Tag Archives: Allah

DON’T listen to them!!

Allah, Jehovah our God, Who is the Almighty, Who takes away our fear, sorrows and gives us hope in better times, is the One to Whom we look up and praise for all the wonders we might enjoy around us.

There are lots of people who try to get us away from our faith in God. We should be careful not to fall into their trap. The Scriptures warn of such false teachers, deceivers and tricksters who might lead us astray.

Try to get it!

They say be ready for the disappointment from any one at any time..

And I say ” Be ready for happiness.. Joy.. Money.. Health… Good company.. ”

That’s what I think of God..

What do you think of God???…

🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹

View original post

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters

Here and there♥️

 

Try to get it!

The remained time is short
But we do Not pay attention
Yeah
We will be asked about every thing
Important and unimportant
There is a big difference between here and there

There you can Not look back
There you can Not change What has been done by you
But here you still have the chance to look back
You still have the chance to repaire and to change What should be changed
There… We will live an endless peace
Here… we can Create our peace But it is a temporary peace
This peace of ‘here’ needs a lot of work and patience to be achieved
There.. We do Not work Or try to achieve anything
There we only harvest What we did ‘here’…
Our time here is too short But we can do a lot
There.. our time is caculated differently and although it is endless Or long But we…

View original post 225 more words

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters

Bij klimaatveranderingen toch hoopvol leven als Christen

Men kan er niet meer omheen. Er gaat duidelijk wat mis met deze wereld. Al veel te lang heeft de mens de klimaatopwarming genegeerd en heeft de mens er zo maar op los geleefd terwijl hij onzorgvuldig met de natuur omsprong.

In 2020 probeerde Jelmer Mommers in zijn boek “Hoe Gaan We Dit Uitleggen” oplossingen aan te bieden. Maar zijn er anderen hun bedenkingen omtrent oplossingen tegen de opwarming van de aarde zouden die ons er toe moeten brengen dit werkelijk zeer ernstig te gaan nemen. Het is namelijk zo ver gekomen dat wij die opwarming niet zo dadelijk zullen kunnen stoppen. Vandaag dragen wij de lasten van de industriële revolutie en van het enorm consumptie gedrag van onze westerse wereld.

De grote meerderheid van de in de geïndustrialiseerde landen zijn niet echt bekommerd over de weerslag van goederen die zij zichzelf aanschaffen. Zij willen die goederen volstrekt hebben, wat de kost naar natuur of mens ook moge zijn. Zo zijn er massa’s jongeren die nar de Primark gaan zonder zich af te vragen hoe die goederen worden gemaakt onder welke voorwaarden. Weinig mensen houden rekening met de ecologische voetafdruk omtrent zaken die zij zich veroorloven.

In 2015 werd er heel wat gepalaverd over het milieu en kwamen er ook heel wat jongeren op de straten doorheen heel Europa. Men had echt de indruk dat de politici er nu niet meer onderuit zouden kunnen gaan om de stem van bewuste burgers niet te aanhoren. Maar van de in Parijs beloofde maatregelen is er nog niet veel in huis gekomen.

Milieufilosoof Matthijs Schouten vroeg zijn studenten een aantal jaren of ze nog hoop op een goede toekomst voor deze aarde hebben. Elk jaar gingen er minder vingers omhoog. Embert Messelink sprak recent in een kerk een zeer met het milieu begane jonge vrouw, die hem vertelde dat ze niet van plan was nog kinderen op deze wereld te zetten. Ze durfde haar kinderen niet meer aan deze aarde toevertrouwen. Dat vond ze niet verantwoord. Ze had de hoop verloren.

In het Nederlands Dagblad vraagt Embert Messelink zich af

Kan het: hoopvol zijn en hoopvol leven? En dan niet alleen voor later, maar voor nu, elke dag dat we leven op deze wereld?

Volgens hem leven we in de kerk  vanuit het evangelie: het goede nieuws van Jezus. Daarom vraagt hij

Is dat ook van toepassing op klimaatverandering? Is het evangelie goed nieuws voor ijsberen? Voor een wereld die letterlijk in brand staat en tegelijk op tal van plekken overstroomt? Is het evangelie nog goed nieuws voor mensen die geloven dat elke bijdrage aan een schonere wereld een druppel op de gloeiende plaat is?

Tiende hagenpreek A Rocha op landgoed Schellerberg - Foto: Ingezonden foto

Tiende hagenpreek A Rocha op landgoed Schellerberg

Messelink in een recente hagenpreek voor A Rocha Zwolle legde hij deze vraag op tafel. A Rocha Zwolle is een actieve vijwilligersgroep die betrokken is bij het natuurbeheer in de Schellerwaarden langs de IJssel. A Rocha werkt vanuit een christelijke visie op de schepping. Daar koos Messelink Genesis 8 als vertrekpunt, het vervolg op het zondvloedverhaal.

Verscheidene mensen wijzen dikwijls naar de Islam waar ze dan van beweren dat er daar eeen onbarmachtige God is die zo maar mensen dood. Eerst en vooral vergeten ze dat Allah een titel is, die staat voor God. Wanneer Jezus over zijn hemelse Vader sprak in zijn moedertaal zei hij ook “Allah“. Deze God van Israël heeft steeds naar de mens en zijn omgeving gekeken. Op een bepaald ogenblik had de mens er zulk een janboel van gemaakt, dat God vond dat Hij moest optreden. Zo vinden wij zelfs een tijdsgebeuren waar God de hele aarde onder water liet lopen. Dit gebeurde wel nadat Hij de mens herhaaldelijk had gewaarschuwd. Maar de mens wenste toen de waarschuwingen van God niet te horen. Mozes heeft dat verhaal over die zondvloed in Genesis 8 opgetekend.

Dat Bijbelgedeelte gaat heel realistisch over goed en kwaad en hoe God daarmee omgaat.

schrijft Messelink  waarna hij Godswoorden aanhaalt:

‘Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, is nu eenmaal slecht.’

En reageert hier op:

Opvallend! Je zou kunnen zeggen, even heel menselijk gesproken: er is na de zondvloed sprake van veel realiteitszin bij God. Het kwaad is er en het blijft. Het zal blijven misgaan met de mensen, realiseert Hij zich. Dat is een gegeven dat God accepteert.

Realiteitszin: het kwaad is er en het blijft.

Als wij kijken naar wat er heden allemaal gebeurd kunnen wij erg ontsteld zijn, maar daarop zegt Messelink:

Dus als je ontstelt bent over wat er met de aarde gebeurt, door wat we als mensen kunnen aanrichten, wil ik wijzen op deze tekst: eigenlijk wisten we dat wel, toch?

 

Lees meer over zijn gedachte: > Kun je realistisch zijn over het klimaat en toch hoopvol leven als christen?

+

Voorgaand

Geen tijd meer voor uitstelgedrag

Het grote verzuim voortgezet in 2020

Welke politieke partij is het meest duurzaam?

Top van het geweten voor het klimaat in Parijs

Burgemeesters in het Vaticaan tegen moderne slavernij en klimaatverandering

Republikeins congreslid boycot paus wegens klimaat

Toenemende overstromingen bedreigen vijfde van wereldeconomie

Dit is het broeikaseffect en zo verklein je jouw koolstofvoetafdruk

Kledingruil

Open Discussie Zomer 2021

Toename van de kosten van extreem weer mogelijk onderschat

Hoe Gaan We Dit Uitleggen – Jelmer Mommers (boekbespreking)

Rubriek mobiliteit – augustus

Overstromingen in Limburg, Duitsland en België door extreem zware buien

Het Klimaatrapport en belangrijke taak voor Christenen

Niet wachten tot 2050

++

Aansluitend

 1. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 2. Wat levert het mij op?
 3. De Europese Unie – de Milieu-uitdagingen en uw stem
 4. Copenhagen roert menig hart
 5. Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02)
 6. ecologische voetafdruk
 7. Organisch voedsel en toezien dat er later nog iets te rapen zal zijn
 8. Hoe lang nog eer men het smelten van het ijs als gevaarlijk teken zal erkennen?
 9. Waterramp voor Wallonië, Vlaams-Brabant en Limburg

3 Comments

Filed under Ecologische aangelegenheden, Levensstijl, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Wereld aangelegenheden

Sense of scattering which can only be gathered by turning to Allah

Created in the image of the Highest, each of us has the possibility to let Him enter into the weak human heart, so that it can be able to withstand attacks from outside and make the frail human being strong enough to continue on its way closer to the One we need.

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

The Giver of the Source of light for mankind

The greatest Source of all is the One Who is a Spirit no man can see, but Who created out of chaos the Light and the universe, Al-Khaaliq Jehovah God. It is Him Who alone Who has the Power to turn the entities, He is the Evolver Al-Bari’ as well as Al-Musawwir The Fashioner, The One who forms His creatures in different pictures. He is Al-Qaabid or  The Constricter, The Retainer, The Withholder, The One who constricts the sustenance by His wisdomand expands and widens it with His Generosity and Mercy.

He gave a Source of Light so that man could come to see the Most Precious Light. He sent His prophet to give light on the land so that man could see the right path to the narrow gate.

The Most High (Al-Aliyy) Elohim, Jehovah God, as the Greatest One (Al-Kabeer) offered the world that light so that mankind could come out of the darkness of the present world. Allah gave that light so that man should not have to fear, for true there is no Power greater than The God of All that never tires from Alpha thru Omega beyond.. ..

The Sender of the Light is the One (Al-Ahad) Eternal and Independent One (As-Samad)

He should be The Great One, The Mighty (Al-Azeem), the Master who is relied upon in matters and reverted to in ones needs. Mankind has to know that they need Him, Who is (Al-Hafeez) the Preserver, (Al-Muhaimin) the Protector, the One who protects whatever and whoever He is willing to protect.

By the light He has sent to the world, people should be able to come to see Ar-Raafi, The Exalter, The Elevator, The One who lowers whoever does not fit to be recorded in the Book of life and falls under His Destruction whilst the others who recognise Him as the Most High shall be raised by His Endowment. Then they shall know Ar-Rahmaan, The Compassionate, The Beneficient, The One who has plenty of mercy for the believers and the blasphemers in this world and especially for the believers in the hereafter.

It is that light which came to the world who gave himself as a lamb and as a ransom for many in the hope his heavenly Father would accept that payment, which He did out of love for His sent one and for His creatures. there that Mighty Father showed that His the Ar-Raheem,  The Merciful, The One who has plenty of mercy for those who are willing to see the light and have it burning in their hearts, making of them worthy believers.

Jesus brought into the world the light of Al-Mu’min The Guardian of Faith, The One who witnessed for Himself that no one is God but Him. And He witnessed for His believers that they are truthful in their belief that no one is God but Him. In Him we should have faith and trust.

+

Preceding

Yo soy la luz del mundo – I Am the Light of the World – Ik ben het licht van de wereld

With Allah

++

Read also

 1. How much does man wants to be dependent on a Divine Creator?
 2. A 1st reply to the 4th Question Who is God 1 A Creating Being to be worshipped
 3. A 1st reply to the 4th Question Who is God 2 A Singular Supreme Spirit Being
 4. Only one God
 5. God is one
 6. God of gods
 7. Faith
 8. Faith and works
 9. Faith – Concerning Faith and the Gospel
 10. Epitome of the One Faith
 11. Faith – Possibilities
 12. Truth of Faith

+++

Related

 1. Allah’s Magnificent Name: Heartbeat of the Cosmos
 2. Al MusawwirFinding The One.
 3. If I wished I would have transmitted the monotheism from Al-Samad
 4. Is Bismillah of Surat Fatiha different from Bismillah of other suras in Quran?
 5. The Glue of our Sovereign God, Do you feel it?
 6. 1st Sunday of Lent, Reflect on Truths uncovered and the Goodness of God!
 7. Is there a blessing for me?

1 Comment

Filed under Reflection Texts, Religious affairs

With Allah ❤️

Many human minds wish to fathom Allah and grasp His thoughts. However, man is not capable of this, and therefore he thinks that there is no logic with God. But God is all logic and is the purest form of logical thinking. He is the Source of wisdom and orderly formation.

He has had a plan with His creation and with mankind from the beginning of time, and we can rely on Him to accomplish His Plan.

 

+

Preceding

Moral Patterns and Moral Decisions

++

Find also

Plan of salvation

+++

Related

 1. The death of logic
 2. Wittgenstein’s 1913 “On Logic, and How Not to Do It”
 3. There is no final truth…
 4. The Good and The Bad Within the Church Part-1 – Unleashed
 5. In need of Allah
 6. Jesus Christ’s True Teachings in Todays Wording Lesson-1 – Unleashed
 7. G-d Love 5(English-Poem) – Tanrı Sevgisi 5(Türkçe-Şiir)
 8. The Journey
 9. Allah and Death
 10. Bilal Philips: Words Written in Gold (6)

Try to get it!

With Allah there is no logic
With Allah the mind should stop judging
With Allah sensation play a song
A song of certainty all the path long
For Allah drew a plan
A plan Out of all We can
His plan is perfect
Away of all suspect
Enjoy your time
Allah rules the rhyme
Come on
Start singing
Doubt should be missing

Sohair

View original post

1 Comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #3 Cyberwars and prophesy

There are people who think people are and/or should be free to call onto Allah or to say  “Allahu akbar”, but more and more we see all over the capitalist world antagonism. The hostility we can find mostly in Alt right and Neo nazist groups but also by the very conservative  (not to say “fundamentalist Christians”). Those fundamentalist Christians have the pretension to tell others what words they may or should use even in languages which are not their own. Others, like atheists, look at them and laugh with them, certainly when there are shootings in a church and everybody calls unto their god and is not helped by him. those who look at such shooting might question then

Does god exist, and if so, is jesus christ/christianity, the correct and factual representation of god? Now, anyone sane knows god does not exist, but put that aside for the purpose of this essay, and let’s consider the question to be legitimate. {Seven Days Later: The Fundamentalist Christian Dictatorship of amerikkka}

The “Seer of Forbidden Truth“, creator of “The Manifesto of Forbidden Truth”, as a believer in other things than God, naturally finds it a joke  what happens in this world, because he does not know or does not understand what God gave to the first human beings and what the Plan is of God. She (or he) is not the only ” anarchist, atheist, Immortalist, virgin for life, lover of Self, hater of humanity” {About Me} and is a good example of several youngsters of this capitalist world, where there is no place for God, who think they have all knowledge with

thousands of different uniquely brilliant insights into humanity and the human condition of existence, recognized and articulated by Me within The Manifesto of Forbidden Truth. {About Forbidden Truth}

Maliciously misinformed websites spread quickly, and on social media lots of people wanted to help spread false messages and took every opportunity to say bad things about lovers of God. Certain religious groups, like the Jehovah’s Witnesses seemed to work as a red cloth on a bull. They were left holding the baby. Not that they would have been so eager to be a sitting target, but for many who call themselves Christian they are the scapegoat. Often we could see that Roman Catholics tried to get the attention away from their paedophile priests by using the Jehovah’s Witnesses as the fall guys, as if they are an organisation letting children molested by their elders. In several countries former Jehovah’s Witnesses got together to go against that organisation, but in some cases also against the believes of that group. Several ex-Jehovah’s Witnesses having turned their back to God and often also against other non-trinitarians. A problem with many ex-Jehovah’s Witnesses is that they often quit faith and start using a terrible language which undermines their sayings as well, because it takes away a lot of credibility and gives the impression they got so cross and frustrated because they did not get what they wanted. All the hate language we can see by those ex-JW is not helping the advancement of the preaching of the Kingdom of God. The Jehovah’s Witnesses Organisation also denying they made several prophesies which did not come to a reality, undermines also the value of that organisation and of the people who follow in the footsteps of that church.  A big problem also seems to be that lots of people in that organisation are not taken serious and

more half-truths and obfuscations*are spouted by these so-called ‘Men of God’, in defense of the indefensable, and it’s about time they were called out on it. {This is the main reason that I left the Jehovah’s Witnesses . . .}

Some of those ex-JW became very strong opponents of the true faith in Jehovah. Many joined the trinitarians who found some strong fighters against the Biblical truth and people who could help in the message of hate. It is even incredible to hear what those so called christians use against the ones who belief in only one God and not want to make their Jesus in their god.

Trinitarian or non-trinitarian Christian, every reader of the bible should know that those preachers who tell that Jesus has come already should be aware that they should be cautious for false teachings because:

“23 Then if any man shall say unto you, ‘Lo, here is Christ,’ or ‘there,’ believe it not. 24 For there shall arise false Christs and false prophets and shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Therefore, if they shall say unto you, ‘Behold, He is in the desert!’ go not forth; or ‘Behold, He is in the secret chambers!’ believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. 28 For wheresoever the carcass is, there will the vultures be gathered together.” (Mt 24:23-28 KJ21)

Even Jesus could not tell when he would be coming back. In case he is God, he naturally would have known and than he would have told a lie, though you should know that God does not tell lies and that Jesus did not sin and as such also did not tell lies. Human beings and human organisations can tell many lies and can spread fake news, but God is a God of truth, God of reliability and a God of order and not a God of confusion. His language is clear and not confusing. When He says something you should take it as what it says.

We all hear from time to time that the world is about to end.  The most famous case in recent years might be 2012, when the Mayan calendar ended and thus many thought the world would end in that year also.  (Yet we’re all still here.) {Matthew 24:35-36: “But Of That Day And Hour No One Knows…”}

writes

Follow the shepherd‘ who takes himself a false god but also recognises that

Ever since the beginning of the Church, there have been people who have risen up claiming to be the Messiah or the only way to Heaven. But we know from God’s Word that there is one way, one truth, one life, and that is Jesus. Scripture is very clear and very serious about the exclusivity of Christ and the Gospel. {Stay Woke [A Look at Matthew Chapter 24]}

and continues

Head’s up: false teachers are coming. They’ve been around for ages, actually; people who go around looking to deceive the Church. They’re wolves in sheep’s clothing and false messengers of an unbiblical and false gospel. This is a tool Satan has used for centuries that will culminate with the rise of the Anti-Christ in the last days. Don’t be misled! Look around; stay wokeLet your foundation be built on the truth of Jesus and that He is the only way to salvation. {Stay Woke [A Look at Matthew Chapter 24]}

Some people do not like it when some one comes at their door to talk about their faith. Stevie Turner is such a full time writer, who was a member of a church choir, and came to question why so many children are made to follow their parents’ religious views, and writes

I’ve had Mormons, Jehovah’s Witnesses, Buddhists and Baptists at my door trying to convert me to their way of thinking. Why? Why can’t I be left in peace to follow my own beliefs? I don’t go knocking on people’s doors telling them which religion to follow. My philosophy is – if you want to believe in God, then believe in Him. If you don’t believe, then that’s fine too. {A Little Bit of Controversy Now & Again…}

Did she ever think it could have been of interest in her and her future, and out of love for her that people came to her door to talk about their faith?

For sure we are told that by the time we come closer to the end times there shall be more preaching in the world. But we are also warned that the world shall be in a terrible godless state.

“36 But of that day and hour, knoweth no man, no, not the angels of Heaven, but My Father only. 37 But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. 38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark 39 and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. 40 Then shall two be in the field; the one shall be taken and the other left. 41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken and the other left. 42 “Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. 43 But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken into. 44 Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh.” (Mt 24:36-44 KJ21)

That world which does not want to know about God loves to use the internet platform to wage a cyberwar to divide society and to bring more hate between people and their religious groups. With that “cyberwarfare” we not only think of the use of digital attacks by one country or nation to disrupt the computer systems of another with the aim of creating significant damage, death or destruction. {(Ranger S., 2017 August 29)} Though we must be aware that it is not aimed uniquely at military or conflicting purposes. In a time when a cyberwar is a ‘bigger threat than terrorism’ people should know that the internet is by several people used to undermine the system and the stability in communities, countries and states.

When most people think of warfare they conjure images of combat on the front lines that are often depicted in historical war films. However, cyberwar is becoming an increasingly terrifying weapon. {Cyberwar}

Everywhere we can find groups who find themself superior to the other and who like to disparage the others.

Jesus who described his coming as similar to when the flood came, should have to make us wondering if we are prepared, or if we are just like when the flood suddenly came upon the people in Moses time (Matthew 24:37-41).

The world got the promise of God that there would never again be such a flood that the whole world would be under water. He warned that tsunami‘s and earthquakes would come more frequently and become stronger. The more frequently recurring natural disasters would get us closer to the time of Christ’s return and the to the rapture. And the time close to the return of Christ shall be a time of a lot of disorder, stress, nation fighting against nations and religions fighting against religions. when people would come to see such signs they should be prepared and not be like the foolish virgins or  the bridesmaids in the parables of Jesus. Even Jesus did not know the hour when it would come. In case he is God naturally he would have known but also would have lied when his disciples asked him when it would come. Therefore please make sure you are on guard and are ready for when the day would come. Take heed to yourself, so that your heart not become burdened by excessiveness and drunkenness and anxieties of life, and that Day comes on you unexpectedly. We must know God gave us His word to come to recognise the signs, but many shall be taken by it. For as a snare it will come on all those who dwell on the face of the whole earth. when we are willing to recognise that Jesus is the way to God and the way to salvation, the way to life, and worship the Only One True God we may count on the liberation by Christ and on his work as mediator between God and manTherefore let us not become weak and be taken by false teachings and fake news but be on the watch-out, every day praying that we may be counted worthy to escape all these things that will happen and to stand before the Son of Man. (see Matthew 24:36-44; Marc 13:32-37; Luke 21:34-38; Matthew 25:1-13).

 

+

Preceding

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #1 Abrahamic religions

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #2 War on God’s Plan, Name and title

++

Additional reading

 1. Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy
 2. God’s Plan, Purpose and teachings
 3. The flood, floods and mythic flood stories 1 Flooding and Water-waves
 4. Profitable disasters
 5. Facing disaster fatigue
 6. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 7. Are Christianity and Capitalism Compatible?
 8. Social media a destabilisation tool in the Middle East and Syrian conflict
 9. A busy 2017 #3 Fake, gossip and real news
 10. I have not hidden …
 11. Today’s thought “Sun, moon and stars” (January 22)
 12. Date Setting
 13. Signs of the Last Days
 14. Signs of the the last days when difficult times will come

+++

Related

 1. Muslim writer wants his “Allahu akbar” back
 2. Seven Days Later: The Fundamentalist Christian Dictatorship of amerikkka
 3. Why (Fundamentalist) Christians Hate Atheists
 4. On Jehovah’s Witnesses 
 5. Of Yehovah and Jehovah’s Witnesses — Dr. Michael Heiser
 6. FaithLeaks, a ‘Wikileaks for Religion,’ Releases Documents On Sexual Abuse Among Jehovah’s Witnesses
 7. My Last Defense
 8. Jehovah’s Witnesses Exposed! Jordan Maxwell and Santos Bonacci
 9. Waking Up Jehovah’s Witnesses With Proactive Activism in Poland
 10. Jehovah’s Witnesses and False Prophecies
 11. Watch: Gracefully Broken-Why We Left The Jehovah’s Witnesses
 12. Jehovah’s Witnesses Are Wrong: 14. God Gives Eternal Life
 13. My Story: Leaving Jehovah’s Witnesses at 15
 14. A Little Bit of Controversy Now & Again…
 15. The two Jehovah’s Witnesses
 16. Cult Programming That Causes Parental Alienation is Absolutely Dangerous
 17. Sad Note to the Jehovah’s Witnesses series
 18. How to Rescue Your Family from the Jehovah’s Witnesses?
 19. Why We Believe What We Do? You Sure About That? I Bet Not…
 20. A reply from a child molester. 
 21. Nancy Pelosi defends Al Franken and John Conyers but attacks Donald Trump and calls Roy Moore a child molester
 22. A Child Molester or a Democrat?
 23. Donald Trump is defending homophobic child molester Roy Moore
 24. “>Trump endorses accused child molester Moore for Senate
 25. An open letter to anyone who would vote for a child molester…
 26. Oh Alabama, You Hurt Me So…
 27. Moral Compass
 28. Online Predators
 29. Cardinal Law, central figure in church abuse scandal, dies
 30. Metropolitan Opera House Accused of Ignoring Reports of Child Molestation Involving Icon James Levine
 31. Hypocrisy on high alert
 32. Genesis 6:5
 33. “Life wasn’t meant to be Easy”
 34. Religion
 35. Understanding Shame growing up in a High Control Religious Group / Cult
 36. The Church and Survivors of Fundamentalist Religions
 37. I’ve been Published!
 38. Sexist Attitudes in the Church
 39. “I’m not coming back”
 40. Needing to Belong
 41. The Trials And Tribulations Of Life With Mental Illness
 42. Hmm…Dreams…
 43. Social Media and Democracy
 44. Cyberwar
 45. Cyberwar a ‘bigger threat than terrorism’
 46. We’re at Cyberwar
 47. Politicians Intermix Cyberwar, Information Warfare, And Fake News
 48. Sounds of a CyberWar
 49. Contribution to Cyberwar Attacks
 50. Tomorrow when the Cyberwar began
 51. Hacking and Cyberwar

21 Comments

Filed under Being and Feeling, Headlines - News, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, World affairs

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #2 War on God’s Plan, Name and title

There are Americans who think when God/Allah the Elohim Hashem Jehovah said He would provide a great nation an make its name grate that it is all about the United States of America. They often quote than Genesis 12:2-3 and at the saying

 And I Will Bless them that Bless thee

add

( Israel and USA ), {like e.g. Kristi Ann does in {Muslims bow and worship allah / satan Everyday!!}

The 45th president of the U.S.A. considers it his right to decide which city is going to be the capital of Israel. He thinks he can play for god and like several others can think he can hasten God’s Plan. Real lovers of God do know that Jerusalem shall become the capital not only of Israel but of the Kingdom of God here on earth. By his actions and the shouting of Neo-Nazis, Alt-Right people, Tea-party people against the use of “Allah” and against Muslims, several Muslims came to consider a country which is against them and started to hate it.

“We tend to see more negative sentiment among Muslims in the Middle East, such as those from Egypt and Jordan,” noted Bruce Stokes, director of global economic attitudes at Pew, as reported by the BBC. Read the rest of the article about what Muslims think about America.

Already in June 2015 Trump announced that he would be a candidate in the U.S. presidential election of 2016 and ban immigration by Muslims. Trump wrote about those and other issues in Crippled America: How to Make America Great Again (2015). Already on the campaign trail, the true nature of Donald Trump could be seen. Strangely enough his attitude towards women did not get him into jail. With his big mouth he managed to quickly established himself as a political outsider, a stance that proved popular with many voters — especially those in the Tea Party movement — and he frequently topped opinion polls, besting established Republican politicians. After his election people could see even more controversy than in the times of his campaign. He saying that others brought fake news seemed to be the champion on bringing nep news and many lies in speeches and via his preferred social medium  Twitter. Trump continuously made and makes inflammatory remarks, some of which were deemed offensive, especially to Mexicans, Muslims, and women.
Image result for PEOPLE FOR TRUMP CARTOONS Trumps also made it known he loves the poorly educated. and could count on them for their votes, them also believing everything he was promising. Several thought wrongly that he would loose the election by loving and accepting money from the Alt right and by himself not being afraid to show off his

mode of complete egomaniacal self-indulgence. { veteran GOP strategist Mike Murphy} {When so desperate to hold onto power}

He even was not afraid to have his family connection with the Russians to be used to attack Hilary Clinton and to have a strong weapon in his hand, which in the end made him win the election whilst he got not imprisoned for high treason.

In the daily Bible readings of January 22 we could read about the stars, the moon, the sun, and signs which should be something to get us think about a time coming. Though we are told not to turn one’s head from what is going on, but also that we should not rack our brains over when Jesus would return and the end-times start. Though let us be convinced that Jesus warned that we should be ready at every moment and that we can see signs of it coming our way.

Trump me make others afraid that he shall not hesitate to start a war, but that does not mean he shall be able to start a war which is going to destroy the world.

“4  And Jesus answered and said unto them,

“Take heed that no man deceive you; 5 for many shall come in My name, saying, ‘I am Christ,’ and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet.” (Mt 24:4-6 KJ21)

Jesus warned his disciples that everybody should be prepared for the return of the authorised one from God, who shall return to judge the living and the dead. The world has to know that it shall have to undergo the beginning of the misery when people shall start to hate each-other so much that they shall try to set up eachother against those who think differently and against those who have a different religion than they.

“7 For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and ye shall be hated by all nations for My name’s sake.” (Mt 24:7-9 KJ21)

Jesus was also aware that many would not want to have something to do with him or would not believe that he is the sent one from God, the son of man and son of God, who is authorised by God to speak in His Name. The ones which would have made him into their god shall come to roar and bellow with anger. At the different Facebook Groups and in several blog postings we can see how so called “Christians” oppose those who accept Jesus his ransom offer but do not want to make him into their god but keep loving the God of Jesus and the God of Abraham, Who is an eternal Spirit no man can see.

We are also warned that many shall try to bring the true believers of the One God Who is One, to worship false and even plural gods.

“And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.” (Mt 24:12 KJ21)

Instead of showing the love for their neighbour they shall try to bring hate against those which they start considering a ‘taker of their place’ and ‘an intruder’ or an ‘unwanted refugee‘. Those who love Jesus Christ shall be able to see how many who call themselves Christian shall not keep to the teachings of Christ and shall not keep to the Golden rule or Royal commandment of Christ. Many of those false teachers shall try to have the others to believe they should not do anything any more and that Jesus saved them and as such all shall come into heaven. Many of those false teachers shall like to convince the others no ‘Works of faith‘ shall have to be done and that one can enjoy all the Works of the flesh.

The world shall come to see that lots of people who call themselves Christian make a mockery of god by telling He knows everything but having Jesus as their god who did not know a lot of things, even not the very important matter of his return. Their teachings shall bring a lot away form the one who is the way to God. Those false teachers also wanting to take away the title of God (like Allah in certain languages) and taking away the Name of God, replacing it with “Lord” are making it that it even becomes more difficult for others to come to recognise the Only One true God, Jehovah, and the sent one from God, Jesus Christ the Messiah.

Many english speaking ones are wanting that others use their word for the title ‘god’ and by pressing others to take away the word ‘Allah’ (The God) and to replace Jehovah the Name of God with Lord, they should know they make it even more difficult for non believers to come to see Who the Real and Only One God is. Today we already find lots of Christians who are confused between Jesus and God.

The World Evangelical Alliance (WEA) recognised already the problem of certain translations in other languages than English and wrote:

“that there is significant potential for misunderstanding of the words for ‘father‘ and ‘son‘ when applied to God, and that in languages shaped by Islamic cultures, the potential is especially acute and the misunderstandings likely to prove especially harmful to the reader’s comprehension of the gospel.” {5 Reasons “Muslim Friendly” Bible Translations are Counterproductive}

Though several English speaking people seem to be very cross with the common title “Allah” for what we consider “The God” and therefore attack such bible translations like what they call the “Muslim friendly” bible translations or “Muslim Idiom Translations” (MITs), though in those regions those books are spread, already for many centuries “Allah” has been the common title to talk about The God, by non-believers, believers, be them Christians or Muslims or even Hindu.

+

Preceding

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #1 Abrahamic religions

++

Additional reading

 1. Looking for answers on the question Is there a God #2 Pantheon of gods and celebrations
 2. Another way looking at a language #5 Aramic, Hebrew and Greek
 3. Another way looking at a language #6 Set apart
 4. The Bible and names in it
 5. The Almighty Lord God of gods King above all gods
 6. Hashem השם, Hebrew for “the Name”
 7. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #13 Prayer #11 Name to be set apart
 8. Written to recognise the Promissed One
 9. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 10. Lord in place of the divine name
 11. Lord and owner
 12. Names, Titles, and Characters of Jesus Christ
 13. Old and newer King James Versions and other translations #11 Muslim Idiom Translations
 14. Kingdom of God what will it be like
 15. When so desperate to hold onto power
 16. Gates to different belief systems in this world
 17. A Royal Rule given to followers of Christ
 18. Thought for those who think it is not necessary to do any works any more
 19. When having found faith through the study of the Bible we do need to do works of faith
 20. Faith, storms and actions to be taken
 21. We Are The Children Of God
 22. Worthy partakers of the body of Christ
 23. God loving people justified
 24. God’s wrath and sanctification
 25. Religious people and painful absence of spring of living water
 26. Christian clergyman defiling book which did not belong to him
 27. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 2 Prayer and neighbour love

+++

Related

 1. Limited Atonement and the Divine Command to Believe Falsehood
 2. I was wrong – but I am right – Calvinists preach a false gospel.
 3. Ashamed to be muslim
 4. How Not to Be Muslim..
 5. Obama “Muslims must be cherished and nurtured…”
 6. The Racists Are Complaining About Muslim Indoctrination In Their Schools — Reblog
 7. Love, Hate and Other Filters – A Muslim girl faces Islamophobia, love and her Dreams
 8. Book Review: What would a Muslim say?
 9. Muslim writer wants his “Allahu akbar” back
 10. Muslim Tells Aussie Christians The Truth!
 11. Why do so many Muslims hate America?
 12. Muslim Vikings and Abuses of History
 13. Hidden History: When Muslims Ruled in Europe
 14. The ‘I’ and ‘We’ in Independent Sri Lanka
 15. #WATWB: Muslim Man Who Saved Christians from ISIS
 16. Mosul’s Muslims to its Christians: Come Back To Your Home
 17. Sign of Hypocrites
 18. Debate: Is the cross necessary for salvation? (Adnan Rashid vs. James White) (and interaction with a Roman Catholic Response)
 19. The Week So far – With Yvonne Ridley – Impressed with Turkey, perturbed by Trump, concerned with UK Mosques, Khans boycott Israel and the helpless SAS
 20. Jews join forces with Muslims to help Invaders in Europe
 21. Social Media and Democracy
 22. Are We Questioning The News?
 23. The (almost) complete history of ‘fake news’ – BBC News
 24. Submitted: Mercer County Mafia Uses “fake news” Outlets
 25. Did “fake news” drag down journalism? No, it just exploited a vulnerable industry: journalism’s collapse cannot be blamed on fake news.
 26. HuffPost’s Blogger Platform: A Brief History of Fake News
 27. Twitter will email 677,775 users who engaged with Russian election trolls
 28. Plato, Trump and the Wall
 29. What is The Trust Project?
 30. America’s Future at Risk
 31. The Rise and Fall of CNN: The Most Busted Name in News
 32. Fake News is Less Manipulative Than Thought
 33. To avoid fake news on Facebook, just avoid all news on Facebook?

28 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Cultural affairs, Economical affairs, Headlines - News, History, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, World affairs

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #1 Abrahamic religions

2016 was already a year of great dissonance, 2017 was not so much better. It did turn its back unto us, but left a big stamp on what we might expect for this year. The world looked with astonishment to the one who managed to become the 45th president of the United States of America. What most people in the West thought would not ever happen did happen. It shows how mistaken we can be.

Like their leader,who thinks he can decide which place has to be the capital of a certain country, several of the citizens of that so called ‘united’ States think they may decide which word people have to use to speak about their god or how to call God. On many internet platforms and chat-groups or Facebook Groups, those Americans want to forbid people in whose languages already thousands of years before the U.S.A. was founded, the word Allah was used to denote “God” to call the Most High Maker “Allah”. They forgetting that this title’s origin can be traced back to the earliest Semitic writings in which the word for “god” was il or el, the latter being used in the Hebrew Bible (Old Testament). Allāh is the standard Arabic word for God and is used by Arab speaking people as well as in many other languages by Christians as well as by Muslims .

Those English speaking Americans having the pretentious to decide which word other language speaking people may use for speaking about their God. Worse is that several of those stubborn Americans do not want to see that they commit blasphemy against the Divine Creator. One can wonder if it is because of their education of lack of education that those Americans go so much against the word “Allah” they even do not come to see or understand that it is a common title for “God” in many languages and in many countries outside the United States of America and in many religious groups.

0042_20Just to few some active bloggers, we can find a person living in in Troutdale, Oregon USA, who loves cats and perhaps likes to crawl like one. Though she writes to be a lover of Christ we can not see that expressed in her writings which are a continuous attack on a group of people as well on those who dare to use “Allah” to speak about their “God”. Strange that an “average man who tries to do his best at being the kind of person the Bible tells us we are all suppose to be” likes to follow and duplicate her writings doing just the opposite the Bible tells and also bringing blasphemy to the Divine Creator.  Though both have a writing where they quote (Exodus 20:3 KJV) they both, like many other Americans love an other god, are even not afraid to draw pictures of their god and worship in front of graven images (though that is against the commandments of the Only One True God). In the cartoons they publish they also say umbilical things and want their readers to believe “Jesus is the only one god”, instead of recognising that Jesus is the son of God. Naturally the Old Poet and Kristi Ann are free to take whatever god they want, but they should not forbid others to use the title “Allah” for the Only One True God, the Elohim Hashem Jehovah. If they do not want to see that Jesus is the way to the Only One True God, that is their problem and their right, but they should not hinder those who want to love Christ Jesus and take the God of Jesus as their “Allah“.

Though the

people make the statement that all ‘these religions’ pray to the same God, they just call Him/Her by a different name, so why can’t they all just get along? {Do All 3 Abrahamic Religions Pray To The Same God? That Answer Is Simple: No!}

In a certain way he is right because Jews, real Christians and Muslims worship the Only One True God, Whose Name is Jehovah, whilst the majority of those who call themselves Christian do not worship the same God as Jesus but have made Jesus into their god, and in fact are ‘hidden’ polytheists, having a three-headed god with different qualities as the main god.

But the Old Poet has an other view on that and see other reasons for not believing that they worship the same god. He writes

This statement would be nice, if it were true, but it isn’t at all correct. Mostly the people I have heard say this nonsense have been the Hollywood types or talking heads from the NYC area. People who make this assumption tend to be people who have no knowledge of what the different religions teach and usually have no knowledge of even the teachings of one religion. {Do All 3 Abrahamic Religions Pray To The Same God? That Answer Is Simple: No!}

The Old poet recognises that there are different divisions in the Christian communities, of which he claims that they

have no knowledge of what the different religions teach and usually have no knowledge of even the teachings of one religion. {Do All 3 Abrahamic Religions Pray To The Same God? That Answer Is Simple: No!}

Strange enough he says himself

“Yet I am not going to stone any believers in Jesus Christ whether they are Protestant or Catholic.” {Do All 3 Abrahamic Religions Pray To The Same God? That Answer Is Simple: No!}

Though he condemns all those Catholics and Protestants who use the word “Allah” and condemns all the Bibles and Christian teaching books where the writers use “Allah” when they speak about their God, be it a Trinity or a Binary or Unitarian God. Very strange it becomes, when he continues

One of the many things I have never understood in life is how groups that believe that Jesus Christ is our Saviour and King can raise their weapons against another person who believes the same thing, in the name of Religion, in the name of Christ! This confusion isn’t just among Christian Churches, let God be the Judge, we are not qualified. {Do All 3 Abrahamic Religions Pray To The Same God? That Answer Is Simple: No!}

But he himself and his favourite female writer do throw stones to all those Christians who worship Allah and have Jesus Christ as their saviour. He asks God to be the judge, but he himself judges all those people who do not speak English and use the words of their language to speak about God and not his English title he likes so much. By his writings he also condemns the books which got an imprimatur from the Roman Catholic Church and have the title of God written as “Allah”. By her writings Kristi Ann indicates than that that Roman Catholic Church is the instrument of “Satan”.

Kristi Ann further writes on her website

Only Devout Judaism and Christianity is Right {He is (Yahweh-Jehovah) God!!}

though seems to overlook that no Jew or no real Christian would ever believe in her three gods: a God the Father, god the son and a god the Holy Spirit. For real lovers of the Jewish Nazarene rabbi there is only One and the same God, The God of the Jews and Muslims, namely the God of Abraham, Isaac, Jacob, Jeshua (Christ Jesus) and his disciples, the God of Israel, the El Shaddai, Jehovah Jireh.

In her article He is (Yahweh-Jehovah) God!! she brings a lot of quotes from the Holy Scriptures, which she herself does not seem to belief, because she has made herself an other god than the God of the Bible. She may do that, but then she may not throw stones to those who prefer to believe those verses which declare that there is Only One True God.

When she then also attacks those people who use their own language and not English, it becomes to much to bare or to let it circulate the internet without any reaction. It is not up to her, or any other person who calls himself or herself Christian, to dictate that the words to describe the Most High Divine Creator of all things should be their English word “God”. We and all those for which “Allah” is the word to describe the title of the Most High God should not be dictated by American nationalists and/or Neo-Nazis which title to use, or should not be dictated by them to have such or such city as their capital. They may have freedom of speech but should also have others to have the same freedom of speech and the freedom of language.

Several American Christian magazines try also to bring confusion and have those who use the word “Allah” to denounce that God or those using that title

“The key condition behind calling the Christian God Allah is that Allah must refer to the same God as the one in the Bible. However, this requirement presents “a huge problem for both Muslims and Christians….” From its very starting point Islam denies what Christianity takes as its central truth claim – the fact that Jesus Christ is the only begotten Son of the Father. If Allah has no Son by definition, Allah is not the God who revealed himself in the Son. How then can the use of Allah by Christians lead to anything but confusion …and worse?” {passage from the ‘Christian Post’, U.S. (Is Calling the Christian God ‘Allah’ Wrong? – August 23, 2007)  Ustaz Azahar A Pluralist?}

That writer like many Muslims seems to forget that lots of Muslims may be confused by the son part, though they still also call Abraham their patriarch and themselves children of Abraham.

From Muslim site there is also a grudge against all those who use the word “Allah” as if they have the sole right to use that word.

“Allah” in the Bible – Two copies of the Bible in Malay (L) and the Iban dialect are seen in this picture illustration taken in Kuala Lumpur January 2, 2014. REUTERS/Samsul Said

In this country, Allah has been used to refer to God, whereas Tuhan, which the ruling party wants Catholics/Christians to use, is a generic term which is non specific, hence the refusal by the Malay/indigenous language speaking Catholics and Christians to budge. {Malaysia: Muslims confiscate Bibles, police threaten arrests if non-Muslims use word “allah”}

To the West and East it is clear the U.S.A. would not love more to have an American take-over. Their president like a little child boasts about having a bigger button than the North Koreans have, and by always shouting about having better and bigger weapons he and his Alt-Right friends and those who call themselves Christian but fight against all who have an other idea or use other words than they, are a danger for world peace.

As we can see what happened in certain Muslim countries wanting to have the sole use for the word of “god” them claiming they alone should be allowed to use “Allah” we now find the opposite by fundamentalist Christians (mainly North American U.S.A. citizens) who claim that everybody should use their word and nobody alse should use the title “god” for any other god, though they forget that the bible itself calls angels, Moses, Pharao, Baal, Apollo; Zeus, “god” (notice the small letter), even when they (according to us) are not their god Jesus , nor the Real Divine Creator God above all gods, the Host of hosts, which has in certain languages also the title “God” (with capital) or “Allah”, the Elohim Hashem Jehovah, the Only One True God.

The smear of certain Christians, their strong reactions against users of the title “Allah” and their strong reactions against those who prefer the Islamic Faith, doing as if all Muslims are Islamic terrorists and haters of God, makes it that we see it coming closer to the times the Bible mentions that religion shall come up against religion.

+

Preceding

Crisis man needed in this world

+

Additional reading

 1. Today’s thought “Sun, moon and stars” (January 22)
 2. The language of Jesus and the title of God
 3. Government school classroom assignment on world religions in discussion and Islamophobia gone wild
 4. ISIS cannot be presenters of the real Islam
 5. Malaysia requires sole use of God’s title for Muslims
 6. The Divine name of the Creator

+++

Kristi Ann falsely claiming that the Quran would say “Allah” or “The God”, Whom we take to be Jehovah, is the “Best of deceivers” and Satan

The blasphemous postings: by Kristi Ann “Muslims bow and worship allah / satan Everyday!!” + “allah is NOT a god!!” and the reposting by Old Poet’s ‘Truth troubles’: allah is NOT a god!! are just one of the disturbing postings on the net we encountered the last few months.

+++

Related articles

 1. Kalimah Allah: The Argument of a (Very) Confused Man
 2. Ustaz Azahar A Pluralist?
 3. Islamic Authorities Seize Bibles Because Christians Use the Word ‘Allah’
 4. For Bumiputera Christians, ‘Allah’ ban akin to cultural ‘genocide’, says archbishop
 5. Malaysia: Muslims confiscate Bibles, police threaten arrests if non-Muslims use word “allah”
 6. Arabic Bibles have been falsified to please Muslim converts
 7. Imam Goes Off Script at Vatican
 8. Pope Francis: Vicar of Allah?
 9. Be good even if you don’t receive good, not because of other’s sake but because Allah loves the good doers. -Ibn al-Qayyim.
 10. 99 Names of Allah: al-Rahman
 11. Part 103: To Allah do we belong…
 12. HumanBeing Can only Dream
 13. Masha Allah! Qur’an offers a clearer understanding of Prophet Isa (Jesus).
 14. What is God?
 15. ​Christianity Vs Islam.
 16. Depression in Islam
 17. Why did Vikings have “Allah” embroidered into funeral clothes?
 18. No issue about using ‘Allah’ for God
 19. The Spheres of Heaven
 20. Eid Reflection: Allah is Beautiful and Loves Beauty (The Beautification of Man by God)
 21. Allah Made Easy #2
 22. Why do so many Muslims hate America?

27 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Headlines - News, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

100 Direct Instructions!

Colors of my life

100 direct instructions by Allah in the Quran for mankind with references:
1. Do not be rude in speech (3:159)

2. Restrain Anger (3:134)

3. Be good to others (4:36)

4. Do not be arrogant (7:13)

5. Forgive others for their mistakes (7:199)

6. Speak to people mildly (20:44)

7. Lower your voice (31:19)

8. Do not ridicule others (49:11)

9. Be dutiful to parents(17:23)

10. Do not say a word of disrespect to parents (17:23)

11. Do not enter parents’ private room without asking permission (24:58)

12. Write down the debt (2:282)

13. Do not follow anyone blindly (2:170)

14. Grant more time to repay if the debtor is in hard time (2:280)

15. Don’t consume interest (2:275)

16. Do not engage in bribery (2:188)

17. Do not break the promise (2:177)

18. Keep the trust (2:283)

19. Do not mix the truth with falsehood (2:42)

20. Judge with…

View original post 664 more words

1 Comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters

Seeds and weeds for being the greatest nation

Today the world seems to be struggling with seeds sown after a horrible experience which brought millions of people to end their life earlier than it should have been.

Nearly hundreds years ago everybody had said “never again”, but less than 30 years loomed the ghost ship already from the waves. soon the European battlefield was again full of blood and tears. this time one tiny man had shouted loud and had made many grand gestures getting the crowd to believe this time it would be different and he would made their nation, their own country, the greatest again and forever the greatest.

The Jews where blamed for all the poverty and misery in the country. They where considered also to be the murderers of Jesus Christ and if Europe was not going to be careful they would conquer Europe.

World War I era US poster by James Montgomery ...

World War I era US poster by James Montgomery Flagg, 1918, lithograph, color; 56 x 36 cm. Columbia (female allegorical personification of the United States of America) broadcasts seeds in a plowed field. Text:”Sow the Seeds of Victory! Plant and raise your own vegetables”…”Every garden a munition plant”. Urging civilians to raise their own food to free up resources for the war effort. (Photo credit: Wikipedia)

Today there is an other Izegrim who is telling his compatriots they should be aware for a people that supposedly would have conquered Europe already and soon would be conquering the United States of America. The bully, neatly his head being covered with his blonder peruche, wants others to believe he is the clairvoyant who knows what is best for the nation and who is the only one who can make the nation great again. Lots of people have put their hope in him. Worse is that many who voted for him say they are Christians. Though clearly they show not a Christian attitude by liking the use of weapons, killing others and spreading the hate against Jews and Muslims. Those last ones seem to be the cause of all trouble today. They are consider a very dangerous breed of people, worshipping a strange and dangerous god. Those christians mostly worship a false three-headed god, though they claim to be worshipping the Only True God. And there is what the problem of today is…..

In the contemporary world the seed of the adversary of God is sown and germinating. Thought that seed starts seeing that the seed of God, the people who want to worship the Only One True God is starting to shine more. Jews, true Christians (non-trinitarian) and true Muslims are those who follow the teachings of the Holy Scriptures, the Words of Allah, the Most Almighty Elohim Hashem Jehovah. The false Muslims and false Christians see a danger or threat in those lovers of God and try to do everything to bring them in a bad light.

First there are the ones who take Jesus as their god but do not follow the teachings of peace of that master teacher. Rabbi Jeshua was always an ear and a good heart to those who where different than others or who had difficulties. He always was there to come to help them and to be there to defend them who had no voice or did not belong to the main community.

The photo depicts the Sowing the Seeds icon fr...

The photo depicts the Sowing the Seeds icon from the Greek Catholic Cathedral of Hajdúdorog, Hungary. It was painted on the end of the 18th century by unknown painter (most probably by Mihály Mankovics). The painting decorates the pulpit of the cathedral. (Photo credit: Wikipedia)

In our Holy Scriptures we are told that this master teacher told many parables and many of them concerned our faith and our behaviour towards people around us and towards God. We also consider him as the sent one from Allah was not going to keep his mouth shut, but would open it with illustrations so that people would be able to come to see.

“هذا كله كلم به يسوع الجموع بامثال.وبدون مثل لم يكن يكلمهم” (متى 13:34)
“All this Jesus spoke to the crowds in (sayings or stories) parables; and without a parable, he didn’t speak to them,” (Matthew 13:34)

In our Holy Scriptures we are told that this sent one from the Most High Allah, the son of man, is the sower of the fine seed.

“فاجاب وقال لهم.الزارع الزرع الجيد هو ابن الانسان.” (متى 13:37)

“He answered them Hm.alazara, “He who sows the good seed is the Son of Man,” (Matthew 13:37)

Fine seed is naturally very delicate and may (perhaps) be easily damaged. That is the problem with some seeds Jesus could sow on this earth. They might have found Jesus, though not knowing their master or sower very well, they thought they knew him enough to say that they are his. We see lots of people who say they are Christian, which should mean being a follower of Christ Jesus. But what we can see is that they have that son of man made into their god and where even not afraid to make graven images of him, though Allah is very clear that we never should make any graven image of a god nor of Him.

“لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مّما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض.” (خروج 20:4)

“”You shall not make for yourselves a graven image or any likeness of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters under the earth:” (Exodus 20:4 )

The One having to be the Only One God should be Allah, the Elohim Hashem Jehovah Who is One and Who is not a man of flesh and blood but an eternal Spirit.

“اسمع يا اسرائيل.الرب الهنا رب واحد.” (تثنية 6:4)

“Hear, Asiraial (Israel): Jehovah is Allah our Lord God; Jehovah is just (the only) one:” (Deuteronomy 6:4)

“انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات.” (اشعياء 42:8)

“”I am Magdi Jehovah, that is my name. I will not give him (the Magdi or glory) to time or to another, nor my praise Zbhristi (Haem or glorification) to sculptures or engraved images.” (Isaiah 42:8)

“لا تنطق باسم الرب الهك باطلا لان الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.” (خروج 20:7)

“Do not pronounce the name of Jehovah your Allah in vain; for Jehovah will not acquit of His name in vain (or will not hold him guiltless who takes His name in vain)” (Exodus 20:7)

that is what we can see what happened in this world. Many have taken the Holy Name of Allah and changed it from Jehovah into Jesus and made sculptures, paintings and several objects with drawings of him and his heavenly Father, though this is an abomination in the eyes of that Father of rabbi Jeshua, who is the only One God Spirit.

الله روح.والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا.” (يوحنا 4:24)

“Allah is spirit, and you should worship Him in spirit and truth.”” (John 4:24)

Instead of worshipping Allah in truth many fake their devotion for god by worshipping not at all or having more interest in (or worship of) money and material possession. That love of possession brings also certain people to use the title of God to bring fear over man and to oppress those around them. Often they use Allah His Words in the wrong way, distorting or twisting them so that they can justify their wrong acts, like attacking other believers and non-believers, humiliating women, selling people, etc.

Brooklyn Museum - The Enemy Sowing Tares - Eli...

Brooklyn Museum – The Enemy Sowing Tares – Elihu Vedder – overall (Photo credit: Wikipedia)

Most Christians do not worship Jehovah, the Only One True God of gods, with spirit, but prefer to keep to human dogmas and therefore many became blind for the biblical truth, like we also can see in the Ummah, where several so called believers do not come to read the Holy Scriptures any more but follow just some verses, taken out of context by their teachers, which they follow without comparing their sayings with what is written in the Scriptures. Because so many Muslims and Christians not knowing their Holy Scriptures any more they can be mislead and be driven away from the truth and worse also from God.

Perhaps both Christians and Muslims should come to read Muslim scriptures where is written

And, likewise, their belief in beings or powers that are supposed to have a share in God’s divinity makes [even] the slaying of their children seem goodly to many of those who ascribe divinity to aught beside God, thus bringing them to ruin and confusing them in their faith. Yet, unless God had so willed, they would not be doing all this: stand, therefore, aloof from them and all their false imagery!(6:137)

There and then will every human being clearly apprehend what he has done in the past; and all will be brought back unto God, their true Lord Supreme, and all their false imagery will have forsaken them.(10:30)

It is they who have squandered their own selves-for [on the Day of Resurrection] all their false imagery will have forsaken them:(11:21)

Is Then, He who has every living being in His almighty care, [dealing with each] according to what it deserves -[is, then, He like anything else that exists]? And yet, they ascribe to other beings a share in God’s divinity! Say: “Give them any name [you please]: but do you [really think that you could] inform Him of anything on earth that He does not know-or [do you] but play with words?, Nay, goodly seems their false imagery to those who are bent on denying the truth, and so they are turned away from the [right] path: and he whom God lets go astray can never find any guide.(13:33)

And [this retribution will befall all evildoers because] they devise that false imagery of theirs – and all their false imagery is within God’s knowledge. [And never can the blasphemers prevail against the truth – not] even if their false imagery were so (well devised and so powerful] that mountains could be moved thereby.(14:46)

As it is, they ascribe – out of what We provide for them as sustenance – a share unto things of which they know nothing. By God, you shall most certainly be called to account for all your false imagery!(16:56)

And on that Day will they [who had thus been sinning, belatedly] proffer their surrender to God; and all their false imagery will have forsaken them.(16:87)

when he said unto his father and his people, “What are these images to which you are so intensely devoted?”(21:52)

But, then, did those [beings] whom they had chosen to worship as deities beside God, hoping that they would bring them nearer [to Him], help them [in the end]? Nay, they forsook them: for that [alleged divinity] was but an outcome of their self-delusion and all their false imagery.(46:28)

Instead of becoming liberated in Christ they have become slaves of a new religion not afraid to set them up against other religions. In this can be seen the reason why so many can not see what are real Christians or what are real Muslims. True Christians and true Muslims should be bringers of peace. Again they better look at Muslim writings which say

And when Abraham said: “O Lord, make this a city of peace, and give those of its citizens who believe in God and the Last Day fruits for food,” He answered: “To those will I also give a little who believe not, for a time, then drag them to Hell, a dreadful destination!”(2:126)

Except those who take refuge with a people allied to you, or those who, weary of fighting you or their people, come over to you. If God had so willed He would surely have given them power over you, and they would have fought you. If they keep aloof and do not fight, and offer peace, God has left you no reason to fight them.(4:90)

You will also find persons who, while wishing to live in peace with you as well as with their own people, turn to civil war the moment they are called to it. If they do not keep away from you, nor offer you peace nor restrain their hands, seize them and kill them wherever they are. We have given you a clear sanction against them.(4:91)

O believers, when you go out on a journey in the way of God, be discreet and do not say to anyone who greets you in peace: “You are not a believer.” You desire the gain of earthly life, but there are prizes in plenty with God. You were also like him (an unbeliever) in the past, but God has been gracious to you. So be careful and discreet, for God is aware of what you do.(4:94)

Their confidential counsels are seldom for the good, save of those who talk of charity or goodness or peace among men. Whosoever does so for the pleasure of God, We shall give him an ample reward.(4:114)

 

The seeds of Jesus do not have to worry. Because when they truly believe their master teacher they can be sure Allah will guide and protect them.

Through which God will lead those who follow His pleasure to the path of peace, and guide them out of darkness into light by His will, and to the path that is straight.(5:16)

But man has to give something in the place. They should believe. They should believe in God and today they also should believe in the the sent one from God, Ishi (Jeshua or Jesus Christ) and would not mix their faith with that of pagans, or taking part in to pagan feasts like Halloween, Yule, Christmas and Easter e.g. and may not deny the position of each character God placed on this earth.

They alone have peace who believe and do not intermix belief with denial, and are guided on the right path.”(6:82)

For them is an abode of peace with their Lord. He will be their defender as reward for what they did.(6:127)

“الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة.” (يوحنا 5:24)

Verily, verily, I say unto you, he that hears my word and believes Him who sent me, has everlasting life, and shall not come into judgement, but has passed from death to life. (John 5:24)

Lots of Christians do not believe the One Who sent Jesus and said that man standing in the river Jordan was His only begotten son.

“21  ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا.واذ كان يصلّي انفتحت السماء 22 ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء قائلا انت ابني الحبيب بك سررت 23 ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي” (لوقا 3:21-23)

“21  Now it happened, when all the people were baptized, Jesus also had been baptized, and was praying. The sky opened up, 22 and the Holy Spirit in a bodily form as a dove descended on him; and a voice came out from heaven, saying

“You are my beloved Son. In you I am well pleased.”

23 Jesus himself, when he began to teach, was about thirty years old, it was thought he being the son of Joseph, bin Hali,” (Luke 3:21-23)

Those Christians who made Jesus into their god also do not believe Allah’s Own Word, who tells mankind about the moment when it was begotten time to have that one promised in the Royal Garden to come to earth.

“ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس” (غلاطية 4:4)

“But when the fulness of the time had come, Allah sent out his son, born to a woman, born under the law,” (Galatians 4:4)

He knew very well the Law and the Word of God, but the seed of the contemporary world has so much weed between it it nearly becomes suffocated in the field.

Some days after that preaching man told about the weeds, Allah once more declared who this rabbi was.

“وفيما هو يتكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت.له اسمعوا.” (متى 17:5)

While he was speaking, a bright cloud and voice from the cloud overshadowed them, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.  Hear him (or listen to him).” (Matthew 17: 5)

Today we have come into an age where we find again people of little faith and people of no faith and being a twisted generation, catching fear because they do not know the Word nor the people of God and how they should unite with all people of God, transferring from here to there (Matthew 17:20; 21:21; Mark 9:31; Luke 9:44).

the weed Atriplex patula

We today must be aware how the adversary is working hard to bring division between man. The adversaries of God sow seeds of weed to make sure many plants will die because the weeds not giving place for them. Please let us therefore listen to the wise words of the sent one from Allah, who explains his story about the seeds and weeds.

“37 فاجاب وقال لهم.الزارع الزرع الجيد هو ابن الانسان. 38 والحقل هو العالم.والزرع الجيد هو بنو الملكوت.والزوان هو بنو الشرير. 39 والعدو الذي زرعه هو ابليس.والحصاد هو انقضاء العالم.والحصادون هم الملائكة. 40 فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. 41 يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاثم. 42 ويطرحونهم في اتون النار.هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. 43 حينئذ يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم.من له اذنان للسمع فليسمع 44 ¶ ايضا يشبه ملكوت السموات كنزا مخفى في حقل وجده انسان فاخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. 45 ايضا يشبه ملكوت السموات انسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة. 46 فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. 47 ايضا يشبه ملكوت السموات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع. 48 فلما امتلأت اصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد الى اوعية.واما الاردياء فطرحوها خارجا. 49 هكذا يكون في انقضاء العالم.يخرج الملائكة ويفرزون الاشرار من بين الابرار. 50 ويطرحونهم في اتون النار.هناك يكون البكاء وصرير الاسنان 51 قال لهم يسوع أفهمتم هذا كله.فقالوا نعم يا سيد. 52 فقال لهم.من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء.” (متى 13:37-52 Arabic)

the weed Urtica dioica, often called common nettle, stinging nettle many of which have many hollow stinging hairs called trichomes on the leaves and stems, which act like hypodermic needles, injecting histamine and other chemicals that produce a stinging sensation when contacted by humans and other animals

“37 He answered them, “He who sows the good seed is the Son of Man, 38 the field is the world; and the good seed, these are the children of the Kingdom; and the darnel weeds are the children of the evil one. 39 The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. 40 As therefore the darnel weeds are gathered up and burned with fire; so will it be at the end of this age. 41 The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his Kingdom all things that cause stumbling, and those who do iniquity, 42 and will cast them into the furnace of fire. There will be weeping and the gnashing of teeth. 43 Then the righteous will shine forth like the sun in the Kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear. 44  “Again, the Kingdom of Heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found, and hid. In his joy, he goes and sells all that he has, and buys that field. 45 “Again, the Kingdom of Heaven is like a man who is a merchant seeking fine pearls, 46 who having found one pearl of great price, he went and sold all that he had, and bought it. 47 “Again, the Kingdom of Heaven is like a dragnet, that was cast into the sea, and gathered some fish of every kind, 48 which, when it was filled, they drew up on the beach. They sat down, and gathered the good into containers, but the bad they threw away. 49 So will it be in the end of the world. The angels will come forth, and separate the wicked from among the righteous, 50 and will cast them into the furnace of fire. There will be the weeping and the gnashing of teeth.” 51 Jesus said to them, “Have you understood all these things?” They answered him, “Yes, Lord.” 52 He said to them, “Therefore, every scribe who has been made a disciple in the Kingdom of Heaven is like a man who is a householder, who brings out of his treasure new and old things.”” (Matthew 13:37-52 WEB)

Those who really love should do their utmost best to come to know that Divine Maker of all things and should try to please Him more than to please man around them. they should be very careful for those people who promise they alone are the one who is able to make their nation great again. they should look at the fruits of such people and check if they are living themselves according to what they are preaching.

We should make ourselves stronger in the faith by regularly reading the Whole Word of God and not to take just a few verses from scripture out of context.

As lovers of God we should also show that we are really willing to be His children, living under His Fatherhood, enjoying the diversity in His family, people from different cultures with different skin-colour, different tongue, with different attitudes, ways of dressing and talking, but all united under His Holy Name.

+

Preceding

Seeds to be planted soon

Seeds of promiseSeeds, weeds and kingdoms

Unbelief, faith and mustard seed

Seeds from the world creating division and separation from God

++

Additional reading

 1. Belonging to or being judged by
 2. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 3. Evangelisation, local preaching opposite overseas evangelism
 4. Looking for a biblically sound church
 5. Luther on Being a Theologian: Oratio, Meditatio and Tentatio
 6. Back from gone #3 Giving worries to God and believing in His promises
 7. 2014 Religion
 8. Silence, devotion, Salafists, quietists, weaponry, bombings, books, writers and terrorists
 9. Not liking your Christians
 10. Not bounded by labels but liberated in Christ
 11. A Living Faith #10: Our manner of Life #2
 12. Relying on the Love of God
 13. Unconditional love

+++

Further related articles

 1. Hitler and the Original Conspiracy Theory
 2. Know Your Enemy
 3. Nationalists’ approaches to Jews, Israel and Zionism: Complex relationships
 4. A former skinhead explains why it’s a mistake for the US to stop targeting right-wing extremists
 5. FBI Opens Hate Crime Investigation Into Dozens Of JCC Bomb Threats
 6. Netanyahu’s silence on Trump and anti-Semitism
 7. French scholar prosecuted for “incitement to racial hatred” for noting the culturally inherited anti-Semitism of French Muslims
 8. France’s Jihad against the truth | Yves Mamou
 9. Israeli Police Prepare for the Coming of the ‘Messiah’
 10. What’s Holding the Arab World Back?
 11. Use of the word Pharisee
 12. This Man
 13. A Christian’s Job Interview
 14. God Knew Me When
 15. The ungodly
 16. Is Trump the Antichrist?
 17. What is Dignity?
 18. Courage is Believing
 19. The Well-Balanced Christian
 20. Walls that Divide, Pt. 1
 21. Walls that Divide, Pt. 2
 22. Our Resolutions or God’s Promises?
 23. In the dust of the Rabbi- Day 66
 24. Mission Trips
 25. Saving Faith is Present Tense and Active – Part 5: He Who Stands Firm to the End Will Be Saved
 26. Got Weeds?
 27. Parable of the Weeds (sermon)
 28. The grass is always greener….
 29. June 21, 2016: 5th Tuesday after Pentecost

+++

19 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Headlines - News, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Religious affairs, World affairs

Seeds from the world creating division and separation from God

These days we can find more than one politician trying to sow division in his own country and in the world. The are very handy bullies who can keep their outlook unchanged like a good strong high quality wig. their periwig may be their trade mark, hiding what is underneath that peruke. Like postiches are fake people may not forget those words spoken by such politicians may also be fake.

We can hear those politicians, which claim to be Christians, picking on Jews, Muslims and immigrants, trying to hide the internal more important matters, and trying to please the people their tickling ears, who want to find a scapegoat for all the problems of their own country. The last few years our Jewish community already felt the pressure, having to face an increase of bullying, making that several Jews decided to leave Belgium and to go to Israel, where the violence seems to frighten them less than here in Belgium.

Shoebat asks why Christians, before they start ‘picking on Jewish, Muslim or immigrant dumpsters, are joining another dumpster instead of cleaning up the growing neopaganism in their own backyard?’

Fact is, so many, be they Catholic, Orthodox or Evangelical, are looking the other way, that for the sake of being anti-immigrant, they support the heathen. {The Greatest Abandonment Of Christianity In The West Is Happening And The Whole World Is Being Plunged Into Paganism As Biblical Prophecies Reveal}

He should know, like the whole world should know, that at this present day satan, the adversary of God, is throwing a lot of seeds on this globe which shall infect many other seeds wanting to grow up on this earth which is warming up for a less pleasant climate change and for bad times to come.

It are those seeds sown by the adversary of God, which are clearly no seeds of love, or seeds of peace, who by growing up, getting bigger than the slower growing seeds of godly people, that want to convince those who believe in the True God, that they are wrong and that they should believe in the god of the world, making that they shall have it much better than now as believing naive guys.

Those contemporary seeds want those who believe those very old books to come to see that the symbols they are carrying are the signs for better times. They are proud of their tattoos which should be a sign for the world that the world belongs to them. In a way, they are right. The world belongs to them. God has given the world in the hands of man. The adversary of God already for some time has the right to proof to the Divine Maker he can do it better than the Creator Himself.

In ancient times there where the idols of Egypt and it looks like we are gone back to them. We can see many carrying again those very well known symbols of the sun and pagan elements.

Europe and many of the slavs are veering away from Christ’s church returning back in masse to pre-Christian paganism, all with deities that honor “the sun” just as John predicted in Revelations. {The Greatest Abandonment Of Christianity In The West Is Happening And The Whole World Is Being Plunged Into Paganism As Biblical Prophecies Reveal}

At the closing times there will be division. People shall come to fight each other for many reasons, one of which religion shall taken as a point of discussion. The different religious groups fighting against each other, even Christians forgetting the agapé love of the preaching of Christ and his apostles, not willing to be open minded for people who have an other faith or come from other nations.

Isaiah 19 speaks of neopaganism spread from Egyptian mythology which will be the hallmark of the world prior to Christ’s coming. The ultra-nationalist movements from Europe all the way to slavic nations derive from Thor, the sun god in Norse mythology was also the Egyptian Osiris and Kneph, the Phœnician Bel or Baal, and it is accepted freely when slavic neopagans call upon the same God when they invoke Perun.

The American and European Alt-Right’s obsession with a mythical ancient Egyptian deity, Kek, is also Egyptian, while “the Hindus, Persians, Egyptians, Greeks, Romans, and Celts have all yielded striking comparisons [to each other], and the Norse Gods display significant resemblances to members of other pantheons” (A History of the Vikings, Oxford University Press, P.p, 319). {The Greatest Abandonment Of Christianity In The West Is Happening And The Whole World Is Being Plunged Into Paganism As Biblical Prophecies Reveal}

In the previous years we could feel how the right wing movements became more into the light, not hiding any more, but shouting loud, wanting to get rid of Jews and Muslims. Again Christian churches where silent, in the same way a mosques did not come out to tell people ISIS and other  Muslim fundamentalists where not real Muslims but bringers of hate, not acting like a Muslim should do.

All over Europe we can see the right wing parties getting stronger, making people afraid of the Muslims, Jews and of those who come to look for refuge. The refugees and immigrants are not welcome for them. There is no place in their heart to foster for those in need or fleeing from the war regions in the East or South.

1442206658849

The Lambda. The symbol of identitarians and many neo-Nazis

Shoebat writes

The devil will use antisemitism, stupid, where every evil is blamed on the Jews. And this is currently brewing like never before since WWII. While critiquing Jews is valid, the evil is this unbalanced view that is sweeping western nations like a storm accusing Jews to supersede gentiles in doing mischief. And its coming from claiming Christians who do not consider that antisemitism in Christianity is a heresy, condemned by the church as mortal sin since it stems from ultra-nationalists leading their nations to commit genocide. Today, there is a tremendous rise in antisemitism. It has become a silent reality getting us ever closer to fulfilling Zechariah 12. {A Horrific Storm Of Evil Is Rising Up And Is Sweeping The World, It Is Leading Europe Into The Hands Of The Antichrist}

According to him

Saddam Hussein appearing in a courtroom after his capture, Baghdad, Iraq.

Saddam Hussein, also spelled Ṣaddām Ḥusayn, in full Saddam Hussein al-Tikriti whose brutal rule was marked by costly and unsuccessful wars against neighbouring countries.

The first phase began around three decades ago when the West declared war hailing Saddam Hussein as the major threat to the world. And when the true prophets warned “this is a bad idea” the prophets were burned alive. Then it took a decade or two to recognize the prophets were right all along.

Then the next evil phase began when a new spring gushed forth out of the bottomless pit declaring that Middle East dictators are the major threat to the world. The false prophets declare it “an Arab Spring” and they blessed it. And when the true prophets said “this too is wickedness” more true prophets were burned alive. The west then went full-throttle on pumping this Arab Spring to gush forth the waters which became wormwood, and many people died from the water, because it had been made bitter.

The west, as it turns out, commenced an evil plan. Germany aided the Islamist evil dragon Turkey which spewed a flood of Muslim immigrants, locusts if you will, into the heartland of Europe. Now the European masters did not have to convince the masses to aid in the ultimate evil plan, the third phase. Instead the masses on their own declared and complained to their masters that aided and abetted this wormwood shouting that the Muslim immigration is the ultimate major threat to the world. {A Horrific Storm Of Evil Is Rising Up And Is Sweeping The World, It Is Leading Europe Into The Hands Of The Antichrist}

We can clearly see how anti-Semitism was growing in Europe and now has reached the United States of America as well. It is stemming not just from the typical anti-Israel liberals, but according to Shoebath from western conservatives who do not heed Zechariah’s warning.

Today the rise of neopaganism reveals a disturbing trend becoming the fastest growing religion globally and is also virulently antisemitic and contra-believers of God, be it Jews, real or non-trinitarian Christians or real Muslims. We should be alert that there are also groups who may see what is happening to the Jews but want to blame the followers of the prophet Mohammed, making people afraid of those believers of One God.

We must be careful, for those who are trying to frighten people for the worshippers of Allah. First of all those making others afraid of the worshippers of Allah, is that they forget ‘Allah’ is a title which denotes a god and the God. In Belgium and many other countries ‘Allah’ does not pose so many problems because it is a general title being used to denote a god or God, Who gets also other titles over here like ‘Ene’ or ‘Enige’ (‘One’ or ‘Only One’), Elohim, Dieu and Gott, el (not for the girl of female ‘el’) and El Shadai. I got the impression on the net (for the short time I’m presenting there my own ‘Immanuel site’ or blog) that English speaking people want all others to use the same word for God as they do and how many say the Jews killed Jesus and therefore should be punished and done with. (It would be the same as Jews now saying to a Caucasian “you killed my forefathers so I have to kill you’, though perhaps it could well be that this Caucasian’s father or grand parent really has Jewish blood on his hands, though Christ was long ago put to death not by Jews but by the Romans, which many Christians seem to forget.). Some even want that we all would speak English and use what is according to them the only valuable Bible ‘The King James Version’ as if God would only want to reach His people in English. The other-way round in some Muslim countries there are leaders wanting to forbid Catholics and protestants to use the general term for god or God ‘allah’ because they claim ‘Allah’ is only the God of Muslims. Both should know that Allah is the God of all. They also should know that Allah or God  has a name which is even Holy or set-apart, and which should be known all over the world. That Holy Name is Jehovah and is the Name given to the Most High Almighty God of gods, Who is a Spirit and not a human being or a being of flesh, blood and bones, like Jesus Christ was. He is also a singular God and Being One He wants all to worship Him alone and not having people bowing down in front of graven images or making any pictures or sculptures of Him or any other gods.

ps-copy

Today we can see that the pagan rituals are very much increasing again and that lots of people prefer to take part in those human rituals and pagan festivals, instead of holding to the festivals the Most High Elohim has given or demands His people to keep.

By having gone so far away from the mitzvah or commandments of God, man became ‘bewildered’ and has lost the North. Not having a good compass any more man has chosen for the wrong and more attractive paths.

Walid Shoebat seems not to believe that his American compatriots are also infested with the same pesticide as the European evangelicals. He writes

Most Americans think that Evangelicals are the same universality, believing that these are ‘Israel flag wavers’ just like them. The American evangelical being unique is the most ill-informed. When it comes to this issue, they do not realize that the bulk of what identifies itself as European Evangelicals are quite the different breed. Germany is exploding with Odin worship with a church in kahoot with it, while in the U.S. Evangelicals don’t say much fearing to appear as pro-immigrant. {The Greatest Abandonment Of Christianity In The West Is Happening And The Whole World Is Being Plunged Into Paganism As Biblical Prophecies Reveal}

and continues

While westerners are made to focus on “creeping Sharia,” they forget how Christians in Germany welcomed “creeping Nazism”. The rise of Nazism in 1933 upheld “Christian values”. Just as the Next News Network, Gary Franchi Jr, the Evangelical supporting the Soldiers of Odin for their good deeds, likewise, during Nazi Germany, Germans were persuaded by the statement on “positive Christianity”:

“We demand the freedom of all religious confessions in the state, insofar as they do not jeopardize the state’s existence or conflict with the manners and moral sentiments of the Germanic race. The Party as such upholds the point of view of a positive Christianity without tying itself confessionally to any one confession. It combats the Jewish-materialistic spirit at home and abroad and is convinced that a permanent recovery of our people can only be achieved from within on the basis of the common good before individual good.” (from Article 24, 1920 Nazi Party Platform)

And just as these deceived Europeans during Nazism, they are doing it again. Everything repeats, there is nothing new under the sun.

And just as it was in WWII, what they all have in common is “antisemitism” “ultra-nationalism,” and a “racialized” understanding of morality.

Kirchenratswahlen am 23. Juli 1933: Wahlpropaganda mit SA-Unterstützung vor der St.-Marien-Kirche am Neuen Markt in Berlin

And if one thinks it is the Catholic, or the Orthodox who were the main players, I remind, it was the Evangelicals in Germany who were the bulk of the masses deceiving while being deceived in the 1930s. These comprised of 28 regional churches or Landeskirchen, the bulk of German churches, that included the three major theological traditions that had emerged from the Reformation: Lutheran, Reformed, and United. Most, the bulk majority, of Germany’s 40 million Protestants, were members of this church, although there were smaller so-called “free” Protestant churches, such as Methodist and Baptist churches that withstood Nazism.

Flag of the Deutsche Christen or German Christians 1934

During the 1920s, a movement emerged within the German Evangelical Church called the Deutsche Christen, or “German Christians.” The “German Christians” embraced many of the nationalistic and racial aspects of Nazi ideology, which is exactly what we see rising today. Once the Nazis came to power, this group sought the creation of a national “Reich Church” and supported a “nazified” paganized version of Christianity.

{The Greatest Abandonment Of Christianity In The West Is Happening And The Whole World Is Being Plunged Into Paganism As Biblical Prophecies Reveal}

Wandlung der DC-Embleme 1932 – 1935 – 1937

It is very clear for us in West-Europe that we can see a very similar situation as in the 1920ies1930ies and that we similar dictatorial right wing figures rising up and misleading the citizens of their country. America being the first country in the series where the right wing weapon lobby has won and is going to do everything to get other coloured and other believers out of ‘their nation’. Soon we might see Wilders in the Netherlands and Marine Le Pen following in the footsteps of the new dictator Donald Trump, who shall take care that all those who do not agree with him shall disappear from the stage of his theatre.

Europe and other countries should be aware how they should be careful not to fall in the trap of those bad seed, the weeds being sown all over America and Europe, not to become infested with a dangerous virus, which not only shall kill many of the ones not like by many, but worst of all, killing lots of innocent people and bringing horror all over the world.

We should be warned and better know our real enemy.

+

Preceding

Seeds to be planted soon

Seeds of promise

Seeds, weeds and kingdoms

Unbelief, faith and mustard seed

Engagement in an actual two-way conversation with your deities

Solstice, Saturnalia and Christmas-stress

 

++

Additional reading

 1. Hamas the modern Philistines
 2. Religious Practices around the world
 3. Unprecedented violence against protesters and social protest
 4. Social media a destabilisation tool in the Middle East and Syrian conflict
 5. Protest against Tzahal concert in Antwerp
 6. Migrants to the West #6
 7. 2014 European elections
 8. 2015 In the Picture
 9. Israel the Oil and Gas Opportunity
 10. Foreign workers and immigrants
 11. Silence, devotion, Salafists, quietists, weaponry, bombings, books, writers and terrorists
 12. A world with or without religion
 13. Knife-trust in democratic sore back
 14. January 27 – 70 years ago Not an end yet to genocide
 15. Nigel Farage called Donald Trump’s victory ‘bigger than Brexit’
 16. 25 Orthodox rabbis issued a statement on Christianity
 17. The American clouds of Anti-Semitism
 18. French Muslims under attack
 19. Declaration of war against Islam and Christianity
 20. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 21. Bible sayings about God
 22. Two states of existence before God
 23. Disobedient man and God’s promises
 24. How long to wait before bringing religiousness and spirituality in practice
 25. You cannot change anything in your life with intention alone
 26. Looking for answers on the question Is there a God #2 Pantheon of gods and celebrations
 27. Picking Stones
 28. Apple of Gods eye
 29. Have no other gods besides Me
 30. Sow and harvests in the garden of your heart
 31. Bearing fruit
 32. Agape, a love to share with others from the Fruit of the Spirit
 33. Improving the world by improving the Faith

+++

Further related articles

 1. An Another Way
 2. What Seeds Are You Planting? (365 Days of Daring Faith — DAY 293)
 3. Sowing the Wind
 4. We Do Not Save, Only Plant
 5. our words matter…
 6. Spread the Gospel
 7. ignite hope…
 8. The art of Love
 9. The Harvest
 10. The Apple Tree
 11. The Orchard of Your Life, Tom Moore
 12. Faith’s Checkbook: Pruning For Fruit-Bearing
 13. Matthew 21:18-22: Withering the Fig Tree
 14. Be A Fruitful Tree In Harsh Weather
 15. Planted to Bear Fruit
 16. You Shall Know Them By Their Fruits…But What is Fruit?
 17. Bearing Fruit
 18. Bearing Fruit for God – John 15:6-8
 19. The First Year of Marriage: Being Spiritual is Not in Tongues-Speaking
 20. The Thin Line Between Pride And Greed
 21. Psalms of the Salter: Some Thoughts on Really Living for the Lord (Psalm 92)
 22. Discernment and God – Philippians 1:9-11
 23. What! No Fruit?
 24. Cookie a day: Don’t Be A Tree That Gets Cut Down
 25. Sanctification by God – John 15:1-4
 26. Post-Truth Bears No Fruit
 27. 4 Keys To Pleasing God
 28. Through Christ – You Can Do All Things
 29. Our Fruit Is Found In Christ
 30. “Fruit Bearing”
 31. Unity: Wisdom is Justified by her Children
 32. Why Don’t You Feel Him With You?
 33. Abiding in the Lord
 34. Following the Leader
 35. rise up and resist…
 36. Restored faith in humanity
 37. Was It Worth It?
 38. What a “normal” day for God looks like
 39. Life Transformation~ Starts with the Seed, the Word of God
 40. Religious Pluralism and Common Sense on Trump’s Inauguration Day
 41. Hate Still Great as Trump Administration Begins
 42. Here’s What Dr. Seuss Thought About “America First”
 43. David Icke and the meaning of Jewish power
 44. To anyone who still supports Donald Trump
 45. Mario Silva: Persistence of anti-Semitism shows world has yet to learn lessons of the Holocaust
 46. What’s in a name? Identity in a reactionary age
 47. Defend The Jews: We Must Never Forget The Holocaust
 48. Tam Dalyell and anti-semitism
 49. London Mayor Sadiq Khan: We Must ‘Redouble Our Efforts’ to Stop Anti-Semitism
 50. Populism is breeding racism, anti-Semitism and Islamophobia: UN chief
 51. Never Forget… Unless You Are The Russian Usurper Donald Trump
 52. Rachel Rozsa *************************** In memory of my grandmother on Holocaust Memorial Day
 53. Remember the Shoah, Not Just the Holocaust
 54. ‘You Get a Gold Star!’: Alt-Righters Celebrate Holocaust Remembrance Day
 55. Alan Dershowitz’ Long Reach
 56. After Trump orders entry ban, airlines bar Iranians from US-bound flights | The Times of Israel
 57. Trump’s Holocaust Remembrance Speech Doesn’t Mention Jews!
 58. Lobby: Trump’s ‘America First’ slogan is antisemitic!
 59. The anti-Semite with the Jewish wife
 60. Anti-American & Un-Jewish (Jared Kushner)
 61. Speak Out In Times of Great Moral Crisis
 62. Redemption is sweet
 63. Watch “What’s Holding the Arab World Back?” ~ PragerU
 64. Hasbara is Desperate to stop David Icke (video)
 65. Deepa Kumar: hating Israel, loving Hamas
 66. Know Your Enemy
 67. Nationalists’ approaches to Jews, Israel and Zionism: Complex relationships
 68. United in Idiocy: Milo Yiannopolous vs the University of Berkeley Students
 69. Next Week in Jerusalem
 70. A former skinhead explains why it’s a mistake for the US to stop targeting right-wing extremists
 71. United States Donald Trump news update

+++

 Related articles

Save

31 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Political affairs, Religious affairs, Spiritual affairs, World affairs

“Muslims Are Terrorists!”

As-Salam-u-Alaikum,

In the world lovers of the Only One True God also could say As-Salam-u-Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh” (“Peace be unto you and so may the mercy of Allah and his blessings”).

Though we find angry people who say the are true lovers of Allah, and followers of the prophet Muhammad, they do not mind to go in against the ideas of that prophet and the prescriptions of the holy book he presented to mankind.

The world should recognise the difference of those terrorists who even do not mind to bomb sacred places, burn Qurans, rape and kill children and young women.

Though they often shout “La il laha il Allah, Muhammad a rasool Allah.” (There is no God but Allah and Muhammad is his messenger) they often take on an attitude that they are the (new) messengers of God to whom the whole world has to listen.

They themselves may say with conviction “Bismika Allahumma amutu wa ahyaa” (oh Allah in your name I live and die) and enjoy taking the lives of others, they clearly have forgotten that it only belongs to Allah ta ala (Allah The most high), the Most High God of gods, to give and take life. Human beings should leave it to God to judge others and to decide over their life.

Already too many faithful Muslims lost their lives by the aggressive terrorist acts of those criminals, of whom many spend more time in the battlefields, prison, or ungodly places than in the mosque or reading the Quran.

Best the Muslim community shows the world where those terrorist go wrong and why they are not real faithful Muslims. Only by coming out showing the world what a real Muslim has to believe and to do and what he or she may not do, other religious and non-religious can come to see this Daesh or ISIS matter has nothing to do with religion, but all with power and expansion drift.

*

Ramadan coming to an end the British Nazrin Miah, who is proud of her South Asian pillars, looks at all lives that matter. She has full faith in her God.

My faith has allowed me to believe that whatever is willed for me is already written, and there is very little I can do about it. If I didn’t get what I wanted from one experience then there is a better plan for me. I am convinced that I will be taken on a journey that is more rewarding than the experiences I missed out on. {Are Second Chances Worth It?}

Though “Change evokes fear” for her and makes her feel vulnerable, she will notice that she shall have to conquer change though they make her feel lost.

The sense of having no control over a situation due to its change puts me at great unease. I like knowing what is going to happen, I like predicting the end of a circumstance, and most of the time being right about it. But change isn’t just black and white, its grey. There never is a right or wrong time for change to happen, it doesn’t wait for my invitation as I’d like it to. It’s evitable, and the more I want to take the reins of my life into my hands, I’m faced with more change. {I hate change}

Our world needs  lots of changes and weary citizens shall have to help to bring those changes to a good end.

+

Preceding articles

The Existence of Evil

++

Additional reading

 1. Religion, fundamentalism and murder
 2. Stronger than anything that wants to destroy
 3. Do Al-Qaeda, Islamic State, ISIS and ISIL belong to true Islam
 4. ISIS cannot be presenters of the real Islam
 5. Not true or True Catholicism and True Islam
 6. Wrong ideas about religious terrorism
 7. Egypt in the picture
 8. Teaching permittion to kill infidels
 9. Condemning QSIS or the self-claimed Islamic state ruler, al- Baghdadi their extremist ideologies and to clarify the true teachings of Islam 
  ISIL will find no safe haven
 10. Government school classroom assignment on world religions in discussion and Islamophobia gone wild
 11. Malaysia requires sole use of God’s title for Muslims
 12. Summary for the year 2015 #1 Threat and fear
 13. 2015 the year of ISIS
 14. 2015 Human rights
 15. French Muslims under attack
 16. Being Charlie 8
 17. Syrian but also Belgian connection to French attacks
 18. Is ISIS a product of American in-action or a product of direct action
 19. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 20. Paris attacks darkening the world
 21. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks

+++

Further reading

 1. Islamic Authorities Seize Bibles Because Christians Use the Word ‘Allah’
 2. The Qur’an, The Bible, And The Islamic Dilemma
 3. Arabic Bibles has been falsified to please Muslim converts
 4. Dr. Reza Azlan’s Argument on the ‘Kalimah Allah’
 5. Malaysia: Muslims confiscate Bibles, police threaten arrests if non-Muslims use word “allah”
 6. Will you people stop irritating Muslims? Gaaaah!
 7. Secularism and a more honest Islam
 8. For Bumiputera Christians, ‘Allah’ ban akin to cultural ‘genocide’, says archbishop
 9. Indonesia: ISIS considers country un-Islamic
 10. Stop ISIS by Welcoming Refugees
 11. Alarming Evidence Suggests ISIS is Now a US-Israel Proxy Army
 12. ‘It’s a criminal gang pretending to be a state’: Discontent grows in ISIS ‘caliphate’ as oil funds dry up
 13. The Long Fight Against ISIS
 14. David Cameron criticises BBC for use of ‘Islamic State’
 15. Reactions to the guardian’s misguided article
 16. 50 Dead, 53 Injured IN U.S Worst Shooting Ever At A Gay Nightclub
 17. A Vigil in San Jose for the Orlando Shootings
 18. Muslim woman who famously wore American flag hijab on Fox News supports Trump
 19. I Wish I Knew The Reality Before I Migrated!
 20. Video: Research Paper Mentioned By His Holiness Mirza Masroor Ahmad
 21. The Faces of Somali Rape
 22. My First AlMaghrib Course
 23. Nobody has banned the use of hijab in Oyo State – Muslim Community
 24. Who is Imtiaz’s Mother?
 25. North Texas Authorities Arrest Accused Killer & Vandal, Again
 26. Africa: Boko Haram Joins ISIS Jihad On Western Ways
 27. An attack on one’s faith is an attack on all our faiths – Barack Hussein Obama
 28. Homeless in Seattle
 29. See it, Report it
 30. My Way to Pluralism
 31. Halifax mosque opens its doors for panel discussion on terrorism and national security
 32. How to Win the Information War
 33. Radicalisation: the tone of Muslim community discussion must change
 34. ISIS against the World?
 35. LAPD Counts On Local Muslim Community To Help Avert Terror Attacks
 36. Double Standards
 37. Liberalization of the Muslim Community
 38. Community Voices: Nelson should apologize for actions
 39. 73. Solution to Domestic Violence
 40. Forbid what is wrong
 41. #Tweetdeck- BBC3 Documentary- “Is Britain racist?”
 42. #Tweetdeck- BBC3 Documentary- “We want our country back”
 43. Modest fashion show raises funds for domestic violence victims
 44. Women-only mosque in Los Angeles is the first of its kind in the U.S.
 45. Beautiful News: Muslim Groups Raise Money To Rebuild Burned Black Churches

+++

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, World affairs

La saison des jonquilles

Au cœur d’une forêt de pins > « Small Town » > Nichée au Sud des Etats-Unis, Small Town = ville universitaire à caractère historique

l’hiver a plié bagage plus tôt que prévu >  le printemps s’est vite installé.

jonquilles = daffodils > breveté de leur floraison

Allah = le plus beau des créateurs a dit :

Allah said:

[ Sourate 57, Ayah 20 ]

Al-Ḥadīd – 57 : 20 Know that the life of this world is only a frolic and mummery, an ornamentation, boasting and bragging among yourselves, and lust for multiplying wealth and children. It is like rain so pleasing to the cultivator for his vegetation which sprouts and swells, and then begins to wither, and you see it turn to yellow and reduced to chaff. There is severe punishment in the Hereafter, but also forgiveness from God, and acceptance. As for the life of this world, it is no more than merchandise of vanity.

[Sourate 18, Ayat 45 – 46]

Al-Kahf – 18 : 45 Present to them the example of the life of this world so like the water We send down from the skies that mingles with the earth to nourish its vegetation, which then on the morrow turns to stubble and is blown away by the wind. God has power over everything.

Al-Kahf – 18 : 46 Wealth and children are only the gloss of this world, but good deeds that abide are better with your Lord for recompense, and better for expectation.

[Sourate 57 Ayah 21]

Al-Ḥadīd – 57 : 21 Hasten for the forgiveness of your Lord and Paradise whose expanse is as wide as that of the heavens and the earth, which has been prepared for those who believe in God and His apostles. This is the bounty of God which He bestows on whosoever He please; and the bounty of God is infinite.

Rose Du Sahel

Au cœur d’une forêt de pins se trouve « Small Town »1, la vie où je vis. Nichée au Sud des Etats-Unis, Small Town est une ville universitaire à caractère historique. Nous sommes très loin des gratte-ciels de New York, Houston, ou Chicago. Pourtant, cette ville ne cesse de m’émerveiller au fil du temps. Cette année, l’hiver a plié bagage plus tôt que prévu, et le printemps s’est vite installé.

Dans mon voisinage, un magnifique spectacle s’offre tous les matins. Il m’arrive de faire des petites balades après l’aurore. La verdure rayonne dans un bain de soleil, tandis que les oiseaux chantent et s’élancent à toute vitesse dans le ciel. On en trouve de toutes les couleurs : marron, rouges et bleus. Non loin de là se trouve aussi un cours d’eau où s’abreuvent des biches et des coyottes dans la nuit.

Ce qui attire le plus mon attention en…

View original post 678 more words

1 Comment

Filed under Français - French texts, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Al veel te lang hebben bepaalde groepen zich stil gehouden. Aan één kant de politici aan de ander kant de geloofsgroepen die zich volgeling van de profeet Mohammed noemen. Die Mohammedanen hebben stilzwijgend toegezien hoe bepaalde groepen in het Midden Oosten en in Afrika hun godsdienst in een kwaad daglicht stelden.

Adam Benjamin schrijft de Nederlandse regering hierover aan op in een Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland.

Hij kaart terecht het stilzwijgen van de regering aan omtrent vroegere aanslagen in de eigen contreien tegen Moslims en vraagt zich af waar  minister Ascher was om keiharde actie tegen discriminatie en uitsluiting op de arbeidsmarkt aan te kondigen?

Eveneens stelt hij vragen bij discriminatie en racial profiling bij de politie waar minister der Steur stil bleef of waar minister Hennis het leger en de marechaussee niet aanpakte.

Ook mogen wij de Nederlandse, Belgische en Franse regering niet vergeten die het nalieten om zich te roeren met de ongelijkheden die plaatsvonden in het Midden Oosten.

Waar was minister Koenders om keiharde actie tegen het racistische apartheidsregime in Israël aan te kondigen?

Alsook kan men vragen stellen bij de houding van onze regeringen bij een niet op gang gerakende afbouw van actieve oorlogsvoering.

Waar was minister Blok om keiharde actie tegen ghettovorming en afzondering aan te kondigen?

stelt Adam Benjamin. Tevens ons herinnerend dat zulk een gettovorming zich in meerdere Nederlandse, Belgische en Franse steden zich heeft voorgedaan doordat die mensen van vreemde origine geweigerd werden door de autochtone bevolking. Zelfs de kinderen van de allochtonen bleven aanschouwd worden als vreemdelingen, namelijk als Marokanen of Turken. Juist door die ontwijking van die mensen kon radicalisering in die groepen zich voordoen. Want zij konden zich nergens thuis voelen en nu was ar e een organisatie gekomen die hen wilde erkennen voor wat zij waren en zich bereid stelde om hen op te nemen als gelijke broeders en zusters.

Terecht mag dan ook de vraag gesteld worden waar Hans de Boer was om keiharde actie tegen de uitsluiting van Nederlanders uit minderheidsgroeperingen aan te kondigen?

U was allen stil. Niet slechts een minuut. Meer dan een week inmiddels.

Na de aanslagen in Parijs (ik sla die van Beiroet een dag eerder gemakshalve even over) is er behoorlijk wat discussie ontstaan. Roomblanke Nederlanders riepen op facebook op om moslims te vermoorden en twitter liep over van Wilders citerende bezorgdeburgers, die hun Korankennis uit Fitna gebruiken om te bewijzen dat iedere moslim een terrorist is. Discussie was niet altijd voldoende een uitlaatklep, getuige de vele foto’s op Facebook en Instagram van doodsverwensingen aan het adres van moslims die op lokale muren waren gekalkt door minder kunstzinnige landgenoten. Andere vormen van vernieling naar aanleiding van de aanslagen waren bekladding of verbranding van diverse moskeeën. {Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland}

Natuurlijk konden na de aanslagen van Parijs in januari en nu midden november de ministers, staatssecretarissen, directeuren en managers, zich niet meer stil houden alhoewel zij toch nog steeds onvoldoende krachtdadig optraden tegen diegenen die onze maatschappij trachten te destabiliseren door alle Moslims over één kam te scheren

The citizen masters (maire) of Amsterdam (Job ...

Burgemeesters van Amsterdam (Job Cohen links) en Rotterdam (Ahmed Aboutaleb rechts). (Foto credit: Wikipedia)

Toegegeven, premier Rutte liet in enkele interviews wel horen dat het oorlog is, dat deze aanslag een aanslag op onze democratie en onze wijze van leven was, maar dat werd al snel overschreeuwd door Ahmed Aboutaleb die om in gesprek te kunnen blijven met Leefbaar Rotterdam steeds rechtsere taal begint uit te slaan. Veel verder dan veroordelen van het gebeurde en betuigen van medeleven en organiseren van minuten stilte bent u allen niet gekomen. Dat is triest! Ons land, onze samenleving, geleid door personen die zwijgen als Wilders op Twitter zijn gelijk opeist, om sluiting van de grenzen roept en en passent vluchtelingen, moslims en terroristen over dezelfde kam scheert. {Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland}

Men zou verwacht hebben dat na de radicaal islamitische aanslagen in Parijs de Europese Unie de strijd tegen het terrorisme werkelijk zou opvoeren, zoals ze beloofd hadden. Maar al snel na de storm kwam weer de stilte en werd nogmaals de soep niet zo gegeten als ze heet was.

De strengere controles aan Europese grenzen om terroristen te onderscheppen bleken met de recente aanvallen precies een maat voor niets geweest te zijn. Er werd de schijn gegeven radicalisering van moslims te willen tegen te houden en te kunnen verminderen. Wel zag men dat men meer angst begon in te boezemen voor diegenen die wensten terug te keren van het Syrisch oorlogsgeweld.

Aan de wantoestanden van de vluchtelingen en aan het stopzetten van de reden om te gaan vluchten werd omzeggens niets gedaan. Het wapentransport, de mensenhandel (illegalen) en drugs en waardegoederen konden lekker gezellig bepaalde groepen veel geld opbrengen terwijl dezen niets inzaten met de penibele omstandigheden waarin bepaalde mensen geraakten of zelfs het leven gaven.

De EU buitengrenzen zo lek als een mandje gaf duidelijk te kennen dat er hier met visnetten werd gevist met enorme grote gaten en dat de mafiabazen niet te veel zorgen moesten maken hun goed renderend zaakje te moeten verliezen. Al de wapenfabrieken in Europa konden er ook op rekenen dat zij verder hun goederen konden leveren aan partijen die tegenover elkaar stonden. “Zo lang zij elkaar daar maar uitmoorden” moeten ze hier maar denken, kan het geen kwaad.

Alsmaar liet men een grote groep anderen bang maken voor een ‘Groot Gevaar’ dat op Europa zou afkomen. Vroeger kon men het Communistische gevaar voorschotelen, daarna het Gele Gevaar, maar nu had men nog iets beters gevonden in het Moslim Gevaar. Ook al is een heel part van de bevolking helemaal niet meer gelovig wil men ze met die angst voor een overheersend geloof toch nog bang maken.

Dat jihad eigenlijk iets sacraal is en niet bepaald een grijpbaar geweld omvat maar gaat over spirituele inspanningen voor de Allerhoogste, Allah, de Elohim Hashem Jehovah, worden zoals men de mensen bang maakte in de jaren 60 van vorige eeuw voor die Jehovah wordt nu die Allah Zijn volk als gevaar aanzien.

De slechte co-notatie die er gekomen is, is een gevolg van fundamentalistische groeperingen die zich eerst tegen Joden verzetten maar dan algemeen te keer gingen tegen diegenen die zij ongelovig beschouwen. Die fundamentalisten hebben het zelfs zo ver gedreven dat zij de wereld willen doen geloven dat zij als verkozenen van Allah, het recht en de plicht hebben om een Islamitische Staat te vormen.

De heimatlozen van hier kunnen in het aanbod van een eigen staat wel iets zien en zijn zo een makkelijke prooi voor ‘het goede doel’.

Een Rotterdammer in Calabrië schrijft:

Jonge gelovigen, en zeker jong bekeerde gelovigen of hen die het geloof van hun ouders herontdekken, lopen vrij eenvoudig het risico om te radicaliseren. Mijn oude geschiedenisleraar zei het al: bekeerlingen zijn altijd vurig. De priesteropleidingen van de katholieke kerk kennen het fenomeen en weten hoe ze ermee om moeten gaan omdat ze de religieuze manier van denken door en door kennen. Hulp aan radicaliserende gelovigen moet dan ook in de eerste plaats uit de geloofsgemeenschap komen. {Islamofobie is contraproduktief}

Zij die steeds verwijten krijgen dat zij niet deugen en dat zij moeten oprotten, worden als wilde beesten in een hoek geduwd en dan staat men verwonderd te kijken als deze agressief uit die hoek komen. Velen van hen worden in het geboorteland van hun ouders als vreemdelingen aanzien, maar hier ook. Hier zijn zij geboren en zouden hun eigen land moeten kunnen vinden. Maar dat wordt hen niet gegund. En nu is er die groep die alsmaar groter en sterker lijkt te worden die hen een land van melk en honing wil aanbieden waar mensen volgens de juiste waarden en normen zouden leven.

Van de politici krijgen die jongeren die op zoek zijn naar hun eigenheid en erkenning nauwelijks iets te horen, zodat bij hen het beeld kan ontstaan dat heel de natie tegen hen is.

Net als die juf op de basisschool die hem ingeprent heeft dat het toch niets met hem wordt. Net als die mentor op de middelbare school die hem heeft ingeprent dat zijn soort niet deugt. Net als Wilders die zegt dat voor hem een uitkering of de misdaad de enige vooruitzichten zijn. Alom aanwezige koude uitsluiting. Men moet Mohammed niet. {Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland}

Ondertussen blijvend media maar al te graag de Moslims in een slecht dag licht stellen en focussen zich ook op die jongeren die als een last voor onze samenleving onze voorsteden onveilig zouden maken. De negatieve spiraal raast maar door.

Dagelijks horen we het NOS journaal melden wat (zelfbenoemde) moslims nu weer hebben uitgevreten. Horen we RTL nieuws vragen hoe te voorkomen is dat terroristen in de vluchtelingenstroom Europa binnenkomen. Dagelijks horen we nieuwe generalisaties over moslims, terroristen, moordenaars en vluchtelingen. En u allen, u bent stil. Martin Luther King zei ooit:
’uiteindelijk zullen wij niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.’
En uw stilte is oorverdovend. {Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland}

Zal men pas iets gaan doen als het kalf half verdronken is?

Adam Benjamin besluit

Wanneer gaat u nu eens iets doen? Of gaan we gewoon door met oorlogshandelingen, privacy inperkingen, ondersteuning van fascistische apartheid in het Midden Oosten en wegkijken bij discriminatie en onrecht? Er is werk aan de winkel! Deze periode zal waarschijnlijk als de 3e wereldoorlog in de geschiedenisboeken verschijnen. Het is van u afhankelijk hoe lang deze periode gaat duren!

Hopelijk vindt u het niet erg dat ik deze brief niet met mijn eigen naam onderteken. Ik wil mijn mailbox en mijn gemoedsrust de bedreigingen en scheldkannonades besparen. Vrijheid van meningsuiting is in Nederland gedevalueerd tot een grondrecht dat alleen aan de witte man is voorbehouden en helaas blijkt fatsoen tegelijk met Pim Fortuin vermoord te zijn… {Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland}

+

Voorgaand

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Echte vooruitgang laat niemand achter

Dit kan gewoon echt niet meer

Fatsoensnormen Online

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

++

Lees ook

 1. Motie over Godsdienstvrijheid
 2. Noodzaak om geweld tegen moslims ook in kaart te brengen
 3. Pakistaanse schoolhandboeken voeden op tot Discriminatie
 4. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import

+++

Verder aanvullend om te lezen

 1. Brussel ‘belooft’ de buitengrenzen beter te controleren… En ze willen ‘registreren’ (alweer datzelfde woord).
 2. Islamofobie is contraproduktief
 3. Valt de radicalisering van Israël nog te stoppen?
 4. Presentatie “Extremisme in het Midden Oosten”
 5. Islam eng of niet?
 6. Leugens (FB column voorjaar 2015)
 7. VS en EU graven eigen graf
 8. Irak en ISIS: houdt Obama stand?
 9. Er komen weer banen bij en ik weet waar !

+++

22 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Telkenmale er een schokkende gebeurtenis voorvalt in het westen is iedereen in rep en roer. Zij staan er niet bij stil dat elke dag meerdere slachtoffers vallen door wapengeweld in het Midden-Oosten en in het Afrikaanse halfrond.

Panel from a family mosque

Paneel van een familie moskee (Foto credit: Wikipedia)

In hun eigen contreien vallen er jaarlijks, om niet te zeggen ‘dagelijks’, veel meer doden dan door de terroristen om het leve gebracht, door auto ongelukken. Tegen dat verkeersgeweld wordt echter niet gereageerd want dat zijn de mensen al zo gewoon geworden dat de auto-ongelukken zelfs de kranten of het nieuws op radio en televisie niet meer halen.

Degenen die macht hebben zijn zeker niet bij gebaat dat de buitenlandse moeilijkheden en terreur ophouden, want dat verdoezelt het binnenlands nieuws en maakt dat zij (de politici) zich groot kunnen maken in een voor hen belangrijker geheel.

Voor de media is het belangrijk om de aandacht te kunnen trekken en met gewone fait divers of met ‘goed nieuws’ kunnen zij dat niet. Meer mensen zijn geïnteresseerd in het leed van anderen, zodat zij zichzelf beter kunnen afspiegelen.

Natuurlijk wensen de media en wapenfabrikanten graag hun omzet op peil te houden. Omzetcijfers zijn voor hen even, als niet nog belangrijker dan de cijfers voor politici. Maar ook zij moeten zich profileren en willen alsmaar hoger op de ladder klimmen. Voor de politici komt het er op aan hun populariteit hoog te houden of nog beter, te verhogen. Gebeurtenissen die de aandacht van het algemene publiek verkrijgen zijn de ideale zoethoudertjes die de politieker de kans geven om aan zijn imago te werken. Met volksverlakkerij kunnen de populariteit en zo het aantal zetels in de peilingen maar ook bij de verkiezingen verhoogd worden. zulk een verhoging zal hen dan meer kansen geven om hun eigen agenda door te drukken maar ook om het volk in toom te houden. Vandaar dat het loont om te focussen op angst in plaats van te focussen op positiviteit.

Het komt er op aan dat er genoeg mensen zijn die waarschuwen voor zulk een volksverlakkerij en een mist in de ogen gooien van de burgers. Zinnige burgers moeten er op bedacht zijn dat allerlei groeperingen alle kansen zullen willen grijpen om hun gelijk te halen en de mensen een loer te draaien.

In penibele omstandigheden komt het er dan eens te meer op aan om de ‘negatieve spiraliteit’ om te keren en om de mensen om je heen duidelijk te maken hoe de vork in de steel zit.

Daarbij is informatiegeving belangrijk. Hiertoe moeten religieuze groeperingen dan ook hun verantwoordelijkheid nemen. Islamieten moeten mensen duidelijk maken dat die terreur zaaiers geen echte Islamieten zijn en dat zij de naam van Allah misbruiken voor hun eigen machtspositie te verhogen. Christenen daarentegen moeten ook hun gelovigen oproepen om de juiste Christelijke houding aan te nemen en open te staan voor hen die ook geloven in de God van Abraham. Ook zij dragen de verantwoordelijkheid duidelijke taal te spreken en er op te wijzen waar God zijn schepsels nar toe wil brengen.

Het moet wel gezegd worden dat de Moslim gemeenschap veel te lang gezwegen heeft om dit Moslim fundamentalisme af te breken en in de grond te boren. Wij kunnen slecht hopen dat meer leden van de Ummah/Oema of Moslim gemeenschap nu de moed zullen hebben op in het openbaar het op te nemen tegen hen die de Islam besmeuren.

*

Om te onthouden

 • Keer op keer aanslagen plaats = Keer op keer “Allahu akbar” geroepen => keer op keer veroordelen wij het brute geweld => Demonstraties, minuten stilte + dagenlange nieuwsuitzendingen => prenten iedereen in hoe gevaarlijk Islam is
 • koren op de molen van  machtswellustelingen als Marine le Pen, Geert Wilders en Donald Trump => dankbaar gebruik van islamofobie = redder in nood > waarschuwen tegen ‘verwerpelijke’ religie Islam
 • grenzen + moskeeën dicht + alle moslims eruit= probleem opgelost
 • alleen nog maar te wachten tot er weer iets gebeurt => gewoon kwestie van tijd
 • sociale problemen + vatbaar voor ideologie die voor explosieve blindheid kan zorgen:
 1. Onzekerheid over identiteit: wie + waar bijhoren + doel
 2. Frustraties over acceptatie
 3. Rechtvaardigheid
 • De Daesh ideologie geeft jongeren leidraad voor al deze problemen:
 1. Identiteit > moslim, een hele echte, de enige echte;
 2. Acceptatie: die mensen zitten toch niet op je te wachten => kom snel hier heen => met open armen ontvangen + goede dingen doen;
 3. Rechtvaardigheid: Israel + NAVO = onderdrukkers van moslims = geschiedenis.
 • eis van assimilatie, eeuwige discriminatie, ondersteunen van onrecht
 • ‘je suis’ bordjes + Franse vlaggen over je hoofd zat => tijd dat je Mohamed wél uitnodigt voor een sollicitatiegesprek

+

Voorheen

Echte vooruitgang laat niemand achter

Dit kan gewoon echt niet meer

Fatsoensnormen Online

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

++

Aanvullende lectuur

 1. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regimes
 2. Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen
 3. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 4. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 5. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 6. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 7. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 8. Te late hulp voor Syrië uit Westen voedingsbodem voor Vechters voor een Islamitische Staat
 9. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 10. Vloedgolf van verziekt entertainement
 11. Hoe de Satan vandaag rond toert
 12. Mens en leed
 13. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 14. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 15. Engelse tieners vinden religie schadelijk
 16. Niet elk religieus geweld is religieus
 17. Tegenstroom voor Terreur of omringende angst

+++

Verdere stof tot nadenken

 1. Charlie
 2. Aanslag
 3. Hoe de media in alle waarschijnlijkheid cijfers over aantal vluchtelingen manipuleert.
 4. Halen we met asielzoekers een paard van Troje binnen?
 5. Wat is er mis met Christelijk fundamentalisme?
 6. Het fascisme van antireligieuze utopisten
 7. ‘Radicale moslims benaderen actief vluchtelingen’
 8. Islam eng of niet?
 9. Islamofobie is contraproduktief
 10. Eigen Volk Eerst
 11. Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali
 12. A tous mes amis
 13. The sharpen­ing of contradictions
 14. Fakta: fundamentalisme
 15. Binfikir -interview: Göçün yapısı değişti ve demokrasinin de buna göre yeniden şekillenmesi gerekir
 16. Transformer
 17. Teror Doa?
 18. Hilangnya Relevansi Kebertuhanan Fundamentalis
 19. Islam Benar vs. Islam Salah: Muslim dan non-Muslim harus bersatu untuk mengalahkan ideologi Wahhabi

+++

naged8

Keer op keer vinden er aanslagen plaats. Keer op keer wordt er Allahu akbar geroepen en keer op keer veroordelen wij het brute geweld. Demonstraties, minuten stilte en dagenlange nieuwsuitzendingen prenten iedereen in hoe gevaarlijk de Islam is. De media harken miljoenen aan advertentie-inkomsten binnen met angstartikelen over moslims, regeringen hollen de privacy van de burger steeds verder uit en machtswellustelingen als Marine le Pen, Geert Wilders en Donald Trump maken dankbaar gebruik van islamofobie om als redder in nood te waarschuwen tegen de ‘verwerpelijke’ religie Islam. Stem op mij, dan gooi ik de grenzen en moskeeën dicht, flikker alle moslims eruit en is het probleem opgelost! Het gaat maar door en het gaat maar door. Waarom?

Het zou te simpel zijn om te zeggen dat het maar doorgaat omdat degenen die macht hebben er niet bij gebaat zijn dat het ophoudt: De media en wapenfabrikanten houden graag hun omzet…

View original post 397 more words

14 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Responses to Radical Muslims and Radical Christians

Some may think

The world is telling Christians that they must be blindly tolerant of all things or they are haters. {Churches response to Radical Muslims}

The Christians who are asking to be tolerant do not ask to be tolerant to violence. They ask do be concerned about those in need, and they ask to sincerely investigate all things and not to make conclusions too fast, putting everybody on the same line. Like after the Parisian attacks, so many people getting to shout to get all the refugees out and to stop them entering the European Union because they would be bringing Islam over our regions.

Русский: скромная одежда для muslims и non-muslims

Русский: скромная одежда для muslims и non-muslims (Photo credit: Wikipedia)

Most of the from violence fleeing people are not practising Muslims and they just want to be spared of any fundamentalist teaching reigning over their life. We should not straight ahead think those people would bring radical Muslim teaching to our regions. Even when lots of them may be Muslim it should not frighten us that they would convert people here. If they are able to convert people to Islam others should ask themselves

People may think they don’t have to tolerate everything that crosses their path or that we or others think they should tolerate. {Churches response to Radical Muslims} It is given to everybody in our democratic countries to utter their opinion. We always should make that clear to any body entering our regions and certainly to those who want to live in our regions. Those who come to live in our states should very well know that here there shall have to stay freedom of speech and freedom of religion. Such freedom of speech makes it also possible that there shall be people who take a stand against those teachings they consider false and against tolerances, that plague, divide and destroy the people of God.

Though what we see today is that certain Christians do think that those refugees would come in here in Europe or in other parts of the Northern hemisphere to

divide and destroy the people of God {Churches response to Radical Muslims}

But is that so?

No, it is an idea that many want to pose because they are afraid of their own identity being hurt. In case they would stand strong enough in their shoes they should not worry. Christians should even be joyful because this would give them more opportunities to preach their faith and convert others to their faith. Is it not because so many Christians do not preach any more and are themselves not active in the Witnessing process that they consider those who are preaching as a danger. As such we also find a lot of aversion and opposition against Jehovah Witnesses, Christadelphians, Mormons and other preaching believers.

Christians should know there is a Big Battle coming. They should prepare themselves and their children for it, but also should warn others around them for the dangers that shall come over our world. But they also should know that in the Holy Scriptures is written that one of the signs of the Last Days shall be that religion shall come to rise against religion. Those religious groups fighting against each other should not make us afraid but should make us even more prepared to go out in the world and to preach the Truth. In case our teachings are founded on the Truth, we should not have to worry. We also know that man can kill man but they shall not be able to take man away from God when that man is in God.

English: The Ethnic composition of Muslims in ...

The Ethnic composition of Muslims in the United States, according to the United States Department of State based on the publication of Being Muslim in America as of March 2009 (Photo credit: Wikipedia)

We do know many Americans do think they are the centre of the world and that Islamic leaders saw America as the central power of Christianity. We have no idea where they got that from, but for sure it is true that radical Muslims do consider Christendom (and not Christianity) as their arch-enemy. In case they should know better Christianity than they should be more moderate and recognise that not all Christians do worship a threeheaded god. They should know that there are also many Christians who worship only the One True God, Allah, The Elohim Hashem Jehovah. If they knew their history they should be able to see why Mohammed was the right person in its time on that place, but that throughout history there have always been true worshippers of the Only One True God, the God of Abraham (Ibrahim).

Tom Harkness is right in saying

Everything about the West they view as Christian, all that we find valuable they hate; democracy, transparency, the rule of law, human rights, the separation of religion from governments are all discredited in the eyes of the jihadis (Wayne Grudem; Politics according to the bible). {Churches response to Radical Muslims}

That is today’s biggest problem, that those fundamentalist Muslims are doing exactly the same thing as the fundamentalist Christians from some centuries ago but also from those today.

Certain Christians do want to believe there are some extra-terrestrial demons hovering around, which they call devils, under the leadership of their head-devil Satan who organise a world-war against Jesus. They forget that according to the Holy Scriptures a satan is any adversary, like Peter was called a satan. so they teach people

so that you have a sound response either in your own mind or when people are attempting to discredit the truth that this is a battle between satan and the Jews and satan and Christians. {Churches response to Radical Muslims}

They are right in the fact that it is a satan who goes into battle with the world of God. The adversary of will trample hard. He knows the end shall be coming near and it is high time to go into the counter-attack. Real believers of God have to see that and should recognise the dangers of getting pulled in the trap to act also against the Will of God.

People like Imam Sheikh Muhammad Ayed,  who has told Muslims to use the migrant crisis to breed with European citizens and

‘conquer their countries’.

are the ones who put oil on the fire and spread the lies which are fed with messages from negative reacting Christians and National Socialists.

‘Throughout Europe, all the hearts are enthused with hatred toward Muslims. They wish that we were dead, but they have lost their fertility, so they look for fertility in our midst,’ {Imam tells Muslim migrants to ‘breed children’ with Europeans to ‘conquer their countries’ and vows: ‘We will trample them underfoot, Allah willing’ }

God is a God of love and order. He wants us to feel respect for all creatures, including those who do not love God. We should not kill them but should present them a life full of hope and glory. With our strength of faith we should bring them over the line, getting them to see where the true expectations of God are.

The real reason radical Islamists attack America, may be born out of a want to create an Islamic State and to destroy Jews & Christians, but it is mainly also because they consider the West interfering with their politics and hindering their cause in their own regions, which do not belong to America nor Europe.

It’s important that we understand the background. These attacks are not caused by people experiencing poverty or oppression in poor nations. This was started and is maintained by well-educated upper class, largely college-educated mostly wealthy men. (Wayne Grudem: politics according to the bible) {Churches response to Radical Muslims}

We even should come to see who are really backing ISIS and providing them with the necessary funds to get all that weapon arsenal.

English: There are apparently as many Christia...

There are apparently as many Christians as Muslims in Lebanon (Photo credit: Wikipedia)

Please let us always remember

“There are peaceful Muslims in the world that simply want to live their lives just like you and want their children to live peaceful and successful lives. The problem is not the peaceful Muslims but the radical Muslims. There are 1.2 billion Muslims, not all are radical. The radicals are 15-25% according to all intelligence reports around the world. That leaves 75% who are relatively peaceful people.” {Churches response to Radical Muslims}

We should concentrate much more on those peaceful Muslims as well on the peaceful Christians and should react to those Muslims and Christians who want to destabilise the world by their messages of hate and intolerance.

+

Preceding articles:

Paris Attack and Ranting

Problematic Or Patriotic? Two Ways To Talk About Muslims

The World Wide Refugee and Migrant Crisis and a possible solution for it

Migration not something to fear

What we don’t say about the refugee crisis?

Social media and asylum seekers

Human tragedy need to be addressed at source

Real progress leaves nobody behind

Spike In Anti-Muslim Attacks Casts Spotlight On Government Policies

Don’t be Muslim

Children of Men

Tolerance Ends When There Is No Tolerance Shown Towards Us

My two cents on the refugee crisis

++

Find also to read:

 1. Meaning of life
 2. Our relationship with God, Jesus and eachother
 3. Suffering through the apparent silence of God
 4. If you have integrity
 5. Integrity of the fellowship
 6. More Muslim children than Christian children growing up in our cities
 7. Being Charlie 10
 8. 2014 Religion: with a.o. Global war against Christians
 9. Syrian but also Belgian connection to French attacks
 10. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks
 11. Paris attacks darkening the world
 12. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 13. Massive police operation in northern Paris suburb of Saint-Denis
 14. French Muslims under attack
 15. Americans wrongly informed about situation in Europe
 16. Trump brand of migrant demonization #1
 17. Trump brand of migrant demonization #2
 18. Are people willing to take the responsibility for others
 19. Daring to speak in multicultural environment
 20. Sharing a common security and a common set of values
 21. Faith related boycotts
 22. Mocking, Agitation and Religious Persecution
 23. If Europe fails on the question of refugees, then it won’t be the Europe we wished for
 24. Schengen area and Freedom for Europeans being put to the test as never before
 25. Europe’s refugees just follow the ancient routes for the peopling of Europe in the Neolithic
 26. American atheists most religiously literate Americans
 27. Is Turkey attempting to resurrect the Ottoman Empire
 28. To freeze the fighting in Aleppo
 29. Is ISIS a product of American in-action or a product of direct action
 30. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 31. Funding of ISIS
 32. ISIL will find no safe haven
 33. Wrong choices made to get rid of Assad
 34. Cities not under fear but monuments feared
 35. Rampaging, demolishing sacred sites and cultural heritage
 36. Sharing a common security and a common set of values
 37. If you want to go far in life
 38. God let my compassionate affection be tolerant and kind

+++

Further related reading

 1. Syrian Tourists
 2. Syrian refugees: Nothing “Christian” about Fearing Muslims?
 3. Op-Ed: There is no “radical Islam” and there is also no “moderate Islam”
 4. The acts of war
 5. I.S.? We Haven’t Seen Anything Yet!
 6. Radical Muslims and Americans
 7. Remembering 9/11…14 Years Later: A United States President Stands Poised to Give Radical Islamists Nuclear Capability
 8. The Crusader Rifle
 9. Brits in Costa Del Sol, Costa Brava and Costa Blanca now ‘top targets for ISIS attack’
 10. ESPN Liberal Logic
 11. Muslim Takeover Of Bendigo Must be Halted
 12. Egypt by
 13. The UN Needs A Boot Up The Backside
 14. Violent extremists up to interpretation by homeland security chairman Mike McCaul
 15. “Extremists…have given Islam a bad name, but…have no connection with the religion” Really?
 16. Does Minnesota House ISIS’ “Farm Team”?
 17. ISIS or Daesh
 18. Will Bangladesh propaganda help Rohingya Muslims?
 19. The Time is Now to Stop Radical Muslims
 20. The Third Jihad
 21. Glenn Greenwald: Greatest threat to free speech comes not from terrorism, but from those claiming to fight it
 22. The argument for deluded losers
 23. Oops! Nemtsov killed by radical Muslims, not Putin fans
 24. Congress Defies Obama. Warns Iran.
 25. The Hidden Menace
 26. On Aggression
 27. Extremists and Terrorists Miss the Mark
 28. Oh Dear God: Copenhagen Shootings
 29. Still freedom of speech on Danish TV
 30. A special kind of hate
 31. A no–go zone For truth
 32. Why Would I Distrust Muslims Baroness Warsi?
 33. The RCT Talk Show
 34. to our 21 Christian Egyptians who fought for their Faith up to their last breath
 35. Are Christianity and Capitalism Compatible?
 36. Day Six: Hell House

+++

25 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Religious affairs, World affairs

Listening for the Language of Peace

As-Salaam Aliakum.

It is not because some lunatics or some power horny people want to get their lust for power fulfilled and therefore use terror to achieve their goal, that a full community has to be penalised with the idea that all Muslims would agree with what ISIS or Al Qaeda is doing.

As in Christendom not at all Muslims look op with owe to those ‘crusaders‘ who misuse the name of Allah.

Many Muslims are moderate believers who honour Allah, trying to live according to His Laws and who do know that lovers of Allah have to respect the creatures He allows to live on this earth. They also know that sharing the love is a much mightier weapon than the man-made weapons which literally kill, but never can kill the connection with the Most High divine Creator, when a person has an intimate relation with the God of gods.

Jews, Christians and Muslims who love God should show to others that Allah is a God of love. They too, who know they are created by the Most High Almighty God, should share the love God wants us to bring forth to all around us, so that we can conquer them by our love, the Sword of God, and not by the sword of man.

*

To remember

 • often heard Muslim greeting “As-Salaam Aliakum” = Peace Be Unto You! > in a world that doesn’t understand the language of peace
 • Wa-Aliakum Salaam = shared in response
 • barber Mo = devoted Muslim + highly intelligent + deeply peace giving spiritual man
 • online activities of typed out words, posted banners, shared videos profess a great divide between our brother and us… our sister… according to way we dress, worship, or seek meaning and purpose
 • language of a person of peace = not to have a linguistic barrier restricting from culture, religion, our nationality
 • language of peace = built upon power + significance of our relationships to the other = language of communal embrace!

+

Preceding articles

Christians at War? Christians using violence?

Of old and new ideas to sustain power and to feel good by loving to be connected and worship something

Don’t be Muslim

The Existence of Evil

Getting fate in your change to positiveness

How to Find the Meaning of Life and Reach a State of Peace

What I Hope For Is What You Hope For

++

Additional reading:

 1. Our relationship with God, Jesus and eachother
 2. Certainty in a troubled world
 3. A world with or without religion
 4. Because men choose to go their own way
 5. Our way of life
 6. A world in denial
 7. The famine of the word
 8. Gaza in Bible Prophecy
 9. Hamas the modern Philistines
 10. Propaganda war and ISIS
 11. ISIS cannot be presenters of the real Islam
 12. Wrong ideas about religious terrorism
 13. Do Al-Qaeda, Islamic State, ISIS and ISIL belong to true Islam
 14. Not true or True Catholicism and True Islam
 15. Religion, fundamentalism and murder
 16. Condemning QSIS or the self-claimed Islamic state ruler, al- Baghdadi their extremist ideologies and to clarify the true teachings of Islam 
 17. ISIL will find no safe haven
 18. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 19. Christian clergyman defiling book which did not belong to him
 20. Being Charlie 11
 21. Do we have to be an anarchist to react
 22. Peace Takes You
 23. End Times
 24. The Conclusion of the System of Things
 25. Signs of the times
 26. Signs of the Last Days
 27. Zion, Flames, Terror, Signs and Games of Peace
 28. Syrian capital facing total destruction in the coming months
 29. Swallowing up Crimea, who is next
 30. The Rapture Wars
 31. Dealing With the “Silence” of God
 32. What Jesus Did – Misleading around the Messiah and the final assessment
 33. The days are coming
 34. Babylon is fallen
 35. How do we know the coming of Jesus is very near?
 36. Secret or public return of Jesus
 37. Preaching Christ Is Not Enough
 38. In a world which knows no peace sharing blessed hope

+++

Just Wondering...

Peace and IslamAs-Salaam Aliakum. So often I think we hear these words today and the hairs on the back of our necks rise as images from Paris, Syria, and Iraq flash in our minds. Is this not a Muslim greeting?!

Wa-Aliakum Salaam. I hear it shared in response while I sit in the barber’s chair at my local neighborhood men’s barber shop. Mo has cut my hair for the last 6 years and we have developed an amazing relationship. We’ve spoke about his family, his kids and there schooling, his 5-year-old son (now 8 years old) who is dealing with Leukemia. I passed along comfort and gave financially to his family while I told him of my prayers for him when he went through a massive heart attack a little over a year ago. And yes, we have deep discussions about faith, Jesus, and the stories of scripture both in the Bible…

View original post 370 more words

5 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Christians at War? Christians using violence?

Many Christians do want the world to believe that the war ISIS is preaching is a war against the Christians. Their war is not just a war against unbelievers in God or against believers in a wrong God (for them Christians believe Jesus is God, though not all Christians do believe that). The issue of the ISIS terror is to create fear fro their agenda of an Islamic State where all the power has to go to them and nobody else. It is a matter of “Power” and not so much about religion.

In case ISIS was really concerned about the faith of the followers of the prophet Muhammad then they would not kill other Muslims, certainly would not burn any Quoran, because that is considered to be a holy book and also would not destroy mosques, all horrible things they do.

Today having Terror Alarm 4, for the Region Brussels, Belgium becomes more a country at the beginning of war, having the shopping centres closed and all big events cancelled. Last night again four places found where terrorists prepared several attacks to be executed at around the same time all over Belgium. Lots or armoury was found.

Yesterday again two Belgians were killed by Al Qaeda terrorists, this time in Mali‘s major city Bamako.

There might being lots of people who call for revenge and would love to see our forces to go into combat and to have a stronger force in the warfare against ISIS.
It is not only the Bible that in many instances condones the act of war and the use of deadly force for protection. Torah, Kethubim Aleph, Kethubim Bet or Messianic Scriptures (the New Testament) and the Quran demand that we respect the creations of the Most Divine Allah, the God of gods, Master of heavens and earth, the Elohim Hashem Jehovah.

Real lovers of Allah will respect His Words given to us in the Holy Scriptures and shall know that our force must be in a spiritual battle, taking on such an attitude which is so much in-breath of love that it destroys the hate of others.

The adversary of God (Satan) is calling to go into the battle. The adversaries of Allah, ISIS, al-Qaeda and many other  networks of Islamic fundamentalist groups, would love to see the world going into the battle and providing more reasons why to attack others.
We do have to be very vigilant not to fall into the trap.

The Bible has warned us about the signs of the end times and we should be more concerned about these: having a war starting at the land of Euphrates and Tigris (Iran & Iraq), having children revolting against their parents, having more earthquakes and tsunamis, having religions fighting against other religions, all signs which we could notice to happen the last few years. This should worry us more. This should have us to prepare for the coming times of agony and make us so that our spirits (our minds) shall be strong enough to withstand.

We always should be very attentional to take on the right attitude and not to fall-into the booby-trap of the satan (adversary).

That there might be a time for everything, should not mean we do have to be partakers in such a killing act. Let others fight their war and let us try to spread peace. We should know that joining hand to force the peace by peaceful actions is much more worth than spreading hatred.

*

To remember

 • 1st sight when reading the Bible=  appear  Christian should never contemplate killing of another fellow human being > no matter what the circumstances.
 • Jesus tells people around him + turn other cheek == biggest problem that seems to plague people and specifically Christians
 • human tendency to partially remember verses taken out of context + turned into doctrines
 • 2nd problem = ability to efficiently and accurately study the Word of God in 1st place.
 • focus on concept of Christians at war or protecting themselves even with deadly force
 • social, religious, & political issues at the time the book was written + What was intended purpose of the book + does each book line up with the whole spirit of the bible itself?
 • look around at this time in global history = realize potential for war + violence toward Christians on a global scale
 • topic of war + taking life of another human even outside of a war = repugnant to teachings of Christ and his apostles
 • New Testament = Christ focuses attention in  primary sense on principle of love and respect = govern the actions of men + expressing love toward one’s enemies
 • Jesus’ life on this earth was to fulfill the Law of Moses, draw all sin to himself, + die on the cross for our spiritual salvation = purpose on earth = not to engage in a physical fight
 • not mean to stay physically weak + disengaged
 • He actively encourages His servants to fight when the time arrives (John 18:36). Certainly, Christ Jesus = no pacifist in any of his teachings.
 • Jesus did not want his Disciples to interfere with his capture = result in his taking stripes for our healing and dying on the cross for our sins.
 • Jesus to go peacefully + without blemish > lamb led to slaughter

 

 • Matthew 26:52 = referencing those who chose to live a violent way of life =/= Christians to stand still + be killed in the name of Jesus => work to do here on earth + dead people cannot do their work
 • Luke 22:35 = we are to go out into the world + teach that the kingdom of heaven is here => to take gospel of Jesus Christ to all people who will listen + dead Christians cannot talk.
 • meek =/=  similar to being timid + non-violent
 • meek =/= being weak
 • great spiritual power
 • no killing out of anger, or aggression such as murder
 • allowance to execute criminals for capital crimes = shown by apostle Paul when he stated that even Gentile governments had divine authority to use the sword against evil doers (Romans 13:1-4).
 • sword = instrument of authority
 • Jesus told disciples = time had come to sell a garment + buy a sword (most proficient weapon to carry for self-defense)
 • self-defense = Jesus referencing
 • to follow the laws of the land providing the laws are not turned against us
 • no authority except from God + to resist authority is to resist God
 • ruler who chooses to do evil against Christians cannot be from God
 • meek Christian = you do not have to prove yourself not force your beliefs on another person
 • to protect oneself, family, + close friends from someone who tries to do evil, falls well within the approval of God even to the point of taking a life
 • for a Christian to go on the offence is to stand on the side of evil + against God’s will

+

Preceding articles:

Of old and new ideas to sustain power and to feel good by loving to be connected and worship something

Autumn is in the land

Don’t be Muslim

A last note concerning civil rights

The Existence of Evil

Getting fate in your change to positiveness

How to Find the Meaning of Life and Reach a State of Peace

What I Hope For Is What You Hope For

++

Additional reading:

 1. Between Alpha and Omega – The plan of creation
 2. Necessity of a revelation of creation 4 Getting understanding by Word of God 2
 3. Our relationship with God, Jesus and eachother
 4. Certainty in a troubled world
 5. Not making any remarks based on the intellect or logic
 6. A world with or without religion
 7. Because men choose to go their own way
 8. Our way of life
 9. A world in denial
 10. The famine of the word
 11. Bad things no punishment from God
 12. Gaza in Bible Prophecy
 13. Hamas the modern Philistines
 14. 2013 Lifestyle, religiously and spiritually
 15. Propaganda war and ISIS
 16. ISIS cannot be presenters of the real Islam
 17. Wrong ideas about religious terrorism
 18. Do Al-Qaeda, Islamic State, ISIS and ISIL belong to true Islam
 19. Not true or True Catholicism and True Islam
 20. Religion, fundamentalism and murder
 21. Condemning QSIS or the self-claimed Islamic state ruler, al- Baghdadi their extremist ideologies and to clarify the true teachings of Islam 
 22. ISIL will find no safe haven
 23. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 24. Women their education and chances to become a parliamentary
 25. Christian clergyman defiling book which did not belong to him
 26. Being Charlie 11
 27. Do we have to be an anarchist to react
 28. Peace Takes You
 29. Beginning of times
 30. End Times
 31. The Conclusion of the System of Things
 32. Signs of the times
 33. Signs of the Last Days
 34. Zion, Flames, Terror, Signs and Games of Peace
 35. Syrian capital facing total destruction in the coming months
 36. Swallowing up Crimea, who is next
 37. Turkey and Pictures for the times coming
 38. The Rapture Wars
 39. Shariah and child abuse – Is there a connection?
 40. Commemorating the escape from slavery
 41. Dealing With the “Silence” of God
 42. What Jesus Did – Misleading around the Messiah and the final assessment
 43. The days are coming
 44. Babylon is fallen
 45. How do we know the coming of Jesus is very near?
 46. Secret or public return of Jesus
 47. Preaching Christ Is Not Enough
 48. In a world which knows no peace sharing blessed hope
 49. Evangelisation, local preaching opposite overseas evangelism

+++

Further reading:

The Power of Grace Ministries

At first sight when reading the bible it would appear that a Christian should never contemplate the killing of another fellow human being no matter what the circumstances. Most Christians and even many non-Christians can partially quote the scripture where Jesus tells the people around Him to turn the other cheek when your enemy strikes you, Matthew 5:39 & Luke 6:29.

Here in lies the biggest problem that seems to plague people and specifically Christians and has for centuries; the human tendency to partially remember verses which are taken out of context and then turned into doctrines. Whether the scriptures were taught in their fullness or taken out of context makes a huge difference. Not to mention the limited time people spend studying the Word of God for themselves. Which brings us to the second problem which is the ability to efficiently and accurately study the Word of God in…

View original post 2,422 more words

17 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, World affairs