Tag Archives: Daniel Libeskind

Waarheid is de dochter van de tijd

Architect Daniel Libeskind, geboren na de Tweede Wereldoorlog in Lodz, Polen,
in een recent interview met kunsteditor Diane M. Bolz over een tentoonstelling
die hij ontwierp voor het 75-jarig jubileum van de bevrijding van Auschwitz, zei

“Waarheid is de dochter van de tijd,”

“Je kunt proberen de waarheid te manipuleren.
Je kunt proberen haar te onderdrukken,
maar op de lange termijn komt de waarheid altijd naar buiten. ‘

English version / Engelse  versie: Truth is the daughter of time

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Kennis en Wijsheid, Nederlandse teksten - Dutch writings

Truth is the daughter of time

Architect Daniel Libeskind, who was born in Lodz, Poland after World War II,
in a recent interview with arts editor Diane M. Bolz about an exhibition
he designed marking the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz, said

“Truth is the daughter of time,”

“You can try to manipulate truth. You can try to suppress it,
but, in the long run, truth always comes out.”

Dutch version / Nederlandse vertaling: Waarheid is de dochter van de tijd

1 Comment

Filed under Knowledge & Wisdom, Quotations or Citations, Reflection Texts