Tag Archives: Empowerment

Your only limitations are those you set upon yourself


“Believe in your infinite potential.
Your only limitations are those you set upon yourself.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart


Dutch version / Nederlandse versie > Jouw enige beperkingen zijn diegene die je op jezelf hebt gesteld

1 Comment

Filed under Lifestyle, Quotations or Citations, Reflection Texts

Picking up suitcases of pride


“Every woman that finally figured out her worth,
has picked up her suitcases of pride
and boarded a flight to freedom,
which landed in the valley of change.”
― Shannon L. Alder


Dutch version / Nederlandse versie > Koffers van trots inpakken en wegwezen

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Quotations or Citations, Reflection Texts, Social affairs, Welfare matters

Koffers van trots inpakken en wegwezen


‘Elke vrouw die haar waarde eindelijk heeft gevonden,
heeft haar koffertjes van trotsheid opgepakt
en een vlucht naar vrijheid genomen,
die in de vallei van de verandering landde.’
– Shannon L. Alder

English version / Engelse versie > Picking up suitcases of pride

 

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn