Tag Archives: Pakistan

De ellendigste tendens van 2020

December 2019 bracht een eerste tijding van een soort virus dat in een marktplaats zou opgetreden zijn. Volgens China dat dit nieuws liefst niet kenbaar had gemaakt was dat vreemde nog ongekende virus dat in december 2019 in de stad Wuhan was uitgebroken, het coronavirus, van mens op mens overdraagbaar. De dokter die voor dat nieuwe dodelijke virus had gewaarschuwd was eerder wegens zijn slechte nieuwsvoering opgesloten in de gevangenis. Maar door de snelle verspreiding van het virus dat ook na het Chinese nieuwjaar buiten China werd gebracht, kon men de feiten niet meer stil houden. In Wuhan waar  zo’n elf miljoen mensen wonen werd de hoogste besmettingsgraad waargenomen in China en moesten de mensen zelfs 76 dagen lang in een harde lockdown, waarbij mensen helemaal niet naar buiten mochten. (Dus heel wat anders dan hier, waar meerderen steen en been kloegen.)

De nieuwsuitzending doorheen het jaar brachten ons allerlei corona weetjes. Uren radio en tévé geweld gingen aan dat coronavirus verloren. Soms leek het wel of er niets anders in de wereld gebeurde. Natuurlijk mocht Donald Trump op het palmares niet ontbreken. Met zijn bagatellisering van de “Chinese ziekte” en andere absurde uitlatingen mocht hij ook wel ons televisiescherm bijna dagelijks bezoedelen. Hierbij deed hij ons wel meermaals de ‘zure’ lach op anders ernstige gezichten brengen.

Naar het jaar 2020 dichter bij haar einde kwam doken wel wat meer positieve berichten op om die onverwachte pandemie klein te krijgen. Overall in de wereld waren dokters en verplegend personeel druk in de weer geweest om mensen er bovenop te helpen. Toch kwamen over geheel de wereld heel wat mensen te overlijden. 19.581 Belgen en 11.529 Nederlanders verloren het leven, wat niets lijkt te zijn tegenover de 346 000 doden die de Verenigde Staten moest optekenen, waarvan er honderd duizenden konden vermeden worden indien de president de nodige maatregelen had getroffen. In Nederland was de bevolking in 2019 nog gegroeid met 132.000 mensen, tot 17,4 miljoen inwoners, aldus het CBS. De sterkste groei sinds 1975, maar nu leek een uitdunningsslag begonnen te zijn.

Heel wat mensen in de rijkere landen vonden dat hun vrijheden werden beperkt en dat ze het oh zo moeilijk hadden dat ze het niet meer aan konden. Wat zij zeker niet zagen of niet in hun geest op riepen was datgene wat heel wat minder in het nieuws kwam maar daarom niet minder ernstig was.

De ellendigste tendens van 2020, waarvoor ook 2021 geen vaccin belooft, is namelijk die van vluchtelingenkampen en -stromen, en harde politieke dijken en dammen.2020 bracht geen einde aan de vluchtelingencrisis waarmee Europa al enkele jaren zit mee te kampen. Ook al mocht de pers er minder over gesproken hebben mochten wij dit afgelopen jaar  een recordaantal van bijna tachtig miljoen medemen-sen op de vlucht aantreffen. Ruim de helft van hen is ontheemd in eigen land, dertig miljoen hebben een erkende vluchtelingenstatus, ruim vier miljoen zijn in afwachting van hun asielaanvraag. Veruit de grootste massa’s vluchtelingen worden – geheel conform een populair politiek devies – ‘opgevangen in de regio’. In Turkije (uit Syrië), Colombia (uit Venezuela), Pakistan (uit Afghanistan) en Uganda (uit Zuid-Sudan, Congo en Somalië). Op een strookje als Libanon wonen naar schatting 1,5 miljoen vluchtelingen naast 4,5 miljoen Libanezen – en dan gebeurt juist dáár een ramp van nucleaire omvang, waarna de regering aftrad.

Erg genoeg waren er asielzoekers die ten einde raad hun tenten in brand staken, in de hoop beter onderdak te krijgen. Dit bracht hen echter in nog grotere ellende, onder de blote hemel in nachten die alsmaar kouder en natter werden. De komst van het coronavirus maakte de toestand nog nijpender, daar de gewone bevolking rond de kampen die mensen als een mogelijkedreiging begonnen te zien en hen afhield om verder hulp te bieden. De Verenigde Naties bleef vragen om extra noodhulp ter waarde van 500 mil-joen euro voor huisvesting, voedsel en gezondheidszorg. De extra belasting aftrek die door de Belgische regering werd beloofd voor giften aan goede doelen zal hopelijk toch ook iets extra hebben mogen bijdragen. De cijfers zijn hiervan nog niet gekend. Wel is geweten dat veel donoren toch nog aarzelden, want bij vorige acties bleek dikwijls het geld en goederen niet toe te komen waar het hoorde aan te komen. Omtrent Syrië was men ook bang dat het geld en de goederen in handen zou vallen van jihadistische strijdgroeperingen. Die bleven nog lange tijd doorvechten, omdat Idlib de laatste provincie was die nog niet in handen van Assad was en nog een goed toevluchtsoord leek.

De corona-epidemie beheerste zodanig het nieuws in 2020, en zeker in april, toen het virus zich wereldwijd uitbreidde en dagelijks duizenden levens eiste. Nieuws dat anders de voorpagina’s zou hebben bepaald, werd helemaal naar de marge geduwd. Waar dat sinds 2014 een burgeroorlog heerst, die aan meer dan 112.000 mensen het leven heeft gekost, kwam nog uitzonderlijk één Vlaamse reporter ons toch nog wat schrijnend nieuws brengen.

Over Jemen, bijvoorbeeld, wordt weinig meer vernomen. In het land, in het zuidwesten van het Arabische schiereiland, woedt de strijd vooral tussen de rege-ring en de Houthi-rebellen maar voort. Door bemoeienis van Saudi-Arabië, dat de soennitische regering steunt, en Iran, dat de Houthi’s steunt, bleef het conflict daar maar meer mensen verarmen en kampen met voedsel tekort maar ook met een tekort aan medische zorgen. Na vijf jaar oorlog is de helft van alle ziekenhuizen en klinieken verwoest. Er is gebrek aan voedsel, medicijnen en kleren. Miljoenen mensen dreigen te verhongeren.

Ook al mocht het positief lijken dat ISIS of Daesh zware tegenslagen had opgelopen in het Midden Oosten, konden zij ondertussen in Afrika nieuwe uitvalsbases oprichten. Dit deden zij door samenwerking met terroristengroeperingen als Al-Shabaab en Boko Haram. Aanslagen in Nigeria, Mozambique, Congo, Kenia en Somalië, kwamen eigenlijk onvoldoende aan bod in de Westerse media. Algerije en Ethiopië kwamen iets meer in de kijker doordat zuid Europa weer een toename van vluchtelingen te verwerken kreeg uit die streken.

Volgens de cijfers van de UNHCR zijn zestig miljoen vluchtelingen langdurig op de vlucht. De kans dat vluchtelingen naar hun land van herkomst terugkeren, neemt al jaren af. In de jaren negentig keerden nog anderhalf miljoen mensen terug, de laatste tien jaar is dat gedaald tot 385.000. Meer dan zestig miljoen vluchtelingen verblijven in landen of gebieden waar voedselschaarste en ondervoeding heersen, en waar de gevolgen van klimaat- en natuurrampen zich laten gelden. Een aanzienlijk deel van de tachtig miljoen vluchtelingen is nog kind: naar schatting zijn dat er tussen de 30 en 34 miljoen.

1 Comment

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Migration not something to fear

With the terrorist attacks in Paris last weekend, the European Union was shocked again and the social media went as a roller-coaster shouting love and hate messages.

In most messages which tried to bring fear and hate against non-Caucasians and people of an other faith than Christendom we noticed that that’s a gross of given numbers was overestimated a lot. Many overestimate the amount of illegal citizens as well as the amount of refugees.

What does “fair” migration look like? Does protecting citizens’ rights depend upon limiting migrants’ freedoms? Or is migration actually one of the best weapons we have in the fight against poverty, injustice and social immobility – on both sides of our border?

Lets look at real ciphers:

Ten years ago, developing countries hosted 70% of the world’s refugees. In 2014 it could reach 86% of the amount of which those who reached Europe were just a very tiny percentage 4 à 5 %  of the total population of Europe.

The 49 least-developed countries – places like Chad, Malawi, and Yemen – provide asylum to 2.4 million exiles. By whatever measure you choose, the idea that the West is under siege from would-be refugees flies in the face of statistical evidence. In Pakistan, there are 552 refugees for every dollar per capita GDP; that number is 303 in Ethiopia, and 301 in Kenya. For the US, UK and Australia, the equivalent numbers are 5.4, 4.7 and 0.9.

In certain developed states we can see that people move around quite a lot to find work opportunities. This might not be so much in Belgium and Holland, but for France and other countries the locals often have to emigrate to an other place to be able to survive. Spanish, Greek and Portuguese we may find looking for work in Germany.

Most of us, if we move at all, do so within the borders of our own country – from Manchester to London, or from New York to California. In fact, we are at least six times more likely to migrate across a country (from one region to another) than we are to move across a border. There are at least 740 million domestic migrants. Few today would suggest we should restrict these migrations – in fact, the Universal Declaration of Human Rights explicitly prohibits such restrictions. But however obvious this may seem to us, your right to move within the borders of your own is relatively recent. The US Supreme Court, for instance, only definitely confirmed US citizens’ ‘fundamental’ right to ‘move at will from place to place’ across state lines in 1920.

English: Stamp of Moldova: 50th anniversary of...

Stamp of Moldova: 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (Photo credit: Wikipedia)

In 2013, according to the World Bank, there were 232 million people living outside the country of their birth. This is a significant number: but it isn’t overwhelming. It means that just 3% of the world’s 7 billion inhabitants are international migrants. The real puzzle about the age of global mobility is arguably not why so many people are moving across borders, but why so many are not.

Lots of people are afraid to loose their jobs when refugees come to live and work in their country. they must see that when more people are coming to live here, there shall be a need of more housing facilities, more products to be made for the growing amount of consumers, and those coming to work here shall also contribute to the social security providing enough money to pay for the older generation which shall be able to do more in their retirement.

Until 2008, Swedish labour migration was among the most restrictive system in the developed world: trade unions ‘had, and used, an informal veto on recruitment’. Today, its labour migration system is one of the most liberal. Employers – having first advertised the job to the local EU market for 10 days – can effectively recruit any worker, for any job, from anywhere. The result? Swedish workers working for firms recruiting labour migrants earn on average 10.5% more than those working in firms that don’t. The recent rise of the far-right Swedish Democrats risks pulling apart this liberal – and successful – model for labour migration

When it comes to inequality, birthplace is destiny. In 2012, researchers at the World Bank determined that no less than 50% of our lifetime income is determined solely by the country we live in — which, for 97% of us, is also the country we were born in.  It’s a citizenship lottery – and those of us lucky enough to be born in wealthy states are automatic winners.

This means international migration is one of the only ways in which individuals can redress the arbitrary inequalities of citizenship assigned at birth. And it works – a migrant who moves from a low-income to a high-income country can expect, on average, a 15-fold increase in income — and a 16-fold decrease in child mortality rates.

Emigration is not a one-way flow: Western citizens leave their home countries too.

In 2014, at least 5.6 million British citizens lived permanently abroad. And while some of them may prefer to call themselves “expatriates”, 40% of these emigrants – an estimated 2.2 million UK citizens – are EU migrants by any other name.  That balances neatly with the 2.3 million EU migrants from other states who have come to the UK.

Did those ex-pats bring problems to the countries they moved to? Did those migrating people bring more criminality in those visited countries?

The US has experienced a 45% drop in violent crime rates since 1990. During the same period, the number of unauthorised migrants climbed from 3.5 to 11 million, and the percentage of the population who were foreign born rose from 8 to 13%. Correlation, of course, is not causation.  But it is a good indication that more migration does not translate into more crime.  And in fact, researchers from the US have similarly concluded that ‘broad reductions in violent crime during recent years are partially attributable to increases in immigration’. In the UK, immigrant “enclaves” – defined as neighbourhoods where at least 30% of the residents are immigrants – have lower levels of crime and victimisation than similar socio-economic areas without a large immigrant presence.

We must be honest and we must be sincerely looking at the reality of the migration issue.

Perhaps it would be better if more people would consider how a migration could keep a certain balance and how the refugees of today perhaps can be the solution for the problems we shall have to face when the boomchildren are going to retire.

Remember also what @Shaimaakhalil by mobilitymuse twittered today

Refugees are not the cause of violence,they are the people trying to flee it. Hope EU leaders remember that as they deal with
 • With thanks for the text-material to “Migrants and Citizens” which poses the big questions we need to be asking about immigration and inequality.

+

Preceding:

What we don’t say about the refugee crisis?

Human tragedy need to be addressed at source

Real progress leaves nobody behind

++

Additional reading:

 1. Built on or Belonging to Jewish tradition #3 Of the earth or of God
 2. Welfare state and Poverty in Flanders #3 Right to Human dignity
 3. Welfare state and Poverty in Flanders #8 Work
 4. Economic crisis danger for the rise of political extremism
 5. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 6. Europe’s refugees just follow the ancient routes for the peopling of Europe in the Neolithic
 7. Is ISIS a product of American in-action or a product of direct action
 8. Islamophobic hate crimes rise in UK following terror attacks
 9. Paris attacks darkning the world
 10. Trump brand of migrant demonization #1
 11. Trump brand of migrant demonization #2
 12. Europe and much-vaunted bastions of multiculturalism becoming No God Zones
 13. Wrong ideas about religious terrorism
 14. State and attitude of certain people to blame for radicalisation
 15. The world Having to face a collective failure
 16. Can We Pay The Price To Free Humanity?
 17. Bringing into safety from Iraq and Iran

+++

Further reading

 1. Welcoming the Refugee – Choosing to Walk Away from Fear
 2. Feelings on Refugees, Post-Paris Attacks
 3. The other side
 4. So many women stand waiting behind fences…
 5. The Migration of the Irish to Newport in the 1800’s.
 6. America, the Not So Promised Land – The New York Times
 7. Walter Noteboom’s Emigration Record from the Netherlands
 8. San Marino and Paris
 9. Beach Bound
 10. Poll: Third of Jewish Israelis favor urging Arab Israeli emigration
 11. The Feld family – part two
 12. Dithane and Doodlebugs
 13. Jews Leave Europe as Arab-Muslims arrive
 14. Armenia’s independence generation
 15. Leaving on a jet plane, don’t know when I’ll be back again!
 16. Moving Home, Moving On
 17. Looking for emigrants from the Rhineland?
 18. I Need to share…
 19. Hello from the other side…

+++

 

10 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Economical affairs, Headlines - News