Tag Archives: Internet

Zijn Liefde kent geen grenzen

Velen geven blijk van opgesloten te zitten, maar grijpen deze kans niet om zich even ernstig te bezinnen. Al maanden hebben wij nu allemaal tijd gekregen om na te denken over zin en onzin van dit aardse bestaan en over de waarde van onze relatie met de medemens, maar ook met de natuur. Vraag is hoe veel mensen tijd genomen hebben om na te denken over onze relatie met de Goddelijke Schepper en Toelater van al die dingen die wij mogen hebben en waarmee wij ons mogen omringen?

Vandaag kijken wij even naar een reactie van een familie op zending in Costa Rica, waar bijna het hele schooljaar de kinderen online les volgden.

Ze hebben het alle drie gehaald en goed hun best gedaan ook al was het niet wat ze zelf zouden kiezen. Graag willen ze weer terug naar het ‘oude’, naar het gewone klaslokaal. Maar goed, dat gaat hopelijk volgend jaar veranderen.

*

Te onthouden:

Het Evangelie kent geen grenzen. De liefde van God, de waarheid van God zit niet aan gebouw vast, maar ook niet vast aan een plaats, maar woont in Zijn volk.

 • Velen vergeten dat dit juist een tijd is waarbij het zo belangrijk is om elkaar via het internet verder te bemoedigen en de Blijde Boodschap verder uit te dragen zodat meerderen het licht aan het einde van de tunnel zullen kunnen zien.

De Coghis in Costa Rica

De regels worden steeds strikter. De vijand lijkt steeds dichtbij te komen. Dit virus ken geen grenzen en gaat waar het heen wil. We worden er sterk op gewezen om afstand te houden en als we dat niet zelf doen dan wordt het ons opgelegd. Maar…

De liefde van God kent geen grenzen

Niemand kan met geld de grens nog oversteken, ze zitten dicht. Vandaag is hier in Costa Rica aangekondigd dat als je een verblijfsvergunning hebt als buitenlander en je nu het land verlaat dan kan het zomaar ineens zijn dat je die verblijfsvergunning verliest. Ik weet niet precies waarom dit is aangekondigd en waarom deze strikte regel, maar we leven in rare tijden.

De meeste beslissingen, moeten we geloven, zijn om de mensen te beschermen, maar er zullen ook beslissingen tussen zitten waar we niks van snappen. En toch temidden van al deze beslissingen, temidden van een realiteit…

View original post 496 more words

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Opgelet voor uw online aankopen

Nu iedereen in zijn ‘kot’ moest blijven en men best onnodige verplaatsingen meed, is internet verkoop enorm toegenomen. Zulk een zoeken op het net om aankopen te verrichten heeft echter ook ‘slechte zielen’ uit hun hol doen kruipen.

In de eerste weken van de lockdown kwamen er ruim 117.000 nieuwe online kopers bij, waardoor het totale aantal online aankopen steeg tot 28 miljoen. Die stijging trok ook cybercriminelen aan. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) meldde dat ze alleen al in het eerste kwartaal meer dan 4.500 verdachte URL’s naar valse webshops moesten blokkeren. Fraudeurs probeerden massaal hun slag te slaan met mooie aanbiedingen en stevige kortingen.

Wat kunt u als consument doen om niet in dergelijke valkuilen te vallen?

online shoppen

Tips om veilig online te kopen

Online shoppen houdt bepaalde risico’s in. Zo bestaat de kans dat de webshop waar u koopt frauduleus blijkt. U bent uw geld kwijt, maar krijgt er helemaal niets voor terug. Het is vaak niet eenvoudig om te achterhalen of een webshop te goeder trouw is. Neem daarom deze 8 tips zeker ter harte als u online aankopen wilt doen:

 1. Reviews of recensies van klanten van de webshop wekken vertrouwen, maar zijn ook eenvoudig te vervalsen. Laat u dus niet blind leiden door de online getuigenissen van andere klanten.
 2. Google de naam van de webshop in combinatie met trefwoorden als ‘oplichting’, ‘bedrog’, ‘vals’ … Doe dit ook in het Engels als het om een buitenlandse webshop gaat. Zo kunt u informatie terugvinden over frauduleuze aanbieders en klanten waar het verkeerd liep.
 3. Als een aanbod te mooi is om waar te zijn, dan is het doorgaans ook niet waar. Lees steeds de voorwaarden van een aanbieding in detail (de kleine lettertjes).
 4. Installeer virus- en malwarebescherming op uw computers.
 5. Shop nooit via een site waarvan het internetadres met http:// begint. Dit dient steeds https:// te zijn. Alleen dan bent u er immers zeker van dat uw gegevens op een veilige manier verstuurd worden.
 6. Print altijd uw betalingsbevestiging af of neem een screenshot en bewaar dit.
 7. Binnen de EU hebt u het recht om online aangekochte spullen binnen 14 dagen terug te zenden en uw geld terug te krijgen. Vergeet dit niet! Ga daarom steeds na of u uw verkregen goederen ook makkelijk kan terugsturen.
 8. Als u lid bent van Test-Aankoop, dan kunt u via dit platform nagaan welke webshops veilig zijn.

Rustmoment inbouwen bij online shoppen

Eén van de troeven van online shoppen is dat het erg snel en gemakkelijk verloopt. U kiest het product, vult uw contact- en betalingsgegevens in, klikt op bevestigen en klaar is kees. De verleiding kan dan ook erg groot zijn.

Maar daar ligt natuurlijk net één van de grootste gevaren van online kopen: u hebt veel minder het gevoel dat u echt geld uitgeeft dan wanneer u fysiek dingen koopt. De zogenaamde betaalpijn (pain of paying) is quasi volledig weg. Dit brengt mee dat u niet alleen vaker online koopt, maar dikwijls ook gewoon meer geld uitgeeft dan u van plan was.

Webshops spelen hier handig op in door u de kans te geven om uw betalingsgegevens op te slaan in het systeem van de webshop. Zo moet u die niet elke keer opnieuw invullen … We raden u dan ook aan om dit nooit te doen. Bewaar uw betalingsgegevens niet in een webshop. Dit maakt weliswaar dat u, telkens u online wilt shoppen bij dezelfde webshop, de gegevens van uw bankkaart opnieuw zult dienen in te voeren. Maar dat is net goed. Want zo bouwt u voor uzelf een rustmoment in, waardoor u nog eens goed kunt nadenken of uw aankoop wel de moeite waard is.

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Economische aangelegenheden, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings

Oplossingen gezocht voor Joodse dienstvoorziening

Niet Joodse gelovigen hebben niet bepaald een probleem met het volgen van diensten op het internet. Voor vele Joodse gelovigen vormen diensten op het internet volgen wel een probleem. Daarom deze oproep

Hebt u een oplossing voor onze Joodse leden?

Hebt u misschien een antwoord op deze vraag?

Hoe kunnen Joodse gelovigen toch samen dienst beleven?

Zodra de duisternis valt op vrijdagavond lijkt in vele huishoudens van de Jeshuaistische en Joodse gelovigen ook een zekere vorm van duisternis te vallen. Zich aan de voorschriften houden zoals voorgebracht in de Sjemot/Exodus 35:3 en algemene traditionele regels, wordt er afgezien van enig werk en worden er ook geen lichtknoppen of elektrische toestellen bediend.
Dat maakt dat de Sabbatsviering volgen op het internet onmogelijk is daar het enkele taken verreist die door sommigen als “werk” worden aanzien. Meer nog opvallend is het ook dat er toch nog vele gezinnen zijn waar er geen televisietoestellen of computers in gebruik zijn. Voor anderen mag dat helemaal buiten de wereld zijn, maar dit is wel een realiteit waar wij rekening mee moeten houden.

Vraag is of wij nu ook niet weer in een tijd zijn waar wij uitzonderlijke maatregelen moeten inroepen, zoals onze voorouders deze gekend hebben in bepaalde tijden, toen zij ook niet naar hun tempel of synagoge konden gaan.

In enkele artikelen proberen wij daar aandacht aan te schenken nu wij naar 9 Av gaan en het verlies van 2 tempels gaan herdenken.

Wij zijn er van bewust dat elkeen van ons wel op zijn of haar eigen plekje kan bidden en een ingetogen gesprek kan aangaan met de Allerhoogste. Maar het samen komen of samen gemeenschap vormen is er met de coronacrisis niet bij en eist speciale voorwaarden of veiligheidsmaatregelen.

Wie weet kan er van uit een andere hoek een kijk worden gegeven die voor onze gemeenschap oplossingen kan aanbieden, zodat wij toch dat eenheidsgevoelen kunnen bewaren en ons niet schuldig moeten voelen van geen sjabbes te vieren in gemeenschap.

Door de corona-maatregelen van de overheid zijn we gedwongen geworden om niet enkel na te denken over onze omgang in het openbaar, maar ook om na te denken over wat wezenlijk is voor verwezenlijken van onze geloofsplicht.

Nu dat wij niet meer mogen samen komen in de tempel of synagoge, moeten wij andere mogelijkheden zoeken om toch als gemeenschap onze verbondenheid te voelen en iedereen de kans te geven om dat gevoel van verbondenheid te ondergaan in en met waardig gebed.

Vandaag lijkt het wel dat wij ons ernstig moeten gaan bezinnen over iets wat voor decennia oh zo gewoon leek, maar uiteindelijk toch niet zo evident lijkt te zijn. Wij zien namelijk dat bepaalde gemeenschappen zodanig zijn vastgeroest in bepaalde tradities dat de lockdown hen bij wijze helemaal omver heeft geblazen. Alles wat zo normaal leek, drie maal per dag naar de synagoge gaan o.m. is nu helemaal uit den boze, enz.

Het lijkt wel of onze gemeenschap plotseling wordt wakker geschud.  De meesten van ons leven in een gesloten gemeenschap ver weg van de buiten wereld. Wij zijn gewoon in onze eigen cocon te verblijven. Geen wonder, bij het regelmatig gevaar dat ons lijkt te omringen. De meesten van ons zijn trouwens heel bang om zich in het openbaar kenbaar te maken. Terwijl anderen zich juist nu nog meer naar buiten durfden profileren en niet bang waren om op hun terras of balkon hun liederen over de stad durfden laten klinken. (Wat dan weer de politie er deed op afkomen.)

Velen in onze gemeenschap hebben zulk een vaste gewoonten dat zij nu met het breken er van wat in de war zijn gestuurd. Ontheemd voelen zij zich wat verloren en zoeken oplossingen om toch het gevoel te hebben dat zij God toch nog waardig kunnen dienen. Ook heerst er een angst dat het coronavirus heel wat mensen weg zal brengen van de godsdienstbeleving, daar ze nu lekker alleen thuis kunnen blijven zonder verder veel taken te moeten opnemen. Anderen vinden dan weer dat er nu weer een middel is om de mens slaaf te maken van de wereldse gebondenheid.

Voor ons is het samenkomen van de gemeente onderdeel van ons leven waarbij wij onze verbondenheid met onze broeders en zusters bezegelen en onze dankbaarheid betuigen voor de Elohim  die Zijn heil schenkt en ons wil ontvangen in geloof en eerbaarheid. Dat samenzijn verrijkt ons telkens opnieuw en inspireert ons telkens weer de uitdagingen van deze wereld aan te gaan. Nu dat wij al voor meer dan vier maanden niet meer samen kunnen komen drukt dat wel op velen hun gemoed, omdat ze het gevoelen hebben dat ze de Adonai tekort schieten.

Misschien kunnen gelovigen van andere geloofsgroepen hierbij raad geven en oplossingen aanvoeren.

++

Aanverwante lectuur

 1. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 2. Voor het eerst in jaren weer een Pesach in isolatie
 3. Geestelijke affaires in CoViD-19 afzonderingstijden
 4. 9 Av 2020 en Dagen van droefheid
 5. Een huis bouwen voor God
 6. Ontnomen van een gebedshuis #1 Doodveroorzakers
 7. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 8. Verzamelen of Bijeenkomen
 9. Een samenkomst of meeting
 10. Vergadering – Meeting
 11. Laat ons samen komen
 12. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 13. De ecclesia als lichaam van Christus

+++

Gerelateerde berichten

 1. Afgescheidenheid
 2. in tijden van corona
 3. Eenzaamheid onder jongeren
 4. Geloofsgemeenschap: een netwerk van liefde
 5. Eenheid in verscheidenheid; Joh 17,20-26
 6. Levende stenen; Hnd 6,1-7; 1 Pt 2,4-9; Joh 24,1-12
 7. Verbonden na Corona
 8. Bidden?
 9. Waarom de stijl van een kerkdienst niets zegt of er levend geloof is
 10. Avondmaal vieren over kerkmuren heen
 11. Mijn nieuw boek: De Joodse Apostelen
 12. Christenen moeten joodse feesten niet houden.
 13. Kerk-zijn in context
 14. Kerk in de stad, stad in de kerk
 15. Liturgie als centrum van kerkzijn? [1]
 16. Wat gebeurt er in de eredienst?
 17. Techniek in de eredienst. Een zegen en een vloek?
 18. Nieuwe liturgie in Corona-tijd (?)
 19. Corona zal ons tot slaaf maken
 20. De positieve gevolgen van corona
 21. Wie schrijft die blijft!
 22. Versoepeling lock-down
 23. Wat is vrijheid?
 24. Angst, naastenliefde en corona-maatregelen
 25. Unlock jezelf!

4 Comments

Filed under Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Vragen van lezers

Spirituality

For many of the older generation, it looks so weird. We regretting not having had such social media as there is today. We, thinking we still would have had contacts with so many whom we liked very much in the past.

At the same time we notice how so many of the new generation are glued to their smartphone and boast about their many friends on Facebook, but in a way are even more lonely than we, who saw already so many of our peers being carried to the grave.

Also, so many of those youngsters seem to have the spirit of life, because the spiritual does not exist in them.

The 50 year old poet

I was born in the Sixties

grew up in the Seventies

fell in love in the Eighties

got married in the Nineties

had a family in the Noughties,

then things got strange,

made friends I never met

over a thing called the Internet,

lost touch with reality

and became another fatality

in a world void of spirituality.

pine trees under cloudy sky Photo by Francesco Ungaro on Pexels.com

View original post

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs

So many being afraid – reason enough to step in the boat with Christ

For weeks already in Italy, Spain, France and Belgium the inhabitants are feeling limited with their country in lockdown. All over the world people are confronted with an unseen enemy, and that frightens many of them.

Normally the lovers of God who are worshipping Him alone and not other gods, are accustomed to living in a certain way somewhat isolated. The majority of Christendom worshipping a Trinity does not like those Unitarians and avoid contact with them as if they are affected with a terrible disease. Worship services for those isolated Christians are often followed by the internet, because of the distance between many too far. Those able to share the Breaking of Bread in real life, under normal circumstances only find themselves with a few. The 14th of Nisan is for many the big exception for the year. That day is often the ‘high-mass’ bringing many lovers of God together to commemorate the liberation of mankind. That special commemoration day in several prayer halls or kingdom halls often brings more than a hundred people together, showing how even when they are not with many, they also are not with such a few that they should feel alone. This year it was a totally different experience for many, not having the Memorial Gathering in public. It was nice to have several groups providing for internet sharing, but it is not the same and can not be a surrogate or placebo for the real thing.

Remarkable to notice is how so many expressed their calmness and accepted totally those restrictions the governments gave them. Opposite to many unbelievers most members were convinced the time of quarantine should take as long as necessary to keep everybody safe, no matter of the economic impact. We also can notice the members of those Unitarian denominations respect the social distancing and trust God that everything shall turn out back to normal in a certain time.

On the other hand all over the world, we find certain Christian groups calling to gather for Easter and to ignore such social distancing. They forget they perhaps do not only bring their own life in danger, but worse bring other people, they could encounter also on other days, in great danger. We can only say they have a very selfish attitude.

Around us, we can find unbelievers and believers who express their fear. Normal when one does not know the unseen enemy thoroughly and does not know how it all shall evolve in the near future. People also love to have everything under control and when they feel they loose control they start panicking.

For those with fear, we would like to remind them of a little event which took place some two thousand years ago.

Like on many great lakes and seas the wind can come up forcibly and bring dangerously high waves.

The disciples and Jesus were on passage on a boat and when the master teacher went to sleep, and a violent storm came.  The wind was howling, the boat was taking on water, these men felt that their lives were in danger from forces they could not control.  Take note, these were not inexperienced Saturday afternoon boaters.  Most of these men were professional fishermen.  These men were of strong hand and backs, they had been in a storm or two in their years of fishing.

If you have ever met a sailor, they often pride themselves on the storms they have endured on the seas.  However; this was not the same kind of storm that these men had endured before.  This storm frightened them to the point of fearing death.  It was pretty easy for them to see that the boat would likely be crushed in the waves, the wind and water was overtaking the boat.  They had no control over their circumstances.  All of their lives were passing before their eyes.  Wives lips that would never be kissed again, children that would never be played with again.  The sunrises they would miss.  Songs that they would never sing again.  As they looked over their possessions, their homes, their clothes, money, land, and more they began to realize how little value those things actually had.  They could see that they had focused their whole lives on things that really didn’t matter.  Their children, their spouses, their families, and their God are the things that mattered. As devout Jews they knew they could trust their God, the God of Abraham. Though it looked like as if they feared That God would not be with them.

On land they would know who to turn to when they had doubts of certain matters or fear for certain things. But far from any temple, no synagogue at hand, to whom had they to turn? Where could they find a rabbi or rebbe who could help them?

In want of having a Rabbi there now they turned their eyes toward their friend Jeshua (Jesus) who was lying quietly sleeping.  In all of this storming wind, spraying of water, beating of the waves, screaming of the men, he seemed steadfast asleep.  It looked like he was in a place of safety and comfort.  Peacefully like a baby he was there sleeping, probably laying in a puddle of water, soaked from head to toe, but asleep none the less.

A few decades ago Lenny LeBlanc released a song with the name “Asleep in the Boat”.  It talks about a promise God made, and that He is always there, just as Jesus was here with his disciples.  Just like when we are in the storm, He is here for us.

In these times of trouble we better look at how Jesus cope with difficulties and uncertainties. We do know many Christians take him as their god. God does know everything, but Jesus, not being God, did not know everything and like us just had to trust his heavenly Father.
Jesus has encountered several very difficult moments, and we should know that also he, even doubted God and asked Him why He had abandoned him. From the stake, Jesus cried out loud to His heavenly Father, the Only One True God.

46 And about the ninth hour Yahushua cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My Elohim, my Elohim, why hast thou forsaken me? (Matt 27:46, NRKJV)

But God never had abandoned or had forsaken His only beloved son. Nobody can do anything to God and God is the only Being that can not die. But Jesus could be hurt by men and he knew very well that those people could kill him. His death was a certainty, but what would happen after his death was not so sure. For that he had to trust his heavenly Father to Whom he cried that he would not be forsaken. Only by having enough faith in his heavenly Father Jesus could face those difficult moments. The Nazarene Jew had enough faith in his heavenly Father, the God of Israel, Who had already for centuries guided His People.

Jesus so much trusted his God, that he was willing to put his own will aside to do the Will of his heavenly Father, Whom Jesus considered to be the Only One True God, the God above all gods and above all kings. Like his ancestor King David, Jesus trusted his God.

We too, should have the same trust in God like the son of God had in his heavenly Father, Who is also our heavenly Father. In the Elohim Hashem Jehovah, we should find security and peace at heart, not having to have fear for what might come.

When we are children of God let us behave like it, and show others what a good Father we have. Let us take this period of more free time, to let Jehovah’s Name resound in many more places. That we who believe in Him show others how the Elohim has given the world the opportunity to be free of all worldly matters and that this time on this earth is only a temporary period. Let us take the opportunity to witness over the beauties of the Highest and how He has given the world a solution to be free of all worries.

We should step in the boat of Christ and be aware that even when he would be asleep, we still shall be safe, because he is with us and his God is with us.
When we feel abandoned by the world, them not liking we do not adhere to their god or gods, do not worry. One is better to worship the True God of the Bible instead of the many gods human beings love to worship. The God of Jesus, Hosea, Jeremiah, Isaiah, Solomon, David, Nehemiah, Abraham, Moses and Adam is the Best God we can have and Who can make sure we shall be able to receive the best life, “is it not today than tomorrow” ….

When we feel the pains of this world, and lost dear friends or family members, let us always remember that once they died their pain would be gone, and all worries would be over for them. Let us also put everything in the right perspective, comparing our luxury life with the millions of people in worse circumstances. And let us not forget how there was once a man who had not done any fault in his life, but was tortured and nailed at a wooden stake, giving his life for so many people he did not even know, so that they could live unto righteousness.

30 The Elohim of our fathers raised up Yahushua, whom ye slew and hanged on a tree. (Acts 5:30, NRKJV)

24 Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed. (1Pet 2:24, NRKJV)

Let us remember that event when the apostles were afraid and think about the storm in which we landed today.

23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him. 24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep. 25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, My master, save us: we perish. 26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm. 27 But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him! (Matt 8:23-27, NRKJV)

It would be wrong to think Jesus had no fear. He, like his brothers and sisters, also had many fears. Though Jesus feared more God than people and therefore was not afraid to speak out. Jesus very well knew his humble position and that he could do nothing without his heavenly Father, His God. Only by listening to his God, and doing what God wanted from him, Jesus could do exceptional things.

19 Then answered Yahushua and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise. (John 5:19, NRKJV)

From those around him, Jesus asked them to come to him and to his God, so that what God had given to His son also could come unto us. Jesus knew that his God was the Only One to trust and knew that those who have complete trust in God will be kept in perfect peace by keeping their minds focused on Gods promises.

3 Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee. (Isa 26:3, NRKJV)

Like so many before Christ let us also the same as Jesus did, trust the Divine Creator and give ourselves in His Hands. Even if we fear others or such disease as CoViD-19, we should have more fear for the God of Christ, the God of Abraham and should pray to Him and trust HIm, in the same way as Jesus and Isaiah trusted their heavenly Father.

9 With my soul have I desired thee in the night; yea, with my spirit within me will I seek thee early: for when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. 10 Let favour be shewed to the wicked, yet will he not learn righteousness: in the land of uprightness will he deal unjustly, and will not behold the majesty of יהוה. 11 יהוה, when thy hand is lifted up, they will not see: but they shall see, and be ashamed for their envy at the people; yea, the fire of thine enemies shall devour them. 12 יהוה, thou wilt ordain peace for us: for thou also hast wrought all our works in us. 13 O יהוה our Elohim, masters instead of thee have had dominion over us: but by thee only will we make mention of thy name. (Isa 26:9-13, NRKJV)

While we may not know what tomorrow holds for us, we have chosen to follow Jesus and to have the same trust in his heavenly Father and as such should not have to worry about the future. In Christ Jesus lies our hope for the future, because he gave his life for us and God accepted his sacrificial offering as a ransom for once and for all.
When we believe who Jesus is and what he really has done and how God has now taken him out of the dead as an example for what might happen to us, we should not be afraid because in such resurrection is our hope and future.
It is in our belief in the promises of God and in the certainty of salvation that we have a present peace.

We just have to be patient and trust the Most High God. By following This God His only begotten beloved son, we have the assurance that one day there shall come a Kingdom which surpasses all other kingdoms and where there shall be peace for all without any pain or sorrow. Let us look forward to such days in the coming Kingdom of God.

 

**

Let us thank God for everything that we got for good things in our life
and let us trust Him as our Guide and Helper in difficult days
as well for Him being a Stormstiller

From Sticky Note to God ~03.31.20~

+

Preceding

Why are you afraid?

Fear in your own heart or outside of it

Our life depending on faith

The Struggle Ends When Gratitude Begins

Many opportunities given by God

If you keep your faith and trust in God

++

Additional reading

 1. Matthew 8:23-27 – The Nazarene’s Commentary: Jesus Calms a Stormy Sea
 2. Matthew 9:32-34 – How others look at the blind, speechless and demoniac being healed
 3. The unseen enemy
 4. Fear of failure, and fear of the unknown
 5. 8 fears caused by the fear of Man
 6. Fearmongering succeeded and got the bugaboo a victory
 7. A Living Faith #9 Our Manner of Life
 8. Thanksgiving wisdom: Why gratitude is good for your health
 9. Problems on a dark road and A look at our ego-centric world
 10. Not fear or dread or blind compulsion
 11. The chosen ones to fear or not to fear
 12. What is life?
 13. Greatest single cause of atheism
 14. Whom Shall I Fear (God of Angel Armies) by Chris Tomlin
 15. Control and change
 16. We find by losing. We hold fast by letting go.
 17. A treasure which can give me everything I need
 18. I Am Not Alone – By: Kari Jobe
 19. Necessity of a revelation of creation 3 Getting understanding by Word of God 1
 20. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 21. Today’s thought “Faith in Troubled Times” (January 14)
 22. Today’s thought “Crying to God” (August 04)
 23. The Wrath of God
 24. Today’s thought “Plea for Vindication or for Protection against Oppressors” (January 07)
 25. Today’s thought “My times are in your hand” (January 14)
 26. Today’s Thought “You will keep … in perfect peace” (May 03)
 27. Kingdom of God what will it be like

+++

Related

 1. Housebound
 2. Right Attitude in Trouble… Joshua of Ghana
 3. Isaiah 26: Content in God alone.
 4. The Sea of Galilee
 5. Sonnets For My Savior 24
 6. “In The Midst Of The Storm”
 7. Jesus Feared God, Not Circumstances
 8. Pandemic: Be Calm During the Storm
 9. Praying the Bible with Gratitude
 10. The Wind and Sea Obey Him
 11. Today’s Theme Song: Above All
 12. Hide Yourself
 13. Isaiah Chapter 26
 14. 100 Blessings for Pandemic
 15. Podcast #299: “Thank You, Lord” by Dennis Jernigan
 16. The rock on which we stand

9 Comments

Filed under Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Health affairs, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Hosting a Virtual Seder During a Pandemic

Dear readers,

Hopefully, you are all in good health.

On April 02 there are 5,552 people registered in Belgium that are infected with the novel coronavirus who are receiving treatment in Belgian hospitals.
That there are only 1,143 deaths of the CoViD-19 virus at the moment is thanks to the exceptional precautions that the government has taken and which a large part of the population adheres to.

The coming week brings us, what in normal circumstances would be the busiest time for gatherings, in our effort to remember how God has liberated us, and to make sure that the younger generation would come aware how we always should remember how God Helps and Guides His People.

14 Nisan is normally the Day of The Memorial Meal.
This year that shall be different from all other years.

In Lockdown times, best not to meet too many people and to keep social distance, nowhere in Belgium, France, Italy, Spain, Portugal shall there be an open public Memorial Meal or Pesach Seder.

While you might not be able to physically gather around the seder table this Passover, do not forget that you can come together online.

Check out our 10 tips for creating a meaningful and fun seder experience for your family and friends, near and far.

 1. Use the same Haggadah. 

  You could make and can use a Haggadah you could send out by e-mail beforehand and/or screen-share it with your guests, or encourage everyone to print their own copy.

 2. Designate an e-Moses.

  It can be very helpful to pick someone to lead the virtual seder. Make sure this person has experience successfully using Zoom, FaceTime, Google Hangouts, Skype, etc..

  He can play Moshe and let us remember how Moshe ditched his desert aesthetic and returned to the Egyptian palace to deliver God’s message, with the help of his brother and hype man, Aaron.

  Telling the exodus story he may not forget to bring forth how Moshe spoke about God commands and how God clapped back at the Egyptians. Children perhaps can have drawings made of the pathway formed between the walls of water and the Israelites who made it to the other side without harm.

 3. Make a “seating and speaking chart.”

  This year there can best not swapped places. Best is to have everybody all night using the same place at the table, and if possible having enough distance between each household member.

  But this year we should also account for the virtual seated next speaker. Figure out ahead of time who is going to read what. Throughout the seder, text the person you’d be sitting next to.  Be careful when all speakers are on there shall be too much echo and everything could become too chaotic. Therefore, let everybody stay muted and follow an order of speaking plus having put up an arm or (funny) sign requesting to speak.

 4. Maintain that there are no excuses for why people can’t attend.A danger of such critical times as these, is that people come a bit lazy or like to avoid their religious obligations.
  Unless, you know, they don’t have internet and/or a device to connect to it. Anyone can be part of your Passover experience.
 5. Have a practice run.The organiser best has several contacts beforehand with those who would take care of the surprises.Also, send instructions for accessing your virtual platform of choice ahead of time so nobody holds up the seder by not knowing their Wi-Fi or other password.For those who do not have their computer enough secured and therefore had best their camera taped, they have to be encouraged to take the stickers or tape off their cameras.
 6. Eat and drink with measure spread over the long time of gatheringAs usual at a seder have the different courses interrupted by animated talks, readings from Scripture and prayers.
 7. Work with what you have.

  With all the panic shopping, it can be intimidating to venture out to get everything you need. That’s OK. Get what you can and improvise the rest.
  Our people have survived greater quandaries with a little ingenuity and determination.If you can’t get matzah, cut some cardboard into squares or large circles (you can even put dots on them with a marker for texture, but do not consume—this is purely decorative). Swap out sriracha for horseradish. Use literally anything green. Squish trail mix into a charoset-like paste.Use a regular plate as a stand-in for a seder plate. It’s the thought that counts.
 8. Bring a little Purim to Passover.

  Never forget to make the long evening pleasant enough or entertaining enough to the children. Remember this night should be a night of remembering and giving it further to the next generation.Nobody would be against making some good fun and nobody would object to have people being dressed up as Moses, Aaron, Miriam, etc.Got kids? Great, they can be the frogs. Or the lice. It depends how stressed they’re making you.
  Got teens? Do the whole seder using Snapchat filters, then do a TikTok dance break in the middle of the seder for added social media cred. But only if, like, you know the choreo.
 9. A night different from all other nightsAlso do not forget that 14 Nisan is ‘super special’.Laugh a little hysterically and cry only a tad when you get to the Four Questions and someone has to ask, “Why is this night different from all other nights?”
 10. A Liberation to celebrate

  Do your best, have fun and remember that though we are in isolation to protect ourselves, friends, families and fellow human beings everywhere, we are still free to be Jewish or Jeshuaist and celebrate our heritage and salvation by the Highest and Strongest!

Let us not forget to show our love to God by remembering what He has done and still does, and let us show our love to others by taking enough precautions to keep everybody safe and in good health. Even when we might be very isolated in our own cosy home, let us feel the union with brothers and sisters all over the world, and let our prayers be with them all.

Please pray:

I will seek to make this world a better place, for all people, today and tomorrow. To this, in their memory, I pledge myself. Ani ma’amin. Am Yisrael chai.

A Jewish community eating the symbolic Passover food during the Seder evening, the evening before the Passover festival (picture-alliance / dpa / Robert Fishman)

As you come to the end of the seder, remember that this uncertainty, while it already feels like 40 years of wandering in the desert, is temporary. The Israelites made it eventually. So will we.

Next year, in person!

For 2020:

Keep safe and well, having a lovely Passover seder.

+

Preceding

CoViD-19 warnings

Anxiety Management During Pandemic Days~

Hope on the Horizon: Pandemic Anxiety Management II~

Pandemic Anxiety Busters~

Mel Brooks saying “go home” to Max Brooks

Christian Response to the Covid-19 Pandemic

7 Ways To Boost Your Immune System in Lockdown

Love in the Time of Corona

Recrafting our World

++

Reminders

 1. The unseen enemy
 2. Under-reporting the total number of coronavirus cases
 3. Coronavirus on March 11 declared a global pandemic on March 31 affecting more than 177 countries
 4. No idea yet for 14 Nisan or April the 8th in 2020 Corona crisis time
 5. Only a few days left before 14 Nisan
 6. First time since Nazi time no public gathering
 7. Voor het eerst in jaren weer een Pesach in isolatie
 8. Even in Corona time You are called on to have the seder
 9. A meal as a mitzvah so that every generation would remember
 10. A night different from all other nights and days to remember
 11. Let’s Think About Redemption Differently
 12. At the Shabbat HaChodesh: readings about blood, liberation and purification
 13. Zeman Chereisenu – the time of our freedom
 14. Ki Tisa – Torah Portion
 15. Egypt, Moshe and Those who never felt they belonged there
 16. In Every Generation: The Return of Anti-Semitism – Pesah Day 1, 5779
 17. The Most special weekend of the year 2018
 18. Call to help others
 19. How should we worship God? #7 The Breaking of Bread
 20. How should we worship God? #8 Love one another

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Being and Feeling, Educational affairs, Headlines - News, Health affairs, Lifestyle, Positive thoughts, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Eenzaamheid in een wereld van Communicatie

Wij hebben het hier al gehad over de vele mogelijkheden van de sociale media en hoe mensen daar wel heel wat sociale contacten mogen hebben of zogenaamde “vrienden”, maar waar men toch in eenzaamheid achter blijft.

Jac vertelt

Technologie biedt kansen voor snelle communicatie, maar vervreemding en eenzaamheid loeren om de hoek.
Het scherm houdt ons weg van direct contact met elkaar en met de natuur. Het internet versterkt eerder onze eigen opvattingen, dan dat het ons echte wijsheid zal brengen. Daarvoor moeten we offline gaan. Stilte zoeken. Ons hoofd leegmaken. In het nu komen. Want duurzame relaties vragen tijd, zorg, beschikbaarheid en aandacht.

Jaco’s kleinzoon zegt

Smartphones zijn vandaag een middel om de gekste apps uit te testen of via sociale media met elkaar in contact te blijven. Maar eigenlijk zorgen ze ervoor dat we letterlijk afgeschermd worden van de ander. Ze leiden ons vooral ook heel erg af van de essentie. Voor mij is dat de vorming van mijn persoonlijkheid en het ook bewuster zijn van de omgeving en de natuur rondom mij. Ik betrap mezelf ook op overbodig gebruik van mijn smartphone, maar probeer ermee om te gaan zonder constante afleiding.

Jaco’s vader Steven zegt dan verder

Bij ons dus geen schermen rond de tafel. In alle rust en zonder afleiding luisteren naar elkaar, naar elkaars verhalen met oog voor de kleine nuances.
Daar laten we geen scherm tussenkomen, al is de verleiding in tijden van deadlines soms wel groot. Een keertje vaker bellen in plaats van mailen, kan ook wonderen doen.
Scherm uit. Oorcontact aan!

+

 

Voorgaande

Welkom:: Waarom sterren zoeken?

Eenzaamheid is van iedereen

Leeg en alleen

1 Comment

Filed under Bond Zonder Naam, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Vergeten predikers van het Goede Nieuws


God gebruikt vissers, taxichauffeurs en koelkastmonteurs om Zijn koninkrijk te bouwen.
Vaak zijn dit mensen die vanuit menselijk oogpunt onbeduidend zijn,
omdat ze geen grote theologische werken achter hun naam hebben staan.
Met vallen en opstaan brengen zij Jezus’ boodschap de wereld over.


Velen weten het niet, maar over de gehele wereld kan men predikers van het Goede Nieuws vinden. Zij zijn bereid naast hun dagelijkse job om in hun levensonderhoud te voorzien, te werken voor de Allerhoogste, zonder dat zij daar extra geld voor krijgen. Integendeel moeten zij daar dikwijls nog eigen geld insteken om dat werk te kunnen verwezenlijken.

De diepste drijfveer voor die vele vrijwilligers is de verkondiging van het koninkrijk van God. Dat gebeurt op heel veel plekken in deze wereld, en wij mogen blij zijn dat wij hierbij  ook het wereldwijde internet als hulpmiddel kunnen gebruiken. Hierbij kan dan ook elke internet gebruiker mee zijn of haar steentje bijdragen door onze boodschappen van het Goede Nieuws mee helpen uit te dragen.

Verscheidene ondernemingen van Broeders in Christus of Christadelphians trachten daar waar hulp op educatief en vormingsgebied nodig is dit aan te bieden. Daar waar nood is betreft de levensomstandigheden, door politiek of natuurgeweld, zijn er Christadelphian organisaties die op de bres springen om hulp te bieden. Zo zijn meerdere vrijwilligers in Afrika en Zuid Amerika werkzaam als lesgever en/of hulpverlener. Hiertoe zijn steeds hulpmiddelen welkom en worden op regelmatige tijdstippen ook kleding- en andere inzamelacties gehouden om dat nodige werk te ondersteunen.

In onze ogen is opvoeding een van de belangrijkste aspecten om tot een zelfstandig leven te komen. Daarom wordt daar dan ook zeer veel energie in gestoken. Op meerdere plaatsen richten wij daarom dan ook schooltjes op waar kinderen de basis van onderwijs kunnen krijgen om later dan ook verder te kunnen studeren. Daarnaast zorgen wij ook dat voor hun ontspanning voldoende middelen aanwezig zijn. Zo worden sportfaciliteiten mogelijk gemaakt en wordt er aan speelpleinwerking gedaan.

*

Laten wij die vele vrijwilligers niet vergeten. Vergeten wij ook niet dat voor al dat werk elke steun, geestelijk zo wel als financieel steeds welkom is.

5 Comments

Filed under Aankondiging & Introductie, Activisme & Vredeswerk, Culturele aangelegenheden, Geestelijke aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

We should all be writing

In this present world lots of short notices or messages are posted on social media, but to find serious writing on the net has become limited.

There is a serious need for analysing what happens in the world. We could do with some more bloggers recording for history what is going on and how we feel about it. Analyses of people giving an idea how a culture experiences the events.

It is for any person impossible to know what future shall bring, but by the knowledge of what happened in the past people can have an idea how things can evolve.

For sure all people should try to work for a better future and if they do not fix the disinformation problem, the divide will only widen.

You have very good reasons to point to Nazi Germany, because many factors are pointing that direction, and people could be surprised it can be as bad as then sooner than people think.

*

To remember

Journals. Blogs. Letters to the editor. Letters to others. Letters to representatives. Emails. Facebook posts.

> recording for history

history written by those who have most to gain by revising history.

‘recording’ history =/= ‘rewriting’ history.

current problem = large number of people been brainwashed by lies + who think they are informed.

=>

Be the scribe. Record your experiences. Tell history the facts.

+

Preceding

Mountains of information, disinformation and breaking away

Fake News Goes Back to the Garden of Eden says Pope Francis I

Parallels between what is happening in our world today and the atmosphere in pre-Nazi Germany

++

Additional reading

 1. Happy is the person who knows what to remember of the past
 2. Finish each day and be done with it
 3. A Living Faith #5 Perseverance
 4. No curtain placed over tomorrow
 5. So it will be on the day when …
 6. Not to speak is to speak
 7. Faith, hope and love abide
 8. A concrete picture of what is to come in the future
 9. Trust the future to God
 10. You God hold the future

+++

Related

 1. Historical facts in myths and legends
 2. Don’t Compromise Monuments and Parks
 3. America’s Cult of Ignorance
 4. I Know You Hold the Future
 5. Would You Send Your Children to University?
 6. Worst Military Leaders in History
 7. They All Fall Down
 8. Educated Goal Setting
 9. The Expansion of Time and the Mind
 10. The Future of Emails: I
 11. Writing Prompt Response
 12. Scribes
 13. Focus on Scribes
 14. Future thinking
 15. You are never too old to set another goal or to dream a new dream.
 16. This Little Britain
 17. It Is Not A Democracy
 18. Now You See It, Now You Don’t
 19. Let’s Go To The Papers
 20. What is a historical fart?

Evolutionary Politics for Evolving Citizens

We should all be writing.

Journals. Blogs. Letters to the editor. Letters to others. Letters to representatives. Emails. Facebook posts.

We need to be recording for history what is going on and how we feel about it.

They say that history is written by the winners. I don’t agree. I believe history is written by those who have the most to gain by revising history.

There is a difference between ‘recording’ history and ‘rewriting’ history. We are seeing this happening in 2017. There are those in public life who don’t seem to understand that technology makes it easy to find the videos from the past that document a statement. You can try to deny that you said something but someone will find that video and publish it to prove you are lying.

The current problem is not just the lying about the past, even the recent past. What is most…

View original post 104 more words

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Juridical matters, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Spiritual affairs, Welfare matters, World affairs

Confrontation by people telling lies to force others to avoid the targetted groups

Many times in our life we have to make choices and do we have to be confronted by people willing to force us to make certain choices or to go certain directions. Those who want to re-direct people often are not afraid to use very offensive or intimidating language.

On the internet we do find lots of people who do not mind their way of speech. Some are convinced that their offensive manner of speech can attract more followers (what it seems to do) and shall get people so much afraid that they would not dare to give a negative reaction or would not dare to contradict the web-owner.

Dave Norris picturing Son. H. Spirit. Father. Christadelphians. Unitarians. Created Being. Mere Force. GOD. Jehovah Witnesses.

One such person is Dave Norris who seems to find pleasure in attacking Roman Catholics, Christadelphians and also seems to have a thing (or fling) with Mormons, because all people who dare to give an other reaction than what he expect he calls Morons and Mormons. Because this (seemingly very frustrated) author bombards the net with anti-Christadelphian material and provides several Christadelphian members with hateful or inappropriate language mails, the Belgian Biblestudents, after a lot of patience, did find it time to react on the net and to provide a special website to show people the many lies such people as Mr. Norris are presenting on the net as so called proof that Christadelphians, Jehovah’s Witnesses and other non-Trinitarian Christians are following false prophets, adhering false teachings and are people sent by Satan.

Too many people do forget that this matter about Trinity or not is a very old issue that came into existence after the death of Christ and became a terrible matter long after the death of the apostles, bringing clergy agreeing to a three-headed god for political and power reasons.

The clergy also found an interesting tool to keep people in their power and to please them with offering them all heathen pleasures, being able to have graven images to pray for, to use incense and do all sorts of rites taken from the pagan people and traditions. People also found more  pleasing answers in possibilities to have an other life after this life on earth, than the teachings of the Bible could offer them. The mixture of the philosophical writings, of the Greek and Roman cultures could find a nice amalgamation with the many pagan teachings and were blended in the Roman Catholic Church its teachings.

The Belgian Christadelphian Biblestudents (not to confuse with some other Belgian Christadelphian groups) are aware that lots of people do not have enough bible knowledge and therefore they would love to give an incentive to come to read the Bible, so that it can be examined who keeps most to the teachings of the bible, the trinitarians or the non-trinitarians.

Please come to know this website which want to come to the defence of all non-Trinitarians and in the near future also wants to present the different denominations which believe in only One God Who is One and not three.

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

 

+

Have a look at one way of Dave Norris reacting: Reaction to Vragensteller on Christadelphian Hogwash

++

Find also

 1. Anti Jehovah sites
 2. For those who do everything to stop the work of Christadelphians
 3. The Trinity matter
 4. The Trinity – the Truth
 5. Altered to fit a Trinity
 6. Trinity – behind a false doctrine
 7. Trinity – History

+++

Related

 1. Unitarism [745] – Please take into account that the Belgian Christadelphians have no ties with the JW and that the Belgian Christadelphian Biblestudents may have connections with and have ex-JW members in the Biblestudent movement [those who returned after they first went with the schism group of the JW which was founded by Rutherford and not by Charles Taze Russell, the student of John Thomas (the founder of the Christadelphians)] Mr.
 2. Trinity, Logic, and the Transcendence of Transcendence
 3. What Constitutes a Cult?
 4. Moongazers and Sunflowers
 5. In which I cement my place in hell via Newton
 6. 18 May: Alison Patrick of the Unitarian Church in Shrewsbury: Unitarian? What’s that?
 7. Worship
 8. Please don’t call me a Christian
 9. I am an agnostic at heart
 10. Is religious faith madness?
 11. Letter of the Day: Government must probe trial process
 12. When Windows Become Mirrors
 13. All One InTent
 14. Open Minds, Welcome Hearts
 15. The Broken Pastorate
 16. Labyrinth #17: Unitarian Universalist Congregation, Rock Tavern, NY
 17. A Rescued Life from Cult to Freedom: A Rebuttal of JW’s Beliefs
 18. Top Of The Morning: What Do You Know About Jehovah Witnesses
 19. Why Jehovah Witnesss confuse people 
 20. Jehovah’s Witnesses
 21. Denomination’s 5..Jehovah’s Witnesses.
 22. August Dickmann-executed without a trial.
 23. 10 Things You Should Know about Jehovah’s Witnesses (at that site once again we read the false statement that Charles Taze Russell would have been the first JW.)
 24. Leaked Documents Reveal Jehovah’s Witnesses A Pedophile Cult David Zublick Channel Leaked internal documents from the Jehovah’s Witnesses church reveal a cover-up of a huge pedophile ring operating within the …
 25. How Should We Act In The Face Of A False Teacher?
 26. Was Jesus the Archangel Michael?
 27. Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
 28. Ep. 4 – Jehovah’s Witnesses
 29. More advice on dealing with Jehovah Witnesses
 30. Why I hate fundamentalist people so much
 31. Is the Watchtower Using (or Creating) Apocryphal Material?
 32. Enduring as a Transgender Christian
 33. OSC’s Watchtower street teach pt 1
 34. YouTube: Who’s Lying Now Stephen Lett?
 35. My Interview with Mick Pillar-A Survivor of the JW Cult
 36. Congratulations to Naomi!
 37. ‘Extremist’ Faith: Russian Jehovah’s Witnesses Report Wave Of Police Raids, Detentions
 38. Welcome! on a website to promote Unitarian Christianity as the best path to a personal relationship with God.

11 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Educational affairs, Headlines - News, Knowledge & Wisdom, Religious affairs, World affairs