Author Archives: Guestspeaker

About Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".

Geloof een afleiding van het leven

Is het werkelijk zo dat iedereen in het leven gelooft? Vast staat wel dat niet iedereen gelooft in Dat wat leven geeft.

Sommigen beweren dat zij niet geloven. Eigenlijk klopt zulk een uitspraak helemaal niet, want ieder mens gelooft wel iets, al was het dat hij of iets bestaat, of iets zus of zo is.

Kunstenaar Hans Wap blijkt helder te zijn in een van z’n gesproken gedichten, uit Het kind van de rekening,

waar hij het over een konijn heeft en over een stad in het land, waar burgers met elkaar verbonden zijn. (Een stad onder de stad) Hij vraagt zich af wat er na de dood komt, en hoopt dat het hiernamaals een slijterij mag zijn.

**

Geloof het of geloof het niet. Ik geloof niet in het geloof. Bij ons thuis werd niet gebeden. We zetten de navigator aan als we een bestemming zochten‘.

George Knight vindt dat er wat pleit wat voor Waps uitgangspunt. Hij schrijft:

Het geloof wordt overgewaardeerd. Ik geloof niet als hij zegt dat hij nergens in geloofde. Kun je je dan ontwikkelen als kunstenaar? Hij is zo slim om er een weerwoord aan te verbinden: ‘diep van binnen‘. Dat laat geloof losjes toe. Zo opent zich de grote lijn in het leven.

Bij Hans Wap thuis werd niet gebeden. Hijzelf zegt niet in details te geloven, maar enkel in grote lijnen.
“Eigenlijk die van binnen, geloof ik nergens in.”
zegt hij. Zelfs
“niet in de brieven die achter mijn voordeur op de mat vallen.”
Hij neemt waar en leggen alles langs de mat.

George Knight geeft terecht aan dat het nodig is

om tijdens het leven in het leven te geloven.

Leven in het geloof is niet noodzakelijk. Geloof is afleiding van het leven. Geloof is het voorschot op de dood tijdens het leven. {Hans Wap: Geloof het of geloof het niet}

Iedereen hoort zelf keuzes te maken over hoe hij of zij naar de dingen wil kijken en wat er van te willen geloven. Zo moet dan ook iedereen zelf een beslissing nemen om al of niet in dingen te geloven of niet te geloven, maar komt het er ook op aan om al of niet te gaan geloven in een ontstaan van het heelal en in het al of niet zijn van een Maker of Schepper van het geheel.

Volgens George Knight

“maakt uiteindelijk niet uit.” {Hans Wap: Geloof het of geloof het niet}

Maar het maakt wel degelijk zeer veel uit. Dat al of niet geloven in de Goddelijke Maker zal bepalen of er al of niet iets zal komen in dit en na dit leven.

Hij schrijft:

Er volgt niets meer op. Het geloof heeft op het laatst geen diepere zin. Iedereen die gelooft valt ooit van het geloof af en voor iedereen die niet gelooft geldt hetzelfde. De bestemming staat vast. Voor allen. {Hans Wap: Geloof het of geloof het niet}

Maar het geloof en geloven hebben een grote zin in en voor het leven!

Er kunnen mensen zijn die van het geloof in God afvallen, maar een groot deel groeit verder in dat geloof en worden nog meer versterkt in dat geloof naar ze ouder worden. Heel wat mensen sterven in geloof.

Dat de bestemming vast stat voor allen is deels zeker. Iedereen zal namelijk geconfronteerd worden met “de dood”. Maar met wat er later, na de dood, gaat gebeuren is ook voor velen een vaststaand feit. Namelijk bij de terugkeer van Jezus zal deze komen te oordelen. En zijn oordeel over levenden en doden zal bepalend zijn voor diegenen die in geloof gestorven zijn, en door hem goedgekeurd zullen worden om Gods Koninkrijk binnen te gaan.

++

Aanvullend

  1. Geloof
  2. Geloof en Geloven

Leave a comment

Filed under Beelden van de wereld (Foto's & Video's), Gedichten - Poëzie, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

House of Lords in danger of voting for assisted suicide

It cannot be said that the occupants of the UK’s House of Lords, elderly though they may be, are in danger of voting for assisted suicide in a fit of absence of mind. Over the past 20 years, 482,000 words have been spoken on the issue.

One of the most pertinent remarks in last week’s debate on Baroness Meacher’s bill was, to my surprise, made by a noble lord who has often featured in BioEdge, but as a fertility expert, Baron [Robert] Winston.

He said:

“It raises the most important moral question and needs clarity without euphemism. ‘Assisted dying’ could equally be applied to palliative care, so the Bill’s title does not represent what is really intended. The word ‘euthanasia’—from the Greek ‘eu’, meaning well or good, and ‘thanatos’, meaning death—is what we are actually talking about.”

Read about it at greater length in BioEdge’s lead story.> House of Lords debates assisted suicide—again

Michael Cook    

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Headlines - News, Health affairs

De waarheid!

 

de ontmoeting!

Wat is waarheid?
Zijn dat ware woorden?
Zinnen juist geformuleerd?
Moet dan alles kloppen
En goed ingestudeerd?
Of is waarheid,
Heel misschien de inhoud
Al doet het dan ook pijn
Het laten zien en doen ervaren
Van wie we werkelijk zijn?

De waarheid is
Hoe kan het anders,
Werkelijk waar gebleken,
In Christus
Als je het durft uit te spreken.
De Waarheid ,
In eigen persoon
Met eigen woorden
Heel gewoon
Diepe kracht en zegt;
Jij bent mijn kind,.mijn dochter , mijn zoon.

HV 2021

View original post

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Gedichten - Poëzie, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs

Taking refuge in God

A song about taking refuge in God when you feel like running away from God or the situation you find yourself in.

Today many people all over the world are in difficulties. In the East, there are lots of brothers and sisters in Christ who have to keep their faith quiet or have to be very prudent to speak about God and His son Jesus. As brothers and sisters in Christ we welcomed many refugees and took them up in our ecclesial, where they share the Word of God and can feel safe.

In this morning service we paid attention to the way we can let others come into our life and into our community, but how God does such greeting work much better than any human being. He opens His heart for everybody without any consideration. He is willing to receive all those who want to become under Christ and to accept and adopt them as children of Him.

°°°

Holy Overshadowing – Live – Christian Worship song by Graham Kendrick (UK Worship Leader)

O spread Your wings of mercy over me
And guard my heart with true humility
No shadow of the darkness pressing in
Only the holy overshadowing
Underneath Your wings, overshadowing
Verse 2:
No refuge will I seek but God alone
No hiding place save only at Your throne
Only the cross, the blood to wash my sin
Only the holy overshadowing
Underneath Your wings,
overshadowing
Chorus:
You are my shield, and my glory
You are the lifter of my head
And though the storms may rage around me
I’ll be safe within
Beneath the holy overshadowing
Verse 3:
No burden on my back too hard to bear
Only the easy load
You bid me wear
Until these troubles pass,
my heart will sing
Praise for the holy overshadowing
Underneath Your wings,
overshadowing
Ending:
Underneath Your wings
Overshadowing, overshadowing

Ben Trigg © 2013 http://www.bentrigg.co.uk & Graham Kendrick
© 2013 Make Way Music. http://www.grahamkendrick.co.uk

 

++

Find also to read: Morning service of 2021 October 17: Adopted children

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Headlines - News, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Video

Grief and Gratitude

 

A Day Dreamer's Diary

How do you describe a grief for a person you haven’t met in 10 years or weren’t best friends with, but it just sits heavy and hurt in the middle of your chest for more than a week now but you do know they meant the world for their family.
You remember  their gentleness, their distinct humor, their goodness, their simplicity and a tear rolls down , just like the rain drops on this window glass.
I remember the teenage girl with twinkling eyes and contagious laughter, I haven’t met the wife and mother she became in last decade. Our well being was communicated to each other through our families which are neighbours and friendly.
We were always keen to receive news of the other and wished only goodness.
Her sudden passing  has  shook me deep, out of the autopilot mode my life tend to switches despite my continuous efforts…

View original post 119 more words

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs

New Northern Ireland Protocol

Both the EU and Britain agreed that keeping the Northern Ireland/Ireland border open was essential to preserving the 1998 peace deal that ended three decades of sectarian violence, but argued over how to do this after Brexit.

The special arrangement, set out in a protocol, left British-ruled Northern Ireland inside the EU single market for goods, meaning it follows the rules of the bloc in this area, in particular for animal products such as meat and dairy.

As a consequence, paperwork and checks are required for certain goods entering Northern Ireland from mainland Britain, to prevent it becoming a backdoor for British goods such as sausages getting into the EU without checks.

The Northern Irish Assembly can vote after four years on whether to retain the protocol. If a simple majority votes against, it would cease to apply after a further two years.

Pro-British unionists say the protocol undermines peace by dividing them from the rest of the UK with an effective border in the Irish Sea. The discontent helped fuel the worst violence in the region for years in March and April, though there has been little such turmoil since.

At the continent, consumers in the European Union can only hope that this time the leaders of European law will stand their ground and do everything in their power to preserve and fulfil the agreements they have previously obtained.

+

Please find also to read: Going the extra mile with proposal over Northern Ireland protocol standoff

EUROPE DIPLOMATIC

Brussels 13.10.2021 The UK Brexit Minister Lord Frost has proposed plans for an entirely new protocol to replace the existing Northern Ireland Protocol. In a speech to diplomats in Portugal on Tuesday, October 12, he described his new legal text as “a better way forward”.

The protocol is the special Brexit deal agreed for Northern Ireland to prevent a hard border on the island of Ireland. Unionists argue it undermines Northern Ireland’s constitutional position in the UK and creates a trade barrier.

View original post 150 more words

Leave a comment

Filed under Headlines - News, Juridical matters, Political affairs

Hitler and Appeasement: Ideology or Opportunism?

In the Past and the Present

How much interaction was there between Nazi foreign policy and appeasement? Did Adolph Hitler pursue ideological goals with such determination that nothing could deflect him from a programme of conflict? This article compares the ‘intentionalist’ perspective with the ‘structuralist’ view to ascertain the role played by ideology in Nazi foreign policy. How far did Hitler have a clear plan and how much of Nazi foreign policy was opportunistic?

A Clear Plan
The intentionalist perspective argues that Hitler had a clear and radical ideology, as well as a master plan, both of which he put forward in his book Mein Kampf in 1925-7 and more explicitly in its unpublished follow-up of 1928. In his writings, Hitler expressed two important themes. One was a need for Germans to acquire Lebensraum (living space) in Eastern Europe via the conquest of lands occupied by ‘subhuman’ Slavs, something which was to be achieved mainly through…

View original post 1,070 more words

1 Comment

Filed under History, Re-Blogs and Great Blogs

The German Christian Rally at Berlin’s Sportspalast, 28 February 1934: Reich Bishop Ludwig Müller, Dr. Christian Kinder Respond to the Kirchenkampf

Ryan Buesnel

From: Ryan Buesnel, The German Christian Rally at Berlin’s Sportspalast, 28 February 1934: Reich Bishop Ludwig Müller, Dr. Christian Kinder Respond to the Kirchenkampf, Journal of Church and State, , csaa103, https://doi.org/10.1093/jcs/csaa103

On February 28, 1934, about twenty thousand members of the various German Christian movements and their supporters gathered at Berlin’s Sportpalast to hear speeches given by theologians and clergy who supported Hitler and the Nazi movement. The purpose of the gathering was threefold. Firstly, the meeting functioned as a propagandistic exercise in virtue-signaling. As a movement that went to considerable lengths to publicly demonstrate its endorsement of the Third Reich, German Christian gatherings such as this one were marked by their outward displays of Nazi ideology, ritual, and imagery. Secondly, this rally served an educational purpose. In the speeches given by movement leaders, German Christian pastors and laypeople had their support of the Nazis legitimized on theological…

View original post 7,634 more words

2 Comments

Filed under History, Re-Blogs and Great Blogs

Hitler and Christianity: Some Trends in Interpretation

 

Ryan Buesnel

A question was recently put to me by a reader who was curious to hear my thoughts on whether Hitler should be considered a “Christian” or an “atheist.” What had spurred this on was this reader’s consideration of the somewhat ambiguous topic of “Positive Christianity” — the allegedly Aryanized form of Christian doctrine that was to have served as National Socialism’s official form of religion.

Issues surrounding Hitler’s views on the person of Jesus Christ and the institution of the church are frequently obscured by prior ideological or religious commitments. On the one hand are those who have sought to restore the integrity of Christianity in light of accusations that it played an important historic role in the justification for anti-Semitism. This process of reconstruction required identifying occasions where Nazi ideology was opposed to the normative framework of Christian ethics. The suggestion was that the outcomes of Nazi policy were…

View original post 934 more words

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, History, Re-Blogs and Great Blogs

Vreugde is het geschenk van de liefde

Vreugde is het geschenk van de liefde.
Verdriet is de prijs van liefde.
Woede beschermt dat wat geliefd is.
En wanneer we denken dat we onze grens bereikt hebben,
is verwondering de daad die ons terugbrengt naar de liefde.
~Valarie Kaur, in See No Stranger

Engels origineel / English original:Joy is the gift of love

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Meditatieve teksten of Overdenkingen, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn