Author Archives: Marcus Ampe

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

De haat van IS voor Christenen

Meermaals hebben Christenen zich al afgevraagd  waarom bepaalde islamitische groepen zich zo tegen het Christendom keren.  Meestal zijn ze zich er niet bewust van dat er een verschillende zienswijze is op dat Christendom en/of de Christenheid.

Men mag niet over het hoofd zien dat Joden en Islamieten slechts in één Ware God geloven, de God van Abraham. Bij de meerderheid van de Christenen ligt dat helemaal anders. Ook al beweren zij slechts in één God te geloven houden zij zich meestal aan een Drie-eenheid welke niet strookt met de Heilige Geschriften. Het is die Drievuldigheid alsook de levenswijze en aanbidding van beelden die meerdere islamieten de ogen uit steekt. Erg genoeg zien de meeste moslims niet dat er ook meerdere Christenen zijn die werkelijk monotheïstisch zijn en enkel in de enige Ware God van Israël geloven en Jezus niet tot hun god maken.

De aan de drie-eenheid houdende Theoloog Alain Verheij kroop door vertaalde IS-teksten heen om te zien waarom de jihadi‘s christenen nou zo haten. Zijn conclusie:

 de Grote Vijand heet ‘onduidelijkheid’,

schrijft hij in Reporters Online.

“IS gooit de hele westerse wereld op een grote christelijke, atheïstische en liberale hoop,”

moet Verheij toegeven. Het grote probleem bij Daesh of ISIS is dat zij de onbetamelijk levende decadente westerse wereld zien. Zoals men vroeger vanuit het westen kruisvaarders had die naar het oosten trokken trekken nu van uit het oosten  “kruisvaarders” voor het “Ware Geloof” naar het Westen.

Wij kunnen er niet aan onderuit te moeten toegeven dat er heel wat decadentie in onze huidige maatschappij is. Onderzoeken naar hoe de mensen heden om gaan met de tien geboden van God laten duidelijk merken dat de aanbidding van de Enige Ware God niet zo van belang is. De grote meerderheid van de Westerlingen gelooft praktisch niet meer in één God en redenen om naar de geboden van die Ene Ware God te leven.

Maar niet enkel onze levenswijze doet de “soldaten van God” gruwelen. Voor vele moslims is het begrip “zoonschap” niet op dezelfde wijze gekend, al wijzen hun geschriften wel degelijk op een zelfde inzicht. Zij zien zich wel als kinderen van Abraham, maar om Jezus of een ander mens als een kind van God te zien gaat voor hen niet op.
Alain Verheij kijkt in zijn artikel ook naar dat element waarom de Bijbel voor IS onacceptabel is.

“Jezus de zoon van God noemen is voor Dabiq blasfemie. Hem als een loser aan het kruis laten sterven is helemaal van God los. Daarom moet het kruis als symbool voor Gods veranderlijkheid en lijdelijkheid gebroken worden.”

Alain Verheij vergeet hierbij dat God niet veranderlijk is, maar uit zijn theologie aanziet hij natuurlijk Jezus als een geïncarneerde godheid.
Verheij vervolgt:

“De trigger voor de IS-haat die onder christendom, decadentie en postmodernisme ligt is dit: onduidelijkheid. Het idee dat waarheid relatief is, dat normen en waarden verschuiven, dat God beweeglijk is. Dat idee is onverenigbaar met de schreeuwende behoefte van een hart in nood aan een duidelijk, sterk verhaal. Een sterke, eenvoudige God, een afgebakend volk van God en een overzichtelijk plan van God.”

Vele Christenen scheren alles onder één kam, zoals ook meerdere moslims doen. zoals vele Christenen en Westerse atheïsten denken dat alle moslims medeplichtig zijn aan oorlogen in het Midden-Oosten zijn er ook vele niet-christenen die vinden dat die christenen zoals andere religieuze mensen oorzaak zijn van al het kwaad en leed en alle oorlogen.

Het is verkeerd te stellen dat religie de oorzaak is van zo veel geweld alsook dat alle christenen medeplichtig aan nazi-sympathie of aan de KKK. Het gaat ook niet op om alle blanke Amerikanen supremacisten te noemen.

ChristiansKKKVoor mensen is het makkelijk om de schuld op een ander groep van mensen te schuiven.
Sommige mensen geven iedereen de schuld waarvan zij denken dat ze niet op hen lijken, of op een groep die ze niet leuk vinden.

Your NZ dat zich inzet voor het bespreken van sociale kwesties en politiek in Nieuw-Zeeland vraagt haar lezers dan ook  of alle moslims verantwoordelijk zijn voor terroristische acties van ISIS en schrijft

Alle 1,6 miljard moslims? Waarom niet alle 3,75 miljard mannen? Of alle 7,5 miljard mensen? {Can you separate Muslims from ISIS?}

+

Voorgaande artikelen

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Vluchten naar een hoopvolle toekomst

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Islamofobie is contraproduktief

Een moment van Bezinning, even maar

Moeten Christenen over zich heen laten walsen

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

Het failliet van de war on terror

In tijden van gemeenschappelijk verdriet

Relevantie van de de Tien Geboden bij Britten anno 2017

++

Aanvullende lectuur

 1. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 2. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 3. 15 jaar cel geëist voor leider Sharia4Belgium
 4. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 5. Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld
 6. Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht
 7. De verdwijnende heerlijkheid

+++

Verder gerelateerd

 1. Alles leidt naar decadentie, naar barbarij, naar de ondergang van de beschaving
 2. Hoe komen die jihadisten eigenlijk aan hun geld?
 3. Jihadisten roepen satan aan
 4. Basis voor Russen bij Koerden in Syrië

+++

Further reading
 1. Hello America and atheists
 2. Only six of ten commandments of God still important to British Christians
 3. A Spirit of Fear
 4. Portrayal of Women with Immigrant Background in Quality Media
 5. ISIS fighters given houses and jobs as part of “hug a jihadi” campaign
 6. Jihadi cups come to Europe
 7. Security chief says UK is home to 35,000 Islamic jihadis
 8. “Jesus Camp” and “Jihadis Next Door”
 9. How a Journalist Uncovered the True Identity of Jihadi John
 10. French Jewish Anger Grows Over Savage Antisemitic Murder of Pensioner at Hands of Muslim in Paris Suburb
 11. Pepe Escobar: And the winners in the post-Daesh era are… (updated)
 12. Modern Day Horrors: Kurds Disarm Assyrians and Yazidis, Abandoning them to Daesh Onslaught
 13. The Daesh: it’s not because they’re Muslims, it’s because they’re tossers. #WeStandTogether #LondonBridge #wearenotafraid #thingsthatgetbritainreeling
 14. Details Unsealed: 2016 Feds Thwarted ISIS Inspired Plot Against Targets in New York City…
 15. Can you separate Muslims from ISIS?

+++

Advertisements

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Relevantie van de de Tien Geboden bij Britten anno 2017

Een enquête van onderzoeksbureau YouGov waarover de Duitse nieuwsdienst Idea woensdag berichtte geeft aan dat voor de meeste Britten slechts  een deel van de Tien Geboden vandaag nog maar relevant is. Het betreft met name de zes geboden van de ”tweede tafel”.

De grote meerderheid lijkt akkoord te gaan met het gebod ”Gij zult niet doden” (93 procent) en ”Gij zult niet stelen” (87 procent).

Ook al leven wij in een tijd waar wij meer gescheiden mensen tegen komen en leden van samengestelde gezinnen zou toch nog 73 procent het gebod ”Gij zult niet echtbreken” actueel noemen.

De relaties tussen de ouders is heden ook niet meer zo opperbest en wij vinden vele ouderlingen alleen gelaten in bejaardenhuizen. Toch hecht nog 69 procent aan het gebod ”Eert uw vader en uw moeder”.

Het negende en het tiende gebod hebben voor 61 procent nog actuele waarde.

Veel minder doen de eerste vier geboden het: het tweede, over het misbruik van Gods naam, scoort met 23 procent het hoogst. Dat het eerstegebodniet zo hoogscoortbij de meerderheid die zich Christen noemt is ooknietverwonderlijkdaar de meesten van hen geloven in de Drievuldigheid, waarbij “Boven al bemin één God” geen echt dragende leuze is.

YouGovondervroeg 1680 Britten vanaf 18 jaar. Uit deze enquête blijkt dat de praktische ethiek die de laatste 3500 jaar centraal heeft gestaan in de joodse christelijke traditie nog steeds door de meeste Britten gesmaakt wordt, zelfs wanneer expliciet religieuze geboden minder steun krijgen.

OGGiN-GELDERMAL-0006-HENK_web

Een bord met de Tien Geboden, de Wet des Heeren, in het kerkgebouw van de oud gereformeerdegemeente in Nederland te Geldermalsen. beeld RD, HenkVisscher

+++

1 Comment

Filed under Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden

Blindstaren op een deur die gesloten blijft #1

In ons leven komen wij dikwijls voor gesloten deuren te staan. Regelmatig willen wij iets verwezenlijken maar botsen op gesloten deuren.

Telkenmale worden wij geconfronteerd met moeilijkheden die er eigenlijk niet hoeven te zijn maar die ons toch verontrusten.

Wij mogen ons niet laten doen door de obstakels onder weg. Ook al zullen wij veel vallen komt het er op aan om telkenmale weer recht te kunnen staan. Vallen en opstaan maken integraal deel uit van ons leven. Opboksen tegen tegenstand, aankijken van hoge muren en ons vinden voor gesloten deuren, maken zo ook deel uit van ons leven. Hoe wij er mee omgaan is iets heel individueels.

Besef echter dat wij ons niet mogen latten doen. Ons niet mogen laten verblinden door het tegenlicht of de gesloten deuren, noch er ons op blindstaren.

+

Voorgaande

In elke moeilijkheid kansen zien

++

Leave a comment

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Not finding yourself as important as to create yourself


It’s not so much about finding yourself,
But to make yourself.

Dutch version / Nederlandse versie > Niet vinden van jezelf zo belangrijk maar creëren van jezelf

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Quotations or Citations, Social affairs, Welfare matters

Something different from the original idea


How often do we not start with an idea
and will it become something totally different?

Marcus Ampe

Dutch version / Nederlandse versie > Iets anders dan oorspronkelijk idee

Leave a comment

Filed under Cultural affairs, Fashion - Trends, Lifestyle, Quotations or Citations, Reflection Texts

Iets anders dan oorspronkelijk idee


Hoe dikwijls beginnen wij niet met een idee
en wordt het helemaal iets anders?

Marcus Ampe

English version / Engelse versie > Something different from the original idea

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Culturele aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings

Achieve gender equality and empower all women and girls

Montañas de la Sierra de Agalta, Olancho. Hond...

Montañas de la Sierra de Agalta, Olancho. Honduras. Photo by Dennis Garcia. (Photo credit: Wikipedia)

On Tuesday in Honduras lawmakers voted unanimously to ban child marriage, making it illegal in the Central American nation for children under the age of 18 to get married under any circumstances.

“The fight against child marriage is a strategic way of promoting the rights and empowerment of women in various areas, such as health, education, work, freedom from violence,”

Portillo, Plan’s Honduras country director, said in a statement.

Enforcing the law will be hardest in indigenous communities and poor rural areas in Honduras where child marriage is most prevalent, campaigners say.

A lot has still to be done all over the world where 1 in 5 women aged 15-49 are reported to have experiencing physical and/or sexual violence even by an intimate partner within a 12 month period.

Data on the prevalence of violence against women and girls is often lacking. This is especially true for women and girls with disabilities, ethnic minorities, migrant workers and older women. Even where the data exists, comparability across and within countries remains a considerable challenge for global monitoring.

It is each responsible citizen to take action when he or she sees something abnormal. Each of us has to take the responsibility to eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation (FGM).

The sensitive nature of FGM poses challenges in the reliable collection and comparability of such data, as families are reluctant to provide these details. In addition, prevalence levels among different groups and/or regions within countries are not always available, leaving only national prevalence rates which obscure differences.

Also lots of work has to be made to have woman put on the same scale as their male counterparts at work, having the same pay. Wages for the same work has to be equal for man and woman, with the only difference that those who do it already longer, have much more experience and as such can work faster, should be allowed a premium for their ‘seniority’.

Unpaid domestic and care work should be recognised by the governments and as such be accounted for the retirement rates. those women who spend time to bring up their kids should not be penalised. It should be taken into account that those who want to do a full-time job and put their children under the care of others, either should pay the prize for such service, or when getting it cheaper should share in the cost for a pensionfund for those who take care of their kids themselves and as such can not earn more money to live more in luxury.

On the job, in politics every woman should have the same say as their male counterparts. We do have to ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life. For this we should see that it is already established in the local clubs and smaller groups in our society and is represented in the amount of active local politicians. Everywhere we should take care that every girl or woman counts and shall be heard.

+

Please read

+++

Further reading

 1. Building / Raising the girl child
 2. Equality for women, really?
 3. Chinna chinna aasai 
 4. Gender pay gap explained by children and choice of field, study finds
 5. Reflections on the links between Johns and everyone else who sexually objectifies women.
 6. Reviewing Goal 5 at HLPF!
 7. What is HLPF?

types of feminism

+++

Related articles

 

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Economical affairs, Headlines - News, Juridical matters, Lifestyle, Political affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Artists role in Time of great danger

Artists are the voice of or for society. They are the ones who look at things, analyse the situations and try to warn the people around them.

At 1:00pm on Tuesday, May 9, 2017 at Radio City Music Hall  the New York City’s School of Visual Arts had activist and icon Gloria Steinem spokeeaking urgently on the state of the union at the College’s 41st annual commencement exercises.

On Tuesday, beginning around noon, a sea of buoyant figures in swirling red gowns descended on Rockefeller Center in New York City. Slowly disappearing into Radio City Music Hall, the some 1,170 students were gathering for commencement and graduation from the School of Visual Arts. In the auditorium, their robes billowed out over the velvet-red seats; the resulting camouflage effect seemed symbolically appropriate as a nod to their shared experience at SVA, in a last, unifying moment before they dispersed to start the next chapter of their lives.

Students entering Radio City Music Hall. Photo Copyright © 2017Joseph Sinnott.

Kicking off the program was a speech by Allison R. Schaller, soon to be an alumna with a BFA in Photography and Video.

“As artists, we can think up anything. But it’s the creating, the doing that’s important,”

Schaller said.

“We know many of the world’s problems, and largely the actions we need to take, it’s acting on that knowledge that’s challenging. But luckily for us, we now have a leg up, as we are armed with an education. Find a cause you believe in, find something you are great at, find a passion and make it yours. And please do so with empathy for others.”

SVA President David Rhodes spoke about how citizens in a democracy have an obligation to parse out the truths in the deluge of information circulating in public discourse.

Steinem addressing the crowd. Photo Copyright © 2017Joseph Sinnott. Writer, lecturer, political activist, and feminist organizer Gloria Steinem when stepping up to the podium remembered that she grew up in Toledo,

” hoping, praying to be a Rockette.”

“I want to say to my 10-year-old self, I’m on the stage of Radio City Music Hall, and this is better!”

she declared to a cheering audience.

Addressing the students, Steinem implored them to realize their power as visual artists — namely, in their ability to appeal to sensations, even instincts, shared by all humans.

“To be universally understandable is to have the potential of bringing diverse people together, undivided by different languages or degree of education,”

she said.

The work that writers do, in contrast, takes shape internally, subject to the whims of consciousness, which are as fleeting as they are inscrutable, she implied.

“My joy in writing comes from having an idea and then from finally achieving it,”

she explained.

“But not so much from the tactical, visual and sensory processes in between.”

It was not lost on the room that Steinem’s calls for unity had uncommon urgency.

Women's March in Washington

Women’s March in Washington – worldwide protest on January 21, 2017, to advocate legislation and policies regarding human rights and other issues, including women’s rights, immigration reform, healthcare reform, reproductive rights, the natural environment, LGBTQ rights, racial equality, freedom of religion, and workers’ rights.

“We are in a time of maximum change. On the one hand there is great danger, and I am not for a moment diminishing how great that danger is, and on the other hand, we are woke! I have never in my life seen so much organic, sustained, enthusiastic, inventive, created, and fan-f..cking-tastic activism as I did doing the March on Washington.”

I think we have come to a time where artists of all breed have to come out stronger again. It is perhaps not bad we can see a movement again like we had when we went on the barricades in 1968. Our egocentric capitalist society needs again some voices to bring awareness about climate change and our way to live.

Steinem looked back at the more recent march and said

Steinem raises a fist after being presented with a Doctor of Fine Arts degree by Glaser (left). Photo Copyright © 2017Joseph Sinnott.

Steinem raises a fist after being presented with a Doctor of Fine Arts degree by Glaser (left). Photo Copyright © 2017Joseph Sinnott.

“What we remember are the symbols, the hats! It’s a rebellion of the visual arts, the arts of the heart, the arts that are not limited by language, not limited by technology.  There’s so much to be learned if you go beyond your boundaries and now is the time we need to blast those boundaries.”

Steinem called the graduates

“the arts of the heart,”

and cautioned them that from her experience, revolutionaries have to proceed in a way that will renew a world they want to be a part of.

“If you want to have fun and laughter and sex and poetry and music at the end of the revolution,”

she said, beaming at the cheering graduates and their families,

“You have to have fun and laughter and sex and poetry and music on the way.”

Reacting against the bad way our society is moving should not limit us to have fun at the same time that we react against the wrong going. By our creative work we can give criticism and can show a reflection of how our world is evolving, treating its past and showing where it wants to go. We need more artists who hold the mirror in front of us, like Rabirius does, for example.

Reflection to awaken the people around us. By all the social media and advertisements they have been taken asleep. So many are not any more interested in the welfare of animals and plants and think

“It will not be so bad”

Many like the present president of the U.S.A. are not interested in bringing the truth and are more concerned about their own positioning and ‘shining’ in the world. Many are even prepared to walk over corpses if necessary to create a better position for themselves. Others are just happy when they have their gadgets and daily fun.

Today we also can see lots of people are looking for the communal fun, to feel the vibration of togetherness, having the idea they may be between like minded people. Lots of festivals are “in”. It reminds me of the time we had also the many festivals, Woodstock being our ‘greatest one’. Now the Belgian organisers of ‘Tomorrow Land‘ manage to create a magic world and incredible worldwide feeling of unity again. They claim

We believe in enjoying life to the fullest without having to compromise everything. We are responsible for the generation of tomorrow and respect each other and Mother Nature. Respect, Health, Nature, Responsibility and Innovation are the five circles of Love Tomorrow. The Heart is the inner circle, representing passion, love and respect.

We can only hope that those who go and visit such Fantasy World festival shall come to think further their than the entrance gates of their magic world and shall rally spread that love and respect.

Let us hope they may meet others from all over the world to keep contact with and to exchange ideas, but also to get a preparedness to react to our present world and how politicians are screwing the people where they are standing next to them.

In any case it has become high time for the artists to let their political and world views be shown in their work again to bring a ‘voice to think’ again.

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Cultural affairs, Headlines - News, Social affairs, World affairs

1000 articles placed on From Guestwriters

Català: Símbol per als 1000 articles fonamentals

Català: Símbol per als 1000 articles fonamentals (Photo credit: Wikipedia)

Today we noticed we past the mark of 1 000 postings on this platform. This is the 1001st posting in which we like to express our thanks to the authors who where willing to share their thoughts and wanted to bring some other writings in the light, offering a readers digest and an overview of interesting articles.

In the few years we exist we did not gather so many views and not so many followers, but we try not to lose patience and enthusiasm.

On the 12th of June 2017 we gathered 253 followers and got in our first year (2014) 3124 views, followed by 4333 views for 2015 and 7782 views for 2016, adding 3078 views for 2017 until today, totalling 18 317 views from a total of 11 641 visitors.

From now on, we must admit we shall present less related articles. Because of the regular complaints when referring to other articles of websites with an other opinion, and them asking to remove the link to their site, we stop doing all the research work. It always took a lot of time to search for the articles, to read them and seeing if we did not have to add a reply to them. All that extra work to bring our readers away from our site and to give the other website an opportunity to get higher in the Google ranking, and then they not being pleased by our mentioning them and they wanting us to delete the link to their site, which brought again some extra work, makes us to stop with that service. Though we do hope you as a reader shall find enough reasons to come back to our site and the sites we shall still mention by the related literature.

We shall still refer to the like-minded sites and to specific articles in the discussions or when presenting a certain person his or her writings, or if we do find a website of interest we want to expose to the public.

In any case we do hope to continue our work, wishing you to offer some interesting material about all matters concerning life and way of life as well about our relationship with the Divine Creator.

Thank you very much for being with us and for reading our articles  &  Special thanks also for those who encourage us by clicking on the “Like” button.

+++

Principles of PageRank

Principles of PageRank (Photo credit: Wikipedia)

1 Comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Announcement, Cultural affairs, Headlines - News, History

Have more attention to positive news

Negative news amply brought to your attention. Wherever you look or your ears to submit news channels you’ll hear in the media lots of negative messages. You shall be overwhelmed with fewer fine events. On social media you may find that there are many posts where people want to laugh at the misfortune of others.

Keep yourself looking particularly at what is good and beautiful in this world and try to pick out the positives.

English: Infographic on how Social Media are b...

Infographic on how Social Media are being used, and how everything is changed by them. (Photo credit: Wikipedia)

+

Dutch version / Nederlandstalige versie: Heb meer oog voor Positief nieuws

+++

Leave a comment

Filed under Headlines - News, Lifestyle, Positive thoughts