Tag Archives: Christendom

For ever changed by spiritual experience

Often people do not think much about God until something happens in their life. In life we have to face different circumstances and have to undergo different circumstances. Often whenever something serious happens and we have to face a life threatening experience, than we’re confronted with the Highest Being. Once we have had a spiritual experience, we are forever changed. We may try to forget, ignore, or run away from it, but our contact with the Divine realm will never again allow us to completely immerse ourselves in mundane life, whether to indulge in empty diversions or to try to improve the world through purely secular means.

In the time before the offering of Jeshua as a Lamb of God people had to bring offers to the altar, and everything whatever touched the Altar became sanctified when it where really things that were worthy of being brought upon the Altar in the first place. Today too we can say that everything or every one which or who comes before God or to the Altar of God must be worthy to come before God.

Easter postcard circa early 20th century

Easter postcard circa early 20th century (Photo credit: Wikipedia)

Normally every Jew, Christian and Muslim should be clean, not taking part to pagan festivals or pagan rites. Though in Christendom we find a majority not bothering about God’s Laws. They seem not to bother if what they do would be against the Will of God. For many Christians Spring has started yesterday and soon they shall celebrate Easter, the feast for the pagan god Eostre, the god of fertility which they shall honour by the rites of offering eggs and honouring the fertile bunnies. Those eggs and Easter bunnies have nothing to do with Jesus his resurrection. Their resurrected god is also not the Elohim Who cannot die, God being an Eternal Spirit. Also the Easter fires have nothing to do with the sacrificial offering of Christ, nor his standing up from the dead.

A Cute Little Bunny With Some Eggs

A Cute Little Bunny With Some Eggs (Photo credit: Wikipedia)

By taking part to such pagan rites, their hands are defiled and should they know that they may not come clear to the altar of God. In the weeks going up to that most important day of the year they should have had moments of reflection, having been conscious about the necessity to please God and not to please the world. Schools, workplaces, clubs, may all want to have the pagan symbols of the Spring time and may love the festival decorations, but real lovers of God should abstain from them. They should have cleansed their soul, and should have meditated on the Word of God and His mitzvah.

From Land to Land - Going to shul (synagogue).

From Land to Land – Going to shul (synagogue). (Photo credit: Wikipedia)

Every person who calls himself Christian, should be a follower of rabbi Jeshua, the Kristos or Christ, who worshipped not himself but his heavenly Father, the only One true God. Like he went up to God His Altar really offering himself for the sins of all, he came up to the mountain out of the walls of the city Jerusalem, to be slaughtered as a Lamb. Though we probably shall never be able to be as pure as him, we should try to do our utmost best to become like Christ, pure and clean. But spiritually, each of us should fall into that accepted category, for every child of God possesses intrinsic holiness; the true desire of every Jew and every Christian should be to do what the Most High God commands.

+

Preceding articles

Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan

Reciting the Aleinu as a warning against temptation of idolatry

More on Grace and Spiritual Fruit – Abide in Me, and I in you

Broken, coming before God

Easter: Origins in a pagan Christ

++

Additional reading

 1. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 2. High Holidays not only for Israel
 3. 14-15 Nisan and Easter
 4. Death of Christ on the day of preparation
 5. Seven days of Passover
 6. Altered to fit a Trinity or Ishtar the fertility goddess
 7. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 8. Risen With Him
 9. Creation of the earth out of something
 10. Ember and light the ransomed of Jehovah
 11. Because men choose to go their own way

+++

Further reading

 1. Behind the Scene
 2. Spiritual experience
 3. A Mammoth & Moving Spiritual Experience
 4. Is your spirituality speaking the unspeakable, scruting the inscrutable & effing the ineffable?
 5. Understanding Trauma
 6. Absence of light
 7. Friday: The Language of the Heart
 8. Thank-You Lou Riley: An Unexpected, Powerful Spiritual Experience
 9. Different Ways of Approaching the Problem of Evil

+++

4 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs, Spiritual affairs

Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst

Zonder levensbeschouwelijke tolerantie kan een open samenleving niet functioneren,
dan is vrijheid onbestaande en diversiteit onmogelijk.

Eerst waren er Groot-Brittannië en daarna de Verenigde staten van America waar een mooiprater en/of bullebak handig gebruik wist te maken van de angst voor immigranten. Nu loeren in Nederland en Frankrijk het zelfde fenomeen om de hoek.

Wat in Nederland op valt is dat daar wel politiekers toch nog een andere troef willen uitspelen. Men kan het zelfs prachtig vinden dat politici zich inspannen om de christelijke traditie en geloof te herwaarderen. Men kan ook zeggen dat daar ook grote behoefte aan is, zowel in religieus als in cultureel opzicht.

Maar niet vanwege het goedkoop binnenharken van christelijke stemmers. En niet om te worden gebruiken als stok om de Islam mee te slaan.

schrijft de belijdend rooms-katholiek en academisch theoloog kan Frank Bosman niets anders concluderen dat de Westerse beschaving is gestoeld op twee millennia christelijke cultuur. Maar dezer dagen kijkt hij op hoe politici hem willen strikken om hun agenda van anti moslim gevoelen of zelfs moslimhaat door te voeren

Ik wens als christen niet misbruikt te worden om mijn moslimzusters en –broeders af te weren. Ik wens in hen het gelaat van de Christus te zien, die mij wenend aanklaagt omdat ik niet genoeg gedaan heb ‘voor de minsten van mijn broeders en zusters’ (Matteüs 25)

bevestigd Bosman die zich gisteren misbruikt voelde in het programma De Tafel van Tijs.

Ik voelde me misbruikt als christen. Of eigenlijk als christelijke stemmer. Voor de zoveelste keer misbruikt door politieke bewegingen die vlak voor de verkiezingen ‘mijn’ christendom willen gebruiken als hefboom om vreemdelingen, asielzoekers of moslims te kunnen wegzetten als tweederangs burgers. Ik pas daar beleefd maar zeer nadrukkelijk voor. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

In tegenstelling tot België waar de politici niet liever zouden hebben dat het geloof volledig uit het burgerleven verbannen zou worden en waar wij nu al moeten toezien hoe in rijks- of openbare scholen geen geloofssymbolen meer mogen gedragen worden door de leerlingen noch in de ruimten mogen vertoond worden. Daartegenover staat haaks de Katholieke scholen waarvan men zou denken dat zij enkel toezien op Katholiek gelovigen, waar dan wel de klederdracht volgens het geloof mag zijn en waar bij er zelfs scholen zijn die een bidruimte voor de moslims hebben ingericht. Nochtans zouden publieke scholen een voorbeeld van verdraagzaamheid moeten zijn en alle geloven naast elkaar zich zichtbaar moeten laten uiten.

De burgermeester van Mechelen, Bart Somers, vanuit zijn ervaringen in Mechelen schrijft dat zich religieus verbonden voelen niet fout is zolang dit ook gebeurt in een juiste verhouding met de huidige samenleving. Hij schrijft ook dat wanneer mensen zich afsluiten in hun religieuze gemeenschap en zich afsnijden van anderen, ze vastgepind worden op één allesbepalende identiteit …

dan krijg je eendimensionale, verschraalde mensen. {“Samen leven, een hoopvolle strategie tegen IS” , Bart Somers}

Een citaat van Bart Somers is ook de essentie van het boek “Het huis van de moskee”:

Door in onze medeburgers alleen nog maar de moslim te zien vergeten wij dat het mensen zijn zoals jij en ik. {“Het huis van de moskee”}

Het is juist door mensen zodanig te labellen en met de vinger te wijzen dat zij zich gaan afzonderen of getto’s gaan vormen, welke de integratie tegen gaat en maakt dat er makkelijker een onnavolgbare negatieve ontwikkeling kan plaats grijpen.

Dezer dagen zien wij mensen anderen verachten en een onverdraagzame houding aan nemen waarbij zij anderen in mee willen betrekken. Hierdoor worden velen uitgedaagd door mensen die onze democratische rechtstaat verachten, door zij die ons provoceren door bommen en terreur en door populisten.

Bart Somers

In het boek “Samen leven, een hoopvolle strategie tegen IS” dat Bart Somers opgedragen heeft aan zijn oom die met 15 jaar “in uniform” in Duitsland is gestorven, kan men lezen dat zonder levensbeschouwelijke tolerantie een open samenleving niet kan functioneren, dat vrijheid onbestaande is en diversiteit onmogelijk. Hij stelt ook dat

Door in onze medeburgers alleen nog maar de moslim te zien vergeten wij dat het mensen zijn zoals jij en ik. {Bart Somers bij verscheidene gelegenheden}

En toch dienen wij met engagement weerwerk te verrichten door meer in te zetten op vrijheid en tolerantie, mensenrechten en democratie …Een strijd om de ziel van onze samenleving.

Kader Abdolah (pseudonym of Hossein Sadjadi Gh...

Kader Abdolah (pseudoniem van Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani), in Iran geboren Nederlandse schrijver en zijn dochter Bahar Abdolah, die co-auteur is van een van zijn boeken (Foto credit: Wikipedia)

Kader Abdolah in zijn boek “Het huis der moskee” waarin hij de geschiedenis van Iran verteld vanuit het spanningsveld tussen religie en maatschappij, beschrijft hoe in het vroegere Perzië de islam het fundament was van een ganse cultuur en haar samenleving later verwesterd werd in de richting van een modern Teheran en Iran. In latere jaren werd de Iraanse maatschappij andermaal fundamenteel gewijzigd met dramatisch geweld, uitgaande van nieuwe religieuze en radicale leiders.

Relevant in dat boek is de idee dat de burger, de man in de straat, uiteindelijk goed en verdraagzaam wil zijn doch dat zijn verlangen naar evenwicht zwaar verstoord wordt door hogere krachten, gesteund op macht en economische belangen, waarbij radicale religie ook als voorwendsel werd aangewend voor autoriteit en machtsmisbruik.

In Nederland en Frankrijk ziet men nu ook hoe bepaalde politici roet in het eten willen gooien.

tafelvantijs

Frank Bosman bij de talkshow De tafel van Tijs (EO, NPO2)

Frank Bosman word altijd zo wantrouwig als politici – meestal vlak voor verkiezingstijd – opzichtig gaan flirten met de christenen in dit land.

Het politiek-electorale motief ligt er duimendik bovenop: hiér met die christelijke stemmen! Nee, dank u beleefd. Ik ben geen stemvee, dat één keer in de vier jaar een aai over de bol kan krijgen om vervolgens achtergelaten te worden als de eerste de beste straatschooier. Maar ik vind het nog veel erger dat ‘mijn’ christendom (als ik even zo onbescheiden mag zijn) wordt ‘geroofd’ om te fungeren als hefboom tegen mijn Islamitische zusters en broeders in dit land. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Nederlanders moeten zich meer bewust worden van de christelijke wortels van ons land, vindt lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie.{Hengelen naar christelijke stemmen en gediscrimineerde éénverdieners}

Thierry Baudet (2).JPG

Thierry Henri Philippe (Thierry) Baudet Nederlands politicus, historicus, publicist en jurist

Op de vraag wat ‘we’ moeten doen tegen de ‘uitverkoop’ van onze normen en waarden, antwoordde Thierry Baudet:

‘Een ontmoedigingsbeleid voeren. Immigratie uit moslimlanden stoppen, geen moskeeën meer bouwen en geen islamitische scholen meer stichten.’ {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Juist door niet open te staan voor andere godsdiensten en niet toe te laten dat er openbare gebedshuizen komen, zorgt men er voor dat die religieuze groepering in de clandestiniteit verder gaat en erger nog meer kan radicaliseren zonder enige uitwendige controle.

Baudet ziet liefst het ‘eigen volk eerst’ met een sterk nationaal gevoelen dat niet slachtoffer is geworden van de volgens hem huidige ziekte ‘Oikofobie‘ waarbij er een verregaande vorm van cultuurrelativisme heerst. Oikofobie is volgens hem de ziekelijke afkeer van het eigene, het eigen nest. Met name bedoelt hij de instinctieve neiging om de eigen cultuur, de eigen gebruiken, de nationale identiteit en geschiedenis af te vallen of te ridiculiseren. De oikofobie manifesteert zich op ten minste drie manieren: via het multiculturalisme en het opengrenzenbeleid, via het modernisme in de kunst (waarbij niet langer het esthetische maar het conceptuele en bevreemdende het grootste belang heeft) en via de Europese integratie. Een gelijkaardig discours is terug te vinden bij onder anderen Guillaume Faye, Jean Raspail, Pascal Bruckner, Sid Lukkassen en Wim van Rooy. Het lijkt er op dat er velen van zijn slag angst hebben dat hun eigen identiteit verdrongen zou worden door hen die een andere religie aanhouden dan het christendom.

Baudet is niet de enige politicus die probeert de christelijke kiezer te paaien door met het christendom te flirten. Geert Wilders spreekt als sinds jaar en dag over de ‘joods-christelijke traditie’ die verdedigd moet worden tegen buitenlandse indringers, lees: moslims. Het vreemde is dat Wilders niet goed in staat is tot uitdrukking te brengen wat hij nu precies bedoelt met deze term. En dat is ook verdraaid moeilijk, omdat de ‘joods-christelijke traditie’ in verschillende tijdperken verschillende betekenissen had. De term werd echter altijd ingezet om ‘ons’ af te zetten tegen ‘hen’, of het nu ging om fascisten, communisten, of – nu – moslims (Wallet 2012). {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Volgens Bosman is

Baudets sympathie voor het christendom is vooral die van een intellectuele buitenstaander, zo bleek in De Tafel van Tijs:

‘De kern van het christendom is vrije gewetensvorming.’

Of in het RD:

‘Het christendom heeft de waarheid over de mens ontdekt. Het christendom is de belangrijkste morele ontwikkeling in de wereldgeschiedenis. God offert Zijn Zoon voor onze zonden. Wij hebben de moord op Jezus op ons geweten, omdat we niet in staat waren voorbij onze eigen kaders te denken. Als je dat tot je door laat dringen, word je gedwongen de ander als gelijke te zien.’

Hoog-theologische taal wordt direct gevolgd door een stevige relativering.

‘Tegelijk zeg ik: het is voor mij niet letterlijk waar wat er in de Bijbel staat. Maar dat vind ik niet zo relevant.’

Baudet noemt zich niet voor niets een ‘seculiere cultuurchristen’. En dat merk je aan alles. En dat is geen compliment. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Een groot probleem met vele zogenaamde Christenen is dat zij meer waard vinden dan anders gelovigen. In Nederland is er zelfs onder de christenen dikwijls ruzie of een neerkijken naar anders denkende christenen en niet trinitarische christenen krijgen het daar helemaal te verduren. (Ook al beweren sommigen dat Nederlanders erg tolerant zijn.)

Geert Wilders in 2014

Geert Wilders, partijleider van de Partij voor de Vrijheid (PVV) + fractieleider in de Tweede Kamer

Bosman herkent dat zelfs de oudste Nederlandse politieke partij die in het parlement vertegenwoordigd is, de SGP met Kees van der Staaij als fractieleider, zich zoals Baudet en Wilders ook schuldig maakt aan dat superieursgevoelen. Die partij mag zich dan wel zogenaamd stellen op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, maar toont toch niet die vredelievendheid en openheid die van een Christen zou mogen verwacht worden.

Zelfs de SGP maakt zich er op een bepaalde manier schuldig aan, namelijk in haar voortdurend gehamer op haar idee dat verschillende godsdiensten niet gelijkwaardig zijn of zo beschouwd moeten worden. Baudet, Wilders en de SGP zeggen hetzelfde: het christendom is superieur aan de Islam. Zo bepleitte de SGP laatst voor het afschaffen van de gebedsoproep vanaf de minaretten (RTLnieuws.nl, 14-10-16 ). Reden: de overheid moet de islamisering van de publieke ruimte niet in de hand werken. Dat dit rechtstreeks ingaat tegen de grondwet, doet voor de SGP niet zo ter zake. En dat is vreemd, want de partij staat (stond?) bekend  als een sterke staatsrechtelijke partij. Niettemin krijgt de SGP, samen met onder andere de PVV en de VVD, een ‘rode kaart’ van een groep hoogleraren, precies vanwege het uithollen van de rechtstaat (Trouw, 14-02-17 ). {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Bosman snapt dit geflirt van SGP, Forum voor Democratie en PVV wel, maar vindt het tegelijkertijd onbegrijpelijk. En wel om drie redenen.

In de eerste plaats is dit gekift tegen de Islam juist contraproductief als je het belang van de christenen in Nederland voor ogen hebt. Dat klinkt paradoxaal, maar dat is het niet. De religieuze vrijheid die jij (als christen) aan een andersgelovige (in casu: een moslim) geeft, is precies dezelfde ruimte die jij als christen voor je eigen traditie kan ‘opeisen’ op het publieke forum (in juridische, maar vooral in morele zin). De vrijheid van de ander, is mijn vrijheid, en omgekeerd. Baudet, Wilders en Kees van der Staaij (politiek leider SGP) begrijpen dit principe niet, of het gaat ze uiteindelijk niet om de verdediging van het christendom, maar om de vernietiging van de Islam in Nederland.

Ten tweede zou elke politieke verdediger van de christelijke normen en waarden in Nederland moeten reflecteren op wat dan wel precies de kern is van de christelijke traditie. Wilders komt überhaupt niet uit zijn woorden als het om dit onderwerp gaat. En Baudet komt ook niet verder dan enig gestamel over ‘vrijheid van geweten’ en ‘kinderen weten niet meer wat Pasen betekent’. Die laatste constatering is overigens waar, maar vormt niet het hart van de christelijke traditie.

Uiteindelijk is de kern van het christendom de liefde, de liefde tot God, je naasten en jezelf (Matteüs 22-35-40). En deze drie horen bij elkaar, zijn consequenties van elkaar. De rest is, om met de beroemde rabbijn Hillel te spreken, uitleg daarvan. Wie niet in staat is het gelaat van de Christus te herkennen in zijn Islamitische zuster of broeder heeft dit gebod niet begrepen.

Ten derde. De heren Wilders en Baudet denken, althans dat is mijn stellige indruk, bij het woord ‘christendom’ niet aan een geleefd geloof zoals dat door miljarden mensen wereldwijd wordt beleden en gevierd, maar eerder aan een set regels en noties zoals ‘tolerantie’ of ‘vrijheid’.  Nu zal ik de eerste zijn om te beamen dat noties als tolerantie en vrijheid kernbegrippen uit het Nieuwe Testament zijn, maar ik vind de religie-opvatting van dit soort politici toch uiteindelijk instrumenteel.

Het gaat hen niet om de religieuze waarheidsclaim die in elke religie zit, maar om de praktisch-ethische uitvloeiselen ervan, een ‘ethisch christendom’, dat tegelijkertijd al zijn tanden heeft laten trekken door een Verlichtingstandarts. ‘Kom je wel eens in de kerk?’ vroeg Van den Brink aan Baudet in De Tafel. ‘Soms,’ was zijn antwoord, maar nooit voor een viering, altijd min of meer ‘per ongeluk’. {Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek}

Wij zullen verder moeten uitkijken naar onze noorderburen war vorige maand het Amsterdamse debatcentrum De Balie de nationale krantenkoppen wits te halen met een debat over moslims, Islam en vluchtelingen. Daar maakten Vlaamse schrijver Wim Rooij en de Nederlandse rechtsfilosoof Paul Cliteur van hun hart geen moordkuil.

 Getriggerd door vragen uit de zaal spraken de heren zich in meer of mindere sterke bewoordingen uit voor het discrimineren van moslims, het breken van internationale verdragen (om dat mogelijk te maken), het inperken van religieuze vrijheid (voor moslims) en zelfs het uitzetten van ‘beroepsmoslims’.  (Beluister ook het interview voor Dit is de dag). {Populistische uitspraken horen in publieke debat}

Gelukkig kwam er een ware hausse aan kritiek, op Cliteur en Rooij, maar ook op het debatcentrum dat een podium geboden zou hebben aan abjecte, racistische opinies.

Nu staat er ons enkel nog uit te kijken naar de denkelijk boeiende debatten die nu nog de verkiezingen zullen voorafgaan waarbij men niet naast het geloof en de uiting van geloof zal kunnen kijken. Zullen België en Nederland bereid zijn om te gaan voor een multiculturele samenleving waarin men bereid is respect te tonen voor mensen met een ander geloof?

+

Voorgaande

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Het failliet van de war on terror

++

Aanverwante lectuur

 1. Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften
 2. Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen
 3. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 4. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1
 5. Politici die trachten het geloof in de privesfeer te duwen of uit de maatschappij te bannen
 6. Met christenen flirtende politici
 7. Kerk in Actie presenteert diaconale stemwijzer
 8. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 9. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 10. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 11. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 12. Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen
 13. Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie
 14. Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld

+++

Vindt verder ook om te lezen

 1. Nederlanders zijn eigenlijk heel tolerant, ook tegen nieuwkomers
 2. Populistische uitspraken horen in publieke debat
 3. Willen vrijzinnigen via de islam eigenlijk christenen of joden treffen? – Paul Quirynen
 4. Hengelen naar christelijke stemmen en gediscrimineerde éénverdieners
 5. Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek
 6. Het afbladderende geloof in de representatieve democratie #volkskrant
 7. Migranten en Europa
 8. Sociolinguisten tonen aan: het gebruik van “like” zegt veel
 9. #Islam gaat terecht niet mee in het #reli-polderen volgens #StefanGärtner @volkskrant @tilburguniversity
 10. Haten meeste christenen moslims?
 11. Zwemles Zwitserse moslimmeisjes verplicht
 12. Terug naar de natiestaat
 13. De “Linkse NPO”
 14. Groot liegen en dat volhouden
 15. Rucphen: het dorp van Geert Wilders
 16. Als Wilders premier wordt…
 17. Geert Wilders, Minister President (Dutch)
 18. Stemmen
 19. Kies!
 20. Laat je stem gelden!
 21. 60% of Dutch Police Officers want to vote for Wilders. I’d trust them. The duo Wilders-Baudet may restore the Netherlands.
 22. A new low in the Low Countries
 23. Geert Wilders interview skynews
 24. It’s time the international media sharpened up its act on Geert Wilders
 25. Wilders Makes Pitch To Mainstream Parties
 26. Dutch MP vows to ‘de-Islamize’ nation, calls mosques ‘Nazi temples’
 27. Euroland: Will the Netherlands Be the Next Domino To Fall?

+++

2 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Ideas about Religiosity

From the Old French religiosete (late 14th century)  and directly from Late Latin religiositas “religiousness,” from religiosus we got religiosity. In 1795 it came only 0.02% as used word. In 1947 it reached 0.1% and got a peak in 1944-45 from 0.17-021%to decline again until 1959 when it reached a deeper point again of 0.12%. From then onwards it got more used, with a frequency of 0.3% in 1978 and climbing to 0.44 in 1996. In2005 it got a boost and was used 0.62%. After a little dip it got again to 0.74% in 2008.

You can wonder if the word became more popular because the time was so bad that people sought more answers and where looking for meaning in their life, but in a time when more people were religious in a way which seemed exaggerated and insincere.

In the 2010 the word became again more popular to denote the way people were either going to be or not be religious. Having to face times where more people are not so much interested in the existence of a supernatural ruling power, a divine Creator and a controller of the universe, the act of those people became also more in the picture and part of debate. This also because many impeach that religion is the base of the many problems we do face today. Lots of people accuse the religious people of creating a situation of hatred between people. The non-religious people inculpate the believers of the different religious or faith groups this world counts, and that are many.

religions in Europe, map en. See File:Europe r...

religions in Europe, map en. See File:Europe religion map.png for details. (Photo credit: Wikipedia)

When we talk about religion we look at one or an other of the various systems of faith and worship based on such belief. As such we are often confronted with the great religions of the world, being Christendom and Christianity, Islam and Buddhism. the persons belonging to one or another religion we do expect to be bounded to the organisations of that religion and to have a religious life according to the rules of that religion.

When we talk about the religiosity today we think of the manner a person has an awakened sense of the elements we encounter in life. This may be concerning a higher unseen controlling power or powers, with the emotion and morality connected therewith. {Chambers 20th Century dictionary, 1972-1977, p.128,1141} In the 1977 reprint of the Chambers dictionary is still looked at religiosity as some bigotry or blind or excessive zeal, especially in religious matters.

Appropriate to or in accordance with the principles of a religion a person might be religious. In Christianity of or relating to a way of life dedicated to religion by the vows of poverty, chastity, and obedience, and defined by a monastic rule. {Collins English Dictionary}

When we talk about the religiosity of some one we think about his religious life or how he is spiritual, holy, sacred, divine, theological, righteous, sectarian, sanctified, doctrinal, devotional, scriptural, devout, believing, godly, committedpractising, faithful, pious, God-fearing, reverent, pure, churchgoing, conscientious, exactrigid, rigorous, meticulous, scrupulous, fastidious, unerring, unswerving, punctilious. {Collins English Dictionary}

The religious person is some one who is taken by religiosity and beliefs in and worships something or someone, mostly a superhuman controlling power or powers, esp. a personal god or God or gods. The person who is religious wants to come to a religious act or have some religious activity, spending time to religiosity or giving time for his belief or practice, forming part of his or her thought about or worship of a divine being.

he has strong religious convictions

both men were deeply religious, intelligent, and moralistic. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

Today when we talk about religiosity and a religious person, not many are going to think straight ahead of

belonging or relating to a monastic order or other group of people who are united by their practice of religion: religious houses were built on ancient pagan sites. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

but are going to think more about the way people are treated or regarded with a devotion and scrupulousness appropriate to worship

I have a religious aversion to reading manuals. {The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009}

The religiosity may take on all sorts of forms, going from the simple worshipthe activity of worshipping, to veneration, cultism, also going into the extreme, becoming excessive or irrational devotion to some activity; “made a fetish of cleanliness” or to become a devotion to the doctrine or a cult or to the practices of a cult.

Religiosity mostly has to do with devotion or love, passion, affection, intensity, attachment, zeal, fondness, fervour, adoration, ardour, earnestness, dedication, commitment, loyalty, allegiance, fidelity, adherence, constancy, and faithfulness. It can be seen in the way people act or worship and bring prayers, religious observance, church service, prayer meeting, matins, vespers, divine office.

In its broadest sense today religiosity can be seen as a comprehensive sociological term used to refer to the numerous aspects of religious activity, dedication, and belief (or religious doctrine)

The Gallup Religiosity Index, 2015. (dark color indicates religious, light nonreligious)

Some like to divide religiosity in six dimensions, others from four to twelve components, based on the understanding that there are at least three components to religious behaviour: knowing (cognition in the mind), feeling (affect to the spirit), and doing (behaviour of the body). Though sociologists have differed over the exact number of components of religiosity.

What can be found in lots of studies is when written by atheists the believer is looked at as a stupid person who believes in things unseen. For the reason such a person accepting what is written in the Bible lots of such researchers do find that they can not be very intellectual because many strong believers do not want to accept certain scientific findings. We can assure you that there are also very intelligent people, scientists, medics, lawyers etc. who are very religious.

Also is known that many do not want to show their religiosity in public and today many are even afraid to show their religiosity to others at all, or dare not to bring up religious matters in public but also not between their own friends or in the family.

For the reason to bring religiosity more in the open the Message Board or Internet Forum Christadelphian has been created in August 2016 on the American Yuku servers of Crowdgather, Inc.. By creating such forum the public has the opportunity to bring up questions and members are allowed to edit or delete their own posts. The posts, when there are more, will be contained in threads, where they appear as blocks one after another. The first post starting the thread; this may be called the TS (thread starter) or OP (original post). Posts that follow in the thread are meant to continue discussion about that post, or respond to other replies. The Christadelphian makers of the board are aware that it is not uncommon for discussions to be derailed, but they do want to give it a chance.

Christadelphian Forum (started August 2016)

At the place Christadelpian where many people may exchange ideas easily hopefully many will bring forth some good subjects also. To start off the following opening articles can be found

 1. Welcome to Christadelphian
 2. Places of interest to get more knowledge about God
 3. Places of interest to get more knowledge about God
 4. Christadelphian a Christian
 5. A god, The God and gods
 6. How do you look at religion
 7. What or which god are you looking at and going for and who or what do you want to worship
 8. Christianity and Religiosity in Europe

 

+

Preceding articles

Searching for fulfillment and meaning through own efforts, facing unsatisfaction and depression

Laboring in the Vineyard or Sitting on the Hillside with Jonah?

 

++

Also related

 1. A world with or without religion
 2. Being Religious and Spiritual 1 Immateriality and Spiritual experience
 3. Being Religious and Spiritual 2 Religiosity and spiritual life
 4. Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences
 5. Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual
 6. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 7. Looking for True Spirituality 1 Intro
 8. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up
 9. Philosophy hand in hand with spirituality
 10. Science, belief, denial and visibility 2
 11. Points to remember of philosophy versus spirituality and religion
 12. Science, belief, denial and visibility 2
 13. Worship and worshipping
 14. a Place to discuss religious matters and Christadelphianism
 15. Religious matters
 16. Religious people and painful absence of spring of living water
 17. Christianity and Religiosity in Europe
 18. New Christadelphian forum
 19. Finding God amid all the religious externals
 20. Problems attracting and maintaining worshippers
 21. Heaven and hell still high on the believers list showing a religion gender gap
 22. Structuur -structure
 23. A visible organisation on earth

+++

Further reading

 1. Religion
 2. Religion and ceremonies
 3. Ethics and Morals – the Ten Commandments
 4. Politics is a funny game.
 5. For the little gods’ sake…
 6. Consciousness continues to amaze and elude
 7. Weather or not.
 8. Success
 9. Religious matters
 10. What comes next?
 11. Young immigrants to Canada passionate about spirituality: Todd
 12. the primitive as reaction, pt. 2
 13. Science doesn’t know it all. Neither does Religion.
 14. Cara Wall Scheffler: What anthropology can tell us about the origins of religious behaviour
 15. Religious experience: William James + criticisms from Russell
 16. Religious experience: Otto and the numinous
 17. Religious experience: Ayer
 18. Experiencing God
 19. Belief in moralistic gods makes people generous—towards coreligionists
 20. On Certainty
 21. Stop Saying “I Feel Like …” to Spiritualize Your Desires
 22. Go Ahead and Ask God for Something Really Small
 23. How I Hear God’s Voice

+++

13 Comments

Filed under Being and Feeling, History, Lifestyle, Religious affairs, Spiritual affairs

For those Christians who say they are the Victim

You Are Not A Victim

Nova Scotia, Canada

Nova Scotia, Canada (Photo credit: Wikipedia)

Paul Van Buren, a preacher born in Nova Scotia, Canada who lived in so many places since then considers himself to be called by God at the age of 19 but knows that calling was knit into him before his birth.

Being a father of 11 children and husband to a most wonderful lady, he is the pastor of a Holy Spirit directed church in LaSalle, Quebec where  he is having the time of his life. On his Pastor’s Blog he writes that it frustrates him when Christians play the part of victim.

He writes:

Victimized Christians do not know who they are in Jesus and it is a shame that they are wasting the precious days they have been given in this world.

Probably he thinks of the many gifts we are given: first of all life itself and secondly many gifts when we grow up and try to make something of our life.

Having lots of messages circulating on the media, with lots of horrible pictures of terrorist acts lost of people are getting so afraid that our Western World would become Islamised and that we Christians should have to convert to Islam or being killed. Strange is that not more people question how it comes that so many left Christianity or Christendom and became Muslim and do not wonder how it comes that so many Christian churches are getting more and more empty.

Clearly we should question Christians how they live their faith. Is not many their faith as dead? What are they doing to bring others into the faith?

How are they helping those who have doubts and wonder if those Muslims are not right?

Let us have a look on what Paul Van Buren writes:

Paul first reminds Timothy that he has been raised and trained in a life of faith. It was demonstrated to him in his mother and grandmother. Paul encourages Timothy by stating that he is confident that this same faith resides in Timothy. Then:

Because of this, I’m reminding you to revive God’s gift that is in you through the laying on of my hands. (v. 6)

I like this. Because of this faith Timothy I am reminding you to operate in it. Live by the Spirit. Do what you have been equipped to do. The Spirit provides the equipping but we are responsible to operate in it. Then Paul writes what we all must grasp:

God didn’t give us a spirit that is timid but one that is powerful, loving, and self-controlled. (v. 7)

This is not personality. Personality type does not play in your calling and equipping. Look at many of the servant’s of the past who tried to get out of their calling with excuses, like Moses and Jonah. It has everything to do with the spirit he has given to us and it is one of boldness. He has equipped us with his power, his love and the power to be self-controlled. This is good stuff that we simply have to act on, in faith that it is so.

Too many Christians seem not to feel that power which they have received, or what has happened more likely when getting older and more trapped by this materialistic world they have lost he fire of their faith and the flames are only burning very weakly or not at all.
Several people are also born in a Christian family and lots of them were even baptised before they could properly think or understand what God and faith really meant. This also makes that many of those name Christians never ever did feel that Spirit in them. They only got the name or the label ‘Christian’ on them and want to consider themselves Christians because they want to belong to the general group of the West.

Now the West comes under threat again from Muslims going to the west, like they had already done before and had conquered Spain, now Europeans are having fear those Muslims will conquer the whole of Europe. But when they would have a strong faith, why should they than be so full of fear?

For sure it is because most of those Europeans do not have any faith in God or do have no idea at all what their faith-groups stands for or if that faith-group follows really the Holy Books or not. The same for the many Muslims here, lots of them born in that faith-group and not knowing enough their own holy books, they do not react strong enough against those who defile their holy books and the teachings of Muhammad. They should have reacted much more against those criminals who defile the Name of God in name of the Muslims, blackening their ummah and making it more difficult to have a peaceful life here in the West.

Today we are living again in a similar time when Noah was alive. Everywhere around us we can see how people live against nature and against God’s Wishes. In a certain way it would be no wonder if God would shaken the world once more to awaken them. But it is not God Who brings terror and horror over people. It are the people themselves who bring cruelty over themselves.

We better should think again of those times, what happened after the water came down and Noah got promises from God. We also should remember how people at the time of Moses very fast had forgotten how God ahd liberated them and how fast they went worshipping other gods again.

Pastor Paul writes:

When Moses was about to die he addressed the nation and told them to possess the land because Yahweh had told them to possess it. He encouraged them:

Be strong! Be fearless! Don’t be afraid and don’t be scared by your enemies, because the Lord your God is the one who marches with you. He won’t let you down, and he won’t abandon you. (Deuteronomy 31:6) 

Two things right there are the source of our boldness. First, our God is always with us, going before us, always preparing the way. He abides in us. Psalm 139 states we can never escape him, even more now that he lives in us. This is for our encouragement.

The second thing the pastor wants to highlight is that we may count on God:

He won’t let you down. That is a big one all on it’s own and can only be understood in the context of a loving, intimate relationship.

Though in his text we have the impression he , like so many Christians got two Biblical characters mixed up. He namely continues than with looking at Jesus, who is the sent one from God, and not God Himself.

As Christians, being followers of Christ, we should believe the words of this Nazarene teacher and see how his heavenly Father protected him and gave him special gifts. In the knowledge that this man also did not tell lies, because he did not sin, we may assume that also his promises will come true.

Jesus promised that he would be with us until the end of this age. He said his desire was for us to be one with him in the same way that he is one with Father. The Way, the Truth and the Life is in you. The one who declared that all authority in heaven and on earth has been given to him, is intimate with you. The one who stated that he is the Resurrection walks with you every day.

With that knowledge we should have our minds at rest. It should be a comforting thought that at the end times those who love God shall find peace after the big battle or the Big Tribulation, which nobody can escape. Yes the big trouble shall come over us all. But Jesus has told about the signs and it is up to us to recognise them and to prepare ourselves for that time of the Last Days.

It is not that we ourselves shall have to go into the battle and have to be conquerors.

Paul wrote that we are more than conquerors, we are overcomers. We are not victims. We are not powerless. We are not timid, because our God has given us the authority to forgive. Thank about that for a moment. The power does not rest in the hands of the offender but in the hands of the offended. Without your forgiveness, the offender will have to give account for their actions. With your forgiveness that offence is wiped away. By offering forgiveness you are also set free from the cage of victim. That is power and that is what has been given to you with the responsibility to love your enemies.

We cannot and must not live with a victim mentality. Jesus has made us greater, more powerful than people can grasp. Now walk in the boldness you have been given and dare to love where others have failed.

+

Preceding: Fear for rebel groups and men

+++

15 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Religious affairs

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

In een vorig bericht wezen wij er al op dat het niet kon uit blijven dat de kerkgemeenschap haar leden zou oproepen tot het tonen van meer barmhartigheid.

De kerk moest wel eens nader gaan kijken naar de huidige omstandigheden waar vele mensen zich vragen stellen bij de vele vluchtelingen.

Spanische Treppe in Rom

Spaanse Trappen in Rome (Foto credit: Wikipedia)

Op 8 december 2015 ging voor de Katholieken het ‘Jaar van de barmhartigheid’ van start. Daarbij roept de kerkelijke vader op om na te denken over hoe we in ons leven en in ons werk de barmhartigheid kunnen uitdragen en beleven. De kerkgemeenschap wil hierbij focussen op de geestelijke werken van barmhartigheid, die misschien minder gekend zijn dan de lichamelijke werken van barmhartigheid. Ook zij kunnen een hulp zijn om te groeien in ons geloof opdat wij in ons leven meer en meer op Jezus zouden gelijken.

De Kerk die ons helpt groeien en, met de hulp van het licht en de kracht van het Woord van God, ons de weg van de verlossing wijst en ons beschermt tegen het kwaad, moet een gemeenschap zijn die wordt gevormd door leden die als broeders en zusters door het leven willen gaan. Hierbij moeten die kerkleden zich ook open stellen als broeder en zuster tot anderen in hun omgeving.

Het wezenlijke in onze gemeenschap is volgens het Evangelie de barmhartigheid.

God heeft zijn Zoon gezonden. Deze gezondene van God heeft zich als mens volledig onderworpen aan zijn hemelse Vader, die hij eerde als de Enige Ware God en de mensheid Hem leerde kennen. In volledige overgave tot de God van Abraham, die ook onze God hoort te zijn, bood hij zich aan als zoenoffer om ons te verlossen, dat wil zeggen om ons zijn barmhartigheid te schenken. Jezus zegt het klaar en duidelijk wanneer hij zijn onderricht voor de leerlingen samenvat:

“Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is” (Lukas 6,36).

Bestaat er een christen die niet barmhartig is? Neen. Een christen moet noodzakelijkerwijze barmhartig zijn, want dat is de kern van het Evangelie. En, trouw aan dit onderricht, kan de Kerk niet anders dan hetzelfde voor haar kinderen herhalen:

“Weest barmhartig”, zoals de Vader is en zoals Jezus geweest is.

Paus Franciscus I riep op 10 september 2014 al de gelovigen op om barmhartigheid te tonen. Hij riep de gelovigen op om zich te gedragen zoals Jezus en zei over de kerk dat ze geen theoretische lessen geeft over de liefde, over de barmhartigheid.

Ze verspreidt in de wereld niet, een filosofie, een weg van wijsheid…

zei hij. Vervolgend

Zeker, het christendom is dat ook en het is dat alles ook, maar als een gevolg, indirect. De moeder Kerk onderricht zoals Jezus, met het voorbeeld en woorden dienen om de betekenis van haar gebaren toe te lichten.

De moeder Kerk leert ons te eten te geven en te drinken aan wie honger en dorst heeft, te kleden wie naakt is. Hoe doet ze dat? Ze doet dat door middel van het voorbeeld van vele heilige mannen en vrouwen die dit op voorbeeldige wijze gedaan hebben; ze doet het ook door het voorbeeld van ontelbare vaders en moeders die aan hun kinderen leren dat wat wij over hebben, toekomt aan wie het noodzakelijke ontbeert. Het is belangrijk dit te weten. In de meest eenvoudige christelijke gezinnen is de regel van de gastvrijheid altijd heilig geweest: nooit ontbreekt er een schotel en een bed voor wie het nodig heeft. Eens verteld een moeder mij – in mijn vorige bisdom – dat ze haar kinderen – ze had er drie – wilde leren dat men wie honger heeft, moet helpen en te eten geven. Op een dag tijdens het middagmaal – vader was buitenshuis aan het werk – was zij met de drie kleine kinderen van ongeveer 7, 5 4 jaar aan tafel toen er aan de deur werd geklopt. Een heer vroeg te eten. De moeder zei: “Heb even geduld”. Ze is terug binnengegaan en heeft aan de kinderen gezegd: “Er is een meneer die te eten vraagt, wat doen we?” “We geven het hem mama, we geven het hem!” Ieder van hen had op het bord een biefstuk met frieten. “Heel goed, – zegt de mama – laten we de helft nemen van wat elk van jullie heeft, we geven hem de helft van de biefstuk van elk van jullie”. “Ah, neen, mamma dat is niet goed!” “Jij moet van het jouwe geven”. Zo heeft deze moeder haar kinderen geleerd te eten te geven van wat men zelf heeft. Een mooi voorbeeld dat mij erg geholpen heeft. “Ik heb geen overschot…” “Geef van wat je hebt!” Zo leert het de moeder Kerk. En jullie, de vele moeders die hier aanwezig zijn, jullie weten wat aan jullie kinderen te leren om, van de eigen dingen die ze hebben, te delen met wie in nood verkeert.

Vandaag zien wij veel mensen die enkel hun eigen op de eerste plaats zetten. Zij zijn het meest begaan met hun eigen ‘ik’. De ander wordt als een indringer aanschouwd. Velen willen enkel op zichzelf vertrouwen en anderen wantrouwen. Dit creëert sowieso al een barrière die het christelijk geloof in de weg staat. Als anderen dan ook nog eens hun aandacht opeisen doordat zij ziek of verzwakt zijn worden zij nog meer als een last aanschouwd.

Nochtans

De moeder Kerk leert nabij te blijven bij wie ziek is. Vele heilige mannen en vrouwen hebben Jezus op deze wijze gediend! En vele eenvoudige mannen en vrouwen brengen, elke dag dit werk van barmhartigheid in praktijk in een ziekenhuiskamer, of in een rusthuis, of thuis door wie ziek is bij te staan.

De moeder Kerk leert wie in de gevangenis is, nabij te zijn. “Maar Vader, neen, dat is gevaarlijk, dat is slecht volk”. Maar elk van ons is bekwaam… Weet wel: elk van ons is in staat te doen wat die man of vrouw die in de gevangenis zit, heeft gedaan. Allen hebben we de mogelijkheid tot zonde en om hetzelfde te doen, je in de loop van je leven te vergissen. Hij is niet slechter dan jij of ik! Barmhartigheid overstijgt elke muur, elke hindernis, en brengt je ertoe altijd op zoek te gaan naar het gelaat de mens, van de persoon. Het is de barmhartigheid die hart en leven verandert, die een persoon kan doen herleven en in staat stelt op een nieuwe wijze in de samenleving mee te doen.

Die samenleving is constant onder verandering en staat momenteel misschien meer onder druk dan al de voorgaande jaren na de afloop van de gruwel van beide wereld oorlogen. Indien wij echter niet opletten komen wij terug in een jaren dertig toestand van vorige eeuw. Het komt er op aan dat wij meer mensen bewust maken van onze taak als medeburger in een groter geheel waarbij wij een vrijheid wensen voor meerdere mensen uit verschillende culturen.

Als mensen op televisie gruwelbeelden zien komen nu en dan wel gevoelens los voor die gestorvenen. Maar waar blijft de aandacht voor de levenden die zo nabij zijn en voor dezen die zulk een gruwelen trachten te ontvluchten?

De paus herinnert er ons aan

De moeder Kerk leert nabij te blijven bij wie verlaten en alleen sterft. Dat heeft de zalige Teresa van Calcutta in de straten van Calcutta gedaan; dat hebben vele christenen gedaan die niet bang zijn om de hand vast te houden van wie op het punt staat deze wereld te verlaten. En ook in dit geval geeft barmhartigheid vrede zowel aan wie gaat als aan wie achterblijft. Zij doet ons ervaren dat God groter is dan de dood en dat voor wie in hem blijft ook het laatste afscheid een “tot weerziens” is… Dat had de zalige Teresa heel goed begrepen! Men zei haar:” Moeder dit is tijdverlies!” Zij bracht de stervenden die ze op straat vond en aan wier lichaam de straatratten reeds knaagden, naar huis zodat ze gereinigd, rustig, geliefd, in vrede konden sterven. Zij zei aan al dezen “Tot weerziens”. Vele mannen en vrouwen hebben gedaan wat zij deed. En zij worden daar door hen opgewacht [wijst naar de hemel] aan de deur, om voor hen de deur van de hemel te openen.

Mensen goed, in vrede, helpen sterven.

Geliefde broers en zussen, zo is de Kerk moeder, door haar kinderen de werken van barmhartigheid te leren.

zegt de Paus en vermeldt ook van wie die kerk dat geleerd heeft.

Van Jezus heeft zij deze weg geleerd, zij heeft geleerd dat dit het wezenlijke van de verlossing is. Het volstaat niet lief te hebben wie ons liefheeft. Jezus zegt dat ook de heidenen dat doen. Het volstaat niet goed te doen aan wie ons goed doet. Om de wereld ten goede te veranderen, komt het erop aan goed te doen aan wie het ons niet kan teruggeven, zoals de Vader met ons gedaan heeft door ons Jezus te geven. Hoeveel hebben wij betaald voor onze bevrijding? Niets, geheel gratis! Het goede doen zonder iets terug te verwachten. Zo heeft de Vader met ons gedaan en wij moeten hetzelfde doen. Doe het goede en ga verder!

Hoe goed is het te leven in de Kerk, in onze moeder Kerk die ons alles leert wat Jezus onderwezen heeft. Laten we de Heer danken die ons de genade geeft de Kerk als moeder te hebben, zij die ons de weg van de barmhartigheid leert, de weg van het leven. Laten we de Heer danken.

Na het Jaar van de diaconie – 2002-03 waarbij men wees op de zending om te dienen, nodigt de Katholieke kerk nu haar leden uit om niet enkel in het kerkgebouw te dienen maar om nog verder te dienen in de gemeenschap van ongelovigen en anders gelovigen.

Sprekend over het speciale jubileum jaar van barmhartigheid dat hij gelanceerd heeft op 8 december, wil paus Francis ons alsnog herinneren dat katholieken ontworpen zijn om over de hele wereld te leven en niet uitsluitend in Rome te leven. Hij herinnerde tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie op het Sint Pieters Plein woensdag de Italianen dat

“De [Heilige] Deur Jezus zelf duidt , die zei: ‘Ik ben de deur: als men door me gaat, zal hij [of zij] worden gered’ ‘”

 

“Door de Heilige Deur gaand is het teken van ons geloof in de Heer Jezus, die niet is gekomen om ons te richten, maar om ons te redden,”

zei de paus.

Roskilde kathedraal 11

Kerkdeuren die geopend moeten worden – Roskilde kathedraal (Photo credit: Wikipedia)

Begin vorig week, werden naar schatting 10.000 ‘heilige deuren’ in katholieke kerken over de hele wereld geopend.

De opening van deze ‘heilige deuren’ betekent dat iedereen – met inbegrip van vluchtelingen in Irak, ondergrondse katholieken in China, en de gevangenen in de paus geboorteland Argentinië – kan het jubileum verwennerij geassocieerd worden met het passeren van de Heilige Deur tot een ontvangen zou leiden dat bij het “Grote Jubileum” van het jaar 2000 alleen pelgrims die naar Rome konden reizen zouden kunnen genieten.

De verkoop van aflaten, houtsnede door Jörg Breu de Oudere uit Augsburg, circa 1530.

In het katholieke jargon zouden deze aflaten, beschouwd als “volle aflaten,” tijdelijke straf voor zonden verwijderen, zolang de ontvanger  ook naar de biecht gaat, communie ontvangt, en bidt voor de paus.

Zulke verzinsels, alsof God omkoopbaar zou kunnen zijn en alsof men zou afhangen van de vrijkoping van zonden van het geld dat men kan investeren in een kerk, worden nu toch een beetje getemperd doordat de paus niet zozeer om financiële bijdragen vraagt maar om daad kracht. Hij roept zijn gelovigen op om daadwerkelijk een helpende hand toe te steken naar de vluchtelingen. (Mij benieuwen hoeveel katholieken hier op ingaan en werkelijk de handen uit de mauwen steken.)

Diegenen die zich Christen noemen moeten leren om hun mond meer te openen en te durven opkomen voor de zwakkeren die niet kunnen spreken of waar niemand naar wil luisteren. Voor gelovigen is het nog belangrijker om te tonen waar zij staan. Zij die beweren Christen te zijn moeten dan ook waardig tonen dat zij Christus Jezus volgen. Zij moeten anderen nog duidelijker maken wat het verschil is tussen hen en goede burgers die medelevend zijn en anderen graag helpen.

Anderen moeten komen inzien waarom Christenen op een bepaalde wijze denken en handelen. Ook moeten wij durven laten zien wat ons inspireert en wat ons verder kan drijven dan anderen.

Laten wij van dat dienen in 2016 dan ook een mooi punt maken.

+

Voorgaand: Jaarthema voor Gereformeerde kerk in Nederland ”Vreemdelingschap en hoop”

 

++

Aanvullend

 1. Beschamende Westerse stilte over vervolging van Christenen
 2. Paus waarschuwt dat de mens en milieu met elkaar verbonden zijn
 3. Paustoespraak voor de Raad voor de nieuwe evangelisatie
 4. Vredeboodschap op extra beveiligde Sint-Pietersplein
 5. De kerk moet blijvend hervormd worden
 6. Grondslag voor de af te leggen weg
 7. Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst
 8. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 9. Kies niet onjuist te zijn, omwille van verschillend te wezen
 10. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit
 11. Laat mij anderen van harte dienen
 12. Dienaar in de gegeven genade
 13. Leden in het lichaam van Christus
 14. Een kaars in het leven

+++

Verder verwante teksten

 1. Omgekeerde wereld
 2. Tijd voor Verandering
 3. Het goede voorbeeld geven
 4. Door een toename van de aandacht maken wij ons denken scherpzinnig (2)
 5. Helpen! Hoe doe je dat?
 6. Hoognodige
 7. Wij.
 8. Kippen fokken en bijbelles
 9. SAP Nederland doneert 15.000 euro aan vluchtelingen
 10. Rode Neuzen Dag
 11. Who’s to blame?
 12. Kos vir die siel
 13. Weg mit dem Dreck!
 14. Etwas ist faul im Staate…
 15. Kleiner Mensch, Groß Geliebt
 16. Dienender König – königlicher Diener // Servant King

+++

6 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken

Donkere dagen van het noordelijk halfrond

Doorheen de eeuwen heen zijn er zeer veel tradities door gegeven van een generatie naar de volgende. Vele mensen weten dikwijls niet meer waar een bepaalde traditie van kwam. Zo is er nu een tijd aangebroken waar bij de ene traditie de andere opvolgt. In verscheidene landen volgt het ene feestje het andere op.

Tijdens de donkere en koudere dagen op het noordelijk halfrond is het natuurlijk heel gezellig om wat meer licht en warmte de huiskamers en woonomgeving te laten binnentreden. Leuk versierde straten kunnen het op dagen waar het heel vroeg donker is of waar het helemaal donker blijft, opvrolijken.

Lichtjes en versieringen hoeven helemaal niets slechts in te houden, maar als wij aan bepaalde feesten willen meedoen moeten wij er ons wel bewust van zijn wat er achter die feesten kan liggen en of het, indien wij gelovig zijn, ons er niet beter van af houden.

Tweezijdige gezichten, zon, maan verleden, toekomst en toegang

Janus, de god met twee gezichten – Buste van Janus Bifrons in de Vaticaanse musea.

Tijdens de late Romeinse koningstijd werd in Rome een feest ingericht ter ere van de god Saturnus: de saturnaliën of saturnalia. De god  Saturnus was ooit koning geweest in Italië waar hij aan kwam per schip en voet aan wal zette in het koninkrijk van Janus de god van de doorgangen en het begin. Beide godheden werden in deze tijd van het jaar herdacht. De wisseling van de donkere dagen naar weer licht wordende dagen waren een ideaal moment om terug te blikken naar het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Hierbij kwam Janus om de hoek kijken, die voornamelijk werd  afgebeeld als een man met twee gezichten (Janus Bifrons) of als een tweeling (Janus Gemini). Zijn twee gezichten representeerden oorspronkelijk de zon en de maan. Als god van vruchtbaarheid en leven noemde men hem Janus Consivius; als god die de dag begon, heette hij Janus Matutinus.In de donkere dagen werd het eten schaarser en ging men ook meer vlees eten daar uiteindelijk nog maar de beesten over bleven om op te eten. Buiten kon men toch niet veel doen dus binnen blijven was de boodschap en het daar gezellig maken door veel te schrokken en lol te maken.

De naam van Pater Janus (“vader Janus”) was al in de alleroudste eredienst van Janus een zeer gebruikelijke naam. Men vereerde hem zelfs als Divus Deûm, “de god der goden”. Hij werd in Romeinse gebeden voor alle andere goden genoemd omdat hij twee hoofden had waarvan het ene naar het verleden keek en het andere naar de toekomst. Maar om zich tot hem te wenden moest men wel via de god van de deur (ianua) gaan, de god van het begin en het einde, van het openen en het sluiten.

Goden die leiden naar een oppergod en feesten

Zodoende was het voor de Romeinen gekend dat hun oppergod Saturnus de weg naar de andere god Janus was. Hieromtrent vertelde de profeet Jeshua echter dat hij (Jezus Christus) de enige weg naar de Enige Aller Opperste God was. Dit kwam in niemands oren goed aan, noch bij de heersende Romeinen, noch bij de Joden die in hem dan ook een Godschenner zagen. Uiteindelijk kwam die figuur lelijk in de weg te staan voor de commercie van het Romeinse rijk. Doordat die leraar namelijk aanbidding van beelden verbood en zijn volgelingen zich daar aan wensten te houden viel die bloeiende verkoop ook stil naargelang er meer christenen kwamen. Ook gingen zich veel meer volgelingen van Jezus onthouden van de heidense feesten en gaven zij de heidense gebruiken op.

Saturnus, gravure naar prent van Goltzius (1597)

Op  17 december 497 VGT werd de tempel van Saturnus op het Forum Romanum in Rome werd gebouwd en vonden de eerste rituelen of eerste officiële Saturnalia plaats bij het instellen van het altaar ter ere van Saturnus. Oorspronkelijk het feest bij een dag maar Gaius Julius Caesar paste de Romeinse kalender aan en voegde twee dagen toe aan december. Dit zorgde ervoor dat de Saturnalia uitgebreid werd tot een drie dagen feest. Augustus legde administratief vast dat het feest drie dagen duurde, van 17 tot en met 19 december. Op 19 december werd dan de Opalia gevierd. Ops of Opis was de vrouw van Saturnus die werd geëerd voor haar vruchtbaarheid. Zij was evenwel niet alleen godin die over het ontkiemende leven van de veldvruchten waakte; ook het geboren worden van de kinderen en hun eerste verzorging en opvoeding stond onder haar hoede. Tijdens de donkere dagen en de tijd wanneer er niet op het land moest gewerkt worden maar de echtparen meer tijd met elkaar konden door brengen, konden ook meer kinderen gemaakt worden en werd deze godin daar dan ook voor verzocht. In de oudheid was zij dan ook de moeder godin die als het ware de tedere moeder, het pas geboren kind aan haar boezem legt, om het op te voeden en te geven wat het nodig heeft. Zij werd zeer dikwijls geïdentificeerd met andere godheden, bijvoorbeeld met Bona Dea, met Fauna, Fatua en Maia, soms ook met de Griekse godinnen RheaCybele en Demeter.

Wanneer men zich in een gebed richtte tot om het even welke god, moest men eerst Janus aanroepen, want hij stond symbool voor de deur waarlangs alle andere goden te bereiken waren. De maand januari werd naar Janus genoemd en in de maand december vonden de saturnaliën plaats, het feest ter ere van Saturnus. En kwam er een einde aan de tweeheerschappij over het koninkrijk toen Saturnus plotseling verdween. Janus was ervan overtuigd dat hierbij goddelijke krachten gemoeid waren. Hij nam enkele maatregelen om Saturnus eer te bewijzen. Zo noemde hij het hele land waar hij koning van was ‘Saturnia’, bouwde een altaar ter ere van de god Saturnus en voltrok enkele rituelen voor de god die hij de Saturnalia noemde. Dat laatste moest het bewijs leveren dat de saturnaliën veel ouder zijn dan de stad Rome zelf.

De feesten ter ere van Saturnus, wiens Latijnse naam in de oudheid werd verklaard vanuit satus (= gezaaid, cf. sator = zaaier), van serĕre (zaaien), en ook vanuit saturare (= verzadigen), en geassocieerd werd met de landbouw, waren zo belangrijk dat iedereen er aan kon of moest deelnemen en de scholen vrijaf gaven. Het was ook streng verboden om op de feestdag van Saturnus een oorlog te beginnen. Rechtbanken waren gesloten en veroordelingen werden uitgesteld. Met andere woorden: het hele openbare leven lag stil. Iedereen kreeg dan ook de kans om mee te vieren en verzadigd te worden. Dit maakt van de Saturnalia een van de populairste feesten onder de bevolking.

Op 17 december begon het saturnaliënfeest om Saturnus eer te bewijzen, maar ook om het einde van het landbouwjaar te vieren. Normaal werd het hoofd tijdens godsdienstige rituelen bedekt met de toga, maar op de Saturnalia geloofden de Romeinen dat geen enkel slecht voorteken de feestelijkheden kon onderbreken. Na de offerplechtigheden was er buiten een officieel banket. Toen de mensen uit elkaar gingen, weerklonk de spreuk ‘Io Saturnalia’. Daarna trokken de meeste mensen huiswaarts om het feest thuis voort te zetten. Dit resulteerde vaak in buitensporige drink – en feestmaaltijden, waardoor saturnalia in het Latijn ook ‘orgie’ ging betekenen. Voor de volgelingen van Jeshua werd hen door de apostelen opgedragen zich niet aan zulke orgieën te gewagen. zij hoorden zich te onthouden van zulke uitzinnige feesten.

Tijd voor geschenken

Vele van de gebruiken van die feestdagen treffen wij heden ook nog aan. Zo gaven toen vrienden en familie geschenken aan elkaar welk wij nu ook bij veel volkeren als een gewoonte in deze tijd van het jaar zien. In vele gezinnen wordt er nu wel gedaan alsof zij van een speciaal iemand komen (vroeger waren dat de goden, nu elfjes, Sinterklaas of de kerstman). Traditioneel werden er kaarsen en aarden maskers of poppen gegeven. Dit ging terug op een verhaal over Hercules en de bevolking die oorspronkelijk aan de voet van de Capitolinus woonden. Een orakel had hen namelijk voorspeld dat men jaarlijks een aantal mensenhoofden en mannen ter ere van Saturnus moest offeren. Toen Hercules ter ore kwam welke wreedheden daar werden begaan, greep hij in. Hij stelde voor om de mensenhoofden te vervangen door aarden poppen en de mensenoffers door kaarsen. Vandaar kwam dus de traditie om deze geschenken cadeau te doen aan de gastheer als men uitgenodigd werd voor het diner. Of men gaf het aan mensen die het verdienden.

Een van de meest opvallende gewoonten van de Saturnaliën is dat de rollen slaaf – heer omgekeerd werden. Tijdens de maaltijd bijvoorbeeld werden de slaven bediend door hun heren. Ook tijdens het dobbelspel, dat normaal verboden was, maar voor de gelegenheid wel toegelaten werd, streden heer en slaaf op gelijke voet. Dit gebaar moest terug doen denken aan de “Gouden Jaren” onder Saturnus waarin er geen onderscheid gemaakt werd tussen de mensen. Het was een kans voor de heren om zo hun slaven te bedanken voor het geleverde werk.

Er bestaan nog altijd twijfels over wanneer het feest voor de eerste keer gevierd werd en hoelang het duurde, maar toch behoorden de Saturnaliën tot de opmerkelijkste en populairste religieuze feesten die in het Romeinse Rijk hebben plaatsgevonden. Het hele sociale leven lag stil op die dag, want iedereen nam deel aan het feest ter ere van de god Saturnus, die landbouw en welvaart over hun land had gebracht. Slaven konden die dag op gelijke voet met hun meester feestvieren en werden zelf door hen bediend, dit kan op zijn minst opmerkelijk genoemd worden. De Saturnaliën werden later, toen het Romeinse Rijk het christendom als enige toegestane geloof accepteerden, door de christenen overgenomen.

Zeus en de auguren

Diegene die godinnen en aardse vrouwen verleidde en een menigte onwettige kinderen verwekte maar de sterren in die donkere dagen al of niet deed oplichten was de oppergod en hemelgod en heerser over de wind, de wolken, de regen en de donder, Zeus. Men meende dat hij zijn macht over deze natuurkrachten zowel voor verwoestende als voor heilzame doeleinden aanwendde. Door de Romeinen werd hij Jupiter genoemd dat in dichterlijk Nederlands vroeger ook naar voor werd gebracht als Jupijn .

In absolute zin werd Zeus niet als de opperste der goden beschouwd, maar wordt soms afgebeeld als iemand die zich laat bedriegen en zich moet voegen naar de wil van de Schikgodinnen en het Noodlot. De romeinse tegenhanger oppergod Jupiter trouwde met Juno, maar hij had talloze minnaressen, zowel lagere natuurgodinnen als menselijke vrouwen, bij wie hij vele halfgoden verwekte. Zo was bijvoorbeeld Achilles een nakomeling van Zeus en Thetis. Bij prinses Alkmene verwekte hij (Zeus) Herakles. Zijn Etruskische tegenhanger is Tinia.

Als hemelgod bezat Jupiter of Zeus twee voorname functies, enerzijds die van weergod en anderzijds die van donder- en bliksemgod (waarvoor hij het meest gekend is). Als weergod beheerste hij de wind en de storm, maar nog veel belangrijker was het feit dat hij ook de regen bracht.

In Italië was het immers geen luxe een god te hebben die voor regen kon zorgen en we merken dan ook dat in de epitheta van Jupiter verwijzingen naar regen en water zitten. In zijn functie als donder- en bliksemgod kon de eveneens soevereine god auspicia (voortekens) doorgeven aan de augures, die deze hemeltekenen interpreteerden.

De auguren (augurs of augures) of vogelwichelaar waren priesters in het oude Rome. Hun taak was het waarnemen van de auspicia (“auspiciën”): het bepalen van de wil der goden aan de hand van de vlucht van de vogels. Het Nederlandse woord voor auspiciën is vogelschouw (avis vogel, spicere zien). De vlucht van de vogels en de stand van de sterren waren aanschouwd als belangrijke tekenen die over de toekomstigge gebeurtenissen konden vertellen. Astrologen en magiërs volgden daarom de loop van de sterren en dachten dat deze ook de koningen konden aankondigen. Zo volgden drie astrologen (in de volksmond drie wijzen genoemd) de bijzondere tekenen voor die periode in 4 VGT, het jaar van de volkstelling, waar Jozef en Maria van de stam van David zich ook naar het telbureau begaven en tijdens hun tocht in Bethlehem overnachtten.

Wijzen en een kerststal

Mattheüs zijn verslag verteld over drie wijzen, magiërs of astrologen, die eerst vanuit het Oosten naar Jeruzalem reisden, niet naar Jezus’ geboortestad, Bethlehem. Tegen de tijd dat ze eindelijk Bethlehem bereikten, bevond „het kind” Jezus zich niet meer in een stal maar in een huis. (Mattheüs 2:1-11). De vertaling „wijzen” zou van een Grieks zelfstandig naamwoord komen dat oorspronkelijk betrekking had op Perzische priesters die deskundig waren op het gebied van de astrologie. In de oorspronkelijke Griekse tekst staat μαγοι (magoi) wat magiër betekend of duidt op hen die sterren bestudeerden (sterrenkundigen) of sterrenwichelaars, astronomen, die ook werkten als priesters of koninklijke raadgevers.

De opvatting dat de Messias in Bethlehem, de stad van David, geboren zou worden, was ook in het Oosten bekend.

Volgens de rooms Katholieke Encyclopedie die verder vermeld

Dat de magiërs de ster beschouwden als een teken van de geboorte van de Messias, zou verklaard kunnen worden door hun kennis van de profetie van Bileam:

Ik zie hem, maar niet in het heden, ik aanschouw hem, maar niet van nabij; een ster komt op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël. (Numeri 24: 17)

De Hebreeuwse God van Abraham had zijn volk duidelijk te kennen gegeven dat hij niet van magie hield. Zij moesten zich er van onthouden. (Jesaja 47:13-15Deuteronomium 18:10-12). Vermoedelijk is het om die reden waarom de astrologen niet door een engel van God van Jezus’ geboorte in kennis werden gesteld, alhoewel voor iedereen in de wereld wel de aankondiging van de bijzondere gezondene van God in meerdere verslagen was gegeven. Ook na hun bezoek werden zij door goddelijke tussenkomst in een droom gewaarschuwd geen verslag uit te brengen aan de slechte koning Herodes, omdat deze Jezus wilde doden. Daarom „trokken zij langs een andere weg naar hun land terug”.

Matthew 2:11-16 P.nl  Ze gingen het huis binnen en zagen de jongen met zijn moeder Maryam. Ze vielen op de knieën4 en aanbaden hem en openden hun schatten en deden hem schenkingen: goud, mirre en wierook.  (12)  Maar er werd hun in een droom getoond dat ze niet terug moesten keren naar Herodes, dus gingen ze langs een andere weg naar hun land.  (13)  Toen ze waren vertrokken, zie, de engel van JHWH verscheen in een droom aan Yawsef en zei: “Sta op, neem de jongen en zijn moeder en ontsnap naar Me?rén (Egypte) 5 en blijf daar tot ik met u spreek, want Herodes staat klaar het kind te zoeken om het te doden.”  (14)  Zo stond hij in de nacht op nam de jongen en zijn moeder en trok zich terug naar Me?rén (Egypte),  (15)  en hij bleef daar tot de dood van Herodes, zodat vervuld zou worden wat de JHWH had gesproken door de profeet die zei:
“Uit Me?rén6 heb ik mijn zoon geroepen.”  (16)  Toen Herodes zag dat de magúši de spot met hem hadden gedreven werd hij woedend en gaf opdracht en liet alle zonen van twee jaar en jonger in Bét-Lehem en haar omgeving doden, zoals hij had gehoord volgens de tijdsperiode van de magúši. (Mattheüs 2:11-16)

In vele landen kan men bij de kerstdagen een uitstalling zien van ezels, ossen en schapen in een stal rond het kindje Jezus.  Zulk een uitbeelding werd maar pas in 1223 in Greccio (Italië) ingevoerd door Franciscus van Assisi, die een ‘levende’ kerststal liet maken. Het waren de franciscanen die het gebruik in kerken en gezinnen, van zulk een uitbeelding van Christus geboorte in een stal, bevorderden.

De bekende kerststal op het Sint Pietersplein voor de Sint-Pietersbasiliek in Rome is een idee van Paus Johannes Paulus II dat in 1982 ten uitvoer werd gebracht. Sinds 1999 komt de 25 meter hoge boom uit Badia en het mos van de berg Fumaiolo bij Verghereto, waar de Tiber begint.

Een van de meerdere kerststallen tijdens een kerstuitstalling in de Basiliek van Koekelberg, Brussel

Een van de meerdere kerststallen tijdens een kerstuitstalling in de Basiliek van Koekelberg, Brussel

In de bekende levensgrote kerststal in Nederland van de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch wordt niet alleen de stal uitgebeeld, maar ook een groot deel van de omgeving, het veld waar de herders de goddelijke boodschap ontvangen en mensen die op weg zijn naar de stal, zodat het gehele tafereel de hele lengte van het gebouw in beslag neemt. Ook in andere landen kan men grotere uitstallingen vinden.

Belangrijkheid van de geboortedag

Opvallend is dat in de bijbel nergens duidelijk de dag van Jezus geboorte vermeld staat, terwijl de dagen van zijn instelling van het Nieuwe Verbond, zijn lijden en overlijden wel degelijk aangegeven zijn.

Indien die geboorte dag zo belangrijk is als velen beweren is het wel vreemd dat God niet voorzien heeft dat het duidelijk zou zijn op welke dag dat was en wanneer deze gevierd moet worden.

Vreemd is het nu dat, alhoewel uit burgerlijke Joodse en Romeinse geschriften van destijds blijkt dat de gebeurtenissen in oktober plaats vonden, de mensen die geboortedag maanden later vieren op de dag van de god van het licht. Dit komt door de oude gebruiken om tijdens de donkere dagen de hemelgoden te gedenken en eer te brengen aan Zeus, Saturnus en Janus.

File:Inti Raimi.jpg

Inti Raymi, het feest van de winterzonnewende en het begin van het jaar – Guaman Poma De Ayala – El Primer Nueva Corónica Y Buen Gobierno (1615)

De feestdag die de Romeinen rond de winterzonnewende hielden voor hun zonnegod Saturnus was de geboortedag van de onoverwinnelijke zonnegod die op 25 december gevierd werd en door de latere christenen als de geboortedag van de “Zon der gerechtigheid” werd ingevoerd nadat zij ook Jeshua’s naam veranderd hadden in ‘Issou‘ of ‘Heil Zeus‘ ter goedschikking van de Romeinen die hen enkel wilden sparen en hun diensten laten uitvoeren als zij akkoord gingen om de driegodheid van de Romeinen aan te nemen. De twee godheid of godheid met twee gezichten en de driegodheid werden aldus de ‘Drie eenheid’ in het christendom waar Zeus de rol toebedeeld kreeg van Jeshua en ons de huidige naam Jesus of Jezus bezorgde.

Elementen uit het vroeg-christelijk en heidens geloof komen samen op dit mozaïek uit de derde eeuw; Christus als zonnegod Helios of Sol Invictus

Maria in de loop der tijden werd bij het verloop van de Christenheid naar het christendom naast Jezus geplaatst als een moeder god en godin van de aarde.

In Rome is er doorlopend een cultus van de zon geweest, die nooit verstoten is geweest door Syrische goden. Men dacht dat de “onoverwinnelijke zon” of beter “onoverwonnen zon” vertegenwoordigt werd door de zonnegod Sol invictus die evengoed Sol Oriens, Sol Indiges of gewoon Sol werd genoemd. Voor de geestelijke leiders die ingaven op de wensen van Constantijn de Grote moest Jeshua nu als Jesus of Jezus die onoverwinnelijke lichtbron zijn. Van de 4de eeuw af ziet men dan ook in de kerken de verering van ‘dat’ licht. In de donkere dagen werden dan ook de kaarsen rondgedragen en als offergaven aangeboden aan de godheid Jezus.

11 december was de winterdag die oorspronkelijk voor Sol en Luna, die identiek is aan de Griekse Selene. Selene is ook bijna altijd verbonden met een Moedergodincultus die tot het mesolithicum en zelfs het paleolithicum teruggaat. In de loop van de millennia is de maangodin zeer verbleekt en zo goed als uitgedoofd maar de Rooms Katholieke Kerk bouwde verder aan de cultus van de ‘Moeder gods’ en verhoogde nog de verering van Maria, welke in de zuiderse landen van Europa nog zeer veelvuldig wordt uitgeoefend. De vrouwelijke godheden en verder overwegend mannelijke godheden, die meestal met de zon werden geassocieerd, konden op de goedkeuring van de allerhoogste God der goden rekenen.

Door het plaatsen van de viering voor Jezus geboorte op 25 december kon dit voor de leden van de Katholieke Kerk ook het hoogtepunt worden van de gangbare winterfeesten van de heidenen, die ingingen op 11 december en eindigden op 6 januari, waarbij zijn koninklijke heerschappij wordt herdacht. Maar zoals bij de Romeinse feesten is de hoognacht voor velen op de overgang van 24 naar 25 december die door de heidenen in de tempels werd gevierd en door de Katholieken in hun speciaal gebouwde diensthuizen of kerken.

Wat doen volgelingen van Jezus in deze tijd?

Kerststal op de Grote Markt van Leuven

Als wij naar de kerstgebruiken zien merken wij dat er een overvloed van heidense gebruiken in geworteld zijn.

Als wij de achtergrond van de beschrijvingen van Jezus geboorte bekijken zien wij dat zij die tot christus Jezus willen komen geen prominentie of rijkdom hoeven bezitten noch te zoeken. In plaats daarvan moeten we net als Jozef, Maria en de herders God gehoorzamen en onze liefde voor hem bewijzen door geestelijke belangen boven stoffelijke zaken te stellen.

Het gaat in het leven niet om de stoffelijke dingen, maar om de geestelijke waarden. Jezus was niet naar de aarde gezonden om zijn eigen wil te volbrengen maar om Gods wil te verzekeren. de grootsheid in Jezus zit hem juist daarin dat hij als mens er in geslaagd is om volledig God Zijn Wil te doen en zijn eigen persoonlijkheid opzij te zetten om zich over te geven als loskoopoffer of zoenoffer tot de Allerhoogste God.

Willen wij door het leven gaan met een geloof voor God aanvaardbaar of geven wij de voorkeur er aan om door de mensen geliefd te worden en populair te zijn door met hun heidense gebruiken mee te doen?

Wij moeten beseffen dat redding enkel tot ons ter verwezenlijking kan komen door volharding en door een goede verhouding of relatie met Christus Jezus en tot zijn hemelse Vader, de enige Ware God, op te bouwen. dat zal niet lukken door te volharden in het uitvoeren van dingen waarover God zich negatief heeft uitgesproken.

Ook al mag Kerstmis als

„de vrolijkste en drukste tijd van het jaar voor miljoenen christenen en veel niet-christenen overal ter wereld”

aanschouwd worden moeten zij die zich een volgeling van Christus of ‘Christen’ willen noemen goed beseffen dat het niet die wereldse en heidense feesten zijn die wij moeten vieren. Jezus’ geboorte mag dan wel opmerkelijk zijn, indien God die gebeurtenis als een belangrijkheid zou aanschouwen had Hij daar ook wel nadruk op gelegd en zou Hij er ook meer gegevens over gegeven hebben, zoals de juiste datum.

Met het besef dat Jezus zijn eerste volgelingen ook veel meer waarde hechtten aan wat hun leermeester deed en wat hij hen leerde was het beslist niet Gods bedoeling dat Christus’ geboorte zijn leven als volwassen man zou gaan overschaduwen. Toch heeft Kerstmis ervoor gezorgd dat de persoon van Christus is overschaduwd door een mengelmoes van legenden en folklore.

Ook moeten wij terug denken aan de dagen dat Jezus zich ergerde aan hen die zich aan de joods religieuze feesten financieel beter wensten te maken.

John 2:13-16 P.nl  En het Pesach van de Yihúdi’s naderde en Yešúa ging op naar YÚrišlem.  (14)  En hij vond in de tempel diegenen die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die [daar] zaten.  (15)  Toen maakte hij een zweep van touw en dreef hen allen en zelfs de schapen en runderen en geldwisselaars uit de tempel. En hij verstrooide5 hun wisselgeld en gooide hun tafels omver.  (16)  En tegen de degenen die duiven verkochten zei hij: “Haal ze weg en voer geen handel in het huis van mijn Vader!” (Johannes 2:13-16)

Daaruit en uit nog enkele andere voorvallen blijkt dat Jezus het vermengen van commercie en religie niet goedkeurde.

Apollo als zonnegod. Beeld voor een kerstman die door de lucht zweeft met zijn slede volgeladen met geschenken.

Ook kunnen wij vaststellen dat bepaalde heidense volken, zoals de Romeinen, Grieken en Azteken vieringen organiseerden voor de kering van de seizoenen en zonnestand. Met overdadige feestmaaltijden en het geven van geschenken en veel lawaai wensten zij mensen onder elkaar met de goden verzoenen. De kerkelijke autoriteiten wensten zich niet onpopulair voor te doen en hopten door het opnemen van de heidense gebruiken in hun rituelen de mensen ook naar hun kerken te lokken. Ze ’kerstenden’ deze winterfeesten door het de geboorte van Jezus te noemen in plaats van de geboorte van de zon.

Wij moeten God Zijn Woorden ter harte nemen en opvolgen wat Hij de mensheid geboden heeft te doen. Er zijn genoeg redenen om over te gaan tot het lezen van de Heilige Schrift. In de Bijbel kunnen wij vinden wat wij horen te doen en waar wij best ons van af houden. In dat Boek der boeken kunnen wij ook te weten komen welke feesten wij als volgelingen van Jezus en aanbidders van de Enige Ware God moeten houden.

In deze donkere dagen is het misschien niet slecht om eens op onderzoek te gaan naar wat de Bijbel zegt hoe wij ons horen te gedragen en wat wij moeten doen om God het best te behagen.

+
Voorgaande

Gelukszoeker

In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen

++

Aanvullende lectuur

 1. Op zoek naar het kostbaarste kerstgeschenk
 2. Schepping geschenk van God
 3. Het grootste geschenk ons gegeven
 4. Een Groots Geschenk om te herinneren
 5. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 6. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 7. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 8. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 9. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 10. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 11. Jezus moest sterven
 12. Geloof in Jezus Christus
 13. Hoop op een man
 14. Het zoenoffer
 15. Zoenoffer
 16. Redding
 17. Redding door volharding
 18. Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme
 19. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 20. Niet goddelijkheid van Christus toch
 21. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 22. Drievuldigheid of Heilige Drie-Eeenheid
 23. Is God Drie-één
 24. Geloof in slechts één GodVoorbestaan van Christus
 25. Groei eerste christenen
 26. Met het geschenk van Jezus komt een geweldige verantwoordelijkheid
 27. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 28. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 29. Een geschenk van 86.400 seconden
 30. Reeds meer gekregen dan ik verdien
 31. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 32. Kerstboomversiering en vruchtbaarheidsritus
 33. Sjoerd Kuyper over Zwarte Piet en het Sinterklaasjournaal (column)
 34. Toewijding van ons

+++

Verder op het net rond Kerstmis

 1. Krans door het jaar heen #2 met kerst
 2. Definitiedinsdag kerstspecial: Remdier
 3. GML #4: Sinterkerst, marshmallows en Scrabble
 4. De Friezen zijn er klaar voor
 5. Mijn kerstmis
 6. Kerst met een glimlach
 7. Fijne kerstplaatjes
 8. kerstkaarten!
 9. DIY: superhysterische glitterkerstkrans
 10. Kerst en Nieuw jaar in India
 11. Kinderverhaal: Kerstontbijt
 12. De gehele wapenrusting van God (2015/12/15) African American Christmas?
 13. It’s beginning to look alot like christmas
 14. Tweede Kerstdag.
 15. Over grotten, feest en tandengeklapper
 16. Deutschunterricht: Weihnachtsteller
 17. My Christmas Wishlist 2015
 18. Kerst spirit
 19. Christmas
 20. The origin of…Christmas
 21. Merry Christmas everyone ♥

+++

6 Comments

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Responses to Radical Muslims and Radical Christians

Some may think

The world is telling Christians that they must be blindly tolerant of all things or they are haters. {Churches response to Radical Muslims}

The Christians who are asking to be tolerant do not ask to be tolerant to violence. They ask do be concerned about those in need, and they ask to sincerely investigate all things and not to make conclusions too fast, putting everybody on the same line. Like after the Parisian attacks, so many people getting to shout to get all the refugees out and to stop them entering the European Union because they would be bringing Islam over our regions.

Русский: скромная одежда для muslims и non-muslims

Русский: скромная одежда для muslims и non-muslims (Photo credit: Wikipedia)

Most of the from violence fleeing people are not practising Muslims and they just want to be spared of any fundamentalist teaching reigning over their life. We should not straight ahead think those people would bring radical Muslim teaching to our regions. Even when lots of them may be Muslim it should not frighten us that they would convert people here. If they are able to convert people to Islam others should ask themselves

People may think they don’t have to tolerate everything that crosses their path or that we or others think they should tolerate. {Churches response to Radical Muslims} It is given to everybody in our democratic countries to utter their opinion. We always should make that clear to any body entering our regions and certainly to those who want to live in our regions. Those who come to live in our states should very well know that here there shall have to stay freedom of speech and freedom of religion. Such freedom of speech makes it also possible that there shall be people who take a stand against those teachings they consider false and against tolerances, that plague, divide and destroy the people of God.

Though what we see today is that certain Christians do think that those refugees would come in here in Europe or in other parts of the Northern hemisphere to

divide and destroy the people of God {Churches response to Radical Muslims}

But is that so?

No, it is an idea that many want to pose because they are afraid of their own identity being hurt. In case they would stand strong enough in their shoes they should not worry. Christians should even be joyful because this would give them more opportunities to preach their faith and convert others to their faith. Is it not because so many Christians do not preach any more and are themselves not active in the Witnessing process that they consider those who are preaching as a danger. As such we also find a lot of aversion and opposition against Jehovah Witnesses, Christadelphians, Mormons and other preaching believers.

Christians should know there is a Big Battle coming. They should prepare themselves and their children for it, but also should warn others around them for the dangers that shall come over our world. But they also should know that in the Holy Scriptures is written that one of the signs of the Last Days shall be that religion shall come to rise against religion. Those religious groups fighting against each other should not make us afraid but should make us even more prepared to go out in the world and to preach the Truth. In case our teachings are founded on the Truth, we should not have to worry. We also know that man can kill man but they shall not be able to take man away from God when that man is in God.

English: The Ethnic composition of Muslims in ...

The Ethnic composition of Muslims in the United States, according to the United States Department of State based on the publication of Being Muslim in America as of March 2009 (Photo credit: Wikipedia)

We do know many Americans do think they are the centre of the world and that Islamic leaders saw America as the central power of Christianity. We have no idea where they got that from, but for sure it is true that radical Muslims do consider Christendom (and not Christianity) as their arch-enemy. In case they should know better Christianity than they should be more moderate and recognise that not all Christians do worship a threeheaded god. They should know that there are also many Christians who worship only the One True God, Allah, The Elohim Hashem Jehovah. If they knew their history they should be able to see why Mohammed was the right person in its time on that place, but that throughout history there have always been true worshippers of the Only One True God, the God of Abraham (Ibrahim).

Tom Harkness is right in saying

Everything about the West they view as Christian, all that we find valuable they hate; democracy, transparency, the rule of law, human rights, the separation of religion from governments are all discredited in the eyes of the jihadis (Wayne Grudem; Politics according to the bible). {Churches response to Radical Muslims}

That is today’s biggest problem, that those fundamentalist Muslims are doing exactly the same thing as the fundamentalist Christians from some centuries ago but also from those today.

Certain Christians do want to believe there are some extra-terrestrial demons hovering around, which they call devils, under the leadership of their head-devil Satan who organise a world-war against Jesus. They forget that according to the Holy Scriptures a satan is any adversary, like Peter was called a satan. so they teach people

so that you have a sound response either in your own mind or when people are attempting to discredit the truth that this is a battle between satan and the Jews and satan and Christians. {Churches response to Radical Muslims}

They are right in the fact that it is a satan who goes into battle with the world of God. The adversary of will trample hard. He knows the end shall be coming near and it is high time to go into the counter-attack. Real believers of God have to see that and should recognise the dangers of getting pulled in the trap to act also against the Will of God.

People like Imam Sheikh Muhammad Ayed,  who has told Muslims to use the migrant crisis to breed with European citizens and

‘conquer their countries’.

are the ones who put oil on the fire and spread the lies which are fed with messages from negative reacting Christians and National Socialists.

‘Throughout Europe, all the hearts are enthused with hatred toward Muslims. They wish that we were dead, but they have lost their fertility, so they look for fertility in our midst,’ {Imam tells Muslim migrants to ‘breed children’ with Europeans to ‘conquer their countries’ and vows: ‘We will trample them underfoot, Allah willing’ }

God is a God of love and order. He wants us to feel respect for all creatures, including those who do not love God. We should not kill them but should present them a life full of hope and glory. With our strength of faith we should bring them over the line, getting them to see where the true expectations of God are.

The real reason radical Islamists attack America, may be born out of a want to create an Islamic State and to destroy Jews & Christians, but it is mainly also because they consider the West interfering with their politics and hindering their cause in their own regions, which do not belong to America nor Europe.

It’s important that we understand the background. These attacks are not caused by people experiencing poverty or oppression in poor nations. This was started and is maintained by well-educated upper class, largely college-educated mostly wealthy men. (Wayne Grudem: politics according to the bible) {Churches response to Radical Muslims}

We even should come to see who are really backing ISIS and providing them with the necessary funds to get all that weapon arsenal.

English: There are apparently as many Christia...

There are apparently as many Christians as Muslims in Lebanon (Photo credit: Wikipedia)

Please let us always remember

“There are peaceful Muslims in the world that simply want to live their lives just like you and want their children to live peaceful and successful lives. The problem is not the peaceful Muslims but the radical Muslims. There are 1.2 billion Muslims, not all are radical. The radicals are 15-25% according to all intelligence reports around the world. That leaves 75% who are relatively peaceful people.” {Churches response to Radical Muslims}

We should concentrate much more on those peaceful Muslims as well on the peaceful Christians and should react to those Muslims and Christians who want to destabilise the world by their messages of hate and intolerance.

+

Preceding articles:

Paris Attack and Ranting

Problematic Or Patriotic? Two Ways To Talk About Muslims

The World Wide Refugee and Migrant Crisis and a possible solution for it

Migration not something to fear

What we don’t say about the refugee crisis?

Social media and asylum seekers

Human tragedy need to be addressed at source

Real progress leaves nobody behind

Spike In Anti-Muslim Attacks Casts Spotlight On Government Policies

Don’t be Muslim

Children of Men

Tolerance Ends When There Is No Tolerance Shown Towards Us

My two cents on the refugee crisis

++

Find also to read:

 1. Meaning of life
 2. Our relationship with God, Jesus and eachother
 3. Suffering through the apparent silence of God
 4. If you have integrity
 5. Integrity of the fellowship
 6. More Muslim children than Christian children growing up in our cities
 7. Being Charlie 10
 8. 2014 Religion: with a.o. Global war against Christians
 9. Syrian but also Belgian connection to French attacks
 10. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks
 11. Paris attacks darkening the world
 12. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 13. Massive police operation in northern Paris suburb of Saint-Denis
 14. French Muslims under attack
 15. Americans wrongly informed about situation in Europe
 16. Trump brand of migrant demonization #1
 17. Trump brand of migrant demonization #2
 18. Are people willing to take the responsibility for others
 19. Daring to speak in multicultural environment
 20. Sharing a common security and a common set of values
 21. Faith related boycotts
 22. Mocking, Agitation and Religious Persecution
 23. If Europe fails on the question of refugees, then it won’t be the Europe we wished for
 24. Schengen area and Freedom for Europeans being put to the test as never before
 25. Europe’s refugees just follow the ancient routes for the peopling of Europe in the Neolithic
 26. American atheists most religiously literate Americans
 27. Is Turkey attempting to resurrect the Ottoman Empire
 28. To freeze the fighting in Aleppo
 29. Is ISIS a product of American in-action or a product of direct action
 30. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 31. Funding of ISIS
 32. ISIL will find no safe haven
 33. Wrong choices made to get rid of Assad
 34. Cities not under fear but monuments feared
 35. Rampaging, demolishing sacred sites and cultural heritage
 36. Sharing a common security and a common set of values
 37. If you want to go far in life
 38. God let my compassionate affection be tolerant and kind

+++

Further related reading

 1. Syrian Tourists
 2. Syrian refugees: Nothing “Christian” about Fearing Muslims?
 3. Op-Ed: There is no “radical Islam” and there is also no “moderate Islam”
 4. The acts of war
 5. I.S.? We Haven’t Seen Anything Yet!
 6. Radical Muslims and Americans
 7. Remembering 9/11…14 Years Later: A United States President Stands Poised to Give Radical Islamists Nuclear Capability
 8. The Crusader Rifle
 9. Brits in Costa Del Sol, Costa Brava and Costa Blanca now ‘top targets for ISIS attack’
 10. ESPN Liberal Logic
 11. Muslim Takeover Of Bendigo Must be Halted
 12. Egypt by
 13. The UN Needs A Boot Up The Backside
 14. Violent extremists up to interpretation by homeland security chairman Mike McCaul
 15. “Extremists…have given Islam a bad name, but…have no connection with the religion” Really?
 16. Does Minnesota House ISIS’ “Farm Team”?
 17. ISIS or Daesh
 18. Will Bangladesh propaganda help Rohingya Muslims?
 19. The Time is Now to Stop Radical Muslims
 20. The Third Jihad
 21. Glenn Greenwald: Greatest threat to free speech comes not from terrorism, but from those claiming to fight it
 22. The argument for deluded losers
 23. Oops! Nemtsov killed by radical Muslims, not Putin fans
 24. Congress Defies Obama. Warns Iran.
 25. The Hidden Menace
 26. On Aggression
 27. Extremists and Terrorists Miss the Mark
 28. Oh Dear God: Copenhagen Shootings
 29. Still freedom of speech on Danish TV
 30. A special kind of hate
 31. A no–go zone For truth
 32. Why Would I Distrust Muslims Baroness Warsi?
 33. The RCT Talk Show
 34. to our 21 Christian Egyptians who fought for their Faith up to their last breath
 35. Are Christianity and Capitalism Compatible?
 36. Day Six: Hell House

+++

22 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Religious affairs, World affairs

On the Affirmation of Scripture

On the tenth of October 2015 in the United Kingdom there took place a debate on the dwindling numbers of community members.

Small” and “big” may be relative, but for certain faith groups in Christendom they can not ignore that they are a tiny group. The groups of Christianity who keep to the teachings of Jesus and who believe what he and his Father say are also “small” compared to the mainline churches of Christendom.

The Christadelphians, who are a very small group in Christianity its non-trinitarian groups had all the reason to come together at Dudley college to look at their society.

The Christadelphians were once an outspoken, vibrant, edgy “Christian” group who spread their urgent end-times message far and wide. They grew exponentially in the latter half of the nineteenth century, but their heyday is long past. For several decades now they resemble a heavy rusty old steam locomotive that is running out of speed as it lumbers along ill-kept tracks, but still tries to muster the motion needed to take on steep mountain slopes.

recognised Arne Roberts who looked at the community of Dr. John Thomas who inspired many Bible Students from which later came such today better know and much bigger groups like the International Bible Students and Jehovah’s Witnesses.

Al over the world we may find big churches and in the United States of America we even can find mega churches. What we can see and hear at those churches and institutions that often they have gone far away from the Biblical Truth.

Many people may think the big churches and those who have the classical church building are the real good churches. On what do they base themselves for making that judgement? Is it really the looks outside that make the Church of God. are those places with shining gold and many pictures and statues the right temples god wanted to have build for Him? And in those huge places is there done a worship of the right god and in the right way, according to God’s Wishes?

Often it is better to be a small church, with people so loving the Word of God that they really spent enough time studying it and living according to it. The only danger with a small church is that with being small there can be a small mindset or that people do not feel enough encouragement and start loosing interest.

A small group (12-15 people) is the perfect environment for people to share needs of being able to talk to people, to share ideas, to feel common ground and to find an intimate environment.  In fact, this is the size of group Jesus himself also used for discipleship and his disciples also came together in small groups at each-others houses. they did not have especially build worship places outside the synagogue. For their bible study and worship of God those who were not a Jew, but followed the teachings of Jesus, gathered regularly in public and private places. They were not looking for big numbers but were happy to meet with like minded followers of Christ.

Let believers always assure that they go hand in hand with each other, looking for the biblical knowledge and wisdom entrusting the elder-ship, leadership or guidance of their church by people who are really founded in the truth, continuing to study that Word of God and putting it in the first place plus knowing where and how to go to.

In that small church may be a strong feeling of togetherness where the leader of the group does not as a dictator but is willing to share his vision and hopes that can inspire and affirm what God is stirring in the hearts of that small community.

+

Additional readings

 1. a little church
 2. Is your church small?
 3. The Big Conversation
 4. The Big Conversation follow up
 5. The Big conversation – Antagonists
 6. The Big conversation – Recognition and refocus
 7. Having a small church mentality
 8. Reasons why you may not miss the opportunity to go to a Small Church
 9. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 10. To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers
 11. Vision blurred by cumulative burden of divisions
 12. Not words of any organisation should bind you, but the Word of God
 13. Why we do not have our worship-services in a church building
 14. Four Pressing Needs in Rural Communities, and How the Church Should Respond

+++

Further reading

 1. What is God’s Will For Your Life?
 2. On the Affirmation of Scripture
 3. Walking in Total Dependence Upon God
 4. Walking With Intentionality
 5. Deacon Selection In the Small Church
 6. If It’s All About Relationship…
 7. Advice to Pastors from Nanny McPhee
 8. Just Try a Few Things
 9. Seven Critical Factors in Bringing About Change
 10. For the Bookshelf: The Apathetic and Bored Church Member
 11. A Snapshot of the Church in America
 12. Jesus and the Church Growth Gurus
 13. What’s in It for Me?
 14. What’s my line?
 15. A major problem in the church.
 16. Overcome division with core values
 17. Why Churches Must Plant Churches That Plant Churches (Part II)
 18. How do you eat an elephant?
 19. “When Faith Goes, All Good Things Go”

+++

The Wittenberg Door

With respect to the authority of Scripture, the greatest challenge facing Bible-believing churches today is not the disbelief aimed at the Bible from outside the faith; nor is it the attack against it from unbelieving theologians cloaked with Christian terminology.

The greatest challenge facing Christians are pulpits where the inerrant Word is wholeheartedly affirmed but routinely side-stepped and ignored. If your preacher is not preaching the text, he is not preaching the Bible, and functionally denies its authority. It does little for the church to affirm the authority of the Scriptures, if the church’s preachers are not shaped by it. If the preachers and elders of the church are not fed on the Word of God, with what do they feed the sheep entrusted to them?

View original post

9 Comments

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Crisis man needed in this world

On Saturday the 10th of October Christadelphians come together at Dudley College in the United Kingdom to talk about the diminishing congregations in the United Kingdom. But it is not only there ecclesiae are struggling to make the ends meet and to have enough believers in Christ and in God in their meeting.

Many denominations in Christendom are victim of these times of ungodliness. It is also mainly that ungodliness that shows up in the families and in the behaviour of man. the difficulties people have in conversations and the wrong going communications have provided our world with many difficulties and lots of broken families and divorcees.

Lots of people who call themselves Christian are afraid to show others who they love and what they are standing for. Lots of Christians are afraid to let others know they are Christian. Less people are even willing to proclaim the Word of God and preach the Gospel of the Good News.

Our world urgently need men of God who are willing to go out in the world and preach that Gospel of peace and of hope in the future.

This world in crisis needs many “crisis man”. In this world where many want to be famous we need people who want to be more than a very well know figure and more than just a milepost-a marker on the road to destruction. A real follower of Christ should love it that people would be able to see Jesus in them.

Real followers of Christ should not be afraid to face the confrontation with non-believers or haters of God. They want them to be confronted with the decision to accept or reject the furious love of God.

meandyvettecraterlakeA missionary to Ethiopia, Ramon Mayo, pastor of a multiethnic Vineyard church, has now become a writer/editor in the South Suburbs of Chicago and probably sees a lot of problems in the poorer communities over there. Being rooted in blackness, following Jesus and embracing the world he is very well aware that everyone in the world is not like him and that the Church may be a bunch of people who are not like him worshipping the same God.

Like him we should know that everywhere may be different cultures and that around us we may find people who are not like us, act and behave differently than us. But somehow we should come to see that we all part of this world and that we all come from the same origin, the Base and the same divine creation.

In this world we may live and come to do things. We also have feelings for those around us and even for the place where we live in. But we should not forget where we want to place our loyalty.

Is it towards your country of origin or towards the new citizenship you have in God’s kingdom? {Are you an American or a Christian?}

Too many people have lost track of the main or the right road. It would be best if we could see some more people who are willing to help others to get back on track. Guides are needed to show people the Way again.

When the rubber hits the road and the values and priorities of America (or whatever country. You fill in the blank.) clash with the values of Jesus who wins out.

For me my loyalties lie with Jesus. The hard part is sorting out which values are his and which ones are part of the current government and culture I live in.

It’s hard to be in the world but not of it. {Are you an American or a Christian?}

We have looked hard for interested people who would like to join this platform writing about the way of life and preaching about the future hope, the Kingdom of God. But no other preachers showed up, who did not want to get paid like the other writers presented from the start. Most people want to receive a reward now and want to get paid for their writings. But preaching demands the love of giving to others without willing to receive something for it. Preaching is a free gift, for the free gift of grace we all have received. It is a way of showing thankfulness and appreciation for what Christ Jesus has done for us. Preachers should know and continue the task Jesus has given his followers.

In this ungodly world it is high tie we get more preachers on their feet and that those who call themselves Christian really show to the world what it means to be a follower of Christ.

if I believe Jesus is the way,the truth, and the life and without Him our lives are condemned and we are doomed then easy or hard the choice is simple. {Make me a crisis man}

We wonder who wants to come up for Christ and show others the Way. How many want to answer the call of Jesus Christ? how many want to be an encourager?

Do you want to just be a milepost or a fork in the road? {Make me a crisis man}

+

Continue reading: The Big Conversation

Preceding: 72 Synod Fathers on the topic “The vocation and mission of the family in the Church and the contemporary world”

++

Additional reading:

 1. World Agenda for Sustainability
 2. Not many coming out with their community name
 3. Atonement And Fellowship 3/8
 4. Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words
 5. God who knows the heart
 6. An anarchistic reading of the Bible—(1) Approaching the Bible
 7. Why we do not have our worship-services in a church building
 8. I remember you in my prayers
 9. Meet the atheist … who believes in God
 10. Called Christian
 11. Be an Encourager
 12. A Synod to speak freely and to listen without reservations
 13. Let us make sure we are not stiff-necked
 14. Many forgot how Christ should be our anchor and our focus
 15. Preachers should know and continue the task Jesus has given his followers
 16. Commitment to Christian unity
 17. Fellowship
 18. The Ecclesia
 19. The Ecclesia in the churchsystem
 20. The ecclesia or Christadelphian church
 21. Who are the Christadelphians
 22. Keeping an ecclesia in modern times
 23. Christadelphian people
 24. Christadelphians
 25. Christadelphians or Messianic Christians or Messianic Jews
 26. My faith
 27. A Living Faith #8 Change
 28. Priority to form a loving brotherhood
 29. Small churches of the few Christadelphians
 30. What Christadelphians teach
 31. About the Belgian Free Christadelphians
 32. 19° Century London Christadelphians
 33. Faith and works
 34. Breathing to teach
 35. Breathing and growing with no heir
 36. Perishable non theologians daring to go out to preach
 37. Belonging to or being judged by
 38. Good or bad preacher
 39. Jehovah’s Witnesses not only group that preach the good news

+++

 

19 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Lifestyle, Religious affairs, World affairs

Daring to speak in multicultural environment

Living in a multicultural environment, in a democratic capitalist world, you may wonder how much freedom of speech and freedom of religion people are willing to give to each other.

U.S Postage Stamp, 1957

U.S Postage Stamp, 1957 (Photo credit: Wikipedia)

In our world which says it is a free democratic world you would expect religious freedom to be a fundamental right. It might well be recognised by international human rights documents, and one which is integral to our human dignity, but that does not mean yet that people are so open minded they accept other’s people way of thinking and certainly not their sort of faith. In our surroundings the countries may enable its citizens to live in accordance with deeply held values and beliefs about what it means to be human, but by the different population groups we encounter often those who only are prepared to have their way of thinking, their faith, to be the one to be the main value and to which everybody has to adapt to. For sure that can not be called an open mind.

The exclusion of other Christians can be felt mostly by evangelicals, especially pentecostal new-born Christians. They shall in many cases fiercely react against non-trinitarian Christians, even would deny their right to call themselves Christians. Strangely enough by those evangelicals who call for unity under Christians and say we should come to religious freedom, we find many who oppose Muslims or people belonging to an other religion than their Christendom. Are those who are calling for religious freedom accepting the theists (those who accept a or the godhead exist) and atheists who belief that he doesn’t

(glossing over wrinkles in which god we may be talking about…). {Does not believing result in belief?}

Often we do find they close the doors for such other believing people, instead of trying to go into conversation talking about the differences in belief. Often they complain that their faith is threatened by all the immigrants and by the many converts to Islam. They also often complain that the other groups seemingly have little understanding of, or respect for, the rights of their religious communities to maintain the religious identity of their organisations, but often it are they themselves who oppose the religious laws like halal and kosher food or religious killing of animals without sedatives. In Belgium we can clearly see this with the opposition against the slaughter of sheep for the Jews and Muslims.

In Australia some may call to withdraw all government funds from organisations that ‘discriminate’, but often they do not see in own bosom, often bringing wrong and discriminating messages over other believers.

As Babamboga from Nairobi,Kenya, writes:

Christians at time are so side blinded they believe that the only way is Jesus Christ and anything else is going to hell including Muslims and the Buddhists and if go further on some a bit open minded Christians will say that Allah is the same God but does that mean anyone worshipping Buddha or Seth are already sinners but really is that their problem. It is like judging people who grew up knowing Santa Claus exists, is it really their problem that they believe such old folk tales are real? And oftenly in most of those movies it is faith that ensures these fairy tale super heroes are still alive. {Oh, My brother testify.}

This person is right to remind people what is written in the Bible were God is letting the world know that

there will be prophets who will spread his word

and that it doesn’t necessarily have to be pastors who give wrong renditions of the Bible based on their useless understanding of the word. Too many people still give too much preference to those theologian writings instead of clinging to the Bible Words, of which we are told that they are the Words of God.

In Belgium, the last thirty years, church attendance became minimal whilst the attendance at mosques grew intensively. We do agree that in our juridical system only the recognised religions agreeing with the council shall have their priests, pastors, rabbi‘s or imams paid by the government, but that did not withdraw many who believe in only One God to go out and preach and to attract those Christians who got muddled up by the many human doctrines.

By those monotheist believers we do find the non-trinitarian Christians who are outnumbered by the many different non-recognised or non-official or not Islam council associated Muslims, who often get together in packed garage mosques.

At the same time we do find several fanatic fundamentalist Christians who bring in hell for everything they can. They come up with saying that the Bible actually condemns some behaviour and wonder how the church will outright give justice to drunkards and prostitutes.

… yet in the bible itself, mind you in the new testament, weren’t prostitutes part of His plans, weren’t thieves there too…. {Oh, My brother testify.}

Those who call themselves Christian should come to see the difference between Christendom and Christianity and should distance themselves from human doctrines, looking for Biblical truth there where it is to find, in the Bible itself.

Some Christians are so into their religion and they fail to see when pastors apply simple mind games of the interpretation and soon a whole congregation enjoys in the feasting of snakes and you wonder has it really got to the point that if I do a couple of acted miracles and tell people the Lord wants us to eat sinners you will all follow. {Oh, My brother testify.}

In our surroundings where, this way, we do find many who fled from the Catholic and other Christian denominations to find a stronghold by Muslims, it is important that followers of Christ take up the Bible and perhaps also the Quran to show others where it went wrong in Christendom and what is really written in the Holy Books and how our society should come to the Abrahamic faith.

When there is an open mind and freedom of religion, each faith-group, monotheist, unitarian or trinitarian, or having a whole bunch of gods to worship, should have the same rights to be there and to speak out.

That outspokenness we not often enough do find by Christians. Many of them just keep their beliefs for their own and do not dare to speak about it with others.

The agnostic is saying that they don’t think there is a way to transform a belief about god’s existence into knowledge. But they could still hold a belief on the matter. You could be an agnostic atheist, or, for that matter, an agnostic theist. {Does not believing result in belief?}

For many the issue of a god has become so complicated by theologians and philosophers

that we think it is some totally different concept that we can treat differently. Maybe people just don’t want to take a stand, they’re too unsure or don’t want to offend. {Does not believing result in belief?}

The one who really believes in the One True God, need not to be afraid to express his opinion. He has good reason to let others know what he believes.

Many would say

Of course there is no chance of “proving” God by strict logical syllogisms (but can we prove anything outside of mathematics this way?) Every logician knows that there’s nothing in the conclusion that is not already latent in the premises. But neither is this inability any proof that such a being as God does not or cannot exist. You may as well say that since I cannot prove to you whether life exists on other planets by sheer argument it therefore cannot exist. An unprovable proposition is not any more false (or true) simply because it cannot be proven. {Pascal’s Possibility}

We have the Book of books to give us an idea of the nature of the Most High Divine Being. For some it seems manifestly impossible to prove an image of God,

formed by a haphazard, subconscious blending of our moral intuitions and deepest wishes, it is not simply a figment of our imagination {Pascal’s Possibility}

The real believer knows exactly it is not just some imagination and wants others to know it. It is like you found something incredible or you ‘invented’ something extraordinary. You cannot be quiet about it.

Some might think the fact that the ideal is too good to be really possible.
But

It is a trick of the mind to think that the goodness of a thing counts as positive proof against its existence. You may as well be lying on the beach and say the sun feels too good to exist. {Pascal’s Possibility}

Encountering so many people today who laugh at the saying that there would be a god Who created everything and Who is so good that He has a Plan that will bring eternal life and peace for many, there is reason enough to tell them that the question about such a God existing has nothing to do with if logic proves it

… logic either does, or does not, make such a God’s existence possible. {Pascal’s Possibility}

But we should listen to our inner being and look around ourselves. We also should not be afraid not to claim absolute demonstrable knowledge, but “reasonable belief”. And that “reasonable belief” should be founded deep in our heart and fed by a thorough knowledge of the Bible.

From somewhere we received the Good News and came into the faith. Now it’s up to us to share it wherever we are. We now should come to the conclusion that it is marvellous that we came into the faith to become children of God. Knowing and accepting the Divine Creator as our heavenly Father to Whom we own everything, we also do know that it is a privilege and a responsibility that God gives to us to go and speak others about His wonderworks.

When we came into the faith we wanted to become part of the Body of Christ, the church, and one of the highest things that you can do in the church, is to be an active member willing to share the truth. For sharing that truth we do not have to give a theological or biblical lecture and we do not have to have a theological education (though it might help, but could also distract, because most theological colleges are formed from one or the other denomination and focussing more on the worldly writings than on the Bible itself.)

What the community of faith demands of their members is an openness to others and words that can make the community grow. Though it is also not bad to have words which will remind those in community of how the world really is now. Therefore we too are looking for writers who are willing to share how the world is evolving. What happens around us may not let us be untouched. We have to notice it and should react accordingly how that God would like us to behave in such surroundings.

When looking at this reality of the world we are living in we can show the difference of this world with the different world in God’s Plan. Writing about it or preaching we can become preachers exposing the lies that are driving people’s lives,

ripping them to shreds, sapping them of strength and energy. {10 Years of Preaching, 10 Lessons: Lesson 1}

A ‘Lead Pastor’ from Bloom in Denver believes preaching is

standing up in a tradition that reaches back to Moses and Isaiah and finds its consummation and climax in Jesus of Nazareth and saying, “The reign of God is here. Change your mind, and believe yourself into this shocking good news.” {10 Years of Preaching, 10 Lessons: Lesson 1}

It is following up the task Jesus has give to his disciples, to go out into the world to tell about that Good News. We have to come to understand that we are messengers called to this –

to employing all of the resources our speech to construct alternative modes of understanding for the people of God so that they can leave every dehumanizing Egypt and Babylon they find themselves in. Week after week, we summon them saying, It is time to go home! {10 Years of Preaching, 10 Lessons: Lesson 1}

It is not by praying often out loud, while driving down the road, for all to see, listening to a lot of Christian music with sometimes cheesy, weird beats and no cuss words, letting yourself be seen at the church-building and certainly not by going to church and

worship a man named Jesus who you may believe has saved the world by dying and coming back to life. {Why Being A Christian Isn’t Cool}

that you will find the way back home and would bring others to home-base. But when you keep to the words as they are written in the Bible and to a honest form of worship, without all the cirque and circumstance, concentrating on the truth instead of letting yourself and others be diverted by entertainment, you shall be able to go together with other devoted people on the right path. And, yes, that way you perhaps have lesser people in your congregation and would not be able to build a mega church, but better to have a good quality church than a quantity church.

We, who label ourselves as “Christians” need to re-focus.  We need to speak the truth, even when it hurts.  We need to replace the luke warm water in our mouths with hot sauce baby, confidently sharing God’s peace, grace and power.   {Why Being A Christian Isn’t Cool}

We should not have fear, like the apostles, when Jesus was caught, where very much afraid to let others know they were with Jesus. After he died and raised from the dead they even did hide in houses. We should not hide ourselves in our house, but go out, like the apostles did after they received the Holy Spirit.

We as Christians should be baptised with water but also with Holy Spirit and be encouraged to speak. Opening our heart to God we can let God’s Spirit enlighten us and guide us on our way. Trusting Him using His Word as our backbone we shall be able to enter many sorts of gates of this world, which is in the hands of ‘Satan,’ the adversary of God who more than once shall try to question you about the existence of that One God.

When questioned about God, what we belief and be tested, let us never compromise the truth ourselves for anything or anyone. We always do have to be carefully how we treat the Word of God. It is sacrilegious. That Holy Word we should sincerely seriously investigate and reflect on ourselves and those around us. When we want to tell others about that word we sincerely honestly should show the facts of it, showing that it presents good but also bad in all people, even in men of God. Bring the gospel-message we should dare to show good and bad of all and that we dare to let others see the brutal forces or battles which took place in the past. We may not present it as if everything is moonshine but also never may be guilty of turning the sweet gospel into something sour by our own surliness.

If we do, we might cause the hearer to turn away from God wincing instead of turning to him rejoicing. {Lessons Learned from 25 Years of Preaching (3)}

We also should remember that we

Don’t Have to Be Vicious with Truth to Be Strong for Truth {Lessons Learned from 25 Years of Preaching (3)}

We may not let any unwholesome talk come out of our mouths. Our ordinary speech should be  always with grace and as a sacrifice.

Col 4:6 RNKJV  Let your speech be always with favour, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.

Col 3:8 RNKJV  But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.

Eph 4:24 RNKJV  And that ye put on the new man, which after Elohim is created in righteousness and true holiness.

It is a vain effort to try to exorcise the evil only. Character is not a negation. Having put on the new self by our baptism we should be proud to show to others that renewed body which is created in God’s likeness and let it reveals itself in the true life that is upright and holy.

By saying

You have learned the Christ

the apostle Paul puts the members of the ecclesia their faith upon a high level; it is the faith of approved disciples in Christ’s school. For such men the “philosophy and vain deceit” of Colossae and the plausibilities of the new “scheme of error” will have no charm.

Also for us who want to go out in the world to bring the Word of God to as many as we can, we should be so pleased that we have found the treasures of wisdom and knowledge that are hidden in Christ, that we want to share that treasure with as many as we can, because we do want to have the love of Christ also in our heart and bring the fire unto those around us.

Therefore also in trying to reach others we do not want to use harmful words, but only helpful words, the kind that build up and provide what is needed, so that what we say will do good to those who hear us.

Eph 4:29-32 RNKJV  Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister favour unto the hearers.  (30)  And grieve not the holy Spirit of YHWH, whereby ye are sealed unto the day of redemption.  (31)  Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:  (32)  And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as YHWH for the Messiah’s sake hath forgiven you.

 

+

Preceding articles:

Your position about materialistic desires having conquered the world

Looking for a shepherd for the sheep and goats

When believing in God’s existence and His son, possessing a divine legislation

Not making yourselves abominable

Where are the female writers

Perishable non theologians daring to go out to preach

What Should I Preach ?

 

++

Find also:

 1. Religious Freedom in a Multicultural World conference, 25 Sep 2015
 2. Freedom for faith
 3. Hope by faith and free gift
 4. Jehovah steep rock and fortress, source of insight
 5. Atonement And Fellowship 4/8
 6. Bible in the first place #2/3
 7. Bible in the first place #3/3
 8. The Bible and names in it; Proclaiming the Name of The One and Only Who Is and has EverBeen
 9. Necessary to be known all over the earth
 10. Necessity of a revelation of creation 10 Instructions for insight and wisdom
 11. Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation
 12. Reasons to come together
 13. The Right One to follow and to worship
 14. Fools despise wisdom and instruction
 15. Those who love Jesus
 16. Risen With Him
 17. What is preaching to me… and what it is for others.
 18. Are You Afraid To Witness?
 19. Science, 2013 word of the year, and Scepticism
 20. 34th World Congress of the International Association for Religious Freedom (IARF)
 21. See God’s wonderworks and hear His Voice
 22. Faith related boycotts
 23. European Parliament stands for human dignity
 24. Inequality, Injustice, Sustainability and the Free World Charter
 25. Texts, writers, accesibility and willingness
 26. Journal for and from bothered citizens
 27. Couple Ordered to Stop Holding Bible Study at Home Without Permit
 28. A small circle taking a nation hostage
 29. Being Charlie 2
 30. Lack of religious freedom South Sudan
 31. 2013 Lifestyle, religiously and spiritualy
 32. 2014 Religion
 33. Stepping Toes 2014 in review
 34. Blow to legitimacy of the capitalist system
 35. Anti-Semitism ‘on the rise’ in Europe
 36. Israel, Fitting the Plan when people allow it
 37. Vatican against Opponents of immigration
 38. Migrants to the West #2
 39. Migrants to the West #3
 40. Migrants to the West #10 Religious freedom
 41. Freely & fairly
 42. Approachers of ideas around gods, philosophers and theologians
 43. Democratic principles for church
 44. Manifests for believers #5 Christian Union
 45. Mormons, just an other faith
 46. Driscoll not wished as a guest at 2015 Hillsong Conference
 47. Vatican lifts ban on married priests for Eastern Catholic churches in US, Canada, Australia
 48. Anti-Semitic incidents in Australia in 2012 highest ever on record
 49. In a world which knows no peace sharing blessed hope
 50. A beginning with many false starts
 51. Church sent into the world
 52. Evangelisation, local preaching opposite overseas evangelism
 53. Two new encyclopaedic articles
 54. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 55. Using the name Jehovah but not a witness of that name
 56. To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers
 57. Not many coming out with their community name
 58. Let us make sure we are not stiff-necked
 59. Christadelphian Auxiliary Lecturing Society in changed times
 60. Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study
 61. Counting sands and stars
 62. Dealing with worries in our lives
 63. Sunday 7 September service: Imitate prophets and Paul
 64. A man from the North wanting to have control in Belgium
 65. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #2 Witnessing
 66. First Century of Christianity
 67. Breathing to teach
 68. Words to push and pull
 69. Good or bad preacher
 70. Caricaturing and disapproving sceptics, religious critics and figured out ethics
 71. A true sermon is a real deed.
 72. What Should I Preach ?
 73. Truth, doubt or blindness
 74. Preachers should know and continue the task Jesus has given his followers
 75. How to Choose a Bible for Preaching
 76. Looking for True Spirituality 7 Preaching of the Good News
 77. Missionary action paradigm for all endeavours of the church
 78. A new school-, academic and church year
 79. Kill the messenger
 80. Biblereading statue
 81. Record breaking preaching in Mount Dora
 82. Many forgot how Christ should be our anchor and our focus
 83. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap
 84. Not all ability to preach

+++

Further reading:

+++

52 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Religious affairs, Spiritual affairs, World affairs