Tag Archives: Stress

‘Growing pains’ is a misnomer

Growing pains are common, but there’s little consensus on their scope or cause, writes Elizabeth Chang in The Washington Post. A recent review of studies on growing pain found that

“only half of the studies mentioned lower limb pain; only 48 percent of the studies reported that the pain came in the evening; and only 42 percent said it was episodic or recurrent,”

writes Chang. More than 8 in 10 studies didn’t specify the age that the pains emerged, and a whopping 93 percent made no reference to growth. Studies floated a variety of causes, including

“issues related to anatomy (hypermobility, knock knees, or low-bone-mineral density, for example), psychological issues such as stress, vascular issues such as skeletal blood flow, and metabolic problems such as low vitamin D levels.”

But the evidence supporting any one of them is thin to non-existent. [The Washington Post]

Leave a comment

Filed under Health affairs

Do you want to take control of your life?

A danger for our own personality is when we allow other people to take over our mind and control ourselves.
Mind and body have to be in unison with each other and when there is an unbalance we should find our way by meditative arts. Kounovsky, Yoga, Mindfulness and meditation a.o. can help to get back in balance, having a healthy body as a covering of a healthy spirit.
A lot f people also forget that there is a Word Which can bring us back on the right path and make us stronger to cope with all the difficulties of life. That book of book is available in so many languages that everybody, wherever living in the world, can get to read that Guide to live in the best way we can.

Anita's Perspectives on Life.

What are boundaries and how to set them?

As discussed in my last article on” Gaslighting”, some people try to control other people around them. The main reason behind this kind of mentality is gaining power over others through their actions. If you are in this kind of situation, it becomes very important to gain control over your own life, so that no one can overpower you and your life.

What is the most crucial part of taking charge of your life?

You should have full control over your body and mind. Mind and body connection is the link between a person’s thoughts, attitudes and behaviors. Everyone knows now that emotions can affect our physical health and longevity.

You must have experienced that your body responds to stress and anxiety or depression. When you are stressed, you might develop high blood pressure or headache. While feeling depression or anxiety, you…

View original post 686 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Food, Health affairs, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Spiritual affairs, Welfare matters

Stress krijgen door perfect te willen zijn

Je krijgt geen stress omdat je niet perfect bent.
Je krijgt stress omdat je perfect wilt zijn.

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Zomervakantie 2020

Met de zon die stilletjes aan tevoorschijn komt, zijn we begonnen aan de zomervakantie.

Velen hebben wel verplicht thuis moeten blijven, zo dat zij in wezen eigenlijk ook zoiets hadden als vakantie. We weten wel dat voor velen vakantie het equivalent van reizen is geworden. Maar men moet niet op reis gaan om vakantie te nemen. Ook thuis kan men van een heerlijke vakantie genieten.

Reizen en vakantie zijn helemaal niet gelijkwaardig. Reizen kan soms heel wat stress op leveren, terwijl vakantie er juist kan toe bijdragen dat heel wat stress wegvliegt.

In ieder geval zal de vakantie voor 2020 heel anders zijn dan de voorbije jaren, met misschien zelf gewijzigde vakantieplannen.

Dit is de kans om je regio te ontdekken. Wat je ook doet, het belangrijkste is om te genieten van je welverdiende rustdagen!

2 Comments

Filed under Aankondiging & Introductie, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Mood Booster • Respirez!

Inspirez. Et expirez. En moyenne, on fait ça 12 fois par minute ou 17.000 fois par jour. Qui aurait cru qu’une activité qu’on répète autant de fois peut être compliquée. Le stress peut accélérer, sans qu’on le remarque, notre respiration. Vous vous sentez stressé ? Analysez votre respiration. Respirez calmement, votre corps s’apaisera et le stress diminuera.

Comment contrôler quelque chose qu’on fait en pilote automatique ?
La conscience est la première étape. Où se trouve votre respiration : dans la poitrine ou plus bas dans votre ventre ? Vous soulevez vos épaules en respirant ?

Comme un crocodile

Les nouveaux-nés sont donnent le meilleur exemple d’une bonne respiration. Les bébés respirent par l’abdomen. En raison de notre style de vie assis et du stress, beaucoup adoptent une respiration costale (thoracique). Retournons en enfance ! Il y a plusieurs manières d’apprendre à nouveau la respiration abdominale, dont la posture du crocodile :

 • Allongez-vous sur le ventre
 • Écartez vos jambes un peu plus large que vos épaules et détendez vos pieds. Le dessus de vos pieds touche le sol
 • Posez vos mains l’une sur l’autre
 • Mettez votre front sur vos mains
 • Inspirez et concentrez-vous sur votre ventre

Si vous respirez bien par le ventre, vous remarquerez que votre torse se lève un peu du sol.

1:2

Il n’est évidemment pas toujours possible de s’allonger par terre pour contrôler sa respiration. Si vous avez un peu de difficultés avec la respiration abdominale, vous pouvez aussi vous concentrer sur la vitesse de votre respiration. Un rapport 1:2 est idéal : inspirez et expirez deux fois plus longtemps.

Leave a comment

Filed under Français - French texts, Health affairs

Mood Booster • Adem!

Adem in. En uit. Gemiddeld doen we dat 12 keer per minuut of zo’n 17.000 keer per dag. Je zou denken dat je iets wat je zó vaak herhaalt ook wel volledig onder de knie hebt. Door stress kan je ademhaling, zonder dat je het merkt, een versnelling hoger gaan. Voel je je gestrest? Let dan eens op je ademhaling. Probeer die te kalmeren en je zal merken dat de rest van je lichaam ook kalmeert en je stress vermindert.

Hoe controleer je iets dat je op automatische piloot uitvoert?
Bewustzijn is de eerste stap. Waar zit je ademhaling: in de borst of meer beneden in de buik? Gaan je schouders omhoog als je ademhaalt?

Zoals een krokodil

Het beste voorbeeld voor een goede ademhaling, is een pasgeboren baby. Baby’s ademen vanuit de buik. Door een zittende levensstijl en stress, nemen heel wat mensen gaandeweg een borstademhaling aan. Tijd om even terug te gaan naar je kindertijd dus! Er zijn verschillende manieren om jezelf de buikademhaling weer aan te leren. Een daarvan is de krokodilhouding:

 • Ga op je buik liggen
 • Houd je benen gespreid, iets breder dan je schouders en laat de bovenkant van je voeten ontspannen rusten op de grond
 • Leg je handen op elkaar
 • Leg je voorhoofd op je handen
 • Adem diep in en concentreer op je buik

Als je goed vanuit je buik inademt, zal je merken dat je bovenlichaam wat van de grond wordt getild.

1:2

Natuurlijk heb je niet overal de mogelijkheid om op je buik te gaan liggen om je ademhaling te controleren. Als je wat moeite hebt met de buikademhaling, kan je focussen op je ademsnelheid. Een 1:2-verhouding is ideaal: adem in en adem twee keer zo lang uit.

Leave a comment

Filed under Gezondheid, Nederlandse teksten - Dutch writings

Nieuwe sociale etiquette

Het is verkeerd te denken dat de problemen of moeilijkheden alleen jou overvallen. Een leven zonder lasten is een illusie. Iedereen maakt weleens een moeilijke periode door. Iedereen heeft wel eens perioden in zijn of haar leven dat het minder gaat. Die fases komen en gaan. Soms hangen ze samen met je leeftijd (puberteit, midlife, ouderdom). Soms met bepaalde ingrijpende gebeurtenissen (rouw, ontslag, relatiebreuk), soms zijn ze er gewoon, zonder duidelijk aantoonbare oorzaak. Soms duren ze lang, soms vliegen ze voorbij. Maar altijd heb je de indruk dat je er moeilijk vat op krijgt.

In deze periode van CoViD-19 lijkt het wel erger, omdat er langs meerdere fronten druk wordt uitgeoefend. Er is de onzekerheid van inkomen. Er zijn de frustraties rond het werk Voor diegenen die thuiswerken zijn er de huishoudelijke taken en de constante aanwezigheid en zorg voor de kinderen waar men mee te kampen heeft.

Familie en vrienden

Meestal heeft men vrienden om ergens op terug te vallen of over bepaalde zaken te praten. Maar nu veel die uitlaatklep voor velen weg.

Familie kies je niet, vrienden wel. Maar ze zijn allebei wel even belangrijk om een sociaal netwerk uit te bouwen. Familie en vrienden kunnen helpen beter om te gaan met de stress van het leven. Ze geven je het gevoel dat je erbij hoort. Ze kunnen je op andere gedachten brengen als je hoofd maar door blijft malen. Ze houden je actief en met de voeten op de grond en kunnen je helpen praktische problemen op te lossen. Maar met de lockdown zijn die bepaalde nodige contacten weg gevallen.

Contact met anderen

We hebben het allemaal al gemerkt: het gevoel van alertheid in contact met anderen of geliefden.

We nemen onze burgerzin serieus en willen veilig gedrag stellen. Dit zorgt voor een bepaalde focus en lijkt in te boeten aan een bepaalde warmte, spontaniteit of eigenheid. Voor weken hebben wij nu te maken gehad met (bijna) opsluiting in ons eigen veilige stekje. Als we daarbuiten kwamen moesten wij steeds uitkijken om op veilige afstand van anderen te blijven. Er waren de laatste weken ook niet veel mogelijkheden om contacten met anderen te hebben buiten de virtuele mogelijkheden. Maar zulke elektronische contacten kunnen ware menselijke contacten niet vervangen. Integendeel, maakt het soms nog meer voelbaar dat wij van elkaar gescheiden zijn. Soms leidt dit tot eenzaamheid of vervreemding (van elkaar).

Een ongemakkelijk gevoel: een verschil van 15 naar 150 cm
Als mensen zijn we gewend om op een bepaalde manier om te gaan met elkaar. Ook met ons lichaam. Hoe nauwer de band met iemand, hoe dichter we deze ook laten komen bij ons lichaam. De gemiddelde afstand bij contact tussen dierbaren of goede vrienden is ongeveer 30 cm. We ‘zeggen’ dus iets met ons lichaam als we toenadering zoeken. Dit zit ergens ingebakken bij de sociale regels van ons menselijk contact. Wanneer we dit niet kunnen ‘zeggen’ met ons lichaam, voelen we deze dierbare boodschap minder binnenkomen, zelfs al ‘weten’ we rationeel waarom het niet kan.

Een verlies van lichaamstaal en impliciete tools
Hoe we met ons lichaam spreken hangt af van ieders persoonlijke stijl. We hebben minder toegang tot die impliciete lichaamstaal en dit voelt lastig aan! Een anders ‘lijfelijk iemand’ mist nu niet enkel fysiek contact maar ook de eigen stijl en gewoontes om met mensen om te gaan en te spreken.

Lossen van de lockdown

De lockdown heeft nu al enkele weken voor velen zwaar door gewogen. Het gros van de burgers heeft zich wel aan de maatregelen kunnen houden. De enkele uitzonderingen te na gesproken maakten dat wij de coronacrisis nog niet zo slecht zijn doorgekomen. Maar we zullen het nog een tijdje moeten volhouden.

Om dat beter te doen kunnen we nu en dan gerust een beetje relativeringsdrang en humor naar boven laten komen.

Rollenspel met dierbaren

Gebruik je verbeelding en maak de nieuwe sociale etiquette iets ‘eigen’

 • Wees je bewust welke gewoontes je met bepaalde mensen hebt. Dit spreek je in normale omstandigheden ook niet expliciet uit. Even nostalgisch terugblikken kan de band ook deugd doen! vb: indien je de gewoonte hebt om te gaan dansen of naar een concert te gaan met vrienden of als je met familie gewoonlijk rugby speelt in de tuin.
 • Zie de humor van deze gekke levensomstandigheden en laat jezelf experimenteren met andere vormen van een warme lichaamstaal. Zie contacten met mensen uit je bubbel ook als een kans om een andere begroeting uit te testen.
 • Bespreek welke andere activiteiten je kan doen als alternatieven. vb: samen muziek luisteren, een film kijken of een gezelschaps(spel) spelen zoals ‘times up’, Kubb, petanque, andere ideeën: https://thehousethatlarsbuilt.com/2020/04/family-activities-social-distancing.html/

°

Geestelijke gezondheidsproblemen kunt u proberen voorkomen door te werken aan uw mentale veerkracht. Het versterken van veerkracht helpt veel mensen om beter om te gaan met stress en problemen.

Om uw veerkracht te helpen versterken is Fitinjehoofd.be ontworpen. Fitinjehoofd.be is een interactief platform dat uw veerkracht test en oefeningen en tips aanreikt om hieraan te werken. U kunt  via de website ook de Fit In Je Hoofd app downloaden.

Andere initiatieven richten zich tot specifieke doelgroepen.

*

Telefonische hulpverlening en chat

Merk je dat je angstiger en rustelozer bent en heb je nood aan een babbel in deze uitzonderlijke tijden?
Dan kan je 24/7 terecht op de gratis psychologische hulplijn op het nummer 0800 99 023 of via psyhelp@wellways.be.

Zoek je iemand om anoniem en in alle privacy mee te praten? Dan kan telefonische hulpverlening of online hulpverlening interessant zijn.

Bij een aantal organisaties kan je terecht voor een telefonisch gesprek of een online chat. Vaak is er 24 per uur iemand beschikbaar. Als je echt in de put zit en niemand kan bereiken die je kent, kan zo’n gesprek enorm ondersteunend zijn om je door het moeilijkste moment heen te helpen.

De bekendste zijn:

6 Comments

Filed under Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Meer last van slaapproblemen of piekeren?

Voel je je niet uitgerust ’s ochtends? Pieker je ‘s nachts of nemen je angsten grotere proporties aan in het donker?

Twintig procent van de mensen slaapt slechter sinds de uitbraak van de coronacrisis. Vaak heeft dit te maken met zorgen of angst. Hoewel we als mens wel wat stress en slaapdeprivatie aankunnen, kan zich dit toch op veel lange termijn gaan wreken.

Gelukkig zijn er heel wat dingen die men kan doen om sneller in slaap te vallen. We laten ons inspireren door slaapexperten Inge Declercq en Filip Raes.

Ontspannen voor het slapengaan is een must
Het is belangrijk om je hoofd leeg te maken en te ontspannen: een serie kijken, boek lezen, dansen, joggen, yoga, wandelen, een warm bad, met je huisdier spelen, of lichaamsoefeningen.

Maak een tijd en een plek voor alles
We hebben de neiging om plaatsen te associëren met plezier, werk, rust of stress. Het is belangrijk dat we het nieuws bekijken, piekeren én (ontspannings)activiteiten buiten de slaapkamer. Dit zodat we de slaapkamer enkel associëren met rust.

Omgaan met angst of piekeren doorheen de dag en voor het slapengaan
We hebben zeker het recht om ons angstig te voelen in deze tijden. We mogen daar aandacht en tijd aan geven. Maar doe dit bewust, ook overdag en met zorg voor jezelf.

 • Maak een piekerhoekje, weg van je slaapkamer waar je een beperkte tijd mag piekeren.
 • Maak gebruik van een piekerdoosje. Je schrijft je zorgen in een paar woorden op en stopt deze in een doosje alvorens naar bed te gaan. Zo geef je ze even aandacht en besluit je ze weg te leggen voor een later moment.
 • Je kan ook kiezen voor een piekerkwartiertje. Kies een vast moment om naar hartenlust te piekeren
 • Relativeer en durf met je piekergedrag te lachen: ‘aha, daar zijn ze weer, zie me nu’. Zo bedaar je je acute stressreactie.
 • Maak tijd voor buikademhalingsoefeningen doorheen de dag.
 • Beperk schermtijd. Schermen geven blauw licht, een waaksignaal voor je centrale klok, die ons slaaphormoon onderdrukt.
 • Bekijk geen nieuws meer na 20-21u bijvoorbeeld, en zeker geen nieuwsupdates bekijken wanneer je al in bed ligt.
 • Zeg tegen jezelf: “Mijn dagen worden beheerst door dat virus en dat volstaat. Er is geen reden om er ook ‘s nachts mee bezig te zijn.”

Slaaptechnieken om uit te testen: de kracht van verbeelding

1. Visualisatie oefening: “Ik reis door mijn hoofd”
Ga terug naar een moment op vakantie en neem er desnoods een foto bij. Probeer je zoveel mogelijk details voor de geest te halen: het lekkere eten, de frisse lucht, de zon op je gezicht, wie er bij je zat, hoe je je voelde. Deze beelden verminderen de activiteit in overactieve hersengebieden, die ervoor zorgen dat je wakker ligt. Daardoor val je sneller in slaap.

2. Visualisatie oefening: “ik bereid me voor in gedachten op mijn slaap”
Probeer je stap voor stap in te beelden hoe je ’s avonds naar bed gaat. Verbeeld je eerst hoe je tot rust komt, door aangename kleren aan te doen of door een tas thee te drinken. Beeld je in hoe je je tanden poetst en nadien hoe je in bed kruipt, onder een zacht deken. Beeld je in dat je je ogen sluit en voel hoe heel je lichaam zich ontspant. Bij elke stap maak je gebruik van een “als-dan plan”, bijvoorbeeld: “Als ik gemakkelijke kleren aandoe, dan voel ik de stress van mij afglijden.”

3. Cognitieve shuffle
Deze techniek werd uitgevonden door een Canadese psycholoog Beaudoin. Deze probeert onze chaotische breintoestand tijdens (in)slaap na te doen: we ervaren dan een wirwar van onlogische samenhangende flarden van informatie die we proberen te verwerken.

 • Kies een neutraal woord van minstens vijf letters, bijvoorbeeld “beer”. Dit wordt je sleutelwoord.
 • Zoek een nieuw woord dat begint met de eerste letter van het sleutelwoord.
 • Probeer je het woord zo goed mogelijk visueel in te beelden.
 • Zoek na enkele seconden een nieuw woord, beginnende met dezelfde letter. Gebruik je fantasie.
 • Vind je geen nieuwe woorden, keer terug naar je sleutelwoord en ga verder met de tweede letter van het sleutelwoord
 • Zo valt ons brein makkelijker in slaap en dwalen we minder snel af naar beladen beelden of angsten.

2 Comments

Filed under Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Voelen en Welzijn

Anxiety Management During Pandemic Days~

When living in Lockdown places, even in cities when still able to go some kilometres away from home, even if it has now become more limited in several places, those not limited by (1-1-1 or 1 person 1 meter from home at a time) may be happy to count themselves to the lucky ones who may still move around and should be enjoying to see all those things for which they previously had not taken enough time to notice them.

*

To remember:

 • shrieking headlines > increasing anxiety, worry, sleep disruption, feelings of helplessness, panic, and/or depression.
 • some ideas that can help:
  • a customized anxiety toolbox to pick and choose
  • looking at positive images = objective + powerful anxiety reducer.
  • Self Talk Reframing (Cognitive Therapy)
  • Guided Imagination/Visualization
  • Exposure Management
  • Progressive Relaxation
  • Distraction in Action
  • Self Soothing
  • Spiritual Meditation/Prayer
  • Second Voice
  • Exercise, Diet & Good Health Practices
  • stay well informed + safe >> constant media onslaught = psychologically overwhelming + add to an unhealthy level of anxiety => reduce exposure to news.
  • Look for positive imagery +  Write blogs + stories.

+

Continue reading: Hope on the Horizon: Pandemic Anxiety Management II~

Preceding

CoViD-19 warnings

++

Please find also to read:

 1. Using fears of the deadly coronavirus
 2. Europe in Chaos for a Pandemic
 3. Making deeper cuts than some terrorist attacks of the near past
 4. The unseen enemy

Many of us are experiencing emotional distress from the pandemic which can affect each of us in different ways, but often presents as increasing anxiety, worry, sleep disruption, feelings of helplessness, panic, and/or depression.

The shrieking headlines don’t help do they? So what can we do to manage these feelings and feel stronger emotionally and psychologically as we prepare ourselves to face the difficult days ahead?

As a psychotherapist who has practiced for many decades, I have some ideas that can help. So if you are interested, read on.

We are going to make a customized anxiety toolbox. One approach doesn’t work for everyone, pick and choose what feels right for you. Of course I’m including relaxing photos intermixed in this post because looking at positive images is an objective and powerful anxiety reducer. What you perceive influences how you think and feel.

ANXIETY TOOLBOX:

Self Talk Reframing (Cognitive Therapy)

View original post 627 more words

17 Comments

Filed under Being and Feeling, Health affairs, Pictures of the World, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs

Learning from ourselves

Often it are the setbacks that bring people back with their feet on the ground and have they rethink about their position in this world and in their life.

The most difficult part in our life is often to liberate ourself from the chain of vanity that may have caught us, and to get to learn that we better have to become an instrument in the Hands of our Creator, following His path He has laid out in front of us.

*

To remember

“You teach best what you most need to learn.”  = line from Richard Bach’s book ‘Illusions’ running through mind

Marianne Williamson frequently shares very personal stories about her honest trials through life which makes her advice all the more more palatable

 • We share in our own ways + we learn in our own ways

 

today’s lesson = Humility.

 • ego wants to (and has been) defending self, making excuses, + trying to justify own actions
 • making way through personal feelings of remorse, embarrassment, + confusio
 • often advice we give to others = exact advice we need ourselves.
 • hold ourselves to some ridiculous standard of “perfection” => too self-conscious to admit struggle with things we advise others to do.
 • listen to ourselves +  realize things we passionately want to teach other people = things we, ourselves, truly want to learn + embody =>  vigilant level of self awareness + honesty

enhance + deepen relationships with others + ability to impact them in a positive way

1)  Be Honest

2)  Have Compassion

3)  Stop Trying to be Perfect =>  sense of freedom

+

Preceding

I is for Incompleteness

Timeless Insights on Humility

3 Comments

Filed under Being and Feeling, Educational affairs, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters

When I run after what I think I want,

Purplerays

48426317_1947657715318013_3985079762006573056_n

When I run after what I think I want,
my days are a furnace of stress and anxiety;

If I sit in my own place of patience,
what I need flows to me, without pain.

From this I understand that what I want also wants me,
is looking for me and attracting me.

There is a great secret here for anyone who can grasp it.

~ Rumi

Text & image source: Mystic Path to Cosmic Consciousness https://www.facebook.com/Mystic-Path-to-Cosmic-Consciousness-143005819116554/

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs

When in doubt, Walkabout

It is known that walking is a good way to reduce stress and to get depression out of the way.

*

French verb ‘resource’ = to refresh + replenish oneself, to re-source ourselves.

> feeling empty, a little down-in-the-mouth, => a nice long walk out amid the flora + fauna of Nature= kind of re-sourcing we need < connect to own source of life, true source

peripatetics‘  walked + thought, working out philosophical reasoning

Druids = philosophers of their tribes

==> walk on your own two feet from time to time = you won’t regret it!

Chaos Druidry

Artwork by seeker273 on DeviantArtArtwork by seeker273 on DeviantArt

In French the word ‘resource’, used as a verb, means to refresh and replenish oneself, to re-source ourselves.

When we’re feeling empty, a little down-in-the-mouth, a nice long walk out amid the flora and fauna of Nature can do just the kind of re-sourcing we need, as we connect to our own source of life, the true source, and no foot rub or spa or pots of facial creams will do exactly that.

But there’s more too. The ancient Greek philosophers had a ‘school’ of philosophy that called themselves the ‘peripatetics‘ since they walked and thought, working out their philosophical reasoning as they ambled around. A bunch of ponderous old guys in white robes…. sounds pretty druidic doesn’t it? Druids were the philosophers of their tribes. They were the judges and lawmakers – and to do that you have to be a careful…

View original post 44 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Health affairs, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Welfare matters

Negatieve stress omzetten in positieviteit


De juiste houding aannemen
kan een negatieve stress omzetten
in een positieve.
Hans Selye

English version / Engelse versie > Converting a negative stress into a positive one

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Converting a negative stress into a positive one


Adopting the right attitude
can convert a negative stress
into a positive one.
Hans Selye

Dutch version / Nederlandse versie > Negatieve stress omzetten in positieviteit

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Positive thoughts, Quotations or Citations, Welfare matters

you can’t wake a person that is pretending to be asleep

To remember

 • Learning to love parts of me that no one claps for. (Rudy Francisco)
 • Listening to myself > carrying a lot of unspoken stress.
 • Environment allowed to silence inner voice.
 • Want to feel that I am living the best life possible.
 • Did not give appropriate attention to blind spots in my life =>area where a person’s view is obstructed.
 • re-examine my life … again
 • We think we are safe in the bubble => we actually put ourselves in danger by becoming powerless.
 • group mentality doesn’t really offer fertile ground for creativity.
 • responsible for own moral + ethical landscape.
 • search for your blind spots
 • Examine your environment + ask hard questions
 • Freedom comes when we speak the truth. Even if our voices shake.
 • When truth revealed >  blind spot = weak spot.

+++

heart prints

I am still learning to love the parts of me that no one claps for.
(Rudy Francisco)

image

I was listening to myself speak lately and I realised that I was carrying a lot of unspoken stress. The emotions that I felt caught me completely off guard and I wondered why I allowed my environment to silence my inner voice.
I want to feel that I am living the best life possible.
I want to think that I am comfortable with my choices and that they are intentional.
I want to believe that I learned from previous mistakes and experiences.
I want people to experience me as a free spirit with an eclectic view on life.
Newsflash …!
I am so comfortable inside my own identity that I did not give appropriate attention to the blind spots in my life.

image

Blind spot: an area where a person’s view is obstructed.
“the…

View original post 1,154 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Positive thoughts

Detachment by Family problems

In the previous article Liza Borstlap writes

I came to believe that the conflict in my family had created itself.

It would be lovely if we all could grow up in very close lovely families which can give us everything we need. Though it does not work that way. The world is not made in such a way that all can be born at the right good place, in the right good class, receiving all the good education or even being all very bright.

First Lady Michelle Obama reads "The Cat ...

First Lady Michelle Obama reads “The Cat in the Hat” to children in Ms. Mattie’s class at Prager Child Development Center March 12, during her visit to Fort Bragg, N.C. The First Lady spoke with Soldiers and Family members as part of her initiative to care for military families. First Lady vows support for military families (Photo credit: Wikipedia)

Even when all the material richness would be there when you are born in a rich family it does not mean you will find the luck to have a good relationship between all the members of that family.

Wherever we may be born in whatever for family we are just part of one big turmoil. Every day, people’s lives are touched by political, social, economic, and religious conflicts that tear the human family apart. In these conflicts, it is common for people to take sides — verbally or otherwise — with the nation, tribe, language group, or social class of which they are a part.
Even when people are not directly involved in some conflict, they often find themselves favouring one side over another. But regardless of which person or cause they endorse, to whom are they really giving support?

The Bible plainly states:

The whole world is lying in the power of the wicked one.” (1 John 5:19)

Families are not always such perfect units that shields the individual from a cruel society. Mostly we do find that in those families where there are no rules and morals and no eye for ethics the chances of getting derailed are grater than in religious families where certain religious rules go over the human will.

We must come to see we too can often be the cause of a problem. We too can be making problems even bigger than they are. Also by becoming indifferent for what goes on we can get ourselves in a deeper mess than we would love to see ourselves. Indifference in the end shall create emotional agitation and stress which shall become so unbearable that the person shall find no inner peace left. Danger then is that one tries to look for detachment, thinking it can preserve the self.

Another big problem is when people are not open enough to tell each-other what is on their liver. When not willing to let yourself be seen by the other like you are, you are that other person not giving the opportunity to get to know you, like you are really. It is by not having the open spirit to allow each other to be him or herself that restrictions are also laid on each other. When people than start remaining silent about the interference, the neglect, the labelling and toxic in-fighting, that often leaves a person with a limp and the frustration may ferment the malfunction in the own body as well as in the facility of being part of one united family.

It is not by secretly covering our own failures and mishaps until we can identify the black sheep that can take the blame, that we are going to come to a good solution. The opposite, that will bring us deeper in the well.

Deep in us may we find it screwing and tormenting. Our head can becoming spinning and looking for answers, but not seeing the places where those answers are easy to pick up. This deep-seated conflict between the desire to know and the inability to find the answer has tormented thinkers and philosophers throughout the ages. However, since God has put that yearning or desire in our heart, is it not logical to look to him to provide what is needed to satisfy that desire? After all, the Bible says of Jehovah:

“You are opening your hand and satisfying the desire of every living thing.” (Psalm 145:16)

For all those conflict which are between the family members, those persons should come to see what binds them, what makes it that they are brother and sister and that their is something in their blood which is more than special, even unique.

Even when we do feel so much hurt by our own family members, we should come over the point of being selfish and come to see that we can be a necessary link to heal the wounds made previously.

Being kind to those in our family involves following the admonition of the apostle Paul:

“Really put them all away from you, wrath, anger, badness, abusive speech, and obscene talk out of your mouth.”

Every day, Christian families should communicate with one another in a respectful manner. Why? Because good communication is the lifeblood of strong, healthy families. When disagreements arise, to smooth the conflict, try to solve the problem rather than win the argument. Happy family members make an earnest effort to promote kindness and consideration for one another. — Colossians 3:8, 12-14.

By turning to God’s Word, the Bible, we can find satisfying explanations about life and death and about God’s eternal purpose regarding the earth and the human family. — Ephesians 3:11.

Kindness is positive and makes us want to do good to others. Thus, we seek to be useful, considerate, and helpful in an agreeable manner with other family members. It takes both individual and collective effort to show the type of kindness that speaks well of a family. As a result, not only will they have God’s blessing but, in the congregation and in the community, they will honour the God of kindness, Jehovah. — 1 Peter 2:12.

When frustrated, when in conflict with members of the family it would be best to seek Biblical advice and to put your own “self” not in the centre but alongside all others in the family. By going to look for answers in the Holy Scriptures solutions may be found. Even when others do not want to know of God, you yourself will be able to change so much that your improved attitude shall be helpful to heal the wounds.

Seeing all the conflicts around us we also should try to become part of them. Best we take on a form of neutrality. Taking care of not to become misled with what is going on around us we should show others the other way to come closer to each other and to have agapé love.

We ourselves should know that our time on earth is limited and that we should make the best of it. Our hope should be in the coming new world, and it is that idea that we should share with those around us. Our task is to come up for others and to protect them, but we must know that we can not take them or ourselves out of this world. (John 17:15, 16) We live in this world and have to live with it, but that does not mean we have to live according to it. No, we have to live according to God’s Law and by following His word many blessings may come over us already in this life. By not wanting to be part of this world, but by being part of God’s world we shall find ways to bring the love of Christ over unto others as well and then the love of Christ may also grow deeper in us.  .

+

Preceding articles:

When you stay in your lane, there’s no traffic.

Family happiness and little things we do

Families with four or more kids most happiest

.under the gazebo.

How to Raise a Happy Child

Crisis man needed in this world

Dissolve The Barriers You Created

What is important?

Learning that stuff is just stuff

72 Synod Fathers on the topic “The vocation and mission of the family in the Church and the contemporary world”

++

Additional reading

 1. Behold, My mother and My brothers!
 2. Importance of parents 1
 3. Importance of parents 2
 4. Father and motherhood
 5. Youngsters, parents and the search to root in life
 6. Some one or something to fear #4 Families and Competition
 7. Teach children the Bible
 8. Poverty and conservative role patterns
 9. Dignified role for the woman
 10. Connection between women and environmental sustainability
 11. Three years ago and look back at several decennials ago
 12. Growing rift between observant parents and their children
 13. Synod of Bishops concerning minors
 14. Two synods and life in the church community
 15. Need to Embrace People Where They Are
 16. Conclusion of the synod of bishops for seeing the family in the light of the Gospel and church tradition
 17. Don’t be the weakest link
 18. I’m not a Mooch
 19. Patience is the ability to count down before blasting off
 20. Agape, a love to share with others from the Fruit of the Spirit
 21. Better loaves when the heart is joyous
 22. Jehovah’s Witnesses Shunning ex-members adverse effects on family relationships
 23. Agape, a love to share with others from the Fruit of the Spirit

+++

Further reading

 1. Conflict: Understanding Suspense
 2. Understanding others
 3. Understanding between religions
 4. Urges
 5. Subconflict, and Lots of It
 6. Fighting words: The role of conflict in fiction writing.
 7. No one listening? Then stop shouting, you might get heard
 8. The Rise and Fall of Action – for all levels
 9. Never Doubt Yourself
 10. Remembering Infinity: Caution…Egos at Work!
 11. Follow your heart when it’s in conflict with your brain!!!
 12. Can the World Bank Reduce Conflict in Nigeria by Providing Social Assistance?
 13. I Find my self conflicted
 14. Governance in a Mature Society, Part 2
 15. Communicating With Family – How to Let a Family Member Know They Hurt You
 16. Blessings and Duct Tape: How to Help Your Kids Get Along
 17. Stand Firm
 18. Hope For Battle Weary Mamas
 19. Family Conflict and Summer: The Best Time To Work Out Issues
 20. The father-child meeting
 21. The Problem With Beliefs
 22. Fighting With Your Spouse: How You Indirectly Effect Your Child
 23. 6 Tips for Handling Family Conflicts While Caregiving
 24. 10 Things You Need To Hear If Your Significant Other And Your Family Don’t Get Along
 25. Hurt People Hurt People
 26. Divorce: Part 1
 27. Divorce: Part 2, the minor problem
 28. Their’s Was A Perpetual Love Affair
 29. Depression: Postpartum Depression in Mothers
 30. Personality: The Birth Order Effect
 31. Frustration
 32. Finding Home
 33. The Very Best Way To Understand Grace
 34. Just like Granny told you, “Count your blessings!”

+++

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Social affairs, Welfare matters

Failures, mistakes and Initiatives for Excellence and success, Working towards turning a Dream of yours into reality

We all have to have dreams. Without dreams we shall not accomplish much in life.

Dr Austin Ejaife, [an Olorogun, the ‘Ugo’ of Agbon Kingdom] a Professional Tax, Audit, Accounting, Strategy and Global Corporate Governance Consultant, who also wants to be Motivational Speaker, Inspiration mover, Political Critic and Social Crusader with passion for good governance, advocacy and empowerment for Positive Change, reflects how he views and interpret real life issues, current news items from around the world and Nigeria in particular. But he has also some good food for thinking for those in the West as well.

He writes about are do’s and don’ts and knows we all make mistakes and have to live with them, but are better to look forward to the tomorrow which will come–and it is up to us how we choose to face the day ahead of us.

The mistakes of yesterday are in the past, and with the right attitude and some effort, today will find us making fewer. {Leave Yesterday’s Mistakes In The Past… And Bring The Lessons With You So That You Will Not Repeat Them}

English: Some APEX teen leaders were invited t...

Some APEX teen leaders were invited to a breakfast (Photo credit: Wikipedia)

In our previous article we looked at some celebrities. Several highly placed people or those who are in the picture for a while may get a certain attitude. It is not weird or strange to find leaders filled with abnormal hubris lacking internal validation. Dr. Austin Ejajaife tells about some wonderful studies, that shows the corroding effects of ego and how leaders are more likely to suffer from disease of fixing fat compensation, acquiring other firms and engaging in other risky strategies to feed their egos. Leaders ought to cultivate humility. {Initiatives For Excellence: Avoiding Arrogance of Power}

Successful people are able to come into the danger zone, becoming a leader, or anyone in a position of power and authority, having to avoid the trap of arrogance of power.

Everything rises and falls on leadership,”

says Dr. John C. Maxwell,

“but knowing how to lead is only half the battle. Understanding leadership and actually leading are two different activities.” {Initiatives For Excellence: 12 Major Signs Of Leadership In Danger (I)}

Dr Austin Ejaife *(Ugo1)* writes

World leaders attending the Progressive Govern...

World leaders attending the Progressive Governance Conference 2009 in Chile. (Photo credit: Wikipedia)

The key to transforming yourself from someone who understands leadership to a person who successfully leads in the real world is character. Your character qualities activate and empower your leadership ability, or they can stand in the way of your success
Dr. Ted Engstrom  says that organisation succeed or fail for many different reasons.

Even the mature organization or nation is not without its hazards. In many ways the dangers that it faces are more subtle. They are often the result of success rather than failure. {Initiatives For Excellence: 12 Major Signs Of Leadership In Danger (I)}

We would say it is not only leadership in danger but also for our own success we have to be careful not to settle for the status quo. We also should know that new ideas shall bring with them a conflict of interest, and conflict of interest brings internal tension. We continuously have to work around those feelings and cope with that internal tension.

Quality is far more important than quantity. Size or quantity must always be secondary to the effectiveness. Discriminating between breadth and depth is not easy. That is why there is a real danger here. Leaders may have a great desire to expand throughout and beyond our community or to the rest of the world, but if the quality of our products or services is not being continually strengthened, then, we may discover that we have over-extended ourselves. {Initiatives For Excellence: 12 Major Signs Of Leadership In Danger (I)}

We always should know ourselves and have to be realistic about what we can do and what we can handle, never forgetting to listen to others and to look around us, noticing what is going on and how society reacts to certain things. One of those dangers when looking around is that we view a situation from a limited point of view.

The only failures that really exist are choosing to hold onto limiting thoughts such as, “There is nothing we can do to move beyond this situation.” Life is a series of decisions. If something didn’t work out in the past, accept what happened as being an incident from the past, and be willing to move on. If we are spending time trying to change the past, we have limited ourselves from moving forward. Please remind yourself that we cannot change what has already happened. We can change how we feel about past situations. {Turn Your Failure Into Accomplishment!}

Reality (Dream album)

Reality (Dream album) (Photo credit: Wikipedia)

Lots of people look up at what they think may be the success or happiness of somebody else. They keep comparing themselves with others and get pulled down or frustrated. By doing so they often are limiting themselves.

Limiting beliefs always create limited outcomes. Limited thinking also keeps us stuck from moving beyond the imaginary walls known as our comfort zones. If we really wish to turn failure, disappointment, or frustration into something positive, we need to be willing to step out of the comfort zone arena. Whenever we approach any situation in a limited manner, it is because we are holding onto excuses and fear. When we feel limited or challenged usually also results in feeling discouraged.

Discouragement translates into more excuses; and eventually because of thinking from a limited point of view causes us to stop working on achieving our goal(s). By understanding that in order to experience disappointment or failure, if we can recognise that we made a decision to stop, quit or give up, is only a decision. This incredible insight suggests that if we were to make better decisions we can turn the whole thing around. {Turn Your Failure Into Accomplishment!}

We should remember

When working on goals, instead of approaching the situation as difficult, vague or impossible, let us begin by changing our point of view. By beginning to use positive intentions helps us to view tasks as being possible and manageable. We are changing what we are holding in mind. Instead of responding with,

“Maybe tomorrow… or giving yourself some other excuse,”

make a decision that focuses on easily completing the task. A better response would be,

“I can easily take care of this,”

and give yourself a reasonable period of time to accomplish the task (i.e. by the end of day, week, or month, etc.). By approaching tasks as easy, and also providing a reasonable timeframe, allows us to take the appropriate actions to accomplish the task without getting discouraged. {Turn Your Failure Into Accomplishment!}

The writer of the blog which we advise you to visit, is convinced that

We are marvellous and unique beings, created by a loving God for a purpose that is quite perfectly our own.

Who is to say that our dreams have to be like theirs, or anyone else’s in this world for that matter? Just because someone else dreams of amassing new things, more power, greater wealth, or more fame, does not mean we, too, share the same passion. Perhaps we just want to travel the world more, or dream of a simpler life with less stress and more peace. {Work Towards Turning A Dream Of Yours Into Reality}

Looking at what Douglas Everett says:

“There are some people who live in a dream world, and there are some who face reality; and then there are those who turn one into the other.”

Ejaife thinks there is more than simply realizing that we are in charge of choosing our own dreams in life.

We must also realize that within us, we possess the ability to turn those dreams into our reality, if we but dare to take the necessary steps to make them come true. What did you dream of as a child? Have you realized any of those dreams? What do you dream of today? How do you feel when you are focused on those dreams? As children, we often allowed ourselves to dream with the idea that any one of those dreams could come true. But as we grow older, we often times buy into what other people consider reality, and our dreams get pushed aside, packed away, and perhaps even forgotten. {Work Towards Turning A Dream Of Yours Into Reality}

When looking at the screen of your television and hearing about all those celebrities, remind yourself that all that fame is temporary and does not always bring that luck hoped for.

Ejaife brings questions to consider. We should think about what we want to do in our life and with our life. We should ask ourself why we are so often afraid to tackle certain issues.

Why do we often put our dreams on hold?

How can we go about turning our dreams into our realities?

What differences do you see between dreams and reality?

For further thought:

“Dreams pass into the reality of action. From the actions stems the dream again; and this interdependence produces the highest form of living.” ~ Anais Nin

> Please do read: Work Towards Turning A Dream Of Yours Into Reality and find more interesting articles by Dr Austin Ejaife

+

Preceding articles:

The Goal

Attitude of Unstopable Success

Gender connections

Getting fate in your change to positiveness

Helping to create a Positive Attitude

Material wealth, Submission and Heaven on earth

++

Find also to read:

 1. Why “Selfishness” Doesn’t Properly Mean Being Shortsighted and Harmful to Others
 2. Subcutaneous power for humanity 5 Loneliness, Virtual and real friends
 3. Opportunity!
 4. At first looking like a loss
 5. Optimism is the faith that leads to achievement
 6. The road to success is dotted with many tempting parking places
 7. Fear of failure, and fear of the unknown
 8. Some one or something to fear #4 Families and Competition
 9. Failing Man to make free choice
 10. Let not sin reign in your mortal body

+++

10 Comments

Filed under Being and Feeling, Economical affairs, Educational affairs, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Social affairs, Welfare matters

Here and Now

For years scientists warned politicians, but they would not listen and the citizens only thought of what was good for them at that moment, not interested to learn about the impact of their ecological and carbon footprint. No matter what happens nature shall show mankind that it is always stronger than the human being, which has to learn by falling and standing up again.

*

To remember

rainfall causes problems to roads, cars, and rail travel => Movement restricted

towns + surrounding areas plagued by floods this winter.

recollection of previous winters = cold mornings with frost covered lawns + a wind that slaps your face with a chilling sting

ground not prepared as no drainage is available + waterways are not viable

foliage not resting as trees + flora remain green > earth rest less

environmental change on animal life > effects of stress, lack of sleep + tiredness

wildlife struggle to maintain their habitats

Medicinalmeadows

image (2)My town and its surrounding areas have been plagued by floods this winter. Movement from town to town is restricted as rainfall causes problems to roads, cars, and rail travel. It seems to be raining for a season. My recollection of previous winters has been cold mornings with frost covered lawns and a wind that slaps your face with a chilling sting. If wet, lingering rain and floods are to be our depths of winter then we are certainly not prepared. The ground is not prepared as no drainage is available and waterways are not viable. The foliage is not resting as trees and flora remain green. I wonder what fauna make of all this weather? What effect is this environmental change having on the animal life?

robinIn our current ways of living we know the effects of stress, lack of sleep and tiredness. Will the earth rest less, will wildlife struggle to maintain…

View original post 108 more words

8 Comments

Filed under Ecological affairs, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs

It’s a New Year!

Now and then human being have to be reminded that material is just dust. Often it is with less pleasant experiences that we are pushed with our face in the reality of life.

It is good that at such moments of truth people dare to tell others how they feel and what they experience. Such moments of calamity should make us to think about more important things. It should remind us of our Maker and about our reason being here and how we should relate to each other and our environment.

Institute of Mental Health 10, Nov 06

Institute of Mental Health 10, Nov 06 (Photo credit: Wikipedia)

Some of the experiences we get in a year may be all too much. They can deliver us more worries and stress than our stress bucket can handle. That is the moment that this also will overflow – at which point we can start to experience symptoms of mental ill health. We can use coping strategies to help tap the bucket, and allow stress to flow away in a healthy and manageable way.

However, no matter how hard we try, no matter how good our coping strategies – exercise, medicines, meditation – no matter how much we avoid the things we know are bad for us – sometimes life throws in a brick and makes it impossible to avoid the inevitable splash. {Bricks in the stress bucket}

Living in this world, even with all the luxury around us certain things also for us can get too much, and our usual coping mechanisms then shall cease to be a match for our concerns, that this can lead us to develop emotional / mental health issues. Some might want to use their employees as machines, bu we are human beings not without inner feelings, and life throws things at us that we don’t always know how to deal with very well.

Sadly a lot of people may well be experiencing that overspill in the coming months –  widespread flooding across the North of the United Kingdom (and in Missouri, red.) has devastated lives, homes, businesses. People are still cleaning up, throwing out years worth of possessions and irreplaceable mementoes, wondering where on earth the money will come from to replace even the more mundane things like microwaves and kettles. {Bricks in the stress bucket}

When bad things happen in a certain region that is often also the time people are coming to know each other in an other, and hopefully in a better way.

The good news is that we have seen the most amazing evidence of the goodness of humanity – people helping eachother to clean up, everyone banding together. Volunteers travelling from near and far, donations pouring in – individuals and organisations and companies are doing a lot to ensure that things are put right as quickly as possible. I have a lot of hope that some minds have been changed, and eyes opened by the sheer generosity and kindness which has been shown by diverse communities from across the country in this little valley. {Bricks in the stress bucket}

Hopefully, that evidence of love and kinship will help people in more than just the practical ways. But in the weeks and months to come, people will start to be impacted by the trauma they have experienced. The exhaustion of the effort they have had to put in to get their homes dry, stay fed, keep themselved and their families safe – it will creep up on people and affect them in ways they may not expect. {Bricks in the stress bucket}

Some may think that such things will soon be forgotten, but they are not. Life has to go on and people will find a way to cope with it, but is shall leave its scars. It is perfectly understandable, and natural, that this will creep up on people and affect them in ways they may not expect.

Human beings have so much ignored nature around them that now nature is giving back an answer which is not so pleasant at times. 2015 may have been the warmest year since the measuring but it had its moments of heavy winds and pouring waters.

Storms have mercilessly battered Britain, one after the other over this festive period, bringing with them severe and unrelenting floods. The scale of damage and devastation was unprecedented, but it was not unpredictable. We’ve seen these storms growing with intensity every year. And, whilst a few might naively blame El Niño for this recent bout, we know that climate change is the driving factor. {UK flooding: the new normal in a changed climate}

Throughout the years we have shown our unrespectfulness and neglectfulness to mother nature that now time has come to have it respond to us on not such a friendly way either.

The harsh truth is that even if we cut all emissions today, we can’t undo what damage we’ve already done. The carbon we’ve pumped into the atmosphere will remain there for generations to come and so too will the weather it brings with it. The climate has changed, it continues to change and there’s no going back. These violent winter storms, and the floods they bring with them, are here to stay. {UK flooding: the new normal in a changed climate}

And that each rainfall will bring unease (indeed we know there is always a risk of the waters rising again – our last disaster brought two floods in one month). So it is vital that people recognise that their emotions, their mental health deserve as much care as their physical health, and that they seek help if they are struggling – in the same way they would seek help if they start to vomit / get toilet trouble that may come as a result of being in contact with the polluted flood waters. {Bricks in the stress bucket}

I think it would be particularly useful for those of us in the community who wish to support our friends and families – who perhaps know people they think might struggle to accept mental health difficulties in themselves and so not seek help when they need it. {Bricks in the stress bucket}

When the rivers retreat from historic and deadly winter flooding, leaving amid the silt a massive cleanup and recovery effort likely to take weeks if not months, people have to find a new way to continue their life.

The level of global change we’re experiencing now presents many interconnected, multi-faceted challenges that have affected and will affect different countries in different ways. It is hard to tell as a layperson what this means, but the experts have long since warned that the most severe effects in the UK would be powerful storms and increased flooding. There has been very little to suggest that the government has taken these warnings seriously, as they still seem to operate on the principle that it’s better to be sorry than safe. But they can’t keep living in denial, we are living in a different world. The Earth has warmed by one degree and it’s time we started acting like it. {UK flooding: the new normal in a changed climate}

Going into a new year lets think about all those people who are experiencing the worst things people can endure, war, floods …. and let us hope more people shall be willing to stand ready for them in need and help them to find the good things in life again.

May the good things in your life also be more lightening than your bad experiences of the year and let 2016 be a year of good health and a progression in the good direction.

God bless.

+

Further readings

 1. When life spills over the edge – can you help?
 2. Emergency responders manage risks as river rises above flood stage
 3. A Slightly Different View Of Aberdeen Beach Today…
 4. St. Louis area faces big cleanup effort after flooding
 5. Deluge
 6. Storms and Floods
 7. 2016 Start
 8. Deadly floods choke operations from oil to wheat in U.S. Midwest
 9. UK flooding: the new normal in a changed climate
 10. The EU Water Framework Directive & The Role Played By Green NGO’s
 11. The Perks of Escaping Your Mind Through Nature
 12. …And, she’s back!!
 13. Tired
 14. 1/3-stress on stress
 15. Self-Care Sunday: What’s Worked For Me
 16. Happy New Year
 17. Taking Stock
 18. God’s Words of Comfort in Times of Fear – January 3, 2016
 19. Not a bad start
 20. Shit I’m Gonna Try to Accomplish This Year
 21. Worry Stress: Make a Decision Now
 22. Growing Young
 23. Calm down.

+++

5 Comments

Filed under Being and Feeling, Ecological affairs, Headlines - News, Lifestyle, Nature, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs

Continued nostalgic Christmas memories

In Christmas in the 1950s we looked a first time at the way we and experienced the Winter holidays and enjoyed watching the movies.

When  had started sixth grade in Gretna, Louisiana to spend the next three years at the same “Grammar School” his life was common to those of his school mates.

Cover of one of the books of the Robert L. May...

Cover of one of the books of the Robert L. May story by Maxton Publishers, Inc. (Photo credit: Wikipedia)

Like in our country he had also real Christmas holidays, and had real Christmas programs at school. When we do hear our grand children and see what is done at schools for the Christmas holiday we do not see such nice activities like we had in school. Though, Today there are more people stressing that this is the Season of the Year, and several Christians are shouting that Christmas should be the Reason of the Season. But when they want to celebrate the birth of Christ, not much seems to remind people to that birth of the Jewish rabbi who is our saviour. On the streets and in the shops the so called Christmas songs do not really mention Jesus Christ but go on about reindeer, Santa(s), jingle bells and present, though not that special present or precious gift you could call Jesus Christ. The winter-related songs celebrate the climatic season, with all its snow, dressing up for the cold, sleighing, etc. and with the years all the pagan elements came more and more to the forefront, new mythical characters created, defined, and popularised by these songs; “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” and “Frosty the Snowman” both introduced by Gene Autry a year apart (1949 and 1950 respectively).

In the previous century we gathered and special presentations were offered to sing carols.

remembers

We would sing Christmas carols, which included biblical songs. The school would give the children song sheets that showed the words to those biblical songs. Teachers were free to talk to their classes about their church lives. {120714 – Christmas Of Simpler Times}

Today lots of teachers are not allowed to speak about their religious life. They are not allowed to talk about Jesus Christ being the saviour. church live and talks about God are in many schools not authorised any more.

The kids have also nothing to share about church life, because most of them never go to church or just have some periods of church activity to prepare them for the first and/or second communion. they are not really interested in anything to do with church or with religion. The talk of the day is the new smartphone or any other new electronic gadget, plus laughing with one or the other posting on Facebook. Television lost grace in the hand of our grandchildren. The present generation does not watch so much television as we did or do, but have their eyes focused on the computer screen, watching al sorts of postings or games.

Most of my friends watched the same television programs. {120714 – Christmas Of Simpler Times}

writes

We didn’t have cable tv or dish types, so our selection was limited to traditional network programming. The programs were family oriented and were not restricted to “church and state” limitations.The Cleaver family went to church and Sunday School. Andy, Barney, Aunt Bea, Opie, and Gomer were shown in their church, even when Gomer might fall asleep and snore during the “Reverend’s” sermons.
The Christmas programs that were produced and shown by ABC, NBC, and CBS did not hide the fact that “Jesus was the reason for the season.” Television hosts did not omit “Jesus” from their discussions when they were talking about Christmas. Jesus was truly “God with us” during those programs. {120714 – Christmas Of Simpler Times}

Jesus nor God are the subject of this season. It is time that those who call themselves Christian and find that this should be a time to think about Christ Jesus, perhaps should do better to have others thinking about that special man who was sent by God for a specific reason.

In Belgium we listened, behind frosted windows, to songs like the one of Frank Sinatra who sung about the songs for you and me, but were told that this was all about that heathen character the Americans loved so much, because their country had become slave of consumption. Today we in Europe are not better off. Most people are slave of money and consumption. As in the previous article told, they even get so much stress that we have already time spend in the media about that ‘Christmas stress‘.

Of the time when every one falls in love there is not so much to see. In some American writings we hear that it is now fashionable to have a divorce around Christmas. Many have new years dreams of having some extramarital adventures with some delicious unknown and some even think it can be good fun to have some extra sex with somebody of their own gender. Those same gender relations are also promoted extra in this time of year. This week for example we had on television some gays who prepared meals for each other and talked every episode about the ‘Christmas kitsch’.

Merry Christmas (Bing Crosby album)

Merry Christmas (Bing Crosby album) (Photo credit: Wikipedia)

In the 1950ies and 1960ies from the States we got Andy Williams and Bing Crosby who be the must haves and must hears at the Winter holiday season. You may wonder what glow it is when snow would appear these days. But even the snow has given it up and Winter does not want to let see her face. Bing Crosby reminded people about what happened in Bethlehem and asked people to remember it not just in this particular season but the whole year through.

Judi Harbin remarked

Just as we cannot benefit from a wrapped gift under the Christmas tree until we open it, so gratitude can be seen as our way of opening the gift of God’s love intended by all the small and big positive events of our lives

**

One of the Biggest Christmas hits in several families for years

“White christmas” by Bing Crosby (1942) Original

Later he made a more fluent, faster version, which I like more

*

*

O Little Town Of Bethlehem – Bing Crosby

*

*

Bing Crosby “The Secret Of Christmas”

“The Secret Of Christmas” was written by Jimmy Van Heusen and Sammy Cahn for Bing Crosby, and was first performed by Bing in the 1959 film, ‘Say One For Me’. Bing recorded “The Secret Of Christmas” with an arrangement by Frank DeVol for a single that year released by Columbia Records. Bing recorded the song again in 1964 for the album 12 Songs Of Christmas with Fred Waring and His Orchestra.

*

**

It may well be that after World War II our families had to overcome the shocks of the Great War and the last atrocity which showed the cruelty of man and made it so much more important to focus on the better soul of mankind. Perhaps it was truly a much simpler time of Christmas in our nation’s not too distant history.

+

Preceding articles

Solstice, Saturnalia and Christmas-stress

Christmas in the 1950s

The Proper Place of Excess

Looking for the consummation of presents

One can buy a lot in the supermarket, but not hope

++

Additional reading

 1. Creator and Blogger God 11 Old and New Blog 1 Aimed at one man
 2. Objects around the birth and death of Jesus
 3. Our love for Jesus – A Christian Science perspective
 4. Isaiah 55-56, Revelation 11
 5. God’s wrath and sanctification

+++

Further reading and listening

 1. Celebrating 365 Days of Legends, Folklore & Spirituality for December 17 – 23 – Saturnalia
 2. Countdown to Christmas 17: Saturnalia
 3. War On Christmas Memes: Saturnalia
 4. Christmas: it’s all about money, not messiahs.
 5. Why Did He Come?
 6. What Really Happened?
 7. He Loves You So
 8. 10 Tips for Maintaining a Healthy, Happy, Glow Over Christmas and Into the New Year
 9. Cancer survivor supports others battling the disease with massive Christmas light display
 10. Giving money for Christmas: When and how to do it right
 11. Carols by Candlelight
 12. “Hush, now listen…”
 13. Hymn, ‘Mary, Did You Know?’
 14. Carol, ‘I Saw Three Ships Come Sailing on Christmas Day’
 15. Joy to the World, Not Just Another Christmas Carol
 16. Christmas Carol Day 17
 17. Jubilation
 18. Manifestation
 19. “For hate is strong and mocks the song”–A Civil war Christmas carol
 20. Celebrating Christmas as a Family
 21. Holiday Decoration: Celebrate Christmas in Style
 22. Dec 18: My somewhere peaceful is Christmas magic
 23. New trending GIF tagged 80s christmas vhs 1987…

+++

8 Comments

Filed under Audio, History, Lifestyle, Religious affairs, Video