Category Archives: Re-Blogs and Great Blogs

We Are Loved

It is Jehovah God, the Creator of the universe Who had a Plan with His creation and shall fulfil it.

He accepted the sacrificial offering of His only begotten beloved son, Jesus Christ, the son of man and son of God. It is that human being born in Bethlehem which we should accept as the sent one from God, who put his own will aside to do the Will of God. By offering himself as a Lamb of God, he brought salvation unto mankind. His love for us was accepted by his heavenly Father Who by His love allowed grace coming over all people.

To remember:

 • God loves you + will never stop loving you.
 • We can’t earn God’s love
 • up to us to accept God’s love
 • time for us to take God at His Word
 • God wants to save sinners from their sins
 • God’s Word set you free
 • Heavenly Father desires to have relationship with His people
 • Jesus breaks bondage in our life.

Overcoming The Times

Whoever you are, Wherever you are from, No matter what you have done…I want to let you know that God loves you, and He will never stop loving you. Neither your accomplishments nor your failures, Your victories nor your defeats qualify you nor disqualify you from God’s love.

Let the truth of God’s Word set you free. When God looked at us, He doesn’t think paying with the most precious thing He had in all of eternity, that’s Jesus Christ, was too high a price for you and I. God displayed for all of creation and eternity, His immeasurable and untouchable love for us. This kind of love is hard to comprehend by the natural man. Afterall, prior to us accepting salvation we had no understanding of spiritual things. Yet even inspite of us doing mischievous things, God still loved us: And when we ask Him to save us, The…

View original post 877 more words

Leave a comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Welfare matters

Devotions by Christine Caine: Salt of the earth

Christine Caine looks in her devotion to Jesus who states that our role as Christians on the earth is a transformational one and that we are called the “salt of the earth”.

To remember

 • be personally transformed from the inside out.
 • the Church never created to remain insular = to be a caring, gracious, & inclusive community > our mandate = to love others = love ourselves.
 • Church (as God’s hands & feet on the earth) = called to operate in the realm for which she was created > a lost + broken world.
 • The Church = vehicle that God has created to fulfill his mission on the earth.
 • people =  object of this mission > found outside four walls of the church building. => “go into all the world and preach the gospel to every creature” (Mark 16:15).
 • not afford to simply do church on Sunday => church seven days a week.

 

From The Darkness Into The Light

Duration: 365 days

ReadMatthew 5:13

Jesus says that his followers are to be the salt that brings out the God-flavors of this earth.

SALT OF THE EARTH

Jesus clearly states that our role as Christians on the earth is a transformational one. We are called the “salt of the earth” and salt essentially does three things: It adds flavor, it preserves, and it heals. So our task is to bring flavor, preservation, and healing to the world around us. This is why it is imperative that we ourselves be personally transformed from the inside out. If we have not been changed, we cannot bring out the “God flavors” of this earth.

In the same way that salt was never designed to remain in the shaker, the Church was never created to remain insular. We are called to live from the inside out both personally and corporately. God’s love flows…

View original post 336 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Religious affairs

Gevangen in vrijwilligheid

In heel wat landen wordt het werk van vrijwilligers onderschat. Men moet ook beseffen dat heel wat werk indien het niet zou gedaan worden door mensen die zich vrijwillig en onbetaald inzetten, een heel kostelijke grap zou worden voor de maatschappij en zelfs nog meerdere mensen in problemen brengen dan er nu al zijn.

Groot gevaar is natuurlijk hoe ver men het laat komen bij en voor vrijwilligheid, want een staat of gemeenschap kan zich makkelijk van haar taken onttrekken met het besef dat het dan wel zou gedaan worden door vrijwilligers of naastenliefde hebbende burgers. En daar staat dan de deur open voor de profiteurs en groepen die genoeg geld hebben maar het niet willen uit geven, liever profiterend van hen die zij ‘naïevelingen’ noemen.

Onze welvaartsstaat moet beseffen dat iedereen haar verantwoordelijkheid moet nemen en dat iedereen naar werken hoort gerespecteerd en betaald te worden. Een eerlijke verdeling gaat armoede en uitsluiting vermijden en uiteindelijk de economie ten goede komen en de cultuur verrijken.

Ontmoetingen~Encounters

Ervaring als vrijwilliger werkt nieuwe Nederlanders bij sollicitaties juist tégen.

Gepubliceerd in de Volkskrant 4 januari 2021 door Razan Damlakhi & Esseline van de Sande

Je vrijwillig inzetten voor de samenleving is een groot goed in Nederland. Van nieuwkomers wordt dat ook verwacht. Maar hen betalen, zou veel beter zijn. Nederland is wereldwijd koploper in vrijwilligerswerk. Wat wordt vergeten is dat vrijwilligheid ongelijkheid in de hand werkt en vele getalenteerde personen aan het lijntje houdt. Vooral nieuwe Nederlanders worden uitgesloten door onze cultuur van vrijwilligheid.

Nederland is terecht trots op zijn vrijwilligers. Jarenlang onbetaald vrijwilligerswerk is vaak de solide basis van van een voordracht voor een stadsprijs of een koninklijk lintje. Er wordt wel gezegd dat vrijwilligers het cement van onze samenleving vormen. Het CBS berekende over 2017 dat bijna de helft van de Nederlanders boven de 15 jaar zich minimaal één keer per jaar vrijwillig inzet.

Uit onderzoek…

View original post 659 more words

Leave a comment

Filed under Economische aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Thuis

Onderweg dit bedenkseltje tegen gekomen dat werd opgeroepen door een scheurblaadje. Maar zo moet elke dag een nieuw blaadje zijn op onze levensloop kalender, waar wij alle dagen er aan moeten herinnerd worden Wie dit alles ons gegeven heeft en hoe wij ons hier in zijn universum willen gedragen.

Laat ons hopen dat meerdere mensen zich zullen keren om in Zijn wereld te mogen vertoeven en samen Hem te prijzen voor alles wat Hij voor ons doet.

verweven

God bezoekt ons vaak, maar meestal zijn we niet thuis

Visje

Ik doe al jaren met dezelfde maandkalender van Visje. Ik weet best dat de weken en dagen niet meer overeenkomen met de werkelijkheid, maar de spreuken die elke maand opnieuw voorbijkomen zetten me toch steeds weer aan het denken.Zo ook de spreuk voor deze maand die me tijdens de eerste keer lezen vooral aan het lachen maakte.

Meestal zijn we niet thuis. Nou God, ik geloof dat U ons nu juist precies hebt waar U ons hebben wil: thuis. We kunnen niet veel anders. Normaal gesproken trekken we er maar al te graag op uit, maar nu zitten we noodgedwongen de hele dag binnen. Wanneer komt U op bezoek?

Waar we hem eerst probeerden te ontlopen door telkens weer nieuwe afspraken in te plannen, smachten we nu juist naar Zijn aanwezigheid. Kom alstublieft op bezoek!

We worden geconfronteerd…

View original post 183 more words

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden

2020 Talking Points – Stuck with polemics, histrionics, and ad hominem denunciation

Continually the world turns around and time goes on. But it will not go on for ever with man being able to bring bad things to others.
There shall come a time that with a roar and fire, believers and non-believers still alive shall come to see the beginning of the Day of the Lord. The Great Tribulation will come bringing great sufferings, but it shall bring us our waiting to an end, making our hope coming into fulfilment, Jesus, the Prince of Peace and the great Reconciler of humanity with the Creator, coming back to judge the living and the dead, to allow the righteous to enter the gates of God’s Kingdom to live there forever without pain or sorrows.

*

The retired High School teacher and an ordained Christian minister in Ontario, Canada, Vincent finds that

No one who has lived through and is old enough to remember it will forget 2020 – the “Plague Year” of a century. We tend to forget that there have been many plague years in human history, and many far worse both in absolute numbers of victims and in proportion. {2020-2021 and Hope}

He was not without hope as we ended 2020 and began 2021 and writes:

Even in dark times like 2020, and there have been many much darker in many ways over the centuries, the Creator has not departed. He remains anchored among us through the presence of a living Redeemer, a presence shared far and wide wherever those who know Him bring His light. {2020-2021 and Hope}

He is also aware that we might be coming closer to the prophesised days of the end.

It may prove true that we are quite close to or even in the last, Last Days and on the verge of the Great Tribulation. I am aware that quite a few believe that we are now seeing such signs, and they may be right. My generation thought this back in 1973. People thought it in World War 1, and in WW2 called Hitler the Antichrist.

World.V.You

Like many I know, I have been paying less attention to the swirling morass of the news these days. Most of it is glum and discouraging anyway, and, here in the “Great White North”, summer is all too brief to waste on keeping up with the latest blasts in the present mockery of “discussion and dialogue” in uber-confused Western culture. Besides, between true news (??) and the boundless volume of the less reliable variety, it is often hard to draw a firm line in the midst of all the spin and vehement opinion masquerading as considered point of view.

Everyone has a point of view, of course. But the problem is that it is now uncommon to find any serious attempt to talk about an issue. Most of what passes for commentary consists of dismissing the writer-commentator’s submission as mere strong bias or even some sort of incipient “Communism”…

View original post 1,355 more words

Leave a comment

Filed under Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, World affairs

Facts: Why they matter and how to check them

In the age that the majority of the younger generation does not want to spend time to read serious in-depth articles and only has an eye for eye-catching titles or just some short notices on social media and likes to do cherry-picking of short reviews of sayings without fact checking, our world needs to keep offering more details and research journalism as well profound scientific research.

As it has been always, mankind has to keep doing self-introspection as well as investigating all the information which comes unto him or her.

Living in the golden age of misinformation it is up to reasonable figures to put things right and to dare to speak up when it is going in the wrong direction.

In the United States of America too many allowed too often some people claiming that there were “alternative facts” and “fake news”. By not reacting against the false accusations the 45th President of the United States of America continually could spread certain ungrounded ideas and succeed his brainwashing. It was then only a little step to fulfil his “State Terrorism” and bring people to storm the symbol of democracy, the Capitol. The dignity and fate of American democracy will now largely depend on how politicians will deal in the next few days with that president’s call to go to the Capitol and claim their rights.

We can wonder how many noticed and were willing to react on the way Donald Trump showed no respect at all for ethics and human values, and how he disintegrated every rule of public and political decorum and conventional wisdom.
What happened on January 6th was the result of too many people having been silent and letting it happen.

The U.S.A. should now receive its Wake-up call and come to see what a similar act happened as in 1938. D. Trump managed to get his followers to break many glasses and to enter the house where Trump wants to be the boss or having all power. Here in Europe we only can hope more people in the States shall come to see that D. Trump is of the same calibre as the one who instigated the Kristallnacht or the Night of Broken Glass, also called the November Pogrom(s) in Germany. It is a fact that the four years of Trump and his call to the people is just a prelude to worse things to come if we allow it to continue.

It is high time enough people will stand up and shall come to open the eyes of the many blinded people and making them receptive to facts they were previously ignorant but also many blindly dismissing them as “fake news.”

*

To remember

 • Many people = living in an alternative reality > everything that agrees with them = true, + anything that disagrees with them = biased, fake news or “just an opinion.”
 • fact checking = to boil down to, “from a source I like => true, +  if from a source I don’t like => false,” ==> extremely faulty & dangerous dichotomy.
 • all prone to cognitive traps & biases
 • Scepticism = skill to be practiced + requires training
 • fact = objective statement of reality > inherently apolitical
 • opinion = subjective perception of reality based on individual views, beliefs & preferences.
 • flawed thinking = pervades science denialism
 • veracity of a politician’s statements & reported actions matter > People are impacted by things politicians do & say
 • search & look for a broad range of sources
 • Many view fact checking as an exercise to find sources that agree with them, but = opposite of how it should work.
 • fact check = look for primary + well-respected secondary quality of source + verifiable information + agreement among sources
 • objective ways to evaluate whether or not a source is biased
 • look at evidence presented > verify & compare

+

Preceding

Shall the American again being put to the test

Yup

The Weight of History

He Becomes a Fool Through His Endless Desire

Francis Fukuyama and ‘The End of History?’

The one that exploded the great American story that lay beneath it

The Trump clan declares itself a Kennedy-like dynasty

So-called own sacred values under threat

U.S.A. Investment in a demagogue

Dear Mr. President

++

Additional reading

 1. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo
 2. The clean sweeper of the whole caboodle
 3. At the closing hours of 2016 #1 Looking down at terror
 4. In denial, Donald Trump continues to insist that nothing serious is at hand and everything is in control
 5. A president daring to use the Bible for underlining his hate speech
 6. Trump going over the top bringing a blasphemous act
 7. The Hero of the greatest …. failures
 8. Hollowness of democracy
 9. A new decade, To open the eyes to get a right view
 10. 2020 in view #1 The 45th president of the U.S.A.
 11. 2020 in view #2 The 45th president of the U.S.A. not willing to go
 12. Stress-test for democracy #1 Storming of the Capitol in Washington
 13. Stress-test for democracy #2 A coup d’etat with bloodshed
 14. The death knell of an Empire
 15. 💬 Misquotation Pandemic and Disinformation Polemic: 🧠 Mind Pollution by Viral Falsity 

+++

Related articles

 1. It Was Hate
 2. Donald Trump’s Impeachment
 3. Big Tech pauses political issues after the Capitol uprising
 4. The 147 Republicans That Still Objected To The Election Results After The Capitol Attack
 5. Systemic Failure: Trump Was Right About the Deep State
 6. High school teachers, students learn from Capitol breach
 7. What is Malignant Narcissism?
 8. ‘Ruling Class’ Trump-Doubters Still Don’t Get It. And They’ll Pay A Price
 9. Ep 69: Coup The New Year
 10. Capitol, Legacy of Trumpism and China
 11. Ep 70: Crisis at the Capitol, Crisis in the Church
 12. So you want to impeach president Trump …. again
 13. How big tech companies reacted to the Capitol storm.
 14. Trying to make sense of it all
 15. Jake Angeli Brings to Light the Hatred of Whites Pervasive in America
 16. Don’t mistake an assumption for a fact
 17. Facts aren’t political (or religious)
 18. The fallacy fallacy: Reject the argument not the conclusion

The Logic of Science

We seem to be living in the golden age of misinformation, and while cognitive biases and motivated reasoning have always existed, they seem to have reached epidemic levels in recent years, with attacks on the very nature of facts coming from the highest offices in the land (the phrases “alternative facts” and “fake news” come to mind). Many people seem to be living in an alternative reality where everything that agrees with them is true, and anything that disagrees with them is biased, fake news or “just an opinion.” Indeed, I have frequently encountered an open disdain for facts and those who check them. For many people, fact checking seems to boil down to, “if it came from a source I like, then it is true, and if it came from a source I don’t like, then it is false,” but that is an extremely faulty and dangerous dichotomy. So…

View original post 3,616 more words

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Headlines - News, History, Juridical matters, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Let’s change

 

THE SEMPILL THINGS

The worst year yet? A lot of people would say so: “I’m glad to leave 2020 behind”, or “F*ck you 2020”, or whatever the trending caption of the moment is. 2020 has been a difficult year, but without it we wouldn’t be where are now. It’s shaken up all of us. And sometimes we need a shake-up. 2020 changed be me for the better in many ways –some good things, some great things, and some painful things that I wish would have panned out in a different way. I haven’t even come to the pandemic thing yet.

I’m hopeful for 2021, just as hopeful as I was at the start of last year. 2020 delivered in many ways and I’m pushing for ’21 to do the same. The attitude of wishing last year to go to hell is beyond me; the shift from one day to another makes no difference……

View original post 291 more words

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs

Happy New Year. SIGH.

Being chained for some more months we should be happy when we are still not infected by that terrible disease. Though we shall still have to be on the safe side, avoiding contact with too many people.

When staying in our little bubble, what do we want more. Today there are so many technological wonders that can bring people from all over the world to our doorstep.

We have the facility to be in contact with so many people all over the world and can share our thoughts with them. But we now have also much more time to read books and to watch films on our small or big screen.

So, let’s enjoy the life that we are privileged to have!

Coronavirus Diaries

It’s January 2021. We are way into the future and China has unleashed a whole load of hell into the world with Covid-19. We’re all still social distancing like mad, washing our hands, wearing masks, going nowhere, doing nothing, getting fat and lonely. No holidays, no hugs with friends, no eating in restaurants or going out dancing. We’re not even popping out for a cup of tea in a café. It’s a shitty life and I don’t see how it can change any time soon what with the new, ultra-transmissible mutation of the virus in rampant circulation.

But there is hope. Vaccines are being given. Snowdrop shoots are peeping out of the muddy grass, and I’ve bought a new armchair and sofa bed on a 0% finance deal from DFS. You’ve got to take happiness where you can get it. Plus:-

 • The children are healthy
 • I am healthy
 • We have…

View original post 52 more words

Leave a comment

Filed under Announcement, Being and Feeling, Health affairs, Lifestyle, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

Grenzeloze Hopeloosheid

Vast en zeker kende het Coronavirus geen grenzen, maar ook heel wat mensen konden geen grenzen trekken voor hun gedrag en veroorloofden het zich om zo maar grenzen op alle gebieden te overkruisen, in plaats zich aan de corona-maatregelen te houden.

Waldstream's Blog

Grenzen zijn er om doorbroken te worden. Bejubeld werd de atleet die in een geensceneerde run de marathon binnen twee uur wist af te leggen, en we wachten op de schaatster die de 500 meter onder de volgende seconede kan af raffelen.

Grenzen van landen zijn er om verdedigd te worden. Je hoort binnen of buiten en daar moet je je aan houden. En wie binnen zit zal er alles aan doen om een ander buiten te houden, natuurlijk met argumenten die je een goed gevoel geven.

Voor wapens en geld zijn die grenzen geen probleem. Wapens leveren een geldstroom op. Het geld gaat van het ene omgrensde gebied naar het andere en gaanderweg vermeerderd dat geld.

Wapens leveren ook een mensen stroom op, en die wordt handig tegen gehouden door die grens. En die wapens. Een grens die desnoods verdedigd wordt. Met allerlei woorden, allerlei middelen. En die wapens.

View original post 393 more words

Leave a comment

Filed under Economische aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Wereld aangelegenheden

#Omens&Symbols . . . Letting 2020 out

Let 2020 be carried away by strong winds bringing it out of our stratosphere.

New Year’s Eve…a blessing for all of us who await the light this night..whether that be the bright light of fireworks (televised only!), the still light of prayer, the inner light of hope, the new light of dawn… {Text https://www.facebook.com/1567391160191012/posts/2925267964403318/}

Purplerays

View original post

2 Comments

Filed under Lifestyle, Positive thoughts, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters