Support – Steun

Raise Your Helping Hand

We are a non-profit organization, we are looking forward to a peaceful world by helping each other to join hands together to bring a better future for all children and for all living beings on this planet.

*

Wij zijn een non-profitorganisatie, we kijken uit naar een vreedzame wereld door elkaar te helpen de handen ineen te slaan om een ​​betere toekomst voor alle kinderen en alle levende wezens op deze planeet te brengen.

How You Can Help

Send Donation

Giving online has never been more secure, convenient or hassle-free with our one-click donation. We also do accept standard cash and check donations at all of our locations.

*

Wij zijn een non-profitorganisatie, we kijken uit naar een vreedzame wereld door elkaar te helpen de handen ineen te slaan om een ​​betere toekomst voor alle kinderen en alle levende wezens op deze planeet te brengen.

Become a Volunteer

You can get involved today by becoming a Volunteer. Sign up and you will be joining a group of change-makers, a network strong enough to impact positive change in the lives of those in need.

*

U kunt vandaag meedoen door vrijwilliger te worden. Meld je aan en je wordt lid van een groep veranderaars, een netwerk dat sterk genoeg is om een ​​positieve verandering in het leven van behoeftigden teweeg te brengen.

Give Scholarship

Your gift will help equip children and adults in need with necessary resources, training and education while offering the promise of a brighter future. You can make a difference today by signing up.

*

Uw gift helpt kinderen en volwassenen in nood te voorzien van de nodige middelen, training en onderwijs en biedt tegelijkertijd de belofte van een betere toekomst. U kunt vandaag het verschil maken door u aan te melden.

Become a Volunteer

With the aim of helping as many people as possible, we always lack enthusiastic volunteers. Please contact us for more info.

To contact us, it is best to comment directly on a page or article.

Wordt een vrijwilliger

Met als doel zoveel mogelijk mensen te helpen, hebben we altijd een tekort aan enthousiaste vrijwilligers.

Ook u wordt vriendelijk uitgenodigd om artikelen  bij te dragen. Er zijn heel wat onderwerpen die hier de aandacht mogen krijgen en wij geloven dat u gerust ook wel wat te vertellen heeft dat anderen kan aanbelangen.

Neem contact met ons op voor meer info.

Contacteer ons

Om contact met ons op te nemen kunt u het beste direct reageren op een pagina of artikel.

 

 

Financial contributions are also welcome, because to accomplish all this work and put it on the net involves a lot of costs.

Financiële bijdragen zijn ook welkom, want om al dit werk te verwezenlijken en op het net te plaatsen zijn er heel wat kosten mee gemoeid.

Bankaccount: Giro: BE37 9730 6618 2528
BIC: ARSPBE22
With mention: support websites