Visual Arts. In the auditorium, their robes billowed out over the velvet-red seats; the resulting camouflage effect seemed symbolically appropriate as a nod to their shared experience at SVA, in a last, unifying moment before they dispersed to start the next chapter of their lives.

Students entering Radio City Music Hall. Photo Copyright © 2017Joseph Sinnott.

Kicking off the program was a speech by Allison R. Schaller, soon to be an alumna with a BFA in Photography and Video.

“As artists, we can think up anything. But it’s the creating, the doing that’s important,”

Schaller said.

“We know many of the world’s problems, and largely the actions we need to take, it’s acting on that knowledge that’s challenging. But luckily for us, we now have a leg up, as we are armed with an education. Find a cause you believe in, find something you are great at, find a passion and make it yours. And please do so with empathy for others.”

SVA President David Rhodes spoke about how citizens in a democracy have an obligation to parse out the truths in the deluge of information circulating in public discourse.

Steinem addressing the crowd. Photo Copyright © 2017Joseph Sinnott. Writer, lecturer, political activist, and feminist organizer Gloria Steinem when stepping up to the podium remembered that she grew up in Toledo,

” hoping, praying to be a Rockette.”

“I want to say to my 10-year-old self, I’m on the stage of Radio City Music Hall, and this is better!”

she declared to a cheering audience.

Addressing the students, Steinem implored them to realize their power as visual artists — namely, in their ability to appeal to sensations, even instincts, shared by all humans.

“To be universally understandable is to have the potential of bringing diverse people together, undivided by different languages or degree of education,”

she said.

The work that writers do, in contrast, takes shape internally, subject to the whims of consciousness, which are as fleeting as they are inscrutable, she implied.

“My joy in writing comes from having an idea and then from finally achieving it,”

she explained.

“But not so much from the tactical, visual and sensory processes in between.”

It was not lost on the room that Steinem’s calls for unity had uncommon urgency.

Women's March in Washington

Women’s March in Washington – worldwide protest on January 21, 2017, to advocate legislation and policies regarding human rights and other issues, including women’s rights, immigration reform, healthcare reform, reproductive rights, the natural environment, LGBTQ rights, racial equality, freedom of religion, and workers’ rights.

“We are in a time of maximum change. On the one hand there is great danger, and I am not for a moment diminishing how great that danger is, and on the other hand, we are woke! I have never in my life seen so much organic, sustained, enthusiastic, inventive, created, and fan-f..cking-tastic activism as I did doing the March on Washington.”

I think we have come to a time where artists of all breed have to come out stronger again. It is perhaps not bad we can see a movement again like we had when we went on the barricades in 1968. Our egocentric capitalist society needs again some voices to bring awareness about climate change and our way to live.

Steinem looked back at the more recent march and said

Steinem raises a fist after being presented with a Doctor of Fine Arts degree by Glaser (left). Photo Copyright © 2017Joseph Sinnott.

Steinem raises a fist after being presented with a Doctor of Fine Arts degree by Glaser (left). Photo Copyright © 2017Joseph Sinnott.

“What we remember are the symbols, the hats! It’s a rebellion of the visual arts, the arts of the heart, the arts that are not limited by language, not limited by technology.  There’s so much to be learned if you go beyond your boundaries and now is the time we need to blast those boundaries.”

Steinem called the graduates

“the arts of the heart,”

and cautioned them that from her experience, revolutionaries have to proceed in a way that will renew a world they want to be a part of.

“If you want to have fun and laughter and sex and poetry and music at the end of the revolution,”

she said, beaming at the cheering graduates and their families,

“You have to have fun and laughter and sex and poetry and music on the way.”

Reacting against the bad way our society is moving should not limit us to have fun at the same time that we react against the wrong going. By our creative work we can give criticism and can show a reflection of how our world is evolving, treating its past and showing where it wants to go. We need more artists who hold the mirror in front of us, like Rabirius does, for example.

Reflection to awaken the people around us. By all the social media and advertisements they have been taken asleep. So many are not any more interested in the welfare of animals and plants and think

“It will not be so bad”

Many like the present president of the U.S.A. are not interested in bringing the truth and are more concerned about their own positioning and ‘shining’ in the world. Many are even prepared to walk over corpses if necessary to create a better position for themselves. Others are just happy when they have their gadgets and daily fun.

Today we also can see lots of people are looking for the communal fun, to feel the vibration of togetherness, having the idea they may be between like minded people. Lots of festivals are “in”. It reminds me of the time we had also the many festivals, Woodstock being our ‘greatest one’. Now the Belgian organisers of ‘Tomorrow Land‘ manage to create a magic world and incredible worldwide feeling of unity again. They claim

We believe in enjoying life to the fullest without having to compromise everything. We are responsible for the generation of tomorrow and respect each other and Mother Nature. Respect, Health, Nature, Responsibility and Innovation are the five circles of Love Tomorrow. The Heart is the inner circle, representing passion, love and respect.

We can only hope that those who go and visit such Fantasy World festival shall come to think further their than the entrance gates of their magic world and shall rally spread that love and respect.

Let us hope they may meet others from all over the world to keep contact with and to exchange ideas, but also to get a preparedness to react to our present world and how politicians are screwing the people where they are standing next to them.

In any case it has become high time for the artists to let their political and world views be shown in their work again to bring a ‘voice to think’ again.

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Cultural affairs, Headlines - News, Social affairs, World affairs

don’t look at me in that tone of voice!

“Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice.
Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a choice.
Whatever choice you make makes you. Choose wisely.”

Roy T. Benett

heart prints

“We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be.”
Kurt Vonnegut

Processed with Rookie Cam

I have often been fascinated by people’s perspectives; the fact that two people can look at the same thing or event and experience totally opposite emotions.
I have seen siblings growing up in the same environment where one is adversely affected by something and the other continues with life as if nothing has happened.
I have seen people living in dire circumstances that encourage others that live in luxury.
I have seen people excel despite harrowing experiences.
I have seen the suffering of those living in close proximity to negative people and the ripple effect that it has on the spiritual temperature of a home.
I have often wondered if a person is born with a tendency to have a positive or a negative attitude.

“Attitude is a little thing…

View original post 952 more words

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs

Want to Stop the Contempt, Hate, and Violence?

Stop the Violence Movement

Stop the Violence Movement (Photo credit: Wikipedia)

Helping to come over the prejudices can also be to focus more on what you have in common and to look over the differences each person has from taking his or her own culture with him or her, and considering it such thing as a diversification but also as an enrichment of your own culture and environment.

*

To remember

 • Many beliefs divide us … religion, politics race, sex, etc.,
 • power to unite us = choice to respect … to value
 • ramping up some brain power?
 • Connecting the Dots … with The Respect Principle

+

Preceding articles

Go outside. Let the world in.

Are you right down in the dumps? Stop digging!

Responses to Radical Muslims and Radical Christians

Tolerance Ends When There Is No Tolerance Shown Towards Us

My two cents on the refugee crisis

Stabbed victim parent’s hope for less hatred and more tolerance

+++

CONNECTING THE DOTS WITH THE RESPECT PRINCIPLE

Many beliefs divide us … religion, politics race, sex, etc., … but the one thing with the power to unite us, even if we can’t yet love everyone, is the choice to respect … to value … all life and then use our heads and hearts to figure out how to live peacefully.
Remember, we know this now … only bullies, who are those the most frightened and/or broken, result to offensive acts towards themselves and others.
Science has also informed us we are only yet using a very small percentage of our brain’s ability, so instead of ramping up fire power, how about ramping up some brain power?
A simple way to start is “Connecting the Dots … with The Respect Principle” because the idea is logical, practical, and even compassionate and requires only one thing … that we stop treating some people as more valuable and others as less ……

View original post 68 more words

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs

Showing the beauties of nature

Are you one of those people who can find enough time and joy to visit parks or different countries?

English: Spring Beauties

Spring Beauties (Photo credit: Wikipedia)

Today there are many who can travel several times of the year and can go to lots of places in one year. Do they ever think of people who are less fortunate than they? Do they ever think of sharing that what they have come to see and enjoy?

We still look for authors who want to share their experiences of their travels and/or their visits of national parks or some beautiful resorts.

In case they have their own blog we do not mind them sharing what they have admired and directing our readers also to links to their articles, so that our readers also can come to enjoy those experiences.

If you feel called to talk about the beauties of this creation, please do not hesitate to contact us or to present yourself as a author on this blog.

The writer we are looking for should love nature and be willing to share this love with our readers.

In case he or she is a Christian, this may be an advantage. Then we expect from him or her, that he or she has respect for all religions and all sorts of thoughts, even when we would not agree with such a way of thinking. Then we expect the author to put everything in the light of the creation and our duty to take care of mother earth. Because that is the reason we do have to make others conscious about the beauty of creation and our duty to take care of it so that others after us can still enjoy all the wonders of it.

Lyndon Baines Johnson Memorial Grove

Lyndon Baines Johnson Memorial Grove (Photo credit: Wikipedia)

For us it is important that a Christian life should be a.o. exemplary, loving, selfless, generating, challenging, transforming, stimulating intellectually, busy, and bring a sense of emotional stability, meaning and peace. We want to show others that does not have to mean our life has to be boring. Just the opposite.

The Elohim having created us in His image expect us to use our minds the right way. The Adonai knows that our minds need intellectual stimulation, and provides many stimulative effects in nature. He has provided a beautiful world, full of all the things we need to live and to admire a spectacular attraction. We should experience the happiness that gives us not only the joy of being one with it but the blessing of being a person in God’s creation. In it we should place ourselves and become one with it. Showing our respect for nature is showing our respect for God. Showing others the wonderworks of nature is showing others the works of God.

Each creature should be a powerful source of inspiration that allows us to appreciate the beauty of our universe and associate the beautiful and romantic nature of beauty and feelings. 

If there is some one out there who feels he can understand our thought and understands the need to show others the beauty of nature, please let him or her not hesitate and react positively on our call to become a member of those who want to show others the Master Hand of the Divine Creator.

+

Preceding article about “Sharing Writings and linking“:

A charter for a truly free world and why we need it

+++

2 Comments

Filed under Announcement, Ecological affairs, Fashion - Trends, Nature

A charter for a truly free world and why we need it

Dear readers, for those who are new, we like to repeat our aims and about the idea behind our sharing.

Sharing Writings and linking

This website wants to bring an overview of interesting articles which were published on the worldwide internet and present some additional views on how we could come to a better world. Up until now we also wanted to bring additional literature in sight of our readers. For that reason we have, up until a few days ago, included several links into the articles, which opened automatically in a new window. But somehow WordPress changed the way to include url links and made it more difficult or time consuming, not allowing the enclosure feature to remember the previous used url codes and having each link to be separately indicated to open in a new window, instead of remembering it for all links on that page. This means we always have to look again for certain links and have to do much more work to include them. This makes writing our articles even more time consuming. For that reason we regret from a few days ago we did not include so many links any more and from today onwards you shall have to chose how to open the link. Until we do not find a solution to keep the fill in for the links remembering what we filled in previously, we shall have to limit such linking to tags and other articles than those of the particular website (in this instance From Guestwriter).

Secondly, we also received regularly complaints from people that we linked to their website or article and had to undo such links or write a letter first explaining why we included that link and asking what they wanted we did with it. Though most agreed then to have the link staying on the article, we had lost lots of energy writing back and controlling everything.
For that reason we are going to refer less to outside articles, but still use Zemanta for presenting some articles, but this time we are going to choose more those sites we do know and for other sites we are not always going to read them all, before placing the Zemanta link, and will withdraw them directly when a complaint or request for “why linking” is presented to us. (Simple as that.)

Now you know also why one or an other site shall be linked to more than others. Those who would also liked to be linked to, can always ask us to examine their website and to follow their writings, so that we can may have a choice out of their articles as well.

Authors sharing their writings

Concerning the writers on this platform, we still wait for more writers willing to share their ideas. Many who we have contacted wanted money to write or to help this site evolve.

We are very limited in funds and as such can not pay our staff. We also believe not everything has to be arranged by money. A money-free future is perhaps not possible, but lots of things could and should be done without money in the back of the head.

We still can do with people writing about the history of way of living, to show us how our lifestyle changed by the years of technological evolution. We also would love to find an author who want to talk about nature and show the world the beauty of it and/or can let our readers now what is important to look at at a certain moment in the year. (Parks to visit, special exhibitions, etc.)

A political and economical analyst is also welcome.

Because of our interest how human beings should try to make the best out of living with each other, we also could use some more writers who talk about keeping the family healthy, spiritually and health wise. Talks about marriage, brining up children are more than welcome.

Not everything for money

All That Money Wants

All That Money Wants (Photo credit: Wikipedia)

We are convinced there are many benefits for not having everything in return for money. Most reasonable people will have no trouble accepting a money-free where people want to share with each other out of brotherly love. That will give better quality of life for all, less inequality, poverty, crime, greed, corruption, pollution and waste; greater health, education, trust, respect, awareness, sustainability, community values, technological advances, etc. Most people want these things, but are they convinced of the feasibility. How is a moneyless society possible?

I am convinced that there is a misconception about the need of money.

Imagining a world without money usually raises the following objections immediately, each of which is linked to a particular lifelong held belief (in brackets):

1. You need to have exchange (You can’t get something for nothing)
2. No-one would do anything (money motivates people)
3. People would take advantage (greed is human nature)
4. I will lose everything I have (fear of loss, ownership)
5. Chaos and violence would ensue (society requires control)
6. Society would stagnate or regress (markets fuel progress)

The good news is that all of these objections can be overturned quite easily using just plain common sense and basic observations.

Something for something or nothing for something

I do agree that most people want something for something else. For generations we people are brought up with that idea. Even worse, often people consider somebody not right in his head when he just wants to do something, not requiring anything in the place. Naturally we all need something to eat and we need a roof above our head, whilst we can not all have the same skill. Not everybody has enough competence to do the things he need. So we often are for many things dependent on others.

I am a believer in the Divine Creator and I am convinced He created all beings in His image and with the idea that all creatures are there for some good reason and to complement each other. Rabbi Jeshua, better known today as Jesus, reminded his listeners to look at the birds who have no money but manage to have their food and everything they need to live.
The master teacher and the prophets of God asked the people to look at nature where we can see what man came to call “symbiosys“. Everywhere in the creation of the Most High where man did not interfere there is balance. We can see that in nature two species benefit each other (the bee taking nectar while helping the plant to pollinate is the most obvious example), but there is no intentional transaction taking place. Both species are ignorant of the desires of the other. Some look at it as purely an accident of evolution that has caused both species to survive and flourish. In nature we can find many plants or animals which make use of each other, but not really demanding a return as such, and most of all not being repaid by something we can compare with money. We invented that idea of intentional exchanges as an essential ingredient to life or to community, to cope with scarcity in more primitive times, and with more complex needs.

Motivation by money not the best motivation

Serious Money

Serious Money (Photo credit: Wikipedia)

The money / value system that we humans operate in has its origins in more primitive times, but which has now made us hell-bent on keeping score and accounting for everything in a numerical sense, and at the expense of common sense and sustainability. It is true that people are motivated by money, and that the communist system failed because of people being too egocentric and not willing to work together for a communal idea, building up a society where everybody could live on the same terms and being considered of equal value. We love to have a hierarchical system and I do agree somebody who is just lazy and does not want to co-operate in the system can not have the same advantages as somebody who works hard.

But like in nature those animals not having money, we as humans also do not nervelessly need a currency to provide payment, which proved not always to bring that luck hoped for.

We all have look at “Money” as a handy tool or a commodity accepted by general consent as a medium of economic exchange. In industrialized nations, portion of the national money supply, consisting of bank notes and government-issued paper money and coins, provides a value or currency. Everybody expects everything  to be “prized” and  expresses the value of things in currencies or in money. In the so called “third world” or among less developed societies, we can see that currency encompasses a wide diversity of items (e.g., livestock, stone carvings, tobacco) used as exchange media as well as signs of value or wealth.

Human motivators Better values

We should come to see and understand that there are much better values than money. Think about the many other human motivators:

 • the desire to love and be loved, to meet people, to have children, to help others, to improve ourselves and our surroundings, to look good, to feel good, to learn, to challenge ourselves, to express ourselves, to innovate, to demonstrate our skills, etc.
  Every person alive is motivated by these desires to some degree. Because, after survival, these desires are what give our lives value and meaning.

Nature doesn’t keep score and why should we put everything in figures and balance it out to get even? Do you find it normal that people would seek exchange in their families or in their circles of friends? So why do we seek exchange in others? Among our loved ones, loving people shall tend to help each other out when they can and no-one will keep score.

Permitting exchanges between people having prices

Trying to get everything for yourself is not a natural instinct but a created attitude which can be transformed back to the innocent position we have a s a toddler. At the beginning of life the human being only asks and takes what it needs. Greed is not a basic element of human nature – it is even a deformed desire to stockpile something what the person may consider scarce and which he need to live, or a wrong attitude having come into the personality by the envy looking at others and comparing to others.

Like a squirrel collecting nuts, some may find greed makes good sense – because we don’t know what the future will bring. In a monetary world, the greatest scarcity is money itself, so it makes sense to accumulate it, and, since there is no upper limit to the money and property you can have, there’s no reason to stop accumulating it.

Map of the global distribution of economic and physical water scarcity as of 2006

Price systems may be considered the result of scarcity but for the first time in history, we have the technology to eradicate scarcity (or paucity) and to create an abundance of necessities for all humans on Earth with minimal physical effort. Primarily by coordinating the decisions of consumers, producers, and owners of productive resources people have taken refuge with their monetary system. Prices have become an acceptable expression of the consensus on the values of different things, and every society that permits exchanges between people has prices. Because prices are expressed in terms of a widely acceptable commodity, they permit a ready comparison of the comparative values of various commodities.

Machines to do the work of man

Normally we have enough technology to make work light for man. For lots of jobs the machines could do the work for man. What is going wrong today is that certain people, who do not do much work, can earn more than 300% than those who do the dirty work. And that is too much inequality. Such a difference should not exist. This way not having people being rightly paid according to what they do or which responsibility they take at a reasonable reward, prevents a nice way of living for everybody, as it intrinsically requires scarcity to perpetuate itself.

Ownership

Throughout history mankind has tried out several systems which all failed in a certain way. I as a Christian am convinced no human system can bring the right solution, but until the return of the Messiah we have to find ways to make life as smooth as possible and to have the creation in balance, not demanding too much of nature and not destroying so many things around us, which we have in loan and do not own. And there is the difficulty of it all, too many people think they “Own” and want to possess more. It is their fear of loosing what they “own” which makes them behave this way and often makes them blind for the way others (other humans, animals and plants) have to live.

The whole notion of ownership should be revised altogether.

We all need privacy and a certain amount of exclusivity, right?

Who wants to share their toothbrush, or have strangers walking around their home, for example?

Our normalised belief tells us that we define who uses what through something called ‘ownership’. Our laws define and protect ownership, with the threat of punishment to those who disobey (ie. stealing).

But where does this concept of ownership came from in the first place? Did we own nothing before someone wrote the law?

Given in loan

We think we own something and that the earth is ours. Believers in God do know that it is a gift from the Divine Creator and that we have received this earth in loan. It is not ours, it is God’s.

Growing up we make things our own. We create our personality. Growing up we collect certain things we consider our own. But we should know that once we die, the breath of life goes out of us, and we shall be nothing any-more with those treasures we collected. We can’t take those treasures with us in our grave, to an other life. It shall be of no purpose in our death. We shall just decay and become dust like many of those goods also shall become dust.

The point is that most things in the community belonged to no-one. Whatever items within the community that were not morally or logically entitled to anyone were used and shared by all.

So without ownership, what stops people from stealing? What actually stops people from stealing from each other is that it is anti-social, disrespectful and invasive, and people who do so are liable to become deeply unpopular. This social incentive for certain behaviour is far stronger than any rule could ever be, as it is dictated by how we feel about ourselves and our position in society. Yet we commonly mistake the rule of law as being the only thing that governs this behaviour.

Crimes, violence and Respect, privacy and exclusivity

Value for Money

Value for Money (Photo credit: Wikipedia)

If we understand that respect, privacy and exclusivity are, in fact, already hard-wired into our social psyche – not dictated by external controlling forces – then we can begin to move beyond the traditional inefficient limits of ownership and with it, any fear of loss.

Throughout history we can see that it was the desire of power and the greed of certain people that brought misery to others. The last few moths I encountered many who said religion is the base of violence. When they would look closer at what really happened in history they would see that most criminal acts where done by non-religious people for political reasons and on second place or by people who used a religion as an excuse for their war of conquest. Today we see this by ISIS who present a similar war as the crusaders and do the same atrocities as the inquisitors a few centuries ago. Their killing had a duration of more than one century, whilst ISIS is only busy for a few years. Their terror is as abominable as the terror other terrorists bring. They bring fear and terror in the hope increasing their power. But most crime and violence is driven by desperation through lack of basic requirements for living, ie. theft, armed robbery, burglary, etc. and by having a low moral. Almost all other crimes can be seen as the secondary effects of poor upbringing. ie. where parents are poor, over-worked, unemployed, frustrated, depressed or disillusioned, etc. – all factors that can contribute to an unstable and unloving environment for children, who may later turn to crime as a result of low self esteem or maladjustment.

No incentive for crime

When you succeed into taking away the inequality and create a world where everyone will have free access to good food, housing, education and technology, it still won’t be perfect or eliminate all crime, but if everyone has a good quality of life and free access, then crime will have little or no incentive.

Driven by passion

In our commercialised society we are so used that everything is valued by a currency and money. The economists or entrepreneurs look at the system we are used to and cite economic incentive and competition as good for progress. Have you ever wondered with what they compared their luxurious system? Might it not be that because they start of with a false key that they come to false conclusions?

Are we really to believe that all innovators, inventors and artists will down tools the moment someone calls time on money? Obviously not, since we all know so many creative people that never achieve financial success, it shows us that they are not driven by money, but rather by their passions and desire to innovate.

Sharing people

I would love to call onto people to come to think about sharing more.

Often I do meet people who are very much afraid of a sharing system and think we can not do without money, though they themself use lots of tools without paying for them.  We can find lots of people who are using Open Source Applications, which they take it for granted they can use them because everybody is using them. Often they do not see other large scale innovative projects which are becoming the optimum means of production without a monetary incentive.

Lots of people behind the screens try to invent things which can be used by others, and use themselves things others created. Lots of people do forget that many computer programs like Linux, Chrome and Android have been developed freely by enthusiasts in their spare time,. It ware those people who were willing to spend their precious free time to create something for the good of the whole community and not just for themselves or to gain lots of money. The computer industry has led the way on this, but of course, there is no reason why ‘open source thinking’ cannot be applied in agriculture, crafts, construction or education, etc.

Difficult to get people to share something which they consider of their own

The big problem we are facing today is that there has been created a generation of people who mainly think about themselves. Their ego comes on the first place and they look for gaining as much as they can for their own, often at the cost of others.

In the past the economical factor, being of wealthy parents of a having a privileged background was the creating facility for equanimity or for daring taking risks. Comfortable upbringing, access to good food and education, often provided the luxury of time – not labouring for their keep – but spending it on developing their ideas and skills instead. But we also find lots of creative minds who had no financial security, though created masterpieces.

Having money does not mean being smarter. If society can work better without money, then all potential young Einsteins and Mozarts will have the optimal opportunity to exercise and advance their talents.

If we create a society where talents are recognised and stimulated and people can receive equal opportunities, so much more can come off the ground.

Why not believing in a a moneyless future?

You can see that money does not bring that happiness many people hoped for. It is not a bad tool to be used in exchange for things, but we should not put all our hopes on it.

We should go back to the natives. We best dare to look at those living in the Amazon or other not yet by capitalism spoiled places. We too can learn from populations where money is not the key factor to order their way of living.

We should also come to understand that in our society we do have so many things we do not need or do not need any-more. Why not giving that stuff away that is filling your cupboards? If you have certain talents, why not sharing them with others and letting them also enjoy them?

In case a moneyless future seems something interesting to think about or when you like the idea, why not join “a movement of believers”?

Please have a look at the underneath brief introduction to the charter for a truly free world.

You are invited to show your support by reading and signing The Free World Charter.

Thank you.

***

***

+

Preceding articles

Being ‘broke’ a state of mind

Luxury

Your position about materialistic desires having conquered the world

Learning that stuff is just stuff

Material wealth, Submission and Heaven on earth

Summermonths and consumerism

Less for more

Less… is still enough

Looking on what is going on and not being of it

Misleading world, stress, technique, superficiality, past, future and positivism

The Existence of Evil

Spring playing hide and seek

How to Find the Meaning of Life and Reach a State of Peace

Why “Selfishness” Doesn’t Properly Mean Being Shortsighted and Harmful to Others

Hoarding Relationships and Things

Forward ever backwards never!

Watch out

Stop and Think

A bird’s eye and reflecting from within

We all have to have dreams

Material gain to honour God

++

Additional reading:

 1. How we think shows through in how we act
 2. Greed more common than generosity
 3. Capitalism
 4. A look at materialism
 5. The business of this life
 6. Angry at the greedy state
 7. Intellectual servility a curse of mankind
 8. Detroit, A city not to be understood
 9. Catherine Ashton on the EU annual report on human rights
 10. Time to consider how to care for our common home
 11. Increasing wealth gap of immense proportions in the Capitalist World
 12. Democratic downfall
 13. Welfare state and Poverty in Flanders #6 Transport factor of immobilising financial growth
 14. A dangerous way of censorship
 15. Internet absurdities
 16. Changing screens
 17. Looking for Free Blogs and blogging
 18. Subcutaneous power for humanity 5 Loneliness, Virtual and real friends
 19. Inequality, Injustice, Sustainability and the Free World Charter
 20. Mortal Soul and Mortal Psyche #5 Mortality of man and mortality of the spirit
 21. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 3
 22. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 4
 23. The Question is this…
 24. True riches
 25. Count your blessings
 26. Sow and harvests in the garden of your heart
 27. Bearing fruit
 28. Good to make sure that you haven’t lost the things money can’t buy
 29. The 2014 year coming to its end
 30. 2015 the year of ISIS
 31. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 32. In a world which knows no peace sharing blessed hope
 33. 30 things to start doing for yourself – #6 is vital.
 34. If we, in our prosperity, neglect religious instruction and authority

+++

15 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Ecological affairs, Economical affairs, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Spiritual affairs, Welfare matters, World affairs