Tag Archives: Israel

Regelmatig keek men uit naar een einde van de coronacrisis

Wie had er ooit gedacht dat de gehele wereld zo in de ban zou genomen worden door een virus?

In 2019 verspreide het virus zo ongelofelijk snel dat geen enkel land er in sloeg om het kwalijk beestje buiten haar grenzen te houden.

Sem Jansen van ITHINK keek naar de kaart die in het artikel van dagblad Trouw was gepubliceerd, en zag dat de vaccinatie volgens hem tijdig was begonnen in alle Europese landen, met uitzondering van Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Albanië, Noord-Macedonië, Albanië, Oekraïne en Nederland. Terecht stelde hij de vraag:

Waarom staat ons land met een sterke economie en een ontwikkeld gezondheidszorgsysteem tussen deze arme landen? Waarom werden de prioriteiten in de Europese Unie op deze manier bepaald en waarom werd ons kleine land pas aan het einde meegenomen? Zou Nederland als rijk land met een goed functionerende gezondheidszorg niet voorop moeten lopen? {Waarom is het coronabeleid in Nederland een mislukking?}

Maar het lag niet aan de Europese Unie, maar wel aan het Nederlands beleid en de eigenzinnigheid plus egoïstische houding van een heel groep Nederlanders die vonden dat een vaccinatie, mondmaskers en sociale afstand een inbreuk op hun vrijheid zou zijn.

Toen het bovenstaande artikel werd geschreven viel het al op dat de weerstand tegen vaccinaties  goed zichtbaar was, in dat veertig procent van de Nederlandse bevolking zich volgens diverse enquêtes niet tegen COVID-19 wil laten vaccineren. De anti-vaccinatie lui brachten allerlei valse berichten in de wereld en beweerden dat er al gevallen bekend waren waarbij mensen zogezegd stierven nadat het vaccin van Pfizer werd ingespoten. Hierbij keken zij niet naar de achterliggende gronden waarom die personen wel zouden zijn overleden, ook indien er geen corona vaccin zou gegeven zijn.

Uiterst rechts in Nederland deed er alles aan om de anti-vacers voor hen te winnen om zo ook een scheiding van Nederland uit de Europese Unie te verkrijgen. Geert Wilders verzocht nogmaals voor een Nexit. Hij sloeg er in veel Nederlanders te doen geloven:

Als ons land onafhankelijk kan worden van de Europese Unie, of in ieder geval een beleid in deze richting kan voeren na de verkiezingen in maart, zal er hoogstwaarschijnlijk veel ten goede in ons leven veranderen. {Waarom is het coronabeleid in Nederland een mislukking?}

Anderen hoopten al in mei klaar te zijn met de hele zaak en vrijheid te zien voor iedereen, als de vaccinatie goed en wel op gang zouden komen.

Want in mei gaat natuurlijk alles weer open. De maand van de bevrijding. Toch meneer de president? Want zeg nou zelf, u bent er toch ook klaar mee? {Wanneer vechten zinloos lijkt.}

De Belgische regering deed de mensen graag geloven dat in Vlaanderen alles naar wens verliep, al hoewel dat het erbarmelijk traag verliep en bepaalde groeperingen er in slaagden massa’s mensen op de been te krijgen om te protesteren tegen de corona maatregelen en vaccinaties. Bij die bijeenkomsten vernietigden zij ook de mooie natuur rond Ter Kameren. Zij die opriepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid konden hun slag gedeeltelijk slaan en verkregen aanwinst naargelang de covid periode langer begon te duren. In plaats dat mensen zouden inzien dat hoe vlugger iedereen gevaccineerd zou zijn, hoe vlugger dat wij terug meer vrijheden zouden hebben.

Opvallend in Nederland is dat heel wat conservatieve christenen zich verzetten tegen vaccinatieschema’s omdat zij vinden dat alles moet verlopen zoals God het wil. Erg genoeg zijn er dan ook heel wat Nederlandse kerken die hun deuren langer open hebben gehouden voor hun gemeenschap dan echt gezond was. Hans Maat zag er geen graten in om kerkgemeenschappen verder samen te laten komen. Volgens hem waren de Nederlandse burgers wel braaf genoeg en vond hij dat ze de maatregelen heel zorgvuldig navolgden. Vanuit België hadden wij echter niet de indruk. Ook riep hij de mensen op om te

” blijven proberen om de maximale ruimte te benutten die ons gegeven is om kerk te kunnen zijn.”

Nederland was een van de drie Europese landen waar sommigen dachten verder immuniteit op te bouwen door alles zijn gang te laten gaan. Ook in België konden wij momenten vinden waarbij bepaalde mensen op straat kwamen in de avond om te applaudisseren voor de zorgverstrekkers, terwijl ze de rest van de dag zich niets aantrokken van de coronamaatregelen en er zelfs tegen in gingen.

Velen zagen niet in welk een leed er werd bezorgd aan mensen met auto-immuunziekten en aan diegenen die normaal operaties moesten ondergaan die nu moesten worden uitgesteld omdat er geen plaats in de intensieve zorgen was omdat coronapatiënten die innamen en zorg opeisten.

Zulk een spuitje, waarvan weinig te voelen is, zou zo veel mensen uit het ziekenhuis kunnen houden en dan zouden er meer kunnen schrijven of zeggen:

Voor mensen die zich op het snijpunt bevinden van hypochondrie, berusting en het ontbreken van een medisch dossier, is zo’n vaccinatie een buitenkans. Dan loop je daar naar buiten, meteen het zonnetje los op je bolletje, in een boom zingt een kwikstaartje ‘korte broek! korte broek!’, om je heen louter glimlachende lieden, en het enige wat bij jou opkomt, is: voel ik iets? Je stapt in je auto en rijdt naar huis, raampje naar beneden, de radio neuriet, en het enige wat bij jou opkomt, is: voel ik iets? En zo gaat dat maar door. Je werkt en rommelt, en kookt en eet, en wast en plast, en ruimt op en gaat — eindelijk — onderuit op de bank, en het enige wat bij jou opkomt, is: voel ik iets?

Niks.

Je maakt je danig zorgen. Je voelt niks — er zal toch niks zijn, zeker? Want zo gaat het immers meestal: je voelt niks, en bàm!, je bent dood. Of erger.

En dan, na urenlange kwellingen, komt eindelijk de verlossing: een piepklein pijntje in je schouder. Dankbaar zijg je neder. Gelukkig heb je geen kunstschouders. {Schouders}

Verder zijn er mensen die vinden dat er een voortdurende ontkenning is door de WHO, volksgezondheidsinstanties en regeringen van wetenschappelijk gefundeerd bewijs over hoe de nu al rampzalige wereldwijde en individuele gevolgen van deze pandemie kunnen worden beperkt. Terwijl een aantal artsen nu hun uiterste best doet om de zeer succesvolle vroegtijdige behandeling met multidrugs breed toegankelijk te maken, denken zij hun steentje bij te dragen aan het analyseren van de epidemiologische en gezondheidsgevolgen van de lopende massale vaccinatiecampagnes en willen zij – in zogenaamde transparantie – hun inzichten met het bredere publiek delen. Volgens hen weten al te goed weten verschillende wetenschappers die de evolutiebiologie en de genetische/ moleculaire epidemiologie van deze pandemie bestuderen, dat deze pandemie nog helemaal niet voorbij is en dat het wereldwijde gezondheidsrisico dat varianten met zich meebrengen zeer aanzienlijk is. Zij stellen dan ook de vraag

Waarom zwijgen zij dan? {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Zij vinden dat:

Het uitvoeren van een massaal vaccinatie-experiment op wereldschaal zonder inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan virale ontsnapping aan door vaccinatie gemedieerde selectiedruk is niet alleen een kolossale wetenschappelijke blunder, maar in de eerste plaats volstrekt onverantwoord vanuit het oogpunt van individuele en volksgezondheidsethiek. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

 

Wij moeten inzien dat

Als massavaccinatie de gevaccineerde bevolking in staat stelt S-gerichte immuunselectiedruk uit te oefenen, moet de waarschijnlijkheid dat de huidige Covid-19-vaccins de pandemie onder controle kunnen houden, ernstig in twijfel worden getrokken, aangezien reeds is aangetoond dat de adaptieve evolutie van Sars-CoV-2-varianten samenvalt met epidemische opflakkeringen in verschillende delen van de wereld. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Zij die boven de 65 zijn in België krijgen een van dezer dagen een uitnodiging voor hun 3de spuitje. Benieuwd te zien hoe Nederlanders en Fransen op zulk een uitnodiging zullen kijken.

Aangezien bekend is dat sommige bronnen van selectieve druk op populatieniveau vatbaar zijn voor menselijke interventie, is er dringend behoefte aan systematische genoomsequencing van circulerende varianten bij gevaccineerden, aangezien dit ons ondubbelzinnig bewijs zou opleveren over de vraag of massale vaccinatiecampagnes een populatie in staat stellen immuungemedieerde selectieve druk uit te oefenen op kritieke functionele kenmerken van Sars-CoV-2, zoals virulentie, overdraagbaarheid en nAb-resistentie. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Sommigen vinden ook dat

Resistentie tegen Covid-19-vaccins zal de infectiedruk alleen maar verhogen en daardoor de kans vergroten dat niet-gevaccineerde personen de ziekte van Covid-19 oplopen. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Men mag dan niet vergeten dat indien heel de bevolking zou gevaccineerd zijn er een duidelijke barrière is voor de ziekte om zich verder te verspreiden en als er dan nog varianten zouden optreden dat deze dan misschien zullen moeten erkend worden als aanverwanten van andere jaarlijkse virussen.

Ondertussen moet men vaststellen dat het alsmaar duidelijker wordt dat er zo langzamerhand een tweedeling in de samenleving is naar aanleiding van het vaccinatie-debat dat op z’n minst zorgwekkend te noemen is. In Nederland en in de omringende Europese landen.

Zo merken wij dat er personen zijn die zich verzetten tegen het indirect verplichten en de sociale dwang en drang die er momenteel wordt uitgeoefend op ongevaccineerden. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}
Een rebellerende Nederlandse blogger schrijft:

Politici en IC-hoofden die beweren dat besmettingen met tienduizenden zullen oplopen als die minderheid niet geprikt wordt en beperkende maatregelen worden opgeheven. De honderden nieuwe ziekenhuisopnames waartoe dat zal leiden. De nieuwe varianten die er zullen komen. De vrijheidsbeperkende maatregelen die zullen moeten voortduren. Het beschuldigende vingertje zwaaiend naar de ongevaccineerde minderheid. Iedere dag kun je in de mainstream en social media lezen over de zelfzuchtigheid en het egoïsme van deze groep mensen. Onbeschaamde shaming and blaming. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Die blogger wijst er op dat men het maar al te gemakkelijk neemt.

Zo makkelijk gaat dat dus: uitsluiting. Als ik iets mag noemen wat deze pandemie pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, is dat we wel heel gemakkelijk in staat zijn tot uitsluiting van de ander. Het gemak waarbij we het recht van de ander aan de kant schuiven, voorspelt weinig goeds. Het begon allemaal hoopvol: “We doen het samen.” Dit gevoel van verbondenheid heeft niet erg lang mogen duren. Nee, liever scheren we alle niet-gevaccineerden over één kam, labelen we ze als wappies, anti-vaxxers, complotdenkers, spiris, extreem rechts aanhangers, niet bijster intelligente mensen en laag opgeleiden. Kortom: we kijken neer op de ongevaccineerde minderheid en praten neerbuigend over ze. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Terwijl Ondertussen hebben Israel en Frankrijk het middel gevonden om meer druk op de bevolking te leggen om zich te laten vaccineren. Het Covid pasje of Covid Safe Ticket moet daar soelaas brengen en meer menden doen rennen naar het vaccinatiecentrum. Bij meerderen roept zulk een paje wel frustratie op.

Honderdduizenden Fransen zijn de afgelopen weken de barricaden opgegaan om tegen de pass sanitaire te protesteren, zonder resultaat. De Franse overheid heeft het coronabewijs binnen no time tot beleid gemaakt, in navolging van Israël, waar al wat langer een ‘groen paspoort’ bestaat, het document dat je als gevaccineerde toegang verleent tot het openbare leven. Hiermee is het coronapaspoort een middel geworden om drang uit te oefenen op ongevaccineerden. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Men kan ter discussie voeren hoe ver men mag gaan om iets op te dringen aan een ander.

Het overgaan tot vaccinatie is een afweging die ieder mens voor zichzelf in vrijheid dient te maken. Drang, ook indirect, hoort hier niet thuis. Het is ongrondwettelijk. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Wat  er verder zal gebeuren en welke beslissing de politici zullen durven nemen zal een beeld kunnen geven van hoe moedig die politiekers willen zijn en hoe een bevolking er tegenover zal staan om een algemene bescherming al of niet toe te laten.

+

Voorgaande

Al of niet corona-vaccinatie verplichten

++

Aanvullend

 1. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 2. Sterker uit de coronacrisis komen
 3. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 4. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 5. Vdeodagboek van Vlaamse Artsen zonder Grenzen verpleegster Line
 6. Corona – steden – groen & omgang met onszelf en de natuur
 7. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 8. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 9. Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording
 10. “Laat Ons Aanbidden” evenment in Kampen in coronatijd
 11. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking
 12. Kerkgebeuren voor 2020
 13. Zijn we door een rottig virus onverhoeds in het paradijs beland?
 14. Over gaan tot een juiste focus
 15. Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie
 16. Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering
 17. Rituelen en en tradities belangrijker dan intiem geloofsgevoelen
 18. Religiestress en corona maatregelen
 19. Coronacrisis en Hand van God
 20. Nederland vraagt bijstand uit het buitenland
 21. Corona tijd, slechte, goede en betere tijden
 22. Moeten kerken zich beperken tot online diensten?
 23. Hans Maat roept onwijs mensen op om samen te komen
 24. Kaap van 100 000 Covid-doden in Verenigd Koninkrijk overschreden
 25. De mensen achter de coronaprotesten
 26. Crimineel ontoelaatbaar geweld door Nederlandse jongeren

+++

Gerelateerd

 1. Aangepaste Coronamaatregelen en vakantietijd
 2. Hokjes en Labels: de Intolerantiepandemie
 3. Le monde reviendra à la normale car Covid-19 prendra fin dans un an, déclare le chef de Pfizer
 4. Terça-feira: 1,7 mil novos casos
 5. Bélgica estrena un certificado llamado “Covid Safe Ticket” para acceder a grandes eventos
 6. NHS COVID pass fraud and other scam warnings
 7. A third of unvaccinated workers would rather get jabs than lose their jobs
 8. The Covid Vaccination Struggle and “Market Forces”
 9. Who Has to Die? The Question of the Right to Live with Covid-19
 10. Researchers Explain How Nanomaterial Aids Antibody Response, Study It as Antibody Factory
 11. We Made It To Denmark, Finally!

1 Comment

Filed under Educatieve aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Vragen van lezers

At UN, Abbas Gives Israel One-year Ultimatum

Haaretz, September 24, 2021

President Mahmoud Abbas used his UN General Assembly address on Friday to warn that the Palestinian Authority would reverse its recognition of the 1967 borders and push to press charges against Israel in the International Criminal Court if the country did not withdraw from the West Bank, Gaza Strip and East Jerusalem within one year.
In his pre-recorded speech, Abbas said that he is

“ready to work throughout this year on the delineation of borders and solving all final status issues under the auspices of the international Quartet and in accordance with United Nations resolutions. If this is not achieved, why maintain recognition of Israel based on the 1967 borders?”

Referring to the Oslo Agreement, Abbas said Palestinians

“remained committed to all of its elements to this day,”

whereas

“Israel has not honoured its obligations under the signed agreements and has evaded participating in peace initiatives and instead pursued its expansionist, colonial enterprise, destroying the prospect of a political settlement based on the two-state solution.”

Andy Walton in his Weekly World Watch comments:

Back in 1993 the Oslo accords were signed between Israel and the PLO. The accords created a Palestinian Authority (PA) who would have limited self governance in the West Bank and Gaza Strip. The accords did not create a Palestinian State – but left sensitive issues such as state borders, Jerusalem etc to be decided in further agreements. In return the PLO recognised Israel’s right to exist inside the borders created in 1967. But now the leader of the PA has issued an ultimatum of one year to sort out the issues of the borders and Jerusalem. And if they are not sorted they will cease to recognise Israel’s right to exist – which could lead to the initial inner ring war.

Bible quote:

They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones. They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.  For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee. (Psalm 83:3-5)

Leave a comment

Filed under Headlines - News, World affairs

Iran’s days of setting Middle East on fire are over

Israel will no longer allow Iran to continue its aggression with impunity, Prime Minister Naftali Bennett warned on a visit to the IDF Northern Command on Tuesday.

“Iran already knows the price that we exact when someone threatens our security,”

he said.

“The Iranians need to understand that it is impossible to sit peacefully in Tehran and from there ignite the entire Middle East. That is over.”

The prime minister spoke of Israeli efforts to bring the international community to its side against Iran, including sharing the intelligence information showing Iran was the perpetrator, but said that

“we also know how to act alone.”

Bennett also criticized the European Union for sending Enrique Mora, the EU coordinator for the Iran nuclear talks and deputy secretary-general of the EU’s foreign ministry, to attend the inauguration this week of Iran’s incoming-President Ebrahim Raisi.

Israel is extremely concerned about what Iran might do next as the new hardline president of Iran, Ebrahim Raisi, takes control and is sworn in this week.

“Raisi is the most extreme Iranian president of them all, and the competition is tough,”

Israel’s prime minister Bennett said.

“I call on the EU: One cannot talk about human rights and simultaneously honour a murderer, a hangman, who has eliminated hundreds of opponents of the regime.”

The new Iranian president has been nicknamed “the Butcher of Tehran” because of the former judge’s role in the execution of thousands of Iranian dissidents.

The Bible says that although Israel’s immediate enemies (backed by Iran) will be destroyed in the initial inner ring war – Iran itself survives to join with Russia in the outer ring war that invades Israel. That army is destroyed by God with hail and fire.

I will execute judgment on him with plague and bloodshed; I will pour down torrents of rain, hailstones and burning sulfur on him and on his troops and on the many nations with him. And so I will show my greatness and my holiness, and I will make myself known in the sight of many nations. Then they will know that I am the Lord.’ (Ezekiel 38:22-23)

> Read more in the  Andy Walton’s Weekly World Watch

Leave a comment

Filed under Headlines - News, World affairs

Too Many People Are Dying Right Now 

 

Dewayne-Net Archives

[Note: This item comes from friend Steve Crandall. DLH]

Too Many People Are Dying Right Now 
“It’s hard to look at these indicators and feel at all optimistic,” explains scientist Eric Topol.
By David Wallace-Wells
Aug 8 2021
https://nymag.com/intelligencer/2021/08/too-many-people-are-dying-of-covid-19-right-now.html

Too many people are dying right now.

A few weeks ago, in a back-of-the-envelope calculation during an interview with Eric Topol of Scripps, I suggested that because of widespread vaccination of the most vulnerable elderly, we may have reduced overall mortality risk in the country by 90 percent. Topol thought that was a little high, but agreed that vaccines were delivering great protection against death and hospitalization, and while we would likely see some of each during the Delta wave, “it won’t be like the monster third wave.” More recently, the Dartmouth economist Andrew Levin, who early in the pandemic did major work calculating mortality risk by age, estimated in an…

View original post 2,010 more words

3 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Health affairs, Re-Blogs and Great Blogs

The Science Says Everyone Needs a COVID-19 Booster Shot—and Soon

Dewayne-Net Archives

The Science Says Everyone Needs a COVID-19 Booster Shot—and Soon
It’s time for governments to admit that the biology of the delta variant has made mass revaccination an urgent necessity.
By Laurie Garrett
Jul 30 2021
https://foreignpolicy.com/2021/07/30/booster-shot-coronavirus-covid-science/

The world has fought many battles against the novel coronavirus since January 2020, losing more than 4.2 million people and vanquishing some of its spread. But the war is still raging and will do so for a long time. I predicted early last year, in a best-case scenario, that we would face a 36-month battle before COVID-19 could be considered under human control. We are only now in month 19.

Sure enough, the United States is again awash in virus, with the incidence of new COVID-19 cases having soared 131 percent in the third week of July. To be clear, the vaccines available work well—especially the Pfizer and Moderna products based on mRNA…

View original post 1,554 more words

3 Comments

Filed under Headlines - News, Health affairs, Re-Blogs and Great Blogs

97-Year-Old Holocaust Survivor scoring high on TikTok

Tik Tok a youngster gadget

We know already of Hadassah Tirosh who has amassed over 2 million followers on TikTok, where she proudly and openly shares about her Jewishness. She is not only Jewish, but also a Mexican Israeli trans content creator. whose early content, which begins in December of 2019 was posted under her previous name, David, who she remembers fondly and has taken the time to thank for helping her become the person she is today — she’s seen proudly wearing different colourful kippahs, her Star of David necklace and being generally proud and open about her Jewishness.

In 2021 Tik Tok is the seventh most used in the world, with the majority of its users being millennial and Gen Z. But it might be a very high surprise to find a 97-year old lady being a “hipster”.
Lily Ebert isn’t your typical 97-year-old. In June, after only joining the platform earlier this year, Ebert reached 1 million followers on Tik Tok and has now amassed over 1.2 million in total.
How?
Ebert is a Holocaust survivor and, together with her great-grandson Dov Forman who runs her account, is teaching the internet about her remarkable life and experiences as a survivor of Auschwitz and how she made a life for herself after liberation.

Lily Ebert from the camps

Lily Ebert

Lily Ebert, born in Bonyhád, Hungary on 29th December 1923

Originally from Hungary, Lily Ebert, the eldest of six children in a happy and loving family. When the Nazis invaded Hungary in March 1944, her family got to face the worst nightmare one can wish for.

Shortly after Germany invaded Hungary, Lily, her mother and her siblings were sent to the ghetto, and soon after were put on a train, crammed into dark and almost airless cattle wagons, to Auschwitz-Birkenau.

Lily at the age of about 4 or 5 had received from her mother a small gold pendant. Even then it wasn’t very expensive or unique but young Lily was very pleased with her present and now in the camp she did not want it to be taken by the Nazis. The small pendant had gone hiding, safe inside the heel of her mother’s shoe. Lily and her mother wore the same size of shoe and as they arrived at the camp her mother asked Lily to swap shoes with her.

Although this happened over 70 years ago Lily can still remember her arrival at the camp. After the long and terrible journey, ‘everyone was half-dead’. They were ordered to climb out of the train and stand together five in a row. There was a man with a stick in his hand. It was Dr Mengele, the notorious Nazi doctor who became known as the Angel of Death for his brutal experiments on inmates, though at the time Lily didn’t know who he was. With one movement of his hand Dr Mengele sealed the fate of the people before him. He sent people right or left — to life or to death. When they had arrived, Lily and her two sisters Renee and Piri were sent in one direction, while her mother Nina, brother Bela and sister Berta were sent to the left, the way to the gas chambers and crematorium. Lily never saw them again.

Lily had put on her mother’s shoes and was ordered to take a shower, whereafter her hair was cut, and their remaining belongings were stolen. It was her only remaining possession and a reminder of her happy childhood. It was a link to her murdered mother and a symbol of defiance. The Nazis would not be allowed to steal it! The Nazis left them with only their shoes, not having any idea of what was hidden in the heel of Lily’s shoe, the tiny pendant Lily’s last link with her mother. When the shoes wore out, she placed the pendant in her daily ration of bread. After about four months in Auschwitz, the sisters were transferred to an ammunition factory near Leipzig. The pendant went with them.

March to liberation after a human and a viral war

When the Front started closing in on the area, they were forced to leave Leipzig and sent on a two-day march. After seeing and suffering unimaginable horrors, on the second day of the march, April 13, 1945, they were finally liberated by Allied forces.

Lily tried to rebuild her life. She wore the pendant every day in memory of her murdered family. Eventually, she married and had children. In 1953 she was reunited with Imre, one of her brothers, who had been imprisoned in a Nazi labour camp. In 1967 she came to London with her husband and three children.

Having become a proud grandmother she came to face another life-threatening struggle: COVID-19. In January, she struggled with a brutal bout of the virus, but true to her nature, she fought through. For her it was her second chance to be alive.  It was then that her great-grandson Dov Forman decided to share a photo of his great-grandmother to Twitter celebrating her miraculous recovery.

Dov Forman

My 97-Year-old Great Grandma, Lily Ebert BEM – Auschwitz Survivor, has just recovered from Covid- 19. Today she went on her first walk in a month after making a miraculous recovery. A fighter and survivor

Image

The response was extraordinary; the photo has since been retweeted over 17,000 times and has received more than a quarter of a million likes, with people from all over the world responding to send their well-wishes and express their admiration for Lily’s strength and bravery.

Finding viral fame

On the back of this unexpected reaction, Dov set up a TikTok account for Lily. At first, their videos mainly consisted of Dov introducing his great-grandmother and encouraging people to follow the account in order to have her story reach as many people as possible. But once they started building up a following, people quickly began expressing an interest in the details of Lily’s extraordinary life.

Soon enough, the account became dedicated to answering followers’ questions about the Holocaust and Lily’s experiences of it, with questions ranging from asking what they ate in the camp, to what happened to babies that were born there, and what the sleeping conditions were like.

She also remembered some Hungarian poems and recites them on the application.

No human anymore, but just a number

Though it is not always easy to answer all the questions she gets, she finds it a necessary act:

“Of course it is hard but if I could survive it, I can talk about it. And for the future, to ensure that something similar [to the Holocaust] cannot happen again, I have to talk about it.”

Lily’s most viewed video, now with over 20 million views, shows her answering the question,

“How did it feel to get your number in Auschwitz?”

Revealing a faded tattoo on her left arm, Lily confidently tells her followers:

My number is A-10572. That is what I was, they did not call us by our name. We were no longer humans. We were only a number and we were treated like numbers.”

The video now has over 29,000 comments from people expressing their solidarity with Lily and gratitude for her honesty and strength.

Downsides of Tik Tok and Twitter, also platforms of hate talk

However, despite the overwhelmingly positive reactions and encouraging words of support, like all social media platforms, TikTok comes with its downsides, too. For Jewish creators on TikTok, the fun comes with a hefty dose of antisemitism.

It seems as if the kids on TikTok are churning out a new trend nearly every week. The never-ending scroll of the “For You Page” sends users on a twisting path of all sorts of niches and topics. The app truly has something for every interest, from sea shanty challenges to tortilla wrap hacks to — antisemitic caricatures?

In May, around the time when violence was escalating between Israel and Palestine, Ebert’s account received a slew of hateful antisemitic comments. In one particular instance, under a video of Lily simply wishing her followers “a lovely, peaceful weekend”, and by a repeated similar wish in Hungarian, her native language, she added “Shabbat Shalom,” despite the mundanity and kindness of this video, it quickly became the subject of a swarm of hateful comments. it went even so far that she was called to be responsible for the conflict between Israel and Palestine. Another said, “Happy Holocaust,” while another said,

“Ask her if she thinks the treatment of Palestinians reminds her [of] the treatment she got in the camp.”

Another response was

“Peace be upon Hitlar [sic]”

to one which asked if she believed the treatment of Palestinians reminded her of her treatment in the camps. All of this for a grandmother’s simple greeting. Sadly, this experience of antisemitic hate isn’t exactly unique.

Holocaust survivor Lily Ebert's TikTok account was hit with antisemitic messages. (Campaign Against Antisemitism via JTA)Although these comments were clearly abhorrent, unjustified and unacceptable, like everything else Lily and Dov handled them with the utmost dignity. Posting to Twitter, Dov wrote:

“Over the past few days my great Grandmother (Auschwitz survivor) and I have continued to receive messages of hate on Tiktok and Twitter… We will not allow this to stop us from educating about the horrors of the past, and what hatred can lead to. Hate only breeds hate.”

Hero Magnus, a university student and TikToker, explains how her Judaism-related content would often get slammed by offensive comments.

“The really vicious comments are usually from actual Nazis, and I just block and delete. When I was making a ton of Jewish content, I would get a couple of those on practically every video,”

she explains.

“I often also got casually mean stuff from Christians or culturally Christian atheists who wanted to tell me that Judaism is backwards, cultish or stupid.”

Additionally, Jews of Colour on TikTok experience vitriol both from outside the Jewish community and within.

Shekhiynah Larks, a Black Jewish TikTok creator, describes that, in fact, most of the antisemitism she experiences on the app comes from white Jews and Black non-Jews, not Neo-Nazis.

“When I do receive antisemitic comments, it’s more coded with anti-Blackness at the same time,”

Larks says.

“It’s more people posting ‘free Palestine’ on my page and asking me how I can be Black and a Jew, I’m being brainwashed by white Jews, and that I don’t care about Black people.”

She also notes that many white Jews comment on her videos asking her invasive questions that probe into her Jewish identity and conversion, showing they don’t really view her as Jewish enough.

Aviva Davis writes:

There are many white and white-passing Jews using their platforms to share information and educational resources about systemic racism and anti-Semitism and how one’s identities intersect and influence the way one is treated in society. This is great! Better yet, share resources created by Jews of Color (hint hint, nudge nudge).

Aviva Majerczyk remarks

While the invalidation of Jews of Color is rampant throughout the Jewish community in real life as well, on TikTok, these racist commenters may feel more empowered to voice their backwards views behind anonymous accounts.

Still going strong

Lily Ebert keeps going strong. She still wears the tiny gold pendant and shares its remarkable story with all those who have time to listen.

As part of their mission to teach people about the Holocaust and its devastating effects, Lily and Dov have now co-authored a book together called “Lily’s Promise: How I Survived Auschwitz and Found the Strength to Live.” to come out coming September.

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Cultural affairs, Educational affairs, Headlines - News, History, Political affairs, Social affairs, Welfare matters

The Iranian American Frieda Afary looking with (republican?) American eyes at Iran

We wonder where the Iranian American Frieda Afary  gets it from that it would be

leftists and so-called socialists around the world who support the Iranian regime as “anti-imperialist” or refuse to criticize it.

Lots of leftists and communists groups are totally against the Iranian regime and any form of oppression of citizens in general. We do know that there are several by Americans “so called leftists” or “communists” are doing good work to support people in Iran and Afghanistan and even are working hard to get them out of the hands of the Islamic murderers.

Frieda Afary should also wonder who is helping a lot of the protesters in Iran, Afghanistan and Iraq. the “leftists” and “communists” are bringing slogans on the streets like:

“Down with Dictatorship.”, “Down With Khamenei”, “We Don’t Want An Islamic Republic”, “The People Want the Regime to Fall.”

InIran: A New Wave of Mass Protests and StrikesFrieda Afary for the rest of her wrong remark (perhaps part of her American citizenship and paranoia for everything that seems “social”) seems to bring a very good overview of the terrible situation. She also seems to overlook that there are leftist groups who support the people and not the regime, even though she brings the words of a statement of solidarity by the Tehran Bus Workers’ Syndicate:

“The lack of water in Khuzestan today is rooted in the unprofessional, rapacious and profit-centered policies of the prior decades of capitalism in oil extraction and use of water for the steel industry, the income from which does not go to the people.  These insatiable policies have deprived the people of Khuzestan of safe drinking water.  Water is shut off for long hours and it is lacking for basic needs.  Farmers and cattle growers have also been damaged and lost their livelihoods.”  (https://www.akhbar-rooz.com/%d8%b3%d9%86%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%ac%d8%a7/)

She writes:

The latest protests have followed a series of nationwide strikes of temporary contract workers in Iran’s oil and gas industry which is also heavily based in Khuzestan. The strikes which began on June 19 and have spread to a hundred production sites, are demanding permanent employment status, a $500 monthly wage, safe working conditions and the right to organize and be free of police surveillance. Haft Tapeh sugar cane workers on strike in Khuzestan are also asking for COVID vaccination and expressing solidarity with protests against the lack of water.

In her interesting article she further looks at:

 • Economic Crisis and COVID Pandemic
 • Women Prisoners and Afghan Refugees
 • Iran’s Continuing Regional Ambitions and U.S. Imperialism’s “Solutions”
 • Needed Progressive Solidarity with Struggles inside Iran

Any effort to engage in solidarity with the struggles inside Iran begins not only with calling for the removal of U.S. sanctions and an end to Israel’s attacks, but also simultaneously holding the Iranian regime accountable for its repression and exploitation of the people and environment of the region.

Frieda Afary should know that several “leftist”, “socialists” and “communists” groups go against all the American interferences in the Middle East and urge for the immediate release of political prisoners, expressing solidarity with striking workers, feminist and environmental struggles, oppressed ethnic, sexual and religious minorities, and demanding Iran’s withdrawal from Syria, Iraq and an end to its interventions in Afghanistan, Lebanon and Yemen.

Please find the article to read > Iran: A New Wave of Mass Protests and Strikes

5 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Ecological affairs, Economical affairs, Headlines - News, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

Non-kosher fish eaten in Jerusalem during early days of Judaism

Richard Jonathan shared a link on the Facebook Christadelphia Christadelphians page:

An interesting archaeological story doing the rounds today showing that plenty of scaleless fish were being eaten in Israel in Old Testament times, despite them being forbidden in the Law of Moses. This is in contrast to the near absence of pig remains – indicating that this aspect of the Law was being observed.
Some will see this as evidence that the Torah was written quite late. However, all it tells us is that this aspect of the Torah wasn’t being kept, which is entirely consistent with the Old Testament account of even pretty major parts of the Law being routinely ignored (e.g idolatry / Passovers not being kept).
Either way, it’s a reminder that the strict focus on keeping the Law that we associate with the Pharisees is something much more characteristic of the Greek and Roman periods, and not Jews in earlier periods.

Leave a comment

Filed under Fashion - Trends, History, Lifestyle

Trump-era spike in Israeli settlement growth has only begun

Donald Trump was the man who loved to have a say in everything and thought he was the best man to have the world in control.

Ex-President Donald Trump, who abandoned decades-long U.S. opposition to the settlements and proposed a Mideast plan that would have allowed Israel to keep them all — even those deep inside the West Bank, thought himself higher than God and wanted to be the man who made Jerusalem capital of Israel.

Although the Trump plan has been scrapped, the lasting legacy of construction will make it even harder to create a viable Palestinian state. President Joe Biden’s administration supports the two-state solution but has given no indication on how it plans to promote it.

> Please read more about it in:

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Political affairs, World affairs

Analysis: Will religious freedom flourish in post-treaty Middle East?

Could peace between the Jewish State and a Sunni Arab powerhouse portend increasing religious freedom across the Middle East?

By Lela Gilbert, World Israel News

On August 13, World Israel News reported that the United Arab Emirates and Israel have agreed to establish full diplomatic ties as part of a deal to halt Israel’s extension of sovereignty over Judea and Samaria. The announcement makes the UAE the first Gulf Arab state to do so and only the third Arab nation to have active diplomatic ties to Israel.”

The announcement was made by President Donald Trump.

“Now that the ice has been broken I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates.”

So President Trump, who negotiated the agreement, predicted.

There was, of course, debate in Israel and beyond about whether the agreement had cast aside annexation of biblical Judea and Samaria for the sake of an elusive peace gesture. At the same time, there was celebration among young Israelis, embracing new hopes for harmony with the Arab world.

Despite the UAE flag emblazoned in lights across Tel Aviv’s city hall, heated discussions on the subject continue between American and Israeli, religious and secular, conservative and liberal Jews and their supporters.

‘Sarsour has no role in the campaign whatsoever,’

Biden spokesman says after DNC address

Meanwhile, conversations about the religious implications of the agreement have extended well beyond Jerusalem and Abu Dhabi. Could peace between the Jewish State and a Sunni Arab powerhouse portend increasing religious freedom across the Middle East?

Pope Francis

Pope Francis is welcomed by Abu Dhabi’s Crown Prince , Feb. 4, 2019. (AP/Kamran Jebreili)

For several years, the United Arab Emirates has been painting a self-portrait not only of a super-wealthy Arab state, but also as a haven of religious freedom. And since Pope Francis’ dramatic visit there in February 2019, much has been said to affirm that these efforts amount to more than a photo-op.

Deutche Welle (DW) described the Pope’s visit as an historic milestone, reporting

 “More than 130,000 worshipers flocked to the Zayed Sports City Stadium in the UAE capital, Abu Dhabi, on Tuesday to celebrate a Mass with Pope Francis… He is the first leader of the Catholic Church ever to set foot on the Arabian Peninsula, the birthplace of Islam.”

If peace between Jews, Muslims and Christians is possible in one small Arab country, why couldn’t it extend further? Reflecting on this possibility, prayerful optimists have lifted their eyes heavenward while world-weary cynics continue to shake their heads.

On the optimistic side, DW explained that at the start of his papal visit, Pope Francis met with Crown Prince Mohamed bin Zayed Al Nahyan and other UAE leaders at the presidential palace.

“He also signed a document promoting ‘human fraternity’ with Sheikh Ahmed el-Tayeb, the grand imam of Egypt’s Al-Azhar, the seat of Sunni Muslim learning. During an address to a gathering of interfaith leaders, he called for an end to wars in the Middle East, including in Yemen and Syria. All religious leaders had a ‘duty to reject every nuance of approval from the word war,’ he said.”

But, as less-than-upbeat observers will quickly note, religious freedom in the Middle East often ends where radical Islam begins, whether that dangerous version of ideology is rooted in Shiite or Sunni tradition. In fact, in its 2020 Country Report, the U.S. Commission on Religious Freedom (USCIRF) declared that Egypt, Iraq and Turkey were included on its “Special Watch List,” while Iran and Saudi Arabia continue to be “Countries of Particular Concern” (CPC).

Both had either permitted or committed egregious violations of religious freedom. Indeed, the violent nature of conflicts in the Middle East, including genocides of Christians, Yazidis and other minorities, tend to discourage even the most enthusiastic proponents of dialogue and reconciliation.

Still, efforts for peace – whether motivated by economic promise or intended to create a bulwark against Iranian and Turkish aggression – should not be disregarded. It is a region where churches are sometimes bombed or torched and surviving synagogues are broken relics of happier days — before the wholesale expulsion of entire Jewish communities.

Nonetheless, the UAE has begun a unique project intended to transform the marred image of Muslim, Jewish and Christian relations: a Multi-Faith Complex – including the first official synagogue in the country’s history.

“A church, mosque and synagogue will share a collective space for the first time, serving as a community for inter-religious dialogue and exchange, and nurturing the values of peaceful co-existence and acceptance among different beliefs, nationalities and cultures,” the committee overseeing construction of the complex said in a statement.

For years, Israel and the United Arab Emirates have been holding clandestine meetings. Now their newly revealed projects include both economic and defense opportunities to which both have contributed expertise and funding. Today, the inclusion of other Arab states in such endeavors is already under discussion, including Bahrain, Saudi Arabia and Sudan and more.

Sanguine regional conversations about peace and prosperity should never be silenced. Prayerful candles should always be lit by people of faith. Nevertheless, wary eyes keep their watch as Turkey’s President Tayyip Erdogan and Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei rage and rant about the Israeli-Emirati agreement’s betrayal of Islamic empire-building.

And while Abu-Dhabi’s construction of the Multi-Faith Complex prepares for its 2022 opening, deadly gunfire shatters quiet nights in Iraq, Syria and Lebanon, while rockets and explosive balloons continue to darken the sunlit skies above Israel.

++

Related articles

 1. Yazidi, they who were created
 2. Yazidi children ‘left alone’ to deal with ISIL captivity trauma
 3. Six years on, Yazidis in Iraq demand justice for ISIL persecution
 4. Yazidi elderly exterminated, women & young girls gang-raped & young men captured & indoctrinated & who cares? …
 5. Children of the Camps
 6. JIAS Helps Yazidi Kids Rebuild Lives Through Education
 7. ISIL will find no safe haven
 8. 2014 Human Rights
 9. 2014 Religion
 10. 2016 review Human rights
 11. Palestinian Family in Cave Home Faces ‘Israeli’ Eviction
 12. The Israel-UAE deal won’t bring stability or peace while further sidelining the Palestinians
 13. Palestinians express anger at UAE following US-brokered accord with Israel
 14. For Palestinians, Israel-U. A.E. Deal Swaps One Nightmare for Another
 15. The UAE makes peace with Israel’s war on the Palestinians | Israeli–Palestinian conflict
 16. Iran, Turkey lash out at UAE over agreement with Israel
 17. Deal between Israel, UAE thwarts resolution for Middle East conflict, Palestinians say
 18. Palestinians say UAE deal hinders quest for Mideast peace
 19. a Surprise at sunriseIsrael has agreed to suspend West Bank annexation plans in exchange for the normalization of ties with the United Arab Emirates, according to a joint statement from Israel, the UAE and the US released by US President Donald Trump. UAE Crown Prince Mohammed Bin Zayad confirms in a tweet that Israel has agreed to suspend annexation plans, but says that the countries have only agreed to work toward the normalization of relations. The UAE and Israel also agreed to cooperation and setting a roadmap towards establishing a bilateral relationship.
 20. 8/14/20 AP: Palestinians say UAE deal hinders quest for Mideast peace
 21. Palestinians slam ‘traitor’ UAE for normalising ties with Israel
 22. How the Israel-UAE deal puts the bogus peace industry back in business
 23. Stand Down Jews – worldwide
 24. Indonesia’s Muslim clerics decry Israel-UAE deal – Indonesia’s top Muslim clerics on Wednesday denounced the recent normalization deal between the United Arab Emirates (UAE) and Israel. Muhyiddin Junaidi, deputy chairman of the Indonesian Ulema Council, said UAE’s move was a betrayal of the Palestinian cause.
 25. The Dilemma of the Left – There is a contradiction on the left that should make some of them re-examine their positions. The peace camp is predominantly leftist (as if conservatives don’t want peace), and the left is predominantly pro-Palestinian. So that makes the peace camp predominantly pro-Palestinian.
 26. Israeli warplanes strike Gaza – Relentlessly bomb Gaza a week after the UAE deal
 27. Kushner says UAE-Israel deal a ‘historic win,’ Palestinian leadership at ‘all time low’
 28. What Normalizing Relations Could Mean for the Middle East
 29. Palestinians in Gaza rally against Israel-UAE deal
 30. Israeli settler leader feels “defrauded” by Netanyahu
 31. The UAE-Israel Agreement: Winners and Losers
 32. Palestine Palestinians protesters in the Gaza Strip rallied against the United States-brokered deal to normalise ties between Israel and the United Arab Emirates.
 33. Palestinians call for boycott of UAE in protest of normalization with Israel
 34. UAE connects first nuclear plant to national grid
 35. Donald Trump expects Saudi Arabia to join UAE-Israel deal

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Political affairs, World affairs