Tag Archives: 14-22 Nisan

Passover (Chol Hamoed) • Omer: Day Two – Gevurah sheb’Chessed

• Chol Hamoed

Of the eight days of Passover, the first two and the last two are “yom tov” (festival days). The middle four days are called chol hamoed–“weekdays of the festival,” also called “the intermediate days.” (In Israel, where Passover is observed for seven days, the first and last days are yom tov, and the middle five days are chol hamoed).

The yom tov days are days of rest, during which all creative work is forbidden, as it is on the Shabbat, with the exception of certain types of work associated with food preparation (e.g., cooking and “carrying”). On chol hamoed the prohibition of work is less stringent–work whose avoidance would result in “significant loss” is permitted (except when chol hamoed is also Shabbat, when all work is forbidden).

The “Yaale V’yavo” prayer is included in all prayers and Grace After Meals. Hallel (partial) and Musaf are recited following the Shacharit (morning) prayers. It is the Chabad custom not to put on tefillin during the “intermediate days”.

Click here for a more detailed treatment of the laws of Chol Hamoed.

• Passover Torah Readings

Click here for a summary of the Passover Torah readings.

• Count “Three Days to the Omer” Tonight

Tomorrow is the third day of the Omer Count. Since, on the Jewish calendar, the day begins at nightfall of the previous evening, we count the omer for tomorrow’s date tonight, after nightfall: “Today is three days to the Omer.” (If you miss the count tonight, you can count the omer all day tomorrow, but without the preceding blessing).

The 49-day “Counting of the Omer” retraces our ancestors’ seven-week spiritual journey from the Exodus to Sinai. Each evening we recite a special blessing and count the days and weeks that have passed since the Omer; the 50th day is Shavuot, the festival celebrating the Giving of the Torah at Sinai.

Tonight’s Sefirah: Tifferet sheb’Chessed — “Harmony in Kindness”

The teachings of Kabbalah explain that there are seven “Divine Attributes” — Sefirot — that G-d assumes through which to relate to our existence: Chessed, Gevurah, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod and Malchut (“Love”, “Strength”, “Beauty”, “Victory”, “Splendor”, “Foundation” and “Sovereignty”). In the human being, created in the “image of G-d,” the seven sefirot are mirrored in the seven “emotional attributes” of the human soul: Kindness, Restraint, Harmony, Ambition, Humility, Connection and Receptiveness. Each of the seven attributes contain elements of all seven–i.e., “Kindness in Kindness”, “Restraint in Kindness”, “Harmony in Kindness”, etc.–making for a total of forty-nine traits. The 49-day Omer Count is thus a 49-step process of self-refinement, with each day devoted to the “rectification” and perfection of one the forty-nine “sefirot.”

Links:
How to count the Omer
The deeper significance of the Omer Count

Leave a comment

Filed under Religious affairs

2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan

Over enkele uren begint 10 Nisan en weldra mogen wij deelgenoten zijn van het belangrijkste herinneringsmoment van het jaar, 14 – 22 Nisan.

Op maandag 10 Nisan sprak Jezus in de tempel over zijn naderende dood. Hij had een goed idee van wat er hem te wachten stond. Begrijpelijk was hij hier toch ook om bezorgd. Indien hij alwetend zou geweest zijn zoals God alwetend is zou hij zich geen zorgen hebben gebaard. Ook indien hij eeuwig zou geweest zijn, zoals zijn hemelse Vader eeuwig is en aldus onsterfelijk is, moest hij zich ook geen zorgen maken. Maar nu als een gewone mens van vlees en bloed moest hij wel tegen iets aankijken waarvan hij niet wist wat daarna zou komen. Hij moest geloof hechten aan wat zijn hemelse Vader in petto had voor hem na zijn dood.

Over de uitwerking die zijn dood ging hebben op Gods naam, zei hij:

‘Vader, verhoog uw naam.’

Dan klinkt er een machtige stem uit de hemel:

‘Ik heb hem verhoogd en zal hem opnieuw verhogen’ (Johannes 12:27, 28).

Zoals Abraham geloof hechte aan God en zoals Mozes wist dat Jehovah betrouwbaar was en geloof stelde in Zijn belofte dat de eerstgeboren zoons van Egypte gedood zouden worden, moest Jezus nu geloven dat hij de eerstgeborene kon zijn van een nieuwe generatie die een nog grotere bevrijding kon krijgen dan zij die uit de slavernij van de Egyptenaren verlost werden.

Jezus die dagelijks in de tempel kwam om te onderwijzen (Luk. 19:47; 20:1) had met zijn ijver en wonderbaarlijke handelingen heel wat na-ijver veroorzaakt. Maar nu wist hij dat zijn openbare bediening tot een einde ging komen. Slechts enkele jaren kon hij zich richten tot de mensen om hen duidelijk te maken dat hij de Weg naar God is, de beloofde Messias, de gezondene van God die kwam verklaren wat God werkelijk van de mens wil.

Nu was de tijd gekomen om zich voor die mens te gegeven om hen van elke soort van wetteloosheid te bevrijden en zich een volk te reinigen dat uitsluitend zijn eigendom zou zijn, ijverig voor voortreffelijke werken. (Tit. 2:14). Nu was de tijd gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt moest worden. (Johannes 12:23).

Wat Jezus te wachten staat, kan niet vermeden worden.

„Niettemin”,

zegt hij,

„ben ik juist hierom tot dit uur gekomen.”

Ook al is er die angst voor het onbekende, het gebeuren na de dood, vertoont Jezus de rust in de zekerheid dat God het beste met hem voor heeft. Hij is bereid om zich ten volle aan God te geven. Voor Jezus is het duidelijk dat niet zijn wil maar de Wil van God moet geschieden. Hiertoe is hij bereid om tot aan zijn offerandelijk dood zijn daden door Gods wil te laten leiden (Johannes 12:27).

Wat een voorbeeld heeft hij ons gegeven — een voorbeeld van volledige onderwerping aan Gods wil!

Dat onderwerpen aan Gods Wil is één van de moeilijke zaken die de  mensen vandaag nog parten spelen. Nog steeds rebelleren mensen tegen God en willen velen niet leven volgens de Wil van God. Nog steeds vinden de meeste mensen het belangrijker om hun omgeving of de wereld te behagen in plaats van God. Voor hen zijn de wereldse feesten zoals Kerstmis en Pasen belangrijker dan de feesten die God heeft opgedragen aan de mensheid.

Na Jezus zijn offerdood en de aanlevering van inzicht door Gods Heilige Geest begrepen de apostelen de rol van Jezus en hoe hij de Christus,

ons Pascha, is (…) geslacht” (1 Kor. 5:7).

Ook toen zij op 14 Nisan samen met Jezus aan tafel zaten (of lagen) begrepen zij niet goed waar hij het allemaal over had. Vreemd leek het hun ook dat hij vroeg zijn lichaam en bloed te delen, er van te eten en er van te drinken.

Over enkele dagen wordt die gebeurtenis uitvoerig herdacht en besproken in vele gemeenschappen over de gehele wereld. Al de ware gelovigen die opkijken naar het zoenoffer van Jezus Christus zullen dan die belangrijke dagen ter herinnering gedenken en diep in hun hart dragen.

Hopelijk zal u ook één van de gelovigen zijn op zulk een herinneringsmaaltijd.

Mogen wij u er verwachten?

+

Voorgaande

Neem afstand van heidense vastenperiodes

Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken

++

Vindt ook

 1. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 2. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 3. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 4. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 5. Jezus laatste avondmaal
 6. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 7. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 8. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 9. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 10. Rond het Paasmaal
 11. Een Feestmaal en doodsherinnering
 12. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 13. De zeven Feesten van God
 14. Een Konijn dat Paaseiren legt

+++

8 Comments

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan

Over a a few weeks for lovers of God, the most important days of the year shall have us to bring to remember how God provided salvation from slavery of man but also of slavery of death. Though both where installed by a covenant of bloodshed, one of the firstborns of the old world, the other by the firstborn of the new world, the second Adam.

This image was selected as a picture of the we...

This image was selected as a picture of the week on the Czech Wikipedia for th week, 2007. (Photo credit: Wikipedia)

Being the most set apart or holy days of the year, we should take care that our house does not get defiled by the wrong objects. In our living quarters non Jews and not real Christians should notice the typically absent are specifically “other” objects such as wicker baskets of chocolate Easter eggs and/or painted eggs and chocolate bunnies, or bacon and its smell.

Prohibited, and hence placed out of sight or otherwise rendered out-of-commission in particular times and places, are in some Jewish homes: bread and flour on Pasch/Pasach or Passover. (According to the Kitnot)

Coming closer to those special days and holy week, we can prepare ourselves for that grand memorial time. The coming days we can try to cleanse our body and soul (i.e. our full being).

We should make sure that every thing around us shall be able to embody, create, and express kedushah [holiness] by their actual presence, by a hidden presence of which one is consciously or subliminally aware, and also by the whole range of interactions to which such objects are subject or suggest and provoke. We should know that we do have to participate in the fulfilment of mitzvot, the commandments,  which should be engraved deep in our hearts.

+

Preceding article

Christianity like Judaism God’s call to human responsibility

The Evolution Of Passover–Past To Present

Easter: Origins in a pagan Christ

It takes guts to leave the ruts

Reciting the Aleinu as a warning against temptation of idolatry

Commemorating the escape from slavery

The Last Supper was a Passover meal

A Single Seder, and Around the World

Thoughts on Passover

++

Additional reading

 1. First month of the year and predictions
 2. Seven Bible Feasts of JHWH
 3. Holidays, holy days and traditions
 4. Remember the day
 5. Shabbat Pesach service reading 1/2
 6. Shabbat Pesach service reading 2/2
 7. Easter holiday, fun and rejoicing
 8. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #2 Testimony
 9. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 10. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 11. A Passover for unity in God’s community
 12. Pesach and a lot of brokenness in the world
 13. On the first day for matzah
 14. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 15. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 16. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 17. A Great Gift commemorated
 18. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 19. A Messiah to die
 20. An unblemished and spotless lamb foreknown
 21. The Song of The Lamb #5 Revelation 5
 22. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 23. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 24. Exodus 9: Liar Liar
 25. Geert Wilders wants mandatory blackface at Dutch festival
 26. Like grasshoppers
 27. White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons

+++

Further reading

 1. Equinox, Easter and the arrival of Spring in Austria
 2. Easter Eve
 3. Easter: Holiday of the devil
 4. Wordless Wednesday – Egg-straordinary Eggs
 5. Painted easter eggs
 6. Celebrating Easter in Romania
 7. Stampin Friends Easter Hop
 8. 7 Mind Blowing Facts About Easter You Probably Didn’t Know!
 9. The “Bunny Song”
 10. A holiday
 11. I got nuttin!
 12. Annual Passover Gathering
 13. 19 March 2017 Bible Reading
 14. Lenten Meditation: Never as Planned
 15. Why The Seder?
 16. Passover Stuffed Cabbage
 17. Mar 19 God’s Plan
 18. Passover is coming and the strangers in our midst need help (Part 1 of 2)
 19. Am I Ready To Hear What God Says?
 20. The Way Ahead
 21. Shabbat Ki Tisa 5777 Parashat Parah–This Is Not Bull
 22. Matzo Project 5777 Will Fulfill Your Passover Unleavened Fantasies
 23. To bean or not to bean, that is the question!
 24. For Real, How Rare Is a Red Heifer?
 25. Matzah, Matzo, Matzoh
 26. It’s time to start thinking about Pesach!
 27. Autonomy, Individualism & Sincerity, #inspired for the whole year!
 28. Jennifer Abadi’s Turkish Style Harósi 

+++

 

Save

20 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Religious affairs