Tag Archives: Zingeving

Levenswijze en zingeving uit balans?

Past je huidige leefsituatie nog bij jou of zit je in een misfit-situatie?

Sinds het begin van de crisis slopen er kleine en grotere veranderingen ons leven binnen. Deze plotse of soms ook subtiele aanpassingen hebben een enorme impact gehad op hoe we ons leven leiden en of we daar gelukkig mee zijn: een ontslag, een verandering in jobinhoud, het wegvallen van de mogelijkheid om een hobby uit te voeren of energie te halen in bepaalde wekelijkse activiteiten. Deze ogenschijnlijke kleine aanpassingen kunnen ons gevoel van zingeving volledig uit balans halen.

Door een gebrek aan tijd en het lange volhouden van langer-dan-tijdelijke aanpassingen hebben ons belemmerd hier bewust bij stil te staan. We laten ons inspireren door een japans concept ‘Ikigai om je doel of waarde in het leven (terug) te vinden.

Een gemis aan zingeving of drijfkracht
Wat deze veranderingen ook zijn, het komt erop neer dat de balans in het leven zoek is. Men voelt zich teveel verplicht, beperkt of gevangen in een leven dat men niet meer wil of voor gekozen heeft. Er is een gemis aan passie, wilskracht of ‘zin’ in het leven. De coronacrisis is een grote externe factor die vele levens hierin heeft gedwarsboomd.

Enkele voorbeelden.

 • Een beperkter of onderprikkeld dagelijks leven/verstoord werk-privé balans
  • Sinds ik moet telewerken met een baby in huis en geen andere mensen kan zien, voel ik me constant in de rol van ‘ouder’, die andere kanten van mezelf zijn verdwenen of onderprikkeld. Ik voel me ongewild, oninteressant en alleen.
  • Mijn job is altijd iets geweest dat ik vooral belangrijk vond om financiële zekerheid te voelen voor mij en mijn gezin. Mijn energie en voldoening haalde ik vooral uit mijn hobby’s en relaties, maar die moet ik al heel lang missen. Dit heeft een groot effect op mijn gemoed en werkmotivatie.
 • Doelloosheid, leegheid
  • Ik weet niet meer wat me drijft of wie ik eigenlijk nog ben.
  • Activiteit X is het enige wat mijn hoofd écht leeg kan maken en dit kan ik al enkele maanden niet meer.
  • Mijn werk-privé balans is volledig ontregeld en dit voel ik enorm aan mijn gemoed en energieniveau.
 • Groot verlies
  • Het verliezen van mijn huis, partner en mijn vader heeft me achtergelaten met een doelloos, leeg gevoel.
  • De inhoud van mijn job is compleet veranderd en hierdoor voel ik minder voldoening in wat ik doe.
  • Door de crisis ben ik enorm beginnen twijfelen over mijn leven en job. Ik weet niet waar ik moet beginnen om alles wat weer naar waarde te schatten.

Ikigai als inspiratie om terug zicht te krijgen op je drijfkracht en mogelijkheden

Ikigai is een Japans geïnspireerd concept om je doel of waarde in het leven (terug) te vinden. De beste manier om de overkoepelende ideologie van ikigai te visualiseren en te begrijpen is door te kijken naar dit Venn diagram dat de overlappende vier hoofdkwaliteiten laat zien: waar je goed in bent, wat de wereld nodig heeft, waar je voor betaald kan worden, en natuurlijk, waar je van houdt.

Dit is een zeer bruikbaar reflectie instrument om bij jezelf en je leven stil te staan.

Het kan helpen om over het algemeen je leven hiermee terug naar waarde in te schatten of specifieke leefcontexten te gaan evalueren. Het Vvenn diagram houdt tevens rekening met de beperkingen en mogelijkheden voor eventuele aanpassingen in je leven(sbalans).

+++

Aanvullende aanverwante artikelen

 1. Mensen. In een leven op deze planeet ben je niet alleen. Afgezien van afgelegen of verlaten gebieden kom je overal op aarde mensen tegen.Te Weinig Honden In ‘Reservoir Dogs’
 2. Betekeniseconomie
 3. Corona maakt het leven minder leuk
 4. De coronacrisis: Wanneer alles wegvalt
 5. Vergeet jij ook wel eens om stil te staan?
 6. Met vallen en opstaan
 7. 4 weken zonder nieuws
 8. Hoe doet ze het toch allemaal!? Ingrid doet het zo
 9. Hoe doet ze het toch allemaal!? Patricia doet het zo
 10. Hoe doet ze het toch allemaal!? Felicia doet het zo
 11. Pasmaats
 12. Yoga
 13. Mijn winter yoga routine
 14. ‘n Sirkel is rond
 15. Hoe doet ze het toch allemaal!? Elvira doet het zo!
 16. We zijn geen losers, geen winnaars, we zijn vooral mensen die hun best doen
 17. Poll v/d dag: Geldproblemen door coronacrisis?
 18. Bravoure Een gedicht waarin alles in jouw tot leven wil komen

2 Comments

Filed under Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Voelen en Welzijn

Geen onbekende Zonder Naam

Wie in Vlaanderen kent er niet die beweging die al meer dan 50 jaar de verzuring in onze samenleving bestrijdt? Bond zonder Naam was in de jaren 1950 en 60 in ieder geval een begrip in vele huiskamers waar de kaarsen en de spreuken op de kast prijkten zodat iedereen er niet naast kon kijken.

Toen waren het hoofdzakelijk de spreuken die de ronde deden, maar de organisatie is uitgegroeid tot veel meer dan enkel het verspreiden van positieve gedachten met spreuken op kaartjes gedrukt. Ook met de kracht van haar sociale projecten en de maatschappelijke relevantie van haar campagnes over eenzaamheid, gevangenen, stilte, …. genereert Bond zonder Naam een beweging die onze aandacht verdient.

Wij zijn zeer dankbaar dat wij nu ook deze mooie gedachten zullen magen verspreiden. Zoals u weet willen wij positieve berichten de wereld in sturen en opbouwende gedachten verspreiden. De Bond zonder Naam beweging heeft hierin al vele jaren ervaring. Zij zijn met de jaren gerijpt tot een volwaardige organisatie. Wij daarentegen zijn nog in ons embryonaal stadium. Daarom zijn wij dan ook eens te meer dankbaar dat wij de stem van Bond Zonder Naam ook op dit platform mogen laten horen.

Zoals zij zelf te kennen geven is een beweging niet realiseer op je eentje. Je kan niet alleen de vele bergen verzetten! Samen met een dynamisch team, meer dan 1.000 vrijwilligers én de juiste partners versterken de mensen van Bond Zonder Naam het beste in onze samenleving! Wij hopen dat hun inbreng hier ook een lichtpunt kan zijn en de gedachte van vader Bosmans verder kan doen uitdragen.

De op op 1 juli 1922 geboren boerenzoon Phil Bosmans bracht een groot deel van zijn jeugd door in de onmiddellijke omgeving van de Limburgse mijnen en de mijnwerkers. In 1941 ging hij bij de paters Montfortanen te Rotselaar waar hij tot het einde van de wereldoorlog bleef. In 1945 trok hij naar Oirschot in Nederland waar hij op 7 maart 1948 priester werd gewijd. Na zijn priesterwijding werd hij naar de Vendee in Frankrijk gestuurd om zendingswerk in de buitenwijken van Tours te doen. Vervolgens werd hij bevriend met priester-arbeiders in Parijs. Hij had een grote bewondering voor hen.

In 1949 werd hij terug naar België geroepen om ‘missies voor het volk ” te leiden met een aantal collega’s. Tot april 1951 woonde hij als priester-arbeider tussen de mijnwerkers in de sloppenwijk wijk Waterschei en werkte hij met hen in de put.

In 1951 vroeg zijn bisschop hem over Limburg te reizen met ‘Onze Lieve Vrouw van de Armen van Banneux‘. Hij ontmoete zo honderden mensen, preekte en leidde processies. Het was erg hard werken en hij had bijna geen vrije tijd. Phil had hierdoor niet genoeg rust en uiteindelijk stortte hij in te Hopmaal begin juni 1954.

Vader Aerts, de pastoor van Hopmaal en Leontine Franck, een verpleegster, zorgden voor Phil. Hij was zo ziek dat hij aan zijn bed gekluisterd was voor twee jaar. Hij was niet in staat om nog een ding te doen. Zelfs de mis opdragen werd voor hem te zwaar gevonden. Specialisten waren pessimistisch over zijn situatie. Zijn superieuren werden geïnformeerd dat hij een wrak zou zijn voor de rest van zijn leven en voor niets goed zou zijn.

Pater Bosmans liet zich echter niet doen en in een ondeugende ogenblik zei hij eens:

“In de tussentijd ben ik springlevend en is mijn specialist al lang de madeliefjes omhoog aan het duwen. “

Zijn oversten wilden hem niet belasten en lieten hem veel vrije tijd. Dit stelde hem instaat om te reageren op het verzoek van pater Loop om te helpen bij het opbouwen van Bond zonder Naam in Vlaanderen. Sinds 1957 heeft Phil Bosmans al zijn energie besteed aan dit werk.

Tientallen sociale en culturele initiatieven ontstonden ​​onder zijn bezielende leiding. De kleine man was altijd centraal in de ontwikkeling van de Bond zonder Naam. In een tijd waarin vrijwel geen opvangstructuren bestonden, werkte Phil en zijn vrienden wonderen voor het opzetten van het ene huis na het andere.

Stadhuis van Mortsel

Stadhuis van Mortsel (Photo credit: Wikipedia)

Na lang lijden onder de naweeën van een beroerte in 1994 stierf vader Phil Bosmans in het ziekenhuis te Mortsel, bij Antwerpen, van complicaties van bronchitis, op de leeftijd van 89 jaar, op 17 januari 2012.

De nood aan een mentale reconversie in alle geledingen van de samenleving, was Bosmans meest gehoorde oproep. Phil Bosmans was een begenadigd schrijver. Zijn grootste succes was ‘Menslief, ik hou van je’. Voor de naoorlogse generatie was het hét succesboekje dat als leidraad kon dienen om de agape liefde te verspreiden. Het werd een bestseller in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Het boek kende ondertussen zijn 60ste druk. Meerdere boeken werden in 26 talen vertaald. Wereld wijd werden om en bij de 9 miljoen exemplaren verkocht. Zijn gouden pen en  onvermoeibare inzet leverden hem tal van prijzen op waaronder in 1968 en 1991 de Visser Neerlandia prijs.
De Bond zonder Naam, opgericht in 1959 mag dan al bekend zijn van de spreuken, de organisatie doet heel wat meer. Wij zijn har dankbaar dat wij ook de spreuken en de positieve gedachten mogen publiceren. Hiermee hopen wij ook die positieve gedachte mee verder te kunnen uitdragen. Maar ook hopen wij dat meerdere mensen die maatschappijkritische beweging zullen leren kennen. Zij als wij willen het beste in mensen versterken door werk te maken van waarden. Deze worden vertaald naar concrete actie. De klemtoon ligt daarbij op de eigen leefomgeving. De
beweging is actief op tal van domeinen zoals waarden, kinderrechten, opvoedingsondersteuning, zingeving, inter-levensbeschouwelijke dialoog, armoedebestrijding en gelijke kansenrecht. Wij hopen dat de hier gepubliceerde spreuken aanleiding mogen geven om die positieve gedachte door te geven en om de gedachte van die organisatie beter te leren kennen.De beweging Bond onder Naam heeft bijna 200.000 gezinnen en 200 ondernemingen die lid zijn. Graag nodigen wij u ook uit om bij hen aan te  sluiten en uw steentje bij te dragen. Dit kan via www.bzn.be.
Bond zonder Naam is een organisatie van mensen. Niet alleen doen zij beroep op meer dan 1.000 vrijwilligers die dagelijks sprankels van hoop en maatschappelijke verandering brengen, zij zijn ook financieel afhankelijk van tal van grote en kleine schenkers. De organisatie Bond Zonder Naam wordt gedragen door mensen die geloven in hun maatschappelijke opdracht en geregeld een gift overmaken of Bond zonder Naam in hun testament opnemen. Als u hiervoor ook iets voelt kan dat:

Als ook u ervan overtuigd bent dat Bond zonder Naam, aan de hand van concrete projecten en inspirerende acties, een motor kan zijn om van onze samenleving een betere plek te maken, dan bent u misschien ook bereid om ons financieel te steunen. In ruil voor een financiële gift van 40 euro of meer ontvangt u een fiscaal attest.

Financieel steunen kan op verschillende manieren:

BzN-Mov Without a Name-Logo_EN

+
English readers may find an introduction to the texts from Bond Zonder Naam or Movement without a Name: Phil Bosmans and the Bond Zonder Naam (Union Without a Name): Movement Without a Name

+++

 • Face of Flanders (flanderstoday.eu)
  Phil Bosmans Father Phil Bosmans, the co-founder and face of the Bond Zonder Naam (Union Without a Name), has died in hospital in Mortsel, near Antwerp, from complications of bronchitis, at the age of 89. Father Bosmans had long suffered the after-effects of a stroke in 1994, and spent his last years living in a convent in nearby Kontich.

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bond Zonder Naam, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden