Category Archives: Re-Blogs and Great Blogs

Nonsense

Try to get it!

My love isn’t nonsense

It was created before I was created

Money ..luxury..are not restricts…

We put the barriers ourselves..

I will surrender to my destiny

We both have roads to walk in

No time to shake in

We will walk until we meet in the middle

Both exhausted but content

Yes content

When God’s will is achieved

Humans can only accept…

🙏

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs

Shabbat shalom

The Most Almighty  Elohim asked us not to repeat endlessly words or prayer actions. He has given several examples of how we can pray and worship Him. For sure, He does not like it that we would pray to more than one person or god. He requires the full attention and honour, Him being the Bore, the Giver of life and Sustainer of everything. He appreciates it more when we are willing to come to Him with our own words and out of free will, loving to accept Him as the Only One True God.

++

Additional reading

 1. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God
 2. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #2 Purity
 3. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #3 Callers upon God
 4. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #13 Prayer #11 Name to be set apart
 5. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #14 Prayer #12 The other name
 6. Eight days of sprinkling lights

Matters of Interpretation

Image of synagogue at sundownRabbi Shimon said “When you pray, let not your prayer become routine, but let it be a sincere supplication for God’s mercy, as it says: ‘For He is gracious and merciful, endlessly patient, overflowing in love, and eager to forgive.’ And never condemn yourself as totally wicked.”From “Chapters of the Fathers” in Gates of Prayer, Chaim Stern, ed. (New York: Central Conference of American Rabbis, 1975), 20.

View original post

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Prayers, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

I am ungrateful – Czesław Niemen

Life often goes by faster than we can grip it.
Man often forgets his Creator, or does not want to know about Him, Who gives life and all beauty found around. Too often man wants to compare to others, who have gathered more money and success, though who did not always find that happiness they were looking for as well.

Too often man forgets he can not take anything with him into the grave, up to another life, because when man dies everything for him comes to an end. Then it will be too late to change roads or to get on the right track. Therefore, he better find the right track before, and chooses to follow the Right One, instead of the world.

Tylko fotografia

Day by day
As a rapid stream of time
It tightens the circle
My existence
Day by day
He runs away
Further
Further
My false desires
The weave falls

And around
Universe
Boundless, inconceivable
Infinite fertile garden
Eternal thought the Masterpiec!
I would like to respect heaven
Ground forehead to slope
But I am ungrateful
That imperfect …

Nonsense
They feed each other
Comic matters
Wrapped in a net
I am ashamed of these
Which is not ashamed
They forgot
That it is over
The graves will make us equal

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Social affairs, Welfare matters

Hoe Gaan We Dit Uitleggen – Jelmer Mommers (boekbespreking)

*

Om te herinneren:

 • Gebeurtenissen van historische betekenis + van buitengewoon belang voor de mensheid = komen zelden uit het niets + zelden onaangekondigd.
 • In alledaagse werkelijkheid hangt alles nauw met elkaar samen + acties van individuen die de waarheid gezamenlijk bepalen.
 • Met wetenschap van nu = nauwelijks nog objectief kijken naar vroegere figuren zoals bijv. de jonge man die een monsterlijke Führer zou gaan worden.
 • Nauwelijks te geloven dat Trump president van de Verenigde Staten zou kunnen worden <= vergeten te luisteren naar de signalen die er zijn. > Geert Mak zei dat Trump = resultaat van onze eigen fascinatie met narcisme > leider niet los zien van tijdsgeest.
 • Trump met een positieve boodschap opwarming van de Aarde durft +  kan ontkennen of bagatelliseren
 • dankzij Al Gore + David Attenborough + BBC ongemakkelijke waarheid > opwarming van de Aarde + desastreuze impact van klimaatverandering op de natuur zichtbaar.
 • Klimaatverandering = hot issue.
 • wetenschappelijke waarheid staat wereldwijd ter discussie omdat mensen het er gewoon niet mee eens zijn.
 • En ze komen er mee weg! Ik ben vast niet de enige die zich aan de huidige tijdsgeest irriteert, maar ik moest voor het lezen van dit boek erkennen dat ik zelf deelgenoot ben. Ook ik kende de mogelijke gevolgen en de schrijnende situatie onvoldoende.
 • Jelmer Mommers zou best eens een van de mensen kunnen zijn die een noodlot zien aankomen. Hij stelt: we gaan een hittetijd tegemoet. > kunnen alleen de schade nog beperken.
 • in 1850 waarschuwden de eerste mensen al dat we voorzichtig met de natuur moesten omgaan, dat er een balans is tussen alles wat leeft en dat we daar respect voor zouden moeten hebben.
 • vervuilers weten al decennia hoeveel schade ze aanrichten.
 • In de jaren ’60 van vorige eeuw wisten oliemaatschappijen dat ze schade toebrachten aan het milieu.
 • Mommers toont maar weer eens dat het probleem van CO₂ in de atmosfeer ons eeuwenlang zal blijven achtervolgen.
 • 2 scenario’s voor situatie in 2050: Extreme weersomstandigheden van nu zullen ieder jaar intensiveren. => Nederland > regenseizoen kennen. + optimistisch scenario > technologische ontwikkelingen
 • Mommers biedt mogelijke oplossingen + nieuw verhaal nodig => duidelijk “nee” tegen de huidige, gevaarlijke weg. => + kiezen voor “het groene toekomstverhaal”. = oplossing zodat politieke speelveld niet kan worden gekaapt door ontkenning.

Tonny Mollema

Gebeurtenissen van historische betekenis en van buitengewoon belang voor de mensheid, of het nou immense rampen zijn of taferelen van uitzonderlijk geluk, komen zelden uit het niets. Zelden komen ze onaangekondigd. Er is altijd wel iemand die het noodlot ziet aankomen, iemand met een vooruitziende blik, iemand die de signalen oppikt. Het vervelende is dat we, als mensheid, diegene vaak pas naderhand kunnen aanwijzen. Of misschien treffender: durven aanwijzen. Er zijn voorbeelden te over, de een wezenlijker dan de ander: de kernramp van Chernobyl, de Watersnoodramp, de zaak Armstrong, de opkomst van het nationaal socialisme en de daaropvolgende Holocaust. Pas na afloop, als het kwaad geschied is, kan het hele verhaal geschreven worden, is het opeens duidelijk wie goed was en wie als de geschiedenisboeken ingaat als de schuldige.

View original post 1,549 more words

1 Comment

Filed under Ecologische aangelegenheden, Geschiedenis, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

I just wanted to say that “Live life…

We Build Confidence through Inspiration & Motivation

I just wanted to say that “Live life to the fullest and do all you want to do. Regrets should not be part of your last moments here on earth. Because you can’t get a chance to fulfill your dreams for the second time.”

Successful life tips

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs

Believe me! Everything is Possible

Once on our way in life we are confronted with lots of things, of which some seem difficult to tackle or which are disturbing us.

All of us search for the better life and have their goal put on marvellous things we dream of. Many people think a good life and happiness lies in gathering wealth, but they are mistaken.
Many think they have to look for luck by others around them and think the world can offer them peace within. They do hope to achieve great success, and some even can do so but in the end do not feel very happy. Several who seem to have reached the top within themself do not feel really satisfied or fulfilled despite becoming a multi-millionaire or a star. Oh, so many go looking for luck and happiness too far away out.

Too many people do forget that answers should be found within themself, becoming self-aware and having the right spiritual goal.

It might not always easy to accept we failed in something. But we should come to understand we better learn from any failure and go on avoiding it in the future by not falling in the same trap or by not choosing the wrong direction.

Lots of people do not want to know they are created in the image of their Maker. The majority of the world population even does not want to accept such Eternal Spirit Being would exist. But if they would learn more about Him and read His Words, they would be able to find the most valuable Guide for life (in His given Word: the Bible). That century assembly of books gives enough wisdom to mankind to find the best way to live and shows the path to true happiness.

*

To remember

 • Failure =/= failure < > brings a lot of experience + maturity in our brain and mind set = > a way towards success.
 • willpower matters a lot
 • believe in yourself + never give up > you “can do it”.
 • Think Positive
 • Trust in Hard Work
 • Set your goal > set a milestone for yourself.  Every target and milestone has some requirements = think, find the story, model them, and then try to better them
 • empower your will power with greatness you have achieved in your life.

We Build Confidence through Inspiration & Motivation

Nothing is impossible, I mean to say that “Everything is Possible”.

Do you have dreams in your mind and do you work hard to achieve those Dreams?

Have you observed people around you in their daily life?

There are 75% of people we noticed that they are happy with their current status. They do not want to do something new in their lives. They even didn’t bother to think about something that is better than their current status.

Why? I asked Why? Let me tell you, it’s because they are so much comfortable in their current status. They don’t want their selves to get outside of their comfort zone. Keep in mind, YOU were born for a special purpose.

Everything is possible do something great
Success Stories

Read Success Stories: The history is full of success stories of success people. So many people are there, that start their business with nothing in their pockets, but before…

View original post 607 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

Straight roads can’t make you a good driver

Growing up we have to face different roads and more than once, need to make difficult choices which direction to take. That’s not always easy and sometimes we come to know much too late we took the wrong road.

Our path of life may be very bumpy and with a lot of difficult and even dangerous corners. Handling our own driving wheel we must learn from our experiences, but may never forget we can learn also from the experiences of others. Therefore, it is always also very important to have ear and eyes open for what others felt and did and to look back at historical facts.

Let us not only learn from own experiences but let us also from everything we can hear and see around us.

*

To remember

 • Life =/=  so easy >Every day facing new challenges + hardships => rarely a smooth + problem-free life.
 • always hurdles and difficulties in life +> making us stronger.
 • Life = challenge every passing day teaches us a new lesson.
 • Bumps in life, the problems, and challenges of life make us stronger to face every kind of situations.
 • Without these little hurdles, life would be meaningless for us.
 • Need to get out of your comfort zone + select a good milestone for your life.
 • Success requires to conquer many fields of difficulties.
 • For every problem in life, there is a solution
 • Difficulties in life make us learn that how much we are capable of facing those hard times in life.
 • After facing all challenges > feel proud of ourselves
 • Thoughts + fear in our mind > to tackle
 • Every day a new challenge to learn something new => will learn to live a life in a meaningful way.
 • Accept the challenges of life.
 • Always a positive + negative aspect of everything.
 • Negative parts of our lives teach us so many things that make us more sensible.
 • Hardships make us more mature to deal with the problems.

We Build Confidence through Inspiration & Motivation

Life is not so easy. Every day we face new challenges and hardships. A person rarely has a smooth and problem-free life. There are always hurdles and difficulties in life, which makes us stronger. And that is the real picture of life. If we always face easiness in life, we can never know the reality and pain of life. Life is like a challenge every passing day teaches us a new lesson. So if we don’t find any hardships, then we can’t get any real experience from life. Straight roads can’t make you a great driver. The bumps in life, the problems, and challenges of life make us stronger to face every kind of situations. Without these little hurdles, life would be meaningless for us.     

You need to get out of your comfort zone and select a good milestone for your life. Success doesn’t comes over night. We are required…

View original post 451 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

Which Way?

Knowing-Not-Anonymously

I choose to sit, for awhile, on this path….

No more answers or directions, Please!
I can’t not handle more disappointments in me
I don’t want reminded of just how alone I be
It’s not a sad story but just a reality

No regrets on a more solitary life lived
No regrets on doing her best to raise her kids
No regrets on the one’s she chance’d a deeper love to give
It was given and taught to some; a tragic gift bought to live

She has learned to want not & stop all talk
Be still, amongst her thoughts, nonstop
Learning beauty in listening w/no answer[s] to share
Needing not know the answers to any known whys to care

She’s done being a mother and even a lover
She’s done tending to other’s needs for hers to please
She’s wanting her time to do as she feels the need

View original post 90 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Health affairs, Lifestyle, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs

Measure of loneliness whilst time drags

Wen Autumn comes in the land lots of people seem to come to think about “Life and death”. Not only are there the many pagan festivals like Halloween, Samhain, Witches Night, All Saints, All Souls, and commemorative services for the many casualties of war.

Back in Wintertime, having the darkness falling earlier, people retreated in their house, after work, often feel more lonely and wonder also what they are doing in this world and why. For many this life seems a great big burden. They do not seem to be able to feel any joy in having to get up to go to work every day and not being appreciated for what they do.

Even when nature does not really die, for many it feels like dying. The leaves falls off, and we hear less singing of the birds. The different bugs and the animals “hide” whilst the colourful flowers “falls to rest”.  But for man it does not seem to offer a moment for rest. The opposite Autumn for most people comes after the moment of joy and rest, after the pleasant Summer holiday.

Now we are confronted with a time of reflection, having us wondering about life and death. Now we also want to fill up time with reading more and watching more television, willing to escape from daily business. For many the distraction does not seem enough to take away the feeling of loneliness, instead it pushes it more to the forefront.

20191016_180259

C.E. Pereira writes

The measure of loneliness.
The day drags on, slowly.
A long wait for night.
Time is mocking you.

Night doesn’t bring relief.
Sleep is but a dream.
Sixty seconds, a minute past.
You watch the hour hand.

Each second of time.
In slow motion, a split.
Is time stuck? Tell me.
No. Time is not stuck.

Time moves on, not me.
The pull of quicksand.
Time drags, time crawls.
Sinking into loneliness.

Happiness makes time fly.
Loneliness makes time crawl.
It is but an illusion we create.
Time is constant. Timeless.

{Time drags, time crawls C.E. Pereira – 16-10-2019}

+

Preceding

Just a thought for this month of Changing colours in Western Europe

What traditions/rituals/routines do you have for welcoming Autumn?

+++

Related

 1. Time.
 2. dum-de-dum and all that (28/Oct/19)
 3. And then it was Autumn 🍃🍂
 4. Oh,- the time just turned back a bit 😅
 5. Mother Earth
 6. Time off from road life
 7. Tethered Souls, A Darkish Poem for Monstrous Halloween
 8. Samhain and the NaNo Ninja Empath
 9. Witches and the White Mare
 10. Kids are dressing up as Boris Johnson for Halloween
 11. happy halloween showing how with parties at preschool children are already taken away from the holy days of God and connected or lured in  the pagan festivals to become part of this world instead of becoming part of the World of God
 12. Monday Poetry Prompt: Halloween
 13. Sharing God’s Light
 14. the loneliest year
 15. Entry #14 – Loneliness
 16. Poetry: Alone
 17. Kindness
 18. Love-Hate Relationship with Winter #Snow Time
 19. We Could Have Been Anything That We Wanted To Be
 20. Spending time with Others
 21. Just what I needed!
 22. Time and place…

3 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Social affairs, Spiritual affairs

I Walked A Mile

In our life we may encounter lots of pains and moments we would not like to encounter, but we have to carry them with us and live with them. Point is that we learn from those not so nice moments and that we can learn from those less pleasant experiences, so that Hard days may strengthen us.

awisewomansjourney

Autumn Wallpaper

I really like this simple but powerfully stated poem by Robert Browning Hamilton called “I Walked A Mile.”  It is only two stanzas but has a lot to say: 

“I walked a mile with Pleasure;
She chatted all the way
But left me none the wiser
For all she had to say.

I walked a mile with Sorrow;
And ne’er a word said she
But, oh! The things I learned from her,
When Sorrow walked with me.”

I completely agree with what he said in this poem for I have received many more blessings from Sorrow than ever I did from Pleasure!  Please share your thoughts with me on this poem!

View original post

3 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Poetry - Poems, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs