Category Archives: Uncategorized

Seven lights or basic emotions 

Next the artisans fashioned the Table of 12 loaves. After this, Moses threw gold for the Candelabrum into the furnace, and G-d fashioned the Candelabrum.Seven Ways to Light up the World

וַיַּעַשׂ אֶת הַמְּנֹרָה זָהָב טָהוֹר וגו’: (שמות לז:יז)

[G-d] made the Candelabrum out of pure gold. Exodus 37:17

The Candelabrum, the source of light in the Tabernacle, signified insight and enlightenment. The sudden and elusive flash of insight and illumination in the mind is similar to a bolt of lightning flashing across a dark sky.

Every Divine soul is a source of Divine illumination. It is in this sense that the soul is metaphorically termed “the lamp of God.” The seven lamps of the Candelabrum signify the seven basic types of Jewish souls. Each type has its particular path in revealing Divinity, based on the seven basic emotions:

(1) the love of God, (2) the awe of God, (3) connecting to God through studying the Torah, (4) overcoming obstacles opposing Godliness in the world, (5) appreciating God’s goodness, (6) the pride in being God’s emissary in the world, and (7) humility.1

Footnotes

1. Likutei Torah 3:29b.

File:Giant Hanukah candlelight ceremony at JCC (5225337566).jpg

+++

Save

2 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs, Uncategorized

Glimlach raam naar je ziel

In ons leven moeten wij regelmatig eens de tijd nemen om te reflecteren. Na te denken over verleden, heden en toekomst. Per dag zouden wij even tijd moeten nemen om tot ons zelf te keren. Daarbij moeten wij diep tot in onze ziel durven gaan. Hierbij is een glimlach een raam naar je ziel, maar weet dat lachen de deur is.

Voor velen in onze contreien is de vastenperiode begonnen. Katholieken konden op As Woensdag een kruisje op hun voorhoofd laten plaatsen als teken dat zij beseffen dat zij tot stof zullen wederkeren. Nochtans is dat juist iets dat velen vergeten, dat wij naakt geboren zijn en weer naakt zullen sterven, om te vergaan tot stof. Eens dat wij dood gaan zijn is het te laat om nog van mening te veranderen of om een andere weg in te slaan. Alles moet voor het moment van dood gaan gebeuren.

English: Last Judgement. 12th-century Byzantin...

Laatste oordeel – English: Last Judgement. 12th-century Byzantine mosaic from Torcello cathedral (after 19th-century restoration). Source: http://arts-sciences.cua.edu/gl/images/safran_slides/Medieval_Art/12thCentury/TorcelloWestWallLastJudge.jpg (Photo credit: Wikipedia)

Het kruisje op het voorhoofd bij de Katholieken zou ook moeten staan voor het symbool van treuren om de zonde. Het verwijst naar Jezus die gestorven is aan de doodspaal (vele Christenen nemen aan dat dat aan een kruis was).
De mens moet beseffen dat er niets in ons is – absoluut niets – dat in staat is om weerstand te bieden aan de dood of deze te verslaan. De gehele wereld zal tot het besef moeten komen dat het alleen door Jezus is dat wij de genade mogen ontvangen om de slag van de dood te overwinnen. Door hem zal het mogelijk zijn indien wij sterven om in de toekomst, wanneer hij weder gekomen zal zijn, om toe te kijken hoe hij door zich volledig aan God te onderwerpen en zich als een Lam van God aan te bieden, als geautoriseerde van God zal mogen oordelen over de levenden en doden. Hij zal dan mensen mogen verwijzen naar de tweede dood ofwel naar een nieuw en eindeloos leven in het Koninkrijk van God. Jezus is de enige die krachtig genoeg is om steek der dood weg te nemen! In hem geloven is van levensbelang.

Niet enkel Katholieken houden een periode van 40 dagen in acht. Moslims zullen spoedig ook weer dagen in acht nemen waar zij vasten als een belangrijk onderdeel van de dag tegemoet zien. Voor Joden, christenen en Moslims moeten hun 40 dagen een tijd van bezinning vormen, waarin zij de nodige aandacht schenken aan hun innerlijke ziel. Zij zullen moeten inzien dat zij zich zelf zodanig moeten voorbereiden dat zij wezenlijk bekwaam zullen zijn om echt te glimlachen naar hun eigen ziel.

Vroeger werd er heel wat meer gevast dan één keer of twee maal per jaar (zie volgend artikel).

40 dagen is eigenlijk nog niet zo veel om eens werkelijk tijd te nemen om na te denken over het leven, het verleden, heden en toekomst en na te gaan waar men zichzelf kan plaatsen in het groter geheel en welke rol men daarbij wil geven aan de Schepper van hemel en aarde.

Ware Christenen zouden deze periode moeten aangrijpen om anderen te laten inzien hoe belangrijk het is om een goede relatie met de Schepper op te bouwen en hoe belangrijk het is om Jezus te erkennen als de gezondene van God, de mensenzoon en de zoon van God en niet dé God.

+

Voorgaande

Alleen ogen die geweend hebben kunnen helder zien

Adar 6, Matan Torah remembering the giving of Torah

Adar 7 Moshe’s review of the Torah contained in the Book of Deuteronomy

++

Vindt ook om te lezen

 1. Advent een tijd voor reflectie
 2. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 3. Exhortatie of Uiteenzetting – Exhortation
 4. Paus roept op tot herontdekking van de vasten
 5. Kapitalistisch vooruitgangsgeloof
 6. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3
 7. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 8. 16° Eeuwse Broeders in Christus
 9. Ramadan en werkgever
 10. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 12. Reflectie van God
 13. Lent, 40 days, meditation and repentance
 14. Lenten Season and our minds and hearts the spiritual temple in which God seeks to live

+++

Aanvullend om te lezen

 1. Haal de buikriem aan en vier de Keltische advent
 2. Vlog Nature Quest: 24 uur alleen zonder eten in het bos
 3. Vasten
 4. Tournée Minérale –  En Route
 5. Lent, and Advent, in Japan (midweek musings)
 6. Lenten Season
 7. Lent
 8. What Is Lent?
 9. Ash Wednesday
 10. Prayer, almsgiving and fasting
 11. 40 days & then some
 12. To Quietly Dismiss, or Not?
 13. Wake up and Watch!
 14. Why we fast: understanding the Eucharistic Fast in the context of the Sacrament of the Eucharist
 15. Sacred Struggle – Journeying through the Desert
 16. Lent is Here and I’m Late Posting This!
 17. Seeking His Kingdom
 18. Tips For Making Your Lent More Fruitful
 19. The Fidelity of Jesus ~ May we be faithful too!
 20. A humbling experience
 21. Palms to ashes

+++

Save

2 Comments

Filed under Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Uncategorized, Voelen en Welzijn

By all these lovely tokens September days are here.

Helen Hunt Jackson portrait

Helen Hunt Jackson portrait (Photo credit: Wikipedia)

From the American poet and writer Helen Maria Hunt Jackson, born Helen Fiske (October 15, 1830 – August 12, 1885), best known for her novel Ramona, a musing on this time of year. She expressed her grief for the loss of her son, Warren (“Rennie”) in poems that she sent to the New York Evening Post over the signatures “Marah” and later “H.H.”

Purplerays

14212575_1109777045768293_2148062898918582151_n

“By all these lovely tokens
September days are here,
With summer’s best of weather
And autumn’s best of cheer.”

~ Helen Hunt Jackson

~ Image “Autumn Ballet” by Jacky Parker
Text & image source: The Garden Of Pensiveness https://web.facebook.com/The-Garden-Of-Pensiveness-367268523352486/

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Nature, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs, Uncategorized

Cruelty of men seeking to render women weak

Ahlam Saed writes:

“Women were created weak and emotional and irrational and that is why they cannot do XYZ…”

Aasiyah (‘alayhassalaam) endured the worst torture that Pharoah could dream up, and the last words to leave her lips were a supplication to Allah that was eternally recorded and recited in the Qur’an.

Khadijah (radhiAllahu ‘anha) lost her societal standing, her wealth, was exiled into a barren desert and starved to death for the sake of Islam.

Haajar (‘alayhassalaam) was left in an empty desert devoid of water and all sustenance, with an infant in her arms, and did not utter a word of complaint because of her belief in Allah.

Sumayyah bint Khayyat was raped with a foreign object until she died from it, maintaining her testimony of faith while her husband and son, who suffered torture that was nowhere near as fatal, wept because their tongues renounced Islam.

Al-Ghaamidiyyah returned to RasulAllah, her child in her arms, begging over and over that he purify her of the sin of zina by establishing the Hadd punishment, while Maa’ez ran away in fear.

Umm Habibah left her homeland, impoverished and a stranger to the language and customs and environment of Abyssinia, a political and spiritual refugee and member of a tiny minority – and then watched in horror as her husband, also a Muslim, became an alcoholic and then left Islam entirely before dying an ignominous death. Entirely alone, Umm Habibah refused to compromise on her faith.

Thousands of Muslim women today face abuse, rape, isolation, domestic violence, crippling poverty, are ostracized from their communities, are slandered and defamed… and yet hold to Islam with every fibre of their being, their hearts raw and yet fused with Tawheed, firm in their belief even when they find themselves faltering in every other way.

The strength of women from the dawn of time is more than any man can imagine, more powerful than they can fathom, and in their fear and their ignorance, they call us weak.

"Allah" in Arabic calligraphy

Allah Jalla Jalālah in Arabic calligraphy

Allah, the Witness over all things, is a Witness to the strength of women, and it is His Strength we call upon when the cruelty of men seeks to render us weak.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Love is free share it

Love is free
Why are we not spreading it around?
Love is what our world needs most;
Why are we not letting it go round?
Love is what we need to heal the world;
Why are we not healing the world with it?
Let love flow;
Let love go round;
That is what the world needs;
And it’s all free to give;
It costs nothing to share it;
You lose nothing sharing it to all we meet.
Let’s let love go round.

2 Comments

Filed under Poetry - Poems, Uncategorized

I have hope

I have hope
That the world will become better.
I have my reason for this hope;
I meet many kind,
Loving people daily;
Who are working
To make the world a better place.
I have hope;
That the combined effort of these
Loving souls
Will change the world.
I have hope;
That good will overcome evil;
As good is stronger than evil.
I have hope;
That the world will become
An excellent place
For everybody to enjoy.
I encourage you
Who love for an excellent world;
Keep on; persist;
Your efforts will be rewarded.
We will have an excellent world;
And everybody will enjoy;
It will take long;
But it will come.
I have hope;
And invite you ALSO to have hope.

Leave a comment

Filed under Poetry - Poems, Positive thoughts, Uncategorized

Though disabled in the eyes of society able to do great things

How common are specific disabilitiesHow many people do not take it for granted that we can make our bodies move about the world as we command them to. But lots of people have no such blessing. There are even people who remain conscious but are unable to move, communicate, or even breathe on their own. For them their body may be like a prison in which they are closed up and have no prospect to become liberated. Can you imagine how it must feel , knowing you never get out of that prison, which limits you to one particular place where no easy communication is possible?

People can be periodically blocked or not able to move any more. Others can have periodic paralyses as a genetic disorder characterized by episodes of sudden muscular paralysis. Again others may have got the bad news they shall become more and more limited in what they can do to end up to be fully limited in their actions and having to face death, totally paralysed. For them it is not just for minutes or hours that muscles become flaccid and useless. For several people there are no such episodes which are reversible with treatment of abnormal potassium levels, and in most cases aren’t fatal.

What would you do if you come to know your body is deteriorating?

English: 1934 Goudey baseball card of Lou Gehr...

English: 1934 Goudey baseball card of Lou Gehrig of the New York Yankees #61. PD-not-renewed. (Photo credit: Wikipedia)

What if you are a lover of movement, a dancer or a baseball player like Ludwig Heinrich Gehrig, better known under Lou Gehrig and his byname the Iron Horse or Iron Man (born June 19, 1903, New York, New York, U.S.—died June 2, 1941, New York City). He was one of the most durable players in American professional baseball and one of its great hitters, but had to hear terrible news after a year of speedy decline, falling several times, not having strong wings any more, in 1939, getting diagnosed with a rare nervous system disorder, amyotrophic lateral sclerosis (ALS); this disease has come to be known as Lou Gehrig’s disease.

A sportswriter observed that Gehrig looked “like a man trying to lift heavy trunks into a truck.”

When the Yankees arrived in Detroit for a May 2 game, Gehrig was hitting .143. He took himself out of the lineup, telling McCarthy it was “for the good of the team.” Gehrig took the lineup card to home plate with Babe Dahlgren‘s name at first base. The Detroit fans applauded for two minutes. Gehrig tipped his cap and disappeared into the dugout and the record books. He would never play another game. His streak of 2,130 games was a record that would stand for 56 years. He finished with 493 home runs, 535 doubles, 162 triples, a .340 batting average and 1,990 RBIs, third-highest among all major leaguers. {Encyclopedia of World Biography | 2004: Lou Gehrig}

On May 2, he took himself out of the Yankees’ lineup, and he never played baseball again. He left baseball with a career batting average of .340, with 493 home runs and 1,990 runs batted in, all during regular season play. In seven World Series (34 games), he batted .361, hit 10 home runs, and drove in 35 runs. {Encyclopedia  Britannica – biography:Lou-Gehrig} He was elected to the National Baseball Hall of Fame in 1939.

What if you start feeling those early symptoms which may only involve mild weakness, slurred speech, or twitching?

However those patients who are slowly locked inside their bodies, losing their ability to control any movement should not loose hope for what they can achieve. Even when in the inevitable conclusion, the unlucky victims getting unable to even speak or swallow there are ways out to be able to communicate. Though they might come completely dependent upon others for total care, some of the victims have proven to be stronger than their disease and mad sure they could mean something special in our society.

When sensation and the mind are left intact, leaving the patient helplessly aware of their imprisonment it is a matter of daring to not allow the adversary pull you down. Do not allow yourself being pulled down neither by those around you, who may loose patience with ‘a case like you’, but use that still active brain to show the world you are able to think properly.

English: Professor Stephen Hawking in Cambridg...

Professor Stephen Hawking in Cambridge, UK. Español: El profesor Stephen Hawking en Cambridge, Reino Unido. (Photo credit: Wikipedia)

Renowned physicist Stephen Hawking, who has surpassed typical survival expectations by decades, is one of the most beautiful examples how a person can be stronger than his captor or retainer. At his last visit in Belgium, last Autumn, he gave a marvellous interview on the Flemish television, where he was followed for his whole stay in that small country where they look up at that grate man.

After having been an outstanding student at St. Alban’s School he received a first-class honors degree in physics at University College, Oxford (B.A., 1962), Hawking set off for Cambridge University to begin studying at Trinity Hall, (Ph.D., 1966) and looking at the themes of cosmology which would preoccupy him throughout his life.

Stephen William Hawking was elected a research fellow at Gonville and Caius College at Cambridge. Though it was already in the early 1960s that Hawking contracted amyotrophic lateral sclerosis but that did not stop him to continue with what he liked best. He continued to work despite the disease’s progressively disabling effects and became considered the most insightful theoretical physicist since Albert Einstein. with good reason he gained a worldwide following, not only among other scientists, but also among a great many laypeople and as an author and lecturer, he has achieved celebrity status.

Black & White photo of Hawking at NASA.

Stephen William Hawking, CH, CBE, FRS, FRSA , English theoretical physicist, cosmologist, author and Director of Research at the Centre for Theoretical Cosmology within the University of Cambridge. – Here seen at NASA in the 1980s.

For religious people his explanation of the Big Bang theory may be very revealing. Hawking is not afraid to question such idea if there had been a beginning to space-time (a big bang), or whether one state of affairs (one universe, to put it loosely) simply gave birth to another without beginning or end. He also dare to tell that there is so much we do not know yet and that we may not underestimate the force of nature, that new universes might be born frequently through little-understood anomalies in space-time. He also investigated string theory and exploding black holes, and showed mathematically that numerous miniature black holes may have formed early in the history of our universe. When humans develop the unified field theory, said Hawking, they will “know the mind of God.”

His goal to come to a complete understanding of the universe,

“why it is as it is and why it exists at all.”

is something he nor we shall be able to reach, but for sure he has proven that we do not allow a disease to imprison or chain us and to have it to make us useless. He is the living proof, that though disabled, a human being can be able to do much.

 

Be it ALS, MS, AS, Transverse myelitis, High-Level Quadriplegia, Akinetic Mutism, Fibromyalgia, Locked-In Syndrome or any other nightmare diseases, let it not destroy your mind, your way of thinking your way of being yourself a “I Am” wroth being.

*

Please do find also a list of some famous and well known people with various disabilities and conditions: Famous People with Disability

**

Disability Videos
Selection of video clips providing information for and about persons with disabilities in video format.

+

Preceding articles:

What would you do if…?

What would you do if…? Continued trial

See the conquest and believe that we can gain the victory

The Goal

Cosmina Craciunescu looks on Positivism

+++

Further reading:

 1. Civil Rights Worldwide – Disability
 2. Silence as Acquiescence: On the Need to Address Disability Stereotyping in Kocherov and Sergeyeva v. Russia
 3. What does body identity mean today?
 4. Life in chronic pain
 5. Access for All: Agenda for Americans with Disabilities – 3 New Bills
 6. Disability: Benefits, Facts & Resources for Persons with Disabilities
 7. It’s All Relative
 8. We can do Anything, but hear!
 9. “The Danger of Silence” by Clint Smith
 10. I will not be defined
 11. Schrodinger’s Chiari
 12. Your daughter has ABS…
 13. My Fibromyalgia Awareness Day
 14. Fibromyalgia & ME/CFS Awareness Day
 15. The Burden of ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome)
 16. Ableism & Hate Crime – Disability
 17. Suffering with M.E..
 18. Bhil family struggles with three disabled members
 19. DWP: Disabled Woman, Persecuted.
 20. The Daily Fix: The Jeeja Ghosh judgement is an important moment in the fight for disability rights
 21. Entertainment – Disability
 22. When Snapchat Filters Mock Your Medical Condition
 23. It’s wicked to mock the afflicted – Kenneth Howerd…
 24. Leader of the PACK
 25. To J.K. Rowling from Us
 26. The Book That Changed My Life The Most
 27. Assistive Technology – Disability
 28. Update and NoobGrind GTX 1080 article
 29. The Scars From Which I Have Grown
 30. Disability in the Church
 31. Pastor Lingerfelt, Do We Look “Retarded” To You?
 32. Want to Be an Awesome Ally for People with Disabilities?
 33. Over-Explaining
 34. Sunshine or Rain
 35. When Strength Isn’t Enough
 36. A Circus Stole Some of My Monkeys!
 37. Intrview: My Story – Living with Aspergers Syndrome
 38. “I just wanted to die” – living with leprosy in Myanmar.
 39. What is on your bucket list?
 40. She might have lost both her arms and legs but that’s not stopping Shalini from participating in a marathon contest!
 41. Lessons I have learned
 42. The cost of living (with a disability)
 43. Bringing Disability Accessibility to Colchester: How YOU Can Help
 44. Euphemistic Terminology
 45. Time Passes…Life Goes On…Even Under Seeming Odds
 46. Bad to worse to… hopeful?
 47. Not much to say
 48. Life is Short, True Love is Rare….

+++

5 Comments

Filed under Being and Feeling, Health affairs, History, Positive thoughts, Uncategorized, Welfare matters

Thought for Wednesday Believe in the one God has sent

It would be lovely in case more Christians could believe in those words rabbi Jeshua gave and accept Jesus for whom he is and for what he has done.

Let us bring those who keep to a tri-union god, make to see that there is only One True God of gods and one mediator between God and man, Jesus Christ who is the son of man, the son of God and the sent one of the Most High Elohim. That they may put aside those false human doctrines of the trinity and come to the Biblical Truth.

+++

Food for Thought

View original post

1 Comment

Filed under Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Uncategorized

I and Thou

In life we do have to relate in first instance to our self, next to the creation, and then last but not least to the Creator Himself.

An “I-Thou” relation with understanding of past, present and future, is essential to build up something positively constructive.

*

To remember

 • Martin Buber (I and Thou, 1923)
 • Humanist variant of/alternative to existentialism: Relationship precedes essence.
 • Identity = by-product of “I-Thou” relation
Martin Buber (1878-1965)

Martin Buber (1878-1965) (Photo credit: Wikipedia)

+

Preceding article: Curious creature or Positivist man

Next: Sacred formula of positivism

+++

shakemyheadhollow

The way I read the Jewish theologian, Martin Buber (I and Thou, 1923), he offers a humanist variant of/alternative to existentialism. Where Sartre might say, “Existence precedes essence,” Buber might say, “Relationship precedes essence.” In contrast to the stark “thrownness” of the existentialist, who finds himself alone in an indifferent universe, Buber finds identity itself to be a by-product of the “I-Thou” relation (connections both to fellow humankind and to Being itself). Having shuffled off the existentialist’s burden of aloneness, however, Buber is not exactly the Walmart greeter to Happy Valley. Like the existentialist, he is weighed down with responsibility. For now he carries forever — past, present, and future – the built-in burden of all that connection, the “exalted melancholy of our fate” (16).

View original post

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs, Uncategorized, Welfare matters

7 Ways To Become A Better Christian

Having the Spring-cleaning it is also not bad to do some Spring cleaning in the heart and mind.

Coming closer to the days for which the Bible warns, looking forward to be able to cope in harder times to come, we should work on it to become a better Christian and to get others into the faith. Attracting others to the right faith can only be done by giving a good example and by a good knowledge of the Right Faith and sharing the Truth.

In the knowledge that religion is a man-made thing we should take care to be grounded on Biblical teaching, liberated from all those human doctrines, which only are a burden to the fulfilment of our religious ways of living.

Lets make sure that more people can hear the Word of God and come to see “Who is who” and get to understand that there is only One True God (Jehovah) and only one mediator between God and man (Jeshua = Jesus Christ, the Messiah).

 

+

Preceding

Get the lenses out to getting closer again

Happy First Day of Spring: Spring Cleaning!

Something Needs to Change!

The works we have to do according to James

Your Future

+++

Reggz Magazine

There are a myriad of ways in which one can become a
better Christian. Outlined below are some ways to attain a better relationship with God.

1. Devote every second of your life to Him and His
ways.

2. Keep your trust in the Lord.

3. Read the Bible day and night, as stated by
Joshua chapter 1 verses 8.

4. Understand that there is no such thing as a ‘utopian society’. Thus, as Christians, we are soldiers of God and should preach the word to those who have fallen behind.

5. Do not be a sanctimonious Christian. We are all humans. We all sin. We are far from flawless. If you become a sanctimonious Christian, there is a possibility that you will turn people away from God rather than towards Him.

6. Have faith not in religion, for it is man-made. It is a tool employed by humans to…

View original post 184 more words

3 Comments

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Spiritual affairs, Uncategorized