Author Archives: Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

About Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Bible Students: Believers looking in and studying the Bible to find the Truth, reason and the essence of life. - Onderzoekers van de Bijbel: Gelovigen in Bijbel zoekend naar het begin, reden van leven, zin en onzin in de wereld en op zoek naar de Waarheid.

Een persoonlijke wil, maar onderworpen aan de wil van God

Het gezonde verstand van een man houdt zijn woede in toom. En zijn eer is de overtreding over het hoofd te zien (Spreuken 19:11).

Er zijn plichten die het lichaam betreffen en plichten die de ziel betreffen, en ieder mens moet met God samenwerken in Zijn streven beide te bevredigen….

Laat je niet vormen door een vulgaire mal. De jongeren hebben een gezond verstand nodig, want zij leven voor twee werelden….

Pas de waarheid toe op uw individuele geval. Je hebt een ziel te redden of een ziel te verliezen.
Heb een persoonlijke wil, maar onderwerp die aan de wil van God. Beslis dat je niet boos zult zijn, dat je niet zelfzuchtig zult zijn, dat je niet onbezonnen en overheersend zult zijn. Als dit je zwakke punt is, bewaak dat punt dan zoals je een gebroken ledemaat zou bewaken. Waak over uw geest en laat u niet overmeesteren door een overhaaste geest. Onderzoek zorgvuldig de zwakke punten van uw karakter, in de wetenschap dat het bestaande kwaad kan worden overwonnen door standvastig te weigeren aan uw zwakheden toe te geven. Het kwaad van een overhaast en pervers temperament zal elke jonge man gek maken. Hou je verstand erbij. Het zachte antwoord wendt de toorn af. Het kwaad kan en zal groeien… door herhaling.

Onderschat het belang van kleine dingen niet omdat ze klein zijn. Deze kleine defecten stapelen zich op door actie en reactie, en kleven aan elkaar als stalen staven. Die kleine actie, dat achteloze woord, wordt een gewoonte door herhaling,… en gewoontes vormen karakter….
Cultiveer vriendelijke, tedere, sympathieke gevoelens, en noem ze geen zwakheid, want zij zijn de attributen van het karakter van Christus. Bewaak je invloed….

Door de heiliging van de Geest zult u meer en meer naar de gelijkenis van Christus groeien (Brief 46, 1898). 212

+

Spaanse versie / Versión en español: Una voluntad personal, pero sometida a la voluntad de Dios

+++

Gerelateerd

 1. Een wil. De ijzeren wet van elk verhaal
 2. Niet wat ik wil…
  8x Maniere Om God Se Wil Te Ontdek
 3. Mededogen / Liefde / Seksualiteit
 4. Levenswijsheid/LevenspraktijkQuote 5343 Gezond verstand versus protocol …
 5. Quote 5724 Gezond verstand of betegelde tuin …
 6. ‘Niets menselijks is ons* vreemd’ … autisme en menselijkheid
 7. De worsteling om tot mezelf te komen

4 Comments

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Una voluntad personal, pero sometida a la voluntad de Dios

La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. (Pro_19:11).

Hay deberes que atañen al cuerpo y deberes que atañen al alma, y cada ser humano debe colaborar con Dios en sus esfuerzos por satisfacer a ambos…

No os avengáis a ser moldeados por un molde vulgar. Los jóvenes necesitan un sano sentido común, porque están viviendo para dos mundos…

Aplicad la verdad a vuestro caso individual. Tenéis un alma que salvar o un alma que perder. Tened una voluntad personal, pero sometedla a la voluntad de Dios. Decidid que no os airaréis, que no seréis autosuficientes, que no obraréis apresuradamente ni seréis dominantes. Si éste es vuestro punto débil, cuidad ese punto como se cuidaría un miembro fracturado. Cuidad vuestro espíritu y no permitáis que os venza un espíritu precipitado. Examinad cuidadosamente los puntos débiles de vuestro carácter, sabiendo que los males que existen pueden vencerse rehusando firmemente ceder a vuestras debilidades. El mal de una complacencia apresurada y perversa del temperamento enloquece a cualquier joven. Mantened la cordura. La respuesta blanda aparta la ira. El mal puede crecer, y crecerá… mediante la repetición.

No subestiméis la importancia de las cosas pequeñas porque sean pequeñas. Estos pequeños defectos se acumulan por acción y reacción, y se unen como varillas de acero. Esa pequeña acción, esa palabra descuidada, se convierten en hábitos por la repetición,… y los hábitos forman el carácter…
Cultivad sentimientos bondadosos, tiernos y comprensivos, y no los llaméis debilidad, porque son los atributos del carácter de Cristo. Cuidad vuestra influencia…
Mediante la santificación del Espíritu creceréis cada vez más a la semejanza de Cristo (Carta 46, 1898). 212

+

Traducciones al neerlandés / Nederlandse vertaling: Een persoonlijke wil, maar onderworpen aan de wil van God

1 Comment

Filed under Bienestar y asuntos sociales, Citas de la Biblia, Español, Estilo de vida, Religión y asuntos religiosos

The Grace of Humility

It has been almost two weeks since we remembered how a simple man from Nazareth, who had always remained humble, gave himself completely to his heavenly Father in order to be brought to the slaughter like a lamb before God and to die for us.

Never did Jesus claim the credit for the works he could do. He always acted as a servant for Jehovah God, his heavenly Father.

The Grace of Humility

For thus saith the High and Lofty One, who inhabiteth eternity, and whose name is the Holy One:

I dwell in height and holiness, and with the broken and lowly in spirit, to quicken the spirit of the lowly, and to revive the heart of the broken. (Isa 57:15)

The grace of humility should be fostered by those who bear the name of Christ; for self-exaltation can find no place in the work of God. Those who would co-operate with the Lord of hosts must daily crucify self, placing worldly ambition second. They must be tolerant and kind, full of mercy and tenderness to those around them…..

True humility is the evidence that we behold God, and that we are united with Jesus Christ. Unless we are meek and humble, we cannot claim to have the true concept of God’s character. Men may think they are serving God faithfully; their talent, wisdom, eloquence, or zeal, may dazzle the eye, flatter the fancy, and excite the admiration of those who cannot see beneath the surface; but unless these qualities are humbly consecrated to God, … they are regarded by God as unprofitable servants (Review and Herald, 11-5-1897).

God has long been waiting for His followers to manifest true humility, that He might impart to them rich blessings. Those who offer Him the sacrifice of a broken and contrite spirit, will be preserved in the cleft of the rock and behold the Lamb of God who takes away the sins of the world.

When Jesus, the sin-bearer, the all-sufficient sacrifice, is more clearly seen, their lips will exclaim the highest praises. The more they see of the character of Christ, the more humble they will become, and the less they will esteem themselves. There will not be seen in their work a foolish presumption….. Self is lost sight of as they realise their own unworthiness (Ibid.). 125

 

+

Spanish version: La Gracia de la Humilidad

Dutch version: Genade van Nederigheid

Preceding

Stuck in Mitzrayim looking at an exodus out of slavery

Humility

Willing to be little

More on Grace and Spiritual Fruit – Abide in Me, and I in you

I is for Incompleteness

Learning from ourselves

Your Life: Habit or Freedom?

Don’t Harden Your Heart

even so, it is well with my soul

When believing in God’s existence and His son, possessing a divine legislation

++

Additional reading

 1. A Book to trust #8 Father of the universe wanting His creatures to know Him
 2. the Bible – God’s guide for life #8 Looking to Jesus #1 Let this mind be in you which was also in Christ Jesus
 3. Matthew 7:1-11 – The Nazarene’s Commentary on Neighbor Love Continued 8: Matthew 7:6-11 Giving and neighbor love
 4. Matthew 18:1-6 Reborn and pliable as a child
 5. Matthew 23:1-12 – The Nazarene’s Commentary: Prominence and Humility
 6. Servant for the truth of God
 7. Today’s thought “He humbled himself by becoming …” (April 8)
 8. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 9. Suffering redemptive because Jesus redeemed us from sin
 10. Heed of the Saviour
 11. Today’s Thought “When the chief Shepherd appears, you will receive …” (June 13)
 12. Necessity of a revelation of creation 11 Believing and obeying the gospel of the Kingdom of God
 13. Created in the image of the Elohim to use their likeness properly
 14. Let us become nothing, and Christ everything
 15. A Living Faith #4 Effort
 16. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience
 17. It’s not that I’m so smart
 18. There is no true and constant gentleness without humility
 19. Humility and the Fear of the Lord
 20. Be kinder than necessary
 21. A heart full of love is a fundamental requirement
 22. Do we know the right things
 23. Humble yourselves under the mighty hand of God
 24. The ultimate measure of a man is not where he stands
 25. May the Lord direct your hearts to …
 26. A man who cannot forgive others
 27. Today’s thought “Showing the Gospel, teaching publicly and from house to house,” (November 07)
 28. Learn how to go out into the world and proclaim the Good News of the coming Kingdom
 29. Allah, the Beneficent, the Merciful to Him all praise is due
 30. Consecration of the priests
 31. Full text of Pope Francis’ Interview with ‘La Vanguardia’

+++

Related

 1. Good Measure
 2. Bootstrap Pride
 3. Gone To The Mountains
 4. Where is God at work today? Is He around? Will we hear from Him?
 5. Does true exaltation come from God? What about self-exaltation?
 6. Washing of feets
 7. Humbled
 8. Of Humility & Humiliation
 9. Humility and unleavened bread
 10. Humbling of the heart
 11. Humility Matters More
 12. Late night lessons in humility
 13. April 20, 2022 – ‘God opposes the proud, but gives grace to the humble
 14. Be Humble Like A Little Child
 15. Surah Al-Mu’minun 23:1-2 – Successful indeed are the believers: those who humble themselves in prayer
 16. Be ready for the Service of the Lord with Humility
 17. The Virtues of Mary: Profound Humility
 18. Learning Humility
 19. Keep Me Humble
 20. Spiritual Warfare #2 Breaking the YokeFor God Alone
 21. The Problem with Pride
 22. Murderous Pride
 23. Unseen Illness
 24. Love as I Have…
 25. Don’t Go it Alone
 26. Adyashanti
 27. You Don’t Have to Be a Rock Star to Lead Worship
 28. Wisdom; April 20, 2022
 29. Generous and overflowing Shalom
 30. St. Martin of Braga
 31. The Suffering Servant
 32. Displaying Glory
 33. Stillnes
 34. The Loveliness of the Cross
 35. WWJD
 36. April 21, 2022

3 Comments

Filed under Reflection Texts, Religious affairs

La Gracia de la Humilidad

Hace casi dos semanas que recordamos cómo un sencillo hombre de Nazaret, que siempre había permanecido humilde, se entregó por completo a su Padre celestial para ser llevado al matadero como un cordero ante Dios y morir por nosotros.

Jesús nunca se atribuyó el mérito de las obras que pudo hacer. Siempre actuó como un servidor de Jehová Dios, su Padre celestial.

La gracia de la humildad

Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo:

Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. (Isa 57:15)

La gracia de la humildad debiera ser fomentada por los que llevan el nombre de Cristo; pues la exaltación propia no puede hallar lugar en la obra de Dios. Los que quieran cooperar con el Señor de los ejércitos, diariamente deben crucificar el yo, colocando la ambición mundana en segundo término. Deben ser tolerantes y bondadosos, llenos de misericordia y ternura con los que los rodean…

La verdadera humildad es la evidencia de que contemplamos a Dios, y de que estamos unidos con Jesucristo. A menos que seamos mansos y humildes, no podemos pretender que tenemos el verdadero concepto del carácter de Dios. Los hombres pueden pensar que están sirviendo a Dios fielmente; su talento, sabiduría, elocuencia o celo, pueden deslumbrar los ojos, halagar la fantasía y despertar la admiración de los que no pueden ver debajo de la superficie; pero a menos que esas cualidades sean humildemente consagradas a Dios,… son considerados por Dios como siervos inútiles (Review and Herald, 11-5-1897).

Dios ha estado esperando mucho tiempo que sus seguidores manifiesten verdadera humildad, para poder impartirles ricas bendiciones. Los que le ofrecen el sacrificio de un espíritu quebrantado y contrito, serán preservados en la hendedura de la roca y contemplarán al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.

Cuando Jesús, que lleva los pecados, el sacrificio absolutamente suficiente, sea visto más claramente, sus labios exclamarán las mayores alabanzas. Mientras más vean del carácter de Cristo, más humildes se volverán y menos se estimarán a sí mismos. No se verá en su obra una necia presunción… El yo se pierde de vista al comprender su propia indignidad (Ibid.). 125

+

English version: The Grace of Humility

Nederlandse versie: Genade van Nederigheid

1 Comment

Filed under Español, Meditación y Refleción, Religión y asuntos religiosos

Genade van Nederigheid

Het is na al bijna twee weken geleden dat wij in herinnering namen hoe een eenvoudige man uit Nazareth, die altijd nederig was gebleven, zich helemaal over gaf aan zijn hemelse Vader om als een lam voor God naar de slachtbank gebracht te worden en voor ons de dood te vinden.

Nooit heeft Jezus de eer opgeëist voor de werken die hij kon verrichten. Altijd heeft hij zich opgesteld als een dienstknecht voor Jehovah God, zijn hemelse Vader.

De Genade van Nederigheid

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die de eeuwigheid bewoont, en wiens naam de Heilige is:

Ik woon in de hoogte en in de heiligheid, en bij de gebrokenen en nederigen van geest, om de geest van de nederigen te verkwikken, en het hart van de gebrokenen te verkwikken. (Isa 57:15)

De genade van nederigheid moet worden gekoesterd door hen die de naam van Christus dragen; want voor zelfverheffing is geen plaats in het werk van God. Zij die met de Heer der heerscharen willen samenwerken, moeten dagelijks zichzelf ‘kruisigen’, waarbij wereldse eerzucht op de tweede plaats komt. Zij moeten verdraagzaam en vriendelijk zijn, vol van barmhartigheid en tederheid voor degenen die hen omringen…..

Ware nederigheid is het bewijs dat wij God aanschouwen, en dat wij verenigd zijn met Jezus Christus.
Tenzij wij zachtmoedig en nederig zijn, kunnen wij niet beweren het ware begrip van Gods karakter te hebben. Mensen kunnen denken dat zij God trouw dienen; hun talent, wijsheid, welsprekendheid of ijver kan het oog verblinden, de fantasie vleien en de bewondering opwekken van hen die niet onder de oppervlakte kunnen zien; maar tenzij deze kwaliteiten nederig aan God gewijd zijn, … worden zij door God beschouwd als onrendabele dienaren (Review and Herald, 11-5-1897).

God heeft lang gewacht op de ware nederigheid van zijn volgelingen, opdat Hij hun rijke zegeningen zou kunnen schenken. Zij die Hem het offer brengen van een gebroken en berouwvolle geest, zullen bewaard worden in de spleet van de rots en het Lam Gods aanschouwen dat de zonden van de wereld wegneemt.

Wanneer Jezus, de Zondedrager, het algenoegzame offer, duidelijker wordt gezien, zullen hun lippen de hoogste lof uitroepen. Hoe meer zij zien van het karakter van Christus, hoe nederiger zij zullen worden, en hoe minder zij zichzelf zullen achten. Er zal in hun werk geen dwaze veronderstelling te zien zijn….. Het zelf wordt uit het oog verloren omdat zij hun eigen onwaardigheid beseffen (Ibid.). 125

 

+

Engelse versie: The Grace of Humility

Spaanse versie: La Gracia de la Humilidad

Voorgaande

Bereid om klein te zijn

De deur van God om de stad van God binnen te treden

Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld

++

Aanvullende teksten

 1. Twee soorten mensen
 2. Nederigheid
 3. Wordt nederig als Christus
 4. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 5. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 6. Slaaf voor mens en God
 7. De Verlosser 3 Zijn menselijke kant
 8. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 9. Allah, de Barmhartige, de Genadevolle komt alle lof toe
 10. Hoe leest u? – Wat leest u? “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht
 11. Aanwijzingen voor redding te vinden
 12. Zich onder de Adem stellen
 13. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 14. Christus’ ethische leerstelling
 15. Kleed jezelf met compassie, zachtheid, vriendelijkheid, nederigheid, en geduld
 16. Wees gewaarschuwd niet te bestaan in een staat van toom’ah
 17. Paus veroordeelt hoogmoed moderne mens
 18. Moderne mens hoogmoediger dan ooit
 19. Nederig opstellen
 20. Laat mij niet uit de hoogte doen
 21. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 22. Zijn als een kind
 23. Wat te doen om een kind van God te worden
 24. Kinderen van God – aangehaald in de Geschriften
 25. Vriendelijkheid
 26. De naaste liefhebbend als zichzelf
 27. Zelfverloochening en witwassen door doop
 28. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 29. Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend
 30. Nauwelijks
 31. Stel je hart open
 32. Mogelijkheid om God rechtstreeks toe te spreken
 33. Wees overtuigd dat wij geliefd zijn
 34. God wil u gunst betonen (Our World) + God wil u gunst betonen (Some View on the World)
 35. Rond genade
 36. Plan van Genade
 37. Genade niet goedkoop
 38. Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God
 39. Kies niet onjuist te zijn, omwille van verschillend te wezen
 40. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit
 41. Vraag Genade om voorwaarts te gaan
 42. Dienaar in de gegeven genade
 43. God breng mij in staat van genade
 44. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 45. Genade volgens Bonhoëffer
 46. Ons vernieuwen en behoeden voor schadelijke invloeden
 47. Leden in het lichaam van Christus
 48. Welk deel van het lichaam ben jij
 49. Volharding en Bijbelstudenten

2 Comments

Filed under Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Meditatieve teksten of Overdenkingen, Nederlandse teksten - Dutch writings

In deze oorlogsdreigingstijden

Aangaande 14 Nisan, 5782 Erev Pesach op 15 April 2022

Gevangenschap en moeilijkheden

Over twee weken komen wij aan het belangrijkste herdenkingsmoment van het jaar. Dan denken wij aan de bevrijding van het Volk van God uit Egypte en hoe Jezus dat ook herdacht op die avond die de laatste avond met hen zou zijn voordat hij gedood zou worden.

Tijdens zijn laatste avond als mens hier op aarde, dacht Jezus aan de moeilijkheden waar zijn discipelen mee te maken zouden krijgen. Uit liefde voor zijn vrienden vroeg hij zijn Vader ‘om over hen te waken vanwege de goddeloze’ (Joh. 17:14, 15). Jezus wist dat als hij weer in de hemel was ‘Satan de Duivel‘ of de tegenstander van God,  ermee door zou gaan oorlog te voeren tegen iedereen die Jehovah wil dienen. Jehovah’s aanbidders zouden dus bescherming nodig hebben.

Een Noordelijke prins en koning

Wapenschild van de USSR.

Het geliefde wapenschild van de Koning van het Noorden. Het embleem van de Sojoez Sovjetskich Sotsialistitsjeskich Respoeblik of USSR, de Sovjet-Unie

Wij zijn nu zovele eeuwen later en die Satan gaat nog heviger te keer. Als Koning van het Noorden wil hij zijn rijk weer groot maken, en als het kan, zelfs groter dan de vroegere Sovjet-Unie. Hij moet van geen God weten, daar hij zichzelf als een god aanschouwt en dat volk dat meent het recht te kunnen  opnemen Volk van God te zijn, wil hij ten alle kosten vernietigen.

De Bijbel waarschuwt dat er een tijd zal komen dat uit het Noorden die als Hoofdprins van Meshech en Tubal of koning uit het noorden, zou opstaan en vol leugenpraat en haat zou zijn, en er niet bang voor zou zijn om alle mogelijke middelen te gebruiken om zijn slag te slaan en een grote invasie aan te vatten.

Ogen te richten op Gog van het land van Magog

‘Mensenzoon, richt je blik op Gog van het land Ma̱gog,+ het opperhoofd* van Me̱sech en Tu̱bal,+ en profeteer tegen hem.+ (Ezechiël 38:2  NWV)

Hij zal eropuit gaan om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Ma̱gog, te misleiden om hen voor de oorlog te verzamelen. Hun aantal is als het zand van de zee. Ze rukten op over de hele aarde en omsingelden het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar er kwam vuur uit de hemel dat hen verteerde.+ (Openbaring 20:8-9 NWV)

“… Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.’+ (Openbaring 20:12 NWV)

Uit frustratie zal die vijand van God er niet voor terugdeinzen om alle overeenkomsten die mensen hadden gesloten om menselijk te blijven, te verbreken. Wij kunnen nu zien hoe Vladimir Poetin mensenrechten schendt en verscheidene oorlogsmisdaden laat uitvoeren. Continu blijft hij beloften, waarmee hij tijd hoopt te winnen, niet nakomen en probeert hij het Westen naar zijn hand te zetten, met het besef dat zij hem nodig hebben voor hun gas en olie. En al zullen die van het Westen en het Zuiden misschien gaan uitkijken naar het Oosten, zullen de verenigde krachten van het Zuiden toch nog die van het Noorden willen wegduwen.

40 In de tijd van het einde zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen.* De koning van het noorden zal met wagens, ruiters en veel schepen op hem afstormen. Hij zal de landen binnentrekken en er als een vloedgolf doorheen razen.(Daniël 11:40  NWV)

De koning van het Noorden zal landen binnen trekken

Maar ook al ligt zijn woonplaats ver van hen die in een verenigde Europa (de Europese Unie) wonen zal die vijand van God van zijn plaats uit de noordelijke delen komen, terwijl hij veel volk voor zijn kar zal spannen, een grote schare en een machtig leger. Op voorhand zal hij zijn manschappen en oorlogsmateriaal vergroot hebben en in paraatheid gebracht hebben. (Denk aan de opbouw rond de Oekraïense grenzen voor 24 februari 2022) nadat hij vroeger als een eerste stap tot verovering zal hebben uitgevoerd (denk aan de verovering van de Krim in 2014).

15 Je zult uit je plaats komen, uit de meest afgelegen streken van het noorden,+ jij en veel volken met jou, allemaal op paarden, een grote troepenmacht, een enorm leger.+ (Ezechiël 38:15 NWV)

Zijn eerste stappen heeft die vernoemde Gods hater gezet met Oost Oekraïne aan te vallen en in te palmen. Oost-Oekraïne maakte ooit deel uit van het oorspronkelijke grondgebied van MagogPoetin aanschouwt het dan ook als “zijn” grondgebied. Hij als Gog van Magog kijkt vermetel naar Groot-Brittannië dat deel uitmaakt van het rijk van ‘de koning van het zuiden‘ (inclusief de Verenigde Staten).

Gedetailleerde beschrijving het een toekomstig gebeuren

In Zijn Woord heeft Jehovah gedetailleerd laten beschrijven hoe het in latere tijden zou aan toe gaan en hoe mensen zich op die tijden zouden kunnen voorbereiden. Want Hij heeft beloofd dat er tekenen zouden komen die ons zouden moeten doen inzien dat “Die Tijd der tijden” is gekomen. Het is aan gelovigen om die tekenen op te merken en mensen er voor te waarschuwen.

Jezus was ook bewust dat die tijden er zouden aankomen en gaf in verscheidene parabels of gelijkenissen aan wat er zou gebeuren met mensen die zich niet hebben voorbereid op zulke tijden. Zij die er niet klaar voor zijn zullen te laat komen.
Maar hij wist ook dat het niet zo gemakkelijk zou zijn voor hen die geloven in hem en zijn hemelse Vader en voor hen die Gods Naam gebruiken.

Zij die de naam Jehovah gebruiken zullen in die eindtijd meer dan ooit Gods bescherming nodig hebben. Zij die niet in God geloven, zullen met de volgelingen van Jehovah lachen en zullen godsdienstigen ook beschuldigen van de oorzaak te zijn van alle geweld. Meerderen zullen Jehovah’s volgelingen vervolgen omdat ze anders zijn. Maar we hoeven niet bang te zijn.

De Heer is trouw, en hij zal jullie sterk maken en jullie beschermen. (2 Thess. 3:3 NWV).

Ja, Jehovah zal ons sterk maken en ons beschermen tegen de goddeloze. Maar wij moeten ons niet gaan wegsteken. Uit liefde voor onze naaste moeten wij juist kenbaar maken dat de weg naar Jehovah de allerbeste is. Ook moeten wij anderen laten zien dat het Boek der boeken, de Bijbel al de antwoorden heeft op de vragen die wij hebben rond dood en leven. Wij moeten anderen laten zien dat er weldegelijk hoop op leven is.

Met de verhalen te laten zien hoe onvolmaakte mensen met zware beproevingen omgingen, kunnen wij anderen, maar ook onszelf helpen, om deze donkere tijden door te komen. Die verhalen kunnen ons met raad bijstaan. De in het Boek der boeken opgetekende verhalen zijn daar zodat wij van hen kunnen leren. die neergeschreven teksten kunnen ons troost en hoop geven als wij die verslagen lezen. Maar om er echt voordeel van te hebben moet je meer doen dan alleen de Bijbel lezen. Laat Gods Woord je denken vormen en je hart raken

Een eerste zegen voor allen

Op 15 april zullen wij in onze woonkamers vrienden of geïnteresseerden ontvangen om samen dat laatste avondmaal van Jezus in herinnering te nemen. Wegens Corona zullen wij dit jaar weer geen grote bijeenkomst kunnen houden. Maar dat betekent daarom nog niet dat wij daarom minder goed die herdenking van dat laatste avondmaal zouden gaan vieren.

In de huiskamer of kleinere ruimte dan de Koninkrijkszaal zullen wij met onze gedachten ook bij onze broeders en zusters in Oekraïne zijn. Uitzonderlijk zullen zij tijdens die momenten van verschrikking terwijl zij hun dienst houden met hun woorden kunnen bereiken en raken. Zo zal op een bijzondere wijze God wie weet mensen tot zich laten trekken in de schuilkelders.

Daar en hier moeten wij mensen laten horen hoe Jezus op die avond, de veertiende van de eerste maand van het Joodse jaar, de mensenzoon Jezus Christus een Nieuw Verbond instelde en dat die dag bezegelde met zijn eigen bloed aan de martelpaal. Door zijn dood aan een stuk hout is het water weer gaan vloeien door de wijnranken en is leven gekomen voor alle volkeren. En dat is voor ons allen een eerste zegen die wij in dankbaarheid moeten aanvaarden en kenbaar maken aan allen rondom ons.

Nu is het hoogtijd om over die zaken te spreken. Wij moeten de mensen tot wie we het goede nieuws prediken bezien als graan dat rijp is voor de oogst. Hierbij moeten wij hen laten inzien dat alleen door Gods Woord te bestuderen men kan voorkomen dat men wordt misleid. Alleen door een grondige studie van de Heilige Schrift zal men Jehovah en Jezus goed leren kennen.

Dit betekent eeuwig leven,+ dat ze u leren kennen, de enige ware God,+ en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus.+ (Joh. 17:3 NWV).

En alleen dan zul je ervan overtuigd raken dat je de waarheid hebt. En het is niet enkel de namen kennen! Het gaat er om om voldoende over hen te weten én er in te geloven.

Zij die nu de wapens hebben getrokken om dood en vernieling te zaaien zijn zeker geen mensen waar wij op moeten vertrouwen of hopen.  Onze hoop moet gesteld worden in de wederkomst van die man wiens dood op 15 april in gedachtenis zullen nemen. Hij en Gods Woord hebben ons verzekerd dat hij zal terugkomen wanneer de tijd er rijp voor is. En als wij goed naar de tekenen der tijden kijken kan het gerust zijn dat die tijd er zal kunnen aankomen.

Wij waren eens slaven van deze wereld maar dankzij Jezus Christus zijn wij bevrijd en kan nog steeds bevrijding aan anderen aangeboden worden. Ook al mogen er donkere dagen op ons afkomen mogen deze ons niet afschrikken en moeten wij voort gaan op de weg die Jezus ons heeft voorbereid.

Laten wij in ieder geval elke dag klaar zijn voor de in de Schrift voormelde moeilijke tijden tegemoet te gaan. Wat die moeilijke tijden ook moge brengen dat wij niet stoppen om samen Gods Woord te bestuderen en verder de liefde van Jezus Christus uit te stralen via onze woorden en daden.

+

Voorgaand

De oorlog die men weer kan vinden

rusteloos machteloos

++

Aanvullend

 1. Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden
 2. Kwetsbaarheid en vertrouwen samen gaand
 3. De Taal van de Bijbel: De antichrist
 4. Een nutteloos maar zeer gevaarlijk uitdagingsspel
 5. Beperkingen in Rusland als gevolg van sancties van het Westen voor de vredesmissie in Oekraïne.
 6. Oproep aan regeringsleiders om eensgezind te reageren tegen Poetins regime in Moskou
 7. Zogezegd valse dodenaantallen
 8. Poetins denazificiëring in Oekraïne door de Nazistische Wagner Groep
 9. Poetin’s grote redevoering in een volgepakt Loesjniki-stadion
 10. Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden
 11. Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend
 12. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 13. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 14. Toekomstverwachting nog steeds onder vuur
 15. Het niemand of niets in de duisternis
 16. Gedachte voor vandaag: Wakker blijven
 17. Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden
 18. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 19. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 20. Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen
 21. Beknopte geschiedenis van de Aliyah van Russische Joden naar Israël (1881-1991)
 22. Zelensky’s toespraak voor de Knesset sloeg de plank volledig mis
 23. Dr. Visser bekijkt de eindtijd
 24. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 25. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven
 26. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 27. Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen
 28. Prediken tot een ongelovige wereld
 29. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 30. Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders
 31. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 32. Wapens van onze oorlogsvoering
 33. Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld
 34. Samen komen in huizen
 35. Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

+++

Gerelateerd

 1. Spanning rond Oekraine niet weg na gesprek Putin, Biden
 2. Kremlin fantaseert over Amerikanse huurlingen in Oekraïne. De Russische Federatie gijzelt zichzelf en de eigen bevolking met negativisme
 3. Oorlog in Oekraïne
 4. Wapens
 5. Omsingeld: prefiguraties van de Russische inval in de Oekraïne
 6. Heeft het Westen liggen slapen?
 7. Geen vooruitgang na gesprek Rusland Oekraïne
 8. Belarus vanuit Oekraïne aangevallen
 9. “Rusland vraagt China om hulp”
 10. Vrouw die bord live in beeld hield krijgt een boete
 11. Mariupol: Theater met vluchtelingen gebombardeerd.
 12. Russische Leger nadert Kyiv langzaam
 13. Russen gebruiken hypersonische raket in Oekraïne.
 14. Winkelcentrum vernietigd in buitenwijk Kyiv.
 15. Russische sporters en kunstenaars moeten zich publiekelijk tegen de Russisch- Oekraïense oorlog uitspreken
 16. Trekt het Russische leger zich terug?

3 Comments

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Did Jesus Exist? Searching for Evidence Beyond the Bible

Much too often people do forget that there is much more material outside the bible texts written about the Nazarene Jewish master teacher Jeshua ben Josef (Jesus Christ) than many public figures everybody seems to have no doubt about their existence.

Pity the link to an article published in BAR titled “Archaeology Confirms 50 Real People in the Bible.” brings us to a Website blocked: http://www.biblicalarchaeology.org by Malwarebytes Browser Guard as well as another security tool. Therefore we did not go to see the blocked website because it may contain malware activity.

But we are pleased to be able to read what the born again believer Carl Johnson even when the links may all bring us to blocked articles, this article may already be interesting enough to go through.

 

++

Additional reading

Often it is because people who do not want to believe in God and see that lots of Christians consider Jesus to be God, conclude therefore that Jesus (when he would be God) cannot have existed:

 1. The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #2
 2. Christians saying Jesus is God giving food for atheists to prove there exist no God
 3. Trinitarians making their proof for existence of God look ridiculous #2
 4. Trinitarians making their proof for existence of God look ridiculous #3
 5. A rebellious movement founded on a fake? (Our world)
 6. A rebellious movement founded on a fake? (Some View on the World)
 7. A Father Who begat a son

*

Lots of people (even those who call themselves Christian) overlook the historical facts.

Find further

 1. For Getting to know Jesus
 2. Nazarene Commentary Luke 3:1, 2 – Factual Data
 3. Matthew 2:1-6 – Astrologers and Priests in a Satanic Plot
 4. The place where Jesus was brought up

+++

Related

 1. Have Courage! Jesus Exists!
 2. Pliny the Younger
 3. Definition of the day – Josephus Flavius
 4. The other triumphal entry — Matthew 21:6–11
 5. God’s Power is a Different Kind of Power
 6. The Gospel of John Bible Study, Part Twenty One
 7. The King of Truth (John 18:28–40)
 8. Matthew 27:15-31 Bloody Words
 9. How to Decode Jesus and Bar Abbas – Yom Kippur 2.0
 10. Pilate, the Roman Governor
 11. Pontius Pilate: His Role and Significance in the Bible
 12. Pontius Pilate’s Politics
 13. The Capitulation of Pontius Pilate
 14. Unacceptable Apology
 15. The Archko Volumes and Our Conversations with Jesus.

Psalm 119: 38

Lawrence Mykytiuk’s feature article from the January/February 2015 issue ofBiblical Archaeology Reviewwith voluminous endnotes

(Blog note: Excellent article, plenty scholarly documentation. Complete article on blog to prevent additional linking. Enjoy! Carl)

After two decades toiling in the quiet groves of academe, I published an article inBARtitled“Archaeology Confirms 50 Real People in the Bible.”aThe enormous interest this article generated was a complete surprise to me. Nearly 40 websites in six languages, reflecting a wide spectrum of secular and religious orientations,linked toBAR’s supplementary web page.bSome even posted translations.
I thought about following up with a similar article on people in the New Testament, but I soon realized that this would be so dominated by the question of Jesus’ existence that I needed to consider this question separately. This is that article:1

Did Jesus of Nazareth, who was called…

View original post 12,300 more words

2 Comments

Filed under History, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

My perspective: Virtual v Physical church attendance

After several months having the churches being closed, people now allowed again to meet in small circles (with the Covid Safe Ticket or Pass) every individual should check for himself or herself and should examine for the family if it would already be safe to go to gatherings, be it for relaxation, Bible study or church service.

Going to “the grocery store, the restaurants, the beauty shop, the office, the classroom, the gym, and the doctor” is something totally different than going to a church, where people are sitting close together and normally also would sing and say prayers together in an enclosed space making it very easy for a virus to spread.

When people go to the supermarket, they are only limited by the amount of people allowed per square metre, and as such have to follow the red and green light indications or the stewards allowing only the right amount of people entering the wide space. To enter the shops only a regulated amount of people per square metre is allowed and often only two at a time, plus always with a mouth mask.

To go to a café, snackbar or restaurant a person has to have the Covid Safe Ticket or Pass and the same regulation is there for other places (as churches) and events.

For going to a gp or doctor one must make an appointment and maximum two people are allowed in the waiting room, which should be ventilated and normally is spacey enough to receive much more people than two.

For going to church there is in many cases no controlling system, though there should be someone at the door asking and checking your CST.

Worship and Bible class are not simply about our being fed spiritually and matters that can be done on our own or via online meetings. Such online meetings can never take in the place of an actual real-life meeting. But we must be fully aware of the present conditions and dangers for each other when coming together in real life.
For every follower of Christ and every lover of God the gathering between all members of the faith community should be very important and not negligible. But, and a great But, we should be fully aware of the situation.

We must consider one another to stimulate unto love and good deeds (Heb. 10:24), and that the best way to do that would be in connection with assembling together (Heb. 10:25), but this also can be done by going in conversation online by the present technical progress. There are Zoom, Jitsi a.o. to have interaction when meeting online.

That people would stay away from the assembly in present times does not mean that they would be less religious or would have abandoned their faith. It is essential to protect the own health as well as the health of others. This can mean that we still have to wait sometime before coming together in real-time and/or real life.

Our relationship with God and with His beloved son shall not be less or of less value. It is from the depth of our heart that the love for God should rise above all our present limitations.

 

+

Preceding

Ideas about Religiosity

May we have doubts

Religious Resistance against vaccination

Covid-19 update | Covid Safe Ticket

New rules in Belgium to stop the spread of coronavirus

++

Additional reading

 1. Christian in Christendom or in Christianity
 2. Daily thought for July the 8th and the Summer months
 3. Not created to be on our own
 4. No time yet to relax the CoViD-19 restriction measures
 5. Fourth wave of COVID-19 a pandemic of the unvaccinated
 6. According to Pew Most White Evangelicals Don’t Think COVID-19 is a Medical Crisis
 7. Did the first followers of Jesus have ‘church’
 8. Priorities for our Christadelphian community and for the spreading of Good News
 9. Worship

+++

Related

 1. Get Back to Church
 2. Is church attendance linked to higher rates of coronavirus?
 3. Enjoying Christian Fellowship
 4. Church attendance is often a distraction from biblical Christianity
 5. Normal Christian Doctrine Explained: Church Attendance
 6. Three good reasons to come back to church
 7. Millions skipped church during pandemic; will they return?
 8. No Family Is Too Busy for Church by Desiring God
 9. Why are people attending church less frequently?
 10. Why We’re Not Going Back to Church

OMT's Digest

This post is dedicated to all the virtual churchgoers like myself and those who are still unsure about whether it is best to worship virtually or physically in a church every Sunday. If this is the first time reading any of my blog posts and you want a straight answer, then please don’t proceed because this post is meant to get you thinking to find the answer within yourself.

Prior to COVID, I wouldn’t say I was a consistent church goer. If there was an attendance register, I am sure I would be called to ask why I get in late or why I have been absenting myself from church. COVID however resulted in a lot of churches going online because of physical safety restrictions so I guess I found it very convenient to wake up and have church right in the comfort of my living room.

Afterall, we learn…

View original post 444 more words

9 Comments

Filed under Being and Feeling, Headlines - News, Health affairs, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters

Giving thanks to God on Thanksgiving Holiday

 

 

 

We pray to the great Spiritual Power in which we put all our trust.

We express our thankfulness on this holiday,
because we may face God and sense this living God.
Through Him we may sense infinite goodness,
infinite wisdom, infinite beauty.
Such a sensation is a sensation of joy.

The world may be dismal;
the wrath may turn the gardens into a desert;
yet we like God’s men and His prophets
“will rejoice in the Lord.”

We pray, that God may encourage us
to show others all the good things He gives to mankind.
We also ask Him to give us the courage
to face each day with renewed vision and strength to scale the heights.

We are also thankful that we may and can give thanks to God,
which will help us grow in resilience
and encourage others to keep going
no matter what God brings them in contact with.

Dear God,
give us the power to face each day
and to be thankful for the small things
which can make a day so great.

 

 

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Prayers, Religious affairs

Many may feel there is little reason to give thanks this Thanksgiving Holiday

For more than two years, our world is facing a period of distress, where many of us are also challenged by difficulties to do our work and to have contact with others.

Several church groups probably will have the same questions as we receive and have to give reasons for their members to continue in the faith. In many church communities, these days are normally of good cheer, lovely family time and time to thank God.

Several people now wonder if they can rejoice in God no matter their circumstances. For many, it is clear that they are not enjoying a glorious or nice time. Some have lost their job and income, and once more they are facing a new lockdown.

We may not forget it was not always a delightful time for people of God. Can you imagine it must have been when they were used as slaves in Egypt and on top of that they had to cope with several plagues. They, too, lived in a time when not so many wanted to worship the One True God.

Ramses II, like all the pharaohs, claimed to be divine. Because he did not want to let Israel go, Jehovah set the stage for a long struggle between this distrustful ruler with an outsize ego and a prophet with a new understanding of Jehovah and His Power.

The flow of the White Nile is fairly even throughout the year because of consistent equatorial rains. The Blue Nile, on the other hand, originating in the headwaters of the Ethiopian highlands at the time Moses was bargaining with Ramses, got very high and wild by excessively heavy summer rains in Ethiopia. That flow washed powdery, carmine-red soil from the slopes of the hills. Around the Lake Tana region the blood-red torrent picked up bright red algae (known as flagellates) and their bacteria. Since there were no dams at that time, the Nile flowed blood-red all the way to the Mediterranean. It probably reached the delta region in August. Thus, this rare natural event, it is held, set in motion a series of conditions that continued until the following March. Nature seemed to have lost its course, and people got bullied by plagues of the frogs, gnats and mosquitoes.

Further, there were times men of God, like Moses, David, Elijah, and Isaiah had no easy time. With ups and downs in their life, they tried to keep their faith and trusted God, praying to Him for His Help and comfort. Some, like David felt miserable at a certain time, but knew it was better to fall in the hands of God than in the hands of those who think they own the world.

“David said to Gad,

“I am in deep distress. Let me fall into the hands of the LORD, for his mercy is very great; but do not let me fall into the hands of men.”” (1Ch 21:13 NIV)

Yes it is even known that we as human beings can come in a time of inevitable distress.

“Yet man is born to trouble as surely as sparks fly upward.” (Job 5:7 NIV)

“”Man born of woman is of few days and full of trouble.” (Job 14:1 NIV)

We should know that our life will not always as easy as we would love it to be. Even those who seem to be so strong shall have to face moments of weakness and of difficulties.

“All his days his work is pain and grief; even at night his mind does not rest. This too is meaningless.” (Ec 2:23 NIV)

“If you falter in times of trouble, how small is your strength!” (Pr 24:10 NIV)

“You have shown your people desperate times; you have given us wine that makes us stagger.” (Ps 60:3 NIV)

“The cords of death entangled me, the anguish of the grave came upon me; I was overcome by trouble and sorrow.” (Ps 116:3 NIV)

Today there are lots of people who came to blame God for what is happening to this world today. Job saw likewise but refused to blame God.

“In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing.” (Job 1:22 NIV)

When looking at our present situations, we should think of all those people who are living under the open air, in hot but also very cold conditions, not having enough food, having babies crying of hunger and pain. How many in our world of plentiful think of those in the poor countries and of those who have to live in places where wars are already such a long time part of their life.
When they would think more about them, they would see how blessed they really are. What if we would consider this Corona plague as once again testing from God?

“2 “If only my anguish could be weighed and all my misery be placed on the scales! 3 It would surely outweigh the sand of the seas—no wonder my words have been impetuous.” (Job 6:2-3 NIV)

“For you, O God, tested us; you refined us like silver.” (Ps 66:10 NIV)

“All day long I have been plagued; I have been punished every morning.” (Ps 73:14 NIV)

Russian icon of the prophet Habakkuk

An 18th-century Russian icon of the prophet Habakkuk, member of the tribe of Levi, (Iconostasis of Transfiguration Church, Kizhi monastery, Karelia, Russia)

Those men of God complained also at certain moments, but they also found time to thank God for all the good He also had done for them. In ancient times, the professional prophet of the Temple from the 7th century bce (probably between 605–597 bce) Habakkuk at a time when there did not come the necessary blossoms on the trees, no fruit on the vines and the produce of the olive failed, he and the people were in distress because the fields yielded no food.

“17 Though the fig-tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, (Hab 3:17 NIV)

Even when the flock was cut off from the fold, and there was no herd in the stalls, he knew from Who all the good things came forward. Overlooking what was going on, he recognised it all was not so bad as to what others had to endure. Therefore, he was willing to rejoice in the Most High and was willing to exult in the God of his salvation.

18 yet I will rejoice in the LORD, I will be joyful in God my Saviour. (Hab 3:18 NIV)

Also in this period of a pandemia we should look up to the Elohim Hashem Jehovah, the Most Powerful God, Who is our strength and can make our feet light and swift  like the feet of a deer, so that we can tread upon the heights.

Habakuk sang and played cheerful music to the leader with stringed instruments.

19 The Sovereign LORD is my strength; he makes my feet like the feet of a deer, he enables me to go on the heights. For the director of music. On my stringed instruments.” (Hab 3:19 NIV)

Habakkuk had wrestled with his God, the Elohim Hashem Jehovah, and struggled with the realisation that this Unique and Only One God was going to use the godless Chaldeans to judge his people Judah for their rebellion. Habakkuk’s struggle was ultimately one of wrestling with God.

Today some people also have that feeling, but they should know it has no use to battle with God. One is better to battle with the world, and go in against all that keep claiming one has not to be vaccinated or one has not to protect oneself against the Coronavirus.

What we need more than anything in life today is renewed vision of God and to see things from God’s eye’s point of view. We should accept that He has given man the possibilities to battle this virus, so we should trust those scientists and be thankful that they can be instruments in the hands of God. Likewise, we should be thankful that all the medic staff can be an instrument in the hands of God. Out of respect to them and to the Divine Creator, we should protect ourselves and others, avoiding getting infected.

In the past, more than one man, prophet, king or judge, appointed by God trembled. More than once, those men of God knew for Whom to look and Whom to trust. Even when it took longer than they had hoped, they were willing to wait and to be patient. They found the power to wait on the Highest.

The prophet Isaiah knew what God had already done for His people and what He was still going to do. He also did not have it always easy, but he relied on God.

This Thanksgiving Day let us pray to our God and express our thankfulness for being with us in these difficult times.

“You have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in his distress, a shelter from the storm and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm driving against a wall” (Isa 25:4 NIV)

Giving thanks to God helps us do just that.

 

+

Preceding

Facing our existence every day

Many opportunities given by God

Time to be strengthened, thankful and to be prepared

Are you doing Thanksgiving

Altitude begins with an attitude of gratitude

The Gift of Giving

++

Additional reading

 1. What is life? (Our World) = What is life? (Some View on the World)
 2. The time of year we remember our many blessings
 3. 2016 Thanksgiving and politics (Our world) = 2016 Thanksgiving and politics (Some View on the World)
 4. Give your worries to God (Our World) = Give your worries to God (Some View on the World)
 5. Life in gratitude opens glory of God (Our world)Life in gratitude opens glory of God (Some View on the World)
 6. Beginning of a festival of lights
 7. Hanukkahgiving or Thanksgivvukah
 8. Thanksgivukkah and Advent
 9. Coming to Thanksgiving day 2020
 10. Good time to sort out your friends and contacts
 11. Left in the dark or being in the dark seeing light
 12. Making sure to be ready and to belong to the escaped ones
 13. Fragments from the Book of Job #2: chapters 12-20
 14. Fragments from the Book of Job #4: chapters 27-31
 15. Ability (part 6) Thought about the ability of God’s Provision Bringing Glory (Our World) =
 16. Ability (part 6) Thought about the ability of God’s Provision Bringing Glory
 17. The chosen ones to fear or not to fear (Our World) = The chosen ones to fear or not to fear (Some View on the world)
 18. Signs of the Last Days
 19. In Coronatime thinking about death
 20. Today’s thought “When in need of encouragement” (May 18)
 21. Today’s Thought “Leaving you an example” (June 12)
 22. Today’s thought “Rooted and built up in him” (November 14)
 23. Today’s thought “The grace of God … training us” (November 27)
 24. Today’s thought “Crying to God” (August 04)
 25. If your difficulties are longstanding, try kneeling (Our World)If your difficulties are longstanding, try kneeling (Some View on the World)
 26. God my fence, my hope for the future (Our World)God my fence, my hope for the future (Some View on the World)
 27. Prayers for Rulers
 28. Thanks for our fathers
 29. Let them thank the Lord for …
 30. Thanking God by thinking of people (Our World) = Thanking God by thinking of people
 31. Give thanks to יהוה! For He is good, For His kindness is everlasting
 32. Bring praise to the Creator
 33. Praise and give thanks to God the Most Highest
 34. Always rejoicing Praying constantly Giving thanks for everything
 35. Praise Jehovah, ​You people

+++

Related

 1. When does physical stress become toxic? – Eustress & Distress –
 2. What is Distress? A 11-step guide to what distress is and how it can help you manage it.
 3. Confused about which way to go?
 4. A little less… stress.
 5. If God is Real, Why Does He Allow Bad Things to Happen?
 6. The Changing Seasons and The Unchangeable God
 7. Every day
 8. King of the Valley
 9. “Have Mercy On Me, O Lord, For I Am Weak” #2368
 10. God Is Our Safe Haven, A Place to rest our hearts
 11. My Father!
 12. Nov 8 May the Truth set us free
 13.  November 18 – Fully Sufficient
 14. Thanksgiving Boulevard
 15. God, Grace, and Gratitude

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Economical affairs, Lifestyle, Questions asked, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

100 Pasajes Bíblicos Populares # 23 Los muros de Jericó


Josué 61 Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel; nadie entraba ni salía.
2 Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra.
3 Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez; y esto haréis durante seis días.
4 Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas.
5 Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
6 Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová.
7 Y dijo al pueblo: Pasad, y rodead la ciudad; y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová.
8 Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas; y el arca del pacto de Jehová los seguía.
9 Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente.
10 Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad; entonces gritaréis.
11 Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche.
12 Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová.
13 Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas; y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente.
14 Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento; y de esta manera hicieron durante seis días.
15 Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces; solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces.
16 Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. 

 

+

Precedido

100 Pasajes Bíblicos Populares # 22 Rahab esconde a los espías

Leave a comment

Filed under Citas de la Biblia, Español, Religión y asuntos religiosos

100 Pasajes Bíblicos Populares # 22 Rahab esconde a los espías

 

Josué 2

1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí.
2 Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra.
3 Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa; porque han venido para espiar toda la tierra.
4 Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido; y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.
5 Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido; seguidlos aprisa, y los alcanzaréis.
6 Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado.
7 Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados; y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores.


8 Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo:
9 Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
10 Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido.

11 Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
12 Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura;
13 y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte.

14 Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro; y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad.

22 Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían; y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron.
23 Entonces volvieron los dos hombres; descendieron del monte, y pasaron, y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido.
24 Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros.

*

 

 

 

1 Comment

Filed under Citas de la Biblia, Español

100 Pasajes Bíblicos Populares # 21 Espías en la tierra de Canaán

 

Números 13

1 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
2 Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos.
3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová; y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel.


25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días.
26 Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra.
27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ella.

 

*

 

 

 

Leave a comment

Filed under Citas de la Biblia, Español

100 Pasajes Bíblicos Populares # 20 El becerro de oro

 

Exodo 32

1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
2 Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
3 Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón;
4 y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.
5 Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová.
6 Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse .

7 Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
8 Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.
9 Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz.
10 Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación grande.

11 Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?
12 Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
13 Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre.
14 Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.

 

*

 

 

 

Leave a comment

Filed under Citas de la Biblia, Español

100 Pasajes Bíblicos Populares # 19 Los Diez Mandamientos

 

Exodo 20

1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.

3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.

4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.

5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,

 

6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.

8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.

12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.

13 No matarás.
14 No cometerás adulterio.
15 No hurtarás.
16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

+

22 Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros.
23 No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis.

24 Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas; en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré.
25 Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería; porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás.
26 No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él.

*

 

 

 

Leave a comment

Filed under Citas de la Biblia, Español

100 Pasajes Bíblicos Populares # 18 El maná

 

Exodo 16

1 Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto.
2 Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto;
3 y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.

4 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no.
5 Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día.

6 Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto,
7 y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros?
8 Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová.
9 Y dijo Moisés a Aarón: Dí a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones.

10 Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube.
11 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
12 Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel; háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.

13 Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento.
14 Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra.
15 Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer.
16 Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer; un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda.

17 Y los hijos de Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, otros menos;
18 y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer.

19 Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana.
20 Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos Moisés.

21 Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer; y luego que el sol calentaba, se derretía.
22 En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno; y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés.

23 Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana.

24 Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió.
25 Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová; hoy no hallaréis en el campo.
26 Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de reposo; en él no se hallará.
27 Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron.
28 Y Jehová dijo a Móisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
29 Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día.
30 Así el pueblo reposó el séptimo día.
31 Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel.
32 Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado: Llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto.
33 Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes.
34 Y Aarón lo puso delante del Testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés.
35 Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada; maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán.
36 Y un gomer es la décima parte de un efa.

 

*

 

 

 

Leave a comment

Filed under Citas de la Biblia, Español

100 Pasajes Bíblicos Populares # 17 Israel cruza el Mar Rojo

 

Exodo 14

1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
2 Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zefón; delante de él acamparéis junto al mar.
3 Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado.
4 Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así.

9 Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zefón.

14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
15 Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen.
16 Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco.
17 Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería;
18 y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.

19 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas,
20 e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.

21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
22 Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.

23 Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo.
24 Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios,
25 y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.

26 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería.
27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar.
28 Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni uno.

29 Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda.
30 Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar.
31 Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.

*

 

 

 

Leave a comment

Filed under Citas de la Biblia, Español

100 Pasajes Bíblicos Populares # 16 La pascua y el éxodo

 

La pascua
Exodo 12

1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
2 Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año.
3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
4 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
7 Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán.
9 Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas.
10 Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego.
11 Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová.
12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová.
13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.

“14 Y seros ha este día en memoria; y celebrarlo heis solemne a Jehová por vuestras edades: por estatuto perpetuo lo celebraréis. 15 Siete dias comeréis panes sin levadura; mas el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas: porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. 16 El primer día os será santa convocación, y así mismo el séptimo día os será santa convocación: ninguna obra se hará en ellos, solamente lo que toda persona hubiero de comer, esto solamente se aderece para vosotros.” (Ex 12:14-16 RV1865)

“17 Y guardaréis los ácimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto: por tanto guardaréis este día por vuestras edades por costumbre perpetua. 18 En el primero, a los catorce dias del mes, a la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta los veinte y uno del mes a la tarde. 19 Por siete dias no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural de la tierra, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. 20 Ninguna cosa leudada comeréis: en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.” (Ex 12:17-20 RV1865)

“21  Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y díjoles: Sacád, y tomáos corderos por vuestras familias, y sacrificád la páscua. 22 Y tomád un manojo de hisopo, y mojádlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untád los bates y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23 Porque Jehová pasará hiriendo a los Egipcios; y como verá la sangre en el bate, y en los dos postes, Jehová pasará aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.” (Ex 12:21-23 RV1865)

“24 Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 25 Y será, que cuando entrareis en la tierra que Jehová os dará, como habló, y guardareis este rito; 26 Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué rito es este vuestro? 27 Vosotros responderéis: Esta es la víctima de la páscua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los Egipcios, y libró nuestras casas. Entónces el pueblo se inclinó, y adoró. 28 Y los hijos de Israel fueron, e hicieron como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron.” (Ex 12:24-28 RV1865)

“29  Y aconteció que a la media noche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que estaba sentado sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y a todo primogénito de los animales. 30 Y levantóse aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los Egipcios, y había un gran clamor en Egipto; porque no había casa donde no hubiese muerto.” (Ex 12:29-30 RV1865)

“31 E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y díjoles: Levantáos; salíd de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel; e id, servíd a Jehová, como habéis dicho. 32 Tomád también vuestras ovejas, también vuestras vacas, como habéis dicho, e ídos, y bendecídme también a mí. 33 Y los Egipcios apremiaban al pueblo, dándose priesa a echarlos de la tierra, porque decían: Todos somos muertos. 34 Y llevó el pueblo su masa ántes que se leudase, sus masas atadas, en sus sábanas sobre sus hombros. 35 E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los Egipcios vasos de plata, y vasos de oro, y vestidos. 36 Y Jehová dió gracia al pueblo delante de los Egipcios, y prestáronles, y ellos despojaron a los Egipcios.” (Ex 12:31-36 RV1865)

“37  Y partieron los hijos de Israel de Rameses a Socot como seiscientos mil hombres de a pié, sin los niños. 38 Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes, y ovejas y vacas, y ganados muy muchos. 39 Y cocieron la masa, que habían sacado de Egipto e hicieron tortas sin levadura; porque no habían leudado; porque echándolos los Egipcios no habían podido detenerse, ni aun aparejarse comida.” (Ex 12:37-39 RV1865)

“40 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, fué cuatrocientos y treinta años. 41 Y pasados cuatrocientos y treinta años en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto.” (Ex 12:40-41 RV1865)

“Esta es noche de guardar a Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar a Jehová todos los hijos de Israel por sus edades.” (Ex 12:42 RV1865)

 

“43  Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta será la ordenanza de la páscua. Ningún extraño comerá de ella. 44 Y todo siervo humano comprado por dinero, comerá de ella después que le hubieres circuncidado. 45 El extranjero, y el salariado no comerán de ella. 46 En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso en él. 47 Toda la congregación de Israel le sacrificará. 48 Mas si algún extranjero peregrinare contigo, y quisiere hacer la páscua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entónces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, y ningún incircunciso comerá de ella. 49 La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros.” (Ex 12:43-49 RV1865)

“50 Y todos los hijos de Israel hicieron como Jehová lo mandó a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. 51 Y en aquel mismo día Jehová sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones.” (Ex 12:50-51 RV1865)

Exodo 13
“17  Y como Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los Filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: Que quizá no se arrepienta el pueblo, cuando vieren la guerra, y se vuelvan a Egipto. 18 Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo: y subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto armados.” (Ex 13:17-18 RV1865)

*

 

 

Leave a comment

Filed under Citas de la Biblia, Español

100 Pasajes Bíblicos Populares # 15 Plagas en Egipto

 

Exodo 7:1-11:1 – Exodo 12:1

Exodo 7

1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
2 Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel.
3 Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.
4 Y Faraón no os oirá; mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios.
5 Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos.
6 E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó; así lo hicieron.
7 Era Moisés de edad de ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón.
8 Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo:
9 Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro; dirás a Aarón: Toma tu vara, y échala delante de Faraón, para que se haga culebra.
10 Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra.
11 Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos;
12 pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras; mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos.

 

14 Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo.
15 Vé por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río; y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra,
16 y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto; y he aquí que hasta ahora no has querido oir.
17 Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová: he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre.
18 Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río.

Exodo 8

1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
2 Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios.
3 Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas.
4 Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos.

13 E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos.
14 Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra.
15 Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.

16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Dí a Aarón: Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto.
17 Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias; todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto.
18 Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos; pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias.
19 Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.

20 Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río; y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
21 Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas; y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén.
22 Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra.
23 Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal.
24 Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto; y la tierra fue corrompida a causa de ellas.

Exodo 9

1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
2 Porque si no lo quieres dejar ir, y lo detienes aún,
3 he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima.
4 Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel.
5 Y Jehová fijó plazo, diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra.
6 Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto; mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno.

8 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón;
9 y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto.
10 Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo; y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias.
11 Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios.
12 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés.

13 Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
14 Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra.
15 Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra.
16 Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra.
17 Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, para no dejarlos ir?
18 He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora.
19 Envía, pues, a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo; porque todo hombre o animal que se halle en el campo, y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él, y morirá.
20 De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa;
21 mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo.

Exodo 10

1 Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales,
2 y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos; para que sepáis que yo soy Jehová.
3 Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
4 Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta,
5 la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra; y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo; comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo.
6 Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón.

21 Jehová dijo a Móisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.
22 Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días.
23 Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.

Exodo 11

1 Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo.
2 Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro.
3 Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo.

4 Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto,
5 y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias.
6 Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá.
7 Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas.
8 Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti; y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón.

9 Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto.
10 Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón; pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país.

*

 

 

 

Leave a comment

Filed under Citas de la Biblia, Español

100 Pasajes Bíblicos Populares # 14 La zarza ardiente

 

Exodo 3

1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
2 Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema.
4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.
5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.

7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,
8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.
9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.

10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
11 Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?
12 Y él respondió: Vé, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
13 Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?

14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.

15 Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.

16 Vé, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto;
17 y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel.
18 Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado; por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios.
19 Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. procuraban tu muerte.
20 Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir.
21 Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías; pueblo.
22 sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los

Exodo 4

1 Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová.
2 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara.
3 El le dijo: Echala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella. o: A la verdad tú me eres un esposo de sangre.
4 Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se
5 Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
6 Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno; y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve.
7 Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno; y
8 Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señ
9 Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra;
10 Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy
11 Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego?
12 Ahora, pues, vé, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. por el
13 Y él dijo: ¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes enviar. ed a vuestras tareas.
14 Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y

15 Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que
16 Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios
17 Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señale

18 Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré a

19 Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Vé y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.
20 Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano.
21 Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.
23 Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.

24 Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo.
25 Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre.
26 Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión.

27 Y Jehová dijo a Aarón: Vé a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó.
28 Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado.
29 Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel.
30 Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo.
31 Y el pueblo creyó; y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.

 

 

*

 

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized