Tag Archives: Al Qaeda

Karam Ram on Beyond Religion

The famous atheist Richard Dawkins said that many of us saw religion as harmless nonsense, but September 11th changed all of that. The people who attacked the Twin Towers were men of religion. Religion is often a cause of suspicion, distrust and conflict because religious people don’t always ask critical questions about their faith and can confuse religion and politics and culture together. What may just be cultural becomes invested with religious significance. So is organized religion about God, or is it really about maintaining community and identity? Can being Christadelphian become more important than actually being children of God?

Jesus’s parable of the Pharisee and the publican illustrates the “us and them” attitude and how we can simplistically divide the world into the good guys and the bad guys.  Paul says,

“don’t be wise in your own conceits”

but that’s exactly what the Pharisee does in enumerating his good deeds. He’s saying

“I am deserving of God’s favor because I do all these things,”

and in contrast, all the publican can say is

“God, be merciful to me, a sinner.”

Groupthink is a very deeply ingrained human tendency. Societies and communities maintain cohesion through groupthink. Religious communities are susceptible to it when they prioritize their own identity, their privilege at all costs:

“We are special. We have the truth, and because we have the truth, we are in God’s favor.”

The Pharisee in the parable is a very powerful example (as is the case of Al Qaeda and ISIS) of how groupthink enables certain views of the world and attitudes to become normalized, but to anyone outside that group those attitudes are just bizarre or immoral. Jesus’s parable is especially subversive because the Pharisees represented the popular ideas of piety within Judaism but in this case it isn’t the religious man who is right with God, it’s the sinner.

In Jesus’s time groupthink was probably much more powerful because of the Roman occupation. The foundational event for Israel was the Exodus from Egypt, so they could probably more justifiably mobilize religion in favor of their aspirations for liberation. They tried to draw in Jesus by asking whether it was appropriate to pay taxes to Caesar.  Jesus doesn’t criticize the Romans or Herod or Pilot, but Jesus was very critical of people who represented popular ideas of religious piety.  Jesus is trying to bring the Jews back into an authentic relationship with God rather than one that was just based on formalism or rituals.

If religion is just about how we appear to other people, then it’s only ever going to be superficial. Jesus makes the point that the Pharisees cleaned the outside of the platter but not the inside. There is obsession with respectability, with fitting in with the group, which results in hypocrisy. Jesus said in John’s gospel,

“I know you don’t have the love of God in you. You receive honor one from another, how can you receive the honor that comes from God?”

They were the children of those who murdered the prophets. They could celebrate the righteous and the prophets in death, but they couldn’t abide them in real life.

These are really penetrating and cutting criticisms of the way religion is co-opted and abused. We could apply it to our own community.  We may not be the worst offenders – I don’t know any Christadelphians who have flown airplanes into the sides of buildings! – but these words of Jesus have a lot to say about the state of religion today and the way that religion is mobilized as part of identity politics.

In Matthew 5:17, Jesus says

“I haven’t come to destroy the Law and the prophets, but I’ve come to fulfill”

because he was aware that the people who were listening to him wouldn’t actually recognize what he was saying. For them, religion was all that the Pharisees represented, temples, rituals, externals.  Jesus was aware that his message stressing a direct relationship with God without all of this other stuff would appear to be unrecognizable. It was beyond their concept of religion because it was about a personal relationship with the Father.

That idea of being the children of God should be important to us in a very personal and powerful way.  Christ made this very clear through his personal communion with the Father. There’s an incident in Matthew’s gospel where the Jews ask Peter

“does your master pay the tax”

and Jesus said to Peter

“what do you think? of whom do the Kings of the earth take tribute from strangers or from children?”

The implication of the question is,

“why are we having to pay this? Are we strangers from God or are we his children?”

The whole point of Jesus’s ministry is to bring us into a real, authentic relationship with God.

For the Jews of Jesus’s day, the one thing that represented God more than anything else was the temple. The temple was impersonal and vast, but that suited everyone because it kept God at a distance. Our challenge is to be up close and personal with God. That’s what Jesus came to do, to break down that wall of partition between us, to tear the veil of the temple. We need to cultivate hearts and minds that are less concerned with the appearance of respectability or groupthink, and more sensitive to the real presence of God in our lives.

To listen to the full interview with Karam and Steve please check out WCF A Little Faith podcasts

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs

Vecht niet voor het vaderland

Salon van Sisyphus

Tomas Ronse: Forgotten Soldier

Door Tom Ronse

Het Russisch leger wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden. En vreemd woord is dat, oorlogsmisdaad. Een pleonasme eigenlijk. Want oorlog is per definitie misdaad, de grootste van alle misdaden. Wat ook het doel is, het middel is altijd massaal doden en vernietigen. Er is geen oorlog waarin geen afschuwelijke slachtpartijen voorkwamen. Het woord suggereert dat er twee manieren van oorlog voeren zijn: een beschaafde en een misdadige. Als er ooit een verschil tussen beiden bestond, dan werd dat uitgewist door de vooruitgang van de militaire technologie. Sinds het begin van de 20ste eeuw is het percentage burgerslachtoffers in oorlogen gestadig gegroeid. In de 19de eeuwse Amerikaanse burgeroorlog waren militairen nog meer dan 90% van het totaal aantal oorlogsdoden. In de eerste wereldoorlog was het aantal burgerslachtoffers 59% van het totaal. In de tweede steeg het tot 63%, in de Vietnam-oorlog tot 67%. In de diverse…

View original post 3,151 more words

4 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geschiedenis, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Het Volk van de Lage Landen en oorlogen

Theo Francken, Belgisch politicus voor N-VA.

Als schalkse ruiter voor de Vlaamse onafhankelijkheid die al heel wat watertjes doorzwommen heeft, en meer dan eens zeer moeilijke dossiers voorgeschoteld kreeg, heeft de heer Theo Francken ook wel zijn eigen kijk op de wereld waar hij, zoals meerderen van ons, (naar eigen zeggen) naar tuurt.

Zijn kinderen van 12 en 8 zijn de derde generatie Vlamingen die zonder oorlog opgroeien. Hierover schrijft hij

Hun kennis van oorlog in Europa beperkt zich tot Flanders Fields, de Menenpoort in Ieper, papa’s lange verhalen en uitstapjes naar militaire begraafplaatsen en wat ze leren in de school(invul!)boeken. Een onafgebroken periode van 77 jaar vrede en veiligheid op het Europees grondgebied, de wieg van de Westerse beschaving, is ongezien in onze geschiedenis. {Nooit meer oorlog}

FalklandoorlogZij die al vele jaren in België wonen, hebben de Falkland oorlog en de Joegoslavië of Balkan oorlogen niet hoeven mee te maken. Ook al ben ik niet opgeroepen voor de Falklandoorlog, hebben wij in Groot Brittannië wel goed de gevolgen van die oorlog toen gevoeld. In de hoofdstad London gingen ook de IRA bomaanslagen ons niet voorbij en heb ik er zelf twee mogen (of moeten) meemaken. Ook ik kon toen de stukken mensenvlees zien vliegen en ruik het verbrande vlees nog altijd tot op vandaag.
Trouwens de Irak-Iran oorlogen gingen ook niet onopgemerkt voorbij en hadden ook hun weerslag op het economisch leven in ons moederland. Maar daar heeft de huidige jonge generatie in België natuurlijk helemaal geen last van gehad!

De Benelux is in wezen goed gespaard gebleven van oorlogen. Interne twisten kon het wel met een veelvoud krijgen. Vooral van hen die Belgiëland willen scheiden konden meer dan één spil van onverdraagzaamheid teweeg brengen.

De Belgisch Waalsgezinde politicus José Happart, lid van de Franstalige partij Parti Socialiste (PS) mag hierbij nog de grootste onruststoker genoemd worden. Maar die naam zal de meeste jongeren weinig zeggen. Eveneens zal weinigen de strijd rond Vlaamse en/of Duitse faciliteitengemeenten als
Ronse (Renaix), Wemmel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Voeren gekend in de oren klinken. De regering heeft daartoe bijgedragen door het geschiedenis en aardrijkskunde onderwijs af te bouwen, dit in een tijd waar kinderen nu juist meerdere landen kunnen gaan bezoeken (al is het gewoon maar tijdens hun vakantie). Daar konden de Belgen meestal wel lachen met die absurde ‘oorlogvoerinkjes’. Die Belgische komedies hielden dan wel dikwijls de aandacht weg van belangrijkere en van buitenlandse of internationale problemen.

Veel jongeren die hier in België wonen, zijn er zich helemaal niet bewust van dat dit piepjonge landje  vroeger de oorlogsgrond van Europa was. Eeuwen heeft het als algemeen slagveld gediend om ruzies tussen grote naties uit te vechten. Vooral Fransen, Duitsers en Oostenrijkers voelden zich goed genoeg om hier hun oorlogsspelletjes uit te voeren. En het nam jaren om niet te zeggen eeuwen in beslag voor dat die Vlamingen eindelijk eens de moeite deden om het heft in eigen handen te nemen.

Op het Groeningheslagveld (een kouter te Kortrijk in de huidige wijk Sint-Jan) durfden enkel moedigen op 11 juli 1302 als piekeniers en boogschutters het opnemen tegen strijders te paard. Zij bleken in staat te zijn een ridderleger te weerstaan.

Britse soldaten in een veroverde Duitse loopgraaf bij Ovillers-la-Boisselle in juli 1916 tijdens de slag aan de Somme.

Meer dan vijfhonderd jaar later liet het voetvolk in de loopgraven de legers met tanks verstaan dat het in de Lage Landen levende volk geen kleintje is dat met grove middelen te verslaan is. Een grove fout was dat zij na die loopgravenoorlog dachten dat er nooit meer oorlog zou komen. Nog geen dertig jaar na die Grote Oorlog stond daar weer een verschrikkelijke oorlog aan de deur, die men wel al enkele jaren had zien aankomen.

De Berlijnse Muur bij de Brandenburger Tor op 1 december 1989

Twintig jaar na de gouden jaren zestig dacht de Belgische regering misschien dat men zorgen om oorlogen op haar of rond haar grondgebied mocht vergeten, omdat men kon rekenen dat na de val van de muur in Berlijn alles nu wel goed zou komen en men met de NATO een veilig eiland had om op te vertoeven. Voor hen was het tijd om op defensie te gaan besparen.

Terwijl de vroegere bevolking van de Lage Landen goed wisten dat zij altijd moesten uitkijken en voorzichtig moesten zijn over hen die zich rondom hen begaven, probeerde de Belgische regering haar inwoners te sussen en wijs te maken dat zij zich niet ongerust hoefden te maken.

Vrede is het hoogste goed. {Nooit meer oorlog}

erkent ook minister Francken, die verder schrijft

Toch komt het niet vanzelf. ‘Vis pacem para bellum’ wist men 2000 jaar geleden al.

Om de vrede te bewaren, moet je voorbereid zijn op oorlog. {Nooit meer oorlog}

schrijft hij verder op zijn blog.

Toch sloegen we deze wijze raad van onze voorouders decennialang in de wind. Het Westen werd vadsig en zelfgenoegzaam. Zeker na de val van de Berlijnse muur voelden we ons oppermachtig. The Intouchables. Onze perfide krekelmentaliteit maakte van België dan nog de slechtste leerling van de gebuisde Europese Defensieklas. Tot Rusland Oekraïne binnenviel en de Krim bezette, tot China zijn wapenfabrieken op volle gas zette en tot president Trump ons bullebakgewijs voor onze verantwoordelijkheid plaatste. {Nooit meer oorlog}

Met die bullebak uit de Verenigde Staten is de hoop op wereldvrede nog sterker verminderd. Zijn bemoeizucht en absurde apenstreken hebben ons meermaals in heikele toestanden gebracht. Men zou dan denken dat de ogen van de regeringsleiders zouden open gaan en dat die zouden beseffen dat wij toch wat meer op eigen benen zouden moeten staan. Maar dat gebeurde niet. Alsof zij bleven denken dat wij onze dankbaarheid voor de Amerikaanse bevrijders uit 1945 eeuwig moeten tegemoet komen in alles wat zij verlangen en zeggen.

Verder zitten wij met het probleem dat het Europees Parlement, de democratische tak van de Unie,  geen toezicht kan uitoefenen op de financiering en actie van militaire activiteit. Een verontrustend gebrek aan transparantie!

In de afgelopen jaren hebben wij wel kunnen zien hoe de EU-leiders hun solidariteit hebben betuigd met het verlangen van de bevolking in de oostelijk gelegen landen van Europa, naar democratische grondrechten te leiden, en hun steun betuigd aan de OVSE-voorstellen voor bemiddeling van een proces van nationale dialoog. De EU-sancties tegen het Wit-Russische regime werden echter enkele weken uitgesteld toen Cyprus deze in verband bracht met zijn langlopend territoriaal geschil met Turkije. Wat Mali betreft, veroordeelde de EU de staatsgreep snel als een inadequate reactie op het diepe sociaal-politieke conflict in het land, schortte haar  opleidingsmissies op en steunde bemiddelingspogingen, pogingen van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten.

Er mogen al wel goede bedoelingen zijn bij de Europese instellingen en bij de individuele landen, maar uiteindelijk zullen zij gezamenlijk een sterk gefundeerde houding naar buiten moeten brengen. Dit hoeft niet in te houden dat elk land individueel een enorme strijdkracht nodig heeft. Men moet eerder inzien dat een goede samenwerking met elk een vergroting van middelen in hun eigen specialiteit veel meer kan opleveren dan elk landje met een apart militair apparaat.

Zij die uitkijken naar enkel de militaire macht in hun eigen land zullen ontevreden achter blijven. Zoals Francken het stelt zullen zij (zoals België)

  nog altijd achter de rest aanlopen, als één van de slechtere leerlingen van de klas. {Nooit meer oorlog}

Hij beseft ook dat bepaalde landen geen keus hebben en zullen mee moeten lopen.

De al op de NAVO-top in Wales in 2010 gehandtekende belofte dat 2% van het BBP naar defensie moet gaan, is voor veel Westerse landen binnenkort realiteit. Het afdoen als onhaalbaar of een fetisj is verleden tijd. President Trump haalt, ondanks ons dwaas gehoonlach, finaal zijn gram.

België heeft geen keuze en zal mee moeten evolueren. Uiterlijk in 2024 komt dit terug ter tafel. {Nooit meer oorlog}

Dat is de harde realiteit waar wij mee moeten leren leven. Doch geloof ik sterk dat de Europese Unie uiteindelijk zich toch wat meer zal moeten gaan bevrijden van de handboeien die de V.S.A. ons sinds 1945 heeft aan gedaan. Sindsdien denken zij dat zij de meester over de hele wereld zijn en moeien zij zich met elke wereldaangelegenheid. Maar het is juist die Amerikaanse bemoeizucht die anderen in gevaar brengt. Al meerdere keren hebben wij ook kunnen zien hoe hun hulp aan bepaalde groeperingen zich later ook tegen hen keerde (herinner hun steun aan Al Qaeda, dat dan later hun aartsvijand werd), hun kampwisseling tussen Iran en Irak, etc.. Nu ook brengt hun inmenging met de gebeurtenissen rond de Oekraïense grens geheel Europa in gevaar.

Minister Francken geeft aan

Oorlog in Zuid-Ossetië (2008) – Onderdeel van het Georgisch-Ossetisch conflict: Rusland en Georgië, beide voormalige deelrepublieken van de Sovjet-Unie eisten de gronden opvoerden daarvoor de eerste Europese oorlog van de 21e eeuw.

Twintig jaar geleden was een dergelijke agressieve houding vanwege Rusland tav een NAVO partner als Oekraïne simpelweg ondenkbaar. Maar met de komst van sterke man Vladimir Poetin durft de Russische beer terug klauwen. De inval in de Krim in 2014 en bezetting sindsdien is er een perfect voorbeeld van. Al begon het eerder met de inval in en annexatie van delen van Georgië in 2008 en Poetin’s assertieve Syriëpolitiek sinds de Arabische lente van 2011. {Is het Westen de weg kwijt?}

Het lijkt er op dat het Westen het Noorden kwijt is en niet onder Grote Broer (Amerika) wil onderuit komen. België is daarbij ook haar 14de en 19de eeuwse gedachte vergeten dat wij samen meer kunnen doen dan als enkeling. Is het door een bepaalde grootheidswaanzin dat die Belgische regeringsleiders hun landje zo machtig voelen dat het wel alles zal aankunnen? Of zijn ze gewoon blind en zien ze niet hoe de wereld evolueert en wat er mogelijk niet enkel België, maar de gehele Europese Unie schade kan toe brengen?

Vroeger wilden de bewoners van de Lage Landen juist onafhankelijkheid, terwijl hier in België de regeringsleiders zich meer en meer afhankelijk van anderen hebben gemaakt, dit terwijl er bepaalde partijen wel energie staken in het proberen het land te scheuren in belachelijk kleine entiteiten die dan onafhankelijk zouden moeten gaan regeren. Maar nu kunnen ze nog geen onafhankelijkheid van anderen genereren!

Niet enkel onze energie-afhankelijkheid is een zwak punt sinds Verhofstadt’s verkoop van Electrabel aan Frankrijk. Ook de besluitloosheid om in te zetten op wind-, water- en zonne- energie en dan nog eens de valsheid om zich niet aan beloften te houden (zoals een terugdraaiende elektriciteitsmeter) maken dat de burgers ook het vertrouwen in die regeringsleiders meer en meer verliezen, terwijl wij bij meerdere landen met biddende handjes moeten gaan aankloppen om toch maar de elektriciteit niet te laten uitvallen.

Zoals die regering haar bevolking wil bedriegen heeft ze ook zichzelf willen bedriegen met het proberen begrotingen in evenwicht te brengen. Dat ze daartoe bereid was om te snoeien in noodzakelijke uitgaven deerde hen niet, want dat zouden kopzorgen mogen zijn voor de regeringen die na hen zouden komen. Als zij maar goed in de schijnwerers konden komen te staan.

Naar het buitenland was die triestige houding wel een lachertje, daar zij enkel maar een hoopje klungelaars konden waarnemen, die bereid waren hun burgers een rad voor de ogen te draaien en daarbij nog hun gelden verkeerd investeerden. Men kan vragen stellen bij het ‘toekomstdenken’ van die regeringen. Vreemd ook dat die regeringen liever gelden in zuiderse landen investeerden terwijl deze beter konden aangewend worden in de eigen Europese omgeving waar hun hulp dan ook meer gewaardeerd zou worden terwijl het in Afrika als een ongewenste inmenging werd aanschouwd.

Betreft de republiek Mali en de vroegere sportjournaliste die alsmaar met flauwe argumenten af komt en nooit daden bij woorden voegt, schrijft minister Francken

Minister Dedonder houdt 12 miljoen euro klaar om 250 militairen naar hellegat Mali te sturen. Een operatie die volgens de grootste militaire vakbond gedoemd is te mislukken. Het Afghanistan van Afrika duldt geen Westerse inmenging. Wat hebben we er ook te zoeken? We houden deze troepen beter ter beschikking voor als het misloopt aan onze Oostgrens. {Is het Westen de weg kwijt?}

Is deze regering wel bereid om voor de spiegel te komen staan die zij al jaren mijden en die minister Francken hen nu wel graag wil voor houden?

+

Vindt ook te lezen

 1. 11 november, al of niet vergeten #1 Tot de Industrialisatie
 2. 11 november, al of niet vergeten #2 Vanaf de Industrialisatie
 3. Honderd jaar geleden toen men dacht een einde aan de gruwel te krijgen
 4. Juncker waarschuwt voor nieuwe oorlog in Europa
 5. Overzicht voor het jaar 2015 #2 Bezaaid met lijken en vluchtelingen
 6. Breivik geen enkeling
 7. Een exclusief Plan voorgesteld zonder rekening te houden met een betrokken partij
 8. Energie met vergiftigd geschenk
 9. Een regering die maar geen stappen wil nemen om haar burgers dure energierekening te verlagen
 10. Toch een akkoord bereikt over de energiefactuur
 11. Vlaams Belang en PVDA niet te spreken over het energie akkoord
 12. Niet enkel hogere energie prijzen

++

Aanvullende lectuur

 1. Charis Shalom
 2. Vrede is het pad
 3. Bereiken van vrede
 4. Het waardevolste bezit en het krachtigste wapen
 5. Wat was de vrede mooi toen het nog oorlog was
 6. Donkere periodes en het uitkijken naar vrede
 7. Wanhoop in Afghanistan en Opvang in West Europa
 8. . . . ongewapende waarheid en onvoorwaardelijke liefde zullen het laatste woord hebben.

+++

Gerelateerd

 1. Oorlogen met drones
 2. Noord-Ierland heeft vredestop nodig
 3. Vrede heeft oefening nodig
 4. Europees militarisme belemmert klimaatactie
 5. Kooplieden van de dood
 6. Bevrijd onze leiders uit hun focus-slavernij

12 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Economische aangelegenheden, Educatieve aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Al of niet met terroristen onderhandelen

Twintig jaar hebben de Verenigde Staten van Amerika met Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland geprobeerd orde op zaken te stellen in Afghanistan en de Taliban hun macht klein te krijgen. Dat laatste hebben zij vast en zeker niet kunnen doen. Ook hebben zij geen blijvende goede oplossing voor het land kunnen brengen.

Eens dat zij aangaven dat ze gingen terugtrekken heeft de Taliban een zeer opmerkelijke opmars kunnen maken en lijkt het wel of die 20 jaar oorlog niets hebben uitgehaald.

Toen Amerika werd opgeschrikt door anarchistische terreur in het begin van de 20ste eeuw gaf president Theodore Roosevelt (1901-1909) al aan dat er niet viel te onderhandelen met terroristen. In het begin van de 21ste eeuw blijft dat nog steeds een hekel punt. Men kan zich afvragen of men nu met de Afghaanse Taliban rond de onderhandelingstafel moet gaan zitten of niet.

20 jaar geleden had Amerika al een poging ondernomen om de uitlevering van Osama Bin Laden te krijgen. Mits zij die persoon niet op een blaadje kregen gepresenteerd zijn ze dan maar Afghanistan binnen gevallen met het gekende gevolg van 20 jaar bloed, zweet en tranen.

Het is een gekend feit dat meestal heel veel bloedvergieten vooraf gaat tot beide partijen in een conflict toch besluiten om bij elkaar te komen om te overleggen om er een einde aan te maken. Men moet zich er bewust van zijn dat een conflict niet kan eindigen zonder praten en bereidwilligheid to overleg.

Terroristen zullen bij aanvang misschien het onmogelijke vragen, maar ook zij beseffen maar al te goed dat beide partijen water bij hun wijn zullen moeten doen.

Ook al willen de Taliban in Afghanistan ook niets minder dan totale controle, beseffen zij maar al te goed dat zij voor bepaalde zaken, zoals de invoer van graan en andere levensmiddelen, zij de hulp van het Westen zullen nodig hebben. Of ze uiteindelijk bereid zullen zijn om de macht met anderen te delen is andere koek, vooral nu ze de hete adem in hun nek voelen van IS-K die vindt dat zij veel te zachtaardig zijn.

Doorheen de jaren zijn er heel wat splintergroepen bij Al Qaeda of Daesh ontstaan. Onderling bakkeleien ze ook en gaan zelfs zo ver dat ze tegen elkaar beginnen te vechten.

De klappen die het Westen dacht aan te brengen hebben die groepen niet verzwakt, maar integendeel hebben ze regelmatig eerder tot versterking van hun acties gezorgd. Dat geweld de aanhang van de terroristische bewegingen niet stopt, zelfs als de beweging militaire klappen krijgt, zoals bij de IRA en de ETA gebeurde, dan zal deze zich niet zo maar gewonnen geven en nog minder zal ze uit te roeien zijn. Dit geldt voor alle verzetsbewegingen wereldwijd.

Er was een tijd dat Amerika maar al te graag wapens voorzag aan ISIS, vooraleer het werd bestempeld als het ergste “Kwaad”. Ook de Taliban is lange tijd voorgesteld als een wreedaardige beweging die zeker moest uitgeschakeld worden. Maar nu de Amerikaanse troepen wegtrokken uit Afghanistan zagen die Amerikanen er niets op tegen om heel veel leger materiaal daar achter te laten zodat het makkelijk in de Taliban strijders hun handen kon vallen. Op televisiebeelden zagen wij dan ook heel wat Talibanstrijders met zowel Amerikaanse, Belgische en Russische wapens in de lucht zwaaien en schieten.

Na de evacuatie uit Afghanistan zijn er nog heel wat mensen achter gebleven die voor de geallieerden hebben gewerkt, maar ook heel wat Broeders en zusters in Christus, die door hun keuze van geloof al daarvoor in een moeilijke positie zaten. In de geloofsgemeenschap van de Christadelphians  wordt er nu daarom overleg gepleegd met verscheidene parlementsleden en organisaties om een waardige oplossing te zoeken om die niet-trinitarische Christenen toch wat meer veiligheid en zekerheid van leven te geven. Hierbij kan het wel zo ver komen dat men met de Taliban zal moeten overleggen om deze mensen naar het Westen te laten overvliegen.

Ook de verschillende hulpverleners, zoals het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen en medisch personeel van de Christadelphians zullen met de Taliban moeten overwegen hoe zij toch de nodige medische zorgen aan de Afghaanse bevolking zullen kunnen geven. Hetzelfde betreft het onderwijs, al zijn onze medebroeders daar helemaal niet gerust in. Vooral voor vrouwen zal men zwaar moeten overleggen om die ook een toekomst te geven, maar ook om de Taliban er van te overtuigen dat de gemeenschap die vrouwen in verscheidene posten zal nodig hebben. Als men bedrijven wil draaiende houden of voldoende productie wil laten opbrengen voor het land zullen vrouwelijke handen onontbeerlijk zijn. Zulke onderwerpen zullen dan ook de komende weken of maanden op de tafel van de bewindvoerders (lees Taliban) moeten komen liggen.

+

Voorgaand

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

De haat van IS voor Christenen

De ellendigste tendens van 2020

Medische zorg in de Afghaanse frontlinie draaiende houden

Artsen zonder Grenzen in Afghanistan tijdens deze turbulente dagen

Een leven terug onder taliban

Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem

UNHCR maakt zich zorgen over de humanitaire behoeften van de Afghaanse bevolking

The Fall of Kabul: The Return of the Taliban

The outlook for Afghanistan looks grim

++

Aanvullend

 1. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 2. Wanhoop in Afghanistan en Opvang in West Europa
 3. Gedachten en gebeden bij de Afghaanse burgers
 4. De laatste dagen voor broeders en zusters in Afghanistan
 5. How the Taliban Began – Afghanistan 1994-97 – John Simpson’s Journal (and how different are they now, really?)
 6. Afghanistan – ‘An Anatomy of Reporting’; Twenty-Five Years On: 1996-2021.
 7. ISIS on the rise again as US troops are sent home

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Educatieve aangelegenheden, Geschiedenis, Gezondheid, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Early warnings of the coming attack

Because the Belgian government considered the background information of a coming attack at the airport a serious risk of danger, they stopped their evacuation program in time, before the explosion made so many casualties.

Thursday at the Abbey Gate of Kabul’s Hamid Karzai International Airport, where hundreds of Afghans and foreign citizens had been queuing up to get on the last evacuation flights out of the country, there were two bomb explosions killing at least 90 people. The warning several secret services had received became a real drama. The explosions killed 13 U.S. service members, injured 18 Americans and killed at least 60 Afghans. In a video of the carnage shared with several television stations, bloodied bomb victims lay still among water bottles and backpacks crammed with the possessions grabbed for the exodus from Kabul. A man wearing an Afghan national soccer team shirt floated in the canal that runs along the road to the gate, next to the small body of a boy, both heads submerged.

The attacks marked the most gruesome and ignominious moment of a country which is on its turning point, looking forward to a Taliban regime. But for some those Taliban militants are not religious enough and not demanding enough of the Afghan people. Several Taliban members, therefore, have chosen to connect with the regional branch of Islamic State, a sworn enemy of the Taliban, giving this bombing just as a sign for those who would not turn over to the Sharia Law.

It looks like the world shall have to face a new enemy: Islamic State-Khorasan Province, abbreviated ISIS-K or ISKP).

In Afghanistan the dreams and goals of the women seem to have all gone,

“everything is gone.”

The Taliban instantiated itself from the bombings and consider ISIS-K as a rival, not an ally — and ISIS-K is neither as large, nor as wealthy as al Qaeda was. When they took over Afghanistan it was already a huge question mark if they would keep to their promises to be more lenient than 20 years ago. The Taliban are now also looking for legitimacy. This time they also promised not to exercise their power to limit women’s rights. Their leader promised children would be able again to go to school. Until what age he did not tell.

Kabir Taneja, a fellow at New Delhi-based think tank Observer Research Foundation said that ISIS-K is:

“definitely not comparable to al Qaeda in 2001.”

“For now, they are an Afghan-based insurgency with diminished power.”

While experts say it’s difficult to estimate how ISIS-K’s presence in Afghanistan will play out in the future, the attack at Kabul airport indicates that it is a growing threat.

“The fact that they could impact Western forces and the Taliban in one attack is a big win for them,”

says Saurav Sarkar, a security specialist and former visiting fellow at the Stimson Center, a Washington, D.C. think-tank.

 

3 Comments

Filed under Headlines - News, World affairs

The Fall of Kabul: The Return of the Taliban

To remember:

 • Mohammed Omar Afghan mullah (cleric) and mujahid commander who led the Taliban and founded the Islamic Emirate of Afghanistan in 1996.
 • Kandahar, Afghanistan’s second largest city after Kabul, located in the south of the country on the Arghandab River, at an elevation of 1,010 m (3,310 ft).
 • 2001 destruction of two giant Buddhas in Bamiyan by the all male group Taliban = lack of respect by the Taliban for historical &  cultural heritage of Afghanistan.
 • February 2020, Trump administration + Taliban signed historic deal in Doha, Qatar > 14-month timetable for America & NATO allies to withdraw all of its forces from Afghanistan. > Taliban agreed not to allow al-Qaeda or any extremist group to operate in the areas they control.
 • Since 2001 the war forced 2.7 million Afghans to flee their homes mostly to Iran, Pakistan and Europe.
 • United States of America Defense Department states > war- fighting costs over the years in Afghanistan total $815.7 billion; from food for troops to fuel; to Humvees, weapons and ammunition; from tanks to amoured vehicles to aircraft carriers to airstrikes.
 • Taliban = not strong in area of human rights or women’s right. impose strict limitations on women’s bodies & their human rights + women treated as possession of men
 • women are not allowed to dance in public, => bachas (boys), as young as 12, usually orphans or from very poor families, can be made to dance in women’s clothing + they are often sexually abused = bachabaze = playing with boys
 • Organization of Islamic Cooperation (OIC) = second largest inter-governmental organization after the United Nations, + collective voice of Muslim world to ensure & safeguard their interest on economic socio and political areas

waykam

“Victory has a thousand fathers, but defeat is an orphan.”- John F. Kennedy.

We have all seen the stunning and alarming images on our television; hundreds of Afghans both men and women running alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the Hamid Karzai International airport in Kabul, Afghanistan. The script was not supposed to end like this. The Taliban have moved with fighting speed to control Afghanistan. The United States of American trained Afghan security forces hardly resisted the Taliban. This military maneuvering by the Taliban has led many to wonder whether or not the United States and her allies miscalculated the capacity and capabilities of the Taliban. Many will view the surrender of Kabul as well as the other provinces in Afghanistan with some suspicion especially since the former president Ashraf Ghani fled before Kabul fell to the Taliban. A significant…

View original post 1,888 more words

7 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Educational affairs, Headlines - News, History, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters, World affairs

Een leven terug onder taliban

New York, Washington D.C., nabij Shanksville (alle in de Verenigde Staten) op 11 september 2001 getroffen door de terreurorganisatie Al Qaeda onder leiding van de Saoedi-Arabische multimiljonair Osama bin Laden.

Een niet te vergeten dag

Over enkele weken herdenken wij weer 11 september, toen wij eerst dachten dat er ongeluk was gebeurd. Maar toen wij op rechtstreekse beelden op televisie een tweede vliegtuig in de World Trade Centre zagen vliegen, wisten wij snel dat dit niet om zo maar een ongeluk ging. Dit was duidelijk met opzet gebeurd. Ook de leidinggevenden in Amerika wisten al snel dat het hier om een terreurdaad en zelfs om een oorlogsdaad ging.  Na deze terroristische aanslagen die worden beschouwd als de grootste uit de geschiedenis en waarbij bijna drieduizend mensen, afkomstig uit 87 landen, rechtstreeks omkwamen ging Amerika ten oorlog tegen Al Qaeda.

Uitschakelen van Moslimfundamentalisten

Deze terreurdaden op het einde van vorige eeuw zou de geallieerden in Afghanistan brengen om daar voor twee decennia hun best te doen om de Islamitische fundamentalisten uit te bannen. Maar zo makkelijk leek het niet te gaan om Moslim fundamentalisten uit te schakelen.
In een fatwa of juridisch advies in de islam, uit 1998 werd er door Al Qaeda elke moslim opgeroepen om Amerikanen en hun bondgenoten te doden, volgens die fatwa is dat de wil van Allah en een individuele plicht van elke moslim. Dat veroorzaakte een golfstroom van meerdere terroristische daden in meerdere kapitalistische maar ook in ontwikkelingslanden.
Moslimfanaten creëerden verscheidene Jihad groepen die als paddestoelen uit de grond rezen  in het Oosten zo wel als in het Zuiden. De VS vroegen aan Afghanistan (waar hij zich sinds 1996 ophield) om zijn uitlevering maar daar werd niet op in gegaan. Honderden Taliban-schriftgeleerden kwamen toen bijeen om te beraadslagen. Zij verzochten Bin Laden Afghanistan te verlaten en wensten te onderhandelen met de VS. De VS gingen daar niet op in. Wel slaagde men er in op 2 mei 2011  de Saoedi-Arabische terrorist en oprichter van de islamistische terreurorganisatie Al Qaida of Al Qaeda, Osama bin Laden, dood te schieten tijdens een operatie met Navy SEALs in het zwaarbeveiligde huis in de Pakistaanse stad Abbottabad, waar hij op dat moment verbleef. De dood van hun leider bracht de beweging echter niet tot stilstand. Het stichten van een verenigd volk naar het model van het voormalige kalifaat werd nog steeds als het heilige doel gesteld. Op meerdere plaatsen werden dan ook Moslim getrouwen getraind om her en der de ‘ongelovige staten’ te ondermijnen.

Een oorlog tegen terrorisme

Uit een Pew Research-enquête uit 2012 (voordat Da’ish/Daesh of ISIS terrein won) bleek dat de grote meerderheid van de Iraakse bevolking (74%) werkloosheid als een “zeer groot probleem” voor het land beschouwde. Daarentegen beschouwde minder dan de helft van de bevolking conflicten tussen religieuze groepen als een zeer groot probleem. Maar de druk van de extreem religieuze moslims werd overmate groot in de gebieden van Irak, Syrië, Iran en Afghanistan.

Als onderdeel van de War on Terror, brachten de Verenigde Staten van Amerika allerlei geruchten in de wereld die het zou vergoelijken om landen zoals Irak en Iran aan te vallen. Volgens de opgezette coalitie moest men het regime van Saddam Hoessein ten val brengen omdat deze de Iraakse bevolking zou onderdrukken, het internationale terrorisme zou ondersteunen en massavernietigingswapens zou hebben ontwikkeld, bezitten en hebben ingezet. Weldenkende geesten konden eerder vermoeden dat de olie een eerdere reden zal geweest zijn.

De Amerikanen waren in 2001 Afghanistan binnen gevallen met als doel Bin Laden te overmeesteren en zo een einde te maken aan zijn terroristische beweging. Zij dachten ook een democratisch land te kunnen opbouwen als zij de talibanregering konden afzetten om na een overgangsregering onder Hamid Karzai hem in 2004 als president te bevestigen in de eerste vrije verkiezingen van het land. In 2004 werd ook een nieuwe grondwet opgesteld waarbij men dacht een weg naar meer vrijheid te kunnen verkrijgen.

Blijvende strijd

Aanhangers van het voormalige talibanregime gaven hun land niet zo maar af en bleven de NAVO troepen bevechten. De wereld moest zien hoe zij bleven strijden met aanslagen en terreurdaden tegen de aanwezigheid van ‘ongelovigen’ in Afghanistan, en ook tegen de Afghaanse regering, die zij als een marionet beschouwden. Ze opereerden vanuit het Pakistaanse grensgebied.

In die twintig jaar die er nu over heen gegaan zijn, sneuvelden ruim 3500 van de Amerikaanse militairen; er vielen 51.000 burgerdoden en 120.000 doden onder de strijdende partijen, evenals medewerkers van het Rode Kruis.

Hun bloed schreeuwt uit de aarde,

schrijft Wim Houtman in het commentaar voor het Nederlands Dagblad.

Vraag hierbij is

hoe lang moeten buitenlandse strijdkrachten Afghanistan helpen om het land onder controle te krijgen.

Want men kan niet zeggen dat er tijdens die twintig jaar enige zekere controle is geweest. Het is heel de tijd een wankel iets geweest waarbij de gehele bevolking slachtoffer van geweest is. Er is geen enkel moment geweest waarbij de bevolking zich echt vrij kon voelen en kleren konden dragen die zij wilden aan doen, lessen volgen voor wat zij wensten te studeren, boeken lezen die zij graag wilden lezen. Overal en altijd bleef er een wakend oog dat na ging of Islamitische regels niet werden overtreden.

Van godsdienstvrijheid kon men ook niet echt spreken. Meerdeeren die zich niet als een moslim gedroegen of niet overtuigend genoeg uitten, werden voor de keus gesteld om het Islamitische geloof aan te nemen of een kopje kleiner gemaakt te worden (letterlijk). Heel wat mensen vonden zich meer dan eens genoodzaakt om de vlucht te nemen van waar zij verbleven. Overal kon men mensen zien sterven door het nutteloze geweld, waar precies geen einde aan kwam.

Chaos op een vluchtheuvel naar de vrijheid

Datgene wat als de sleutel tot de stabiliteit van de Afghaanse hoofdstad werd aanzien is de laatste dagen tot een hel van chaos omgetoverd.  De vele strijdkrachten die zogenaamd de Westerse waarden verdedigden blijken nu niet zo ‘broederlijk’ te zijn, maar enkel nog ogen te hebben om hun eigen hachje te redden. Het lijkt niet zo dat zij voorzieningen hebben getroffen om hun vroegere helpers nu mee te helpen evacueren.

De woordvoerder van de Taliban wees de militaire aanwezigheid van wie dan ook af en gaf te kennen dat hij die ook zo vlug mogelijk uit het land wenste. Hij zei:

Al degenen die in ons land willen blijven, zullen we zeker als indringers beschouwen.

De wanhoop die hen trof die met de geallieerden hadden geholpen, en nu door hen in de steek werden gelaten, was duidelijk te zien op de beelden die vanaf de nationale luchthaven, Hamid Karzai International Airport, de wereld werden ingestuurd.

**

Op hallucinante beelden kan men hoofdzakelijk mannen zien die mee met de vliegtuigen hollen en er op klimmen om zo aan hun land onder dreiging te ontkomen, nu de radicaal-islamitische taliban er de macht hebben gegrepen. Deze vliegtuigen stopten echter niet, met gevolg dat hoe hoger het vliegtuig ging de laatste ‘klevenden’ naar beneden storten om zo aan hun einde te komen. Op bepaalde zenders kon men zulke beelden van neerstortende mensen zien en van vertrappelde mensen verspreid over de tarmac.
Onze vraag bij het zien van zo veel mannen is, waar hun vrouwen zijn. Laten zij die zo maar achter voor de Taliban, zodat deze op hen wraak zou nemen?

In video’s van ooggetuigen is ook te zien en te horen hoe de Amerikaanse soldaten in de lucht schieten, in een poging de mensen tot bedaren te brengen. Met lede ogen kan het Westen zien hoe duizenden mensen op het tarmac doorgedrongen zijn, in een poging hun land te ontvluchten, maar ook hoe door hun eigen onbeheerstheid vliegtuigen niet veilig kunnen landen of opstijgen, wat de ‘ontscheping’ nog moeilijker maakt.

Volgens de Qatarese nieuwszender al-Jazeera hebben de taliban een cordon opgezet om mensen te verhinderen de terminal van de luchthaven binnen te gaan. De taliban, die zwaar bewapend zijn, zouden ook waarschuwingsschoten gelost hebben om mensen weg te houden.

Aarzelende westerse naties

Het is onbegrijpelijk dat België er zo lang over doet om zelfs maar tot de beslissing te komen om grote vliegtuigen te sturen om vluchtelingen op te vangen. Nederland en Duitsland hebben wel al vliegtuigen gestuurd. Maar de chaos is zo groot dat een Nederlands militair vliegtuig niet eens kon landen. Ten lange leste heeft België dan toch besloten vliegtuigen richting Kaboel te sturen. Maar tot enkele dagen geleden durfde een parlementslid voor Buitenlandse Zaken die lid is van de C’D&V of zogenaamd christelijke partij nog zeggen dt hij er geen graten in zag om Afghaanse vluchtelingen terug naar hun eigen land te sturen.

Alle commerciële vluchten van en naar Kaboel zijn intussen geschrapt. Alleen militaire vluchten zijn nog toegestaan. Daarmee proberen westerse landen in hoog tempo staatsburgers en ambassadepersoneel en andere medewerkers te evacueren.

De razendsnelle val van Kaboel zadelt de wereld met veel vragen én zorgen op. Hoe vreedzaam zal de machtswissel verlopen, welk soort regime zullen de taliban installeren en hoe zullen zij omgaan met de mensen die vroeger voedsel en ander materiaal of diensten aan de geallieerde troepen hebben geleverd? In welke mate zal men de klok nu al of niet terug draaien?

Bij velen is er wel de vrees dat men zich niet meer zal mogenkleden zoals men wenst alsook niet meer zal mogen uiten hoe en wat men wil zeggen of uitdrukken. Sommigen vrezen zelfs dat zij niet meer zullen mogen lachen.

Voorgaande

Uit de oude doos: Soennitische en Shiitische Moslims

Het failliet van de war on terror

Duizenden op de vlucht voor Taliban

++

Aanvullende lectuur

 1. Te late hulp voor Syrië uit Westen voedingsbodem voor Vechters voor een Islamitische Staat
 2. Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen
 3. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 4. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 5. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1
 6. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2
 7. Veroverende geloofsgroep
 8. Uitdrijving bevolking provincie Idlib
 9. Politici die trachten het geloof in de privesfeer te duwen of uit de maatschappij te bannen

+++

Gerelateerd

 1. De knikkers van Qadir
 2. Bijleveld verantwoordt zich voor sturen militairen naar Afghanistan
 3. Amerikaanse militaire delegatie bezoekt Turkije om de luchthaven van Kabul te bespreken
 4. Afghanistan: de VS druipen af, komt Turkije in de plaats?
 5. Chaos op luchthaven Kabul, duizenden Afghanen proberen te vertrekken

3 Comments

Filed under Beelden van de wereld (Foto's & Video's), Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

A reminder to what could happen to Christians in Afghanistan

Some seven years ago just days after the militant group the Islamic State of Iraq and Syria said they killed hundreds of Syrians, dozens of Iraqi Christian families had to flee the ISIS-controlled city of Mosul, hoping to avoid a similar fate.

The 18th of July 2014, the al Qaeda splinter group issued an ultimatum to Iraqi Christians living in Mosul – by Saturday they had to be converted to Islam, pay a fine or face “death by the sword.” A total of 52 Christian families left the city of Mosul early Saturday morning, with an armed group prohibiting some of them from taking anything but the clothes on their backs.

“They told us, ‘You to leave all of your money, gold, jewelry and go out with only the clothes on you,'”

Wadie Salim told CNN at that time.

Images obtained exclusively by CNN show that the phrase “property of ISIS” scrawled in black paint on a number of the homes that were abandoned.

There and then those Christians could still find a place to go to. Some of the families headed for Irbil – which was then controlled by Kurdish forces – and others toward the Dohuk province. The majority went to Dohuk, which is 140 kilometers (87 miles) north of Mosul.

Like at that time people now in Afghanistan do not know how to act. Many wonder

“Are we going to get killed?”

We saw in 2014 ISIS to be able to take over large swaths of land due to the lack of centralized authority in both Iraq and war-torn Syria. We also saw how the Sunni militants hoped to establish an Islamic state throughout the region and how much bloodshed came over the land.

Today the Taliban again repeated soothing words that people in Afhanistan should not have to worry. But the past reactions when they conquered land did not prove they were very friendly to people who thought differently than they.

6 Comments

Filed under Headlines - News, History, Religious affairs, World affairs

Afghanistan — What It Tells You

We may not forget that the ultraconservative political and religious faction that emerged in Afghanistan in the mid-1990s following the withdrawal of Soviet troops, protected and hid Osama Bin Laden, who was responsible for the 9/11 attack on the U.S.A.. Them also enforcing a strict interpretation of Sharia, or Islamic law, and wanting to have that Sharia being practised all over the world, they were a threat to the entire Western democratic world.

The Taliban already gave our Western world a picture of what would happen when they would govern all the world. During their rule from 1996 to 2001, the Taliban and their allies committed massacres against Afghan civilians, denied UN food supplies to 160,000 starving civilians and conducted a policy of scorched earth, burning vast areas of fertile land and destroying tens of thousands of homes. In several countries where those conservative Islamists take power, we can witness how they banned activities and media including paintings, photography, and movies if they showed people or other living things (?!?), and prohibited music using instruments. In all countries where those religious activists took power, women were oppressed and could not study or take a proper job. Except in the medical field because male doctors were prohibited from seeing women, and therefore a few women were allowed to treat females under certain circumstances.

The whole affair is not a comedy of errors, but more a tragedy of errors.

Henry's Views

What the fall of Afghanistan to the Taliban tells you about the limits of American power is that we can’t change the ethos of other countries — that is well beyond our capability. We can’t take a deeply conservative, male-oriented, and archly Islamic country and make it over into our image of a Western democracy with equal rights for everyone and freedom of religion. And we shouldn’t try to. It’s bound to fail.

They are all now blaming Biden for this defeat, but, to be honest, he was a very late player in this comedy of errors. The initial error was to expand our enemies list from al-Qaeda to the Taliban. The Taliban never attacked the US; al-Qaeda did.

Another Vietnam?

View original post

7 Comments

Filed under Educational affairs, Headlines - News, History, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Taliban conquest of Afghanistan a clock to turn back years

For Afghanistan, the last 24 hours have been a treacherous and sudden change in the times. Everything from the Taliban’s siege of the capital, Kabul, to Taliban control of all areas of Kabul, to President Ghani’s departure from Afghanistan, every development goes down in history.

After 9/11 2001, America persuaded the West to get on board to fight al-Qaeda and the Taliban. With all their might, they tried to prepare the Afghan army to fight terrorists on its own. After more than 20 years, all the work done, lots of money spend, and the many deaths did not seem to have changed much, except for the greater freedom of the citizens, which remained endangered by the many restrictions imposed on the people by the Taliban.

It is only logical and understandable that Joe Biden wanted to pull the plug on the endless well because it had already caused so many deaths while not much had changed in terms of substance. As soon it was made public that the U.S.A. would start a withdrawal of its troops, the Taliban very easily conquered one territory after the other.

According to the latest news from foreign media, Taliban spokesman Mohammad Naim told Al Jazeera on the 15th of August 2021, that the war in Afghanistan is over and the form of the regime will soon become clear. As Afghanistan’s second largest city, Kandahar is not only the economic, cultural and transport hub of southern Afghanistan, but also considered the most important city and “spiritual home” for the Taliban, therefore Taliban officials were proud to say on the 16th, that the southern Afghanistan Kandahar International Airport has been fully controlled by the Taliban. They even went to promise that Afghanistan’s domestic and international flights are expected to resume within three days.

On Mother’s Day, August 15, former Afghan President Ashraf Ghani Ahmadzai said on television and social media that people had not to worry and that Afghanistan had formed a “coordination committee” to prepare for a peaceful transition of power, and to be responsible for maintaining security, law and order. Members of the Coordinating Committee would include Karzai, Abdullah and Gulbuddin Hekmatyar, the leader of the Islamic Party of Afghanistan and a former prime minister. The committee called on Afghan government forces and the Taliban to avoid conflict and chaos. But a few hours later thousands of Afghans who had fled to Kabul airport, on the tarmac of Hamid Karzai International Airport, Afghanistan’s national airport, 16 kilometres from the centre of Kabul, could see their head of state fleeing, boarding a very large Boeing 747.
Why couldn’t the other seats there be filled with some of the many who also tried to flee?

It became a real chaos at that airport.

The same day, Mujahid announced on social media that Taliban militants had entered the city “to keep the population safe and maintain social order” as Afghan security forces in Kabul had given up their responsibilities and dispersed.
Ghani said in a statement on social media that day that he faced a difficult choice, and that his action was to safe as many Afghans as he could. In order to avoid the killing of the people, he decided to leave Afghanistan, to go first to Tajikistan.

The U.S. military on the 15th used a number of helicopters from the embassy in Afghanistan to evacuate personnel, its embassy compound on the same day rose a plume of smoke. Some sources said it was the “urgent destruction of sensitive documents” by U.S. diplomats.

NATO said in a statement the same day, NATO will continue to maintain its diplomatic presence in Kabul, and to provide assistance to keep Kabul airport running.

I wonder how much work they shall invest to safeguard all those people, who in the last 20 years helped them in getting certain goods, having them to communicate with Afghanis, translating for the troops as well as for the press. What I could see from television reporting was that it more looked that the West abandons all those people who helped them in the past. A real shame!

At the moment it looks like the Taliban has conquered the country and soon shall be planning to bring back the sharia law as well as taking away the right for young women to study and to do a proper job. Possibly Afghanistan shall come back to be a country in the Middle ages, with the oppression of women and the impossibility of religious freedom.

7 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Political affairs, Welfare matters, World affairs

Duizenden op de vlucht voor Taliban

Twintig jaar heeft men geprobeerd om Afghanistan tot een democratisch land te laten opgroeien. Miljarden zijn er door het westen geïnvesteerd. Maar als men in iets gaat investeren moet het ook positieve resultaten opleveren. En dat kan men zeker niet zeggen van Afghanistan, dat we een bodemloze put leek te zijn.

Na 9/11 2001 heeft Amerika het Westen zo ver gekregen om mee in de boot te stappen om al-Qaeda en de Taliban te bestrijden. Met man en macht hebben ze geprobeerd het Afghaanse leger voor te bereiden om zelf zelfstandig terroristen te lijf te gaan.

Sinds Biden de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten ernstig liet doorvoeren kwam er weer grote chaos in het land en leek de Taliban in één twee drie het land te veroveren. Begrijpelijk lokte dat veel onrust uit zo wel in het westen als in het land zelf, waar zeer veel mensen hun toevlucht gingen zoeken in de hoofdstad. Maar daar zouden ze moeten ondervinden dat het precies is alsof het Westen hen nu in de steek laat.
Het is schandalig te merken dat tolken en zij die pers en geallieerden bijstonden nu plotseling alleen staan en dat er voor hen geen voorzieningen zijn getroffen om hen veilig naar het westen over te brengen.

Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft de laatste dagen ook tientallen vragen van Belgen binnen gekregen, die momenteel problemen ondervinden in Afghanistan.

“De situatie in Afghanistan is op 24 uur tijd helemaal veranderd”,

zegt Buitenlandse Zaken. De FOD kreeg de afgelopen uren 47 vragen van Belgen ter plaatse en een twintigtal familieleden. Contactpunt is de ambassade in Islamabad (Pakistan). Op de televisie konden wij ook zien hoe in België wonende Afghanen hier telefonische noodoproepen krijgen van hun radeloze familieleden. De angst zit er bij zeer velen in.

Chaos op de luchthaven van Kaboel

De duizenden Afghanen die naar de luchthaven van Kaboel gevlucht waren, konden wel hun president op een zeer grote Boeing 747 zien stappen. Waarom konden de andere zitplaatsen daar niet opgevuld worden met een deel van de velen die ook probeerden te vluchten?
Op ooggetuigebeelden is te zien hoe mensen vechten om bij vliegtuigen te komen om te worden geëvacueerd. Duizenden mensen zijn op het tarmac van Hamid Karzai International Airport, de nationale luchthaven van Afghanistan, 16 kilometer vanaf het centrum van Kabul, doorgedrongen, in een poging hun land te ontvluchten. In die chaos is het niet verwonderlijk dat er al meerdere doden zijn gevallen, want iedereen tracht zijn hachje te redden en is enorm ontgoocheld hoe zij geen verdere hulp schijnen te krijgen van de Westerse mogendheden.
Een getuige vertelt aan persagentschap Reuters dat hij de lichamen van vijf mensen heeft gezien terwijl die in een auto geladen werden. De Amerikaanse krant Wall Street Journal heeft melding gekregen over drie mensen die werden doodgeschoten. Mogelijk zijn er ook mensen vertrappeld in de mensenmassa.

Te nemen verantwoordelijkheid

De geallieerden moeten nu hun dankbaarheid voor de hulp die zij kregen van vele Afghaanse burgers. Koks, vertalers en andere medewerkers moeten nu beloond worden voor hun werk, door hen de beveiliging aan te bieden die zij nodig hebben. Zo te zien is de enige veilige oplossing, hen zo vlug mogelijk uit het land te halen.

Het is aan de Westerse mogendheden er nu nog voor te zorgen dat die medewerkers hun hoofden niet over de grond zullen rollen.

2 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Inquisition also bad for Jews

A Catholic bishop granting plenary indulgences for the public during times of calamity. Note the almsgiving in the background. Wall Fresco by Italian Artist Lorenzo Lotto, Suardi, Italy, circa 1524.

The Roman Catholic Pope in the 1200s was annoyed that there where people who called themselves Christians but did not want to worship Jesus as their god. Those true Christians said there was only One God, Who is one, and which was not the god of the Catholic Church but the God of Israel. This was a blow in the face of the Roman Catholic Church which also could see a lot of money not coming in their hands because those Christians who refused to worship the Trinity also said that people paid for their sins by their death and not by ecclesiastical indulgences.

The Pope not pleased with those lay preachers who could undermine his establishment got enough clergy interested to battle those who had other thoughts than they. He established the “Holy Inquisition Against Depraved Heresy” to deal with breakaway ‘Christian sects’. At first it was a judicial procedure set to be able to judge all sorts of people who did not want to go with the Roman Catholic Church. But later an institution was established by the papacy and, sometimes, by secular governments to combat heresy and to act like we now see Al Qaeda, ISIS/ISIL or Daesh, Boko Haram and other fundamentalist Islamic groups to press what they believe would be the only true faith everybody had to have.

First being relatively powerless, as secular rulers, suspicious of Papal meddling in their own internal affairs, did not allow it access to their countries, in a period of more than 200 years, very few heretics were burned at the stake. In 1481, at the peak of the Ottoman power, however, after extracting a promise from the Pope that the Inquisition would remain under the Crown’s control, thus ensuring that confiscated assets of heretics would revert to the throne, Ferdinand and Isabella established the Inquisition in Seville (Reconquista). While it is commonly assumed that the Inquisition was brought to Spain out of a concern that Jews were trying to influence conversos to leave the Christian fold, one prominent historian is of the opinion that by 1481 Jewish consciousness was virtually nonexistent among the conversos, and that Jews did not attempt any such outreach. Rather, he believes, the Inquisition was an outgrowth of the attitudes of Spain’s Old Christian population. In the words of one Spanish historian,

“The Inquisition was a genuine expression of the soul of the Spanish people.”

When we hear about the Inquisition we most often do not think of the Jews, with good reason, because most damage was done to sincere godly people who had taken Jesus as the son of God and their saviour and not as their god. Though the horrible action taken by the Roman Catholics, undertaken in the twelfth century and following centuries to find “Christian heretics” who would be punished or killed, had her eyes also set on the Jewish community. Eventually, Jews too were open to such charges of heresy, simply for being Jewish; and torture was routinely used to extract “confessions.”

These coming weeks we also remember how this coming up time to Pesach was a very dangerous time for Jews, because they could be caught cleaning their houses and linen and buying vegetables before Pesach, blessing children without making the sign of the cross, fasting on Yom Kippur, and refraining from work on the Sabbath.

Interestingly enough, Jews who never converted to Christianity were not under the jurisdiction of the Inquisition, and could practice their religion freely and openly. It was only conversos who were considered heretics for forsaking the Christian creed and practising Judaism. Worse for the Catholic Church was that some of those converts did not become a Catholic but accepted rabbi Jeshua as the Messiah, the son of God but not a god son, like the Roman Catholics did. Those having gone in the water to become a Baptist, became with that group a target for prosecution, according to the Roman Catholics being a dangerous ‘cult’ and with other protestants to be removed from this earth.

Marranos: Secret Seder in Spain during the times of inquisition, an 1892 painting by Moshe Maimon

Mainly because of persecution, Muslims and Jews in Spain at that time found it socially, politically, and economically expedient to convert to Catholicism, but where not really practising that faith and at home kept their ow practice of faith. In 1481 the Inquisition began to function in Spain to expose the secret Jews, known as the Anusim (who were forced to abandon Judaism against their will) or Marranos, who converted to the Christian faith to escape persecution but who continued to practice Judaism secretly, but over the years spread to many countries. The Spanish Inquisition was anti-Jewish more than in any previous countries. The first public sentencing and burning alive of six marrano men and one woman by the Spanish Inquisition was held on this date in Sevilla in Southern Spain.

All sorts of torture where good for the unsparing cruel fanatics, of which many also set their eyes on the Jews and certain Christian groups or monasteries their assets.

Differently with the present day inquisition groups of Islam the Roman Catholic Church did not want to spill blood, but only “save souls”. For not having their clergy to become accused for having blood on their hands they made use of civilians and secular authorities for the many executions, whereby they found it was best to use bloodless deaths, such as strangling and burning alive.

For ISIS the colour today is orange, but at that time the condemned people wore yellow sanbenitos, cloaks, with red crosses and the letter X painted on them. Those given the death penalty wore tunics with paintings of flames and devils. The procession marched through the town to the burning area where the judges sat. The cases involving lesser penalties were judged first, then those receiving strangulation before burning, and finally those condemned to be burned alive.

The first auto-de-fe was held in 1481, and the last in 1731, an old woman who was accused of

“being influenced by the Devil, after which she laid eggs with prophecies written on them.”

Torquemada.jpg

Tomás de Torquemada (Thomas of Torquemada) Castilian Dominican friar, and the first Grand Inquisitor in Spain’s movement to homogenize religious practices with those of the Catholic Church in the late 15th century, otherwise known as “The Spanish Inquisition.” (Wikipedia)

In 1483, Queen Isabella’s personal confessor, the Dominican priest Tomas de Torquemada, was appointed head of the Inquisition. Of converso origin, Torquemada was a fanatic Jew-hater who was wholly incorruptible. He was convinced that only the total expulsion of the Jews from Spain could end Jewish influence in the national life.

Torquemada did not cut the grass from under the Jews’ feet and quickly began taking steps to weaken the unconverted Jewish community and eventually expel it from Spain. In 1485, he forced all rabbis, under pain of death, to report conversos who were practising Judaism, and to pronounce a rabbinic curse on any Jew who failed to notify the Inquisition of such behaviour. This cruel edict badly split the Jews of Spain. Alarmed by the greatly increasing power of the Inquisition, that year a group of conversos plotted to kill the inquisitor of Saragossa, Pedro de Arbues, hoping to begin a popular uprising against the Inquisition. However, the assassination had the opposite effect. The townspeople were enraged, rampaging through the streets, killing many conversos. All the conspirators were caught and executed, and the Inquisition grew even stronger.

Purity of faith became the national policy of the Catholic sovereigns, and thus came about the final tragedy, the edict of expulsion of all the Jews from Spain on March 31, 1492. Portugal promulgated an edict of expulsion in 1497 and Navarre in 1498. It was under de Torquemada his guidance that the Inquisition became such a terrifying institution, amassing enormous assets confiscated from its victims, much of it used to finance the war to conquer the last Muslim stronghold of Granada.

In 1680, the most spectacular of all autos-de-fe was held to celebrate the wedding of King Carlos and his bride. At that time, the Inquisition spread to Spanish and Portuguese colonies in the New and Old Worlds, with victims burned in Havana, Cuba; Mexico City, Mexico; Buenos Aires, Argentina; and Goa, India. After 350 years, the Inquisition was finally abolished in 1834, the year the Liberal Wars ended in Portugal and pro-republic uprising fails in Piedmont. In all, more than 400,000 people were accused of heresy, with 30,000 of those put to death.

+

Please do read:

The Spanish Inquisition by Yosef Eisen

Books on Conversos a listing by Rabbi Juan Bejarano-Gutierrez the director of the B’nei Anusim Center for Education

++

Additional reading

 1. Priest, scribes and others with authority
 2. A dialogue about the earth moving and spinning around the sun
 3. Anti-church movements and Humanism
 4. Built on or Belonging to Jewish tradition #1 Christian Reform

+++

Further reading

 1. Individuality in the Age of Heresy
 2. Say it in Latin, Mortui Vivos Docent
 3. A Jolly Old Pope
 4. Moors in the Occitan
 5. Inquisitively Questioning Inquisition
 6. The Papacy: Inception to Inquisitions End
 7. Does torture work
 8. A Tribute to Galileo
 9. The Memoirs of Luis Carvajal
 10. Millions Executed During The Inquisition?
 11. The Spanish Inquisition According to Mel Brooks
 12. Silence (Scorsese; 2016)
 13. And of These Chains
 14. Anti Hindu Laws in the Christian State set up by the Portuguese in Goa
 15. Anne Brenon: Les Cathares
 16. Basque Country – Following The Converso Escape Route
 17. Secret Jews: The Complex Identity of Crypto-Jews and Crypto-Judaism
 18. Granada, Spain – The End of Sephardic Jewry
 19. Returning to Egypt: Conversos who Returned to Spain and Portugal
 20. Books on Conversos
 21. A Conversation between the Spice Trader’s Daughter and her Lover, a Fortnight after She Burned at the Stake
 22. When will the Catholic Church apologise for the Goa Inquisition? – Shefali Vaidya
 23. Vatican has never apologised for its crimes, and will not apologise for the Goa Inquisition – Aravindan Neelakandan
 24. Books on the Inquisition
 25. Another book about the Inquisition in France…imagine!
 26. Book Review: The Shadow of the Cross
 27. The Ancien Régime was Less Bloody than the Enlightened World
 28. Inquisition 2015
 29. Going Back in Time
 30. Inquisition: la torture
 31. Spare a prayer
 32. Inquisition 
 33. Plausible Deniability, the Jesuits and Citizen Cain – Missionaries of The Anti-Christ
 34. The 2nd Amendment and The Inquisition
 35. The Elder
 36. The world order inquisition
 37. Jihad in the cause of Allah – Maria Wirth
 38. Benjamin Netanyahu and his Sephardic Roots
 39. Feelings in a nutshell
 40. Who we are (Inq worldpeace)

+++

Save

Save

6 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, History, Juridical matters, Religious affairs

When will it stop

Liberty, Equality and Fraternity three core values of the democratic country France where remembered on the Day of the Bastille, the 14th of July, the national holiday of France.

Though the French values of liberty, equality and fraternity may be swiftly being trumped by a larger emphasis on laïcité, or the separation of church and state. In the last decade, the government has passed laws banning religious symbols — namely the hijab — in public schools and buildings and as such got some members of the Muslim community against them. It also got France looking at a series of riots in 2005 in the suburbs of Paris where many youngsters of North African origin feel disadvantaged and discriminated. The measure of the government giving in to the employers, making done with lots of received rights for work arrangements, created lots of protests which at times became very violently. Unemployment coupled with growing religious tensions across the country is an ideal seed-bed for anti government actions but also for trying to rib the nation apart and bring fear over it by a growing religious tension in the country.

The South of France has cities, like Marseille, which have different cultures. This can be well seen in Marseille which is more defined by the cultures of its Arab and Italian immigrants than by its French nationality. In the streets of Marseille, you’ll hear French, Arabic and Italian. In many of the city’s most popular restaurants, you’ll find Italian and Arab dishes rather than the French classics like escargot and frog’s legs. In Nice or Niçard Occitan you may the Niçois speaking Occitan or Niçard like the Nizzardo or Italian inhabitants of Nice and those who do are bilingual in French. Nicknamed Nice la Belle (Nissa La Bella in Niçard), which means Nice the Beautiful, in the town you may also find people from North African origin and several Muslims.

French, Belgians, English and lots of people from other countries where having leisure time enjoying the day of work or on holiday. On the morning of 14 July 2016 the French President François Hollande reaffirmed that the state of emergency put in place after the November 2015 Paris attacks would end after the Tour de France finishes on 26 July 2016. he could be pleased nothing had happened at the target European football championship. Held every four years since 1960, in the even-numbered year between World Cup tournaments, this year strong measurements of security were taken in France as well as in Belgium, this with the knowledge the ISIS Jihadists were aiming this event as an easy target. This year France was beaten by 1–0 at the final in Saint-Denis after extra time. The French got a blow by this, but were already hurt much harder by several terrorist acts the last few months. Several communities had their share of it, but the coastal reasort of posh and glamour with Cannes and Nice, the capital of the Alpes Maritimes département, as attractive poles were blessed with sunshine and good news. Soon the Jazz music would sound in the third busiest airport in France, bringing occasional extra swing.

Nice attack aftermath

The driver reportedly zig-zagged his way through the crowds along the promenade Credit: matrixpictures.co.uk

To watch the Bastille Day fireworks large crowds of people had gathered along the foreshore of Nice.
At approximately 22:40 local time (20:40 UTC), a Renault Midlum 19 ton cargo truck was driven at at high speed along the famed Promenade des Anglais towards the crowd of people, who had been watching a Bastille Day firework display; the truck travelled at least 100 m (330 ft) before it hit the crowd and then continued to drive two kilometres (1.25 miles) into the crowd. After being stopped by armed police, who fired bullets into the lorry’s windscreen, the so far unnamed man exchanged fire with officers using a 7.65 pistol, before being shot dead.

Though it was a French-Tunisian criminal well known to the police for armed attacks this man seemed not to be followed up and nobody of the intelligence force was able to foresee he could be doing this horrid killing.

Once again France was hit this year by a “cowardly and barbaric” atrocity making victims along the streets where people would think they could walk freely and peacefully. 31-year-old Mohamed Lahouaiej Bouhlel on his track of evil killed at least 10 children and got 50 children treated in hospital with sever wounds, among the 84 or 86 dead and several fighting between life and death, in the Riviera city. Officials fear the death toll will rise.

°°°


+

+

°°°

As hundreds remained in hospital – including 18 fighting for their lives in intensive care – anti-terrorist judges opened an investigation into “mass murder” and investigators searched the home of the driver in the Abattoirs area of Nice.

The killer his identity card was found in the truck. He had French and Tunisian nationality. The fact that the killer was known to the authorities will be of grave concern to those trying to prevent terrorist attacks in France.

A recent Paris parliamentary investigation into last year’s attacks identified multiple failings by France’s intelligence agencies.

French President Francois Hollande said in an address to the nation in the early hours of Friday.

“France as a whole is under the threat of Islamist terrorism, and so under these circumstances we have to demonstrate absolute vigilance and show determination that is unfailing.”

“There’s no denying the terrorist nature of this attack of yet again the most extreme form of violence.”

For many heads of state it is clear Europe shall not bow down to those acts of terror, contrary all those attack will ad more oil on the fir and give them reason to continue their attacks on Syria and Iraq.

“Nothing will make us yield in our will to fight terrorism. We will further strengthen our actions in Iraq and in Syria. We will continue striking those who attack us on our own soil,”

Francois Hollande said, in reference to France’s involvement in a coalition of nations carrying out air strikes against the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, also known as ISIS) group.

It seems clear that the driver wanted to mow down the maximum number of people. Nice Matin journalist Damien Allemand said

“I saw bodies flying like bowling pins along its route. Heard noises, cries that I will never forget.”

Photo Gaillard/Reuters

At the extra news screening last night, at 23.45 h, we already coverage of witness, declaring how they fled from the ‘unknown’ and how the crowd got in panic. Many bodies, blood and body parts could be seen all along the road. After ramming into the crowd with his lorry, the driver started shooting and created what looked like a battlefield. Several messages on social media by people present at the scene, described a sense of helplessness faced with the carnage.

Al Jazeera reporter David Coady was also at the scene.

“I was enjoying the Bastille Day fireworks just like thousands of other people at the promenade in Nice,” he said.

“I was just walking back after the fireworks had finished. I looked towards the truck and I thought it was a bit odd, because the roads were shut down and there were hundreds, perhaps thousands, of people walking along. But then, from the direction of the truck, I started hearing screaming and then people started running. And so I joined all those people in running away from there.”

European Council President Donald Tusk said it was a “tragic paradox” that the victims of the attack in Nice were celebrating “liberty, equality and fraternity” – France’s motto – on the country’s national day.

Last night very soon French people offered a place to stay for those who could not return to their apartment or hotel, and a hashtag soon went viral. Leaders around the world responded to the attack, and Twitter users were using the hashtag #PrayForNice. President Barack Obama, standing in solidarity and partnership with France, also issued a statement offering

“any assistance that they may need to investigate this attack and bring those responsible to justice.”

He also said

“On this Bastille Day, we are reminded of the extraordinary resilience and democratic values that have made France an inspiration to the entire world, and we know that the character of the French Republic will endure long after this devastating and tragic loss of life.”

Tusk tweeted a photograph of himself and other European and Asian leaders standing in tribute to the Nice victims at an Asia-Europe summit in Mongolia.

France has had its share last year with the January 2015 attack on the Paris offices of the magazine Charlie Hebdo, linked to al-Qaeda’s Yemen branch, and the multiple attacks in the same city in November claimed by ISIS. People wonder when it is going to stop.

We are afraid we can not offer good news on that part. Followers of the Creator Redeemer God have received His Words of warning where we are told of what is going to happen after the Great War. Most people then thought it would not ever happen again, but only a few years later a second World War brought sorrow over the whole world. Today we can see many things happening which are foretold in the Holy Scriptures. As Brothers in Christ we are not surprised what happened after the start of the war between Iraq, Afghanistan and Iran. The internal conflict (1978–92) between anticommunist Muslim guerrillas and the Afghan communist government (aided in 1979–89 by Soviet troops) was a start for many battles between Muslim extremists and different states.  The September 11 attacks triggered a harsher reaction from Western countries, bringing it into a Afghanistan: anti-Taliban fighters [Credit: Reuters NewMedia Inc./Corbis]international conflict in Afghanistan. In 2001 that war got in a first phase toppling the Taliban (the ultraconservative political and religious faction that ruled Afghanistan and provided sanctuary for al-Qaeda, perpetrators of the September 11 attacks). [The joint U.S. and British invasion of Afghanistan in late 2001 was preceded by over two decades of war in Afghanistan.]

From then onwards it only seemed to escalate and certain groups America first helped and provided with ammunition, turned their back on to them and the West. More and more nations got involved and religious groups started getting creating amok between different groups. Religion stood up against religion like it is foretold in the Bible.  Many many signs foretold in the Holy Scriptures have become a reality.

So, for those who ask

“When would it end?”

We can only say that it all shall come to an end when World War III shall come to an end. No matter what people may try to keep or to bring peace we shall have to go to face a terrible war, which shall be even greater or more horrible than the previous two world wars. We do not want to be doom preachers, but lets face it, of all the prophesies in the Bible there are only a few which did not come true. all other prophesies, even told more than 2500 years before have come into being. They happened and the world continued like it was foretold.

Much too often people do forget that the ancient writers provided the world with the torch of civilization and liberty, a guide for life, for the believers but also for non-believers. All sorts of people can make use of the wise words which are provided in the 66 books which make up the Bible. Throughout the ages it influenced people for good. In society it has been recognized by the greatest statesmen to be a book of books that made a big change in their life and often helped them to come to decisions. We also do have to admit that certain holy scriptures have been looked at it through the various glasses of conflicting creeds and sometimes might unintentionally but woefully be misrepresented. Though now we have come in a time where intentionally people want to give false interpretation as the core of their business. different groups made it a sport to falsely interpret the Bible and the Quran.  Today we have certain groups which claim to fight for the cause of justice and to bring a war in the name of Allah/God. Others cannot put them on their place, because they themselves also do not know the true content of those holy books. they too live by many long-revered misconceptions of the truth of those books, received through the traditions of their fathers. Instead of putting the enemies to confusion by disarming them of their weapons, both groups become more agitated and call to the battle.

Man may look at himself and see or speak about an evil world. H should know that this “present evil world” in which man is permitted to try governing himself soon shall come to an end.

After a Jewish Age, or the period following the death of Jacob, during which all of his posterity were treated by God as his special charge — “his people” we can see that often that chosen people forgot Who was with them and Who had liberated them. For centuries the Most High Maker showed special favours, and declared,

You only have I known (recognized with favour) of all the families of the earth.” (Amos 3:2)

But the stubborn people had to come to see that God was willing to provide an opening for those who are willing to come to Him. Also goyim or non-Jews found a way to God by the send one from God, the Messiah rabbi Jeshua (Jesus Christ).  The promises made to the original People of God were typical of the “better promises” made to us. Having come in the Gospel Age, those who believe in God should know that they have the “better sacrifices,”  which do make atonement for the sins of the whole world. They know that the promised one shall return and not only take up his role or seat in the “royal priesthood,” composed of all those who offer themselves to God “living sacrifices,” holy and acceptable, through Jesus Christ, but to be the King of the coming Kingdom here on earth.

But before it comes so far that Jesus shall become the Chief or “High Priest of our profession.” (Hebrews 3:1) this world shall have to withstand the terrible times which were prophesied long before. Too all who are willing to take Jesus as their master is demanded to go out in the world and to warn it. Not only should they notify the peoples of what shall be coming, so that they can prepared themselves for those horrible times, they should look for the signs God has given mankind, to be alert and prepared. In that time of people warning and bringing Good News of the coming Kingdom, therefore called the Gospel age, we find the realities of which the Jewish age and its services and ordinances were shadows. (Hebrews 10:1)

The Gospel age, is the period during which the body of Christ is called out of the world, and shown by faith the crown of life, and the exceeding great and precious promises whereby (by obedience to the call and its requirements) they may become partakers of the divine nature. (Pet. 1:4) Evil is still permitted to reign over or rule the world, in order that by contact with it these may be tried to see whether they are willing to give up the human nature with its privileges and blessings, a living sacrifice, being made conformable to Jesus’ death, that they may be accounted worthy to be in his likeness in the resurrection. (Psalms 17:15)

Coming closer to the times of more disasters Jews, Christians, Muslims, other believers and non-believers shall have to think how they want to cope with the turbulence and shall have to find solutions to live themselves in a more protected environment. Their choices may not always bring the hoped for reactions, because those against God (the adversary or satan) are going to play more for devil.

Before Christ, with royal title and power, will be present as Jehovah’s representative, taking charge of all the affairs during this day of trouble, taking up his seat in the city of Jerusalem, many shall fight to get the power in Jerusalem and to be able to conquer the people all over the world. This battle for the power has already started. All those terrorist acts are not as such a matter of bringing people to Allah/God but to show the power of which everybody should be afraid and has to submit to.

The world shall have to endure that strive for power of false people. Meantime, as false and imperfect views and systems fall, the standard of the new King will rise, and eventually he shall be recognized and owned by all as King of kings. Thus it is presented by the prophets as Jehovah’s work to set up Christ’s dominion:

I will give thee the Gentiles for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.” (Psalms 2:8)

“In the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom.” (Daniel 2:44)

The present evil times shall frighten us, but when we do not mind to take up the bible and use it as our indispensable guide we may have the hope in getting stronger, though more than once we shall also have to suffer and be taken by sorrow. But by looking at these times we can see that the “Ancient of days” shall come to sit on his throne. We can look at the bad things which are past, we may see lots of things happening around us and in front of us. All that may have en influence on our life is simply there for preparing us all for that grand family reunion hosted by our Father,” the Father of all (Ephesians 4:6), “of whom the whole family in heaven and earth is named” (Ephesians 3:15).

Ephesians 3:14-19 (ESV)
14 For this reason I bow my knees before the Father, 15 from whom every family in heaven and on earth is named, 16 that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, 17 so that Christ may dwell in your hearts through faith-that you, being rooted and grounded in love, 18 may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, 19 and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God.

In the mean time we do have to build up patience, and should try to bring others also to see what time we are heading to and get them to unite under Christ.

The Divine Maker of all things is giving the world time. He requests from man that they come to see what man made of this world and how He  is a better “Gardener” for this world. Having received all this time from God we should come to realise that mankind is incapable of solving the world’s problems. This permission of evil has the very purpose of educating and preparing mankind for the promised times of restitution. At that time, they will begin to seek for God’s righteous kingdom under the rule of the great Messiah, who shall come at God’s time. They will be blessed with a full knowledge of God and a full opportunity for attaining everlasting life through their redeemer — the great restorer and life-giver.

Every sincere student of the Bible can see what is coming and should warn others.

In these times when honest-hearted people are losing faith in humanity, and humanity is losing faith in God, faithful lovers of God should reach out their hand to the community.

> Please do find to read: Honest-hearted people are losing faith in humanity and humanity losing faith in God

*

References

Families of Paris attacks hit out at government as intelligence

What We Know About the Attack in Nice

19 tonne lorry had zigzagged through crowds massing on the Promenade des Anglais on Thursday night, killing anyone he could

Nice terror attack: Lorry driver who killed 84 including 10 children during Bastille Day rampage was criminal well known to police

“Truck Attack in Nice, France: What We Know, and What We Don’t”.

“At least 74 killed as truck plows into crowd in Nice, France, on Bastille Day”. Jerusalem Post.

Chrisafis, Angelique; Dehghan, Saeed Kamali (15 July 2016). “Truck rams Bastille Day crowd in Nice killing at least 80”. The Guardian. Retrieved 15 July 2016.

Nice attack: At least 84 dead as lorry rams into crowd

Nice lorry attack: Scenes of carnage in French city

Photos: Bastille Day Terrorist Attack in Nice, France

+

Preceding articles

Of old and new ideas to sustain power and to feel good by loving to be connected and worship something

Freedom and amendments, firearms and abortions

Before you blame All Muslims for the terrorist attack in Paris

The Meaning of Paris

From Guestwriters 2015 in review

A Secular Mindset

For those Christians who say they are the Victim

Tears for Belgium

A darker and stranger place

Il terrorismo è l’urlo di un bambino al buio

Remain lovingly = No path for softies

You Matter

Commemorating the escape from slavery

How to Find the Meaning of Life and Reach a State of Peace

++

Additional reading

 1. Human tragedy need to be addressed at source
 2. Migration not something to fear
 3. Don’t be Muslim
 4. Christians at War? Christians using violence?
 5. 2014 Religion: with a.o. Global war against Christians
 6. Back from gone #1 Aim of ungodly people
 7. Blood soaking the water at democracy’s beachhead
 8. Funding of ISIS
 9. French Muslims under attack
 10. Being Charlie 4
 11. Being Charlie 8
 12. Paris attacks darkening the world
 13. Syrian but also Belgian connection to French attacks
 14. A sleeper cell of militants was said directing attackers sent back to France from Islamic State’s de-facto capital in Raqqa, Syria
 15. Massive police operation in northern Paris suburb of Saint-Denis
 16. 2015 the year of ISIS
 17. ISIL will find no safe haven
 18. Al Qaeda regaining foothold in Middle East bubonic plague for American elections
 19. For those who call the Brussels Airport attacks a fake or a conspiracy of the government
 20. Zion, Flames, Terror, Signs and Games of Peace
 21. 70 years later
 22. God’s wrath and sanctification
 23. People Seeking for God 3 Laws and directions

+++

Further of interest

 1. Egalité and Fraternité are great, but we need to ask ourselves some very difficult questions about Liberté
 2. The South of France’s Melting Pot
 3. Fear is a weapon of mass destruction
 4. Terrifying Video Shows Muslim Leader Admitting the True Purpose of the Muslim Refugees – Eagle Rising
 5. Here’s Where ISIS Horrifically Tortures Christians Till They Convert to Islam or Die
 6. Muslims and the West – September 18th, 2015
 7. Imam tells Muslim migrants to ‘breed children’ with Europeans to ‘conquer their countries’ and vows: ‘We will trample them underfoot, Allah willing’
 8. The New Threat from Islamic Militancy by Jason Burke review – important and impressive
 9. Imam to Muslim Migrants: Breed With Europeans To ‘Conquer Their Countries’
 10. Obama Throws Christian Refugees to Lions by Raymond Ibrahim
 11. Video Shows Muslim Leader Admitting the True Purpose of the Muslim Refugees
 12. Buhari needs God-fearing, patriotic ministers – Iman
 13. Paris Attacks
 14. Some thoughts on the Paris attacks
 15. Editorial: Belgium Attacks Expose Biased Media Coverage
 16. The Brussels Attacks: A Paris Perspective
 17. Understanding ISIS’s evolution
 18. Terrorism
 19. Possible Signs of False Flag in Brussels Now Emerging
 20. Should Brussels Attacks Impact Your Travel Plans? Rick Steves Says No.
 21. Islamic State Claims Responsibility for Brussels Attacks
 22. Brussels, Europe’s jihadist breeding ground, now itself under attack
 23. Following terrorist attacks, Antwerp Jews told not to wear Purim masks
 24. Speaker Ryan: ‘Our Prayers Are with Brussels, as Is Our Solidarity’
 25. Terror attack in Brussels. You still don’t think Europe won’t burn this summer?
 26. Misunderstandings of Islam: Violence and Riots Break Out in Molenbeek
 27. The Daily Toast: Weaken The Nation State, Breed More Extremism
 28. France Makes Major Shift Toward Fascism in Wake of Paris Terror Attacks
 29. A Culture Comes Together From Paris Attacks
 30. Aftermath of the Paris attacks
 31. ‘It’s a criminal gang pretending to be a state’: Discontent grows in ISIS ‘caliphate’ as oil funds dry up
 32. The Great ISIS Recession
 33. The Long Fight Against ISIS
 34. Terror attacks inspired in Syria and made elsewhere in the world
 35. ISIS Losing Twitter War
 36. Islamic State Gang Forging Passports for Muslim Migrants
 37. Sydney: Muslim-convert teen wife of ISIS suspect arrested on terror charges
 38. Former Guantanamo detainee among 4 arrested in Spain, Morocco for Islamic State ties
 39. Europol: 5,000 Islamic State militants walk free in Europe
 40. U.S. eyes ways to toughen fight against domestic extremists
 41. 5000 ISIS terrorists sneak into Europe disguised as ‘refugees’
 42. Governor of Yemen’s Aden Survives Al-Qaeda Suicide Car Bomb Attack
 43. Terror plot accused ordered to stand trial in Sydney
 44. Top European Law Enforcement Official Has Dire Warning About
 45. Islam and Presidential Politics
 46. The New Threat from Islamic Militancy by Jason Burke review – important and impressive
 47. Terrifying Video Shows Muslim Leader Admitting the True Purpose of the Muslim Refugees – Eagle Rising
 48. Video Shows Muslim Leader Admitting the True Purpose of the Muslim Refugees
 49. Huge Numbers of Muslim Males (‘Migrants’) Board Train in Croatia
 50. Buhari needs God-fearing, patriotic ministers – Iman
 51. Dallas Cair Director: “Muslims Are Above the Law of the Land.”
 52. Life as Usual
 53. Why the romanticising of Hizbul Mujahideen terrorist Burhan Wani has to stop
 54. Hyderabad ISIS module busts myth that poverty, lack of education cause for terrorism
 55. Media supporting terrorists happens only in India: Former R&AW official
 56. Malaysia: Playing with Religious Extremism Fire
 57. On a Day Like Today
 58. Why is it always France?
 59. France Attack: More Than 84 Dead As Truck Filled With Bombs Crash Into Crowd.
 60. Terror attack in Nice!!!
 61. A Celebration ended with terror
 62. Hell is empty and all the devils are here
 63. This morning I grieve for Nice
 64. France reels as Bastille Day attack leaves 84 dead in Nice
 65. Tragedy in Nice latest in string of terror attacks in France
 66. France again; terrorism plunges world in chaos as 84 die in bus attack
 67. SitRep: Horror in Nice as Death Toll Rises to 84
 68. Nice Attack
 69. Nice Attack: The Story So Far
 70. Nice: A Day Of Horror
 71. Nice terror- French-Tunisian identific
 72. France: 80 dead in Nice terror attack
 73. Nice terror French-Tunisian identification papers found
 74. Nice Terror- “Keep Eiffel Tower Dark until ISIS conquers France”
 75. Move over guns and bombs; enter trucks, knives and rocks
 76. Run them over with your cars, ISIS had said in a 2014 video
 77. Nice truck attack leaves France and the world in shock
 78. The Damn Truck (Crushing People in Nice)
 79. Truck Crashes Into Crowd In Nice, France; Killing At Least 77
 80. Truck Plows Through Crowd In France, Killing At Least 84: Two Of Them Texans
 81. Video shows the chaos in Nice as gunshots rang out between police and a terrorist
 82. Harrowing video shows the final moments before the horror in France on Bastille Day
 83. Police sources: ID found in truck used in Nice attack
 84. Nice terror despite France being under state of emergency: “you asked for it”, says ISIS
 85. At least 84, including 2 Americans, dead after truck rams crowd in France
 86. Hollande Warns What Obama Won’t: Islamic Terrorism Is Real
 87. How You Can Support France Following the Terrorist Attacks
 88. #DontPrayForNice
 89. Alright, terrorists, you win
 90. A father and son from Texas are among the dead after the horrors in Nice, France
 91. This is not Nice, but….
 92. How to react on Nice attack?
 93. It’s time to get serious …
 94. Here’s How World Leaders Are Reacting to the Terrorist Attack in Nice, France
 95. Vatican Condemns Nice Terrorist Attack
 96. 15 July 2016. Vova on Terrorists
 97. Explaining Terrorism
 98. A few thoughts on Nice
 99. For Nice, Orlando, …
 100. Could More Pedestrianisation And Better Public Transport Be A Weapon Against Terrorism?
 101. I could easily have been there…
 102. As Long as There Are People
 103. Humans, but No Humanity
 104. Whack a Mole
 105. How far will we go to protect ourselves?
 106. Ignore the news
 107. Healing
 108. Should I love or should I hate
 109. Are All Lives Equal?
 110. The consequences of inequality
 111. Enough is Enough- The cause of Suffering is not a Mystery
 112. Why we should try to understand violence
 113. un câlin pour un allié (a hug for an ally)
 114. Panel Discusses Human Rights
 115. Combating terrorism [EU Legislation in Progress]
 116. Daily Takes: Unbridled Fanaticism
 117. Terror Is A French Word
 118. Who Wins the War on Terror? Love wins.
 119. We’ve got to find a way
 120. Profit in Peace
 121. L’amour c’est tout.
 122. Love. Above all.
 123. The reality of love
 124. Husband Of Jo Cox Issues Plea Asking For People To Unite Against Hatred
 125. #prayfor
 126. Prayer for Nice, France
 127. Pray For The World
 128. No Contingencies
 129. Our Amazing Brains
 130. God’s Guarantee to Adam’s Race
 131. A Limited Time?
 132. The Best Is Yet to Come
 133. God All-Powerful

22 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Headlines - News, Pictures of the World, Religious affairs, Video, World affairs

Bringers of agony, Trained in Belgium and Syria

These days the west came to understand how seriously Islamic State group wants to launch “enormous and spectacular attacks,” as jihadis broaden their focus to target Western lifestyles.

The heart of Europe was severely hurt on the 22nd of March with up to 35 deaths and 396 wounded (as registered on the 31st of March).

The Paris and Brussels attacks have rightly caused outrage across the globe. However, while millions in the West took to social media to share their grief, there are numerous attacks across the world that go largely unreported in the mainstream media are which are forgotten or not remembered by lots of Westerners.

The “black flag of jihad” as used by jihadist militants since around the late 1990s

File:Régions naturelles de Belgique.jpg

Ardennes (in ‘darker’ green)

Our regions do know that IS is no longer content to simply radicalise people through propaganda, but is “trying to build bigger attacks.” for several months now that rebel group is also trying to bring jihadis trained in Syria into northern Europe to launch strikes, helped by those who are trained in West Flanders and in the Belgian Ardennes.

On 21 March, the Kurds celebrated the biggest cultural event of their year, Newroz or New Year, but once again they too were under attack by Turkey but also by groups of their own, namely the PKK.

Pro-Assad media hails recapture of ancient city as ‘strategic victory’ but others allege collusion between Damascus and retreating militants


A Syrian soldier looks at graffiti in Palmyra reading: “The Islamic State is staying’ (AFP)

Ruins of Palmyra

The ruins of Palmyra in 2010

The dramatic recapture of the ancient city of Palmyra by the Syrian army and its allies on Sunday prompted some commentators in the Arabic-language media to declare the beginning of the end for the Islamic State (IS) group, while others predicted a long and drawn out battle to come with regional and global consequences. {- See more at: Middle East eye}

Four days after the Brussels attacks the terrorists showed they were not at all only focussing on fakir Christians. At least 41 people were killed and 105 wounded when a teenage ISIS suicide bomber blew himself up at a small soccer stadium in the Iraqi city of Iskanderiyah, less than 30 miles south of Baghdad. The attack targeted the crowd watching an amateur soccer match on Friday evening in the mixed Sunni and Shiite town, and the city’s mayor, who was presenting awards to the soccer players at the time of the bombing, was among those killed. The BBC also reports that 17 of the dead were boys between the ages of 10 and 16. ISIS later claimed responsibility for the attack using its social media channels, according to the Site extremist monitoring group.

IRAQ-CONFLICT-UNREST

epaselect PAKISTAN SUICIDE BOMB BLAST AFTERMATHOn Sunday the 27th of March Pakistan got its share also with a bombing that killed 72 people and injured more than 350 at a crowded park on Easter Sunday. Though the violent Pakistani Taliban offshoot known as Jamaat-ul-Ahrar — which boasted that it targeted Christians in a crowded park in Lahore — once publicly declared support for ISIS, but has hit more Muslims and Hindy people than Christians.

Now it’s the subject of an intensive crackdown in the world’s second-most populous and only nuclear-armed Muslim nation. On dealing with the threat of Islamic State, Obama said he had invited participating nations to work on improving intelligence-sharing to prevent terrorist attacks.

“At our session on ISIL this afternoon there was widespread agreement that defeating terrorist groups like ISIL requires more information sharing,”

Obama said on Friday April 1, using an acronym for the militant group.

Pakistan, a country long considered an al Qaeda stronghold, feels more and more also the negative pressure of that group and similar related groups which want to govern lots of people, telling them what they can or not can do.

Those “cowardly” suicide attacks shall continue. And with them we can see the Biblical prophesies of having the religions coming up against religions, after the period when the people living in the land of Euphrates and Tigris would have fought against each other (Iran & Iraq).

Whilst US President Barack Obama called for a world without nuclear weapons yesterday after arriving in France for a Nato summit, where he won French endorsement of his new Afghanistan strategy, we should be fully aware that the war on terror continues and shall bring forth some other serious attacks form underground people or different cells which sprout up like ulcers.

It are those rebels who misuse the name of God and try to get religious people against each other. Believers in God should be very careful not to fall in the trap and going to one or another religious group. In Belgium, Holland, France and some other Western countries we can see movements from right as wall as extreme left wing organisations defiling the Muslim community.

Flag of Taliban

Flag of Taliban (Photo credit: Wikipedia)

For sure the Western states do have to get a grip on rising violence by al Qaeda and Taliban militants driven from power in 2001 but never completely defeated. But Christians should be careful not to be carried away by hatred and should abstain from any violent action. They also should show their love for those who are different than them and who have an other faith than them, but who also sincerely believe in the Divine Creator.

We always should remember that those who rape and sell children, kill innocent people, burn Koran‘s, mosques and bring terror on so many places are all doing things which are against Koran teaching and as such against real Muslim faith.

They are not only misusing and defiling the Name of God, but they are bringing discredit to all those believers who belong to the Islam.

***

Attacks targeting civilians linked to or inspired by ISIS Since January 2015, outside Iraq and Syria.
Circles represent number of deaths of confirmed ISIS-related attacks.
Attacks by ISIS 2015-2016 March

Islamic State claimed responsibility for several explosions causing many deaths and severely wounded, creating lots of horror and pain

+

Preceding / Voorgaande

Tears for Belgium

A darker and stranger place

In tijden van gemeenschappelijk verdriet

Belangrijke onderbreking

Hoe te reageren op aanslagen in Brussel

peace not war

 

++

Find also to read:

 1. Daesh hits heart of Europe
 2. A Black day for Belgium – Brussels Airport ravage
 3. Knife-trust in democratic sore back
 4. ISIL will find no safe haven
 5. ISIS a product of American in-action or a product of direct action
 6. Condemning QSIS or the self-claimed Islamic state ruler, al- Baghdadi their extremist ideologies and to clarify the true teachings of Islam
 7. Al Qaeda regaining foothold in Middle East bubonic plague for American elections
 8. ISIS has released pictures of the destruction of St. Elian’s place in Homs and the Baalshamin Temple in Palmyra

+++

Further related articles:

 1. Obama offers vision of world without nuclear arms
 2. Dundar: Turkish journalists are ‘freedom-fighters’ whose ‘fight has just begun’
 3. Suicide bomber kills dozens at football stadium in Iraq
 4. ISIS claims suicide attack on Iraqi stadium that kills 25

 5. IS Claims Suicide Bombing on Stadium in Iraq That Killed 29
 6. Suicide bomber kills 29 at football match near Baghdad
 7. Taliban splinter group Jamaat-ul-Ahrar forms in northwestern Pakistan
 8. Pakistan Militant Group Jamaat-ul-Ahrar Threatens Fresh Wave of Violence
 9. Lahore bombing: what is Jamaat-ul-Ahrar?

 10. Jamaat-ul-Ahrar: Group behind Lahore blast part of ‘saturated’ jihadist market
 11. Lahore Bombing Fuels Fears of ISIS Foothold in Pakistan
 12. ISIS Suicide Bomber Kills 41 at Soccer Game in Iraq
 13. Baghdad suicide attack: Death toll of Isis football stadium bombing rises to 41
 14. Where ISIS Has Directed and Inspired Attacks Around the World

 

Related articles

14 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Lifestyle

Het failliet van de war on terror

November en december waren twee maanden waarin men de inwoners van dit land er nog eens wenste aan te herinneren dat wij gewoon alweer eens een oorlog tegen gewoon alweer een vijand konden voeren, die men gewoon alweer als ongewoon en uitzonderlijk voorstelt. {Als één blok tegen de terreur. Ook de oppositie…}

Portrait of Edward James.jpg

Edward James door René Magritte – La réproduction interdite (Reproductie verboden), 1937

Na de aanslagen in Parijs kon Belgiëland nog eens tonen aan de wereld wat een “apenland” dit wel kan zijn. Dat dit het land van Kafkiaanse toestanden is moet toch nu en dan eens bewezen worden aan de buitenwereld.  Dat wij ook allen aanverwanten zijn van Magritte moet ook voor iedereen zichtbaar zijn.

Eenheid in doelstelling werd nog maar eens vertaald als uniformiteit in politieke woorden en denken. {Als één blok tegen de terreur. Ook de oppositie…}

De vraag is hoe velen er wel mee willen gaan met dat denken van de regering. Hun pensée unique waarvan men uit angst voor de volgende peilingen zelfs de uitgangspunten niet durft te bevragen.

Voor velen was al het vroegere terreur gebeuren een “ver weg van mijn bed show”, maar nu leek het plotseling oh zo nabij. Voor velen is terreur minder erg naarmate die verder van huis toeslaat,

maar het teneergeslagen gevoel dat het je geeft, is toch onmiskenbaar sterker wanneer het gevaar dichterbij komt. Dichter in de buurt van je geliefden. Het roept dan persoonlijke vragen op, in plaats van alleen wereldverbeteringsvraagstukken. {La Douleur}

De politici en de media hielpen elkaar gretig om de mensen met angst op te zadelen en zelfs buitenlanders te doen geloven dat men maar beter niet onze contreien kwam bezoeken wegens véél te gevaarlijk.

Het diplomatiek en materieel isoleren en uitputten van IS door een boycot van Saudi-Arabië en Israël, lijkt vast en zeker te moeilijk daar koning Boudewijn vroeger de Saudi’s nog die mooie Brusselse moskee voor de radicalisering in België had geschonken en er zojuist nog een delegatie naar dat land was gegaan om onze economische betrekkingen te verbeteren. Want rond geld draait het uiteindelijk toch. Met de wapenleveringen aan de jihadisten gecompenseerd met de nieuwe geldinbreng voor de Antwerpse haven en enkele plaatsingen van Belgische bedrijven in Saudi Arabië moet alles toch gecompenseerd kunnen worden, of niet?

Men kan toch niet eisen dat men alle Europese wapentrafiek naar de hele regio zou stilleggen (volgens de lui met geld). Maar wat met

het sluiten van bondgenootschappen met de zovele Moslimlanden die zich volkomen hebben gedistantieerd van IS en die hun steun aan de strijd daartegen al hebben uitgesproken (?). Het zou de regio eindelijk “opkuisen” zoals het nu heet. En het is een methode die historisch haar nut al uitgebreid heeft bewezen.

Verspreiding van oemma (1995) - Al-oemma al-islamiyya of kortweg: Al-oemma = wereldwijde islamitische gemeenschap

Verspreiding van oemma (1995) – Al-oemma al-islamiyya of kortweg: Al-oemma = wereldwijde islamitische gemeenschap

Ga je zweepslagen uitdelen omdat je laveert tussen twee culturen? Vrouwen verkrachten omdat je in een schotelwijk woont? Dan zouden er beduidend meer moslims geradicaliseerd zijn. {Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn}

Zoals in Nederlands zijn er hier in België heel wat opiniestukken neergepend en televisiedebatten gevoerd over de bekeerde Belgen en Nederlanders die als ‘geradicaliseerde’* moslims afreisden naar het kalifaat. Al maanden kun je geen krant openslaan, geen opiniesite bezoeken, televisie noch radio aanzetten of het gaat erover. *(voor duiding zie Migratie en veiligheid even geherformuleerd)

Anno Bunnik

Anno Bunnik schreef ruim drie jaar geleden samen met Peter Knoope, de toenmalig directeur van een internationaal terrorisme instituut “Al Qaida is geschiedenis”.

De gedachte was dat de Arabische opstanden aantoonden dat alleen vreedzame protesten de machthebbers in het Midden-Oosten omver konden werpen, iets wat Osama Bin Laden jarenlang tevergeefs probeerde te bereiken. Na de dood van Bin Laden enkele maanden later werd onze stelling definitief overgenomen door vele politici en journalisten. Al Qaida was dood en begraven. {Al Qaida is nu echt dood}

Nu kunnen zij met ons er niet naast zien dat ruim drie jaar later Jihadistische milities vaker het nieuws beheersen  dan ooit te voren.

ShababFlag.svgIn Mali wisten de lokale Jihadisten een stuk land ter grootte van Frankrijk te veroveren. Al Shabaab haalde de voorpagina’s met een grote aanslag op een winkelcentrum in Kenia. In Nigeria doet Boko Haram steeds vaker van zich spreken. En Syrië veranderde in het epicentrum van de internationale Jihad door de introductie van ruim 12.000 buitenlandse strijders aan de zijde van de oppositie, waaronder ook ruim 100 Nederlandse jongeren. {Al Qaida is nu echt dood}

Latest portrait of Osama bin Laden.jpgDe Jihad is in Syrië, Irak, Mali, Somalië, Nigeria en vele andere landen springlevend. Het succes van ISIS bewijst dit meer dan ooit. Maar in plaats van dat we het over al Qaida hebben, heeft niemand het meer over het centrale gezag van de organisatie. De vervanger van Bin Laden, de Egyptenaar Ayman al-Zawahiri, wie kent hem nog? In plaats van ellenlange discussies over al Qaida hebben we het nu over ISIS, Jabhat al Nusra, Boko Haram en al Shabaab. Deze namen zijn inmiddels gemeengoed voor Jan met de Pet. Alleen in Jemen hebben we het nog over “al Qaida op het Arabisch Schiereiland”. {Al Qaida is nu echt dood}

Velen mogen dan wel vinden dat de Jihad dus meer lokaal is dan ooit, nochtans kan men zien dat zij over het zuidelijk halfrond zeer actief zijn. Maar wij moeten beseffen dat het neit zozeer om het Westen te doen is, zoals sommige media willen doen uitschijnen.

De huidige Jihad heeft vooral oog voor de lokale en regionale vijanden, zoals de Syrische en Iraakse autoriteiten en de Sjiieten. {Al Qaida is nu echt dood}

De vele buitenlandse strijders hebben tot nog toe hebben slechts tot enkele geweldfeiten in België en Frankrijk terwijl er in het Midden-Oosten bijna dagelijks terreuraanslagen plaats, vooral gericht tegen Sjiitische burgers.

De Sjiitische versie van Jan met de Pet heeft veel meer te vrezen van de Jihad dan wij. Alle buitenlandse strijders in Syrië die zover zijn geradicaliseerd dat zij bereid waren een zelfmoordaanslag uit te voeren deden dit ter plekke, niet in Londen, Parijs of Amsterdam. Ten minste twee Nederlandse jongeren brachten tot dusver het ultieme offer. {Al Qaida is nu echt dood}

*

Te onthouden

 • Enige vorm van terreurbestrijding = die echt terreur doet ophouden = conflict dat aan basis ligt aanpakken + vrede stichten, schrijven Jan Blommaert en Christophe Callewaert.
 • 15 jaar war on terror > militarisering => meer bloedvergieten + globale veiligheid = op achteruitgegaan
 • Na verschrikkelijke aanslagen in Parijs => overheerst de oorlogsretoriek =>aanpak terreur voorgesteld als oorlog die gewonnen kan worden door gemeenten waar de daders van afkomstig zijn ‘op te kuisen’ en hun ideologische basis in Syrië uit te roeien.
 • Frankrijk voert bombardementen in Syrië op.
 • reacties emotioneel + brutaal = weinig plaats voor de rede
 • geopolitieke strategie, die afstapt van de roep om meer oorlog.
 • Internationale conflictenneiging te delokaliseren
 • niet afsluiten van wereld > worden afgerekend op wat we elders in die wereld uitrichten
 • in straten van Europese steden zwaarbewapende politiemensen zij aan zij met militairen in oorlogsuitrusting = repressief + agressief apparaat
 • Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd > golf aanslagen in Frankrijk hield op zodra Algerije onafhankelijk werd
 • IRA stopte bommencampagne > eerbaar compromis in Noord-Ierland
 • India reeks aanslagen tegen hotels, een treinstation en een ziekenhuis in Mumbai = provoceren > Indiase regering hield hoofd koel
 • geschiedenis leert > Terreurbestrijding > één deugdelijk recept: conflict aanpakken door vrede te stichten
 • pacificering + einde militarisering = enige realistische + haalbare oplossing.

Het geweld dat ons zo schokt, is precies hetzelfde is als datgene wat miljoenen heeft doen vluchten

Bloggers For Peace Banner

+

Voorgaande artikelen

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Vluchten naar een hoopvolle toekomst

Echte vooruitgang laat niemand achter

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

Vluchtelingen hebben onze aandacht nodig

Interview P-magazine // Overbevolking: hoe gaan we al die vluchtelingen opvangen?

In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen

Dit kan gewoon echt niet meer

Fatsoensnormen Online

++

Vindt ook om te lezen

 1. 2012 mensenrechten rapport – 2012 Human Rights report
 2. Catherine Ashton on the EU annual report on human rights
 3. African misery and women inequality
 4. Women their education and chances to become a parliamentary
 5. 2014 Religion
 6. 2014 Human Rights
 7. Do Al-Qaeda, Islamic State, ISIS and ISIL belong to true Islam
 8. Being Charlie 2
 9. Being Charlie 8
 10. Being Charlie 9
 11. Niger churches burned in Charlie Hebdo protest
 12. Rellen in Frankrijk en Belgë
 13. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 14. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 15. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 16. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 17. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1
 18. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2

+++

Op het net verder ook

 1. Al Qaida is nu echt dood
 2. Goed artikel over de beweegredenen van #IS: ‘Het brute geloof van IS’ #trouw #radicalismeIS #mondialestrijdtegenongelovigen #eu
 3. 1-8-2015 Demonstratie: Solidariteit met de Koerden. Nee tegen IS en Erdogan!
 4. Frankrijk is oorlog verklaard
 5. In tijden van hoax aanslagen worden de bepaalde types op een heldenschild getild
 6. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 7. Waarom gebeurt dit allemaal?
 8. Waarschuwing
 9. Wat menselijkheid naast het mens-zijn
 10. Een kattebelletje in de kantlijn
 11. La Douleur
 12. Je Suis ISIS
 13. You might be an Extrimist If…
 14. Priorities
 15. Libya’s Oil and ISIS
 16. The Beachhead: Islamic State Uses Libya to Gain African Foothold
 17. Olivier Roy on European Jihadis
 18. What ISIS Really Wants? To Kill You
 19. ODNI Confirms Terrorists Tried to Enter U.S. as Syrian Refugees
 20. Damascus and Moscow in a Fight Against Terrorism in Syria
 21. Six Mistakes on the Road to Permanent War
 22. DHS Rarely Deports for Terrorism: 1,000th of 1 % of Cases
 23. What Orwell Can Teach Us About the Language of Terror and War
 24. A Special Relationship: The United States Is Teaming Up With Al Qaeda, Again
 25. Is It Time To Make Saudi Arabia Pay For Underwriting International Terrorism?
 26. As It Fights ISIS, Pentagon Seeks String of Bases Overseas
 27. Defeating ISIS by Condemning Islam and Embracing Muslims
 28. What’s up with Islamic State’s Oil Business?
 29. In France, whiplash from rotten Syria policy
 30. False Flag Islamophobia Conference: Live Stream from Paris
 31. The great Muslim ban controversy
 32. Idiocracy or Democracy: You Decide
 33. Fences and Windows, Naomi Klein
 34. Pentagon: Trump’s Muslim ban call ‘endangers US security’

+++

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

12219320_10153373171447669_537450437088953296_nJan Blommaert en Christophe Callewaert

(De Standaard 19/11/2015)

De enige vorm van terreurbestrijding die echt terreur doet ophouden, is het conflict dat aan de basis ligt aanpakken en vrede stichten, schrijven JAN BLOMMAERT en CHRISTOPHE CALLEWAERT. Hebben vijftien jaar war on terror nu nog niet aangetoond dat militarisering alleen maar naar meer bloedvergieten leidt?

Na de verschrikkelijke aanslagen in Parijs overheerst de oorlogsretoriek. De aanpak van terreur wordt voorgesteld als een oorlog die gewonnen kan worden door gemeenten waar de daders van afkomstig zijn ‘op te kuisen’ en hun ideologische basis in Syrië uit te roeien.

De Franse president François Hollande heeft de noodtoestand afgekondigd en nog meer militairen zullen worden ontplooid ‘om terreur te bestrijden’. Ex-president Nicolas Sarkozy stelt voor om de 11.000 mensen, die in de gaten worden gehouden door de staatsveiligheid, preventief huisarrest te geven. Ondertussen voert Frankrijk de bombardementen in Syrië op.

De reacties zijn…

View original post 781 more words

10 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Economische aangelegenheden, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs

Listening for the Language of Peace

As-Salaam Aliakum.

It is not because some lunatics or some power horny people want to get their lust for power fulfilled and therefore use terror to achieve their goal, that a full community has to be penalised with the idea that all Muslims would agree with what ISIS or Al Qaeda is doing.

As in Christendom not at all Muslims look op with owe to those ‘crusaders‘ who misuse the name of Allah.

Many Muslims are moderate believers who honour Allah, trying to live according to His Laws and who do know that lovers of Allah have to respect the creatures He allows to live on this earth. They also know that sharing the love is a much mightier weapon than the man-made weapons which literally kill, but never can kill the connection with the Most High divine Creator, when a person has an intimate relation with the God of gods.

Jews, Christians and Muslims who love God should show to others that Allah is a God of love. They too, who know they are created by the Most High Almighty God, should share the love God wants us to bring forth to all around us, so that we can conquer them by our love, the Sword of God, and not by the sword of man.

*

To remember

 • often heard Muslim greeting “As-Salaam Aliakum” = Peace Be Unto You! > in a world that doesn’t understand the language of peace
 • Wa-Aliakum Salaam = shared in response
 • barber Mo = devoted Muslim + highly intelligent + deeply peace giving spiritual man
 • online activities of typed out words, posted banners, shared videos profess a great divide between our brother and us… our sister… according to way we dress, worship, or seek meaning and purpose
 • language of a person of peace = not to have a linguistic barrier restricting from culture, religion, our nationality
 • language of peace = built upon power + significance of our relationships to the other = language of communal embrace!

+

Preceding articles

Christians at War? Christians using violence?

Of old and new ideas to sustain power and to feel good by loving to be connected and worship something

Don’t be Muslim

The Existence of Evil

Getting fate in your change to positiveness

How to Find the Meaning of Life and Reach a State of Peace

What I Hope For Is What You Hope For

++

Additional reading:

 1. Our relationship with God, Jesus and eachother
 2. Certainty in a troubled world
 3. A world with or without religion
 4. Because men choose to go their own way
 5. Our way of life
 6. A world in denial
 7. The famine of the word
 8. Gaza in Bible Prophecy
 9. Hamas the modern Philistines
 10. Propaganda war and ISIS
 11. ISIS cannot be presenters of the real Islam
 12. Wrong ideas about religious terrorism
 13. Do Al-Qaeda, Islamic State, ISIS and ISIL belong to true Islam
 14. Not true or True Catholicism and True Islam
 15. Religion, fundamentalism and murder
 16. Condemning QSIS or the self-claimed Islamic state ruler, al- Baghdadi their extremist ideologies and to clarify the true teachings of Islam 
 17. ISIL will find no safe haven
 18. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 19. Christian clergyman defiling book which did not belong to him
 20. Being Charlie 11
 21. Do we have to be an anarchist to react
 22. Peace Takes You
 23. End Times
 24. The Conclusion of the System of Things
 25. Signs of the times
 26. Signs of the Last Days
 27. Zion, Flames, Terror, Signs and Games of Peace
 28. Syrian capital facing total destruction in the coming months
 29. Swallowing up Crimea, who is next
 30. The Rapture Wars
 31. Dealing With the “Silence” of God
 32. What Jesus Did – Misleading around the Messiah and the final assessment
 33. The days are coming
 34. Babylon is fallen
 35. How do we know the coming of Jesus is very near?
 36. Secret or public return of Jesus
 37. Preaching Christ Is Not Enough
 38. In a world which knows no peace sharing blessed hope

+++

Just Wondering...

Peace and IslamAs-Salaam Aliakum. So often I think we hear these words today and the hairs on the back of our necks rise as images from Paris, Syria, and Iraq flash in our minds. Is this not a Muslim greeting?!

Wa-Aliakum Salaam. I hear it shared in response while I sit in the barber’s chair at my local neighborhood men’s barber shop. Mo has cut my hair for the last 6 years and we have developed an amazing relationship. We’ve spoke about his family, his kids and there schooling, his 5-year-old son (now 8 years old) who is dealing with Leukemia. I passed along comfort and gave financially to his family while I told him of my prayers for him when he went through a massive heart attack a little over a year ago. And yes, we have deep discussions about faith, Jesus, and the stories of scripture both in the Bible…

View original post 370 more words

5 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Christians at War? Christians using violence?

Many Christians do want the world to believe that the war ISIS is preaching is a war against the Christians. Their war is not just a war against unbelievers in God or against believers in a wrong God (for them Christians believe Jesus is God, though not all Christians do believe that). The issue of the ISIS terror is to create fear fro their agenda of an Islamic State where all the power has to go to them and nobody else. It is a matter of “Power” and not so much about religion.

In case ISIS was really concerned about the faith of the followers of the prophet Muhammad then they would not kill other Muslims, certainly would not burn any Quoran, because that is considered to be a holy book and also would not destroy mosques, all horrible things they do.

Today having Terror Alarm 4, for the Region Brussels, Belgium becomes more a country at the beginning of war, having the shopping centres closed and all big events cancelled. Last night again four places found where terrorists prepared several attacks to be executed at around the same time all over Belgium. Lots or armoury was found.

Yesterday again two Belgians were killed by Al Qaeda terrorists, this time in Mali‘s major city Bamako.

There might being lots of people who call for revenge and would love to see our forces to go into combat and to have a stronger force in the warfare against ISIS.
It is not only the Bible that in many instances condones the act of war and the use of deadly force for protection. Torah, Kethubim Aleph, Kethubim Bet or Messianic Scriptures (the New Testament) and the Quran demand that we respect the creations of the Most Divine Allah, the God of gods, Master of heavens and earth, the Elohim Hashem Jehovah.

Real lovers of Allah will respect His Words given to us in the Holy Scriptures and shall know that our force must be in a spiritual battle, taking on such an attitude which is so much in-breath of love that it destroys the hate of others.

The adversary of God (Satan) is calling to go into the battle. The adversaries of Allah, ISIS, al-Qaeda and many other  networks of Islamic fundamentalist groups, would love to see the world going into the battle and providing more reasons why to attack others.
We do have to be very vigilant not to fall into the trap.

The Bible has warned us about the signs of the end times and we should be more concerned about these: having a war starting at the land of Euphrates and Tigris (Iran & Iraq), having children revolting against their parents, having more earthquakes and tsunamis, having religions fighting against other religions, all signs which we could notice to happen the last few years. This should worry us more. This should have us to prepare for the coming times of agony and make us so that our spirits (our minds) shall be strong enough to withstand.

We always should be very attentional to take on the right attitude and not to fall-into the booby-trap of the satan (adversary).

That there might be a time for everything, should not mean we do have to be partakers in such a killing act. Let others fight their war and let us try to spread peace. We should know that joining hand to force the peace by peaceful actions is much more worth than spreading hatred.

*

To remember

 • 1st sight when reading the Bible=  appear  Christian should never contemplate killing of another fellow human being > no matter what the circumstances.
 • Jesus tells people around him + turn other cheek == biggest problem that seems to plague people and specifically Christians
 • human tendency to partially remember verses taken out of context + turned into doctrines
 • 2nd problem = ability to efficiently and accurately study the Word of God in 1st place.
 • focus on concept of Christians at war or protecting themselves even with deadly force
 • social, religious, & political issues at the time the book was written + What was intended purpose of the book + does each book line up with the whole spirit of the bible itself?
 • look around at this time in global history = realize potential for war + violence toward Christians on a global scale
 • topic of war + taking life of another human even outside of a war = repugnant to teachings of Christ and his apostles
 • New Testament = Christ focuses attention in  primary sense on principle of love and respect = govern the actions of men + expressing love toward one’s enemies
 • Jesus’ life on this earth was to fulfill the Law of Moses, draw all sin to himself, + die on the cross for our spiritual salvation = purpose on earth = not to engage in a physical fight
 • not mean to stay physically weak + disengaged
 • He actively encourages His servants to fight when the time arrives (John 18:36). Certainly, Christ Jesus = no pacifist in any of his teachings.
 • Jesus did not want his Disciples to interfere with his capture = result in his taking stripes for our healing and dying on the cross for our sins.
 • Jesus to go peacefully + without blemish > lamb led to slaughter

 

 • Matthew 26:52 = referencing those who chose to live a violent way of life =/= Christians to stand still + be killed in the name of Jesus => work to do here on earth + dead people cannot do their work
 • Luke 22:35 = we are to go out into the world + teach that the kingdom of heaven is here => to take gospel of Jesus Christ to all people who will listen + dead Christians cannot talk.
 • meek =/=  similar to being timid + non-violent
 • meek =/= being weak
 • great spiritual power
 • no killing out of anger, or aggression such as murder
 • allowance to execute criminals for capital crimes = shown by apostle Paul when he stated that even Gentile governments had divine authority to use the sword against evil doers (Romans 13:1-4).
 • sword = instrument of authority
 • Jesus told disciples = time had come to sell a garment + buy a sword (most proficient weapon to carry for self-defense)
 • self-defense = Jesus referencing
 • to follow the laws of the land providing the laws are not turned against us
 • no authority except from God + to resist authority is to resist God
 • ruler who chooses to do evil against Christians cannot be from God
 • meek Christian = you do not have to prove yourself not force your beliefs on another person
 • to protect oneself, family, + close friends from someone who tries to do evil, falls well within the approval of God even to the point of taking a life
 • for a Christian to go on the offence is to stand on the side of evil + against God’s will

+

Preceding articles:

Of old and new ideas to sustain power and to feel good by loving to be connected and worship something

Autumn is in the land

Don’t be Muslim

A last note concerning civil rights

The Existence of Evil

Getting fate in your change to positiveness

How to Find the Meaning of Life and Reach a State of Peace

What I Hope For Is What You Hope For

++

Additional reading:

 1. Between Alpha and Omega – The plan of creation
 2. Necessity of a revelation of creation 4 Getting understanding by Word of God 2
 3. Our relationship with God, Jesus and eachother
 4. Certainty in a troubled world
 5. Not making any remarks based on the intellect or logic
 6. A world with or without religion
 7. Because men choose to go their own way
 8. Our way of life
 9. A world in denial
 10. The famine of the word
 11. Bad things no punishment from God
 12. Gaza in Bible Prophecy
 13. Hamas the modern Philistines
 14. 2013 Lifestyle, religiously and spiritually
 15. Propaganda war and ISIS
 16. ISIS cannot be presenters of the real Islam
 17. Wrong ideas about religious terrorism
 18. Do Al-Qaeda, Islamic State, ISIS and ISIL belong to true Islam
 19. Not true or True Catholicism and True Islam
 20. Religion, fundamentalism and murder
 21. Condemning QSIS or the self-claimed Islamic state ruler, al- Baghdadi their extremist ideologies and to clarify the true teachings of Islam 
 22. ISIL will find no safe haven
 23. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 24. Women their education and chances to become a parliamentary
 25. Christian clergyman defiling book which did not belong to him
 26. Being Charlie 11
 27. Do we have to be an anarchist to react
 28. Peace Takes You
 29. Beginning of times
 30. End Times
 31. The Conclusion of the System of Things
 32. Signs of the times
 33. Signs of the Last Days
 34. Zion, Flames, Terror, Signs and Games of Peace
 35. Syrian capital facing total destruction in the coming months
 36. Swallowing up Crimea, who is next
 37. Turkey and Pictures for the times coming
 38. The Rapture Wars
 39. Shariah and child abuse – Is there a connection?
 40. Commemorating the escape from slavery
 41. Dealing With the “Silence” of God
 42. What Jesus Did – Misleading around the Messiah and the final assessment
 43. The days are coming
 44. Babylon is fallen
 45. How do we know the coming of Jesus is very near?
 46. Secret or public return of Jesus
 47. Preaching Christ Is Not Enough
 48. In a world which knows no peace sharing blessed hope
 49. Evangelisation, local preaching opposite overseas evangelism

+++

Further reading:

The Power of Grace Ministries

At first sight when reading the bible it would appear that a Christian should never contemplate the killing of another fellow human being no matter what the circumstances. Most Christians and even many non-Christians can partially quote the scripture where Jesus tells the people around Him to turn the other cheek when your enemy strikes you, Matthew 5:39 & Luke 6:29.

Here in lies the biggest problem that seems to plague people and specifically Christians and has for centuries; the human tendency to partially remember verses which are taken out of context and then turned into doctrines. Whether the scriptures were taught in their fullness or taken out of context makes a huge difference. Not to mention the limited time people spend studying the Word of God for themselves. Which brings us to the second problem which is the ability to efficiently and accurately study the Word of God in…

View original post 2,422 more words

17 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, World affairs

%d bloggers like this: