Tag Archives: Jens Stoltenberg

Remain lovingly = No path for softies

BZN Liefdevol blijven

Remain lovingly. No path for softies.

**

David Grégoire Van Reybrouck Flemish Belgian author who writes historical fiction, literary non-fiction, novels, poetry, plays and academic texts. He has received several Dutch literary prizes, including AKO Literature Prize (2010) and Libris History Prize.

Jens Stoltenberg February 2015.jpg

Jens Stoltenberg

One hears language of war here and there as a reaction to acts of terror worldwide. In his opinion column David Van Reybrouck pleads for other forms of resoluteness than war language. Immediately after the attacks in Norway the Prime Minister Stoltenberg pleaded frankly for

“more democracy, more openness, more participation“.

In this climate of violence we need this connective thinking. Violence starts indeed  where people allow themselves to be played off against each other and point at innocent people.

Only light can conquer darkness.
Last november ,’Hart boven Hard‘ (Heart above Hard) and other similar organisations have organised simultaneous “silent wakes”   in various towns in solidarity with all the victims of terror attacks and wars. Under the common motto “together against hate” the civil movement invites as many people as possible to make a gesture against violence, polarising and terrorism.
Also the youth brigade Tony! takes to the streets in order to commit hopeful attacks. In the autumn they drove through the city and projected connecting messages onto public buildings like the MAS. With this wildbeam action these young people offer a constructive counterweight. They choose for radical hope as a last freedom of the human being. The freedom to choose how we want to deal with the things thrown at us today.

An alternative for fear begins with …. YOU!
Every person who chooses resolutely every day to stay lovingly, to accept dialogue, to choose for encounter, knows that this is not an easy path to take. Resistance, disappointment, desperation are part of it. Resilience is a must. Notwithstanding this MWN summons – already for over 55 years – to choose this path. To keep trusting. Also when it becomes difficult. Because we keep believing in the silent force of many citizens who together keep delivering small , meaningful deeds. As a silent protest.

Dalailama1 20121014 4639.jpg

The present and 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso

The Dalai Lama has spread a similar message :

“Violence is a reaction of shortsighted people that have lost the plot. At 81 I believe that violence cannot be solved by prayers or Governments. We have to create change at an individual level and then spread this to your neighbourhood and the society”.

BzN-Mov Without a Name-Logo_EN

BZN or MWN Who we are & What we do;

+

Original Dutch Version /Nederlandse versie: Liefdevol blijven = Geen weg voor softies

 

++

Additional reading

 1. Muslim Grooming (Rape) Gangs and Sharia
 2. When the wind blows hard on a tree
 3. Hope does not disappoint us
 4. If you do pray you shall not be disappointed

+++

Further reading

 1. ‘I try to keep my hate in check. If you can’t hate, you can’t love.’
 2. Resistance (1)
 3. Resistance (2)
 4. Defiance vs Resistance
 5. ‘Let’s pull this humongous tree by the root’
 6. Goal Setting: It’s the Little Things
 7. We are Yedikule!
 8. Tout inclusif
 9. Revolutionary Internationalism Makes a Comeback in Oakland
 10. Activist hunting
 11. Thoughtful Thursdays #115 Three Wishes
 12. Day 378: Waking Up To Revenge
 13. Shards
 14. I Feel Broken
 15. What It Looks Like to Be So Happy It Hurts
 16. F.L
 17. Raw Thoughts
 18. good people
 19. New Beginnings

+++

4 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Movement Without a Name, Social affairs

Liefdevol blijven = Geen weg voor softies

* BZN Liefdevol blijven*

David Grégoire Van Reybrouck, Vlaamse Belgische auteur die historische fictie, literaire non-fictie, romans, poëzie, toneelstukken en academische teksten schrijft. Hij heeft verschillende Nederlandse literaire prijzen ontvangen, waaronder AKO Literatuurprijs (2010) en de Libris Geschiedenis Prijs en in 2014 de Gouden Ganzenveer.

Als reactie op de terreurdaden wereldwijd klinkt er bedenkelijke oorlogstaal her en der. In zijn opiniestuk pleit David Van Reybrouck voor andere vormen van fermheid dan oorlogstaal. Meteen na de aanslagen in Noorwegen pleitte premier Stoltenberg onomwonden voor

“meer democratie, meer openheid, meer participatie”.

In dit klimaat van geweld is er nood aan dit soort verbindend denken. Geweld begint immers juist waar mensen zich tegen elkaar laten uitspelen en onschuldigen met de vinger gewezen worden.

Enkel licht kan de duisternis overwinnen.

Hart boven Hard en verwante organisaties organiseerden eind november in verschillende steden gelijktijdige ‘stiltewakes in solidariteit met alle slachtoffers van terrorisme en oorlog’. Onder het gezamenlijke motto ‘samen tegen de haat’ nodigt de burgerbeweging zoveel mogelijk mensen uit om samen een gebaar te maken tegen geweld, polarisering en terrorisme.

Ook de jongerenbrigade Tony! trekt samen de straat op om hoopvolle aanslagen te plegen. In het najaar reden ze door de stad en projecteerden ze verbindende boodschappen op openbare gebouwen als het MAS. Met deze wildbeamactie bieden deze jongeren constructief tegengewicht. Zij kiezen voor radicale hoop als laatste vrijheid van de mens. De vrijheid om zelf te kiezen hoe we omgaan met de dingen die op ons afkomen vandaag.

Een alternatief voor angst begint bij… JOU!

Ieder mens die vastberaden, elke dag opnieuw de keuze maakt om liefdevol te blijven, de dialoog aan te gaan, te kiezen voor ontmoeting wéét dat dit geen gemakkelijk pad is. Weerstand, teleurstelling, vertwijfeling zijn ons deel. Incasseringsvermogen een must. Toch roept Bond zonder Naam – al meer dan 55 jaar – op om deze keuze te maken. Te blijven vertrouwen. Ook als het moeilijk wordt. Omdat we geloven in de stille kracht van vele burgers die samen kleine, betekenisvolle daden stellen. Als een stil verzet.

De huidige dalai lama (Tenzin Gyatso)

De huidige dalai lama (Tenzin Gyatso)

De Dalai Lama verspreidde een gelijkaardige boodschap:

“Geweld is een reactie van kortzichtige, op hol geslagen mensen. Op m’n 81ste, geloof ik dat geweld niet kan worden opgelost door gebeden of door overheden. We moeten verandering beginnen op een individueel niveau en dat doortrekken naar je buurt en samenleving.”

BZN Logo

+

Voorgaand

Een moment van Bezinning, even maar

Vredelievend

Engelse versie / English version: Remain lovingly = No path for softies

++

Aanvullend

 1. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 2. Niet elk religieus geweld is religieus
 3. Communiceren in verbondenheid
 4. Mens en leed
 5. Warren onder vuur na steun voorgeweld
 6. Democratische ondergang
 7. Schieten op hulpgoederenvoorzieners
 8. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot

+++

Rond terreur, ontmoeting e.a. kan u verder op het net vinden:

 1. Vrede en vrijheid
 2. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 3. Waarschuwing
 4. My unpopular opinion?
 5. En de Denen komen met vergelijkbare oplossingen: controle en surveillance!
 6. NOS: Carnaval Braunschweig afgelast om terreurdreiging carnaval
 7. Historie Actureel
 8. Gedachtenpolitie
 9. Op bezoek
 10. Encounter… Ontmoeting…
 11. Meneer Kees
 12. Ik geef me over
 13. De toekomst van cultuur is meerlagig en meervoudig // Slotwoord #DVCE2015
 14. Ontmoeting met pit…

+++

2 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bond Zonder Naam, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden