Tag Archives: Sars-CoV-2 or CoViD-19

Pan 1- Past Pandemics

It is nice to have an overview of some plagues, mankind had to struggle with and still has to face today.

Traveler's Tales

Black death:

Time period: 1346–1353
Deaths: 75-200 million
Disease: Bubonic plague
Organism: Yersinia pestis

Mode of spread:

Control measures:

That day Today
– Social Distancing, Quarantine, hospitalization, a change in domestic housing that excluded rats from human dwellings
( Reference-1 )
– Rubbing onions, herbs, chopped up snake on the boils or cutting up a pigeon and rubbing it over an infected body. ( Reference-2 )
– People who believed God was punishing you for your sin, ‘flagellants’, went on processions whipping themselves
– Antibiotics such as streptomycin, gentamicin, doxycycline, or ciprofloxacin are used to treat plague.
– Oxygen, intravenous fluids, andrespiratorysupport are usually also needed.
( Reference-3 )

Spanish Flu:

Time period: 1918–1920
Deaths:17–100 million
Disease:Influenza
Organism:Haemophilus influenzae

Mode of spread:

Human to human transmission through infected person airborne respiratory secretion

Control measures:

That day Today
– Doctors were unsure what caused it or…

View original post 361 more words

Leave a comment

Filed under Health affairs, History, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters

Kort overzicht Corona gebeuren in België (januari – begin juni 2020)

De laatste maanden zijn voor heel wat mensen zeer moeilijke maanden geweest. Heel wat families hebben meerdere moeilijke dagen doorgemaakt, terwijl een van hun geliefden in het ziekenhuis lag met een coronabesmetting. Meerdere families moesten zonder een echt afscheid in de familiekring hun geliefde begraven, doordat deze het niet overleefd had. Een heel pak mensen werd niet rechtstreeks emotioneel getroffen door het virus, maar niemand kon aan de gevolgen van dit verraderlijk virus ontsnappen.

Op 28 januari klonk het dat in Wuhan, de hoofdstad in de provincie Hubei in China, er een epidemie met een nieuw coronavirus (2019-nCoV) was uitgebroken. Snel bleek dat ook in andere gebieden van China en een aantal andere landen gevallen met een reisgeschiedenis naar Wuhan ontdekt was die verdere besmetting over Europa bracht.

Toen werd er nog gezegd dat er geen ongerustheid over het nieuwe virus hoefde te zijn en dat de Belgische gezondheidsautoriteiten waakzaam waren en de situatie in China op de voet volgenden. Ook werd er toen nog gezegd dat

Ons land heeft zeer goede procedures voor het opsporen van coronavirussen. De ziekenhuizen en de huisartsen weten hoe ze het coronavirus kunnen herkennen en hoe ze ermee moeten omgaan. Een referentielaboratorium kan het virus op een veilige manier identificeren. Ook de gespecialiseerde behandeling in twee referentieziekenhuizen van patiënten met een coronavirus is in ons land voorzien.

{Persmededeling van de Gezondheidsraad op 28-01-2020}

In februari werd een grote bestelling geplaatst van beschermingsmateriaal en maskers voor zorgprofessionals. Daarnaast was ook een grote voorraad maskers besteld die patiënten met een virale infectie zouden kunnen dragen om hun omgeving te beschermen. Uiteindelijk bleek de levering van al die zaken toch moeilijk te verlopen. Meer dan eens liet de Belgische regering zich ook in het zak zetten en werd het geld van de burgers door die verkeerde aankopen ‘in het water gegooid’.

Maart bracht een hele reeks besmettingen op gang en bracht de regering er toe om over te gaan tot drastische maatregelen om de burgers te beschermen. De 10de maart vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen om de verspreiding van het virus af te remmen. Naast aandacht voor de eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, worden aan de bevolking verschillende tips gegeven om toe te passen en om contact met anderen te beperken. Zo wenste men het werk van dokters en ziekenhuizen te verlichten en kon elke burger mee helpen om kwetsbare personen te beschermen.

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus werd dagelijks geëvalueerd en bracht de regering er toe om op 12 maart aan te kondigen dat wegens de verergde gezondheidssituatie de Nationale Veiligheidsraad in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group, het land te beschouwen als in een ernstige noodsituatie.

Aanvullende social distancing maatregelen met het doel de verspreiding van de epidemie tegen te gaan werden proportioneel verhoogd, gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien ging het land toen in de federale fase van het crisisbeheer, wat betekende dat alle beslissingen werden genomen door een beheerscel die bestond uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten zodat een betere coördinatie en informatie over de maatregelen kon verwezenlijkt worden. De aangekondigde maatregelen werden van toepassing op het hele grondgebied. België kwam in lockdown.

Op woensdag 25 maart was het een echt trieste dag met  1298 nieuwe gerapporteerde gevallen waarvan 857 in Vlaanderen, 256 in Wallonië en 164 in Brussel wonend. Dat bracht toen het totale aantal bevestigde besmette personen op 6235. Op één dag vielen er toen 220 doden.

Op vrijdag 27 maart werden er 1850 nieuwe gevallen gerapporteerd, wat het totale aantal bevestigde besmette personen op 9134 bracht.

Pas op 10 april kon de Task Force van minister Philippe De Backer te kennen geven dat eindelijk de testcapaciteit in ons land gevoelig verhoogd kon worden. Als eerste prioriteit waren er dan 20.000 testen beschikbaar gemaakt voor de woonzorgcentra en de rust- en verzorgingstehuizen die wel kerncentra van besmettingen leken te zijn met hoge mortaliteitscijfers. Die verhoogde testgevallen bij bewoners en verzorgend personeel in de woonzorgcentra, leverde op dat op dinsdag 14 april 2454 nieuwe COVID-19 gevallen gerapporteerd werden.

Geleidelijk aankonden er meer mensen de ziekenhuizen verlaten en kon men de instroom zien verminderen. Sinds 15 maart mocht men op 28 april 10 785 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard zien. toen melde men

Van de in totaal 7 094 overleden personen, overleed 45% in het ziekenhuis, 53% in een woonzorgcentrum, 0% thuis en 0% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (10%) als vermoede (90%) gevallen.

Op 4 mei, werd er vergaderd over o.a. de testing- en opvolgingsstrategie in het kader van Covid-19 en kwam men er toe te gaan werken aan een afbouw strategie. Woensdag 6 mei, kwam de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeen om een afbouwstrategie die op 11 mei van start zou gaan te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben toen groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dat moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager kwam dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen ook nu nog een rol blijven spelen bij de geleidelijke en verdere afbouw.

De impact van de overheidsmaatregelen wordt pas tien tot veertien dagen later zichtbaar in aantal hospitalisaties en opnames in intensieve zorgen. Dit door de incubatietijd en het verloop van COVID-19.

Om kort op de bal te spelen zouden daarom indicatieve gegevens vanuit de bevolking zo snel mogelijk ter beschikking moeten zijn.

De medische wetenschappers krijgen voor de verwerking van de antwoorden op aan de bevolking voorgelegde enquêtes, de hulp van de sociale wetenschappers van de Antwerpse universiteit. Het ‘corona citizenscienceproject’ loopt ook met medewerking van collega’s van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt.

Op donderdag 4 juni werden nog 140 nieuwe gevallen gerapporteerd en waren er nog 32 nieuwe opnames. In de ziekenhuizen waren er dan in totaal 700 patiënten opgenomen met nog 137 patiënten in intensieve zorgen. Toen werden er in totaal 9 566 sterfgevallen gerapporteerd, waarvan 48% in het ziekenhuis overleed , 50% in een woonzorgcentrum, 0,5% in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6% thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95%) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26% bevestigde gevallen en 74% vermoede gevallen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends dalen. We kunnen enkel maar blijven herhalen zeer voorzichtig te zijn en om de coronamaatregelen van voldoende afstand en hygiëne voorzorgsmaatregelen vol te houden. Voor alle veiligheid raden wij dan ook aan om en de algemene maatregelen op te volgen.

Zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

 1. blijf thuis
 2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
 3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/. Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

+

Voorgaande

Opkijkend naar een onzichtbare vijand

Symptomen Covid-19

Nieuwe sociale etiquette

Meer last van slaapproblemen of piekeren?

++

Vindt ook te lezen

 1. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 2. Sterker uit de coronacrisis komen
 3. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 4. Voor het eerst in jaren weer een Pesach in isolatie
 5. Zending van Met Open Bijbel April 2020
 6. Kunnen focussen in een hectische tijd
 7. Isolatietijd vrij te nemen voor jezelf

+++

Engelstalige artikelen:

 1. CoViD-19 warnings
 2. Christian Response to the Covid-19 Pandemic
 3. Love in the Time of Corona
 4. Recrafting our World
 5. Israel celebrates Purim amid Coronavirus outbreak – ILTV Israel news – Mar. 9, 2020
 6. Even in Corona time You are called on to have the seder
 7. One Passover tradition asking to provide the less fortunate with foods and help
 8. In a time when we must remain in our place
 9. Using fears of the deadly coronavirus
 10. Catholics facing a totally different Holy Week
 11. Not able to see Jesus working wonders
 12. Observance of the Lord’s Evening Meal
 13. Hosting a Virtual Seder During a Pandemic
 14. According to Pew Most White Evangelicals Don’t Think COVID-19 is a Medical Crisis
 15. The Struggle Ends When Gratitude Begins
 16. When 1 699 676 people worldwide are infected and the number of deaths had totalled 102 734 in 210 countries or territories
 17. Europe in Chaos for a Pandemic
 18. In Coronatime thinking about death
 19. Covid-19 Psalm 19 Isaiah 26 and the Evangelical Proof-Texters
 20. Broken daily routines
 21. Epictetus: What is in our control?
 22. Making deeper cuts than some terrorist attacks of the near past
 23. The unseen enemy
 24. President Trump shall have to recognise that Immigrant Workers Are Vital to the U.S.A.
 25. In denial, Donald Trump continues to insist that nothing serious is at hand and everything is in control
 26. José Antonio Vergara talking in Esperanto about the outbreak of the epidemic
 27. Margaret Zaleski-Zamenho from Paris telling in Esperanto about the situation in France
 28. Remembering what happened in the previous influenza pandemic
 29. Staying at home saves lives
 30. Unlikely silence
 31. A recovery plan for Europe
 32. India affected by Corona
 33. Under-reporting the total number of coronavirus cases
 34. Coronavirus on March 11 declared a global pandemic on March 31 affecting more than 177 countries
 35. No idea yet for 14 Nisan or April the 8th in 2020 Corona crisis time

Leave a comment

Filed under Geschiedenis, Gezondheid, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

When 1 699 676 people worldwide are infected and the number of deaths had totalled 102 734 in 210 countries or territories

Thirty years old Gordon Bland who is a seminary student at Regent University, in his second year has a website called Agape Ministry on which he writes in his blogarticle Pandemic: Be Calm During the Storm:

We are living in a time that is certainly not the norm that we are used to, but is this unprecedented? If it is unprecedented, then is it totally unique or should our actions and emotions be similar to any other catastrophic event? The new Coronavirus that has spread globally, Covid-19, has caused over 13,000 deaths and over 300,000 illnesses. This is something that is affecting nearly every person in some manner, but is fear appropriate? Perhaps more importantly, is fear ever appropriate?

As of April 11, 2020, the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) had been confirmed in around 210 countries or territories. The virus had infected 1,699,676 people worldwide, and the number of deaths had totalled 102,734. The most severely affected countries include the U.S., Italy, and Spain.

Lots of people have signs of anxiety and fear that unseen enemy that had not previously been identified in humans. In February 2020, the International Committee on Taxonomy of Viruses and the World Health Organization announced official names for both the virus and the disease it causes: SARS-CoV-2 and COVID-19, respectively. The name of the disease is derived from the words corona, virus, and disease, while the number 19 represents the year that it emerged.

There have been leaders of states who first downplayed or minimalised this virus as an ordinary virus resembling that of the common cold, with those infected often experiencing fever, coughing, and shortness of breath, and called it a “Chinese disease”, wanting to have people to believe it was the Chinese infecting others.

Soon that horrible virus infected the USA, where there are still people not wanting to see the importance of staying at home and when coming into public to stay far away enough from each other, on the 11th of April there were already 502 876 cases, leaving Spain far behind with its 158 273 registered infected people.
On the 11th of April over 376,339 people had recovered from the disease, while there had been 102,734 deaths.

Gordon Bland wonders:

We are living in a time that is certainly not the norm that we are used to, but is this unprecedented? If it is unprecedented, then is it totally unique or should our actions and emotions be similar to any other catastrophic event? {Pandemic: Be Calm During the Storm}

The world has had more very dangerous diseases bringing fear over this globe. One of the most devastating pandemics was the Black Death (also known as The Plague or Black Plague), which killed an estimated 75–200 million people in the 14th century. Other notable pandemics include the 1918 influenza pandemic (Spanish flu). Among the ten major virus outbreaks in the last 50 years, the Marburgvirus, genus of viruses in family Filovirida, caused severe disease in humans and other primates. One species has been described, Marburg marburgvirus (formerly Lake Victoria marburgvirus), which is represented by two viruses, Ravn virus (RAVV) and Marburg virus (MARV). The zoonotic disease that is characterized by high fever known as Marburg virus disease (MVD), with a malaise, nausea, vomiting, diarrhea, skin rash, and hemorrhage (bleeding) gave a fatality rate as high as 80 to 90 percent.

How the Nipah virus spreads

Nipah, a type of RNA virus in the genus Henipavirus, followed in 1986 with a fatality percentage of 77,6.

ebolavirus; Ebola virus disease

Ebola, in full Ebola virus disease, formerly called Ebola hemorrhagic fever, contagious disease caused by a virus of the family Filoviridae that is responsible for a severe and often fatal viral hemorrhagic fever.

In comparison, the recent novel coronavirus, originating from the Chinese city of Wuhan, had a fatality rate of 2.2 percent as of January 31, 2020, whilst the so much feared Ebola in 1976 had ‘only’ a fatality rate of 40,4%.  As of early February 2020, the virus has spread to 24 countries with over 40 thousand confirmed cases.

The present virus came for many as a surprise. People should know it is because so many countries took such drastic measures there are no more casualties. Looking at the many deaths and so many illnesses. Bland wonders if this:

is something that is affecting nearly every person in some manner, but is fear appropriate? Perhaps more importantly, is fear ever appropriate? {Pandemic: Be Calm During the Storm}

It can be said it is normal that people are afraid for something they can not control; This time the world faces a pandemic they have a lot of difficulties to keep under control. Dangerous leaders of States, like Donald Trump and Boris Johnson, brought their own population in danger and made that we now can see more deaths than there should have been with the knowledge scientists have to battle this disease.

we should not disregard actions to preserve life such as “social distancing.” We can learn from Jesus’ concern in the boat that He knew there was no reason to fear the storm for He was aware of the Father’s plan for His life. He knew it was not the time for His death. Instead, we can see that the storm was a trial for the disciples so that their faith may be tested. Jesus, with His sovereign control over all, controlled the storm and used it as a teaching moment regarding faith. {Pandemic: Be Calm During the Storm}

We all should know that it is God Who decides when our time to go comes. But we should not tempt Him by shouting we should not fear this diseases because we have God on our side. The Adonai has given the world people with brains, who can study diseases and can warn and help others to stay safe. I other people shall ignore those warnings and think all those scientists are fools they shall have to bear the consequences.

Bland urges you to

not sin through disregarding the life the Lord has given us. Do not take actions that cause you to endanger others, but instead, do what you can to ensure others are safe and provided for. We are to love our neighbor (Mark 12:31), so live your lives as such. It is not loving to needlessly risk other’s health for the sake of vain pleasure. Similarly, to disregard your own health is to sin against the Lord. If God gave us the gift of life, how foolish are we to live in a way to put it in danger? If a child is given a gift, is it not disrespectful to the giver of the gift to destroy it? How much more disrespect do we show to the Creator of life if we treat it as something to disregard. {Pandemic: Be Calm During the Storm}

Two days ago we could see how in White Rusland (White Russia) or Belarus, formerly known by its Russian name Byelorussia or Belorussia, for Good Friday people all gathered in churches and came to kiss a grand cross lying in the aisle. An ideal way for the virus to transmit from one person to another. Other pictures also entered in our living room from the United States of America, where so-called Christians said they had nothing to worry because they are Christians and God is with them, protecting them, and if their time would be there to die than it would be so. According to Pew Most White Evangelicals Don’t Think COVID-19 is a Medical Crisis. Several Protestants and Roman Catholics were calling their members to ignore the request for distancing and to come to the Easter celebrations. Also in Europe there are people who find the Easter egg hunt such an important family tradition that families should come together with their children in the houses of their grandparents to search for eggs. (Naturally one can wonder what eggs have to do with the death and resurrection of Christ!?!)
Such people ignoring the scientists their advice to stay at home and to avoid contact with others, are bringing other people in danger, but also themselves.

Many people are indeed showing respect for life by taking measures to protect the elderly and immune-compromised. This type of concern is something demonstrating how to love our neighbor, but how much more important that we show the same love for the unborn, who are but at the beginning of life. {Pandemic: Be Calm During the Storm}

We should not forget

The church has survived many pandemics like Covid-19. In fact, some were much worse, like the Black Death that killed 75 million deaths in Europe in the 14th Century. In 1918, the church saw the Spanish Flu ravage the world population, yet we are still here today. I will not say we should not have some concern, because we have a duty to both ourselves and others, but we shall not live in fear. Trust upon the Lord for his provision and protection. We will get through this together, all the whilst praising the Lord. If not, I’ll see you in Heaven, and we will praise the Lord! No matter what happens, we can have everlasting joy because of Jesus Christ, so that we may praise the Lord. I pray everybody will remain in good health, or recover quickly. God bless you all. {Pandemic: Be Calm During the Storm}

+

Preceding

CoViD-19 warnings

Anxiety Management During Pandemic Days~

Hope on the Horizon: Pandemic Anxiety Management II~

Pandemic Anxiety Busters~

Mel Brooks saying “go home” to Max Brooks

Christian Response to the Covid-19 Pandemic

So many being afraid – reason enough to step in the boat with Christ

“In The Midst Of The Storm”

Love in the Time of Corona

Why are you afraid?

Fear in your own heart or outside of it

Our life depending on faith

If you keep your faith and trust in God

++

Find also to read

 1. 2014 Health and welfare
 2. 2015 Health and Welfare
 3. The unseen enemy
 4. Making deeper cuts than some terrorist attacks of the near past
 5. Under-reporting the total number of coronavirus cases
 6. In denial, Donald Trump continues to insist that nothing serious is at hand and everything is in control
 7. India affected by Corona
 8. Coronavirus on March 11 declared a global pandemic on March 31 affecting more than 177 countries
 9. José Antonio Vergara talking in Esperanto about the outbreak of the epidemic
 10. Margaret Zaleski-Zamenho from Paris telling in Esperanto about the situation in France
 11. Using fears of the deadly coronavirus
 12. Europe in Chaos for a Pandemic
 13. Only a few days left before 14 Nisan
 14. Today’s thought “A night of watching” (February 5)
 15. Catholics facing a totally different Holy Week
 16. According to Pew Most White Evangelicals Don’t Think COVID-19 is a Medical Crisis
 17. Not able to see Jesus working wonders
 18. Observance of the Lord’s Evening Meal
 19. Christian values, traditions, real or false stories, pure and upright belief
 20. When Belonging to the escaped ones gathering in Jesus name

+++

Further Related

 1. Holy Lament, Holy Suffering
 2. The Planet is On Fire and We’re Chilling Out — Mental Illness and the COVID-19 Crisis
 3. Is this over yet?
 4. Social Distancing Works, But What’s Next?
 5. COVID-19 Journal (Entry 12)
 6. The Stir Crazy Files – Episode 19
 7. 20,000: US death toll overtakes Italy’s as Midwest braces
 8. Facing the Coronavirus
 9. We’re All Behind Together
 10. Quarantine YA Recommendations
 11. On Easter
 12. The Wind of Prayer in Battle
 13. ‘We’re Catching It Double.’ Amid Coronavirus Lockdowns, Gun Violence Continues to Plague Chicago
 14. #trumpcovidfails more bedbuggery than features, Bret Stephens decides bigly government sucks
 15. kids and coronavirus, three weeks in
 16. COVID-19 Chronicles: Day 26
 17. Headlines promise Australia’s on the ‘cusp’ of defeating coronavirus. We’re not and it’s too soon to relax restrictions
 18. Easter is coming
 19. Isolation
 20. Gorgeous Rendition of Rise Again by the Choir of Women Physicians
 21. The Grim Reaper
 22. Today was full of panic
 23. staying connected during quarantine
 24. Update: Wilmington Now Has 155 Active Positive COVID-19 Cases — 65 In Community, 73 At Advinia, 17 At CareOne
 25. Couple celebrates milestone anniversary while keeping social distancing in mind
 26. The Cottages, Fayetteville PD enforce social distancing
 27. S . O . S . ~ Move Your Body
 28. Today I am going for a walk
 29. Words for the Way IV: Pastoral Notes for locked down times. Easter Sunday Who will Roll the Stone Away?
 30. Covid
 31. Draw in & Breathe – For me
 32. Easter 2020
 33. Easter Greetings from Mrs Daffodil
 34. Sew it Begins….Sew It is Finished
 35. ‘Give Us This Day Our Daily Bread’
 36. Easter Vigil
 37. The Longest Night of My Life
 38. Dak Prescott And Zeke Need To Be Suspended Until (At Least) 2022 For Violating Social Distancing Laws
 39. Dispatches from Covid-ville: Sunday is Coming
 40. Easter is coming

7 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Health affairs, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters

Hosting a Virtual Seder During a Pandemic

Dear readers,

Hopefully, you are all in good health.

On April 02 there are 5,552 people registered in Belgium that are infected with the novel coronavirus who are receiving treatment in Belgian hospitals.
That there are only 1,143 deaths of the CoViD-19 virus at the moment is thanks to the exceptional precautions that the government has taken and which a large part of the population adheres to.

The coming week brings us, what in normal circumstances would be the busiest time for gatherings, in our effort to remember how God has liberated us, and to make sure that the younger generation would come aware how we always should remember how God Helps and Guides His People.

14 Nisan is normally the Day of The Memorial Meal.
This year that shall be different from all other years.

In Lockdown times, best not to meet too many people and to keep social distance, nowhere in Belgium, France, Italy, Spain, Portugal shall there be an open public Memorial Meal or Pesach Seder.

While you might not be able to physically gather around the seder table this Passover, do not forget that you can come together online.

Check out our 10 tips for creating a meaningful and fun seder experience for your family and friends, near and far.

 1. Use the same Haggadah. 

  You could make and can use a Haggadah you could send out by e-mail beforehand and/or screen-share it with your guests, or encourage everyone to print their own copy.

 2. Designate an e-Moses.

  It can be very helpful to pick someone to lead the virtual seder. Make sure this person has experience successfully using Zoom, FaceTime, Google Hangouts, Skype, etc..

  He can play Moshe and let us remember how Moshe ditched his desert aesthetic and returned to the Egyptian palace to deliver God’s message, with the help of his brother and hype man, Aaron.

  Telling the exodus story he may not forget to bring forth how Moshe spoke about God commands and how God clapped back at the Egyptians. Children perhaps can have drawings made of the pathway formed between the walls of water and the Israelites who made it to the other side without harm.

 3. Make a “seating and speaking chart.”

  This year there can best not swapped places. Best is to have everybody all night using the same place at the table, and if possible having enough distance between each household member.

  But this year we should also account for the virtual seated next speaker. Figure out ahead of time who is going to read what. Throughout the seder, text the person you’d be sitting next to.  Be careful when all speakers are on there shall be too much echo and everything could become too chaotic. Therefore, let everybody stay muted and follow an order of speaking plus having put up an arm or (funny) sign requesting to speak.

 4. Maintain that there are no excuses for why people can’t attend.A danger of such critical times as these, is that people come a bit lazy or like to avoid their religious obligations.
  Unless, you know, they don’t have internet and/or a device to connect to it. Anyone can be part of your Passover experience.
 5. Have a practice run.The organiser best has several contacts beforehand with those who would take care of the surprises.Also, send instructions for accessing your virtual platform of choice ahead of time so nobody holds up the seder by not knowing their Wi-Fi or other password.For those who do not have their computer enough secured and therefore had best their camera taped, they have to be encouraged to take the stickers or tape off their cameras.
 6. Eat and drink with measure spread over the long time of gatheringAs usual at a seder have the different courses interrupted by animated talks, readings from Scripture and prayers.
 7. Work with what you have.

  With all the panic shopping, it can be intimidating to venture out to get everything you need. That’s OK. Get what you can and improvise the rest.
  Our people have survived greater quandaries with a little ingenuity and determination.If you can’t get matzah, cut some cardboard into squares or large circles (you can even put dots on them with a marker for texture, but do not consume—this is purely decorative). Swap out sriracha for horseradish. Use literally anything green. Squish trail mix into a charoset-like paste.Use a regular plate as a stand-in for a seder plate. It’s the thought that counts.
 8. Bring a little Purim to Passover.

  Never forget to make the long evening pleasant enough or entertaining enough to the children. Remember this night should be a night of remembering and giving it further to the next generation.Nobody would be against making some good fun and nobody would object to have people being dressed up as Moses, Aaron, Miriam, etc.Got kids? Great, they can be the frogs. Or the lice. It depends how stressed they’re making you.
  Got teens? Do the whole seder using Snapchat filters, then do a TikTok dance break in the middle of the seder for added social media cred. But only if, like, you know the choreo.
 9. A night different from all other nightsAlso do not forget that 14 Nisan is ‘super special’.Laugh a little hysterically and cry only a tad when you get to the Four Questions and someone has to ask, “Why is this night different from all other nights?”
 10. A Liberation to celebrate

  Do your best, have fun and remember that though we are in isolation to protect ourselves, friends, families and fellow human beings everywhere, we are still free to be Jewish or Jeshuaist and celebrate our heritage and salvation by the Highest and Strongest!

Let us not forget to show our love to God by remembering what He has done and still does, and let us show our love to others by taking enough precautions to keep everybody safe and in good health. Even when we might be very isolated in our own cosy home, let us feel the union with brothers and sisters all over the world, and let our prayers be with them all.

Please pray:

I will seek to make this world a better place, for all people, today and tomorrow. To this, in their memory, I pledge myself. Ani ma’amin. Am Yisrael chai.

A Jewish community eating the symbolic Passover food during the Seder evening, the evening before the Passover festival (picture-alliance / dpa / Robert Fishman)

As you come to the end of the seder, remember that this uncertainty, while it already feels like 40 years of wandering in the desert, is temporary. The Israelites made it eventually. So will we.

Next year, in person!

For 2020:

Keep safe and well, having a lovely Passover seder.

+

Preceding

CoViD-19 warnings

Anxiety Management During Pandemic Days~

Hope on the Horizon: Pandemic Anxiety Management II~

Pandemic Anxiety Busters~

Mel Brooks saying “go home” to Max Brooks

Christian Response to the Covid-19 Pandemic

7 Ways To Boost Your Immune System in Lockdown

Love in the Time of Corona

Recrafting our World

++

Reminders

 1. The unseen enemy
 2. Under-reporting the total number of coronavirus cases
 3. Coronavirus on March 11 declared a global pandemic on March 31 affecting more than 177 countries
 4. No idea yet for 14 Nisan or April the 8th in 2020 Corona crisis time
 5. Only a few days left before 14 Nisan
 6. First time since Nazi time no public gathering
 7. Voor het eerst in jaren weer een Pesach in isolatie
 8. Even in Corona time You are called on to have the seder
 9. A meal as a mitzvah so that every generation would remember
 10. A night different from all other nights and days to remember
 11. Let’s Think About Redemption Differently
 12. At the Shabbat HaChodesh: readings about blood, liberation and purification
 13. Zeman Chereisenu – the time of our freedom
 14. Ki Tisa – Torah Portion
 15. Egypt, Moshe and Those who never felt they belonged there
 16. In Every Generation: The Return of Anti-Semitism – Pesah Day 1, 5779
 17. The Most special weekend of the year 2018
 18. Call to help others
 19. How should we worship God? #7 The Breaking of Bread
 20. How should we worship God? #8 Love one another

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Being and Feeling, Educational affairs, Headlines - News, Health affairs, Lifestyle, Positive thoughts, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Love in the Time of Corona

Human beings have grown away from nature and from the Divine Creator.
Their debauchery and carelessness about how to deal with the things before them are now killing them.

It has come so far that humans are to blame for the extinction of many beautiful creatures. According to a 2014 study, current extinction rates are 1,000 times higher than they would be if humans weren’t around.

Example of a significant historical pandemic: the Black Death, which originated in China and spread across Europe in the 14th century;

All through history we also can see when there were too many people able to destroy their environment, nature took charge and eliminated lots of people. In the past, there were many awful battles, wars taking the lives of many. After the Great War it did not seem yet enough. The influenza pandemic of 1918–19, also called Spanish influenza pandemic or Spanish flu, was the most severe influenza outbreak of the 20th century and, in terms of total numbers of deaths, among the most devastating pandemics in human history. It resulted in an estimated 25 million deaths, though some researchers have projected that it caused as many as 40–50 million deaths. Nothing compared to the Sars-CoV-1 infection. Sars and Ebola frightened many, but now the Sars-CoV-2 or CoViD-19 brings these 21st-century people also on their knees, fearing for their lives.

influenza pandemic of 1918–19: temporary hospital

The influenza pandemic of 1918–19: temporary hospital A temporary hospital in Camp Funston, Kansas, during the 1918–19 influenza pandemic. Courtesy of the National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C

Today the majority of people have become so materialistic their first concerns is to protect the economy. Still, too many politicians dare to tell their citizens they should continue to go to work and have the factories working, not having to be so afraid to come close to each other. There are even politicians who do find more money should be spent on the economy instead of providing health workers with the necessary protection.

We can only hope this pandemic is going to awaken many and bringing many changes to how we shall go to work and move around.
Fundamental shifts in the way we interact and live, in our interpersonal and business relationships, in the way we treat our families, each other, and ourselves, shall have to take place.
A few months ago most people took not the time to think about their way of life and how mankind played with mother nature. Since many weren’t able to find the time to get to meditate about our way of living, along comes this virus, which certain politicians still do not take seriously enough to take the necessary protection measures.

Where there is a lockdown, people now can find time to come back to themselves. It does not seem to be easy for many, to be confronted with so much time for themselves. But they shall have to rethink their lifestyle at the moment. CoViD-19 gives us all the time we need, forcing us into this shift = a shift, in our consciousness, our way of thinking and living, of learning, and loving.

*

To remember

The guestwriter of today thinks the planet is trying to tell us something:

We are on the verge of a sixth mass extinction with species experiencing lights out at alarming rates and any potential for rebound numbering in the millions (!) of years.

 • we have created so much pollution with our lifestyles => climate has become inhospitable + CO2 levels reach critical mass in the next couple decades
 • an only money matters mentality
 • Do we believe in our government or do we think it will fail us?
 • spiritually bereft we ignore The Power of Now.
 • fundamental shift in way we interact + live > interpersonal + business relationships, way we treat our families, each other, + ourselves
 • use this time to think about what your hands can do that will benefit your better well-being + that of those around you.
 • things to tackle > free time => use it  >>  view less as isolation => more as a Roto-Rooter for the Soul =>work miracles in your life.
 • safe in your home = shelter-in-place => give thanks < homeless population > no shelter = among most vulnerable among us.
 • extra time
  • look at movies
  • do gardening
  • choose giving
  • Instead of loneliness > choose levity.
  • Stay connected.
  • Instead of solitude > institute “bring your dog or cat to work” day.
  • Enjoy the shorter commute.
  • Take time for walks.
  • Practice walking meditation > take some time to meditate on kind of world you would like to be living in when this is all over => first dream it into being
  • Exercise.
  • be kind.

+

Preceding

CoViD-19 warnings

Anxiety Management During Pandemic Days~

Hope on the Horizon: Pandemic Anxiety Management II~

Pandemic Anxiety Busters~

Mel Brooks saying “go home” to Max Brooks

Christian Response to the Covid-19 Pandemic

++

Find also to read

 1. 2014 Health and welfare
 2. 2015 Health and Welfare
 3. The unseen enemy
 4. Making deeper cuts than some terrorist attacks of the near past
 5. In denial, Donald Trump continues to insist that nothing serious is at hand and everything is in control
 6. India affected by Corona
 7. Using fears of the deadly coronavirus
 8. Europe in Chaos for a Pandemic

Green Life Blue Water

It’s been a hell of a few weeks and it looks like it will continue for a bit.  At the risk of sounding both blasé and alarmist at once, I think the planet is trying to tell us something.

We are on the verge of a sixth mass extinction with species experiencing lights out at alarming rates and any potential for rebound numbering in the millions (!) of years.

In the process, we have created so much pollution with our lifestyles that our climate has become inhospitable and our CO2 levels will reach critical mass in the next couple decades without a complete overhaul of how we do business.

We’ve gotten into an only money matters mentality, and the stock market’s precipitous weeks’ long plunge not only put a hurting on most people’s retirement funds but eroded faith in the economy.  That event may keep us working longer…

View original post 1,046 more words

9 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Ecological affairs, Health affairs, Lifestyle, Nature, Pictures of the World, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters, World affairs