Author Archives: Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

About Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Bible Students: Believers looking in and studying the Bible to find the Truth, reason and the essence of life. - Onderzoekers van de Bijbel: Gelovigen in Bijbel zoekend naar het begin, reden van leven, zin en onzin in de wereld en op zoek naar de Waarheid.

People with extraordinary amounts of determination


This is your thought of the day:

Great people are simply ordinary people
with extraordinary amounts of determination.

 

‘I heard the voice of the Lord, saying: ‘Whom shall I send, and who will go for Us?’.
Then I said: ‘Here am I! Send me’.’

Isaiah 6:8

 

Dutch version / Nederlandse versie > Mensen met vastberadenheid

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Positive thoughts, Quotations from Holy Scriptures, Reflection Texts, Social affairs

Mensen met vastberadenheid


jouw overdenking voor vandaag is…

Mensen tegen wie wij opkijken
zijn niet meer dan gewone mensen
met een enorme portie vastberadenheid.

 

‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide:
Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan?
En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.’

Jesaja 6:8

 

English version / Engelse versie > People with extraordinary amounts of determination

Leave a comment

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Nothing is terminal…just transitional


This is your thought of the day:

Nothing is terminal…just transitional.

 

‘When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. For I am the Lord your God.’

Isaiah 43:2-3

 

Dutch version / Nederlandse versie > Niets is terminaal … slechts overgangsperiode

English: Transitional doorway South door of St...

Transitional doorway South door of St.Helen’s church, just about a pointed arch with single chamfer, of c1200 and Transitional architectural phase from Romanesque to Gothic (Photo credit: Wikipedia)

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Positive thoughts, Quotations from Holy Scriptures, Reflection Texts, Religious affairs

Niets is terminaal … slechts overgangsperiode


Dit is de gedachte voor vandaag:

Niets is terminaal … slechts overgangsperiode.

 

‘“2 Moet je door het water gaan-ik ben bij je; of door rivieren-je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan-het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 3 Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.” (Jesaia 43:2-3 NBV)

 

English version / Engelse versie > Nothing is terminal…just transitional.

English: Transitional doorway South door of St...

Transitional doorway South door of St.Helen’s church, just about a pointed arch with single chamfer, of c1200 and Transitional architectural phase from Romanesque to Gothic (Photo credit: Wikipedia)

Leave a comment

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Go and make disciples of people of all the nations

Go, therefore, and make disciples of people of all the nations.—Matt. 28:19.

Consider the preaching of the good news that Jesus would have his followers do.

Zinzendorf preaching to people from many nations

Zinzendorf preaching to people from many nations (Photo credit: Wikipedia)

The method and the scope of the preaching work were new. In earlier centuries, people of the nations were welcomed when they came to Israel to serve Jehovah. (1 Ki. 8:41-43) That was before Jesus gave the command found in today’s text. Jesus’ disciples were told to “go” to all people. On the day of Pentecost 33 C.E., there was an early evidence of Jehovah’s changed strategy — that of a global evangelizing work. His holy spirit empowered about 120 members of the new congregation to speak miraculously in different tongues to Jews and proselytes. (Acts 2:4-11) Next, the territory expanded to the Samaritans. Then, in the year 36 C.E., it was further expanded to include the world of uncircumcised Gentiles. You might say that the field of preaching enlarged from a “pond” of Jews to an “ocean” of mankind. w16.03 4:12

A man from Jews for Jesus handing out flyers i...

A man from Jews for Jesus handing out flyers in Tel Aviv, Israel. (Photo credit: Wikipedia)

+

Dutch version / Nederlandstalige versie: Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën

Preceding articles

What Should I Preach ?

Daring to speak in multicultural environment

Crisis man needed in this world

Refusing to Be Silent

Go Ye!

To proclaim the day of vengeance

Proclaiming: a task given to Christians

Go! Proclaim! Testify!

Scriptures and Thoughts about: Proclaim

Summer holiday time to knock and ask, and time to share

++

Additional reading

 1. Necessity of a revelation of creation 8 By no means unintelligible or mysterious to people
 2. Necessity of a revelation of creation 11 Believing and obeying the gospel of the Kingdom of God
 3. Blogging in the world for Jesus and his Father
 4. Sharing thoughts and philosophical writings
 5. Going deep into cultures to reach lost people
 6. Engaging the culture without losing the gospel
 7. How do I know if I’m called to ministry?
 8. Priest, scribes and others with authority
 9. Learn how to go out into the world and proclaim the Good News of the coming Kingdom
 10. Oratory Style
 11. What Should I Preach ?
 12. When not seeing or not finding a biblically sound church

+++

Further reading

 1. An Imperfect Man Writing the Perfect Message of God
 2. The Courage to Preach
 3. Street preachers in the UK win their appeal
 4. Peddlers of God’s Word or Preachers of Christ?
 5. Biblical Preaching: For the LoveSend Josh to London to preach
 6. Don’t Just Pray for Your Pastor
 7. Resources from the Wilderness
 8. Ebenezer Porter and Homiletics
 9. Some Ideas For Preaching God’s LoveWhen They Just Don’t Get It
 10. Choosing Wholeness – Sermon Transcript
 11. Ten Steps You Can Take to Make Your Sermons and Preaching Better! (Part 6)
 12. Ten Steps You Can Take to Make Your Sermons and Preaching Better! (Part 7)
 13. Ten Steps You Can Take to Make Your Sermons and Preaching Better!” (Part 8)
 14. Ten Steps You Can Take to Make Your Sermons and Preaching Better! (Part 9)
 15. Ten Specific Steps You Can Take to Make Your Sermons and Preaching Better! (Part 10)
 16. 7 Things Preachers Never Say – pt.2
 17. 7 Things Preachers Never Say – pt.37
 18. Things Preachers Never Say – pt.4
 19. Thinking out loud about Women, Preaching, the Bible and 1 Timothy 2
 20. Exhortations to a Christian worker (2 Timothy 2)
 21. Called to be Watchmen—Preaching Repentance
 22. The Senders Are Sleeping
 23. Confessions of a Young Preacher
 24. Believe and Confess (Part 4 of 7)
 25. Feed My Sheep
 26. Keep it Simple
 27. Meet People Where They’re At

+++

Related articles

14 Comments

Filed under Activism and Peace Work, History, Lifestyle, Religious affairs

Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën

Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën. — Matth. 28:19.

Denk eens na over het predikingswerk dat Jezus’ volgelingen moesten doen. De methode was nieuw en er zouden meer mensen worden bereikt. In de eeuwen ervoor werden mensen uit andere landen verwelkomd als ze naar Israël toekwamen om Jehovah te dienen (1 Kon. 8:41-43). Dat was voordat Jezus het gebod had gegeven dat staat in de tekst voor vandaag. Jezus’ volgelingen moesten nu ‘gaan’ naar alle mensen. Met Pinksteren 33 liet Jehovah al zien dat hij wilde dat het goede nieuws uiteindelijk over de hele wereld gepredikt zou worden. Door heilige geest konden 120 leden van de nieuwe gemeente in verschillende talen spreken tot Joden en proselieten (Hand. 2:4-11). Daarna werd er ook tot Samaritanen gepredikt. Vervolgens, in 36, kwam er nog een groep bij: onbesneden heidenen. Je zou kunnen zeggen dat het predikingsveld uitgroeide van een ‘vijver’ van joden tot een ‘oceaan’ van allerlei soorten mensen. w16.03 4:12

File:Sant'Antonio Abate-La Predica di Sant'Antonio(1717)-Pietro Marchesini.jpg

La Predica di Sant’Antonio – Sint Anonius prediking

+

Engelse versie / English version: Go and make disciples of people of all the nations

++

Aanvullende lectuur

 1. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 2. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 3. Ademen om les te geven
 4. Beoordeel elke prediker naar zijn prediking van het evangelie van uw redding
 5. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 6. Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia
 7. Enkele nieuwe websites om mensen tot God te brengen
 8. Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word

+++

Verder te lezen

 1. Skrifoordenking: Markus 1:35-39 – Predikers wat bid
 2. Preek: Psalm 47 Alle volke moet die HERE prys

+++

2 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Proclaiming: a task given to Christians

Christians get their title by their baptism in the Body of Christ (the Church). By receiving that title normally they are supposed to recognise Jesus Christ as the Messiah and to be willing to follow him.

In this world we do find lots of people who call themselves Christian but do not follow Christ and often even do not keep to the teachings and ordinances of their so called church or denomination. We may find lots of people who say they are a Christian but who live contrary to the teachings of Jesus Christ. Their lives are rooted in the world. They keep to heathen festivals and when they worship some one it are a three-headed god and saints, instead of keeping to the only One True God of Israel, the God of Jesus. By living a contrary life Jehovah God will not know them and they will not be saved. There are people that go to churches that teach doctrines contrary to the Bible and by continuing to go to them they are distancing themselves from the Only True God.

A lot of christians do not mind to keep their faith for themselves, not sharing it with others. They forget that the Nazarene master teacher Jesus wants his followers to help connect all people to the life-giving message of him. Jesus wants as many as possible to experience God and having them to find freedom, have them to discover purpose and to make a difference in our world.

Jesus wants us to say on each day

“Give thanks to Jehovah; praise Him and proclaim His name! Celebrate His works among the peoples – make his deeds known. Tell the nations how glorious how great He is and declare that His Name is exalted. {Isaiah 12:4}

All people should come to know that authority has been given to Jesus (in heaven and on earth) and therefore we should not hesitate to proclaim the message of the Good News, and should also make disciples of[f] all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything Jesus has commanded his disciples. {Matthew 28: 18-20}

15 Jesus said to them, “Go everywhere in the world, and ·tell [preach; proclaim] the ·Good News [Gospel] to ·everyone [all creation]. 16 Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who does not believe will be ·punished [condemned]. 17 And those who believe will be able to do these things as ·proof [signs]: They will use my name to ·force [drive; cast] out demons. They will speak in new ·languages [tongues]. 18 They will pick up snakes and drink poison without being hurt. They will ·touch [lay hands on] the sick, and the sick will ·be healed [recover].” {Mark 16:15-18 EXB}

Believers in Christ and his God should not be afraid of the badness which may surround them. They should show that they might be stronger than it when trusting in the Most High God. Not by our own means can we do things but we must count on the power of the Holy Spirit (God’s Force).

It is no difference than in the time of Jesus Christ. There is no reason at all to think there has to be done no preaching any more. The opposite, today it is even of more utmost importance than in the time of Christ Jesus. When Jesus was walking around in the planes of Jerusalem and Galilee he could perhaps encounter much more believers in the Only One true God than we can today in our regions. Today, around us are much more unbelievers and worshippers of binary, trinary and other multiple godheads, than in the region where Christ walked around.

Today there is also a much more hostile environment for those who want to worship the Only One True God, Jehovah. Already by hearing the Name of God lots of people raise their voice.

Let us take at heart what Jesus said to his disciples:

Jesus sent out these twelve men with the following ·order [instructions]: “Don’t go ·to [L on the way/road of] the ·Gentiles [non-Jewish people] or ·to [L enter] any town where the Samaritans live. But go to the ·people of Israel, who are like lost sheep [L lost sheep of the house of Israel]. When you go, ·preach [announce; proclaim] this: ‘The kingdom of heaven is ·near [at hand].’ Heal the sick, raise the dead to life again, ·heal [L cleanse] ·those who have skin diseases [T the lepers; see 8:2], and ·force demons out of people [L cast out demons]. ·I give you these powers freely, so help other people freely [L Freely you have received, freely give]. Don’t ·carry [or acquire] any money ·with you [L in your belts]—gold or silver or copper. 10 Don’t carry a ·bag [traveler’s bag; or beggar’s purse] or ·extra clothes [L two tunics] or sandals or a ·walking stick [staff]. Workers ·should be given what they need [deserve to be supported; L deserve their food/sustenance].

11 “When you enter a city or town, ·find [seek out] some ·worthy [honorable; respected] person there and stay in that home until you leave. 12 When you enter that home, ·give it your blessing [L greet it; C typically, “Peace be with you”; see Luke 10:5]. 13 If the ·people there welcome you [L house is worthy], let your peace ·stay there [L come upon it]. But if ·they don’t welcome you [L it is not worthy], ·take back the peace you wished for them [L let your peace return to you]. 14 And if ·a home or town [L anyone] refuses to welcome you or ·listen to you [heed your words/message], leave that ·place [L home or town] and shake its dust off your feet [C in protest and as a warning of judgment]. 15 I tell you the truth, on the judgment day it will be ·better [more bearable/tolerable] for the ·towns [L land] of Sodom and Gomorrah [C evil cities destroyed by God; Gen. 19] than for the people of that town. {Matthew 10:5-15 EXB}

+

Preceding

To proclaim the day of vengeance

Not all christians are followers of a Greco-Roman culture

++

Additional reading

 1. The Nazarene master teacher learning people how they should behave
 2. As Christ’s slaves doing the Will of God in gratitude
 3. Back from gone #2 Aim of godly people
 4. Breathing to teach
 5. Blogging in the world for Jesus and his Father
 6. Sharing thoughts and philosophical writings
 7. Going deep into cultures to reach lost people
 8. Engaging the culture without losing the gospel
 9. How do I know if I’m called to ministry?
 10. Priest, scribes and others with authority
 11. Learn how to go out into the world and proclaim the Good News of the coming Kingdom
 12. Oratory Style
 13. What Should I Preach ?

+++

Further reading

  1. What Does the Lord Require? :: Prayers of the People
  2. A Day in Capernaum: Proclaiming Release to the Prisoners
  3. Send us Out
  4. Evangelize: Downtown Boise With Love
  5. Feed on His Faithfulness
  6. Attitude is Everything
  7. When Does Grace Run Out?

+++

13 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Lifestyle

Race and Grace

When you run alone its called race, but when you run with God, its called #Grace

+++

Leave a comment

Filed under Reflection Texts, Religious affairs

Russian involvement in US elections

The clamour over Russian involvement in the US elections continues to grow by the day. Several congressional committees are now investigating Russia’s role in the 2016 election. This comes on top of the U.S. intelligence agencies report in January concluding that Putin personally ordered a campaign to influence the 2016 election in favour of Trump. Putin’s spokesman went on US TV this week saying that the situation now is maybe even worse than the Cold War! Despite Trump wanted better relations with Russia but this is clearly not happening. Instead the animosity between the countries is getting worse. Putin craves respect from the US but instead he is being vilified.

The Bible says that there will be a king of the north (Russia) v king of the south (US/UK) situation at the time of the end. Trump’s election is helping bring this about…

“Then at the time of the end, the king of the south will provoke the king of the north. The king of the north will storm out with chariots, charioteers, and a vast navy. He will invade various lands and sweep through them like a flood” {Daniel 11:40}

Rice speaks with Russian President Vladimir Pu...

Rice speaks with Russian President Vladimir Putin during an April 2005 trip to Russia. (Photo credit: Wikipedia)

+++

5 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Headlines - News

Fill your hands with the Lord’s work

Fill your hands with the Lord’s work…

The most frequent Hebrew term rendered consecrate is actually a pair of words used together, “mala” (Strong’s #4390) meaning to fill and “yad” (Strong’s #3027) meaning open hand. To fill an open hand, in this context, means for the priests to be devoted to their sacred duty to God and ministering to others. In English there is an expression, “my hands are full,” meaning one is FULLY occupied. So it should be with those consecrated to God during this age. We should have our hands full in the sacred service which is our privilege.

– Br. David Rice.

3 Comments

Filed under Quotations or Citations, Reflection Texts, Religious affairs