Tag Archives: Nigeria

De ellendigste tendens van 2020

December 2019 bracht een eerste tijding van een soort virus dat in een marktplaats zou opgetreden zijn. Volgens China dat dit nieuws liefst niet kenbaar had gemaakt was dat vreemde nog ongekende virus dat in december 2019 in de stad Wuhan was uitgebroken, het coronavirus, van mens op mens overdraagbaar. De dokter die voor dat nieuwe dodelijke virus had gewaarschuwd was eerder wegens zijn slechte nieuwsvoering opgesloten in de gevangenis. Maar door de snelle verspreiding van het virus dat ook na het Chinese nieuwjaar buiten China werd gebracht, kon men de feiten niet meer stil houden. In Wuhan waar  zo’n elf miljoen mensen wonen werd de hoogste besmettingsgraad waargenomen in China en moesten de mensen zelfs 76 dagen lang in een harde lockdown, waarbij mensen helemaal niet naar buiten mochten. (Dus heel wat anders dan hier, waar meerderen steen en been kloegen.)

De nieuwsuitzending doorheen het jaar brachten ons allerlei corona weetjes. Uren radio en tévé geweld gingen aan dat coronavirus verloren. Soms leek het wel of er niets anders in de wereld gebeurde. Natuurlijk mocht Donald Trump op het palmares niet ontbreken. Met zijn bagatellisering van de “Chinese ziekte” en andere absurde uitlatingen mocht hij ook wel ons televisiescherm bijna dagelijks bezoedelen. Hierbij deed hij ons wel meermaals de ‘zure’ lach op anders ernstige gezichten brengen.

Naar het jaar 2020 dichter bij haar einde kwam doken wel wat meer positieve berichten op om die onverwachte pandemie klein te krijgen. Overall in de wereld waren dokters en verplegend personeel druk in de weer geweest om mensen er bovenop te helpen. Toch kwamen over geheel de wereld heel wat mensen te overlijden. 19.581 Belgen en 11.529 Nederlanders verloren het leven, wat niets lijkt te zijn tegenover de 346 000 doden die de Verenigde Staten moest optekenen, waarvan er honderd duizenden konden vermeden worden indien de president de nodige maatregelen had getroffen. In Nederland was de bevolking in 2019 nog gegroeid met 132.000 mensen, tot 17,4 miljoen inwoners, aldus het CBS. De sterkste groei sinds 1975, maar nu leek een uitdunningsslag begonnen te zijn.

Heel wat mensen in de rijkere landen vonden dat hun vrijheden werden beperkt en dat ze het oh zo moeilijk hadden dat ze het niet meer aan konden. Wat zij zeker niet zagen of niet in hun geest op riepen was datgene wat heel wat minder in het nieuws kwam maar daarom niet minder ernstig was.

De ellendigste tendens van 2020, waarvoor ook 2021 geen vaccin belooft, is namelijk die van vluchtelingenkampen en -stromen, en harde politieke dijken en dammen.2020 bracht geen einde aan de vluchtelingencrisis waarmee Europa al enkele jaren zit mee te kampen. Ook al mocht de pers er minder over gesproken hebben mochten wij dit afgelopen jaar  een recordaantal van bijna tachtig miljoen medemen-sen op de vlucht aantreffen. Ruim de helft van hen is ontheemd in eigen land, dertig miljoen hebben een erkende vluchtelingenstatus, ruim vier miljoen zijn in afwachting van hun asielaanvraag. Veruit de grootste massa’s vluchtelingen worden – geheel conform een populair politiek devies – ‘opgevangen in de regio’. In Turkije (uit Syrië), Colombia (uit Venezuela), Pakistan (uit Afghanistan) en Uganda (uit Zuid-Sudan, Congo en Somalië). Op een strookje als Libanon wonen naar schatting 1,5 miljoen vluchtelingen naast 4,5 miljoen Libanezen – en dan gebeurt juist dáár een ramp van nucleaire omvang, waarna de regering aftrad.

Erg genoeg waren er asielzoekers die ten einde raad hun tenten in brand staken, in de hoop beter onderdak te krijgen. Dit bracht hen echter in nog grotere ellende, onder de blote hemel in nachten die alsmaar kouder en natter werden. De komst van het coronavirus maakte de toestand nog nijpender, daar de gewone bevolking rond de kampen die mensen als een mogelijkedreiging begonnen te zien en hen afhield om verder hulp te bieden. De Verenigde Naties bleef vragen om extra noodhulp ter waarde van 500 mil-joen euro voor huisvesting, voedsel en gezondheidszorg. De extra belasting aftrek die door de Belgische regering werd beloofd voor giften aan goede doelen zal hopelijk toch ook iets extra hebben mogen bijdragen. De cijfers zijn hiervan nog niet gekend. Wel is geweten dat veel donoren toch nog aarzelden, want bij vorige acties bleek dikwijls het geld en goederen niet toe te komen waar het hoorde aan te komen. Omtrent Syrië was men ook bang dat het geld en de goederen in handen zou vallen van jihadistische strijdgroeperingen. Die bleven nog lange tijd doorvechten, omdat Idlib de laatste provincie was die nog niet in handen van Assad was en nog een goed toevluchtsoord leek.

De corona-epidemie beheerste zodanig het nieuws in 2020, en zeker in april, toen het virus zich wereldwijd uitbreidde en dagelijks duizenden levens eiste. Nieuws dat anders de voorpagina’s zou hebben bepaald, werd helemaal naar de marge geduwd. Waar dat sinds 2014 een burgeroorlog heerst, die aan meer dan 112.000 mensen het leven heeft gekost, kwam nog uitzonderlijk één Vlaamse reporter ons toch nog wat schrijnend nieuws brengen.

Over Jemen, bijvoorbeeld, wordt weinig meer vernomen. In het land, in het zuidwesten van het Arabische schiereiland, woedt de strijd vooral tussen de rege-ring en de Houthi-rebellen maar voort. Door bemoeienis van Saudi-Arabië, dat de soennitische regering steunt, en Iran, dat de Houthi’s steunt, bleef het conflict daar maar meer mensen verarmen en kampen met voedsel tekort maar ook met een tekort aan medische zorgen. Na vijf jaar oorlog is de helft van alle ziekenhuizen en klinieken verwoest. Er is gebrek aan voedsel, medicijnen en kleren. Miljoenen mensen dreigen te verhongeren.

Ook al mocht het positief lijken dat ISIS of Daesh zware tegenslagen had opgelopen in het Midden Oosten, konden zij ondertussen in Afrika nieuwe uitvalsbases oprichten. Dit deden zij door samenwerking met terroristengroeperingen als Al-Shabaab en Boko Haram. Aanslagen in Nigeria, Mozambique, Congo, Kenia en Somalië, kwamen eigenlijk onvoldoende aan bod in de Westerse media. Algerije en Ethiopië kwamen iets meer in de kijker doordat zuid Europa weer een toename van vluchtelingen te verwerken kreeg uit die streken.

Volgens de cijfers van de UNHCR zijn zestig miljoen vluchtelingen langdurig op de vlucht. De kans dat vluchtelingen naar hun land van herkomst terugkeren, neemt al jaren af. In de jaren negentig keerden nog anderhalf miljoen mensen terug, de laatste tien jaar is dat gedaald tot 385.000. Meer dan zestig miljoen vluchtelingen verblijven in landen of gebieden waar voedselschaarste en ondervoeding heersen, en waar de gevolgen van klimaat- en natuurrampen zich laten gelden. Een aanzienlijk deel van de tachtig miljoen vluchtelingen is nog kind: naar schatting zijn dat er tussen de 30 en 34 miljoen.

1 Comment

Filed under Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Even in the so-called freeworld countries racism exist

Learn love, unlearn racism
Source: WisdomToInspire.com

In Europe we may find lots of people who say they are a Christian, but in fact are just name Christians. They often do not know much about Christ and his teachings and often go against his teachings, what is worse.

Victor Uyanwanne, who lives in Lagos, Nigeria with his wife and two kids also knows that

There are people around the world who think that they are Christians simply because of the home or geographical location they were born into. {Being A Cultural Christian Is Not Enough}

Many people may think they are the owners of the place where they live and consider it to be for them alone. Some, like the majority of North Americans, forget that their ancestors took away the country from the original indigenous population.

Truths OfALostKid sees Mexican, black, white, Asian, Indian and wonders

Who are we

Mexican, black, white, asian, Indian.

The world says who you are and will not let go of that idea until you show what you are and how you are “different”

If I am of color I am now held to that standard will I be a typical failure or will I be “different” {Lost kid return home writing of 2018/01/23/}

and asks herself and her readers

Why is race important to anything? God made us brother and sisters love one another and do not assume who somebody is just for the flesh God gave them for he has made us all in his image and with the same love. {Lost kid return home writing of 2018/01/23/}

As an American she often wonders

does the racism here play out the same in different parts of the world? What does racism look like other places?

She also often wonders of the races within each country, undergo similar feelings

The world is so big there has to infinite potential of races and mixed races living in different countries. Are they accepted in there own country or are there still barriers and such around? How is the president in other countries ? Are they racist or are they for everyone? Please if you are from a different country explain to me how race all plays out in your country and all the different types of race and mixes there is! {Racism In America V.s The Rest Of The World?}

For her

The value of words and discipline are key! And the realization that this world is at your very finger tips and can be exactly what you’d like it to be. You don’t have to work violently to get results. {Racism In America V.s The Rest Of The World?}

Today many words are spoken by different political groups. also the once from the racist site get stronger and stronger and are not afraid to use any body who can fit in to push their agenda.

Edmark M. Law says

In Hong Kong, we have a diverse number of races here so racism is generally frowned upon. Ironically, the greatest targets for racism here are the ones from Mainland China. If someone say that you look like someone from China, it has several negative connotations, e.g. you’re rude, has a bad sense of fashion, ignorant or something like that.
But I can tell you that the average HK people are too busy to care about racism!

Can it be that perhaps too many Europeans are not busy enough with other things that they may look angry at the immigrants which they consider coming to take away their jobs (which they do not have, because many sit on unemployment benefit)? Also we can see several immigrants taking up jobs no European wants to do. As such they are not really taking away jobs from the local population.

Not only the younger immigrants, who look for a better way of life seem to be a problem today. Older people are looked as if they are standing in the way or not giving youngsters the possibility to work. And the retired people seem to take away money from those who are working. (so it looks like when we would believe the sayings of some agitators.)

A prolific writer of Science Fiction, Rock Music and alternative style semi-autobiographical books and fiction, who has written 49 books, also feels the same as many of the Belgian older generation feels. Like many of us here he saw  the 1960s counter-culture and got to understand our way of choices was not a fashion statement but a way of life.

It looked at the boring establishment, the old-boys network, the stereotypical attire, the joyless lack of creativity, the conventions, religion, politics, blatant selfish greed, exploitation, inherent racism and sexism and looked to create something better. I was part of it. {Who I am}

He writes, but now is confronted with an other reality.

My intellectual faculties are pretty intact though obviously my short-term memory is not quite as sharp as it used to be but I get there. But three times in the last two days I have found myself on my blog being described as an old man as if being 68 has suddenly made me worthless. It is put in such a derogatory way that indicates that the younger people concerned consider my views worthless, that I am suddenly out of touch, that my life experience is irrelevant and my intelligence has diminished. {Is Ageism the new Racism?}

The views of those born in the 1940ies and 1950ies are considered of no value and looked as if those people can not fit in this world or should not belong to it any more. at the moment there is a movement going on of people who only think about themselves and who want everything also for them alone; Others do not seem to fit in the picture.

Now that racism, homophobia and sexism is heavily frowned upon are these people turning their attention to older people? Is ageism the new racism? Do we put aside all need to listen to what older people have to say, to disregard their experience and views, and simply put them down as irrelevant and worthless? {Is Ageism the new Racism?}

Naturally we must be aware that ageism started long ago. also in the 1950ies we could see a lot of advertisements for anti-aging creams. (To be honest we also used and still use such creams.) Though we do know we cant stop getting older and less performant. But that does not mean we should be considered useless.

calensariel remarks

Why, they even called Justin Timberlake old (so I heard) on the Superbowl. He’s 38? Someday the tables are going to tip and folks — especially employers — are going to find out experience is a much more valuable tool that youth!

Today experience doe s not count at all. The employers are throwing the baby away with the bathwater. The do away of so much useful knowledge. They do not allow experience to be the seed of their next employees.

According Heather Patterson we reap what we saw.

The big changes occurred in society following the world wars. Started slowly after WW1, then more so after WW2, then Korea, then Vietnam and so forth. Each one with a host of vociferous objectors, conscious writers tapping into the heart of the pulse, all the 1950’s Beat Poets – you should know them.
All venomous complaints aimed at these decrepit old fucks wanton on sending young men to their deaths in the millions for what? Glory? King? Country?

does she mean we did wrong to protest against the War in Vietnam? Where we to active proclaiming peace and a loving world? where too many artists of our ‘after war’ generation to much involved in youth dreams and flower-power business that some of us got carried away in their dreams of a world which is impossible to get?

Heather Patterson finds that

You are upset because a much younger person stole your torch and they said it before you even thought of it. Anybody could see the way you operate a mile away. No credit given with Opher, unless he is always seen in the best light before anybody else.

and looks at Opher’s World saying she thinks that 68 year old writer has

fallen fowl to your inner most fears of being seen as a write off, has been, former self etc. Everything is a threat to your crumbling domain which was really only a house of cards anyway as it was bound to be toppled by the next generation and so forth. What was important to your generation in the 1950’s such as what you liked to read holds not a bit of similar levels of interest today.
That’s just the way it goes.
Isn’t it disappointing to see bitterness creeping in to the winter days of the elderly. {Is Ageism the new Racism?}

Though it is just our generation that wants to tell others how ridiculous worthless war is. It are just we who have seen the tale of world war II and have seen the ‘after wars’, like Vietnam and Balkan war, where the most avoidable atrocities happened and brought human beings to a lower level than animals.

The Baby Boomers are portrayed as having had it easy and perhaps we did. But to call us the cause of what we have now, some saying we reap what we sow, is not correct. We sang about peace and equality, we lived in communes and perhaps we were to easy concerning the matter of ‘love’, but it was always about respectful relationships and with no restriction concerning skin colour or nationality. We strove for equality of classes and taught our kids to be respectful to everybody living on this earth and to act on terms of equal footing. We taught our children not use bad language. We did not like our children to use curse words, not to use to much alcoholic drank, not to smoke or to take drugs (though we had used drugs when we were young). Even when we had certain religious ideas we  learned our children to accept that not all people think nor feel like us, and that they should know about gay and transgender people and should respect their choices as well.

As such all that right-wing and nationalist talk is not something we gave our kids. We agree we went against establishment and perhaps some of those today thought that would mean we always should react against order and state, but that was not what we said or hoped for.

Rebecca E. Blanton writes

The internal racism and bi-phobia and sexism in our communities has to be addressed so that we can stand together and fight to make our country a safe place so that anyone can love who they want without threat of harm. {Love in Times of Great Danger}

We may not keep silent and have certain political parties mislead the people and get them to hate others.

Opher says

racism and patriotism has always been the currency of populist rabble-rousing politicians who want to arouse passions and gain power. It’s a shame people still fall for it.

At Victor’s corner it is also recognised that

More than many people are willing to admit, racism (that “prejudice, discrimination, or antagonism directed against someone of a different race based on the belief that one’s own race is superior”) is still an in issue being grapled with in 21st Century America! . {Racism in America Vs Tribalism in Nigeria}

He admits

Unfortunately, not everyone agrees that it is wrong, neither is everyone actively engaged in fighting against it. {Racism in America Vs Tribalism in Nigeria}.

Victorscorner

Victor Uyanwanne

We must be aware that racism does not affect only the black or coloured people and that it is not alone a matter of black or coloured against whites. Victor Uyanwanne writes that what pepole may refer to as racism in America,

takes a different hegemonic form here in Nigeria.

It is called tribalism, which, just like corruption, manifests itself in all aspects of our collective existence. But unlike racism, tribalism has nothing to do with the colour of one’s skin.

So you can imagine how odd it felt to be referred to as “people of colour” when you know that everyone else around you has the same skin colour as you.

racial discrimination and prejudices wear attires in Nigeria different from the ones they wear in America.

In the words of Chimamanda Adichie, award-winning author of Americanah, “In Nigeria race is not a conscious and present means of self-identification. Ethnicity is. Religion is. But not race.”

This response she gave in a Goodreads interview as far back as 2013 aptly captures the differences between race issues in America when compared with same in Nigeria.

Unlike the experiences often reported amongst blacks in the US, no one in Nigeria is identified or should I say discriminated upon on the basis of the colour of his or her skin.

All of us are black! Instead of race, we talk of our ethic origins, religious affiliations and regional bases.

{Racism in America Vs Tribalism in Nigeria}

We in Europe do face racism on matters of nationality or origin, i.e;. ethnicity, but also on religion and political stance. Perhaps it also has something to do with a form of ‘tribalism’ and not belonging to a certain ‘tribe’ or ‘certain folks’.

racial discrimination and prejudices wear attires in Nigeria different from the ones they wear in America.

Chimamanda Ngozi Adichie 9374.JPG

Chimamanda Ngozi Adichie, Nigerian writer of novels, short stories, and nonfiction

In the words of Chimamanda Adichie, award-winning author of Americanah,

In Nigeria race is not a conscious and present means of self-identification. Ethnicity is. Religion is. But not race.”

This response she gave in a Goodreads interview as far back as 2013 aptly captures the differences between race issues in America when compared with same in Nigeria.

Unlike the experiences often reported amongst blacks in the US, no one in Nigeria is identified or should I say discriminated upon on the basis of the colour of his or her skin.

All of us are black! Instead of race, we talk of our ethic origins, religious affiliations and regional bases.

He ends his article with

While racism is the issue in America, tribalism it is in Nigeria. While racism exists as a result of differences in colour of the skin, tribalism hinges on differences in birth-roots. Both are common societal evils that must be dealt a decisive blow in order for us to have a better world.

No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background or his religion. People learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite – Nelson Mandela.

+

Preceding articles

Growing anti-Semitism possible sign of certain times

Quiz questions, views, left- and right-wing anti-Semitism

Mass Media’s Deception Causing Division

It’s Time real lovers of God to Stand and Speak Out!

++

Additional reading

 1. Martin Luther King’s Dream Today
 2. A world with or without religion
 3. Anti-Semitism ‘on the rise’ in Europe
 4. Stand Up
 5. Added commentary to the posting A Progressive Call to Arms
 6. Walls,colours, multiculturalism, money to flow, Carson, Trump and consorts
 7. Arson attack carried out on Stevenage Central Mosque
 8. Back from gone #3 Giving worries to God and believing in His promises
 9. Immigration consternation
 10. Forms of slavery, human trafficking and disrespectful attitude to creation to be changed
 11. Speciesism and racism
 12. Rome mobilisation to say no to fascism and racism
 13. Love envieth not
 14. The Greatest of These is Love
 15. Never too late to start going to the right end
 16. Vatican against Opponents of immigration

+++

Further related

 1. Institutional Racism
 2. the stench of racism
 3. Racism In America V.s The Rest Of The World?
 4. It’s not always racism
 5. This Isn’t About Just Race
 6. Earth, Wind, Fire, and Racism
 7. Trump and the hidden racism inside us
 8. I am an American!
 9. 跟外國人拍拖被歧視的經驗 – Racism in our countries: how it affects interracial couples?
 10. Racism, History, and How To Get Away With Murder’s Bold Statement
 11. Black History Month. The Harlem Hellfighters and Chicago “Black Devils”: Battling Racism and Germans on the Western Front in 1918
 12. An Open Letter to My Black Friends About My Own Racism
 13. I’m back. Still black. And think we need to keep talking about racism!
 14. The dream
 15. Treason.
 16. White Supremacists Have Control of our Elected Offices, our Militia, Police, Guns, Christian Congregations, and the Media, . . . but we shouldn’t be alarmed.
 17. Power of Apologies
 18. Love in Times of Great Danger
 19. Racism and Transphobia Behind the Pink Pussy Hat Ban
 20. Build Community, Not Walls
 21. Anti-Semitism lives on 75 years after Germany’s Kristallnacht
 22. (William E. Grim) The Return Of Anti-Semitism To Germany: It Never Really Left
 23. Tackle embedded racism before it chokes Japan | The Japan Times
 24. Opinion – Tackle embedded racism before it chokes Japan | The Japan Times – John Gelmini
 25. Anti-Semitism, anti-leftism and anti-Christianity
 26. How anti-racism became racist: All lives matter
 27. Can we only understand racism in terms of postmodern litcrit academic jargon?
 28. How the Migrant Crisis is Tearing Europe Apart
 29. What Color Am I? A True Story About Race Identity and Racism.
 30. “You Married One Those?” #race #racism #blackhistorymonth
 31. Racism and the Economic Hoodwink
 32. My first experience with true racism
 33. From drugs to racism in six steps
 34. Time Jumps, Sex Talk and Racism // A Taxonomy of Love review
 35. Ruin Racism
 36. Seven Benefits for All in Dismantling Racism

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Educational affairs, Fashion - Trends, Headlines - News, History, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Political affairs, Religious affairs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Het failliet van de war on terror

November en december waren twee maanden waarin men de inwoners van dit land er nog eens wenste aan te herinneren dat wij gewoon alweer eens een oorlog tegen gewoon alweer een vijand konden voeren, die men gewoon alweer als ongewoon en uitzonderlijk voorstelt. {Als één blok tegen de terreur. Ook de oppositie…}

Portrait of Edward James.jpg

Edward James door René Magritte – La réproduction interdite (Reproductie verboden), 1937

Na de aanslagen in Parijs kon Belgiëland nog eens tonen aan de wereld wat een “apenland” dit wel kan zijn. Dat dit het land van Kafkiaanse toestanden is moet toch nu en dan eens bewezen worden aan de buitenwereld.  Dat wij ook allen aanverwanten zijn van Magritte moet ook voor iedereen zichtbaar zijn.

Eenheid in doelstelling werd nog maar eens vertaald als uniformiteit in politieke woorden en denken. {Als één blok tegen de terreur. Ook de oppositie…}

De vraag is hoe velen er wel mee willen gaan met dat denken van de regering. Hun pensée unique waarvan men uit angst voor de volgende peilingen zelfs de uitgangspunten niet durft te bevragen.

Voor velen was al het vroegere terreur gebeuren een “ver weg van mijn bed show”, maar nu leek het plotseling oh zo nabij. Voor velen is terreur minder erg naarmate die verder van huis toeslaat,

maar het teneergeslagen gevoel dat het je geeft, is toch onmiskenbaar sterker wanneer het gevaar dichterbij komt. Dichter in de buurt van je geliefden. Het roept dan persoonlijke vragen op, in plaats van alleen wereldverbeteringsvraagstukken. {La Douleur}

De politici en de media hielpen elkaar gretig om de mensen met angst op te zadelen en zelfs buitenlanders te doen geloven dat men maar beter niet onze contreien kwam bezoeken wegens véél te gevaarlijk.

Het diplomatiek en materieel isoleren en uitputten van IS door een boycot van Saudi-Arabië en Israël, lijkt vast en zeker te moeilijk daar koning Boudewijn vroeger de Saudi’s nog die mooie Brusselse moskee voor de radicalisering in België had geschonken en er zojuist nog een delegatie naar dat land was gegaan om onze economische betrekkingen te verbeteren. Want rond geld draait het uiteindelijk toch. Met de wapenleveringen aan de jihadisten gecompenseerd met de nieuwe geldinbreng voor de Antwerpse haven en enkele plaatsingen van Belgische bedrijven in Saudi Arabië moet alles toch gecompenseerd kunnen worden, of niet?

Men kan toch niet eisen dat men alle Europese wapentrafiek naar de hele regio zou stilleggen (volgens de lui met geld). Maar wat met

het sluiten van bondgenootschappen met de zovele Moslimlanden die zich volkomen hebben gedistantieerd van IS en die hun steun aan de strijd daartegen al hebben uitgesproken (?). Het zou de regio eindelijk “opkuisen” zoals het nu heet. En het is een methode die historisch haar nut al uitgebreid heeft bewezen.

Verspreiding van oemma (1995) - Al-oemma al-islamiyya of kortweg: Al-oemma = wereldwijde islamitische gemeenschap

Verspreiding van oemma (1995) – Al-oemma al-islamiyya of kortweg: Al-oemma = wereldwijde islamitische gemeenschap

Ga je zweepslagen uitdelen omdat je laveert tussen twee culturen? Vrouwen verkrachten omdat je in een schotelwijk woont? Dan zouden er beduidend meer moslims geradicaliseerd zijn. {Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn}

Zoals in Nederlands zijn er hier in België heel wat opiniestukken neergepend en televisiedebatten gevoerd over de bekeerde Belgen en Nederlanders die als ‘geradicaliseerde’* moslims afreisden naar het kalifaat. Al maanden kun je geen krant openslaan, geen opiniesite bezoeken, televisie noch radio aanzetten of het gaat erover. *(voor duiding zie Migratie en veiligheid even geherformuleerd)

Anno Bunnik

Anno Bunnik schreef ruim drie jaar geleden samen met Peter Knoope, de toenmalig directeur van een internationaal terrorisme instituut “Al Qaida is geschiedenis”.

De gedachte was dat de Arabische opstanden aantoonden dat alleen vreedzame protesten de machthebbers in het Midden-Oosten omver konden werpen, iets wat Osama Bin Laden jarenlang tevergeefs probeerde te bereiken. Na de dood van Bin Laden enkele maanden later werd onze stelling definitief overgenomen door vele politici en journalisten. Al Qaida was dood en begraven. {Al Qaida is nu echt dood}

Nu kunnen zij met ons er niet naast zien dat ruim drie jaar later Jihadistische milities vaker het nieuws beheersen  dan ooit te voren.

ShababFlag.svgIn Mali wisten de lokale Jihadisten een stuk land ter grootte van Frankrijk te veroveren. Al Shabaab haalde de voorpagina’s met een grote aanslag op een winkelcentrum in Kenia. In Nigeria doet Boko Haram steeds vaker van zich spreken. En Syrië veranderde in het epicentrum van de internationale Jihad door de introductie van ruim 12.000 buitenlandse strijders aan de zijde van de oppositie, waaronder ook ruim 100 Nederlandse jongeren. {Al Qaida is nu echt dood}

Latest portrait of Osama bin Laden.jpgDe Jihad is in Syrië, Irak, Mali, Somalië, Nigeria en vele andere landen springlevend. Het succes van ISIS bewijst dit meer dan ooit. Maar in plaats van dat we het over al Qaida hebben, heeft niemand het meer over het centrale gezag van de organisatie. De vervanger van Bin Laden, de Egyptenaar Ayman al-Zawahiri, wie kent hem nog? In plaats van ellenlange discussies over al Qaida hebben we het nu over ISIS, Jabhat al Nusra, Boko Haram en al Shabaab. Deze namen zijn inmiddels gemeengoed voor Jan met de Pet. Alleen in Jemen hebben we het nog over “al Qaida op het Arabisch Schiereiland”. {Al Qaida is nu echt dood}

Velen mogen dan wel vinden dat de Jihad dus meer lokaal is dan ooit, nochtans kan men zien dat zij over het zuidelijk halfrond zeer actief zijn. Maar wij moeten beseffen dat het neit zozeer om het Westen te doen is, zoals sommige media willen doen uitschijnen.

De huidige Jihad heeft vooral oog voor de lokale en regionale vijanden, zoals de Syrische en Iraakse autoriteiten en de Sjiieten. {Al Qaida is nu echt dood}

De vele buitenlandse strijders hebben tot nog toe hebben slechts tot enkele geweldfeiten in België en Frankrijk terwijl er in het Midden-Oosten bijna dagelijks terreuraanslagen plaats, vooral gericht tegen Sjiitische burgers.

De Sjiitische versie van Jan met de Pet heeft veel meer te vrezen van de Jihad dan wij. Alle buitenlandse strijders in Syrië die zover zijn geradicaliseerd dat zij bereid waren een zelfmoordaanslag uit te voeren deden dit ter plekke, niet in Londen, Parijs of Amsterdam. Ten minste twee Nederlandse jongeren brachten tot dusver het ultieme offer. {Al Qaida is nu echt dood}

*

Te onthouden

 • Enige vorm van terreurbestrijding = die echt terreur doet ophouden = conflict dat aan basis ligt aanpakken + vrede stichten, schrijven Jan Blommaert en Christophe Callewaert.
 • 15 jaar war on terror > militarisering => meer bloedvergieten + globale veiligheid = op achteruitgegaan
 • Na verschrikkelijke aanslagen in Parijs => overheerst de oorlogsretoriek =>aanpak terreur voorgesteld als oorlog die gewonnen kan worden door gemeenten waar de daders van afkomstig zijn ‘op te kuisen’ en hun ideologische basis in Syrië uit te roeien.
 • Frankrijk voert bombardementen in Syrië op.
 • reacties emotioneel + brutaal = weinig plaats voor de rede
 • geopolitieke strategie, die afstapt van de roep om meer oorlog.
 • Internationale conflictenneiging te delokaliseren
 • niet afsluiten van wereld > worden afgerekend op wat we elders in die wereld uitrichten
 • in straten van Europese steden zwaarbewapende politiemensen zij aan zij met militairen in oorlogsuitrusting = repressief + agressief apparaat
 • Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd > golf aanslagen in Frankrijk hield op zodra Algerije onafhankelijk werd
 • IRA stopte bommencampagne > eerbaar compromis in Noord-Ierland
 • India reeks aanslagen tegen hotels, een treinstation en een ziekenhuis in Mumbai = provoceren > Indiase regering hield hoofd koel
 • geschiedenis leert > Terreurbestrijding > één deugdelijk recept: conflict aanpakken door vrede te stichten
 • pacificering + einde militarisering = enige realistische + haalbare oplossing.

Het geweld dat ons zo schokt, is precies hetzelfde is als datgene wat miljoenen heeft doen vluchten

Bloggers For Peace Banner

+

Voorgaande artikelen

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Vluchten naar een hoopvolle toekomst

Echte vooruitgang laat niemand achter

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

Vluchtelingen hebben onze aandacht nodig

Interview P-magazine // Overbevolking: hoe gaan we al die vluchtelingen opvangen?

In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen

Dit kan gewoon echt niet meer

Fatsoensnormen Online

++

Vindt ook om te lezen

 1. 2012 mensenrechten rapport – 2012 Human Rights report
 2. Catherine Ashton on the EU annual report on human rights
 3. African misery and women inequality
 4. Women their education and chances to become a parliamentary
 5. 2014 Religion
 6. 2014 Human Rights
 7. Do Al-Qaeda, Islamic State, ISIS and ISIL belong to true Islam
 8. Being Charlie 2
 9. Being Charlie 8
 10. Being Charlie 9
 11. Niger churches burned in Charlie Hebdo protest
 12. Rellen in Frankrijk en Belgë
 13. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 14. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 15. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 16. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 17. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1
 18. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2

+++

Op het net verder ook

 1. Al Qaida is nu echt dood
 2. Goed artikel over de beweegredenen van #IS: ‘Het brute geloof van IS’ #trouw #radicalismeIS #mondialestrijdtegenongelovigen #eu
 3. 1-8-2015 Demonstratie: Solidariteit met de Koerden. Nee tegen IS en Erdogan!
 4. Frankrijk is oorlog verklaard
 5. In tijden van hoax aanslagen worden de bepaalde types op een heldenschild getild
 6. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 7. Waarom gebeurt dit allemaal?
 8. Waarschuwing
 9. Wat menselijkheid naast het mens-zijn
 10. Een kattebelletje in de kantlijn
 11. La Douleur
 12. Je Suis ISIS
 13. You might be an Extrimist If…
 14. Priorities
 15. Libya’s Oil and ISIS
 16. The Beachhead: Islamic State Uses Libya to Gain African Foothold
 17. Olivier Roy on European Jihadis
 18. What ISIS Really Wants? To Kill You
 19. ODNI Confirms Terrorists Tried to Enter U.S. as Syrian Refugees
 20. Damascus and Moscow in a Fight Against Terrorism in Syria
 21. Six Mistakes on the Road to Permanent War
 22. DHS Rarely Deports for Terrorism: 1,000th of 1 % of Cases
 23. What Orwell Can Teach Us About the Language of Terror and War
 24. A Special Relationship: The United States Is Teaming Up With Al Qaeda, Again
 25. Is It Time To Make Saudi Arabia Pay For Underwriting International Terrorism?
 26. As It Fights ISIS, Pentagon Seeks String of Bases Overseas
 27. Defeating ISIS by Condemning Islam and Embracing Muslims
 28. What’s up with Islamic State’s Oil Business?
 29. In France, whiplash from rotten Syria policy
 30. False Flag Islamophobia Conference: Live Stream from Paris
 31. The great Muslim ban controversy
 32. Idiocracy or Democracy: You Decide
 33. Fences and Windows, Naomi Klein
 34. Pentagon: Trump’s Muslim ban call ‘endangers US security’

+++

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

12219320_10153373171447669_537450437088953296_nJan Blommaert en Christophe Callewaert

(De Standaard 19/11/2015)

De enige vorm van terreurbestrijding die echt terreur doet ophouden, is het conflict dat aan de basis ligt aanpakken en vrede stichten, schrijven JAN BLOMMAERT en CHRISTOPHE CALLEWAERT. Hebben vijftien jaar war on terror nu nog niet aangetoond dat militarisering alleen maar naar meer bloedvergieten leidt?

Na de verschrikkelijke aanslagen in Parijs overheerst de oorlogsretoriek. De aanpak van terreur wordt voorgesteld als een oorlog die gewonnen kan worden door gemeenten waar de daders van afkomstig zijn ‘op te kuisen’ en hun ideologische basis in Syrië uit te roeien.

De Franse president François Hollande heeft de noodtoestand afgekondigd en nog meer militairen zullen worden ontplooid ‘om terreur te bestrijden’. Ex-president Nicolas Sarkozy stelt voor om de 11.000 mensen, die in de gaten worden gehouden door de staatsveiligheid, preventief huisarrest te geven. Ondertussen voert Frankrijk de bombardementen in Syrië op.

De reacties zijn…

View original post 781 more words

4 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Economische aangelegenheden, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs

Olieland Nigeria balanceert tussen klimaat en economie

Nigeria in au

Nigeria in au (Photo credit: Wikipedia)

Nigeria heeft vier maanden voor de cruciale klimaattop in Parijs een commissie ingesteld die de nationale klimaatdoelen na 2020 moet formuleren. Het land, dat economisch zeer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, wil de economie daarbij ontzien.

2 Comments

Filed under Ecologische aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings