Tag Archives: 2019

Regelmatig keek men uit naar een einde van de coronacrisis

Wie had er ooit gedacht dat de gehele wereld zo in de ban zou genomen worden door een virus?

In 2019 verspreide het virus zo ongelofelijk snel dat geen enkel land er in sloeg om het kwalijk beestje buiten haar grenzen te houden.

Sem Jansen van ITHINK keek naar de kaart die in het artikel van dagblad Trouw was gepubliceerd, en zag dat de vaccinatie volgens hem tijdig was begonnen in alle Europese landen, met uitzondering van Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Albanië, Noord-Macedonië, Albanië, Oekraïne en Nederland. Terecht stelde hij de vraag:

Waarom staat ons land met een sterke economie en een ontwikkeld gezondheidszorgsysteem tussen deze arme landen? Waarom werden de prioriteiten in de Europese Unie op deze manier bepaald en waarom werd ons kleine land pas aan het einde meegenomen? Zou Nederland als rijk land met een goed functionerende gezondheidszorg niet voorop moeten lopen? {Waarom is het coronabeleid in Nederland een mislukking?}

Maar het lag niet aan de Europese Unie, maar wel aan het Nederlands beleid en de eigenzinnigheid plus egoïstische houding van een heel groep Nederlanders die vonden dat een vaccinatie, mondmaskers en sociale afstand een inbreuk op hun vrijheid zou zijn.

Toen het bovenstaande artikel werd geschreven viel het al op dat de weerstand tegen vaccinaties  goed zichtbaar was, in dat veertig procent van de Nederlandse bevolking zich volgens diverse enquêtes niet tegen COVID-19 wil laten vaccineren. De anti-vaccinatie lui brachten allerlei valse berichten in de wereld en beweerden dat er al gevallen bekend waren waarbij mensen zogezegd stierven nadat het vaccin van Pfizer werd ingespoten. Hierbij keken zij niet naar de achterliggende gronden waarom die personen wel zouden zijn overleden, ook indien er geen corona vaccin zou gegeven zijn.

Uiterst rechts in Nederland deed er alles aan om de anti-vacers voor hen te winnen om zo ook een scheiding van Nederland uit de Europese Unie te verkrijgen. Geert Wilders verzocht nogmaals voor een Nexit. Hij sloeg er in veel Nederlanders te doen geloven:

Als ons land onafhankelijk kan worden van de Europese Unie, of in ieder geval een beleid in deze richting kan voeren na de verkiezingen in maart, zal er hoogstwaarschijnlijk veel ten goede in ons leven veranderen. {Waarom is het coronabeleid in Nederland een mislukking?}

Anderen hoopten al in mei klaar te zijn met de hele zaak en vrijheid te zien voor iedereen, als de vaccinatie goed en wel op gang zouden komen.

Want in mei gaat natuurlijk alles weer open. De maand van de bevrijding. Toch meneer de president? Want zeg nou zelf, u bent er toch ook klaar mee? {Wanneer vechten zinloos lijkt.}

De Belgische regering deed de mensen graag geloven dat in Vlaanderen alles naar wens verliep, al hoewel dat het erbarmelijk traag verliep en bepaalde groeperingen er in slaagden massa’s mensen op de been te krijgen om te protesteren tegen de corona maatregelen en vaccinaties. Bij die bijeenkomsten vernietigden zij ook de mooie natuur rond Ter Kameren. Zij die opriepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid konden hun slag gedeeltelijk slaan en verkregen aanwinst naargelang de covid periode langer begon te duren. In plaats dat mensen zouden inzien dat hoe vlugger iedereen gevaccineerd zou zijn, hoe vlugger dat wij terug meer vrijheden zouden hebben.

Opvallend in Nederland is dat heel wat conservatieve christenen zich verzetten tegen vaccinatieschema’s omdat zij vinden dat alles moet verlopen zoals God het wil. Erg genoeg zijn er dan ook heel wat Nederlandse kerken die hun deuren langer open hebben gehouden voor hun gemeenschap dan echt gezond was. Hans Maat zag er geen graten in om kerkgemeenschappen verder samen te laten komen. Volgens hem waren de Nederlandse burgers wel braaf genoeg en vond hij dat ze de maatregelen heel zorgvuldig navolgden. Vanuit België hadden wij echter niet de indruk. Ook riep hij de mensen op om te

” blijven proberen om de maximale ruimte te benutten die ons gegeven is om kerk te kunnen zijn.”

Nederland was een van de drie Europese landen waar sommigen dachten verder immuniteit op te bouwen door alles zijn gang te laten gaan. Ook in België konden wij momenten vinden waarbij bepaalde mensen op straat kwamen in de avond om te applaudisseren voor de zorgverstrekkers, terwijl ze de rest van de dag zich niets aantrokken van de coronamaatregelen en er zelfs tegen in gingen.

Velen zagen niet in welk een leed er werd bezorgd aan mensen met auto-immuunziekten en aan diegenen die normaal operaties moesten ondergaan die nu moesten worden uitgesteld omdat er geen plaats in de intensieve zorgen was omdat coronapatiënten die innamen en zorg opeisten.

Zulk een spuitje, waarvan weinig te voelen is, zou zo veel mensen uit het ziekenhuis kunnen houden en dan zouden er meer kunnen schrijven of zeggen:

Voor mensen die zich op het snijpunt bevinden van hypochondrie, berusting en het ontbreken van een medisch dossier, is zo’n vaccinatie een buitenkans. Dan loop je daar naar buiten, meteen het zonnetje los op je bolletje, in een boom zingt een kwikstaartje ‘korte broek! korte broek!’, om je heen louter glimlachende lieden, en het enige wat bij jou opkomt, is: voel ik iets? Je stapt in je auto en rijdt naar huis, raampje naar beneden, de radio neuriet, en het enige wat bij jou opkomt, is: voel ik iets? En zo gaat dat maar door. Je werkt en rommelt, en kookt en eet, en wast en plast, en ruimt op en gaat — eindelijk — onderuit op de bank, en het enige wat bij jou opkomt, is: voel ik iets?

Niks.

Je maakt je danig zorgen. Je voelt niks — er zal toch niks zijn, zeker? Want zo gaat het immers meestal: je voelt niks, en bàm!, je bent dood. Of erger.

En dan, na urenlange kwellingen, komt eindelijk de verlossing: een piepklein pijntje in je schouder. Dankbaar zijg je neder. Gelukkig heb je geen kunstschouders. {Schouders}

Verder zijn er mensen die vinden dat er een voortdurende ontkenning is door de WHO, volksgezondheidsinstanties en regeringen van wetenschappelijk gefundeerd bewijs over hoe de nu al rampzalige wereldwijde en individuele gevolgen van deze pandemie kunnen worden beperkt. Terwijl een aantal artsen nu hun uiterste best doet om de zeer succesvolle vroegtijdige behandeling met multidrugs breed toegankelijk te maken, denken zij hun steentje bij te dragen aan het analyseren van de epidemiologische en gezondheidsgevolgen van de lopende massale vaccinatiecampagnes en willen zij – in zogenaamde transparantie – hun inzichten met het bredere publiek delen. Volgens hen weten al te goed weten verschillende wetenschappers die de evolutiebiologie en de genetische/ moleculaire epidemiologie van deze pandemie bestuderen, dat deze pandemie nog helemaal niet voorbij is en dat het wereldwijde gezondheidsrisico dat varianten met zich meebrengen zeer aanzienlijk is. Zij stellen dan ook de vraag

Waarom zwijgen zij dan? {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Zij vinden dat:

Het uitvoeren van een massaal vaccinatie-experiment op wereldschaal zonder inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan virale ontsnapping aan door vaccinatie gemedieerde selectiedruk is niet alleen een kolossale wetenschappelijke blunder, maar in de eerste plaats volstrekt onverantwoord vanuit het oogpunt van individuele en volksgezondheidsethiek. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

 

Wij moeten inzien dat

Als massavaccinatie de gevaccineerde bevolking in staat stelt S-gerichte immuunselectiedruk uit te oefenen, moet de waarschijnlijkheid dat de huidige Covid-19-vaccins de pandemie onder controle kunnen houden, ernstig in twijfel worden getrokken, aangezien reeds is aangetoond dat de adaptieve evolutie van Sars-CoV-2-varianten samenvalt met epidemische opflakkeringen in verschillende delen van de wereld. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Zij die boven de 65 zijn in België krijgen een van dezer dagen een uitnodiging voor hun 3de spuitje. Benieuwd te zien hoe Nederlanders en Fransen op zulk een uitnodiging zullen kijken.

Aangezien bekend is dat sommige bronnen van selectieve druk op populatieniveau vatbaar zijn voor menselijke interventie, is er dringend behoefte aan systematische genoomsequencing van circulerende varianten bij gevaccineerden, aangezien dit ons ondubbelzinnig bewijs zou opleveren over de vraag of massale vaccinatiecampagnes een populatie in staat stellen immuungemedieerde selectieve druk uit te oefenen op kritieke functionele kenmerken van Sars-CoV-2, zoals virulentie, overdraagbaarheid en nAb-resistentie. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Sommigen vinden ook dat

Resistentie tegen Covid-19-vaccins zal de infectiedruk alleen maar verhogen en daardoor de kans vergroten dat niet-gevaccineerde personen de ziekte van Covid-19 oplopen. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Men mag dan niet vergeten dat indien heel de bevolking zou gevaccineerd zijn er een duidelijke barrière is voor de ziekte om zich verder te verspreiden en als er dan nog varianten zouden optreden dat deze dan misschien zullen moeten erkend worden als aanverwanten van andere jaarlijkse virussen.

Ondertussen moet men vaststellen dat het alsmaar duidelijker wordt dat er zo langzamerhand een tweedeling in de samenleving is naar aanleiding van het vaccinatie-debat dat op z’n minst zorgwekkend te noemen is. In Nederland en in de omringende Europese landen.

Zo merken wij dat er personen zijn die zich verzetten tegen het indirect verplichten en de sociale dwang en drang die er momenteel wordt uitgeoefend op ongevaccineerden. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}
Een rebellerende Nederlandse blogger schrijft:

Politici en IC-hoofden die beweren dat besmettingen met tienduizenden zullen oplopen als die minderheid niet geprikt wordt en beperkende maatregelen worden opgeheven. De honderden nieuwe ziekenhuisopnames waartoe dat zal leiden. De nieuwe varianten die er zullen komen. De vrijheidsbeperkende maatregelen die zullen moeten voortduren. Het beschuldigende vingertje zwaaiend naar de ongevaccineerde minderheid. Iedere dag kun je in de mainstream en social media lezen over de zelfzuchtigheid en het egoïsme van deze groep mensen. Onbeschaamde shaming and blaming. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Die blogger wijst er op dat men het maar al te gemakkelijk neemt.

Zo makkelijk gaat dat dus: uitsluiting. Als ik iets mag noemen wat deze pandemie pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, is dat we wel heel gemakkelijk in staat zijn tot uitsluiting van de ander. Het gemak waarbij we het recht van de ander aan de kant schuiven, voorspelt weinig goeds. Het begon allemaal hoopvol: “We doen het samen.” Dit gevoel van verbondenheid heeft niet erg lang mogen duren. Nee, liever scheren we alle niet-gevaccineerden over één kam, labelen we ze als wappies, anti-vaxxers, complotdenkers, spiris, extreem rechts aanhangers, niet bijster intelligente mensen en laag opgeleiden. Kortom: we kijken neer op de ongevaccineerde minderheid en praten neerbuigend over ze. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Terwijl Ondertussen hebben Israel en Frankrijk het middel gevonden om meer druk op de bevolking te leggen om zich te laten vaccineren. Het Covid pasje of Covid Safe Ticket moet daar soelaas brengen en meer menden doen rennen naar het vaccinatiecentrum. Bij meerderen roept zulk een paje wel frustratie op.

Honderdduizenden Fransen zijn de afgelopen weken de barricaden opgegaan om tegen de pass sanitaire te protesteren, zonder resultaat. De Franse overheid heeft het coronabewijs binnen no time tot beleid gemaakt, in navolging van Israël, waar al wat langer een ‘groen paspoort’ bestaat, het document dat je als gevaccineerde toegang verleent tot het openbare leven. Hiermee is het coronapaspoort een middel geworden om drang uit te oefenen op ongevaccineerden. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Men kan ter discussie voeren hoe ver men mag gaan om iets op te dringen aan een ander.

Het overgaan tot vaccinatie is een afweging die ieder mens voor zichzelf in vrijheid dient te maken. Drang, ook indirect, hoort hier niet thuis. Het is ongrondwettelijk. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Wat  er verder zal gebeuren en welke beslissing de politici zullen durven nemen zal een beeld kunnen geven van hoe moedig die politiekers willen zijn en hoe een bevolking er tegenover zal staan om een algemene bescherming al of niet toe te laten.

+

Voorgaande

Al of niet corona-vaccinatie verplichten

++

Aanvullend

 1. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 2. Sterker uit de coronacrisis komen
 3. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 4. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 5. Vdeodagboek van Vlaamse Artsen zonder Grenzen verpleegster Line
 6. Corona – steden – groen & omgang met onszelf en de natuur
 7. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 8. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 9. Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording
 10. “Laat Ons Aanbidden” evenment in Kampen in coronatijd
 11. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking
 12. Kerkgebeuren voor 2020
 13. Zijn we door een rottig virus onverhoeds in het paradijs beland?
 14. Over gaan tot een juiste focus
 15. Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie
 16. Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering
 17. Rituelen en en tradities belangrijker dan intiem geloofsgevoelen
 18. Religiestress en corona maatregelen
 19. Coronacrisis en Hand van God
 20. Nederland vraagt bijstand uit het buitenland
 21. Corona tijd, slechte, goede en betere tijden
 22. Moeten kerken zich beperken tot online diensten?
 23. Hans Maat roept onwijs mensen op om samen te komen
 24. Kaap van 100 000 Covid-doden in Verenigd Koninkrijk overschreden
 25. De mensen achter de coronaprotesten
 26. Crimineel ontoelaatbaar geweld door Nederlandse jongeren

+++

Gerelateerd

 1. Aangepaste Coronamaatregelen en vakantietijd
 2. Hokjes en Labels: de Intolerantiepandemie
 3. Le monde reviendra à la normale car Covid-19 prendra fin dans un an, déclare le chef de Pfizer
 4. Terça-feira: 1,7 mil novos casos
 5. Bélgica estrena un certificado llamado “Covid Safe Ticket” para acceder a grandes eventos
 6. NHS COVID pass fraud and other scam warnings
 7. A third of unvaccinated workers would rather get jabs than lose their jobs
 8. The Covid Vaccination Struggle and “Market Forces”
 9. Who Has to Die? The Question of the Right to Live with Covid-19
 10. Researchers Explain How Nanomaterial Aids Antibody Response, Study It as Antibody Factory
 11. We Made It To Denmark, Finally!

1 Comment

Filed under Educatieve aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Vragen van lezers

De ellendigste tendens van 2020

December 2019 bracht een eerste tijding van een soort virus dat in een marktplaats zou opgetreden zijn. Volgens China dat dit nieuws liefst niet kenbaar had gemaakt was dat vreemde nog ongekende virus dat in december 2019 in de stad Wuhan was uitgebroken, het coronavirus, van mens op mens overdraagbaar. De dokter die voor dat nieuwe dodelijke virus had gewaarschuwd was eerder wegens zijn slechte nieuwsvoering opgesloten in de gevangenis. Maar door de snelle verspreiding van het virus dat ook na het Chinese nieuwjaar buiten China werd gebracht, kon men de feiten niet meer stil houden. In Wuhan waar  zo’n elf miljoen mensen wonen werd de hoogste besmettingsgraad waargenomen in China en moesten de mensen zelfs 76 dagen lang in een harde lockdown, waarbij mensen helemaal niet naar buiten mochten. (Dus heel wat anders dan hier, waar meerderen steen en been kloegen.)

De nieuwsuitzending doorheen het jaar brachten ons allerlei corona weetjes. Uren radio en tévé geweld gingen aan dat coronavirus verloren. Soms leek het wel of er niets anders in de wereld gebeurde. Natuurlijk mocht Donald Trump op het palmares niet ontbreken. Met zijn bagatellisering van de “Chinese ziekte” en andere absurde uitlatingen mocht hij ook wel ons televisiescherm bijna dagelijks bezoedelen. Hierbij deed hij ons wel meermaals de ‘zure’ lach op anders ernstige gezichten brengen.

Naar het jaar 2020 dichter bij haar einde kwam doken wel wat meer positieve berichten op om die onverwachte pandemie klein te krijgen. Overall in de wereld waren dokters en verplegend personeel druk in de weer geweest om mensen er bovenop te helpen. Toch kwamen over geheel de wereld heel wat mensen te overlijden. 19.581 Belgen en 11.529 Nederlanders verloren het leven, wat niets lijkt te zijn tegenover de 346 000 doden die de Verenigde Staten moest optekenen, waarvan er honderd duizenden konden vermeden worden indien de president de nodige maatregelen had getroffen. In Nederland was de bevolking in 2019 nog gegroeid met 132.000 mensen, tot 17,4 miljoen inwoners, aldus het CBS. De sterkste groei sinds 1975, maar nu leek een uitdunningsslag begonnen te zijn.

Heel wat mensen in de rijkere landen vonden dat hun vrijheden werden beperkt en dat ze het oh zo moeilijk hadden dat ze het niet meer aan konden. Wat zij zeker niet zagen of niet in hun geest op riepen was datgene wat heel wat minder in het nieuws kwam maar daarom niet minder ernstig was.

De ellendigste tendens van 2020, waarvoor ook 2021 geen vaccin belooft, is namelijk die van vluchtelingenkampen en -stromen, en harde politieke dijken en dammen.2020 bracht geen einde aan de vluchtelingencrisis waarmee Europa al enkele jaren zit mee te kampen. Ook al mocht de pers er minder over gesproken hebben mochten wij dit afgelopen jaar  een recordaantal van bijna tachtig miljoen medemen-sen op de vlucht aantreffen. Ruim de helft van hen is ontheemd in eigen land, dertig miljoen hebben een erkende vluchtelingenstatus, ruim vier miljoen zijn in afwachting van hun asielaanvraag. Veruit de grootste massa’s vluchtelingen worden – geheel conform een populair politiek devies – ‘opgevangen in de regio’. In Turkije (uit Syrië), Colombia (uit Venezuela), Pakistan (uit Afghanistan) en Uganda (uit Zuid-Sudan, Congo en Somalië). Op een strookje als Libanon wonen naar schatting 1,5 miljoen vluchtelingen naast 4,5 miljoen Libanezen – en dan gebeurt juist dáár een ramp van nucleaire omvang, waarna de regering aftrad.

Erg genoeg waren er asielzoekers die ten einde raad hun tenten in brand staken, in de hoop beter onderdak te krijgen. Dit bracht hen echter in nog grotere ellende, onder de blote hemel in nachten die alsmaar kouder en natter werden. De komst van het coronavirus maakte de toestand nog nijpender, daar de gewone bevolking rond de kampen die mensen als een mogelijkedreiging begonnen te zien en hen afhield om verder hulp te bieden. De Verenigde Naties bleef vragen om extra noodhulp ter waarde van 500 mil-joen euro voor huisvesting, voedsel en gezondheidszorg. De extra belasting aftrek die door de Belgische regering werd beloofd voor giften aan goede doelen zal hopelijk toch ook iets extra hebben mogen bijdragen. De cijfers zijn hiervan nog niet gekend. Wel is geweten dat veel donoren toch nog aarzelden, want bij vorige acties bleek dikwijls het geld en goederen niet toe te komen waar het hoorde aan te komen. Omtrent Syrië was men ook bang dat het geld en de goederen in handen zou vallen van jihadistische strijdgroeperingen. Die bleven nog lange tijd doorvechten, omdat Idlib de laatste provincie was die nog niet in handen van Assad was en nog een goed toevluchtsoord leek.

De corona-epidemie beheerste zodanig het nieuws in 2020, en zeker in april, toen het virus zich wereldwijd uitbreidde en dagelijks duizenden levens eiste. Nieuws dat anders de voorpagina’s zou hebben bepaald, werd helemaal naar de marge geduwd. Waar dat sinds 2014 een burgeroorlog heerst, die aan meer dan 112.000 mensen het leven heeft gekost, kwam nog uitzonderlijk één Vlaamse reporter ons toch nog wat schrijnend nieuws brengen.

Over Jemen, bijvoorbeeld, wordt weinig meer vernomen. In het land, in het zuidwesten van het Arabische schiereiland, woedt de strijd vooral tussen de rege-ring en de Houthi-rebellen maar voort. Door bemoeienis van Saudi-Arabië, dat de soennitische regering steunt, en Iran, dat de Houthi’s steunt, bleef het conflict daar maar meer mensen verarmen en kampen met voedsel tekort maar ook met een tekort aan medische zorgen. Na vijf jaar oorlog is de helft van alle ziekenhuizen en klinieken verwoest. Er is gebrek aan voedsel, medicijnen en kleren. Miljoenen mensen dreigen te verhongeren.

Ook al mocht het positief lijken dat ISIS of Daesh zware tegenslagen had opgelopen in het Midden Oosten, konden zij ondertussen in Afrika nieuwe uitvalsbases oprichten. Dit deden zij door samenwerking met terroristengroeperingen als Al-Shabaab en Boko Haram. Aanslagen in Nigeria, Mozambique, Congo, Kenia en Somalië, kwamen eigenlijk onvoldoende aan bod in de Westerse media. Algerije en Ethiopië kwamen iets meer in de kijker doordat zuid Europa weer een toename van vluchtelingen te verwerken kreeg uit die streken.

Volgens de cijfers van de UNHCR zijn zestig miljoen vluchtelingen langdurig op de vlucht. De kans dat vluchtelingen naar hun land van herkomst terugkeren, neemt al jaren af. In de jaren negentig keerden nog anderhalf miljoen mensen terug, de laatste tien jaar is dat gedaald tot 385.000. Meer dan zestig miljoen vluchtelingen verblijven in landen of gebieden waar voedselschaarste en ondervoeding heersen, en waar de gevolgen van klimaat- en natuurrampen zich laten gelden. Een aanzienlijk deel van de tachtig miljoen vluchtelingen is nog kind: naar schatting zijn dat er tussen de 30 en 34 miljoen.

3 Comments

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Analysis: Will religious freedom flourish in post-treaty Middle East?

Could peace between the Jewish State and a Sunni Arab powerhouse portend increasing religious freedom across the Middle East?

By Lela Gilbert, World Israel News

On August 13, World Israel News reported that the United Arab Emirates and Israel have agreed to establish full diplomatic ties as part of a deal to halt Israel’s extension of sovereignty over Judea and Samaria. The announcement makes the UAE the first Gulf Arab state to do so and only the third Arab nation to have active diplomatic ties to Israel.”

The announcement was made by President Donald Trump.

“Now that the ice has been broken I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates.”

So President Trump, who negotiated the agreement, predicted.

There was, of course, debate in Israel and beyond about whether the agreement had cast aside annexation of biblical Judea and Samaria for the sake of an elusive peace gesture. At the same time, there was celebration among young Israelis, embracing new hopes for harmony with the Arab world.

Despite the UAE flag emblazoned in lights across Tel Aviv’s city hall, heated discussions on the subject continue between American and Israeli, religious and secular, conservative and liberal Jews and their supporters.

‘Sarsour has no role in the campaign whatsoever,’

Biden spokesman says after DNC address

Meanwhile, conversations about the religious implications of the agreement have extended well beyond Jerusalem and Abu Dhabi. Could peace between the Jewish State and a Sunni Arab powerhouse portend increasing religious freedom across the Middle East?

Pope Francis

Pope Francis is welcomed by Abu Dhabi’s Crown Prince , Feb. 4, 2019. (AP/Kamran Jebreili)

For several years, the United Arab Emirates has been painting a self-portrait not only of a super-wealthy Arab state, but also as a haven of religious freedom. And since Pope Francis’ dramatic visit there in February 2019, much has been said to affirm that these efforts amount to more than a photo-op.

Deutche Welle (DW) described the Pope’s visit as an historic milestone, reporting

 “More than 130,000 worshipers flocked to the Zayed Sports City Stadium in the UAE capital, Abu Dhabi, on Tuesday to celebrate a Mass with Pope Francis… He is the first leader of the Catholic Church ever to set foot on the Arabian Peninsula, the birthplace of Islam.”

If peace between Jews, Muslims and Christians is possible in one small Arab country, why couldn’t it extend further? Reflecting on this possibility, prayerful optimists have lifted their eyes heavenward while world-weary cynics continue to shake their heads.

On the optimistic side, DW explained that at the start of his papal visit, Pope Francis met with Crown Prince Mohamed bin Zayed Al Nahyan and other UAE leaders at the presidential palace.

“He also signed a document promoting ‘human fraternity’ with Sheikh Ahmed el-Tayeb, the grand imam of Egypt’s Al-Azhar, the seat of Sunni Muslim learning. During an address to a gathering of interfaith leaders, he called for an end to wars in the Middle East, including in Yemen and Syria. All religious leaders had a ‘duty to reject every nuance of approval from the word war,’ he said.”

But, as less-than-upbeat observers will quickly note, religious freedom in the Middle East often ends where radical Islam begins, whether that dangerous version of ideology is rooted in Shiite or Sunni tradition. In fact, in its 2020 Country Report, the U.S. Commission on Religious Freedom (USCIRF) declared that Egypt, Iraq and Turkey were included on its “Special Watch List,” while Iran and Saudi Arabia continue to be “Countries of Particular Concern” (CPC).

Both had either permitted or committed egregious violations of religious freedom. Indeed, the violent nature of conflicts in the Middle East, including genocides of Christians, Yazidis and other minorities, tend to discourage even the most enthusiastic proponents of dialogue and reconciliation.

Still, efforts for peace – whether motivated by economic promise or intended to create a bulwark against Iranian and Turkish aggression – should not be disregarded. It is a region where churches are sometimes bombed or torched and surviving synagogues are broken relics of happier days — before the wholesale expulsion of entire Jewish communities.

Nonetheless, the UAE has begun a unique project intended to transform the marred image of Muslim, Jewish and Christian relations: a Multi-Faith Complex – including the first official synagogue in the country’s history.

“A church, mosque and synagogue will share a collective space for the first time, serving as a community for inter-religious dialogue and exchange, and nurturing the values of peaceful co-existence and acceptance among different beliefs, nationalities and cultures,” the committee overseeing construction of the complex said in a statement.

For years, Israel and the United Arab Emirates have been holding clandestine meetings. Now their newly revealed projects include both economic and defense opportunities to which both have contributed expertise and funding. Today, the inclusion of other Arab states in such endeavors is already under discussion, including Bahrain, Saudi Arabia and Sudan and more.

Sanguine regional conversations about peace and prosperity should never be silenced. Prayerful candles should always be lit by people of faith. Nevertheless, wary eyes keep their watch as Turkey’s President Tayyip Erdogan and Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei rage and rant about the Israeli-Emirati agreement’s betrayal of Islamic empire-building.

And while Abu-Dhabi’s construction of the Multi-Faith Complex prepares for its 2022 opening, deadly gunfire shatters quiet nights in Iraq, Syria and Lebanon, while rockets and explosive balloons continue to darken the sunlit skies above Israel.

++

Related articles

 1. Yazidi, they who were created
 2. Yazidi children ‘left alone’ to deal with ISIL captivity trauma
 3. Six years on, Yazidis in Iraq demand justice for ISIL persecution
 4. Yazidi elderly exterminated, women & young girls gang-raped & young men captured & indoctrinated & who cares? …
 5. Children of the Camps
 6. JIAS Helps Yazidi Kids Rebuild Lives Through Education
 7. ISIL will find no safe haven
 8. 2014 Human Rights
 9. 2014 Religion
 10. 2016 review Human rights
 11. Palestinian Family in Cave Home Faces ‘Israeli’ Eviction
 12. The Israel-UAE deal won’t bring stability or peace while further sidelining the Palestinians
 13. Palestinians express anger at UAE following US-brokered accord with Israel
 14. For Palestinians, Israel-U. A.E. Deal Swaps One Nightmare for Another
 15. The UAE makes peace with Israel’s war on the Palestinians | Israeli–Palestinian conflict
 16. Iran, Turkey lash out at UAE over agreement with Israel
 17. Deal between Israel, UAE thwarts resolution for Middle East conflict, Palestinians say
 18. Palestinians say UAE deal hinders quest for Mideast peace
 19. a Surprise at sunriseIsrael has agreed to suspend West Bank annexation plans in exchange for the normalization of ties with the United Arab Emirates, according to a joint statement from Israel, the UAE and the US released by US President Donald Trump. UAE Crown Prince Mohammed Bin Zayad confirms in a tweet that Israel has agreed to suspend annexation plans, but says that the countries have only agreed to work toward the normalization of relations. The UAE and Israel also agreed to cooperation and setting a roadmap towards establishing a bilateral relationship.
 20. 8/14/20 AP: Palestinians say UAE deal hinders quest for Mideast peace
 21. Palestinians slam ‘traitor’ UAE for normalising ties with Israel
 22. How the Israel-UAE deal puts the bogus peace industry back in business
 23. Stand Down Jews – worldwide
 24. Indonesia’s Muslim clerics decry Israel-UAE deal – Indonesia’s top Muslim clerics on Wednesday denounced the recent normalization deal between the United Arab Emirates (UAE) and Israel. Muhyiddin Junaidi, deputy chairman of the Indonesian Ulema Council, said UAE’s move was a betrayal of the Palestinian cause.
 25. The Dilemma of the Left – There is a contradiction on the left that should make some of them re-examine their positions. The peace camp is predominantly leftist (as if conservatives don’t want peace), and the left is predominantly pro-Palestinian. So that makes the peace camp predominantly pro-Palestinian.
 26. Israeli warplanes strike Gaza – Relentlessly bomb Gaza a week after the UAE deal
 27. Kushner says UAE-Israel deal a ‘historic win,’ Palestinian leadership at ‘all time low’
 28. What Normalizing Relations Could Mean for the Middle East
 29. Palestinians in Gaza rally against Israel-UAE deal
 30. Israeli settler leader feels “defrauded” by Netanyahu
 31. The UAE-Israel Agreement: Winners and Losers
 32. Palestine Palestinians protesters in the Gaza Strip rallied against the United States-brokered deal to normalise ties between Israel and the United Arab Emirates.
 33. Palestinians call for boycott of UAE in protest of normalization with Israel
 34. UAE connects first nuclear plant to national grid
 35. Donald Trump expects Saudi Arabia to join UAE-Israel deal

3 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Political affairs, World affairs

Signs of the times – As the Day approaches

“And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people:
and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time” (Daniel 12:1).

The snippets below reflect upon signs of the times to inform and give warning of the trials and dangers to believers in this “time of trouble.”
Let us be aware of the growing threat to our faithful “endurance to the end,” that we might prepare ourselves to act and respond wisely when tempted or confronted.

Americans Have Little Confidence in Religion, Congress, and the News Media:

Gallup first conducted their “Confidence in Institutions” poll in 1973. Americans have very little confidence in organized religion, Congress or news from the TV, Internet, or newspapers, according to the latest Confidence in Institutions poll. Only 38% of Americans said that they had a “great deal” or “quite a lot” of confidence in the church or organized religion. Conservatives and Republicans showed more confidence with 52% and 48% confidence respectively. Liberals and Democrats showed less confidence with 31% of Democrats and 21% of liberals expressing confidence. From 1973 to 1985, American confidence in organized religion was higher than confidence in any other institution at above 60%. A sharp fall in confidence in organized religion (down to 45%) was recorded in 2002 when an expose was published by the Boston Globe revealing that Catholic Church leaders had been aware of serial sex abuse by priests and didn’t take strong action.

Confidence in Congress has consistently been relatively low and this year that trend continued with only 11% of Americans expressing a “great deal” or “quite a lot” of confidence in Congress. Confidence in newspapers also ranked low in 2019, with only 23% of Americans expressing a “great deal” or “quite a lot” of confidence in print media. Only 20% expressed confidence in TV news, and only 16% expressed confidence in Internet news.
The criminal justice system and big business also have low-confidence ratings, with only 24% of respondents expressing confidence in the criminal justice system and 23% of respondents expressing confidence in big business. Americans expressed the strongest level of confidence in the military (73%), small business (68%) and police (53%), continuing a trend of majority levels of confidence in those three institutions for the past two decades.

Jerusalem Post, July 14, 2019 Comment:

This loss of confidence is but another confirmation that we are living in the time of the end. As Jesus prophesied,

“And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars [governmental authority; ecclesiastical authority; princes / governors] and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves [the people and nations in rebellion] roaring (Luke 21:25).

Giant Statue of Molech Now Sits at the Entrance to the Colosseum in Rome –

A gigantic statue of a pagan Canaanite deity known as “Molech” has been erected at the entrance to the Colosseum. In ancient times, those that served Molech would sacrifice their children to him. Now a massive statue of this pagan idol is the centerpiece of a new “archaeological exhibition” at the Roman Colosseum (the same Colosseum where countless numbers of Christians were martyred for their faith). What makes this even more shocking is that the Colosseum is controlled by the Vatican. The large-scale exhibition, titled Carthago: The immortal myth, runs until March 29, 2020.

The statue of Moloch was erected nine days prior to the opening of the Amazon Synod, which was plagued with controversy from the beginning after a ceremony in the Vatican Gardens involving the pagan goddess “Pachamama” was held in the presence of Pope Francis and top-ranking prelates.

Image
People bow to Pachamama during pagan rite in Vatican Gardens prior to opening of Amazon Synod, Oct. 4, 2019.

In the ceremony, participants prostrated themselves before wooden statuettes of the fertility goddess indigenous to South America. The statuettes were kept as part of an exhibit in the Church of Santa Maria in Traspontina until they were thrown into the Tiber by Austrian Catholic Alexander Tschugguel on Oct. 21. Afterward, one copy of the mass-produced figures was kept in the church.

The pagan god Moloch next to an exhibition board in the Colosseum, Rome, September 27, 2019, placed in that prime spot so that everyone that entered into the Colosseum had to pass it. The image of Moloch is modeled on a representation of the child-devouring demon found in the 1914 Italian silent film Cabiria. In the film the idol of Moloch, set up in a Punic temple, has a giant bronze furnace in his chest, into which hundreds of children are thrown. Cabiria, the heroine of the film, is threatened with this fiery fate.

Some Catholics are distressed that the pagan god Moloch has been erected at the entrance to the Colosseum, which is one of many amphitheatres where Christians were tortured and executed for the entertainment of the pagan crowds.

“It was like they put Moloch there to mock the sacred place where the holy martyrs spilled their blood for the True Faith!”

The following comment from Breaking Israel News(11-7-2019) reads,

“There is no way that such a thing could be done without permission from the highest levels of the Vatican. The Colosseum of Rome is owned by the Vatican, specifically the Diocese of Rome, also called the Holy See. If anyone wants to do anything there, they must get permission from the office of the Diocese of Rome. This exhibition, called ‘Cathargo: the immortal myth’ could not be held there unless permission was granted at high levels.”

In Jeremiah 32:35 we are told that the people of Israel began worshipping Molech as they fell away from the Lord, And they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire unto Molech;

which I commanded them not, neither came it into my mind, that they should do this abomination, to cause Judah to sin.

In Leviticus 18:21, the people of Israel are specifically warned against sacrificing their children to this idol,

And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the Lord

Over the past few years, there seems to have been a concerted effort to put up symbols from ancient pagan religions in key locations all over the globe. This includes erecting the “arch of Baal” in both Washington D.C. and New York City in 2016.

The original Arch of Palmyra in Syria was the ancient arched entrance to the Temple of Baal. It was destroyed in 2015- by ISIS ironically enough. An outfit named the Institute of Digital Archaeology reconstructed the arches using 3-D printers. It was unveiled on April 19, the occult holiday of Beltane, the beginning of a 13-day period known as ‘the Blood Sacrifice to the Beast’. This took place at the 2016 UNESCO World Heritage Fair in Trafalgar Square in London.
Next was a UN World Heritage event in New York City in September. After that, a global summit in Dubai. Then, off to the G7 in Florence, Italy. Then it went to Washington DC to catch the back end of the sacrifice to the beast, and to form that Baal bond.

Prophecy News Watch, November 11, 2019 Comment:

There’s a modern movement to honor as well as embrace witchcraft and pagan deities, resurrecting religious practices of idolatry and superstition centered around the polytheistic, nature worshipping religions of pre-Christian Europe. A significant portion of today’s pagan converts were raised in Christian families.
By embracing the title “pagan” these converts express their break from Christianity, though it’s uncertain just what the allure to adopt idolatry and superstition may be.

Modern day practicing pagan sects of various orders are associated with such practices as worshipping nature, chanting, dancing, spells, sacrifices, festivals, etc. (see Wikipedia –Modern Paganism)

September 28, 2018 by YC Nightingale – Democracy has a new door, or Arch. The seat of the free world is represented by the “democracy” of the United States. This happens at the US Capital building at the National Mall. The Arch is representing this new democracy than will then be brought to the Hague, the International Courts. – The US Capitol building signifying that the womb is the entrance that takes you through the Arch of Triumph or gateway/portal that leads you to the obelisk or Baals shaft. There is a disgusting sexual element to all of this ritual and this is why they want the public to touch it and go in and out from the Arch. They are having a union with Jupiter, Sophia and their lord, Baal. It is their demonic trinity.

154 Nations Reject Israel’s Biblical Connection to the Temple Mount:

The United Nations gave preliminary approval for a resolution that calls the Temple Mount by its Muslim name exclusively –Haram al-Sharif. The resolution passed at the UN’s Fourth Committee in an overwhelming turn-out of 154-8. The vote featured 14 abstentions as well as 17 absences. It was one of eight Anti-Israel resolutions approved last week. An expected 15 more anti-Israel resolutions are anticipating approval as well. Only Israel and the United States voted against all eight resolutions, although Australia, Canada, Guatemala, Marshall Islands, Micronesia, and Nauru joined them in voting against the Jerusalem texts. All of the twenty-eight EU member states backed the resolution…

The Acting US Deputy Representative to the United Nations responded to the resolution saying,

“We are disappointed that despite support for reform, member states continue to disproportionately single out Israel through these types of resolutions.”

She added,

“it is deplorable that the United Nations –an institution founded upon the idea that all nations should be treated equally –should be so often used by member states to treat one state in particular, Israel, unequally.”

Breaking Israel News, November 18, 2019

+++

Related

 1. 2014 Religion
 2. How far does America wants to go to being a pessimist
 3. American social perception, classes and fear mongering
 4. Vile language and behaviour plus little secrets
 5. What’s church for, anyway?
 6. Catholics attacking their own so called infallible pope
 7. The Field is the World #4 Many who leave the church
 8. What Happened at Peor? Part 1
 9. Let the Triumphal Procession Begin | The Arch at the US Capital
 10. Coincidence? Arch of Baal Erected In DC 1 Day Before Kavanaugh Testified Before Congress
 11. The Arch Of Baal In Washington D.C.
 12. Paganism In The Western World, several current video examples: Paganism / BA’AL WORSHIP, Part 2
 13. Environmentalists A Dangerous Cult
 14. The East Tennessee ‘Shinto Shrine’
 15. Why I left Catholicism and Became a Pagan
 16. A Year of Rites: Reflections, Redirections

4 Comments

Filed under Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Juridical matters, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Month of freedom and liberty with Independence Day or Deceived day

Udo Ndah of Purple Rays thinks that July is the month of freedom and liberty!

I would love to be able to say “amen” to that, but I am afraid there are some figures in our present day who are bringing that freedom into a great danger and have made Independence Day July the 4th more into their own Donald Trump Day.

In one of our national languages we have the word “tromper” and “tromp”, to “deceive” and “deceived”.
I cannot resist the fact that several Americans must nevertheless come to the realization that they have made a serious mistake in the election of the current president. They also should have to come to know that anything that cost their peace would not only be too expensive but also something to avoid. And the present leader of the United States of America has had his finger already too many times on the “Red Button”.

 

foto van A Conscious Rethink.

Udo Ndah writes

July has one of the longest lists of Independence Day anniversaries; more than twenty days of the month are Independence celebration days for various countries including good old Uncle Sam (USA)! {Happy New Month of July!}

But where is that good popular old symbol for the United States Uncle Sam gone to?

Fox speaks about a “Great Awokening” (sic)

comparable in some ways to the enormous religious foment in the white North in the years before the American Civil War.

And tells us

It began roughly with the 2014 protests in Ferguson, Missouri, when activists took advantage of ubiquitous digital video and routine use of social media to expose a national audience in a visceral way to what otherwise might have been a routine local news story. It’s as if a special July energy triggers the ‘freedom hormones’ in humans urging them to break both individual and collective fetters! {The Great Awokening}

About Ferguson Trump showed his real face at several occasions or confrontations with the press. Nearly five years later, Fox does not seem to see that Mr. Trumps has made July the 4th in a Trump Day and has used  it for political election action work. Though they note that Trump has made white racial resentment more visible than it was before and remark

but at the same time, white liberals have become much more attuned to racism — seeing more of it not necessarily because the world has changed but because their own attitudes toward longstanding features of it have changed. {The Great Awokening}

Fox agrees that Trump’s presidency itself is probably a driver of the shift on LGBTQ issues, weapon matters, and racial thinking. Donald Trump and his allies’ support may for the world outside look like he is for the Jews. But they should see he is more for Israel’s right-wing government, which itself has made common cause with some European anti-Semitic nationalist movements. Others such as the historian David Henkin claim that many of Trump’s Orthodox supporters

“are the descendants (literally, in many cases) of Jews to whom the white nationalism of the post-1965 Republican Party was already resonating 30 or 40 years ago in debates about affirmative action, segregation, colonialism, and law enforcement.” Both theories, however, overlook Orthodoxy’s own position on anti-Semitism and the crucible in which it was formed.

Even Trump having a Jewish son in law, did not hinder him to more than once to give anti-Semitic remarks. Trump his strong support for Israel, the spiritual and religious centre of Judaism, does not make of him a saint.
The seeming contradiction between an American president who never misses an opportunity to boast about a largely symbolic embassy move and conversely misses every opportunity to denounce white nationalism, is according to some no contradiction at all. It comes as little surprise that the two American pastors that Trump delegated to bless the opening of the Jerusalem embassy respectively claimed that Hitler was a messenger sent by God and that Jews who do not embrace Christ are damned. Many Trump adepts by interviews from our Flemish television stations were or are convinced Trump is also a messenger of God.
Pastor Robert Jeffress responded,

“I have never said anything derogatory about the Jewish people. I talked about the oneness we share in worshiping the same God in the Scriptures.”

Though he and Trump worship a tri-une god whilst Jews, like me and other real Christians worship the Only One True God of Israel, the Elohim Hashem Jehovah, Who is an invisible God of love. In other interviews that pastor further explained,

“Jerusalem has been the object of the affection of both Jews and Christians down through history and the touchstone of prophecy.”

And Jews, Jeshuaists and real Christians do know that Jerusalem is going to be the capital of the Kingdom of God, But that does not mean that it is up to an American president to decide when it would be time to have Jerusalem as the capital of Israel.

Jeffress’ focus on Judaism and disinterest in the global socio-economic well-being of Jews is borne out from recent polling data gauging American evangelical attitudes toward Jews and Israel. A 2017 LifeWay Research Poll revealed that upwards of 80 percent of American evangelical Christians believe that events surrounding the establishment of the State of Israel were the fulfilment of Bible prophecies that show we are getting closer to the return of Jesus Christ. On the other hand, only 20 percent of those polled understood these events in strictly geopolitical terms.

For many Americans Trump looks like the one preceding Jesus Christ bringing total liberation for the world they want to live in, without coloured people, without Hispanics, without Mexicans or any South American.
Those Americans do forget that lots of people had a marvellous idea of the nation they would have loved to live in. Many laid down their lives so that one day their progeny could feel proud of what the pioneers did and proud of that free country they could live in

Those ancestors had hopes that they and their offspring could exercise their treasures of traditions and values without fears of oppression and shadows of injustice in a nation where all the religions could reside with common opinions and behaviours and there not being to much difference of being on the top and those at the bottom.

Yesterday on the 5th of July 2019 Donald Trump used independence day to have hit his day, wanting to show to France, North Korea, Russia, that he too could govern a nation where there is place for military show and people parading for him as the masterful director of a great nation.

+

Preceding

Prince of Wales warning that the world is in danger of “forgetting the lessons of the past”

Apocalyptic Extremism: No Longer a Laughing Matter

Russian involvement in US elections

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #1 Abrahamic religions

Americans their stars, pretension, God, Allah and end of times signs #2 War on God’s Plan, Name and title

Trump’s rhetoric is infusing a culture of Anti-Semitism

++

Find also to read

 1. 2014 Human Rights
 2. Does he really not know #1 Lies and money laundering
 3. Does he really not know #2 Casinos and inner circles
 4. Time to get out of the gridlock
 5. Donald Trump his America

6 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Headlines - News, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs