Author Archives: Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

About Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Bible Students: Believers looking in and studying the Bible to find the Truth, reason and the essence of life. - Onderzoekers van de Bijbel: Gelovigen in Bijbel zoekend naar het begin, reden van leven, zin en onzin in de wereld en op zoek naar de Waarheid.

Race and Grace

When you run alone its called race, but when you run with God, its called #Grace

+++

Leave a comment

Filed under Reflection Texts, Religious affairs

Russian involvement in US elections

The clamour over Russian involvement in the US elections continues to grow by the day. Several congressional committees are now investigating Russia’s role in the 2016 election. This comes on top of the U.S. intelligence agencies report in January concluding that Putin personally ordered a campaign to influence the 2016 election in favour of Trump. Putin’s spokesman went on US TV this week saying that the situation now is maybe even worse than the Cold War! Despite Trump wanted better relations with Russia but this is clearly not happening. Instead the animosity between the countries is getting worse. Putin craves respect from the US but instead he is being vilified.

The Bible says that there will be a king of the north (Russia) v king of the south (US/UK) situation at the time of the end. Trump’s election is helping bring this about…

“Then at the time of the end, the king of the south will provoke the king of the north. The king of the north will storm out with chariots, charioteers, and a vast navy. He will invade various lands and sweep through them like a flood” {Daniel 11:40}

Rice speaks with Russian President Vladimir Pu...

Rice speaks with Russian President Vladimir Putin during an April 2005 trip to Russia. (Photo credit: Wikipedia)

+++

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Headlines - News

Fill your hands with the Lord’s work

Fill your hands with the Lord’s work…

The most frequent Hebrew term rendered consecrate is actually a pair of words used together, “mala” (Strong’s #4390) meaning to fill and “yad” (Strong’s #3027) meaning open hand. To fill an open hand, in this context, means for the priests to be devoted to their sacred duty to God and ministering to others. In English there is an expression, “my hands are full,” meaning one is FULLY occupied. So it should be with those consecrated to God during this age. We should have our hands full in the sacred service which is our privilege.

– Br. David Rice.

1 Comment

Filed under Quotations or Citations, Reflection Texts, Religious affairs

A masterly copied and reproduced Word to feed the minds

The Divine Creator took care that all human beings could come to know Him. He provided His Word and made sure it was copied carefully and reproduced through the many years of humankind.

All people have the opportunity to hear about the Divine Maker. We, who have the gift of all

“the sacred writings, which are able to make you wise for salvation …” (2 Timothy 3:15)

must make abundant use of them to ‘feed’ our minds, and ‘inspire’ our actions, if we are to experience the wonders “of the age to come”.

+

Preceding article: Dedicated daily reading of God’s word to create a vibrant faith within us

+++

Save

3 Comments

Filed under Reflection Texts, Religious affairs

The most important translation…

A truth many should have carved deep in their heart.

Biblical Cogitations

The most important translation of the Bible is not from the original languages to English, but from the printed page into your life.

View original post

2 Comments

Filed under Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Religious affairs

Bereid om toegevingen te maak vir jouself en vir ‘n ander

Onvolmaakte mense wil dikwels nie erken dat hulle eenvoudig nie absolute gesag het nie. Graag kyk ons na ander om ons heen en draai ons onsself aan hulle. Ook wil ons dikwels met ‘n vooroordeel na ander kyk en oordeel stel oor ander. Maar laat ons eers kyk na onsself en probeer onsself goed op te bou.

Ook poog ons bes soveel moontlik insig te verwerf om aan onsself te werk maar ook om ander te help.

In Spreuke 19:11 sê die Bybel:

“Die insig van ’n mens vertraag beslis sy toorn, en dit is mooi van hom om die oortreding oor te sien.”

English: Sal Shorea robusta at Jayanti in Buxa...

Deur weer en wind, sukkel teen veel weerstand moet die mens groei deur liefdevolle volhouding, en sterk gewortel raak as ‘n stewige boom – Sal Shorea robusta at Jayanti in Buxa Tiger Reserve in Jalpaiguri district of West Bengal, India. (Photo credit: Wikipedia)

Wanneer jy nie tevrede is oor jou self moet jy nagaan waar daar iets verkeerd is gegaan met jouself. Wanneer iemand jou ontstel, moet jy probeer verstaan waarom hy of sy so opgetree het. Het daardie persoon jou doelbewus probeer seermaak? Het hy of sy dit dalk impulsief of uit onkunde gedoen? As jy toegewings maak vir ander se foute, weerspieël jy God se barmhartigheid, en dit kan help om jou toorn te vertraag.

Die apostel Paulus beskryf verskeie aspekte van liefde in 1 Korintiërs 13:4-7:

“Die liefde is lankmoedig en goedhartig. Die liefde is nie jaloers nie, dit praat nie groot nie, raak nie opgeblase nie, gedra hom nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, raak nie ergerlik nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit is nie bly oor onregverdigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit verdra alles, glo alles, hoop alles, verduur alles.”

Die liefde kan ferm wees en ter wille van regverdigheid doen wat reg is. Sy verbly hom wanneer iemand anders ’n posisie van groter verantwoordelikheid ontvang. Dit misgun selfs nie vyande die goeie dinge wat hulle ontvang nie. Dit is vrygewig. Iemand wat liefde het, sal nie ’n ander verneder om homself beter te laat lyk nie. Hy of sy sal eerder God verheerlik en ander opreg aanmoedig en opbou (1 Tessalonisense 1:2, 3). Hy of sy sal nie spog oor wat hy gaan doen nie (Spreuke 27:1). Hy of sy sal besef dat alles wat hy doen, te danke is aan die krag wat van Jehovah af kom.—Psalm 34:2.

Nuwe Wêreld-vertaling 1 Tessalonisense 1:2, 3
Ons dank God altyd wanneer ons van julle almal melding maak in ons gebede,+ want ons dink onophoudelik aan julle getroue werk+ en julle liefdevolle arbeid en julle volharding weens julle hoop+ op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader.

Nuwe Wêreld-vertaling Spreuke 27:1
27 Moet jou nie op die dag van môre beroem nie,+ want jy weet nie wat ’n dag sal oplewer nie.+

Nuwe Wêreld-vertaling Psalm 34:2
In Jehovah sal my siel roem;+ Die sagmoediges sal hoor en sal bly wees.+

Die liefde in ons, vir onsself en vir die ander sal daar nie moet zijn nie om ons self te bevredig. Laat ons “soek nie sy eie belang nie”. Dit pas die beginsel toe:

“Laat elkeen aanhou om, nie sy eie voordeel nie, maar dié van die ander persoon te soek” (1 Korintiërs 10:24).

Hierdie opregte besorgdheid oor ander is een van die sterkste dryfvere agter liefde, en dit is ook een van die doeltreffendste en voordeligste dryfvere weens die resultate wat dit voortbring. Iemand wat liefde het, dring nie daarop aan dat alles op sy manier gedoen word nie (1 Korintiërs 9:22, 23). Die liefde dring ook nie op sy “regte” aan nie; dit is meer besorg oor die geestelike welsyn van die ander persoon.—Romeine 14:13, 15.

Nuwe Wêreld-vertaling Romeine 14:15
15 Want as jou broer weens voedsel bedroef gemaak word, wandel jy nie meer in ooreenstemming met die liefde nie.+ Moenie deur jou voedsel dié een vir wie Christus gesterf het, te gronde rig nie.+

Iemand wat liefde het, neem nie maklik aanstoot aan wat ander sê of doen nie. Hy is nie bang dat sy persoonlike “waardigheid” dalk geskend sal word nie. Die liefde sal nie bose beweegredes aan iemand anders toeskryf nie, maar sal geneig wees om toegewings te maak en ander die voordeel van die twyfel te gee.—Romeine 14:1, 5.

Nuwe Wêreld-vertaling Romeine 14:1
14 Verwelkom die persoon wat swakhede+ in sy geloof het, maar nie om beslissings oor innerlike+ twyfelvrae te neem nie.

Die liefde is bly saam met die waarheid selfs as dit vorige opvattings omverwerp. Dit bly by God se Woord van waarheid. Dit kies altyd kant vir wat reg is en skep geen behae in verkeerde dinge, in leuens of in enige vorm van ongeregtigheid nie, ongeag wie die slagoffer is, al is dit ’n vyand. As iets verkeerd of misleidend is, is die liefde nie bang om dit ter wille van die waarheid en van ander bloot te lê nie (Galasiërs 2:11-14). Dit sal ook eerder onreg ly as om nog ’n onreg te pleeg in ’n poging om die saak reg te stel.—Romeine 12:17, 20.

Nuwe Wêreld-vertaling Romeine 12:17
17 Moet niemand kwaad vir kwaad+ vergeld nie. Verskaf goeie dinge voor die oë van alle mense.

Iemand wat liefde het, sal nie gou wees om ander te vertel van die een wat hom veronreg het nie. As die oortreding nie te ernstig is nie, sal hy dit oor die hoof sien. Anders sal hy, indien dit van toepassing is, die riglyne volg wat Jesus in Matteus 18:15-17 aanbeveel het. As die ander persoon in so ’n geval om vergifnis vra nadat die oortreding privaat aan hom uitgewys is en hy die skade herstel, sal iemand wat liefde het, hom opreg vergewe.—Spreuke 17:9.

Nuwe Wêreld-vertaling Matteus 18:15-17
15 “En as jou broer ’n sonde begaan, gaan lê sy fout tussen jou en hom alleen bloot.+ As hy na jou luister, het jy jou broer gewen.+ 16 Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee saam met jou, sodat elke saak uit die mond van twee of drie getuies bevestig kan word.+ 17 As hy na hulle nie luister nie, praat met die gemeente. As hy selfs na die gemeente nie luister nie, laat hom vir jou net soos ’n man van die nasies+ en soos ’n belastinggaarder wees.+

Nuwe Wêreld-vertaling Spreuke 17:9
Wie die oortreding bedek, soek liefde,+ en hy wat oor ’n saak bly praat, skei dié wat vertroulik met mekaar omgaan.+

Maar steeds moet ons onsself goed ondersoek en nagaan of dit wat ons doen ook goed is. Die liefde is egter nie liggelowig nie, en dit toets alles teen die Bybel as meetsnoer (1 Johannes 4:1). Die liefde wek vertroue in getroue Christenbroers; ’n Christen sal hulle nie met agterdog bejeën of wantrou tensy daar onweerlegbare bewyse is dat hulle verkeerd is nie.—2 Korintiërs 2:3.

Nuwe Wêreld-vertaling 2 Korintiers 2:3
En daarom het ek juis dit geskryf, sodat ek, wanneer ek kom, nie bedroef sal word+ weens diegene oor wie ek my behoort te verbly nie;+ want ek het vertroue+ in julle almal dat die vreugde wat ek het, dié van julle almal is.

Empatie moet ons beweeg om toegewings vir die tekortkominge van ander te maak en hulle vryelik uit die hart te vergewe. — Ef. 4:32; Kol. 3:13.

Nuwe Wêreld-vertaling Efesiërs 4:32
32 Maar word goedhartig+ teenoor mekaar, vol tere medelye,+ en vergewe mekaar vryelik net soos God julle ook deur Christus vryelik vergewe het.+

Nuwe Wêreld-vertaling Kolossense 3:13
13 Hou aan om mekaar te verdra en mekaar vryelik te vergewe+ as iemand rede tot klagte+ teen ’n ander het. Net soos Jehovah julle vryelik vergewe het,+ so moet julle ook doen.

Laat ons daarom na onsself kyk met vertroue en die Bybel as riglyn neem.

+

Vorige artikel: die seisoen draai vir my

+++

Verwante leesstof

 1. Eens in n leeftyd liefde
 2. Boek van die maand in September: Onbeteuelde liefde deur Susan Pienaar
 3. Liefde is poëzie // Poëzie is liefde
 4. Die Sin van Iets Beteken
 5. Herhaling
 6. Je bent aan het v a l l
 7. Veinzende Vrienden
 8. 234 – liefde alleen blijft
 9. Lewe na jou
 10. Wat sou wees
 11. Hoekom Vanloos op die Stofpad?
 12. Wie is VanloosOpDieStofpad.
 13. ikmisjelief
 14. Tussen liefde en haat
 15. Die Sin van Iets Beteken
 16. Susan Pienaar beantwoord ‘n paar vrae
 17. Aan en uit [3] Is het nog aan?
 18. Plan
 19. Voetstappen zonder Kaart
 20. Die Sonsopkoms
 21. Stilte
 22. Twee jaar samen ♡
 23. Net sommer so Ietsie
 24. Mid-Dag
 25. Keep on fighting
 26. Date night – bad mom & dad
 27. Queen of heartbreak

+++

1 Comment

Filed under Afrikaanse tekste, Levensstijl, Religieuze aangelegenheden

Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap

Na de herdenking van 11 september moeten wij toch ook even na denken hoe het lijden ons leven beheerst maar ook hoe wij dit lijden in ons geloofsleven kunnen betrekken. Sommigen denken dat wij ons lijden niet in onze gezangen mogen opnemen. Er zijn kerkgemeenschappen die denken dat wij enkel lof liederen mogen zingen en dat er in die ‘praisesongs’ geen plaats is voor leed, lijden en pijn van onzentwege.

Gloria en Kyrie is een blog over muziek in de gemeente, waar Marc Volgers (1976) zijn interesse gaat uit naar muziek, theologie en programmeren. Het laatste doet hij in zijn dagelijks werk. Hij schrijft

In mijn gemeente speel ik electrisch gitaar en in mijn vrije tijd maak ik progressieve rockmuziek. In mijn gemeente ben ik ook coordinator podiumbedieningen, waar de muziekgroepen ook onder vallen. Hier kan ik ook iets van mijn theologisch ei in kwijt. Een paar jaar geleden ben ik afgestudeerd als HBO theoloog. Mijn verlangen is om meer diversiteit aan te brengen in de muziek die in evangelische gemeenten wordt gezongen. Daar worden voornamelijk lofprijs- en aanbiddingsliederen gezongen, terwijl ik geloof dat er zoveel meer is! {Over}

Daarin heeft hij groot gelijk.

Als je door moeilijke tijden heen gaat, moet je je pijn niet overschreeuwen met vrolijke liederen. Dan zien we ook bij de Psalmen dat lijden bezongen mag worden! Wat een verademing. {Over}

Die verademing ontgaat vele hedendaagse evangelische Christenen. Ook Marc Volgers verkeerde heel wat jaartjes binnen evangelische kringen waar hij ook wat minder leuke ervaringen had, en vond ook dat er meer is dan vrolijke aanbiddingsmuziek.

Naast Opwekking luisterde ik heimelijk naar Psalmen voor Nu. Wat ik daar toch hoorde! Wraakpsalmen. God die er niet lijkt te zijn. Ellende, verdriet. En dat schreef David en consorten gewoon op? En dat kun je dus gewoon zingen? {Mijn top 3 stokpaardjes}

Merkt hij op.

Psalm 1 in 1628 printing with tune, metrical v...

Psalm 1 in 1628 printing with tune, metrical version by Thomas Sternhold. (Photo credit: Wikipedia)

In onze gemeenschap in België zijn de Psalmen standaard lectuur. Dikwijls openen en sluiten wij met bedenkingen gebaseerd op de Psalmen of gebruiken één of meer volledige psalmen voor opening en sluiting van de dienst.

Zoals zovele evangelische en/of Pinkstergemeenten aanhangers vond Marc volgers de Psalmen stoffig, alhoewel hij ze toch las in de Bijbel, maar zingen deed hij ze niet. Volgens hem zijn ze ook niet met een orgel “vooruit te branden”, maar dan kent hij misschien niet de goede componisten.

Psalmen voor Nu deed me anders beseffen. Deze liederen zijn nog springlevend. Maar wat is er toch gebeurt met de Psalmen? Waarom zingen we ze niet? Ja, zeggen sommigen, in onze liederen zitten toch verwijzingen naar Bijbelteksten? Ja… maar dat is wel eclectisch… Waarom niet gewoon teksten in zijn geheel zingen? Zoals ze bedoeld zijn. {Mijn top 3 stokpaardjes}

Heftige Psalmen zingen in de kerk ziet hij nog niet gauw gebeuren.

Maar in Opwekking – die toch vooral gezongen wordt bij Evangelischen – staan steeds meer liederen die ook het lijden benoemen. Het zijn er niet veel, maar toch. Binnen onze muziekteams gaan we nadenken over het repertoire. Vorig jaar met wisselend enthousiasme geëxperimenteerd met wat pittiger liederen. {Mijn top 3 stokpaardjes}

Bij evangelische gemeenschappen kan men misschien wel enkele fragmenten van psalmen vinden die over de levensvreugde gaat bij de ontdekking van de Grootmacht en de begeleiding van de Allerhoogste. Doch

In de versie van Opwekking ontbreken een aantal relevante elementen uit de Psalm. Wat overblijft is een toch wat lievig lied, waar het gaat om mij. Dat God mij kent. Aspecten als de duisternis waar we soms in zitten zijn er niet. Of het feit dat het soms ook best overweldigend kan zijn dat God ons overal vindt? Dat de “haat” verzen ontbreken begrijp ik nog wel.{Psalm 139}

Maar waarom? Waarom durven zij die verzen ook niet ten gehore brengen? Hij aanschouwt enkele verzen ‘haat verzen’ terwijl zij dat in werkelijkheid niet echt zijn, maar wel een beschouwing van de menselijke ziel, die met veel vragen zit en heen en weer geslingerd wordt. Wij hoeven niet bang te zijn om onze frustraties aan God kenbaar te maken. Hij zelf begrijpt ook niet waarom sommige delen worden weg gelaten in zijn gemeenschap.

Hij schrijft:

Nu is het wel te begrijpen dat we geen “haat” teksten zingen in de kerk. Maar wat ik écht niet begrijp waarom ervoor gekozen is het laatste deel van de Psalm weg te laten:

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.

Sterker nog: in het origineel van dit lied hebben de schrijvers deze tekst wel als bridge opgenomen. Mijns inziens geven deze verzen de essentie van de Psalm weer. Waar de Opwekkingversie blijft hangen in het weten dat God altijd bij ons is, en ons kent, stelt de Psalmist – en Marcel en Lydia Zimmer in zijn navolging – zich duidelijk afhankelijk van God. {Psalm 139}

Bron: http://www.psalmenvoornu.nl/Ons inzien is juist dat afhankelijk opstellen een essentie van het menselijk wezen. Bij de aanvang der tijden heeft de mens zijn lot gekozen door zijn zelfrecht en zelfstandigheid op te roepen. Hier moet de mens nu de gevolgen van dragen. Maar het is niet omdat de mensheid vervreemd is van God dat wij die mensheid moeten blijven volgen. Integendeel, zijn wij opgeroepen om niet van de wereld te zijn maar te gaan behoren tot de wereld welke Jezus voor ons open gelegd heeft.

Wij mogen niet vergeten dat God onze hartetoestand kent. Hoe wij voelen en denken kunnen wij niet verbergen voor Hem. als wij werkelijk van God als onze hemelse Vader houden moeten wij niet verlegen zijn om Hem bij ons leven, bij ons voelen en zijn te betrekken.

Aan God kenbaar maken dat wij in nood zijn, of dat wij het niet meer zien zitten, is niet verkeerd. Hij is daar om ons te helpen. Onze mindere gevoelens kenbaar maken heeft niets te maken met “haat”, zoals wij misschien het gevoelen kunnen krijgen als wij de evangelisch persoon aan het woord horen.

Het melden van onze goede en slechte tijden, van geboorte tot de dood, geeft aan dat wij onze zwakte tegenover God willen kenbaar maken. Hierbij durven wij ook anderen kenbaar maken dat wij niet zonder God kunnen. Nog meer is het wanneer wij in onze dienst voor God zulke teksten aanhalen, laten wij blijken dat wij  niet zonder God willen leven.

Door dat lijden, de pijn, het zoeken en onze moeilijkheden samen te delen in gemeenschap, kunnen wij elkaar onze zwakte tonen, maar ook onze bereidheid om ons aan God over te geven en in Zijn Handen te leggen om ons te laten leiden naar beterschap.

Geconfronteerd geworden in het dagelijkse leven met moeilijkheden, merkt Marc Volgers verder op

Misschien nog wel belangrijker zijn mijn persoonlijke ervaringen. Een simpel voorbeeld: ik moest gitaar spelen tijdens een dienst, en hoorde vlak voor de dienst dat een van mijn kringleden (ik was ook kringleider) ernstig ziek was. Dat raakte me enorm. Maar wat stond er op het programma voor de dienst? Alleen maar vrolijke hallelujah liedjes. Ik moest echt even een knop omzetten. Maar besefte ook: dit hoeft zo niet te zijn. Dat gevoel werd alleen maar versterkt toen er allerlei problemen met de gezondheid van mijn kinderen kwamen (mijn vrouw schreef er onlangs over). Waarom vind ik in de Psalmen wel die ruimte voor de pijn, het verdriet, de boosheid, de twijfel en waarom stappen we er in onze liederen met zevenmijlslaarzen overheen? Waarom is er in de dienst geen ruimte voor deze kant van het leven? En dan bedoel ik niet een enkele mededeling of een kort gebed – waarna de gewone gang van zaken weer voort wordt gezet… {Drie drijfveren om ook over lijden te zingen in de kerk}

In de godsdienst moet er voor elke kant van het leven plaats zijn. Verdriet is een deel van het leven en verdient meer dan ook een plaats in de dienst.

Graag willen wij iedereen er aan herinneren dat als er in liederen enkele zinnen uit de bijbel worden aangehaald dat deze liederen daarom nog niet Bijbels zijn.

Volgers schrijft

Het citeren uit de Bijbel wil nog niet zeggen dat het Bijbels is. Als gekozen wordt voor bepaalde teksten, wp-1462379254687.jpgterwijl andere teksten genegeerd worden, is het op zijn minst eenzijdig Bijbelgebruik. Zo valt mij op dat er wel regelmatig uit de Psalmen geciteerd wordt, maar vooral de ‘positieve’ aspecten. Het gevaar bestaat dat er een vertekend godsbeeld ontstaat, een te rooskleurig beeld van het geloofsleven. De Bijbel is een rijk boek, laten we die dan ook zoveel mogelijk recht doen. {5 redenen om de evangelische liedcultuur niet te veranderen}

Elke kerkgemeenschap die ‘voorgekauwde” of “industriële” muziek wil gebruiken moet steeds hard opletten om geen tegen de Bijbel ingaande teksten te gebruiken. Op de markt is er een hoeveelheid van leuk lijkende muziekjes, waarbij de teksten heel meeslepend of opzwepend kunnen zijn. Maar als men goed naar de teksten luistert hoort men daar dikwijls dat Jezus daar als god wordt aanbeden. Zulk een door de drie-eenheidsdoctrine geleide liederen moeten wij natuurlijk zeer zeker mijden. Steeds hoort elk lied in samenspraak met Gods Woord te zijn. Maar dat weerhoudt ons niet om zowel vrolijke als minder vrolijke liederen ten gehore te brengen, alsook over wel en wee te zingen.

Als wij zingen voor God moet het steeds met overtuiging zijn en moet het volgens de regels van God zijn, overeenkomstig Zijn Woord.
Laat ons dat niet vergeten.

+

Voorgaande artikel over lijden: Wat verzet bergen? Vertrouwen!

Voorgaande artikel over moeilijkheden en geloofsleven:

Is ons ooit Dankbaar genoeg

Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar

++

Aanvullende lectuur

 1. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 2. In de hand #3 Vertrouwen in de Juiste
 3. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 4. Activiteiten in dit leven nagaan
 5. Omgaan met zorgen in ons leven
 6. Ingrijpende gebeurtenis en Gespannen kabel
 7. Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten
 8. Doemdenkers en ons lijden
 9. Al of niet straf van God
 10. Oorzaak lijden en dood
 11. Is Lijden een straf van God #1 
 12. Is Lijden een straf van God #2
 13. Is Lijden een straf van God #3
 14. Waarom God lijden toe laat
 15. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 16. Wie brengt het Kwaad over ons
 17. Een prins en de dood
 18. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 19. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 20. Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen
 21. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2
 22. Bepaal de aandrijving
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 25. Het gevaar van psalmen
 26. Psalmen naar kernwoord of thema
 27. Stichting Herziene Statenvertaling trekt Genesis en Psalmen terug
 28. Psalmmuziekproject
 29. Leo Vroman in herinnering
 30. Haspers psalmen
 31. Psalmen en gezangen in het Gronings
 32. Psalmen in Nieuwveense Berijming
 33. Geestelijke vorming tot heiligheid #4
 34. Het scheuren van de hemelkleren
 35. Wees niet bang van die proeven die God op u wenst af te sturen
 36. Herinner jezelf dat moeilijkheden en vertragingen vrijwel onmogelijk te voorspellen zijn
 37. Uw strijd ontwikkelt uw sterke punten
 38. Jubelen alhoewel ook droevig
 39. Geef je tranen aan God
 40. Praat een beetje met de Pottenbakker
 41. Een groot man verliest zijn zelf-bezit niet wanneer hij is getroffen
 42. De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen
 43. Wees blij dat de doornstruik rozen draagt
 44. Wacht niet op anderen voor een gezonde houding
 45. Het is niet proberen maar vertrouwen
 46. Roependen en vertrouwenden worden niet beschaamd
 47. Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden

+++

Verdere teksten over “Lijden”

 1. Over Lijden En Geluk
 2. Grote rechtvaardige wijzen
 3. Het gaat niet altijd van een leien dakje
 4. Willen, maar niet kunnen..
 5. Verknald!
 6. me teen
 7. 35. Chronische Pijn & Fibromyalgie
 8. Fibro enzo
 9. Radeloos en klaar ermee
 10. Eindelijk!
 11. “Pijnverlichting-therapie”
 12. De Vierdaagse
 13. Chronische pijn bestrijden met CBD – interview Jack
 14. Laat het los!
 15. De Lucky Luke van de acupunctuur
 16. Vlog 7 Kracht
 17. Heemstede-Aerdenhout
 18. Donkere wolken
 19. Moment van besef
 20. Uitvouwen of laten liggen
 21. Ik mag van geluk spreken…
 22. Als ik ooit een dochter krijg
 23. Geluk
 24. Twijfel en angst
 25. Ergernis van de dag: pulk
 26. Even van me af schrijven
 27. Top 3 scheldmomenten
 28. Pesten
 29. Zelfverminking
 30. Zzzzssssslaapgebrek
 31. een ongeluk zit in een klein hoekje
 32. Een moeilijke toekomst
 33. Een nieuwe overwinning of een nieuw dieptepunt?
 34. Beloven, maar
 35. Even oversteken
 36. Twee duiven
 37. Het vervolg van het knieverhaal
 38. Opschudding
 39. Geen zin nergens in
 40. Where there is hatred
 41. Sarah en de kleur van het kardinalaat

+++

Verder aanverwant

 1. Mit Gott verschmelzen, ohne partielle Trennung
 2. Search me, O God * Erforsche mich, Gott
 3. The Lord is my Shepherd – Der Herr ist mein Hirte (German-Deutsch: Albrecht NT und Psalmen Bibel)
 4. The Armor of God – Die Rüstung des Gottes (German-Deutshc: Albrecht NT und Psalmen Bibel)
 5. Waar blijft je blog? En haat aan de afstand!!!
 6. Doe het lekker zelf!
 7. dweilen met de kraan open
 8. stuiterstenen
 9. it’s all about the money
 10. Bakfietsmoeders
 11. body and mind
 12. lentekriebels
 13. Absolute voorwaarde.
 14. Other side of the world ♪ KT Tunstall
 15. Laat de woorden maar komen!
 16. hallo dokter
 17. oud wijf

+++

Save

Save

1 Comment

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Detachment by Family problems

In the previous article Liza Borstlap writes

I came to believe that the conflict in my family had created itself.

It would be lovely if we all could grow up in very close lovely families which can give us everything we need. Though it does not work that way. The world is not made in such a way that all can be born at the right good place, in the right good class, receiving all the good education or even being all very bright.

First Lady Michelle Obama reads "The Cat ...

First Lady Michelle Obama reads “The Cat in the Hat” to children in Ms. Mattie’s class at Prager Child Development Center March 12, during her visit to Fort Bragg, N.C. The First Lady spoke with Soldiers and Family members as part of her initiative to care for military families. First Lady vows support for military families (Photo credit: Wikipedia)

Even when all the material richness would be there when you are born in a rich family it does not mean you will find the luck to have a good relationship between all the members of that family.

Wherever we may be born in whatever for family we are just part of one big turmoil. Every day, people’s lives are touched by political, social, economic, and religious conflicts that tear the human family apart. In these conflicts, it is common for people to take sides — verbally or otherwise — with the nation, tribe, language group, or social class of which they are a part.
Even when people are not directly involved in some conflict, they often find themselves favouring one side over another. But regardless of which person or cause they endorse, to whom are they really giving support?

The Bible plainly states:

The whole world is lying in the power of the wicked one.” (1 John 5:19)

Families are not always such perfect units that shields the individual from a cruel society. Mostly we do find that in those families where there are no rules and morals and no eye for ethics the chances of getting derailed are grater than in religious families where certain religious rules go over the human will.

We must come to see we too can often be the cause of a problem. We too can be making problems even bigger than they are. Also by becoming indifferent for what goes on we can get ourselves in a deeper mess than we would love to see ourselves. Indifference in the end shall create emotional agitation and stress which shall become so unbearable that the person shall find no inner peace left. Danger then is that one tries to look for detachment, thinking it can preserve the self.

Another big problem is when people are not open enough to tell each-other what is on their liver. When not willing to let yourself be seen by the other like you are, you are that other person not giving the opportunity to get to know you, like you are really. It is by not having the open spirit to allow each other to be him or herself that restrictions are also laid on each other. When people than start remaining silent about the interference, the neglect, the labelling and toxic in-fighting, that often leaves a person with a limp and the frustration may ferment the malfunction in the own body as well as in the facility of being part of one united family.

It is not by secretly covering our own failures and mishaps until we can identify the black sheep that can take the blame, that we are going to come to a good solution. The opposite, that will bring us deeper in the well.

Deep in us may we find it screwing and tormenting. Our head can becoming spinning and looking for answers, but not seeing the places where those answers are easy to pick up. This deep-seated conflict between the desire to know and the inability to find the answer has tormented thinkers and philosophers throughout the ages. However, since God has put that yearning or desire in our heart, is it not logical to look to him to provide what is needed to satisfy that desire? After all, the Bible says of Jehovah:

“You are opening your hand and satisfying the desire of every living thing.” (Psalm 145:16)

For all those conflict which are between the family members, those persons should come to see what binds them, what makes it that they are brother and sister and that their is something in their blood which is more than special, even unique.

Even when we do feel so much hurt by our own family members, we should come over the point of being selfish and come to see that we can be a necessary link to heal the wounds made previously.

Being kind to those in our family involves following the admonition of the apostle Paul:

“Really put them all away from you, wrath, anger, badness, abusive speech, and obscene talk out of your mouth.”

Every day, Christian families should communicate with one another in a respectful manner. Why? Because good communication is the lifeblood of strong, healthy families. When disagreements arise, to smooth the conflict, try to solve the problem rather than win the argument. Happy family members make an earnest effort to promote kindness and consideration for one another. — Colossians 3:8, 12-14.

By turning to God’s Word, the Bible, we can find satisfying explanations about life and death and about God’s eternal purpose regarding the earth and the human family. — Ephesians 3:11.

Kindness is positive and makes us want to do good to others. Thus, we seek to be useful, considerate, and helpful in an agreeable manner with other family members. It takes both individual and collective effort to show the type of kindness that speaks well of a family. As a result, not only will they have God’s blessing but, in the congregation and in the community, they will honour the God of kindness, Jehovah. — 1 Peter 2:12.

When frustrated, when in conflict with members of the family it would be best to seek Biblical advice and to put your own “self” not in the centre but alongside all others in the family. By going to look for answers in the Holy Scriptures solutions may be found. Even when others do not want to know of God, you yourself will be able to change so much that your improved attitude shall be helpful to heal the wounds.

Seeing all the conflicts around us we also should try to become part of them. Best we take on a form of neutrality. Taking care of not to become misled with what is going on around us we should show others the other way to come closer to each other and to have agapé love.

We ourselves should know that our time on earth is limited and that we should make the best of it. Our hope should be in the coming new world, and it is that idea that we should share with those around us. Our task is to come up for others and to protect them, but we must know that we can not take them or ourselves out of this world. (John 17:15, 16) We live in this world and have to live with it, but that does not mean we have to live according to it. No, we have to live according to God’s Law and by following His word many blessings may come over us already in this life. By not wanting to be part of this world, but by being part of God’s world we shall find ways to bring the love of Christ over unto others as well and then the love of Christ may also grow deeper in us.  .

+

Preceding articles:

When you stay in your lane, there’s no traffic.

Family happiness and little things we do

Families with four or more kids most happiest

.under the gazebo.

How to Raise a Happy Child

Crisis man needed in this world

Dissolve The Barriers You Created

What is important?

Learning that stuff is just stuff

72 Synod Fathers on the topic “The vocation and mission of the family in the Church and the contemporary world”

++

Additional reading

 1. Behold, My mother and My brothers!
 2. Importance of parents 1
 3. Importance of parents 2
 4. Father and motherhood
 5. Youngsters, parents and the search to root in life
 6. Some one or something to fear #4 Families and Competition
 7. Teach children the Bible
 8. Poverty and conservative role patterns
 9. Dignified role for the woman
 10. Connection between women and environmental sustainability
 11. Three years ago and look back at several decennials ago
 12. Growing rift between observant parents and their children
 13. Synod of Bishops concerning minors
 14. Two synods and life in the church community
 15. Need to Embrace People Where They Are
 16. Conclusion of the synod of bishops for seeing the family in the light of the Gospel and church tradition
 17. Don’t be the weakest link
 18. I’m not a Mooch
 19. Patience is the ability to count down before blasting off
 20. Agape, a love to share with others from the Fruit of the Spirit
 21. Better loaves when the heart is joyous
 22. Jehovah’s Witnesses Shunning ex-members adverse effects on family relationships
 23. Agape, a love to share with others from the Fruit of the Spirit

+++

Further reading

 1. Conflict: Understanding Suspense
 2. Understanding others
 3. Understanding between religions
 4. Urges
 5. Subconflict, and Lots of It
 6. Fighting words: The role of conflict in fiction writing.
 7. No one listening? Then stop shouting, you might get heard
 8. The Rise and Fall of Action – for all levels
 9. Never Doubt Yourself
 10. Remembering Infinity: Caution…Egos at Work!
 11. Follow your heart when it’s in conflict with your brain!!!
 12. Can the World Bank Reduce Conflict in Nigeria by Providing Social Assistance?
 13. I Find my self conflicted
 14. Governance in a Mature Society, Part 2
 15. Communicating With Family – How to Let a Family Member Know They Hurt You
 16. Blessings and Duct Tape: How to Help Your Kids Get Along
 17. Stand Firm
 18. Hope For Battle Weary Mamas
 19. Family Conflict and Summer: The Best Time To Work Out Issues
 20. The father-child meeting
 21. The Problem With Beliefs
 22. Fighting With Your Spouse: How You Indirectly Effect Your Child
 23. 6 Tips for Handling Family Conflicts While Caregiving
 24. 10 Things You Need To Hear If Your Significant Other And Your Family Don’t Get Along
 25. Hurt People Hurt People
 26. Divorce: Part 1
 27. Divorce: Part 2, the minor problem
 28. Their’s Was A Perpetual Love Affair
 29. Depression: Postpartum Depression in Mothers
 30. Personality: The Birth Order Effect
 31. Frustration
 32. Finding Home
 33. The Very Best Way To Understand Grace
 34. Just like Granny told you, “Count your blessings!”

+++

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Social affairs, Welfare matters

Winter and Spring wonders of nature showing the Master’s Hand

In the early 1860s, Gregor Mendel developed the concept of the gene to help explain results obtained while crossbreeding strains of garden peas. He identified physical characteristics (phenotypes), such as plant height and seed color, that could be passed on, unchanged, from one generation to the next. The hereditary factor that predicted the phenotype was termed a “gene.” Mendel hypothesized that genes were inherited in pairs, one from the male and one from the female parent. Plants that bred true (homozygotes) had inherited identical genes from their parents, whereas plants that did not breed true (hybrids, or heterozygotes) inherited alternative copies of the genes (alleles) from one parent that were similar, but not identical, to those from the other parent. {Encyclopedia, topic Genes} When you know that we have about 140,000 genes which instruct the body’s cells to put amino acids in the right sequence in order to build proteins, you might wonder how this all was provided in the first instance.

Mørketid or Polar night at the South Pole, Antarctica.

One type of light therapy lamp for classic (winter-based) seasonal affective disorder

After the “Majestic darkness”, the “Mörketid,” or the time when the sun does not rise at all in northern Norway the Northern Europeans may see light coming up the horizon. For two months, only a gray-red twilight glow was visible for a few hours at noontime. Having 21.2 percent of Norwegians living beyond the polar circle suffering from Winter depression they now may come back to life. Some looked for their therapeutic ‘sunlights’. The fresh light shall have the melatonin, a hormone produced in the brain, to increase again. They do know that an increasing number of tourists, however, are enticed to the polar circle by the flickering aurora, the glistening of the snow in the moonlight, and the cozy light of scattered villages. Also for them it are wonders of nature.

In Winter the social activities could have helped to keep people enjoying life. According to a Harvard University study, elderly people who participate in social activities, such as going to church, restaurants, sports events, and movies, live an average of two and a half years longer than less social people. It has long been assumed that it was the physical part of such activities that helped people, said Harvard’s Thomas Glass, who led the study. However, he added that this study provides

“perhaps the strongest circumstantial evidence we’ve had to date that having a meaningful purpose at the end of life lengthens life.”

Glass noted that doing more, regardless of the activity, extended life in almost every case.

With warmer weather awaited and the days becoming longer we should look forward to more outdoor activities which shall give us more fresh and hopefully better air. Though we do have to think seriously about preserving that fresh air and doing much more against the pollution.

TV watching may come in second to relax, after listening to music (according to a study of 2000), people should find more leisure in going to do outdoors leisure activities and socialising more. In this system of things throughout Europe more and more people are feeling pressed for time, reported in 1999 the German newspaper Gießener Allgemeine. The same is true whether people are working outside the home, doing housework, or enjoying leisure time.

“People sleep less, eat faster, and feel more rushed on the job than 40 years ago,”

says sociologist Manfred Garhammer, of Bamberg University.Part of that sleeping less is brought on by watching more television which is recently pushed more in the background by the youngsters who are spending lots of times on social media. Though they seem to accumulate lots of friends on them, they seem to be more lonely and prone depression than some years ago. We also hear of many more borderline personality disorders and eating disorders and broken families which do not help to have some good relations or making people happy.

The second decade of this century daily life continued to accelerate in all the European nations. You would think labour saving household devices and a reduction in hours at work would have brought about any “leisure society” or “time prosperity.” Instead, on average, time for meals has been reduced by 20 minutes and for a night’s rest by 40 minutes and people take less time to look at the beauties around them. The magic of nature, plants growing, animals going around, all seems to pass their eyes unnoticed.

In case they would give it more attention they not only would enjoy life much more but they also would come to see that all that vibrant exuberant activity is marvellously orchestrated and that there is a Master Brain behind it.

+

Preceding:

Time to Unwind

Earth’s Unwinding

Autumn is in the land

Spring playing hide and seek

Spring-migration is on at the Holler

Beauty for beauty

Shy beauties

Time to bloom

3 daffodils

Echo

How to make sustainable, green habits second nature

We all have to have dreams

Savouring pictorial entertainement

Engagement in an actual two-way conversation with your deities

+++

Find also to read:

 1. Democratic downfall
 2. USA Climate Change Action Plan
 3. 20 Best Gratitude Quotes
 4. Bad company ruins good morals
 5. Cleanliness and worrying or not about purity
 6. Man in picture, seen from the other planets
 7. Inequality, Injustice, Sustainability and the Free World Charter
 8. Paris World Summit of Conscience, International interfaith gathering #1

+++

Further readings

 1. Gratitude; by Lights media
 2. Living Life to the Fullest
 3. Animal Spirits: The Raven/Crow and The Hummingbird
 4. The “Pursuit” of Happiness
 5. Our State of Health and Happiness
 6. Leisure-time – boredom-issues concerning college-students

+++

4 Comments

Filed under Being and Feeling, Ecological affairs, Headlines - News, Lifestyle, Nature, Social affairs, Spiritual affairs, World affairs

Echo

Some might think God is blind or are deaf to His calling and to His answers, often because they prefer keeping stuck with human dogmatic teachings, like the trinity, or because they still do not want to give themselves in the Hands of the Divine Maker.

We are often so afraid of what would happen if we let ourselves go, giving our inner self into the hands of the One Who we cannot see. Also we are so much afraid of facing ourself, having to be confronted with our mirror image. Who likes the naughty bits of himself? Who wants to be confronted with that which is not so good about himself?

We often want to criticise others but do not like to receive criticism ourselves, and to criticise ourselves is even more difficult.

When we dare to look through the clouds and fog we shall see the light that can bring us further on the path of a richer life. Behind all darkness is the God of light and clarity. Lets look for Him Who gives life.

+

Find also:

 1. Once upon a nape’s Ghost-ship
 2. A Start for looking at the unseen and the treasure to look forward to
 3. All about love, not needing disasters
 4. Dealing with the silence of God

+++

The Raven's Nest

ECHOS

Sinking lies or rising truth…Visual Echo, Mirror

I breathe on it and my life spread a foggy spell enough to blur all harshness and sharp definitions. Do I exist without reflection, thoughts and images are one in the mercury cloud?

Others see me like that?

Weapon of deceit, fear, mirrors can hide you better than an invisibility cloak. But you know.

Gateway, witness, charm, spell, light and darkness, whether whole or broken it is who you are for the others, it is who you are in the present it gives back what it receives.

I don’t see your reflection now I only see you. The mirror turned into water or sky, your hand approaches the water wall.

Crossing is accessible.

View original post

3 Comments

Filed under Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Spiritual affairs