Tag Archives: 1930s

Wanneer Joden uitschelden een routine werd

Sinds 2014 mogen we zeggen dat in Nederland, België en Frankrijk als het ware niet speciaal werd opgekeken wanneer Joden werden uitgescholden.

Mannelijke Moslims kregen niet zo veel opmerkingen als vrouwelijke moslims; Zij die te gesluierd rondliepen konden wel op reacties rekenen. Maar toch mag men zeggen dat zij in het algemeen minder last hadden dan de Joden. Joden kregen het niet alleen aan de stok met moslims, maar kregen ook haatwoorden van “mensen van hier”.

Vijf jaar geleden viel het oudere mensen, die de jaren ’30 hebben meegemaakt, al op dat wij in zekere zin terug naar die periode aan het gaan waren. Maar velen vonden erg genoeg ook dat de Jodenhaat vandaag de dag veel agressiever is dan voorheen. Het komt ook in een andere vorm tot uiting. Een soort vreemde macht.

In Nederland en België begonnen de oma’s en opa’s hun kleinkinderen aan te moedigen om deze contreien te verlaten. Ook al mocht Israël niet zonder gevaar zijn kon het daar toch beter zijn en kunnen wij er op rekenen dat de staat Israël voor ons zal zorgen. Vele Joodse gezinnen vonden het de laatste jaren dan ook veiliger om België te laten voor wat het was en hun intrek te nemen in het “Beloofde Land”.

Voor hen die in Nederland, België of Frankrijk wonen hangt de verhouding tegenover andere inwoners van die streken af van hun herkenbaar joods zijn en hoe zijt geloof al of niet uitdragen. Hoe minder herkenbaar als Jood hoe minder men met de Jodenhaat geconfronteerd word. Maar zij die zich als jood ben een ambassadeur van Israël voelen zullen echter ook meer weerstand vinden en verantwoording moeten afleggen voor wat de staat Israël allemaal aanricht.

Bij opperrabbijn Jacobs waar in 2014 te Amersfoort ruiten werden ingegooid en hij regelmatig uitgescholden werd valt het op dat uitschelden eigenlijk al routine is geworden. Hij zei

“Dat zie je van kilometers ver aankomen. Joden zijn daaraan gewend. Het is een realiteit waar iedereen mee leert leven. Daarom heb ik eieren voor mijn geld gekozen in plaats van blijven hopen dat de situatie verbetert.”

Hij schrok er ook niet van als er naar hem of zijn medebroeders

‘Dood aan de Joden’

werd geroepen in de Haagse Schilderswijk om dat dit al al jaren wordt geroepen. Hem stelt het hem niet zo teleur daar hij zich wel Nederlander aanschouwt, maar dat Nederlands zijn zijn identiteit niet laat bepalen. Hij zei

“Ik voel me ook Nederlander en heb liefde voor het land. Maar ik ben opgegroeid met het idee:

‘Ik heb een eigen land en dat is Israël.’

Omdat mijn Nederlandschap niet echt mijn identiteit bepaalt, ben ik nu niet zo teleurgesteld. Bovendien, als er sprake is van teleurstelling, is die al eerder bevestigd tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

Voor hen die tijdens de tweede wereld oorlog zijn geboren of daarna, zijn er enkel de verhalen van onze ouders en grootouders. Sommigen behoren ook tot ouders die als kind waren opgevangen bij anders gelovigen. Dat maakt het dan weer zeer moeilijk hoe dat Joods zijn te plaatsen en geen verraad te voelen voor hen die onze familieleden in bescherming namen. Bij meerderen kan dit een zeer grote druk teweeg brengen. ook kunnen er opgevangen kinderen in een christelijk gezin opgegroeid zijn en zo met het christelijk geloof verstrengeld zijn geraakt dat het Joodse geloof op de achtergrond geraakt. Maar nu kunnen hun kinderen of kleinkinderen zich weer naar die Joodse wortels begeven of voelen zij zich toch sterk tot die Joodse wortels aangetrokken.

Van de kinderen of kleinkinderen van bij christenen opgevangen Joden, die sterk beïnvloed zijn door het christelijk geloof, zijn er dezen die wel aan nemen dat Jezus Christus de Messias is. Maar beseffen zij ook dat die Jezus een Jood was met de naam Jeshua die ook de God der Joden aanbad en niet zichzelf (zoals vele christen geloven). De nakomelingen van het Kindertransport zitten soms met een dilemma, vooral ook als er geen bewijzen meer zijn van de vroegere moeder of grootmoeder, mits deze in de kampen zijn omgekomen. De Joodse lijn lijkt dan zo verbroken of niet meer terug vindbaar. Maar diep in het hart is er dan wel dat Joodse gevoelen. Sommigen hebben gelukkig nog enkele aandenken aan hun Joodse voorouders en zoeken deze lijn weer sterk te maken. Ook al zou het voor hen inhouden dat zij nu Jeshua als de Messias aanschouwen en zo ook deel zouden kunnen uitmaken van de Christenheid. Echter willen zij duidelijk afstand nemen van het Christendom waar er christenen zijn die een Drie-eenheid aanbidden in plaats van de God van Abraham.

Voor deze die het Joodse verwantschap aanvoelen maar ook Jeshua als de Messias willen aannemen is het dikwijls nog moeilijker dan de Joden die nog uitkijken naar een eerste komst van de Messias. Als Messiasbelijdende Joden zijn die gelovigen die Jeshua als Messias aannemen in vele gevallen niet welkom bij andere joodse gemeenschappen. Maar bij vele christenen zijn ze ook niet welkom omdat zij weigeren Jezus als hun god te nemen. Dat maakt hun ergens wezens die nergens bij lijken toe te behoren en als eenzaten het langs nog meer kanten het te verduren krijgen, van Joden, Christenen en Moslims. Dezer dagen maakt dat het ook niet makkelijker.

Wij weten wel dat er rabbijnen zijn die zeggen dat het jodendom buiten Israël er is als een soort bijproduct van het hoofddoel: Israël. Maar als Messias belijdende Joden of Jeshuaisten beseffen wij dat Jeruzalem de hoofdstad zal zijn van het Beloofde Land Israël, maar dat Gods Koninkrijk zich ook zal uitstrekken naar alle landen van de wereld. Gods Koninkrijk zal plaatsgrijpen maar eveneens hier en wij geloven dat wij allemaal mogen uitkijken naar die komende vrede over de gehele wereld, en niet enkel naar een klein stukje in het Midden Oosten.

+

Lees ook

 1. Kritiek op Israël niet gelijkstellen met antisemitisme
 2. Geïnstitutionaliseerde discriminatie
 3. Wereld herdenkt Auschwitz met overlevenden
 4. Islamitische terreur doet hulp aan Palestijnen verminderen
 5. Geen groeiende moslimhaat in Europa, maar groeiende jodenhaat
 6. Over de ‘normaliteit’ van antisemitisme in Europa
 7. Jeruzalem en Joodse en Christenen hun angst voor uitsluiting
 8. Amsterdamse Joden voelen zich steeds onveiliger.
 9. Waarom vele van onze broeders zich stil houden voor de buitenwereld
 10. Europees spilland en antisemitisme
 11. Niet te negeren gebeurtenissen rond Joden in België
 12. Prinsesjes en carnavalstoestanden #1 Aalst Carnaval 2019
 13. Haat tegen verarming en tegen Israël nieuwe manier om Joden te haten
 14. Gemelde antisemitische voorvallen neemt toe

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

The American democracy wasn’t built in a day, but it could be destroyed swiftly and imperceptibly

An American lady who felt compelled to write a novel of hope and who want us to keep our hearts open and act within love instead of reacting out of fear looks at her own country where some one pulls the strings in a dangerous manner.

She writes

Believe me when I tell you that living in the U.S. right now is like being on a nonstop roller coaster ride, minus the thrill. I don’t understand the mindset of those who think our current POTUS is America’s savior. Perhaps they’re not dependent on healthcare for their lives. Perhaps they don’t live paycheck-to-paycheck. Perhaps they’ve never experienced having the rug pulled out from under them. Or perhaps they’ve experienced all of these and are so desperate for change that they cannot see through all the lies.

One has only to read how Hitler came to power in 1930’s Germany to see the analogous framework already established here in the U.S. Denying this or accepting it as a benign trade-off is extremely dangerous. Our democracy wasn’t built in a day, but it could be destroyed swiftly and imperceptibly. However, I remain hopeful.

Photo by Ningren

I know the old patriarchal world order is dying; and as with anything facing imminent death, it’s digging in its heels for a last stand. Conditions might even get worse before the beast takes its final breath. Yet I will not be daunted. I won’t allow the power elite to rob me of hope; or worse yet, scare me into questioning what I know to be true.

Humankind is skating on the edge of heightened consciousness. But in order to fully know and appreciate expansion, one must experience constriction. We are germinating in the rich soil of explosive growth. The challenge is keeping our wits about us while embroiled in chaos. Which brings me back to my reason for writing this.

Continue reading:  Chronic Illness Update

3 Comments

Filed under Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Health affairs, Lifestyle, Political affairs

Seeds from the world creating division and separation from God

These days we can find more than one politician trying to sow division in his own country and in the world. The are very handy bullies who can keep their outlook unchanged like a good strong high quality wig. their periwig may be their trade mark, hiding what is underneath that peruke. Like postiches are fake people may not forget those words spoken by such politicians may also be fake.

We can hear those politicians, which claim to be Christians, picking on Jews, Muslims and immigrants, trying to hide the internal more important matters, and trying to please the people their tickling ears, who want to find a scapegoat for all the problems of their own country. The last few years our Jewish community already felt the pressure, having to face an increase of bullying, making that several Jews decided to leave Belgium and to go to Israel, where the violence seems to frighten them less than here in Belgium.

Shoebat asks why Christians, before they start ‘picking on Jewish, Muslim or immigrant dumpsters, are joining another dumpster instead of cleaning up the growing neopaganism in their own backyard?’

Fact is, so many, be they Catholic, Orthodox or Evangelical, are looking the other way, that for the sake of being anti-immigrant, they support the heathen. {The Greatest Abandonment Of Christianity In The West Is Happening And The Whole World Is Being Plunged Into Paganism As Biblical Prophecies Reveal}

He should know, like the whole world should know, that at this present day satan, the adversary of God, is throwing a lot of seeds on this globe which shall infect many other seeds wanting to grow up on this earth which is warming up for a less pleasant climate change and for bad times to come.

It are those seeds sown by the adversary of God, which are clearly no seeds of love, or seeds of peace, who by growing up, getting bigger than the slower growing seeds of godly people, that want to convince those who believe in the True God, that they are wrong and that they should believe in the god of the world, making that they shall have it much better than now as believing naive guys.

Those contemporary seeds want those who believe those very old books to come to see that the symbols they are carrying are the signs for better times. They are proud of their tattoos which should be a sign for the world that the world belongs to them. In a way, they are right. The world belongs to them. God has given the world in the hands of man. The adversary of God already for some time has the right to proof to the Divine Maker he can do it better than the Creator Himself.

In ancient times there where the idols of Egypt and it looks like we are gone back to them. We can see many carrying again those very well known symbols of the sun and pagan elements.

Europe and many of the slavs are veering away from Christ’s church returning back in masse to pre-Christian paganism, all with deities that honor “the sun” just as John predicted in Revelations. {The Greatest Abandonment Of Christianity In The West Is Happening And The Whole World Is Being Plunged Into Paganism As Biblical Prophecies Reveal}

At the closing times there will be division. People shall come to fight each other for many reasons, one of which religion shall taken as a point of discussion. The different religious groups fighting against each other, even Christians forgetting the agapé love of the preaching of Christ and his apostles, not willing to be open minded for people who have an other faith or come from other nations.

Isaiah 19 speaks of neopaganism spread from Egyptian mythology which will be the hallmark of the world prior to Christ’s coming. The ultra-nationalist movements from Europe all the way to slavic nations derive from Thor, the sun god in Norse mythology was also the Egyptian Osiris and Kneph, the Phœnician Bel or Baal, and it is accepted freely when slavic neopagans call upon the same God when they invoke Perun.

The American and European Alt-Right’s obsession with a mythical ancient Egyptian deity, Kek, is also Egyptian, while “the Hindus, Persians, Egyptians, Greeks, Romans, and Celts have all yielded striking comparisons [to each other], and the Norse Gods display significant resemblances to members of other pantheons” (A History of the Vikings, Oxford University Press, P.p, 319). {The Greatest Abandonment Of Christianity In The West Is Happening And The Whole World Is Being Plunged Into Paganism As Biblical Prophecies Reveal}

In the previous years we could feel how the right wing movements became more into the light, not hiding any more, but shouting loud, wanting to get rid of Jews and Muslims. Again Christian churches where silent, in the same way a mosques did not come out to tell people ISIS and other  Muslim fundamentalists where not real Muslims but bringers of hate, not acting like a Muslim should do.

All over Europe we can see the right wing parties getting stronger, making people afraid of the Muslims, Jews and of those who come to look for refuge. The refugees and immigrants are not welcome for them. There is no place in their heart to foster for those in need or fleeing from the war regions in the East or South.

1442206658849

The Lambda. The symbol of identitarians and many neo-Nazis

Shoebat writes

The devil will use antisemitism, stupid, where every evil is blamed on the Jews. And this is currently brewing like never before since WWII. While critiquing Jews is valid, the evil is this unbalanced view that is sweeping western nations like a storm accusing Jews to supersede gentiles in doing mischief. And its coming from claiming Christians who do not consider that antisemitism in Christianity is a heresy, condemned by the church as mortal sin since it stems from ultra-nationalists leading their nations to commit genocide. Today, there is a tremendous rise in antisemitism. It has become a silent reality getting us ever closer to fulfilling Zechariah 12. {A Horrific Storm Of Evil Is Rising Up And Is Sweeping The World, It Is Leading Europe Into The Hands Of The Antichrist}

According to him

Saddam Hussein appearing in a courtroom after his capture, Baghdad, Iraq.

Saddam Hussein, also spelled Ṣaddām Ḥusayn, in full Saddam Hussein al-Tikriti whose brutal rule was marked by costly and unsuccessful wars against neighbouring countries.

The first phase began around three decades ago when the West declared war hailing Saddam Hussein as the major threat to the world. And when the true prophets warned “this is a bad idea” the prophets were burned alive. Then it took a decade or two to recognize the prophets were right all along.

Then the next evil phase began when a new spring gushed forth out of the bottomless pit declaring that Middle East dictators are the major threat to the world. The false prophets declare it “an Arab Spring” and they blessed it. And when the true prophets said “this too is wickedness” more true prophets were burned alive. The west then went full-throttle on pumping this Arab Spring to gush forth the waters which became wormwood, and many people died from the water, because it had been made bitter.

The west, as it turns out, commenced an evil plan. Germany aided the Islamist evil dragon Turkey which spewed a flood of Muslim immigrants, locusts if you will, into the heartland of Europe. Now the European masters did not have to convince the masses to aid in the ultimate evil plan, the third phase. Instead the masses on their own declared and complained to their masters that aided and abetted this wormwood shouting that the Muslim immigration is the ultimate major threat to the world. {A Horrific Storm Of Evil Is Rising Up And Is Sweeping The World, It Is Leading Europe Into The Hands Of The Antichrist}

We can clearly see how anti-Semitism was growing in Europe and now has reached the United States of America as well. It is stemming not just from the typical anti-Israel liberals, but according to Shoebath from western conservatives who do not heed Zechariah’s warning.

Today the rise of neopaganism reveals a disturbing trend becoming the fastest growing religion globally and is also virulently antisemitic and contra-believers of God, be it Jews, real or non-trinitarian Christians or real Muslims. We should be alert that there are also groups who may see what is happening to the Jews but want to blame the followers of the prophet Mohammed, making people afraid of those believers of One God.

We must be careful, for those who are trying to frighten people for the worshippers of Allah. First of all those making others afraid of the worshippers of Allah, is that they forget ‘Allah’ is a title which denotes a god and the God. In Belgium and many other countries ‘Allah’ does not pose so many problems because it is a general title being used to denote a god or God, Who gets also other titles over here like ‘Ene’ or ‘Enige’ (‘One’ or ‘Only One’), Elohim, Dieu and Gott, el (not for the girl of female ‘el’) and El Shadai. I got the impression on the net (for the short time I’m presenting there my own ‘Immanuel site’ or blog) that English speaking people want all others to use the same word for God as they do and how many say the Jews killed Jesus and therefore should be punished and done with. (It would be the same as Jews now saying to a Caucasian “you killed my forefathers so I have to kill you’, though perhaps it could well be that this Caucasian’s father or grand parent really has Jewish blood on his hands, though Christ was long ago put to death not by Jews but by the Romans, which many Christians seem to forget.). Some even want that we all would speak English and use what is according to them the only valuable Bible ‘The King James Version’ as if God would only want to reach His people in English. The other-way round in some Muslim countries there are leaders wanting to forbid Catholics and protestants to use the general term for god or God ‘allah’ because they claim ‘Allah’ is only the God of Muslims. Both should know that Allah is the God of all. They also should know that Allah or God  has a name which is even Holy or set-apart, and which should be known all over the world. That Holy Name is Jehovah and is the Name given to the Most High Almighty God of gods, Who is a Spirit and not a human being or a being of flesh, blood and bones, like Jesus Christ was. He is also a singular God and Being One He wants all to worship Him alone and not having people bowing down in front of graven images or making any pictures or sculptures of Him or any other gods.

ps-copy

Today we can see that the pagan rituals are very much increasing again and that lots of people prefer to take part in those human rituals and pagan festivals, instead of holding to the festivals the Most High Elohim has given or demands His people to keep.

By having gone so far away from the mitzvah or commandments of God, man became ‘bewildered’ and has lost the North. Not having a good compass any more man has chosen for the wrong and more attractive paths.

Walid Shoebat seems not to believe that his American compatriots are also infested with the same pesticide as the European evangelicals. He writes

Most Americans think that Evangelicals are the same universality, believing that these are ‘Israel flag wavers’ just like them. The American evangelical being unique is the most ill-informed. When it comes to this issue, they do not realize that the bulk of what identifies itself as European Evangelicals are quite the different breed. Germany is exploding with Odin worship with a church in kahoot with it, while in the U.S. Evangelicals don’t say much fearing to appear as pro-immigrant. {The Greatest Abandonment Of Christianity In The West Is Happening And The Whole World Is Being Plunged Into Paganism As Biblical Prophecies Reveal}

and continues

While westerners are made to focus on “creeping Sharia,” they forget how Christians in Germany welcomed “creeping Nazism”. The rise of Nazism in 1933 upheld “Christian values”. Just as the Next News Network, Gary Franchi Jr, the Evangelical supporting the Soldiers of Odin for their good deeds, likewise, during Nazi Germany, Germans were persuaded by the statement on “positive Christianity”:

“We demand the freedom of all religious confessions in the state, insofar as they do not jeopardize the state’s existence or conflict with the manners and moral sentiments of the Germanic race. The Party as such upholds the point of view of a positive Christianity without tying itself confessionally to any one confession. It combats the Jewish-materialistic spirit at home and abroad and is convinced that a permanent recovery of our people can only be achieved from within on the basis of the common good before individual good.” (from Article 24, 1920 Nazi Party Platform)

And just as these deceived Europeans during Nazism, they are doing it again. Everything repeats, there is nothing new under the sun.

And just as it was in WWII, what they all have in common is “antisemitism” “ultra-nationalism,” and a “racialized” understanding of morality.

Kirchenratswahlen am 23. Juli 1933: Wahlpropaganda mit SA-Unterstützung vor der St.-Marien-Kirche am Neuen Markt in Berlin

And if one thinks it is the Catholic, or the Orthodox who were the main players, I remind, it was the Evangelicals in Germany who were the bulk of the masses deceiving while being deceived in the 1930s. These comprised of 28 regional churches or Landeskirchen, the bulk of German churches, that included the three major theological traditions that had emerged from the Reformation: Lutheran, Reformed, and United. Most, the bulk majority, of Germany’s 40 million Protestants, were members of this church, although there were smaller so-called “free” Protestant churches, such as Methodist and Baptist churches that withstood Nazism.

Flag of the Deutsche Christen or German Christians 1934

During the 1920s, a movement emerged within the German Evangelical Church called the Deutsche Christen, or “German Christians.” The “German Christians” embraced many of the nationalistic and racial aspects of Nazi ideology, which is exactly what we see rising today. Once the Nazis came to power, this group sought the creation of a national “Reich Church” and supported a “nazified” paganized version of Christianity.

{The Greatest Abandonment Of Christianity In The West Is Happening And The Whole World Is Being Plunged Into Paganism As Biblical Prophecies Reveal}

Wandlung der DC-Embleme 1932 – 1935 – 1937

It is very clear for us in West-Europe that we can see a very similar situation as in the 1920ies1930ies and that we similar dictatorial right wing figures rising up and misleading the citizens of their country. America being the first country in the series where the right wing weapon lobby has won and is going to do everything to get other coloured and other believers out of ‘their nation’. Soon we might see Wilders in the Netherlands and Marine Le Pen following in the footsteps of the new dictator Donald Trump, who shall take care that all those who do not agree with him shall disappear from the stage of his theatre.

Europe and other countries should be aware how they should be careful not to fall in the trap of those bad seed, the weeds being sown all over America and Europe, not to become infested with a dangerous virus, which not only shall kill many of the ones not like by many, but worst of all, killing lots of innocent people and bringing horror all over the world.

We should be warned and better know our real enemy.

+

Preceding

Seeds to be planted soon

Seeds of promise

Seeds, weeds and kingdoms

Unbelief, faith and mustard seed

Engagement in an actual two-way conversation with your deities

Solstice, Saturnalia and Christmas-stress

 

++

Additional reading

 1. Hamas the modern Philistines
 2. Religious Practices around the world
 3. Unprecedented violence against protesters and social protest
 4. Social media a destabilisation tool in the Middle East and Syrian conflict
 5. Protest against Tzahal concert in Antwerp
 6. Migrants to the West #6
 7. 2014 European elections
 8. 2015 In the Picture
 9. Israel the Oil and Gas Opportunity
 10. Foreign workers and immigrants
 11. Silence, devotion, Salafists, quietists, weaponry, bombings, books, writers and terrorists
 12. A world with or without religion
 13. Knife-trust in democratic sore back
 14. January 27 – 70 years ago Not an end yet to genocide
 15. Nigel Farage called Donald Trump’s victory ‘bigger than Brexit’
 16. 25 Orthodox rabbis issued a statement on Christianity
 17. The American clouds of Anti-Semitism
 18. French Muslims under attack
 19. Declaration of war against Islam and Christianity
 20. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 21. Bible sayings about God
 22. Two states of existence before God
 23. Disobedient man and God’s promises
 24. How long to wait before bringing religiousness and spirituality in practice
 25. You cannot change anything in your life with intention alone
 26. Looking for answers on the question Is there a God #2 Pantheon of gods and celebrations
 27. Picking Stones
 28. Apple of Gods eye
 29. Have no other gods besides Me
 30. Sow and harvests in the garden of your heart
 31. Bearing fruit
 32. Agape, a love to share with others from the Fruit of the Spirit
 33. Improving the world by improving the Faith

+++

Further related articles

 1. An Another Way
 2. What Seeds Are You Planting? (365 Days of Daring Faith — DAY 293)
 3. Sowing the Wind
 4. We Do Not Save, Only Plant
 5. our words matter…
 6. Spread the Gospel
 7. ignite hope…
 8. The art of Love
 9. The Harvest
 10. The Apple Tree
 11. The Orchard of Your Life, Tom Moore
 12. Faith’s Checkbook: Pruning For Fruit-Bearing
 13. Matthew 21:18-22: Withering the Fig Tree
 14. Be A Fruitful Tree In Harsh Weather
 15. Planted to Bear Fruit
 16. You Shall Know Them By Their Fruits…But What is Fruit?
 17. Bearing Fruit
 18. Bearing Fruit for God – John 15:6-8
 19. The First Year of Marriage: Being Spiritual is Not in Tongues-Speaking
 20. The Thin Line Between Pride And Greed
 21. Psalms of the Salter: Some Thoughts on Really Living for the Lord (Psalm 92)
 22. Discernment and God – Philippians 1:9-11
 23. What! No Fruit?
 24. Cookie a day: Don’t Be A Tree That Gets Cut Down
 25. Sanctification by God – John 15:1-4
 26. Post-Truth Bears No Fruit
 27. 4 Keys To Pleasing God
 28. Through Christ – You Can Do All Things
 29. Our Fruit Is Found In Christ
 30. “Fruit Bearing”
 31. Unity: Wisdom is Justified by her Children
 32. Why Don’t You Feel Him With You?
 33. Abiding in the Lord
 34. Following the Leader
 35. rise up and resist…
 36. Restored faith in humanity
 37. Was It Worth It?
 38. What a “normal” day for God looks like
 39. Life Transformation~ Starts with the Seed, the Word of God
 40. Religious Pluralism and Common Sense on Trump’s Inauguration Day
 41. Hate Still Great as Trump Administration Begins
 42. Here’s What Dr. Seuss Thought About “America First”
 43. David Icke and the meaning of Jewish power
 44. To anyone who still supports Donald Trump
 45. Mario Silva: Persistence of anti-Semitism shows world has yet to learn lessons of the Holocaust
 46. What’s in a name? Identity in a reactionary age
 47. Defend The Jews: We Must Never Forget The Holocaust
 48. Tam Dalyell and anti-semitism
 49. London Mayor Sadiq Khan: We Must ‘Redouble Our Efforts’ to Stop Anti-Semitism
 50. Populism is breeding racism, anti-Semitism and Islamophobia: UN chief
 51. Never Forget… Unless You Are The Russian Usurper Donald Trump
 52. Rachel Rozsa *************************** In memory of my grandmother on Holocaust Memorial Day
 53. Remember the Shoah, Not Just the Holocaust
 54. ‘You Get a Gold Star!’: Alt-Righters Celebrate Holocaust Remembrance Day
 55. Alan Dershowitz’ Long Reach
 56. After Trump orders entry ban, airlines bar Iranians from US-bound flights | The Times of Israel
 57. Trump’s Holocaust Remembrance Speech Doesn’t Mention Jews!
 58. Lobby: Trump’s ‘America First’ slogan is antisemitic!
 59. The anti-Semite with the Jewish wife
 60. Anti-American & Un-Jewish (Jared Kushner)
 61. Speak Out In Times of Great Moral Crisis
 62. Redemption is sweet
 63. Watch “What’s Holding the Arab World Back?” ~ PragerU
 64. Hasbara is Desperate to stop David Icke (video)
 65. Deepa Kumar: hating Israel, loving Hamas
 66. Know Your Enemy
 67. Nationalists’ approaches to Jews, Israel and Zionism: Complex relationships
 68. United in Idiocy: Milo Yiannopolous vs the University of Berkeley Students
 69. Next Week in Jerusalem
 70. A former skinhead explains why it’s a mistake for the US to stop targeting right-wing extremists
 71. United States Donald Trump news update

+++

 Related articles

Save

17 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Political affairs, Religious affairs, Spiritual affairs, World affairs

Darkest just before dawn

Marcus Ampe when looking over the happenings of 2016 told his public that when we should have to choose a colour for 2016 it probably would be ‘black’. Even the darkest black colour you might find.

Certainly here in Belgium and neighbouring countries we have seen many black moments caused by people living very close to us. Hundreds of people who lived in cities like Brussels (Molenbeek district), Verviers, Charleroi, Mons, just to name some of the most mentioned living quarters of those who killed many in Paris, Brussels, Frankfurt and further away many cities in Syria. A so called liberation of human race was on their lips by causing so much agony in name for their sort of Islam which has nothing to do with real Islam, a religion which has ‘salam‘ or ‘peace‘ in its name.

2016 may have been the year where Bad came over Good and brought with it Hate over Love. Though many still may believe in

Good over Bad. Love over Hate. {When it looks like hate is winning}

May we really believe that

“Good always wins”?

When we look around us it seems just the opposite. Those who do not mind to swindle and do whatever they can to make themself rich without taking care of others, seem to win. Marcus Ampe warns us for the political scene which is changing drastically almost everywhere in the world, not for the good. He warns for the populism which is going over Europe and the United States as a virus. As a Christadelphian he likes to look at what is prophesied in the Bible and by looking at that sacred book is not at all surprised of what is going on. In his eyes we can follow the notated signs of those old writings and see that we are heading to a third World War, though it may still many years before us. He likes to compare the last few years with the 1920ies and showed us also how the present days are very much related to the 1930ies, which should sincerely worry us.

He does not speak of an apocalyptic change like certain Christians may do, but likes to warn us to prepare ourselves and our kids for the coming period where very right wing politicians may gain lots of votes and even come into power.

Perhaps Jyoti Chauhan Singh, an Indian lady who reads Tarot cards and came to live in the United States, perhaps thinks on similar lines, saying the same as Mr. Ampe that

it is happening in every corner of this world. People around the world are bringing this change by their votes, by their say, and by their actions. Be it Brexit or current US election, or stimulated political environment in my home country India. This change is too much. Too much for us to handle and accept, and to adapt to. {When it looks like hate is winning}

Is that not the danger we shall have to face in the coming months?

Are not many politicians going to make use of and are going to instigate people against others and nourish the fear many already have?

For Mrs. Chauhan Singh the present President elect in the States was

not elected against a virtuous leader. It was not the fight between good vs evil. It was just bad and worse fighting with each other. You guess which is worse and which is bad. But, it was never a winning situation for USA, no matter who would have won. {When it looks like hate is winning}

speaking at CPAC in Washington D.C. on Februar...

speaking at CPAC in Washington D.C. on February 10, 2011. (Photo credit: Wikipedia)

I do not know why Clinton would have been so bad, because honestly her stupidity about the e-mails was not really a criminal act, like so many Americans would like us to believe. If they consider such stupidity already a crime or sin than the many frauds and bankruptcies of Donald Trump which many Americans never seemed to have remembered or noticed, would be “cardinal sins and death penalty crimes

We also may notice that many people seem to have some nostalgia to some times they had it better, though at those times they ware hoping for better times and for having more material richness. But as we could know beforehand all those modern gadgets they can have today are not making them more happy. The opposite today lots of people are more lonely and feeling poverty more harsh than years ago, though we may see less poverty stricken people. Less tramps on the streets.

With a smiling or is it a sarcastic face Mr. Ampe may tell us that many people would love to go back to a time they are imaging there was, but which has never been so. Mrs. Chauhan Singh alsy pointing to the same fact

With this election, Americans have spoken very clearly that they want to bring back ‘good old days’. Doesn’t matter if those good old days are going to be good for rest of us or not. They want to go back. They want someone with traditional values, traditional promises. Although seeing the lifestyle of elect president I hardly think he is an epitome of traditionalism. {When it looks like hate is winning}

Mr Ampe analysed some body language of Mr. Trump and showed us how clever that man must be playing with his public. This cleverness should make us even be more alert. He also compare certain tactics with the way how Erdogan managed to come in his dictatorial position today. How he was patient enough to go from mayor of Istanbul, even having spent some years in prison after his mayorship to come stronger and more radicalised out of it, imposing the traditional Muslim values and going in against the civil state of the old creator of a dream state Turkey.

We shall have to wait and see  to know how Donald Trump is going to use his power and how Marine Le Pen is going to drive her wedge through France which seem to be the under the spell of Muslim extremism and Islam fear.

Mr Ampe, like Mrs. Chauhan Singh seems to do also says we may not loose hope and contrary to how lots of people are concentrating on their own self, we should look more to others and try to come up for the weaker ones.
Mrs. Chauhan Singh writes

Losing hope is never an option. If we are given this result, we must be hopeful that there must be something good coming out of it. Give him a chance. He has already shocked all of us; he may surprise us too. Do not lose hope. Instead hope for him to change his ways, his words, and his actions, for the betterment of this country. {When it looks like hate is winning}

When it looks like hate is winning

One of Mr. Ampe his main teachings, also as a retired teacher of ballet history, is that we should learn from history and that we should make others aware of possible traps lots of people in the past did not notice but became victim of. According to him by knowing the past we can avoid the same mistakes, which have been repeated so many times, because people did not know their history.

We always shall look at things and would love to see things changed. Man is not easy satisfied.

One also can wonder when  our world evolves if/ when and how many people would be ready for such changes, and if they are for the better or for the worse. In most cases lots of people are just not ready for the changes taking place.

Problem is not in these major changes but our inability to accept them. {When it looks like hate is winning}

One might also ask whether we shall be able to find enough people who shall be really wanting to pursue peace. To find enough people who really want to “raise awareness that peace in itself,” and willing to take steps with which to motivate others to go that track of peace making is something we should go for. Too many may be very confused and may not be sure which dreams might be the best for them. Though according to Mr. Ampe we should come to work together towards mutual peace and to the broadcasting of hope and positive thoughts, trying to take away the confusion there is today and putting right the wrong ideas about some people, religions and ways of life. He believes the change must come from each of us and that we are responsible for the evolution of the day. According to him, we ourselves are to convey the message and have even to adopt a certain attitude and should form a shining example. According to him, there also should be peace as a base in our own daily lives.

This peace will also make the connection with the other and this will be like a snowball effect to be implemented on this world.

When it looks like hate is winning

+

Preceding articles about overviews for 2016

Donkere periodes en het uitkijken naar vrede

From Guestwriters 2015 in review

Pokémon craziness

++

Additional reading

 1. Knife-trust in democratic sore back
 2. Daesh hits heart of Europe
 3. What Associated Press released on Wednesday 23 March 2016
 4. Iranian media implicitly accuse Erdogan to have known of the Bruxelles’s attacks in advance
 5. Hard questions
 6. Terrorist attacks in brussels
 7. Social media, sympathy & shocks
 8. Europe unites to defeat terror
 9. Silence, devotion, Salafists, quietists, weaponry, bombings, books, writers and terrorists
 10. Declaration of war against Islam and Christianity
 11. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 12. French authorities have shut down around 20 mosques and prayer halls
 13. State of emergency and respect for human rights
 14. Paris attacks darkning the world
 15. Trump brand of migrant demonization
 16. Trump brand of migrant demonization #2
 17. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks
 18. Muslim Grooming (Rape) Gangs and Sharia
 19. Amount of Muslims living in your country

+++

Further reading

 1. Paris Attackers Had Already Appeared in the Islamic State’s Propaganda
  It has already been established that the on-the-ground leader of the Islamic State’s atrocities on Paris
 2. Belgium knew in 2012 already that Paris suspects were plotting attacks
  Belgian authorities knew as early as 2012 that terrorists linked to the bloodshed in Paris were plotting attacks in the West. But little was done to disrupt the build-up of a network that subsequently became a cornerstone …
 3. Fugitive Paris attacker Salah Abdeslam captured in anti-terror raid
  He was shot in the leg and arrested in a major police operation in the Brussels neighborhood of Molenbeek
 4. Paris Attacks Suspect Wounded, Arrested In Brussels Raid
  Salah Abdeslam, a suspect in the deadly Paris attacks, has been wounded and arrested, following a raid in the Belgian capital, Brussels, after four months on the run.
 5. Hollande Chairs Emergency Security Meeting — France Determining Next Move After Arrest of Suspected Terrorist Salah Abdeslam, a French…
 6. Muslims in Molenbeek are on the side of Salah against the belgian police. Take in more muslim immigrants so we enlarge the Salah’s Fan…
  The so called refugees are all muslims, I don’t see why we should let them in. Now that we know the destructive attitude of freemasonry we also know we mustn’t let them do what they ask.
 7. One Paris attacker buried just a day before his brother was captured in Brussels police raid
  Brahim Abdeslam, who blew himself up in November’s attacks, was laid to rest the day before his brother Salah was captured.
 8. Top Lawyers of Belgium, France in Suspected Terrorists Abdeslam Case — Focus on European jihadists
 9. How Recent European Terror Wins Led to Abdeslam’s Capture
 10. ISIS Launches Coordinated Attacks in Brussels Airport and Subway
  Early reports from Brussels are that two coordinated attacks have taken place with the first being at the Brussels Airport Departure Terminal and the second within the Brussels Subway system.
 11. J’accuse ! L’attentat que les services craignaient
  Avec colère suite aux événements de ce matin, j’accuse la Belgique d’avoir été attentiste depuis des années et de n’avoir jamais donné les moyens aux services de Renseignement de faire leur travail professionnellement pour tenter de prévenir ce genre d’attaques.
  … Outraged about the events of this morning in Brussels, I accuse Belgium of having endorsed a “wait-and-see” policy for years and having never giving to the intelligence services the means to do their job professionally to try and avoid this kind of attack. …
 12. Leighton: Terror cells are a lot bigger than Belgium authorities anticipated
 13. Terror attacks in Brussels kill at least 34, story developing
  Terrorist bombings at a subway station in Maalbeek and at Zaventem Airport have killed at least 34 people and injured another 170. Two bombs, at least one of which is believed to have been a suicide bombing, struck the …
 14. Bombing in Brussels!
  Today, once again, Islamic terrorists have attacked the west. This morning, Brussels became the latest city to come under attack with a bomb detonating on a metro train …
 15. Islamofoobikot pitävät terrorismin voimissaan
  Ennen kuin Brysselin terrori-iskuista oli kiirinyt tieto Suomeen, Helsingin Sanomat kirjoitti viime syksyn Pariisin iskujen tekijöiden jahdista. Belgiassa 18.3. kiinniotettu Salah Abdesalam piileskeli kuukausien ajan
 16. Islamofoobikot pitävät terrorismin voimissaan
  Ennen kuin Brysselin terrori-iskuista oli kiirinyt tieto Suomeen, Helsingin Sanomat kirjoitti viime syksyn Pariisin iskujen tekijöiden jahdista. Belgiassa 18.3. kiinniotettu Salah Abdesalam piileskeli kuukausien ajan …
 17. Het raadsel, Salah Abdeslam
  Op 13 november vorig jaar reed hij zijn vrienden naar de Parijse plekken om toe te slaan. Dood en verderf te zaaien, angst aan te jagen, het leven te vernietigen dat hij met hart en ziel haatte.
 18. Del estupor al sopor: atentados jihadistas, habituación europea, y jamais vu liberal-progresista
  Creo que estoy progresando. Esta noche, alrededor de las 3am, fui despertado por el zumbido de mi teléfono celular que se encontraba recargándose, apoyado sobre la mesita de luz.
 19. The Religion of Peace Strikes Again
  This morning we awoke to the news of a deadly terrorist attack in Brussels. Isis claimed responsibility for the bombings at the airport and the Metro station.
 20. Why Belgium?
  ISIS has claimed responsibility for separate explosions in Brussel’s Zaventem airport and a central metro station that killed 34 and wounded over 200.
 21. Don’t Blame Whitey!
 22. Belgium’s approach to immigration and security again under fire
 23. CAIR Cannot Be Trusted To Police Radical Muslims
 24. Brussels
 25. Molenbeek-Saint-Jean
 26. After Brussels, Europe must abandon its safe space and face reality
 27. Hidden in Plain Sight: Salah Abdesalam’s 120 Days on the Lam
 28. Waking Up to the Brussels Bombs
 29. Aboard the Eurostar to Brussels
 30. Two belgian politicians elected in Molenbeek committed themselves to legalize Sharia in Belgium. That’s how Islam destroys Democracy when…
 31. Molenbeek’s gangster jihadis – BBC News
 32. Europe’s Muslims hate the West
 33. CAIR Cannot Be Trusted!
 34. Belgian Terrorism Suspect Salah Abdeslam Has Agreed To Provide Police With Full Information on Other Terrorists — “Turns Supergrass”
 35. Brussels Suicide Attacks ‘Shocking But Not Surprising,’ Stanford Experts Say
 36. The Muslim Problem and How Not To Solve It
 37. Look at what I almost stepped in
 38. We Are AfraidMerci, Thanks !Revolution: Jesus loves Every Jihadist
 39. Perps of ‘Far-Right’ Hit-and-Run on Muslim Woman Were Muslims
 40. Why Belgium is Ground Zero for European Jihadis
 41. Een falend land, dát is het echte probleem, meneer JambonTerrorism From Brussels: A Report
 42. Molenbeek and its cultural and creative dynamism – a (small) press review
 43. A Close Look at Brussels Offers a More Nuanced View of Radicalization – The New York Times
 44. «Il reste encore des éléments à neutraliser»
 45. Europe: Suicide by Jihad
 46. How Many Molenbeeks in France?
 47. The truth about “no-go” Molenbeek
 48. Open brief aan Jan Jambon door Selma Benkhelifa (advocate)
 49. Getting Up Earlier.
 50. Two Police Officers Attacked With Knife In Belgium, Unhurt
 51. Knifeman attacks Brussels police
 52. Tent Cities for questionable dwellers
 53. L’Arc-en-Ciel presque au complet
 54. Dec 16,
 55. It has been an eventful year for me 2016
 56. The Politically Correct Right
 57. Bet you missed this #1
 58. 2016- A Reflection
 59. 2016 Recapped
 60. Summarising 2016-Энэ оныг дүгнэх нь
 61. 2016 in review
 62. Christmas Countdown Blitz 2016 ~ Day 12
 63. Not Goals. Plans.
 64. Book Review: The Long Way to a Small Angry Planet
 65. What India Searched in 2016
 66. Saturday 17 December 2016 – Some famous people who’ve died in 2016
 67. My 2016: August.
 68. Movie Review: Rogue One (2016)
 69. Things That Need To End In 2017
 70. History tells us what may happen next with Brexit & Trump
 71. Look East and Watch for the Light
 72. Readjusting Expectations
 73. revolutionary reflections | The Crisis in German Politics and the Rise of the Radical Right
  2016 has been a year in which right –wing and authoritarian agendas have been in the ascendant. With the French and German elections next year we will see if this trend continues.
 74. Links for 16/12/16
  Black-White Earnings Gap Remains at 1950s Levels for Median Worker Donald Trump Should Know: This Is What Climate Change Costs Us How data maps are transforming the fight against malaria in Zambia South
 75. Populist right – the mass appeal of “strict father” framing
  George Lakoff’s book, Moral Politics, popularised the idea that ‘rightwing’ politics stem from a particular moral worldview, which Lakoff called “strict father framing”.
 76. What is Populism?
  Populism. It is everywhere in the news right now and it is one of those words that have so many vague meanings and yet describes itself so well. Populism is simply the revolt of the people against the political
 77. Who do Western Australian populist voters second preference?
  Most draw support from across the spectrum when compared to the remaining small parties.
 78. The Elites Are Fuelling A Backlash They Do Not Comprehend And May Not Withstand
  Accustomed to getting their own way and furious at being thwarted by mere democracy, the political elite are responding to recent setbacks by …The Future of Federalism in an Age of Populism
  Richard Eccleston, Helen Krever and Rick Smith explore the future of federalism in the 21st century.
  The two seismic political events of 2016, Brexit and the election victory …
 79. The 3 Layers of Authoritarian Thinking
  There are three layers to unfreedom or authoritarian thinking that is sweeping the world today.
 80. More than just populism: Renzi, the Italian Senate referendum and the perils of second chamber reform
  On 4 December Italians decisively rejected Matteo Renzi’s proposed constitutional reforms, which centred on reforming the Senate – leading to his resignation as Prime Minister.
 81. Times of Uncertainty: The Rise of Far-Right Populism
  Uncertain times lie ahead. People have had their fill of neoliberalism and they’re looking for alternatives. So far, they’ve found dreadful ones. Trump was elected president of the US, Marine Le Pen
 82. What is anti-establishment according to Donald Trump?
  People from Goldman Sachs, billionaires, top donors, Secretary of State from Exxon. It seems this is how the huge part of Trump’s administration will be established. What does it tell us about how Trump wanna
 83. Policy corruption, vote buying and double standards
  The Constitution Drafting Committee has been hard at work hamstringing political parties to prevent them from ever “ruling.” Apart from simply being anti-Thaksin Shinawatra, the law is based on beliefs …
 84. Cameron names his nemesis populism, but the Westminster set still refuses to accept that it was a rejection of self interest which was…
  As I stepped into the polling booth at a local church hall on the evening of 23rd of June and looked at the voting slip in my hands, the feeling that crossed my mind couldn’t have been further from the thought of
 85. Why Did Trump’s Anticorruption Rhetoric Resonate? Three Hypotheses
  OK, I know I said in last week’s post that I would eventually get back to blogging about topics other than Trump, but not yet. After all, Trump’s election—a political and moral crisis on so many dimensions—
 86. The Islamic and black populists of the Netherlands: a tyranny of the minority?
  DENK’s main representers. From left to right: leader Tunahan Kuzu, TV personality Sylvana Simons and co-founder Selçuk Öztürk. More than once, the Netherlands proved to be first in Europe to
 87. The SNP is not like horror-show euro-populism. Mercifully.
  THE liberal Left hasn’t had much to celebrate recently, what with Brexit, Donald Trump and the rise of the alt-right. So there was understandable jubilation over the defeat of the far-right candidate …
 88. On Populism
  It was Lord Acton who said power corrupts and absolute power corrupts absolutely. But as citizens of a country and a nation, we have civic duties such as addressing corruption in government and empowering
 89. Are France Next to Join the Nationalist Narrative?
  Last week saw Italy become part of the nationalist narrative in Europe after changes to their constitution were rejected. As a result the country’s Prime Minister, Matteo Renzi,
 90. Brexit Britain turns against globalisation and modern technology, blaming it for low UK wages and inequality – The Independent.
  Post-Brexit Britain is in the throes of a major backlash against globalisation, blaming dwindling wages and rife inequality on the opening of the world’s economy, an exclusive poll
 91. They Are All Populists
  ”Populism” is a loaded word and it is a rather strange one. It is used to express disapproval of certain forms of political activity, but unlike other such negative terms its basic reference would seem quite positive.
+++
Related articles
 1. Save

Save

Save

7 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, History, Lifestyle, Welfare matters, World affairs