Support – Steun

Raise Your Helping Hand

We are a non-profit organization, we are looking forward to a peaceful world by helping each other to join hands together to bring a better future for all children and for all living beings on this planet.

*

Wij zijn een non-profitorganisatie, we kijken uit naar een vreedzame wereld door elkaar te helpen de handen ineen te slaan om een ​​betere toekomst voor alle kinderen en alle levende wezens op deze planeet te brengen.

How You Can Help

Send Donation

Giving online has never been more secure, convenient or hassle-free with our one-click donation. We also do accept standard cash and check donations at all of our locations.

*

Wij zijn een non-profitorganisatie, we kijken uit naar een vreedzame wereld door elkaar te helpen de handen ineen te slaan om een ​​betere toekomst voor alle kinderen en alle levende wezens op deze planeet te brengen.

Become a Volunteer

You can get involved today by becoming a Volunteer. Sign up and you will be joining a group of change-makers, a network strong enough to impact positive change in the lives of those in need.

*

U kunt vandaag meedoen door vrijwilliger te worden. Meld je aan en je wordt lid van een groep veranderaars, een netwerk dat sterk genoeg is om een ​​positieve verandering in het leven van behoeftigden teweeg te brengen.

Give Scholarship

Your gift will help equip children and adults in need with necessary resources, training and education while offering the promise of a brighter future. You can make a difference today by signing up.

*

Uw gift helpt kinderen en volwassenen in nood te voorzien van de nodige middelen, training en onderwijs en biedt tegelijkertijd de belofte van een betere toekomst. U kunt vandaag het verschil maken door u aan te melden.

Become a Volunteer

With the aim of helping as many people as possible, we always lack enthusiastic volunteers. Please contact us for more info.