Tag Archives: Pesach

2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan

Over enkele uren begint 10 Nisan en weldra mogen wij deelgenoten zijn van het belangrijkste herinneringsmoment van het jaar, 14 – 22 Nisan.

Op maandag 10 Nisan sprak Jezus in de tempel over zijn naderende dood. Hij had een goed idee van wat er hem te wachten stond. Begrijpelijk was hij hier toch ook om bezorgd. Indien hij alwetend zou geweest zijn zoals God alwetend is zou hij zich geen zorgen hebben gebaard. Ook indien hij eeuwig zou geweest zijn, zoals zijn hemelse Vader eeuwig is en aldus onsterfelijk is, moest hij zich ook geen zorgen maken. Maar nu als een gewone mens van vlees en bloed moest hij wel tegen iets aankijken waarvan hij niet wist wat daarna zou komen. Hij moest geloof hechten aan wat zijn hemelse Vader in petto had voor hem na zijn dood.

Over de uitwerking die zijn dood ging hebben op Gods naam, zei hij:

‘Vader, verhoog uw naam.’

Dan klinkt er een machtige stem uit de hemel:

‘Ik heb hem verhoogd en zal hem opnieuw verhogen’ (Johannes 12:27, 28).

Zoals Abraham geloof hechte aan God en zoals Mozes wist dat Jehovah betrouwbaar was en geloof stelde in Zijn belofte dat de eerstgeboren zoons van Egypte gedood zouden worden, moest Jezus nu geloven dat hij de eerstgeborene kon zijn van een nieuwe generatie die een nog grotere bevrijding kon krijgen dan zij die uit de slavernij van de Egyptenaren verlost werden.

Jezus die dagelijks in de tempel kwam om te onderwijzen (Luk. 19:47; 20:1) had met zijn ijver en wonderbaarlijke handelingen heel wat na-ijver veroorzaakt. Maar nu wist hij dat zijn openbare bediening tot een einde ging komen. Slechts enkele jaren kon hij zich richten tot de mensen om hen duidelijk te maken dat hij de Weg naar God is, de beloofde Messias, de gezondene van God die kwam verklaren wat God werkelijk van de mens wil.

Nu was de tijd gekomen om zich voor die mens te gegeven om hen van elke soort van wetteloosheid te bevrijden en zich een volk te reinigen dat uitsluitend zijn eigendom zou zijn, ijverig voor voortreffelijke werken. (Tit. 2:14). Nu was de tijd gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt moest worden. (Johannes 12:23).

Wat Jezus te wachten staat, kan niet vermeden worden.

„Niettemin”,

zegt hij,

„ben ik juist hierom tot dit uur gekomen.”

Ook al is er die angst voor het onbekende, het gebeuren na de dood, vertoont Jezus de rust in de zekerheid dat God het beste met hem voor heeft. Hij is bereid om zich ten volle aan God te geven. Voor Jezus is het duidelijk dat niet zijn wil maar de Wil van God moet geschieden. Hiertoe is hij bereid om tot aan zijn offerandelijk dood zijn daden door Gods wil te laten leiden (Johannes 12:27).

Wat een voorbeeld heeft hij ons gegeven — een voorbeeld van volledige onderwerping aan Gods wil!

Dat onderwerpen aan Gods Wil is één van de moeilijke zaken die de  mensen vandaag nog parten spelen. Nog steeds rebelleren mensen tegen God en willen velen niet leven volgens de Wil van God. Nog steeds vinden de meeste mensen het belangrijker om hun omgeving of de wereld te behagen in plaats van God. Voor hen zijn de wereldse feesten zoals Kerstmis en Pasen belangrijker dan de feesten die God heeft opgedragen aan de mensheid.

Na Jezus zijn offerdood en de aanlevering van inzicht door Gods Heilige Geest begrepen de apostelen de rol van Jezus en hoe hij de Christus,

ons Pascha, is (…) geslacht” (1 Kor. 5:7).

Ook toen zij op 14 Nisan samen met Jezus aan tafel zaten (of lagen) begrepen zij niet goed waar hij het allemaal over had. Vreemd leek het hun ook dat hij vroeg zijn lichaam en bloed te delen, er van te eten en er van te drinken.

Over enkele dagen wordt die gebeurtenis uitvoerig herdacht en besproken in vele gemeenschappen over de gehele wereld. Al de ware gelovigen die opkijken naar het zoenoffer van Jezus Christus zullen dan die belangrijke dagen ter herinnering gedenken en diep in hun hart dragen.

Hopelijk zal u ook één van de gelovigen zijn op zulk een herinneringsmaaltijd.

Mogen wij u er verwachten?

+

Voorgaande

Neem afstand van heidense vastenperiodes

Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken

++

Vindt ook

 1. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 2. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 3. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 4. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 5. Jezus laatste avondmaal
 6. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 7. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 8. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 9. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 10. Rond het Paasmaal
 11. Een Feestmaal en doodsherinnering
 12. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 13. De zeven Feesten van God
 14. Een Konijn dat Paaseiren legt

+++

Advertisements

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

9 Adar and bickering or loving followers of the Torah preparing for Pesach

The Catholics may have started their Lenten Season and try to lessen what they normally would eat and cut in entertainment activities. When we look around us we may find a few people who want to take the time to go over to a willing abstinence or reduction from some or all food, drink, or both, for a period of time.

Many religious observances have fasting in their program.

You should know that it is not bad to have every year some cleaning of the body and mind. Also in the house many may do a Spring cleaning. Abstinence from food or drink or both may be done for health, ritualistic, religious, or ethical purposes. All over the world we can find peoples taking abstention which may be complete or partial, lengthy, of short duration, or intermittent. Fasting has been promoted and practised from antiquity worldwide by physicians, by the founders and followers of many religions, by culturally designated individuals (e.g., hunters or candidates for initiation rites), and by individuals or groups as an expression of protest against what they believe are violations of social, ethical, or political principles.

Since at least the 5th century bce fasting has been used therapeutically. The ancient Greek physician who lived during Greece’s Classical period and is traditionally regarded as the father of medicine, Hippocrates recommended abstinence from food or drink for patients who exhibited certain symptoms of illness.

Beit Hillel is located in Israel

Northern district, Mevo’ot HaHermon council, moshav Beit Hillel

Detail of the Knesset Menorah, Jerusalem: Hillel the Elder teaching a man the meaning of the whole Torah while he stands on one foot

In almost every rabbinic book we can find mention of 9 Adar as a fast day. Though we must admit that during the last 2,000 years, not many Jews actually observed it. According to tradition, 9 Adar was the day on which initially peaceful and constructive disagreements between Beit Hillel and Beit Shammai, the two great schools of thought during the Mishnaic period, erupted into a violent conflict over 18 points of law. The 1st century Jewish scholar Shammai was the most eminent contemporary, an important figure in Judaism‘s core work of rabbinic literature, the Mishnah, and the halakhic opponent of Hillel, the highest authority among the Pharisees (predecessors to Rabbinic Judaism), founder of the House of Hillel school for Tannaïm (Sages of the Mishnah) and the founder of a dynasty of Sages who stood at the head of the Jews living in the Land of Israel until roughly the fifth century of the Common Era.

Hillel was the head of the great school, at first associated with Menahem the Essene, who might be the same Menahem the Essene as the one mentioned by Flavius Josephus in relation to King Herod, afterward with Shammai, Hillel’s peer in the teaching of Jewish Law. The family of Jesus Christ also belonged to the Essenes.

Hillel and his Torah colleague Shammai were both disciples of Shemaya and Avtalyon as well as the last of the Zugos. (The five generations of Zugos were Jose ben Joezer and Jose ben Jochanan, Joshua ben Perachiah and Nitai HaArbeli, Judah ben Tabbai and Shimon ben Shatach, Shemaya and Avtalyon, and Hillel and Shammai.) Both were fearless upholders of the Torah’s honour, standing up to Herod and brooking no mockery of Judaism.

Due to increased Roman persecution, Hillel and Shammai their disciples were unable to analyze new situations as deeply as Jewish scholars once could. As a result, the emerging scholars broke off into two schools of thought, known as Bais Shammai and Bais Hillel or Beit Hillel and Beit Shammai, and wound up disputing more than 300 cases. This beginning of large-scale argumentation (machlokes) is viewed by the Talmud as a sad diminution in Torah scholarship, which, due to the lack of clarity, had drastic results for the Jewish people.

At first the scholars personally treated each other with great love and respect. But according to various sources 9 Adar was the day on which initially peaceful and constructive disagreements between Beit Hillel and Beit Shammai, erupted into a violent conflict over 18 points of law, killing as many as 3,000 students in the fighting which should have been avoided.

We can take 9 Adar as a cautionary tale. There is a timely and pressing need to examine how the model of machloket l’shem shamayim (dispute for the sake of Heaven) between Beit Hillel, which produced 14 generations of great leaders, spanning nearly 400 years, and guiding the Jewish people through some of their most difficult times, and Beit Shammai devolved into a Jewish civil war. The lesson from that occasion is that

if we don’t work to resolve conflict peaceably and in a way in which everyone walks out stronger and the community is strengthened,

notes Nurit Bachrach, director of Mosaica: The Center for Consensual Conflict Resolution.

9Adar9 Adar, may be looked at as a day we should recognize the urgency to impart skills for constructive conflict to future Jewish leaders and therefore the Pardes Center for Judaism and Conflict Resolution has therefore chosen this day to be the international Jewish Day of Constructive Conflict (machloket l’shem shamayim), dedicated to both the study and practice of Judaism and conflict resolution.

People need to have their minds open for different thoughts. They should always try to negotiate with those of other opinions and should always remember that all people are creations of the Most High, in His image, which we should show respect.

As in any community there may be different thoughts or different schools. All created in the image of God should respect the others around them. We also should know that nobody can know everything, but God. We as fallible human beings shall have to try to work things out. God has given us time to do that. He also has given His Word and His Law, which we remembered this last weekend. That Torah or Written Law should be our guide. We should follow those instructions.

There are 18 ways you or your organization can participate in your home, workplace, synagogue, school and community, recalling the 18 matters over which the conflict erupted.

Traditional Fast Day Customs (Minhagim)

 1. Fast (ta’anit)
 2. Fast from destructive speech (ta’anit dibbur)
 3. Contribute (tzedakah)
 4. Self-reflect (teshuvah)
 5. Pray (tefilah)
 6. Cook/eat (se’udah)

 

Learn/Teach (Talmud Torah)

 1. Write
 2. Study/Read/listen
 3. Give a dvar torah (words of Torah)
 4. Teach
 5. Announce/share/tell
 6. Create

 

Be a Rodef Shalom for the Day

 1. Sign/Create a Rodef Shalom Agreement (Haskamah)
 2. Greet others as a rodef shalom
 3. Be a rodef shalom in your own conflicts
 4. Be a rodef shalom for others in conflict
 5. Be a rodef shalom by facilitating a constructive conversation
 6. Invite a professional rodef shalom

 

On this day it is also important that we do think about the reason why we received the Torah and how we should use it as a guide to construct our life. If we want to be a Child of God we should behave like one. As children of God we do have to feel like brothers and sisters of each other, respecting and loving each other, trying together to please our heavenly Father.

When we treasure our friendship with the Most High Elohim Hashem Jehovah, we should strive to please Him in every aspect of our life, including our thoughts. Preparing ourselves for the coming period, living up to Erev Pesach or 14 Nisan on Monday April the 10th in 2017 and hoping to have a joyful Pesach the next two days days, we may take the coming days to think how we can better our life and cleanse our inner soul. Fasting, or trying not to be tempted by certain things we so love, is a good way to train our self.

Everybody has to work at himself or herself to come to have “a pure heart”. This has to happen by focusing our minds on what is chaste, virtuous, and praiseworthy. (Ps. 24:3, 4; 51:6; Phil. 4:8) Granted, Jehovah makes allowances for our imperfect nature. He knows that we are prone to improper desires. But we do have to recognize that it saddens Him when we nurture wrong thoughts instead of doing all we can to reject them. (Gen. 6:5, 6) Therefore let us remember those squabbling studious Jewish followers of Hillel and his Torah colleague Shammai, and make sure that we do not fall in the trap of discussing so much smaller things that they grow above our head into something which would bring us to fight and do something against the Will of the Most High.

Going up to the days of Pesach we can take time to meditate on the Word of God plus His Works and to reflect on our way of living. It can be a good thing to avoid being tempted to eat or drink certain things we love, and to stand still by those who were going day in day out through the desert, hoping to find the promised Holy Land soon. We too still have our hopes on the Holy Land and look forward to see it coming to a time of peace. We therefore should take enough time to consider what it is what God wants and to come to accept that Jews, Christians and Muslims should all be partakers of that Holy Land. In the end all the world should know that the Kingdom of God shall be the place for all lovers of God, no matter from which school they came of from which denomination they were part of. Jerusalem shall be the capital of God’s Kingdom here on earth and there shall be place enough for all those who want to do the Will of God.

Doing the Will of God should be our aim. To do that Will of God we may only worship One True God and keep ourselves away form all sorts of heathen rites and traditions. So, if you want to fast, do it, but do it with a pure heart, not mixing with pagan traditions and keep your thoughts chaste or spotless. An important way to show our complete reliance on Jehovah is by making our fight against unclean thoughts and staying restraint a matter of prayer. When we draw close to Jehovah in prayer, he draws close to us. He generously gives us his holy spirit, thus strengthening our resolve to resist immoral thoughts and remain chaste. Let us these days remember that and let peace grow in our hearts and share it with others around us.

+

Preceding articles

Happy First Day of Spring: Spring Cleaning!

From the Ramadan into the eid

Your Future

7 Ways To Become A Better Christian

Reactions against those of the other sex

Glimlach raam naar je ziel

++

Additional reading

 1. People Seeking for God 3 Laws and directions
 2. Seeing or not seeing and willingness to find God
 3. Gone astray, away from God
 4. Creation of the earth and man #3 Of the Sabbath day #1 the Seventh day
 5. First mention of a solution against death 7 Human sacrifice
 6. Hanukkahgiving or Thanksgivvukah
 7. Displeasures and Actions of the Almighty God
 8. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #10 Prayer #8 Condition
 9. Lenten Season and our minds and hearts the spiritual temple in which God seeks to live

+++

Other related articles

 1. The other way around?
 2. A Moment of Bliss
 3. Lent
 4. Day 0 – The Preparation, The Mission
 5. Catholic-Judeo Spirituality of Fasting: It’s all about squealing with joy
 6. Why Catholics Observe Lent Uniquely
 7. Daily Mass: Fasting for God. Catholic Inspiration
 8. Lent is Here and I’m Late Posting This!
 9. Five Reasons Not to Observe Lent*
 10. What Did You Give Up For Lent?
 11. Fasting For… (3.4.2017)
 12. Meditation on Lent: Good Gifts
 13. Lent – An Invitation to Joy
 14. Facebook Fast
 15. Soul Food: Lent Temptation cakes
 16. Begone, Satan!
 17. Why is Fasting So Difficult For Me?
 18. Day 3 Fasting & Abstinence: Good Read
 19. Lent Day 4: 3/4/2017
 20. Day 4 Fasting: Day of Temptations
 21. Taking the Other Seriously
 22. What Does God Really Want From Us this Lent?
 23. The Unbiblical Nature of the Lenten Season!
 24. March 2017 Fasting Log
 25. “Why Do You Fast?”
 26. My Fast is Finished but God’s Not
 27. It is well with my soul
 28. Lent Day 5: 3/5/2017
 29. Day 5 Fasting & Abstinence: Blessed Sunday
 30. Healing crisis
 31. Fasting Opens Us Up
 32. slob days
 33. Fasting Echoes Joy
 34. Lent 6 ~ Fasting to Repair and Restore
 35. Lent Day 6: 3/6/2017
 36. Day 6 Fasting: Adjustment Over
 37. 1029
 38. 100 days to Ramadan
 39. Aiming for an outstanding Ramadan The holy month of Ramadan this year is going to start at the end of May.
 40. Targets for Ramadan
 41. Daily News Egypt: Twitter reveals increase of users’ activities in Ramadan
 42. Fasting Tips for New Muslims
 43. When Is Laylatul Qadr?
 44. Praying Maghrib and Esha in Jamaat in The Last 10 Nights of Ramadaan
 45. Prolonged Du’a in Sujood and Tashahud in The Last 10 Nights of Ramadaan
 46. Doing Good Deeds in The Last 10 Blessed Days of Ramadaan
 47. Tips for The Last 10 Nights of Ramadaan
 48. “Better Than:” The Spirit of Fasting
 49. Detox

+++

7 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Health affairs, Lifestyle, Religious affairs

Neem afstand van heidense vastenperiodes

Vooral de Katholieke Kerk heeft in het verleden handig gebruik gemaakt van bepaalde jaargetijden om de mensen geld af te trochelen en hen intens te binden aan hun kerkgemeenschap. Katholieken in velerlei landen werden regelmatig opgeroepen om zich te bezinnen en voor hun aflaten geld te geven aan de Kerk van Rome.

Freelance auteur en chocolade verslaafde (zoals ik) Annemarie Latour, kijkt in haar artikel “Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent” naar die vroege kerk en naar de Ierse christenen. Zij schrijft

Vasten… de vroege Ierse kerk lustte er wel pap van. Niet één, niet twee, maar drie keer per jaar haalden Ierse christenen de buikriem aan. Allereerst gebeurde dat veertig dagen voor Pasen (in het Iers corgas erraig), gevolgd door veertig dagen na Drievuldigheidszondag (samcorgas), om het jaar in stijl af te sluiten met veertig dagen vasten voorafgaand aan Kerstmis (gamcorgas). {Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent}

Verkleedfeest en een paradefeest Mardi Gras in New Orleans

In de Benelux en vele andere landen hebben de Katholieken vorige dinsdag, op Vastenavond, de carnavalsperiode afgesloten met allerlei zotte fratsen en omkleedpartijen. Na hun pannenkoeken avond op Vette dinsdag (mardi gras), een feest dat terug gaat tot in de tijd dat er geen bewaarmogelijkheden waren voor de voedingswaren enerzijds, en de aanvang van de vastentijd op Aswoensdag anderzijds en al het eten dat de winter had overleefd moest opgegeten worden tot iedereen vet genoeg was om de periode te kunnen overbruggen tot de nieuwe lente met nieuwe gewassen, zijn sommigen op Aswoensdag naar de kerk gegaan om een askruisje te gaan halen als teken van hun verbondenheid met de Katholieke Kerk en met hun ‘treurnis voor zonde’. Voor hun is Aswoensdag de eerste vastendag van een 40 dagen lange vastenperiode. In mijn kindertijd werd er nog echt gevast, met die verstande dat alles werd geminderd en er van ons ‘versterving’ werd verwacht en extra  ‘goede daden’. Vandaag zijn er zelfs al mensen die denken dat vegetarisch eten al vasten is, wat maakt dat ik al jaren alle aan het vasten zou zijn.  Wel geef ik toe dat in de jaren 40-60 van vorige eeuw het ontberen van vlees ook werd aanzien al zich een tekort aan doen. Toen was het doorheen het jaar trouwens de gewoonte om op woensdag en vrijdag niets van vlees te eten.  Op vrijdag mocht er dan wel vis gegeten worden. Snoep dat niet meer zo veel gegeten mocht worden, was voor ons kinderen toen wel al een opdracht, maar toch niet zo erg als men het nu zou moeten vragen aan jongeren. Vermoedelijk om dat men weet dat de huidige generaties zulk een vasten niet zouden kunnen verdragen wordt het hen ook niet meer opgelegd.

Een priester die een askruisje toedient op het voorhoofd.

Zo wel bij de Katholieken als bij de Moslims kan men een vasten van 40 dagen vinden waarbij eigenlijk wordt gehoopt dat mensen zich bezinnen en in die periode werkelijk alle moeite doen om het zondige van zich af te zetten, en zo niet te denken aan schunnige dingen of verkeerde gedachten te laten opkomen. Bij Katholieken wil  men in die periode in het bijzonder denken aan Jezus welke zo een 40 dagen ter herinnering aan de 40 jaren doortocht in de woestijn ook een periode doorbracht in de woestijn. Door te vasten zouden die Katholieken dan meer tijd moeten nemen om hun ‘Heer’ te ontmoeten, de bijbel te lezen, zich te bezinnen (bidden) en zich zo voor te bereiden op hun Pasen.

Velen vergeten hier bij dat het vasten terug gaat op oudtestamentische tijden (vgl. Leviticus en Numeri) maar ook op het Nieuwe Testament (vgl. Handelingen). Al in de eerste eeuw aten christenen geen vlees (van warmbloedige dieren) op vrijdag om zo de “kruisdood van Jezus” in ere te houden.

Hoe er werd gevast hing af van plaatselijke tradities en hierbij valt ook op dat in veel gemeenschappen de heidense gebruiken ook gretig intrek vonden.

Het ‘wintervasten’ van de Keltische monniken was een mildere variant dan de strenge vastentijd die aan Pasen voorafging. In plaats van het normale rantsoen, kregen monniken een half rantsoen brood, een klein stukje boter – als ze geluk hadden – en waterige melk. Dat kon worden aangevuld met bosvruchten, appels of bijvoorbeeld kool. {Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent} (Merk hierbij op dat het daarbij steeds om het heidens Pasen van de Katholieken ging, dat niets vandoen heeft met de joodse en ware Christenen hun ‘paasviering‘)

Naargelang de streek waren er kloosters die alleen op maandag, woensdag en vrijdag vastten, terwijl anderen dat de hele week deden met uitzondering van zon- en feestdagen. Volgen sommigen moest dat ook wel omdat het anders zogezegd fysiek niet vol te houden was, want er moest gewoon worden gewerkt. Hierbij kan ik u verzekeren dat dit was omdat zij op de verkeerde wijze vasten en niet werkelijk volledig over gingen tot niets eten. (Als ik vastte ging ik van vaste voeding over tot vloeibare voeding om dan verder verscheidene dagen werkelijk niets te eten en slechts alleen zuiver water te drinken voor meerdere dagen, terwijl ik als danser toch zwaar werk verrichte, en dit over een periode van totaal zes weken, waarbij de meerdere dagen van helemaal geen voeding werden opgevolgd door een overgang van zeer lichte kruidenthees tot sterk verdunde fruit en groenten sappen, om dan van vloeibare voeding terug over te gaan tot vaste voeding.)

Voor zowel de Keltische monniken als kloosterlingen elders was het vasten bedoeld om het hoofd en hart helder te krijgen. Minder eten en meer biechten, bidden en boete doen, hielpen daarbij. In de aanloopperiode naar Kerst, zuiverden ze zo hun geest van alles wat er volgens de kloosterregel niet in thuishoorde. {Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent}

Voor de lente vasten was de idee om zich voor te bereiden op de offergave van Jezus Christus, waarbij wij als nietige mens het ook op ons moeten nemen om iets op te offeren. Zo waren er de gebruiken om dingen met anderen te delen en zich speciaal in te zetten op de meer behoevende. Vandaag zijn er gerust nog steeds voldoende armen die alle hulp kunnen gebruiken. Vluchtelingen zijn er nu ook bij gekomen, alhoewel wij die in onze kindertijd ook kenden, de oorlogsslachtoffers en de voor het communisme op de vlucht gegane mensen. Op dat vlak is er eigenlijk niets nieuws, want oorlogsvluchtelingen zijn er steeds geweest, maar hun aantallen zijn nu wel zeer erg toe genomen en uitvergroot door de media.

Goede Vrijdag herdenkingsdag bij bepaalde christenen van de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem – Kreusigingstriptychon, Rogier van der Weyden, 1445

Voor Katholieken is de vasten periode in de lente ook een tijd die opbouwt tot Goede Vrijdag, de dag waarbij zij het overlijden van Jezus herinneren.  Op die dag zwijgen de kerkklokken en haalt men het ‘tabernakel’ leeg. Wat daarna volgt met Stille zaterdag en Paaszondag is dan weer een verbintenis met een ander heidense gebeurtenis.

Ware Christenen echter zouden zich moeten onthouden van zulke heidense gebeurtenissen en tradities. Zij kunnen over gaan tot een 40 dagen van bezinning indien zij wensen. Daarbij kunnen zij denken aan de moeilijke jaren die de Israëlieten moeten doorgebracht hebben in de woestijn, bij de tocht naar het Beloofde land of het Heilige Land. Dat was trouwens wat Jezus er toe bracht om ook naar de woestijn te trekken om die gebeurtenis te herinneren en zich te bezinnen vooraleer hij zijn belangrijke publiek taak zou gaan opnemen.

Het kan gerust geen kwaad om ofwel deze Katholieke bezinningstijd of een andere periode ook even stil te staan bij die trektocht door de woestijn en na te denken over wat Mozes in die woestijn kreeg op de berg Sinaï. Daar werd aan Moses de Wet gegeven. Voorgaand weekend, op 6 en 7 Adar, herdachten wij die gebeurtenis en de optekening van de gebeurtenissen van Gods gekozen volk door Moses.

Drievoudige godin Brigid

Zoals de Katholieke Kerk niet enkel de drie goden over nam van de Grieken en Romeinen voerde zij ook de gebruiken van andere drie-eenheden-godsdiensten zoals die van de Kelten in en nam ze er vele gebruiken van over. – Drievoudige godin (illustratie: Paul Dempsey)

Vast staat wel dat wij niet het Keltisch gebruik moeten over nemen om de overgang van donker naar licht op te nemen, zoals de Katholieken doen met o.a. Lichtmis en andere feesten.

Een belangrijk kenmerk van Imbolc – en daarmee van de godin Bríg en Sint Brigid – is het element vuur. Dit element is overgenomen in de katholieke traditie. Er bestaat bijvoorbeeld een oud verhaal waarin de naam van Sint Brigid verbonden wordt aan het gebruik van kaarsen in een heilige, religieuze ruimte.

Maria-LichtmisMaria-Lichtmis wordt dus op 2 februari gevierd. Deze datum valt precies veertig dagen na Kerstmis, waarmee een afgesloten periode van geestelijke groei wordt gesymboliseerd. Op Maria-Lichtmis worden in de katholieke Kerk traditioneel kaarsen gewijd en wordt soms ook een speciale kaarsenprocessie gehouden voor aanvang van de eucharistieviering. {Keltische lente en katholieke kaarsjes: Imbolc voor beginners}

Vast en zeker mag onze bezinning dezer dagen niet leiden naar het heidense ‘Christelijk Paasfeest’ maar moet het dan een voorbereiding zijn op Pesach. Het moet er ons toe brengen om 14 en 15 Nisan waardig te herdenken.

Door te vasten kunnen wij de exodus herdenken en op 14 Nisan een speciale Vastendag houden vanwege de eerstgeborenen of bij de aanvang van 14 Nisan (‘s avonds) bijeenkomen voor de herinneringsmaaltijd waarbij wij Jezus zijn samenkomst in de bovenkamer te Jeruzalem herinneren. Die bijeenkomst horen wij jaarlijks als het voornaamste herdenkingsmoment van het jaar als hoogtepunt van het kerkelijk of religieus jaar te aanschouwen. die dag is dan ook de openingsdag voor 15-22 Nisan of Pesach.

Als wij werkelijk als Christenen willen door gaan moeten wij Christus Jezus volgen en zoals hem ons voorbereiden op Pesach. Hierbij komt het er op aan dat wij onze vriendschap met Jehovah voorop stellen. Als wij dat belangrijk vinden, willen we graag dat Hij blij is met alles wat we denken en doen. Wij moeten beseffen dat God het belangrijk vindt dat wij ons afhouden van alles wat onrein is. Daarmee moeten wij alles wat maar raakt aan heidense gebruiken terzijde leggen. doch moeten wij beseffen dat het vasten of het ‘ont-houden’ van iets bij alle volkeren voorkwam. Steeds hebben mensen beseft dat zij zich moesten reinigen. Al eeuwen hebben allerlei volkeren jaarlijks zich er toe genomen om hun lichaam te zuiveren. Ook wij willen ‘rein van hart’ zijn. Ook wij beseffen dat een gezuiverd lichaam belangrijk is voor onze gezondheid. Maar ook een gezuiverde geest is zeer belangrijk. De periode naar Pesach toegaande kunnen wij proberen onze geest te zuiveren, door ons te concentreren op dingen die zuiver en eerbaar zijn (Ps. 24:3, 4; 51:6; Fil. 4:8).

Ons helemaal ‘clean’ krijgen zal wel niet echt lukken, maar wij mogen er op aan dat Jehovah er gelukkig rekening mee houdt dat we onvolmaakt zijn. Hij weet dat er oneerbare gedachten in ons op kunnen komen. Maar in het besef dat het Hem verdriet doet als we zulke gedachten zouden voeden in plaats van ze te verwerpen (Gen. 6:5, 6) willen wij er ons op toe leggen om verkeerde gedachtengangen te vermijden. Daarom doen we alles wat we kunnen om onze gedachten rein te houden. Het is belangrijk dat we ons gevecht tegen verkeerde gedachten blijven benoemen in onze gebeden. Zo laten we zien dat we echt op Jehovah vertrouwen. Jehovah zal zulke gebeden beantwoorden door ons royaal zijn heilige geest te geven, waardoor we immorele gedachten beter kunnen weerstaan en eerbaar kunnen blijven.

Als je dus wil vasten, neem dan afstand van het Katholieke vasten, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, maar bereid je voor op 14 Nisan en kom dan samen met ons Jezus laatste avondmaal op Erev Pesach herinneren. die gelegenheid zal dit jaar (2017) plaatsvinden op maandag 10 april, gevolgd door Pesach op dinsdag 11 april. Noteer alvast deze data in uw agenda.

+

Voorgaande

Glimlach raam naar je ziel

Alleen ogen die geweend hebben kunnen helder zien

Adar 6, Matan Torah remembering the giving of Torah

Adar 7 Moshe’s review of the Torah contained in the Book of Deuteronomy

++

Vindt ook om te lezen

 1. Advent een tijd voor reflectie
 2. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 3. Exhortatie of Uiteenzetting – Exhortation
 4. Paus roept op tot herontdekking van de vasten
 5. Kapitalistisch vooruitgangsgeloof
 6. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3
 7. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 8. 16° Eeuwse Broeders in Christus
 9. Ramadan en werkgever
 10. Een goed idee om alle activiteiten gedurende een uur op een dag stop te zetten
 11. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 13. Rond artikelen van de voorbije weken
 14. Reflectie van God
 15. Een Konijn dat Paaseiren legt
 16. Eieren leggende klokken en eieren verstoppende paashazen niets vandoen met Jezus opstanding
 17. 1 -15 Nisan
 18. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 19. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 20. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 21. Lent, 40 days, meditation and repentance
 22. Lenten Season and our minds and hearts the spiritual temple in which God seeks to live

+++

Aanvullend om te lezen

 1. Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent
 2. Vlog Nature Quest: 24 uur alleen zonder eten in het bos
 3. Vasten
 4. Tournée Minérale –  En Route
 5. De Ierse klaagzang van de drie Maria’s
 6. Evaluatiedingen: Pasen in aantocht, tijd om meer naar buiten te gaan!
 7. Vrolijk Pasen!
 8. Pasen 2016
 9. Pasen in Pyongyang
 10. Waarom zegt niemand dit? 10 augustus is 222 en is in 2000 9/11.
 11. Pinksteren: Het begin van de Christelijke kerk
 12. Lent, and Advent, in Japan (midweek musings)
 13. Lenten Season
 14. Lent
 15. What Is Lent?
 16. Ash Wednesday
 17. Prayer, almsgiving and fasting
 18. 40 days & then some
 19. To Quietly Dismiss, or Not?
 20. Wake up and Watch!
 21. Why we fast: understanding the Eucharistic Fast in the context of the Sacrament of the Eucharist
 22. Sacred Struggle – Journeying through the Desert
 23. Lent is Here and I’m Late Posting This!
 24. Seeking His Kingdom
 25. Tips For Making Your Lent More Fruitful
 26. The Fidelity of Jesus ~ May we be faithful too!
 27. A humbling experience
 28. Palms to ashes

+++

Save

Save

2 Comments

Filed under Culturele aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

To believe in the liberation of slavery and to repent

Having these special days we think about whom God wanted to save and whom He is willing to come to His Holy Land and His Holy Kingdom.

It are days that we wonder what sort of person is the Most High Divine Creator looking for and Who is He willing to call?

In the Christadelphian Bible readings for April the 26th we look what happened after the gathering at the upper room and the killing of rabbi Jeshua, when his disciples were so much afraid that they hid in a house and did not dare to show themselves outside in town.

Today we encounter also many who say they believe in Christ but do not dare to tell about him. Perhaps they also better remind what happened to the apostles. When the Day of the Festival of Shaḇu‛ota had come, they were all with one mind in one place.  About three years they had followed their master, listened intensively to his marvellous preaching about the Most High God and explaining the Torah. That master was never afraid to speak or to show others what he believed. But they were so afraid. Sitting in their hiding place suddenly there came a sound from the heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.  And there appeared to them tongues like flames, as of fire that separated and each flame came to  rest on each of them.  First full of awe they found themselves now filled with something special, an inner fire which seemed to fill themselves with energy. They heard the Holy Spirit and they themselves were surprised to hear themselves being able to speak in other languages as the Spirit gave them that ability.

Acts 2:1-4 (TS98)

Acts 2
1 And when the Day of the Festival of Weeks had come, they were all with one mind in one place. 2 And suddenly there came a sound from the heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. 3 And there appeared to them divided tongues, as of fire, and settled on each one of them. 4 And they were all filled with the Set-apart Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them to speak.

Can you imagine how a remarkable speech was presented in that town where the people were together having had celebrated the most important event of the year. At such occasions the town was filled with several nationalities, all people speaking different tongues. And now those Galileans could  intrigue this great crowd speaking in their own languages.

Of course we only have the essential kernel of his speech, as the record says how the onlookers came to understand those people speaking in tongues were not drunk, as you suppose, since it was only the third hour of the day. But this is what was uttered through the prophet Joel that in the last days it shall be that the Elohim Jehovah God will pour out His Spirit on all flesh, and that there would be sons and daughters prophesying.

Today when we can see more of those signs as prophesies foretold, blood, and fire, and vapour of smoke, we can see that many loose hope and see their sun turned to darkness and the moon to blood, before the day of the Lord comes, the great and magnificent day.

Acts 2:20 (TS98)
20 ‘The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the coming of the great and splendid day of יהוה.

We are told of the importance of calling upon the name of the Host of host יהוה to be saved. Like the people in the time of Moses had to believe him, now the coming generations shall have to hear these words that Jesus of Nazareth, a man attested to the world by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in the midst of the Israelites, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God was raised up by his heavenly Father, loosing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it.

Acts 2:24 (TS98)
24 “Him Elohim raised up, having loosed the pangs of death, because it was impossible that He could be held in its grip.

In Moses his time god’s people could see how the angel of death passed their doors. Many after that liberation from slavery and the Egyptians put their hope in the One God Who they placed before themselves like David always saw God before him.

Jeshua had asked God why He had abandoned him; but God was always by him and did also not abandon his soul to Hades, when Jesus was three days in hell (sheol/hades).  Patriarch David both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne, he foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption.

The apostles were witnesses that this master teacher, they had followed for such a short period, was raised up from the dead. They also were convinced that this man of flesh and blood was exalted at the right hand of God, not sitting on god’s throne or not taking in the place of God, like so many Christians want others to believe today. No, real Christians believe in this sent one from God to be like Moses, a leader who can bring us unto liberation, getting us free from those chains of the curse of death.

All who die shall stay in the graves and shall like David who also did not ascend into the heavens, have to look at the blessings God provided.

Acts 2:29-36 (TS98)
29 “Men and brothers, let me speak boldly to you of the ancestor Dawiḏ, that he died and was buried, and his tomb is with us to this day. 30 “Being a prophet, then, and knowing that Elohim had sworn with an oath to him: of the fruit of his loins, according to the flesh, to raise up the Messiah to sit on his throne, 31 foreseeing this he spoke concerning the resurrection of the Messiah, that His being was neither left in the grave, nor did His flesh see corruption. 32 “Elohim has raised up this יהושע, of which we are all witnesses. 33 “Therefore, having been exalted to the right hand of Elohim, and having received from the Father the promise of the Set-apart Spirit, He poured out this which you now see and hear. 34 “For Dawiḏ did not ascend into the heavens, but he himself said, ‘יהוה said to my Master, “Sit at My right hand, 35 until I make Your enemies a footstool for Your feet.” ’ 36 “Therefore let all the house of Yisra’ĕl know for certain that Elohim has made this יהושע, whom you impaled, both Master and Messiah.”

It appears almost impossible that those who have been redeemed by the blood of the dying Lamb, Jesus giving his body as a ransom for all man, is been ridiculed by telling that he should be God because no man can be without sin and fulfil God’s Wishes. It also makes a cruel God of the Creator because then they insinuate that God, at the beginning of man, gave such commandments to man He knew they would never be able to follow.

We should see  and understand that this man who sat a the table when he had given thanks, broke the bread, and said,

“This is my body, which is for you. Do this in memory of me.”

and afterwards in the same way took the cup, after supper, saying,

“This cup is the New Covenant in my blood. Do this, as often as you drink, in memory of me.”

also asked us to remember this act

1 Corinthians 11:26  (TS98)
For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the death of the Master until He comes.

The liberation from slavery of death is what Christ Jesus has brought to mankind. And we should not forget that love of this Nazarene man. With an everlasting love by the eternal Son of God, we should not forget that gracious Saviour and look forward to the same hope god’s chosen People was given, the Holy Land and a precious Kingdom of God.

So many, today, have forgotten him who never forgot God nor us! The majority has forgotten him who poured his blood forth for our sins! He whom we should make the abiding tenant of our memories is but a visitor therein. The stake where one would think that memory would linger, and unmindfulness would be an unknown intruder, is desecrated by the feet of forgetfulness and by those who do not want to believe that Jesus was a real man of flesh, blood and bones who managed to do the Will of God instead of doing his own will. In case he is God he naturally always would have done his own will.

Does not your conscience say that this is true? Do you not find yourselves forgetful of Jesus? Can it not be that some creatures steals away your heart, and you are unmindful of him upon whom your affection ought to be set, because you prefer to keep to human doctrines and to human traditions? Is it not that some earthly business engrosses your attention when you should fix your eye steadily upon the stake which brought Jesus to the end of his life?

Real Christians should not only let all the house of Israel therefore know for certain that God has made Jeshua both Lord and Christ and that this Jesus whom was put on the stake with the inscription that he is the “King of the Jews”, but should tell the whole world about him and his God.

St. Peter Preaching at Pentecost by Benjamin West

St. Peter Preaching at Pentecost by Benjamin West (Photo credit: Wikipedia)

Peter asked the people around them to repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of their sins so that they too could receive the gift of the Holy Spirit.

Acts 2:38  (TS98)
And Kĕpha said to them, “Repent, and let each one of you be immersed in the Name of יהושע Messiah for the forgiveness of sins. And you shall receive the gift of the Set-apart Spirit.

At Pesach we can think of those who died and those who were able to escape death. Around the holiday period those apostles were filled with so much fear they could say

“We die daily.”

This was the life of the early Christians; they went everywhere with their lives in their hands.
We are not in this day called to pass through the same fearful persecutions: if we were, the Lord would give us grace to bear the test; but the tests of Christian life, at the present moment, though outwardly not so terrible, are yet more likely to overcome us than even those of the fiery age.

We have to bear the sneer of the world-that is little; its blandishments, its soft words, its oily speeches, its fawning, its hypocrisy, are far worse. Our danger is lest we grow rich and become proud, lest we give ourselves up to the fashions of this present evil world, and lose our faith. Or if wealth be not the trial, worldly care is quite as mischievous. If we cannot be torn in pieces by the roaring lion, if we may be hugged to death by the bear, the devil little cares which it is, so long as he destroys our love to Christ, and our confidence in him. {Spurgeon}

Spurgeon had good reason to fear that the Christian church is far more likely to lose her integrity in these soft and silken days than in those rougher times.

We must be awake now, for we traverse the enchanted ground, and are most likely to fall asleep to our own undoing, unless our faith in Jesus be a reality, and our love to Jesus a vehement flame. Many in these days of easy profession are likely to prove tares, and not wheat; hypocrites with fair masks on their faces, but not the true-born children of the living God. Christian, do not think that these are times in which you can dispense with watchfulness or with holy ardour; you need these things more than ever, and may God the eternal Spirit display his omnipotence in you, that you may be able to say, in all these softer things, as well as in the rougher,

“We are more than conquerors through him that loved us.” {Spurgeon}

The promise was for the Jews but now it has come to be also for the Gentiles and for their children and for all who are far off, everyone whom the Almighty God of gods calls to Himself.

Acts 2:39-40 (TS98)
39 “For the promise is to you and to your children, and to all who are far off, as many as יהוה our Elohim shall call.” 40 And with many other words he earnestly witnessed and urged them, saying, “Be saved from this crooked generation.”

The Jews were saved from the Egyptians and from the pressure which was on them by their slavery. Today many are slave of this crooked generation, though many want to stay chained to this crooked world with its heathen rituals and pagan festivals.

All generations are ‘crooked’ to differing degrees but today we live in one that is extremely so! Peter had quoted king David his Psalm (verse 28)

“You have made known to me the paths of life; you will make me full of gladness with your presence”.

Icon of the Pentecost

Icon of the Pentecost (Photo credit: Wikipedia)

At the time of the apostles the people around them did not hesitate to be baptised. All those who received the words spoken by the apostles who suddenly dared to come out of the house and speak in tongues, were baptised.

Around Pesach much time is taken to hear to the Words of God. Like at other times it is very important to hear (or read) to receive into the heart the Infallible Word of God. Today it is even to hear at more places than in the time of the apostles. A pity is to notice that it not necessarily means that people come to realise what it has to mean for them personally. Not enough people are willing to put away their fear for the world. Lots of people are more afraid of not taking part of such pagan feasts as Christmas, Easter, Halloween or others instead holding to those festivals God has given.

Today we are also reading in Deuteronomy (chapter 12) of those who heard Moses final stirring messages before he died – they received his words and so entered the promised land and were faithful in their lives.

The initial effect on those who received Peter’s words and were baptised was that they “devoted themselves to the apostles’ teaching and fellowship, to the breaking of bread and prayers” (verse 42). This is the result when God calls men and women to himself.

Our thoughts then went to those most moving words in Hebrews,

Hebrews 10:22-25 (TS98)
22 let us draw near with a true heart in completeness of belief, having our hearts sprinkled from a wicked conscience and our bodies washed with clean water. 23 Let us hold fast the confession of our expectation without yielding, for He who promised is trustworthy. 24 And let us be concerned for one another in order to stir up love and good works, 25 not forsaking the assembling of ourselves together, as is the habit of some, but encouraging, and so much more as you see the Day coming near.

Let us hold fast to the confession of our hope without wavering … all the more as we see the day approaching.

+

Preceding articles:

The Best Bedtime Stories

Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter

Responsibilities of Parenthood for sharing the Word of God

Counting Each Day – and Making them Count

++

Additional reading:

 1. Jesus three days in hell
 2. The day of the festival of Pentecost
 3. Nazarene Acts of the Apostles Chapter 2 v1-13 Working Spirit
 4. The Acts Of The Sent Ones Chapter 2
 5. Hebraic Roots Bible Book of The Acts of the Apostles Chapter 2
 6. Speaking in tongues (article on Bible Students)
 7. Speaking in tongues (article on Christadelphian World)
 8. Tongues a sign of authenticity or divine backing
 9. Meaning of “speaking in tongues”
 10. Authority given to him To give eternal life
 11. He has given us the Pneuma, the force, from Him
 12. The Spirit of God imparts love,inspires hope, and gives liberty
 13. Not enlightened by God’s Spirit
 14. Know Who goes with us and don’t try to control life
 15. We may not be ignorant to get wisdom

+++

3 Comments

Filed under Being and Feeling, History, Reflection Texts, Religious affairs

Listening While the Matzah Breaks

To remember:

 • some new approaches to making our seder more spiritually meaningful > this essay = reflection upon that process at greatest night of Jewish storytelling
 • desire to better “hear” + “experience” story unfolding at seder table
 • as a people lost so much storytelling tradition, at least in the sense of the listener hearing deeply and allowing the story to draw them into altered states of consciousness or deeper awareness of their reality. 
 • simple changes made in the seder.
 • Saturday night after Shabbat > explore ways of making the seder more deeply meaningful
 1. breaking of the matzah should be a moment that opens us up spiritually + makes us “hear” Haggadah in a deeper way
 2. slowing up chanting of the brachot = way to deepen awareness of blessing + set stage for a more spiritual experience of the seder.
 • Rav Shmuel’s Shabbat HaGadol shuir explored act of reclining during seder, various commentary on it, rules around it, + spiritual reasons behind it.
 • Imrei Emet > exodus only an imperfect redemption => each generation + each person uncovers some new aspect of freedom, of perfecting the redemption
 • open our minds to the depth of the seder, > create possibility of spiritual experience in which we can uncover something.
 • spiritual one-ness = oneness of G-d  > interrelated system operating in balance producing beauty + wholeness => humans may strengthen or disrupt that unity => you can hear + hearken to G-d as One, + to the responsibility you assume for the world.
 • Rebbe Nachman’s reflection on the idea that each person must say:
 • “The entire world was created only for my sake.” (Sanhedrin, 37a) “Consequently, because the world was created for my sake, I must constantly look into and consider ways of making the world better; to provide what is missing in the world and pray on its behalf.” (Likutey Moharan 5:1) {Autumn Musings – Kayaks, Sukkahs, and Chuppahs}
 • We are instructed to immediately start building our sukkah as soon as the Yom Kippur fast ends. It seems that all the self-examination and repenting and striving needs to be for something. We may know ourselves better, but now we need to build – and quickly, so we don’t lose momentum. {Autumn Musings – Kayaks, Sukkahs, and Chuppahs}
 • Haggadah should be heard more than read = we should seek to hear something below the surface.
 • seven-day festival of Matzot becomes a festival of Pesach = “‘Bread of affliction’” (Devarim 15:3) (Pesachim 115b).
 • Pesach = moment when the finite world of the Israelites changed dramatically, opening up limitless possibility to them
 • liberation of Israel = act of love

+

Preceding articles:

The Last Supper was a Passover meal

Thought for the third day of the Omer

Counting each day and making them count

Machine matzo produced from shmura wheat in Israel

Machine matzo produced from shmura wheat in Israel (Photo credit: Wikipedia)

++

Additional reading for this most important weekend of the year:

 1. Most important weekend of the year 2016
 2. 1 -15 Nisan
 3. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 4. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 5. 14-15 Nisan and Easter
 6. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 7. Getting out of the dark corners of this world
 8. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 9. Around the feast of Unleavened Bread
 10. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 11. Day of remembrance coming near
 12. A new exodus and offering of a Lamb
 13. Observance of a day to Remember
 14. Jesus memorial
 15. Holidays, holy days and traditions
 16. Seven Bible Feasts of JHWH
 17. High Holidays not only for Israel
 18. White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons
 19. First month of the year and predictions
 20. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 21. Death of Christ on the day of preparation
 22. A Great Gift commemorated
 23. Shabbat Pesach service reading 1/2
 24. Passover and Liberation Theology
 25. Seven days of Passover
 26. Kingdom Visions of Rainbowed angel, Lamb in Mount Zion
 27. Kingdom Visions of God’s judgements and Marriage of the Lamb
 28. The Song of The Lamb #2 Sevens
 29. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 30. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 31. Easter holiday, fun and rejoicing
 32. Like grasshoppers
 33. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 34. Who Would You Rather Listen To?
 35. Focus on outward appearances
 36. After darkness a moment of life renewal
 37. Deliverance and establishment of a theocracy

+++

Stumbling Toward Torah

Matzah breaking

By Rick Gwynallen

This year we tried some new approaches to making our seder more spiritually meaningful, and this essay is a reflection upon that process.  Most of these thoughts grew from a desire to better “hear” and “experience” the story unfolding at the seder table.  I feel like we have as a people lost so much storytelling tradition, at least in the sense of the listener hearing deeply and allowing the story to draw them into altered states of consciousness or deeper awareness of their reality.  Yet, this is the greatest night of Jewish storytelling and could also produce a deep experience of the story.

Usually ideas do not come out of nowhere.  They arise from experiences and and the sharing of thoughts.  There were a set of interactions and readings this year that fed into these reflections, and I should credit them right away.

View original post 1,810 more words

1 Comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Counting Each Day – and Making them Count

IMG_3458 (1)In the Hebrew year 5774 (or 2013), a girl had more or less just started learning about Judaism and was still touching on the basics of each topic. Rosh Hashana had just ended and she was speaking with a friend about it, when she suddenly said,

“I’m sad because Yom Kippur is on a Shabbos this year.”

She came to learn that Shabbos is not actually the “day of the rest” that most people view it as

Following that line of thought, it would seem that the purpose of resting on Shabbos would be to regain energy for working the other days of the week. It would seem that Shabbos is serving the workweek. But in reality, the Only purpose of the previous 6 days is to serve the Shabbos. In Eliezer’s words:

“We work only to be able to properly sanctify Shabbos, we cook to be able to eat on the Holy day. We are fulfilling our physical requirements and monetary gain to be able to only connect and come close to G-d without any distractions. Ideally, we would have Shabbos 24/7/365. And there will be a time for that, soon.” {Shabbos}

As the young writer of this reblogged article writes “this is the month to be freeing ourselves from the things keeping us enslaved”.

Too many people get caught by the world and enjoy celebrating traditional holidays, without thinking about the background of them.
This can be clearly seen in Christendom where many have taken heathen feast and planted them in their religious calendar but still keeping all the pagan traditions, like decorating trees, having elfs and a Father Christmas coming from the North (Christmas) or bells from Rome and Easter bunnies laying eggs (Easter).

In Christianity the Christians also have to be careful not to become trapped by the world and just holding certain days because it is planned in the religious calendar.

shabbat-candlesFor Pesach for Christians and Jews the period should have them seriously consider them about slavery God’s people had but also the slavery many of us have today.

The Jews had already their salvation from the slavery in Egypt but the gentiles had to wait to the sacrificial offering of the Messiah, the Kristos Jeshua (Jesus Christ). He has liberated all people from the slavery of death and asks us to liberate ourselves from the slavery of this world. But most people want to stay “of this world” and keep to the traditional feasts and enjoy all those worldly pagan festivals instead concentrating on the feast Jehovah ‘G’d’ gave the world to celebrate.

Every year we should remember to have that year’s Passover our own personal freedom from something. And this applies to all holidays and months The Elohim Hashem Jehovah ‘G’d’ has prepared for us.

+

Preceding articles:

The Last Supper was a Passover meal

Thought for the third day of the Omer

++

Additional reading for this most important weekend of the year:

 1. Most important weekend of the year 2016
 2. 1 -15 Nisan
 3. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 4. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 5. 14-15 Nisan and Easter
 6. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 7. Getting out of the dark corners of this world
 8. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 9. Around the feast of Unleavened Bread
 10. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 11. Day of remembrance coming near
 12. A new exodus and offering of a Lamb
 13. Observance of a day to Remember
 14. Jesus memorial
 15. Holidays, holy days and traditions
 16. Seven Bible Feasts of JHWH
 17. High Holidays not only for Israel
 18. White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons
 19. First month of the year and predictions
 20. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 21. Death of Christ on the day of preparation
 22. A Great Gift commemorated
 23. Shabbat Pesach service reading 1/2
 24. Passover and Liberation Theology
 25. Seven days of Passover
 26. Kingdom Visions of Rainbowed angel, Lamb in Mount Zion
 27. Kingdom Visions of God’s judgements and Marriage of the Lamb
 28. The Song of The Lamb #2 Sevens
 29. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 30. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 31. Easter holiday, fun and rejoicing
 32. Like grasshoppers
 33. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 34. Who Would You Rather Listen To?
 35. Focus on outward appearances
 36. After darkness a moment of life renewal
 37. Deliverance and establishment of a theocracy

+++

Seeker Thoughts

Last Friday night I had my first Passover seder ever. I have no picture for evidence since it was on Shabbos (and a yom tov!), but I’d like to thank my friend rebbetzin Tiferes Levy and Chabad Manila a million times over for letting me come! It was an incredible experience, and my understanding of Judaism got that much richer because of it. I also have been very smiley all weekend thinking back on it, and not because I had too much wine. 🙂

Passover is a very special time for me personally because it was when I “officially” systematically started studying Judaism (for the simple reason that my friend Rivky wouldn’t be available to talk to for a week, so I began learning on my own). It was back in 2013 when I took a notebook and wrote down everything I could find online about each Jewish holiday, as…

View original post 711 more words

3 Comments

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Spring playing hide and seek

Bold Jumping SpiderPhotographer Mike Powell knows that spring has truly arrived when he starts to walk around with a macro lens on his camera. You may find some nice shots of a Bold Jumping Spider (Phidippus audax) on the boardwalk the 4th of April at Huntley Meadows Park in his article Jumping spider in early April.

Northern ShovelerWith new vegetation springing up near the edges of the ponds at Huntley Meadows Park, some of the ducks are now hanging out within range of his camera rather than in the middle of the pond. This past weekend he was able to capture the unusual beauty of this male Northern Shoveler (Anas clypeata). (See: Unusual beauty)

In Belgium the temperatures are still low for the time of year and the sun does not seem to be able to get through the clouds. Hyacinths may stand droopy, but the hortensia (or hydrangea) coloured green in just three days, as soon as we got, at last, some higher temperature. For some kids and adults again a time to play ducks and drakes (throwing flat stones so that they skim along the surface of water)

Belted Kingfisher

Female Belted Kingfisher (Megaceryle alcyon) at Mike Powell’s favourite marshland park.

At moments we can see the Great Blue Herons hover over the bare fields, him not having to fear that a Belted Kingfisher would catch our attention, him sitting on a throne of a piece of wood, overlooking everything as a king. (See: Old faithful & Look both ways)

After the terrorist attacks the people living in Belgium are not at all afraid to get some fresh air and to go places. They find lesser tourists on their track. Many of those who had planned their vacation cancelled the trip to France and Belgium, but those who were already underway enjoy the less busy squares and enjoy very much their stay in this small country.

Every season heralds the might and mystery of superior designs emergent on earth and it is up to people to see the beauty of it all or to adapt to them as needed, respecting their place in the botanical, animal and mineral kingdoms, and our place in theirs.

For lovers of God once more every season is a whirlwind of proofs of the Hand behind this wonderful world. By all the changes taking place around us we can see how wonderfully made this nature world is and how it is impossible for man to create himself such a marvellous world.

In certain countries ‘Spring Break’ and ‘Holy Week’ coincided. In Belgium people do have their Easter holiday. Being a so called Catholic country there was the time to reflect with ‘Holy Week’, but where most went to look for sun and warmthin an other country or went on to the traditional Belgian coast Easter holiday.

Having had the pagan Easter Sunday with kids looking for eggs, others went to have a walk in parks.

Sue, a Presbyterian who lives in Missouri, the California girl Lori, living in Kansas and Ruth, living in New Jersey, having no particular religious affiliation, also look at Spring and write

In this part of Missouri, spring is making an appearance.  The land is still a little grim looking, all grey and brown, but there are also signs of growth, signs of hope. {Easter: Making Time for God}

SueBE recognises that it is easier when she is alone and when she has some time to both wander and wonder. she writes

I know, I know. It means I missed time that could have been spent in group worship.  And we missed a dinner.  But I also got to connect with God and having done that I can say it was truly worth it. His message?

Breathe. Just take a moment, stand still, and breathe.

It isn’t a message I would have received in worship or with family but it was definitely a message that I needed to hear.

We can spend time in group worship, but than we also should wonder if we are worshipping the right God and not a human concoction of a three-headed god. Though we do know that also in such groups or churches people can connect with God. there they should come to listen to Him and should follow His Wishes. Often for many living in this materialistic world that is very difficult. Most people prefer to keep to the human traditions, like Easter and Easter bunnies, Christmas and Christmas trees, instead of keeping to the by god given holidays like 14 Nisan or Pesach.

Belgian traditions are full of pagan rituals. All our culture is interwoven with Celtic and Germanic traditions, people having those gods interposed on their Catholic gods and religious figures.

Those looking for God shall have the difficulty to step aside and to leave those human traditions for what they are and abandoning those human teachings which have made integral part of the West European culture for centuries. Not only the Roman Catholic Church made use of those old customs. For man it is not always easy to finish such habits or to come to see that those are not laudable customs but are abominations in the eyes of God.

As Spring is a time of refreshment it is also an ideal time to start a fresh. It is a time to begin a new life, like nature also brings new life in view.

A God called Love, full of Grace and Mercy, tenderly loving us, is looking at this world and hoping His children will come back to Him. He is calling the, every moment of the day and night.

Now the darker days diminish we should come to see more of the beauties God has given this world and should take time to renew our sense of purpose by building the house of our life on the foundation of God’s Word.  {Life with a Purpose}

There are so many things that can affect the flow of God’s word and presence into our lives. Like deep sea divers, we must continually remind ourselves that nothing—nothing—is as important as that life-giving flow. {Pray as if Your Life Depends on It!}

writes Mitch Teemley in one of his ‘Stories with a Message.’

the Belted Kingfisher is a large, conspicuous ...

the Belted Kingfisher is a large, conspicuous and noisy kingfisher, the only member of that group commonly found in the northern United States and Canada. (Photo credit: Wikipedia)

But to have God being able to work at you, you shall have to open up yourself and be willing to listen to His Words. We ourselves have to decide if we shall stay connected with this world, being of this world, or wanting to belong to God, being of His world.

Lots of name Christians who as a child had some religious activities have become ‘dried up’. Frustrated with the dryness in their spiritual life they do not know which way to turn. Instead of daring to take a step back and to explore again the magic of this world around them, seeing the Creator His acts in it. when they would go up a mountain or do some long walk and give their mind to nature, they will be surprised to hear something and to feel something special in them. That are the moments we can come close to God, and of which we should take use.

Such photographers like Mike Powell, Cindy Dydyer, Cindy Barton Knoke, and sites like Purple Rays are there on the net to bring beauty for beauty and show those things which are so much greater than a human being, and are the ‘given presence’ of the Greatest Designer of all universe.

If you are limited by the limitations or boundaries of your body, the chains in this life, such writers on the net make it possible to go all over the world and see the beauty of this world. When you are bounded to a wheelchair or not able to move far places, do enjoy their pictures and let you be taken away on a magic journey. Let the pain disappear by enjoying the beautiful pictures and please do take time to let your mind hover over thoughts which can bring you closer to That Maker of everything.

Taking His Book of books shall ad wisdom to it all and bring you to see who is who and what you shall have to believe and how you too can look forward to a much better life than this one you might have in this system of things, this time of this world.

Even if we can not be sure about the seasons, you should know that God is not hiding so that He can not be found. He is there … to be found by you.

Find also to read: All about love, not needing disasters

Preceding: Springtime is coming

 

++

Additional reading

 1. Dealing with worries in our lives
 2. In a world which knows no peace sharing blessed hope
 3. Are you looking for answers and Are you looking for God
 4. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 5. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #7 Prayer #5 Listening Ear
 6. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #8 Prayer #6 Communication and manifestation
 7. Cognizance at the doorstep or at the internet socket
 8. Best intimate relation to look for
 9. God’s never-ending stream of much-needed mercies
 10. Easter: Origins in a pagan Christ
 11. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 12. Exodus 9: Liar Liar
 13. Geert Wilders wants mandatory blackface at Dutch festival
 14. Irminsul, dies natalis solis invicti, birthday of light, Christmas and Saturnalia
 15. Christmas customs – Are They Christian?
 16. Wishing lanterns and Christmas
 17. Christmas trees
 18. Days of nisan – Pesach or Pasach/Pascha
 19. Pesach and a lot of brokenness in the world

+++

Further related articles:

 1. Fantasia of Spring
 2. Time Out for This Bird
 3. Easter: Making Time for God
 4. Life with a Purpose
 5. Pray as if Your Life Depends on It!

+++

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Ecological affairs, Headlines - News, Lifestyle, Nature, Religious affairs, World affairs

Easter: Origins in a pagan Christ

For many of the faithful, god-fearing Christians around the world, the resurrection of the Christ is central to that faith they hold so dear. Every year around March-April dramas are re-enacted commemorating the Passion, Death and Resurrection of Jesus put on by devotees as a form of renewal. Like everything else that goes with religious matters, most Xians are blissfully ignorant about the true origins of this, the central theme of their faith. Coloured eggs are given to friends and the bunny is the animal associated with Easter but little thought is spared for the study of the roots of these traditions and the relationship Xianity shares with the “pagan” world it forever disrespects.

 

Horus

Horus (Photo credit: waywuwei)

The truth of Easter’s origins is not helped by the decontextualised way many Eurocentric researchers analyse history. Most people who write about Easter trace the name to a Mother Goddess whose name in various European traditions was Astarte, Ishtar, Ashtoreth, Cybele, Demeter, Ceres, Aphrodite, Venus, and Freya. The name Easter derives from the Anglo-Saxon goddess of spring Eostre or Ostara. While these many rivers all contributed to the Easter celebrations, we should stop ignoring the African river from which they flowed.

Easter is an ancient spring solstice festival – the same spring solstice festival that gave us Carnival and Phagwa – involving the death and resurrection of the husband of the Great Earth Mother Goddess. This resurrection, far from being a miraculous historical event that occurred two thousand odd years ago, is a symbolic spiritual renewal that has its origins in the dim mists of the earliest human societies in Africa.

The Xian commemoration of Easter stems from this spiritual observance, only to be perverted into a myth of an historical death and resurrection of the biblical Jesus who then appoints a successor in the form of Peter. This myth was cleverly constructed for one purpose and one purpose only, the usurping and maintaining of political power. This point was well explored by Elaine Pagels and need not be dealt with here [see also the essay “Orthodox” Christianity and the birth of European Nationalism]

Xianity’s Easter, the resurrection of Christ Jesus is just a retelling of the Dramas of the Egyptian Yusir/Osiris and the Babylonian Bel, which in turn was a retelling of the symbolic death of the Great Mother of the primordial clan so that the community may survive. It is also bound up with the Nile Valley African’s concept of creation and their observations of the sun’s movements through various star constellations.

 

A statue of Isis nursing her son, housed in th...

A statue of Isis nursing her son, housed in the Louvre (Photo credit: Wikipedia)

According to the Egyptian account of creation only the primordial waters existed at first. Then Ra, the sun, came out of an egg (a flower, in some versions) that appeared on the surface of the water. Ra brought forth four children, the gods Shu and Geb and the goddesses Tefnut and Nut. Shu and Tefnut became the atmosphere. They stood on Geb, who became the earth, and raised up Nut, who became the sky. Ra ruled over all. Geb and Nut later had two sons, Set and Yusir/Osiris, and two daughters, Isis and Nephthys. Osiris succeeded Ra as king of the earth, helped by Isis, his sister-wife. Set, however, hated his brother, killed him and cut him up into 14 pieces. Isis finds and reassembles Yusir then embalmed her husband’s body with the help of the deity Anubis, who thus became the god of embalming. The powerful charms of Isis resurrected Osiris, who then ascended to sit at the side of the divine father Amen-Ra and who became king of the netherworld. Heru/Horus, who was the son of Osiris and Isis, later defeated Set in a great battle and became king of the earth.”

The parallels with the later Xian version are obvious. Indeed, in that short version of the story one can pick out the biblical concepts of the creation out of water, the warring twins, the Mother-Son consort, the death and resurrection of the saviour. Jesus was called the Christ, the Messiah; temporal kingly titles that came from “Karast” and “Messu”, the Egyptian titles for Yusir, Heru and Thoth. Among the ancient pre-Christian cultures, eggs symbolised creation, fertility, renewed life and resurrection. In ancient Egypt/Kemet and Persia during the spring festivals coloured eggs were eaten as part of the elaborate rituals in much the same way that they are being eaten today.

There are many traditions that involve the recreative power of the egg mostly related to the movement of the sun and stars across the heavens:

“As the sun climbed toward mid-day it was called Ra, great and strong. When the sun set in the west it was known as Atum the old man, or Horus on the horizon. As a solar-disk he was known as Aten. The sun was also said to be an egg laid daily by Geb, the ‘Great Cackler’ when he took the form of a goose.”

“Then there is the myth sometimes called the Birth and Flight of Horus. This tale, found in the Coffin Texts, is a combination of two stories. The first is the birth of Horus, and the second is a very old and fragmented myth that the sun burst out of an egg laid by a goose floating on the primordial waters before creation. The Birth and Flight of Horus begins just after Osiris’s death.”

Herodotus informs us that there was an annual festival in ancient Kemet/Egypt to commemorate the descent of King Rhampsinitus into the Underworld and his return to earth. Part of this ritual, apparently connected to the Yusirian Drama, was the enveloping of a priest in a shroud by two other priests, disguised as wolves. These two wolflike characters – portraying the divine guides of the dead – conducted the shrouded one to a temple of Auset/Isis outside the city where they left him. They would later return and lead the shrouded priest, who enacted the role of King Rhampsinitus, back into the city. On his return, the shrouded priest brought with him a napkin, supposedly given to him by Auset. Parts of this ceremony became the narrative in the Gospel of John where we read of visitors to Jesus’ tomb beholding a napkin and a shroud and two angels.

Then there is the Babylonian Drama of Bel; an ancient cuneiform tablet, now in the British Museum, produced about two thousand years before the Xian era, seems to have been used by Babylonian priests, one of whom acted as an announcer at the drama. John Jackson in his book “Man, God and Civilization”, mentions the works of Scottish scholar Arthur Findlay in which he relates the drama:

“The service would be started by the singing of a psalm similar to the Psalms of David in the Old Testament. Following one or more psalms, a priest would recite the appropriate prayer for the occasion. Then the announcer, holding a copy of the program, would arise and read out in a clear, loud voice

Scene I – “Bel is taken prisoner”

An actor representing Bel, the Babylonian Christ, was seen on the stage. Other actors dressed as soldiers would arrest the saviour-god. As the prisoner was led away by the squad of soldiers, the announcer again rose up and called out:

“Scene II – Bel is tried in the Hall of Justice”

At this point the scene of a trial is enacted. A judge was present, and witnesses testified for and against the prisoner, who was found innocent but sentenced to death anyway as in the similar case of Jesus in the Gospels. After the sentencing of the victim, the next scene was called out:

“Scene III – Bel is smitten”

This scene showed the jeering and baiting of the prisoner after the sentence of death had been passed. The next moment would be:

“Scene IV – Bel is led away to the mount”

The actor impersonating the victim was led away by guards to the sacred grove atop the hill. Then the announcing priest read:

“Scene V – With Bel are taken two malefactors, one of whom is released”

Actors representing the two criminals were seen on the stage and, after a trial, one was found guilty, the other innocent. The guilty victim was condemned to death and the innocent one released.

Although the death scene of saviour Bel was a part of the Babylonian Mysteries, this was not shown in the amphitheatre. This fact is explained by Arthur Findlay as follows:

The program does not contain a scene of the god’s death. This may be because it took place on a hill where he was hung on one of the trees in the sacred grove, or crucified, or slain on an altar, and so could not be enacted on the stage. By now, the theatre is empty and everyone has climbed to the top of the hill to witness the death scene. As the actor, taking the place of Bel, and the one representing the malefactor, are not actually killed, it may be that the death the saviour-god actually suffered was not enacted. This is unlikely and it is more probable that the tablet which has been found referred only to the performance in the amphitheatre, which accounts for the death scene not being included thereon. They were heavy and would not be brought away from the theatre. After the scene, when the two malefactors appeared and one was sent after Bel to be sacrificed, the people would know that, for the time being, the performance in the theatre was over. For that reason, and because the death scene was not taking place in the theatre, it is not engraved on the tablet.

After the death scene, the audience would return to the theatre and the announcer would declare:

“Scene VI – After Bel has gone to the mount, the city breaks into tumult”

in this scene the disorderly mob was shown rioting and screaming to exemplify the tumult that took place in the city. The next scene was then announced

“Scene VII – Bel’s clothes are carried away”

In this scene Bel’s body had returned from the mount and was seen on the stage by the multitude. His clothes were removed and his corpse was prepared for burial. The priest then announced the next act.

“Scene VIII – Bel goes down into the mount and disappears from life”

the stage being near the side of a hill, a tomb was dug and the body of Bel was placed therein. The announcement of the subsequent scene would be:

“Scene IX – A weeping woman seeks him at the gate of burial.”

The weeping woman, perhaps the mother, wife, or lover of the dead saviour, added a dramatic touch to this ancient mystery play. Then followed the climax, when the announcer read:

“Scene X – Bel is brought back to life”

The moving story of what happened in the last act of the Babylonian Passion Play and its effect on later religions has been vividly reconstructed by Arthur Findlay:

We can imagine the enthusiasm and excitement this announcement would cause. The people and there is thunderous noise and shouting. Then comes a hush and they reseat themselves awaiting in eager expectancy the denouement of this great drama. During the silence, the stone which has been pushed up against the tomb is seen to move and slowly it is pushed aside. Out of it comes Bel in his burial clothes. As he emerges from the tomb, the audience rises and shouts in its frenzy till all are hoarse. The great drama has reached its climax. Their god has re-appeared to them, death has been conquered, and he has secured for all life in the hereafter. As the actor could not re-appear as a spirit as did Bel after his sacrifice, the re-appearance had to be a physical one, just as the Christian drama depicts Jesus having left the tomb as a human being……This great religious service has never been forgotten. It was copied by the Greeks and is still performed in memory of Christ. It has been preserved for us throughout the Christian era in the four Gospels. The Christian dramatist made such changes in the details as were required so that people should believe that it was an historical event which happened in Jerusalem and that the actors were those who believed to have been disciples of Jesus.

This and the other dramas along the Nile Valley, bear testimony to the irrefutable fact that these mythical dramas and Passion Plays are of a much greater antiquity than Christianity. The Xian resurrected Jesus is only the resurrected Karast of the ancient Nile Valley. He was also the resurrected saviour of Persia, India, ancient America and a host of other cultures all well documented by John Jackson, Kersey Greaves, Rev CH Vail, Arthur Findlay and Godfrey Higgins.

The congregation in an Oriental Orthodox churc...

The congregation in an Oriental Orthodox church in India collects palm fronds for the Palm Sunday procession (the men of the congregation on the left of the sanctuary in the photo; the women of the congregation are collecting their fronds on the right of the sanctuary, outside the photo. (Photo credit: Wikipedia)

We can now make sense of certain extra-religious Easter customs. The Easter Egg hunt, which is restricted to children, recalls part of the historian Plutarch’s narrative wherein he relates that it was children who told AST/Isis where to locate Yusir’s body. Thus, it is children who have the honour of searching for Yusir. The prize of the hunt, the Golden Egg is merely the great solar “Egg”, while the other prize, the silver egg is the full moon. Still another Easter tradition, eating hot cross buns evokes the celestial Mount Calvary upon which the “crossification” of the “sun” of god the very moment that its upward journey from the southern half of the celestial equator to the northern half separates it into two. Further, Palm Sunday, which commemorates Jesus’ entry into Jerusalem, his way strewn with palm leaves, in preparation of the Passover, can be interpreted in three ways:

 

 1. We can identify Jesus with the Kemetic/Egyptian Ra-Yiu, who as the Golden Ass, is a zootype of the sun
 2. It evokes the pre-Mosaic veneration of Ra-Yiu by the ancestors of the Israelites
 3. It symbolises Jesus’ power over Satan, who, in his original form as the evil Set, was depicted as an Ass. Remember that the name Satan itself comes from the Egyptian “Set-An”.

 

English: Palm Sunday in Sanok

Palm Sunday in Sanok (Photo credit: Wikipedia)

Note also that in ancient Kemet/Egypt, the palm branch was viewed as a time symbol and its bifurcated leaves represented the equinox with its equal separation of day and night. The Palm Sunday procession then, symbolises Jesus the sun, Ra-Yiu, “passing over” the celestial equator on his ecliptic ascent at the equinox.

Further, because of the “wobble” created by the rotation of the earth around its axis, this event cannot take place at the exact time every year. This is why, with regard to the celebration of Easter the time varies from as early as March 22nd or as late as April 25th. In general, although not the strict rule, Easter is held on the Sunday after Pasach (Passover) which is usually the first Sunday after the first full moon of spring. It is actually the intentional Xian mis-keeping of Pasach for anti-Jewish purposes. Because Pasach is kept in accordance with a lunar-solar calendar rather than with a strictly solar calendar, Pasach will always occur on the full moon of the first Jewish month, which begins with the closest new moon to the vernal equinox (no earlier than March 10).

The Easter bunny or hare is another signpost to the celestial myths of pre-Christian Kemet. All over Africa the hare is a lunar animal because it never appears to close its eyes, making it a type of full moon. It’s also a zootype of Yusir/Osiris: as an animal that leaps up, it is identified with Yusir as he rises from the dead.

We have just glimpsed at the great antiquity and esoteric symbolism behind an event most of us simply took for granted. As always, it is not the intention to dismiss the bible and Xianity with simplistic views. It is about throwing light on a subject that for far too long has been simplified. In a subsequent essay we will examine the crucifixion from a slightly different perspective.

 

 • The Catholic Encyclopedia
 • The Encyclopedia Biblica
 • Tertullianus Against Marcion – Tertullian
 • History of Christianity
 • World’s Crucified Saviors – Rev C H Vail
 • Afrikan Origins of the Major World Religions – Prof. Yosef ben-Jochannan
 • African Origins of the Major “Western” Religions – Prof. Yosef ben-Jochannan
 • Holy Blood Holy Grail – Henry Lincoln, Michael Baigent
 • Messianic Legacy – Henry Lincoln, Michael Baigent
 • Echoes of the Old Darkland – Charles S. Finch MD
 • History of the First Council of Nice
 • Introduction to African Civilisations – John Jackson
 • Pagan Origins of the Christ Myth – John Jackson
 • Man, God and Civilisations – John Jackson
 • African Presence in Early Europe – edited by Dr. Ivan Van Sertima
 • Black Athena Vol. I – Martin Bernal
 • Ancient Egypt the Light of the World [2Vols.] – Gerald Massey
 • Gerald Massey’s Lectures – Gerald Massey
 • Dead Sea Scrolls Deception – Henry Lincoln
 • Who Is This King of Glory? A Critical Study of the Christus/Messiah Tradition — Alvin Boyd Kuhn
 • The Dictionary of Bible and Religion – editor William Gentz
 • Decline and Fall of the Roman Empire Vol. I – Edward Gibbon
 • Forgery in Christianity – Joseph Wheless
 • The Women’s Encyclopedia of Myth and Secrets – Barbara G. Walker
 • The Dark Side of Christian History – Helen Ellerbie
 • Women, Food and Sex in History –Soledad de Montalvo [4 vols.]
 • The Passover Plot – Hugh Schonfield
 • James; the Brother of Jesus – Robert Eisenman
 • The Gnostic Gospels – Elaine Pagels
 • Personal interviews with the late elder Clemey George
 • The Secret Relationship between Blacks and Jews – edited by the Nation of Islam
 • African presence in Early Asia – Runoku Rashidi
 • The World’s 16 Crucified Saviours – Kersey Greaves

By Corey Gilkes
From RaceandHistory.com

 

+

 

Please do find to read:

 

 1. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 2. High Holidays not only for Israel
 3. 14-15 Nisan and Easter
 4. Death of Christ on the day of preparation
 5. Seven days of Passover
 6. Altered to fit a Trinity or Ishtar the fertility goddess
 7. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 8. Risen With Him
 9. Creation of the earth out of something
 10. Tu B’Shvat, the holiday of the trees
 11. Ember and light the ransomed of Jehovah
 12. Because men choose to go their own way
 13. Taking care of mother earth

+++

 

 • The History and Origins of Easter (personalcreations.com)
  Easter, which celebrates the resurrection from the dead of Jesus Christ, is a holiday actually based on an ancient Pagan ritual. Unlike most holidays, Easter does not fall on the same set date each year. Instead, Christians in the West celebrate Easter on the first Sunday after the full moon of the vernal equinox on March 21. Therefore, Easter is celebrated each year between March 22 and April 25. The exact origins of Easter are unknown, but some sources believe that the word “Easter” is taken from the Teutonic goddess of fertility and spring – Eostre. Easter has also been traced to the Latin words Hebdomada Alba – meaning white week – referencing Easter week in which white clothing is worn by people who get baptized.
 • Does Christianity Have Pagan Roots? (Part 2) The Pagan Myth Myth… No, I’m Not Stuttering (godfromthemachineblog.wordpress.com)
  Superman at times would use his super breath and blow really hard and it produced powerful wind.  And at the end of the first Superman movie, the 1978 version with Christopher Reeve, when Lois Lane dies, Superman flies around the earth so fast in the opposite direction of the earth’s spin that he changes the direction of the earth’s rotation and literally rewinds time so he is able to rescue Lois Lane before she dies*.  Then, in the early 1990’s, DC Comics ran the storyline “The Death of Superman” where Superman was killed in a battle with Doomsday, but Superman returned after a long hiatus.
 • Ultimate Resource of Egyptian Gods (costumesupercenter.com)
  The major deities controlled the most important aspects of life and the lesser deities were in charge of specific duties, i.e, protecting the crops. As it was in ancient times, some groups still worship the gods and goddesses, one such being Isis, goddess of women and magic.
 • Does Christianity Have Pagan Roots? (Part 1) How Did “Easter” Originate? (godfromthemachineblog.wordpress.com)
  In one such blog article I read at this time last year, the author performed the most death-defying acrobatics I’ve ever read to attempt to show how Christianity is just a bootlegged copy of pagan religions.  The comments below the article praised the author’s brilliance.  One comment that stayed with me was a woman who unabashedly wrote: “There you go making sense again!”  Sadly, the article wasn’t just death-defying but logic- and history-defying too.
 • The Truth About Easter (politicsandthebible.wordpress.com)
  Easter is one of the biggest holidays in the Christian religion, along with Christmas and Good Friday.  However it is also has many myths and misconceptions surrounding it.  Some are honest mistakes and others are straight out lies.
  +
  If you remember the controversy surrounding The Da Vinci Code, part of the premise of the story was that much of the Christian faith was removed or added over time.  So much editing had occurred that there was very little evidence pointing to it except for a small circle of true believers who knew better and the hierarchy in the Vatican who didn’t want people to know the truth.  One date when much of this editing occurred is 325 AD, during the Council of Nicaea, which is when most skeptics believe the Bible was compiled and most of the major tenets of Christianity were added.  The problem with this is that the resurrection was very much a part of the religious creed for the 1st century Church.  Cornelius Tacitus, one of the best Roman historians of the 1st century, mentions in the 15th book of his Annals a “mischievous superstition” was held by “a class hated for abominations, called Christians.”  What could have this superstition been?  Jesus proclaiming to be God?  Well the emperors and several characters in Greco-Roman myths already did that, so nothing there that’s too outrageous.  That he did miracles?  The ancient world was full of miracle workers and performers of various wonders.  Jesus shouldn’t have even made it on the radar if that was the reason.  Could it be his resurrection?  That seems to be the only one that fits.  Tacitus was known for being skeptical of resurrection tales and the fact that people in a new religion with a deity that had died and rose again would have caught his attention particularly since Nero used them as a scapegoat.  Josephus, a contemporary Jewish historian, also mentions the resurrection as well.  “On the third day he appeared to them restored to life…”  Some have argued that this text has been tampered with, but it should be noted the Arabic version of the text also includes it but is over all less biased in tone.  Therefore we can be assured that Josephus did faithfully record the Christian belief of Christ’s resurrection.  Whether he believed it or not is up for debate.  And finally we have I Corinthian 15:1-11.  Often described as the first creed to be used by the Church, it adamantly recounts the death and resurrection of Christ.  Considering this epistle would have been written in the 40s or 50s AD, it is quite clear that the early Church believed in the resurrection since the beginning.
 • Did Christians really ‘steal’ Easter? (religion.blogs.cnn.com)
  Just because words in different languages sound the same doesn’t mean they are related. In Swedish, the word “kiss” means urine.

  But the biggest issue for Christians is the claim that Jesus’ resurrection – the faith’s central tenet – might have pagan roots.

  Even apart from whether or not Jesus actually rose from the dead, many Christians claim that the very idea is unique.

  There are other biblical examples of people being raised from the dead – think of Jesus raising Lazarus. But those people went on to die again. Only Jesus was raised from the dead to live forever.

 • Jesus vs Horus Myth…The True Facts (faithgracetorah.net)
  Everyday there are thousands, possibly hundreds of thousands if not millions of people trying to disprove the Bible and mystify the story of Jesus to where they will try to connect him to some other god of another culture such as the Egyptians. Other times, people don’t even try to connect him to another god, but rather they form pseudo comparisons with people such as Ceasar. But are these stories, myths, and comparisons true or is it just some pseudo scholarship gone viral?! Today I’d like to tackle one of these myths in particular: the Jesus – Horus connection.
 • Easter Tradition: Egg Hunt (historytalks.wordpress.com)
  The egg was a symbol of the rebirth of the earth in Pagan celebrations of spring and was adopted by early Christians as an Easter symbol of the resurrection of Jesus. The egg symbol was likened to the tomb from which Christ arose. Traditionally the game is associated with Easter and Easter eggs (Easter egg hunt), but it has also been popular with spring time birthday parties.

  At least since the 17th century the idea of the Easter Bunny to bring the Easter eggs has been known.

  The novelty of the introduction of Easter egg hunts into England is evidenced by A. E. Housman’s inaugural lecture as Professor of Latin at University College, London in 1892, in which he said, “In Germany at Easter time they hide coloured eggs about the house and garden that the children may amuse themselves in discovering them.”

 • Happy Easter (zodiaclivetarotreading.com)
  The term ‘Easter‘ is not of Christian origin. It is another form of Astarte, one of the titles of the Chaldean goddess and also it links to the pagan goddess Eostre (a.k.a. Eastre). She was the Great Mother Goddess of the Saxon people in Europe. Similarly, the “dawn goddess of fertility was known as Ostare, Eostre and Ausos. Similar Goddesses were known by other names in other cultures and were celebrated in the springtime. Some were:

  • Aphrodite, the Greek Goddess
  • Hathor from ancient Egypt;
  • Ostara a Norse GoddessEnhanced by Zemanta

18 Comments

Filed under History, Religious affairs

The Evolution Of Passover–Past To Present

We can find many Christians who celebrate Passover or Pesach as the most important day of the year. But there can also be found many Christians who do prefer to keep to the heathen traditional feasts of light and fertility (Christmas and Easter). For those Christians and others, it is not bad to have a closer look at the 14th of Nisan. The man which title gave the name to a religion (Christ > Christians) was himself a devout Jew who kept to the Jewish feasts which were ordered by the Only One God.
Too many Christians forget this Jewish connection and have forgotten the Law of God or His Words of which celebration was never to be left out. As such not only Jews should have to observe when the Israelites were passed over by the wrath of the Most High Elohim Hashem Jehovah, as He moved through Egypt slaying the firstborn of each family. Even before the first Passover occurred, Moses ordered that the day would be kept as a memorial and a feast (Exodus 12:14).

Let us all remember.

+

Find additional reading:

+
 1. 1 -15 Nisan
 2. Day of remembrance coming near
 3. Another way looking at a language #4 Ancient times
 4. Self inflicted misery #5 A prophet without a hedge around him
 5. The Advent of the saviour to Roman oppression
 6. Seven days of Passover
 7. On the first day for matzah
 8. A Great Gift commemorated
 9. Jesus memorial
 10. Observance of a day to Remember
 11. A new exodus and offering of a Lamb
 12. In what way were sacrifices “shadows”?
 13. What does ‘atonement’ mean?
 14. Why did Jesus say he wouldn’t drink wine again until the kingdom when he ate and drank other things? (Mark 14:25)
 15. Children ate the OT passover so why not NT bread and wine?
 16. Deliverance and establishement of a theocracy
 17. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 18. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 19. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 20. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 21. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 22. Around the feast of Unleavened Bread
 23. High Holidays not only for Israel
 24. Festival of Freedom and persecutions
 25. 14-15 Nisan and Easter
 26. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 27. Servant of his Father
 28. For the Will of Him who is greater than Jesus
 29. A Messiah to die
 30. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 31. Death of Christ on the day of preparation
 32. How many souls did the death of Jesus pay for?
 33. Swedish theologian finds historical proof Jesus did not die on a cross
 34. Why 20 Nations Are Defending the Crucifix in Europe
 35. Impaled until death overtook him
 36. Misleading Pictures
 37. A time for everything
 38. 2013 Lifestyle, religiously and spiritualy
 39. Fixing our attention
 40. Control your destiny or somebody else will
 41. Allowed to heal
 42. A secret to be revealed
 43. Your Sins Are Forgiven
 44. Slave for people and God
 45. Liberation in Christ
 46. Not bounded by labels but liberated in Christ
 47. Holidays, holy days and traditions
 48. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 49. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 50. Bread and Wine
 51. Around the feast of Unleavened Bread
 52. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 53. Deliverance and establishment of a theocracy
 54. Focus on outward appearances
 55. Fraternal week-end at Easter in Paris
+++

 

Enhanced by Zemanta

Jewish Engagement

The legacy passed to the future. The legacy passed to the future.

Passover (Pesach in Hebrew) is the most widely celebrated Jewish Holiday. It begins on the 15th of the Hebrew month of Nisan and lasts for either seven or eight days depending upon location and religious orientation. In Israel, all sects of Judaism celebrate Passover for seven days with one Seder (Passover ritual feast and in Hebrew means “order”) on the first night, while in the Diaspora (communities outside of Israel), traditional Jews celebrate it for eight days with two Seders held on both the first and second nights. This year Passover will commence at sundown on Monday, April 14th with the first full day celebrated on Tuesday the 15th. Passover is a Biblical Holiday, which commemorates the story of the Exodus—G-d freeing the Israelites from Egyptian slavery and bondage; establishing the Covenant with them as a people not just…

View original post 999 more words

15 Comments

Filed under History, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Passover and Liberation Theology

by Jonathan Granoff 

There is a dynamic relationship between identity, community, and grace-awakened values, which, if they are authentic, are universal and without regard to nation, tribe, gender, race, or religion. In other words, God’s love is for all, wisdom is without prejudice, and justice properly wears a blindfold when she weighs deeds. The Passover moment is as an example of how the specific group in which one lives can and should be used to expand one’s circle of compassion. Tribalism is a distortion of God’s grace. The expanded heart alone is capable of knowing a reflection of the Unlimited Heart of God’s love for all.

English: Jewish Community Festival, Downtown P...

Jewish Community Festival, Downtown Park, Bellevue, Washington. “Jew-ish.com” and Seattle Kollel booths. (Photo credit: Wikipedia)

Being Jewish and being part of the Jewish community can be a blessing or a curse. If being part of a community helps develop compassion for others, a sense of being loved, and expands one’s capacity to serve others, then it is surely a blessing to be in such a community. If being anything increases one’s capacity to experience God’s qualities and to share them then that too is a blessing. If being part of anything gives one a sense of arrogance then developing wisdom will be thwarted and authentic understanding of one’s relationship to God as well as one’s fellow human beings will he occluded. Liberation from any identity that separates one from one’s fellow human beings and God is necessary for authentic peace. Commitment to caring for others is a prerequisite for spiritual and psychological growth. Whatever identity one receives from birth or choice will have value based on these principles.

Rights, rituals and practices can deepen one’s sense of gratitude and appreciation for all lives.

For example, Passover can be experienced as liberation theology at its best. It is about social justice, freedom from slavery, crime and punishment, patience and fortitude, courage and God’s grace. It is also about overcoming the Pharaoh of egoism with faith. It is a multilevel source of inspiration for those who participate in its dimensions of family, community, teaching, and eating.

It is for many an affirmation of the intervention in history of God on behalf of a people God protected and to whom He revealed Himself. It can awaken gratitude for being a descendent of those people and not being a slave today. It can create a sense of duty to help free others. It can inspire to uplift us to a clearer awareness of the presence of the sacred. It can help us remember God.

It can create a distorted sense of identity. It can make one think that based on blood one is closer to God than others. One might ask: Is being a Jew a necessary part of being close to God? Only a fool would think so. One might also ask: Does being Jew distance oneself form God. Only a fool would think that. So, if you are a fool, stop reading, otherwise, join me in these reflections.

A heart filled with compassion and a life lived from that place of goodness where the presence of God is remembered will do just fine. So, then the question is what value is there in being part of a community, like a several thousand years history of stories about that community’s relationship with the mystery of life we inadequately call God. It could be good and it could be bad.

Good includes being accountable to people who know and love you. Bad includes thinking that by virtue of being part of that community, or tribe, you are specially blessed and better than anyone else anywhere. Good includes gratitude for the teaching that God is with us and One with all. Bad if that teaching makes one feel different from any of God’s other human creations.

Compassion does not have a boundary of blood, religion, race, caste or gender. It resonates like the circles from a pebble in a pond from the center of the heart where the intention to honor the lives of others and God’s sacred gift awakens when the pebble of that purity descends into the human heart.

So, here are few thoughts for your thinking:

Why do we need a tribe when the message is love and unity with and for all? Is not our God the One God of the one human family and is not the calling of those who accept the calling to love and serve all? Of course, and is that realization not a liberation from the slavery of egoism formed of separation from the overwhelming blessing of the oneness of life’s bounty? The ego mind that identifies with all that we cannot posses forgets what we can really receive, the radiance of the soul.

Crossing over the sea of blood ties into the open space of wisdom:

 

~And This Too~

love without action is

hollow

action without love is

dangerous

love with action

that’s

plenitude

each breath, deep love in action

each thought, deep love in action

each moment, deep love in action

Deep Awake

 where gratitude lives,

 salt changes to sugar

tears of sorrow, sadness and separation

changing to

tears of joy, love and union

a mere whisper of the grace of deep awake,

listen carefully

this whisper is a thunder of healing light

oh may God’s resonance be known.

in love’s way of peace

 

Jonathan Granoff is president of the Global Security Institute and reachable at granoff@gsinstitute.org.

– From Tikkun Special Seder Messages for Passover

+++

 • Queer Passover Seder Helped Me Reclaim Judaism (blogs.forward.com)
  At the time, it didn’t occur to me to be offended or concerned that I was being circled by the cheerleaders and other popular girls who held hands, bowed their heads and prayed for my soul. They were part of “Christian Life” at my high school in Olympia, Washington. I recall several instances when they earnestly attempted to save me from eternal damnation. I didn’t refuse their efforts or consider the implications of their actions. I just wanted to fit in.I grew up Jewish in the Pacific Northwest. But not in a religiously observant family, or a proud intellectual family, or a family of labor organizers who taught me early and often never to cross a picket line. My family was on the fast track to assimilation, and by high school, being Jewish was simply a reminder that I was an outsider.

  By the time I was in my late twenties, I was reeling from a spiritual crisis. A decade of organizing and social change work had left me feeling hopeless and burned out.

 • What Passover Means to Young Adults (ejewishphilanthropy.com)
  Passover is a unique moment. As we learn every year from the hundreds of Birthright Israel alumni who host Seders for their friends through NEXT’s Passover initiative, the holiday provides young adults with a whole new space in which to explore identity, experiment with tradition, and build community.What moves and motivates these young adults to create their own Passover experiences, and what can we learn from their stories? We dug through a trove of qualitative data contained in hosts’ post-Seder surveys to find out. Their stories illuminated important lessons and questions for the entire field of engagement.
 • This Passover (danielswearingen.wordpress.com)
  You tell me to look outside me this Passover, to actualize an infinite need. It seems strange, you asking me for holiness, for blessing a harvest, you of oneness, the lock of my key.
 • RAC Blog: A Fifth Cup ??? Going Beyond What is Required (blogs.rj.org)
  Today, as many of us are busy preparing for Passover, I find myself less occupied by the meticulous aspect of the holiday’s demanded mitzvot, but searching instead for ways to supplement the narrative and to find meaning in a modern context. I commend those who find deep meaning in cleaning out their kitchens and sterilizing their homes, making sure that all leavening ceases at the 18-minute mark and [in the Ashkenazi tradition] nothing that could resemble wheat flour – such as legumes – will be consumed during Passover. However, I would like to offer an additional perspective on Passover by suggesting some meaningful ways to supplement the seder.

  Zionism and living in Israel were the answers to my search for Jewish identity, and to me, Passover became a holiday of peoplehood. The central narrative became the one that we clearly state after we sing Dayenu,that B’khol Dor VaDor: “In every generation we must see ourselves as if we went out from Egypt.” In the traditional Haggadah this statement is followed by a biblical and liturgical reading.

 • The Evolution Of Passover – Past To Present (jewishengagement.wordpress.com)
  Passover (Pesach in Hebrew) is the most widely celebrated Jewish Holiday. It begins on the 15th of the Hebrew month of Nisan and lasts for either seven or eight days depending upon location and religious orientation. In Israel, all sects of Judaism celebrate Passover for seven days with one Seder (Passover ritual feast and in Hebrew means “order”) on the first night, while in the Diaspora (communities outside of Israel), traditional Jews celebrate it for eight days with two Seders held on both the first and second nights. This year Passover will commence at sundown on Monday, April 14th with the first full day celebrated on Tuesday the 15th. Passover is a Biblical Holiday, which commemorates the story of the Exodus—G-d freeing the Israelites from Egyptian slavery and bondage; establishing the Covenant with them as a people not just as individuals as in the past e.g. Abraham, Isaac and Jacob; and in turn creating the beginning of our sacred history as a Jewish Nation.
 • The Worm Moon- Nisan 14, and Happy Passover (ireport.cnn.com)
  “Passover commences on the 15th of the Hebrew month of Nisan.
  In Judaism, a “day” commences from dusk to dusk, thus the first day of Passover only begins after dusk of the 14th of Nisan and ends at dusk of the 15th day of the month of Nisan.
  +
  Passover is a joyous holiday, celebrating the freedom of the Jewish people.
  http://www.policymic.com/articles/31025/passover-2013-5-things-to-know-about-the-jewish-holiday
 • Taking Passover Back to Its Roots (algemeiner.com)
  the 14th of the Hebrew month of Nissan, they’ll wait for the kids to recite Mah Nishtana, the four questions; pucker up to inhale the bitter herbs; relish the sweet Charoset; dip herbs in salt water; sing rousing renditions of Dayenu and Chad Gadya; and knock back four cups of wine.But none of these rituals are part of the Passover observance of Israel’s Karaite and Samaritan believers, who observe the biblically mandated holiday in quite a different way.
 • Review: Two Messianic Passover Haggadoth (messianic613.wordpress.com)
  There’s no lack of Passover Haggadoth for Messianics. The best known are perhaps The Messianic Passover Haggadah by Barry & Steffi Rubin, and the more recent Vine of David Haggadah published by FFOZ. [1] There are many more, especially in internet editions. Some show a beautiful lay-out and are richly illustrated. There seems to be enough material available for all styles and tastes.

  To our taste, however, the materials offered thus far show many liturgical defects and inconveniences. Despite many serious efforts that have been made we haven’t seen a messianic Haggadah which successfully and convincingly integrates the traditional Jewish and the typical messianic features of the Seder. It is our perception that the difficulty of doing so is often underestimated, and that authors and editors are not sufficiently aware of the decisions involved in such a project, or the halachic and theological problems connected to these decisions.

 • Passover: A Time To Remember (jacksonandrew.com)
  The basis for a Christian interpretation of the first of the Seven Festivals as the decisive component in God’s plan for redemption pivots upon the identification of Jesus with the paschal lamb (Ross 2002, 409). There are, in fact, strong associations between Jesus and the Passover lamb in both the Old and the New Testaments. Centuries before the Crucifixion of Jesus, the prophet Isaiah declared that the when the future Messiah appeared, he would be “led like a lamb to slaughter.” (Isa 53:7). As John the Baptist saw Jesus approaching him he proclaimed: “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!” (John 1:29). Similarly, Peter described Jesus as the spotless Lamb of God (1 Pet 1:18-20). According to Augustine of Hippo, “The true point and purpose of the Jewish Passover . . . was to provide a prophetic pre-enactment of the death of Christ” (Rotelle 1995, 6:186).And not only has Passover been connected to the death of Christ, but also to the Lord’s Supper, which is also obviously a symbolic pre-enactment of Christ’s death as well as an re-enactment celebrated by the Church since that time. After Jesus’ sacrifice, Paul assured the early Christian community at Corinth that they have been saved “for Christ, our Passover lamb has been sacrificed” (1 Cor 5:7). Of course, the context of this passage points to the man who is living in persistent sin and thus not being allowed to receive the Lord’s Supper. Cyprian of Carthage also connected Passover to the Lord’s Supper and to the root, being the unity of the church (Baillie 1953, 129).

   

Enhanced by Zemanta

16 Comments

Filed under Poetry - Poems, Religious affairs