Author Archives: Guestspeaker

About Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".

Rapture ~ Vervoering

De Amerikaanse zeearend of witkopzeearend (Haliaeetus leucocephalus) mag dan over de gehele wereld wel een voorbeeldvogel zijn van gracieuze macht en vliegkunst, alsook een bijbels voorbeeld van zorg, de mens zijn onzorgvuldige omgang met de natuur had deze wonderbaarlijke vogels bijna uitgeroeid.
Gelukkig hebben zorgvuldige maatregelen voor milieubehoud en inspanningen voor biologische herintroductie in het Noordelijk halfrond bijgedragen aan het herstel van de verschillende adelaarspopulaties en hebben er voor gezorgd dat wij deze prachtvogels weer prachtfiguren zien maken in de lucht.

+

Voorgaande / Preceding

Wonderen van de Schepping: De arend

The Eagles Have Landed ~ de Arenden zijn geland

++

Vindt ook:

  1. Holler Lakes & Birds~
  2. Say Hi to the World’s Heaviest Eagle!
  3. Crowned Eagle!
  4. Bald Eagle Family on Their Kill!
  5. The Eagle Has Landed…at the Holler!
  6. The Eagles Have Landed~
  7. Castle Rapture~

dsc01639
Elusive raptors
dsc02158
when glimpsed (juvenile bald eagle)
dsc02190
create

dsc01628

rapture.

dsc01778
Intelligent
dsc02056
detached
dsc02144
observant.
dsc02154

Bald Eagles remind us of what we value.

dsc02701

Cheers to you from the eagles who look to us for their survival~

Note: Bald Eagle populations were decimated in the wild in the United States. Careful environmental conservation measures and biological reintroduction efforts have helped restore bald eagle populations. Dismantling environmental protections may bring bald eagles back to the brink of extinction and beyond. Their survival is up to us.

View original post

1 Comment

Filed under Nature, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs, Wereld aangelegenheden

The Eagles Have Landed ~ de Arenden zijn geland

Bald Eagle populations in Southern California have been decimated in the past decades from residual DDT, habitat destruction, and human persecution. also in Europe at one point many different sorts of eagles had nearly disappeared from several regions, but slowly through nature conservation they come back more on the scene.

*

De meest gekende en meest kenmerkende arend mag wel de Amerikaanse zeearend of witkopzeearend (Haliaeetus leucocephalus) zijn die een van de roofvogels is die in Canada en in de Verenigde Staten broedt. Aan het eind van de twintigste eeuw stond de vogel op het punt van uitsterven, maar de populatie is tegenwoordig tot een stabiel niveau hersteld.

dsc01782
Soaring Eagles,

dsc01649
touch earth,
dsc02175
for a time,
dsc02145
but never really,
dsc02187
leave the sky.
dsc01774
Their home is always,
dsc01783
in the clouds.
Cheers to you the stunning eagles of Vancouver Island~
(Note: Dark colored eagle is a juvenile)

View original post

3 Comments

Filed under Ecological affairs, Ecologische aangelegenheden, Nature, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs

Marc 15:6-41 Jésus condamné à mort

File:Crucifixion of Christ by Pietro Perugino.jpg

Crucifixion of Christ by Pietro Perugino

Leave a comment

Filed under Français - French texts, Quotations from Holy Scriptures, Religious affairs

Marc 12:1-27

 *

Leave a comment

Filed under Français - French texts, Religious affairs

vzw. Nkoaranga Watoto in Tanzania

SONY DSC

Nkoaranga-Watoto (gezondheidzorg Tanzania)

Nkoaranga-Watoto is een non-profit organisatie opgericht in 2009 met als doel optimale gezondheidszorg te voorzien voor de kinderen in het Nkoaranga Lutheraans ziekenhuis in Tanzania. Luc van Braekel is, naast bestuurder van de organisatie, ook trotse vader van de bezielster van dit project, Tania Van Braekel. Tania werkt als leidinggevende en verpleegster in het ziekenhuis in Tanzania.

De vzw. Nkoaranga Watoto in Tanzania heeft nog steeds te kampen naar de overheid overstappende verpleegsters. Omdat de meeste verpleegkundigen voor een baan bij de overheid kiezen van zodra ze daar de kans toe krijgen moet het ziekenhuis telkens nieuwe jonge verpleegkundigen aanspreken, die net hun opleiding beëindigden, en nu nog eerst verder getrained moeten worden. Het ziekenhuis tracht dit probleem zo veel mogelijk aan te pakken door verdere opleidingen aan hun verpleegkundigen aan te bieden. De verpleegkundige zorg is reeds sterk verbeterd in het ziekenhuis, maar het is zeer belangrijk om kennis te delen en verdere studiemogelijkheden en praktijk uitwisselingen te blijven aanbieden.

SONY DSCAlle medewerkers in het ‘outpatient’ gedeelte van het ziekenhuis zijn nu gewend geraakt aan het elektronisch patiëntendossier en volledig gewend geraakt aan de computers. Informatie delen verloopt vlotter via de computer en de zorgverleners hebben veel eenvoudiger toegang tot alle patiëntengegevens waardoor er een betere continuïteit ontstaat in de zorgverlening.
Om het systeem verder uit te breiden werd er in december gestart met een opleiding omtrent het zusterprogramma, Web ERP. Dit programma zal het mogelijk maken om alle stock te beheren in het ziekenhuis, alle afdelingen (ook de ‘inpatients’ afdelingen) zullen hun orders via het systeem moeten bestellen waarna de ‘procurement officer’ de orders zal goedkeuren. Het systeem zal helpen om een correct stockbeheer te bewerkstelligen en helpt de accountant bij de boekhouding. Ze zijn volop in de fase om dit programma in het eerste kwartaal van 2019 live te laten gaan.

Volgens de Tanzaniaanse wetgeving moeten alle dispensaria volledig autonoom werken onder de leiding van de lokale District pastors. Het ziekenhuis heeft in overleg met de dispensaria een overgangsperiode besproken. Tot en met februari 2019 zullen deze onder het ziekenhuis vallen, daarna zullen de dispensaria zowel financieel als op het gebied van management afhangen van de lokale District pastors. Het ziekenhuis zal nog wel ‘supportive visits’ organiseren om de dispensaria bij te staan waar nodig.

Tanzania – Nkoaranga Watoto ziekenhuis kindertuin

In september werd de speeltuin, gebouwd door IBES en mede ontworpen door Jo Ampe, geopend. Deze speeltuin maakt het ziekenhuis meer kindvriendelijk. Kinderen die opgenomen zijn, kinderen van bezoekers, …. kunnen zich uitleven op de speeltuigen onder het groen van de prachtige bomen in de tuin van het ziekenhuis.
De omheining, waarmee ze gestart waren enkele maanden geleden, is ook helemaal af. Dit wil zeggen dat de ganse ziekenhuiscompound eindelijk helemaal beschermd is. Straathonden kunnen niet meer binnen en ’ s nachts is het veiliger voor de ziekenhuis medewerkers en patiënten. Ze plannen om tevens nachtverlichting te plaatsen zodat de nachtwakers eenvoudig een overzicht hebben van het reilen en zeilen ’s nachts.

SONY DSCIn november 2018 kwam ‘Feuerkinderteam’ met haar kinderorthopedisten meerdere kinderen en jongeren behandelen. Maar deze bezoekers brachten niet enkel goed nieuws voor de kinderen wachtende op hun operaties. Ze hadden ook een leuk voorstel voor enkele van de werknemers. In april 2019 zullen opnieuw vier Tanzaniaanse medewerkers de kans krijgen om gedurende twee weken het leven en werken in een Duits ziekenhuis te ondervinden. Een trip waar vier geselecteerden alvast heel erg naar uitkijken. Het ziekenhuis tracht om steeds meer in te zetten op ook dit soort uitwisseling. Uit vorige ervaring is al gebleken dat dit een enorme motivator is voor de lokale verpleging en artsen en dat dergelijke trip enorm leerrijk is.

24aDe meeste studenten zijn wederom begonnen met het verderzetten van hun studies. Twee werknemers startten begin oktober met hun opleiding. Pendaeli Sikawa, een certificate verpleegkundige, kreeg de kans om via een éénjarige opleiding zijn diploma in verpleegkunde te behalen. Hij zal terugkeren naar het ziekenhuis in september 2019 om het team op materniteit te vervoegen.
Maria Bhoke, een vaste waarde in de apotheek, kreeg een ‘scholarship’ om een éénjarig programma te volgen om zo haar diploma in farmacie te behalen. Zij zal in september 2019 voltijds naar het ziekenhuis terugkeren.
Scholarships zijn een zeer belangrijk onderdeel bij het verbeteren van de zorg en het verzekeren van een toekomst voor het ziekenhuis. Ook dit jaar kunnen verschillende medewerkers aangetroffen worden die graag willen verder studeren.

Uiteraard kunnen niet al deze medewerkers tegelijkertijd aan verdere studies startten. Het ziekenhuis en de board hebben op basis van hun inzet op het werk en de noden van het ziekenhuis al een eerste selectie gemaakt.

Het pediatrisch support programma blijft verderlopen. In het laatste kwartaal werden er 206 kinderen behandeld in de’ outpatient clinic’ en 46 kinderen werden opgenomen.

Een totaal van 252 kinderen werden dit kwartaal geholpen via het programma. Dit zijn enkel de kinderen die gebruik maken van het programma aan halve prijs, anderen gebruiken verzekering of worden gedekt door een programma zoals het pediatrisch orthopedisch team ‘Feuerkinder”.
Er werd geen outreach naar Namalulu georganiseerd omwille van het korte regenseizoen en de zeer moeilijke bereikbaarheid. Maar mid februari 2019 staat er een nieuwe outreach trip op het programma georganiseerd door Dr. Emmanuel.

Nu er continue meerdere kinderen via ‘outpatient’ en ‘inpatient clinic’ geholpen worden, wenst het ziekenhuis zeer graag een vast team verpleegkundigen te hebben op pediatrie. We sponseren reeds twee verpleegkundigen, als we daar nog eens 3 extra verpleegkundigen konden bij aannemen, heeft pediatrie terug zijn eigen team. Dit zou de zorgkwaliteit verhogen en bovendien hopen we dit team tevens naar specifieke bijscholingen te sturen over pediatrische gezondheidszorg.

We willen graag iedereen van harte bedanken voor alle support die we mogen ontvangen voor dit programma.

°°°

+ > Steunpunt voor iedereen die zich vrijwillig inzet
voor een project in het Zuiden: 4de pijler

 

FB header dag van de 4de pijler 2019 600

We nodigen je graag uit voor de zesde ‘Dag van de 4de Pijler’ op zaterdag 2 maart van 9u30 tot 16u00 in het Vlaams Parlement.

Iedereen die betrokken is bij een project in het Zuiden is van harte welkom voor een inspirerende dag vol informatie, workshops, ontmoetingen en uitwisseling met andere projecten.

Schrijf nu in en ontdek het programma

 

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Gezondheid, Nederlandse teksten - Dutch writings, Wereld aangelegenheden

Sacred Rhythms – Longing for a deep, fundamental change in your life with God

Sacred Rhythms

Do you long for a deep, fundamental change in your life with God?

Spiritual disciplines are activities that open us to God’s transforming love and the changes that only God can bring about in our lives. Picking up on the monastic tradition of creating a “rule of life” that allows for regular space for the practice of the spiritual disciplines, this book takes you more deeply into understanding seven key disciplines along with practical ideas for weaving them into everyday life.

Each chapter includes exercises to help you begin the practices–individually and in a group context. The final chapter puts it all together in a way that will help you arrange your life for spiritual transformation. The choice to establish your own sacred rhythm is the most important choice you can make with your life.

°°°

Not all Bible reading is created equal.

In Sacred Rhythmsfree this month—Ruth Haley Barton describes the posture we must bring to Scripture for true transformation:

Reading for Relationship

When we engage the Scriptures for spiritual transformation we engage not only our mind but also our heart, our emotions, our body, our curiosity, our imagination, and our will. We open ourselves to a deeper level of understanding and insight that grows out of and leads us deeper into our personal relationship with the One behind the text.

And it is in the context of relational intimacy that real life change takes place.

This is a fundamentally different kind of engagement than what we are normally accustomed to with the things we read. When we engage the Scriptures for spiritual transformation, we make it our top priority to listen to God relationally rather than seeking only to learn more about God cognitively. Our approach is driven by the longing of a lover. We read slowly so that we can savour each word and let its meaning sink in. Rather than rushing on to the next chapter so that we can complete a reading or study assignment, we stay in the place where God is speaking to us, contemplating its meaning for our life and for our relationship. We receive it as it is given without judgment, wanting only to hear the heart of this One we love. Like the little boy Samuel, we approach the Scripture with utter openness and availability to God:

“Speak, LORD, for your servant is listening” (1 Samuel 3:9).

In this listening stance, Scripture becomes an instrument of God’s control rather than a tool that we control to our own ends. Then, as God speaks to us through Scripture, we respond to what we read with our heart and soul rather that just our intellect.

When we are falling in love with someone, we want to know everything about them. We are fascinated by every detail, every relationship, and every event that shaped them. But the desire for intimacy moves us beyond fact finding to seeking understanding, connecting with that person emotionally and sensing our own response.

Thus when we read Scripture for relationship we pay attention to our own inner dynamics and allow our response to take place in the deeper levels of our beings. We are open to a whole different set of questions—questions that help us to risk greater levels of truth telling with ourselves and with God. In addition to asking,

What does it say? What does it mean? How do I apply it to my life?—all questions that promote primarily cognitive activity and allow us to remain firmly in control of the whole experience—we might ask:

  • How do I feel about what is being said? Where do I find myself resonating deeply? Where do I find myself resisting, pulling back, wrestling with what Scripture might be saying? (Note: It is important to notice these inner dynamics without judging them, because they have much to tell us. You may even notice that you feel resonance and resistance at the same time. For instance, you may have a deep sense of the rightness of what the text is saying but on another level have the feeling, “There is no way I can do that!” This is a particularly important dynamic to notice, because it indicates a place where God is at work beyond your own cognition.)
  • Why do I feel this way? What aspect of my life or my inner being is being touched or spoken to through this Scripture?
  • What do my reactions tell me about myself—my attitudes, my relating patterns, my perspectives, my behaviours? Am I willing to look at that in God’s presence?

***

This excerpt is taken from Sacred Rhythms by Ruth Haley Barton, free this month on Faithlife Ebooks. Copyright © 2006 by Ruth Haley Barton. Published by InterVarsity Press, Downers Grove, IL., www.ivpress.com.

Leave a comment

Filed under Announcement, Being and Feeling, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Spiritual affairs

What could happen when you follow your dream

Today we do not find many who can say they do the job for which they studied. Also a lot of people can not say they do what the had loved to do in first instance.

sandseasky

We would advice always to follow your dreams and to do only what you would love to do, but this always in respect to nature and into respect of the Will of the Divine Creator.

When following a dream, trying to make things as best as you can, this often requires to take measures and steps which are not always liked by others. Sometimes it also mean you have to leave place you love or where you have been born and grown up.

A wife and a mother of two boys, Nezel Yurong earned a degree in Business Administration but after more than a decade in the corporate world,  chose to freelance full time in writing and virtual assistant services and heed to her calling, with the knowledge that obstacles are inevitable, but

Whatever they may be, just have the faith and determination that you can overcome them. {The 5 Qualities You Need to Reach Your Biggest Goals}

She writes

I may not have gone to a faraway place, but I feel I’ve been to the deepest core of every human existence. This may sound weird, but yes, for more than a year, I’ve exposed myself to the ideas of what makes us who we are, why we do what we do.

Of course, I don’t have all the answers to all my questions because I feel I have only touched the tip of my beingness. But it’s enough to make me understand more of myself and more of others. {Home Again}

Life would be so much easier if we would know the answers. Everyday, we are confronted with questions and looking for answers and every day we shall have to face new challenges. Often it may loook like it has become too difficult for us or that we feel we have enough of it.

Be persistent. Strong successful people do not give up. Do not push too hard on people or on yourself. You may make it slow according to your capacity; just keep moving forward. {The 5 Qualities You Need to Reach Your Biggest Goals}

We want to do so much in our life. Getting older, reflecting on what we have done, we often see many failures or notice how many dreams were not fulfilled. It seem frustrating, is it not? Several times we also thought this or that way would be a good one. We took a new road or an other turn. Time passed … and once more it did not look  or did not turn up to what we had expected.

weekly photo challenge: satisfaction

How many times did we not look at the road and at the goal we wanted to reach. How many times we did not know to be patient.

According to Beverly Sills,

“there are no shortcuts to places worth going.”

Get into the mindset that the wait will be worth it. Always take massive action. And remember that great things take time. {The 5 Qualities You Need to Reach Your Biggest Goals}

In the end that’s all what we have to give ourself in life: time, endurance and being resilient.

Along your journey, especially if you are just starting, there are people who tell you you won’t make it. Those are just challenges that might want you to quit. Don’t listen to them. It’s your journey not theirs. You’re aiming for your success not theirs. Look for a support group or people who are willing to encourage you. Better yet, hire a coach or a mentor who is an expert in that area you want to excel in. {The 5 Qualities You Need to Reach Your Biggest Goals}

Nezel Yurong knows that

How liberating it is to allow others to lead us to take a peek of their perspective, of how they see things much differently from us. The greatest lesson I learn is, there’s no us versus them, there’s only we. {Home Again}

It is the “We” and the “I” we do have to face. Most important in the end you shall have to face the “I” of yourself and to look back at all the things you have done in your life. Then it shall be important that you can say

“i did it my way”

but also that you shall be able to say

“I did it in a right way”

or

“I did it in a way I would not have to shame myself for it”.

We all have to remember that

Life is short, we all know it. What is the best thing we could do to this short-lived existence? {What fuels your drive?}

seeing hearts 10: love in unexpected places.

It might well be (as said above) we had to leave something behind on our trip to the future life; something beautiful, something useful.

Many great and not-so-great souls had passed this way. The great ones left inspiration and hope. The not-so-great ones left fear and continuing cultural conflict. This is a sad reality. And it is up to us to do our fair share of legacy. {What fuels your drive?}

The above mentioned writer who calls herself a purposive ninja tells her readers

I thought I would stay there for long, but after learning some of the necessary lessons, I have to move on to another path. It’s what I feel I’m called to do. I also learned, discovering our passion can’t always be done in one step. We need to follow a series of steps before we’re finally ready to do that mission we’re called to do.

For this, I’m allowing the waters to take away what no longer serves me and to prepare me with a refreshed mind for the journey up ahead. {Home Again}

44688699_10205536145678773_7320315892498169856_n

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Positive thoughts, Quotations or Citations, Social affairs, Welfare matters

Thinking out of the box and words of self-reflection

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Reflection Texts

Sleutel om contact te maken met innerlijke bron


”Ontspanning is de sleutel om contact te kunnen maken met jouw innerlijke bron van vreugde en inspiratie.”
Deepak Chopra


Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Say to yourself that you can


Sometimes it’s good to say to yourself,
“I can do this. Sure. I go for it.
It is now time to take it a step further. “

Dutch version / Nederlandse versie > Tot jezelf zeggen dat je het kan

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Positive thoughts, Reflection Texts, Welfare matters