Author Archives: Christadelphians

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.

Britain warns Russia over Ukraine

Britain warned Moscow on Thursday that it was working with Western partners on high-impact sanctions targeting Russia’s financial sector should it invade Ukraine. Russia has massed some 100,000 troops near Ukraine’s border and though Moscow says it has no plans to invade its neighbour, President Vladimir Putin has demanded legally-binding guarantees that NATO will not expand further eastwards.

“We will not accept the campaign Russia is waging to subvert its democratic neighbours,”

Foreign Secretary Liz Truss told parliament.

“They have falsely cast Ukraine as a threat to justify their aggressive stance.”

“Russia is the aggressor here,”

Truss said.

“NATO has always been a defensive alliance.”

Truss said that any further military incursion into Ukraine by Russia would bring “massive consequences, including coordinated sanctions to impose a severe cost on Russia’s interests and economy.”

There are crucial talks this week between Russia and American diplomat. Last week has seen the US and UK threaten severe sanctions on Russia if it does invade Ukraine. US Secretary of State Antony Blinken has warned Moscow of “massive consequences” if it continues what he called aggressive actions in Europe. Britain’s Foreign Secretary also used the same language of “massive consequences”. Russia has responded saying it would be a “colossal mistake”.

We do know that eastern Ukraine was once part of Magog. And for this reason it makes sense scripturally for Putin to control this area at the time of the end. We also know in Daniel 11:40 that the king of the south (US/UK) will push (militarily provoke) Russia. It is this push that causes Russia to descend south to Israel. Ukraine might be where the push happens. We watch and await developments.

And at the time of the end shall the king of the south push at him: and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships; and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over.  He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown: (Daniel 11:40-41)

Andy Walton

Please do find: Weekly World Watch

+

Preceding

Risk of accidental war with Russia highest in decades, general warns

A lot of talk about a war beginning soon

Boris Johnson warns Putin against Ukraine invasion

++

Additional reading

 1. Russian take-over of Crimea (Our World) = Russian take-over of Crimea (Some View on the World)
 2. Swallowing up Crimea, who is next (Our World)  = Swallowing up Crimea, who is next (Some View on the World)
 3. Christadelphian brothers and sisters in Ukraine
 4. Entering a new period of ‘Cold War’
 5. Russia reacting to attempts to break ‘strategic parity’
 6. Signs of the times – “Ukraine under pressure”
 7. Andy Walton’s Weekly World Watch of October 17 – 23, 2021
 8. Belarus, Russia, Kazakhstan and Ukraine update
 9. Prepare for Russian invasion of Ukraine, US warns European allies
 10. Are we shambling into WWIII?
 11. PM warns Vladimir Putin against ‘tragic mistake’ as tensions rise with Ukraine
 12. Britain in talks to sell missiles in first arms deal with Ukraine
 13. President Joe Biden speaking to Russian President Vladimir Putin to expect a clarification about the troop build up at the Ukraine border
 14. Russia has ‘no trust’ in Nato over Ukraine
 15. Tensions increase along Ukrainian frontlines amid Russia conflict
 16. Moscow lists demands for defusing Ukraine tensions
 17. Russia, Belarus, Ukraine and Russian troop movements
 18. If Russia chooses to fail to de-escalate
 19. Putin and Xi form a new axis against Nato
 20. Looking at 2021 in a nutshell
 21. From a communist country to a capitalist dictatorship
 22. The world on the very brink of conflict

+++

Related

 1. The Maidan Coup in Kazakhstan Fails
 2. kuleba: Ukraine praises ‘unity’ with West against Russian ‘ultimatums’ – Times of India
 3. The Uninvited Relative Who Just Won’t Leave
 4. Russia holds tank drills near Ukraine
 5. Biden wants to reduce the chance of war in Europe. Putin has other plans – the country
 6. The NATO-Russia council is back after more than two years. At the center of the talks Ukraine and security in Europe
 7. Nato could reinforce in eastern Europe if Ukraine attacked, Jens Stoltenberg says after Russia talks – Times of India
 8. What Does Putin Want and How Does He Plan to Get It?
 9. russia: US Senate Democrats unveil Russia sanctions bill to bolster Ukraine – Times of India

2 Comments

Filed under Headlines - News, Political affairs, World affairs

Wonderen van de Schepping: De hagedis

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

De hagedis

Hagedis, behoort tot een onderorde van de schubreptielen (Squamata – waartoe ook slangen behoren, onderorde Serpentes), die meer dan 7100 soorten telt, waardoor ze de grootste groep van alle moderne reptielen zijn.
Ze zijn ontstaan in het Trias, maar goede fossielen zijn pas bekend uit het Jura. De slangen ontstonden in het Krijt uit een groep van de hagedissen.
Hagedissen zijn reptielen met een geschubde huid die gewoonlijk van slangen worden onderscheiden door het bezit van poten, beweegbare oogleden en uitwendige ooropeningen. Sommige traditionele (d.w.z. niet-slangen) hagedissen missen echter één of meer van deze kenmerken.
De smaragdhagedis behoort tot een van de bekendste hagedissengeslachten, de Halsbandhagedissen, omdat veel soorten voorkomen in westelijk Europa. Één soort, de zandhagedis, komt ook in België en Nederland voor.
Marcus Ampe

 

https://cdn.britannica.com/87/7787-050-97868E6E/animals-lizards-body-temperatures-temperature-locations-thermoreceptors.jpg

“De hagedissen – je kunt ze met de handen vangen, maar ze dringen door tot in het paleis van de koning” (Spreuken 30:28)

Als laatste van de vier dieren die klein maar wijs zijn noemt Agur de hagedis. Het Hebreeuwse woord betekent ‘vergiftiger’ en daarom is het in sommige oudere vertalingen van de Bijbel vertaald met ‘spin’. Anderen beweren dat de hagedis in vroeger tijden als gevaarlijk werd beschouwd.

In ons land komen we niet zo vaak hagedissen tegen, maar in de warmere landen rond de Middellandse Zee zijn zij een bekende verschijning. In Israël komen verschillende soorten voor: de varaan, de kameleon, de gekko en de skink, en ook de gewone hagedis worden in Leviticus allemaal genoemd als onreine dieren die niet gegeten mochten worden (Leviticus 11:30, NBV).

Zandhagedis (Lacerta agilis)

File:Lacerta bilineata-pjt.jpg

Westelijke groene hagedis (Lacerta bilineata), gefotografeerd in de strandduinen van Cavallino, Italië

Hagedissen houden van zon, omdat zij koudbloedig zijn en zich door de zon moeten laten opwarmen om kracht op te doen. Daarom ziet men ze vaak zonnebadend op een rots. En omdat hun huid taai en waterhoudend is, drogen zij niet uit. De meeste hagedissen zijn insekteneters en zij vervullen een nuttige rol in de natuur. Een goed voorbeeld is de smaragdhagedis, die tussen de bodemvegetatie van bossen leeft en o.a. sprinkhanen en rupsen op zijn menu heeft staan. Net als andere reptielen moeten, hagedissen van tijd tot tijd vervellen om te kunnen groeien.
Bovendien zijn zij in staat om, als zij in gevaar komen, hun staart af te werpen. Dus, als je er eentje wil pakken, pak hem dan niet bij zijn staart!

File:Gekko grossmanni on human hand.jpg

Gekko grossmanni in hand- Gekko is  afgeleid van de klikkende tot gillende geluiden die veel soorten vooral in de paartijd maken.

Tenen van de waaierteengekko Ptyodactylus puiseuxi.

Wat de schrijver van Spreuken 30 opviel, was dat deze reptielen overal en op allerlei verschillende plaatsen voorkomen. Zeker de gekko’s, die verticaal kunnen klimmen, en die kennelijk zelfs in het paleis van de koning voldoende insecten konden vinden om daar van te leven. Dat kunnen klimmen, danken zij aan hun extra grote tenen, die van onderen een aantal speciale kussentjes hebben, waardoor zij aan bijna elk oppervlak vast kunnen ‘kleven’. De werking daarvan berust op een speciaal fysisch effect (zgn. van der Waals krachten) dat de mens tot nu toe nog niet heeft kunnen nabootsen.

C.T.

+

Voorgaand

Wonderen van de Schepping: De sprinkhaan

Leave a comment

Filed under Ecologische aangelegenheden, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings

Een Bijbels antwoord op uw vraag: Wordt iedereen behouden

VRAAG: In 2 Pet. 3:9 staat dat God “niet wil, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen”. Betekent dit nu dat uiteindelijk iedereen behouden wordt?

ANTWOORD: Je hoort dit vers soms zo uitleggen, maar dat zou botsen met de nadruk die de Bijbel voortdurend legt op onze verantwoordelijkheid om te reageren op Gods oproep tot bekering. Je moet zo’n vers niet los maken van het verband waarin het staat. Wat Petrus hier uitlegt is, dat God iedereen de gelegenheid geeft tot bekering te komen, d.w.z. dat Hij iedereen daarvoor voldoende tijd gunt. Want dat is het onderwerp hier. Hij waarschuwt zijn lezers dat er mensen zullen komen die zullen zeggen:

‘Waar blijft (Jezus) nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie vóór ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is’ (vs 4).

Het is in dat verband dat Hij uitlegt dat we het uitblijven van de wederkomst moeten zien als een vorm van genade, omdat God op deze manier meer mensen de gelegenheid geeft tot bekering te komen:

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat (vs 9).

Hij geeft zo iedereen de gelegenheid zich te bekeren, maar dat moeten ze dan wel doen, anders gaan ze toch verloren. Weliswaar kunnen we onze eigen behoudenis niet zelf bewerken, maar we moeten wel tot bekering komen en voortdurend ijverig bezig zijn met zoeken naar de ‘enge poort’, waar de meesten echter toch niet zullen binnengaan.
Want dat beeld gebruikte Jezus juist in zijn antwoord op een vraag of er maar weinigen zouden worden gered (bijv. Luc. 13:23) En bij Lucas laat Hij daar op volgen:

Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen:

“Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? (vs 25).

We moeten dus constateren dat Petrus er met bovenstaande woorden juist eerder op wijst dat niet iedereen wordt behouden.

Leave a comment

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Vragen van lezers

Boris Johnson warns Putin against Ukraine invasion

Boris Johnson has told President Putin that any invasion of Ukraine would have “significant consequences” as Russia warned conflict was inevitable if Nato continued its expansion toward its borders. In a phone call Johnson told Putin that the UK was committed to Ukraine’s “territorial integrity and sovereignty” and that any “destabilising action” by Russia would be met with a united response from the West.

In Moscow Russia’s deputy foreign minister gave the Kremlin’s first explicit warning of military action, amplifying tensions with Ukraine.

“A lack of progress towards a political-diplomatic solution would mean that our response will be military and military-technical,”

Sergei Ryabkov told the state news agency RIA Novosti.

“There will be confrontation. There’s no trust in Nato as an alliance. We’re no longer playing these kinds of games and don’t believe in Nato’s assurances.”

Last week it was president Biden warning Putin of severe sanctions if he decided to invade Ukraine. This week it is the turn of the UK prime minister Boris Johnson to phone Putin. He has given the same warnings. Boris Johnson said there would be an “extremely tough package” of sanctions and that NATO forces would build in the “periphery” of Ukraine if needed before saying such a decision would be “catastrophic” for everyone involved. The European Union is ready to scale up its sanctions and take “unprecedented measures” against Russia if it shows further aggression towards Ukraine, European Commission President Ursula von der Leyen said on Wednesday.

Daniel 11 says that the king of the south (US/UK) will push (militarily provoke) Gog – the king of verse 36-39 of the same chapter. Ukraine could be where the push comes.

Thus shall he [Gog] do in the most strong holds with a strange god, whom he [Gog] shall acknowledge and increase with glory: and he [Gog] shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain.  And at the time of the end shall the king of the south [US/UK] push at him [Gog]: (Daniel 11:39-40)

Andy Walton

> Weekly World Watch: for this week

6 Comments

Filed under Headlines - News, Political affairs, World affairs

A lot of talk about a war beginning soon

Today thirty years ago: 1991: Russia, Ukraine, and Belarus signed an agreement to form the Commonwealth of Independent States in the wake of the demise of the Soviet Union.

Thirty years later: Western powers have called on Russia to lower tensions with Ukraine.

Responding to fears of a Russian invasion, Mr Biden agreed with leaders of the UK, France, Germany and Italy to use “all the tools at their disposal”.

The present-day definition of Donbas or Donbass a historical, cultural, and economic region in south-eastern Ukraine overlapping territories of Sloboda Ukraine

Moscow denies it has plans to attack but said that Nato expansion into Eastern Europe risked plunging the world into a “nightmare” of military confrontation and accused Ukraine of sending more than 100,000 troops to its Donbas conflict zone. Sergei Lavrov, the foreign minister, issued the warning before talks in Stockholm yesterday with Antony Blinken, the US secretary of state, on the spiralling crisis over Ukraine. “The alliance’s military infrastructure is being irresponsibly brought closer to Russia’s borders in Romania and Poland, deploying an anti-missile defence system that can be used as a strike complex,” Lavrov, 71, said. “American medium-range missiles are about to appear in Europe, bringing back the nightmare scenario of a military confrontation.” President Putin has warned that he will train Russia’s new hypersonic weapons on western countries if Nato moves a missile defence shield into Ukraine.

There is a lot of talk about a war beginning soon.
Both sides are not only upping the rhetoric but also their actions against each other. Ukraine sits on the border between east and west. Russia wants it in “the east” under its control – Nato says it is up to the country itself to decide if it wants to join “the west”. Jens Stoltenberg, the Nato chief, issued a stark rebuke to Russia this week, saying:

“It’s only Ukraine and 30 Nato allies that decide when Ukraine is ready to join Nato. Russia has no veto, Russia has no say and Russia has no right to establish a sphere of influence to try to control their neighbours.”

These words will infuriate Putin as he sees the collapse of the Soviet Union as the greatest geopolitical disaster of the 20th Century. The Bible says that Gog will be pushed into coming down to Israel. Ukraine might be that push…

[Gog] will greatly honour those who acknowledge him. He will make them rulers over many people and will distribute the land at a price.  “At the time of the end the king of the South will engage him in battle, and the king of the North will storm out against him with chariots and cavalry and a great fleet of ships. He will invade many countries and sweep through them like a flood. (Daniel 11:40 NLT)

Find our Weekly World Watch

+

Preceding

UNHCR recommends measures for strengthening security and refugee protection

A genuine European Union to ensure welfare, security and democracy

We and the other – unitary idealism and tribalism

Risk of accidental war with Russia highest in decades, general warns

++

Additional reading

 1. “If Perestroika Fails…”: The Last Summer of the Cold War – June-July 1991.
 2. Mother of Ukraine or Crimea
 3. Battling Borshct in Ukraine
 4. Mastery from Kiev, Ukraine
 5. Ukrainians should be free to shape the future of their country
 6. When Crimean people made their choice
 7. Crimea votes overwhelmingly to join Russia
 8. A Plan spoken of in long past times
 9. 70 years later
 10. Russian take-over of Crimea
 11. Swallowing up Crimea, who is next
 12. East Europe in 2017
 13. Signs of the times – “Ukraine under pressure”
 14. Belarus, Russia, Kazakhstan and Ukraine update
 15. Estonia 2021 update
 16. Andy Walton’s Weekly World Watch of October 17 – 23, 2021
 17. Britain in talks to sell missiles in first arms deal with Ukraine
 18. Prepare for Russian invasion of Ukraine, US warns European allies
 19. Iranian nuclear programme geared towards creating a bomb
 20. Russia taking full advantage of energy crisis in Europe
 21. Russia reacting to attempts to break ‘strategic parity’
 22. Germany blocks Nord Stream 2 pipe from Russia
 23. Russia not wanting it neighbours countries to cooperate with the West
 24. Russia not wanting it neighbours countries to cooperate with the West
 25. President Joe Biden speaking to Russian President Vladimir Putin to expect a clarification about the troop build up at the Ukraine border
 26. Tensions increase along Ukrainian frontlines amid Russia conflict
 27. Russia, Belarus, Ukraine and Russian troop movements

+++

Related

 1. Of Wretched Little Puppets of America Between Mittleuropa and Greater Russia
 2. Realnaya Gazeta: Life in limbo for Donbas media
 3. Ukraine’s president visits Donbass as tension mounts with Russia
 4. Ukraine denies it is ‘preparing to attack Donbas’
 5. German Chancellor Merkel Demands Putin Pull Back Troops From Flashpoint Border As War Between Russia And Ukraine Seems Imminent
 6. Russia Amassing 100,000 Troops At The Border Of Ukraine
 7. Ukrainian President Reminds Biden And U.S. Of Promise To NATO As Tensions Escalate With Russia
 8. (Ukraine) President Volodymyr Zelensky to hold a crisis summit after days of bloody escalations in the war-torn Donbass region, insisting it hasn’t actually been invited to take part #AceNewsDesk report
 9. March to War or Annexation?
 10. Donbas Conflict Deepens: imperialist interests and working-class politics
 11. President Volodymyr Zelensky has invited his Russian counterpart Vladimir Putin to “meet anywhere in the Ukrainian Donbas, where there is a war.” #AceNewsDesk report
 12. Ukrainian leader calls for revamp of peace process to end Donbas war
 13. Ukraine’s president orders aide to arrange talks with Putin
 14. Warmongers
 15. More Info on Protosevych’s Involvement in the Donbas War
 16. Writing Through Ukraine’s War: ‘Absolute Zero’ and ‘Grey Bees’
 17. 08/31/21 Antiwar: Biden Pledges $60 Million in Military Aid to Ukraine
 18. Tskhinvali Leader in Donbas: “We Fight for Russian World”
 19. The Border Crisis Is Just The Beginning

5 Comments

Filed under Headlines - News, Political affairs, World affairs

Risk of accidental war with Russia highest in decades, general warns

Britain’s most senior military officer has warned there is “a greater risk” of an accidental war with Russia now than at any time during the Cold War. In an eve of Remembrance Sunday interview with Times Radio, General Sir Nick Carter, chief of the defence staff, said the threat of “escalation leading to miscalculation” was “a real challenge”. The four-star general spoke as tensions were spiralling with President Putin’s regime over fears that it is preparing to invade Ukraine and the use of mass migration as a weapon. Asked whether tensions with Russia and the risk of a war were greater now than at any stage in his 44-year career, Carter said:

“Yes. When you and I were growing up, it was a bipolar world. Two blocks, the Soviet Union and the West. We’re now into a period where it’s more multipolar.”

The general said that Russia was prepared to go to any lengths to undermine western Europe and the US, including using mass migration and cutting Europe’s gas supply.

There is no doubt that things are approaching a conclusion. Russia has been preparing for conflict since Putin came to power in the year 2000. The British general is warning that accidental war with Russia now at its highest risk since the Cold War. America is also concerned about Russian intentions because recent trends carry echoes of the run-up to Putin’s 2014 annexation of Crimea from Ukraine. Eastern Ukraine was once part of the original territory of Magog. We know that Gog (the Russian leader) is “of the land of Magog”. It makes sense then for Putin to want to control that area – and it also makes sense he will control at the time of the end. All this leads us to the conclusion there could well be more conflict in this region – and it make come very soon….

Andy Walton

Download this week’s WWW

+

Find also to read:

 1. “If Perestroika Fails…”: The Last Summer of the Cold War – June-July 1991.
 2. Signs of the times – “Ukraine under pressure”
 3. Belarus, Russia, Kazakhstan and Ukraine update
 4. Andy Walton’s Weekly World Watch of October 17 – 23, 2021
 5. Crumbling European solidarity or yet another day at the office?
 6. Soldiers forcibly preventing migrants entering Poland
 7. Russia reacting to attempts to break ‘strategic parity’
 8. Britain in talks to sell missiles in first arms deal with Ukraine
 9. Middle East migrants lured into thinking Belarus would provide a gateway to Europe
 10. Prepare for Russian invasion of Ukraine, US warns European allies
 11. Russian bombers fly over Belarus as border crisis deepens
 12. British troops deployed to Polish border as tensions with Russia rise
 13. Are we shambling into WWIII?
 14. Towards a Third World War or not

11 Comments

Filed under Headlines - News, World affairs

Male, female and ‘X’ genders now on American passports

The first American passport with the gender marked as “X” to include non-binary, intersex and gender non-conforming citizens has been issued. Antony Blinken, the secretary of state, announced in June that there would be an option to choose an assigned gender on passports and that the State Department would “no longer require medical certification” if the selected sex did not match that in other documentation. The first passport was issued 2021 October 27.

“We look forward to offering this option to all routine passport applicants once we complete the required system and form updates in early 2022,”

a spokesman said.

“I want to reiterate, on the occasion of this passport issuance, the Department of State’s commitment to promoting the freedom, dignity, and equality of all people — including [LGBT] persons.”

A genderqueer pride flag held aloft with the words "El Futuro No Es Binario - Genderqueer" written across it

A genderqueer pride flag in Valencia reading “The future is not binary” in Spanish

The words “non binary”, “intersex” and ”gender non-conforming” have all come into existence is recent years. “Non-Binary” basically means the person doesn’t “identify” with being either male or female. “Intersex” is a very rare physical disorder where the baby has ambiguous genitals. It effect 0.2% of the population. “Gender non conforming” is given to people who want to act differently to their gender. Eg a boy might wear a dress. All this is why more and more public toilets are becoming “gender-neutral”. All of this is a sign of the times – the confusion over male and female. It is a complete disregard for what God did at the beginning. Genesis 1:27 says ”male and female he created them.” But now worldly thinking says this is not true. People can identify by choice with either or with neither. It is part of the collapse of God’s moral standards…

The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have (1) transgressed the laws, (2) changed the ordinance, (3) broken the everlasting covenant. These are the 3 indictments of the world. The second one refers to changing ordinances. An ordinance is a Godly rule set down for us to follow. By removing male and female the world is changing this ordinance. (Isaiah 24:5)

Andy Walton

> Weekly World Watch is ready to download: WWW

Leave a comment

Filed under Health affairs, Lifestyle, Social affairs, Welfare matters

EU and Germany launch the East Jerusalem Tourism Development Programme

The European Union and Germany launched the East Jerusalem Tourism Development Programme and inaugurated the Tourism Development Hub in East Jerusalem. The East Jerusalem Tourism Development Programme is the first joint project between the EU and Germany in the framework of the East Jerusalem programme. It aims at maintaining the Palestinian identity of the city and supporting the tourism sector in East Jerusalem, against the backdrop of a worrying trend of increasing hardship for Palestinian life and economic activity in this part of the city.

“This new programme is full of innovative and creative concepts to revive the sector,’’

said the European Union Representative, Sven Kühn Von Burgsdorff.

’Our joint work as Europeans reflects once again the clear and united position of the EU and its member states with regard to East Jerusalem. For us, East Jerusalem is part of the occupied Palestinian territory and the status of Jerusalem as the future capital for the two states should always be respected and protected.’’

As one commentator put it

“The decision by the European Union (EU) and Germany to launch the East Jerusalem Tourism Development Programme is in reality a blatant attempt by them to see Jerusalem divided by creating political facts on the ground under the guise of helping promote tourism in East Jerusalem.”

Notice how the EU representative says

“For us, East Jerusalem is part of the occupied Palestinian territory.”

They want it to be part of a future Palestinian State.

The Bible says that all nations will be gathered to Jerusalem to battle. Jerusalem is going to become like an intoxicating drink that drives the surrounding people mad. The EU is fermenting this drink….

“2 behold, I will make Jerusalem a cup of reeling unto all the peoples round about, and upon Judah also shall it be in the siege against Jerusalem. 3 And it shall come to pass in that day, that I will make Jerusalem a burdensome stone for all the peoples; all that burden themselves with it shall be sore wounded; and all the nations of the earth shall be gathered together against it.” (Zec 12:2-3 ASV)

+

> Please do find Andy Walton’s Weekly World Watch of October 17 – 23, 2021

2 Comments

Filed under Headlines - News, World affairs

Lebanon mourns dead of Beirut blast protest as spectre of civil war looms

Lebanon was in mourning on October 15, 2021, for seven victims of armed clashes in Beirut, including a 24-year-old woman who was hit by a stray bullet while sitting at home. The hours of sustained gunfire between rival militias raised the spectre of a new civil war and prompted Michel Aoun, the president, to say it was

“unacceptable that weapons are once more the means of communication among Lebanese rivals”,

referring to the 15-year civil war that ended in 1990.

The violence began during a protest by Shia Muslims against the investigation into last year’s port explosion. An unidentified rooftop sniper opened fire on a crowd of hundreds of supporters of the militant group Hezbollah and its political allies as they gathered in front of the Palais de Justice, Beirut’s central court, shortly after 11am. Fighters from Hezbollah, which is backed by Iran, were then involved in sustained exchanges of gunfire — using AK-47s, heavy machineguns and rocket-propelled grenades.

Lebanon is in crisis and many say on the brink of collapse. Bordering Syria to its north and east, and Israel to its south, Lebanon occupies a critical space in the Eastern Mediterranean. Its collapse would risk spilling over into surrounding areas. It has a number of massive problems. There has been the vast refugee population from Syria. A permanent Palestinian refugee presence. The government is fragile and on the brink of another collapse. Hezbollah (terrorist group) are in that government. Fuel shortages this week shut down its main power stations. And civil war looms again.

In Isaiah 2 which speaks of the ”day of the Lord” coming on the world – the first nation mentioned is…Lebanon. The collapse of Lebanon could be the starting gun for Armageddon….

> Read more of the events of last week: Download this week’s WWW

Leave a comment

Filed under Headlines - News, World affairs

A Little Faith: On Becoming a mother during the pandemic.

Kara chats to Helen about becoming a mother during the pandemic.

They discuss the challenges many women have faced over the past year, reflecting on the journey between hospital and home, exploring new identities and different experiences of mental and spiritual health without the usual support many new families receive. We are so grateful for the stories shared by Rosie, Elisabeth, Anna, Crystal, Amanda and Josie. May God continue to bless and guide you on your journeys.

LISTEN NOW

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Health affairs, Podcast