Tag Archives: Stress

Do you want to take control of your life?

A danger for our own personality is when we allow other people to take over our mind and control ourselves.
Mind and body have to be in unison with each other and when there is an unbalance we should find our way by meditative arts. Kounovsky, Yoga, Mindfulness and meditation a.o. can help to get back in balance, having a healthy body as a covering of a healthy spirit.
A lot f people also forget that there is a Word Which can bring us back on the right path and make us stronger to cope with all the difficulties of life. That book of book is available in so many languages that everybody, wherever living in the world, can get to read that Guide to live in the best way we can.

Anita's Perspectives on Life.

What are boundaries and how to set them?

As discussed in my last article on” Gaslighting”, some people try to control other people around them. The main reason behind this kind of mentality is gaining power over others through their actions. If you are in this kind of situation, it becomes very important to gain control over your own life, so that no one can overpower you and your life.

What is the most crucial part of taking charge of your life?

You should have full control over your body and mind. Mind and body connection is the link between a person’s thoughts, attitudes and behaviors. Everyone knows now that emotions can affect our physical health and longevity.

You must have experienced that your body responds to stress and anxiety or depression. When you are stressed, you might develop high blood pressure or headache. While feeling depression or anxiety, you…

View original post 686 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Food, Health affairs, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Spiritual affairs, Welfare matters

Stress krijgen door perfect te willen zijn

Je krijgt geen stress omdat je niet perfect bent.
Je krijgt stress omdat je perfect wilt zijn.

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Zomervakantie 2020

Met de zon die stilletjes aan tevoorschijn komt, zijn we begonnen aan de zomervakantie.

Velen hebben wel verplicht thuis moeten blijven, zo dat zij in wezen eigenlijk ook zoiets hadden als vakantie. We weten wel dat voor velen vakantie het equivalent van reizen is geworden. Maar men moet niet op reis gaan om vakantie te nemen. Ook thuis kan men van een heerlijke vakantie genieten.

Reizen en vakantie zijn helemaal niet gelijkwaardig. Reizen kan soms heel wat stress op leveren, terwijl vakantie er juist kan toe bijdragen dat heel wat stress wegvliegt.

In ieder geval zal de vakantie voor 2020 heel anders zijn dan de voorbije jaren, met misschien zelf gewijzigde vakantieplannen.

Dit is de kans om je regio te ontdekken. Wat je ook doet, het belangrijkste is om te genieten van je welverdiende rustdagen!

2 Comments

Filed under Aankondiging & Introductie, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Mood Booster • Respirez!

Inspirez. Et expirez. En moyenne, on fait ça 12 fois par minute ou 17.000 fois par jour. Qui aurait cru qu’une activité qu’on répète autant de fois peut être compliquée. Le stress peut accélérer, sans qu’on le remarque, notre respiration. Vous vous sentez stressé ? Analysez votre respiration. Respirez calmement, votre corps s’apaisera et le stress diminuera.

Comment contrôler quelque chose qu’on fait en pilote automatique ?
La conscience est la première étape. Où se trouve votre respiration : dans la poitrine ou plus bas dans votre ventre ? Vous soulevez vos épaules en respirant ?

Comme un crocodile

Les nouveaux-nés sont donnent le meilleur exemple d’une bonne respiration. Les bébés respirent par l’abdomen. En raison de notre style de vie assis et du stress, beaucoup adoptent une respiration costale (thoracique). Retournons en enfance ! Il y a plusieurs manières d’apprendre à nouveau la respiration abdominale, dont la posture du crocodile :

 • Allongez-vous sur le ventre
 • Écartez vos jambes un peu plus large que vos épaules et détendez vos pieds. Le dessus de vos pieds touche le sol
 • Posez vos mains l’une sur l’autre
 • Mettez votre front sur vos mains
 • Inspirez et concentrez-vous sur votre ventre

Si vous respirez bien par le ventre, vous remarquerez que votre torse se lève un peu du sol.

1:2

Il n’est évidemment pas toujours possible de s’allonger par terre pour contrôler sa respiration. Si vous avez un peu de difficultés avec la respiration abdominale, vous pouvez aussi vous concentrer sur la vitesse de votre respiration. Un rapport 1:2 est idéal : inspirez et expirez deux fois plus longtemps.

Leave a comment

Filed under Français - French texts, Health affairs

Mood Booster • Adem!

Adem in. En uit. Gemiddeld doen we dat 12 keer per minuut of zo’n 17.000 keer per dag. Je zou denken dat je iets wat je zó vaak herhaalt ook wel volledig onder de knie hebt. Door stress kan je ademhaling, zonder dat je het merkt, een versnelling hoger gaan. Voel je je gestrest? Let dan eens op je ademhaling. Probeer die te kalmeren en je zal merken dat de rest van je lichaam ook kalmeert en je stress vermindert.

Hoe controleer je iets dat je op automatische piloot uitvoert?
Bewustzijn is de eerste stap. Waar zit je ademhaling: in de borst of meer beneden in de buik? Gaan je schouders omhoog als je ademhaalt?

Zoals een krokodil

Het beste voorbeeld voor een goede ademhaling, is een pasgeboren baby. Baby’s ademen vanuit de buik. Door een zittende levensstijl en stress, nemen heel wat mensen gaandeweg een borstademhaling aan. Tijd om even terug te gaan naar je kindertijd dus! Er zijn verschillende manieren om jezelf de buikademhaling weer aan te leren. Een daarvan is de krokodilhouding:

 • Ga op je buik liggen
 • Houd je benen gespreid, iets breder dan je schouders en laat de bovenkant van je voeten ontspannen rusten op de grond
 • Leg je handen op elkaar
 • Leg je voorhoofd op je handen
 • Adem diep in en concentreer op je buik

Als je goed vanuit je buik inademt, zal je merken dat je bovenlichaam wat van de grond wordt getild.

1:2

Natuurlijk heb je niet overal de mogelijkheid om op je buik te gaan liggen om je ademhaling te controleren. Als je wat moeite hebt met de buikademhaling, kan je focussen op je ademsnelheid. Een 1:2-verhouding is ideaal: adem in en adem twee keer zo lang uit.

Leave a comment

Filed under Gezondheid, Nederlandse teksten - Dutch writings

Nieuwe sociale etiquette

Het is verkeerd te denken dat de problemen of moeilijkheden alleen jou overvallen. Een leven zonder lasten is een illusie. Iedereen maakt weleens een moeilijke periode door. Iedereen heeft wel eens perioden in zijn of haar leven dat het minder gaat. Die fases komen en gaan. Soms hangen ze samen met je leeftijd (puberteit, midlife, ouderdom). Soms met bepaalde ingrijpende gebeurtenissen (rouw, ontslag, relatiebreuk), soms zijn ze er gewoon, zonder duidelijk aantoonbare oorzaak. Soms duren ze lang, soms vliegen ze voorbij. Maar altijd heb je de indruk dat je er moeilijk vat op krijgt.

In deze periode van CoViD-19 lijkt het wel erger, omdat er langs meerdere fronten druk wordt uitgeoefend. Er is de onzekerheid van inkomen. Er zijn de frustraties rond het werk Voor diegenen die thuiswerken zijn er de huishoudelijke taken en de constante aanwezigheid en zorg voor de kinderen waar men mee te kampen heeft.

Familie en vrienden

Meestal heeft men vrienden om ergens op terug te vallen of over bepaalde zaken te praten. Maar nu veel die uitlaatklep voor velen weg.

Familie kies je niet, vrienden wel. Maar ze zijn allebei wel even belangrijk om een sociaal netwerk uit te bouwen. Familie en vrienden kunnen helpen beter om te gaan met de stress van het leven. Ze geven je het gevoel dat je erbij hoort. Ze kunnen je op andere gedachten brengen als je hoofd maar door blijft malen. Ze houden je actief en met de voeten op de grond en kunnen je helpen praktische problemen op te lossen. Maar met de lockdown zijn die bepaalde nodige contacten weg gevallen.

Contact met anderen

We hebben het allemaal al gemerkt: het gevoel van alertheid in contact met anderen of geliefden.

We nemen onze burgerzin serieus en willen veilig gedrag stellen. Dit zorgt voor een bepaalde focus en lijkt in te boeten aan een bepaalde warmte, spontaniteit of eigenheid. Voor weken hebben wij nu te maken gehad met (bijna) opsluiting in ons eigen veilige stekje. Als we daarbuiten kwamen moesten wij steeds uitkijken om op veilige afstand van anderen te blijven. Er waren de laatste weken ook niet veel mogelijkheden om contacten met anderen te hebben buiten de virtuele mogelijkheden. Maar zulke elektronische contacten kunnen ware menselijke contacten niet vervangen. Integendeel, maakt het soms nog meer voelbaar dat wij van elkaar gescheiden zijn. Soms leidt dit tot eenzaamheid of vervreemding (van elkaar).

Een ongemakkelijk gevoel: een verschil van 15 naar 150 cm
Als mensen zijn we gewend om op een bepaalde manier om te gaan met elkaar. Ook met ons lichaam. Hoe nauwer de band met iemand, hoe dichter we deze ook laten komen bij ons lichaam. De gemiddelde afstand bij contact tussen dierbaren of goede vrienden is ongeveer 30 cm. We ‘zeggen’ dus iets met ons lichaam als we toenadering zoeken. Dit zit ergens ingebakken bij de sociale regels van ons menselijk contact. Wanneer we dit niet kunnen ‘zeggen’ met ons lichaam, voelen we deze dierbare boodschap minder binnenkomen, zelfs al ‘weten’ we rationeel waarom het niet kan.

Een verlies van lichaamstaal en impliciete tools
Hoe we met ons lichaam spreken hangt af van ieders persoonlijke stijl. We hebben minder toegang tot die impliciete lichaamstaal en dit voelt lastig aan! Een anders ‘lijfelijk iemand’ mist nu niet enkel fysiek contact maar ook de eigen stijl en gewoontes om met mensen om te gaan en te spreken.

Lossen van de lockdown

De lockdown heeft nu al enkele weken voor velen zwaar door gewogen. Het gros van de burgers heeft zich wel aan de maatregelen kunnen houden. De enkele uitzonderingen te na gesproken maakten dat wij de coronacrisis nog niet zo slecht zijn doorgekomen. Maar we zullen het nog een tijdje moeten volhouden.

Om dat beter te doen kunnen we nu en dan gerust een beetje relativeringsdrang en humor naar boven laten komen.

Rollenspel met dierbaren

Gebruik je verbeelding en maak de nieuwe sociale etiquette iets ‘eigen’

 • Wees je bewust welke gewoontes je met bepaalde mensen hebt. Dit spreek je in normale omstandigheden ook niet expliciet uit. Even nostalgisch terugblikken kan de band ook deugd doen! vb: indien je de gewoonte hebt om te gaan dansen of naar een concert te gaan met vrienden of als je met familie gewoonlijk rugby speelt in de tuin.
 • Zie de humor van deze gekke levensomstandigheden en laat jezelf experimenteren met andere vormen van een warme lichaamstaal. Zie contacten met mensen uit je bubbel ook als een kans om een andere begroeting uit te testen.
 • Bespreek welke andere activiteiten je kan doen als alternatieven. vb: samen muziek luisteren, een film kijken of een gezelschaps(spel) spelen zoals ‘times up’, Kubb, petanque, andere ideeën: https://thehousethatlarsbuilt.com/2020/04/family-activities-social-distancing.html/

°

Geestelijke gezondheidsproblemen kunt u proberen voorkomen door te werken aan uw mentale veerkracht. Het versterken van veerkracht helpt veel mensen om beter om te gaan met stress en problemen.

Om uw veerkracht te helpen versterken is Fitinjehoofd.be ontworpen. Fitinjehoofd.be is een interactief platform dat uw veerkracht test en oefeningen en tips aanreikt om hieraan te werken. U kunt  via de website ook de Fit In Je Hoofd app downloaden.

Andere initiatieven richten zich tot specifieke doelgroepen.

*

Telefonische hulpverlening en chat

Merk je dat je angstiger en rustelozer bent en heb je nood aan een babbel in deze uitzonderlijke tijden?
Dan kan je 24/7 terecht op de gratis psychologische hulplijn op het nummer 0800 99 023 of via psyhelp@wellways.be.

Zoek je iemand om anoniem en in alle privacy mee te praten? Dan kan telefonische hulpverlening of online hulpverlening interessant zijn.

Bij een aantal organisaties kan je terecht voor een telefonisch gesprek of een online chat. Vaak is er 24 per uur iemand beschikbaar. Als je echt in de put zit en niemand kan bereiken die je kent, kan zo’n gesprek enorm ondersteunend zijn om je door het moeilijkste moment heen te helpen.

De bekendste zijn:

6 Comments

Filed under Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Meer last van slaapproblemen of piekeren?

Voel je je niet uitgerust ’s ochtends? Pieker je ‘s nachts of nemen je angsten grotere proporties aan in het donker?

Twintig procent van de mensen slaapt slechter sinds de uitbraak van de coronacrisis. Vaak heeft dit te maken met zorgen of angst. Hoewel we als mens wel wat stress en slaapdeprivatie aankunnen, kan zich dit toch op veel lange termijn gaan wreken.

Gelukkig zijn er heel wat dingen die men kan doen om sneller in slaap te vallen. We laten ons inspireren door slaapexperten Inge Declercq en Filip Raes.

Ontspannen voor het slapengaan is een must
Het is belangrijk om je hoofd leeg te maken en te ontspannen: een serie kijken, boek lezen, dansen, joggen, yoga, wandelen, een warm bad, met je huisdier spelen, of lichaamsoefeningen.

Maak een tijd en een plek voor alles
We hebben de neiging om plaatsen te associëren met plezier, werk, rust of stress. Het is belangrijk dat we het nieuws bekijken, piekeren én (ontspannings)activiteiten buiten de slaapkamer. Dit zodat we de slaapkamer enkel associëren met rust.

Omgaan met angst of piekeren doorheen de dag en voor het slapengaan
We hebben zeker het recht om ons angstig te voelen in deze tijden. We mogen daar aandacht en tijd aan geven. Maar doe dit bewust, ook overdag en met zorg voor jezelf.

 • Maak een piekerhoekje, weg van je slaapkamer waar je een beperkte tijd mag piekeren.
 • Maak gebruik van een piekerdoosje. Je schrijft je zorgen in een paar woorden op en stopt deze in een doosje alvorens naar bed te gaan. Zo geef je ze even aandacht en besluit je ze weg te leggen voor een later moment.
 • Je kan ook kiezen voor een piekerkwartiertje. Kies een vast moment om naar hartenlust te piekeren
 • Relativeer en durf met je piekergedrag te lachen: ‘aha, daar zijn ze weer, zie me nu’. Zo bedaar je je acute stressreactie.
 • Maak tijd voor buikademhalingsoefeningen doorheen de dag.
 • Beperk schermtijd. Schermen geven blauw licht, een waaksignaal voor je centrale klok, die ons slaaphormoon onderdrukt.
 • Bekijk geen nieuws meer na 20-21u bijvoorbeeld, en zeker geen nieuwsupdates bekijken wanneer je al in bed ligt.
 • Zeg tegen jezelf: “Mijn dagen worden beheerst door dat virus en dat volstaat. Er is geen reden om er ook ‘s nachts mee bezig te zijn.”

Slaaptechnieken om uit te testen: de kracht van verbeelding

1. Visualisatie oefening: “Ik reis door mijn hoofd”
Ga terug naar een moment op vakantie en neem er desnoods een foto bij. Probeer je zoveel mogelijk details voor de geest te halen: het lekkere eten, de frisse lucht, de zon op je gezicht, wie er bij je zat, hoe je je voelde. Deze beelden verminderen de activiteit in overactieve hersengebieden, die ervoor zorgen dat je wakker ligt. Daardoor val je sneller in slaap.

2. Visualisatie oefening: “ik bereid me voor in gedachten op mijn slaap”
Probeer je stap voor stap in te beelden hoe je ’s avonds naar bed gaat. Verbeeld je eerst hoe je tot rust komt, door aangename kleren aan te doen of door een tas thee te drinken. Beeld je in hoe je je tanden poetst en nadien hoe je in bed kruipt, onder een zacht deken. Beeld je in dat je je ogen sluit en voel hoe heel je lichaam zich ontspant. Bij elke stap maak je gebruik van een “als-dan plan”, bijvoorbeeld: “Als ik gemakkelijke kleren aandoe, dan voel ik de stress van mij afglijden.”

3. Cognitieve shuffle
Deze techniek werd uitgevonden door een Canadese psycholoog Beaudoin. Deze probeert onze chaotische breintoestand tijdens (in)slaap na te doen: we ervaren dan een wirwar van onlogische samenhangende flarden van informatie die we proberen te verwerken.

 • Kies een neutraal woord van minstens vijf letters, bijvoorbeeld “beer”. Dit wordt je sleutelwoord.
 • Zoek een nieuw woord dat begint met de eerste letter van het sleutelwoord.
 • Probeer je het woord zo goed mogelijk visueel in te beelden.
 • Zoek na enkele seconden een nieuw woord, beginnende met dezelfde letter. Gebruik je fantasie.
 • Vind je geen nieuwe woorden, keer terug naar je sleutelwoord en ga verder met de tweede letter van het sleutelwoord
 • Zo valt ons brein makkelijker in slaap en dwalen we minder snel af naar beladen beelden of angsten.

2 Comments

Filed under Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Voelen en Welzijn

Anxiety Management During Pandemic Days~

When living in Lockdown places, even in cities when still able to go some kilometres away from home, even if it has now become more limited in several places, those not limited by (1-1-1 or 1 person 1 meter from home at a time) may be happy to count themselves to the lucky ones who may still move around and should be enjoying to see all those things for which they previously had not taken enough time to notice them.

*

To remember:

 • shrieking headlines > increasing anxiety, worry, sleep disruption, feelings of helplessness, panic, and/or depression.
 • some ideas that can help:
  • a customized anxiety toolbox to pick and choose
  • looking at positive images = objective + powerful anxiety reducer.
  • Self Talk Reframing (Cognitive Therapy)
  • Guided Imagination/Visualization
  • Exposure Management
  • Progressive Relaxation
  • Distraction in Action
  • Self Soothing
  • Spiritual Meditation/Prayer
  • Second Voice
  • Exercise, Diet & Good Health Practices
  • stay well informed + safe >> constant media onslaught = psychologically overwhelming + add to an unhealthy level of anxiety => reduce exposure to news.
  • Look for positive imagery +  Write blogs + stories.

+

Continue reading: Hope on the Horizon: Pandemic Anxiety Management II~

Preceding

CoViD-19 warnings

++

Please find also to read:

 1. Using fears of the deadly coronavirus
 2. Europe in Chaos for a Pandemic
 3. Making deeper cuts than some terrorist attacks of the near past
 4. The unseen enemy

Many of us are experiencing emotional distress from the pandemic which can affect each of us in different ways, but often presents as increasing anxiety, worry, sleep disruption, feelings of helplessness, panic, and/or depression.

The shrieking headlines don’t help do they? So what can we do to manage these feelings and feel stronger emotionally and psychologically as we prepare ourselves to face the difficult days ahead?

As a psychotherapist who has practiced for many decades, I have some ideas that can help. So if you are interested, read on.

We are going to make a customized anxiety toolbox. One approach doesn’t work for everyone, pick and choose what feels right for you. Of course I’m including relaxing photos intermixed in this post because looking at positive images is an objective and powerful anxiety reducer. What you perceive influences how you think and feel.

ANXIETY TOOLBOX:

Self Talk Reframing (Cognitive Therapy)

View original post 627 more words

16 Comments

Filed under Being and Feeling, Health affairs, Pictures of the World, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs

Learning from ourselves

Often it are the setbacks that bring people back with their feet on the ground and have they rethink about their position in this world and in their life.

The most difficult part in our life is often to liberate ourself from the chain of vanity that may have caught us, and to get to learn that we better have to become an instrument in the Hands of our Creator, following His path He has laid out in front of us.

*

To remember

“You teach best what you most need to learn.”  = line from Richard Bach’s book ‘Illusions’ running through mind

Marianne Williamson frequently shares very personal stories about her honest trials through life which makes her advice all the more more palatable

 • We share in our own ways + we learn in our own ways

 

today’s lesson = Humility.

 • ego wants to (and has been) defending self, making excuses, + trying to justify own actions
 • making way through personal feelings of remorse, embarrassment, + confusio
 • often advice we give to others = exact advice we need ourselves.
 • hold ourselves to some ridiculous standard of “perfection” => too self-conscious to admit struggle with things we advise others to do.
 • listen to ourselves +  realize things we passionately want to teach other people = things we, ourselves, truly want to learn + embody =>  vigilant level of self awareness + honesty

enhance + deepen relationships with others + ability to impact them in a positive way

1)  Be Honest

2)  Have Compassion

3)  Stop Trying to be Perfect =>  sense of freedom

+

Preceding

I is for Incompleteness

Timeless Insights on Humility

3 Comments

Filed under Being and Feeling, Educational affairs, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters

When I run after what I think I want,

Purplerays

48426317_1947657715318013_3985079762006573056_n

When I run after what I think I want,
my days are a furnace of stress and anxiety;

If I sit in my own place of patience,
what I need flows to me, without pain.

From this I understand that what I want also wants me,
is looking for me and attracting me.

There is a great secret here for anyone who can grasp it.

~ Rumi

Text & image source: Mystic Path to Cosmic Consciousness https://www.facebook.com/Mystic-Path-to-Cosmic-Consciousness-143005819116554/

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs