Tag Archives: Titus Flavius Vespasianus

Did Jesus Exist? Searching for Evidence Beyond the Bible

Much too often people do forget that there is much more material outside the bible texts written about the Nazarene Jewish master teacher Jeshua ben Josef (Jesus Christ) than many public figures everybody seems to have no doubt about their existence.

Pity the link to an article published in BAR titled “Archaeology Confirms 50 Real People in the Bible.” brings us to a Website blocked: http://www.biblicalarchaeology.org by Malwarebytes Browser Guard as well as another security tool. Therefore we did not go to see the blocked website because it may contain malware activity.

But we are pleased to be able to read what the born again believer Carl Johnson even when the links may all bring us to blocked articles, this article may already be interesting enough to go through.

 

++

Additional reading

Often it is because people who do not want to believe in God and see that lots of Christians consider Jesus to be God, conclude therefore that Jesus (when he would be God) cannot have existed:

 1. The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #2
 2. Christians saying Jesus is God giving food for atheists to prove there exist no God
 3. Trinitarians making their proof for existence of God look ridiculous #2
 4. Trinitarians making their proof for existence of God look ridiculous #3
 5. A rebellious movement founded on a fake? (Our world)
 6. A rebellious movement founded on a fake? (Some View on the World)
 7. A Father Who begat a son

*

Lots of people (even those who call themselves Christian) overlook the historical facts.

Find further

 1. For Getting to know Jesus
 2. Nazarene Commentary Luke 3:1, 2 – Factual Data
 3. Matthew 2:1-6 – Astrologers and Priests in a Satanic Plot
 4. The place where Jesus was brought up

+++

Related

 1. Have Courage! Jesus Exists!
 2. Pliny the Younger
 3. Definition of the day – Josephus Flavius
 4. The other triumphal entry — Matthew 21:6–11
 5. God’s Power is a Different Kind of Power
 6. The Gospel of John Bible Study, Part Twenty One
 7. The King of Truth (John 18:28–40)
 8. Matthew 27:15-31 Bloody Words
 9. How to Decode Jesus and Bar Abbas – Yom Kippur 2.0
 10. Pilate, the Roman Governor
 11. Pontius Pilate: His Role and Significance in the Bible
 12. Pontius Pilate’s Politics
 13. The Capitulation of Pontius Pilate
 14. Unacceptable Apology
 15. The Archko Volumes and Our Conversations with Jesus.

Psalm 119: 38

Lawrence Mykytiuk’s feature article from the January/February 2015 issue ofBiblical Archaeology Reviewwith voluminous endnotes

(Blog note: Excellent article, plenty scholarly documentation. Complete article on blog to prevent additional linking. Enjoy! Carl)

After two decades toiling in the quiet groves of academe, I published an article inBARtitled“Archaeology Confirms 50 Real People in the Bible.”aThe enormous interest this article generated was a complete surprise to me. Nearly 40 websites in six languages, reflecting a wide spectrum of secular and religious orientations,linked toBAR’s supplementary web page.bSome even posted translations.
I thought about following up with a similar article on people in the New Testament, but I soon realized that this would be so dominated by the question of Jesus’ existence that I needed to consider this question separately. This is that article:1

Did Jesus of Nazareth, who was called…

View original post 12,300 more words

2 Comments

Filed under History, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Wonderen van de Schepping: De dadelpalm

De Phoenix dactylifera, algemeen bekend als dadel of dadelpalm, is een bloeiende plantensoort uit de palmfamilie Arecaceae, gekweekt vanwege zijn eetbare zoete vruchten.

Hoewel de exacte plaats van herkomst onzeker is vanwege de lange teelt, is het waarschijnlijk afkomstig uit het vruchtbare halve maangebied dat zich uitstrekt tussen Egypte en Mesopotamië.

De soort wordt op grote schaal gekweekt in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, de Hoorn van Afrika en Zuid-Azië en wordt in veel tropische en subtropische regio’s over de hele wereld genaturaliseerd.
P. dactylifera is het type soort van het geslacht Phoenix, dat 12-19 soorten wilde dadelpalmen bevat, en is de belangrijkste bron van commerciële productie.

+

Phoenix dactylifera was van grote betekenis in het vroege jodendom en vervolgens in het christendom, deels omdat de boom in het oude Palestina zwaar werd gekweekt als voedselbron.

In de Bijbel wordt naar palmbomen verwezen als symbolen van welvaart en triomf.
In Psalm 92:12 “De rechtvaardigen zullen bloeien als de palmboom”.

Palmtakken kwamen voor als iconografie in sculpturen die de Tweede Joodse Tempel in Jeruzalem sierden, op Joodse munten en in de sculptuur van synagogen.
Ze worden ook gebruikt als versiering op het Loofhuttenfeest.
Palmtakken waren voor Jezus verspreid toen hij Jeruzalem binnenkwam op wat velen nu noemen: Palmzondag.

*

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid: De dadelpalm

Een kenmerkende boom van het Midden-Oosten

Het palmbos van Elche

De dadelpalm is een van de kenmerkende bomen van het Midden-Oosten, en werd in Bijbelse tijd veel gekweekt in Israël. In de Jordaanvallei groeiden dichte palmbossen, en Jericho werd bekend als “de palm-stad” (Deuteronomium 34:3; 2 Kronieken 28:15).

“de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Soar.” (De 34:3 NBV)

“Speciaal daartoe aangewezen mannen namen de gevangenen onder hun hoede. Met wat in de buit voorhanden was kleedden ze degenen die naakt waren. Ze kleedden en schoeiden ze, gaven hun te eten en te drinken, verzorgden hun wonden en zetten degenen die moeizaam voortstrompelden op ezels. Zo begeleidden ze hen tot aan de palmstad Jericho, aan de grens met het gebied van hun broeders, waarna ze terugkeerden naar Samaria.” (2Kr 28:15 NBV)

In de Bijbel lezen wij over een oase in de woestijn Sinaï, met zeventig palmbomen die, met de daarbij behorende bronnen, zorgden voor lafenis en verfrissing voor de Israëlieten.

Vespasianse sestertius, geslagen in 71 om de overwinning op de joden te vieren. Op de achterkant staat: IVDEA CAPTA “Judaea veroverd” met een wenende vrouw onder een dadelpalmboom.

Israëlische archeoloog en professor Ehud Netzer die o.a. verantwoordelijk was voor de vondst van het graf van Herodes bij Herodion in 2007.

De Romeinse natuurkenner Plinius de Oudere, die in de eerste eeuw na Christus leefde, roemde de dadels uit Judea om hun sappigheid en zoetheid. Feitelijk was de dadelpalm zo nauw met Judea verbonden, dat de Romeinse keizer Vespasianus, die het land in 70 GT veroverde, dit vierde door een bronzen muntstuk uit te brengen waarop de staat Judea stond afgebeeld als een wenende vrouw onder een dadelpalm. Na de wegvoering van de Joden uit hun land, stierven ook de Judeese dadelpalmen uit. De palmen in het huidige Israël zijn geïmporteerd uit Californië, maar hebben hun oorsprong in Irak.

Het oudste ontkiemde boomzaad

Dates on date palm.jpg

Vele zoete vruchten aan een dadelpalm

Merkwaardig genoeg wisten onderzoekers in Israël onlangs een oud Judees palmzaadje te laten ontkiemen. De zaden waren afkomstig uit een kruik, die in de jaren zeventig was opgegraven door de archeoloog Ehud Netzer.  Door middel van de ‘radiokoolstof’ dateermethode schat men dat de zaden zo’n 2.000 jaaroud zijn, en daarom is dit boomzaad het oudste dat tot nu toe met succes ontkiemd is.

Palmbomen vallen op door hun heel lange (tot zes meter!) ‘takken’ die eigenlijk de bladeren zijn. Vandaar hun gebruik als ‘bouwmateriaal’ voor de hutten, die de Israelieten plachten te maken voor het Loofhuttenfeest (Leviticus23:40).

“De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God.” (Le 23:40 NBV)

De palmboom wordt ook als beeld gebruikt voor sierlijkheid en bevalligheid, zodat Israëlische meisjes zo werden genoemd: ‘Tamar’ (Hooglied 7:7; 2 Samuel 13:1). Dat beeld werd door de psalmist ook op de rechtvaardigen toegepast (Psalm 92:13).

Bij zijn komst in Jeruzalem werd de heer Jezus door de scharen verwelkomd met palmtakken, en als hij terugkomt, zullen de heiligen, de gelovigen uit alle plaatsen en tijden, hem ook zo huldigen (Johannes 12:13; Openbaring 7:9-10).

“haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen:

‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’” (Joh 12:13 NBV)

“9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze:

‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’” (Opb 7:9-10 NBV)

DB/CT

*

+

Voorgaande

Wonderen van de Schepping: De acacia

1 Comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Voeding, Wereld aangelegenheden