Author Archives: Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

About Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Bible Students: Believers looking in and studying the Bible to find the Truth, reason and the essence of life. - Onderzoekers van de Bijbel: Gelovigen in Bijbel zoekend naar het begin, reden van leven, zin en onzin in de wereld en op zoek naar de Waarheid.

Voor een hechte band met Jehovah God

Ik houd van Jehovah, want hij hoort mijn stem, mijn hulpgeroep. — Ps. 116:1.

Je kunt op Jehovah’s liefde reageren door in gebed met hem te praten. Je liefde voor God zal toenemen als je je zorgen met hem deelt en hem bedankt voor alles wat hij voor je doet. En je band met Jehovah zal sterker worden als je ervaart dat hij je gebeden verhoort. Je zult ervan overtuigd raken dat hij je begrijpt.

Maar voor een hechte band met Jehovah moet je begrijpen wat zijn manier van denken is. En je moet weten wat hij van je verlangt. Die kennis kun je alleen krijgen door Zijn Woord, de Bijbel, te bestuderen. Leer de Bijbel te waarderen. Alleen in de Bijbel staat de waarheid over Jehovah en zijn voornemen voor jou. Je kunt je waardering voor de Bijbel tonen door er elke dag in te lezen, door je op je Bijbelstudie voor te bereiden en door toe te passen wat je leert.

97 Hoe lief heb ik uw wet!+ De hele dag overdenk* ik die.+99 Ik heb meer inzicht dan al mijn leraren,omdat ik uw richtlijnen* overdenk.*  (Ps. 119:97, 99)17 Heilig hen door de waarheid.+ Uw woord is waarheid.+(Joh. 17:17).

Heb je een persoonlijk schema voor Bijbellezen? Houd je je daar ook aan en zorg je ervoor dat je elke dag in de Bijbel leest? w20.03 5 ¶8-9

++

Aanvullende lectuur

 1. Zoek en vind de Open Weg
 2. Zoek uw Toevlucht bij God
 3. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 4. Het betrouwbare woord
 5. Woord van God
 6. Bijbel
 7. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 8. De Bijbel bestuderend
 9. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 10. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 11. Alle dingen eertijds geschreven tot ons onderricht
 12. Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid
 13. Wapens van onze oorlogsvoering
 14. Bijna 40 miljoen Bijbels wereldwijd verspreid in 2019

1 Comment

Filed under Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Den verbessern, der ihn liebt

Jehova erzieht die, die er liebt (Heb. 12:6)

Unser lieber Vater Jehova schult uns und korrigiert uns, wenn nötig. Er tut das auf vielerlei Weise. Zum Beispiel durch etwas, das wir in der Bibel lesen oder in den Zusammenkünften hören. Oder wir bekommen die nötige Hilfe von den Ältesten. Das Motiv hinter allem ist aber immer Liebe.

11 „Denn ich bin an deiner Seite“, erklärt Jehova, „um dich zu retten.

Doch ich werde alle Völker vernichten, unter die ich dich zerstreut habe.+

Dich aber werde ich nicht vernichten.+

Ich werde dich im richtigen Maß zurechtweisen*

und dich auf keinen Fall ungestraft lassen.“+

(Jer. 30:11).

Jehova unterstützt uns in schweren Zeiten. Wie ein fürsorglicher Vater seinen Kindern in Schwierigkeiten beisteht, so steht auch unser himmlischer Vater uns zur Seite. Durch seinen heiligen Geist bewahrt er uns davor, dass unser Glaube Schaden nimmt.

13 Wenn also schon ihr es versteht, euren Kindern Gutes zu schenken, obwohl ihr schlecht seid, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, die ihn bitten, heiligen Geist geben!“+ (Luk. 11:13).

Außerdem schützt er uns in emotionaler Hinsicht. Zum Beispiel stellt er uns eine wunderbare Zukunft in Aussicht, was uns hilft, schwierige Zeiten durchzustehen. Denken wir daran: Was auch immer passiert, unser liebevoller Vater wird allen Schaden wiedergutmachen. Alle Schwierigkeiten haben einmal ein Ende, aber die Segnungen Jehovas dauern ewig.

16 Deshalb geben wir nicht auf. Selbst wenn wir äußerlich verfallen, werden wir doch innerlich von Tag zu Tag erneuert. 17 Denn obwohl die Schwierigkeiten* vorübergehend und leicht sind, bewirken sie für uns eine Herrlichkeit, die an Ausmaß* alles immer mehr übertrifft und ewig dauert.+18 Währenddessen halten wir unseren Blick nicht auf das gerichtet, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht.+ Denn das, was man sieht, ist zeitlich, aber das, was man nicht sieht, ist ewig. (2. Kor. 4:16-18).

w20.02 5 Abs. 14-15

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Deutscher Sprache - German texts, Religieuze aangelegenheden

Diegene verbeterend die van Hem houdt

Wij hebben gezien dat voor iedereen een Bron van licht en wijsheid oplicht maar wel moet opgemerkt worden.

Elk van ons moet in deze wereld vol moeilijkheden opgroeien en zich weerbaar maken.

Jehovah corrigeert degenen van wie hij houdt. — Hebr. 12:6.

Als onderdeel van onze opleiding corrigeert onze liefdevolle Vader ons als dat nodig is. Dat doet hij op allerlei manieren. Soms doet hij dat door wat je leest in Zijn Woord of wat je hoort op de vergadering. Of misschien komt de hulp die je nodig hebt van de ouderlingen. Maar in welke vorm de correctie van Jehovah ook komt, hij corrigeert altijd uit liefde.

11 ‘Want ik ben met je’, verklaart Jehovah, ‘om je te redden.

Maar alle volken waarheen ik je verstrooid heb, zal ik vernietigen.+

Jou zal ik niet vernietigen.+

Ik zal je in de juiste mate corrigeren*

en ik zal je beslist niet ongestraft laten.’+

(Jer. 30:11).

Jehovah steunt je tijdens beproevingen. Net zoals een lieve vader zijn kinderen steunt in moeilijke tijden, zo steunt Jehovah ons tijdens beproevingen. Hij gebruikt Zijn Kracht (de Heilige Geest) om je tegen geestelijke schade te beschermen.

13 Als jullie al goede dingen geven aan je kinderen, ook al zijn jullie slecht, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan heilige geest geven aan degenen die hem erom vragen!’+  (Luk. 11:13).

Hij beschermt je ook emotioneel. Zo geeft Hij je een schitterende hoop. Die toekomsthoop helpt je om moeilijkheden te doorstaan. Wat voor erge dingen je ook overkomen, je lieve Vader zal alle ellende die je meemaakt ongedaan maken. Alle beproevingen zijn tijdelijk, maar de zegeningen van Jehovah zijn eeuwig

16 Daarom geven we de moed niet op. Ook al vervalt de mens die we uiterlijk zijn, de mens die we innerlijk zijn wordt van dag tot dag vernieuwd. 17 Want de beproeving,* die maar kort duurt en licht is, leidt voor ons tot een glorie die alles overtreft* en eeuwig duurt.+18 We houden onze ogen niet gericht op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare dingen.+ Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. (2 Kor. 4:16-18).

w20.02 5 ¶14-15

+

Lees ook

Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn

 

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Die verbetering van die een wat Hom liefhet

Ons het gesien dat ‘n bron van lig en wysheid vir almal brand, maar dit moet opgemerk word.

Elkeen van ons moet in hierdie moeilike wêreld grootword en weerbaar word.

Jehovah dissiplineer dié wat hy liefhet. – Heb. 12:6.

As deel van ons opleiding dissiplineer ons liefdevolle Vader ons wanneer dit nodig is. Hy doen dit op baie maniere. Byvoorbeeld, ons lees dalk iets in die Bybel of hoor iets by die vergaderinge wat ons laat besef dat ons ons denke of dade moet verander. Of dalk gee die ouermanne vir ons die hulp wat ons nodig het. Maar dit maak nie saak hoe Jehovah ons dissiplineer nie, hy doen dit altyd uit liefde.

11 “Want ek is met jou,” sê Jehovah, “om jou te red.

Ek sal al die nasies vernietig waarheen ek jou verstrooi het,+

maar ek sal jou nie vernietig nie.+

Ek sal jou in die regte mate dissiplineer,*

en ek sal jou beslis nie ongestraf laat bly nie.”+

(Jer. 30:11).

Jehovah ondersteun ons wanneer ons deur moeilike tye gaan. Net soos ’n liefdevolle pa sy kinders ondersteun wanneer hulle deur moeilike tye gaan, ondersteun ons hemelse Vader ons gedurende moeilike tye. Hy gee ons sy heilige gees om ons te beskerm teen enigiets wat ons verhouding met hom kan beskadig.

13 As julle wat goddeloos is, dan weet hoe om goeie dinge vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel heilige gees gee vir dié wat hom vra!”+ (Luk. 11:13).

Jehovah help ons ook wanneer ons mismoedig is. Hy gee ons byvoorbeeld ’n wonderlike hoop. Hierdie hoop vir die toekoms help ons om deur moeilike tye te kom. Dink hieraan: Dit maak nie saak watter slegte dinge met ons gebeur nie, ons liefdevolle Vader sal enige gevolge daarvan wegvat asof dit nooit gebeur het nie. Enige probleme wat ons nou het, is net tydelik, maar die seëninge wat Jehovah gee, is vir ewig.

16 Daarom gee ons nie moed op nie, maar selfs al is die mens wat ons uiterlik is, besig om weg te teer, word die mens wat ons innerlik is, beslis van dag tot dag nuut gemaak. 17 Want die moeilike tye duur net ’n kort rukkie en is lig, maar dit lei vir ons tot ’n beloning* wat met niks vergelyk kan word nie* en wat vir ewig sal duur.+ 18 Ons hou nie ons oë op die dinge wat gesien word nie, maar op die dinge wat nie gesien word nie.+ Want die dinge wat gesien word, is tydelik, maar die dinge wat nie gesien word nie, is ewig. 2 Kor. 4:16-18.

w20.02 5 ¶14-15

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Bezinningsteksten, Religieuze aangelegenheden

Mejorando al que lo ama

Hemos visto que una Fuente de luz y sabiduría se ilumina para todos, pero debe notarse.

Cada uno de nosotros debe crecer en este mundo turbulento y volverse resiliente.

Jehová disciplina a quienes ama (Heb. 12:6).

A fin de educarnos, nuestro amoroso Padre nos corrige cuando es necesario. Lo hace de muchas formas. Por ejemplo, puede que algo que leamos en la Biblia o escuchemos en las reuniones nos haga ver que debemos cambiar. También puede ser que la ayuda que necesitamos venga de parte de los ancianos. Sea como sea, Jehová siempre nos disciplina porque nos ama.

11 “Porque yo estoy contigo —afirma Jehová— para salvarte.

Pero voy a exterminar a todas las naciones por las que te he esparcido;+

sin embargo, a ti no te voy a exterminar.+

Te disciplinaré* hasta el grado debido;

de ninguna manera te dejaré sin castigo”.+

(Jer. 30:11).

Además, nos ayuda a aguantar las dificultades. Nuestro Padre celestial nos cuida en los momentos difíciles, igual que hace un padre que ama a sus hijos. Utiliza su espíritu santo para que no suframos daño espiritual.

13 Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus hijos, ¡con mucha más razón el Padre en el cielo les dará espíritu santo a quienes se lo piden!”.+ (Luc. 11:13).

Además, nos protege emocionalmente. Por ejemplo, nos da una preciosa esperanza para el futuro, la cual nos ayuda a soportar los problemas. Pensemos en lo siguiente: nuestro amoroso Padre reparará cualquier daño que suframos, sea este cual sea. Las pruebas son temporales, pero las bendiciones de Jehová son eternas.

16 Por lo tanto, no nos rendimos. Aunque la persona que somos por fuera vaya desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día. 17 Porque, aunque las dificultades* son momentáneas y livianas, producen en nosotros una gloria de una grandeza* cada vez más extraordinaria, una gloria eterna,+ 18 mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven, y no en las cosas que se ven.+ Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.(2 Cor. 4:16-18).

w20.02 5 párrs. 14, 15

 

1 Comment

Filed under Citas de la Biblia, Español, Reflection Texts, Religión y asuntos religiosos, Religious affairs

Améliorer celui qui l’aime

Nous avons vu qu’une Source de lumière et de sagesse s’illumine pour tout le monde, mais cela doit être remarqué.

Chacun de nous doit grandir dans ce monde troublé et devenir résilient.

Jéhovah corrige ceux qu’il aime (Héb. 12:6).

Notre Père aimant nous forme en nous disciplinant quand c’est nécessaire. Il le fait de plusieurs façons. Par exemple, quelque chose que nous lisons dans sa Parole ou que nous entendons à une de nos réunions peut nous faire prendre conscience que nous devons changer notre façon de penser ou d’agir. Ou alors nous pouvons recevoir l’aide dont nous avons besoin par le moyen des anciens. Peu importe la façon dont Jéhovah nous discipline, il le fait toujours parce qu’il nous aime.

11 « Car je suis avec toi pour te sauver, déclare Jéhovah.

J’anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t’ai dispersé+.

Mais toi, je ne t’anéantirai pas+.

Je te corrigerai* dans une juste mesure,

en aucun cas je ne te laisserai impuni+. »

(Jér. 30:11).

De plus, il nous soutient dans nos épreuves. Un père plein d’amour soutient ses enfants quand ils ont des difficultés. De la même façon, notre Père céleste nous aide à endurer nos épreuves. Il utilise son esprit saint pour nous protéger contre tout ce qui pourrait mettre en danger notre relation avec lui.

13 Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père au ciel donnera-​t-​il de l’esprit saint à ceux qui le lui demandent+ ! » (Luc 11:13).

Il nous protège aussi contre le découragement ou l’inquiétude. Par exemple, il nous donne un espoir merveilleux, espoir qui nous aide à endurer les difficultés. Pense à ceci : Quels que soient les malheurs qui nous arrivent, notre Père aimant réparera tous les torts que nous aurons subis. Nos épreuves ne sont que temporaires, alors que les bénédictions de Jéhovah sont éternelles.

16 Voilà pourquoi nous n’abandonnons pas ; au contraire, même si ce que nous sommes extérieurement dépérit, à coup sûr ce que nous sommes intérieurement se renouvelle de jour en jour. 17 Car bien que les épreuves* soient momentanées et légères, elles produisent pour nous une gloire dont la grandeur* est de plus en plus extraordinaire et qui est éternelle+. 18 Aussi nous fixons nos yeux, non pas sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas+, car les choses qui se voient sont temporaires, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. (2 Cor. 4:16-18).

w20.02 5 § 14-15.

Leave a comment

Filed under Français - French texts, Reflection Texts, Religious affairs

Improving the one who loves Him

We have seen that a Source of light and wisdom lights up for everyone, but it should be noted.

Each of us must grow up in this troubled world and become resilient.

Those whom Jehovah loves he disciplines.​—Heb. 12:6.

As part of our training, our loving Father disciplines us when necessary. He does so in many ways. For instance, something we read in His Word or hear at our meetings may correct us. Or perhaps the help we need comes from the elders. Regardless of the form it takes, Jehovah’s discipline is always motivated by love.

11 “For I am with you,” declares Jehovah, “to save you.

But I will make an extermination among all the nations to which I scattered you;+

However, you I will not exterminate.+

I will discipline* you to the proper degree,

And I will by no means leave you unpunished.”+

(Jer. 30:11)

Jehovah supports us through trials. Just as a caring human father supports his children during difficult times, our heavenly Father sustains us through trials. He uses his holy spirit to protect us from spiritual harm.

13 Therefore, if you, although being wicked, know how to give good gifts to your children, how much more so will the Father in heaven give holy spirit to those asking him!”+ (Luke 11:13)

Jehovah also protects us emotionally. For example, he gives us a marvelous hope. That hope for the future helps us to endure difficulties. Consider this: No matter what bad things happen to us, our loving Father will undo any injury we suffer. Whatever trials we are facing, these are only temporary, but the blessings Jehovah gives are everlasting.​

16 Therefore, we do not give up, but even if the man we are outside is wasting away, certainly the man we are inside+ is being renewed from day to day.+ 17 For though the tribulation is momentary and light, it works out for us a glory that is of more and more surpassing greatness* and is everlasting;+ 18 while we keep our eyes, not on the things seen, but on the things unseen.+ For the things seen are temporary, but the things unseen are everlasting.2 Cor. 4:16-18.

w20.02 5 ¶14-15

++

Read also

Imperfect ones to learn from the One Who wants to be our Father

1 Comment

Filed under Reflection Texts, Religious affairs

Waarom moest Jezus lijden en sterven om de mensheid los te kopen?

Waarom moest Jezus lijden en sterven om de mensheid los te kopen? Kon God het doodvonnis niet gewoon intrekken?

Toen Jehovah de wereld creëerde plaatse Hij de mens op aarde in de hoop dat deze de wereld ging bevolken. De eerste mens Adam was volmaakt, of zonder zonde, toen hij gemaakt werd.

Hoewel Adam gemaakt was om eeuwig te leven, werd hij toen hij verkoos om tegen Gods Wil in te gaan, vanwege zijn zonde veroordeeld tot de dood. Door Adam

‘is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden’ (Romeinen 5:12).

Dezer dagen herdenken wij dat Jezus zich aan zijn hemelse Vader gaf als een loskoopoffer om ons te bevrijden van die vloek van de dood voor zonde. Het is door Jezus’ dood dat we van zonde bevrijd worden en dat iedereen die in hem gelooft niet meer tot de dood veroordeeld zal worden. De Bijbel vat het als volgt samen:

‘Opdat, zoals de zonde als koning heeft geregeerd met de dood, zo ook de onverdiende goedheid als koning zou regeren door middel van rechtvaardigheid met eeuwig leven in het vooruitzicht door bemiddeling van Jezus Christus, onze Heer’ (Romeinen 5:21).

Natuurlijk hebben we nu nog geen eeuwig leven. Maar God belooft dat hij rechtvaardige mensen in de toekomst eeuwig leven zal geven en dat hij de doden tot leven zal wekken, zodat ook zij voordeel kunnen hebben van Jezus’ offer (Psalm 37:29)

22  Want zoals in Adam iedereen sterft,v zo zal ook in de Christus iedereen levend gemaakt worden.w (1 Korinthiërs 15:22).

De mens had met zijn daad van ongehoorzaamheid ook aan God de indruk gegeven dat zij dachten het beter of even goed te kunnen doen zonder Hem. Hun verzet zou aan andere mensen de indruk kunnen geven dat als zij zich niet aan Gods geboden konden houden anderen dat eveneens niet zouden kunnen doen. Nochtans is God er van overtuigd dat er wel mensen naar de Wil van God kunnen leven en Zijn voorschriften kunnen nakomen, zonder Hem als een dwingeland te aaanschouwen.

Door de tegenstanders van God, Satan, werd beweerd dat mensen God alleen zouden gehoorzamen als ze er iets voor terugkregen. En dat ze hem zeker in de steek zouden laten als hun leven op het spel stond! (Job 2:4) Maar Jezus, die ook een volmaakt mens was, gehoorzaamde God en bleef hem trouw, zelfs toen hij een vernederende en pijnlijke dood onderging (Hebreeën 7:26). Hij bleef onbesmet en gin onschuldig de dood in.

Dat beantwoordde het vraagstuk voorgoed:

wat voor beproeving een mens ook meemaakt, hij kan trouw blijven aan God.

Waarom moest Jezus lijden en sterven om de mensheid los te kopen? Kon God het doodvonnis niet gewoon intrekken?

Volgens Gods wet

‘is het loon dat de zonde betaalt de dood’ (Romeinen 6:23).

God had deze wet niet verborgen gehouden voor Adam; hij had Adam duidelijk verteld dat hij zou moeten sterven als hij ongehoorzaam zou zijn (Genesis 3:3). Toen Adam zondigde hield God, ‘die niet liegen kan’, zich aan zijn woord (Titus 1:2). Adam gaf aan zijn nakomelingen niet alleen zonde door, maar ook het loon van de zonde — de dood.

Hoewel zondige mensen de dood verdienen, betoonde God hun ‘de rijkdom van zijn onverdiende goedheid’ (Efeziërs 1:7). Zijn voorziening om de mensheid los te kopen — Jezus als volmaakt offer naar de aarde sturen — was zowel rechtvaardig als enorm barmhartig.

1 Comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Vragen van lezers

Esta noche una noche especial para recordar el acto de sacrificio de una persona

Debido a que estamos limitados por las medidas de la corona y no podemos unirnos por la seguridad, este año, como el año pasado, solo podremos pasar el monumento en un pequeño círculo.

La noche antes de morir, Jesús les dijo a sus discípulos que conmemoraran su muerte. Él les mandó:

“Sigan haciendo esto en memoria de mí” (Lucas 22:19).

Después de la comida, Jesús tomó pan y vino para representarlos como símbolos de su cuerpo y sangre como señal de un nuevo pacto.

12  Ahora bien, el primer día de la Fiesta de los Panes Sin Levadura,n cuando tenían la costumbre de ofrecer el sacrificio de la Pascua,o sus discípulos le preguntaron: “¿Adónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua?”.p 13  Entonces, él envió a dos de sus discípulos con este encargo: “Vayan a la ciudad. Allí se encontrará con ustedes un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganloq 14  y, donde sea que él entre, díganle al señor de la casa: ‘El Maestro dice: “¿Dónde está el cuarto de invitados, para que yo coma la Pascua con mis discípulos?”’. 15  Y él les mostrará en la parte alta una habitación grande, amueblada y lista. Hagan allí los preparativos para nosotros”. 16  Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad y lo encontraron todo tal como él les había dicho; entonces hicieron los preparativos para la Pascua. (Marcos 14:12-16)

22  Mientras seguían comiendo, él tomó un pan, hizo una oración, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: “Tómenlo; esto representa mi cuerpo”.w 23  Y tomó una copa, le dio gracias a Dios y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella.x 24  Y les dijo: “Esto representa mi sangre,y ‘la sangre del pacto’,z que va a ser derramada en beneficio de muchas personas.a 25  Les aseguro que ya no beberé más del producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo en el Reino de Dios”.b  (Marcos 14:22-25)

25  Después de haber cenado, también hizo lo mismo con la copaq y dijo: “Esta copa representa el nuevo pacto,r validado con mi sangre.s Sigan haciendo esto en memoria de mí cada vez que beban de ella”.t (1 Corintios 11:25)

Aunque no podamos o no podamos reunirnos con superiores ahora, eso no significa que no podamos comprometernos con este gran evento.
Esta noche conmemoramos cómo hemos sido bendecidos por el amor de Jesús y tenemos esperanza para el futuro.

Jesús murió para que los humanos recibieran el perdón de sus pecados y la vida eterna (Romanos 6:23; Efesios 1:7). Además, al morir fiel, Jesús demostró que un ser humano puede permanecer leal a Dios incluso ante las pruebas más difíciles.

 15  Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,s sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado.t  (Hebreos 4:15).

Nadie tiene mayor amor que este: que alguien entregue su alma a favor de sus amigos (Juan 15:13).

“La ley del Cristo” tiene el mejor fundamento posible: el amor (Gál. 6:2). Jesús hizo todas las cosas por amor. Lo que lo motivó a enseñar a las muchedumbres, sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y resucitar a los muertos fue la compasión, que es una manifestación del amor (Mat. 14:14; 15:32-38; Mar. 6:34; Luc. 7:11-15).

Con gusto puso en primer lugar las necesidades de otros. Y, por encima de todo, demostró su inmenso amor sacrificando su vida por los demás.

Podemos imitar el ejemplo de Jesús poniendo en primer lugar las necesidades de los demás. También, cultivando compasión por las personas del territorio. Cuando esa compasión nos motiva a predicar y enseñar a otros, estamos obedeciendo la ley del Cristo.

Bajo la Ley de Cristo, ahora también guardamos ese momento de recuerdo, de acuerdo con la costumbre anual, aunque ahora es esta noche en nuestro pequeño círculo limitado.

Leave a comment

Filed under Citas de la Biblia, Español, Meditación y Refleción, Religión y asuntos religiosos, Religious affairs

Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden

Wij zijn het meest voorname weekend van het jaar binnen getreden. Vandaag zaterdag is het 14 Nisan en komen ter gelegenheid van die dag meestal overal mensen tezamen om Jezus Laatste Avondmaal te herinneren en er bij na te denken hoe die man van vlees en bloed zich zo opofferde voor vele mensen.

Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. — Joh. 15:13.

Als men kijkt hoe hij zich liet gevangen nemen en hoe hij reageerde toen hij ondervraagd en gegeseld werd, kan men enkel vaststellen dat hij zeer kalm bleef en eigenlijk alles rustig onderging en beantwoorde op een beleefde manier. Men kan zelfs stellen dat hij gewillig mee ging in wat er volgens Gods Plan moest gebeuren.

Hij geeft in de Olijftuin ook aan dat hij de voorkeur er aan geeft dat God Zijn Wil zal gebeuren en niet de zijne en dat alles moest verlopen zoals het in de Geschriften was opgetekend.

“Want Ik zeg u, dat ook dit, wat geschreven is, aan Mij volbracht moet worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want alles, wat mij aangaat, loopt ten einde.” (Lu 22:37 Palm)

“39  En uitgaande, begaf Hij zich, als naar gewoonte, naar den Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen. 40 En als Hij aan de plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 41 En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp ver; en nedergeknielde zijnde, bad Hij, 42 Zeggende: Vader, mocht het uw wil zijn, deze drinkbeker van Mij weg te nemen! Doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. 43 En van Hem werd een Engel uit de hemel gezien, die Hem versterkte. 44 En in bange strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed, afvallende op de grond.” (Lu 22:39-44 Palm)

Voorzeker was het niet gemakkelijk voor hem nu die dood onder ogen te krijgen. Het was een slecht vooruitzicht, waarbij hij er op moest rekenen dat God zijn belofte zou houden en voor hem iets beters in petto had; Jezus had het volste vertrouwen in  zijn hemelse Vader.

Maar datgene wat Jezus graag verwezenlijkt zag was niet specifiek voor hem. Hij wenste zich aan te bieden als een losgeld om de mensen vrij te kopen van de banvloek der zonde. Nooit had Jezus zich zelfzuchtig opgesteld. Al wat hij deed was in naam van God en om Die God gewillig te zijn en te verheerlijken. Altijd stelde Jezus zich op als dienaar van die hemelse Vader Die hij zo kenbaar wilde maken. Ook liet hij merken dat al was hij gezonden door God zijn rol was om te dienen.

“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.” (Mr 10:45 Palm)

“3 Want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd; maar (hem wedervoer) gelijk geschreven is: De versmadingen degenen, die U versmaden, zijn op Mij gevallen. 4 Alles toch, wat te voren geschreven is, is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en door de vertroosting van de Schriften, hoop zouden hebben.” (Ro 15:3-4 Palm)

Zo kunnen wij uit de oude geschriften opmaken wie Jezus moest zijn en welke rol hij kwam te vervullen. Uit die geschriften kunnen wij ook opmaken dat er alle reden toe is om in hem hoop te hebben, want in hem zijn de Liefde van God vervuld en het leven terug aan de mensen aangeboden. In hem hebben wij een vooruitzicht naar opstanding uit de doden.

“Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven, die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven!” (Joh 11:25 Palm)

Doordat Jezus een mensenzoon was die kon sterven zoals wij allemaal kunnen sterven, hebben wij een prachtig vooruitzicht in zijn opstanding uit de dood. Moest Jezus God zijn dan hadden wij zulk een vooruitzicht natuurlijk nog niet , want God kan niet sterven en als HIj Christus zou geweest zijn dat heeft Hij daar misschien een prachtig dramatisch toneelstuk opgevoerd, dat ons echter nog geen bewijs zou geven dat een mens ook uit de dood kan opstaan. Maar met Jezus, de zoon van God en de mensenzoon, een man van vlees en bloed,  hebben wij dat nu wel gekregen.

Als mens moest die druk van een komende dood dan ook verschrikkelijk zijn geweest. Ook voor hem moest het in het duister grijpen zijn. Want wat zou er met hem gebeuren als hij daar op Golgotha die dood moest ondergaan. Hij had wel al mensen terug tot leven gebracht, maar deze gingen daarna toch terug dood. Maar wie zou hem dan tot leven brengen en voor hoe lang. Daar verschilt Jezus zeer hard ten opzichte van ons. Want hij had het volste vertrouwen in God dat deze Zijn beloften zou voltrekken en dat hij later toch als Koning der Joden verder zou mogen komen te regeren.

Zijn liefde voor de mens deed zijn twijfels en angst wegdeemsteren. Zijn doel bereiken om de mensen redding te brengen was belangrijker dan zijn eigen leven te redden.

Jezus sprak meermaals over de liefde van zijn hemelse Vader en zoals alle Joden hield hij zich aan die herinneringsavond om Gods Hand te gedenken bij de bevrijding van Gods Volk uit Egypte. Dat was een bevrijding uit menselijke slavernij, maar nu zou Jezus een bevrijding proberen te verkrijgen uit de slavernij van pijn, lijden en dood. Met zich kandidaat te stellen als een lam dat geslacht moest worden ter loskoping van de mensheid hoopte hij God zo te verzoenen met de mensheid.

Alles wat Jezus deed werd gemotiveerd door liefde. Eén uiting van liefde is medelijden of medegevoel. Medelijden bewoog Jezus ertoe mensen te onderwijzen, zieken te genezen, hongerigen te voeden en doden op te wekken (Matth. 14:14; 15:32-38; Mark. 6:34; Luk. 7:11-15). Hij stelde de behoeften van anderen graag boven zijn eigen behoeften. Maar hij toonde vooral grote liefde door zijn leven voor anderen te geven en hierbij hoopte hij ook dat God Zijn liefde voor de mensen zou geven en de bovenhand zou laten krijgen zodat die erge vloek van de dood ten einde zou gebracht worden.

In de wijze waarop Jezus zich over gaf aan zijn hemelse Vader kunnen wij die diepe intense liefde van Christus Jezus zien. Die liefde heeft Jezus ons ook als voorbeeld gegeven. Uit liefde voor hem volgen wij nu ook zijn geboden en voldoen aan het verzoek om die avond in de bovenzaal te Jeruzalem te gedenken. Met het besef dat niet alles zo maar veroorloofd is, houden wij ons dit jaar wel aan de coronamaatregelen en blijven wij dus in onze eigen intieme kring of bubbel zodat wij niemand kunnen besmetten of ook niet zelf besmet kunnen geraken.

“23  Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. 24 Niemand zoeke hetgeen van zijn zelf, maar een ieder hetgeen eens anders is.” (1Co 10:23-24 Palm)

Door de liefde van God werd de liefdedaad van Jezus hoog geschat en aanvaard als zoenoffer. Alles wat Jezus van God had ontvangen heeft hij ook doorgegeven aan zijn discipelen om hen dat op hun beurt ook te laten doorgeven. In navolging van die apostelen blijven wij nu ook nog elk jaar dat laatste avondmaal van Jezus herdenken. Vanavond gaan wij dan ook, al is het zoals vorig jaar in kleine kring, die ogenblikken van Jezus laatste uren op aarde in gedachten nemen.

“23  Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u heb overgegeven, dat de Heere Jezus in de nacht, toen Hij verraden werd, het brood nam; 24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis! 25 Desgelijks ook (nam Hij) de drinkbeker, na het eten van het Avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuw Verbond in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls gij die zult drinken, tot Mijn gedachtenis! 26 Want zo dikwijls gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker drinken, zo verkondigt de dood van de Heeren, tot dat Hij komt! 27 Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker van de Heeren drinkt, die is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heeren! 28 Maar de mens beproeve zichzelf, en ete alzo van het brood, en drinke van de drinkbeker; 29 want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heeren.” (1Co 11:23-29 Palm)

Ook dit jaar gaan wij er bij stil staan welke een liefde Jezus wel moet gehad hebben voor ons, om zichzelf zo te geven.

Je kunt Jezus navolgen door de behoeften van anderen boven die van jezelf te stellen. Volg hem ook na door te leren meer medegevoel te hebben met de mensen in je gebied.

Laten wij ons ook samen verbonden voelen met allen die deze avond 14 Nisan vieren, en laat ons daar ook dankbaar voor zijn dat wij zo in eenheid verbonden kunnen zijn als broeders en zusters in Christus.

°°°

Wij wensen u een gezellige avond in uw kleine kring
met een dankbaar gedenken aan Jezus liefde en offerdaad
alsook met dankzegging aan Jehovah God Die dat zoenoffer van Zijn zoon aanvaard heeft
en ons Zijn Liefde heeft geschonken met dat loskoopoffer te aanvaarden.

+

Voorgaand

Zeven Feesten van God de belangrijkste feesten van de hele Bijbel

Meer dan Tien dingen die we moeten weten over Jezus

Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing

2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan

 

++

Vindt ook te lezen

 1. Redding
 2. Reddingsplan
 3. Gods Redding
 4. Redding komt vanuit de Joden
 5. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 6. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
 7. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot
 8. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 9. Zoenoffer
 10. Lijden bedekt door Zoenoffer
 11. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 12. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 13. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 14. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 15. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 16. Op de eerste dag voor matzah
 17. De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis
 18. Voorbereiding op het belangrijkste weekend van het jaar 2018
 19. Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag
 20. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 21. Niet onwillig naar de dood gesleept
 22. De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus
 23. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 24. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 25. De zeven Feesten van God
 26. 1 -15 Nisan
 27. Rond het Paasmaal
 28. Een Konijn dat Paaseiren legt
 29. Niets is verloren: het is nooit te laat
 30. Het meest speciale weekend van 2018
 31. Shabbat HaChodesh Parshat Tazria, Parshat Metzora en tzara’at
 32. Opdracht niet na laten om over de belangrijke Uittocht te praten
 33. Voor het eerst in jaren weer een Pesach in isolatie
 34. Pessach Sheni 14 Iyar 5779 – Zondag 19 mei
 35. Zichtbare druppel Bloed aan de deurlijst
 36. Terwijl wij in Isolatie zijn: Beste wensen op dit Feest van Bevrijding – From our isolation best wishes on this Feast of Liberation
 37. Een herinneringsmaaltijd in kleine kring

2 Comments

Filed under Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden