Tag Archives: Bond zonder Naam

Alleen ogen die geweend hebben kunnen helder zien

De spreuken zijn het meest zichtbare deel van Bond zonder Naam. Samen vertegenwoordigen zij een ingemaakte filosofie, en een handvol van de wijsheid. Elk jaar sturen we 8 miljoen spreekwoorden in Vlaanderen alleen.

De vijf mailings die de Bond zonder Naam elk jaar sturen bereiken een op de zes Vlamingen. Elk bevat een goudklompje van reflectie dat iedereen kan denken.

De spreekwoorden komen voort uit het dagelijks leven. Ze zijn niet samengesteld door iemand die achter een bureau zit. Ze zijn niet het werk van een team van psychologen. Door volledig te luisteren naar en het kijken waarom, hoe en wat mensen zeggen, kan je zelf nuttige ideeën verorberen of oppikken. Deze vervolgens vinden hun uitdrukking in woorden. Alle die in de kelders van de geest moeten worden gerijpt voor een tijdje. Als je kauwt op wat iemand heeft gezegd voor een tijdje, vind je soms een paar korrels van de waarheid onder het kaf. Dat zou de geboorte van een typische BZN spreekwoord zijn.

Het resultaat is een spreekwoord voorzeker, helder, pittig, en dicht bij het leven. Het is niet bedoeld om de wereld te veranderen, maar is eerder een poging om mensen uit te nodigen voor reflectie.

Alleen ogen die geweend hebben kunnen helder zien

Wij geloven dat spreuken er meer toe doen dan ooit.
Spreuken die duiden en durven, verrassen en verstrooien.
Spreuken als bakens, tegen intolerantie en verdwazing.
Spreuken die een venster op de wereld openen maar ook doen dromen van andere werelden.
Kortom, spreuken die onze harten raken en hopelijk ook dat van jou.
Want spreuken maken we samen, met jou.
Voor iedereen die gelooft dat een spreuk grenzen kan verleggen.

Deze 700ste spreuk zijn woorden van Phil Bosmans zelf.

We kunnen hem niet meer vragen wat hij er precies mee bedoelde.
Maar geloof jij ook niet dat nét de kwetsbare mens jou iets te vertellen heeft?
Dat net in het verdriet, wijsheid schuilt?
Dat wie huilt, jou iets leert over het leven en hoe het te leven?
Door je tranen heen, vind jij straks een weg.
Wij lopen graag met je mee.

+

We vroegen enkele ZIN-lezeressen hoe zij de spreuk ‘Alleen ogen die geweend hebben, kunnen helder zien’ in het dagelijkse leven ervaren:

Tranen als zwakte?

Ik heb in mijn 91-jarig bestaan te weinig geweend. Niet omdat ik sterker ben dan anderen. Wel omdat mensen mij zagen als een sterke vrouw en een rolmodel. Ik was bang dat tranen als een zwakte werden gezien.
Vandaag voel ik soms de nood aan een schouder om op te huilen. Maar zelfs nu lukt dat nog niet. Ik voel me bijna gedwongen voor mezelf en voor anderen alleen ‘the bright side of life’ te zien.
Paula

Gelijken in mens zijn

Als begeleider van mensen binnen en buiten de gevangenismuren is het een eer uitgenodigd te worden in hun verhaal. We gaan samen op zoek naar de waarom achter hun gevoel niets of niemand meer te zijn. Net dan is het van enorm belang dat ook ik me kwetsbaar durf op te stellen. Want door mijn verdriet te tonen, laat ik zien dat we gelijken zijn in pijn, in mens zijn.
Annelies

Anders kijken naar het gewone

De zomer van 2015 was er voor mij een van wenen. Vanbinnen en vanbuiten. Een dal vol tranen. Ik weende tot de tranen op waren. Ik zag niet meer. Ik voelde niet meer. Maar toen werd het herfst. De bladeren kleurden rood en de lucht werd weer helder blauw.
Ik opende mijn ogen en haalde diep adem. Eén seconde lang. Sindsdien kijk ik anders naar wat op het eerste gezicht zo gewoon lijkt.
Barbara

BZN Logo


+

Voorgaande

Duistere gevangenis

Zandstorm

Uitlopen om uit lichaam te wonen

Kwaad wint als goed niets doet

Vredelievend

+++

Verdere boeiende artikels

 1. Dr. Shankar
 2. Christelijk mediteren
 3. Aan mijn lijf geen polonaiseIn de knoop
 4. Waarom we beter niet kunnen leven in het nu
 5. Mijn hart luchten
 6. 227 soms heb je gewoon iemand nodig bij wie je een beetje mag huilen en mens zijn

+++

Save

Save

Save

Save

Save

Save

2 Comments

Filed under Bezinningsteksten, Bond Zonder Naam, Kennis en Wijsheid, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten

Jongerenbrigade Tony een jeugdbrigade met een hart op de juiste plaats

In Liefdevol blijven = Geen weg voor softies spraken wij over de jongerenbrigade Tony (Jeugbrigade Tony = Youth-brigade Tony) die samen de straat op trok in 2015 om in het najaar door de stad te rijden en verbindende boodschappen op openbare gebouwen als het MAS te projecteren.

De groep werd vernoemd naar de allereerste Bond zonder Naam (BZN) vrijwilliger die de beweging mee oprichtte in 1947: Tony!

Bond zonder Naam scoort niet enkel met spreuken waarop 200 000 gezinnen in Vlaanderen geabonneerd zijn en waarmee de beweging al 55 jaar de verzuring bestrijdt. Ook de kracht van haar sociale projecten en de maatschappelijke relevantie van haar campagnes over eenzaamheid, gevangenen en stilte genereren 10 000 vrienden op facebook en 1500 volgers op twitter. De organisatie wordt gedragen door om en bij 1000 vrijwilligers. Daar sluiten via Tony! nu ook jongeren tussen 17 en 32 bij aan.

Vandaag zijn er gelukkig ook nog jonge twintigers met uiteenlopende talenten te vinden die afkomstig van verscheiden achtergronden zich toch verenigd voelen en actief willen zijn in deze maatschappij om over te gaan tot acties die anderen moeten wakker schudden. Zij noemen het “plegen positieve aanslagen”, in verschillende (groot)steden in Vlaanderen.
Tony! staat synoniem voor humoristisch getinte acties en biedt een positief antwoord op de verzuring in de samenleving. Met onverwachte aanslagen willen zij mensen raken en doen glimlachen. De Tony!-brigade gaat voor acties die het beste in mensen versterken. Zij hopen met het positieve en hoopvolle slogans leuk inslaande acties te voeren die ook door de mensen als plezant, creatief, positief mogen aanschouwd worden en de mensen beroeren, steeds op een legale manier en met opeising door de Bond zonder Naam.

Zij willen op straat bewijzen dat met hun humoristisch getinte acties een GAS-beloning meer zijn heeft dan een GAS-boetes. zo hebben de Tonies de Meir in Antwerpen al omgetoverd tot een silent disco en kruidentuintjes neergeplant in het centrum van de stad.

Je kan luidkeels protesteren, maar als je met leuke acties aan de mentaliteit van mensen sleutelt, passen de ministers zich ook aan ? Veranderingen die van die mensen komen zijn sterk.

**

**

BZN Logo

Onverwachte, positieve aanslagen zoals de Bloemzak zonder Naam, een Stille Disco of Zeg eens iets Liefs, GAS-beloningen, Silent Box Tour.

Zo ook verraste Tony! de bewoners van Zorgcentrum De Fontein in Borgerhout met een ballenbad vol gespreksstarters van Bond zonder Naam: tijd voor ballenbabbels over vriendschap en verbondenheid, vroeger en nu, de toekomst en de liefde. En over de lotto winnen, dat ook ja.
Wie niet in bad wilde, kon loos gaan met de Tony!-karaoke. Rollaters opzij! Koffie, inktvisringen, schunnige liekes en pintjes erbij! (Iedereen blij.) >
Tony!’s intergenerationeel ballenbad

Op 18 december 2015 verbroederde Tony met jongeren van Betonne Jeugd tijdens een rondleiding bij BZN Filet Divers. Betonne Jeugd, dat sinds december 2011 is begonnen met een aanbod voor tieners, richt zich tot kansarme jongeren en jongeren met problemen die geen aansluiting vinden in het bestaande jeugdwerkaanbod.
David en Pauli getuigden over hun kansarme achtergrond, hoe ze een nieuwe thuis en een stevig netwerk vonden bij Betonne Jeugd waardoor ze nieuwe kansen zien om hun leven anders aan te pakken dan de omgeving waarin ze zijn opgegroeid!
En er ontstonden ideeën om samen te gaan werken over de grenzen van armoede heen! http://betonnejeugd.be/

TONY! in 4 lijnen

Tony! beamt Liefde

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Activisme & Vredeswerk, Bond Zonder Naam, Ecologische aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Video, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Liefdevol blijven = Geen weg voor softies

* BZN Liefdevol blijven*

David Grégoire Van Reybrouck, Vlaamse Belgische auteur die historische fictie, literaire non-fictie, romans, poëzie, toneelstukken en academische teksten schrijft. Hij heeft verschillende Nederlandse literaire prijzen ontvangen, waaronder AKO Literatuurprijs (2010) en de Libris Geschiedenis Prijs en in 2014 de Gouden Ganzenveer.

Als reactie op de terreurdaden wereldwijd klinkt er bedenkelijke oorlogstaal her en der. In zijn opiniestuk pleit David Van Reybrouck voor andere vormen van fermheid dan oorlogstaal. Meteen na de aanslagen in Noorwegen pleitte premier Stoltenberg onomwonden voor

“meer democratie, meer openheid, meer participatie”.

In dit klimaat van geweld is er nood aan dit soort verbindend denken. Geweld begint immers juist waar mensen zich tegen elkaar laten uitspelen en onschuldigen met de vinger gewezen worden.

Enkel licht kan de duisternis overwinnen.

Hart boven Hard en verwante organisaties organiseerden eind november in verschillende steden gelijktijdige ‘stiltewakes in solidariteit met alle slachtoffers van terrorisme en oorlog’. Onder het gezamenlijke motto ‘samen tegen de haat’ nodigt de burgerbeweging zoveel mogelijk mensen uit om samen een gebaar te maken tegen geweld, polarisering en terrorisme.

Ook de jongerenbrigade Tony! trekt samen de straat op om hoopvolle aanslagen te plegen. In het najaar reden ze door de stad en projecteerden ze verbindende boodschappen op openbare gebouwen als het MAS. Met deze wildbeamactie bieden deze jongeren constructief tegengewicht. Zij kiezen voor radicale hoop als laatste vrijheid van de mens. De vrijheid om zelf te kiezen hoe we omgaan met de dingen die op ons afkomen vandaag.

Een alternatief voor angst begint bij… JOU!

Ieder mens die vastberaden, elke dag opnieuw de keuze maakt om liefdevol te blijven, de dialoog aan te gaan, te kiezen voor ontmoeting wéét dat dit geen gemakkelijk pad is. Weerstand, teleurstelling, vertwijfeling zijn ons deel. Incasseringsvermogen een must. Toch roept Bond zonder Naam – al meer dan 55 jaar – op om deze keuze te maken. Te blijven vertrouwen. Ook als het moeilijk wordt. Omdat we geloven in de stille kracht van vele burgers die samen kleine, betekenisvolle daden stellen. Als een stil verzet.

De huidige dalai lama (Tenzin Gyatso)

De huidige dalai lama (Tenzin Gyatso)

De Dalai Lama verspreidde een gelijkaardige boodschap:

“Geweld is een reactie van kortzichtige, op hol geslagen mensen. Op m’n 81ste, geloof ik dat geweld niet kan worden opgelost door gebeden of door overheden. We moeten verandering beginnen op een individueel niveau en dat doortrekken naar je buurt en samenleving.”

BZN Logo

+

Voorgaand

Een moment van Bezinning, even maar

Vredelievend

Engelse versie / English version: Remain lovingly = No path for softies

++

Aanvullend

 1. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 2. Niet elk religieus geweld is religieus
 3. Communiceren in verbondenheid
 4. Mens en leed
 5. Warren onder vuur na steun voorgeweld
 6. Democratische ondergang
 7. Schieten op hulpgoederenvoorzieners
 8. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot

+++

Rond terreur, ontmoeting e.a. kan u verder op het net vinden:

 1. Vrede en vrijheid
 2. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 3. Waarschuwing
 4. My unpopular opinion?
 5. En de Denen komen met vergelijkbare oplossingen: controle en surveillance!
 6. NOS: Carnaval Braunschweig afgelast om terreurdreiging carnaval
 7. Historie Actureel
 8. Gedachtenpolitie
 9. Op bezoek
 10. Encounter… Ontmoeting…
 11. Meneer Kees
 12. Ik geef me over
 13. De toekomst van cultuur is meerlagig en meervoudig // Slotwoord #DVCE2015
 14. Ontmoeting met pit…

+++

2 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bond Zonder Naam, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden

Veel pluimen geven sterke vleugels

Veel pluimen geven sterke vleugels!

Geen mens bestaat of hij heeft behoefte aan bevestiging. Een baby wordt aangemoedigd om te eten, een peuter en een kleuter worden onophoudelijk gestimuleerd om te lopen, te praten en te leren. Geen enkele ouder moet je overtuigen. Kinderen die aangespoord worden, zullen immers voortgang maken, groeien.

Tot kinderen volwassenen worden.
Dan blijkt in de menselijke psychologie iets te kantelen. We houden op met onze groter geworden kinderen en later ook onze collega’s, onze werknemers of gewoon onze medemens, aan te moedigen. Alsof het om één of andere reden niet meer nodig blijkt. Alsof volwassenen daar geen behoefte meer aan hebben. Niets is minder waar.

Achteloosheid?

Sterke Sietze

Sterke Sietze (Photo credit: Wikipedia)

Wellicht vindt dit soort van onachtzaamheid haar oorsprong in het feit dat, als we zélf niet meer positief worden gewaardeerd, we nalaten anderen aan te moedigen, terwijl we deze nood van in onze kinderjaren in ons dragen. De aandachtige toeschouwer zal immers vaststellen dat mensen eigenlijk voortdurend wachten op een bevestigend woord, ja, … een pluim!

Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels.
Dat was de spreuk die Bond zonder Naam enkele jaren terug publiceerde. Massaal kwamen toen reacties van lezers en leden. Waarom? Omdat mensen in deze gevleugelde en met een kwinkslag bedoelde woorden hun nood herkenden om eens een pluim te krijgen… of te geven. Peuter of kleuter, arbeider of leider, ze hebben allemaal nood aan dat schouderklopje. In de (h)erkenning die ze ontvangen, weten mensen zich pas echt bevestigd in wat ze doen. Mensen willen immers horen en voelen dat ze gewaardeerd worden voor datgene wat ze vaak met veel toewijding en inzet proberen te realiseren.En geef je mensen véél pluimen, dan krijgen ze sterke vleugels.
+
Met dank aan Bond Zonder Naam
++

 Aanvullende lezing:

 1. Wees sterk en moedig
 2. Plicht van aanmoediging
 3. In je koers volharden en mensen aanmoedigen

+++

 • “I” Is For Innovation: Sesame Street’s Secrets For Staying Relevant (fastcompany.com)
  Sesame Street is a portal to a simpler, more innocent time in their lives. This creates something of a quandary for the show’s producers: how do you keep evolving a show so it doesn’t get stale without offending its devoted fans?
 • 5 tips for dealing with a toddler who won’t stay in bed (rookiemoms.com)
  Having just hosted my 20-month old nephew on an overnight visit, I am reminded that toddlers can pop out of bed (even leaving the room!) without the skills to go back to sleep. I asked toddler sleep expert, Nicole, to weigh in on the little kid that won’t stay in his bed at night. Nicole Johnson is the Lead Baby Sleep Consultant and owner of The Baby Sleep Site and she shares her ideas on this jack-in-the-box behavior below.
 • On Adrian Peterson And ‘Whooping’ Kids (thesuperficial.com)
  As someone who was routinely spanked as a kid, and given the occasional backhand, and seen others given the same punishment, let me tell you exactly what lesson was learned: NOTHING. Not a thing. Think about how many times you were spanked (or given the belt, paddle, whatever weapon your parents thought was appropriate to use on a child) and then still repeated the same actions because you’re a fucking kid. I’m not saying you let kids run free and do whatever they want without some form of consequence, and if you’re rolling your eyes at just sending them to their room, who’s the idiot that stocked it full of toys and video game consoles? Pull that shit out and make it boring until they behave! Jesus Christ. What it’s going to take? Study after study has shown that just giving up and hitting them causes serious mental issues. Not to mention, you’re showing them that the quick and fast solution to a problem is to attack it with violence. That should go really well in adulthood.
 • Twelve children who lost parents a half century ago struggled to stay together (newsday.com)
  On the day their parents died in a car crash 50 years ago Saturday, 11 of the 12 Plume children were removed from their Lake Ronkonkoma house — first to an aunt’s house and later taken in by relatives, friends and even strangers.
 • Police Release Names Of Suspect And Child In Jerome Toddler Death (kmvt.com)
  The Idaho State Police released the name of the toddler and the person who voluntarily came to police following the death of a child over the weekend in Jerome. Police say Bernave Avila, 24 has not been arrested or been charged with any crime, but is a person of interest. Damian Garcia Eudade was identified by authorities as the 2 year old boy who died after being struck by a pickup truck. The incident happened on 21st street just west of Tiger Drive in Jerome on Friday evening. Police have impounded the truck and are currently processing it for evidence.
 • Wedding bells (allsignlanguage.blogspot.com)
  We try to teach our sons new signs constantly. Every occasion that emerges and is new to them is a good moment to introduce a new sign. Children tend to learn faster when they have a reference to what they are doing. Since we were invited to not one, but two weddings last week it was a perfect moment to introduce some signs in spectrum of love and…
 • the story of PCYM in Rwanda / het verhaal van de PCYM in Rwanda (arnoldwinnie.wordpress.com)
  Like a dream you wake up from and have to think whether it was real or just a dream. But it was real, very real! Blood, sweat and tears … or maybe a more Christian version fits better … prayer, perseverance, victory = grace. We worked hard to organize the PCYM course before it finally started in April at the YWAM Kigali base. 7 students came from Ghana, Rwanda, Uganda, Kenya and the Netherlands. Next to ourselves we had another staff member from Kenya helping in the course. A remarkable detail for the school was that all four married women who were involved in the school, were pregnant! Some are due very soon to deliver their babies.
  +
  A program can be massive and hugely impressive in terms of organization, without having a lasting impact on the target group. Personal relationship as a condition for reaching out to others gives a huge limitation for the number of people we can reach, because we are limited in the number of relationships that we can enter and maintain. But with a lasting relationship there is a profound impact in the lives of the people we reach. Therefore we tried as much as possible to work with other people who are working long time with the target group.
 • Sing and sign! (allsignlanguage.blogspot.com)
  Houdt jouw kleintje ook zo van zingen? En zijn ze dan ook zo bewegelijk? Ik vind het heerlijk om kleine kinderen te zien genieten! En omdat onze kleinste man nog moeite heeft met het vormen van zinnen en het juist uitspreken van de woordjes, mag hij erbij gebaren.

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bond Zonder Naam, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden

Geen onbekende Zonder Naam

Wie in Vlaanderen kent er niet die beweging die al meer dan 50 jaar de verzuring in onze samenleving bestrijdt? Bond zonder Naam was in de jaren 1950 en 60 in ieder geval een begrip in vele huiskamers waar de kaarsen en de spreuken op de kast prijkten zodat iedereen er niet naast kon kijken.

Toen waren het hoofdzakelijk de spreuken die de ronde deden, maar de organisatie is uitgegroeid tot veel meer dan enkel het verspreiden van positieve gedachten met spreuken op kaartjes gedrukt. Ook met de kracht van haar sociale projecten en de maatschappelijke relevantie van haar campagnes over eenzaamheid, gevangenen, stilte, …. genereert Bond zonder Naam een beweging die onze aandacht verdient.

Wij zijn zeer dankbaar dat wij nu ook deze mooie gedachten zullen magen verspreiden. Zoals u weet willen wij positieve berichten de wereld in sturen en opbouwende gedachten verspreiden. De Bond zonder Naam beweging heeft hierin al vele jaren ervaring. Zij zijn met de jaren gerijpt tot een volwaardige organisatie. Wij daarentegen zijn nog in ons embryonaal stadium. Daarom zijn wij dan ook eens te meer dankbaar dat wij de stem van Bond Zonder Naam ook op dit platform mogen laten horen.

Zoals zij zelf te kennen geven is een beweging niet realiseer op je eentje. Je kan niet alleen de vele bergen verzetten! Samen met een dynamisch team, meer dan 1.000 vrijwilligers én de juiste partners versterken de mensen van Bond Zonder Naam het beste in onze samenleving! Wij hopen dat hun inbreng hier ook een lichtpunt kan zijn en de gedachte van vader Bosmans verder kan doen uitdragen.

De op op 1 juli 1922 geboren boerenzoon Phil Bosmans bracht een groot deel van zijn jeugd door in de onmiddellijke omgeving van de Limburgse mijnen en de mijnwerkers. In 1941 ging hij bij de paters Montfortanen te Rotselaar waar hij tot het einde van de wereldoorlog bleef. In 1945 trok hij naar Oirschot in Nederland waar hij op 7 maart 1948 priester werd gewijd. Na zijn priesterwijding werd hij naar de Vendee in Frankrijk gestuurd om zendingswerk in de buitenwijken van Tours te doen. Vervolgens werd hij bevriend met priester-arbeiders in Parijs. Hij had een grote bewondering voor hen.

In 1949 werd hij terug naar België geroepen om ‘missies voor het volk ” te leiden met een aantal collega’s. Tot april 1951 woonde hij als priester-arbeider tussen de mijnwerkers in de sloppenwijk wijk Waterschei en werkte hij met hen in de put.

In 1951 vroeg zijn bisschop hem over Limburg te reizen met ‘Onze Lieve Vrouw van de Armen van Banneux‘. Hij ontmoete zo honderden mensen, preekte en leidde processies. Het was erg hard werken en hij had bijna geen vrije tijd. Phil had hierdoor niet genoeg rust en uiteindelijk stortte hij in te Hopmaal begin juni 1954.

Vader Aerts, de pastoor van Hopmaal en Leontine Franck, een verpleegster, zorgden voor Phil. Hij was zo ziek dat hij aan zijn bed gekluisterd was voor twee jaar. Hij was niet in staat om nog een ding te doen. Zelfs de mis opdragen werd voor hem te zwaar gevonden. Specialisten waren pessimistisch over zijn situatie. Zijn superieuren werden geïnformeerd dat hij een wrak zou zijn voor de rest van zijn leven en voor niets goed zou zijn.

Pater Bosmans liet zich echter niet doen en in een ondeugende ogenblik zei hij eens:

“In de tussentijd ben ik springlevend en is mijn specialist al lang de madeliefjes omhoog aan het duwen. “

Zijn oversten wilden hem niet belasten en lieten hem veel vrije tijd. Dit stelde hem instaat om te reageren op het verzoek van pater Loop om te helpen bij het opbouwen van Bond zonder Naam in Vlaanderen. Sinds 1957 heeft Phil Bosmans al zijn energie besteed aan dit werk.

Tientallen sociale en culturele initiatieven ontstonden ​​onder zijn bezielende leiding. De kleine man was altijd centraal in de ontwikkeling van de Bond zonder Naam. In een tijd waarin vrijwel geen opvangstructuren bestonden, werkte Phil en zijn vrienden wonderen voor het opzetten van het ene huis na het andere.

Stadhuis van Mortsel

Stadhuis van Mortsel (Photo credit: Wikipedia)

Na lang lijden onder de naweeën van een beroerte in 1994 stierf vader Phil Bosmans in het ziekenhuis te Mortsel, bij Antwerpen, van complicaties van bronchitis, op de leeftijd van 89 jaar, op 17 januari 2012.

De nood aan een mentale reconversie in alle geledingen van de samenleving, was Bosmans meest gehoorde oproep. Phil Bosmans was een begenadigd schrijver. Zijn grootste succes was ‘Menslief, ik hou van je’. Voor de naoorlogse generatie was het hét succesboekje dat als leidraad kon dienen om de agape liefde te verspreiden. Het werd een bestseller in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Het boek kende ondertussen zijn 60ste druk. Meerdere boeken werden in 26 talen vertaald. Wereld wijd werden om en bij de 9 miljoen exemplaren verkocht. Zijn gouden pen en  onvermoeibare inzet leverden hem tal van prijzen op waaronder in 1968 en 1991 de Visser Neerlandia prijs.
De Bond zonder Naam, opgericht in 1959 mag dan al bekend zijn van de spreuken, de organisatie doet heel wat meer. Wij zijn har dankbaar dat wij ook de spreuken en de positieve gedachten mogen publiceren. Hiermee hopen wij ook die positieve gedachte mee verder te kunnen uitdragen. Maar ook hopen wij dat meerdere mensen die maatschappijkritische beweging zullen leren kennen. Zij als wij willen het beste in mensen versterken door werk te maken van waarden. Deze worden vertaald naar concrete actie. De klemtoon ligt daarbij op de eigen leefomgeving. De
beweging is actief op tal van domeinen zoals waarden, kinderrechten, opvoedingsondersteuning, zingeving, inter-levensbeschouwelijke dialoog, armoedebestrijding en gelijke kansenrecht. Wij hopen dat de hier gepubliceerde spreuken aanleiding mogen geven om die positieve gedachte door te geven en om de gedachte van die organisatie beter te leren kennen.De beweging Bond onder Naam heeft bijna 200.000 gezinnen en 200 ondernemingen die lid zijn. Graag nodigen wij u ook uit om bij hen aan te  sluiten en uw steentje bij te dragen. Dit kan via www.bzn.be.
Bond zonder Naam is een organisatie van mensen. Niet alleen doen zij beroep op meer dan 1.000 vrijwilligers die dagelijks sprankels van hoop en maatschappelijke verandering brengen, zij zijn ook financieel afhankelijk van tal van grote en kleine schenkers. De organisatie Bond Zonder Naam wordt gedragen door mensen die geloven in hun maatschappelijke opdracht en geregeld een gift overmaken of Bond zonder Naam in hun testament opnemen. Als u hiervoor ook iets voelt kan dat:

Als ook u ervan overtuigd bent dat Bond zonder Naam, aan de hand van concrete projecten en inspirerende acties, een motor kan zijn om van onze samenleving een betere plek te maken, dan bent u misschien ook bereid om ons financieel te steunen. In ruil voor een financiële gift van 40 euro of meer ontvangt u een fiscaal attest.

Financieel steunen kan op verschillende manieren:

BzN-Mov Without a Name-Logo_EN

+
English readers may find an introduction to the texts from Bond Zonder Naam or Movement without a Name: Phil Bosmans and the Bond Zonder Naam (Union Without a Name): Movement Without a Name

+++

 • Face of Flanders (flanderstoday.eu)
  Phil Bosmans Father Phil Bosmans, the co-founder and face of the Bond Zonder Naam (Union Without a Name), has died in hospital in Mortsel, near Antwerp, from complications of bronchitis, at the age of 89. Father Bosmans had long suffered the after-effects of a stroke in 1994, and spent his last years living in a convent in nearby Kontich.

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bond Zonder Naam, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden

Phil Bosmans and the Bond Zonder Naam (Union Without a Name): Movement Without a Name

Location of Mortsel in the province of Antwerp

Location of Mortsel in the province of Antwerp (Photo credit: Wikipedia)

After long suffering the after-effects of a stroke in 1994 father Phil Bosmans, the co-founder and face of the Bond Zonder Naam (Union Without a Name), passed away in hospital in Mortsel, near Antwerp, from complications of bronchitis, at the age of 89, 17 January 2012.

Bosmans was born into a Limburg farming family in 1922 and entered a monastery in 1941. He was ordained in 1948 and sent to the Vendée in France to do missionary work in the suburbs of Tours. He subsequently became friendly with several worker-priests in Paris. He had a profound admiration for them.

In 1949 he was called back to Belgium to lead “missions to the people” and Father Loop asked him to help with the creation of the Bond Zonder Naam (BZN), an organisation that over the years has set up and run social projects for children and young people and the disadvantaged. Bosmans led the BZN until 1991, when he handed over the leadership, though he remained active in the organisation. On Saturday 2 April 1938 Henri de Greeve had launched the Bond Zonder Naam or Movement without a Name (hereafter referred to as MWN) on the NIR (Belgian National Radio Station) radio programme ‘Lichtbaken’ . Mr l’Homme and Miss Winkeler started in 1949 the Movement without a Name Flanders, which had a first candlelight action for People in Need in 1951. Their candles came in many homes, also our home. Since 1957 Phil has devoted all his energies to the Bond Zonder Naam or Movement without a Name in Flanders.

For most people in Flanders Bosmans was bestknown as the source of countless uplifting and inspiring aphorisms, later collected into books with titles like Best Wishes and Happy Together, which became best sellers in Flanders, the Netherlands and Germany. His collections were translated into 26 languages and sold more than 10 million copies worldwide. As a child I grew up with his writings, having each new proverb read and discussed at dinner table and put on the cupboard good in view for everyone to be remembered. ‘Menslief, ik hou van je’ was really a best-seller for our generation, inspiring us to spread the agape love. Lannoo published it in 1972 and it was to become the most widely sold book in Flanders. It is now in its 56th impression, and has sold 800,000 copies in Flanders and the Netherlands. Currently sales in Germany stand at about 2 million copies. The positivism was something which helped me a lot throughout my life and I found important to share with more. We should keep in mind that he said:

“A good mood is infectious”

BzN-Mov Without a Name-Logo_ENOur society loosing track of the gentle words and social feelings of sharing and agape love has a big need of a recollection of Bosmans inspirational words. Therefore I am pleased that the organisation Bond Zonder Naam, in English: Movement Without a Name allowed us to publicize some of their writings and placing some recollections of Bosmans’s fruitful thoughts.

In 2003 MWN got nominated as chairman for URI Europe. In 2007 MWN organised URI Global Council and European conference in Antwerp and started a Flemish Platform for Interfaith Dialogue.

For over 50 years, 3 generations and 200,000 families have proven that they appreciate what MWN has to offer. We are grateful we can share their beautiful work with you on this platform and do hope you shall come to know them better.

‘Without a name’ stands for the belief that people can achieve great things when they are willing to give it their all without claiming the achievements. I also do believe when a person can put himself aside he shall be able to help the others even better. May I ask you to get to know their work better and to give it your support. We also with them, encourage everyone to support the common goal without anyone claiming the results. We on our selves perhaps can do not much, but together we can do a lot. We only can try to do our best and we can try to help as much as we can wherever we can. I also believe we as creatures, allowed to live on this world, by our Divine Creator, should be thankful that we are able to live in a good environment. Not all people are so lucky. Those who are not so fortunate we should help. Each of us should be willing to give the best of themselves, which would mean that they can give enough. Consequently, you too can contribute to MWN in many different ways: you can donate time, commitment and material or financial support, which helps them to organise their initiatives.

‘Without a name’ also means that MWN stands up for ‘nameless people’ and makes certain taboo issues a subject of discussion.

And finally ‘without a name’ means that MWN is not affiliated with any political, philosophical or religious organisation. It refers unmistakeably to the free spirit MWN so deeply cherishes.

MWN is recognized by the Belgian government and is entitled to provide donation certificates. Donations over €40,00 are tax-deductible in Belgium, whether they are single contributions or plural contributions, which, combined, mount up to €40,00. MWN delivers the donation certificates in March of the subsequent year (only applicable in Belgium).

+

 • Vets Without Borders sends four bunnies on a mission (flanderstoday.eu)
  Dr Meerschaert adds that DZG simultaneously works on three levels: people, animals and nature. “That’s what I find most exceptional,” she says. “Veterinary medicine is extremely important, of course, because the animals have to stay healthy. As a vet, I find the combination of healthy, sustainable livestock farming and the improvement of the standard of living of livestock farmers tremendously exciting.”
 • Antwerp’s ‘selfie speeding signs’ (bbc.co.uk)
  Belgium already uses a system of “smiley” road signs to tell motorists whether they are speeding or not. But now citizens are invited to upload two photos of themselves, one with a happy face and another with a disapproving glare – to be flashed at errant motorists, the Belgian website Flanders News reported. As part of a joint awareness scheme by the city of Antwerp and the police, the photos will be displayed on interactive speedometers installed across the city.
 • Face of Flanders (flanderstoday.eu)
  Phil Bosmans Father Phil Bosmans, the co-founder and face of the Bond Zonder Naam (Union Without a Name), has died in hospital in Mortsel, near Antwerp, from complications of bronchitis, at the age of 89. Father Bosmans had long suffered the after-effects of a stroke in 1994, and spent his last years living in a convent in nearby Kontich.
 • Belgium’s weirdest laws (deredactie.be)
  Dutchman and Fans of Flanders blogger Jogchum Vrielink has been looking at some of Belgium’s most unexpected pieces of legislation. There are a lot of urban myths and no, it isn’t illegal to wear a red hat on Antwerp’s busiest shopping street – as some people apparently think. However, members of the Dutch royal family are still barred from…

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Activisme & Vredeswerk, Bond Zonder Naam, Introduction, Movement Without a Name