Tag Archives: Macht

Uit de Oude doos: Een steeds kleiner wordende wereld

In 2006 ging het oudste familiebedrijf ter wereld, het Japanse bouwbedrijf Kongo Gumi, gaat failliet. Dat zou slechts het begin zijn van een hele reeks dominostenen die zouden gaan vallen in 2007 het jaar dat ABN Amro, de grootste bank van Nederland, wordt overgenomen, nog voor de nog grotere economische ramp van 2008 met de grote beurscrash.

Wij schreven in ons tijdschrift “Met Open Bijbel” in 2007 het volgende:

In het Nieuws – Belangrijke en interessante nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel:

2007 – Een steeds kleiner wordende wereld en opkomend godsdienstig fundamentalisme

De expansie van het rijk der Franken onder Karel de Grote.

Economisch wordt de westerse wereld steeds ‘kleiner’; alles hangt inmiddels met alles samen. Tegelijkertijd versnippert de wereld sociaal/etnisch juist steeds verder. Na de 2e wereldoorlog leefde alom de gedachte van steeds grotere eenheid. West-Europa ging op weg naar de ‘Verenigde Staten van Europa’, in de geest van het oude rijk van Karel de Grote. De VN moest de opmaat zijn tot een verenigde wereld waar de mensheid in volkomen harmonie met elkaar samen zou leven.
Het visioen was een wereldwijd georganiseerde maatschappij onder één wereldregering. Samen zouden we alle problemen wel oplossen. Wereldwijde voorspoed en geluk lagen direct achter de horizon. Die droom ligt al lang aan scherven. Regionale conflicten en afscheidingen begonnen de trend te zetten. Provincies en regio’s wilden weer zelfstandig worden. Noord-Ierland, Biafra, Koerdistan, Eritrea, Baskenland begonnen het nieuws te beheersen. Europa zag de opkomst van politieke bewegingen als de RAF (Rote Armee Fraktion), Brigado Rosso, en zelfs een Japans ‘Rode Leger’ (o.a. in ons land betrokken bij de gijzeling in de Franse ambassade). Door westerse koloniale machten getrokken grenzen in Afrika bleken dwars door oude etnische grenzen heen te lopen, wat leidde tot bloedige stammenoorlogen, al of niet parallel lopend aan een strijd om zelfstandigheid en autonomie. Maar de achtergronden van al dat geweld waren nog steeds de oude: macht en rijkdom, waaronder het bezit van bodemschatten. En de wereld maakte kennis met een nieuwe manier van oorlog voeren: terrorisme.

De Muur bij de Brandenburger Tor op 1 december 1989

Allerlei belang hebbenden begonnen in deze troebele vijver te vissen: politieke machtsblokken zowel als religieuze organisaties. Naïeve of juist geslepen politici lieten zich voor karretjes spannen, of trachtten er garen bij te spinnen. Slimme opportunisten presenteerden zich als nobele bevrijders, slechts gedreven door humane motieven en het welzijn van hun volk, om zich, eenmaal in het zadel, te ontpoppen tot nog wredere uitbuiters dan hun koloniale voorgangers. Onder groot gejuich viel de Berlijnse muur, en daarmee het Oostblok, en vervolgens viel het centrale Sovjetblok zelf uiteen. De paus werd alom geprezen als de architect van de ‘overwinning’, want ook de Oost-Europese medemens was nu ‘vrij’ en ging een verlichte democratische toekomst tegemoet, inclusief alle zegeningen van de kapitalistische welvaartsstaat.

We leven inmiddels in de volgende eeuw. Waar vrijheid en democratie heette te zijn gebracht, wordt de dienst uitgemaakt door ‘krijgsheren’ en leeft de bevolking in permanente oorlog, of wordt zij uitgebuit door harde dictatuur. In het voormalige Oostblok is de burger nu vrij en arm, (i.p.v. onderdrukt maar verzorgd) in een maatschappij met een mafia-economie naar westers model. Vrijheid van godsdienst betekent vaak voornamelijk ‘vrijheid’ de lokale godsdienst te belijden, die net zo ex-clusief wil zijn als het vroegere communisme. En wereldwijd is het terrorisme van ‘bevrijdingsbewegingen’ nu opgevolgd door het nog veel gevaarlijker terrorisme van godsdienstig fundamentalisme. Maar de kapitalistische wereld koestert zich nog steeds in een gevoel van superioriteit en zekerheid. Die anderen zullen het nog wel leren, en onszelf gaat het goed. Maar ook hier wordt het gaandeweg killer.
In naam gedreven door ‘christelijke’ principes, hebben we de God van de Bijbel allang verruild voor de Mammon. En nu krijgen we te maken met de grillen van die ‘beschermgod’. Een onverstandig hypotheekbeleid in één land doet nu wereldwijd de beurzen onderuit gaan en straks de economieën. En dat treft niet alleen maar de persoonlijke financiën van een handvol rijke beleggers. Ook de grootste economie ter wereld, die openlijk heeft verklaard zich niet ‘de luxe te kunnen permitteren ’van een milieubeleid (slecht voor de economie) krijgt nu te maken met de klimaatverschuiving (ongeacht of die nu wel of niet door mensen wordt veroorzaakt). Tropische orkanen van niet eerder waargenomen kracht en grootschalige bosbranden blijken zich niets aan te trekken van grenzen tussen arm en rijk. En ook in ‘de meest volmaakte democratie ter wereld’, blijkt het beleid te worden beheerst door populariteit en de noodzaak je als politicus te profileren, wat dus leidt tot een moderne vorm van het ‘brood en spelen’ van de Romeinen.

De oplettende bijbellezer kan uit dit alles maar één conclusie trekken: de gedachte dat wij als mensen het ‘samen wel op gaan lossen’ is een illusie. De mens is van nature een zelfzuchtig wezen, en persoonlijke of groeps-belangen zullen altijd de boventoon blijven voeren. Alleen direct ingrijpen van God kan daar verandering in brengen.
We kunnen dus alleen maar bidden dat dat ingrijpen niet al te lang meer op zich laat wachten.

+

Lees ook

 1. Leven in deze wereld
 2. Kwetsbare mens in Europa van morgen #2 Te veel mensen gaan kapot aan deze samenleving
 3. Economie en degradatie
 4. De Kerk als realiteitsspel
 5. Koude oorlog
 6. Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld
 7. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 8. Communiceren in verbondenheid
 9. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 10. Hoe de rijken de wereld regeren
 11. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 12. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 13. Afkeer van de na-oorlogse handel
 14. Aversie tegen verspillingsmaatschappij en leven ver weg van de natuur
 15. Fascistisch ondergronds of verdoken gevaar
 16. Laten gaan of meegesleurd worden
 17. Democratische ondergang
 18. God Kijkt toe

4 Comments

Filed under Economische aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Bereiken van vrede


”Vrede wordt niet bereikt met macht.
Vrede wordt bereikt door begrip.”

Albert Einstein

 

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Activisme & Vredeswerk, Bezinningsteksten, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Hoe te reageren op aanslagen in Brussel

Lessen trekken uit het gebeurde is oh zo moeilijk en de mensen vergeten oh zo gauw.

Het tij keren of stappen terug nemen, of de moed hebben om de hand uit te steken en het verleden achter te laten is niet zo eenvoudig.

Al jaren werd de mens met zijn neus op feiten gedrukt en al jaren heeft de mens heel wat genegeerd en wenst hij van bepaalde zaken niets te weten. Vooral die zaken die hem er toe zouden kunnen toe brengen beslissingen te nemen schrikken hem het meeste af. Hier is de adder onder het gras. Religie die wenkt en door velen valselijk gebruikt als voorwendsel om hun wereldse lusten van macht bot te vieren.

Moesten de mensen zich eens meer verdiepen wat die religie te bieden heeft en nagaan wat er werkelijk in al die heilige boeken is geschreven. Ook zou de wereld heel wat fijner zijn moesten er meer mensen zijn die de geschriften zouden naleven die zij beweren te volgen.
Went de meeste heilige geschriften getuigen van een zoeken naar bewustzijn, eigenheid en vooral naar innerlijke en uiterlijke vrede.

*

Om te herinneren

 • grote menigte aan de beurs + leuzen: “Nous sommes Bruxelles – wij zijn Brussel”
 • tieners = niet wisten hoe wereld draaide = mensen oorlog nodig hadden => kwamen terug bij elkaar
 • Nationalisme = heel sterk samenhorigheidsgevoel
 • doden begraven + geen lessen trekken uit gebeurde
 • komen op straat tegen terrorisme +  voor verdraagzaamheid > verandert helemaal niets = blijven met vingers wijzen, zonder koppen bij elkaar te steken + middenweg te zoeken
 • Waarom zijn mensen bang?
 • Zolang personen geen context plaatsen rond hun heilige boeken = altijd problemen
 • We moeten voorbij de haat
 • + nuchter blijven, wegkijken uit angst om uitgescholden te worden omdat we de waarheid vertellen kan ook niet.

+

Voorgaande

In tijden van gemeenschappelijk verdriet

Dankbaar

Belangrijke onderbreking

++

Vindt ook om te lezen:

 1. Het raadsel Salah Abdeslam
 2. Grunberg is nodeloos ongerust
 3. De getuigen bij Pauw zijn bekende uit dezelfde hoek
 4. AD – Nederlander lichtgewond bij aanslag Brussel-airport

+++

malakhahavah


Soms kijk ik naar mijn kat en denk ik: God, wat ben jij toch slimmer dan wij… Voor jou maakt het niet uit of ik dik, lelijk en oud ben, als ik goed ben voor jou, dan ben je goed voor mij, welke deugniet je dan ook kan zijn. Dan kijk je me met die lieve oogjes aan alsof het allemaal niet zoveel uitmaakt en daarna doe je het nogmaals.

Dat is wat nu door mijn hoofd speelt, enkele dagen na de aanslagen in Brussel.

Toen ik de lange rijen aan het centraal station zag in het nieuws, achtte ik me gelukkig dat ik daar niet meer werkte; ik heb het al moeilijk tijdens de rij in de winkel, daarom zoek ik altijd uit wanneer het minste volk in de winkel is.
Dan zie ik de grote menigte aan de beurs en de leuzen: “Nous sommes Bruxelles – wij zijn…

View original post 686 more words

7 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Islamofobie is contraproduktief

Heel wat mensen in het Westen denken heel familiair geworden te zijn met termen als terrorisme, terrorist, Islamiet, Moslim terrorist enz., maar velen weten niet hoe de media hen gemanipuleerd heeft om hen bepaalde zaken te doen geloven die de staat of hen die graag de macht willen verwerven goed uitkomt.

Vooral de media hebben de laatste maanden gretig gebruik gemaakt om een Islamofobie te creëren. De Europese bevolking zal enkel uit haar angst voor de vluchtelingen weten te stappen als zij die mensen echt leert kennen en de ware toedracht leert kennen van diegenen die hen op de vlucht hebben gedreven en er slechts op uit zijn om hun macht te vergroten en een eigen staat op te bouwen buiten Europa en niet in Europa.

*

Te onthouden

aardig al die angstige artikelen + verhitte debatten over islam > geleid zouden hebben tot werkbare tactiek om zogenaamde Islamitische Staat de nek om te draaien <<>> op rechts steken in oeverloos gedrein over Het Grote Gevaar Dat Islam Heet + ideeën die getuigen van enig inzicht in religieus denken, rigoureus van tafel geveegd.

Na aanslagen van elf september 2001 stemmen om terreurdaden niet etiket jihad op te plakken >> Jihad = inspanning voor geloof of plicht jegens Allah (=/= militaire strijd tegen ongelovigen!) = belangrijke religieuze plicht voor moslims.

jihad = heilige + eervolle bezigheid.

afslachten van onschuldige burgers =/= jihad =/= heilig + eervol

seksueel misbruik van kinderen in katholieke kerk ook niet liturgisch =/= onderdeel heilige eredienst.

Van hetzelfde laken een pak = term Islamitische Staat = werkelijkheid noch islamitisch, noch een staat

islamitische staat zelf niet zo lang geleden toevoeging “in Irak en Syriëhebben laten vallen.

claimen enige, universele islamitische staat te zijn =>Diverse buitenlandse media spreken liefst van Daesh =term waar leiders van deze terreurbeweging grote hekel aan hebben.

jong bekeerde gelovigen of geloof herontdekken => lopen risico om te radicaliseren > altijd vurig

Islamofoob rechts vertelt > radicaliserende gelovige = jihad = moord + doodslag=> psychopatische moordenaarsbende islamitisch + heel islam = één pot nat => gematigde moslims bestaan niet =>vermoeiende cirkelredenering  islamofobie = geen oplossing <= categorische weigering om alle factoren die meespelen te begrijpen = blokkeert elk idee wat nuttiger is dan een meldplicht voor geradicaliseerde moslims.

+

Voorgaande

Het failliet van de war on terror

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal

Migratie en veiligheid even geherformuleerd

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

++

Aanvullend

 1. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regimes
 2. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 3. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België

+++

Alsook te vinden op het net

 1. Eigen Volk Eerst
 2. Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali
 3. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 4. Aangiftes seksueel misbruik in Nederland: Zaak Van Den Brink
 5. Congo: seksueel misbruik als culturele kenmerk
 6. India: vrouwen als dienaren van God
 7. Islamic Fundamentalism: US Hawks Stirred Hornet’s Nest in Middle East
 8. Coincidence Theory: Terror in Paris
 9. The sharpen­ing of contradictions
 10. Who is the Real Axis of Evil?
 11. ISIL, ISIS or Daesh?
 12. Daesh in the Digital Realm
 13. Qui est Daesh?
 14. What to Do With ISIS?
 15. Meet the Christian female fighters take on Daesh in Syria
 16. Non-Violent Muslims and Non-Violent Gun-owners
 17. Syria Updates: 14th Dec. -Al Qaeda in Syria: Moderate rebels gone, they joined us long ago
 18. US, Turkey failed to inform UNSC about Daesh oil smuggling: Russia
 19. Teacher stabbed in Paris by attacker claiming to be acting for the Islamic State — “This is Daesh.”
 20. Islamic State Man Attacks Paris Teacher
 21. Syrian Warplanes Bomb Daesh Strongholds Across Homs, Aleppo, Hama
 22. December 14: O Little Towns of Syria
 23. Fight terrorism by going after the root of it: those that foment hatred
 24. ISIS can print authentic Syrian passports, may infiltrate US
 25. Die Fallen vermeiden, die uns gestellt werden. Und die Welt verändern, weil es nötig ist!

+++

5 Comments

Filed under Headlines - News, Kennis en Wijsheid, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Waarom doen we niets aan de oorzaak?

Telkenmale er een schokkende gebeurtenis voorvalt in het westen is iedereen in rep en roer. Zij staan er niet bij stil dat elke dag meerdere slachtoffers vallen door wapengeweld in het Midden-Oosten en in het Afrikaanse halfrond.

Panel from a family mosque

Paneel van een familie moskee (Foto credit: Wikipedia)

In hun eigen contreien vallen er jaarlijks, om niet te zeggen ‘dagelijks’, veel meer doden dan door de terroristen om het leve gebracht, door auto ongelukken. Tegen dat verkeersgeweld wordt echter niet gereageerd want dat zijn de mensen al zo gewoon geworden dat de auto-ongelukken zelfs de kranten of het nieuws op radio en televisie niet meer halen.

Degenen die macht hebben zijn zeker niet bij gebaat dat de buitenlandse moeilijkheden en terreur ophouden, want dat verdoezelt het binnenlands nieuws en maakt dat zij (de politici) zich groot kunnen maken in een voor hen belangrijker geheel.

Voor de media is het belangrijk om de aandacht te kunnen trekken en met gewone fait divers of met ‘goed nieuws’ kunnen zij dat niet. Meer mensen zijn geïnteresseerd in het leed van anderen, zodat zij zichzelf beter kunnen afspiegelen.

Natuurlijk wensen de media en wapenfabrikanten graag hun omzet op peil te houden. Omzetcijfers zijn voor hen even, als niet nog belangrijker dan de cijfers voor politici. Maar ook zij moeten zich profileren en willen alsmaar hoger op de ladder klimmen. Voor de politici komt het er op aan hun populariteit hoog te houden of nog beter, te verhogen. Gebeurtenissen die de aandacht van het algemene publiek verkrijgen zijn de ideale zoethoudertjes die de politieker de kans geven om aan zijn imago te werken. Met volksverlakkerij kunnen de populariteit en zo het aantal zetels in de peilingen maar ook bij de verkiezingen verhoogd worden. zulk een verhoging zal hen dan meer kansen geven om hun eigen agenda door te drukken maar ook om het volk in toom te houden. Vandaar dat het loont om te focussen op angst in plaats van te focussen op positiviteit.

Het komt er op aan dat er genoeg mensen zijn die waarschuwen voor zulk een volksverlakkerij en een mist in de ogen gooien van de burgers. Zinnige burgers moeten er op bedacht zijn dat allerlei groeperingen alle kansen zullen willen grijpen om hun gelijk te halen en de mensen een loer te draaien.

In penibele omstandigheden komt het er dan eens te meer op aan om de ‘negatieve spiraliteit’ om te keren en om de mensen om je heen duidelijk te maken hoe de vork in de steel zit.

Daarbij is informatiegeving belangrijk. Hiertoe moeten religieuze groeperingen dan ook hun verantwoordelijkheid nemen. Islamieten moeten mensen duidelijk maken dat die terreur zaaiers geen echte Islamieten zijn en dat zij de naam van Allah misbruiken voor hun eigen machtspositie te verhogen. Christenen daarentegen moeten ook hun gelovigen oproepen om de juiste Christelijke houding aan te nemen en open te staan voor hen die ook geloven in de God van Abraham. Ook zij dragen de verantwoordelijkheid duidelijke taal te spreken en er op te wijzen waar God zijn schepsels nar toe wil brengen.

Het moet wel gezegd worden dat de Moslim gemeenschap veel te lang gezwegen heeft om dit Moslim fundamentalisme af te breken en in de grond te boren. Wij kunnen slecht hopen dat meer leden van de Ummah/Oema of Moslim gemeenschap nu de moed zullen hebben op in het openbaar het op te nemen tegen hen die de Islam besmeuren.

*

Om te onthouden

 • Keer op keer aanslagen plaats = Keer op keer “Allahu akbar” geroepen => keer op keer veroordelen wij het brute geweld => Demonstraties, minuten stilte + dagenlange nieuwsuitzendingen => prenten iedereen in hoe gevaarlijk Islam is
 • koren op de molen van  machtswellustelingen als Marine le Pen, Geert Wilders en Donald Trump => dankbaar gebruik van islamofobie = redder in nood > waarschuwen tegen ‘verwerpelijke’ religie Islam
 • grenzen + moskeeën dicht + alle moslims eruit= probleem opgelost
 • alleen nog maar te wachten tot er weer iets gebeurt => gewoon kwestie van tijd
 • sociale problemen + vatbaar voor ideologie die voor explosieve blindheid kan zorgen:
 1. Onzekerheid over identiteit: wie + waar bijhoren + doel
 2. Frustraties over acceptatie
 3. Rechtvaardigheid
 • De Daesh ideologie geeft jongeren leidraad voor al deze problemen:
 1. Identiteit > moslim, een hele echte, de enige echte;
 2. Acceptatie: die mensen zitten toch niet op je te wachten => kom snel hier heen => met open armen ontvangen + goede dingen doen;
 3. Rechtvaardigheid: Israel + NAVO = onderdrukkers van moslims = geschiedenis.
 • eis van assimilatie, eeuwige discriminatie, ondersteunen van onrecht
 • ‘je suis’ bordjes + Franse vlaggen over je hoofd zat => tijd dat je Mohamed wél uitnodigt voor een sollicitatiegesprek

+

Voorheen

Echte vooruitgang laat niemand achter

Dit kan gewoon echt niet meer

Fatsoensnormen Online

Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali

++

Aanvullende lectuur

 1. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regimes
 2. Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen
 3. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 4. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 5. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 6. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 7. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 8. Te late hulp voor Syrië uit Westen voedingsbodem voor Vechters voor een Islamitische Staat
 9. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 10. Vloedgolf van verziekt entertainement
 11. Hoe de Satan vandaag rond toert
 12. Mens en leed
 13. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 14. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 15. Engelse tieners vinden religie schadelijk
 16. Niet elk religieus geweld is religieus
 17. Tegenstroom voor Terreur of omringende angst

+++

Verdere stof tot nadenken

 1. Charlie
 2. Aanslag
 3. Hoe de media in alle waarschijnlijkheid cijfers over aantal vluchtelingen manipuleert.
 4. Halen we met asielzoekers een paard van Troje binnen?
 5. Wat is er mis met Christelijk fundamentalisme?
 6. Het fascisme van antireligieuze utopisten
 7. ‘Radicale moslims benaderen actief vluchtelingen’
 8. Islam eng of niet?
 9. Islamofobie is contraproduktief
 10. Eigen Volk Eerst
 11. Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali
 12. A tous mes amis
 13. The sharpen­ing of contradictions
 14. Fakta: fundamentalisme
 15. Binfikir -interview: Göçün yapısı değişti ve demokrasinin de buna göre yeniden şekillenmesi gerekir
 16. Transformer
 17. Teror Doa?
 18. Hilangnya Relevansi Kebertuhanan Fundamentalis
 19. Islam Benar vs. Islam Salah: Muslim dan non-Muslim harus bersatu untuk mengalahkan ideologi Wahhabi

+++

naged8

Keer op keer vinden er aanslagen plaats. Keer op keer wordt er Allahu akbar geroepen en keer op keer veroordelen wij het brute geweld. Demonstraties, minuten stilte en dagenlange nieuwsuitzendingen prenten iedereen in hoe gevaarlijk de Islam is. De media harken miljoenen aan advertentie-inkomsten binnen met angstartikelen over moslims, regeringen hollen de privacy van de burger steeds verder uit en machtswellustelingen als Marine le Pen, Geert Wilders en Donald Trump maken dankbaar gebruik van islamofobie om als redder in nood te waarschuwen tegen de ‘verwerpelijke’ religie Islam. Stem op mij, dan gooi ik de grenzen en moskeeën dicht, flikker alle moslims eruit en is het probleem opgelost! Het gaat maar door en het gaat maar door. Waarom?

Het zou te simpel zijn om te zeggen dat het maar doorgaat omdat degenen die macht hebben er niet bij gebaat zijn dat het ophoudt: De media en wapenfabrikanten houden graag hun omzet…

View original post 397 more words

12 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Der Allmächtige Gott der Götter, größer und mächtiger als alle Götter

 

 

“{Das erste Buch Mose} {Die Schöpfung der Welt.} Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.” (1 Mose 1:1 Textbibel)

“{Die Einsetzung der Beschneidung. Verheißung der Geburt Isaaks. } Und als Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien Jahwe dem Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei fromm,” (1 Mose 17:1 Textbibel)

“2 {Die Gottesoffenbarung in Ägypten.} Da redete Gott mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin Jahwe. 3 Ich bin einst als Gott, der Allmächtige, Abraham, Isaak und Jakob erschienen; aber unter meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht offenbart.” (2 Mose 6:2-3 Textbibel)

“Wer gleicht dir unter den Göttern, o Jahwe! Wer gleicht dir, du herrlich erhabener, du furchtbarer in Ruhmesthaten, der du Wunder verrichtest!” (2 Mose 15:11 Textbibel)

“Nun erkenne ich, daß Jahwe mächtiger ist als alle Götter!” (2 Mose 18:11 Textbibel)

“Hierauf sprach er: Du kannst mein Antlitz nicht schauen; denn kein Mensch bleibt am Leben, wenn er mich sieht!” (2 Mose 33:20 Textbibel)

“4  Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist nur einer! 5 Und du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. 6 Diese Worte, die ich dir heute vorlege, sollen dir im Herzen bleiben; 7 auch sollst du sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen reden, wenn du in deinem Hause weilst oder dich auf Reisen befindest, wenn du dich niederlegst und wieder aufstehst. 8 Du sollst sie als ein Denkzeichen auf deine Hand binden und als Stirnbänder zwischen den Augen haben 9 und sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Thore schreiben.” (5Mose 6:4-9 Textbibel)

“Denn Jahwes Namen ruf ich aus: Gebt unserm Gotte die Ehre!” (5Mose 32:3 Textbibel)

“Dein, Jahwe, ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit, denn dein ist alles, was im Himmel und auf Erden ist. Dein, Jahwe, ist das Königtum und in deiner Gewalt derjenige, der sich als Haupt über alle erhebt.” (1 Chronik 29:11 Textbibel)

“(2:4) Und der Tempel, den ich bauen will, soll groß sein; denn unser Gott ist größer als alle Götter.” (2 Chronik 2:5 Textbibel)

“Ja, Gott ist erhaben und unbegreiflich für uns, die Zahl seiner Jahre nicht zu erforschen.” (Hiob 36:26 Textbibel)

“(46:11) Laßt ab und erkennt, daß ich Gott bin; erhaben bin ich unter den Völkern, erhaben auf Erden!” (Psalmen 46:10 Textbibel)

“{Danklied für die Errettung Jerusalems.} Ein Lied. Ein Psalm. Von den Korachiten. (48:2) Groß ist Jahwe und hoch zu preisen in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge.” (Psalmen 48:1 Textbibel)

“Denn deine Gerechtigkeit, o Gott, reicht bis zur Himmelshöhe; der du Großes gethan hast, Gott, wer ist dir gleich?” (Psalmen 71:19 Textbibel)

“Gepriesen sei Jahwe Gott, der Gott Israels, der allein Wunder thut,” (Psalmen 72:18 Textbibel)

“(83:19) damit sie inne werden, daß du Jahwe heißest, du allein erhaben bist über die ganze Erde!” (Psalmen 83:18 Textbibel)

“Herr, dir ist keiner gleich unter den Göttern, und nichts gleicht deinen Werken.” (Psalmen 86:8 Textbibel)

“(89:7) Denn wer im Gewölke gleicht Jahwe, ist Jahwe ähnlich unter den Göttersöhnen?” (Psalmen 89:6 Textbibel)

“(92:6) Wie sind deine Werke so groß, Jahwe, deine Gedanken so sehr tief!” (Psalmen 92:5 Textbibel)

“3 Denn ein großer Gott ist Jahwe und ein großer König über alle Götter, 4 er, in dessen Gewalt das Innerste der Erde, und dem die äußersten Höhen der Berge gehören. 5 Sein ist das Meer, denn er hat es geschaffen, und seine Hände haben das feste Land gebildet. 6 Kommt, laßt uns niederfallen und uns beugen, laßt uns knieen vor Jahwe, unserem Schöpfer. 7  Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk, das er weidet, und die Schafe, die er mit seiner Hand leitet. Möchtet ihr doch heute auf seine Stimme hören! 8 Verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tage von Massa in der Wüste, 9 wo mich eure Väter versuchten, mich prüften, obschon sie doch mein Thun gesehen!” (Psalmen 95:3-9 Textbibel)

“Denn du, Jahwe, bist der Höchste auf der ganzen Erde, bist hoch erhaben über alle Götter.” (Psalmen 97:9 Textbibel)

“Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig seinen Bund bestellt: heilig und furchtbar ist sein Name!” (Psalmen 111:9 Textbibel)

“Denn ich weiß, daß Jahwe groß ist und unser Herr alle Götter überragt.” (Psalmen 135:5 Textbibel)

“Jahwe ist groß und hoch zu rühmen, und seine Größe ist unausforschlich.” (Psalmen 145:3 Textbibel)

“aber Jahwe der Heerscharen wird durch Gericht erhaben sein und der heilige Gott sich heilig erweisen durch Gerechtigkeit.” (Jesaja 5:16 Textbibel)

“Und wiederholt riefen sie einander zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Heerscharen; alle Lande erfüllt seine Herrlichkeit!” (Jesaja 6:3 Textbibel)

“Jahwe der Heerscharen sollt ihr heilig halten, und er soll es sein, der euch Furcht und Schrecken einflößt.” (Jesaja 8:13 Textbibel)

“Und wem wollt ihr Gott vergleichen und welch’ Gebilde ihm gegenüberstellen?” (Jesaja 40:18 Textbibel)

“Ich, ich bin Jahwe, und außer mir giebt es keinen Erretter.” (Jesaja 43:11 Textbibel)

“Erbebet nicht und zaget nicht! Habe ich’s nicht vorlängst dir mitgeteilt und kundgethan? Ja, ihr seid meine Zeugen! Giebt’s einen Gott außer mir? Nein, keinen Felsen giebt’s: ich kenne keinen!” (Jesaja 44:8 Textbibel)

“Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig Thronende, dessen Name Heiliger ist: In der Höhe und als Heiliger wohne ich, und die, die zerknirscht und demütiges Geistes sind — neu beleben will ich den Geist Demütiger und neu beleben das Herz Zerknirschter!” (Jesaja 57:15 Textbibel)

“Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker? Ja, dir gebührt das, denn unter allen Weisen der Völker und in ihrem Herrschaftsbereich ist nicht deinesgleichen!” (Jeremia 10:7 Textbibel)

“Als einen lieblichen Geruch will ich euch gnädig annehmen, wenn ich euch aus den Völkern herausführe und euch aus den Ländern sammle, in die ihr zerstreut wurdet, und will mich an euch vor den Augen der Völker als den Heiligen erweisen.” (Hesekiel 20:41 Textbibel)

“Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der unter den Völkern entweiht ward, den ihr unter ihnen entweiht habt, damit die Völker erkennen, daß ich Jahwe bin, ist der Spruch des Herrn Jahwe, wenn ich mich vor ihren Augen heilig an euch erweisen werde.” (Hesekiel 36:23 Textbibel)

“Und ich will mich groß und heilig erweisen und mich kund machen vor den Augen vieler Völker, damit sie erkennen, daß ich Jahwe bin.” (Hesekiel 38:23 Textbibel)

“Der König hob an zu Daniel und sprach: Es ist Wahrheit, daß euer Gott der Gott der Götter und der Herr der Könige ist und daß er Geheimnisse offenbaren kann, denn du hast dies Geheimnis zu enthüllen vermocht.” (Daniel 2:47 Textbibel)

“(3:5) Aber ein jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem soll Rettung sein, wie Jahwe gesagt hat, und unter den übrigen für den, den Jahwe beruft.” (Joel 2:32 Textbibel)

“Ja, alsdann werde ich den Völkern reine Lippen schaffen, daß sie insgesamt den Namen Jahwes anrufen, ihm Schulter an Schulter dienen.” (Zefanja 3:9 Textbibel)

+

“So sollt ihr denn also beten:” (Matthäus 6:9 Weizsaecker_NT)

“Jesus aber sagte zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer dem einen Gott.” (Markus 10:18 Weizsaecker_NT)

“daß der Gewaltige Großes an mir gethan. Und heilig ist sein Name.” (Lukas 1:49 Weizsaecker_NT)

“Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.” (Johannes 4:24 Weizsaecker_NT)

“1  Dieses hatte Jesus geredet, da hob er seine Augen auf zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen, damit der Sohn dich verherrliche. 2 Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er, was alles du ihm gegeben hast, denselben ewiges Leben gebe. 3 Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich erkennen, den allein wahrhaften Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus.” (Johannes 17:1-3 Weizsaecker_NT)

“Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt.” (Johannes 17:6 Weizsaecker_NT)

“25 Gerechter Vater, wohl hat dich die Welt nicht erkannt, doch ich habe dich erkannt, und diese haben erkannt, daß du mich gesandt hast. 26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgethan, und werde ihnen denselben kund thun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei, und ich in ihnen.” (Johannes 17:25-26 Weizsaecker_NT)

“Und es wird geschehen, daß jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.” (Apostelgescht 2:21 Weizsaecker_NT)

“wird ja sein unsichtbares Wesen von Erschaffung der Welt her an seinen Werken durch das Denken gesehen, nämlich seine ewige Kraft sowohl als Gottesgüte: damit sie ohne Entschuldigung seien,” (Römer 1:20 Weizsaecker_NT)

“Wer all den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.” (Römer 10:13 Weizsaecker_NT)

“O die Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege!” (Römer 11:33 Weizsaecker_NT)

“4  Was also das Essen des Opferfleisches angeht: so wissen wir, daß kein Götze in der Welt ist, und daß es keinen Gott gibt außer dem einen. 5 Mag es auch sogenannte Götter geben, sei es im Himmel sei es auf Erden, – es sind ja der Götter viele und der Herrn viele – 6 so gibt es doch für uns nur Einen Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge, der unser Ziel ist, und Einen Herrn Jesus Christus, den Mittler aller Dinge, der auch unser Mittler ist.” (1 Korinther 8:4-6 Weizsaecker_NT)

“nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes mit dem ich betraut ward.” (1 Timotheus 1:11 Weizsaecker_NT)

“Denn es ist Ein Gott, ebenso Ein Mittler Gottes und der Menschen, der Mensch Christus Jesus,” (1 Timotheus 2:5 Weizsaecker_NT)

“Denn Christus ist nicht in Heiligtümer mit Händen gemacht eingetreten, Nachbilder der wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns;” (Hebräer 9:24 Weizsaecker_NT)

“Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, welche Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.” (1 Johannes 4:16 Weizsaecker_NT)

“Und die vier Tiere haben jedes sechs Flügel, und sind überdeckt nach außen und nach innen mit Augen und sprechen ohne Ausruhen Tag und Nacht: heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allbeherrscher, der da war und der da ist und der da kommt.” (Offenbarung 4:8 Weizsaecker_NT)

“und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allbeherrscher, der da ist und der da war, daß du die große Gewalt ergriffen und die Herrschaft genommen hast.” (Offenbarung 11:17 Weizsaecker_NT)

“Und ich hörte den Altar sprechen: wahrlich, Herr Gott Allbeherrscher, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte.” (Offenbarung 16:7 Weizsaecker_NT)

*

 

+

Bibel, Helm des Heils, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung

De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden

Dieu Puissant, Dieu unique des dieux plus grand que tous les dieux

Almighty God above all other gods greater than all gods

 

++

 1. El Shaddai Jehova der Abraham erschienen
 2. Allmächtige Gott denn kein Mensch wird leben, der Dich sieht
 3. God die Almagtige ’n Gees Wie geen mens kan sien en nogtans lewe nie
 4. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 5. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
God's Name on the Scrolls - Gods Naam op de Schriftrollen

God’s Name on the Scrolls – Gods Naam op de Schriftrollen

+++

Was können wir tun?

8 Comments

Filed under Deutscher Sprache - German texts, Geestelijke aangelegenheden, Religieuze aangelegenheden