Tag Archives: Genocide(s)

Een vleesgeworden milieuramp

2021 was het jaar dat velen aan der lijve konden ondervinden wat ontbossing tot gevolg kan hebben en mee werkt aan de opwarming van de aarde, die vele mensen in nood brengt. Zelfs Europa kon dit jaar niet gespaard blijven van een watersnood.

Velen mogen er nog steeds niet bewust van zijn hoe bomen een zeer belangrijke rol spelen in het waterbeheer van onze aarde, alsook hoe deze groene longen essentieel zijn voor een goede gezonde woonomgeving.

Anderzijds zijn er ook buiten Zuid-Amerika mensen die zich er niet van bewust zijn hoe in Zuid-Amerika mensen onder druk staan om mee te werken aan bepaalde culturen of grondgebruik dat de aarde niet ten goede komt.

In 2019 werd er al een gebied ter grootte van 500.000 voetbalvelden verwoest in de Amazone! Bijna een half miljard bomen waren er in dat jaar omgehakt en verdwenen… voor altijd. Men zou dan denken dat de plaatselijke bevolking hier tegen zou reageren. Maar dat is buiten de waard gerekend. De leider van het land met de groot grondbezitters zijn niet vies om gewapende milities te gebruiken om kleine boeren onder druk te zetten. De milities zwermen beschermde gebieden binnen, en inheemse leiders die zich tegen hen verzetten worden vermoord. Er zijn zelfs verhalen over vliegtuigen die benzine droppen om grote bosbranden te veroorzaken. En de extreemrechtse president van Brazilië, Jair Bolsonaro, maakt het nog erger door het Amazonegebied te ontdoen van zijn resterende bescherming! Hij is werkelijk een vleesgeworden milieuramp geworden.

Onder zijn beleid is de ontbossing in een jaar tijd nog eens met 20% omhoog geschoten en worden Inheemse groepen verder geteisterd door geweld. Maar er is een manier om hem verantwoordelijk te houden. Het Internationaal Strafhof zou hem kunnen vervolgen, als de aanklager ingaat op de oproep om een onderzoek te openen!

Sluit je aan bij de urgente campagne om het regenwoud en zijn inwoners te beschermen — als we genoeg handtekeningen verzamelen, zullen we ze rechtstreeks overhandigen aan het strafhof!

De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, Karim Khan heeft de reputatie onbevreesd te zijn in zijn zoektocht naar rechtvaardigheid, maar Bolsonaro voor de rechter slepen vergt ongelooflijk veel moed. Laten we daarom een enorme wereldwijde oproep lanceren, zodat hij actie onderneemt. Wanneer we genoeg handtekeningen hebben, zullen we ze rechtstreeks overhandigen aan het kantoor van de aanklager.

Vóór Bolsonaro aan de macht kwam, begon de ontbossing af te nemen, maar sinds hij president is, zien we de grootste toename in 15 jaar. Hij heeft zijn presidentschap misbruikt om houthakkers, landbouwbedrijven en criminele groepen aan te moedigen tot meer ontbossing. Inheemse volkeren worden zo zwaar geteisterd door geweld dat ze over een genocide spreken.

Onze toekomst — die van ons allemaal — staat op het spel. Bosbranden, ontbossing en klimaatverandering duwen het Amazonewoud naar een breekpunt — sommige delen stoten nu al meer CO2 uit dan ze kunnen opnemen. Wetenschappers waarschuwen dat als er niets gebeurt, het ecosysteem van het regenwoud ineen kan zakken, met catastrofale gevolgen voor de planeet.

Het is absurd, maar een internationale wet tegen ecocide bestaat nog niet. Gelukkig beschermt het Internationaal Strafhof ons wel tegen misdaden tegen de mensheid — en dit is groter dan Bolsonaro. Als de aanklager een onderzoek start, zou dat een historisch precedent scheppen. Het zou een einde kunnen maken aan de straffeloosheid voor milieucriminelen overal ter wereld. Het zou ons zelfs dichter bij nieuwe wetgeving tegen natuurvernietiging kunnen brengen!

Teken nu de petitie voor het jaar afsluit, en roep de aanklager op om alle benodigde stappen te zetten om een onderzoek te starten naar Bolsonaro. Laten we een stem zijn voor het regenwoud, zijn inwoners en de toekomst van iedereen op aarde.

 

+

Voorgaande

Toenemende overstromingen bedreigen vijfde van wereldeconomie

Open Discussie Zomer 2021

Overstromingen in Limburg, Duitsland en België door extreem zware buien

Kolkende watermassa’s doorheen de straten

Faalt de overheid in aanpak van de overstromingen?

Toename van de kosten van extreem weer mogelijk onderschat

Solidariteit en hulpgoederen

Fraipont na de zondvloed, tussen miserie en veerkracht

De medische nood blijft hoog

++

Aanvullende lectuur

  1. Amazonewoud van levensbelang voor ons allen
  2. Hoe lang nog eer men het smelten van het ijs als gevaarlijk teken zal erkennen?
  3. Wateroverlast in het midden van de zomer
  4. Waterramp voor Wallonië, Vlaams-Brabant en Limburg
  5. Maas niet bevaarbaar door drijfhout en de te sterke stroming
  6. België en de COP26: de tijd om te handelen is Nu!

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Ecologische aangelegenheden, Geschiedenis, Juridische aangelegenheden, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Hitler and Appeasement: Ideology or Opportunism?

Gregor MacMinto

How much interaction was there between Nazi foreign policy and appeasement? Did Adolph Hitler pursue ideological goals with such determination that nothing could deflect him from a programme of conflict? This article compares the ‘intentionalist’ perspective with the ‘structuralist’ view to ascertain the role played by ideology in Nazi foreign policy. How far did Hitler have a clear plan and how much of Nazi foreign policy was opportunistic?

A Clear Plan
The intentionalist perspective argues that Hitler had a clear and radical ideology, as well as a master plan, both of which he put forward in his book Mein Kampf in 1925-7 and more explicitly in its unpublished follow-up of 1928. In his writings, Hitler expressed two important themes. One was a need for Germans to acquire Lebensraum (living space) in Eastern Europe via the conquest of lands occupied by ‘subhuman’ Slavs, something which was to be achieved mainly through…

View original post 1,070 more words

1 Comment

Filed under History, Re-Blogs and Great Blogs

2020 Talking Points – Stuck with polemics, histrionics, and ad hominem denunciation

Continually the world turns around and time goes on. But it will not go on for ever with man being able to bring bad things to others.
There shall come a time that with a roar and fire, believers and non-believers still alive shall come to see the beginning of the Day of the Lord. The Great Tribulation will come bringing great sufferings, but it shall bring us our waiting to an end, making our hope coming into fulfilment, Jesus, the Prince of Peace and the great Reconciler of humanity with the Creator, coming back to judge the living and the dead, to allow the righteous to enter the gates of God’s Kingdom to live there forever without pain or sorrows.

*

The retired High School teacher and an ordained Christian minister in Ontario, Canada, Vincent finds that

No one who has lived through and is old enough to remember it will forget 2020 – the “Plague Year” of a century. We tend to forget that there have been many plague years in human history, and many far worse both in absolute numbers of victims and in proportion. {2020-2021 and Hope}

He was not without hope as we ended 2020 and began 2021 and writes:

Even in dark times like 2020, and there have been many much darker in many ways over the centuries, the Creator has not departed. He remains anchored among us through the presence of a living Redeemer, a presence shared far and wide wherever those who know Him bring His light. {2020-2021 and Hope}

He is also aware that we might be coming closer to the prophesised days of the end.

It may prove true that we are quite close to or even in the last, Last Days and on the verge of the Great Tribulation. I am aware that quite a few believe that we are now seeing such signs, and they may be right. My generation thought this back in 1973. People thought it in World War 1, and in WW2 called Hitler the Antichrist.

World.V.You

Like many I know, I have been paying less attention to the swirling morass of the news these days. Most of it is glum and discouraging anyway, and, here in the “Great White North”, summer is all too brief to waste on keeping up with the latest blasts in the present mockery of “discussion and dialogue” in uber-confused Western culture. Besides, between true news (??) and the boundless volume of the less reliable variety, it is often hard to draw a firm line in the midst of all the spin and vehement opinion masquerading as considered point of view.

Everyone has a point of view, of course. But the problem is that it is now uncommon to find any serious attempt to talk about an issue. Most of what passes for commentary consists of dismissing the writer-commentator’s submission as mere strong bias or even some sort of incipient “Communism”…

View original post 1,355 more words

7 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Headlines - News, History, Political affairs, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, World affairs