Tag Archives: Allah

DON’T listen to them!!

Allah, Jehovah our God, Who is the Almighty, Who takes away our fear, sorrows and gives us hope in better times, is the One to Whom we look up and praise for all the wonders we might enjoy around us.

There are lots of people who try to get us away from our faith in God. We should be careful not to fall into their trap. The Scriptures warn of such false teachers, deceivers and tricksters who might lead us astray.

Try to get it!

They say be ready for the disappointment from any one at any time..

And I say ” Be ready for happiness.. Joy.. Money.. Health… Good company.. ”

That’s what I think of God..

What do you think of God???…

🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹

View original post

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters

Here and there♥️

 

Try to get it!

The remained time is short
But we do Not pay attention
Yeah
We will be asked about every thing
Important and unimportant
There is a big difference between here and there

There you can Not look back
There you can Not change What has been done by you
But here you still have the chance to look back
You still have the chance to repaire and to change What should be changed
There… We will live an endless peace
Here… we can Create our peace But it is a temporary peace
This peace of ‘here’ needs a lot of work and patience to be achieved
There.. We do Not work Or try to achieve anything
There we only harvest What we did ‘here’…
Our time here is too short But we can do a lot
There.. our time is caculated differently and although it is endless Or long But we…

View original post 225 more words

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters

Bij klimaatveranderingen toch hoopvol leven als Christen

Men kan er niet meer omheen. Er gaat duidelijk wat mis met deze wereld. Al veel te lang heeft de mens de klimaatopwarming genegeerd en heeft de mens er zo maar op los geleefd terwijl hij onzorgvuldig met de natuur omsprong.

In 2020 probeerde Jelmer Mommers in zijn boek “Hoe Gaan We Dit Uitleggen” oplossingen aan te bieden. Maar zijn er anderen hun bedenkingen omtrent oplossingen tegen de opwarming van de aarde zouden die ons er toe moeten brengen dit werkelijk zeer ernstig te gaan nemen. Het is namelijk zo ver gekomen dat wij die opwarming niet zo dadelijk zullen kunnen stoppen. Vandaag dragen wij de lasten van de industriële revolutie en van het enorm consumptie gedrag van onze westerse wereld.

De grote meerderheid van de in de geïndustrialiseerde landen zijn niet echt bekommerd over de weerslag van goederen die zij zichzelf aanschaffen. Zij willen die goederen volstrekt hebben, wat de kost naar natuur of mens ook moge zijn. Zo zijn er massa’s jongeren die nar de Primark gaan zonder zich af te vragen hoe die goederen worden gemaakt onder welke voorwaarden. Weinig mensen houden rekening met de ecologische voetafdruk omtrent zaken die zij zich veroorloven.

In 2015 werd er heel wat gepalaverd over het milieu en kwamen er ook heel wat jongeren op de straten doorheen heel Europa. Men had echt de indruk dat de politici er nu niet meer onderuit zouden kunnen gaan om de stem van bewuste burgers niet te aanhoren. Maar van de in Parijs beloofde maatregelen is er nog niet veel in huis gekomen.

Milieufilosoof Matthijs Schouten vroeg zijn studenten een aantal jaren of ze nog hoop op een goede toekomst voor deze aarde hebben. Elk jaar gingen er minder vingers omhoog. Embert Messelink sprak recent in een kerk een zeer met het milieu begane jonge vrouw, die hem vertelde dat ze niet van plan was nog kinderen op deze wereld te zetten. Ze durfde haar kinderen niet meer aan deze aarde toevertrouwen. Dat vond ze niet verantwoord. Ze had de hoop verloren.

In het Nederlands Dagblad vraagt Embert Messelink zich af

Kan het: hoopvol zijn en hoopvol leven? En dan niet alleen voor later, maar voor nu, elke dag dat we leven op deze wereld?

Volgens hem leven we in de kerk  vanuit het evangelie: het goede nieuws van Jezus. Daarom vraagt hij

Is dat ook van toepassing op klimaatverandering? Is het evangelie goed nieuws voor ijsberen? Voor een wereld die letterlijk in brand staat en tegelijk op tal van plekken overstroomt? Is het evangelie nog goed nieuws voor mensen die geloven dat elke bijdrage aan een schonere wereld een druppel op de gloeiende plaat is?

Tiende hagenpreek A Rocha op landgoed Schellerberg - Foto: Ingezonden foto

Tiende hagenpreek A Rocha op landgoed Schellerberg

Messelink in een recente hagenpreek voor A Rocha Zwolle legde hij deze vraag op tafel. A Rocha Zwolle is een actieve vijwilligersgroep die betrokken is bij het natuurbeheer in de Schellerwaarden langs de IJssel. A Rocha werkt vanuit een christelijke visie op de schepping. Daar koos Messelink Genesis 8 als vertrekpunt, het vervolg op het zondvloedverhaal.

Verscheidene mensen wijzen dikwijls naar de Islam waar ze dan van beweren dat er daar eeen onbarmachtige God is die zo maar mensen dood. Eerst en vooral vergeten ze dat Allah een titel is, die staat voor God. Wanneer Jezus over zijn hemelse Vader sprak in zijn moedertaal zei hij ook “Allah“. Deze God van Israël heeft steeds naar de mens en zijn omgeving gekeken. Op een bepaald ogenblik had de mens er zulk een janboel van gemaakt, dat God vond dat Hij moest optreden. Zo vinden wij zelfs een tijdsgebeuren waar God de hele aarde onder water liet lopen. Dit gebeurde wel nadat Hij de mens herhaaldelijk had gewaarschuwd. Maar de mens wenste toen de waarschuwingen van God niet te horen. Mozes heeft dat verhaal over die zondvloed in Genesis 8 opgetekend.

Dat Bijbelgedeelte gaat heel realistisch over goed en kwaad en hoe God daarmee omgaat.

schrijft Messelink  waarna hij Godswoorden aanhaalt:

‘Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, is nu eenmaal slecht.’

En reageert hier op:

Opvallend! Je zou kunnen zeggen, even heel menselijk gesproken: er is na de zondvloed sprake van veel realiteitszin bij God. Het kwaad is er en het blijft. Het zal blijven misgaan met de mensen, realiseert Hij zich. Dat is een gegeven dat God accepteert.

Realiteitszin: het kwaad is er en het blijft.

Als wij kijken naar wat er heden allemaal gebeurd kunnen wij erg ontsteld zijn, maar daarop zegt Messelink:

Dus als je ontstelt bent over wat er met de aarde gebeurt, door wat we als mensen kunnen aanrichten, wil ik wijzen op deze tekst: eigenlijk wisten we dat wel, toch?

 

Lees meer over zijn gedachte: > Kun je realistisch zijn over het klimaat en toch hoopvol leven als christen?

+

Voorgaand

Geen tijd meer voor uitstelgedrag

Het grote verzuim voortgezet in 2020

Welke politieke partij is het meest duurzaam?

Top van het geweten voor het klimaat in Parijs

Burgemeesters in het Vaticaan tegen moderne slavernij en klimaatverandering

Republikeins congreslid boycot paus wegens klimaat

Toenemende overstromingen bedreigen vijfde van wereldeconomie

Dit is het broeikaseffect en zo verklein je jouw koolstofvoetafdruk

Kledingruil

Open Discussie Zomer 2021

Toename van de kosten van extreem weer mogelijk onderschat

Hoe Gaan We Dit Uitleggen – Jelmer Mommers (boekbespreking)

Rubriek mobiliteit – augustus

Overstromingen in Limburg, Duitsland en België door extreem zware buien

Het Klimaatrapport en belangrijke taak voor Christenen

Niet wachten tot 2050

++

Aansluitend

 1. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 2. Wat levert het mij op?
 3. De Europese Unie – de Milieu-uitdagingen en uw stem
 4. Copenhagen roert menig hart
 5. Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02)
 6. ecologische voetafdruk
 7. Organisch voedsel en toezien dat er later nog iets te rapen zal zijn
 8. Hoe lang nog eer men het smelten van het ijs als gevaarlijk teken zal erkennen?
 9. Waterramp voor Wallonië, Vlaams-Brabant en Limburg

2 Comments

Filed under Ecologische aangelegenheden, Levensstijl, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Wereld aangelegenheden

Sense of scattering which can only be gathered by turning to Allah

Created in the image of the Highest, each of us has the possibility to let Him enter into the weak human heart, so that it can be able to withstand attacks from outside and make the frail human being strong enough to continue on its way closer to the One we need.

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

The Giver of the Source of light for mankind

The greatest Source of all is the One Who is a Spirit no man can see, but Who created out of chaos the Light and the universe, Al-Khaaliq Jehovah God. It is Him Who alone Who has the Power to turn the entities, He is the Evolver Al-Bari’ as well as Al-Musawwir The Fashioner, The One who forms His creatures in different pictures. He is Al-Qaabid or  The Constricter, The Retainer, The Withholder, The One who constricts the sustenance by His wisdomand expands and widens it with His Generosity and Mercy.

He gave a Source of Light so that man could come to see the Most Precious Light. He sent His prophet to give light on the land so that man could see the right path to the narrow gate.

The Most High (Al-Aliyy) Elohim, Jehovah God, as the Greatest One (Al-Kabeer) offered the world that light so that mankind could come out of the darkness of the present world. Allah gave that light so that man should not have to fear, for true there is no Power greater than The God of All that never tires from Alpha thru Omega beyond.. ..

The Sender of the Light is the One (Al-Ahad) Eternal and Independent One (As-Samad)

He should be The Great One, The Mighty (Al-Azeem), the Master who is relied upon in matters and reverted to in ones needs. Mankind has to know that they need Him, Who is (Al-Hafeez) the Preserver, (Al-Muhaimin) the Protector, the One who protects whatever and whoever He is willing to protect.

By the light He has sent to the world, people should be able to come to see Ar-Raafi, The Exalter, The Elevator, The One who lowers whoever does not fit to be recorded in the Book of life and falls under His Destruction whilst the others who recognise Him as the Most High shall be raised by His Endowment. Then they shall know Ar-Rahmaan, The Compassionate, The Beneficient, The One who has plenty of mercy for the believers and the blasphemers in this world and especially for the believers in the hereafter.

It is that light which came to the world who gave himself as a lamb and as a ransom for many in the hope his heavenly Father would accept that payment, which He did out of love for His sent one and for His creatures. there that Mighty Father showed that His the Ar-Raheem,  The Merciful, The One who has plenty of mercy for those who are willing to see the light and have it burning in their hearts, making of them worthy believers.

Jesus brought into the world the light of Al-Mu’min The Guardian of Faith, The One who witnessed for Himself that no one is God but Him. And He witnessed for His believers that they are truthful in their belief that no one is God but Him. In Him we should have faith and trust.

+

Preceding

Yo soy la luz del mundo – I Am the Light of the World – Ik ben het licht van de wereld

With Allah

++

Read also

 1. How much does man wants to be dependent on a Divine Creator?
 2. A 1st reply to the 4th Question Who is God 1 A Creating Being to be worshipped
 3. A 1st reply to the 4th Question Who is God 2 A Singular Supreme Spirit Being
 4. Only one God
 5. God is one
 6. God of gods
 7. Faith
 8. Faith and works
 9. Faith – Concerning Faith and the Gospel
 10. Epitome of the One Faith
 11. Faith – Possibilities
 12. Truth of Faith

+++

Related

 1. Allah’s Magnificent Name: Heartbeat of the Cosmos
 2. Al MusawwirFinding The One.
 3. If I wished I would have transmitted the monotheism from Al-Samad
 4. Is Bismillah of Surat Fatiha different from Bismillah of other suras in Quran?
 5. The Glue of our Sovereign God, Do you feel it?
 6. 1st Sunday of Lent, Reflect on Truths uncovered and the Goodness of God!
 7. Is there a blessing for me?

1 Comment

Filed under Reflection Texts, Religious affairs

With Allah ❤️

Many human minds wish to fathom Allah and grasp His thoughts. However, man is not capable of this, and therefore he thinks that there is no logic with God. But God is all logic and is the purest form of logical thinking. He is the Source of wisdom and orderly formation.

He has had a plan with His creation and with mankind from the beginning of time, and we can rely on Him to accomplish His Plan.

 

+

Preceding

Moral Patterns and Moral Decisions

++

Find also

Plan of salvation

+++

Related

 1. The death of logic
 2. Wittgenstein’s 1913 “On Logic, and How Not to Do It”
 3. There is no final truth…
 4. The Good and The Bad Within the Church Part-1 – Unleashed
 5. In need of Allah
 6. Jesus Christ’s True Teachings in Todays Wording Lesson-1 – Unleashed
 7. G-d Love 5(English-Poem) – Tanrı Sevgisi 5(Türkçe-Şiir)
 8. The Journey
 9. Allah and Death
 10. Bilal Philips: Words Written in Gold (6)

Try to get it!

With Allah there is no logic
With Allah the mind should stop judging
With Allah sensation play a song
A song of certainty all the path long
For Allah drew a plan
A plan Out of all We can
His plan is perfect
Away of all suspect
Enjoy your time
Allah rules the rhyme
Come on
Start singing
Doubt should be missing

Sohair

View original post

1 Comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #3 Cyberwars and prophesy

There are people who think people are and/or should be free to call onto Allah or to say  “Allahu akbar”, but more and more we see all over the capitalist world antagonism. The hostility we can find mostly in Alt right and Neo nazist groups but also by the very conservative  (not to say “fundamentalist Christians”). Those fundamentalist Christians have the pretension to tell others what words they may or should use even in languages which are not their own. Others, like atheists, look at them and laugh with them, certainly when there are shootings in a church and everybody calls unto their god and is not helped by him. those who look at such shooting might question then

Does god exist, and if so, is jesus christ/christianity, the correct and factual representation of god? Now, anyone sane knows god does not exist, but put that aside for the purpose of this essay, and let’s consider the question to be legitimate. {Seven Days Later: The Fundamentalist Christian Dictatorship of amerikkka}

The “Seer of Forbidden Truth“, creator of “The Manifesto of Forbidden Truth”, as a believer in other things than God, naturally finds it a joke  what happens in this world, because he does not know or does not understand what God gave to the first human beings and what the Plan is of God. She (or he) is not the only ” anarchist, atheist, Immortalist, virgin for life, lover of Self, hater of humanity” {About Me} and is a good example of several youngsters of this capitalist world, where there is no place for God, who think they have all knowledge with

thousands of different uniquely brilliant insights into humanity and the human condition of existence, recognized and articulated by Me within The Manifesto of Forbidden Truth. {About Forbidden Truth}

Maliciously misinformed websites spread quickly, and on social media lots of people wanted to help spread false messages and took every opportunity to say bad things about lovers of God. Certain religious groups, like the Jehovah’s Witnesses seemed to work as a red cloth on a bull. They were left holding the baby. Not that they would have been so eager to be a sitting target, but for many who call themselves Christian they are the scapegoat. Often we could see that Roman Catholics tried to get the attention away from their paedophile priests by using the Jehovah’s Witnesses as the fall guys, as if they are an organisation letting children molested by their elders. In several countries former Jehovah’s Witnesses got together to go against that organisation, but in some cases also against the believes of that group. Several ex-Jehovah’s Witnesses having turned their back to God and often also against other non-trinitarians. A problem with many ex-Jehovah’s Witnesses is that they often quit faith and start using a terrible language which undermines their sayings as well, because it takes away a lot of credibility and gives the impression they got so cross and frustrated because they did not get what they wanted. All the hate language we can see by those ex-JW is not helping the advancement of the preaching of the Kingdom of God. The Jehovah’s Witnesses Organisation also denying they made several prophesies which did not come to a reality, undermines also the value of that organisation and of the people who follow in the footsteps of that church.  A big problem also seems to be that lots of people in that organisation are not taken serious and

more half-truths and obfuscations*are spouted by these so-called ‘Men of God’, in defense of the indefensable, and it’s about time they were called out on it. {This is the main reason that I left the Jehovah’s Witnesses . . .}

Some of those ex-JW became very strong opponents of the true faith in Jehovah. Many joined the trinitarians who found some strong fighters against the Biblical truth and people who could help in the message of hate. It is even incredible to hear what those so called christians use against the ones who belief in only one God and not want to make their Jesus in their god.

Trinitarian or non-trinitarian Christian, every reader of the bible should know that those preachers who tell that Jesus has come already should be aware that they should be cautious for false teachings because:

“23 Then if any man shall say unto you, ‘Lo, here is Christ,’ or ‘there,’ believe it not. 24 For there shall arise false Christs and false prophets and shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Therefore, if they shall say unto you, ‘Behold, He is in the desert!’ go not forth; or ‘Behold, He is in the secret chambers!’ believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. 28 For wheresoever the carcass is, there will the vultures be gathered together.” (Mt 24:23-28 KJ21)

Even Jesus could not tell when he would be coming back. In case he is God, he naturally would have known and than he would have told a lie, though you should know that God does not tell lies and that Jesus did not sin and as such also did not tell lies. Human beings and human organisations can tell many lies and can spread fake news, but God is a God of truth, God of reliability and a God of order and not a God of confusion. His language is clear and not confusing. When He says something you should take it as what it says.

We all hear from time to time that the world is about to end.  The most famous case in recent years might be 2012, when the Mayan calendar ended and thus many thought the world would end in that year also.  (Yet we’re all still here.) {Matthew 24:35-36: “But Of That Day And Hour No One Knows…”}

writes

Follow the shepherd‘ who takes himself a false god but also recognises that

Ever since the beginning of the Church, there have been people who have risen up claiming to be the Messiah or the only way to Heaven. But we know from God’s Word that there is one way, one truth, one life, and that is Jesus. Scripture is very clear and very serious about the exclusivity of Christ and the Gospel. {Stay Woke [A Look at Matthew Chapter 24]}

and continues

Head’s up: false teachers are coming. They’ve been around for ages, actually; people who go around looking to deceive the Church. They’re wolves in sheep’s clothing and false messengers of an unbiblical and false gospel. This is a tool Satan has used for centuries that will culminate with the rise of the Anti-Christ in the last days. Don’t be misled! Look around; stay wokeLet your foundation be built on the truth of Jesus and that He is the only way to salvation. {Stay Woke [A Look at Matthew Chapter 24]}

Some people do not like it when some one comes at their door to talk about their faith. Stevie Turner is such a full time writer, who was a member of a church choir, and came to question why so many children are made to follow their parents’ religious views, and writes

I’ve had Mormons, Jehovah’s Witnesses, Buddhists and Baptists at my door trying to convert me to their way of thinking. Why? Why can’t I be left in peace to follow my own beliefs? I don’t go knocking on people’s doors telling them which religion to follow. My philosophy is – if you want to believe in God, then believe in Him. If you don’t believe, then that’s fine too. {A Little Bit of Controversy Now & Again…}

Did she ever think it could have been of interest in her and her future, and out of love for her that people came to her door to talk about their faith?

For sure we are told that by the time we come closer to the end times there shall be more preaching in the world. But we are also warned that the world shall be in a terrible godless state.

“36 But of that day and hour, knoweth no man, no, not the angels of Heaven, but My Father only. 37 But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. 38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark 39 and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. 40 Then shall two be in the field; the one shall be taken and the other left. 41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken and the other left. 42 “Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. 43 But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken into. 44 Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh.” (Mt 24:36-44 KJ21)

That world which does not want to know about God loves to use the internet platform to wage a cyberwar to divide society and to bring more hate between people and their religious groups. With that “cyberwarfare” we not only think of the use of digital attacks by one country or nation to disrupt the computer systems of another with the aim of creating significant damage, death or destruction. {(Ranger S., 2017 August 29)} Though we must be aware that it is not aimed uniquely at military or conflicting purposes. In a time when a cyberwar is a ‘bigger threat than terrorism’ people should know that the internet is by several people used to undermine the system and the stability in communities, countries and states.

When most people think of warfare they conjure images of combat on the front lines that are often depicted in historical war films. However, cyberwar is becoming an increasingly terrifying weapon. {Cyberwar}

Everywhere we can find groups who find themself superior to the other and who like to disparage the others.

Jesus who described his coming as similar to when the flood came, should have to make us wondering if we are prepared, or if we are just like when the flood suddenly came upon the people in Moses time (Matthew 24:37-41).

The world got the promise of God that there would never again be such a flood that the whole world would be under water. He warned that tsunami‘s and earthquakes would come more frequently and become stronger. The more frequently recurring natural disasters would get us closer to the time of Christ’s return and the to the rapture. And the time close to the return of Christ shall be a time of a lot of disorder, stress, nation fighting against nations and religions fighting against religions. when people would come to see such signs they should be prepared and not be like the foolish virgins or  the bridesmaids in the parables of Jesus. Even Jesus did not know the hour when it would come. In case he is God naturally he would have known but also would have lied when his disciples asked him when it would come. Therefore please make sure you are on guard and are ready for when the day would come. Take heed to yourself, so that your heart not become burdened by excessiveness and drunkenness and anxieties of life, and that Day comes on you unexpectedly. We must know God gave us His word to come to recognise the signs, but many shall be taken by it. For as a snare it will come on all those who dwell on the face of the whole earth. when we are willing to recognise that Jesus is the way to God and the way to salvation, the way to life, and worship the Only One True God we may count on the liberation by Christ and on his work as mediator between God and manTherefore let us not become weak and be taken by false teachings and fake news but be on the watch-out, every day praying that we may be counted worthy to escape all these things that will happen and to stand before the Son of Man. (see Matthew 24:36-44; Marc 13:32-37; Luke 21:34-38; Matthew 25:1-13).

 

+

Preceding

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #1 Abrahamic religions

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #2 War on God’s Plan, Name and title

++

Additional reading

 1. Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy
 2. God’s Plan, Purpose and teachings
 3. The flood, floods and mythic flood stories 1 Flooding and Water-waves
 4. Profitable disasters
 5. Facing disaster fatigue
 6. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 7. Are Christianity and Capitalism Compatible?
 8. Social media a destabilisation tool in the Middle East and Syrian conflict
 9. A busy 2017 #3 Fake, gossip and real news
 10. I have not hidden …
 11. Today’s thought “Sun, moon and stars” (January 22)
 12. Date Setting
 13. Signs of the Last Days
 14. Signs of the the last days when difficult times will come

+++

Related

 1. Muslim writer wants his “Allahu akbar” back
 2. Seven Days Later: The Fundamentalist Christian Dictatorship of amerikkka
 3. Why (Fundamentalist) Christians Hate Atheists
 4. On Jehovah’s Witnesses 
 5. Of Yehovah and Jehovah’s Witnesses — Dr. Michael Heiser
 6. FaithLeaks, a ‘Wikileaks for Religion,’ Releases Documents On Sexual Abuse Among Jehovah’s Witnesses
 7. My Last Defense
 8. Jehovah’s Witnesses Exposed! Jordan Maxwell and Santos Bonacci
 9. Waking Up Jehovah’s Witnesses With Proactive Activism in Poland
 10. Jehovah’s Witnesses and False Prophecies
 11. Watch: Gracefully Broken-Why We Left The Jehovah’s Witnesses
 12. Jehovah’s Witnesses Are Wrong: 14. God Gives Eternal Life
 13. My Story: Leaving Jehovah’s Witnesses at 15
 14. A Little Bit of Controversy Now & Again…
 15. The two Jehovah’s Witnesses
 16. Cult Programming That Causes Parental Alienation is Absolutely Dangerous
 17. Sad Note to the Jehovah’s Witnesses series
 18. How to Rescue Your Family from the Jehovah’s Witnesses?
 19. Why We Believe What We Do? You Sure About That? I Bet Not…
 20. A reply from a child molester. 
 21. Nancy Pelosi defends Al Franken and John Conyers but attacks Donald Trump and calls Roy Moore a child molester
 22. A Child Molester or a Democrat?
 23. Donald Trump is defending homophobic child molester Roy Moore
 24. “>Trump endorses accused child molester Moore for Senate
 25. An open letter to anyone who would vote for a child molester…
 26. Oh Alabama, You Hurt Me So…
 27. Moral Compass
 28. Online Predators
 29. Cardinal Law, central figure in church abuse scandal, dies
 30. Metropolitan Opera House Accused of Ignoring Reports of Child Molestation Involving Icon James Levine
 31. Hypocrisy on high alert
 32. Genesis 6:5
 33. “Life wasn’t meant to be Easy”
 34. Religion
 35. Understanding Shame growing up in a High Control Religious Group / Cult
 36. The Church and Survivors of Fundamentalist Religions
 37. I’ve been Published!
 38. Sexist Attitudes in the Church
 39. “I’m not coming back”
 40. Needing to Belong
 41. The Trials And Tribulations Of Life With Mental Illness
 42. Hmm…Dreams…
 43. Social Media and Democracy
 44. Cyberwar
 45. Cyberwar a ‘bigger threat than terrorism’
 46. We’re at Cyberwar
 47. Politicians Intermix Cyberwar, Information Warfare, And Fake News
 48. Sounds of a CyberWar
 49. Contribution to Cyberwar Attacks
 50. Tomorrow when the Cyberwar began
 51. Hacking and Cyberwar

20 Comments

Filed under Being and Feeling, Headlines - News, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, World affairs

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #2 War on God’s Plan, Name and title

There are Americans who think when God/Allah the Elohim Hashem Jehovah said He would provide a great nation an make its name grate that it is all about the United States of America. They often quote than Genesis 12:2-3 and at the saying

 And I Will Bless them that Bless thee

add

( Israel and USA ), {like e.g. Kristi Ann does in {Muslims bow and worship allah / satan Everyday!!}

The 45th president of the U.S.A. considers it his right to decide which city is going to be the capital of Israel. He thinks he can play for god and like several others can think he can hasten God’s Plan. Real lovers of God do know that Jerusalem shall become the capital not only of Israel but of the Kingdom of God here on earth. By his actions and the shouting of Neo-Nazis, Alt-Right people, Tea-party people against the use of “Allah” and against Muslims, several Muslims came to consider a country which is against them and started to hate it.

“We tend to see more negative sentiment among Muslims in the Middle East, such as those from Egypt and Jordan,” noted Bruce Stokes, director of global economic attitudes at Pew, as reported by the BBC. Read the rest of the article about what Muslims think about America.

Already in June 2015 Trump announced that he would be a candidate in the U.S. presidential election of 2016 and ban immigration by Muslims. Trump wrote about those and other issues in Crippled America: How to Make America Great Again (2015). Already on the campaign trail, the true nature of Donald Trump could be seen. Strangely enough his attitude towards women did not get him into jail. With his big mouth he managed to quickly established himself as a political outsider, a stance that proved popular with many voters — especially those in the Tea Party movement — and he frequently topped opinion polls, besting established Republican politicians. After his election people could see even more controversy than in the times of his campaign. He saying that others brought fake news seemed to be the champion on bringing nep news and many lies in speeches and via his preferred social medium  Twitter. Trump continuously made and makes inflammatory remarks, some of which were deemed offensive, especially to Mexicans, Muslims, and women.
Image result for PEOPLE FOR TRUMP CARTOONS Trumps also made it known he loves the poorly educated. and could count on them for their votes, them also believing everything he was promising. Several thought wrongly that he would loose the election by loving and accepting money from the Alt right and by himself not being afraid to show off his

mode of complete egomaniacal self-indulgence. { veteran GOP strategist Mike Murphy} {When so desperate to hold onto power}

He even was not afraid to have his family connection with the Russians to be used to attack Hilary Clinton and to have a strong weapon in his hand, which in the end made him win the election whilst he got not imprisoned for high treason.

In the daily Bible readings of January 22 we could read about the stars, the moon, the sun, and signs which should be something to get us think about a time coming. Though we are told not to turn one’s head from what is going on, but also that we should not rack our brains over when Jesus would return and the end-times start. Though let us be convinced that Jesus warned that we should be ready at every moment and that we can see signs of it coming our way.

Trump me make others afraid that he shall not hesitate to start a war, but that does not mean he shall be able to start a war which is going to destroy the world.

“4  And Jesus answered and said unto them,

“Take heed that no man deceive you; 5 for many shall come in My name, saying, ‘I am Christ,’ and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet.” (Mt 24:4-6 KJ21)

Jesus warned his disciples that everybody should be prepared for the return of the authorised one from God, who shall return to judge the living and the dead. The world has to know that it shall have to undergo the beginning of the misery when people shall start to hate each-other so much that they shall try to set up eachother against those who think differently and against those who have a different religion than they.

“7 For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and ye shall be hated by all nations for My name’s sake.” (Mt 24:7-9 KJ21)

Jesus was also aware that many would not want to have something to do with him or would not believe that he is the sent one from God, the son of man and son of God, who is authorised by God to speak in His Name. The ones which would have made him into their god shall come to roar and bellow with anger. At the different Facebook Groups and in several blog postings we can see how so called “Christians” oppose those who accept Jesus his ransom offer but do not want to make him into their god but keep loving the God of Jesus and the God of Abraham, Who is an eternal Spirit no man can see.

We are also warned that many shall try to bring the true believers of the One God Who is One, to worship false and even plural gods.

“And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.” (Mt 24:12 KJ21)

Instead of showing the love for their neighbour they shall try to bring hate against those which they start considering a ‘taker of their place’ and ‘an intruder’ or an ‘unwanted refugee‘. Those who love Jesus Christ shall be able to see how many who call themselves Christian shall not keep to the teachings of Christ and shall not keep to the Golden rule or Royal commandment of Christ. Many of those false teachers shall try to have the others to believe they should not do anything any more and that Jesus saved them and as such all shall come into heaven. Many of those false teachers shall like to convince the others no ‘Works of faith‘ shall have to be done and that one can enjoy all the Works of the flesh.

The world shall come to see that lots of people who call themselves Christian make a mockery of god by telling He knows everything but having Jesus as their god who did not know a lot of things, even not the very important matter of his return. Their teachings shall bring a lot away form the one who is the way to God. Those false teachers also wanting to take away the title of God (like Allah in certain languages) and taking away the Name of God, replacing it with “Lord” are making it that it even becomes more difficult for others to come to recognise the Only One true God, Jehovah, and the sent one from God, Jesus Christ the Messiah.

Many english speaking ones are wanting that others use their word for the title ‘god’ and by pressing others to take away the word ‘Allah’ (The God) and to replace Jehovah the Name of God with Lord, they should know they make it even more difficult for non believers to come to see Who the Real and Only One God is. Today we already find lots of Christians who are confused between Jesus and God.

The World Evangelical Alliance (WEA) recognised already the problem of certain translations in other languages than English and wrote:

“that there is significant potential for misunderstanding of the words for ‘father‘ and ‘son‘ when applied to God, and that in languages shaped by Islamic cultures, the potential is especially acute and the misunderstandings likely to prove especially harmful to the reader’s comprehension of the gospel.” {5 Reasons “Muslim Friendly” Bible Translations are Counterproductive}

Though several English speaking people seem to be very cross with the common title “Allah” for what we consider “The God” and therefore attack such bible translations like what they call the “Muslim friendly” bible translations or “Muslim Idiom Translations” (MITs), though in those regions those books are spread, already for many centuries “Allah” has been the common title to talk about The God, by non-believers, believers, be them Christians or Muslims or even Hindu.

+

Preceding

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #1 Abrahamic religions

++

Additional reading

 1. Looking for answers on the question Is there a God #2 Pantheon of gods and celebrations
 2. Another way looking at a language #5 Aramic, Hebrew and Greek
 3. Another way looking at a language #6 Set apart
 4. The Bible and names in it
 5. The Almighty Lord God of gods King above all gods
 6. Hashem השם, Hebrew for “the Name”
 7. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #13 Prayer #11 Name to be set apart
 8. Written to recognise the Promissed One
 9. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 10. Lord in place of the divine name
 11. Lord and owner
 12. Names, Titles, and Characters of Jesus Christ
 13. Old and newer King James Versions and other translations #11 Muslim Idiom Translations
 14. Kingdom of God what will it be like
 15. When so desperate to hold onto power
 16. Gates to different belief systems in this world
 17. A Royal Rule given to followers of Christ
 18. Thought for those who think it is not necessary to do any works any more
 19. When having found faith through the study of the Bible we do need to do works of faith
 20. Faith, storms and actions to be taken
 21. We Are The Children Of God
 22. Worthy partakers of the body of Christ
 23. God loving people justified
 24. God’s wrath and sanctification
 25. Religious people and painful absence of spring of living water
 26. Christian clergyman defiling book which did not belong to him
 27. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 2 Prayer and neighbour love

+++

Related

 1. Limited Atonement and the Divine Command to Believe Falsehood
 2. I was wrong – but I am right – Calvinists preach a false gospel.
 3. Ashamed to be muslim
 4. How Not to Be Muslim..
 5. Obama “Muslims must be cherished and nurtured…”
 6. The Racists Are Complaining About Muslim Indoctrination In Their Schools — Reblog
 7. Love, Hate and Other Filters – A Muslim girl faces Islamophobia, love and her Dreams
 8. Book Review: What would a Muslim say?
 9. Muslim writer wants his “Allahu akbar” back
 10. Muslim Tells Aussie Christians The Truth!
 11. Why do so many Muslims hate America?
 12. Muslim Vikings and Abuses of History
 13. Hidden History: When Muslims Ruled in Europe
 14. The ‘I’ and ‘We’ in Independent Sri Lanka
 15. #WATWB: Muslim Man Who Saved Christians from ISIS
 16. Mosul’s Muslims to its Christians: Come Back To Your Home
 17. Sign of Hypocrites
 18. Debate: Is the cross necessary for salvation? (Adnan Rashid vs. James White) (and interaction with a Roman Catholic Response)
 19. The Week So far – With Yvonne Ridley – Impressed with Turkey, perturbed by Trump, concerned with UK Mosques, Khans boycott Israel and the helpless SAS
 20. Jews join forces with Muslims to help Invaders in Europe
 21. Social Media and Democracy
 22. Are We Questioning The News?
 23. The (almost) complete history of ‘fake news’ – BBC News
 24. Submitted: Mercer County Mafia Uses “fake news” Outlets
 25. Did “fake news” drag down journalism? No, it just exploited a vulnerable industry: journalism’s collapse cannot be blamed on fake news.
 26. HuffPost’s Blogger Platform: A Brief History of Fake News
 27. Twitter will email 677,775 users who engaged with Russian election trolls
 28. Plato, Trump and the Wall
 29. What is The Trust Project?
 30. America’s Future at Risk
 31. The Rise and Fall of CNN: The Most Busted Name in News
 32. Fake News is Less Manipulative Than Thought
 33. To avoid fake news on Facebook, just avoid all news on Facebook?

28 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Cultural affairs, Economical affairs, Headlines - News, History, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, World affairs

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #1 Abrahamic religions

2016 was already a year of great dissonance, 2017 was not so much better. It did turn its back unto us, but left a big stamp on what we might expect for this year. The world looked with astonishment to the one who managed to become the 45th president of the United States of America. What most people in the West thought would not ever happen did happen. It shows how mistaken we can be.

Like their leader,who thinks he can decide which place has to be the capital of a certain country, several of the citizens of that so called ‘united’ States think they may decide which word people have to use to speak about their god or how to call God. On many internet platforms and chat-groups or Facebook Groups, those Americans want to forbid people in whose languages already thousands of years before the U.S.A. was founded, the word Allah was used to denote “God” to call the Most High Maker “Allah”. They forgetting that this title’s origin can be traced back to the earliest Semitic writings in which the word for “god” was il or el, the latter being used in the Hebrew Bible (Old Testament). Allāh is the standard Arabic word for God and is used by Arab speaking people as well as in many other languages by Christians as well as by Muslims .

Those English speaking Americans having the pretentious to decide which word other language speaking people may use for speaking about their God. Worse is that several of those stubborn Americans do not want to see that they commit blasphemy against the Divine Creator. One can wonder if it is because of their education of lack of education that those Americans go so much against the word “Allah” they even do not come to see or understand that it is a common title for “God” in many languages and in many countries outside the United States of America and in many religious groups.

0042_20Just to few some active bloggers, we can find a person living in in Troutdale, Oregon USA, who loves cats and perhaps likes to crawl like one. Though she writes to be a lover of Christ we can not see that expressed in her writings which are a continuous attack on a group of people as well on those who dare to use “Allah” to speak about their “God”. Strange that an “average man who tries to do his best at being the kind of person the Bible tells us we are all suppose to be” likes to follow and duplicate her writings doing just the opposite the Bible tells and also bringing blasphemy to the Divine Creator.  Though both have a writing where they quote (Exodus 20:3 KJV) they both, like many other Americans love an other god, are even not afraid to draw pictures of their god and worship in front of graven images (though that is against the commandments of the Only One True God). In the cartoons they publish they also say umbilical things and want their readers to believe “Jesus is the only one god”, instead of recognising that Jesus is the son of God. Naturally the Old Poet and Kristi Ann are free to take whatever god they want, but they should not forbid others to use the title “Allah” for the Only One True God, the Elohim Hashem Jehovah. If they do not want to see that Jesus is the way to the Only One True God, that is their problem and their right, but they should not hinder those who want to love Christ Jesus and take the God of Jesus as their “Allah“.

Though the

people make the statement that all ‘these religions’ pray to the same God, they just call Him/Her by a different name, so why can’t they all just get along? {Do All 3 Abrahamic Religions Pray To The Same God? That Answer Is Simple: No!}

In a certain way he is right because Jews, real Christians and Muslims worship the Only One True God, Whose Name is Jehovah, whilst the majority of those who call themselves Christian do not worship the same God as Jesus but have made Jesus into their god, and in fact are ‘hidden’ polytheists, having a three-headed god with different qualities as the main god.

But the Old Poet has an other view on that and see other reasons for not believing that they worship the same god. He writes

This statement would be nice, if it were true, but it isn’t at all correct. Mostly the people I have heard say this nonsense have been the Hollywood types or talking heads from the NYC area. People who make this assumption tend to be people who have no knowledge of what the different religions teach and usually have no knowledge of even the teachings of one religion. {Do All 3 Abrahamic Religions Pray To The Same God? That Answer Is Simple: No!}

The Old poet recognises that there are different divisions in the Christian communities, of which he claims that they

have no knowledge of what the different religions teach and usually have no knowledge of even the teachings of one religion. {Do All 3 Abrahamic Religions Pray To The Same God? That Answer Is Simple: No!}

Strange enough he says himself

“Yet I am not going to stone any believers in Jesus Christ whether they are Protestant or Catholic.” {Do All 3 Abrahamic Religions Pray To The Same God? That Answer Is Simple: No!}

Though he condemns all those Catholics and Protestants who use the word “Allah” and condemns all the Bibles and Christian teaching books where the writers use “Allah” when they speak about their God, be it a Trinity or a Binary or Unitarian God. Very strange it becomes, when he continues

One of the many things I have never understood in life is how groups that believe that Jesus Christ is our Saviour and King can raise their weapons against another person who believes the same thing, in the name of Religion, in the name of Christ! This confusion isn’t just among Christian Churches, let God be the Judge, we are not qualified. {Do All 3 Abrahamic Religions Pray To The Same God? That Answer Is Simple: No!}

But he himself and his favourite female writer do throw stones to all those Christians who worship Allah and have Jesus Christ as their saviour. He asks God to be the judge, but he himself judges all those people who do not speak English and use the words of their language to speak about God and not his English title he likes so much. By his writings he also condemns the books which got an imprimatur from the Roman Catholic Church and have the title of God written as “Allah”. By her writings Kristi Ann indicates than that that Roman Catholic Church is the instrument of “Satan”.

Kristi Ann further writes on her website

Only Devout Judaism and Christianity is Right {He is (Yahweh-Jehovah) God!!}

though seems to overlook that no Jew or no real Christian would ever believe in her three gods: a God the Father, god the son and a god the Holy Spirit. For real lovers of the Jewish Nazarene rabbi there is only One and the same God, The God of the Jews and Muslims, namely the God of Abraham, Isaac, Jacob, Jeshua (Christ Jesus) and his disciples, the God of Israel, the El Shaddai, Jehovah Jireh.

In her article He is (Yahweh-Jehovah) God!! she brings a lot of quotes from the Holy Scriptures, which she herself does not seem to belief, because she has made herself an other god than the God of the Bible. She may do that, but then she may not throw stones to those who prefer to believe those verses which declare that there is Only One True God.

When she then also attacks those people who use their own language and not English, it becomes to much to bare or to let it circulate the internet without any reaction. It is not up to her, or any other person who calls himself or herself Christian, to dictate that the words to describe the Most High Divine Creator of all things should be their English word “God”. We and all those for which “Allah” is the word to describe the title of the Most High God should not be dictated by American nationalists and/or Neo-Nazis which title to use, or should not be dictated by them to have such or such city as their capital. They may have freedom of speech but should also have others to have the same freedom of speech and the freedom of language.

Several American Christian magazines try also to bring confusion and have those who use the word “Allah” to denounce that God or those using that title

“The key condition behind calling the Christian God Allah is that Allah must refer to the same God as the one in the Bible. However, this requirement presents “a huge problem for both Muslims and Christians….” From its very starting point Islam denies what Christianity takes as its central truth claim – the fact that Jesus Christ is the only begotten Son of the Father. If Allah has no Son by definition, Allah is not the God who revealed himself in the Son. How then can the use of Allah by Christians lead to anything but confusion …and worse?” {passage from the ‘Christian Post’, U.S. (Is Calling the Christian God ‘Allah’ Wrong? – August 23, 2007)  Ustaz Azahar A Pluralist?}

That writer like many Muslims seems to forget that lots of Muslims may be confused by the son part, though they still also call Abraham their patriarch and themselves children of Abraham.

From Muslim site there is also a grudge against all those who use the word “Allah” as if they have the sole right to use that word.

“Allah” in the Bible – Two copies of the Bible in Malay (L) and the Iban dialect are seen in this picture illustration taken in Kuala Lumpur January 2, 2014. REUTERS/Samsul Said

In this country, Allah has been used to refer to God, whereas Tuhan, which the ruling party wants Catholics/Christians to use, is a generic term which is non specific, hence the refusal by the Malay/indigenous language speaking Catholics and Christians to budge. {Malaysia: Muslims confiscate Bibles, police threaten arrests if non-Muslims use word “allah”}

To the West and East it is clear the U.S.A. would not love more to have an American take-over. Their president like a little child boasts about having a bigger button than the North Koreans have, and by always shouting about having better and bigger weapons he and his Alt-Right friends and those who call themselves Christian but fight against all who have an other idea or use other words than they, are a danger for world peace.

As we can see what happened in certain Muslim countries wanting to have the sole use for the word of “god” them claiming they alone should be allowed to use “Allah” we now find the opposite by fundamentalist Christians (mainly North American U.S.A. citizens) who claim that everybody should use their word and nobody alse should use the title “god” for any other god, though they forget that the bible itself calls angels, Moses, Pharao, Baal, Apollo; Zeus, “god” (notice the small letter), even when they (according to us) are not their god Jesus , nor the Real Divine Creator God above all gods, the Host of hosts, which has in certain languages also the title “God” (with capital) or “Allah”, the Elohim Hashem Jehovah, the Only One True God.

The smear of certain Christians, their strong reactions against users of the title “Allah” and their strong reactions against those who prefer the Islamic Faith, doing as if all Muslims are Islamic terrorists and haters of God, makes it that we see it coming closer to the times the Bible mentions that religion shall come up against religion.

+

Preceding

Crisis man needed in this world

+

Additional reading

 1. Today’s thought “Sun, moon and stars” (January 22)
 2. The language of Jesus and the title of God
 3. Government school classroom assignment on world religions in discussion and Islamophobia gone wild
 4. ISIS cannot be presenters of the real Islam
 5. Malaysia requires sole use of God’s title for Muslims
 6. The Divine name of the Creator

+++

Kristi Ann falsely claiming that the Quran would say “Allah” or “The God”, Whom we take to be Jehovah, is the “Best of deceivers” and Satan

The blasphemous postings: by Kristi Ann “Muslims bow and worship allah / satan Everyday!!” + “allah is NOT a god!!” and the reposting by Old Poet’s ‘Truth troubles’: allah is NOT a god!! are just one of the disturbing postings on the net we encountered the last few months.

+++

Related articles

 1. Kalimah Allah: The Argument of a (Very) Confused Man
 2. Ustaz Azahar A Pluralist?
 3. Islamic Authorities Seize Bibles Because Christians Use the Word ‘Allah’
 4. For Bumiputera Christians, ‘Allah’ ban akin to cultural ‘genocide’, says archbishop
 5. Malaysia: Muslims confiscate Bibles, police threaten arrests if non-Muslims use word “allah”
 6. Arabic Bibles have been falsified to please Muslim converts
 7. Imam Goes Off Script at Vatican
 8. Pope Francis: Vicar of Allah?
 9. Be good even if you don’t receive good, not because of other’s sake but because Allah loves the good doers. -Ibn al-Qayyim.
 10. 99 Names of Allah: al-Rahman
 11. Part 103: To Allah do we belong…
 12. HumanBeing Can only Dream
 13. Masha Allah! Qur’an offers a clearer understanding of Prophet Isa (Jesus).
 14. What is God?
 15. ​Christianity Vs Islam.
 16. Depression in Islam
 17. Why did Vikings have “Allah” embroidered into funeral clothes?
 18. No issue about using ‘Allah’ for God
 19. The Spheres of Heaven
 20. Eid Reflection: Allah is Beautiful and Loves Beauty (The Beautification of Man by God)
 21. Allah Made Easy #2
 22. Why do so many Muslims hate America?

27 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Headlines - News, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

100 Direct Instructions!

Colors of my life

100 direct instructions by Allah in the Quran for mankind with references:
1. Do not be rude in speech (3:159)

2. Restrain Anger (3:134)

3. Be good to others (4:36)

4. Do not be arrogant (7:13)

5. Forgive others for their mistakes (7:199)

6. Speak to people mildly (20:44)

7. Lower your voice (31:19)

8. Do not ridicule others (49:11)

9. Be dutiful to parents(17:23)

10. Do not say a word of disrespect to parents (17:23)

11. Do not enter parents’ private room without asking permission (24:58)

12. Write down the debt (2:282)

13. Do not follow anyone blindly (2:170)

14. Grant more time to repay if the debtor is in hard time (2:280)

15. Don’t consume interest (2:275)

16. Do not engage in bribery (2:188)

17. Do not break the promise (2:177)

18. Keep the trust (2:283)

19. Do not mix the truth with falsehood (2:42)

20. Judge with…

View original post 664 more words

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters