Tag Archives: Iran

Uit de oude doos: Nucleaire dubbelzinnigheid?

In een hoorzitting van de Senaat, eind 2006, verwees minister van defensie Robert Gates naar de nucleaire macht van Israël, en leek, in een politieke 180 graden ommekeer, aan te geven dat de VS een nucleair Iran kon gedogen. Deze opzienbarende uitspraak werd gevolgd door een andere, deze keer van de premier van Israël, die, in een interview met een Duitse TV-zender, zei:

“Israël bedreigt geen enkel land”,

“Iran dreigt openlijk, uitdrukkelijken publiekelijk Israël van de kaart te zullen vegen. Kunt u dit zien in het licht van het streven een kernwapen te hebben, zoals de VS, Frankrijk, Israël en Rusland?”.

Deze uitspraak veroorzaakte een politieke storm in Israël, omdat het de eerste officiële bevestiging leek te zijn dat het land kernwapens heeft. Of het nu een verspreking was of niet, Teheran lijkt munt te willen slaan uit deze erkenning van Israël, door zijn eigen nucleaire programma te rechtvaardigen in termen van zelfverdediging. Het is zeker dat deze ontwikkeling de regio alleen maar instabieler kan maken.

Leave a comment

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Uit de oude doos: Soennitische en Shiitische Moslims #2

In het Nieuws: Belangrijke en interessante nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel.

Deze keer het tweede en laatste deel van een achtergrondartikel van de hand van Keith Worthington, dat verscheen in the Christadelphianvan oktober 2006.

Soennitische en Shiitische Moslims (2)

De recente oorlog in Libanon

Vier dagen na het begin van hun oorlog tegen Hezbollah in juli 2006, had Israël alle doelen vernietigd die de luchtmacht, met behulp van de Israëlische militaire inlichtingendienst, bekend waren. In dit opzicht werden de voordelen merkbaar van de samenwerking van inlichtingendiensten, in de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Israël hielpen Arabische landen Israël met hun inlichtingen over de posities van Hezbollah in Libanon. Het kan zijn dat zij Israël gebruikten als front voor het bereiken van hun grotere doel tegen Iran en de Shiitische revolutionaire fundamentalisten, en niet alleen maar tegen Hezbollah. Toen de staakt-het-vuren overeenkomst van 14 augustus 2006 in de VN tot stand was gekomen, zag Israël zich verre van het bereiken van de doelen die het zich had gesteld voor de campagne in Libanon. Omdat er aan beide kanten geen duidelijke overwinning was, en het de eerste keer was in de 58-jarige geschiedenis van het moderne Israël dat het faalde zijn tegenstanders te overwinnen, zou dit een drastische verandering teweeg kunnen brengen in het machtsevenwicht in het Midden-Oosten. Saudi Arabië, Koeweit en de andere Golfstaten zouden wel eens behoorlijk kunnen worstelen met het falen van Israël Hezbollah op de knieën te krijgen. De bitterste pil die zij moesten slikken, was de triomfantelijke wijze waarop de Libanese Shiitische groep en zijn ondersteuners in Teheran en Damascus zichzelf feliciteerden.

Gedurende het conflict was het een publiek geheim dat Saudi Arabië, Koeweit en andere Golfstaten er naar uitkeken dat Hezbollah verslagen zou worden, of dat de organisatie tenminste machteloos gemaakt zou worden, zelfs als dat een overwinning van Israël zou inhouden. Men was uit op een zware nederlaag van Hezbollah, niet alleen omdat het een slag zou toebrengen aan de Shiitische militaire macht, maar ook de as Teheran-Damascus zou breken. Er zijn nu signalen dat er in Riyad, Doha, Cairo en Amman sprake is van bittere teleurstelling dat Hezbollah er in slaagde stand te houden bij de aanval van Israël.

Sinds het staakt-het-vuren is de populariteit van Hezbollah toegenomen – niet alleen onder de Shiitische Moslims, maar bij de gehele locale bevolking, omdat zij ermee begonnen de puinhopen uit de straten van Libanon op te ruimen. Iran heeft Hezbollah genoeg geld gegeven om het hen mogelijk te maken duizenden dollars te geven aan elke familie die verliezen of schade heeft geleden in de oorlog, zodat zij voedsel en nieuwe meubels kunnen kopen en een jaar lang huur voor hun huizen kunnen betalen. Het is niet duidelijk wie de overhand zal hebben in een toekomstige confrontatie tussen Soennieten en Shiiten. Afgezien van hun theologische verschillen zijn hun nationale en internationale wrijvingen altijd ernstig geweest, omdat deze twee groepen wantrouwig zijn tegenover elkaar. Het Shiitische Iran heeft het Soennitische Saudi Arabië altijd gezien als het corrupte werktuig in de handen van de Verenigde Staten, terwijl radicale Soennieten menen dat Iran met de Verenigde Staten samenwerkt in Irak en Afghanistan.
+

Voorgaande:

Uit de oude doos: Soennitische en Shiitische Moslims

Leave a comment

Filed under Geschiedenis, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Uit de oude doos: Soennitische en Shiitische Moslims

In het Nieuws: Belangrijke en interessante nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel

Deze keer het eerste deel van een achtergrondartikel van de hand van Keith Worthington, dat verscheen in het Engels in the Christadelphian van oktober 2006

Verdeeldheid onder Moslims

 Soennitische en Shiitische Moslims

De Islam kent twee hoofdgroepen, die fundamenteel gezien dezelfde religieuze overtuigingen hebben. Het probleem ontstond na de dood van Mohammed, omdat hij niemand als zijn opvolger had aangewezen, en ook geen methode had vastgesteld om een nieuwe leider te kiezen. Na zijn dood in 632 na Chr. streden verschillende groepen Moslims om het leiderschap. De meerderheid wees Abu Bakr, een van de vooraanstaande volgelingen van Mohammed, aan als kalief. Deze groep werd de Soennieten, terwijl een veel kleinere groep, die de Shiiten werd, Abu Bakr verwierp, omdat zij aanvoerden dat Mohammeds schoonzoon Ali de leider moest zijn, en dat het leiderschap binnen de familie van Mohammed moest blijven. Er is altijd een grote onderlinge spanning geweest tussen deze twee gemeenschappen.

Landen met een moslimbevolking van minimaal 10% (groen is soennitisch, rood is sjiitisch, blauw is ibadisch)

Extreme verdeeldheid

De terugkeer van Ruhollah Musavi Khomeini uit Parijs (Teheran, 1 februari 1979). Khomeini wordt door de piloot van het Air France-toestel de trap af geholpen.

Soennieten, die bijna 90% van alle Moslims uitmaken, leven voor het grootste deel in de zuidelijke streken van het Midden-Oosten – Saudi-Arabië, Jordanië, Egypte en Noord Afrika – en worden beschouwd als orthodoxe Moslims. De volken van de noordelijke landen – Iran, Irak en Libanon – hebben een Shiitische meerderheid. En hoewel Syrië voor het merendeel Soennitisch is, wordt het geregeerd door de Alavieten, een Shiitische splintergroepering. Hezbollah (of Hetzb’Allah)is een radicale Shiitische groepering, die voortkwam uit de Iraanse revolutie van 1979, toen de Sjah werd afgezet. Ayatollah Khomeini kreeg toen de macht en riep Iran uit tot Islamitische Republiek. Iran ziet Hezbollah als een van zijn steunpilaren in zijn strategische veiligheid, en de voorste verdedigingslinie tegen Israël.

Ahmadinejad inspects Natanz nuclear plant in central Iran

Mahmoud Ahmadinejad die een nucleaire plant inspecteert in 2008

De huidige President Mahmoud Ahmadinejad draagt de revolutie nu uit over zijn landsgrenzen. Beide groepen hebben radicale terroristische organisaties. Zo worden al-Qa’eda en Hamas geleid door Soennitische Moslims. Zij staan gewoonlijk vijandig tegenover alle Shiiten, zodat er sprake is van extreme verdeeldheid binnen het moslimgeloof.

De Soennitische al-Qa’eda guerilla strijdkrachten, die worden gesteund door Jordaanse en Syrische organisaties met dezelfde religieuze overtuiging, laten bommen ontploffen in Irak, meestal gericht tegen de armste Shiitische Moslims. Daarom zijn de VS meer geneigd samen te werken met de Shiiten in Irak en de Soennieten in de zuidelijke streken. De Koerden, die leven in de noordelijke delen van Irak, zijn Soennieten en worden gehaat door de Shiiten.

Op 31 augustus 2005 was er een zeer ernstig incident. Op geruchten dat er zelfmoordaanslagen zouden plaatsvinden, werden bijna 1000 Shiiten – waarvan vele vrouwen en kinderen – die bezig waren met hun jaarlijkse pelgrimstocht naar het Mousa al-Kadhim heiligdom, of vertrapt of van de brug over de Tigris in Bagdad gegooid. Dit leidde bijna tot een burgeroorlog. President Ahmadinejad van Iran beweert dat het Soennitische radicalisme het uiterste van zijn mogelijkheden heeft bereikt in zijn strijd tegen het door de VS geleide globale systeem, en dat het nu de beurt is van de Shiiten, geleid door Iran, het roer over te nemen. Hun jihad strekt zich nu uit van Spanje tot Afghanistan.

Verzet tegen Israël

King Abdullah portrait.jpg

Abdoellah II bin al-Hoessein koning van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië. – Abdoellah behoort tot de stam van de Hasjemieten en is volgens zijn stamboom een nazaat van de profeet Mohammed in de 41e generatie.

Alle Moslims hebben één ding gemeenschappelijk: hun verzet tegen Israël. In de 7e eeuw na Chr. vielen de Saracenen het Midden-Oosten binnen en bezetten het grootste deel daarvan. Daaruit kwam het Ottomaanse Rijk voort. Als Moslims wijdden zij al hun land aan Allah, maar sinds 1948, zeggen zij, is dit land ontheiligd door de Israëlische bezetting, en zij moeten voorgoed verdreven worden van hun bezette gebied. Hierbij moet worden aangetekend dat Koning Abdullah van Jordanië, de Egyptische President Hosni Mubarak en de Saudische Minister van Buitenlandse zaken en hun onderdanen Soennitische Moslims zijn, en bondgenoten van Amerika en Groot-Britannië.  Zij vormen de ‘koning van het zuiden’ waarover in de Bijbel wordt gesproken. Deze leiders hebben notitie genomen van de recente regionale ontwikkelingen een ‘Shiitische halve maan’ te vormen (zoals Koning Abdullah dezebeschreef) in de noordelijke gebieden van het Midden-Oosten.

1 Comment

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

The danger of having less than 25 000 Jews in Belgium

Most of the countries that have their Jewish population dropped below the 25,000 level over the past 70 years were in Arab and Muslim countries including Morocco, Egypt, Algeria and Iran, as those countries effectively expunged the Jewish populations due to anger over the founding of Israel. The total population from all of those Arab and Muslim countries now stands at 27,000, just north of the 25k mark (15k in Turkey, 5,800 in Iran, 2,000 in Morocco and Tunisia 1,000).

On Thursday, after a two-month trial in the Belgian capital, 12 jurors found the 33-year-old guilty of the four anti-Semitic murders during a shooting spree at Belgium’s Jewish Museum in Brussels on May 24, 2014. It was not the first incident against Jews in that country, but it may be considered as the first terrorist attack by IS and the turning point for many Jews to feel not safe any-more in Belgium, because the country from then onwards started also showing an evolution to the far-right and anti-Semitic groups.

Kölner Karnaval Nazi-propaganda against Jews – Germans making fun of Jews in the 1930s

Aalst Karnaval 2019 Joodse Karrikaturen – Recycled puppets for 2019 Aalst Carnaval

We can question of the depiction of Jews in the carnival of Aalst would be of similar intent to what could be seen in Germany in the 1930ies. The stereotypes and images found in Nazi propaganda were not new, but were already familiar to their intended audience. You can not ignore that it reminds us of the Nazi-propaganda during the rise of Nazism. If that carnival group wanted to have a sabbath year, why did they spend so much money on such puppets? Such depictions are just provoking and are adding to the trouble atmosphere which is growing in Belgium.

The Simon Wiesenthal Center, a Jewish organization headquartered in the US, believes that Aalst Carnaval defiles the reputation of Belgium as the host country of the European institutions. This is stated in an open letter to Federal Minister of the Interior Pieter De Crem (CD & V). The federal government must, according to the director of international relations Shimon Samuels, patronize the Aalst carnival group publicly.

The Simon Wiesenthal Center is an NGO that collects it worldwide for the interests of Jews.

‘We are disgusted by the images of the parade during the carnival on 3 March in Aalst’,

is the letter to Minister De Crem.

‘With stereotyping and hateful images of Jews with bags full of money and hook-noses that are reminiscent of Nazi collaborating Belgium.’

Also the Jewish community was very chocked with those images, which reminded of the years before the 2nd World War.

parade float at the Aalst Carnaval in Belgium features caricatures of Orthodox Jews atop money bags, March 3, 2019 Aalst Carnaval

B’nai B’rith International termed it “disgusting.” Both umbrella groups of Belgian Jews filed a federal complaint for incitement against the group, called Vismooil’n, saying the float looked like Nazi propaganda.

Even the European Commission slammed the display, with a spokesperson saying

“It is unthinkable that such imagery is being paraded on European streets 70 years after the Holocaust.”

Why do those people from that group Vismooil give the impression that Jews are the cause of the rising prizes?

Joel Rubinfeld, the president of the Belgian League Against Anti-Semitism, or LBCA.

“Prices are rising, so who do they blame? The fat, greedy Jew,” he said.

Not only on a Facebook page of carnival enthusiasts, we could see lots of “anti-Semitic humour”.

One blamed

“the sad Jews, closed off from the rest of society in Antwerp, who have no sense of humour.”

Another referred to Jews as “dick cutters,” adding they are

“whiners with sausages for ears and woolly curls on their heads.”

Commenting on Jewish anger over the float, another wrote:

“Later you wonder why Jew hatred is growing …”

For Rubinfeld it is

“What’s happening in recent years at the carnival is a symptom of a wider problem, which the return of 1930s anti-Semitism, alongside the upgraded version that we’ve become used to, that targets Israel as a substitute for Jews and visa versa.”

At the moment there is an American petition concerning the Aalst Carnival on the Unesco-heritage-list to remove its status as an intangible heritage. What the carnival group the Vismooil Sunday has shown, with the Jewish decorated float, in any case does not fit with the norms and values that Unesco stands for.

We must take the “view on the Jews” seriously. We may not ignore a serious peril of a growing negative stance against Jews and Muslims. In europe there is a growing tendency to have bad jokes about Jews and to point the finger as if they would be part of the present problems.

Vile comments made by elected officials (including in the US, UK and Iran) attacking Jews and basic Jewish human rights in those two remaining outposts – and defended by senior politicians – rises to the level of attempted genocide of the Jewish people. {FirstOneThrough}

We cannot stay silent and should speak up. We also should show non-Jews that there are different Jewish communities with different lifestyles. But also Jews could come to see that in Christendom and in Islam there are very different groups with totally different ideas. Not all those different groups have a grudge against the other. There are enough religious and non-religious groups who are willing to live together in symbioses. Best way not to make people so afraid they find it better to leave the country is making sure they all feel welcome and can trust each other.

It is up to the governement to make sure that those people who are a danger for democracy are disciplined.

In Belgium the politicians and the police should also show they are taking certain matters seriously and should further protect all of the Jewish community. But also in the Jewish community Jews should make work of it to communicate better with each other and to accept the different sorts of Jews in this country.

Also let us think about why there are now 17 countries with over 25,000 Jews which is half of the total that existed when Israel was founded in 1948.

+

Find to read:

 1. 25,000 Jews Remaining
 2. A Hebrew-Christian movement
 3. Jeshuaists = Juifs pour Jeshua ou Jésus Christ
 4. Marchons avec courage!

14 Comments

Filed under Headlines - News, History, Religious affairs, World affairs

On Strike

A 40 something girl, a political junkie and obsessed, living the Southern California dream, but who knows that we are constantly giving up personal power over to some person or thing which ironically only shrinks our world further, Tricia Butler looks at today’s International Women’s Day.

Today she does not look at the blunt racism of a previous era which was portrayed not by sensationalist car bombings and riots, but through the daily humiliations suffered when doing the most common of things like finding a bathroom to use, checking out a library book or having a cup of coffee, like in “An American Tale”.

Today she also does not talk about repressed countries like Iran where a woman can be hung for adultery after being raped, or Colombia where they are imprisoned when something goes wrong with pregnancy, or in India where 300,000-600,000 female babies are aborted yearly due to their perceived poor value. (see Patricia Arquette’s Acceptance Speech Made Me Want to Hurl)

According to her she is a

woman living in America and I have the same rights as men do, as does Patricia Arquette, as does every woman in the country. {Patricia Arquette’s Acceptance Speech Made Me Want to Hurl}

But are those same rights delivering the same rights?

International Women's Day

In Belgium women also should have the same rights as men, but we can see  a lot of economical discrepancy. In the same job by certain companies there still may be a difference in pay for a man and a woman. For certain positions often men  are chosen above women.

In our country we also several women cutting back on hours after giving birth and men choosing higher paying career majors. In our area’s we also may find single childless women to single childless men still having less opportunities than men to go up on the ladder of being confronted by bosses who wonder if that woman wants to become pregnant in the near future.

Though Tricia Butler claims the equality in the States she also writes:

We were created to be seen, heard and understood as individuals, yet are constantly being shuffled off in to groups with predetermined character traits. {The Cannibalizing Nature of Group Identity Politics}

So could it well be that she found out that there is not real equality though they should legally have the same rights? She continues

Women you belong here with the victimized, white males stand over there under the racist/sexist flag and minorities you’re in with the permanently aggrieved, government is your savior crowd. And oh, hey you gays, get in line over there with the rest of the sexually promiscuous crew. {The Cannibalizing Nature of Group Identity Politics}

She continues

Identity politics have been around since at least the 1970s, but the explosion of social media and the prevalence of victimhood mentality syndrome has brought it back with a vengeance.  As it increases, the country becomes more tribal and divided and people become less inclined to take ownership of their problems as they subconsciously get filed away under “it’s someone else’s fault”. {The Cannibalizing Nature of Group Identity Politics}

We are sure that in many countries, like in Belgium, there can be found working women who are not getting paid as much as their male friend with the same job title. The guest-speaker of today writes

Why it’s our patriarch society and its inherent oppression of women of course. It has nothing to do with the fact that your friend works longer hours than you because you requested weekends off with the kids. You are a victim! {Real Victims Deserve More}

Luckily enough we may say that the last few years we can see that politicians want to take more time to think about women’s position. On television we may find serious political discussions on mental health, violence and homelessness, bu it seems in the United States there also may be an incessant blathering from politicians about a fictitious “war on women”. {Real Victims Deserve More}

Today 2017, March 8, women standing in solidarity for fair and equal treatment in several countries may go on strike from work, though from yesterday’s television debates in Belgium most women shall be present at work to deliver their services, some clothed in black as a sign of disillusion and betrayal of the system.

Here in Belgium we do not have to have the idea like some Americans may have.

They want us to believe we are being held back by some societal oppressor; an “ism” that forever prevents us from reaching our full potential.  With this view, everyone and everything becomes an oppressor, something to be offended by and fight against.”

Here it is not so much about an oppressor or males really wanting to be the higher person. In the debates it looked more that several men where also willing to take on household positions or spending more time with the children, though at the moment there is a ‘mentality gap’. Still a lot of work has to be made at the primary and secondary school to get rid of certain old in our society anchored expectations.

 

+++

Find also to read

 1. Why Women Matter
 2. Women’s Day?
 3. ‘International Women’s Day’…
 4. Women’s Day
 5. Women’s Day (by Adeshittu)
 6. Womens Day
 7. When Women Don’t Own the Road
 8. Be Proud to Become a Woman!
 9. war on women
 10. The Women’s March 1/21/17
 11. Trump Takes a Step to Escalate Republican’s War on Women
 12. But Remember….There Is No Republican War On WOmen – ‘Kentucky GOP files new abortion ban: The only ‘choice’ women have is ‘to conceive or not conceive’
 13. Republicans Poised to Support the One-Percent, Destroy the Middle Class, and Weaken the Working Class
 14. Why the War on Women Will no Longer Be Tolerated
 15. The Liberal Women’s March
 16. The Forced-Birth March Is Today
 17. The “War on Women” Claims Another Casualty 
 18. Not so Polite Dinner Conversation – a day without a woman
 19. Women in the Workforce or Dress for Success in the Time of Trump
 20. John Cornyn Calls Elizabeth Warren “Little Lady”
 21. The Afternoon Quote
 22. News That Will Drive You To Drink
 23. Ohio Is A Great State For Rapists
 24. Women are Losing the War, while a Religious Cult Rejects Human Rights
 25. If You Remain a Republican, You Own It
 26. Beneath My Exteriors (To women around the world)
 27. I Like Being A Woman Because…
 28. For My Mom on Women’s Day
 29. #BeBoldForChange: A letter to my Girlfriend
 30. Women’s Psycho-Spiritual Gifts
 31. Happy Women’s Day! 1
 32. Happy women’s day 2
 33. Celebrating Women in Tech!
 34. Women Winners
 35. 5 Little Things Women In Jaipur Can Do To Emerge Stronger
 36. For the Woman she is
 37. Most Men Plan To Spend Women’s Day Sub-Consciously Envying The Ability To Grow People

+++

Freedom Through Empowerment

On March 8th, women from around the world will stand in solidarity for fair and equal treatment by going on strike from work.  At least I think that’s the gist, but it’s hard to tell because the goals are so generalized and different depending on who you talk to.

This Huffington Post article discusses the event and the platform from the International Women’s Strike USA website which calls for.

 • Reproductive justice for women
 • An end to gender violence, the wage gap and all forms of bigotry
 • Full social provisioning (i.e, vast expansion of the welfare state)
 • Environmental justice for all
 • Anti racist, anti imperialist feminism
 • A day of “love and liberation”

Cover for Far Left Agenda

Well that all sounds a bit squishy to me and I do wish more details were given on just what “unfair and unequal treatment” means for women living in America today. Equal pay has been…

View original post 430 more words

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Headlines - News, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs

An American Embassy to the Eternal Capital of the Jewish people, Jerusalem

A dark moment in the year 2016 might be the election of the man of whom most people thought he would not even make it to the selection of president candidates. Though very cleverly playing on the fearing minds of radical and right wing Americans blackening all other candidates he managed to blackguard Hillary Clinton many started to cry to put her in jail and would not vote for her.

Donald Trump often turned with the wind and at one moment he was on the blacks and Jews calling them names and at other moments he said he respected Judaism but found all Jews have to live in their own country.

In some of the ads leading up to the campaign Trump clearly stated his position:

Trump Campaign Statement on Israel

I love Israel, and honour and respect the Jewish faith and tradition. It is important that we have a president who feels the same way. For me, respect and reverence for Judaism is personal. My daughter Ivanka, and my son-in-law Jerad are raising their children in the Jewish faith, always reminding me of the important values and lesson we learn about leadership, resolve, and families in Jewish tradition. My administration will stand side by side with the Jewish people and Israel’s leaders to continue strengthening the bridges that connect, not only Jewish Americans and Israelis, but also all Americans an Israelis. Together we will stand up to the enemies like Iran, bent on destroying Israel and her people. Together we will make America and Israel safe again.

During his a speech at AIPAC, the American Israel Public Affairs Committee, Donald Trump waxed bold and direct regarding his position on Israel:

I speak to you today as a life-long support and true friend of Israel.

I am a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state.

I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel.

He laid out several of his policies with regard the Nation of Israel. He was very politically incorrect, as his usual style normally is. He addressed the issue of Iran, but also the problematic relationship between Israel, the United States and the United Nations:

“The United States can be useful as a facilitator of negotiations, but no one should be telling Israel that it should be, and really that it must abide by some agreement made by others, thousands of miles away, that don’t even really know what is happening to Israel, to anything in the area. It is so preposterous; we are not going to let that happen…. When I am president, believe me, I will veto any attempt by the UN to impose its will on the Jewish state.  It will be vetoed 100%.

During this speech Trump pointed out the track record of agreements that were imposed upon Israel in the past and his feelings on the reason for failure:

File:Video Recording of Photo Opportunity at Camp David - NARA - 6037428.ogv

President Clinton with Israeli Prime Minister Ehud Barak and Palestinian President Yasser Arafat at Camp David peace talks, July 2000.

To make a great deal you need two willing participants. We know Israel is willing to deal. Israel has been trying to sit down at the negotiating table without preconditions for years. You had Camp David in 2000, where Prime Minister Barak an incredible offer, maybe even too generous, Arafat rejected it. In 2008 Prime Minister Olmert made an equally generous offer, the Palestinians Authority rejected it also. Then John Kerry tried to come up with a framework, and Abbas didn’t even respond. Not even to the Secretary of State of the United States of America. They didn’t even respond. When I become President, the days of treating Israel like a second class citizen will end on day one!

Now many have treated his speech as simply electioneering and grandstanding. But as Donald Trump has been building his cabinet, and announcing the key roles, he has been building a team that is capable of realizing his campaign promises.

What has been most interesting this week has been the appointment by President Elect Trump of the American bankruptcy lawyer David Friedman, a 57 year old Orthodox Jew from New York, as the future Ambassador to Israel, which shall receive its residency not any more in Tel Aviv, but moves to Jerusalem.

Friedman helped advise Trump during the campaign and has assisted him in bankruptcy proceedings in the past. He is a supporter of Israeli settlement construction, has downplayed the need for a Palestinian state, and is considered a key force behind the incoming president’s relatively hard-line pro-Israel positions, including supporting moving the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem.

Though in 1980 the Knesset had already declared Jerusalem to be the capital of Israel this law was declared null by the U.N., which called for the removal of the remaining embassies in the city. A statement from Israel’s Foreign Ministry called the resolution “unjust” and

“additional proof that the U.N. organization has been converted into an instrument in the hands of Israel’s enemies in their war against her existence and independence.”

With moving the embassy from Tel Aviv to Jerusalem to a plot of land in Jerusalem which would be leased from Israel to the US for 99 years, for $1 per year since January 18, 1989, of the last days of the Reagan presidency, according to the agreement singed by US ambassador to Israel William Brown and Israel Lands Authority deputy director Moshe Gatt.

David Friedman was a major contributor to the Trump policy on Israel as he stated in a meeting with an Israeli delegation when meeting for dinner with them:

… anything where there is jobs or national security, the economy, immigration, everything is vetted through a policy committee. With regard to Israel there really isn’t a policy committee. Our relationship is so strong, that on matters of Israel, he’s really given Jason and I full authority to speak on his behalf.

The one thing that I’m proudest about, to date, is the Republican platform as relates to the state of Israel. The Republican platform on Israel is the strongest platform with regard to Israel that either party has ever developed in the history of this country. The way this was developed was a partnership between the Orthodox, within the Jewish community, the Israel lovers within the Jewish community and the evangelical community.

So from this platform, I would invite people to compare 2016 to 2012, there is no longer any reference to a two-state solution, there is an affirmative statement that Israel is not an occupier with respect to Judea and Samaria. There is a commitment to recognize Jerusalem as the eternal capital of the Jewish people, undivided capital of the Jewish people, to move the embassy there.

When this platform was passed by the Republican platform committee, the Evangelical community, got up, not only did they get up and clap, but people were actually crying. That is how motivated, that is how happy they were. They for this was a day they would never see. 

This man is noted for his conservative political views, his belief that the “Jewish left” is a danger to the State of Israel, and that Jews who supported the nonprofit liberal advocacy group J Street, are

“just smug advocates of Israel’s destruction”

But it are just those advocates who try to bring peace in the region promoting American leadership to end the Arab–Israeli and Israel–Palestinian conflicts peacefully and diplomatically.
J Street’s stated aim is to provide a political home for pro-Israel, pro-peace Americans who believe that a

“two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict is essential to Israel’s survival as the national home of the Jewish people and as a vibrant democracy”.

J Street has a two-fold mission: first, to advocate for urgent American diplomatic leadership to achieve a two-state solution and a broader regional, comprehensive peace and, second, to ensure a broad debate on Israel and the Middle East in national politics and the American Jewish community.

The appointment of Friedman, who once compared a Jewish lobby group to concentration camp prisoner-guards, is a controversial one and some liberal Jewish groups in the U.S. as well as a senior Palestinian cleric have openly denounced the decision.

As believers in the Bible we followed the Iraq-Iran War, the present religious wars and terrorist acts, the Brexit and the American elections suspiciously, very intrigued and  now with appointment of David Friedman to the post of America’s Ambassador to Israel seeing how zigzaw puzzle pieces fitting the details given in the Bible.

We are fascinated to see the finger of God at work in the nations, as the prophet Daniel clearly stated:

“…the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men.” (Daniel 4:17)

God allows people to reign matters and to choose their own governments. God also allows events to take place in His time schedule. He may look at the United States and see how Donald Trump may take his position of power in America and the world. Bible students can become quite excited by this prospect, not because of the man, but because of his stated policies with regard to the State of Israel and with the events Donald Trump may bring into this world, where he is perhaps going to make it easier for the Jewish state to develop.

The president elect moving the American Embassy is one thing, but also calling it

“to the Eternal Capital of the Jewish people, Jerusalem

is giving the voice to what Jews and real Christians are looking forwards to for already many years. We do know that Jerusalem has to become the eternal capital of the world, but now a politician has called it with a clear voice “the Eternal Capital”. That is what more people shall have to come to recognise.

The movement of America’s embassy to Jerusalem is one step closer to becoming a reality.  It is the issue of Jerusalem that will cause the nations to come down to the land in the latter day, and bring God’s judgement upon them:

“For, behold, in those days, and in that time, When I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations, And will bring them down into the valley of Jehoshaphat, And will plead with them there for my people and for my heritage Israel, Whom they have scattered among the nations, and parted my land.” (Joel 3:1–2)

Zechariah also identifies Jerusalem as being the flashpoint:

“And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: All that burden themselves with it shall be cut in pieces, Though all the people of the earth be gathered together against it.” (Zechariah 12:3)

All nations who come against it will be destroyed. So when we see America, the most powerful nation in the world talking about legitimizing the Jerusalem as the capital of Israel, it brings the issue to the forefront.

You may read more about this in the Christadelphian News-site: Bible in the News

English: Protesters outside of AIPAC conferenc...

Protesters outside of AIPAC conference at Washington DC Convention center. (Photo credit: Wikipedia)

+++

Save

Save

7 Comments

Filed under Headlines - News, Political affairs, Religious affairs, World affairs

Sukkoth, Gog, Magog, Armageddon, a covenant and Jerusalem

Moadim L’Simcha (Appointed Times for Joy) and Shabbat Shalom dear readers!

The joyous holiday of Sukkoth (Sukkot or Feast or Tabernacles or Feast of Booths), one of the three Pilgrim Festivals of the Hebrew Bible, is observed on the Jewish calendar dates of 15-21 Tishrei and is immediately followed by the holiday of Shemini Atzeret and Simchat Torah. The final day of Sukkot is known as Hoshana Rabba (“Great Hosanna”) (In 2016 coming Monday and Tuesday) and with the eighth day should for Christians also be important, being it a day of Solemn Assembly, commemorating the completion of the annual cycle of readings from the Torah (the first five books of the Bible) and being called Simḥat Torah (“Rejoicing of the Law”). .

The seventh day of the festival of Sukkot, considered to be the final day of the New Year’s Divine “judgment” in which the year’s fate is determined; in addition to the Four Kinds taken on the preceding days of Sukkot, an additional willow is taken on this day; it is customary to stay up all night on the eve of Hoshanah Rabbah and study Torah.

During the week long festival of Sukkot (Tabernacles), the regular Parasha (Torah portion) for Shabbat is suspended, and a special Parasha pertaining to the holiday is read in synagogues around the world.

Readings for Shabbat Chol Hamoed Sukkot
Exodus 33:12–34:26; Ezekiel 38:18–39:16; Revelation 21:1–22:21

For lovers of God the Jewish reading for today is one which should concern all, being aware of the importance of the covenant made by the Most High.

“Behold, I make a covenant: before all your people I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation: and all the people among whom you are shall see the work of the Lord: for it is an awesome thing that I will do with you.”  (Exodus 34:10)

In this special Sukkot reading, Moses asks that God’s presence would go with Israel, and God agrees. The marvellous thing about God the Divine Creator is that He loves His creation so much, that when people ask Him to be with them and to go with them, God will do that. He is there for all who want Him nearby.
Encouraged by this positive response, Moses also asks to see God’s glory.  Once again, God graciously complies with his request and invites Moses to ascend Mount Sinai with two newly hewn stone tablets so that He can re-carve the Ten Commandments. Those mitzvah or commandments were given to be a guide for mankind, so that they could build up a good relationship with their Most High Maker.
It was there on that mountain that God revealed His glory to Moses in such a fearsome spectacle of power that God had to protect Moses from being destroyed by it.
“There is a place near Me where you can stand on a rock.  When My glory passes by, I will put you in an opening in the rock.  I will cover you with My hand until I have passed by. Then I will remove My hand.  You will see My back.  But My face must not be seen.”  (Exodus 33:21–23)
It’s clear that Moses, having experienced the power of the presence of God, understands that His presence is more than sufficient against any threat Israel might encounter inside or outside of the Promised Land.
This is a great prospect for God’s nation. We also know now that God promised Abraham that his seed and sons by faith, would come to live in the Holy Land. In the end all Jews, the children of Abraham, will find their Holy Nation there and find Jerusalem to be the capital of the nation of God’s people. They would be sent in exile and have to endure lots of problems throughout history, but there shall come a time when they shall be all united under God’s Kingdom. God will gather His People to their own land and the whole world shall come to know it.
The world shall have to come to hear that Israel shall be restored and that also others came to know the Law of God and shall be willing to live according the covenant also brought to them by the sent one from God, rabbi Jeshua, the son of man and son of God, who gave his life as a ransom payment for all sinners, so that all people could come back to God to be His children. He provided a new covenant, one of reconciliation.
But we should take heed, God has given a warning that terrible times shall come  over the world. The Restoration of Israel shall be challenged.
“This is what will happen in that day: When Gog attacks the land of Israel, My hot anger will be aroused.”  (Ezekiel 38:18)
In the Haftarah (prophetic portion) for this Shabbat Chol Hamoed (intermediate day of the festival) of Sukkot, the Hebrew prophet Ezekiel describes an end-time scenario in which formidable armies from the north, under the leadership of Gog, will challenge the restoration of Israel.
Gog (left) and Magog, wooden effigies in the Guildhall, London

Gog (left) and Magog, wooden effigies in the Guildhall, London – Courtesy of the British Tourist Authority

Gog is a chief prince living in the land of Magog (Ezekiel 38:2).  Many scholars believe Magog refers to Russia.  The invading land of Gomer is often believed to be Germany.

Several lands in the coalition army are easily identifiable: Iran (Persia), Northern Sudan (ancient Ethiopia or Cush), Libya (Put), and Turkey (Togarmah).
Last year at this time, Russia made significant moves into the Middle East, reportedly to fight against ISIS.  Last week, however, it negotiated its first “permanent” air base in the region at Khmeimim, Syria and its naval base in Tartus, Syria will soon become “permanent” as well.
Russia also recently installed its S-300 surface-to-air missile defence system in Syria and completed the transfer of the system to Iran last month.
In effect, Russia has become a major military broker in the region.  It is right now on the doorstep of Israel, and it plans to stay.
The nations mentioned in Ezekiel 38 will unite and come upon Israel “like a cloud that covers the land” for the purpose of looting the wealth that she has amassed in what was a desolate land only seventy years ago.
Yet, God will not abandon His People.  He will utterly destroy the coalition forces of Gog so that all nations will come to know the holiness of the Lord (Ezekiel 38:18–23).
The forces that come against Israel will be so large in their day of defeat that Gog’s weaponry will provide fuel for Israel for seven years (Ezekiel 39:9).
“They will not need to gather wood from the fields or cut it from the forests, because they will use the weapons for fuel.  And they will plunder those who plundered them and loot those who looted them, declares the Sovereign LORD.”  (Ezekiel 39:10)
Moreover, so many soldiers will die in this battle that it will take seven months for Israel to bury them all and cleanse their land (Ezekiel 39:12).

A man carries a Torah scroll that is protected by a silver Torah tik (case) during Sukkot at the Western Wall.

The Jews read about this end-time battle during Sukkot, because according to Rabbinic tradition, this war will be waged during the month of Tishri, the month in which the holiday of Sukkot (Feast of Tabernacles) falls.

Interestingly enough, the war that is described in Ezekiel is similar to the war described in the 14th chapter of Zechariah, the Haftarah reading on the first day of Sukkot.  And in Zechariah we learn that the Gentiles who survive the war against Israel will be required to keep Sukkot annually by coming up to the Holy City of Jerusalem to worship the Lord.
“Then the survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King, the Lord Almighty, and to celebrate the Feast of Tabernacles [Sukkot].  If any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain.”  (Zechariah 14:1617)
This should give us food to think about the matter of feasts and holidays we do have to partake.

Sukkot at the Western (Wailing) Wall.

 

 

Psalm 27 presents a clear connection between Sukkot and God’s protection of Israel and those who trust in Him:
“For in the day of trouble He will conceal me in His tabernacle [sukkah]; In the secret place of His tent He will hide me; He will lift me up on a rock.”  (Psalm 27:5)
The word translated here as tabernacle is the Hebrew word sukkah (סכה)When evil threatens God’s people, He will hide them in His sukkah, inaccessible from the enemy on the rock of His presence.
Now that is a promise we can trust in during these last days!

 

The Battle of Armageddon

“When the thousand years are over, Satan will be released from his prison, and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth — Gog and Magog — to gather them for battle.”  (Revelation 20:78)
Gog and Magog are also mentioned in the Brit Chadashah (New Testament) in connection with Armageddon and the final battle between the forces of good and evil.
This war with Gog and Magog is not the same war described in Ezekiel 38 but a final end-time battle after the thousand-year reign of Jeshua HaMashiach (Jesus the Messiah).
The Son of David, Jeshua, will come again — this time as our conquering Messiah to defeat the invading forces forever.  All who have believed in their Saviour, Jeshua, will inherit eternity in God’s Kingdom of which the New Jerusalem shall be the capital of a revived Garden of Eden complete with trees of life and pure living water that will be good to eat and drink forever.

Ancient ruins atop Har Meggido in Israel

Armageddon is mentioned only once in the Brit Chadashah (New Testament) in chapter 16 of the Book of Revelation.
“They are spirits of demons performing miraculous signs, and they go out to the kings of the whole world, to gather them for the battle on the great day of God Almighty….  Then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon.”  (Revelation 16:14, 16)
The word Armageddon is derived from Har Magedon (meaning mountain of Megiddo) and is mentioned many times in the Tanakh (Old Testament).
Megiddo is derived from the Hebrew word gadad, meaning to penetrate, muster troops together, perhaps even invade.
In this end-time invasion, we once again see Israel’s enemies mounting a war against Jerusalem.  This time, however, we see the spiritual forces behind the rebellion against God:
“They had as king over them the angel of the Abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, and in Greek, Apollyon.”  (Revelation 9:11)
The words Abaddon and Apollyon mean Destroyer.
And this time, God pours out on the Destroyer and all rebels the full extent of His judgment, including everlasting torment for Satan, the beast and the false prophet.
“They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God’s people, the city He loves.  But fire came down from heaven and devoured them.  And Satan, who deceived them, was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown.  They will be tormented day and night forever and ever.” (Revelation 20:910)
With an Outstretched Arm
As we read how God will hurl His fury against Gog with pestilence and with blood, floods, giant hailstones, fire and brimstone, it’s easy to see from this Haftarah portion that God is furious with those who come against the Land of Israel(Ezekiel 38:22).
In fact, there are several parallels between God’s deliverance of Israel from Egypt long ago and His future deliverance of Israel from Gog in the end times.  In both, we see that God saves and rescues Israel with a strong hand and with an outstretched arm.
The phrase with a strong hand and an outstretched arm (בְּיָ֣ד חֲ֭זָקָה וּבִזְר֣וֹעַ נְטוּיָ֑ה) has special meaning in Jewish tradition.  It represents God using His power on behalf of His people.  The “arm of the Lord” also represents His salvation, which in Hebrew is Jeshua.
“You brought your people Israel out of Egypt with signs and wonders, by a mighty hand and an outstretched arm and with great terror.”  (Jeremiah 32:21, see also Deuteronomy 4:34; 26:8; Exodus 6:6)
As Russia expands its influence in the region and neighboring nations plot to annihilate Israel, there is certainly evidence that Ezekiel 38 is on the horizon.  Yet, this Sukkot Parasha reveals that God’s Divine Sheltering Presence over Israel has not ended but will continue past the end of this age.
God is not finished with the Jewish People and Israel.  This is plainly evident when we consider how Bible Prophecy concerning Israel is being fulfilled during these end times before our very eyes.
The Brit Chadashah (New Covenant) also tells us that God’s plan to reach out to the nations through Israel did not end with the death and resurrection of Messiah, but continues to this day and will in the world to come:
“For if their casting Yeshua [Jesus] aside means reconciliation for the world, what will their accepting Him mean?  It will be life from the dead!”  (Romans 11:15)
The Book of Romans promises that when the Jewish People come to know Jeshua, it will be like life from the dead for the world.
Before this can happen, however, they must first hear the Good News of Jeshua!
“How can they call on Him unless they believe in Him?  How can they believe in Him unless they hear about Him?  How can they hear about Him unless someone preaches to them?”  (Romans 10:14)
It is up to the followers of Jeshua to follow up the task given by this master, rabbi Jeshua. Therefore Christians, being aware that the times are coming closer, should make work of it, spreading the Good News of the coming Kingdom of God.
+
With thanks to the Messianic Bible
++

Additional reading

 1. Ninth of Av
 2. Festival of Freedom and persecutions
 3. Jerusalem God’s City for ever
 4. Glory of only One God Who gives His Word
 5. Vayikra after its opening word וַיִּקְרָא, which means and He called
 6. Holy land Christian exodus
 7. How do we know the coming of Jesus is very near?
 8. Armageddon, har and megiddo, an action or a place
 9. Ember and light the ransomed of Jehovah
 10. Ransom for all
 11. Jerusalem and a son’s kingdom
 12. Bringing into safety from Irak and Iran
 13. 2015 the year of ISIS
 14. This Week’s Developments in Weekly World Watch 15-21 July
 15. The promise a guarantee of something and the heir that is going to have
 16. Chemical warsite and Pushing king of the South

+++

Further reading

 1. Understanding the Battle of Gog and Magog
 2. Trend Update: Burden of Damascus/Russian Embassy Takes Fire, October 2016
 3. Zork Nemesis – The Forbidden Lands
 4. War is upon us!
 5. Russia, Iran, and The War with Israel
 6. The Coming War
 7. Ezekiel blog: My version of the end of the world, part I
 8. Ezekiel blog: My version of the end of the world Part II
 9. Who are the real Gog and Magog in prophecy?
 10. Less of Me
 11. “My Relationship with Jesus Christ”
 12. Trend Update: Ezekiel 38-39/Magog (Russia)/Golan Heights, Passover 2016
 13. Alliance Formation

+++

Save

Save

15 Comments

Filed under Religious affairs, World affairs

When will it stop

Liberty, Equality and Fraternity three core values of the democratic country France where remembered on the Day of the Bastille, the 14th of July, the national holiday of France.

Though the French values of liberty, equality and fraternity may be swiftly being trumped by a larger emphasis on laïcité, or the separation of church and state. In the last decade, the government has passed laws banning religious symbols — namely the hijab — in public schools and buildings and as such got some members of the Muslim community against them. It also got France looking at a series of riots in 2005 in the suburbs of Paris where many youngsters of North African origin feel disadvantaged and discriminated. The measure of the government giving in to the employers, making done with lots of received rights for work arrangements, created lots of protests which at times became very violently. Unemployment coupled with growing religious tensions across the country is an ideal seed-bed for anti government actions but also for trying to rib the nation apart and bring fear over it by a growing religious tension in the country.

The South of France has cities, like Marseille, which have different cultures. This can be well seen in Marseille which is more defined by the cultures of its Arab and Italian immigrants than by its French nationality. In the streets of Marseille, you’ll hear French, Arabic and Italian. In many of the city’s most popular restaurants, you’ll find Italian and Arab dishes rather than the French classics like escargot and frog’s legs. In Nice or Niçard Occitan you may the Niçois speaking Occitan or Niçard like the Nizzardo or Italian inhabitants of Nice and those who do are bilingual in French. Nicknamed Nice la Belle (Nissa La Bella in Niçard), which means Nice the Beautiful, in the town you may also find people from North African origin and several Muslims.

French, Belgians, English and lots of people from other countries where having leisure time enjoying the day of work or on holiday. On the morning of 14 July 2016 the French President François Hollande reaffirmed that the state of emergency put in place after the November 2015 Paris attacks would end after the Tour de France finishes on 26 July 2016. he could be pleased nothing had happened at the target European football championship. Held every four years since 1960, in the even-numbered year between World Cup tournaments, this year strong measurements of security were taken in France as well as in Belgium, this with the knowledge the ISIS Jihadists were aiming this event as an easy target. This year France was beaten by 1–0 at the final in Saint-Denis after extra time. The French got a blow by this, but were already hurt much harder by several terrorist acts the last few months. Several communities had their share of it, but the coastal reasort of posh and glamour with Cannes and Nice, the capital of the Alpes Maritimes département, as attractive poles were blessed with sunshine and good news. Soon the Jazz music would sound in the third busiest airport in France, bringing occasional extra swing.

Nice attack aftermath

The driver reportedly zig-zagged his way through the crowds along the promenade Credit: matrixpictures.co.uk

To watch the Bastille Day fireworks large crowds of people had gathered along the foreshore of Nice.
At approximately 22:40 local time (20:40 UTC), a Renault Midlum 19 ton cargo truck was driven at at high speed along the famed Promenade des Anglais towards the crowd of people, who had been watching a Bastille Day firework display; the truck travelled at least 100 m (330 ft) before it hit the crowd and then continued to drive two kilometres (1.25 miles) into the crowd. After being stopped by armed police, who fired bullets into the lorry’s windscreen, the so far unnamed man exchanged fire with officers using a 7.65 pistol, before being shot dead.

Though it was a French-Tunisian criminal well known to the police for armed attacks this man seemed not to be followed up and nobody of the intelligence force was able to foresee he could be doing this horrid killing.

Once again France was hit this year by a “cowardly and barbaric” atrocity making victims along the streets where people would think they could walk freely and peacefully. 31-year-old Mohamed Lahouaiej Bouhlel on his track of evil killed at least 10 children and got 50 children treated in hospital with sever wounds, among the 84 or 86 dead and several fighting between life and death, in the Riviera city. Officials fear the death toll will rise.

°°°


+

+

°°°

As hundreds remained in hospital – including 18 fighting for their lives in intensive care – anti-terrorist judges opened an investigation into “mass murder” and investigators searched the home of the driver in the Abattoirs area of Nice.

The killer his identity card was found in the truck. He had French and Tunisian nationality. The fact that the killer was known to the authorities will be of grave concern to those trying to prevent terrorist attacks in France.

A recent Paris parliamentary investigation into last year’s attacks identified multiple failings by France’s intelligence agencies.

French President Francois Hollande said in an address to the nation in the early hours of Friday.

“France as a whole is under the threat of Islamist terrorism, and so under these circumstances we have to demonstrate absolute vigilance and show determination that is unfailing.”

“There’s no denying the terrorist nature of this attack of yet again the most extreme form of violence.”

For many heads of state it is clear Europe shall not bow down to those acts of terror, contrary all those attack will ad more oil on the fir and give them reason to continue their attacks on Syria and Iraq.

“Nothing will make us yield in our will to fight terrorism. We will further strengthen our actions in Iraq and in Syria. We will continue striking those who attack us on our own soil,”

Francois Hollande said, in reference to France’s involvement in a coalition of nations carrying out air strikes against the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, also known as ISIS) group.

It seems clear that the driver wanted to mow down the maximum number of people. Nice Matin journalist Damien Allemand said

“I saw bodies flying like bowling pins along its route. Heard noises, cries that I will never forget.”

Photo Gaillard/Reuters

At the extra news screening last night, at 23.45 h, we already coverage of witness, declaring how they fled from the ‘unknown’ and how the crowd got in panic. Many bodies, blood and body parts could be seen all along the road. After ramming into the crowd with his lorry, the driver started shooting and created what looked like a battlefield. Several messages on social media by people present at the scene, described a sense of helplessness faced with the carnage.

Al Jazeera reporter David Coady was also at the scene.

“I was enjoying the Bastille Day fireworks just like thousands of other people at the promenade in Nice,” he said.

“I was just walking back after the fireworks had finished. I looked towards the truck and I thought it was a bit odd, because the roads were shut down and there were hundreds, perhaps thousands, of people walking along. But then, from the direction of the truck, I started hearing screaming and then people started running. And so I joined all those people in running away from there.”

European Council President Donald Tusk said it was a “tragic paradox” that the victims of the attack in Nice were celebrating “liberty, equality and fraternity” – France’s motto – on the country’s national day.

Last night very soon French people offered a place to stay for those who could not return to their apartment or hotel, and a hashtag soon went viral. Leaders around the world responded to the attack, and Twitter users were using the hashtag #PrayForNice. President Barack Obama, standing in solidarity and partnership with France, also issued a statement offering

“any assistance that they may need to investigate this attack and bring those responsible to justice.”

He also said

“On this Bastille Day, we are reminded of the extraordinary resilience and democratic values that have made France an inspiration to the entire world, and we know that the character of the French Republic will endure long after this devastating and tragic loss of life.”

Tusk tweeted a photograph of himself and other European and Asian leaders standing in tribute to the Nice victims at an Asia-Europe summit in Mongolia.

France has had its share last year with the January 2015 attack on the Paris offices of the magazine Charlie Hebdo, linked to al-Qaeda’s Yemen branch, and the multiple attacks in the same city in November claimed by ISIS. People wonder when it is going to stop.

We are afraid we can not offer good news on that part. Followers of the Creator Redeemer God have received His Words of warning where we are told of what is going to happen after the Great War. Most people then thought it would not ever happen again, but only a few years later a second World War brought sorrow over the whole world. Today we can see many things happening which are foretold in the Holy Scriptures. As Brothers in Christ we are not surprised what happened after the start of the war between Iraq, Afghanistan and Iran. The internal conflict (1978–92) between anticommunist Muslim guerrillas and the Afghan communist government (aided in 1979–89 by Soviet troops) was a start for many battles between Muslim extremists and different states.  The September 11 attacks triggered a harsher reaction from Western countries, bringing it into a Afghanistan: anti-Taliban fighters [Credit: Reuters NewMedia Inc./Corbis]international conflict in Afghanistan. In 2001 that war got in a first phase toppling the Taliban (the ultraconservative political and religious faction that ruled Afghanistan and provided sanctuary for al-Qaeda, perpetrators of the September 11 attacks). [The joint U.S. and British invasion of Afghanistan in late 2001 was preceded by over two decades of war in Afghanistan.]

From then onwards it only seemed to escalate and certain groups America first helped and provided with ammunition, turned their back on to them and the West. More and more nations got involved and religious groups started getting creating amok between different groups. Religion stood up against religion like it is foretold in the Bible.  Many many signs foretold in the Holy Scriptures have become a reality.

So, for those who ask

“When would it end?”

We can only say that it all shall come to an end when World War III shall come to an end. No matter what people may try to keep or to bring peace we shall have to go to face a terrible war, which shall be even greater or more horrible than the previous two world wars. We do not want to be doom preachers, but lets face it, of all the prophesies in the Bible there are only a few which did not come true. all other prophesies, even told more than 2500 years before have come into being. They happened and the world continued like it was foretold.

Much too often people do forget that the ancient writers provided the world with the torch of civilization and liberty, a guide for life, for the believers but also for non-believers. All sorts of people can make use of the wise words which are provided in the 66 books which make up the Bible. Throughout the ages it influenced people for good. In society it has been recognized by the greatest statesmen to be a book of books that made a big change in their life and often helped them to come to decisions. We also do have to admit that certain holy scriptures have been looked at it through the various glasses of conflicting creeds and sometimes might unintentionally but woefully be misrepresented. Though now we have come in a time where intentionally people want to give false interpretation as the core of their business. different groups made it a sport to falsely interpret the Bible and the Quran.  Today we have certain groups which claim to fight for the cause of justice and to bring a war in the name of Allah/God. Others cannot put them on their place, because they themselves also do not know the true content of those holy books. they too live by many long-revered misconceptions of the truth of those books, received through the traditions of their fathers. Instead of putting the enemies to confusion by disarming them of their weapons, both groups become more agitated and call to the battle.

Man may look at himself and see or speak about an evil world. H should know that this “present evil world” in which man is permitted to try governing himself soon shall come to an end.

After a Jewish Age, or the period following the death of Jacob, during which all of his posterity were treated by God as his special charge — “his people” we can see that often that chosen people forgot Who was with them and Who had liberated them. For centuries the Most High Maker showed special favours, and declared,

You only have I known (recognized with favour) of all the families of the earth.” (Amos 3:2)

But the stubborn people had to come to see that God was willing to provide an opening for those who are willing to come to Him. Also goyim or non-Jews found a way to God by the send one from God, the Messiah rabbi Jeshua (Jesus Christ).  The promises made to the original People of God were typical of the “better promises” made to us. Having come in the Gospel Age, those who believe in God should know that they have the “better sacrifices,”  which do make atonement for the sins of the whole world. They know that the promised one shall return and not only take up his role or seat in the “royal priesthood,” composed of all those who offer themselves to God “living sacrifices,” holy and acceptable, through Jesus Christ, but to be the King of the coming Kingdom here on earth.

But before it comes so far that Jesus shall become the Chief or “High Priest of our profession.” (Hebrews 3:1) this world shall have to withstand the terrible times which were prophesied long before. Too all who are willing to take Jesus as their master is demanded to go out in the world and to warn it. Not only should they notify the peoples of what shall be coming, so that they can prepared themselves for those horrible times, they should look for the signs God has given mankind, to be alert and prepared. In that time of people warning and bringing Good News of the coming Kingdom, therefore called the Gospel age, we find the realities of which the Jewish age and its services and ordinances were shadows. (Hebrews 10:1)

The Gospel age, is the period during which the body of Christ is called out of the world, and shown by faith the crown of life, and the exceeding great and precious promises whereby (by obedience to the call and its requirements) they may become partakers of the divine nature. (Pet. 1:4) Evil is still permitted to reign over or rule the world, in order that by contact with it these may be tried to see whether they are willing to give up the human nature with its privileges and blessings, a living sacrifice, being made conformable to Jesus’ death, that they may be accounted worthy to be in his likeness in the resurrection. (Psalms 17:15)

Coming closer to the times of more disasters Jews, Christians, Muslims, other believers and non-believers shall have to think how they want to cope with the turbulence and shall have to find solutions to live themselves in a more protected environment. Their choices may not always bring the hoped for reactions, because those against God (the adversary or satan) are going to play more for devil.

Before Christ, with royal title and power, will be present as Jehovah’s representative, taking charge of all the affairs during this day of trouble, taking up his seat in the city of Jerusalem, many shall fight to get the power in Jerusalem and to be able to conquer the people all over the world. This battle for the power has already started. All those terrorist acts are not as such a matter of bringing people to Allah/God but to show the power of which everybody should be afraid and has to submit to.

The world shall have to endure that strive for power of false people. Meantime, as false and imperfect views and systems fall, the standard of the new King will rise, and eventually he shall be recognized and owned by all as King of kings. Thus it is presented by the prophets as Jehovah’s work to set up Christ’s dominion:

I will give thee the Gentiles for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.” (Psalms 2:8)

“In the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom.” (Daniel 2:44)

The present evil times shall frighten us, but when we do not mind to take up the bible and use it as our indispensable guide we may have the hope in getting stronger, though more than once we shall also have to suffer and be taken by sorrow. But by looking at these times we can see that the “Ancient of days” shall come to sit on his throne. We can look at the bad things which are past, we may see lots of things happening around us and in front of us. All that may have en influence on our life is simply there for preparing us all for that grand family reunion hosted by our Father,” the Father of all (Ephesians 4:6), “of whom the whole family in heaven and earth is named” (Ephesians 3:15).

Ephesians 3:14-19 (ESV)
14 For this reason I bow my knees before the Father, 15 from whom every family in heaven and on earth is named, 16 that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, 17 so that Christ may dwell in your hearts through faith-that you, being rooted and grounded in love, 18 may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, 19 and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God.

In the mean time we do have to build up patience, and should try to bring others also to see what time we are heading to and get them to unite under Christ.

The Divine Maker of all things is giving the world time. He requests from man that they come to see what man made of this world and how He  is a better “Gardener” for this world. Having received all this time from God we should come to realise that mankind is incapable of solving the world’s problems. This permission of evil has the very purpose of educating and preparing mankind for the promised times of restitution. At that time, they will begin to seek for God’s righteous kingdom under the rule of the great Messiah, who shall come at God’s time. They will be blessed with a full knowledge of God and a full opportunity for attaining everlasting life through their redeemer — the great restorer and life-giver.

Every sincere student of the Bible can see what is coming and should warn others.

In these times when honest-hearted people are losing faith in humanity, and humanity is losing faith in God, faithful lovers of God should reach out their hand to the community.

> Please do find to read: Honest-hearted people are losing faith in humanity and humanity losing faith in God

*

References

Families of Paris attacks hit out at government as intelligence

What We Know About the Attack in Nice

19 tonne lorry had zigzagged through crowds massing on the Promenade des Anglais on Thursday night, killing anyone he could

Nice terror attack: Lorry driver who killed 84 including 10 children during Bastille Day rampage was criminal well known to police

“Truck Attack in Nice, France: What We Know, and What We Don’t”.

“At least 74 killed as truck plows into crowd in Nice, France, on Bastille Day”. Jerusalem Post.

Chrisafis, Angelique; Dehghan, Saeed Kamali (15 July 2016). “Truck rams Bastille Day crowd in Nice killing at least 80”. The Guardian. Retrieved 15 July 2016.

Nice attack: At least 84 dead as lorry rams into crowd

Nice lorry attack: Scenes of carnage in French city

Photos: Bastille Day Terrorist Attack in Nice, France

+

Preceding articles

Of old and new ideas to sustain power and to feel good by loving to be connected and worship something

Freedom and amendments, firearms and abortions

Before you blame All Muslims for the terrorist attack in Paris

The Meaning of Paris

From Guestwriters 2015 in review

A Secular Mindset

For those Christians who say they are the Victim

Tears for Belgium

A darker and stranger place

Il terrorismo è l’urlo di un bambino al buio

Remain lovingly = No path for softies

You Matter

Commemorating the escape from slavery

How to Find the Meaning of Life and Reach a State of Peace

++

Additional reading

 1. Human tragedy need to be addressed at source
 2. Migration not something to fear
 3. Don’t be Muslim
 4. Christians at War? Christians using violence?
 5. 2014 Religion: with a.o. Global war against Christians
 6. Back from gone #1 Aim of ungodly people
 7. Blood soaking the water at democracy’s beachhead
 8. Funding of ISIS
 9. French Muslims under attack
 10. Being Charlie 4
 11. Being Charlie 8
 12. Paris attacks darkening the world
 13. Syrian but also Belgian connection to French attacks
 14. A sleeper cell of militants was said directing attackers sent back to France from Islamic State’s de-facto capital in Raqqa, Syria
 15. Massive police operation in northern Paris suburb of Saint-Denis
 16. 2015 the year of ISIS
 17. ISIL will find no safe haven
 18. Al Qaeda regaining foothold in Middle East bubonic plague for American elections
 19. For those who call the Brussels Airport attacks a fake or a conspiracy of the government
 20. Zion, Flames, Terror, Signs and Games of Peace
 21. 70 years later
 22. God’s wrath and sanctification
 23. People Seeking for God 3 Laws and directions

+++

Further of interest

 1. Egalité and Fraternité are great, but we need to ask ourselves some very difficult questions about Liberté
 2. The South of France’s Melting Pot
 3. Fear is a weapon of mass destruction
 4. Terrifying Video Shows Muslim Leader Admitting the True Purpose of the Muslim Refugees – Eagle Rising
 5. Here’s Where ISIS Horrifically Tortures Christians Till They Convert to Islam or Die
 6. Muslims and the West – September 18th, 2015
 7. Imam tells Muslim migrants to ‘breed children’ with Europeans to ‘conquer their countries’ and vows: ‘We will trample them underfoot, Allah willing’
 8. The New Threat from Islamic Militancy by Jason Burke review – important and impressive
 9. Imam to Muslim Migrants: Breed With Europeans To ‘Conquer Their Countries’
 10. Obama Throws Christian Refugees to Lions by Raymond Ibrahim
 11. Video Shows Muslim Leader Admitting the True Purpose of the Muslim Refugees
 12. Buhari needs God-fearing, patriotic ministers – Iman
 13. Paris Attacks
 14. Some thoughts on the Paris attacks
 15. Editorial: Belgium Attacks Expose Biased Media Coverage
 16. The Brussels Attacks: A Paris Perspective
 17. Understanding ISIS’s evolution
 18. Terrorism
 19. Possible Signs of False Flag in Brussels Now Emerging
 20. Should Brussels Attacks Impact Your Travel Plans? Rick Steves Says No.
 21. Islamic State Claims Responsibility for Brussels Attacks
 22. Brussels, Europe’s jihadist breeding ground, now itself under attack
 23. Following terrorist attacks, Antwerp Jews told not to wear Purim masks
 24. Speaker Ryan: ‘Our Prayers Are with Brussels, as Is Our Solidarity’
 25. Terror attack in Brussels. You still don’t think Europe won’t burn this summer?
 26. Misunderstandings of Islam: Violence and Riots Break Out in Molenbeek
 27. The Daily Toast: Weaken The Nation State, Breed More Extremism
 28. France Makes Major Shift Toward Fascism in Wake of Paris Terror Attacks
 29. A Culture Comes Together From Paris Attacks
 30. Aftermath of the Paris attacks
 31. ‘It’s a criminal gang pretending to be a state’: Discontent grows in ISIS ‘caliphate’ as oil funds dry up
 32. The Great ISIS Recession
 33. The Long Fight Against ISIS
 34. Terror attacks inspired in Syria and made elsewhere in the world
 35. ISIS Losing Twitter War
 36. Islamic State Gang Forging Passports for Muslim Migrants
 37. Sydney: Muslim-convert teen wife of ISIS suspect arrested on terror charges
 38. Former Guantanamo detainee among 4 arrested in Spain, Morocco for Islamic State ties
 39. Europol: 5,000 Islamic State militants walk free in Europe
 40. U.S. eyes ways to toughen fight against domestic extremists
 41. 5000 ISIS terrorists sneak into Europe disguised as ‘refugees’
 42. Governor of Yemen’s Aden Survives Al-Qaeda Suicide Car Bomb Attack
 43. Terror plot accused ordered to stand trial in Sydney
 44. Top European Law Enforcement Official Has Dire Warning About
 45. Islam and Presidential Politics
 46. The New Threat from Islamic Militancy by Jason Burke review – important and impressive
 47. Terrifying Video Shows Muslim Leader Admitting the True Purpose of the Muslim Refugees – Eagle Rising
 48. Video Shows Muslim Leader Admitting the True Purpose of the Muslim Refugees
 49. Huge Numbers of Muslim Males (‘Migrants’) Board Train in Croatia
 50. Buhari needs God-fearing, patriotic ministers – Iman
 51. Dallas Cair Director: “Muslims Are Above the Law of the Land.”
 52. Life as Usual
 53. Why the romanticising of Hizbul Mujahideen terrorist Burhan Wani has to stop
 54. Hyderabad ISIS module busts myth that poverty, lack of education cause for terrorism
 55. Media supporting terrorists happens only in India: Former R&AW official
 56. Malaysia: Playing with Religious Extremism Fire
 57. On a Day Like Today
 58. Why is it always France?
 59. France Attack: More Than 84 Dead As Truck Filled With Bombs Crash Into Crowd.
 60. Terror attack in Nice!!!
 61. A Celebration ended with terror
 62. Hell is empty and all the devils are here
 63. This morning I grieve for Nice
 64. France reels as Bastille Day attack leaves 84 dead in Nice
 65. Tragedy in Nice latest in string of terror attacks in France
 66. France again; terrorism plunges world in chaos as 84 die in bus attack
 67. SitRep: Horror in Nice as Death Toll Rises to 84
 68. Nice Attack
 69. Nice Attack: The Story So Far
 70. Nice: A Day Of Horror
 71. Nice terror- French-Tunisian identific
 72. France: 80 dead in Nice terror attack
 73. Nice terror French-Tunisian identification papers found
 74. Nice Terror- “Keep Eiffel Tower Dark until ISIS conquers France”
 75. Move over guns and bombs; enter trucks, knives and rocks
 76. Run them over with your cars, ISIS had said in a 2014 video
 77. Nice truck attack leaves France and the world in shock
 78. The Damn Truck (Crushing People in Nice)
 79. Truck Crashes Into Crowd In Nice, France; Killing At Least 77
 80. Truck Plows Through Crowd In France, Killing At Least 84: Two Of Them Texans
 81. Video shows the chaos in Nice as gunshots rang out between police and a terrorist
 82. Harrowing video shows the final moments before the horror in France on Bastille Day
 83. Police sources: ID found in truck used in Nice attack
 84. Nice terror despite France being under state of emergency: “you asked for it”, says ISIS
 85. At least 84, including 2 Americans, dead after truck rams crowd in France
 86. Hollande Warns What Obama Won’t: Islamic Terrorism Is Real
 87. How You Can Support France Following the Terrorist Attacks
 88. #DontPrayForNice
 89. Alright, terrorists, you win
 90. A father and son from Texas are among the dead after the horrors in Nice, France
 91. This is not Nice, but….
 92. How to react on Nice attack?
 93. It’s time to get serious …
 94. Here’s How World Leaders Are Reacting to the Terrorist Attack in Nice, France
 95. Vatican Condemns Nice Terrorist Attack
 96. 15 July 2016. Vova on Terrorists
 97. Explaining Terrorism
 98. A few thoughts on Nice
 99. For Nice, Orlando, …
 100. Could More Pedestrianisation And Better Public Transport Be A Weapon Against Terrorism?
 101. I could easily have been there…
 102. As Long as There Are People
 103. Humans, but No Humanity
 104. Whack a Mole
 105. How far will we go to protect ourselves?
 106. Ignore the news
 107. Healing
 108. Should I love or should I hate
 109. Are All Lives Equal?
 110. The consequences of inequality
 111. Enough is Enough- The cause of Suffering is not a Mystery
 112. Why we should try to understand violence
 113. un câlin pour un allié (a hug for an ally)
 114. Panel Discusses Human Rights
 115. Combating terrorism [EU Legislation in Progress]
 116. Daily Takes: Unbridled Fanaticism
 117. Terror Is A French Word
 118. Who Wins the War on Terror? Love wins.
 119. We’ve got to find a way
 120. Profit in Peace
 121. L’amour c’est tout.
 122. Love. Above all.
 123. The reality of love
 124. Husband Of Jo Cox Issues Plea Asking For People To Unite Against Hatred
 125. #prayfor
 126. Prayer for Nice, France
 127. Pray For The World
 128. No Contingencies
 129. Our Amazing Brains
 130. God’s Guarantee to Adam’s Race
 131. A Limited Time?
 132. The Best Is Yet to Come
 133. God All-Powerful

20 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Headlines - News, Pictures of the World, Religious affairs, Video, World affairs

The Meaning of Paris

 • Paris already reeling from January’s attack on Charlie Hebdo + a Jewish deli  > most recent attacks > breaks proverbial camel’s back.
 • world’s fears come to fruition + Daesh (ISIS or Islamic State) claimed responsibility => French President François Hollande dubbed attacks an “act of war”
 • act of terrorism > forced to reconsider, by political forces at home and abroad, military strategy.
 • Will more airstrikes be a possibility? Will the President send more special forces? Will “boots on the ground” no longer be theoretical, but a reality?
 • geopolitical implications>  current refugee crisis = most pressing since World War II.
 • status of thousands of refugees = inexorably more complicated in wake of this attack.
 • surge in support among anti-immigrant, Eurosceptic parties across Europe + National Front in France.
 • broader societal implication of this terrible event in France = Islam
 • social media show 2 specific trains of thought: 1.use this attack as referendum on Islam in its entirety + 2. claim “terrorism has no religion.”
 • > both miss an important point.
 • Assigning collective responsibility to a diverse group of over 1 billion people the actions of one specific militant group = tremendous error in logical and moral reasoning
 • blaming this attack on Islam as a whole simply validates Daesh’s worldview of a battle between Islam and the West.
 • Awoefully unwise to evade a pointed criticism of very particular strains of Islam > Wahhabism and Salifism
 • call out these dangerous worldviews = brand of Islam Daesh dedicated to = outrageously antithetical to all the values of Western democracy.

+

Preceding:

Paris Attack and Ranting

Spike In Anti-Muslim Attacks Casts Spotlight On Government Policies

Human tragedy need to be addressed at source

Before you blame All Muslims for the terrorist attack in Paris

Solidarité: The Paris Attack and the Refugee Crisis

A husband’s heartbreaking tribute to his wife killed in the Paris attacks

++

Find also to read:

 1. Paris attacks darkening the world
 2. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks
 3. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 4. Massive police operation in northern Paris suburb of Saint-Denis
 5. French Muslims under attack
 6. Do we have to be an anarchist to react
 7. Wrong ideas about religious terrorism
 8. Human tragedy need to be addressed at source
 9. If Europe fails on the question of refugees, then it won’t be the Europe we wished for

+++

Sportocracy

Eiffel-Tower-390271

Barbarism has once again descended on the French capital. Yesterday’s terrorist attacks in Paris, which have left 129 dead and hundreds others wounded, have unleashed a profound sense of panic as well as a mass mobilization of solidarity around the world for the victims that will – hopefully – serve as the antidote to the unprecedented terror that has now gripped the iconic city.

In events like these it is easy for well-intentioned individuals to want to avoid thinking about any broader social and political implications. But as these discussions will invariably appear, they must be considered.

Paris was already reeling from January’s attack on Charlie Hebdo and a Jewish deli but these most recent attacks – again on locations that define “normalcy” for most Parisians: the national stadium, a concert hall and restaurant – may ultimately be what breaks the proverbial camel’s back.

Now that the world’s fears have come…

View original post 1,068 more words

4 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Headlines - News, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs

Helping each other with prayer to start the new academic year

It is a tragedy, as we will read tomorrow, that

“the god of this world has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel …” (2 Corinthians 4:4).

We have no other choice than to live in this world where so many are blinded. We also do have to do with the many pains we may have to endure. Though we should know many pains and discomforts could be helped to be lessened or being softened by others.
Each of us is here in this world to help the other. Though not many are interested in doing that.

File:2014 – 2015 school year opening ceremony at Hanoi – Amsterdam High School (20140905 065058).jpg

2014 – 2015 school year opening ceremony at Hanoi – Amsterdam High School

Once again a new academic year has started and we are off again on the roads, having the children back to school, having the parents back to work after their Summer holiday.

How many of them can see which wondrous blessings we have that

“God, who said, ‘Let light shine out of darkness’,

has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ? (verse 6).

2 Corinthians 4:5-10 UKJV  (5)  For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus’ sake.  (6)  For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.  (7)  But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us.  (8)  We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;  (9)  Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;  (10)  Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body.

Our world was created out of the void when there was only darkness, but God called for light. That ‘light’ shone physically as creation began so long ago, but the wondrous fact for us is, as we will read in chapter 5,

“if anyone is in Christ, he is a new creation” (verse 17).

The apostle Paul in his 2nd letter to the Corinthians makes so many points which also requires our attention in this 21st century. He shows the interaction of events and the great value of prayers in all the difficulties they and he are experiencing.

All the kids who went back, or for the first time to a ‘new’ school’ shall have to learn to face different situations which are not always pleasant. Even for those who became a Christian there is no escape, they too shall have to share abundantly in Christ’s suffering. But we can give our kids some hope because we also do know that through Christ, we share abundantly in comfort too.

2 Corinthians 1:2-5 UKJV  (2)  Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.  (3)  Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;  (4)  Who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.  (5)  For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds by Christ.

It is, writes Paul,

“the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction …” (verses 3,4).

This is a comfort we have a responsibility to pass on to others.

This passing on to others is too much and too often forgotten. Many do want to have the blessings, but do not want to do anything in return. They want the grace but do not ask them to tell others about it.

To find people who are willing to preach is very difficult. To find people who are willing to share their knowledge about certain things of this world, like geography, history, ways of constructing a house, or how to keep a healthy family seems to be very difficult. For some time we have been looking for some extra writers on this website, though nobody seems to be interested to join us and to share his or her knowledge for free.

Let us meditate and reflect on the interaction of events we have personally experienced. It seems when we start talking about God and about his son and show others our love for them, we seem to get a negative response and to be kept aside. Suddenly co-operation or interest seems to stop at all sides.
The more we have been active in the service of Christ, the more clearly we will perceive this.

In Paul, the Corinthians saw the most outstanding example of service.

“The afflictions we experienced”,

writes Paul, was such that they were so utterly burdened beyond their strength that they despaired of life itself. We in our regions do not have to be worried so much about that, but several people in several countries, like Syria, Iran, Iraq, Pakistan and many African countries are facing prosecution. We may not be unaware of the affliction many experienced in Asia and Africa.

2 Corinthians 1:6-8 UKJV  (6)  And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.  (7)  And our hope of you is steadfast, knowing, that as all of you are partakers of the sufferings, so shall all of you be also of the consolation.  (8)  For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, insomuch that we despaired even of life:

We, in our safer regions also have to undergo problems, shunning and are not always facing a nice life. But we have set our hope that Jesus will return and that he and his God, Who is also our God (the God of Abraham), will deliver us again. Though we have to remember that like at the time of the apostles,  they had to be helped by prayer, so that many will give thanks on their behalf for the blessing granted them through the prayers of many, we too need such help.

2 Corinthians 1:9-10 UKJV  (9)  But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raises the dead:  (10)  Who delivered us from so great a death, and does deliver: in whom we trust that he will yet deliver us;

We cannot just rely on people. We like Paul have to realize that we must rely not on ourselves but on God (verse 9).

2 Corinthians 1:9-11 UKJV  (9)  But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raises the dead:  (10)  Who delivered us from so great a death, and does deliver: in whom we trust that he will yet deliver us;  (11)  All of you also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.

Having set our hope that he will deliver us again, (verse 10), does not mean that we do not need each other, and that we should not help each other. We still have to be loving for each other and helping each other.

Paul makes an appeal that we should specially take notice of. He tells the Corinthians,

2 Corinthians 1:11-12 UKJV  (11)  All of you also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.  (12)  For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly toward you.

Other apostles came with similar requests to their flock.

Romans 15:30-32 UKJV  Now I plead to you, brethren, for the Lord Jesus Christ’s sake, and for the love (o. agape) of the Spirit, (o. pneuma) that all of you strive together with me in your prayers to God for me;  (31)  That I may be delivered from them that do not believe in Judaea; and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints;  (32)  That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.

As in the early centuries of this common era there was a need of preaching, the apostles going around in the region to tell the Good News, we too today need some people full of hope who are willing to go into the ‘fields’ and to let others know about that Good News. We do want to tell others the Gospel of the Good News, but we too need help from others. We can use some backing.
Not only could we use some additional authors willing to share writings with people from all over the world. We, like the apostles need also your help with prayer.

As the apostles asked for help we also dare to say like the apostle Paul did:

“You also must help us by prayer so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us by the prayers of many” (verse 11).

Many are aware today through the almost instant communication the internet provides of the desperate situations some Iranian believers have experienced. There are also Pakistani believers who are experiencing persecution, and a few truth seekers who have felt it wise to return to Afghanistan. Let us help them by prayer.

Also, may we, as Paul writes in chapter 2, spread

“the fragrance of the knowledge of him everywhere. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved …” (verses 14,15).

We may be unto God a sweet savour of Christ, in them that are saved, and in them that perish, but should we also not show that we are willing to step in the footsteps of that masterful rabbi?

As of God, in the sight of God we should not hesitate to speak in Christ and to show others the Way to God.

It is not because we can see so much tragedy, having so many people living in a way God would turn His eyes away, that we can not live according to His ordinances and want to show others there is a different way than the way this world has chosen.

On this platform we do want to show others this different way. To do it just on our own is not so easy. We could do with some extra hands.

Everybody has some field in which he or she is good. So everybody should be able to find something to write about which could be enlightening and educating for the others.

Having a new academic year, would this not be a good start to provide your input?

From your professionalism is there nothing you can contribute to our community and to bring some more knowledge to others, believers and non-believers in God?

Is the time not ripe to take up the pen and to join those who believe we should share more with others? It is out of love that we should share more with others. And believe it, there is lots to share about, and it has not all to do with religion.

In case you are not good at writing, you too can help, by praying for us and by letting others know our site. Promotion is always something that can help as well and motivate to continue our work. (Be sure it does not harm to motivate others now and a while.)

We do hope we can go into a fruitful new academic year in which we shall find some interested souls to join us and to share with us the love for this globe where we may reside in peace.

Please do pray for all those in need and also pray for our work, that we also may reach people in need and help them.

+

You may find about prayer:

Praying and thinking positively

Get into the habit of dealing with God about everything

God, my father, my closest friend

Laboring in the Vineyard or Sitting on the Hillside with Jonah?

What moves mountains?

 Trust!

++

Additional readings:

 1. Walking alone?7000 to 20000 words spoken each day
 2. Natural inclinations and Praying and asking
 3. Praying and acts of meditation without ceasing
 4. Praying is surrendering in all circumstances
 5. Be sound in mind and be vigilant with a view to prayers
 6. Be vigilant with a view to prayers
 7. Looking for True Spirituality 6 Spirituality and Prayer
 8. Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
 9. Do You Expect God’s Answer
 10. Being sure of their deliverance
 11. Old Man of Prayer
 12. Biblical Prayer at Tabernacle Site Shilo
 13. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #15 Exposition before the Creator
 14. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #16 Benefits of praying
 15. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #17 Sorts of prayers
 16. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #18 Fulfilment
 17. Praise Jehovah
 18. Always rejoicing
 19. Praying constantly Giving thanks for everything

+++

Further reading of interest:

+++

8 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs, Spiritual affairs, Welfare matters, World affairs