Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden

Ik ben in het evangelie van Johannes aan het lezen, maar veel vind ik heel moeilijk. Kunt u mij vertellen wat wordt bedoeld met:
“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden”.
Antwoord:
File:Bronze snake of Moses - Tapestry - Palazzo Reale - Milan 2014.jpg

Bronzen slang van Mozes – Tapijt Duomo Museum – Palazzo Reale – Milan

In Numeri 21:4-9 wordt verteld dat de Israëlieten na hun zonde dodelijk werden gebeten door slangen. Na hun schuldbelijdenis gaf God Mozes bevel een koperen slang te maken en die op een paal te bevestigen, zodat alle Israëlieten die konden zien. Deze koperen slang symboliseerde de machteloosheid van de dood. Wanneer iemand in geloof, in vertrouwen opzag naar de slang, in het besef van de oorzaak van de dodelijke beet die hij of zij kreeg, zou hij of zij gered worden van de dood. Jezus vergelijkt zich met die koperen slang (Johannes 3:14).

“De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,” (Joh 3:14 NBV)

De dieperliggende gedachte is dat de zonde, die in elk mens woont, als een dodelijk gif zijn vernietigende werk doet. Jezus was mens zoals wij en moest tot bloedens toe vechten tegen deze tiran in zijn vlees. Hij overwon! De zonde werd overmeesterd, machteloos gemaakt en gevonnist aan de paal. De dood had over Hem geen macht. Wie in geloof naar Jezus kijkt, wordt gered van de zonde, het dodelijk ‘gif’ en ontvangt het leven in zijn naam.
++

Aanvullend

  1. De Voltooiing van de schepping 4 Buitenbijbelse leer
  2. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
  3. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
  4. Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

5 Comments

Filed under Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Vragen van lezers

5 responses to “Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden

  1. Pingback: Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel? | From guestwriters

  2. Pingback: Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil | Stepping Toes

  3. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: Vraag: Kunt u mij uitleggen wat er in Zacharia 3:2 wordt bedoeld met:‘Een brandhout uit het vuur gerukt’? | From guestwriters

  4. Pingback: Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid | Stepping Toes

  5. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag: naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van den beginne, maar de Zoon van God | From guestwriters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.