Tag Archives: 2006

Uit de oude doos: Nucleaire dubbelzinnigheid?

In een hoorzitting van de Senaat, eind 2006, verwees minister van defensie Robert Gates naar de nucleaire macht van Israël, en leek, in een politieke 180 graden ommekeer, aan te geven dat de VS een nucleair Iran kon gedogen. Deze opzienbarende uitspraak werd gevolgd door een andere, deze keer van de premier van Israël, die, in een interview met een Duitse TV-zender, zei:

“Israël bedreigt geen enkel land”,

“Iran dreigt openlijk, uitdrukkelijken publiekelijk Israël van de kaart te zullen vegen. Kunt u dit zien in het licht van het streven een kernwapen te hebben, zoals de VS, Frankrijk, Israël en Rusland?”.

Deze uitspraak veroorzaakte een politieke storm in Israël, omdat het de eerste officiële bevestiging leek te zijn dat het land kernwapens heeft. Of het nu een verspreking was of niet, Teheran lijkt munt te willen slaan uit deze erkenning van Israël, door zijn eigen nucleaire programma te rechtvaardigen in termen van zelfverdediging. Het is zeker dat deze ontwikkeling de regio alleen maar instabieler kan maken.

1 Comment

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Uit de oude doos: Soennitische en Shiitische Moslims #2

In het Nieuws: Belangrijke en interessante nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel.

Deze keer het tweede en laatste deel van een achtergrondartikel van de hand van Keith Worthington, dat verscheen in the Christadelphianvan oktober 2006.

Soennitische en Shiitische Moslims (2)

De recente oorlog in Libanon

Vier dagen na het begin van hun oorlog tegen Hezbollah in juli 2006, had Israël alle doelen vernietigd die de luchtmacht, met behulp van de Israëlische militaire inlichtingendienst, bekend waren. In dit opzicht werden de voordelen merkbaar van de samenwerking van inlichtingendiensten, in de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Israël hielpen Arabische landen Israël met hun inlichtingen over de posities van Hezbollah in Libanon. Het kan zijn dat zij Israël gebruikten als front voor het bereiken van hun grotere doel tegen Iran en de Shiitische revolutionaire fundamentalisten, en niet alleen maar tegen Hezbollah. Toen de staakt-het-vuren overeenkomst van 14 augustus 2006 in de VN tot stand was gekomen, zag Israël zich verre van het bereiken van de doelen die het zich had gesteld voor de campagne in Libanon. Omdat er aan beide kanten geen duidelijke overwinning was, en het de eerste keer was in de 58-jarige geschiedenis van het moderne Israël dat het faalde zijn tegenstanders te overwinnen, zou dit een drastische verandering teweeg kunnen brengen in het machtsevenwicht in het Midden-Oosten. Saudi Arabië, Koeweit en de andere Golfstaten zouden wel eens behoorlijk kunnen worstelen met het falen van Israël Hezbollah op de knieën te krijgen. De bitterste pil die zij moesten slikken, was de triomfantelijke wijze waarop de Libanese Shiitische groep en zijn ondersteuners in Teheran en Damascus zichzelf feliciteerden.

Gedurende het conflict was het een publiek geheim dat Saudi Arabië, Koeweit en andere Golfstaten er naar uitkeken dat Hezbollah verslagen zou worden, of dat de organisatie tenminste machteloos gemaakt zou worden, zelfs als dat een overwinning van Israël zou inhouden. Men was uit op een zware nederlaag van Hezbollah, niet alleen omdat het een slag zou toebrengen aan de Shiitische militaire macht, maar ook de as Teheran-Damascus zou breken. Er zijn nu signalen dat er in Riyad, Doha, Cairo en Amman sprake is van bittere teleurstelling dat Hezbollah er in slaagde stand te houden bij de aanval van Israël.

Sinds het staakt-het-vuren is de populariteit van Hezbollah toegenomen – niet alleen onder de Shiitische Moslims, maar bij de gehele locale bevolking, omdat zij ermee begonnen de puinhopen uit de straten van Libanon op te ruimen. Iran heeft Hezbollah genoeg geld gegeven om het hen mogelijk te maken duizenden dollars te geven aan elke familie die verliezen of schade heeft geleden in de oorlog, zodat zij voedsel en nieuwe meubels kunnen kopen en een jaar lang huur voor hun huizen kunnen betalen. Het is niet duidelijk wie de overhand zal hebben in een toekomstige confrontatie tussen Soennieten en Shiiten. Afgezien van hun theologische verschillen zijn hun nationale en internationale wrijvingen altijd ernstig geweest, omdat deze twee groepen wantrouwig zijn tegenover elkaar. Het Shiitische Iran heeft het Soennitische Saudi Arabië altijd gezien als het corrupte werktuig in de handen van de Verenigde Staten, terwijl radicale Soennieten menen dat Iran met de Verenigde Staten samenwerkt in Irak en Afghanistan.
+

Voorgaande:

Uit de oude doos: Soennitische en Shiitische Moslims

1 Comment

Filed under Geschiedenis, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Uit de oude doos: Soennitische en Shiitische Moslims

In het Nieuws: Belangrijke en interessante nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel

Deze keer het eerste deel van een achtergrondartikel van de hand van Keith Worthington, dat verscheen in het Engels in the Christadelphian van oktober 2006

Verdeeldheid onder Moslims

 Soennitische en Shiitische Moslims

De Islam kent twee hoofdgroepen, die fundamenteel gezien dezelfde religieuze overtuigingen hebben. Het probleem ontstond na de dood van Mohammed, omdat hij niemand als zijn opvolger had aangewezen, en ook geen methode had vastgesteld om een nieuwe leider te kiezen. Na zijn dood in 632 na Chr. streden verschillende groepen Moslims om het leiderschap. De meerderheid wees Abu Bakr, een van de vooraanstaande volgelingen van Mohammed, aan als kalief. Deze groep werd de Soennieten, terwijl een veel kleinere groep, die de Shiiten werd, Abu Bakr verwierp, omdat zij aanvoerden dat Mohammeds schoonzoon Ali de leider moest zijn, en dat het leiderschap binnen de familie van Mohammed moest blijven. Er is altijd een grote onderlinge spanning geweest tussen deze twee gemeenschappen.

Landen met een moslimbevolking van minimaal 10% (groen is soennitisch, rood is sjiitisch, blauw is ibadisch)

Extreme verdeeldheid

De terugkeer van Ruhollah Musavi Khomeini uit Parijs (Teheran, 1 februari 1979). Khomeini wordt door de piloot van het Air France-toestel de trap af geholpen.

Soennieten, die bijna 90% van alle Moslims uitmaken, leven voor het grootste deel in de zuidelijke streken van het Midden-Oosten – Saudi-Arabië, Jordanië, Egypte en Noord Afrika – en worden beschouwd als orthodoxe Moslims. De volken van de noordelijke landen – Iran, Irak en Libanon – hebben een Shiitische meerderheid. En hoewel Syrië voor het merendeel Soennitisch is, wordt het geregeerd door de Alavieten, een Shiitische splintergroepering. Hezbollah (of Hetzb’Allah)is een radicale Shiitische groepering, die voortkwam uit de Iraanse revolutie van 1979, toen de Sjah werd afgezet. Ayatollah Khomeini kreeg toen de macht en riep Iran uit tot Islamitische Republiek. Iran ziet Hezbollah als een van zijn steunpilaren in zijn strategische veiligheid, en de voorste verdedigingslinie tegen Israël.

Ahmadinejad inspects Natanz nuclear plant in central Iran

Mahmoud Ahmadinejad die een nucleaire plant inspecteert in 2008

De huidige President Mahmoud Ahmadinejad draagt de revolutie nu uit over zijn landsgrenzen. Beide groepen hebben radicale terroristische organisaties. Zo worden al-Qa’eda en Hamas geleid door Soennitische Moslims. Zij staan gewoonlijk vijandig tegenover alle Shiiten, zodat er sprake is van extreme verdeeldheid binnen het moslimgeloof.

De Soennitische al-Qa’eda guerilla strijdkrachten, die worden gesteund door Jordaanse en Syrische organisaties met dezelfde religieuze overtuiging, laten bommen ontploffen in Irak, meestal gericht tegen de armste Shiitische Moslims. Daarom zijn de VS meer geneigd samen te werken met de Shiiten in Irak en de Soennieten in de zuidelijke streken. De Koerden, die leven in de noordelijke delen van Irak, zijn Soennieten en worden gehaat door de Shiiten.

Op 31 augustus 2005 was er een zeer ernstig incident. Op geruchten dat er zelfmoordaanslagen zouden plaatsvinden, werden bijna 1000 Shiiten – waarvan vele vrouwen en kinderen – die bezig waren met hun jaarlijkse pelgrimstocht naar het Mousa al-Kadhim heiligdom, of vertrapt of van de brug over de Tigris in Bagdad gegooid. Dit leidde bijna tot een burgeroorlog. President Ahmadinejad van Iran beweert dat het Soennitische radicalisme het uiterste van zijn mogelijkheden heeft bereikt in zijn strijd tegen het door de VS geleide globale systeem, en dat het nu de beurt is van de Shiiten, geleid door Iran, het roer over te nemen. Hun jihad strekt zich nu uit van Spanje tot Afghanistan.

Verzet tegen Israël

King Abdullah portrait.jpg

Abdoellah II bin al-Hoessein koning van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië. – Abdoellah behoort tot de stam van de Hasjemieten en is volgens zijn stamboom een nazaat van de profeet Mohammed in de 41e generatie.

Alle Moslims hebben één ding gemeenschappelijk: hun verzet tegen Israël. In de 7e eeuw na Chr. vielen de Saracenen het Midden-Oosten binnen en bezetten het grootste deel daarvan. Daaruit kwam het Ottomaanse Rijk voort. Als Moslims wijdden zij al hun land aan Allah, maar sinds 1948, zeggen zij, is dit land ontheiligd door de Israëlische bezetting, en zij moeten voorgoed verdreven worden van hun bezette gebied. Hierbij moet worden aangetekend dat Koning Abdullah van Jordanië, de Egyptische President Hosni Mubarak en de Saudische Minister van Buitenlandse zaken en hun onderdanen Soennitische Moslims zijn, en bondgenoten van Amerika en Groot-Britannië.  Zij vormen de ‘koning van het zuiden’ waarover in de Bijbel wordt gesproken. Deze leiders hebben notitie genomen van de recente regionale ontwikkelingen een ‘Shiitische halve maan’ te vormen (zoals Koning Abdullah dezebeschreef) in de noordelijke gebieden van het Midden-Oosten.

4 Comments

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Wat betreft het “Getal van de duivel”

Het Getal van het Beest

Begin juni 2006 meldde het nieuws dat bijbelgetrouwe christenen op 6 juni wereldwijd in gebed zouden gaan. Want op de zesde van de zesde van het jaar zes van dit nieuwe millennium zou anders de duivel kunnen toeslaan en zijn verwachte wereldheerschappij gaan vestigen. Zes-zes-zes was immers het getal van de duivel.

Hoewel dit intussen oud nieuws lijkt, is de achterliggende mentaliteit steeds actueler aan het worden. Zulke acties zijn typerend voor veel goed-bedoeld, maar onbijbels denken over het boek Openbaring.

Wat hier fout aan is?

Het getal van het beest is niet zes-zes-zes (dat is een Amerikaanse manier om een getal aan te geven) maar zeshonderd-zestig-zes. De Griekse tekst van Openbaring gebruikt namelijk geen getallen maar woorden. En voor zover het Grieks wel ‘cijfers’ kent (er is één handschrift bekend waarin het getal wel in getalwaarden staat weergegeven) zijn deze verschillend voor 600, voor 60 en voor zes. We zijn nog lang niet aan het jaar 600, terwijl de 60e maand van dat jaar ook problemen gaat geven. Het getal is dan ook geen datum: het is ‘het getal van zijn naam’ (Openbaring 13:17). En het is ook niet het getal van de duivel, want het is ‘een getal van een mens’ (vs 18).

Dit soort interpretatie van Openbaring, meer gebaseerd op geloofsijver dan op bijbelkennis, is afkomstig uit Amerika, waar het grote aanhang heeft. Maar er zitten bedenkelijke kantjes aan zulk enthousiasme. Gebrek aan werkelijke kennis van de tekst van Openbaring, en vooral de onderlinge samenhang daarin, in combinatie met de neiging de ‘spectaculaire’ symboliek van het boek letterlijk op te vatten, kan snel leiden tot onjuiste toekomstverwachtingen. Uit enkele recent verschenen boeken van Amerikaanse politieke auteurs blijkt verder, hoezeer groepen die deze opvattingen aanhangen de Amerikaanse politiek momenteel beïnvloeden. Dat kan een gevaarlijke combinatie vormen.

+

Omtrent de duivel kan u verder lezen:

 1. Gevallen engelen
 2. Gevallen engelen en hun verblijf
 3. Duivel, Satan, Lucifer, Demon, Goed en Kwaad en God
 4. Begrippen satan en duivel in de Bijbel
 5. Satan of Duivel
 6. Satan het kwaad in ons
 7. Lucifer
 8. Hoe leest u?: Lucifer
 9. Hoe de Satan vandaag rond toert
 10. Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel
 11. God meester van goed en kwaad
 12. Hemel en hel
 13. Media geen werk van Satan, een duivelse engel

1 Comment

Filed under Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Vragen van lezers, Wereld aangelegenheden

Jews In France Ponder Whether To Stay Or To Leave

“French-Jewish families are being forced from their homes in Paris suburbs as Europe continues to be convulsed by levels of anti-Semitism not seen since the end of the Second World War.

Rue Gabriel Péri, a pedestrian zone in Saint-Denis, in 2012.

The Paris commuter newspaper 20 Minutes documents an “internal exodus” during 2017 of Jews from the Seine-Saint-Denis department, saying

“it is emblematic of broader concerns that French Jews, like their brothers and sisters across Europe, are finding it increasingly difficult to reconcile their faith with the changing demographics of the continent.”

Who would ever have thought that after the lessons of World War 2 we’d see this sort of thing in Europe again. Well, we are, and we may not do if our node bleeds, or turn our heads when a car drives over the pavement to hit Jewish pedestrians, or have our ears shut when people shout

“Dirty Jews, You’re going to die!”

 

The third largest Jewish community in the world has seen growing anti-Semitism in France since the 2000s. Increasingly, the Jewish community in France no longer feels safe. The most salient events were the murder of Ilan Halimi in 2006, the attack on a Jewish school in Toulouse in 2012 and the attack on the Hypercasher in Paris in 2015. These three events alone accounted for the murder of nine Jews, including three children who were murdered at close range.

In 2014, there were 851 antisemitic acts of violence in France as recorded by the Protection Service of the Jewish Community.  Indeed, some Jews in their private lives in France have given up wearing their kippa or the Star of David for fear of insults or aggression. This video from 2015 shows the kind of intimidation a Jew can face depending on what part of Paris they walk through.

The Aliyah In Israel 

The growing antagonism towards them has led some French Jews to make the drastic decision to leave the country.

For several decades now, Jews in France have been leaving for Israel. The attacks of 2015 doubled the figure of departures, which is now about 6,000 to 7,000 per year. Following the 2015 attacks, Prime Minister Benyamin Netanyahu traveled to Paris, and while there did not miss the opportunity to mention that Israel was open to French Jews. The president of the Jewish Agency for Israel went further, stating that there was “no future for Jews in France.

Read more

+

Preceding articles

Dr. Miller looking at Jews in France

Apocalyptic Extremism: No Longer a Laughing Matter

Anti-Semitic pressure driving Jews out of Europe

Growing anti-Semitism possible sign of certain times

What to do in the Face of Global Anti-semitism

Geen groeiende moslimhaat in Europa, maar groeiende jodenhaat

++

Additional reading

 1. Religious Practices around the world
 2. Who is a Jew?

+++

Further related

 1. The Rise of Anti-Seminism
 2. If you’re going to be a hater, make sure you’ve done your homework.
 3. French Jews will have to give up Israeli citizenship, says Le Pen
 4. French Jews imagine life under Marine Le Pen
 5. Israel’s New Cultural War of Aggression

13 Comments

Filed under Being and Feeling, Headlines - News, History, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Anti-Semitic pressure driving Jews out of Europe

It can not go unnoticed, since a decade lots of Jews feel the pressure of the growing anti-Semitism and an aversion against the Divine Creator. Some even feel like it is again as in the 1930ies and the fear is great that Jews could be experiencing the most difficult situation they have encountered since the end of World War II.

Portrait de Francis Kalifat

Francis Kalifat, Président du Cirf

The Conseil Représentatif des Institutions Juives de France is fully aware of the bad situation and the 11th president of it looks at the present situation with Argus eyes. For him the Western world may not neglect the reason why we can see such a record emigration by Jews from France.

For him the year that lies before us is one full of challenges.

I hear pre-conceived ideas and dogma along with populist statements from some, and totalitarian reactions from more radical minds.

he says, looking at our society which is suffering and facing a climate of mistrust. Many French people are afraid or angry and democracy is on the back foot. According to an IPSOS survey taken in November last year, 32% of French people think that other political regimes would be equally effective. They long for a world of times gone by, looking for scapegoats and sweeping changes. This want to find a guilty one we can find back at several occasions in the past and today in many countries all over the world where the far right is gaining popularity.

Racist and anti-Semitic comments creep up out of the sewers, meeting an indifferent response or emerge from the online echo chamber of Facebook friends. And where there are disgraceful comments, there is always someone ready to laugh, offer approval or justification.

remarked Francis Kalifat, the Crif President at a speech at the annual Crif’s dinner 2017, where he said

When I take a step back, I am struck by a profound realisation: those in France who have a problem with Jews and Israel almost always have a problem with democracy, the rule of law and individual liberties. And vice-versa.

Ilan Halimi

Ilan Halimi (Photo credit: Wikipedia)

Following the murder of Ilan Halimi in 2006 and the massacre at the Ozar Ha Torah school in Toulouse in 2012, anti-Jewish hatred once again reared its ugly head in France on 9th January 2015 and thus reinforced the feeling of solitude and abandonment that had started to engulf the Jewish community.

Partly because of anti-Semitic violence that included hundreds of anti-Semitic incidents annually in recent years, and dozens of physical assaults, lots of Jewish brethren ans sisters found it wiser to look for other pastures.

Since 2012, attacks on Jewish targets by French Islamists in France and Belgium claimed the lives of 12 people. Last year, roughly 8,000 French Jews left for Israel — the highest number on record for any year, which made France for the second year straight Israel’s largest provider of newcomers.

We heard already of certain quarters which got French names, because so many French people came to settle over there. According to figures seen by AFP in total, 40,000 French Jews have emigrated between 2006 and the end of 2016.

“The aliyah (the act of moving to Israel) of French Jews has been significant over the last decade,”

said Daniel Benhaim, who heads the Israeli-backed group in France, and agreed that insecurity had been a “catalyst” for many Jews who were already thinking of leaving.

The French Jewish community is the biggest in Europe and is thought to number around 500,000 people. In the 1970ies there where also a lot of Jews in Antwerp, but their number has decreased a lot.

Bruxelles rue des Minimes 21.jpg

The Jewish Museum of Belgium, between the Sablon in central Brussels and Brussels South, pictured in 2009

The Jewish communities form the Benelux and France were shocked in 2006 by the kidnapping and brutal anti-Semitic killing of a young Jewish man, Ilan Halimi, in the Paris suburbs, which was followed by a shooting in a Jewish school in the southwest city of Toulouse in 2012.
Two years later on 24 May 2014, in Brussels a gunman opened fire at the Jewish Museum of Belgium, killing four people. Three died at the scene; a fourth was taken to the hospital and died on 6 June. The attack is being investigated as terrorism by Belgian authorities. Several more threats followed on Belgian as well as on French Jewish sites, often coming from people having links with radical Islamists. By those terrorists many youngster felt called to do horrible things, not even afraid to carry loads of bombs from one place to another. Home made bombs but also professional weapons switched hands easily, to bring fear and terror in name of Allah.

Emblem of United Nations Arabic: الأمم المتحدةSimplified Chinese: 联合国French: Organisation des Nations uniesRussian: Организация Объединённых НацийSpanish: Naciones Unidas It also did not help that the problems of the settlers in Israel and the relationship between Israeli and Palestinian governement did not progress in the good direction. The anti-Israel resolution of the UN being considered by Israel as a “no” to the possibility of peace. Israel having the impression the UN gave a sign to continue on the path of terrorism and incitement.

Since the attacks of November 2015 the West of the European continent came to realise that it is the whole of our society has come under attack. It is not just any more about Jews, Israel, Christendom, Belgium or France but the citizens their culture, freedom, way of life and world view.

All French people are now aware that they are at threat and we are slowly but surely regaining our position on the national stage. We have always been vigilant and concerned and now we continue to be so. We remain alert and know that we are still the preferred target of Islamist totalitarianism. Today, we are no longer indifferent targets.

said Francis Kalifat.

Some now may have come to think it is more a battle against Islam. they should know fighting against Islam is as wrong as fighting against Judaism or Christianity. the world has to see it are just a few extremists who make life difficult for a whole group of people. Because the Brussels attacks of March 22, 2016 and later the Marseille and Nice attacks the governments focused Islamic terrorists and people where more afraid of such further terrorist acts. This made that 2016 saw a net drop in anti-Semitic acts and threats: a 58% reduction compared with 2015, though anti-Islamic acts also dropped by the same amount.

Kalifat warned that nevertheless, anti-Semitism remains at a historic high. Jewish people, who represent under 1% of the population, remained a focal point of over 30% of all reported racist acts committed in France throughout 2016, being subject to 335 anti-Semitic acts and threats.

The tell-tale signs of anti-Semitism never seem to be far away.

Probably less Jews where victims of harassment because the Jewish quarters had everywhere soldiers patrolling. The increased police patrols also made lost of place less vulnerable, which can also be seen in the lesser amount of robberies.

Leaders of French Jewry may have expressed both relief over the defeat of the far-right candidate Marine Le Pen in the presidential elections and concern over her receiving more than a third of the vote, they may not forget that those 11 million voters for the extreme right party can perhaps be only part of the many right wingers who would love all Jews and Muslims out of their ‘Catholic’ country.

Joel Mergui, the president of the Consistoire, was very fast to react on Sunday evening in a statement by his group, which is responsible for providing religious services to Jews to say he was happy with the result of Emmanuel Macron being elected president,

“which constitutes a veritable relief for all our nation and for the Jewish community of France”.

Chief Rabbi Haim Korsia, who is employed by the Consistoire, also spoke of his satisfaction from the vote. But in his statement, Korsia also referenced concerns over the support shown to Le Pen and those who would like to ban wearing Jewish and Muslim religious symbols in public, ritual slaughter and the provision of pork-free meals in school cafeterias, like they also have done in Belgium.

The ban for the religious symbols in the Belgian state schools is idiotic, because state-schools should just show they are free of any religious bias and that they are open to all sorts of religion. That ban is already some years in use by several Belgian schools and recently some complaints where made that elderly homes and prisons still provided pork-free meals. at first there was only a ban on ritual slaughter in private homes by ordinary citizens, but from 2017 onward there shall be a total ban of ritual slaughter in Belgium, which shall make it very difficult for religious Jews, Muslims and certain Christians to have kosher or halal meat from the own country. As long as importation would not be a problem, work of it can made that way, but it will also undermine the countries own economy.

Kalifat, who has lobbied intensively in favour of Macron in recent days, wrote optimistically on Twitter that everything starts now.

And that is what we can hope for … that a new start is made to bring non-Jews to come to understand why certain regulations are so important for the Jewish community, who want to put God’s mitzvot above the laws of man.

Also it is getting time that non-Jews come to see that there is a difference between secular (or apikorsim) – political Jews and religious Jews, who want to live according to the Law of God.

We only can hope that the new French president shall make work to bring Europeans of all sorts of religions together to live in peace and that he with the European Unions also shall try to get both parties Israel to come to negotiate directly in order to reach a point where they can live side by side in peace and security. All parties involved should recognise that as well as for Jews, Christians and Muslims, all having their faith build on the same root, our patriarch Abraham, that for all of them Jerusalem is a holy place. Real lovers of God, be them Jews, Christians or Muslims do know that Jerusalem in the end shall become the capital of the world. Therefore the lovers of God should also stimulate their politicians to get the political groups around the table to find a good solution for reconciliation and lasting peace.

I would love to see that all shall be able to come to believe that big picture Mr Kalifar wished to reiterate

that Israel is a democracy, a State respecting the rule of law and a country of freedoms. It is a democracy which has held 5 general elections since 2003 and now counts 13 Arab members among a total of 120 in the Knesset. This State, which respects the rule of law, is also home to a Supreme Court and judges whose independence is renowned and rulings are just.  It is a country where all are free to practice or change religion, or indeed not to follow one at all. It is a country where Jews, Christians and Muslims are afforded access to their holy sites within the ancient city of Jerusalem.  June 2017 will see the 50th anniversary of that freedom. Previously, and for centuries, Jews could do no more than dream of and pray for as much.

+

Preceding

Kindertransport

Apocalyptic Extremism: No Longer a Laughing Matter

Seeds from the world creating division and separation from God

What to do in the Face of Global Anti-semitism

The Rise of Anti-Seminism

If you’re going to be a hater, make sure you’ve done your homework.

Dr. Miller looking at Jews in France

Bringers of agony, Trained in Belgium and Syria

Bruxelles Ma Belle

+++

Please read also:

 1. January 2015 Île-de-France attacks
 2. November 2015 Paris attacks
 3. At the closing hours of 2016 #1 Looking down at terror
 4. Jewish Museum of Belgium shooting
 5. Knife-trust in democratic sore back
 6. Brussels bombings
 7. Mediterranean bloodshed
 8. 2016 Nice attack
 9. 14 Year Old With Sack Full of Bombs Seized in Belgium
 10. Danny Dannon Complete Smackdown of the Anti-Israel UN Resolution
 11. Another 5,000 Jews quit France for Israel
 12. ‘French Jews experiencing worst situation since 1945’
 13. January 27 – 70 years ago Not an end yet to genocide
 14. Hamas the modern Philistines
 15. 25 Orthodox rabbis issued a statement on Christianity
 16. The American clouds of Anti-Semitism
 17. Donald Trump after declining numbers of people victimised for their religion managed to increase the numbers again
 18. Incidents of hate have become commonplace in the U.S.A. anno 2017
 19. Beware of Jews
 20. French Jews worried over Le Pen’s success in presidential vote’s 1st round
 21. Natan Sharansky (Jew) : There is no future for Jews in France
 22. French Jews ‘relieved’ Macron won but worried over Le Pen’s electoral gains

+++

Other articles of interest

 1. The Day France Refused To Surrender
 2. France Says “Non”
 3. Far-right nationalism is dealt a second blow, as Le Pen is defeated in France
 4. What does the French Presidential Election Tell Us?
 5. Make Ready the Elysian Fields: Globalization Wins French Election Thanks To Worst Turnout in 50 Years
 6. Macron Wins In France
 7. Macron wins French election, but Marine Le Pen wins a contest for legitimacy
 8. the sixth republic
 9. Open borders, migrant mayhem, c’est la vie!
 10. The French Elections – What Now?
 11. The French Election in Under 2 Minutes
 12. Emmanuel Macron Wins French Presidency
 13. France’s Le Pen to reform National Front, create ‘new political force’
 14. Macron Beats Le Pen In French Election | EU Leaders Rejoice | Is France
 15. Nigel Farage Discusses Le Pen’s Defeat in French Election
 16. Nigel Farage: Le Pen will be French president in 2022. 8th May 2017
 17. UMD Students Weigh in on French Election
 18. Notes From Underground: Au Revoir, Marine Le Pen
 19. The Quint: Macron Expresses Gratitude After Becoming France’s New President
 20. Listen: Dr Myriam Benraad speaks about the election of Emmanuel Macron
 21. Macron’s French win: Viva la dance!
 22. Le Pen loses to Macron in the French Presidential election
 23. Attacks on Holocaust survivors and pogroms in post-war Poland – a lecture by Dr. Edyta Gawron of Jagiellonian University
 24. The New Leader Of France’s National Front Questioned The Existence Of Nazi Gas Chambers
 25. Marine Le Pen’s party president, holocaust denier
 26. The One Lesson of the Holocaust
 27. Israel Indicts US Hacker Linked To Threats To Jewish Centers
 28. Mugwump! – Election News In Brief
 29. Multiculturalism and the Jews
 30. There are more anti-Semitic posts on Twitter than Facebook, Instagram and YouTube combined
 31. Jews Are Still the Biggest Target of Religious Hate Crimes
 32. FTAC – Tip to the KGB’s Amplification of Middle Eastern Anti-Semitism
 33. It’s Hard Helping You When You Are Anti-Semitic, Among Other Things
 34. FTACT: Anti-Semitism and the Displacement of the Medieval Mode by a Developing Modern World
 35. Anti-Semitic Acts In Massachusetts More Than Doubled In 2016Keith Preston: US using anti-Semitism excuse to cover up growing opposition to Israel
 36. B’nai Brith records highest number of anti-Semitic incident in Canada in 2016
 37. Israel’s New Cultural War of Aggression
 38. Report: The link between the election of Donald Trump and resurgent anti-Semitism is now undeniable
 39. Democratic Party Stands By Complicit As Violent, Anti-Semitic NYC City Council Candidate Rises
 40. American Media Discriminate Against Jewish, For Muslim Single-Sex Pool Mark Regev at SOAS: a victory for free speech
 41. Fighting Back Is the Best Way to Combat Antisemitism on College Campuses
 42. UNESCO to fire another volley at Israel – on Independence Day
 43. Memorializing terror victims, Netanyahu urges Abbas to stop funding

+++

20 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Food, History, Political affairs, Religious affairs, World affairs

Dr. Miller looking at Jews in France

About the Author Dr. Yvette Alt Miller
Yvette Alt Miller earned her B.A. at Harvard University. She completed a Postgraduate Diploma in Jewish Studies at Oxford University, and has a Ph.D. In International Relations from the London School of Economics. She lives with her family in Chicago, and has lectured internationally on Jewish topics. Her book Angels at the table: a Practical Guide to Celebrating Shabbat takes readers through the rituals of Shabbat and more, explaining the full beautiful spectrum of Jewish traditions with warmth and humor. It has been praised as “life-changing”, a modern classic, and used in classes and discussion groups around the world.

Jews and France: 11 Interesting Facts

As France headed to the polls, Dr. Miller presented some fascinating points about Jews and France through the ages on Aish.com

As France went to the polls in the first round of its presidential election, France’s 500,000-strong Jewish community was in the spotlight: two front-runners, Marine Le Pen and Jean Luc Melenchon, having been accused of making high-profile anti-Semitic comments.

Long before France’s unpredictable election, Jews have been making history in France. Here are 11 interesting facts about Jews and France through the ages.

Greatest Jewish Scholar

Rashi

Rashi, acronym of Rabbi Shlomo Yitzḥaqi (born 1040, Troyes, Champagne—died July 13, 1105, Troyes), renowned medieval French commentator on the Bible and the Talmud (the authoritative Jewish compendium of law, lore, and commentary).

A modern translation of Rashi’s commentary on the Chumash, published by Artscroll

Rashi, as the great Medieval Rabbi Shlomo Yitzhaki is known, is the most widely consulted Jewish rabbi of all time. His commentaries on the Bible and Talmud are considered crucial to understanding these Jewish texts. Rashi’s explanations help us understand the Torah and at times, a knowledge of French can help us understand Rashi.

Monument in memory of Rashi in Troyes, France

That’s because this greatest of Jewish scholars had humble beginnings. Rashi lived in the northern French town of Troyes from 1040 to 1105. Out of a total population of 10,000, Troyes was also home to about 100 Jewish families. Jews travelled from far and wide to consult Rashi. Many of these visiting Jews lodged with nearby Christian families.

Troyes centre ville1.JPG

Troyes centre ville – capital of the department of Aube in north-central France

In some respects, Rashi was very French. He earned his living as a vintner (wine maker), and incorporated some French words in his commentaries. A typical example comes in Rashi’s discussion of the Torah’s description of the beautiful golden Ark that our ancestors were commanded to build, which stood in the Temple in Jerusalem. Its gold ornaments were joined together, or soulderix (soldered in Old French), Rashi explained (Rashi on Ex. 24:18).

Rashi’s sons-in-law and grandsons – who continued to live in northern France – became rabbis of nearly his towering stature, penning additional commentaries on the Torah and leading European Jewry. Their scholarship continues to define Jewish life to this day.

Talmud on Trial

In the year 1239, Paris was witness to a very strange trial; the Talmud was accused of insulting Christianity.

The Talmud was defended by the Chief Rabbi of Paris, Rabbi Yechiel ben Joseph, though there were restrictions on what Rabbi Yechiel could say. Leading the charge against the Talmud was Nicholas Donin, a Jewish convert to Christianity who seemingly harbored an intense hatred of his fellow Jews or, possibly, a desire to impress his new Christian co-religionists. He was encouraged to make fun of the Talmud, quoting its text out of context and distorting its meaning. Presiding over the trial was none other than the Queen Mother of France, Blanche of Castille, and several Archbishops.
After hearing the “evidence”, the Talmud was found guilty and condemned as “dangerous to Christianity”. Volumes of the Talmud were confiscated. In 1242, 24 cartloads of hand-written tractates of the Talmud, representing countless thousands of hours of work, were brought to a public square in central Paris and burned.

Medieval Crusades

In 1095, Pope Urban II called for a holy Crusade to conquer Jerusalem and wrest it from Muslim rule. (The temptation to launch a crusade might have been closer to home. Historians note that the harvest of 1095 was particularly bad in northern Europe; calling for a crusade was a way to distract the population and encourage them to plunder wealth in other lands.)

100,000 men signed up for the Crusade. (The term “crusade” refers to the French word for the crosses they sewed on their clothes.) Soon, their attention turned from conquering Jerusalem to attacking Jewish communities along their path. In three waves, spanning a hundred years, over ten thousand Jews were murdered in Europe and Israel. Frenzied demonization of and violence against Jews became a hallmark of the Crusader period.

France’s Jews were periodically expelled during this intense period of Jew-hatred, as well. In 1182, and again regularly in the 13th Century, Jews were forced to leave French cities, only to be let in again a few years later. In 1306, a more organized expulsion was decreed by France’s King Philip. Short of money after war with Flanders, King Philip decided to force French Jews to flee, and compound their property.

The decree was handed down on July 21, 1306, which was Tisha B’Av, the Jewish day of mourning on which we mourn the destruction of both the First and Second Temples in Jerusalem, as well as other calamitous events in Jewish history. The following day, July 22, 1306, 100,000 Jews were arrested. France’s Jews were ordered to leave the country within one month or face death. French Jews were allowed to leave only 12 sous (cents) apiece. Their property was confiscated, auctioned off, and all proceeds reverted to the French crown.

(King Philip’s decree was reversed by his son King Louis, but Jews continued to be banned from France and were ordered to leave in 1322 and 1394 again, before returning slowly over the subsequent years.)

French Chocolate’s Jewish Origins

Following the expulsion of Jews from Spain in 1492, and the introduction of the Inquisition into Portugal in 1536, some Jews fled to the French town of Bayonne, near the Spanish-French border. There, they used their contacts with Jewish traders in the New World to import materials and know-how to process cocoa, a New World product which was just starting to take Europe by storm.

Dark Chocolate with Espelette pepper.

Bayonne Jews adapted cocoa recipes to European tastes, creating sweet versions of chocolate and using additives like milk, butter and nuts. Jews built the Bayonne area into a chocolate center, but their very success undid them: once local Christians learned how to make chocolates too, they petitioned local authorities to ban Jews from the chocolate industry.


Jews were only permitted to resume making chocolate in 1767 when a court annulled the decree. In 2013, the town of Bayonne formally recognized the contribution of Jews to the region’s famed chocolates. “Since we are the inheritors of the Jews’ savoir faire”, explained Jean-Michel Barate, head of Bayonne’s Chocolate Academy, “it was our duty to thank them….” and to right the historical wrong of overlooking the fact that it was Jewish refugees who created sweet chocolate confections as we know them today.

Equality

Avignon, Palais des Papes depuis Tour Philippe le Bel by JM Rosier (cropped).jpg

Palais des Papes – Avignon in south-eastern France in the department of Vaucluse on the left bank of the Rhône river

Although Jews were banned from France for many years after the 14th Century, by the 1700s about 40,000 Jews lived in France, particularly in Bordeaux and Avignon, which never formally expelled their Jewish inhabitants.

These 40,000 Jews became the first Jews in European history to gain full and equal rights with the French Revolution. The decision wasn’t easy: France’s new rulers deliberated for over two years about whether they should extend their new regime’s ideal of “Liberty, Equality, Fraternity” to Jews. When they did, in 1791, it was seemingly with some regret: “The Jews” explained a leading revolutionary, “conscious of the error of their ways, have felt the need for a fatherland; we have offered them ours.”

Napoleon’s “Sanhedrin”

The Emperor Napoleon styled himself “defender” of the Jews, noting that he had (unsuccessfully) tried to conquer the Land of Israel for France. Back home, even though Jews were nominally recognized as citizens, Napoleon harbored much of the intense anti-Jewish prejudice that was typical in France at the time.
Seeking to assure himself that Jews were indeed “Frenchmen”, Napoleon decided to invite Jews from throughout France to participate in what Napoleon called, with much pomp, a “National Assembly of Notables”. Napoleon deliberately scheduled the Assembly for a Saturday; the “notables” he invited turned up despite the assembly’s scheduling on Shabbat, and voted yes or no to a series of questions Napoleon had devised to ascertain whether Jews could indeed be French. The “notables” were asked whether Jews could engage in manual labor, whether they could marry Christian women, whether Jews would help defend France, etc.

Cover page to siddur used at the Grand Sanhedrin of Napoleon, 1807.

Not satisfied with his Assembly, Napoleon sent word to the governors of France to elect Jewish representatives to a new group, which Napoleon grandly named the Sanhedrin, the ancient Jewish court that governed Jewish conduct for hundreds of years. Like the Sanhedrin of old, this new “Sanhedrin” contained 71 members, was governed by a leader (picked by Napoleon) whom he gave the traditional Hebrew title Nasi, or “prince”, and was meant to issue new decrees for the Jewish people.
Napoleon’s “Sanhedrin” met in Paris with great pomp, and the puppets making up this group did indeed go along with many of Napoleon’s requested declarations. They declared that Jews serving in the French army were free of Jewish mitzvot, or commandments, and (echoing long-held prejudice against Jews, who’d long been forced into the money-lending business by European rulers) declared money-lending illegal for Jews. Even the stooges on Napoleon’s “Sanhedrin” drew the line at some of the Emperor’s requests, refusing to countenance mixed marriages, for instance.

Despite the assurances of this “Sanhedrin”, Napoleon went on to issue a host of infamous Jewish decrees, restricting Jewish rights to live in certain parts of France, suspending repayment of debts to Jews for ten years, and limiting Jews’ rights to go into some areas of business.

Official Names

Another legacy of Napoleon’s rule was an official list of approved names that could be given to babies born in France. Most of these were Christian saints’ names, though a number of Jewish names were included on the list, as well.

The list was abolished in 1993, though even in recent years French authorities have banned some names. In 2016, for instance, a French judge ruled against two parents who wanted to name their newborn Mohamed Merah, after the terrorist who murdered a rabbi and three children outside of a Jewish school in the French city of Toulouse in 2012.

The Dreyfus Affair

Jews were ostensibly equal French citizens, but the dramatic 1894 trial of Captain Alfred Dreyfus exposed deep anti-Jewish hatred in France. After being arrested on manufactured charges of spying for Germany (Dreyfus was later exonerated; the real culprit had fled to England and some of Dreyfus’ fellow soldiers forged evidence against him), Dreyfus was publicly humiliated and sent to prison, while a mob of French men and women shouted “Death to Jews!”

Throughout Dreyfus’ trial, French Catholic authorities continued to stir up Jew-hatred. The intense bitterness made many in France conclude there was little future for Jews in France. Emile Zola, the non-Jewish great French author, wrote in 1896 “For some years I have been following with increasing surprise and disgust the campaign which some people are trying to carry on in France against the Jews. This seems to me monstrous….” Two years later, Zola wrote his famous open letter, beginning with J’accuse, or “I accuse”, directed against French President France Felix Faure, complaining about irregularities in Dreyfus’ trial. Zola was prosecuted and found guilty of libel and fled to England for a year to avoid imprisonment.
Another observer came to a similar conclusion during Dreyfus’ trial, realizing that Jews faced an uncertain future in France. Theodore Herzl was a young reporter for the Viennese newspaper the Neue Freie Presse, and he covered Dreyfus’ trial in Paris. He later wrote that the chants of “Death to Jews” shook him to the core, and helped him realize that only a Jewish state could provide security and safety for the world’s Jews. In 1897, Herzl organized a Zionist Congress in Zurich, where he called for the reestablishment of a Jewish country.

France and the Holocaust

With World War II looming, France became a destination for desperate Jewish refugees fleeing Germany and Eastern Europe. From a Jewish population of about 80,000 in 1900, by 1939 France’s Jewish population had swelled to 300,000 as Jews fled to France for safety.

Tragically, that safety proved illusory. After Germany invaded France, it divided the country into a northern, “occupied” zone, and a southern “free” zone which was allied with Nazi Germany. Both areas of France willingly participated in the deportation of Jews from France; in the nominally independent southern part of France, it was French policemen and authorities who helped implement Hitler’s so-called “final solution to the Jewish ‘problem’”. Over 70,000 French Jews were sent to concentration camps; only about 2,500 survived.

After the War, France’s devastated Jewish community was revived by an influx of Jews from former French colonies in North Africa. In the 1950s and 1960s nearly a quarter of a million Sephardi Jews moved to France from Algeria, Morocco and Tunisia.

Resurgent Anti-Semitism

In recent years, tragically, the call “Death to Jews!” has once more rung out in the streets of Paris and elsewhere in France.

A string of horrific attacks has targeted Jews throughout France. In 2006, Ilan Halimi, a young Jewish man living in Paris, was lured into a trap by local Muslim hoodlums; he was tortured for a month in a public housing project in Paris before being murdered; it later emerged that his ordeal was an open secret in the neighborhood, but no one intervened. His mother later had Ilan buried in Israel, fearful, she explained, that if he was buried in France his grave would be desecrated by anti-Semites.

In 2012, in the central French city of Toulouse, a terrorist shot three children and a rabbi at point-blank range in front of a Jewish school. In 2014, a mob rampaging through the streets of Sarcelles, a Paris suburb, chanted “Death to Jews!”, burned Jewish-owned businesses, and surrounded a synagogue, baying for the murder of those Jews inside. For hours, scores of Jewish families cowered inside, fearing for their lives, until police finally managed to disperse the mob late that night. In 2015, terrorists murdered four hostages in a kosher synagogue in Paris. In 2017, two Jewish brothers were forced off the road in a heavily Muslim neighborhood near Paris and attacked by passers by; one of the brothers’ thumb was sawn off in the attack.

In fact, the number of anti-Jewish hate crimes is going up. In 2014, there were 423 reported hate crimes against Jews in France. In 2015, there were 851 reported anti-Jewish hate crimes.

In the face of rising hatred, more and more Jews are fleeing France. One 2016 poll found that fully 43% of French Jews are considering moving to the Jewish state. In 2014, a record-breaking 6,658 Jews moved to Israel from France. (By way of comparison, only 1,923 French Jews had moved to Israel in 2010, when the number of anti-Semitic crimes was lower.) In 2015, 7,469 French Jews moved to Israel.

France in Israel

Beach promenade of Netanya (Hebrew: נְתַנְיָה‎, lit., “gift of God”; Arabic: نتانيا‎‎) a city in the Northern Central District of Israel, and the capital of the surrounding Sharon plain.

As more French Jews move to the Jewish state, parts of Israel are gaining a distinctly French accent. In 2015, the Times of Israel noted that the Israeli seaside city of Netanya calls itself the “Israeli Riviera” and that in recent years, it has indeed come to resemble the famed French Riviera: “walking along its main pedestrian boulevard, one would be hard-pressed to tell it apart from its twin city of Nice” in France. French restaurants, French style – and French Jews – have given parts of Israel a very French feel.

One recent immigrant from France explained that the rising anti-Semitism in France sparked her family’s desire to move to Israel: “Here we get the feeling that we can protect ourselves. There we have the impression that we are on our own and if, God forbid, something happens we will have to manage.”

+

Preceding articles

Kindertransport

Apocalyptic Extremism: No Longer a Laughing Matter

Seeds from the world creating division and separation from God

What to do in the Face of Global Anti-semitism

The Rise of Anti-Seminism

If you’re going to be a hater, make sure you’ve done your homework.

++

Additional reading

 1. Religious Practices around the world
 2. January 27 – 70 years ago Not an end yet to genocide
 3. World remembers Auschwitz survivors
 4. Migrants to the West #6
 5. Protest against Tzahal concert in Antwerp
 6. 2014 European elections
 7. French Muslims under attack
 8. Objective views and not closing eyes for certain sayings
 9. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 10. How importance on religion is placed
 11. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 12. Declaration of war against Islam and Christianity
 13. 25 Orthodox rabbis issued a statement on Christianity
 14. The American clouds of Anti-Semitism
 15. Donald Trump after declining numbers of people victimised for their religion managed to increase the numbers again
 16. Incidents of hate have become commonplace in the U.S.A. anno 2017
 17. Today’s thought by the French elections and right-wing populism in the world

+++

Further reading

 1. Judaism Fast Facts
 2. History of the Jews in France
 3. France Virtual Jewish History Tour
 4. Jewish Attempts at Rejudaizing Converts
 5. The French Jews have landed – les juifs français sur Londres
 6. U.S. Immigration Policy and the Jewish Refugee Crisis of the 1930s
 7. Incarceration and Detention
 8. Villains, victims, untold stories of refugees and officials
 9. That proud History of welcoming refugees
 10. Jewish Refugees and Liberation
 11. Timeline of deportations of French Jews to death camps
 12. Drancy internment camp
 13. Criticism of the Talmud
 14. Alliance Israélite Universelle (political organization)
 15. Adolphe Feder at the Ghetto Fighters’ House Museum
 16. death camp showers in ww2
 17. Eisenhower’s Rhine Meadows Death Camps
 18. Was Soviet Jewish Identity Strengthened by Russian Anti-Semitism During the Second World War?
 19. Netanyahu: Allies could have saved 4 million Jews if they’d bombed death camps in 1942 (Lol…..)
 20. Himmler diaries found in Russia reveal daily Nazi horrors – BBC News
 21. Public Service Announcement
 22. Remembering Elie Wiesel
 23. Denial. . . . . . A Film
 24. The Tony Hall case revisited
 25. Never Again!!!
 26. Feast of Saint Edith Stein (9 August 2016)
 27. Surviving The Holocaust
 28. The Deep History of US, Britain’s Never-Ending Cold War On Russia by Finian Cunningham
 29. Bernie Sanders Talks Out of Both Sides of His Mouth, Tries to Justify Signing onto UN Letter
 30. Will We Live Out Our Heritage as People of Faith or Will We Succumb to fear?
 31. At home in London, French Jews dread vote on exiting the EU
 32. ‘French Jews experiencing worst situation since 1945’
 33. Natan Sharansky (French Zionist Jew) to French Jews mulling aliya: Do it!
 34. Natan Sharansky (Jew) : There is no future for Jews in France
 35. In Manuel Valls, French Jews get a presidential candidate they can trust
 36. In Manuel Valls, French Jews get a presidential candidate they can trust (Not good!!!!)
 37. Another 5,000 Jews quit France for Israel
 38. French Jews will have to give up Israeli citizenship, says Le Pen
 39. French Israelis fume at Le Pen’s plan to ban dual citizenship
 40. French Jews ‘will have to give up dual Israeli citizenship’ if Marine Le Pen wins presidential election
 41. French Jews imagine life under Marine Le Pen
 42. French Jews put off by Le Pen now worry about another presidential candidate
 43. French Jews worried over Le Pen’s success in presidential vote’s 1st round
 44. French Jews ‘relieved’ Macron won but worried over Le Pen’s electoral gains
 45. See you at the Demonstration: Protesters Remember the Refugees, Forget the Jews
 46. Looks like a Holocost to me
 47. Israel’s abuse of the Ethiopian Jews is a vital piece of the puzzle of Talmudism
 48. Israel’s New Cultural War of Aggression
 49. How Information Is Controlled by Washington, Israel, and Trolls, Leading to Our Destruction
 50. Jews Are Still the Biggest Target of Religious Hate Crimes
 51. A New Kind of ‘Safety’ School: Coping With Campus Anti-Semitism
 52. What is the Federal Government Doing to Oppose Anti-Semitic Hate Crime?
 53. SPLC Grudgingly Admits Many Recent Hate Incidents Targeted Jews
 54. Politicians React to Vile and Vulgar Palestinian Hatred
 55. Who Is Behind Anti-Semitic Attacks in the U.S.?
 56. Denying Islamophobia is Islamophobia

+++

12 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, History, Political affairs, Religious affairs