Tag Archives: Phil Bosmans

Hetgeen niet uit het hart komt


”Wat niet uit het hart komt,
zal een ander hart niet raken.”

Phil Bosmans

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Bond Zonder Naam, Nederlandse teksten - Dutch writings

Alleen ogen die geweend hebben kunnen helder zien

De spreuken zijn het meest zichtbare deel van Bond zonder Naam. Samen vertegenwoordigen zij een ingemaakte filosofie, en een handvol van de wijsheid. Elk jaar sturen we 8 miljoen spreekwoorden in Vlaanderen alleen.

De vijf mailings die de Bond zonder Naam elk jaar sturen bereiken een op de zes Vlamingen. Elk bevat een goudklompje van reflectie dat iedereen kan denken.

De spreekwoorden komen voort uit het dagelijks leven. Ze zijn niet samengesteld door iemand die achter een bureau zit. Ze zijn niet het werk van een team van psychologen. Door volledig te luisteren naar en het kijken waarom, hoe en wat mensen zeggen, kan je zelf nuttige ideeën verorberen of oppikken. Deze vervolgens vinden hun uitdrukking in woorden. Alle die in de kelders van de geest moeten worden gerijpt voor een tijdje. Als je kauwt op wat iemand heeft gezegd voor een tijdje, vind je soms een paar korrels van de waarheid onder het kaf. Dat zou de geboorte van een typische BZN spreekwoord zijn.

Het resultaat is een spreekwoord voorzeker, helder, pittig, en dicht bij het leven. Het is niet bedoeld om de wereld te veranderen, maar is eerder een poging om mensen uit te nodigen voor reflectie.

Alleen ogen die geweend hebben kunnen helder zien

Wij geloven dat spreuken er meer toe doen dan ooit.
Spreuken die duiden en durven, verrassen en verstrooien.
Spreuken als bakens, tegen intolerantie en verdwazing.
Spreuken die een venster op de wereld openen maar ook doen dromen van andere werelden.
Kortom, spreuken die onze harten raken en hopelijk ook dat van jou.
Want spreuken maken we samen, met jou.
Voor iedereen die gelooft dat een spreuk grenzen kan verleggen.

Deze 700ste spreuk zijn woorden van Phil Bosmans zelf.

We kunnen hem niet meer vragen wat hij er precies mee bedoelde.
Maar geloof jij ook niet dat nét de kwetsbare mens jou iets te vertellen heeft?
Dat net in het verdriet, wijsheid schuilt?
Dat wie huilt, jou iets leert over het leven en hoe het te leven?
Door je tranen heen, vind jij straks een weg.
Wij lopen graag met je mee.

+

We vroegen enkele ZIN-lezeressen hoe zij de spreuk ‘Alleen ogen die geweend hebben, kunnen helder zien’ in het dagelijkse leven ervaren:

Tranen als zwakte?

Ik heb in mijn 91-jarig bestaan te weinig geweend. Niet omdat ik sterker ben dan anderen. Wel omdat mensen mij zagen als een sterke vrouw en een rolmodel. Ik was bang dat tranen als een zwakte werden gezien.
Vandaag voel ik soms de nood aan een schouder om op te huilen. Maar zelfs nu lukt dat nog niet. Ik voel me bijna gedwongen voor mezelf en voor anderen alleen ‘the bright side of life’ te zien.
Paula

Gelijken in mens zijn

Als begeleider van mensen binnen en buiten de gevangenismuren is het een eer uitgenodigd te worden in hun verhaal. We gaan samen op zoek naar de waarom achter hun gevoel niets of niemand meer te zijn. Net dan is het van enorm belang dat ook ik me kwetsbaar durf op te stellen. Want door mijn verdriet te tonen, laat ik zien dat we gelijken zijn in pijn, in mens zijn.
Annelies

Anders kijken naar het gewone

De zomer van 2015 was er voor mij een van wenen. Vanbinnen en vanbuiten. Een dal vol tranen. Ik weende tot de tranen op waren. Ik zag niet meer. Ik voelde niet meer. Maar toen werd het herfst. De bladeren kleurden rood en de lucht werd weer helder blauw.
Ik opende mijn ogen en haalde diep adem. Eén seconde lang. Sindsdien kijk ik anders naar wat op het eerste gezicht zo gewoon lijkt.
Barbara

BZN Logo


+

Voorgaande

Duistere gevangenis

Zandstorm

Uitlopen om uit lichaam te wonen

Kwaad wint als goed niets doet

Vredelievend

+++

Verdere boeiende artikels

 1. Dr. Shankar
 2. Christelijk mediteren
 3. Aan mijn lijf geen polonaiseIn de knoop
 4. Waarom we beter niet kunnen leven in het nu
 5. Mijn hart luchten
 6. 227 soms heb je gewoon iemand nodig bij wie je een beetje mag huilen en mens zijn

+++

Save

Save

Save

Save

Save

Save

2 Comments

Filed under Bezinningsteksten, Bond Zonder Naam, Kennis en Wijsheid, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten

Look with your eyes. See with your heart!

Look with your eyes. See with your heart!

Apples.jpgYou are in the supermarket pushing a cart. You are in front of the shelves with apples that are neatly stored according to taste, kind and variety. It is fruit you need for your health and you buy it, whether the price is good or not. You look at the quality label and then put a pack of six in your cart and go to the till.

It is not because you look that you see.
Your biological eye sees shapes and different colours. But do we actually ‘see’ what we are ‘looking’ at?
‘To see’ is only possible by standing still in a special way, by consciously looking at  and by being present with mindfulness. To see is always the result of looking with our inner eye, because reality has a tactile outer side but also an invisible inner side.

What if you would pick your apple yourself in the orchard ?
When choosing the apple that you pick yourself, you invariably begin to smile because of what you see, feel and smell. Your eyes admire the shapes and colours ,while your hands handle the apple as a piece of live food. This apple , ‘your apple’ is not any more just merchandise, but one of the wonders of life that you want to cherish.

Very often we ‘look’ without ‘seeing’, because our heart is not in it.
Phil Bosmans once wrote :

There are so many wonders around us that are waiting to be discovered. When you look at someone you love, when you look at flowers and butterflies and birds because you find them beautiful, you always see so much more than only your eyes can see.Then you discover daily new miracles”.

You start to think more with your heart than with your mind.

– Dutch version / Nederlandse versie: Kijk met je ogen zie met je hartBzN-Mov Without a Name-Logo_EN

+++

4 Comments

Filed under Lifestyle, Movement Without a Name

Kijk met je ogen zie met je hart

Kijk met je ogen zie met je hart.

Apples.jpgJe bent in de supermarkt en duwt een karretje voor je uit. Je staat voor het rek met appelen, die er netjes gesorteerd bij liggen naar ras, smaak en soort. Het is fruit dat je nodig hebt voor je gezondheid en je koopt het, al dan niet tegen de beste prijs. Je bekijkt het kwaliteitslabel en vervolgens vallen ze per zes verpakt in je winkelwagentje en ben je op weg naar de kassa.

Het is niet omdat je kijkt, dat je ziet.
Je biologische oog neemt vormen waar en onderscheidt kleuren. Maar ‘zien’ we ook wat we ‘bekijken’? ‘Zien’ kunnen we maar door op een bepaalde manier ‘stil te staan’, bewust waar te nemen en met zekere aandacht ‘aanwezig te zijn’. ‘Zien’ is altijd het resultaat van kijken met ons innerlijk oog, want de werkelijkheid heeft een tastbare buitenkant, maar ook een onzichtbare binnenkant.

Wat als je in een boomgaard zelf je appel zou plukken?
Bij het uitkiezen van de appel die jij zelf met de hand  plukt, gaat je mond onvermijdelijk een glimlach toveren om wat je ziet, voelt en ruikt. Je ogen bewonderen zijn vorm en kleuren terwijl je handen hem betasten als een stuk levend voedsel. Deze appel, ‘jouw appel’ is niet langer koopwaar, maar een wonder van het leven, dat je wil koesteren.

We ‘kijken’ vaak zonder te ‘zien’, omdat we bij wat onze ogen ontmoeten niet met ons hart aanwezig zijn.
Phil Bosmans schreef ooit:

“Er zijn zoveel wonderen om ons heen die wachten om ontdekt te worden. Als je kijkt naar iemand van wie je houdt, als je kijkt naar bloemen en vlinders en vogels omdat je ze mooi vindt, zie je altijd veel meer dan wat alleen je ogen zien. Dan ontdek je dagelijks nieuwe wonderen.”

Je gaat meer denken met je hart dan met je verstand.

BzN-Mov Without a Name-Logo_EN– Engelse versie / English version: Look with your eyes. See with your heart!

+++

2 Comments

Filed under Bond Zonder Naam, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings

Geen onbekende Zonder Naam

Wie in Vlaanderen kent er niet die beweging die al meer dan 50 jaar de verzuring in onze samenleving bestrijdt? Bond zonder Naam was in de jaren 1950 en 60 in ieder geval een begrip in vele huiskamers waar de kaarsen en de spreuken op de kast prijkten zodat iedereen er niet naast kon kijken.

Toen waren het hoofdzakelijk de spreuken die de ronde deden, maar de organisatie is uitgegroeid tot veel meer dan enkel het verspreiden van positieve gedachten met spreuken op kaartjes gedrukt. Ook met de kracht van haar sociale projecten en de maatschappelijke relevantie van haar campagnes over eenzaamheid, gevangenen, stilte, …. genereert Bond zonder Naam een beweging die onze aandacht verdient.

Wij zijn zeer dankbaar dat wij nu ook deze mooie gedachten zullen magen verspreiden. Zoals u weet willen wij positieve berichten de wereld in sturen en opbouwende gedachten verspreiden. De Bond zonder Naam beweging heeft hierin al vele jaren ervaring. Zij zijn met de jaren gerijpt tot een volwaardige organisatie. Wij daarentegen zijn nog in ons embryonaal stadium. Daarom zijn wij dan ook eens te meer dankbaar dat wij de stem van Bond Zonder Naam ook op dit platform mogen laten horen.

Zoals zij zelf te kennen geven is een beweging niet realiseer op je eentje. Je kan niet alleen de vele bergen verzetten! Samen met een dynamisch team, meer dan 1.000 vrijwilligers én de juiste partners versterken de mensen van Bond Zonder Naam het beste in onze samenleving! Wij hopen dat hun inbreng hier ook een lichtpunt kan zijn en de gedachte van vader Bosmans verder kan doen uitdragen.

De op op 1 juli 1922 geboren boerenzoon Phil Bosmans bracht een groot deel van zijn jeugd door in de onmiddellijke omgeving van de Limburgse mijnen en de mijnwerkers. In 1941 ging hij bij de paters Montfortanen te Rotselaar waar hij tot het einde van de wereldoorlog bleef. In 1945 trok hij naar Oirschot in Nederland waar hij op 7 maart 1948 priester werd gewijd. Na zijn priesterwijding werd hij naar de Vendee in Frankrijk gestuurd om zendingswerk in de buitenwijken van Tours te doen. Vervolgens werd hij bevriend met priester-arbeiders in Parijs. Hij had een grote bewondering voor hen.

In 1949 werd hij terug naar België geroepen om ‘missies voor het volk ” te leiden met een aantal collega’s. Tot april 1951 woonde hij als priester-arbeider tussen de mijnwerkers in de sloppenwijk wijk Waterschei en werkte hij met hen in de put.

In 1951 vroeg zijn bisschop hem over Limburg te reizen met ‘Onze Lieve Vrouw van de Armen van Banneux‘. Hij ontmoete zo honderden mensen, preekte en leidde processies. Het was erg hard werken en hij had bijna geen vrije tijd. Phil had hierdoor niet genoeg rust en uiteindelijk stortte hij in te Hopmaal begin juni 1954.

Vader Aerts, de pastoor van Hopmaal en Leontine Franck, een verpleegster, zorgden voor Phil. Hij was zo ziek dat hij aan zijn bed gekluisterd was voor twee jaar. Hij was niet in staat om nog een ding te doen. Zelfs de mis opdragen werd voor hem te zwaar gevonden. Specialisten waren pessimistisch over zijn situatie. Zijn superieuren werden geïnformeerd dat hij een wrak zou zijn voor de rest van zijn leven en voor niets goed zou zijn.

Pater Bosmans liet zich echter niet doen en in een ondeugende ogenblik zei hij eens:

“In de tussentijd ben ik springlevend en is mijn specialist al lang de madeliefjes omhoog aan het duwen. “

Zijn oversten wilden hem niet belasten en lieten hem veel vrije tijd. Dit stelde hem instaat om te reageren op het verzoek van pater Loop om te helpen bij het opbouwen van Bond zonder Naam in Vlaanderen. Sinds 1957 heeft Phil Bosmans al zijn energie besteed aan dit werk.

Tientallen sociale en culturele initiatieven ontstonden ​​onder zijn bezielende leiding. De kleine man was altijd centraal in de ontwikkeling van de Bond zonder Naam. In een tijd waarin vrijwel geen opvangstructuren bestonden, werkte Phil en zijn vrienden wonderen voor het opzetten van het ene huis na het andere.

Stadhuis van Mortsel

Stadhuis van Mortsel (Photo credit: Wikipedia)

Na lang lijden onder de naweeën van een beroerte in 1994 stierf vader Phil Bosmans in het ziekenhuis te Mortsel, bij Antwerpen, van complicaties van bronchitis, op de leeftijd van 89 jaar, op 17 januari 2012.

De nood aan een mentale reconversie in alle geledingen van de samenleving, was Bosmans meest gehoorde oproep. Phil Bosmans was een begenadigd schrijver. Zijn grootste succes was ‘Menslief, ik hou van je’. Voor de naoorlogse generatie was het hét succesboekje dat als leidraad kon dienen om de agape liefde te verspreiden. Het werd een bestseller in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Het boek kende ondertussen zijn 60ste druk. Meerdere boeken werden in 26 talen vertaald. Wereld wijd werden om en bij de 9 miljoen exemplaren verkocht. Zijn gouden pen en  onvermoeibare inzet leverden hem tal van prijzen op waaronder in 1968 en 1991 de Visser Neerlandia prijs.
De Bond zonder Naam, opgericht in 1959 mag dan al bekend zijn van de spreuken, de organisatie doet heel wat meer. Wij zijn har dankbaar dat wij ook de spreuken en de positieve gedachten mogen publiceren. Hiermee hopen wij ook die positieve gedachte mee verder te kunnen uitdragen. Maar ook hopen wij dat meerdere mensen die maatschappijkritische beweging zullen leren kennen. Zij als wij willen het beste in mensen versterken door werk te maken van waarden. Deze worden vertaald naar concrete actie. De klemtoon ligt daarbij op de eigen leefomgeving. De
beweging is actief op tal van domeinen zoals waarden, kinderrechten, opvoedingsondersteuning, zingeving, inter-levensbeschouwelijke dialoog, armoedebestrijding en gelijke kansenrecht. Wij hopen dat de hier gepubliceerde spreuken aanleiding mogen geven om die positieve gedachte door te geven en om de gedachte van die organisatie beter te leren kennen.De beweging Bond onder Naam heeft bijna 200.000 gezinnen en 200 ondernemingen die lid zijn. Graag nodigen wij u ook uit om bij hen aan te  sluiten en uw steentje bij te dragen. Dit kan via www.bzn.be.
Bond zonder Naam is een organisatie van mensen. Niet alleen doen zij beroep op meer dan 1.000 vrijwilligers die dagelijks sprankels van hoop en maatschappelijke verandering brengen, zij zijn ook financieel afhankelijk van tal van grote en kleine schenkers. De organisatie Bond Zonder Naam wordt gedragen door mensen die geloven in hun maatschappelijke opdracht en geregeld een gift overmaken of Bond zonder Naam in hun testament opnemen. Als u hiervoor ook iets voelt kan dat:

Als ook u ervan overtuigd bent dat Bond zonder Naam, aan de hand van concrete projecten en inspirerende acties, een motor kan zijn om van onze samenleving een betere plek te maken, dan bent u misschien ook bereid om ons financieel te steunen. In ruil voor een financiële gift van 40 euro of meer ontvangt u een fiscaal attest.

Financieel steunen kan op verschillende manieren:

BzN-Mov Without a Name-Logo_EN

+
English readers may find an introduction to the texts from Bond Zonder Naam or Movement without a Name: Phil Bosmans and the Bond Zonder Naam (Union Without a Name): Movement Without a Name

+++

 • Face of Flanders (flanderstoday.eu)
  Phil Bosmans Father Phil Bosmans, the co-founder and face of the Bond Zonder Naam (Union Without a Name), has died in hospital in Mortsel, near Antwerp, from complications of bronchitis, at the age of 89. Father Bosmans had long suffered the after-effects of a stroke in 1994, and spent his last years living in a convent in nearby Kontich.

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bond Zonder Naam, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden

Phil Bosmans and the Bond Zonder Naam (Union Without a Name): Movement Without a Name

Location of Mortsel in the province of Antwerp

Location of Mortsel in the province of Antwerp (Photo credit: Wikipedia)

After long suffering the after-effects of a stroke in 1994 father Phil Bosmans, the co-founder and face of the Bond Zonder Naam (Union Without a Name), passed away in hospital in Mortsel, near Antwerp, from complications of bronchitis, at the age of 89, 17 January 2012.

Bosmans was born into a Limburg farming family in 1922 and entered a monastery in 1941. He was ordained in 1948 and sent to the Vendée in France to do missionary work in the suburbs of Tours. He subsequently became friendly with several worker-priests in Paris. He had a profound admiration for them.

In 1949 he was called back to Belgium to lead “missions to the people” and Father Loop asked him to help with the creation of the Bond Zonder Naam (BZN), an organisation that over the years has set up and run social projects for children and young people and the disadvantaged. Bosmans led the BZN until 1991, when he handed over the leadership, though he remained active in the organisation. On Saturday 2 April 1938 Henri de Greeve had launched the Bond Zonder Naam or Movement without a Name (hereafter referred to as MWN) on the NIR (Belgian National Radio Station) radio programme ‘Lichtbaken’ . Mr l’Homme and Miss Winkeler started in 1949 the Movement without a Name Flanders, which had a first candlelight action for People in Need in 1951. Their candles came in many homes, also our home. Since 1957 Phil has devoted all his energies to the Bond Zonder Naam or Movement without a Name in Flanders.

For most people in Flanders Bosmans was bestknown as the source of countless uplifting and inspiring aphorisms, later collected into books with titles like Best Wishes and Happy Together, which became best sellers in Flanders, the Netherlands and Germany. His collections were translated into 26 languages and sold more than 10 million copies worldwide. As a child I grew up with his writings, having each new proverb read and discussed at dinner table and put on the cupboard good in view for everyone to be remembered. ‘Menslief, ik hou van je’ was really a best-seller for our generation, inspiring us to spread the agape love. Lannoo published it in 1972 and it was to become the most widely sold book in Flanders. It is now in its 56th impression, and has sold 800,000 copies in Flanders and the Netherlands. Currently sales in Germany stand at about 2 million copies. The positivism was something which helped me a lot throughout my life and I found important to share with more. We should keep in mind that he said:

“A good mood is infectious”

BzN-Mov Without a Name-Logo_ENOur society loosing track of the gentle words and social feelings of sharing and agape love has a big need of a recollection of Bosmans inspirational words. Therefore I am pleased that the organisation Bond Zonder Naam, in English: Movement Without a Name allowed us to publicize some of their writings and placing some recollections of Bosmans’s fruitful thoughts.

In 2003 MWN got nominated as chairman for URI Europe. In 2007 MWN organised URI Global Council and European conference in Antwerp and started a Flemish Platform for Interfaith Dialogue.

For over 50 years, 3 generations and 200,000 families have proven that they appreciate what MWN has to offer. We are grateful we can share their beautiful work with you on this platform and do hope you shall come to know them better.

‘Without a name’ stands for the belief that people can achieve great things when they are willing to give it their all without claiming the achievements. I also do believe when a person can put himself aside he shall be able to help the others even better. May I ask you to get to know their work better and to give it your support. We also with them, encourage everyone to support the common goal without anyone claiming the results. We on our selves perhaps can do not much, but together we can do a lot. We only can try to do our best and we can try to help as much as we can wherever we can. I also believe we as creatures, allowed to live on this world, by our Divine Creator, should be thankful that we are able to live in a good environment. Not all people are so lucky. Those who are not so fortunate we should help. Each of us should be willing to give the best of themselves, which would mean that they can give enough. Consequently, you too can contribute to MWN in many different ways: you can donate time, commitment and material or financial support, which helps them to organise their initiatives.

‘Without a name’ also means that MWN stands up for ‘nameless people’ and makes certain taboo issues a subject of discussion.

And finally ‘without a name’ means that MWN is not affiliated with any political, philosophical or religious organisation. It refers unmistakeably to the free spirit MWN so deeply cherishes.

MWN is recognized by the Belgian government and is entitled to provide donation certificates. Donations over €40,00 are tax-deductible in Belgium, whether they are single contributions or plural contributions, which, combined, mount up to €40,00. MWN delivers the donation certificates in March of the subsequent year (only applicable in Belgium).

+

 • Vets Without Borders sends four bunnies on a mission (flanderstoday.eu)
  Dr Meerschaert adds that DZG simultaneously works on three levels: people, animals and nature. “That’s what I find most exceptional,” she says. “Veterinary medicine is extremely important, of course, because the animals have to stay healthy. As a vet, I find the combination of healthy, sustainable livestock farming and the improvement of the standard of living of livestock farmers tremendously exciting.”
 • Antwerp’s ‘selfie speeding signs’ (bbc.co.uk)
  Belgium already uses a system of “smiley” road signs to tell motorists whether they are speeding or not. But now citizens are invited to upload two photos of themselves, one with a happy face and another with a disapproving glare – to be flashed at errant motorists, the Belgian website Flanders News reported. As part of a joint awareness scheme by the city of Antwerp and the police, the photos will be displayed on interactive speedometers installed across the city.
 • Face of Flanders (flanderstoday.eu)
  Phil Bosmans Father Phil Bosmans, the co-founder and face of the Bond Zonder Naam (Union Without a Name), has died in hospital in Mortsel, near Antwerp, from complications of bronchitis, at the age of 89. Father Bosmans had long suffered the after-effects of a stroke in 1994, and spent his last years living in a convent in nearby Kontich.
 • Belgium’s weirdest laws (deredactie.be)
  Dutchman and Fans of Flanders blogger Jogchum Vrielink has been looking at some of Belgium’s most unexpected pieces of legislation. There are a lot of urban myths and no, it isn’t illegal to wear a red hat on Antwerp’s busiest shopping street – as some people apparently think. However, members of the Dutch royal family are still barred from…

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Activisme & Vredeswerk, Bond Zonder Naam, Introduction, Movement Without a Name