Author Archives: Marcus Ampe

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

From the 18th century museums to the present Jewish Museum in New York city

The great museums of the 18th and 19th centuries — the British Museum in London (1753), the State Hermitage in St. Petersburg (1764), the Louvre in Paris (1792), the Kunsthistorisches Museum in Vienna (1891), and many others — were encyclopedic in scope and ambition. Born, in part, of an imperial impulse, they aimed to demonstrate the geographical and intellectual range of great national powers by becoming repositories of some of the most precious objects on earth. Simultaneously, they were shaped by the Enlightenment conviction that both the natural and human worlds could be understood and even mastered by subjecting their diverse offerings to scientific analysis and discerning the universal laws at work in the midst of miscellany. The Enlightenment museum tried to answer great human questions: where did we come from? what is the significance of what we see? how have we come to be its overseer?

For humankind such questions are important and should regularly be posed. At the same time musea should be a reflection of peoples and their culture. One expects than enough artefacts, letters, paintings and objects that can be a witness of the culture spoken about.

By the turn of the 20th century everywhere, interest in ethnicity and folk heritage was growing. In 1908, the composers Béla Bartók and Zoltán Kodály traveled the Hungarian countryside, memorializing the music of Magyars; the American ethnomusicologist Frances Densmore, foremost American authority of her time on the songs and music of American Indian tribes, and widely published author on Indian culture and life-styles, was recording, for the Smithsonian, 3,000 wax cylinders of songs by Indian tribes. In Eastern Europe, Shlomo Zanvl Rappoport (pen name S. Ansky), educated in a Ḥasidic environment was as a young man attracted to the Jewish Enlightenment (Haskala) and to the populist doctrines of the Narodniki, a group of socialist revolutionaries, became conducting an ethnographic survey among the rural Jewish communities of Russia and Poland.

Cyrus Adler 001.jpg

Cyrus Adler (1863–1940), American educator, Jewish religious leader and scholar.

Along with the amassing of music and oral testimony came the amassing of objects. At the Smithsonian, a Judaica collection was begun in 1887 by Cyrus Adler, who, having obtained the nation’s first doctorate in Semitics at Johns Hopkins University, would found the American Jewish Historical society in 1892. In 1904, the Jewish Theological Seminary in New York received a gift of 26 artifacts that it displayed in its library; they became the seeds of the Jewish Museum, which after World War II would move into its current home in the Warburg mansion on Fifth Avenue. A similarly small-scale collection, mainly of family heirlooms, was housed in the Hebrew Union College, the seminary of Reform Judaism, in Cincinnati. In 1913, the holdings became incorporated as the first Jewish museum in the United States; today its successor is the Skirball Museum in Los Angeles.

Such were the halting beginnings of the Jewish museum in the United States, and once again a difference is to be observed. In other museums, collections of artefacts were often associated with a culture’s thriving continuity; the objects were there to testify to that culture’s power and range. By contrast, a Jewish religious object put on exhibit was no longer playing its vital role in synagogue or home; taken out of its context and function, it had been turned into a relic, more closely resembling the artefacts of a fading Native American tribe in a museum of natural history than a 17th-century Dutch portrait at the Metropolitan Museum of Art.

JTS building at 3080 Broadway in Manhattan

Warburg mansion in New York, today the Jewish Museum

The Jewish Museum was founded in 1904 with only 26 pieces and was originally located in the library of the Jewish Theological Seminary. In 1946 the museum moved to the Felix Warburg mansion (see Warburg family) located on New York City’s “Museum Mile.” The Jewish Museum is one of the foremost museums of its kind.

The present exhibition and the position of the museum is reviewed in the article: New York Jewish Museum’s Discomfort with Religion

Leave a comment

Filed under Cultural affairs, History, Religious affairs, World affairs

Window

We not only have the windows from our living quarters which may become dirty. Also our window on the world may become unclear because of the dust around us.

We should make sure that our window at the world is cleansed and that we can see further than the length of our nose.

Let us all dare to open a clean window to get some fresh air and to hear the birds singing their song, calling for attention and recognizance.

*

To remember

 • what is outside the window? = what is there in outside world?
 • window screen filters any noise of the living from inside out + outside in=> hear nothing => unanswered screams
 • sky = magnificent

Chai & Biscuits

I always wonder, what is outside the window? 
I can’t hear anything because the window screen filters any noise of the living from inside out and outside in. The unanswered screams, now I know them. 
In the distance I can see the clouds being populated and polluted with the smoke which gradually evaporates and fuses with the clear blue sky. 
The sky is a magnificent thing to watch. However long you gaze, all you get is the square piece to look out for. And again, I wonder – what is there in the outside world? 
Confined to this square box type room, I train my eyes through the window. The smoke keeps broadening like the spider’s web, invisible to the eyes of the prey. 
Before you reconcile, you will be taken to that chamber which performs the magic and converts you into the smoke, the one that is engulfed by…

View original post 33 more words

1 Comment

Filed under Ecological affairs, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Welfare matters, World affairs

Verlangens van hedendaagse jongeren

Voor hen die Abraham gezien hebben is er een terugkijken naar wat zij van hun verlangens konden waar maken. Velen van hen zochten in de tweede helft van de vorige eeuw mogelijkheden om het beste van het leven te maken. Maar ook verschillende levenswijzen werden beproefd. Hierbij ging het er telkens om hoe wij konden omgaan met anderen en liefst met elkaar in gemeenschap konden leven.

De latere generaties begonnen zich meer op zichzelf te richten en stonden ook niet zo stil, zoals wij deden, rond geloof en onze verhouding tot de Schepper en schepping.

Vandaag lijkt het alsof de wereld haar best doet om de mensen zoveel mogelijk te prikkelen met materiële zaken. De winkels brengen schreeuwerige uitstalramen en om de zovele minuten worden wij in de media bekogelt met allerlei weerkerende reclamespots, die wij tot vervelens toe zo maar hoeven te slikken, lijkt het wel.

De oorlogs- en childboom-generatie wenste wel tot de top te geraken en succesvol te zijn in het leven, maar vandaag wordt iedereen gepusht om hoger en hoger te klimmen en meer en meer te hebben, want zonder de allernieuwste gadgets lijkt men niet geslaagd te zijn in het leven.

Ook het verlangen van hen die zich ‘christen’ noemen dreigt soms te seculariseren. Er zijn er niet zoveel meer die nog de oude christelijke notie beamen dat we genade ontvangen van God en dat onze identiteit in Christus ligt. Nog moeilijker is het om daarnaar te leven.
In onze samenleving ligt het zo veel meer voor de hand onze identiteit te ontlenen aan status of aan producten. Ten diepste bepalen anderen je identiteit dan, niet het geloof in Christus of wie of wat dan ook. Al willen de mensen nu heel graag opscheppen met allerlei trends waarbij zij aan anderen willen duidelijk maken dat zij daar ook al aan hebben mee gedaan. Het gaat niet meer om zich niet aan de trends te binden, ook al vervliegen die ook zeer vlug. De achterkomers worden dan ook maar ‘vies’ bekeken of als ‘achterlijk’ aanschouwd.

Ergerlijk is dat de wanende kerk als maar meer moeite doet om mee te gaan met de vele trends, niet beseffend dat zij meestal achteraan hinkt en hierbij veel te laat komt.
Kerken die zich niet als een bedrijfje presenteren met een passend product voor mensen met spirituele behoeften vallen uit de boot. In 2014 bracht het Researchbureau Motivaction voor de Nederlandse Protestantse Kerk al een rapport uit waar het volgende in staat:

‘De kerk kan inspringen in de onaangeboorde markt van religieuze behoeften’.

Het besef dat geloof door God geschonken wordt, verdwijnt in zulke taal snel naar de achtergrond. Men mag niet vergeten dat God roept, maar men moet mensen ook de kans geven die roep van God te horen. Als leek of gelovige moet men de kans zien de Woorden van God te horen en ook de resultaten van dat Woord te zien. Hiertoe dragen zij die zich Christen noemen de verantwoordelijkheid om duidelijk het verschil te tonen tussen een gelovige en een ongelovige. Het is namelijk zo dat elke atheïst ook in staat is zeer goed werk te leveren en anderen ook goed kan helpen en bijstaan in moeilijkheden. Als gelovige in God komt het er op aan je persoonlijkheid zodanig naar Zijn hand te zetten dat zij als bijzonder wordt ervaren door anderen.

In deze voornaamste periode van het kerkelijk jaar, de hoogdagen van ons geloofsleven, moeten wij naar buiten durven komen om die liefdesdaad van Christus Jezus te tonen, maar ook om anderen een bewijs te geven van het grote verschil tussen een gelovige en niet-gelovige.

Gelovigen hoeven geen taskforce catechese van verlangen in het leven te roepen. Veel belangrijker is de liturgie of de uitoefening van ‘kerk zijn’ of ‘kerkgemeenschap vormen’. In die kerkgemeenschap moet dat Woord van God de draagkracht van de gemeenschap zijn. Als gelovigen moeten wij laten zien hoe dat Woord ons leven schraagt en ons verbindt als broeders en zusters. Waar het mogelijk is om in gemeenschap liederen te laten klinken kunnen deze bijdragen tot de gezelligheid van een samenkomen waarbij dat Woord altijd centraal moet staan. Daarnaast kan de exhortatie of prediking meehelpen om de gemeenschap te ondersteunen. Zonder bellen en toeters, hoeven wij niet de allernieuwste snufjes in de gemeenschap. Wel hoort elkeen zijn zuivere persoonlijkheid te durven tonenen. In de kerkgemeenschap is er geen plaats voor de vervalste Faceboook timelines en voorkomens. enkel het echte ik moet er naar boven komen en moet zich bereid geven om gelijkwaardig met elkaar het brood en de wijn te delen.en de sacramenten. In dat samen zijn, samen de bijbel lezen en samen over dat Woord van God nadenken en bespreken is God zelf aan het werk.

Laat anderen voor onze bijzondere bijeenkomst op 14 Nisan proeven van onze gastvrijheid maar ook van de geest die in elke christelijke gemeenschap hoort te vertoeven. Laat het dan ook verder een aanzet zijn om buitenstaanders uit te nodigen om andere bijeenkomsten van ware volgers van Jezus bij te wonen, zodat zij de essentie van zulk een broederschap in Christus kunnen waarnemen.

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Overbodige loslaten om nieuwe mogelijkheden te creëren

 

Wanneer ik het overbodige loslaat,

maak ik het pad vrij voor mooie, nieuwe mogelijkheden.

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Learning from ourselves

Often it are the setbacks that bring people back with their feet on the ground and have they rethink about their position in this world and in their life.

The most difficult part in our life is often to liberate ourself from the chain of vanity that may have caught us, and to get to learn that we better have to become an instrument in the Hands of our Creator, following His path He has laid out in front of us.

*

To remember

“You teach best what you most need to learn.”  = line from Richard Bach’s book ‘Illusions’ running through mind

Marianne Williamson frequently shares very personal stories about her honest trials through life which makes her advice all the more more palatable

 • We share in our own ways + we learn in our own ways

 

today’s lesson = Humility.

 • ego wants to (and has been) defending self, making excuses, + trying to justify own actions
 • making way through personal feelings of remorse, embarrassment, + confusio
 • often advice we give to others = exact advice we need ourselves.
 • hold ourselves to some ridiculous standard of “perfection” => too self-conscious to admit struggle with things we advise others to do.
 • listen to ourselves +  realize things we passionately want to teach other people = things we, ourselves, truly want to learn + embody =>  vigilant level of self awareness + honesty

enhance + deepen relationships with others + ability to impact them in a positive way

1)  Be Honest

2)  Have Compassion

3)  Stop Trying to be Perfect =>  sense of freedom

+

Preceding

I is for Incompleteness

Timeless Insights on Humility

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Educational affairs, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters

I is for Incompleteness

How often our thoughts do not bring us to think why we did not do this or that and did not become this or that? How many of us dream not of a magnificent career and when we start working dream of reaching the top one day. But when would that top being reached?

More than once we receive a figural slap in the face, and several time we are put hard on the ground, making us aware that perhaps we want to much of ourselves or that we have a little ‘too big me’ in us.

Humility is often a trait that is difficult to achieve, but we can better place our hope in it, to feel happy, than to keep on struggling in the swamp of our vanity.

Hot Dogs and Marmalade

The victory of humility is the acceptance of our own incompleteness,
in order that He may make us complete in His own way.

Thomas Merton, The Silent Life


At least half of our Playmobile guys didn’t have hair.

View original post

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Health affairs, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Social affairs, Welfare matters

Wanneer je op het diepste punt in je leven bevindt

Men heeft in het leven van die barre momenten. Het kan wel eens gebeuren dat men zo diep in de put lijkt te zitten dat men geen uitweg meer ziet. toch moet men weten dat al is men diep gezonken in het ogenschijnlijk groot moeras, dat daar meerdere takken zijn om zich aan vast te grijpen.

Op het laagste punt in je leven heb je het lef en de kracht nodig om verder te kijken dan de horizon, maar weet dat diep in je er vaak meer is dan je zou denken. Zelfs als we niet het gevoel hebben dat er een grote verandering zou komen, zou je uit het veld moeten komen, vertrouwend dat ook voor jou ergens daar (misschien ver weg) het licht zal schijnen van een heldere morgenster die bereid is om je van nieuwe energie te voorzien en eindelijk de deuren te openen die zo strak gesloten leken.

Als je op het laagste punt bent, sta je open voor de grootste verandering.
Kracht komt niet van wat je kunt doen,
het komt door het overwinnen
van
de dingen waarvan je dacht dat je ze niet kon doen.

Tekst- en afbeeldingscredit: Spiritual Awakening

https://www.facebook.com/Spiritual-Awakenings-ॐ-105433989565465/

+

Originele engelse versie / Original english version:

When you are at the your lowest point,

++

Lees ook

 1. Leeg en alleen (Leeg en alleen)
 2. Zit je in de put? Stop dan met graven!
 3. Hoop begint in het donker
 4. Wandeling door de vallei van de schaduw van de dood

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Re-Blogs and Great Blogs, Voelen en Welzijn

When you are at your lowest point,

At the lowest point in your life you need the guts and strength to see further than the horizon, but know that deep in you there is often more than you would think. Even when we do not feel like a great change could be coming, you should get out of the pitch trusting that also for you somewhere there (perhaps far away) shall shine the light of a bright morning-star willing to give you new energy and at last opening the doors which seemed so tightly closed.

Purplerays

When you are at the your lowest point, you are open to the greatest change.
Strength doesn’t come from what you can do, it comes from overcoming
the things you thought you couldn’t do.

Text & image credit: Spiritual Awakening
https://www.facebook.com/Spiritual-Awakenings-ॐ-105433989565465/

View original post

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Positive thoughts, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Spiritual affairs, Welfare matters

Not or well responding to abuses

Sometimes certain Christadelphians and Christians complain that it is not right for us as Christians to dare to deal with worldly affairs and therefore to be politically active.

It must be known that Christians may try to follow Christ, stumbling, that it is important that they, like Jesus, dare to stand up for those who have no voice or are neglected or who are wronged. Not only in words, but also in deeds. That is why we can and must never accept abuses in the world and we must dare to speak where necessary.

+

Dutch version / Nederlandse versie: Al of niet reageren op wantoestanden

Leave a comment

Filed under Announcement, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Political affairs, World affairs

Al of niet reageren op wantoestanden

Soms reclameren bepaalde Christadelphians en Christenen dat het niet juist is dat wij als Christenen wereldse zaken durven behandelen en daardoor ook politiek actief zijn.

Men moet weten dat al mogen Christenen proberen, struikelend, Christus na te volgen, het belangrijk is dat zij zoals Jezus het ook durven opnemen voor hen die geen stem hebben of verwaarloosd worden of voor wie onrecht wordt aangedaan. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Daarom kúnnen en mogen wij ons nooit neerleggen bij misstanden in de wereld en moeten wij durven spreken daar waar nodig.

+

Engelse versie / English version: Not or well responding to abuses

1 Comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Wereld aangelegenheden